thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 1268
Rate :
 4.5
ความยาว : 14.25 นาที | Online : 2012-04-12  
    ซึ้งซาบ กาพย์ห่อโคลง คุณครูจักรินทร์ สร้อยสูงเนิน รร.สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)  
    ทำอย่างไรให้นักเรียนรู้สึกสนุกในการเรียนวิชาประวัติวรรณคดี คุณครูจักรินทร์ สร้อยสูงเนิน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ไม่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นสื่อในการสอน แต่กลับตั้งใจใช้กระดานดำกับชอล์ค ในการเรียนวิชาภาษาไทยแบบดั้งเดิม ขณะเดียวกันครูปลุกให้ตัวละคร และเรื่องราวในวรรณคดี เข้ามาเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับผู้เรียนในบริบทสังคมปัจจุบัน ทำให้การเรียนมีความหมาย ผู้เรียนมีโอกาสได้สวมบทบาทตัวละคร เทียบเคียงการขบคิด อีกทั้งยังได้ฝึกการฟัง พูด อ่าน เขียน กลบท ที่มีสีสันสนุกสนานผ่านกิจกรรมที่ผู้เรียนมีส่วนร่วม  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

ครูภาษาไทย หัวใจไม่เกษียณ อ.ลัดดาศรี ศรีสังวาลย์ รร.สามเสนวิทยาลัย (ฉบับเต็ม)
สอนภาษาไทย อย่างมีสีสัน กับ อาจารย์ ลัดดาศรี ศรีสังวาลย์ พบเทคนิคการจำไวยากรณ์ เพิ่มเติม

การพัฒนากระบวนการคิดด้วยทฤษฏีหมวก 6 ใบ อ.รัตนา สถิตานนท์ รร.สตรีศรีสุริโยทัย (ฉบับเต็ม)
สอนให้นักเรียนนั้นรู้จักคิดโดยการใช้ทฤษฏีหมวก 6 ใบ ซึ่งจะสอนให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเราไม่ให้คิดแค่ด้านเดียว แต่ต้องมองหลาย ๆ ด้านด้วย เพิ่มเติม

ฝึกเขียนเรียงความจากการสังเกต อ.อภิวัน นันตา (ฉบับเต็ม)
เทคนิคการสอนบูรณาการอีกรูปแบบหนึ่ง โดยนำวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาสอนเรียงความ เพิ่มเติม

คาบเรียนที่คุ้มค่า อ.อนุรัตน์ แพนสกุล (ฉบับเต็ม)
ชมการจัดการเรียนการสอน ของครูที่คิดว่า ภาษาไทยไม่ได้เป็นแค่วิชา แต่เป็นเรื่องของ การใช้ชีวิต เพิ่มเติม

กิจกรรมรักการอ่าน เปิดท้ายอ่านหนังสือ คุณครูทวีศิลป์ อสิพงษ์ รร.ขุขันธ์
การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่าน โดยใช้วิธีการเดียวกับการเปิดท้ายขายของ แต่เปลี่ยนเป็นเปิดท้ายขายหนังสือแทน ให้นักเรียนขาย(เล่า)ให้คนซื้อ(ผู้ฟัง)ฟังได้ เป็นการฝึกนิสัยรักการอ่านด้วย เพิ่มเติม

 
 
ซึ้งซาบ กาพย์ห่อโคลง คุณครูจักรินทร์ สร้อยสูงเนิน รร.สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
ก่อนอื่นต้องชื่นชมที่ครูท่านนี้สอนโดยใช้สื่อที่ใช้มาตั้งแต่โบราณกาล แต่น่าสนใจตรงที่เทคนิควิธีการที่ครูนำเสนอ ครูต้องการฝึกให้นักเรียนใช้กระบวนการคิด และไม่ยึดติดกับรูปแบบเดิม ๆ เช่น การสอนแผนผังฉันทลักษณ์ นักเรียได้สร้างสรรค์รูปแบบการนำเสนอแผนผังอย่างอิสระ สร้างความเข้าใจคงทน สนุกสาน สร้างสรรค์ผลงาน กระบวนการเรียนการสอนมีการตั้งคำถามให้นักเรียนได้ฝึกคิด ได้สร้างผลงาน สรุปประเมินผล ครอบลุมทุกขั้นตอน ทำให้เรามั่นใจว่าแม้จะมีเพียงชอล์กและกระดาน ก็สามารถสร้างองค์ความรู้ให้นักเรียนได้รับความรู้และความสนุกสนานควบคู่ไปด้วยได้เป็นอย่างดี
โดย มุกดา ลอนใหม่ (2012-05-01 13:33:42) [แสดงความคิดเห็น]
เมื่อได้ชมรายการโทรทัศน์ครู ตอนซึ้งซาบ กาพย์ห่อโคลง โดยคุณครูจักรินทร์ สร้อยสูงเนิน ไปเพียงช่วงต้นๆก็ได้ยิ้มแล้วค่ะ เพราะกาพย์ห่อโคลงบทนี้ดิฉันก็เคยหยิบมาใช้สอนกับนักศึกษาค่ะ เด็กๆฮากันมาก ชอบด้วยค่ะ แต่เทคนิควิธีของดิฉันเองไม่อาจเทียบกับเทคนิคของคุณครูจักรินทร์ได้เลย ขอนับถือมากๆค่ะ ที่สำคัญคุณครูเป็นผู้ชายแต่สอนภาษาไทยได้ดีมากๆเลยนะคะ พลิกวิธีคิดและความเชื่อเดิมๆได้มาก ลีลาการสอนของคุณครูชัดเจนมากค่ะ น่าสนใจ รู้สึกว่านักเรียนชอบมากเลยนะคะ ได้ทั้งสาระความรู้และความบันเทิงไปพร้อมกัน ที่สำคัญที่สุดคุณครูสอนคำประพันธ์ได้โดยวิธีที่ทำให้ฉันทลักษณ์กลายเป็นเรื่องง่ายและน่าสนุกได้ ต้องขอบคุณคุณครูที่คิดและมีเทคนิควิธีการสอนที่เป็นเลิศอันส่งผลทำให้เด็กนักเรียนซึ้งและซาบกับบทปนระพันธ์ของไทยได้ น่าชื่นชมค่ะ เห็นแล้วมีกำลังใจในการสอนขึ้นเยอะเลย เพราะได้เห็นแบบอย่างการสอนที่ดีมากๆ ขอบพระคุณด้วยใจค่ะคุณครู ขอชื่นชมและขอเป็นกำลังใจนะคะ :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv18: :tv18: :tv18: :tv18: :tv18:
โดย กีระติกาญน์ มาอยู่วัง (2012-05-12 22:45:37) [แสดงความคิดเห็น]
ครูจักรินทร์ สร้อยสูงเนิน รร.สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)โดยใช้เทคนิคผ่านสื่อที่ใช้มาตั้งแต่โบราณกาล แต่น่าสนใจตรงที่เทคนิควิธีการที่ครูนำเสนอโดยไม่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นสื่อในการสอน แต่กลับตั้งใจใช้กระดานดำกับชอล์ค ในการเรียนวิชาภาษาไทยแบบดั้งเดิม เชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับผู้เรียนในบริบทสังคมปัจจุบัน ทำให้การเรียนมีความหมาย ผู้เรียนมีโอกาสได้สวมบทบาทตัวละคร เทียบเคียงการขบคิด อีกทั้งยังได้ฝึกการฟัง พูด อ่าน เขียน กลบท ที่มีสีสันสนุกสนานผ่านกิจกรรมที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมอิสระ สร้างความเข้าใจคงทน สนุกสานฝึกคิด ได้สร้างผลงาน สรุปประเมินผล ครูสอนคำประพันธ์ได้โดยวิธีที่ทำให้ฉันทลักษณ์กลายเป็นเรื่องง่ายและน่าสนุกได้เป็นการสอนที่ดีที่สามารถดึงความสนใจเด็กๆได้ ขอบคุณที่มอบเทคนิคที่เป็นพรสวรรค์ของครูสู่ครูผู้แสวงได้นำไปประยุกต์สอน :tv17: :tv17:
โดย อทิตญา น้อยนำใส (2012-05-12 23:04:23) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ค่อนข้างจะธรรมดา ถ้าหากครูผู้สอนพัฒนาสื่อเป็นใช้สื่อ ICT
ก็จะน่าสนใจมากกว่านี้ จุดดีเด่นก็คือกิจกรรมประกอบอื่นๆที่ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน ทั้งการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ ผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงานของผู้เรียน มีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม โดยเชื่อมโยงวรรณคดีกับบริบทในสังคมปัจจุบันมากระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานเรียนรู้เรื่องของคำประพันธ์ได้อย่างไม่น่าเบื่อ และมีกิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษาทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียนผ่านกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมได้อย่างน่าสนใจ
โดย ช่อผกา มะทิตะโน (2012-05-13 15:13:54) [แสดงความคิดเห็น]
ซึ้งซาบกาพยืห่อโคลง ของคุณครูจักรินทร์ สร้อยสูงเนิน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร คุณครูจักรินทร์ ได้นำเข้าสู่บทเรียนด้วยการอ่านกาพย์ห่อโคลง ที่เป็นกลบท บาทเลื่อนล้า นับว่าน่าสนใจมาก ตั้งแต่วรรคแรก รูหนูสู่รูงู งูสุดสู้หนูสู้งู โดยใช้เทคนิคหัวใจนักปราชญ์ สุ จิ ปุ ริ ให้นักเรียนรู้จักฟัง แล้วจึงคิด คิดไม่ได้ก็ถาม ถามเข้าใจแล้วก็เขียน นักเรียนได้ฝึกทักษะการอ่านวิเคราะห์ แต่งกาพย์ห่อโคลงได้
โดย อรวรรณ คงปาน (2012-05-13 21:30:10) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากครับการนำเอากลบทมาใช้ในการเรียนยิ่งเป็นกลบทที่สนุกตื่นเต้น เด็กยิ่งชอบและมองว่างานด้านวรรรศิลปืเป็นเรื่องสนุกอีกประเด็้นหนึ่่งคือการ เน้นให้เด็กคิดในทางที่สร้างสรรค์ สามารถนำเอาศาสตร์สาขาอื่นมาบูรณาการณ์ได้อย่างแนบเนียน กระผมชอบตรงที่ท่านอาจารย์ให้เด็กนำเสนอความคิดในรูปภาพ แล้วลำดับขั้นตอนในการแต่งคำประพันธ์ประเภทโคลงสี่สุภาพ ซึ่งง่ายกว่าการที่เราจะมานั่ง เขียนเป็นตัวหนังสือ มองเห็นภาพที่จะเกิด คุณครูเก่งมากครับ :tv17:
โดย อนุชิต ไสยสิทธิ์ (2012-05-14 06:19:18) [แสดงความคิดเห็น]
ครูมีบุคลิกดีมาก เป็นครูรุ่นใหม่ ทำให้รู้สึกว่าภาษาไทยไม่ได้เชยนะ อีกประการหนึ่งคุณครูมีเสียงเพราะมาก ทำให้นักเรียนสนใจ รู้สึกสนุกในการเรียนวิชาประวัติวรรณคดี คุณครูจักรินทร์ สร้อยสูงเนิน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ไม่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นสื่อในการสอน แต่กลับตั้งใจใช้กระดานดำกับชอล์ค ในการเรียนวิชาภาษาไทยแบบดั้งเดิม ขณะเดียวกันครูปลุกให้ตัวละคร และเรื่องราวในวรรณคดี เข้ามาเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับผู้เรียนในบริบทสังคมปัจจุบัน ทำให้การเรียนมีความหมาย ผู้เรียนมีโอกาสได้สวมบทบาทตัวละคร เทียบเคียงการขบคิด อีกทั้งยังได้ฝึกการฟัง พูด อ่าน เขียน กลบท ที่มีสีสันสนุกสนานผ่านกิจกรรมที่ผู้เรียนมีส่วนร่วม
โดย แพรวพัฒน์ เหมือนสุวรรณ์ (2012-05-14 09:46:14) [แสดงความคิดเห็น]
ครูมีบุคลิกดี พูดฉะฉานชัดเจน ชอบมากๆ เรื่องแผนผังเพราะช่วยให้ น.ร.ได้คิดสร้างสรรค์ แต่ควรให้เด็กได้นำเสนอความคิด..แสดงความคิดเห็นและชื่นชมความคิดที่หลายหลายของเพื่อนๆ
โดย ศศิธร เพิ่มพูล (2012-05-15 11:53:50) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่น่าสนใจมากค่ะ ถึงแม้จะเป็นแบบดั้งเดิม ไม่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย แต่คุณครูสอนสนุก นักเรียนตั้งใจฟังและให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมดี และได้ฝึกทักษะทั้ง ๔ ได้ครบถ้วน เป็นแนวการสอนที่ยังใช้ได้เป็นอย่างดีค่ะ
โดย ศิริพรรณ รักร่วม (2012-07-04 21:20:41) [แสดงความคิดเห็น]
ผู้สอนใช้รูปภาพแทนแผนผังกลอนที่ใช้กันทั่วไปเพื่อให้ผู้เรียนใช้วางแผนการเขียนกลอน ทำให้การเขียนแผนผังกลอน และการเขียนกลอนไม่น่าเบื่อ
- ในช่วงท้ายผู้สอนได้มีการให้ผู้เรียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเรียนการสอน เพื่อสรุปหรือทวนสิ่งที่ได้เรียนไปแล้วและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ประเมินตนเองว่าได้เรียนรู้อะไรบ้าง นะคะ
โดย สมจิตต์ ตุนา (2012-10-03 11:14:38) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนที่น่าสนใจ โดยมีการใช้รูปภาพแทนแผนผังกลอนที่ใช้กันทั่วไปเพื่อให้ผู้เรียนใช้วางแผนการเขียนกลอน ทำให้การเขียนแผนผังกลอน และการเขียนกลอนไม่น่าเบื่อ และในช่วงท้ายผู้สอนได้มีการให้ผู้เรียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเรียนการสอน เพื่อสรุปหรือทวนสิ่งที่ได้เรียนไปแล้วและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ประเมินตนเองว่าได้เรียนรู้อะไรบ้าง นอกจากนี้ผู้สอนมีการใช้กิจกรรมบทบาทสมมติเพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจสิ่งทึ่สอนได้ดียิ่งขึ้น
โดย ศรีนวล บุญมาพิลา (2012-10-03 12:53:20) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนที่น่าสนใจ โดยมีการใช้รูปภาพแทนแผนผังกลอนที่ใช้กันทั่วไปเพื่อให้ผู้เรียนใช้วางแผนการเขียนกลอน ทำให้การเขียนแผนผังกลอน และการเขียนกลอนไม่น่าเบื่อ และในช่วงท้ายผู้สอนได้มีการให้ผู้เรียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเรียนการสอน เพื่อสรุปหรือทวนสิ่งที่ได้เรียนไปแล้วและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ประเมินตนเองว่าได้เรียนรู้อะไรบ้าง นอกจากนี้ผู้สอนมีการใช้กิจกรรมบทบาทสมมติเพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจสิ่งทึ่สอนได้ดียิ่งขึ้น
โดย ศรีนวล บุญมาพิลา (2012-10-03 12:56:03) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนที่น่าสนใจ โดยมีการใช้รูปภาพแทนแผนผังกลอนที่ใช้กันทั่วไปเพื่อให้ผู้เรียนใช้วางแผนการเขียนกลอน ทำให้การเขียนแผนผังกลอน และการเขียนกลอนไม่น่าเบื่อ และในช่วงท้ายผู้สอนได้มีการให้ผู้เรียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเรียนการสอน เพื่อสรุปหรือทวนสิ่งที่ได้เรียนไปแล้วและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ประเมินตนเองว่าได้เรียนรู้อะไรบ้าง นอกจากนี้ผู้สอนมีการใช้กิจกรรมบทบาทสมมติเพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจสิ่งทึ่สอนได้ดียิ่งขึ้น
โดย ศรีนวล บุญมาพิลา (2012-10-03 12:56:56) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนที่น่าสนใจ โดยมีการใช้รูปภาพแทนแผนผังกลอนที่ใช้กันทั่วไปเพื่อให้ผู้เรียนใช้วางแผนการเขียนกลอน ทำให้การเขียนแผนผังกลอน และการเขียนกลอนไม่น่าเบื่อ นอกจากนี้ผู้สอนมีการใช้กิจกรรมบทบาทสมมติเพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจสิ่งทึ่สอนได้ดียิ่งขึ้น
โดย ศรีนวล บุญมาพิลา (2012-10-03 12:57:00) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนที่น่าสนใจ โดยมีการใช้รูปภาพแทนแผนผังกลอนที่ใช้กันทั่วไปเพื่อให้ผู้เรียนใช้วางแผนการเขียนกลอน ทำให้การเขียนแผนผังกลอน และการเขียนกลอนไม่น่าเบื่อ นอกจากนี้ผู้สอนมีการใช้กิจกรรมบทบาทสมมติเพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจสิ่งทึ่สอนได้ดียิ่งขึ้น
โดย ศรีนวล บุญมาพิลา (2012-10-03 12:57:05) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนที่น่าสนใจ โดยมีการใช้รูปภาพแทนแผนผังกลอนที่ใช้กันทั่วไปเพื่อให้ผู้เรียนใช้วางแผนการเขียนกลอน ทำให้การเขียนแผนผังกลอน และการเขียนกลอนไม่น่าเบื่อ นอกจากนี้ผู้สอนมีการใช้กิจกรรมบทบาทสมมติเพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจสิ่งทึ่สอนได้ดียิ่งขึ้น
โดย ศรีนวล บุญมาพิลา (2012-10-03 12:57:06) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนที่น่าสนใจ โดยมีการใช้รูปภาพแทนแผนผังกลอนที่ใช้กันทั่วไปเพื่อให้ผู้เรียนใช้วางแผนการเขียนกลอน ทำให้การเขียนแผนผังกลอน และการเขียนกลอนไม่น่าเบื่อ นอกจากนี้ผู้สอนมีการใช้กิจกรรมบทบาทสมมติเพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจสิ่งทึ่สอนได้ดียิ่งขึ้น
โดย ศรีนวล บุญมาพิลา (2012-10-03 12:57:14) [แสดงความคิดเห็น]
ครูผู้สอนมีบุคลิกภาพที่ดีมาก เป็นครูรุ่นใหม่ที่มีหัวแนวคิดที่แปลกใหม่แตกต่างจากครูรุ่นเก่าๆ ทำให้เกิดความสร้างสรรค์และไม่ซ้ำซากจำเจ ทำให้รู้สึกว่าภาษาไทยไม่ได้เชยและน่าสนใจ น่าเรียนรู้มากยิ่งขึ้น อีกประการหนึ่งคุณครูมีเสียงเพราะมาก ทำให้นักเรียนสนใจ รู้สึกสนุกในการเรียนวิชาประวัติวรรณคดี คุณครูจักรินทร์ สร้อยสูงเนิน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ไม่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นสื่อในการสอน แต่กลับตั้งใจใช้กระดานดำกับชอล์ค ในการเรียนวิชาภาษาไทยแบบดั้งเดิม ขณะเดียวกันครูปลุกให้ตัวละคร และเรื่องราวในวรรณคดี เข้ามาเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับผู้เรียนในบริบทสังคมปัจจุบัน ทำให้การเรียนมีความหมาย ผู้เรียนมีโอกาสได้สวมบทบาทตัวละคร เทียบเคียงการขบคิด อีกทั้งยังได้ฝึกการฟัง พูด อ่าน เขียน กลบท ที่มีสีสันสนุกสนานผ่านกิจกรรมที่ผู้เรียนมีส่วนร่วม
โดย ชลณัญช์ สดสำอางค์ (2012-11-29 23:01:50) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv