thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 1534
Rate :
 4.5
ความยาว : 14.35 นาที | Online : 2012-04-13  
    Uncut Classrooms : การลดราคา ตอน 1 คุณครูบริสุทธิ์ธรรม พิมพ์ศิริ รร.อนุบาลสามเสน  
    สอนคณิตศาสตร์โดยใช้เรื่องการลดราคาที่พบเห็นอยู่ในชีวิตประจำวันทุกวันเวลาที่ไปซื้อของตามห้างสรรพสินค้า จะเห็นป้ายลดราคาอยู่ ซึ่งคุณครูบริสุทธิ์ธรรม พิมพ์ศิริ โรงเรียนอนุบาลสามเสน จะอธิบายถึงความหมายของร้อยละ และสอนให้เทียบบัญญัติไตรยางค์เข้ามาช่วยในการแก้โจทย์  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

ลบเลขไม่ต้องยืม เทคนิคการแก้ปัญหาการลบเลข ผศ.ชัยศักดิ์ ชั่งใจ รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
เมื่อวิธีการลบเลขแบบที่เราเคยเรียนมา นักเรียนส่วนใหญ่จะมีปัญหา เมื่อเวลาที่ต้องลบเลขแบบตัวตั้งบางตัว เป็นตัวเลขที่น้อยกว่าตัวที่นำมาลบ อ.ชัยศักดิ์จึงได้คิดค้นวิธีการลบเลขแบบใหม่ขึ้น โดยใช้ชื่อว่า “เทคนิคการลบเลขโดยไม่ต้องขอยืม” เพิ่มเติม

ตลาดนัดคณิตศาสตร์ อ.สมบูรณ์ สุทธิชื่น
ชมเทคนิคการสอนของ อ. สมบูรณ์ สุทธิชื่น ที่เน้นความหลากหลาย และการฝึกปฎิบัติ สอนคณิตด้วยบทเพลง เพิ่มเติม

บ้านคณิตศาสตร์ อ.พิสิษฐ์ โพธิสุทธิ์
ครูต้นแบบคณิตศาสตร์จัดการเรียนรู้ โครงการ"บ้านคณิตศาสตร์" โดยคำนึงถึงหลักการทำงานของสมองทั้งซีกซ้าย และขวามาใช้ร่วมกัน เพิ่มเติม

เพลงสูตรคณิตศาสตร์ คุณครูพิสมัย จันทร์ทัพ รร.บ้านเหมืองแร่
ชมเทคนิคการใช้เพลงคณิตศาสตร์ ในการประกอบการสอน เช่น เศษส่วน ร้อยละ การแก้โจทย์สมการ โดยการเปิดให้ฟังทุกเช้า เพื่อให้จดจำและนำมาใช้ในห้องเรียน เพิ่มเติม

บ้าน คณิต คิด นับ คุณครูมาลิณี ชมภูวิเศษ รร.เทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสร
การสร้างสื่อสอนคณิตศาสตร์อย่างง่าย ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม เรียนรู้จากจำนวนจริง และครูนำเข้าสู่ระบบสัญลักษณ์ ส่งเสริมให้นักเรียนสร้างโจทย์ และตรวจสอบความรู้ของตนเองได้ทั้งในชั้นเรียน และทบทวนนอกเวลา เพิ่มเติม

 
 
เทคนิคการสอนของคุณครูน่าสนใจมากเลยค่ะ ลีลาการสอนของคุณครูเร้าความสนใจของเด็กนักเรียนมากค่ะ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ตอบคำถาม และแสดงความคิดเห็นได้ดี ไม่มีผิดถูก มีการให้แรงเสรอมตลอดเวลา นำสถานการณ์จำลองมาให้นักเรียนเร้าความสนนใจให้กับนักเรียน นำเข้าสู่บทเรียนได้น่าสนใจดีค่ะ นักเรียนสนใจที่จะเรียนเพราะลีลาท่าทาง และเทคนิคการสอนของคุรครู มีขั้นตอนการสอนที่ช่วยทำให้นักเรียนเข้าใจได้ง่าย มีประโยชน์สำหรับคุณครูทุกท่านที่จะนำไปปรับใช้ต่อไปค่ะ
โดย ทรัพย์ อารยสมโพธิ์ (2012-05-08 16:45:48) [แสดงความคิดเห็น]
ในเรื่องของการนำเทคนิคการสอนของคุณครูสามารถนำไปเป็นแบบอย่างได้เป็นนอย่างดีเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยซึ่งในเรื่องขั้นตอนในการสอนหรือลีลาในนการสอนซึ่งมีการเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการถามตอบและในนการแสดงความคิดเห้นได้เป็นอย่างดีมีลักษณะขของการเสริมแรงให้นักเรียนได้มีกำลังใจในการตอบคำถามซึ่งในด้านเทคนิคการสอนของครูมีขั้นตอนในเรื่องการทำให้เด็กเข้าใจได้ง่ายซึ่งจะพบว่าการเรียนการสอนประเภทนี้จะสามรถนำไปเป็นแบบอย่างกับในทุกๆวิชา
โดย ลัญจกร วิโรจนะ (2012-05-08 21:07:28) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิคการสอนของคุณครูน่าสนใจมากเลยค่ะ เร้าความสนใจของนักเรรียนตลอดเวลา รู้จักสร้างสถานการณ จำลองสถานการณ์ทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น มีการเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการถามตอบและในนการแสดงความคิดเห้นได้เป็นอย่างดีมีลักษณะขของการเสริมแรงให้นักเรียนได้มีกำลังใจในการตอบคำถาม อธิบายถึงความหมายของร้อยละ และสอนให้เทียบบัญญัติไตรยางค์เข้ามาช่วยในการแก้โจทย์ ซึ่งทำให้เรื่องนามธรรมและไกลตัวนักเรียนมาเป็นเรื่องใกล้ตัว และรูปธรรม
โดย รอมือล๊ะ สมาแอ (2012-05-17 22:14:03) [แสดงความคิดเห็น]
อยากเห็นลีลาการสอนของคุณครูคณิตศาสตร์รุ่นใหม่เป็นอย่างนี้มาก ๆ จังเลยเพราะคงจะช่วยให้นักเรียนเรียนคณิตศาสตร์ได้ดีขึ้นอย่างแน่นอน เพราะเป็นการสอนที่ครูใช้วิธีการที่หลากหลายดี แถมยังสอนให้นักเรียนมีคุณธรรม จิตสาธารณะด้วย และสอนได้สนุก แต่นักเรียนในห้องเยอะ ครูน่าจะได้ใช้วิธีการกลุ่มเข้ามาช่วย เพื่อว่านักเรียนที่เรียนไม่ค่อยรู้เรื่องจะได้เรีนรู้เรื่องมากขึ้น อีกทั้งเพื่อน ๆ จะได้ช่วยเหลือกันและครูก็จะมีผู้ช่วย ขอชมอีกนิดวิธีการชมเชยดีจังค่ะ
โดย ลัดดา ด่านวิริยะกุล (2012-05-26 18:08:09) [แสดงความคิดเห็น]
อันที่จริงแล้วในเรื่องของการสินร้อยละนั้น คุณครูจะต้องทบทวนให้นักเรียนเห็นชัดเจน และมีแบบฝึกทบทวนให้นักเรียนได้ฝึก เพื่อกระตุ้นกระบวนการคิด พร้อมเฉลยไปด้วย เป็นรายบคุคล หรือจะใช้กระบวนการกลุ่มเข้ามาช่วยก็ได้ แต่จะต้องกระจายเด็กให้คละกันทั้งอ่อนและเก่งรวมกันด้วย เพื่อจะได้ช่วยอธิบายให้กันและกัน เมื่อทบทวนเรียบร้อยจึงนำเข้าสู่บทเรียน อาจจะเกริ่นนำ ในรูปแบบส่วนร้อยก่อน อาจจะเร่ิมจาก ซื้อของราคา100บาท ถ้าลด 10% หรือ 15% แล้วสรุปว่าจะลดกี่บาท แล้วจะต้องจ่ายเงินกี่บาท โดยเขียนให้ชัดเจนบนกระดาน แล้วจึงลงรายละเอียดที่ยากขึ้น แล้วบทเพลงก็ควรจะเขียนให้ชัดเจน อ่านง่าย และขอชื่นชมนะครับที่มีไอเดียและใช้ได้จริง เป็นกำลังใจให้ครับ
โดย กิตติพัฒน์ พินิจสุวรรณ (2012-05-28 09:25:26) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูมีวิธีการสอนท่ทำให้เด็กเข้าใจ ใช้เรื่องราวการซื้อสินค้าเกี่ยวกับการลดราคาท่ใช้จริงในชีวิตประจำวันมาเป็นสถานการณ์ทำให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้นเพราะเป็นเรื่องท่อยู่ใกล้ตัวเด็ก นักเรียนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นอธิบายได้และตอบได้ถูกต้องอีกท้งยังใช้สื่อท่เป็นรูปธรรมรวมท้งบทเพลงท่ช่วยให้นักเรียนเรียนคณิตศาสตร์อย่างสนุก
โดย วิมล วงษ์แหวน (2012-05-28 20:37:01) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้รับชมรายการครูมืออาชีพ ในตอนการลดราคา ตอน 1ของ คุณครูบริสุทธิ์ธรรม พิมพ์ศิริ รร.อนุบาลสามเสน ซึ่งสอนคณิตศาสตร์โดยใช้เรื่องการลดราคาที่พบเห็นอยู่ในชีวิตประจำวันทุกวันเวลาที่ไปซื้อของตามห้างสรรพสินค้า จะเห็นป้ายลดราคาอยู่ ซึ่งคุณครูบริสุทธิ์ธรรม พิมพ์ศิริ โรงเรียนอนุบาลสามเสน จะอธิบายถึงความหมายของร้อยละ และสอนให้เทียบบัญญัติไตรยางค์เข้ามาช่วยในการแก้โจทย์ ต้องขอบอกว่าเป็นการสอนที่สนุกมากค่ะ ชื่นชอบวิธีการให้คำชมเชยเชยด้วยวิธีการปรบมือเป็นสูตร แล้วก็ชมว่า Excellent ต้องขออนุญาตนำวิธีนี้ไปใช้บ้างนะค่ะ :tv15:
โดย สายทิพย์ เม่นแต้ม (2012-06-04 16:28:12) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูท่านเก่งครับ ต้องอย่างนี้แหละครับโทรทัศน์ครูต้องสรรหาการสอนของคุณครูเก่งๆมาเป็นแบบอย่างขอชื่นชมด้วยใจจริง ต้องแบบไม่ตัดต่อและเอาบรรยากาศการสอนจริงในหนึ่งชั่วโมงแต่ละวันจนจบเรื่อง ที่ประทับใจมากก็ของผศ.พิมพรด้วยครับสาธิตจุฬา ท่านเก่งและสอนสมการอสมการสนุกครับ เน็ตไม่ค่อยดีผมดูจากทางทีวีเสียอย่างเดียวดึกไปหน่อย ดูจนถึง1นาฬิกา ในความคิดเห็นส่วนตัวและขอเป็นข้อเสนอด้วยนะครับ การที่โทรทัศน์ครูจัดทำแบบUNCUT ดีมากเอาบริบทของประเทศไทยนี่แหละครับ มีเป็นวีซีดีแจกสมาชิกด้วยยิ่งจะดีมากๆเลย ยิ่งระดับประถมต้นก็ชอบครับเพราะผมสอน ป1 ป2 ดูของต่างประเทศฟังอังกฤษแล้วอ่านแปลภาษาไทยไปด้วยเวียนหัวครับ เอาบริบทประเทศไทยจะดีกว่าได้เทคนิควิธีการสอน คัดสรรครูเก่งๆ จากสาธิตต่างๆ หรืออนุบาลประจำจังหวัด เช่นสมมติสอนเรื่องโจทย์ปัญหาระคนกี่ชั่วโมงก็เอาตั้งแต่ชั่วโมงแรกของเนื้อหาไปจนจบเรื่องครูสอนจริงในห้องเรียนและบรรยากาศจริงของนักเรียนกำลังเรียน ไม่ต้องไปสัมภาษณ์ครูใช้วิธีสอนอย่างไรครูก็นั่งตอบแล้วตัดไปเฉพาะตอนสำคัญแบบนี้ ครูอย่างผมไม่ชอบครับเอาแบบUNCUT เลยครับขอเน้นเป็นประเทศไทยครับ เพราะการศึกษาประเทศไทยของเรามีหลายร้อยมาตรฐาน ครูก็มีหลายมาตรฐาน ถ้าอยากพัฒนาจริงๆ ต้องมาตรฐานเดียวทั้งประเทศ ก็เพราะเกรดระดับห่างกันของโรงเรียนนี่แหละยังไม่เลวร้ายเท่ากับมาตรฐานครูผู้สอนที่สอนอยู่ตามโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ ต้องอย่าง ผศ.พิมพร สาธิตจุฬาฯครับ ผมชื่นชมท่านจริงๆสอนดีมาก และก็สนุกขนาดผมดูยังไม่อยากลุกหนีเลยครับ แต่ง่วงนอนมากๆ สอนดึกจัง ออกอากาศบ่อยๆซ้ำๆก็ได้นะ ดูทางทีวีมีบรรยากาศกว่าทางเน็ตด้วย
โดย เฉลิมพล พารา (2012-06-05 00:59:29) [แสดงความคิดเห็น]
ความจริงน่าจะมีการแลกเปลี่ยนครูในประเทศ เหมือนกับนักเรียนแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ เอาครูเก่งมาสอนบ้านนอกบ้าง เอาครูบ้านนอกไปสอนในเมืองบ้าง ไม่ต้องย้ายกำหนดเวลา หกเดือน สามเดือน หนึ่งปี แต่รับเงินเดือนที่ต้นสังกัดเหมือนเดิม รัฐมนตรีคนไหนจะทำบางหนอ แต่ครูก็ต้องเสียสละด้วยนะครับ การเลือ่นขั้นก็เหมือนเดิมให้เขาไปเลยแปดขั้น จะได้มีกำลังใจ แต่ก็แปลกนะครับครูไทยส่วนมากไม่ชอบของดีดี กลัวตนเองด้อยกว่า ก็อิจฉาไม่ให้ความร่วมมือ ถ้าจะให้ดีจริงไม่ต้องให้ครูมาจัดซื้อจัดจ้างรัฐมนตรีก็รู้อยู่แล้วของดีดีจัดหามาให้เลย ถ้าจะโกงก็ให้ฝ่ายตรวจสอบเดี๋ยวนี้ประชาชนเขารู้ดีกว่าแต่ก่อนมาก เหมือนรับเด็กนั้นแหละครับ ให้ครูสอนอย่างเดียว นี่อะไรๆก็รายงานเอกสาร ผอ.ให้ครูไปทำรายงานเอกสารส่งเขต ทอดทิ้งนักเรียน ครูไม่อยู่ห้องคราวนี้ก็ตีกัน เดือดร้อนอีก เดี๋ยวนี้รู้ไหมครับ ผอ.บางคนไม่มาโรงเรียน หรือไม่ก็อ้างไปทัศนศึกษาดูงานจังหวัดริมแม่นำ้โขงแล้วข้ามไปฝั่งลาว
นั่งรถเล่นการพนัน ไม่มีอะไรดีไปกว่านี้ ไอ้โครงการพานักเรียนไปทัศนศึกษาเลิกเถอะครับบอกเขาหน่อย ทางอิสานบรรยาไม่ถูกครับ แต่ครูที่ดีตั้งใจก็มีนะครับและหาได้น้อยส่วน,มากตามน้ำทั้งนั้นเหมือนนักการเมืองเลย นี่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวครับ ที่เคยเจอถ่ายทอดไว้เผื่อมีผู้ใส่ใจนำไปเสนอแนวทางแก้ไข
โดย เฉลิมพล พารา (2012-06-05 01:30:20) [แสดงความคิดเห็น]
ด้านนักเรียน - ในการเรียนการสอน ดดยยกศูนย์การค้าเข้ามาในห้องเรียน เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศ ที่สนุกสนาน ฝึกให้นักเรียนรู้จักการคิดวิเคราะห์ แบะตื่นตัวอยู่เสมอ ทำให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนเข้าใจในบทเรียนได้ง่าย และสามารถนำการเรียนการสอนไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

ด้านคุณครูผู้สอน - มีเทคนิคนำเข้าสู่บทเรียนได้อย่างสนุกสนานโดยใช้ตัวเองเป็นตัวละคร ในการนำเสนอ ทำให้นักเรียนมึความสนใจมากขึ้น และมีบทเพลงเข้ากับเนื้อหาที่สอน ทำให้นักเรียนมีความจำในเรื่องเปอร์เซ็นต์ และร้อยละได้ดียิ่งขึ้น
โดย Mali Sinsukprasert (2012-07-06 20:58:22) [แสดงความคิดเห็น]
ด้านนักเรียน - ในการเรียนการสอน ดดยยกศูนย์การค้าเข้ามาในห้องเรียน เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศ ที่สนุกสนาน ฝึกให้นักเรียนรู้จักการคิดวิเคราะห์ แบะตื่นตัวอยู่เสมอ ทำให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนเข้าใจในบทเรียนได้ง่าย และสามารถนำการเรียนการสอนไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

ด้านคุณครูผู้สอน - มีเทคนิคนำเข้าสู่บทเรียนได้อย่างสนุกสนานโดยใช้ตัวเองเป็นตัวละคร ในการนำเสนอ ทำให้นักเรียนมึความสนใจมากขึ้น และมีบทเพลงเข้ากับเนื้อหาที่สอน ทำให้นักเรียนมีความจำในเรื่องเปอร์เซ็นต์ และร้อยละได้ดียิ่งขึ้น
โดย Mali Sinsukprasert (2012-07-06 20:59:27) [แสดงความคิดเห็น]
ด้านนักเรียน - ในการเรียนการสอน ดดยยกศูนย์การค้าเข้ามาในห้องเรียน เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศ ที่สนุกสนาน ฝึกให้นักเรียนรู้จักการคิดวิเคราะห์ แบะตื่นตัวอยู่เสมอ ทำให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนเข้าใจในบทเรียนได้ง่าย และสามารถนำการเรียนการสอนไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

ด้านคุณครูผู้สอน - มีเทคนิคนำเข้าสู่บทเรียนได้อย่างสนุกสนานโดยใช้ตัวเองเป็นตัวละคร ในการนำเสนอ ทำให้นักเรียนมึความสนใจมากขึ้น และมีบทเพลงเข้ากับเนื้อหาที่สอน ทำให้นักเรียนมีความจำในเรื่องเปอร์เซ็นต์ และร้อยละได้ดียิ่งขึ้น
โดย Mali Sinsukprasert (2012-07-06 20:59:28) [แสดงความคิดเห็น]
ด้านนักเรียน - ในการเรียนการสอน ดดยยกศูนย์การค้าเข้ามาในห้องเรียน เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศ ที่สนุกสนาน ฝึกให้นักเรียนรู้จักการคิดวิเคราะห์ แบะตื่นตัวอยู่เสมอ ทำให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนเข้าใจในบทเรียนได้ง่าย และสามารถนำการเรียนการสอนไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

ด้านคุณครูผู้สอน - มีเทคนิคนำเข้าสู่บทเรียนได้อย่างสนุกสนานโดยใช้ตัวเองเป็นตัวละคร ในการนำเสนอ ทำให้นักเรียนมึความสนใจมากขึ้น และมีบทเพลงเข้ากับเนื้อหาที่สอน ทำให้นักเรียนมีความจำในเรื่องเปอร์เซ็นต์ และร้อยละได้ดียิ่งขึ้น
โดย Mali Sinsukprasert (2012-07-06 20:59:29) [แสดงความคิดเห็น]
ด้านนักเรียน - ในการเรียนการสอน ดดยยกศูนย์การค้าเข้ามาในห้องเรียน เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศ ที่สนุกสนาน ฝึกให้นักเรียนรู้จักการคิดวิเคราะห์ แบะตื่นตัวอยู่เสมอ ทำให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนเข้าใจในบทเรียนได้ง่าย และสามารถนำการเรียนการสอนไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

ด้านคุณครูผู้สอน - มีเทคนิคนำเข้าสู่บทเรียนได้อย่างสนุกสนานโดยใช้ตัวเองเป็นตัวละคร ในการนำเสนอ ทำให้นักเรียนมึความสนใจมากขึ้น และมีบทเพลงเข้ากับเนื้อหาที่สอน ทำให้นักเรียนมีความจำในเรื่องเปอร์เซ็นต์ และร้อยละได้ดียิ่งขึ้น
โดย Mali Sinsukprasert (2012-07-06 20:59:29) [แสดงความคิดเห็น]
มีเทคนิคในการสอนดีมาก ลีลาการสอนของคุณครูเร้าความสนใจของเด็กนักเรียนมาก และ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ตอบคำถาม การใช้เรื่องราวการซื้อสินค้าเกี่ยวกับการลดราคาท่ใช้จริงในชีวิตประจำวันมาเป็นสถานการณ์ทำให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้นเพราะเป็นเรื่องท่อยู่ใกล้ตัวเด็ก นักเรียนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นอธิบายได้และตอบได้ถูกต้องอีกท้งยังใช้สื่อที่เป็นรูปธรรมรวมท้งบทเพลงท่ช่วยให้นักเรียนเรียนคณิตศาสตร์อย่างสนุก
โดย เบญจมาศ ณ บุตรจอม (2012-07-21 17:27:37) [แสดงความคิดเห็น]
การของครูทำให้นักเรียนมีความสนใจ ครูตั้งคำถามและให้นักเรียนช่วยกันตอบในเรื่องการซื้อและการลดราคาสินค้าทำให้มีส่วนร่วมในการเรียน กล้าคิด กล้าตอบ และมีเพลงทำให้นัเรียนมีความสนุกสนานเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่เรียน พร้อมทั้งมีตัวอย่างการซื่อสินค้าซึ่งเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวของนักเรียน จึงททำให้นักเรียนมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งสอนในเรื่องคุณธรรม และการมีจิตสาธารณะ ซึ่งนักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
โดย พรศิริ แก้วเนียม (2012-08-27 20:03:25) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv