thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 364
Rate :
 5
ความยาว : 14.32 นาที | Online : 2012-04-13  
    Uncut Classrooms : การลดราคา ตอน 4 คุณครูบริสุทธิ์ธรรม พิมพ์ศิริ รร.อนุบาลสามเสน  
    (ตอนต่อ) สอนคณิตศาสตร์โดยใช้เรื่องการลดราคาที่พบเห็นอยู่ในชีวิตประจำวันทุกวันเวลาที่ไปซื้อของตามห้างสรรพสินค้า จะเห็นป้ายลดราคาอยู่ ซึ่งคุณครูบริสุทธิ์ธรรม พิมพ์ศิริ โรงเรียนอนุบาลสามเสน จะอธิบายถึงความหมายของร้อยละ และสอนให้เทียบบัญญัติไตรยางค์เข้ามาช่วยในการแก้โจทย์  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

ลบเลขไม่ต้องยืม เทคนิคการแก้ปัญหาการลบเลข ผศ.ชัยศักดิ์ ชั่งใจ รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
เมื่อวิธีการลบเลขแบบที่เราเคยเรียนมา นักเรียนส่วนใหญ่จะมีปัญหา เมื่อเวลาที่ต้องลบเลขแบบตัวตั้งบางตัว เป็นตัวเลขที่น้อยกว่าตัวที่นำมาลบ อ.ชัยศักดิ์จึงได้คิดค้นวิธีการลบเลขแบบใหม่ขึ้น โดยใช้ชื่อว่า “เทคนิคการลบเลขโดยไม่ต้องขอยืม” เพิ่มเติม

ตลาดนัดคณิตศาสตร์ อ.สมบูรณ์ สุทธิชื่น
ชมเทคนิคการสอนของ อ. สมบูรณ์ สุทธิชื่น ที่เน้นความหลากหลาย และการฝึกปฎิบัติ สอนคณิตด้วยบทเพลง เพิ่มเติม

บ้านคณิตศาสตร์ อ.พิสิษฐ์ โพธิสุทธิ์
ครูต้นแบบคณิตศาสตร์จัดการเรียนรู้ โครงการ"บ้านคณิตศาสตร์" โดยคำนึงถึงหลักการทำงานของสมองทั้งซีกซ้าย และขวามาใช้ร่วมกัน เพิ่มเติม

เพลงสูตรคณิตศาสตร์ คุณครูพิสมัย จันทร์ทัพ รร.บ้านเหมืองแร่
ชมเทคนิคการใช้เพลงคณิตศาสตร์ ในการประกอบการสอน เช่น เศษส่วน ร้อยละ การแก้โจทย์สมการ โดยการเปิดให้ฟังทุกเช้า เพื่อให้จดจำและนำมาใช้ในห้องเรียน เพิ่มเติม

บ้าน คณิต คิด นับ คุณครูมาลิณี ชมภูวิเศษ รร.เทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสร
การสร้างสื่อสอนคณิตศาสตร์อย่างง่าย ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม เรียนรู้จากจำนวนจริง และครูนำเข้าสู่ระบบสัญลักษณ์ ส่งเสริมให้นักเรียนสร้างโจทย์ และตรวจสอบความรู้ของตนเองได้ทั้งในชั้นเรียน และทบทวนนอกเวลา เพิ่มเติม

 
 
การสอนเรื่องการลดราคา ของคุณครูบริสุทธิ์ธรรม พิมพ์ศิริ รร.อนุบาลสามเสน สอนคณิตศาสตร์โดยใช้เรื่องการลดราคาที่พบเห็นอยู่ในชีวิตประจำวันทุกวันเวลาที่ไปซื้อของตามห้างสรรพสินค้า จะเห็นป้ายลดราคาอยู่ ซึ่งคุณครูบริสุทธิ์ธรรม พิมพ์ศิริ โรงเรียนอนุบาลสามเสน จะอธิบายถึงความหมายของร้อยละ และสอนให้เทียบบัญญัติไตรยางค์เข้ามาช่วยในการแก้โจทย์ เป็นการใช้สื่อการเรียนรู้ที่อยู่ในชีวิตประจำวันของนักเรียนทำให้นักเรียนเกิดสนุุกในการเรียนคณฺิตาสตร์ และสามารถไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชั้นเรียน
โดย ศิริพร ขวัญสิน (2012-05-14 21:08:55) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมในตอนที่ 4 ของคุณครูดีมากนักเรียนได้ฝึกการทำงานกลุ่มร่วมกัน ฝึกการพูดสื่อสาร ได้เรียนคณิตศาสตร์ด้วยสถานการณ์จริงอย่างสนุกสนาน และสุดท้ายสรุป concept ที่เรียน แต่เมื่อนักเรียนออกมานำเสนอนั้นนักเรียนซื้อของที่ปิดราคาไว้ 1200 บาทแล้วบอกว่าต้องจ่ายเงิน 1000 บาท ซึ่งจริงๆ อยากให้คุณครูคิดดูใหม่ว่าถูกต้องจริงหรือลองเทียบดูลดราคา 20 % หมายความว่า :-
ปิดราคาไว้ 100 บาท ขายไป 80 บาท
ปิดราคาไว้ 1 บาท ขายไป =80/100 บาท
ปิดราคาไว้ 1200 บาท ขายไป =(80/100)x1200
= 960 บาท
ซึ่งครูตั้งเงื่อนไขว่าต้องใช้เงิน 1000 บาท ซื้อของให้หมดแต่จริง ๆ ยังมีเงินเหลืออยู่อีก 40 บาท
ดังนั้นจึงอยากให้ครูระมัดระวังนะคะเพราะสำคัญมาก :tv02:
โดย ลัดดา ด่านวิริยะกุล (2012-05-27 05:47:30) [แสดงความคิดเห็น]
ขอโทษนะคะและขอบพระคุณคุณครูมากค่ะ ถ้าจะนำเกมนี้ไปใช้สอนจริง ควรจะให้เวลานักเรียนในแต่ละกลุ่มให้มากกว่านี้ ทั้งขั้นตอนการเลือกซื้อ การคิดคำนวณและการนำเสนอ :tv03:
โดย บริสุทธิ์ธรรม พิมพ์ศิริ (2012-05-27 10:49:08)
การสอนเรื่องการลดราคา สอนโดยใช้เรื่องการลดราคาที่พบเห็นในชีวิตประจำวันเวลาไปซื้อของตามตลาดนัด หรือห้างสรรพสินค้า ก็จะเห็นป้ายลดราคาอยู่ ซึ่งครูจะอธิบายความหมายของร้อยละ ครูสอนดีมากนักเรียนได้ฝึกการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม ฝึกการพูดสื่อสาร นักเรียนได้เรียนคณิตศาสตร์ด้วยสถานการณ์จริงอย่างสนุกสนาน ครูสอนนักเรียนให้เทียบบัญญัติไตรยางค์เข้ามาช่วยในการแก้โจทย์ เป็นการใช้สื่อการเรียนรู้ที่อยู่ในชีวิตประจำวันของนักเรียน ทำให้นักเรียนอยากเรียนเกิดสนุกในการเรียนคณิตศาสตร์ นักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
โดย สุดา สาละวินพรพนา (2014-07-06 06:06:12) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนเรื่องการลดราคา สอนโดยใช้เรื่องการลดราคาที่พบเห็นในชีวิตประจำวันเวลาไปซื้อของตามตลาดนัด หรือห้างสรรพสินค้า ก็จะเห็นป้ายลดราคาอยู่ ซึ่งครูจะอธิบายความหมายของร้อยละ ครูสอนดีมากนักเรียนได้ฝึกการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม ฝึกการพูดสื่อสาร นักเรียนได้เรียนคณิตศาสตร์ด้วยสถานการณ์จริงอย่างสนุกสนาน ครูสอนนักเรียนให้เทียบบัญญัติไตรยางค์เข้ามาช่วยในการแก้โจทย์ เป็นการใช้สื่อการเรียนรู้ที่อยู่ในชีวิตประจำวันของนักเรียน ทำให้นักเรียนอยากเรียนเกิดสนุกในการเรียนคณิตศาสตร์ นักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
โดย สุดา สาละวินพรพนา (2014-07-06 06:07:18) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv