thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 741
Rate :
 4.5
ความยาว : 14.48 นาที | Online : 2012-04-13  
    Uncut Classrooms : การลดราคา ตอน 2 คุณครูบริสุทธิ์ธรรม พิมพ์ศิริ รร.อนุบาลสามเสน  
    (ตอนต่อ) สอนคณิตศาสตร์โดยใช้เรื่องการลดราคาที่พบเห็นอยู่ในชีวิตประจำวันทุกวันเวลาที่ไปซื้อของตามห้างสรรพสินค้า จะเห็นป้ายลดราคาอยู่ ซึ่งคุณครูบริสุทธิ์ธรรม พิมพ์ศิริ โรงเรียนอนุบาลสามเสน จะอธิบายถึงความหมายของร้อยละ และสอนให้เทียบบัญญัติไตรยางค์เข้ามาช่วยในการแก้โจทย์  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

ลบเลขไม่ต้องยืม เทคนิคการแก้ปัญหาการลบเลข ผศ.ชัยศักดิ์ ชั่งใจ รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
เมื่อวิธีการลบเลขแบบที่เราเคยเรียนมา นักเรียนส่วนใหญ่จะมีปัญหา เมื่อเวลาที่ต้องลบเลขแบบตัวตั้งบางตัว เป็นตัวเลขที่น้อยกว่าตัวที่นำมาลบ อ.ชัยศักดิ์จึงได้คิดค้นวิธีการลบเลขแบบใหม่ขึ้น โดยใช้ชื่อว่า “เทคนิคการลบเลขโดยไม่ต้องขอยืม” เพิ่มเติม

ตลาดนัดคณิตศาสตร์ อ.สมบูรณ์ สุทธิชื่น
ชมเทคนิคการสอนของ อ. สมบูรณ์ สุทธิชื่น ที่เน้นความหลากหลาย และการฝึกปฎิบัติ สอนคณิตด้วยบทเพลง เพิ่มเติม

บ้านคณิตศาสตร์ อ.พิสิษฐ์ โพธิสุทธิ์
ครูต้นแบบคณิตศาสตร์จัดการเรียนรู้ โครงการ"บ้านคณิตศาสตร์" โดยคำนึงถึงหลักการทำงานของสมองทั้งซีกซ้าย และขวามาใช้ร่วมกัน เพิ่มเติม

เพลงสูตรคณิตศาสตร์ คุณครูพิสมัย จันทร์ทัพ รร.บ้านเหมืองแร่
ชมเทคนิคการใช้เพลงคณิตศาสตร์ ในการประกอบการสอน เช่น เศษส่วน ร้อยละ การแก้โจทย์สมการ โดยการเปิดให้ฟังทุกเช้า เพื่อให้จดจำและนำมาใช้ในห้องเรียน เพิ่มเติม

บ้าน คณิต คิด นับ คุณครูมาลิณี ชมภูวิเศษ รร.เทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสร
การสร้างสื่อสอนคณิตศาสตร์อย่างง่าย ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม เรียนรู้จากจำนวนจริง และครูนำเข้าสู่ระบบสัญลักษณ์ ส่งเสริมให้นักเรียนสร้างโจทย์ และตรวจสอบความรู้ของตนเองได้ทั้งในชั้นเรียน และทบทวนนอกเวลา เพิ่มเติม

 
 
จากการที่ได้ดูรายการโทรทัศน์ครู การลดราคา ของคุณครูบริสุทธิ์ธรรม พิมพ์ศิริ คุณครูมีความตั้งใจมากในการสอน เพื่อที่จะให้นักเรียนได้รับความรู้ให้มากที่สุด โดยมีการนำเข้าสู่บทเรียนโดยใช้เพลง การลดราคาและให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียน นักเรียนมีความสนุกสนานจากการเรียนอย่างมีความสุข มีการนำสื่อท่ีใกล้ตัวนักเรียน เช่นกระเป๋า หรือป้ายลดราคาสินค้ามาแสดงให้นักเรียนและนำมาใช้ประกอบการสอน มีการอธิบายความหมายของการลดราคาว่ามันหมายความว่าอย่างไร แล้วนำไปสู่การหาคำตอบ OK ครับ
โดย สังวร จันทร (2012-05-23 10:22:17) [แสดงความคิดเห็น]
ครูคณิตศาสตร์ไทยคงยิ้มได้ถ้ามีครูคณิตศาสตร์อย่างคุณครูบริสุทธิ์ธรรม พิมพ์ศิริ เพราะเป็นครูที่จัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์กับสิ่งใกล้ตัวเด็ก และเด็กสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง อีกทั้งครูได้ให้นักเรียนสร้างโจทย์ขึ้นเอง ซึ่งหากนักเรียนไม่เข้าใจก็ไม่สามารถจะสื่อสารสร้างความเข้าใจไ้้ด้ แต่ครูทำได้ดีมาก แต่ขอเสนอแนะนิดนะคะ 1)ถ้าคุณครูจะเปลี่ยนจากติดกระเป๋าเป็น ติดราคากระเป๋า 2)เมื่อทราบราคาลดแล้วควรต่อด้วยราคากระเป๋าที่ซื้อมาด้วยการเอาราคาที่ติดไว้ตั้งแล้วลบออกด้วยราคาลดนักเรียนน่าจะเข้าใจได้ง่ายกว่า แล้วจึงค่อยสอนการใช้วิธีการเทียบแบบบัญญัติไตรยางค์ และในการเทียบบัญญัติไตรยางค์น่าจะสอนให้นักเรียนเห็นว่าทำไมจึงต้องนำไปหารกัน ควรย้ำเด็กบ่อย ๆนะคะ :tv15:
โดย ลัดดา ด่านวิริยะกุล (2012-05-26 18:33:19) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบพระคุณค่ะคุณครู :tv02:
โดย บริสุทธิ์ธรรม พิมพ์ศิริ (2012-05-27 10:52:54)
คุณครูบริสุทธิ์ธรรม พิมพ์ศิริ เป็นครูที่สอนคณิตศาสตร์ได้สนุกสนานมาก นักเรียนได้เรียนกับคุณครูมีความสุขสนุกสนานร่าเริง กิจกรรมที่ครูจัดให้นักเรียน เช่นร้องเพลง ทำให้นักเรียนไม่เบื่อ และเห็นประโยชน์ในการเรียนคณิตศาสตร์ เพราะนัเรีนสามารถนำไปใช้ได้จริง แต่หากคุณครูได้ตรวจสอบเพิ่มสักนิดว่านักเรียนได้เรียนรู้จริงๆหรือไม่อาจตรวจสอบได้โดยให้แต่ละกลุ่มคิดโจทย์ปัญหาแล้วช่วยกันแก้ปัญหานั้น เราก็จะรู้ว่านักเรียนเข้าใจจริงๆ หรือไม่ :tv15:
โดย ลือชัย ทิพรังศรี (2012-05-27 05:57:46) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูบริสุทธิ์ธรรม พิมพ์ศิริ เป็นครูที่สอนคณิตศาสตร์ได้สนุกสนานมาก นักเรียนได้เรียนกับคุณครูมีความสุขสนุกสนานร่าเริง กิจกรรมที่ครูจัดให้นักเรียน เช่นร้องเพลง ทำให้นักเรียนไม่เบื่อ และเห็นประโยชน์ในการเรียนคณิตศาสตร์ เพราะนัเรีนสามารถนำไปใช้ได้จริง แต่หากคุณครูได้ตรวจสอบเพิ่มสักนิดว่านักเรียนได้เรียนรู้จริงๆหรือไม่อาจตรวจสอบได้โดยให้แต่ละกลุ่มคิดโจทย์ปัญหาแล้วช่วยกันแก้ปัญหานั้น เราก็จะรู้ว่านักเรียนเข้าใจจริงๆ หรือไม่ :tv15:
โดย ลือชัย ทิพรังศรี (2012-05-27 05:57:50) [แสดงความคิดเห็น]
มีความเห็นเช่นเดียวกับคุณครูท่านอื่นด้วยครับ ที่คุณครูนั้นมีความคล่องตัว มีความสนุกสนาน ร่าเริง มีเทคนิคในการนำบทเพลงเข้ามาช่วยให้จดจำได้ดีขึ้นครับ ควรเพิ่มเติมให้นักเรียนได้ออกมาทำหน้าชั้นเรียน หรือ มีใบงานให้ได้ทำเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่ม เพื่อจะได้ให้นักเรียนได้ฝึกคิดฝึกทำ แต่ก็เข้าใจว่า นักเรียนมีจำนวนมาก ส่วนการเทียบบัญญัติไตรยางค์นั้น อย่างที่แนะนำไปตอนที่แล้วครับ ควรอธิบายและเน้นย้ำว่า ด้านซ้ายของบรรทัดควรใส่อะไร และ ด้านขวาควรเป็นอย่างไร เน้นด้วย เพราะนักเรียนส่วนมากมักไม่จดจำ พอเวลานำไปใช้จริงมักสับสน ชื่นชมมากครับ
โดย กิตติพัฒน์ พินิจสุวรรณ (2012-05-28 09:36:44) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ดูรายการโทรทัศน์ครู พบว่า คุณครูบริสุทธิ์ธรรม พิมพ์ศิริ คุณครูมีความตั้งใจมากในการสอน เพื่อที่จะให้นักเรียนได้รับความรู้ให้มากที่สุด โดยมีการนำเข้าสู่บทเรียนโดยใช้เพลง การลดราคาและให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียน นักเรียนมีความสนุกสนานจากการเรียนอย่างมีความสุข มีการนำสื่อท่ีใกล้ตัวนักเรียน เช่นกระเป๋า หรือป้ายลดราคาสินค้ามาแสดงให้นักเรียนและนำมาใช้ประกอบการสอน มีการอธิบายความหมายของการลดราคาว่ามันหมายความว่าอย่างไร แล้วนำไปสู่การหาคำตอบ
โดย ธนาภรณ์ กุมภีพงษ์ (2012-06-07 19:44:31) [แสดงความคิดเห็น]
มีความเห็นและชื่นชอบกับวิธีการสอนของครูบริสุทธิ์ธรรม พิมพ์ศิริ เช่นเดียวกับครูท่านอื่น เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์กับสิ่งใกล้ตัวนักเรียน และนักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง :tv15: :tv15: :tv15:
โดย เบญจมาศ ณ บุตรจอม (2012-07-21 17:34:17) [แสดงความคิดเห็น]
การนำเทคนิควิธีการสอนจากโทรทัศน์ครู มาปรับใช้ในการเรียนการสอน ครูสามารถจัดกิจกรรมอย่างเป็นระบบ และมีเทคนิคการสอนที่แปลกใหม่นักเรียนมีความสุขในการเรียน ทั้งหมดนี้เป็นคำพูดที่เป็นแรงบันดาลใจให้ครูผู้หนึ่งปรารถนาที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้นักเรียนอย่างไม่หยุดยั้ง และขอขอบคุณรายการโทรทัศน์ครูที่อยู่เคียงข้างครูไทย นำสิ่งที่ดีและมีประโยชน์ให้ครูไทยได้มีโอกาสพัฒนาตนเองเพื่อเด็กไทยและสนุกกับการเรียนรู้ในห้องเรียนอันกว้างใหญ่ กระตุ้นให้ครูจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนของตนเองได้อย่างมีคุณภาพ และพัฒนาตนเองเป็นครูมืออาชีพตลอดไป
:tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv18: :tv18: :tv18:
โดย อนุชิต ดวงดาว (2012-10-16 19:45:27) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv