thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 4843
Rate :
 4.5
ความยาว : 14.22 นาที | Online : 2012-04-13  
    กิจกรรมรักการอ่าน เปิดท้ายอ่านหนังสือ คุณครูทวีศิลป์ อสิพงษ์ รร.ขุขันธ์  
    การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่าน ของ คุณครูทวีศิลป์ อสิพงษ์ โรงเรียน ขุขันธ์ จังหวัด ศรีสะเกษ โดยใช้วิธีการเดียวกับการเปิดท้ายขายของ แต่เปลี่ยนเป็นเปิดท้ายขายหนังสือแทน คือ มีร้านหนังสือที่จัดแสดงโดยมาจากความสนใจของเด็ก ซึ่งเด็กจะต้องรู้เรื่องราวในหนังสือเล่มนั้นเพื่อที่จะขาย(เล่า)ให้คนซื้อ(ผู้ฟัง)ฟังได้ เมื่อฟังแล้วเรื่องน่าสนใจ ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นในการฝึกนิสัยให้รักการอ่าน  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

ครูภาษาไทย หัวใจไม่เกษียณ อ.ลัดดาศรี ศรีสังวาลย์ รร.สามเสนวิทยาลัย (ฉบับเต็ม)
สอนภาษาไทย อย่างมีสีสัน กับ อาจารย์ ลัดดาศรี ศรีสังวาลย์ พบเทคนิคการจำไวยากรณ์ เพิ่มเติม

การพัฒนากระบวนการคิดด้วยทฤษฏีหมวก 6 ใบ อ.รัตนา สถิตานนท์ รร.สตรีศรีสุริโยทัย (ฉบับเต็ม)
สอนให้นักเรียนนั้นรู้จักคิดโดยการใช้ทฤษฏีหมวก 6 ใบ ซึ่งจะสอนให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเราไม่ให้คิดแค่ด้านเดียว แต่ต้องมองหลาย ๆ ด้านด้วย เพิ่มเติม

ฝึกเขียนเรียงความจากการสังเกต อ.อภิวัน นันตา (ฉบับเต็ม)
เทคนิคการสอนบูรณาการอีกรูปแบบหนึ่ง โดยนำวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาสอนเรียงความ เพิ่มเติม

คาบเรียนที่คุ้มค่า อ.อนุรัตน์ แพนสกุล (ฉบับเต็ม)
ชมการจัดการเรียนการสอน ของครูที่คิดว่า ภาษาไทยไม่ได้เป็นแค่วิชา แต่เป็นเรื่องของ การใช้ชีวิต เพิ่มเติม

ฝึกเขียนเรียงความจากเรื่องง่ายใกล้ตัว คุณครูออมทรัพย์ ภู่หมื่นไวย์ รร.หนองขามวิทยา
การเรียนการสอนเรียงความแก่นักเรียนที่อ่อนทักษะด้านภาษาไทย โดยนำเรื่องใกล้ตัวของนักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียน ทำให้ง่ายต่อการเรียนรู้ สนุกสนาน และสร้างความสนใจให้เด็ก เพิ่มเติม

 
 
ขอบคุณครับสำหรับตอนนี้ที่ได้ชมผ่านไปแล้ว ขอบอกว่าประทับใจและทึ่งในความคิดของคุณครูทวีศิลป์มากครับ ที่สามารถทำกิจกรรมรักการอ่านให้น่าสนใจมากขึ้น เพราะโครงการนี้ที่ฆโรงเรียนผมก้เคยทำแต่ไม่ได้รับความสนใจจากนักเรียนเท่าไร แต่หลังจากได้ชมวิธีการจัดการเรียนและกิจกรรมของคุณครูแล้วขอบอกว่า เก่งและมีความคิดที่ดีมากครับ ครูสามารถนำเรื่องการรักการอ่านมาทำให้นักเรียนบูรณาการทั้ง การอ่าน การพูด การเขียน การฟัง อยู่ในกิจกรรมเดียวและยังให้เด็กได้คิดวิเคราะห์และตระหนักในความสำคุญของการอ่าน ขอบคุณนะครับ ผมได้ความคิดที่สามารถนำไปปรับใช้กับกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ของผมและหวังว่า จะได้รับความรู้ใหม่ๆ อีกนะครับ ขอบคุณรายการโทรทัศน์ครูด้วยครับ
โดย ออมทรัพย์ ภู่หมื่นไวย์ (2012-04-30 21:18:50) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่าน ของ คุณครูทวีศิลป์ อสิพงษ์ โรงเรียนขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเปิดท้ายขายหนังสือ โดยมีร้านหนังสือที่เป็นที่สนใจของเด็กๆ โดยมีกติกาว่าเด็กจะต้องรู้เรื่องราวในหนังสือเล่มนั้นเพื่อที่จะขาย (เล่า) ให้คนซื้อ (ผู้ฟัง) ฟังได้ ซึ่งเป็นการสร้างแรงจูงใจจากภายในที่ดีมาก เป็นกิจกรรมที่กำหนดให้ผู้เรียนแต่ละคนมีบทบาทที่ชัดเจน และรับผิดชอบหน้าที่ ถ้าทำอย่างสม่ำเสมอผู้เรียนก็จะได้รับการปลูกฝังเรื่องการอ่านอย่างต่อเนื่อง กล้าแสดงออก เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจค่ะ
โดย นวพรรษ ฟักนาค (2012-04-30 22:05:57) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากที่ได้รับชมโทรทัศน์ครูตอนนี้แล้วขอบอกว่าครูท่านนี้เก่งและมีความคิดที่ดีมากครับ ครูสามารถนำเรื่องการรักการอ่านมาทำให้นักเรียนบูรณาการทั้ง การอ่าน การพูด การเขียน การฟัง อยู่ในกิจกรรมเดียวและยังให้เด็กได้คิดวิเคราะห์และตระหนักในความสำคุญของการอ่าน ขอบคุณนะครับ ผมได้ความคิดที่สามารถนำไปปรับใช้กับกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ของผมและหวังว่า จะได้รับความรู้ใหม่ๆ อีกนะครับ ขอบคุณรายการโทรทัศน์ครูด้วยครับ ที่ทำให้ได้ความรู้ใหม่ครับ
โดย สุทธิพงศ์-เมืองไทย (2012-05-04 15:00:09) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสำคัญของการอ่าน มีแรงจูงใจจากภายในที่ดีมากกิจกรรมเปิดท้ายขายหนังสือเป็นกิจกรรมที่ดี ให้ผู้เรียนแต่ละคนมีบทบาทที่ชัดเจน และรับผิดชอบหน้าที่ ทำให้ผู้เรียนมีเป้าหมายในการอ่านที่ชัดเจน ผู้สอนให้ผู้เรียนเขียนบันทึกความทรงจำหลังจากทำกิจกรรม ทำให้ผู้เรียนได้ การประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม กิจกรรมที่นำเสนอนี้สามารถประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการสอนรายวิชาต่างๆ โดยผู้สอนควรดัดแปลงลักษณะกิจกรรม ผู้เรียนควรได้รับการปลูกฝังอย่างต่อเนื่องให้เป็นนักคิดที่กล้าแสดงออก เพื่่อที่จะได้เข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เยี่ยมจริงๆๆ นะคะ ท่านอาจารย์ ขอชื่นชม ทั้งคุณครู และนักเรียนทุกคนคะ เก่งมากๆๆคะ
:tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15:
โดย น้ำค้าง เคียงข้าง (2012-05-04 18:26:06) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมรักการอ่าน เปิดท้ายอ่านหนังสือ ของคุณครูทวีศิลป์ อสิพงษ์ โรงเรียนขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ เป็นเทคนิคการสอนที่ส่งเสริมการอ่านให้นักเรียนได้ดีมาก กิจกรรมของคุณครูทวีศิลป์ ที่จัดให้นักเรียนเปิดร้านขายหนังสือนั้น ส่งเสริมการพูดอีกด้วย และนักเรียนยังได้ฝึกคิด วิเคราะห์ หาข้อดีของหนังสือมาเชิญชวนให้คนซื้อ มีทักษะชีวิตที่ดี ค้าขายเป็น มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทุกคนกล้าแสดงออก สรุปได้ว่าเทคนิคการสอนของคุณครูทวีศิลป์ เยี่ยมมาก
โดย พวงเล็ก รักษาวงศ์ (2012-05-04 20:59:25) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกระบวนการส่งสริมการอ่านที่ดีค่ะ ไอเดียดีทีเดียว อย่างนี้ขอคัดลอกความคิดดีๆ นี้นำไปใช้กับกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของห้องสมุดได้ไหมค่ะ ขอนำไปทดลองทำกิจกรรมนี้ดูบ้าง แต่อาจจะเป็นบรรณรักษ์นะคะที่เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมแรกๆ ก่อน แล้วค่อยเปลี่ยนมาเป็นนักเรียนอาสาที่รักการอ่านที่จะมาร่วมทำกิจกรรมนี้ร่วมกันดีไหมค่ะ หรืออาจารย์ทวีศิลป์คิดว่าเป็นอย่างไรค่ะ ขอคำแนะนำด้วยค่ะ รบกวนไหมค่ะ เพราะหนูเป็นบรรณรักษ๋ห้องสมุดน่ะคะ มีปัญหาเรื่องการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิตค่ะ มีข้อจำกัดด้านสถานที่นิดหน่อยน่ะคะ อยากได้ความคิด หรือกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ใช้พื้นที่ในห้องสมุดน้อยที่สุดแต่เด็กๆ ได้อ่านหนังสืออย่างเต็มที่ค่ะ รบกวนด้วยนะคะ ขอขอบพระคุณค่ะ
โดย วรรณรัตน์ อ่อนสัมฤทธิ์ (2012-05-06 08:58:45) [แสดงความคิดเห็น]
:tv02: :tv02: :tv02: การจัดกิจกรรมนี้ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการอ่าน การคิดวิเคราะห์ การใช้ทักษะในการทำงาน การทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ การมีเหตุผล อื่นๆ.....คุณครูทุกท่านสามารถนำแนวคิดไปใช้ในการพัฒนาการอ่านของนักเรียนของตนเองได้ตามศักยภาพนะครับ
สิ่งสำคัญที่เราต้องพิจารณาในการจัดกิจกรรมนี้คือ วางแผนหาวัสดุอุปกรณ์ การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ประเภทหนังสือ การหาสถานที่จัดกิจกรรม การมอบหมายงานให้นักเรียนต้องบันทึกปัญหาและอุปสรรค การจัดทำรายงานส่ง เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้อ่าน ได้เขียน ตลอดตนการประเมินผลงานโดยนักเรียนเอง
สิ่งเหล่านี้เป็นการสร้างพฤติกรรมให้นักเรียนรักการอ่าน การเขียนหนังสือ จนเกิดเป็นนิสัย :tv18: :tv18: :tv18:
โดย จารัญ บุญประกอบ (2012-05-06 10:20:47) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน หมายถึงกิจกรรมต่างๆที่ห้องสมุดจัด ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เกิดการอ่านอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเป็นนิสัยรักการอ่าน เช่น การเล่านิทาน การเชิดหุ่น การแสดงละคร การแนะนำหนังสือที่น่าสนใจ เป็นต้น


ลักษณะของกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ดี
เร้าความสนใจ เช่น การจัดนิทรรศการที่ดึงดูความสนใจ การตอบปัญหา มีรางวัลต่างๆ การใช้สื่อเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาช่วย
จูงใจให้อยากอ่านและกระตุ้นให้อยากอ่าน เช่น ข่าวที่กำลังเป็นที่สนใจ หรือหัวข้อเรื่องที่เป็นที่สนใจ เช่น การวิจัย การเตรียมตัวสอบ การสมัครงาน เป็นต้น
ไม่ใช้เวลานาน ความยากง่ายของกิจกรรมเหมาะสมกับเพศ ระดับอายุ การศึกษา
เป็นกิจกรรมที่มุ่งไปสู่หนังสือ วัสดุการอ่าน โดยการนำหนังสือหรือวัสดุการอ่านมาแสดงทุกครั้ง
ให้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน แฝงการเรียนรู้ตามอัธยาศัยจากการร่วมกิจกรรมด้วย :tv15:
โดย สุนิตสา อรุณสิงคะ (2012-05-06 12:32:27) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันชอบแนวคิดของอาจารย์ทวีศิลป์มาก เป้นการใช้วิธีการที่แยบยลทำให้เด็กที่จะเปิดท้ายขายหนังสือต้องอ่านหนังสือที่ตนเองจะขายโดยไม่รู้ตัว แล้วยังมีโอกาสนำเรื่องที่อ่านมาสรุปใจความสำคัญ ใจความที่น่าสนใจมาบอกเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อให้ผู้ซื้อได้ตัดสินใจซื้อ โดยการฟังความดีของหนังสือแต่ละเล่มจากเพื่อน ดิฉันเองรับผิดชอบโครงการรักการอ่านของโรงเรียนอยู่แต่ทำในลักษณะพี่อ่านให้น้องฟัง หรือพี่ช่วยน้องอ่าน ด้วยการจัดตารางเรียนทั้งโรงเรียนให้มีชั่วโมงอ่านตรงกันทุกชั้นเรียน แล้วให้ปฏิบัติกิจกรรมเป็นกลุ่มๆ ตรวจสอบการอ่านของกันและกันภายในกลุ่ม พอมาได้ดูโทรทัศน์ครูเรื่องเปิดท้ายอ่านหนังสือ จึงจะนำแนวคิดที่ได้นี้มาปรับใช้กับกิจกรรมที่รับผิดชอบอยู่เพื่อให้เด็กเกิดนิสัยรักการอ่าน มีหนังสือในห้องสมุดมากมายแต่หาวิธีการที่จะส่งเสริมให้เด็กรักการอ่านและนำหนังสือในห้องสมุดมาใช้ค่อนข้างยากมาก ดิฉันอยากให้เด็กๆทุกคนรักการอ่าน ขอบคุณโทรทัศน์ครูค่ะ
:tv17: :tv17: :tv17:
โดย สุดใจ สมสา (2012-05-06 18:11:42) [แสดงความคิดเห็น]
ครูทวีศิลป์จัดกิจกรรมได้ดีมากค่ะ ช่วยให้นักเรียนเริ่มมองเห็นอาชีพอย่างหนึ่งได้ แต่กับนักเรียนระดับประถมศึกษาคงจัดกิจกรรมได้เพียงห้องสมุดเคลื่อนที่ เป็นหนังสือบันเทิงคดี สั้น ๆ สนุกสนาน เน้นภาพสวย อ่านจบง่าย ใช้เวลาน้อย เพราะเขามีความสนใจน้อยกว่ามัธยม
โดย วิมาน อุตรธิยางค์ (2012-05-07 20:50:51) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมรักการอ่าน เปิดท้ายอ่านหนังสือ ของคุณครูทวีศิลป์ อสิพงษ์ โรงเรียนขุขันธ์ เป็นความคิดที่ดีมากเพราะการอ่านเป็นทักษะที่ต้องแก้ไขในยุคปัจจุบัน แต่ครูทวีศิลป์มีความคิดที่ดี สามารถนำเรื่องการรักการอ่านมาทำให้นักเรียนบูรณาการทั้ง การอ่าน การพูด การเขียน การฟัง การคิด วิเคราะห์อยู่ในกิจกรรมเดียว โดยส่วนตัวดิฉันชอบมากโดยเฉพาะที่มีกติกาว่าเด็กจะต้องรู้เรื่องราวในหนังสือเล่มนั้นเพื่อที่จะขาย ให้คนซื้อ และกิจกรรมนี้กำหนดให้ผู้เรียนแต่ละคนมีบทบาทที่ชัดเจน และรับผิดชอบหน้าที่ของตนเอง สรุปได้ว่าคุณครูมี เทคนิคการสอนที่ส่งเสริมการอ่านให้นักเรียนได้ดีมาก
โดย สุวดี บุญราศรี (2012-05-08 13:58:40) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่าน ของ คุณครูทวีศิลป์ อสิพงษ์ โรงเรียนขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ชอบแนวคิดของอาจารย์มาก เพราะอาจารย์ได้ใช้กระบวนการสร้างความตระหนักให้เห็นคุณค่าของการอ่าน (RRD) ซึ่งเป็นเทคนิคการสอนที่ส่งเสริมการอ่านให้ผู้เรียนได้ดีมาก ทำให้ผู้เรียนได้เห็นความสำคัญของการอ่าน นอกจากนี้แล้วทำให้ผู้เรียนได้รับความรู้จากการอ่านอีกกด้วย ขอชื่่นชม เก่งมาก ๆ ขอให้แนวคิดนี้ด้วยคน
โดย เกสร มาละมัย (2012-05-08 14:58:28) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณ สำหรับโอกาสดีๆที่ได้ชมรายการกิจกรรมการอ่าน เปิดท้ายอ่านหนังสือ เป็นกิจกรรมที่พัฒนาผู้เรียนครบทั้ง สามด้าน คืออารมณ์ สังคมและสติปัญญา โดยผ่านกระบวนการ RRd และกิจกรรมการจำหน่ายหนังสือ หากครูท่านอื่นๆจะนำไปใช้เหมือนท่านบ้างหวังว่าคงจะส่งเสริมให้ผู้เรียนทั้งประเทศเนผู้ที่มีคุณภาพของประเทศชาติในดอกาสต่อไป ดิฉันถือโอกาส ขอแสดงความชื่นชมในตัวท่านมาก และขออนุญาต เลืยนแบบไปใช้บวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 โรงเรียนกุดู่พิทยาคม จังหวัดหนองบัวลำภูบ้าง ขอบคุณมาณโอกาสนี้มาก
โดย เครือวัลย์ โคตรบาล (2012-05-08 21:08:14) [แสดงความคิดเห็น]
:tv03: ในความคิดเห็นของอาตมา เกี่ยวกับ การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่าน ของ คุณครูทวีศิลป์ อสิพงษ์ โรงเรียนขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยใช้วิธีการเดียวกับการเปิดท้ายขายของ แต่เปลี่ยนเป็นเปิดท้ายขายหนังสือแทน ซึ่งเด็กจะต้องรู้เรื่องราวในหนังสือเล่มนั้นเพื่อที่จะขาย(เล่า)ให้คนซื้อ(ผู้ฟัง)ฟังได้ เมื่อฟังแล้วเรื่องน่าสนใจ ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นในการฝึกนิสัยให้รักการอ่าน ^_^อาตมาคิดว่าความคิดนี้ แปลกใหม่ดีนะ ไม่เพียงเด็กจะสนุกกับการักการอ่านมากแล้ว ยังช่วยให้เด็กมีความคิดกล้าแสดงออก และได้ฝึกฝนทักษะการนำเสนอความรู้ที่ได้จากการอ่านหนังสือมาเล่าสู่กันฟังได้ แถมเด็กยังได้ประสบการ์ฝึกหัดการค้าขายอีกด้วย อาตมาเห็นว่าเป็นการกะทำที่ดี น่าสนับสนุน อาตมาขอเป็นกำลังใจให้นะโยม :tv09:
โดย พระมานะ จิรวฑฺฒโน(มั่นยืน) (2012-05-12 21:04:58) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมรักการอ่านสำหรับคุณครูทวศิลปฺเป็นการจัดกิจกรรมที่ดีมากในเรื่องของการจัดการการอาชีพสำหรับนักเรียนในระดัประถมศึกษาก็คงจะเป็นเรื่องของการจัดห้องสมุดเคลื่อนที่ในเรื่องของหนังสือประเภทบันเทิงคดีเรื่องสั้นประเภทสนุกสนานเน้นภาพความสวยงามจบง่ายและใช้เวลาในการถ่ายทอดน้อยแต่ครูทวีศิลป์นั้นมีความคิดที่ดีสามารถนำเรืองราวของการอ่านมาทำให้นักเรียนเกิดบูรรณาการทั้งการอ่าน การพูดการคิดวิเคราะห์อยู่ในกิจกรรมเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระผมชอบมากครับ
โดย ลัญจกร วิโรจนะ (2012-05-13 19:47:26) [แสดงความคิดเห็น]
ครูทวีศิลป์ สะท้อนข้อมูลอย่างน่าปริวิตกว่า คนไทยอ่านหนังสือน้อยมาก เฉลี่ยทั้งประเทศใน 1 ปีคนไทยอ่านหนังสือเพียง 8 บรรทัดเท่านั้น ครูทุกคนควรมาช่วยกัน ร่วมมือกัน จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้มากขึ้น ควรนำเทคนิคการส่งเสริมการอ่านของคุณครูทวศิลปฺไปประยุกต์ใช้ในการสอนอ่าน เช่น แข่งขันกันไปอ่านข่าว อ่านวารสาร อ่านบทความจากเน็ต หรืออ่านจากช่องทางอืนๆ แล้วมาแข่งขันการเล่าหน้าห้อง ก่อนเรียนทุกคาบ ทุกวิชา เป็นการส่งเสริมการอ่านได้อีกวิธีหนึ่ง
โดย สดชื่น ชาวชุมนุม (2012-05-17 20:35:59) [แสดงความคิดเห็น]
การอ่าน เป็นการเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้ เป็นกระบวนการแห่งความคิดในการรับรู้ เป็นการแปลสัญลักษณ์ออกเป็นความหมาย ใช้ในการสื่อความหมาย ความคิดระหว่างกันและกันของคนในสังคม การสอนและการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านของคุณครูทวีศิลป์ อสิพงษ์ แห่งโรงเรียนขุขันธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นวิธีที่น่าสนใจกิจกรรมที่นำเสนอนี้สามารถประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการสอนรายวิชาต่างๆ โดยผู้สอนควรดัดแปลงลักษณะกิจกรรม ผู้เรียนควรได้รับการปลูกฝังอย่างต่อเนื่องให้เป็นนักคิดที่กล้าแสดงออก เพื่่อที่จะได้เข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เยี่ยมจริงๆๆ นะคะ เราต้องกระตุ้นให้นักเรียนเิกความชินกับการอ่านให้มาก อ่านมากอ่านน้อยไม่เป็นไร แต่ขอให้อ่านบ่อย อ่านเป็นนิสัย อ่านทุกเรื่องทุกอย่างที่ผ่านสายตาเข้ามาเป็นใช้ได้ พึงระลึกเสมอว่า "อ่านนิดฉลาดน้อย อ่านบ่อยฉลาดมาก" ขอบคุณค่ะ
โดย ทองเยี่ยม สำราญจิตต์ (2012-05-19 21:44:06) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบแนวคิดของอาจารย์ทวีศิลป์มาก เป้นการใช้วิธีการที่แยบยลทำให้เด็กที่จะเปิดท้ายขายหนังสือต้องอ่านหนังสือที่ตนเองจะขายโดยไม่รู้ตัว แล้วยังมีโอกาสนำเรื่องที่อ่านมาสรุปใจความสำคัญ ใจความที่น่าสนใจมาบอกเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อให้ผู้ซื้อได้ตัดสินใจซื้อ โดยการฟังความดีของหนังสือแต่ละเล่มจากเพื่อน หรือพี่ในลักษณะพี่อ่านให้น้องฟัง หรือพี่ช่วยน้องอ่าน ด้วยการจัดตารางเรียนทั้งโรงเรียนให้มีชั่วโมงอ่านตรงกันทุกชั้นเรียน แล้วให้ปฏิบัติกิจกรรมเป็นกลุ่มๆ ตรวจสอบการอ่านของกันและกันภายในกลุ่ม พอมาได้ดูโทรทัศน์ครูเรื่องเปิดท้ายอ่านหนังสือ ชอบอยากให้เด็กๆทุกคนรักการอ่าน ขอบคุณโทรทัศน์ครูค่ะ ขอบคุณคุณครูทวีศิลป์มากคะ :tv15: :tv17: :tv17: :tv17: :tv18:
โดย กัลยาณี ประดับศรี (2012-05-25 07:55:40) [แสดงความคิดเห็น]
อ.ทวีศิลป์ นำเสนอแนวคิดที่ดี สามารถนำไปปฏิบัติตามได้ อย่างน่าสนใจ มีชีวิตชีวา ท้าทายดี ไม่ยุ่งยากนักเรียนต่างก็ชอบเพื่อจะได้แสดงศักยภาพของตนเองออกมาให้ผู้อ่ืนยอมรับ ได้แข่งขันกันไปในตัว เป็นแบบอย่างที่ดีแก่น้องๆ ส่วนตัวนักเรียนผู้นำเสนองานได้ความรู้เพิ่ม สามารถนำไปต่อยอดได้อีกหลากหลาย ส่งพลังความคิดสร้างสรรค์ให้ผู้อื่นได้ประจักษ์ คุณครูท่านที่จะนำแนวคิดนี้ไปใช้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะนักเรียนไทยไม่ขยันอ่านเลย เพราะเพลิดเพลินกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากกว่า สมาธิก็ถดถอย ชอบที่จะทำในสิ่งง่ายๆสั้นๆมีผลสะท้อนกลับเร็วๆ แต่ครูไทยไม่เคยท้อ ก็พยายามหาวิธีที่จะปลูกฝังการอ่านให้นักเรียนตามวาระเร่งด่วนของชาติ ขอชื่นชมคุณครูค่ะ :tv02: :tv05: :tv09: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv18:
โดย ดรงค์พร มัณฑาลัย (2012-06-02 21:59:05) [แสดงความคิดเห็น]
ที่โรงเรียนมีโครงการส่งเสริมการอ่านสำหรับนักเรียนทุกคนมาหลายปี โดยให้นักเรียนอ่านหนังสือแล้วบันทึกลงในสมุดบันทึกที่ครูจัดให้ กำลังคิดจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน พอได้ดูกิจกรรมรักการอ่านของครูทวีศิลป์คิดว่าเป็นกิจกรรมที่ดีน่าสนใจ กระตุ้นให้นักเรียนรักการอ่านหนังสือและยังได้รับความสนุกสนานจากการเปิดท้ายอ่านหนังสือของตัวเองด้วย เป็นกิจกรรมที่ดีมาก คิดว่าจะนำไปประยุกต์ใช้แทนโครงการรักการอ่านเขียนเรียนรู้โลกกว้างที่กำลังดำเนินการอยู่ได้
โดย สุนีย์ กิตติรัตนสมบัติ (2012-06-09 08:05:47) [แสดงความคิดเห็น]
ขอขอบคุณคุณครูทวีศิลป์ อสิพงษ์ รร.ขุขันธ์ เป็นอย่างมากที่ได้คิดกิจกรรมรักการอ่าน เปิดท้ายอ่านหนังสือ ขึ้นมาเพื่อพัฒนาให้เด็กไทยมีนิสัยรักการอ่าน ซึ่งเมื่อดิฉันได้ดูแล้ว ทำให้อยากจะนำไปจัดกิจกรรมนี้บ้างที่โรงเรียน คุณครูมีความคิดสร้างสรรค์มากๆ สามารถจุดประกายความคิดของครูอีกหลายๆท่านได้เลยในการทำกิจกรรมรักการอ่านนี้
โดย ปวีณา (2012-06-20 20:14:29) [แสดงความคิดเห็น]
เด็กไทยอ่านหนังสือน้อยมาก จากการสังเกตจากนักเรียนที่สอนหรือเด็กที่อยู่ใกล้ตัว กิจกรรมที่ทำในโรงเรียนนักเรียนทุกคนต้องบันทึกการอ่านและต้องอ่านอย่างน้อยวันละ 20 นาทีและบันทึกลงไปในสมุด เมื่อครบหนึ่งสัปดาห์ครูจะดูความคืบหน้า ผลปรากฏว่า ยังมีนักเรียนบางคนยังบันทึกไม่ครบ จากการดูกิจกรรมโครงการของคุณครูทวีศิลป์ เป็นกิจกรรมการอ่านที่สร้างสรรค์ นักเรียนให้ความสนใจ ตื่นเต้น ท้าทาย กับสิ่งใหม่ ๆ กระตุ้นให้นักเรียนเกิดความรักในการอานหนังสือ มีการนำเสนอจากสิ่งที่ได้อ่าน มีการบูรณาการในด้านต่าง ๆ ทำให้นักเรียนเกิดความสุข ขอบคุณคุณครูมาก ที่นำกิจกรรมดีๆ มาแนะนำ
โดย พรทิภา แสงทับทิม (2012-06-21 21:59:03) [แสดงความคิดเห็น]
จุดประกายความคิดได้ดีมากเลยค่ะ โดยปกติจะจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้นักเรียนในชั้นเรียนอยู่แล้วแต่พอเห็นกิจกรรมนี้เห็นว่าเป็นกิจกรรมที่เผยแพร่ได้กว้างขวางในโรงเรียนเป็นมหกรรมที่ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้นักเรียนได้ดีทีเดียว...จะขอเอาวิธีนี้มาลองใช้ที่โรงเรียนดูค่ะ..ได้ผลอย่างไรจะเอามาร่วมแชร์ประสบการณ์ต่อไปนะคะ...และขอชื่นชมคุณครูทวีศิลป์ค่ะที่เห็นความสำคัญของการอ่านและมีแนวทางในการหากิจกรรมเพื่อส่งเสริมนักเรียนได้ยอดเยี่ยมมากค่ะ
โดย กนกวรรณ แสงศรีจันทร์ (2012-06-22 16:21:03) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นลักษณะของกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ดี เร้าความสนใจ เช่น การจัดนิทรรศการที่ดึงดูความสนใจ การตอบปัญหา มีรางวัลต่างๆ การใช้สื่อเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาช่วย จูงใจให้อยากอ่านและกระตุ้นให้อยากอ่าน เช่น ข่าวที่กำลังเป็นที่สนใจ หรือหัวข้อเรื่องที่เป็นที่สนใจ เช่น การวิจัย การเตรียมตัวสอบ การสมัครงาน เป็นต้น
ไม่ใช้เวลานาน ความยากง่ายของกิจกรรมเหมาะสมกับเพศ ระดับอายุ การศึกษา เป็นกิจกรรมที่มุ่งไปสู่หนังสือ วัสดุการอ่าน โดยการนำหนังสือหรือวัสดุการอ่านมาแสดงทุกครั้ง เป็นตัวอย่างกิจกรรมที่น่าสนใจ นำไปประยุกต์ใช้ได้ดีมากค่ะ
โดย สำเนียง คำแก้ว (2012-06-23 10:10:31) [แสดงความคิดเห็น]
การอ่านหนังสือเป็นสิ่งสำคัญมาก ประทับใจการสอนแบบนี้คะ ฝึกให้คิดอย่างรอบด้าน กว้างขวาง และลึกซึ้ง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนต่อไป จบจากโรงเรียนขุขันธ์ ผ่านกิจกรรมนี้มาแล้ว รู้สึกดีมากที่กิจกรรมนี้ยังอยู่ :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย พรศิริ ดวงสิน (2012-06-25 18:12:40) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่นชมครูทวีศิลป์ ยอดศิลปินรักการอ่าน
อย่างนี้สิเบิกบาน เด็กชอบอ่านชอบค้นคว้า
ท้าทายดีวิธีนี้ ออกแบบดีอย่างที่ว่า
เด็กไทยพัฒนา รักการอ่านฐานชีวิต
โดย ธนภรณ์ วรดี (2012-07-06 13:39:37) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการที่น่าสนใจอย่างยิ่ง เนื่องจากในยุคปัจจุบันมีสื่อเทคโนโลยีที่นาสนใจหลายๆด้านทำให้นักเรียนสนใจในสื่อนั้นๆมากว่าที่จะมานั่งอ่านหนังสืออย่างคนรุ่นก่อนที่อ่านหนังสือจนได้รับฉายานามว่า หนอนหนังสือ แต่ทุกวันนี้น้อยคนมากที่คิดจะใช้เวลาในการอ่านทั้งๆที่หนังสือในปัจจุบันมีรูปเล่มที่สวยงาม น่าสนใจเมื่อเห็นแล้วอยากหยิบขึ้นมาอ่าน มาเปิดดู แต่ก็น้อยนักที่นักเรียนเกิดความสนใจ เมื่อได้ดูกิจกรรมนี้แล้วน่าจะนำไปเป็นแบบอย่างเพื่อสร้างนิสัยในการรักการอ่านให้กับนยักเรียนได้เพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียนหันมาสนใจในหนังสือต่างๆซึ่งมีมากมายหลายประเภทมากและเน้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของหนังสือนั้นพร้อมทั้งผลที่ได้รับที่เกิดโดยตรงกับนักเรียนคือการได้คิดเป็น ทำเป็นและสามารถนำประสบการณ์เหล่านั้นมาแก้ปัญหาและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
:tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย สุภัทร คชวงศ์ (2012-07-07 08:07:43) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมรักการอ่าน เปิดท้ายอ่านหนังสือ ของคุณครูทวีศิลป์ อสิพงษ์ โรงเรียนขุขันธ์ เป็นความคิดที่ดีมากเพราะการอ่านเป็นทักษะที่ต้องแก้ไขในยุคปัจจุบัน แต่ครูทวีศิลป์มีความคิดที่ดี สามารถนำเรื่องการรักการอ่านมาทำให้นักเรียนบูรณาการทั้ง การอ่าน การพูด การเขียน การฟัง การคิด วิเคราะห์อยู่ในกิจกรรมเดียว โดยส่วนตัวดิฉันชอบมากโดยเฉพาะที่มีกติกาว่าเด็กจะต้องรู้เรื่องราวในหนังสือเล่มนั้นเพื่อที่จะขาย ให้คนซื้อ และกิจกรรมนี้กำหนดให้ผู้เรียนแต่ละคนมีบทบาทที่ชัดเจน และรับผิดชอบหน้าที่ของตนเอง สรุปได้ว่าคุณครูมี เทคนิคการสอนที่ส่งเสริมการอ่านให้นักเรียนได้ดีมาก
โดย ยุพิน หนุนนาค (2012-07-07 08:55:08) [แสดงความคิดเห็น]
นำเสนอแนวคิดที่ดี สามารถนำไปปฏิบัติตามได้ อย่างน่าสนใจ มีชีวิตชีวา ท้าทายดี ไม่ยุ่งยากนักเรียนต่างก็ชอบเพื่อจะได้แสดงศักยภาพของตนเองออกมาให้ผู้อ่ืนยอมรับ ได้แข่งขันกันไปในตัว เป็นแบบอย่างที่ดีแก่น้องๆ ส่วนตัวนักเรียนผู้นำเสนองานได้ความรู้เพิ่ม สามารถนำไปต่อยอดได้อีกหลากหลาย
โดย กองสิน ชื่นชม (2012-07-07 19:25:47) [แสดงความคิดเห็น]
ส่วนใหญ่กิจกรรมรักการอ่านจะทำกันเกือบทุกโรงเรียน แต่วันนี้เห็นร.ร.ขุขันธ์นำวิธีแปลกใหม่มาใช้ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดีมาก ทำให้นักเรียนสนใจ และอยากร่วมกิจกรรม เห็นด้วยกับความคิดดีๆๆ ที่มีประโยชน์ต่อนักเรียนและทุกคนที่สนใจ

:tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv18: :tv18: :tv15: :tv10:
โดย นิยดา ไชยโย (2012-07-08 14:46:42) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมรักการอ่านถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมาก เพราะเป็นการให้นักเรียนได้พบกับความรู้หลากหลายรูปแบบ และพบกับเรื่องราวที่นักเรียนแต่ละคนสนใจ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเพิ่มพูนทักษะต่างๆ ของนักเรียนได้เป็นอย่างดี และในปัจจุบันกิจกรรมรักการอ่านมีเกือบทุกๆโรงเรียน เพราะจะเห็นได้ว่าเด็กไทยในปัจจุบันอ่านหนังสือกันน้อยมาก ยิ่งถ้าเราทำให้การอ่านเป็นสิ่งน่าสนใจก็จะทำให้เด็กๆ อยากที่จะอ่านหนังสือกันมากขึ้น และโรงเรียนที่ได้ยกตัวอย่างมานั้นเป็นโรงเรียนที่เห็นความสำคัญของการอ่านได้เป็นอย่างดี น่ายกย่องมากๆๆเลยคะ
โดย พรศิริ แก้วเนียม (2012-07-09 17:02:07) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมรักการอ่านถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมาก เพราะเป็นการให้นักเรียนได้พบกับความรู้หลากหลายรูปแบบ และพบกับเรื่องราวที่นักเรียนแต่ละคนสนใจ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเพิ่มพูนทักษะต่างๆ ของนักเรียนได้เป็นอย่างดี และในปัจจุบันกิจกรรมรักการอ่านมีเกือบทุกๆโรงเรียน เพราะจะเห็นได้ว่าเด็กไทยในปัจจุบันอ่านหนังสือกันน้อยมาก ยิ่งถ้าเราทำให้การอ่านเป็นสิ่งน่าสนใจก็จะทำให้เด็กๆ อยากที่จะอ่านหนังสือกันมากขึ้น และโรงเรียนที่ได้ยกตัวอย่างมานั้นเป็นโรงเรียนที่เห็นความสำคัญของการอ่านได้เป็นอย่างดี น่ายกย่องมากๆๆเลยคะ
โดย พรศิริ แก้วเนียม (2012-07-09 17:03:13) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมรักการอ่านถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมาก เพราะเป็นการให้นักเรียนได้พบกับความรู้หลากหลายรูปแบบ และพบกับเรื่องราวที่นักเรียนแต่ละคนสนใจ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเพิ่มพูนทักษะต่างๆ ของนักเรียนได้เป็นอย่างดี และในปัจจุบันกิจกรรมรักการอ่านมีเกือบทุกๆโรงเรียน เพราะจะเห็นได้ว่าเด็กไทยในปัจจุบันอ่านหนังสือกันน้อยมาก ยิ่งถ้าเราทำให้การอ่านเป็นสิ่งน่าสนใจก็จะทำให้เด็กๆ อยากที่จะอ่านหนังสือกันมากขึ้น และโรงเรียนที่ได้ยกตัวอย่างมานั้นเป็นโรงเรียนที่เห็นความสำคัญของการอ่านได้เป็นอย่างดี น่ายกย่องมากๆๆเลยคะ :tv15:
โดย พรศิริ แก้วเนียม (2012-07-09 17:03:14) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมรักการอ่านถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมาก เพราะเป็นการให้นักเรียนได้พบกับความรู้หลากหลายรูปแบบ และพบกับเรื่องราวที่นักเรียนแต่ละคนสนใจ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเพิ่มพูนทักษะต่างๆ ของนักเรียนได้เป็นอย่างดี และในปัจจุบันกิจกรรมรักการอ่านมีเกือบทุกๆโรงเรียน เพราะจะเห็นได้ว่าเด็กไทยในปัจจุบันอ่านหนังสือกันน้อยมาก ยิ่งถ้าเราทำให้การอ่านเป็นสิ่งน่าสนใจก็จะทำให้เด็กๆ อยากที่จะอ่านหนังสือกันมากขึ้น และโรงเรียนที่ได้ยกตัวอย่างมานั้นเป็นโรงเรียนที่เห็นความสำคัญของการอ่านได้เป็นอย่างดี น่ายกย่องมากๆๆเลยคะ
โดย พรศิริ แก้วเนียม (2012-07-09 17:03:14) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมรักการอ่านถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมาก เพราะเป็นการให้นักเรียนได้พบกับความรู้หลากหลายรูปแบบ และพบกับเรื่องราวที่นักเรียนแต่ละคนสนใจ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเพิ่มพูนทักษะต่างๆ ของนักเรียนได้เป็นอย่างดี และในปัจจุบันกิจกรรมรักการอ่านมีเกือบทุกๆโรงเรียน เพราะจะเห็นได้ว่าเด็กไทยในปัจจุบันอ่านหนังสือกันน้อยมาก ยิ่งถ้าเราทำให้การอ่านเป็นสิ่งน่าสนใจก็จะทำให้เด็กๆ อยากที่จะอ่านหนังสือกันมากขึ้น และโรงเรียนที่ได้ยกตัวอย่างมานั้นเป็นโรงเรียนที่เห็นความสำคัญของการอ่านได้เป็นอย่างดี น่ายกย่องมากๆๆเลยคะ
โดย พรศิริ แก้วเนียม (2012-07-09 17:03:14) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมรักการอ่านถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมาก เพราะเป็นการให้นักเรียนได้พบกับความรู้หลากหลายรูปแบบ และพบกับเรื่องราวที่นักเรียนแต่ละคนสนใจ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเพิ่มพูนทักษะต่างๆ ของนักเรียนได้เป็นอย่างดี และในปัจจุบันกิจกรรมรักการอ่านมีเกือบทุกๆโรงเรียน เพราะจะเห็นได้ว่าเด็กไทยในปัจจุบันอ่านหนังสือกันน้อยมาก ยิ่งถ้าเราทำให้การอ่านเป็นสิ่งน่าสนใจก็จะทำให้เด็กๆ อยากที่จะอ่านหนังสือกันมากขึ้น และโรงเรียนที่ได้ยกตัวอย่างมานั้นเป็นโรงเรียนที่เห็นความสำคัญของการอ่านได้เป็นอย่างดี น่ายกย่องมากๆๆเลยคะ
โดย พรศิริ แก้วเนียม (2012-07-09 17:03:14) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมรักการอ่านถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมาก เพราะเป็นการให้นักเรียนได้พบกับความรู้หลากหลายรูปแบบ และพบกับเรื่องราวที่นักเรียนแต่ละคนสนใจ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเพิ่มพูนทักษะต่างๆ ของนักเรียนได้เป็นอย่างดี และในปัจจุบันกิจกรรมรักการอ่านมีเกือบทุกๆโรงเรียน เพราะจะเห็นได้ว่าเด็กไทยในปัจจุบันอ่านหนังสือกันน้อยมาก ยิ่งถ้าเราทำให้การอ่านเป็นสิ่งน่าสนใจก็จะทำให้เด็กๆ อยากที่จะอ่านหนังสือกันมากขึ้น และโรงเรียนที่ได้ยกตัวอย่างมานั้นเป็นโรงเรียนที่เห็นความสำคัญของการอ่านได้เป็นอย่างดี น่ายกย่องมากๆๆเลยคะ
โดย พรศิริ แก้วเนียม (2012-07-09 17:03:15) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมรักการอ่านถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมาก เพราะเป็นการให้นักเรียนได้พบกับความรู้หลากหลายรูปแบบ และพบกับเรื่องราวที่นักเรียนแต่ละคนสนใจ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเพิ่มพูนทักษะต่างๆ ของนักเรียนได้เป็นอย่างดี และในปัจจุบันกิจกรรมรักการอ่านมีเกือบทุกๆโรงเรียน เพราะจะเห็นได้ว่าเด็กไทยในปัจจุบันอ่านหนังสือกันน้อยมาก ยิ่งถ้าเราทำให้การอ่านเป็นสิ่งน่าสนใจก็จะทำให้เด็กๆ อยากที่จะอ่านหนังสือกันมากขึ้น และโรงเรียนที่ได้ยกตัวอย่างมานั้นเป็นโรงเรียนที่เห็นความสำคัญของการอ่านได้เป็นอย่างดี น่ายกย่องมากๆๆเลยคะ :tv15:
โดย พรศิริ แก้วเนียม (2012-07-09 17:03:15) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมรักการอ่านถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมาก เพราะเป็นการให้นักเรียนได้พบกับความรู้หลากหลายรูปแบบ และพบกับเรื่องราวที่นักเรียนแต่ละคนสนใจ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเพิ่มพูนทักษะต่างๆ ของนักเรียนได้เป็นอย่างดี และในปัจจุบันกิจกรรมรักการอ่านมีเกือบทุกๆโรงเรียน เพราะจะเห็นได้ว่าเด็กไทยในปัจจุบันอ่านหนังสือกันน้อยมาก ยิ่งถ้าเราทำให้การอ่านเป็นสิ่งน่าสนใจก็จะทำให้เด็กๆ อยากที่จะอ่านหนังสือกันมากขึ้น และโรงเรียนที่ได้ยกตัวอย่างมานั้นเป็นโรงเรียนที่เห็นความสำคัญของการอ่านได้เป็นอย่างดี น่ายกย่องมากๆๆเลยคะ :tv15:
โดย พรศิริ แก้วเนียม (2012-07-09 17:03:15) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมรักการอ่านถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมาก เพราะเป็นการให้นักเรียนได้พบกับความรู้หลากหลายรูปแบบ และพบกับเรื่องราวที่นักเรียนแต่ละคนสนใจ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเพิ่มพูนทักษะต่างๆ ของนักเรียนได้เป็นอย่างดี และในปัจจุบันกิจกรรมรักการอ่านมีเกือบทุกๆโรงเรียน เพราะจะเห็นได้ว่าเด็กไทยในปัจจุบันอ่านหนังสือกันน้อยมาก ยิ่งถ้าเราทำให้การอ่านเป็นสิ่งน่าสนใจก็จะทำให้เด็กๆ อยากที่จะอ่านหนังสือกันมากขึ้น และโรงเรียนที่ได้ยกตัวอย่างมานั้นเป็นโรงเรียนที่เห็นความสำคัญของการอ่านได้เป็นอย่างดี น่ายกย่องมากๆๆเลยคะ :tv15:
โดย พรศิริ แก้วเนียม (2012-07-09 17:03:15) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมรักการอ่านถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมาก เพราะเป็นการให้นักเรียนได้พบกับความรู้หลากหลายรูปแบบ และพบกับเรื่องราวที่นักเรียนแต่ละคนสนใจ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเพิ่มพูนทักษะต่างๆ ของนักเรียนได้เป็นอย่างดี และในปัจจุบันกิจกรรมรักการอ่านมีเกือบทุกๆโรงเรียน เพราะจะเห็นได้ว่าเด็กไทยในปัจจุบันอ่านหนังสือกันน้อยมาก ยิ่งถ้าเราทำให้การอ่านเป็นสิ่งน่าสนใจก็จะทำให้เด็กๆ อยากที่จะอ่านหนังสือกันมากขึ้น และโรงเรียนที่ได้ยกตัวอย่างมานั้นเป็นโรงเรียนที่เห็นความสำคัญของการอ่านได้เป็นอย่างดี น่ายกย่องมากๆๆเลยคะ :tv15:
โดย พรศิริ แก้วเนียม (2012-07-09 17:03:15) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมรักการอ่านถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมาก เพราะเป็นการให้นักเรียนได้พบกับความรู้หลากหลายรูปแบบ และพบกับเรื่องราวที่นักเรียนแต่ละคนสนใจ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเพิ่มพูนทักษะต่างๆ ของนักเรียนได้เป็นอย่างดี และในปัจจุบันกิจกรรมรักการอ่านมีเกือบทุกๆโรงเรียน เพราะจะเห็นได้ว่าเด็กไทยในปัจจุบันอ่านหนังสือกันน้อยมาก ยิ่งถ้าเราทำให้การอ่านเป็นสิ่งน่าสนใจก็จะทำให้เด็กๆ อยากที่จะอ่านหนังสือกันมากขึ้น และโรงเรียนที่ได้ยกตัวอย่างมานั้นเป็นโรงเรียนที่เห็นความสำคัญของการอ่านได้เป็นอย่างดี น่ายกย่องมากๆๆเลยคะ :tv15:
โดย พรศิริ แก้วเนียม (2012-07-09 17:03:16) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมรักการอ่านถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมาก เพราะเป็นการให้นักเรียนได้พบกับความรู้หลากหลายรูปแบบ และพบกับเรื่องราวที่นักเรียนแต่ละคนสนใจ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเพิ่มพูนทักษะต่างๆ ของนักเรียนได้เป็นอย่างดี และในปัจจุบันกิจกรรมรักการอ่านมีเกือบทุกๆโรงเรียน เพราะจะเห็นได้ว่าเด็กไทยในปัจจุบันอ่านหนังสือกันน้อยมาก ยิ่งถ้าเราทำให้การอ่านเป็นสิ่งน่าสนใจก็จะทำให้เด็กๆ อยากที่จะอ่านหนังสือกันมากขึ้น และโรงเรียนที่ได้ยกตัวอย่างมานั้นเป็นโรงเรียนที่เห็นความสำคัญของการอ่านได้เป็นอย่างดี น่ายกย่องมากๆๆเลยคะ :tv15:
โดย พรศิริ แก้วเนียม (2012-07-09 17:03:16) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมรักการอ่านถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมาก เพราะเป็นการให้นักเรียนได้พบกับความรู้หลากหลายรูปแบบ และพบกับเรื่องราวที่นักเรียนแต่ละคนสนใจ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเพิ่มพูนทักษะต่างๆ ของนักเรียนได้เป็นอย่างดี และในปัจจุบันกิจกรรมรักการอ่านมีเกือบทุกๆโรงเรียน เพราะจะเห็นได้ว่าเด็กไทยในปัจจุบันอ่านหนังสือกันน้อยมาก ยิ่งถ้าเราทำให้การอ่านเป็นสิ่งน่าสนใจก็จะทำให้เด็กๆ อยากที่จะอ่านหนังสือกันมากขึ้น และโรงเรียนที่ได้ยกตัวอย่างมานั้นเป็นโรงเรียนที่เห็นความสำคัญของการอ่านได้เป็นอย่างดี น่ายกย่องมากๆๆเลยคะ :tv15:
โดย พรศิริ แก้วเนียม (2012-07-09 17:03:16) [แสดงความคิดเห็น]
การอ่านหนังสือเป็นสิ่งสำคัญมาก ประทับใจการสอนแบบนี้คะ ฝึกให้คิดอย่างรอบด้าน กว้างขวาง และลึกซึ้ง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนต่อไป จบจากโรงเรียนขุขันธ์ ผ่านกิจกรรมนี้มาแล้ว รู้สึกดีมากที่กิจกรรมนี้ยังอยู่ชอบมากค่ะรายการนี้ ขอกด :tv15: :tv18: :tv18: :tv18:
โดย อารีนา บูงอสายู (2012-07-10 18:12:10) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมรักการอ่าน เปิดท้ายอ่านหนังสือ คุณครูทวีศิลป์ อสิพงษ์ รร.ขุขันธ์
การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่าน ของ คุณครูทวีศิลป์ อสิพงษ์ โรงเรียน ขุขันธ์ จังหวัด ศรีสะเกษ โดยใช้วิธีการเดียวกับการเปิดท้ายขายของ แต่เปลี่ยนเป็นเปิดท้ายขายหนังสือแทน คือ มีร้านหนังสือที่จัดแสดงโดยมาจากความสนใจของเด็ก ซึ่งเด็กจะต้องรู้เรื่องราวในหนังสือเล่มนั้นเพื่อที่จะขาย(เล่า)ให้คนซื้อ(ผู้ฟัง)ฟังได้ เมื่อฟังแล้วเรื่องน่าสนใจ ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นในการฝึกนิสัยให้รักการอ่าน
โดย อารีนา บูงอสายู (2012-07-10 18:13:47) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมรักการอ่าน เปิดท้ายอ่านหนังสือ คุณครูทวีศิลป์ อสิพงษ์ รร.ขุขันธ์
การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่าน ของ คุณครูทวีศิลป์ อสิพงษ์ โรงเรียน ขุขันธ์ จังหวัด ศรีสะเกษ โดยใช้วิธีการเดียวกับการเปิดท้ายขายของ แต่เปลี่ยนเป็นเปิดท้ายขายหนังสือแทน คือ มีร้านหนังสือที่จัดแสดงโดยมาจากความสนใจของเด็ก ซึ่งเด็กจะต้องรู้เรื่องราวในหนังสือเล่มนั้นเพื่อที่จะขาย(เล่า)ให้คนซื้อ(ผู้ฟัง)ฟังได้ เมื่อฟังแล้วเรื่องน่าสนใจ ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นในการฝึกนิสัยให้รักการอ่าน
โดย อารีนา บูงอสายู (2012-07-10 18:14:53) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมรักการอ่าน เปิดท้ายอ่านหนังสือ คุณครูทวีศิลป์ อสิพงษ์ รร.ขุขันธ์
การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่าน ของ คุณครูทวีศิลป์ อสิพงษ์ โรงเรียน ขุขันธ์ จังหวัด ศรีสะเกษ โดยใช้วิธีการเดียวกับการเปิดท้ายขายของ แต่เปลี่ยนเป็นเปิดท้ายขายหนังสือแทน คือ มีร้านหนังสือที่จัดแสดงโดยมาจากความสนใจของเด็ก ซึ่งเด็กจะต้องรู้เรื่องราวในหนังสือเล่มนั้นเพื่อที่จะขาย(เล่า)ให้คนซื้อ(ผู้ฟัง)ฟังได้ เมื่อฟังแล้วเรื่องน่าสนใจ ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นในการฝึกนิสัยให้รักการอ่าน
โดย อารีนา บูงอสายู (2012-07-10 18:14:53) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมรักการอ่าน เปิดท้ายอ่านหนังสือ คุณครูทวีศิลป์ อสิพงษ์ รร.ขุขันธ์
การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่าน ของ คุณครูทวีศิลป์ อสิพงษ์ โรงเรียน ขุขันธ์ จังหวัด ศรีสะเกษ โดยใช้วิธีการเดียวกับการเปิดท้ายขายของ แต่เปลี่ยนเป็นเปิดท้ายขายหนังสือแทน คือ มีร้านหนังสือที่จัดแสดงโดยมาจากความสนใจของเด็ก ซึ่งเด็กจะต้องรู้เรื่องราวในหนังสือเล่มนั้นเพื่อที่จะขาย(เล่า)ให้คนซื้อ(ผู้ฟัง)ฟังได้ เมื่อฟังแล้วเรื่องน่าสนใจ ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นในการฝึกนิสัยให้รักการอ่าน
โดย อารีนา บูงอสายู (2012-07-10 18:14:54) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมรักการอ่าน เปิดท้ายอ่านหนังสือของอาจารย์ทวีศิลป์ เป็นการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้มีบทบาท และรู้จักหน้าที่ของตน ได้แสองความคิดเห็นต่อเรื่องที่่อ่าน และเปิดโลกกว้างกับนักเรียนและยังเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนรักในการอ่าน :tv15: :tv15: :tv09: :tv18: :tv18:
โดย พิสมัย พวงศรี (2012-07-11 11:50:55) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากจริง ๆ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับนักเรียนทุกระดับชั้น เป็นการปลูกฝังให้เด็กรักการอ่านที่ดีมาก ๆ เช่นการให้นักเรียนอ่านหนังสือที่สนใจแล้วไปเปิดท้ายเล่าให้คนที่สนใจฟังก่อน แล้วคนที่ฟังเมื่อเรื่องเล่าน่าสนใจก็อยากอ่านมากขึ้น ก็เป็นการขยายจาก 1 เป็น 2 2 เป็น3 ไปเรื่อย ๆ สุดยอดมาก ๆ เลย ค่ะ
โดย ลักษมี ลอยฉิม (2012-07-12 16:29:16) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมรักการอ่าน เปิดท้ายอ่านหนังสือ คุณครูทวีศิลป์ อสิพงษ์ รร.ขุขันธ์
การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่าน ของ คุณครูทวีศิลป์ อสิพงษ์ โรงเรียน ขุขันธ์ จังหวัด ศรีสะเกษ โดยใช้วิธีการเดียวกับการเปิดท้ายขายของ แต่เปลี่ยนเป็นเปิดท้ายขายหนังสือแทน คือ มีร้านหนังสือที่จัดแสดงโดยมาจากความสนใจของเด็ก ซึ่งเด็กจะต้องรู้เรื่องราวในหนังสือเล่มนั้นเพื่อที่จะขาย(เล่า)ให้คนซื้อ(ผู้ฟัง)ฟังได้ เมื่อฟังแล้วเรื่องน่าสนใจ ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นในการฝึกนิสัยให้รักการอ่าน
โดย จุฬาลักษณ์ ทองเสือ (2012-08-06 14:48:26) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมรักการอ่าน เปิดท้ายอ่านหนังสือ คุณครูทวีศิลป์ อสิพงษ์ รร.ขุขันธ์
การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่าน ของ คุณครูทวีศิลป์ อสิพงษ์ โรงเรียน ขุขันธ์ จังหวัด ศรีสะเกษ โดยใช้วิธีการเดียวกับการเปิดท้ายขายของ แต่เปลี่ยนเป็นเปิดท้ายขายหนังสือแทน คือ มีร้านหนังสือที่จัดแสดงโดยมาจากความสนใจของเด็ก ซึ่งเด็กจะต้องรู้เรื่องราวในหนังสือเล่มนั้นเพื่อที่จะขาย(เล่า)ให้คนซื้อ(ผู้ฟัง)ฟังได้ เมื่อฟังแล้วเรื่องน่าสนใจ ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นในการฝึกนิสัยให้รักการอ่าน
โดย จุฬาลักษณ์ ทองเสือ (2012-08-06 14:48:41) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมรักการอ่านถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมาก เพราะเป็นการให้นักเรียนได้พบกับความรู้หลากหลายรูปแบบ และพบกับเรื่องราวที่นักเรียนแต่ละคนสนใจ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเพิ่มพูนทักษะต่างๆ ของนักเรียนได้เป็นอย่างดี และในปัจจุบันกิจกรรมรักการอ่านมีเกือบทุกๆโรงเรียน เพราะจะเห็นได้ว่าเด็กไทยในปัจจุบันอ่านหนังสือกันน้อยมาก ยิ่งถ้าเราทำให้การอ่านเป็นสิ่งน่าสนใจก็จะทำให้เด็กๆ อยากที่จะอ่านหนังสือกันมากขึ้น และโรงเรียนที่ได้ยกตัวอย่างมานั้นเป็นโรงเรียนที่เห็นความสำคัญของการอ่านได้เป็นอย่างดี น่ายกย่องมากๆๆเลยคะ :tv15:
โดย นิภาพร อ่องพิมาย (2012-08-06 15:12:00) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่าน ของ คุณครูทวีศิลป์ อสิพงษ์ โรงเรียน ขุขันธ์ จังหวัด ศรีสะเกษ โดยใช้วิธีการเดียวกับการเปิดท้ายขายของ แต่เปลี่ยนเป็นเปิดท้ายขายหนังสือแทน คือ มีร้านหนังสือที่จัดแสดงโดยมาจากความสนใจของเด็ก ซึ่งเด็กจะต้องรู้เรื่องราวในหนังสือเล่มนั้นเพื่อที่จะขาย(เล่า)ให้คนซื้อ(ผู้ฟัง)ฟังได้ เมื่อฟังแล้วเรื่องน่าสนใจ ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นในการฝึกนิสัยให้รักการอ่าน กิจกรรมรักการอ่านถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมาก เพราะเป็นการให้นักเรียนได้พบกับความรู้หลากหลายรูปแบบ และพบกับเรื่องราวที่นักเรียนแต่ละคนสนใจ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเพิ่มพูนทักษะต่างๆ ของนักเรียนได้เป็นอย่างดี และในปัจจุบันกิจกรรมรักการอ่านมีเกือบทุกๆโรงเรียน
โดย บุญมี วรชมพู (2012-08-06 15:13:22) [แสดงความคิดเห็น]
การอ่าน เป็นการเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้ เป็นกระบวนการแห่งความคิดในการรับรู้ เป็นการแปลสัญลักษณ์ออกเป็นความหมาย ใช้ในการสื่อความหมาย ความคิดระหว่างกันและกันของคนในสังคม การสอนและการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านของคุณครูทวีศิลป์ อสิพงษ์ แห่งโรงเรียนขุขันธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นวิธีที่น่าสนใจกิจกรรมที่นำเสนอนี้สามารถประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการสอนรายวิชาต่างๆ โดยผู้สอนควรดัดแปลงลักษณะกิจกรรม ผู้เรียนควรได้รับการปลูกฝังอย่างต่อเนื่องให้เป็นนักคิดที่กล้าแสดงออก เพื่่อที่จะได้เข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เยี่ยมจริงๆๆ นะคะ เราต้องกระตุ้นให้นักเรียนเิกความชินกับการอ่านให้มาก อ่านมากอ่านน้อยไม่เป็นไร แต่ขอให้อ่านบ่อย อ่านเป็นนิสัย อ่านทุกเรื่องทุกอย่างที่ผ่านสายตาเข้ามาเป็นใช้ได้ พึงระลึกเสมอว่า "อ่านนิดฉลาดน้อย อ่านบ่อยฉลาดมาก" :tv02:
โดย นิภาพร อ่องพิมาย (2012-08-06 15:14:40) [แสดงความคิดเห็น]
ครูทวีศิลป์ อสิพงษ์ โรงเรียน ขุขันธ์ จังหวัด ศรีสะเกษ ยอดศิลปิน ผู้เปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน นำเสนอแนวคิดที่ดี สามารถนำไปปฏิบัติตามได้ อย่างน่าสนใจ ใช้วิธีการเดียวกับการเปิดท้ายขายของ แต่เปลี่ยนเป็นเปิดท้ายขายหนังสือแทน คือ มีร้านหนังสือที่จัดแสดงโดยมาจากความสนใจของเด็ก ซึ่งเด็กจะต้องรู้เรื่องราวในหนังสือเล่มนั้นเพื่อที่จะขาย(เล่า)ให้คนซื้อ(ผู้ฟัง)ฟังได้ เมื่อฟังแล้วเรื่องน่าสนใจ ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นในการฝึกนิสัยให้รักการอ่าน :tv15: :tv15:
โดย อทิตญา น้อยนำใส (2012-08-06 19:50:26) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมรักการอ่านของคุณครูทวีศิลป์ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออก ได้ใช้ทั้งทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน จุดประกายให้นักเรียนสนใจการอ่านและเห็นความสำคัญของการอ่านยิ่งขึ้นค่ะ
โดย สมบูรณ์ สิงหรา (2012-08-06 23:38:04) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูทวีศิลป์ มีวิธีส่งเสริมการอ่านที่ดีมาก กิจกรรมเปิดท้ายขายของ ผู้ขายต้องบอกได้ว่าของที่ตัวเองขายมีอะไรดี เด่น หนังสือที่นักเรียนเอามาเสนอให้ผู้อื่นเลือกอ่าน เลือกซื้อก็เหมือนกัน นักเรียนต้องบอกได้ว่าสาระในหนังสือแต่ละเล่มมีอะไรดี เด่น ให้ข้อคิดอะไรบ้าง นักเรียนได้พูด ได้แสดงความคิดเห็นได้นำเสนอสินค้าของตัวเอง เป็นวิธีการที่ดีมาก ๆ ที่ส่งเสริมให้คนที่ไม่ชอบอ่านหนังสือหันมาสนใจในการอ่านเพราะเมื่อเขานำมาเปิดท้ายขายหนังสือเขาจะต้องบอกข้อมูลของหนังสือที่เขาขายได้
โดย เลขา อนันต์ (2012-08-07 09:56:49) [แสดงความคิดเห็น]
ในปัจจุบันเด็กในวัยเรียนไม่ค่อยที่จะสนใจในการอ่านหนังสือมากเท่าที่ควร เนื่องจากมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยรวดเร็วต่างๆ เข้ามามีบทบาทเพิ่มมากขึ้น การจัดกิจกรรมของคุณครูทวีศิลป์ อาจจะเป็นแรงกระตุ้นให้ครูหลายท่านได้นำกิจกรรมนี้ไปใช้ได้ เนื่องจากกิจกรรมรักการอ่าน โดยการอ่านจากหนังสือนั้นจะช่วยพัฒนาตัวนักเรียนในด้านต่างๆ มาก เห็นได้จากกิจกรรมรักการของคุณครูทวีศิลป์ เด็กได้ทำงานร่วมกัน ได้แสดงความคิดเห็น ฝึกการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และยังได้ลงมือปฏิบัติจริงทำให้เกิดความเข้าใจ มีความสุขในการเรียน และเป็นจุดเริ่มที่จะทำให้เด็กนักเรียนเกิดนิสัยรักการอ่าน ซึ่งสามารถพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น ทั้งการคิด การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การสรุปใจความ เป็นกิจกรรมที่ควรนำมาสานต่อเป็นอย่างมาก และประโยชน์ที่ได้รับจะเกิดกับตัวนักเรียนนั้นเอง
โดย ปริญญาภรณ์ นุ่นงาม (2012-08-07 22:22:20) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสำคัญของการอ่าน มีแรงจูงใจจากภายในที่ดีมากกิจกรรมเปิดท้ายขายหนังสือเป็นกิจกรรมที่ดี ให้ผู้เรียนแต่ละคนมีบทบาทที่ชัดเจน และรับผิดชอบหน้าที่ ทำให้ผู้เรียนมีเป้าหมายในการอ่านที่ชัดเจน ผู้สอนให้ผู้เรียนเขียนบันทึกความทรงจำหลังจากทำกิจกรรม ทำให้ผู้เรียนได้ การประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม กิจกรรมที่นำเสนอนี้สามารถประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการสอนรายวิชาต่างๆ โดยผู้สอนควรดัดแปลงลักษณะกิจกรรม ผู้เรียนควรได้รับการปลูกฝังอย่างต่อเนื่องให้เป็นนักคิดที่กล้าแสดงออก เพื่่อที่จะได้เข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เยี่ยมจริงๆๆ นะคะ ท่านอาจารย์ ขอชื่นชม ทั้งคุณครู และนักเรียนทุกคนคะ เก่งมากๆๆคะ
โดย นิภาพร อ่องพิมาย (2012-08-08 09:12:32) [แสดงความคิดเห็น]
ครูทวีศิลป์จัดกิจกรรมได้ดีมากค่ะ ช่วยให้นักเรียนเริ่มมองเห็นอาชีพอย่างหนึ่งได้ แต่กับนักเรียนระดับประถมศึกษาคงจัดกิจกรรมได้เพียงห้องสมุดเคลื่อนที่ เป็นหนังสือบันเทิงคดี สั้น ๆ สนุกสนาน เน้นภาพสวย อ่านจบง่าย ใช้เวลาน้อย เพราะเขามีความสนใจน้อยกว่ามัธยม
โดย นิภาพร อ่องพิมาย (2012-08-08 09:20:49) [แสดงความคิดเห็น]
การอ่าน เป็นการเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้ เป็นกระบวนการแห่งความคิดในการรับรู้ เป็นการแปลสัญลักษณ์ออกเป็นความหมาย ใช้ในการสื่อความหมาย ความคิดระหว่างกันและกันของคนในสังคม การสอนและการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านของคุณครูทวีศิลป์ อสิพงษ์ แห่งโรงเรียนขุขันธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นวิธีที่น่าสนใจกิจกรรมที่นำเสนอนี้สามารถประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการสอนรายวิชาต่างๆ โดยผู้สอนควรดัดแปลงลักษณะกิจกรรม ผู้เรียนควรได้รับการปลูกฝังอย่างต่อเนื่องให้เป็นนักคิดที่กล้าแสดงออก เพื่่อที่จะได้เข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เยี่ยมจริงๆๆ นะคะ เราต้องกระตุ้นให้นักเรียนเิกความชินกับการอ่านให้มาก อ่านมากอ่านน้อยไม่เป็นไร แต่ขอให้อ่านบ่อย อ่านเป็นนิสัย อ่านทุกเรื่องทุกอย่างที่ผ่านสายตาเข้ามาเป็นใช้ได้ พึงระลึกเสมอว่า "อ่านนิดฉลาดน้อย อ่านบ่อยฉลาดมาก" ขอบคุณค่ะ :tv03: :tv03: :tv03: :tv03: :tv03: :tv03: :tv03:
โดย นิภาพร อ่องพิมาย (2012-08-08 09:25:08) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมครูทวีศิลป์เป็นอย่างมาก ขอเป็นกำลังใจให้ครูทำได้ดีมากค่ะ
โดย รัชฎาภรณ์ จันดาเบ้า (2012-08-11 16:12:19) [แสดงความคิดเห็น]
รักเรียนเป็นผู้ที่บอกถึงข้อเสียของการไม่อ่านหนังสือ ดังนั้นนักเรียนควรอย่างยิ่งที่ได้รับการปลูกฝัง รักการอ่านอย่างต่อเนื่องพร้อมที่จะเป็นนักคิด วิเคราะห์ได้ สำคัญกล้าแสดงออก บอกวิธีคิด รู้จักแก้ปัญหา เพื่่อที่จะได้ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถ้าคุณครูสามารถทำให้นักเรียนรุ่นนี้ และรุ่นต่อไปต่อไป รักการอ่านมากขึ้นเป็นเรื่องที่สุดยอดน่ะค่ะคุณครู วิธีการของคุณครู สนุก และช่วยให้นักเรียนเกิดทักษะการพูด การฟัง การคิดแก้ปัญหา และวิเคราะห์หาคำตอบซึ่งนักเรียนของคุณครูต้องมีประสบการณืเรียนรู้มาแล้วจะช่วยให้การเรียนรู้ของนักเรียนเพิ่มประสิทธิภาพและต่อยอดการเรียนรู้มากขึ้น เป็นกำลังใจให้คุณครูทวีศิลป์ ค่ะ ขอบคุณสำหรับเทคนิควิธีการค่ะ
โดย กานณภา ทองเกิด (2012-08-12 20:46:49) [แสดงความคิดเห็น]
นับว่ากิจกรรมเปิดท้ายขายหนังสือเป็นกิจกรรมที่ดีที่กำหนดให้ผู้เรียนแต่ละคนมีบทบาทที่ชัดเจน และรับผิดชอบหน้าที่นั้น ทำให้ผู้เรียนมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการอ่านที่ชัด ครูสามารถกิจกรรมนำเสนอนี้สามารถนำมาใช้ได้กับการเรียนการสอนอ่านทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ อีกทั้งยังสามารถประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการสอนรายวิชาต่างๆ เช่น สังคม วิทยาศาสตร์ โดยผู้สอนควรดัดแปลงลักษณะกิจกรรมให้เมาะสมกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้
โดย นงนุช ศรีละออ (2012-08-12 20:57:04) [แสดงความคิดเห็น]
ขอปรบมือให้คุณครูทวีศิลป์ที่ได้นำเสนอกระบวนการ "คิดเรื่องการอ่านอย่างมีขั้นตอน แล้วมีกิจกรรมที่เด็กใช้หนังสือเป็นสื่อในการชักชวนให้เพื่อนและรุ่นน้องในรร. ขุขันธ์ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมน่าสนใจ ประเด็นที่น่าสนใจ คือ ทำให้ครู หรือผู้ใหญ่ที่สนใจการส่งเสริมการอ่านของเด็ก ในรร. (ระดับวัยรุ่น) อ่านอะไรเป็นหลัก แต่อยากเห็นหรือเรียนรู้จากกิจกรรมนอกเหนือจากหนังสือ เด็กนำสิ่งที่ได้จากหนังสือไปขยายผลอย่างไรด้วย
โดย อมรา ปฐภิญโญบูรณ์ (2012-08-13 15:44:30) [แสดงความคิดเห็น]
เด็ก ๆ ดูมีความสุขดี และที่สำคัญในกระบวนการทำงานนั้นนักเรียนกำลังบ่มเพาะความรู้จากการร่วมกันคิด ร่วมกันทำอย่างไม่รู้ตัว เป็นนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่น่านำไปใช้ต่อไป
โดย ขนิษฐา สิงห์ทองลา (2012-08-16 07:48:20) [แสดงความคิดเห็น]
เด็ก ๆ ดูมีความสุขดี และที่สำคัญในกระบวนการทำงานนั้นนักเรียนกำลังบ่มเพาะความรู้จากการร่วมกันคิด ร่วมกันทำอย่างไม่รู้ตัว เป็นนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่น่านำไปใช้ต่อไป
โดย ขนิษฐา สิงห์ทองลา (2012-08-16 07:48:32) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกระบวนการส่งสริมการอ่านที่ดี เนื่องจากนอกจากจะเป็นกระบวนการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านแล้ว จากกระบวนการจัดการเรียนรู้ของคุณครูทวีศิลป์ อสิพงษ์ยังสอดแทรกแนวคิดการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ด้านความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีนอกจากนี้ยังสามารถประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการสอนรายวิชาต่างๆ เช่น สังคม วิทยาศาสตร์ โดยผู้สอนควรดัดแปลงลักษณะกิจกรรมให้เมาะสมกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้
โดย ปรานอม นาวิก (2012-08-17 00:19:16) [แสดงความคิดเห็น]
การอ่านหนังสือของคนไทยนั้นน้อยมากถ้าเปรียบเทียบกับสื่อชนิดอื่น สื่อนี้เป็นการนำเสนอกระบวนการ "คิดเรื่องการอ่านอย่างมีขั้นตอน แล้วมีกิจกรรมที่เด็กใช้หนังสือเป็นสื่อในการชักชวนให้เพื่อนและรุ่นน้องในรร. ขุขันธ์ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมน่าสนใจ ประเด็นที่น่าสนใจ คือ ทำให้ครู หรือผู้ใหญ่ที่สนใจการส่งเสริมการอ่านของเด็ก ในรร. (ระดับวัยรุ่น) อ่านอะไรเป็นหลัก แต่อยากเห็นหรือเรียนรู้จากกิจกรรมนอกเหนือจากหนังสือ เด็กนำสิ่งที่ได้จากหนังสือไปขยายผลอย่างไรด้วย :tv15:
โดย ไฉน ไชยนา (2012-08-17 14:43:20) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่น่าสนใจ เหมาะกับวัยรุ่นที่ไม่ชอบถูกบังคับ แต่เต็มใจที่จะอ่าน หาข้อมูลตามที่ตัวเองสนใจ มีกระบวนการคิดที่เป็นขั้นเป็นตอน น่าสนใจมากค่ะ :tv03: :tv03:
โดย ธิดาพร เอี่ยมสำอางค์ (2012-08-17 16:39:56) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนเริ่มการสอนโดยการใช้คำถามและกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสำคัญของการอ่าน ซึ่งเป็นการสร้างแรงจูงใจจากภายในที่ดีมากและเป็นกิจกรรมเปิดท้ายขายหนังสือเป็นกิจกรรมที่ดีที่กำหนดให้ผู้เรียนแต่ละคนมีบทบาทที่ชัดเจน และรับผิดชอบหน้าที่นั้น ทำให้ผู้เรียนมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการอ่านที่ชัดเจน
น่าชื่นชมที่ผู้สอนให้ผู้เรียนเขียนบันทึกความทรงจำหลังจากทำกิจกรรม ทำให้ผู้เรียนได้ ฉะนั้นนักเรียนควรอย่างยิ่งที่ได้รับการปลูกฝัง รักการอ่านอย่างต่อเนื่องพร้อมที่จะเป็นนักคิด วิเคราะห์ได้ สำคัญกล้าแสดงออก บอกวิธีคิด รู้จักแก้ปัญหา เพื่่อที่จะได้ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถ้าคุณครูสามารถทำให้นักเรียนรุ่นนี้ และรุ่นต่อไปต่อไป รักการอ่านมากขึ้น
โดย นงนุช ศรีละออ (2012-08-20 17:54:50) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกระบวนการฝึกให้เด็กสร้างความตระหนัก ร่วมกันคิด RRD Model เป็นแนวคิดที่ครูนักเรียนมีส่วนร่วมกันคิด ร่วมทำ (มอบภาระงาน สืบค้น นำเสนอ โต้แย้ง อภิปรายเสริมได้) ฝึกการฟังอย่างจดจ่อ ส่งผลให้เด็กรักการอ่าน เชื่อมโยงกับกิจกรรมเปิดท้ายขายของ คล้ายกับในชีวิตประจำวันที่ต้องใช้บริการซื้อสินค้า ขอแสดงความชื่นชมและนำไปประยุกต์ใช้ครับ. :tv17: :tv18: :tv17: :tv18:
โดย ชยานนท์ มูลพิมพ์ (2012-08-21 17:28:20) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมรักการอ่านถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมาก เพราะเป็นการให้นักเรียนได้พบกับความรู้หลากหลายรูปแบบ และพบกับเรื่องราวที่นักเรียนแต่ละคนสนใจ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเพิ่มพูนทักษะต่างๆ ของนักเรียนได้เป็นอย่างดี และในปัจจุบันกิจกรรมรักการอ่านมีเกือบทุกๆโรงเรียน เพราะจะเห็นได้ว่าเด็กไทยในปัจจุบันอ่านหนังสือกันน้อยมาก ยิ่งถ้าเราทำให้การอ่านเป็นสิ่งน่าสนใจก็จะทำให้เด็กๆ อยากที่จะอ่านหนังสือกันมากขึ้น และโรงเรียนที่ได้ยกตัวอย่างมานั้นเป็นโรงเรียนที่เห็นความสำคัญของการอ่านได้เป็นอย่างดี น่ายกย่องมากๆๆเลยคะ :tv18: :tv10:
โดย วรรณ์วิภา ยวงลำใย (2012-08-22 16:01:42) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่านหนังสือ ของเด็กได้ดีมาก เพราะทุก ๆ วันนี้เด็กอ่านหนังสือน้อย การจัดกิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่านแบบนี้ จะทำให้เด็กสนใจมากยิ่งขึ้น เพราะเด็กสามารถเลือกอ่านตามท่ีตนเองสนใจ :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15:
โดย นฤมล พลฤทธิ์ (2012-08-22 16:18:10) [แสดงความคิดเห็น]
ผู้สอนเริ่มการสอนโดยการใช้คำถามและกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสำคัญของการอ่าน ซึ่งเป็นการสร้างแรงจูงใจจากภายในที่ดีมากซึ่งกิจกรรมเปิดท้ายขายหนังสือเป็นกิจกรรมที่ดีที่กำหนดให้ผู้เรียนแต่ละคนมีบทบาทที่ชัดเจน และรับผิดชอบหน้าที่นั้น ทำให้ผู้เรียนมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการอ่านที่ชัดเจน
การที่ผู้สอนให้ผู้เรียนเขียนบันทึกความทรงจำหลังจากทำกิจกรรม ทำให้ผู้เรียนได้
โดย นงนุช ศรีละออ (2012-08-27 20:08:14) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมที่นำเสนอนี้สามารถนำมาใช้ได้กับการเรียนการสอนอ่านทั้งภาษาไทย และนักเรียนกล้าแสดงออก มีความรับผิดชอบมากขึ้นและรักการอ่านการเขียน
โดย ยวนจิตร ปราสาร (2012-09-06 08:23:16) [แสดงความคิดเห็น]
ผู้สอนเริ่มการสอนโดยการใช้คำถามและกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสำคัญของการอ่าน ซึ่งเป็นการสร้างแรงจูงใจจากภายในที่ดีมากกิจกรรมเปิดท้ายขายหนังสือเป็นกิจกรรมที่ดีที่กำหนดให้ผู้เรียนแต่ละคนมีบทบาทที่ชัดเจน และรับผิดชอบหน้าที่นั้น ทำให้ผู้เรียนมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการอ่านที่ชัดเจน ผู้สอนให้ผู้เรียนเขียนบันทึกความทรงจำหลังจากทำกิจกรรม ทำให้ผู้เรียนได้กิจกรรมที่นำเสนอนี้สามารถนำมาใช้ได้กับการเรียนการสอนอ่านทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ อีกทั้งยังสามารถประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการสอนรายวิชาต่างๆ เช่น สังคม วิทยาศาสตร์ โดยผู้สอนควรดัดแปลงลักษณะกิจกรรมให้เมาะสมกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้
โดย เบญจวรรณ โถนคำ (2012-10-03 09:11:15) [แสดงความคิดเห็น]
ผู้สอนเริ่มการสอนโดยการใช้คำถามและกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสำคัญของการอ่าน ซึ่งเป็นการสร้างแรงจูงใจจากภายในที่ดีมาก
- กิจกรรมเปิดท้ายขายหนังสือเป็นกิจกรรมที่ดีที่กำหนดให้ผู้เรียนแต่ละคนมีบทบาทที่ชัดเจน และรับผิดชอบหน้าที่นั้น ทำให้ผู้เรียนมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการอ่านที่ชัดเจน
- ผู้สอนให้ผู้เรียนเขียนบันทึกความทรงจำหลังจากทำกิจกรรม ทำให้ผู้เรียนได้
โดย มณีกร ภาชี (2012-10-03 13:23:32) [แสดงความคิดเห็น]
ข้าพเจ้านางสาวเกศวรินทร์ รักมิตร นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรียนวิชาหลักการจัดการเรียนรู้ ของอาจารย์ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน มีความประทับใจ การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่าน ของ คุณครูทวีศิลป์ อสิพงษ์ โรงเรียน ขุขันธ์ จังหวัด ศรีสะเกษ โดยใช้วิธีการเดียวกับการเปิดท้ายขายของ แต่เปลี่ยนเป็นเปิดท้ายขายหนังสือแทน คือ มีร้านหนังสือที่จัดแสดงโดยมาจากความสนใจของเด็ก ซึ่งเด็กจะต้องรู้เรื่องราวในหนังสือเล่มนั้นเพื่อที่จะขาย(เล่า)ให้คนซื้อ(ผู้ฟัง)ฟังได้ เมื่อฟังแล้วเรื่องน่าสนใจ ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นในการฝึกนิสัยให้รักการอ่าน นับว่ากิจกรรมเปิดท้ายขายหนังสือเป็นกิจกรรมที่ดีที่กำหนดให้ผู้เรียนแต่ละคนมีบทบาทที่ชัดเจน และรับผิดชอบหน้าที่นั้น ทำให้ผู้เรียนมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการอ่านที่ชัด ครูสามารถกิจกรรมนำเสนอนี้สามารถนำมาใช้ได้กับการเรียนการสอนอ่านทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ อีกทั้งยังสามารถประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการสอนรายวิชาต่างๆ เช่น สังคม วิทยาศาสตร์ โดยผู้สอนควรดัดแปลงลักษณะกิจกรรมให้เมาะสมกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ :tv02:
โดย เกศวรินทร์ รักมิตร (2012-12-06 10:56:23) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมคุณครูทวีศิลป์ อสิพงษ์ ที่คิดกิจกรรมทำให้นักเรียนสนใจรักการอ่านหนังสือได้อย่างน่าทึ่งมากค่ะ เพราะถ้าบอกให้นักเรียนไปอ่านหนังสือแบบปกติธรรมดา ก็คงไม่อยากอ่านสักเท่าใด แต่วิธีที่คุณครูนำมาใช้สอนนักเรียนก่อให้เกิดแรงบันดาลใจหลายอย่างต่อผู้เรียน และทำให้พวกเขาได้ใช้ศักยภาพหลายๆด้านมาบูรณาการในการทำงานโดยเริ่มจากการไปคัดเลือกหนังสือที่ถูกใจ ฝึกในการที่จะเล่าเรื่องเพื่อทำให้ลูกค้าสนใจในหนังสือของตน เมื่อผู้เรียนสนุกในการอ่านและและขยายผลไปสู่เพื่อนๆทำให้ได้ความรู้ที่หลากหลาย ทุกคนก็จะแข่งกันอ่านมากขึ้น ทำให้เกิดการรักการอ่านโดยไม่รู้ตัว ชอบมากเลยค่ะ :tv17: :tv17: :tv17:
โดย สุนันทา เทพพิทักษ์ (2013-08-14 15:19:35) [แสดงความคิดเห็น]
ตอนเรียนมัธยมเคยทำกิจกรรมนี้ค่ะสนุกดีแล้วก็นำเสนอเรื่องที่ตัวเองสนใจทำให้มีความสุขในการแบ่งปันเรื่องราวดีๆค่ะ ชื่นชมและชอบวิธีการสอนของคุณครูทวีศิลป์
โดย นลินทิพย์ ช่างเหล็ก (2013-08-19 23:36:48) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv