thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 796
Rate :
 4
ความยาว : 14.12 นาที | Online : 2012-04-12  
    ทำรายการโทรทัศน์ พัฒนาการพูด คุณครูรุจิมาศ ปาละทา รร.คารีอุปถัมภ์  
    อยากฝึกให้นักเรียนสนทนาภาษาไทยให้ได้ผลก็ควรให้นักเรียนได้ฝึกพูดจากประสบการณ์จริง ซึ่งคุณครูรุจิมาศ ปาละทา ครูสอนภาษาไทย โรงเรียนคารีอุปถัมภ์ ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เลือกเรื่องที่ตัวเองสนใจ เพื่อไปถ่ายทำรายการโทรทัศน์ โดยให้นักเรียนแบ่งกลุ่มระดมความคิด แล้วแบ่งหน้าที่เพื่อ ปฎิบัติงานในสถานที่จริง  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

สนุกกับภาษาไทย อ. รัชเก้า ลิ้มลิขิตอักษร
แนะเทคนิคการแก้ปัญหาความเบื่อหน่ายของเด็กๆ ที่มีกับเนื้อหาวิชาภาษาไทย ของ อาจารย์ รัชเก้า ลิ้มลิขิตอักษร โรงเรียน เทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก จังหวัดเพชรบุรี เพิ่มเติม

อักษรสูงกับการผันวรรณยุกต์ด้วยนิ้วมือวิเศษ อ.ยุวดี นุชทรัพย์ รร.วัดปากน้ำฝั่งเหนือ
การผันวรรรณยุกต์อักษรกลาง สูง และต่ำ เป็นบทเรียนภาษาไทยที่ค่อนข้างยาก ชมเทคนิคการสอน ด้วยการใช้สื่อ "นิ้วมือวิเศษ" เพิ่มเติม

สอนซ้ำ ย้ำทวน เรื่องสระอา อ. จารุพรรณ ประดับหยิ่ว (ฉบับเต็ม)
การแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ โดยให้เด็กคิดเป็นภาพ และหยิบแผนภูมิภาพ บัตรคำมาสอนเพื่อ ย้ำและทบทวนความรู้ เพิ่มเติม

ห้องเรียนมีชีวิต อ.สุขพงศ์ ทัศนกูลกิจ รร.วัดฉัตรแก้วจงกลณี (ฉบับเต็ม)
อีกหนึ่งเทคนิคการสอนภาษาไทยด้วยกิจกรรมมากมาย ของ อ.สุขพงศ์ ทัศนกูลกิจ ประตูสู่คำ , บุฟเฟ่ต์คำ , ขั้นบันได เน้นให้เกิดความสนใจ และ เข้าใจบทเรียนกันง่ายๆ เพิ่มเติม

นิทานสระ อ.ยุวดี นุชทรัพย์ รร.วัดปากน้ำฝั่งเหนือ (ฉบับเต็ม)
เมื่อครูพบว่าการสอนเรื่องสระ ยากกว่าการสอนเรื่องพยัญชนะ จึงคิดค้นสื่อการสอนชุด นิทานสระ และกิจกรรมเสริมอีกมากมาย ทำให้เด็ก ๆ จดจำสระในแบบของพวกเขาได้ เพิ่มเติม

 
 
เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยที่ดีอีกตัวอย่างหนึ่ง การฝึกให้นักเรียนกล้าแสดงออก ฝึกการพูด หากคุณครูใช้กิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนอย่างเดียว นักเรียนอาจขาดความสนใจ หรือเกิดความเบื่อหน่ายเพราะเป็นกิจกรรมจำเจ ดังนั้นการนำนักเรียนไปเรียนรู้จากสถานที่จริงนอกห้องเรียน นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนตลอดเวลา ย่อมทำให้เกิดความเข้าใจ กล้าแสดงออก มีการเตรียมตัวไปอย่างดีที่จะทำกิจกรรมกับชุมชนนอกโรงเรียน ทำให้ประสบความสำเร็จในกิจกรรมที่จัดไว้ได้อย่างดี
โดย พวงเล็ก รักษาวงศ์ (2012-05-04 21:59:16) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยที่ดีอีกตัวอย่างหนึ่ง การฝึกให้นักเรียนกล้าแสดงออก ฝึกการพูด หากคุณครูใช้กิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนอย่างเดียว นักเรียนอาจขาดความสนใจ หรือเกิดความเบื่อหน่ายเพราะเป็นกิจกรรมจำเจ ดังนั้นการนำนักเรียนไปเรียนรู้จากสถานที่จริงนอกห้องเรียน นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนตลอดเวลา ย่อมทำให้เกิดความเข้าใจ กล้าแสดงออก มีการเตรียมตัวไปอย่างดีที่จะทำกิจกรรมกับชุมชนนอกโรงเรียน ทำให้ประสบความสำเร็จในกิจกรรมที่จัดไว้ได้อย่างดี
โดย วราภรณ์ คำธิมา (2012-05-05 14:01:32) [แสดงความคิดเห็น]
โทรทัศน์ครูตอน ทำรายการโทรทัศน์พัฒนาการพูด ของครูรุจิมาศ ปาละทา เป็นการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการพูดของนักเรียนที่ดีค่ะ นักเรยนมีแรงกระตุ้น ทั้งจากการทำงานกลุ่ม และการออกนอกห้องเรียน นักเรียนได้วางแผนการทำงาน และลงมือปฏิบัติจริง รวมถึงมีการนำผลลัพธ์ที่ได้ มาอภิปรายร่วมกัน นักเรียนยังสามารถนำผลการเรียนรู้เหล่านี้ ไปต่อยอดได้อีก เช่น นำความรู้ที่ได้ไปเขียนเรียงความ เป็นต้น :tv15:
โดย มินตรา ลายสนิทเสรีกุล (2012-05-06 16:43:38) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่นชมความสามารถในการจัดการเรียนการสอนค่ะ นำไปประยุกต์ใช้ได้ในหลายกลุ่มสาระเลยค่ะ อาจมีบางขั้นตอนที่ดูเหมือนจะขาดความเป็นธรรมชาติเช่นตอนที่เด็กระดมความคิดวางแผนเตรียมหัวข้อสัมภาษณ์ ถ้าไม่ต้องถ่ายทำตรงนี้ แต่ให้ตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอคำสัมภาษณ์ที่หน้าชั้นเรียนเลยจะได้ความเป็นธรมชาติมากขึ้นได้ฝึกการนำเสนอด้วย ชอบที่สุดคือตอนฉายภาพให้เด็กดูแล้วหาจุดเด่นจุดด้อยเพื่อแก้ไขพัฒนาในครั้งต่อไป และที่ชอบอีกอย่างคือข้อสัมภาษณ์ไม่ต้องมากมายในเนื้อหาสาระนัก การมีประสบการณ์ครั้งแรกสำคัญมาก ครั้งต่อมาจะดีขึ้นแน่นอนค่ะ
โดย วิมาน อุตรธิยางค์ (2012-05-07 11:36:47) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากค่ะเด็กได้มีโอกาสทำงานเป็นกลุ่ม เพื่อ ทำรายการทีวีโดยให้เลือกจาก 2หัวข้อจากอาชีพของชุมชน
แล้วแบ่งหน้าที่เพื่อ ปฏิบัติงานในสถานที่จริงทำงานเป็นกลุ่ม เป็นหมู่คณะ ทำรายการทีวีโดยให้เลือกจาก 2 หัวข้อจากอาชีพของชุมชน เลือกหัวข้อเขียนบทสัมภาษณ์ โดยศึกษาข้อมูล ลำดับเนื้อหา แบ่งหน้าที่ ไปศึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาชะโด การเลี้ยงแพะ โดยสัมภาษณ์ตามขั้นตอน เด็กได้มีโอกาสเรียนรู้นอกห้องเรียน มีความสุขกับการเรียนและได้ความรู้ มีความภาคภูมิใจกล้าพูด กล้าแสดงออก เด็กมีความรูเกี่ยวกับอาชีพในชุมชน ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เด็กมีความสามัคคีและได้ทำงานกลุ่ม
โดย ดลนภัส ขจรวุฒิวรเดช (2012-05-08 06:29:42) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ดีและน่าสนใจอีกวิธีหนึ่ง ที่สามารถนำไปใช้ได้กับทุกกลุ่มสาระ เพราะเป็นการจัดกิจกรรมนอกห้องเรียนที่เด็กได้แสดงออกตามความสามารถของตนเอง กิจกรรมเช่นนี้นักเรียนได้รู้จักชุมชน รู้จักแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ขั้นตอนการฉายภาพให้เด็กดูทำให้ได้สะท้อนผลงานตนเองเห็นข้อดีและข้อแก้ไขของตนเอง นับว่าเป็นการประเมินผลตามสภาพจรอิงและเด็กได้แก้ไขปรับปรุงได้ทันที ที่ประทับใจที่สุดของวิธีสอนแบบนี้คือ ทำให้เด็กมีประสบการณ์เพื่อการพัฒนาตนเองในอนาคต
โดย สุวดี บุญราศรี (2012-05-08 13:46:21) [แสดงความคิดเห็น]
ขอปรบมือให้กับความตั้งใจจริงและความสามารถในการจัดกิจกรรมของคุณครูค่ะ เด็กนักเรียนมีความสุขที่ได้สัมผัสบรรยากาศนอกห้องเรียน น่าจะเป็นวิธีการสอนที่ครูหลายๆ ท่าน รวมทั้งตัวดิฉันเอง จะนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนของตัวเองค่ะ คิดว่าถ้าทำได้เหมือนคุณครูรุจิมาศ ปาละทา การจัดการเรียนการสอนคงจะมีสีสันขึ้นมาอีกเยอะเลยทีเดียวค่ะ ขอบคุณความคิดดีดี ตัวอย่างที่ดีดีที่ทำให้คุณครูอย่างเรามีแนวการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายค่ะ
โดย ทรัพย์ อารยสมโพธิ์ (2012-05-08 18:47:16) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมโทรทัศน์ครูที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยที่เป็นตัวอย่างอีกตอนหนึ่งที่เป็นการฝึกให้เกิดการแสดงออกในเรื่องของกิจกรรมเป้นการป้องกันการเบื่อหน่ายจาการทำกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้เด็กได้มีการแสดงออกโดยมีการทำกิจกรรมกลุ่มให้มีการลงมือในการปฏิบัติได้จริงช่วยให้เกิดการกระต้นในเรื่องของการทำให้เด็กเกิดการกล้าแสดงออกด้วยการลงมือในการทำงานซึ่งมีขั้นตอนในการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในนการดำเนินงานควบคู่ไปกับชุมชนในท้องถิ่น
โดย ลัญจกร วิโรจนะ (2012-05-08 20:06:22) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมคุณครูจิ นะคะ ที่มีกิจกรรมดีดีให้นักเรียนโรงเรียนคารีอุปถัมภ์ ได้เกิดการเรียนรู้จริง คิดถึงบรรยากาศคารี จังเลย มีโอกาสจะแวะเข้าไปนะคะ..
โดย อังคณา มงคลชัย (2012-05-12 11:09:57) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนที่ดีและน่าสนใจเป็นอย่างมาก และเป็นการฝึกให้นักเรียนได้กล้าที่จะแสดงออก รู้จักการเป็นผู้นำ กล้าคิดกล้าพูด และนักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกสนาน และยังสามารถที่จะเชื่อมโยงและบูรณาการกับวิชาอื่นๆได้ สื่อการเรียนการสอนไม่ได้มีแค่ในห้องเรียนเท่านั้น ยังสามารถออกมาใช้สื่อนอกห้องเรียนได้ และนักเรียนยังสามรถนำไปใช้ ดิฉันขอชื่นชมอาจารย์เป็นอย่างมากที่ได้มาถ่ายทอดความรู้ที่ดีและมีประโยชน์ต่อครูท่านอื่นๆ :tv15: :tv15: :tv18: :tv18:
โดย พิสมัย พวงศรี (2012-07-13 11:11:15) [แสดงความคิดเห็น]
ถือว่าเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยที่ดีอีกตัวอย่างหนึ่ง การฝึกให้นักเรียนกล้าแสดงออก ฝึกการพูด หากคุณครูใช้กิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนอย่างเดียว นักเรียนอาจขาดความสนใจ หรือเกิดความเบื่อหน่ายเพราะเป็นกิจกรรมจำเจ ดังนั้นการนำนักเรียนไปเรียนรู้จากสถานที่จริงนอกห้องเรียน นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนตลอดเวลา ย่อมทำให้เกิดความเข้าใจ กล้าแสดงออก มีการเตรียมตัวไปอย่างดีที่จะทำกิจกรรมกับชุมชนนอกโรงเรียน ทำให้ประสบความสำเร็จในกิจกรรมที่จัดไว้ได้อย่างดีครับ :tv17:
โดย ขจรศักดิ์ ธังดิน (2012-07-14 17:21:38) [แสดงความคิดเห็น]
ป็นกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยที่ดีอีกตัวอย่างหนึ่ง การฝึกให้นักเรียนกล้าแสดงออก ฝึกการพูด หากคุณครูใช้กิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนอย่างเดียว นักเรียนอาจขาดความสนใจ หรือเกิดความเบื่อหน่ายเพราะเป็นกิจกรรมจำเจ ดังนั้นการนำนักเรียนไปเรียนรู้จากสถานที่จริงนอกห้องเรียน นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนตลอดเวลา ย่อมทำให้เกิดความเข้าใจ กล้าแสดงออก มีการเตรียมตัวไปอย่างดีที่จะทำกิจกรรมกับชุมชนนอกโรงเรียน นักเรียนได้มีส่วนร่วมกิจกรรมกันทุกคน ทำให้ประสบความสำเร็จในกิจกรรมที่จัดไว้ได้อย่างดี
โดย นวลสวท ไชยช่อฟ้า (2012-07-14 21:41:08) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นตัวอย่างที่ดีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย ที่ส่งเสริมการฝึกการพูด ตามความสามารถของตนเอง จากการที่นักเรียนได้ไปสัมภาษณ์ และนักเรียนได้รู้จักชุมชน รู้จักแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และ คุณครูนำกลับมาให้นักเรียนได้สะท้อนผลงานตนเอง ขอบคุณความเทคนิคที่ดี และเป็นตัวอย่างที่ดีที่ทำให้คุณครูมีแนวการจัดการเรียนการสอนเพื่อนำมาพัฒนานักเรียนของตนเองให้เก่ง กล้าต่อไป :tv15: :tv15:
โดย อทิตญา น้อยนำใส (2012-07-23 02:53:49) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมนี้สามารถ นำมาประยุกต์ใช้ในการฝึกทักษะการพูดในการเรียนการสอนทั้งภาษาไทยและภาษาต่าง ประเทศ อีกทั้งยังสามารถนำมาใช้กับการสอนวิชาอื่นๆ เช่น สังคมศึกษา หรือวิทยาศาสตร์ได้อีกด้วย
โดย ประเสริฐ อุ้ยคัชชะ (2012-10-04 17:41:54) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นตัวอย่างทีดี เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยที่ดีอีกตัวอย่างหนึ่ง การฝึกให้นักเรียนกล้าแสดงออก ฝึกการพูด หากคุณครูใช้กิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนอย่างเดียว นักเรียนอาจขาดความสนใจ หรือเกิดความเบื่อหน่ายเพราะเป็นกิจกรรมจำเจ ดังนั้นการนำนักเรียนไปเรียนรู้จากสถานที่จริงนอกห้องเรียน นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนตลอดเวลา ย่อมทำให้เกิดความเข้าใจ กล้าแสดงออก มีการเตรียมตัวไปอย่างดีที่จะทำกิจกรรมกับชุมชนนอกโรงเรียน ทำให้ประสบความสำเร็จในกิจกรรมที่จัดไว้ได้อย่างดี ขอชื่นชม และจะนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน
โดย สำเนียง คำแก้ว (2014-05-21 06:19:22) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv