thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 2181
Rate :
 4
ความยาว : 14.21 นาที | Online : 2012-04-11  
    Uncut Classrooms : เกมพิชิตมาตราตัวสะกด ตอน 1 ผศ.ซ่อนกลิ่น วิรัตน์โยสินทร์ รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม  
    ชมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการสอนภาษาไทยด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน คือ (1) ขั้นสร้างความสนใจ (2) ขั้นสำรวจและค้นหา (3) ขั้นอธิบายและสรุป (4) ขั้นขยายความรู้ และ (5) ขั้นประเมิน แบบไม่ตัดต่อของผศ.ซ่อนกลิ่น วิรัตน์โยสินทร์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

สนุกกับภาษาไทย อ. รัชเก้า ลิ้มลิขิตอักษร
แนะเทคนิคการแก้ปัญหาความเบื่อหน่ายของเด็กๆ ที่มีกับเนื้อหาวิชาภาษาไทย ของ อาจารย์ รัชเก้า ลิ้มลิขิตอักษร โรงเรียน เทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก จังหวัดเพชรบุรี เพิ่มเติม

อักษรสูงกับการผันวรรณยุกต์ด้วยนิ้วมือวิเศษ อ.ยุวดี นุชทรัพย์ รร.วัดปากน้ำฝั่งเหนือ
การผันวรรรณยุกต์อักษรกลาง สูง และต่ำ เป็นบทเรียนภาษาไทยที่ค่อนข้างยาก ชมเทคนิคการสอน ด้วยการใช้สื่อ "นิ้วมือวิเศษ" เพิ่มเติม

สอนซ้ำ ย้ำทวน เรื่องสระอา อ. จารุพรรณ ประดับหยิ่ว (ฉบับเต็ม)
การแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ โดยให้เด็กคิดเป็นภาพ และหยิบแผนภูมิภาพ บัตรคำมาสอนเพื่อ ย้ำและทบทวนความรู้ เพิ่มเติม

ห้องเรียนมีชีวิต อ.สุขพงศ์ ทัศนกูลกิจ รร.วัดฉัตรแก้วจงกลณี (ฉบับเต็ม)
อีกหนึ่งเทคนิคการสอนภาษาไทยด้วยกิจกรรมมากมาย ของ อ.สุขพงศ์ ทัศนกูลกิจ ประตูสู่คำ , บุฟเฟ่ต์คำ , ขั้นบันได เน้นให้เกิดความสนใจ และ เข้าใจบทเรียนกันง่ายๆ เพิ่มเติม

นิทานสระ อ.ยุวดี นุชทรัพย์ รร.วัดปากน้ำฝั่งเหนือ (ฉบับเต็ม)
เมื่อครูพบว่าการสอนเรื่องสระ ยากกว่าการสอนเรื่องพยัญชนะ จึงคิดค้นสื่อการสอนชุด นิทานสระ และกิจกรรมเสริมอีกมากมาย ทำให้เด็ก ๆ จดจำสระในแบบของพวกเขาได้ เพิ่มเติม

 
 
หลังจากได้รับชมรายการโทรทัศน์ครูตอนเกมพิชิตมาตรตัวสะกด ตอน1 ของท่านอาจารย์ผศ.ซ่อนกลิ่นแล้วมีประโยชน์มาก จะนำไปทดลองใช้กับเด็กนักเรียนดู การสอนวิชาที่น่าเบื่อโดยวเฉพาะวิชาภาษาไทยแล้วคงต้องนำวิธีการที่หลากหลายอย่างของอาจารย์มาใช้สอนนักเรียนปิดเทอมนี้คงต้องเตรียมสื่อการสอนไว้เยอะๆจะได้ไม่เป็นครูรุ่นเก่าที่สอนแต่บนกระดาน แต่เราจะเป็นครูรุ่นใหม่ในการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่21 ต้องขอบคุณรายการโทรทัศน์ครูที่ให้สาระดีๆๆแก่ครูไทยทั้วประเทศ
โดย ณัฐภัทร สุขพรรณ์ (2012-04-28 13:29:26) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15: จากการได้รับรายการโทรทัศน์ครูตอนเกมพิชิตมาตรตัวสะกด ตอน1 ของท่านอาจารย์ผศ.ซ่อนกลิ่น สอนในเรื่องของการสอนมาตราตัวสะกดของไทย โดยใช้เทคนิคการสอนภาษาไทยด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน คือ (1) ขั้นสร้างความสนใจ (2) ขั้นสำรวจและค้นหา (3) ขั้นอธิบายและสรุป (4) ขั้นขยายความรู้ และ (5) ขั้นประเมิน แบบไม่ตัดต่อของผศ.ซ่อนกลิ่น วิรัตน์โยสินทร์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
นับเป็นวิธีการที่ดีและมีประโยชน์มากครับ :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย วิริยะ อยู่เย็น (2012-05-04 13:14:33) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากที่ได้มีการรับชมรายการจากดทรทัศน์ครูแล้วจะพบว่าการที่ได้นำกระบวนการในการเรียนการสอนของผศซ่อนกลิ่นมาใช้ในเรื่องของตัวสะสะกดไทยนัเรียนจะเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมากโดยเฉพาะในรายวิชาภาษาไทยซึ่งเป็นรายวิชาที่เกิดความเบื่อหน่ายในขณะที่มีการเรียนการสอนที่อาจารย์ได้นำมาใช้เป็นตัวอย่างนั้นจะพบว่ามีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นเก่าหรือรุ่นใหม่สมารถนำกระบวนการมาใช้เป็นแบบอย่างได้เป็นอย่างดีการจัดกระบวนการเรียนการสอนจึงสามารถนำไปเป็นแบบอย่างได้
โดย ลัญจกร วิโรจนะ (2012-05-08 20:42:49) [แสดงความคิดเห็น]
รายการโทรทัศน์ครูตอนเกมพิชิตมาตรตัวสะกด ตอน1 ของท่านอาจารย์ผศ.ซ่อนกลิ่นแล้วมีประโยชน์มาก จะนำไปทดลองใช้กับเด็กนักเรียนดู เทคนิคการสอนภาษาไทยด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน คือ (1) ขั้นสร้างความสนใจ (2) ขั้นสำรวจและค้นหา (3) ขั้นอธิบายและสรุป (4) ขั้นขยายความรู้ และ (5) ขั้นประเมิน การสอนวิชาที่น่าเบื่อโดยวเฉพาะวิชาภาษาไทยแล้วคงต้องนำวิธีการที่หลากหลายอย่างของอาจารย์มาใช้สอนนักเรียนปิดเทอมนี้คงต้องเตรียมสื่อการสอนไว้เยอะๆจะได้ไม่เป็นครูรุ่นเก่าที่สอนแต่บนกระดาน แต่เราจะเป็นครูรุ่นใหม่ในการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่21 ต้องขอบคุณรายการโทรทัศน์ครูที่ให้สาระดีๆๆแก่ครูไทยทั้วประเทศ
โดย ชไมพร ผากา (2012-05-10 21:07:04) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากที่ได้มีการรับชมรายการจากดทรทัศน์ครูแล้วจะพบว่าการที่ได้นำกระบวนการในการเรียนการสอนของผศซ่อนกลิ่นมาใช้ในเรื่องของตัวสะสะกดไทยนัเรียนจะเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมากโดยเฉพาะในรายวิชาภาษาไทยซึ่งเป็นรายวิชาที่เกิดความเบื่อหน่ายในขณะที่มีการเรียนการสอนที่อาจารย์ได้นำมาใช้เป็นตัวอย่างนั้นจะพบว่ามีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นเก่าหรือรุ่นใหม่สามารถนำกระบวนการมาใช้เป็นแบบอย่างได้เป็นอย่างดี การจัดกระบวนการเรียนการสอนจึงสามารถนำไปเป็นแบบอย่างได้ และนักเรียนก็เรียนอย่างมีความสุข เพราะเด็กๆก็ชอบเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อีกด้วย
โดย พรรณทิพา นุชถาวร (2012-05-22 10:22:13) [แสดงความคิดเห็น]
เมื่อได้ชมรายการ "เกมพิชิตมาตราตัวสะกด ตอน 1" ผศ.ซ่อนกลิ่น วิรัตน์โยสินทร์ รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม โดยใช้เทคนิคการสอนภาษาไทยด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน คือ (1) ขั้นสร้างความสนใจ (2) ขั้นสำรวจและค้นหา (3) ขั้นอธิบายและสรุป (4) ขั้นขยายความรู้ และ (5) ขั้นประเมิน โดยเน้นการทำงานเป็นกลุ่ม ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนการสอน ซึ่งดิฉันคิดว่าสามารถนำไปประยุกต์ใช้สอน ได้ทุกวิชา
โดย สดชื่น ชาวชุมนุม (2012-05-31 17:19:11) [แสดงความคิดเห็น]
รายการโทรทัศน์ครูตอนเกมพิชิตมาตรตัวสะกด ตอน1 ของท่านอาจารย์ผศ.ซ่อนกลิ่นแล้วมีประโยชน์มาก จะนำไปทดลองใช้กับเด็กนักเรียนดู เทคนิคการสอนภาษาไทยด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน คือ (1) ขั้นสร้างความสนใจ (2) ขั้นสำรวจและค้นหา (3) ขั้นอธิบายและสรุป (4) ขั้นขยายความรู้ และ (5) ขั้นประเมิน การสอนวิชาที่น่าเบื่อโดยวเฉพาะวิชาภาษาไทยแล้วคงต้องนำวิธีการที่หลากหลายอย่างของอาจารย์มาใช้สอนนักเรียนปิดเทอมนี้คงต้องเตรียมสื่อการสอนไว้เยอะๆ
โดย ช่อทิพย์ สงวนให้ (2012-07-01 20:24:44) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันจะนำเทคนิคไปประยุต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ค่ะ :tv15:
โดย กนิษฐา ภักดิ์จรุง (2012-07-29 13:46:36) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากได้รับชมรายการโทรทัศน์ครูตอนเกมพิชิตมาตรตัวสะกด ตอน1 ของท่านอาจารย์ผศ.ซ่อนกลิ่นแล้วมีประโยชน์มาก จะนำไปทดลองใช้กับเด็กนักเรียนดู จะสอนในเรื่องของการสอนมาตราตัวสะกดของไทย โดยใช้เทคนิคการสอนภาษาไทยด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน คือ (1) ขั้นสร้างความสนใจ (2) ขั้นสำรวจและค้นหา (3) ขั้นอธิบายและสรุป (4) ขั้นขยายความรู้ และ (5) ขั้นประเมิน :tv17: :tv18: :tv18: :tv15: :tv02:
โดย พิสมัย พวงศรี (2012-08-15 07:35:43) [แสดงความคิดเห็น]
:tv02: มีสอนเรื่องประโยค ความเดียว ป.6 ไหมค่ะ
โดย สุกัญญา โกมารพิมพ์ (2012-08-22 14:30:04) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากได้รับชมรายการโทรทัศน์ครูตอนเกมพิชิตมาตรตัวสะกด ตอน1 ของท่านอาจารย์ผศ.ซ่อนกลิ่นแล้ว ทำให้ได้รู้ถึงสอนในเรื่องของการสอนมาตราตัวสะกดของไทย โดยใช้เทคนิคการสอนภาษาไทยด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน คือ (1) ขั้นสร้างความสนใจ (2) ขั้นสำรวจและค้นหา (3) ขั้นอธิบายและสรุป (4) ขั้นขยายความรู้ และ (5) ขั้นประเมิน ซึ่งดิฉันจะนำไปปรับปรุง ดัดแปลง เพื่อนำไปใช้ในการสอนในอนาคต นับว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากทีเดียวค่ะ :tv15: :tv15: :tv15:
โดย นิรมล วัดนครใหญ่ (2013-01-26 00:19:00) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากได้รับชมรายการโทรทัศน์ครูตอนเกมพิชิตมาตรตัวสะกด ตอน1 ของท่านอาจารย์ผศ.ซ่อนกลิ่นแล้ว ทำให้ได้รู้ถึงสอนในเรื่องของการสอนมาตราตัวสะกดของไทย โดยใช้เทคนิคการสอนภาษาไทยด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน คือ (1) ขั้นสร้างความสนใจ (2) ขั้นสำรวจและค้นหา (3) ขั้นอธิบายและสรุป (4) ขั้นขยายความรู้ และ (5) ขั้นประเมิน ซึ่งดิฉันจะนำไปปรับปรุง ดัดแปลง เพื่อนำไปใช้ในการสอนในอนาคต นับว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากทีเดียวค่ะ :tv15: :tv15: :tv15:
โดย นิรมล วัดนครใหญ่ (2013-01-26 00:19:03) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากได้รับชมรายการโทรทัศน์ครูตอนเกมพิชิตมาตรตัวสะกด ตอน1 ของท่านอาจารย์ผศ.ซ่อนกลิ่นแล้ว ทำให้ได้รู้ถึงสอนในเรื่องของการสอนมาตราตัวสะกดของไทย โดยใช้เทคนิคการสอนภาษาไทยด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน คือ (1) ขั้นสร้างความสนใจ (2) ขั้นสำรวจและค้นหา (3) ขั้นอธิบายและสรุป (4) ขั้นขยายความรู้ และ (5) ขั้นประเมิน ซึ่งดิฉันจะนำไปปรับปรุง ดัดแปลง เพื่อนำไปใช้ในการสอนในอนาคต นับว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากทีเดียวค่ะ :tv15: :tv15: :tv15:
โดย นิรมล วัดนครใหญ่ (2013-01-26 00:19:05) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากกกเลยคับ :tv02:
โดย อดิศร ศรีวิไล (2013-01-27 17:39:08) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv