thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 532
Rate :
 4.5
ความยาว : 14.37 นาที | Online : 2012-04-11  
    Uncut Classrooms : เกมพิชิตมาตราตัวสะกด ตอน 4 ผศ.ซ่อนกลิ่น วิรัตน์โยสินทร์ รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม  
    (ตอนต่อ) ชมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการสอนภาษาไทยด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน คือ (1) ขั้นสร้างความสนใจ (2) ขั้นสำรวจและค้นหา (3) ขั้นอธิบายและสรุป (4) ขั้นขยายความรู้ และ (5) ขั้นประเมิน แบบไม่ตัดต่อของผศ.ซ่อนกลิ่น วิรัตน์โยสินทร์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

สนุกกับภาษาไทย อ. รัชเก้า ลิ้มลิขิตอักษร
แนะเทคนิคการแก้ปัญหาความเบื่อหน่ายของเด็กๆ ที่มีกับเนื้อหาวิชาภาษาไทย ของ อาจารย์ รัชเก้า ลิ้มลิขิตอักษร โรงเรียน เทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก จังหวัดเพชรบุรี เพิ่มเติม

อักษรสูงกับการผันวรรณยุกต์ด้วยนิ้วมือวิเศษ อ.ยุวดี นุชทรัพย์ รร.วัดปากน้ำฝั่งเหนือ
การผันวรรรณยุกต์อักษรกลาง สูง และต่ำ เป็นบทเรียนภาษาไทยที่ค่อนข้างยาก ชมเทคนิคการสอน ด้วยการใช้สื่อ "นิ้วมือวิเศษ" เพิ่มเติม

สอนซ้ำ ย้ำทวน เรื่องสระอา อ. จารุพรรณ ประดับหยิ่ว (ฉบับเต็ม)
การแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ โดยให้เด็กคิดเป็นภาพ และหยิบแผนภูมิภาพ บัตรคำมาสอนเพื่อ ย้ำและทบทวนความรู้ เพิ่มเติม

ห้องเรียนมีชีวิต อ.สุขพงศ์ ทัศนกูลกิจ รร.วัดฉัตรแก้วจงกลณี (ฉบับเต็ม)
อีกหนึ่งเทคนิคการสอนภาษาไทยด้วยกิจกรรมมากมาย ของ อ.สุขพงศ์ ทัศนกูลกิจ ประตูสู่คำ , บุฟเฟ่ต์คำ , ขั้นบันได เน้นให้เกิดความสนใจ และ เข้าใจบทเรียนกันง่ายๆ เพิ่มเติม

นิทานสระ อ.ยุวดี นุชทรัพย์ รร.วัดปากน้ำฝั่งเหนือ (ฉบับเต็ม)
เมื่อครูพบว่าการสอนเรื่องสระ ยากกว่าการสอนเรื่องพยัญชนะ จึงคิดค้นสื่อการสอนชุด นิทานสระ และกิจกรรมเสริมอีกมากมาย ทำให้เด็ก ๆ จดจำสระในแบบของพวกเขาได้ เพิ่มเติม

 
 
:tv17:สำหรับการชมวีดิโอการสาธิตการสอนของ ผศ.วิรัตนโยสินทร์นั้นเป็นการสอนที่ทำให้นักเรียนสนุก กระตุ้นการคิดและการเรียนรู้โดยใช้เกมพิชิตมาตาตัวสะกดเป็นสื่อการสอนให้กับนักเรียน รู้จักการสะกดคำอย่างสนุกและเกิดการเรียนรู้อย่างง่ายและจดจำได้ดี โดยใช้เทคนิคการสอนภาษาไทยด้วยกระบวนการสืบเสาะโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นสิ่งที่นักเรียนจะได้เรียนรู้และจดจำด้วยตัวเองแบบง่าย ๆ ซึ่งขั้นตอนนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับหลาย ๆวิชาได้ด้วย :tv18:
โดย ปัทมา สกุลนคร (2012-05-16 15:58:32) [แสดงความคิดเห็น]
ในการสอนของ ผศ.ซ่อนกลิ่น วิรัตน์โยสินทร์ รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม นี้เป็นการสอนที่มีเทคนิคในการสอนเป็นอย่างดีโดยมีการนำเกมมาร่วมในการเรียนรู้ ซึ่งเป็นเกมที่นักเรียนเล่นได้ กติกาไม่ซับซ้อน และสังเกตจากผู้เล่นมีความสุขและร่วมคิด ร่วมแสดงความคิดเห็น กล้านำเสนอคำ สังเกตเห็นว่าบางคนอาจจะตอบผิด แต่นักเรียนก็ยังกล้า นั่นแสดงถึงการปลูกฝังในการกล้าคิดของนักเรียนและพบว่าการจัดการห้องเรียนมีเทคนิคดี ให้นักเรียนอยู่ในความสงบและทุกคนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ดี และมีการประเมินผลการเรียนรู้สะท้อนให้นักเรียนได้ทราบและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ต่อไป :tv15:
โดย สุทธิรักษ์ ก้อนทองแถม (2012-12-05 14:35:47) [แสดงความคิดเห็น]
ในการสอนของ ผศ.ซ่อนกลิ่น วิรัตน์โยสินทร์ รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม นี้เป็นการสอนที่มีเทคนิคในการสอนเป็นอย่างดีโดยมีการนำเกมมาร่วมในการเรียนรู้ ซึ่งเป็นเกมที่นักเรียนเล่นได้ กติกาไม่ซับซ้อน และสังเกตจากผู้เล่นมีความสุขและร่วมคิด ร่วมแสดงความคิดเห็น กล้านำเสนอคำ สังเกตเห็นว่าบางคนอาจจะตอบผิด แต่นักเรียนก็ยังกล้า นั่นแสดงถึงการปลูกฝังในการกล้าคิดของนักเรียนและพบว่าการจัดการห้องเรียนมีเทคนิคดี ให้นักเรียนอยู่ในความสงบและทุกคนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ดี และมีการประเมินผลการเรียนรู้สะท้อนให้นักเรียนได้ทราบและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ต่อไป :tv15:
โดย สุทธิรักษ์ ก้อนทองแถม (2012-12-05 14:35:47) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณมากนะครับ ได้ไอเดียร์ไปสอนเด็กๆ ที่โรงเรียนเพิ่มอีกกิจกรรม
โดย ธงไชย สันติถาวรยิ่ง (2013-01-29 12:25:59) [แสดงความคิดเห็น]
นเป็นการสอนที่ทำให้นักเรียนสนุก กระตุ้นการคิดและการเรียนรู้โดยใช้เกมพิชิตมาตาตัวสะกดเป็นสื่อการสอนให้กับนักเรียน รู้จักการสะกดคำอย่างสนุกและเกิดการเรียนรู้อย่างง่ายและจดจำได้ดี โดยใช้เทคนิคการสอนภาษาไทยด้วยกระบวนการสืบเสาะโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นสิ่งที่นักเรียนจะได้เรียนรู้และจดจำด้วยตัวเองแบบง่าย ๆ ซึ่งขั้นตอนนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับหลาย ๆวิชาได้ด้วยค่ะ
โดย นวลสวท ไชยช่อฟ้า (2013-10-21 12:18:22) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv