thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 1423
Rate :
 5
ความยาว : 14.27 นาที | Online : 2012-04-13  
    ชนิดของมุม ตอน 2 คุณครูบริสุทธิ์ธรรม พิมพ์ศิริ รร.อนุบาลสามเสน  
    (ตอนต่อ) ชมเทคนิคการสอนของ คุณครูบริสุทธิ์ธรรม พิมพ์ศิริ โรงเรียนอนุบาลสามเสน เพื่อให้เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัด และคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัดขนาดของมุม มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทาง คณิตศาสตร์ การนำเสนอและการเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

ลบเลขไม่ต้องยืม เทคนิคการแก้ปัญหาการลบเลข ผศ.ชัยศักดิ์ ชั่งใจ รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
เมื่อวิธีการลบเลขแบบที่เราเคยเรียนมา นักเรียนส่วนใหญ่จะมีปัญหา เมื่อเวลาที่ต้องลบเลขแบบตัวตั้งบางตัว เป็นตัวเลขที่น้อยกว่าตัวที่นำมาลบ อ.ชัยศักดิ์จึงได้คิดค้นวิธีการลบเลขแบบใหม่ขึ้น โดยใช้ชื่อว่า “เทคนิคการลบเลขโดยไม่ต้องขอยืม” เพิ่มเติม

ตลาดนัดคณิตศาสตร์ อ.สมบูรณ์ สุทธิชื่น
ชมเทคนิคการสอนของ อ. สมบูรณ์ สุทธิชื่น ที่เน้นความหลากหลาย และการฝึกปฎิบัติ สอนคณิตด้วยบทเพลง เพิ่มเติม

บ้านคณิตศาสตร์ อ.พิสิษฐ์ โพธิสุทธิ์
ครูต้นแบบคณิตศาสตร์จัดการเรียนรู้ โครงการ"บ้านคณิตศาสตร์" โดยคำนึงถึงหลักการทำงานของสมองทั้งซีกซ้าย และขวามาใช้ร่วมกัน เพิ่มเติม

เพลงสูตรคณิตศาสตร์ คุณครูพิสมัย จันทร์ทัพ รร.บ้านเหมืองแร่
ชมเทคนิคการใช้เพลงคณิตศาสตร์ ในการประกอบการสอน เช่น เศษส่วน ร้อยละ การแก้โจทย์สมการ โดยการเปิดให้ฟังทุกเช้า เพื่อให้จดจำและนำมาใช้ในห้องเรียน เพิ่มเติม

บ้าน คณิต คิด นับ คุณครูมาลิณี ชมภูวิเศษ รร.เทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสร
การสร้างสื่อสอนคณิตศาสตร์อย่างง่าย ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม เรียนรู้จากจำนวนจริง และครูนำเข้าสู่ระบบสัญลักษณ์ ส่งเสริมให้นักเรียนสร้างโจทย์ และตรวจสอบความรู้ของตนเองได้ทั้งในชั้นเรียน และทบทวนนอกเวลา เพิ่มเติม

 
 
เยี่ยมมาก คุณครูเก่งมาก นักเรียนมีส่วนร่วมและสนุกสนานกับการเรียน วิชาคณิตศาตร์มาก ขอขอบคุณ :tv18: :tv18: :tv18: :tv15: :tv15:
โดย สุภีร์ เย็นจิต (2012-05-01 21:07:02) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนทำให้เกิดความรู้และความสนุกสนานทำให้เด็กไม่เกิดความเครียดและกล้าท่ีจะตอบคำถามครูเป็นการจัดการเรียนการสอนที่ดีมากทำให้นักเรียนได้เรีนยรู้ได้จากบทเพลงเป็นเพลงง่ายๆ ได้ใจความทไให้ง่ายต่อการจดจำคิดว่าแนวทางการจัดการสอนนี้มีปนระโยขน์และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างแน่นอน
โดย สุภาวดี ภูมินันท์ (2012-05-11 16:28:11) [แสดงความคิดเห็น]
:tv02:ชอบมากเลยค่ะ ขออนุญาตนำไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียนบ้างน่ะค่ะ
โดย วิยะดา แสงสีจันทร์ (2012-05-23 19:22:54) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนทำให้เกิดความรู้และความสนุกสนานทำให้เด็กไม่เกิดความเครียดและกล้าท่ีจะตอบคำถามครูเป็นการจัดการเรียนการสอนที่ดีมากทำให้นักเรียนได้เรีนยรู้ได้จากบทเพลงเป็นเพลงง่ายๆ ได้ใจความทไให้ง่ายต่อการจดจำคิดว่าแนวทางการจัดการสอนนี้มีปนระโยขน์และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างแน่นอน ดิฉันจะนำเอาสื่อการสอนในครั้งนี้ไปเป็นตัวอย่างในการสอน เนื่องจากดิฉันยังไม่มีประสบการณ์มากพอ จึงจะได้นำการสอนไปใช้ในการสอนปัจจุบัน
โดย ธนาภรณ์ กุมภีพงษ์ (2012-06-07 20:04:49) [แสดงความคิดเห็น]
โทรทัศนืครูในตอนนี้ครูผู้สอนไม่ได้สอนเพียงแต่เนื้อหาวิชาเท่านั้น แต่ครูได้นำความรู้ที่สอนไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันเพื่อทำให้นักเรียนได้ทราบจริงว่าในชีวิตของเรานั้นแท้จริงแล้วมีมุมเป็นส่วนประกอบมากมาย ทำให้นักเรียนมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลให้การเรียนรู้ของนักเรียนเป็นการเรียนรู้ที่มีความสุข สนุก และมีความอยากที่จะเรียน เป็นการสร้างเจตคติที่ดีให้กับการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นวิชาที่ประสบปัญหาอยู่ในปัจจุบันนี้ :tv17: :tv17: :tv17:
โดย ชญานิศ หนูขวัญ (2012-06-20 13:03:02) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอน เรื่องชนิดของมุม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของคุณครูผู้สอน ป็นการจัดการเรียนการสอนที่ดีมาก เพราะนักเรียนเกิดความสนุกสนานโดยเรียนรู้เนื้อเรื่องจากเพลง ซึ่งทำให้นักเรียนจดจำได้ง่าย และมีท่ทางประกอบทำให้เกิดภาพที่เด้นชัด นักเรียนสามารถตอบคำถามได้และนำมาประยุกต์ใช้กับสิ้งที่อยู่รอบตัวเราได้ว่า สิ่งเหล่านั้นประกอบด้วยมุมอะไรบ้าง ทำให้นักเรียนมีความเข้าใจและชอบที่จะเรียนวิชาคณิตศาสตร์มากขึ้น
โดย อารีรัตน์ อัศวเวศน์ (2012-07-10 19:26:18) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนการสอนทำให้เกิดความรู้และความสนุกสนานทำให้เด็กไม่เกิดความเครียดและกล้าท่ีจะตอบคำถามครู :tv17: :tv17: :tv17:
โดย เบญจมาศ ณ บุตรจอม (2012-07-21 17:38:07) [แสดงความคิดเห็น]
เยี่ยมมากคะ เป็นการจัดการเรียนการสอนที่นักเรียนมีส่วนร่วมและสร้างความสนุกสนานกับนักเรียน ขออนุญาตนำไปใช้ในการเรียนการสอนบ้างนะคะ
โดย จิตรานุช อินต๊ะนัย (2012-11-23 18:58:27) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบเทคนิคการสอนของครูจ๊อย มากค่ะ ด้วยบุคลิกของครูท่านนี้ และเทคนิคในการสอนโดยการนำเพลงมาให้เด็กๆ ร้องและทำท่าทางประกอบสนุกสนานและได้รับความรู้ เนื่องจากดิฉันยังไม่ค่อยมีประสบการณ์ในการสอนคณิตศาสตร์ กำลังมองหาเทคนิคการสอนดีๆ จากคุณครูหลายๆ ท่านเพื่อจะได้นำไปปรับปรุงการเรียนการสอนของตนเองบ้าง อยากให้นักเรียนมีความสุขกับการเรียน เพราะเวลาที่นักเรียนมีความสุขครูผู้สอนอย่างเราก็มีความสุขไปด้วย ยังไงขออนุญาตนำเพลงและเทคนิคเหล่านี้ไปใช้ในการสอนนักเรียนบ้างนะคะ
โดย อัญชิษฐา คำแก้ว (2013-04-26 11:36:17) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉัน นางสาว สุพัตรา หอมสนิท เมื่อได้ดูการสอนเรื่อง ชนิดของมุมของคุณครูบริสุทธิ์ธรรมแล้ว ดิฉันชอบมากค่ะ เพราะคุณครูสอนเด็กนักเรียนได้อย่างรอบรู้และเข้าใจง่ายเป็นอย่างมาก คือ สอนทั้งเรื่องชนิดของมุม ลักษณะของมุม สอนแล้วก็มีเพลงมาประกอบพร้อมท่าเต้น ซึ่งทำให้เด็กได้สนุกสนานกับการเรียน ไม่เครียด ไม่น่าเบื่อ และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์อีกด้วย ซึ่งการสอนในครั้งนี้ถือว่าได้ประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง ต้องขอขอบคุณคุณครูมากนะคะที่ได้ถ่ายทอดความรู้นี้ผ่านโทรทัศน์ครูมาคะ
โดย สุพัตรา หอมสนิท (2014-03-04 22:46:22) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv