thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 4650
Rate :
 4.5
ความยาว : 14.33 นาที | Online : 2012-04-11  
    ครอบครัวตัวสะกด คุณครูจักรวุธ สุขผลิน รร.ชุมชนบึงบา  
    การเรียนการสอนใช้แนวคิดการเรียนปนเล่น (Play&Learn) หรือการเรียนรู้แบบลงมือทำ (Learning by doing) นอกจากเนื้อหาสาระแล้ว สิ่งที่คุณครูจักรวุธ สุขผลิน โรงเรียนชุมชนบึงบา จังหวัด ปทุมธานี เน้นคือ หัวใจการเรียนรู้ที่ทำให้นักเรียนรัก และสนุกกับสิ่งที่เรียน ตอนนี้คือตัวอย่างของการปูพื้นฐานเรื่องมาตราตัวสะกด  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

สนุกกับภาษาไทย อ. รัชเก้า ลิ้มลิขิตอักษร
แนะเทคนิคการแก้ปัญหาความเบื่อหน่ายของเด็กๆ ที่มีกับเนื้อหาวิชาภาษาไทย ของ อาจารย์ รัชเก้า ลิ้มลิขิตอักษร โรงเรียน เทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก จังหวัดเพชรบุรี เพิ่มเติม

อักษรสูงกับการผันวรรณยุกต์ด้วยนิ้วมือวิเศษ อ.ยุวดี นุชทรัพย์ รร.วัดปากน้ำฝั่งเหนือ
การผันวรรรณยุกต์อักษรกลาง สูง และต่ำ เป็นบทเรียนภาษาไทยที่ค่อนข้างยาก ชมเทคนิคการสอน ด้วยการใช้สื่อ "นิ้วมือวิเศษ" เพิ่มเติม

สอนซ้ำ ย้ำทวน เรื่องสระอา อ. จารุพรรณ ประดับหยิ่ว (ฉบับเต็ม)
การแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ โดยให้เด็กคิดเป็นภาพ และหยิบแผนภูมิภาพ บัตรคำมาสอนเพื่อ ย้ำและทบทวนความรู้ เพิ่มเติม

ห้องเรียนมีชีวิต อ.สุขพงศ์ ทัศนกูลกิจ รร.วัดฉัตรแก้วจงกลณี (ฉบับเต็ม)
อีกหนึ่งเทคนิคการสอนภาษาไทยด้วยกิจกรรมมากมาย ของ อ.สุขพงศ์ ทัศนกูลกิจ ประตูสู่คำ , บุฟเฟ่ต์คำ , ขั้นบันได เน้นให้เกิดความสนใจ และ เข้าใจบทเรียนกันง่ายๆ เพิ่มเติม

นิทานสระ อ.ยุวดี นุชทรัพย์ รร.วัดปากน้ำฝั่งเหนือ (ฉบับเต็ม)
เมื่อครูพบว่าการสอนเรื่องสระ ยากกว่าการสอนเรื่องพยัญชนะ จึงคิดค้นสื่อการสอนชุด นิทานสระ และกิจกรรมเสริมอีกมากมาย ทำให้เด็ก ๆ จดจำสระในแบบของพวกเขาได้ เพิ่มเติม

 
 
หลังจากได้รับชมรายการโทรครู ตออนครอบครัวตัวสะกด คุณครูจักรวุธ สุขผลิน โรงเรียนชุมชนบึงบา แล้ว ต้องขอชื่นชมคุณครูมาก ที่มีวิธีการสอนสนุกสนาน ดูจากนักเรียนในห้องที่ยิ้มแย้มแจ่มใส สนใจเรียนและร่วมกิจกรรมของคุณครูอย่าสนุกสนานพร้อมได้รับความรู้ไปในตัว สมกับเป็นครูรุ่นใหม่ เห็นแล้วอยากไปเป็นนักเรียนที่คุณครูจักรวุธสอน จะได้ไม่เบื่อวิชาภาษาไทย อยากให้คุณครูรุ่นเก่าๆได้ดูวิธีการสอนแบบนี้บ้าง นอกจากจะใช้วิธีอ่านและเขียนบนกระดานให้เด็กดูเท่านั้น เด็กของเราจะได้มีการพัฒนาการเรียนรู้บ้าง จะติดต่อคุณครูจักรวุธได้ยังไงครับ
โดย ณัฐภัทร สุขพรรณ์ (2012-04-28 12:45:57) [แสดงความคิดเห็น]
นี่คือตัวอย่างของการปูพื้นฐานเรื่องมาตราตัวสะกด ที่คุณครูจักรวุธ สุขผลิน สอนผ่านบทเรียนตอน ครอบครัวตัวสะกด ชื่นชมคุณครูตั้งแต่คุณครูศึกษามาตรฐานการศึกษาชาติก่อนจะออกแบบการสอน คือเน้นเด็ก ดี เก่ง มีความสุข โดยยึดหลักการสอนเรียนปนเล่น ให้นักเรียนรักและสนุกกับสิ่งที่เรียน คุณครูนำความรู้ที่ได้จากการชมรายการโทรทัศน์ครูมาปรับใช้ได้อย่างดียิ่ง มีรูปแบบสื่อการสอน เกมการเรียนรู้ที่หลากหลายน่าสนใจมาก การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปตามธรรมชาติ จากการสังเกตผู้เรียนไม่เบื่อหน่าย มีความสุขสนุกสนานกับการเรียน ทำให้ได้รับความรู้จากการเล่นและจะเป็นความรู้ที่คงทนตลอดไป
คุณครูเหมาะสมกับครูพันธ์ใหม่ ขอบคุณโทรทัศน์ครูที่นำเสนอสิ่งดี ๆ
โดย ดรุณี แก้วสุข (2012-04-28 14:51:39) [แสดงความคิดเห็น]
สมกับเป็นครูพนธ์ใหม่จริงๆ ค่ะ สามารถใช้เทคนิควิธีการที่น่าสนใจและแปลกใหม่มาใช้ในการเรียนการสอนให้น่าสนใจ และสนุกสนานไปกับการเรียนเรียนรู้ผ่านจากกิจกรรมและเกมจริงๆ พอเราดูแล้วก้อทำให้เข้าใจและจดจำง่ายมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังได้ความรู้ครบถ้วนอีก สังเกตจากเด็กๆ ยิ้มแย้ม แจ่มใสและสนุกสนานไปด้วย จากการการเรียนปนเล่นนี่แหล่ะค่ะ เหมาะกับเด็กๆ ประถมมาก แต่ถ้าเป็นเด็กโตก็น่าจะได้นะคะ อาจต้องปรับเนื้อหาให้ยากขึ้น ขอชื่นชมค่ะ ครูเป็นครูที่มีความตั้งใจและมุ่งมั่นมาก ขอให้ได้เป็น ผอ ไวๆ นะคะ :tv02:
โดย วัลยา ซอเสียงดี (2012-04-28 16:15:59) [แสดงความคิดเห็น]
ครอบครัวตัวสะกด คุณครูจักรวุธ สุขผลิน โรงเรียนชุมชนบึงบา จังหวัดปทุมธานี เป็นการปูพื้นฐานเรื่องมาตราตัวสะกด โดยใช้แนวคิดการเรียนปนเล่น หรือการเรียนรู้แบบลงมือทำในการจัดการเรียนการสอนเป็นวิธีสอนที่สนุกกับสิ่งที่เรียน นักเรียนยิ้มแย้มแจ่มใส สนใจเรียนและร่วมกิจกรรมดีมาก ขอชื่นชมคุณครูที่มีแนวคิดดีๆมานำเสนอเพื่อนครูทั้งประเทศ สมแล้วที่เป็นครูรุ่นใหม่
โดย ทวีพร วงษ์แหวน (2012-04-29 16:45:51) [แสดงความคิดเห็น]
น่าสนใจมากๆๆ ครอบครัวตัวสะกด คุณครูจักรวุธ สุขผลิน รร.ชุมชนบึงบา
การเรียนการสอนใช้แนวคิดการเรียนปนเล่น (Play&Learn) หรือการเรียนรู้แบบลงมือทำ (Learning by doing) นอกจากเนื้อหาสาระแล้ว สิ่งที่คุณครูจักรวุธ สุขผลิน โรงเรียนชุมชนบึงบา จังหวัด ปทุมธานี เน้นคือ หัวใจการเรียนรู้ที่ทำให้นักเรียนรัก และสนุกกับสิ่งที่เรียน ตอนนี้คือตัวอย่างของการปูพื้นฐานเรื่องมาตราตัวสะกด เป็นตัวอนฃย่างที่ดีมากๆๆ นำมาวใช้ในการสอนได้ดี :tv08:
โดย สิรินันท์ ฤทธิ์บำรุง (2012-04-29 20:03:15) [แสดงความคิดเห็น]
ดูตออนครอบครัวตัวสะกด คุณครูจักรวุธ สุขผลิน โรงเรียนชุมชนบึงบา แล้ว ต้องขอชื่นชมคุณครูมาก ที่มีวิธีการสอนสนุกสนาน น่าสนใจทำให้นักเรียนเรียนอย่างสนุกดูจากนักเรียนในห้องที่ยิ้มแย้มแจ่มใส สนใจเรียนและร่วมกิจกรรมของคุณครูอย่าสนุกสนานพร้อมได้รับความรู้ไปในตัว สมกับเป็นครูรุ่นใหม่
โดย บุญญารัสมิ์ ทับจิต (2012-04-30 10:12:07) [แสดงความคิดเห็น]
ดูตออนครอบครัวตัวสะกด คุณครูจักรวุธ สุขผลิน โรงเรียนชุมชนบึงบา แล้ว ต้องขอชื่นชมคุณครูมาก ที่มีวิธีการสอนสนุกสนาน น่าสนใจทำให้นักเรียนเรียนอย่างสนุกดูจากนักเรียนในห้องที่ยิ้มแย้มแจ่มใส สนใจเรียนและร่วมกิจกรรมของคุณครูอย่าสนุกสนานพร้อมได้รับความรู้ไปในตัว สมกับเป็นครูรุ่นใหม่
โดย บุญญารัสมิ์ ทับจิต (2012-04-30 10:12:20) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ดูครอบครัวตัวสะกด ของครูจักรวุธ ชั้นป.3 ซึ่งครูยึดตัวชี้วัด และนำมาวิเคราะห์ ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ครูมีวิธีการสอนที่สนุก หลากหลาย นักเรียนเรียนแล้วมีความสุข โดยไม่รู้ตัวเลยว่ากำลังเรียนรู้เรื่องตัวสะกด ซึ่งจะเป็นความรู้ที่คงทนในตัวนักเรียนต่อไป ครูใช้กิจกรรมเกม ให้นักเรียนเรียนปนเล่น นักเรียนมีส่วรร่วมในกิจกรรม ครูยังให้เทคนิคการจำเรื่องมาตราตัวสะกดแก่นักเรียนด้วย ขอชื่มครูจักรวุธและขอขอบคุณที่นำเสนอแนวคิดเพื่อเพื่อนครูจะนำไปปรับใช้ต่อไป
โดย ชนินทร์วลัย ธรรมขันธ์ (2012-05-01 14:47:08) [แสดงความคิดเห็น]
ได้รับชมรายการโทรทัศน์ครู ตอนครอบครัวตัวสะกดของ คุณครูจักรวุธ สุขผลิน รร.ชุมชนบึงบา แล้ว ต้องขอชื่นชมคุณครูมากเก่งๆจริงนะคะ ที่มีวิธีการสอนที่สนุกสนานดิฉันจะนำไปทำการสอนกับเด็กนักเรียนของดิฉันบ้างดูแล้วก็สามารถช่วยในการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดีทำให้นักเรียนอยากเรียนวิชาภาษาไทยสนุกสนานรักการอ่านเพิ่มมากขึ้นเป็นการสอนที่น่าสนใจมากการเรียนปนเล่น(Play&Learn) หรือการเรียนรู้แบบลงมือทำ (Learning by doing) เหมาะกับเด็กๆ ชั้นประถมศึกษาเป็นอย่างมากเพราะเด็กจะสนุกสนานกับการที่ได้ลงมือทำอะไรด้วยตนเอง
โดย ชนิดาภา ประเสริฐสุข (2012-05-02 16:34:04) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่สนุกสนาน เน้นกระบวนการคิดที่ดีจริง ๆ ครับ โดยเฉพาะเด็กในระดับชั้นประถมศึกษา ควรต้องมีลักษณะ หรือรูปแบบการเรียนการสอนแบบนี้ เพราะเด็กวัยนี้เป็นช่วงวัยที่ต้องการเล่นให้สนุกไว้ก่อน ถ้ามีสิ่งใดที่ทำให้เขาสนุกก็จะสนใจสิ่งนั้นก่อน เช่น เกม การเล่นกับเพื่อน เป็นต้น หากครูนำการเรียนไปพร้อม ๆ กับความสนุกสนาน ก็จะเป็นการดีต่อผลการเรียนรู้กับเด็กด้วย ดังเช่นคุณครูจักรวุธ สุขผลิน ได้ทำ ถือเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้คิด ได้เล่น ได้เรียน ไปพร้อมกับความสนุก และมีความสุขกับการเรียน ขอชื่นชมครับ
โดย ภัชรกฤษฎิ์ สิงห์แก้ว (2012-05-03 11:40:24) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่ดี การเรียนการสอนใช้แนวคิดการเรียนปนเล่น (Play&Learn) โดยเฉพาะเด็กในระดับชั้นประถมศึกษา ผมว่าเหมาะมากครับ ครอบครัวตัวสะกด เป็นวิธีที่ดี เด็กได้เรียนไปพร้อมกับการเล่น เป็นวิธีการสอนที่สนุกสนาน น่าสนใจทำให้นักเรียนเรียนอย่างสนุกดูจากนักเรียนในห้องที่ยิ้มแย้มแจ่มใส สนใจเรียนและร่วมกิจกรรมของคุณครูอย่าสนุกสนานพร้อมได้รับความรู้ไปในตัว สมกับเป็นครูรุ่นใหม่ ผมเองก็เป็นครูรุ่นใหม่เช่นกัน เห็นแล้วก็มีกำลังใจสอนมากขึ้นครับ :tv15: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย วิริยะ อยู่เย็น (2012-05-04 13:28:11) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ดูครอบครัวตัวสะกด ของครูจักรวุธ ชั้นป.3 ซึ่งครูยึดตัวชี้วัด และนำมาวิเคราะห์ ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ครูมีวิธีการสอนที่สนุก หลากหลาย นักเรียนเรียนแล้วมีความสุข โดยไม่รู้ตัวเลยว่ากำลังเรียนรู้เรื่องตัวสะกด ซึ่งจะเป็นความรู้ที่คงทนในตัวนักเรียนต่อไป ครูใช้กิจกรรมเกม ให้นักเรียนเรียนปนเล่น นักเรียนมีส่วรร่วมในกิจกรรม ครูยังให้เทคนิคการจำเรื่องมาตราตัวสะกดแก่นักเรียนด้วย ขอชื่มครูจักรวุธและขอขอบคุณที่นำเสนอแนวคิดเพื่อเพื่อนครูจะนำไปปรับใช้ต่อไป
โดย วราภรณ์ คำธิมา (2012-05-05 14:04:13) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมการสอนของคุณครูจักรวุธ ทำให้การเรียนวิชาภาษาไทยสนุกสนาน กิจกรรมการเรียนรู้หลากหลาย นักเรียนเรียนแล้วมีความสุข จะได้จากเสียงหัวเราะของนักเรียน ทำให้มีความรู้สึกอยากเป็นนักเรียนอีกครั้งหนึ่ง ทำให้ผู้เรียนจดจำการใช้ตัวสะกดได้ดี และชื่นชมกิจกรรมของทางโรงเรียนเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนโดยให้นักเรียนเขียนคำยากทุกเช้า ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณครูจักรวุธ และดิฉันจะทำเทคนิคการสอนภาษาไทยไปใช้กับนักเรียนนะคะ
โดย สุพรรณ์ ทาแกง (2012-05-07 21:51:15) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นลักษณะการสอนที่ดีเนื่องมาจากการที่การสอนประเภทนี้เป็นการสอนที่ทำให้เกิดความสนุกสนานเป็นการเรียนในแนวความคิดที่มีการเรียนปนเล่นจึงได้เกิดความสนุกสนานในการเรียนเช่นการนำเกมมาใช้ในกระบวนการเรียนทำให้เกิดความสนุกสนานในระหว่างที่มีการเรียนรู้ประกอบไปด้วยเป็นการเรียนในวิธีการเรียนปนเล่นเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีคุณครูจักรวุธก็มีการใช้กระบวนการนี้ทำให้เด็กเกิดความสนใจในการเรียนมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมการนำเสนอแนวความคิดดังกล่าวสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนของตนเองได้
โดย ลัญจกร วิโรจนะ (2012-05-08 20:29:43) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิควิธีการสอนที่ทำให้เด็กนนักเรียนได้หลักการจำมาตราตัวสะกดที่แปลกและแตกต่างไปจากเดิมที่เราเคยเรียนรู้ ถ้ามีวิธีการท่องจำที่น่าสนใจนำมาใช้ให้นักเรียนได้ฝึกจำมาตราตัวสะกดต่างๆ จะทำให้เด็กนักเรียนจำแม่นและนำไปใช้ได้ถูกต้อง การนำเกมมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน จะทำให้นักเรียนเกิดความสนุกสนาน และเด็กนักเรียนได้รู้สึกว่ามีส่วนร่วมกับการเรียนการสอน อีกทั้งการให้นักเรียนได้มีความคิดรวบยอดโดยการทำ mind mapping จะทำให้นักเรียนจดจำได้ดียิ่งขึ้น ชอบค่ะ สู้ สู้ต่อไปนะคะ หาเทคนิควิธีการใหม่ๆ ต่อไปค่ะ จะคอยติดตามนะคะ
โดย ทรัพย์ อารยสมโพธิ์ (2012-05-08 20:41:59) [แสดงความคิดเห็น]
อาจารย์สอนดีมากครับ ให้เด็กได้บูรณาการความรูหลายอย่าง ทั้งสนุกได้ความรู้ทำให้วิชาภาษาไทยที่เป็นไม้เบื่อไม้เมากับเด็กไทยเป็นเรื่องไม่น่าเบื่ออีกต่อไป เป็นกำลังใจให้อาจารย์นะครับขอให้อาจารย์มีการสอนที่ดีแบบนี้และดียิ่ง ๆ ขึ้น ตลอดไปเพื่อเด็กไทย อนาคตของชาติครับ ผมขอชื่นชมอาจารย์อีกครั้งจากใจจริงครับ และจะคอยติดตามผลงานต่อไป จากคนใน สพฐ.
โดย วัชรพล จุลโคตร (2012-05-09 17:58:03) [แสดงความคิดเห็น]
มีการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนตามลักษณะของผู้เรียนคือมีการเรียนรู้ธรรมชาติของผู้เรียนว่าอยู่ในช่วงระหว่างวัยนี้ควรจะจัดการเรียนการสอนในลักษณะนี้เช่นที่ครูจักรวุธมีการใช้เกมมาสอดแทรกเนื้อหาทำให้การเรียนวิชาภาษาไทยของเด็กป.3ไม่น่าเบื่อ อีกทั้งยังทำให้เด็กสนใจและมีส่วนร่วมเห็นได้จากกิจกรรมครอบครัวตัวสะกดที่เด็กๆแย่งกันตอบ นอกจากนี้เด็กยังได้เรียนรู้การมีปฎิสัมพันธ์กับผู้อื่นคือการเรียนในรูปแบบกลุ่มซึ่งจะได้แลกเปลี่ยนความคิดทั้งยังมีการให้เด็กทำผังความคิดจึงทะให้เด็กเกิดกระบวนการคิด จึงนับว่าครูจัรวุธมีการจัดการในห้องเรียนที่ดีและคำนึงถึงผู้เรียนเป็นสำคุญ และการสอนของครูจักรวุธเป็นแบบอย่างแก่ครูคนอื่นในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางทั้งนี้เพื่อให้พร้อมกับการจะไปเป็นครูในยุคศตวรรษที่ 21 :tv15: :tv17: :tv09:
โดย บุญณิกา บุญถึง (2012-05-10 11:38:08) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิดที่ดีจริง ๆ ค่ะ ครูมีวิธีการสอนที่สนุก หลากหลาย นักเรียนเรียนแล้วมีความสุข โดยไม่รู้ตัวเลยว่ากำลังเรียนรู้เรื่องตัวสะกด ขอชื่มชมคุณครูจักรวุธและขอขอบคุณที่นำเสนอแนวคิดทีดีๆ ที่เป็นประโยชนืต่อเพื่อนครู :tv15: :tv15: :tv15:
โดย อุษณีย์ พารีศรี (2012-05-11 19:25:53) [แสดงความคิดเห็น]
นี่คือตัวอย่างของการปูพื้นฐานเรื่องมาตราตัวสะกด ที่คุณครูจักรวุธ สุขผลิน สอนผ่านบทเรียนตอน ครอบครัวตัวสะกด ชื่นชมคุณครูตั้งแต่คุณครูศึกษามาตรฐานการศึกษาชาติก่อนจะออกแบบการสอน คือเน้นเด็ก ดี เก่ง มีความสุข โดยยึดหลักการสอนเรียนปนเล่น ให้นักเรียนรักและสนุกกับสิ่งที่เรียน คุณครูนำความรู้ที่ได้จากการชมรายการโทรทัศน์ครูมาปรับใช้ได้อย่างดียิ่ง มีรูปแบบสื่อการสอน เกมการเรียนรู้ที่หลากหลายน่าสนใจมาก การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปตามธรรมชาติ จากการสังเกตผู้เรียนไม่เบื่อหน่าย มีความสุขสนุกสนานกับการเรียน ทำให้ได้รับความรู้จากการเล่นและจะเป็นความรู้ที่คงทนตลอดไป
คุณครูเหมาะสมกับครูพันธ์ใหม่ ขอบคุณโทรทัศน์ครูที่นำเสนอสิ่งดี ๆ
โดย พิชญา มาณี (2012-05-16 18:53:22) [แสดงความคิดเห็น]
อาจารย์สอนดีมากค่ะ่คุยสนุกเด็กชอบครูมีวิธีการสอนที่สนุก หลากหลายเน้นกระบวนการคิดที่ดีจริง ๆที่ผ่านมาดิฉันสอนเรื่องมาตราตัวสะกดเฉพาะการอ่านและเขียนบนกระดานและเขียนในสมุดเท่านั้นเมื่อได้มาเข้าชมในรายการเรียนรู้เทคนิคการปูพื้นฐานเรื่องมาตราตัวสะกด ที่คุณครูจักรวุธ สุขผลิน สอนผ่านบทเรียนตอน ครอบครัวตัวสะกด ชื่นชมคุณครูมากนักเรียนเรียนแล้วมีความสุข โดยไม่รู้ตัวเลยว่ากำลังเรียนรู้เรื่องตัวสะกดจากการสังเกตผู้เรียนมีความสุขขอบคุณโทรทัศน์ครูมากๆค่ะ :tv17: :tv17: :tv17:
โดย นุชนารถ นาคพันธุ์ (2012-05-19 09:29:22) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉัน ครูสุภาวดี ภู่เต็ง เป็นครูโรงเรียนบ้านหนองมะกอก อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ได้ชมคลิกเรื่องครอบครัวตัวสะกด รู้สึกว่าครูผู้สอนมีการใช้สื่อหลากหลายน่าสนใจ ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ได้อย่างมีประโยชน์สุงสุด ได้เรียนรู้เทคนิคการปูพื้นมาตรตัวสะกด มีการจัดการเรียนการสอนโดยการปฏิบัติจริง ใช้ทฤษฎีการแก้ปัญหา นับเป็นการสอนที่สมควรนำเป็นแบบอย่างไปใช้ในชั้นเรียนอย่างยิ่ง
โดย สุภาวดี ภู่เต็ง (2012-05-22 11:14:01) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิดที่ดีจริง ๆ ค่ะ ครูมีวิธีการสอนที่สนุก หลากหลาย นักเรียนเรียนแล้วมีความสุข มีการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนตามลักษณะของผู้เรียนคือมีการเรียนรู้ธรรมชาติของผู้เรียนว่าอยู่ในช่วงระหว่างวัยนี้ควรจะจัดการเรียนการสอนในลักษณะนี้เช่นที่ครูจักรวุธมีการใช้เกมมาสอดแทรกเนื้อหาทำให้การเรียนวิชาภาษาไทยของเด็กป.3ไม่น่าเบื่อ อีกทั้งยังทำให้เด็กสนใจและมีส่วนร่วมเห็นได้จากกิจกรรมครอบครัวตัวสะกดที่เด็กๆแย่งกันตอบ นอกจากนี้เด็กยังได้เรียนรู้การมีปฎิสัมพันธ์กับผู้อื่นคือการเรียนในรูปแบบกลุ่มซึ่งจะได้แลกเปลี่ยนความคิดทั้งยังมีการให้เด็กทำผังความคิดจึงทะให้เด็ก
โดย จามจุรี หาดสาร (2012-05-25 11:23:15) [แสดงความคิดเห็น]
รับชมรายการโทรทัศน์ครู ตอนครอบครัวตัวสะกดของ คุณครูจักรวุธ สุขผลิน โรงเรียนชุมชนบึงบาแล้ว ขอชื่นชมครูผู้สอนค่ะ คุณครูมีวิธีการสอนที่สนุกสนาน เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการคิดที่ดี มีวิธีการสอนที่สนุก หลากหลาย เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานที่จะเรียนรู้ มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามธรรมชาติ ซึ่งเด็กนักเรียนก็จะรู้สึกว่ามีส่วนร่วมกับการเรียนการสอน สังเกตได้ว่าผู้เรียนไม่เกิดความเบื่อหน่าย มีความสุข สนุกสนานกับการเรียน ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับความรู้ควบคู่ไปกับการเรียนการสอนที่สนุกสนาน ขอบคุณโทรทัศน์ครูที่นำเสนอสิ่งดีๆ ค่ะ
โดย รุ่งอรุณ นนทิจันทร์ (2012-05-30 22:09:22) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ดูครอบครัวตัวสะกด ของครูจักรวุธ ชั้นป.3 ซึ่งครูยึดตัวชี้วัด และนำมาวิเคราะห์ ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ครูมีวิธีการสอนที่สนุก หลากหลาย น่าสนใจทำให้นักเรียนเรียนอย่างสนุกดูจากนักเรียนในห้องที่ยิ้มแย้มแจ่มใส สนใจเรียนและร่วมกิจกรรมของคุณครูอย่าสนุกสนานพร้อมได้รับความรู้ไปในตัว สมกับเป็นครูรุ่นใหม่ ครูใช้กิจกรรมเกม ให้นักเรียนเรียนปนเล่น นักเรียนมีส่วรร่วมในกิจกรรม ครูยังให้เทคนิคการจำเรื่องมาตราตัวสะกดแก่นักเรียนด้วย ขอชื่มครูจักรวุธและขอขอบคุณที่นำเสนอแนวคิดเพื่อเพื่อนครูจะนำไปปรับใช้ต่อไป
โดย สุมาลี โพธิ์กุล (2012-05-31 21:57:13) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นแนวการสอนที่สนุก..ตามconceptที่ว่า เรียนปนเล่น ซึ่งคุณครูทำได้ดีมาก และสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ไม่เฉพาะวิชาภาษาไทยเท่านั้นแต่หลักการเรียนปนเล่นยังสามารถจัดกิจกรรมได้อย่างหลากหลาย เป็นอีกหนึ่งวิธีการที่เมื่อรับชมแล้วสร้างแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลงวิธีการและหาวิธีการใหม่ๆเพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้อย่างมีความสุขพร้อมกับการได้รับองค์ความรู้ และกระบวนการ ....เยี่ยมเลยค่ะ...หากลองได้มาวิเคราะห์รูปแบบวิธีการจัดกิจกรรมดังกล่าวจะเห้นได้ว่าคุณครูได้ใช้วิํธีการสอนที่หลากหลายในเนื้อหาเดียว เช่นวิธีกาีรสอนที่เห้นชัดเจนคือ การเรียนปนเล่น ตามแนวคิดของเฟรอเบล , การเรียนโดยการกระทำ ตามแนวคิดของ ดิวอี้ อีกทั้งการสอนแบบ 4 mat ...ต้องบอกว่าดีใจที่ได้เห้นพลังคุณครูรุ่นใหม่ที่มอบสิ่งดีๆให้เด็กๆ :tv15: และต้องขอบคุณรายการโทรทัศน์ครูที่เป้นสื่อกลางในการพัฒนาการศึกษาไทย....
โดย ซัลมา สือแม (2012-06-27 19:55:32) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นตัวอย่างของการปูพื้นฐานเรื่องมาตราตัวสะกด ที่คุณครูจักรวุธ สุขผลิน สอนผ่านบทเรียนตอน ครอบครัวตัวสะกด ชื่นชมคุณครูที่เริ่มตั้งแต่คุณครูศึกษามาตรฐานการศึกษาชาติก่อนจะออกแบบการเรียนการสอน คือเน้นเด็ก ดี เก่ง มีความสุข โดยยึดหลักการสอนเรียนปนเล่น ให้นักเรียนรักและสนุกกับสิ่งที่เรียน คุณครูนำความรู้ที่ได้จากการชมรายการโทรทัศน์ครูมาปรับใช้ได้อย่างดียิ่ง มีรูปแบบสื่อการสอน เกมการเรียนรู้ที่หลากหลายน่าสนใจมาก การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปตามธรรมชาติ จากการสังเกตผู้เรียนไม่เบื่อหน่าย มีความสุขสนุกสนานกับการเรียน ทำให้ได้รับความรู้จากการเล่นและจะเป็นความรู้ที่คงทนตลอดไป คุณครูเหมาะสมกับการเป็นครูพันธ์ใหม่ ขอบคุณโทรทัศน์ครูที่นำเสนอสิ่งดี ๆ ให้กับคุณครูค่ะ
โดย สำเนียง คำแก้ว (2012-06-30 11:21:03) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่นชมคุณครูจักราวุธค่ะ คุณครูเป็นครุณครูทั้งจิตวิญญาณ สอนนักเรียนได้อย่างสนุกสนานและเกิดความรู้ ดีใจที่ได้ดูตัวอย่างการสอนของคุณครู ขมการสอนของคุณครูมาสองตอนแล้วค่ะรู้สึกประทับใจมาก ที่มีครูรุ่นหนุ่มอย่างคุณครูเป็นครูภาษาไทย ขออนุญาตนำตัวอย่างการจัดกิจกรรมการสอนของคุณครูนำไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียนนะคะ เพราะตอนนี้กำลังจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเกี่ยวกับมาตราตัวสะกดพอดี เพิ่งรู้ค่ะว่าตัวสะกดมีครอบครัวด้วย ขอชื่นชมและเป็นกำลังใจนะคะ
โดย ลัดดา ธนะภูมิชัย (2012-07-04 20:14:55) [แสดงความคิดเห็น]
ครูจักรวุธ สุขผลิน มีวิธีเทคนิควิธีการสอนที่ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ไปพร้อมกับการเล่นเกม ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ไปด้วย ทำให้การเรียนของนักเรียนไปน่าเบื่อถือว่าครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ดี ทำให้นักเรียนได้รับความรู้ที่ถารวรคงทน สอนในสิ่งที่ยากให้กลายเป็นเรื่องง่าย ขอขอบคุรโทรทัสน์ครูที่ได้นำเสนอเทคนิควิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีและสามารถนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน
โดย สมฤดี คงธนมณีโรจน์ (2012-07-16 13:07:04) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นบุคลากรทางการศึกษาครับ ในส่วนงานบริหารงานวิชาการ ดูแลรับผิดชอบสื่อการเรียนการสอนด้วยชมสื่อการสอนแล้วประทับใจครับ..ขอบคุณโทรทัศน์ครูที่นำเสนอสิ่งดี ๆ
โดย สำเร็จ เตมา (2012-07-23 13:59:25) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูจักรวุธ สุขผลิน มีวิธีการสอนสนุกสนาน ดูจากนักเรียนในห้องที่ยิ้มแย้มแจ่มใส สนใจเรียนและร่วมกิจกรรมของคุณครูอย่าสนุกสนานพร้อมได้รับความรู้ไปในตัว สมกับเป็นครูรุ่นใหม่ เป็นแนวการสอนที่สนุกสอนผ่านบทเรียนตอน ครอบครัวตัวสะกด ชื่นชมคุณครูที่เริ่มตั้งแต่คุณครูศึกษามาตรฐานการศึกษาชาติก่อนจะออกแบบการเรียนการสอน คือเน้นเด็ก ดี เก่ง มีความสุขเด็กๆได้เรียนรู้อย่างมีความสุขพร้อมกับการได้รับองค์ความรู้ และกระบวนการ ครูภาษาไทยรุ่นเก่าภาคภูมิใจมากที่มีครูไทยแบบพิมพ์เนื้อดีเช่นนี้ เยี่มมากคุณหลาน :tv15: :tv15: :tv15: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย อทิตญา น้อยนำใส (2012-07-23 22:42:00) [แสดงความคิดเห็น]
This way of teaching is very useful and knowledgeable to all students because there are many interests and profits insdie such as spelling skill, pronunciation, writing and others. This teacher can apply the freedom activity into his classrooom and he can make his pupils feel very fresh, excited, and funny to learn by themselves. I really hope to see the activity as like this in many schools of Thailand soon.
โดย ผศ. ศุภวัฒนานนท์ บานชื่น (2012-07-24 22:28:38) [แสดงความคิดเห็น]
ครอบครัวตัวสะกดของอาจารย์จักรวุธ เป็นแนวคิดการจัดการเรียนการสอนเรียนปนเล่น การสอนของครูเน้นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม ซึ่งจะทำให้เด็กเกิดความสนุกในการเรียนและเกิดการเรียนรู้ นอกจากนั้นเนื้อหาที่ครูสอนก็มาจากการศึกษาและวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษา ทำให้การจัดการศึกษาไม่หลงทาง ไม่หลงประเด็น เป็นการพัฒนานักเรียนอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งครูทุกท่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมของตนเองได้ ถือว่าเป็นครูรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดดี ๆ ค่ะ
โดย นงลักษณ์ กลิ่นหอม (2012-07-25 19:52:16) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูจักรวุธ ทำให้การเรียนการสอน ภาษาไทยเกี่ยวกับตัวสะกดเป็นการเรียนที่สนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ ทำให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ผ่านการเล่น เพราะโดยนิสัยของเด็ก ๆ แล้วการเล่น เป็นสิ่งที่น่าสนุกสำหรับเด็ก การเรียนเป็นสิ่งที่น่าเบื่อยิ่งเป็นวิชาภาษาไทยด้วยแล้วถ้าหากไม่เข้าใจ ก็จะเกิดการเบื่อและไม่อยากเรียน แต่คุณครูก็ตีโจทย์และนำเกมเข้ามาช่วยในห้องเรียนได้เป็นอย่างดีเยี่ยม สังเกตได้จากรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของเด็ก ๆ ซึ่งถือได้ว่าวิธีสอนของคุณครู เป็นกการสอนที่ยอดเยี่ยมมากค่ะ วิชาภาษาไทยจะไม่น่าเบื่อหากนำวิธีสอนของคุณครูจักรวุธ ไปปรับใช้ ขอบคุณสำหรับการสอนที่ดี ๆ อย่างนี้ค่ะ
โดย นางสาวฐิติชญาน์ สันธิ (2012-07-29 19:31:38) [แสดงความคิดเห็น]
คิดถึงครูทอม ก็เลยกลับมาดูรายการนี้อีกครั้งหนึ่ง นักเรียนที่นี่น่ารักดีนะคะ เพราะคุณครูเอาใจใส่ในการสอน และเตรียมการสอนอย่างตรงใจและเข้าใจธรรมชาติของนักเรียน ทำให้นักเรียนเปิดใจ พร้อมรับการเรียนรู้ที่คุณครูตั้งใจนำมามอบให้ สุดยอดค่ะ คุณครูมืออาชีพ :tv17: :tv15: :tv03:
โดย บุญญาณี หอมสุคนธ์ (2012-07-29 21:00:56) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูจักรวุธ สุขผลิน สอนผ่านบทเรียนตอน ครอบครัวตัวสะกด ชื่นชมคุณครูตั้งแต่คุณครูศึกษามาตรฐานการศึกษาชาติก่อนจะออกแบบการสอน คือเน้นเด็ก ดี เก่ง มีความสุข โดยยึดหลักการสอนเรียนปนเล่น ให้นักเรียนรักและสนุกกับสิ่งที่เรียน คุณครูนำความรู้ที่ได้จากการชมรายการโทรทัศน์ครูมาปรับใช้ได้อย่างดียิ่ง มีรูปแบบสื่อการสอน เกมการเรียนรู้ที่หลากหลายน่าสนใจมาก การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปตามธรรมชาติ จากการสังเกตผู้เรียนไม่เบื่อหน่าย มีความสุขสนุกสนานกับการเรียน ทำให้ได้รับความรู้จากการเล่นและจะเป็นความรู้ที่คงทนตลอดไปคุณครูเหมาะสมกับครูพันธ์ใหม่ ขอบคุณโทรทัศน์ครูที่นำเสนอสิ่งดี ๆ
โดย นวลสวท ไชยช่อฟ้า (2012-07-29 21:41:36) [แสดงความคิดเห็น]
:tv02: ประทับใจจัง ครู ชอบตั้งแต่เริ่มต้นเลย ที่ครูมีการศึกษา มาตรฐานการศึกษาก่อน สุดยอดตรงนี้ ... และก็ ตั้งใจสอนมาก เด็กๆชอบที่จะเรียน และ เข้าใจ..ครูสร้างเกมขึ้นมา น่ารักมาก คุณครูก็หล่อดี เร้าความสนใจเด็กๆได้ เกมทุกเกมที่ครูสร้างขึ้น ล้วนแล้ว แต่สร้างกระบวนการเรียนรู้ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ให้กับเด้กๆ ได้ดีทีเดียว ประทับใจมาก ในห้องเรียน บรรยากาศ ดีมาก... เก่งจังเลย คุณครู ขอเป็นกำลังใจ ให้กับ คุณครูสุดหล่อ ต่อไปครับ
โดย พิพัฒน์พร อุดมพันธ์ (2012-07-30 22:46:20) [แสดงความคิดเห็น]
:tv02: ประทับใจจัง ครู ชอบตั้งแต่เริ่มต้นเลย ที่ครูมีการศึกษา มาตรฐานการศึกษาก่อน สุดยอดตรงนี้ ... และก็ ตั้งใจสอนมาก เด็กๆชอบที่จะเรียน และ เข้าใจ..ครูสร้างเกมขึ้นมา น่ารักมาก คุณครูก็หล่อดี เร้าความสนใจเด็กๆได้ เกมทุกเกมที่ครูสร้างขึ้น ล้วนแล้ว แต่สร้างกระบวนการเรียนรู้ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ให้กับเด้กๆ ได้ดีทีเดียว ประทับใจมาก ในห้องเรียน บรรยากาศ ดีมาก... เก่งจังเลย คุณครู ขอเป็นกำลังใจ ให้กับ คุณครูสุดหล่อ ต่อไปครับ
โดย พิพัฒน์พร อุดมพันธ์ (2012-07-30 22:46:24) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ดูครอบครัวตัวสะกด ของครูจักรวุธ ชั้นป.3 ซึ่งครูยึดตัวชี้วัด และนำมาวิเคราะห์ ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ครูมีวิธีการสอนที่สนุก หลากหลาย น่าสนใจทำให้นักเรียนเรียนอย่างสนุกไม่เบื่อที่จะเรียน :tv15:
โดย ครูเมืองเกินร้อย (2012-07-31 20:45:04) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ดูครอบครัวตัวสะกด ของครูจักรวุธ ชั้นป.3 ซึ่งครูยึดตัวชี้วัด และนำมาวิเคราะห์ ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ครูมีวิธีการสอนที่สนุก หลากหลาย น่าสนใจทำให้นักเรียนเรียนอย่างสนุกไม่เบื่อที่จะเรียน :tv15:
โดย ครูเมืองเกินร้อย (2012-07-31 20:46:20) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนการสนอที่น่าสนใจมากค่ะ ดูแล้วเพลินกับการสอนของคุณครู นักเรียนก็มีความสุขกับการเรียนรู้ในวิชาภาษาไทยมาก เนื่้อหาที่คิดว่ายาก แต่เมื่อดูครูจัดการเรียนการสอนให้กับนักเ้รียนรู้สึกว่ามีความสุข และอยากจะเรียนรู้ไปพร้อมกับเด็ก ๆ หามีครูรุ่นใหม่ไฟแรงอย่างนี้หลาย ๆ คน เด็ก ๆ คงชอบเรียนภาษาไทยนะคะ ขอบคุณสำหรับการแบ่งปันสิ่งดี ๆ ค่ะ
โดย ลักษมี ลอยฉิม (2012-08-01 14:08:31) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิคการสอนของคุณครูจักรวุธ สุขผลิน ทำให้การเรียนภาษาไทยไม่น่าเบื่อ มีเทคนิคในการจำ นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน มีการบูรณาการ ฝึกทักษะกระบวนการคิด ขอเป็นกำลังใจและขอบคุณดิฉันจะนำเทคนิคที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อเด็ก ๆ ซึ่งเป็นอนาคตของชาติต่อไปค่ะ :tv09: :tv15:
โดย กนิษฐา ภักดิ์จรุง (2012-08-02 21:29:06) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูจักรวุธ สุขผลิน สอนผ่านบทเรียนตอน ครอบครัวตัวสะกด ชื่นชมคุณครูตั้งแต่คุณครูศึกษามาตรฐานการศึกษาชาติก่อนจะออกแบบการสอน คือเน้นเด็ก ดี เก่ง มีความสุข โดยยึดหลักการสอนเรียนปนเล่น ให้นักเรียนรักและสนุกกับสิ่งที่เรียน คุณครูนำความรู้ที่ได้จากการชมรายการโทรทัศน์ครูมาปรับใช้ได้อย่างดียิ่ง มีรูปแบบสื่อการสอน เกมการเรียนรู้ที่หลากหลายน่าสนใจมาก การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปตามธรรมชาติ จากการสังเกตผู้เรียนไม่เบื่อหน่าย มีความสุขสนุกสนานกับการเรียน ทำให้ได้รับความรู้จากการเล่นและจะเป็นความรู้ที่คงทนตลอดไปคุณครูเหมาะสมกับครูพันธ์ใหม่ ขอบคุณโทรทัศน์ครูที่นำเสนอสิ่งดี ๆ
โดย วิไล สดใสญาติ (2012-08-03 21:35:52) [แสดงความคิดเห็น]
แนวคิดและวิธีสอนของ คุณครูจักรวุธ สุขผลิน ทำให้ดิฉันได้เทคนิคและวิธีการสอนนักเรียนมากยิ่งขึ้น ขอชมเชยคุณครูในความตั้งใจสมกับเป็น ห้องเรียนคุณภาพจริง ๆ ค่ะ คุณครู ก็เป็น ครูมืออาชีพด้วยค่ะ ขอบคุณโทรทัศน์ครูและคุณครูจักรวุธ สุขผลิน เป็นอย่างมากค่ะที่เผยแพร่สิ่งดี ๆ ให้เพื่อนครูนะค่ะ
โดย กุญช์ภัสส์ พงษ์พานิชย์ (2012-08-05 11:09:35) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ชมรายการโทรทัศน์ครู ของคุณครูจักรวุธ สุขผลิน ตอนครอบครัวตัวสะกดแล้ว รู้สึกชอบในเทคนิควิธีการของคุณครูที่ใช้วิธีสอนแบบเรียนปนเล่นในรายวิชาภาษาไทยในระดับประถมศึกษา คุณครูจักรวุธ ได้ใช้การสอนแบบให้เด็กมีส่วนร่วม ทำให้นักเรียนเกิดความสนุกในการเรียน ไม่เบื่อ โดยเฉพาะในเรื่องมาตราตัวสะกด เป็นเรื่องที่อาจจะจำยาก แต่คุณครูก็ใช้วิธีการที่แปลกใหม่ ทำให้การเรียนการสอนนั้นแปลก นักเรียนสนุกไม่เบื่ออยากเรียน
โดย นาตยา คุปกุลกานท์ (2012-08-05 12:33:09) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ชมรายการโทรทัศน์ครู ของคุณครูจักรวุธ สุขผลิน ตอนครอบครัวตัวสะกดแล้ว รู้สึกชอบในเทคนิควิธีการของคุณครูที่ใช้วิธีสอนแบบเรียนปนเล่นในรายวิชาภาษาไทยในระดับประถมศึกษา คุณครูจักรวุธ ได้ใช้การสอนแบบให้เด็กมีส่วนร่วม ทำให้นักเรียนเกิดความสนุกในการเรียน ไม่เบื่อ โดยเฉพาะในเรื่องมาตราตัวสะกด เป็นเรื่องที่อาจจะจำยาก แต่คุณครูก็ใช้วิธีการที่แปลกใหม่ ทำให้การเรียนการสอนนั้นแปลก นักเรียนสนุกไม่เบื่ออยากเรียน
โดย ปาหนัน ปานสุข (2012-08-05 14:17:40) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ชมรายการโทรทัศน์ครู ของคุณครูจักรวุธ สุขผลิน ตอนครอบครัวตัวสะกดแล้ว รู้สึกชอบในเทคนิควิธีการของคุณครูที่ใช้วิธีสอนแบบเรียนปนเล่นในรายวิชาภาษาไทยในระดับประถมศึกษา คุณครูจักรวุธ ได้ใช้การสอนแบบให้เด็กมีส่วนร่วม ทำให้นักเรียนเกิดความสนุกในการเรียน ไม่เบื่อ โดยเฉพาะในเรื่องมาตราตัวสะกด เป็นเรื่องที่อาจจะจำยาก แต่คุณครูก็ใช้วิธีการที่แปลกใหม่ ทำให้การเรียนการสอนนั้นแปลก นักเรียนสนุกไม่เบื่ออยากเรียน :tv02: :tv15:
โดย ปาหนัน ปานสุข (2012-08-05 14:17:58) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ชมเทคนิคของคุณครูจักรวุธ สุขผลิน ตอน ครอบครัวตัวสะกดแล้วก็ขอชื่นชมคุณครูเป็นอย่างมากเพราะเป็นการสอยที่น่าสนใจมาก ดูจากสีหน้าเด็กๆแล้วทำให้รู้ว่าภาษาไทยเมื่อนำเกมเอามามีส่วนร่วมแล้วก้ทำให้ไม่น่าเบื่อเหมือนกัน :tv17: :tv17:
โดย กมลพร ทักษิณ (2012-08-05 18:01:22) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณครูจักรวุธ สุขผลิน มากที่นำเทคนิคการสอนที่ดีและมีสระมาเสนอให้กับเพื่อนๆครูได้ดู และดิฉันก็ได้ นำเทคนิคการสอนของคุณครูไปประยุกต์ใช้กับนักเรียน :tv15: :tv15: :tv17: :tv17: :tv03:
โดย พิสมัย พวงศรี (2012-08-08 11:41:08) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูจักรวุธ สุขผลิน เป็นตัวอย่างหนึ่งที่มีความมุ่งมั่นในการทำหน้าที่ครูอย่างเต็มศักยภาพ และเป็นแรงบันดาลใจที่ดีสำหรับครูหลายๆคนรวมทั้งข้าพเจ้าด้วย
ขอเป็นกำลังใจให้ครูจักรวุธ สุขผลิน สู้เพื่ออนาคตของชาติครับ
โดย ธีรพงศ์ กงภูธร (2012-08-27 17:11:08) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นรายการที่ให้สาระการเรียนรู้ที่ดีมากและช่วยเสริมสร้างทักษะให้แก่นักเรียนได้เกิดกระบวนการเรียนรู้มากขึ้น :tv15: :tv02:
โดย โสภิดา แก้วชมร (2012-11-18 14:11:26) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉัน นางสาวนิรมล วัดนครใหญ่ สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หลังจากที่ได้ชมรายการโทรทัศน์ครูของคุณครูจักรวุธ สุขผลิน ตอนครอบครัวตัวสะกดแล้ว รู้สึกประทับใจในเทคนิคการสอนของคุณครูเป็นอย่างมาก คุณครูสามารถความรู้ที่ได้จากการดูโทรทัศน์ครูมาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะการสอนโดยยึดหลักเรียนปนเล่น การนำตัวสะกดมาทำเป็นครอบครัว ซึ่งง่ายต่อการจำและการทำความเข้าใจ เด็กๆมีความสนุกสนานในการเรียน ฝึกการคิดวิเคราะห์ ถือว่าเป็นครูพันธ์ใหม่ที่สอนได้อย่างดีเยี่ยม ขอขอบคุณโทรทัศน์ครูที่นำเสนอสิ่งดีๆ ค่ะ :tv15:
โดย นิรมล วัดนครใหญ่ (2012-12-02 17:18:41) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉัน นางสาวปิยนุช ทองหยาด ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี หลังจากที่ดิฉันได้รับชมรายการโทรทัศน์ครูของคุณครูจักรวุธ สุขผลิน ตอนครอบครัวตัวสะกดแล้ว ดิฉันรู้สึกปรัทับใจในวิธีการสอน เทคนิคในการสอน วิธีหาแรงจูงใจในการสอนทำให้เด็กสนใจในการเรีนยมากขึ้นและเด็กยังมีความสนุกสนานในการเรียนในห้องเรียนทำให้เด็กไม่เบื่อ และดิฉันยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสอนได้อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะการสอนโดยยึดหลักการเรียนปนการเล่น การการสอนทำมายแม๊บปี้ ทำให้เด็กสามารถแตกความคิดได้อย่างชัดเจนมากขึ้น ดิฉันขอขอบพระคุณคุณครูมากที่ได้ให้แนวทางในการสอนแก่ดิฉัน ขอขอบคุณโทรทัศน์ครูที่นำเสนอสิ่งดีๆเหล่านี้ค่ะ :tv15:
โดย ปิยนุช ทองหยาด (2012-12-06 10:07:11) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉัน นางสาวปิยนุช ทองหยาด ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี หลังจากที่ดิฉันได้รับชมรายการโทรทัศน์ครูของคุณครูจักรวุธ สุขผลิน ตอนครอบครัวตัวสะกดแล้ว ดิฉันรู้สึกปรัทับใจในวิธีการสอน เทคนิคในการสอน วิธีหาแรงจูงใจในการสอนทำให้เด็กสนใจในการเรีนยมากขึ้นและเด็กยังมีความสนุกสนานในการเรียนในห้องเรียนทำให้เด็กไม่เบื่อ และดิฉันยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสอนได้อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะการสอนโดยยึดหลักการเรียนปนการเล่น การการสอนทำมายแม๊บปี้ ทำให้เด็กสามารถแตกความคิดได้อย่างชัดเจนมากขึ้น ดิฉันขอขอบพระคุณคุณครูมากที่ได้ให้แนวทางในการสอนแก่ดิฉัน ขอขอบคุณโทรทัศน์ครูที่นำเสนอสิ่งดีๆเหล่านี้ค่ะ :tv15:
โดย ปิยนุช ทองหยาด (2012-12-06 10:07:25) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมคุณครูจักรวุธ สุขผลิน โรงเรียนชุมชนบึงบา จังหวัดปทุมธานี สอนเรื่องครอบครัวตัวสะกด โดยใช้แนวคิดการเรียนปนเล่น เป็นวิธีสอนที่สนุก นักเรียนยิ้มแย้มแจ่มใส สนใจร่วมกิจกรรมดีมาก สามารถนำปรับประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการสอนเรื่องอื่น ๆได้ ขอคุณที่ให้แนวคิดดี ๆ ค่ะ
โดย จีรวรรณ เมฆมณฑา (2012-12-08 14:41:41) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากได้รับชมรายการโทรครู ตอนครอบครัวตัวสะกด ของคุณครูจักรวุธ สุขผลิน โรงเรียนชุมชนบึงบา แล้ว รู้สึกประทับใจในเทคนิคการสอนของคุณครูเป็นอย่างมาก ขอชื่นชมคุณครู ที่ออกแบบการสอน คือเน้นเด็ก ดี เก่ง มีความสุข โดยยึดหลักการสอนเรียนปนเล่น ให้นักเรียนรักและสนุกกับสิ่งที่เรียน :tv15:
โดย ศักดิ์ชัย พันธุ์แตง (2013-04-07 15:55:01) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv