thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 335
Rate :
 5
ความยาว : 14.18 นาที | Online : 2012-03-12  
    การออกแบบและเทคโนโลยี มัธยมศึกษา : การเพิ่มทักษะในการออกแบบ - KS3 Design and Technology : Improving Design Sub-skills  
    ยุทธศาสตร์แห่งชาติสำหรับนักเรียนมัธยมต้น ให้ความสำคัญกับการออกแบบ และเทคโนโลยี โดยจะเน้นการออกแบบ และกระตุ้นให้นักเรียนมึความมั่นใจในความคิดสร้างสรรค์ของพวกเขา ติดตามรายการไปพบกับชารอน จิโรด์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุที่มีความคงทนจากโรงเรียนมัธยมโนเวอร์ ฮิลล์ ในเมืองแฮร์โรว์ ชารอนสอนบทเรียน 2 บทในระยะเวลาห่างกัน 3 สัปดาห์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการออกแบบเครื่องประดับระยะเวลา 9 สัปดาห์ แฮร์โรว์เป็น 1 ใน 10 องค์กรการศึกษาท้องถิ่น ที่ทำโครงการนำร่องวางแผนบทเรียน และวัสดุที่มีความหลากหลาย ซึ่งจะใช้ในยุทธศาสตร์สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประเด็นสำคัญ: ชารอนชะลองานออกแบบเครื่องประดับบางอย่างออกไป เพื่อให้นักเรียนมีเวลามากขึ้นสำหรับการออกแบบเดิม มีการนำการ์ดไอ-แพก (กิจกรรมการผลิตที่ให้แรงบันดาลใจ) และภาพของสิ่งประดิษฐ์แปลก ๆ มาใช้ วัตถุประสงค์คือ เพื่อกระตุ้นการตอบสนองทางอารมณ์ซึ่งสามารถใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการแสดงความคิด กิจกรรมเหล่านี้ใช้เป็นยาถอนอาการชอบลอกเลียนแบบงานผู้อื่นที่นักเรียนมักทำบ่อยๆ  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

รำไทยไม่ยากอย่างที่คิด คุณครูรุจีสวัสดิ์ ส่งเสริม
ชมเทคนิคการสอนรำไทย โดยนำวิธีที่จะทำให้นักเรียนจดจำท่ารำต่างๆ ได้อย่างขึ้นใจ โดยการนำบทเพลงพื้นบ้านจากทางภาคอีสาน มาดัดแปลงเนื้อร้องใหม่ โดยสอดแทรกวิธีการเคลื่อนไหวของท่ารำต่างๆ เข้าไป เพิ่มเติม

คิด.. สร้างสรรค์.. จินตนาการ... สู่งานศิลปะ คุณครูวีระยุทธ เพชรประไพ รร.เสิงสาง
การสอนศิลปะที่สอนให้เด็กๆ เห็นภาพของความสำเร็จก่อน แล้วค่อยๆสร้างชิ้นงานขึ้นมาตามภาพของความสำเร็จ ตามขั้นตอนการสอนให้เด็กสามารถทำตามได้ง่ายๆ เพิ่มเติม

ระยะในภาพทิวทัศน์ คุณครูอวยชัย จินวรรณ รร.ปากเกร็ด
การจัดการเรียนการสอนศิลปะ โดยสร้างสื่อการสอนอย่างหลากหลาย ผ่านการใช้จริง ปรับปรุง ทดลองใช้ พัฒนาจนสามารถทำศิลปะให้เป็นเรื่องง่าย นักเรียนทุกคนปฏิบัติได้ เพิ่มเติม

เรียนดนตรีสบาย สไตล์ครูสวัสดิ์ คุณครูสวัสดิ์ เดชพระคุณ รร.บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด
การเรียนนอกจากความรู้ทางทฤษฎี ต้องผ่านการฝึกฝนปฎิบัติเพื่อเกิดความชำนาญ มาชมเทคนิคการปลูกฝังให้นักเรียนมีใจรักในดนตรี โดยกิจกรรมสนุกๆ และผ่อนคลาย เพิ่มเติม

ขีดเส้นเขียนชีวิต ครูสมเกตุ ใจเมือง รร.วีรวัฒน์โยธิน
การจัดการเรียนการสอนศิลปะ หากเน้นทักษะการปฏิบัติมากเกินไป อาจทำให้นักเรียนขาดการพัฒนาทางความคิด พบกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ เพิ่มเติม

 
 
วิชาการออกแบบเป็นวิชาที่ยากเนื่องจากมาจากการสร้างสรรค์ความคิดของนักเรียน แต่ครูผู้สอนจะมีวิธีการอย่างไรที่จะดึงความสามารถที่มีอยู่ในตัวนักเรียนให้แสดงออกมาอย่างโดดเด่น นำเสนอได้อย่างไม่อายใคร ที่โรงเรียนของดิฉันถ้าให้มีการออกแบบนักเรียนโดย 99 %จะต้องอาศัยการลอกเลียนแบบ ซึ่งวิธีการที่ครูนำเสนอให้ชมนี้เป็นวิธีการที่ดีและถูกต้องที่สุด คือครูเป็นผู้เตรียมสถานการณ์ให้ผู้เรียน ครูคือผู้แนะนำ ชี้แนะ และช่วยแก้ปัญหาเมื่อเกิดปัญหาขึ้น และครูจะต้องตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความคิดให้ได้ ขอบคุณมากคะสำหรับการสอนที่ดี :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15:
โดย จันทร์เพ็ญ ภัทรมานนท์ (2012-04-12 22:34:19) [แสดงความคิดเห็น]
การสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดจินตนาการสร้างสรรค์เป็นสิ่งสำคัญ และะการใช้สื่อก็มีส่วนร่วมทำให้กิจกรรมการสร้างสรรค์สามารถต่อยอดไปได้อีกกว้างไกล หลังจากได้รับชมแล้วเกิดความคิดใหม่ๆมากมายร่วมถึงวิธีการใช้สื่อแบบผสมทำให้เกิดการเรียนรู้ไปได้มากมาย การออกแบบคือการสร้างสรรคืให้ดีขึ้น และการเรียนรู้แบบกลุ่มทำให้มีความคิดใหม่เกิดขึ้นหลายรูปแบบ ชอบการใช้สื่อและอยากเห็นห้องเรียนที่มีอุปกรณ์ทันสมัย สามารถสื่อสารกับเด็กได้อย่างดี :tv01:
โดย ธวัชชัย งามเกรียงไกร (2012-04-17 10:55:16) [แสดงความคิดเห็น]
ส่วนใหญ่ในเรื่องของการสร้างจินตนาการหรือในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่มีความสำคัญป็นอย่างมากในเรื่องของการใช้สื่อการสอนหรือในเรื่องของการดำเนินการในการจัดกิจกรรมเป็นเรื่องของการใช้สื่อในการสอนเพื่อให้มีการะบวนการที่ทันสมัยโดยอาศัยในเรื่องขของครูที่เป็นต้นแบบเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้เกิดการพัฒนาในกระบวนการเรียนให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้นครูจะต้องมีกระบวนการในการชี้แนะแนวทางและช่วยในการแก้ปัญหาและอุสรรคที่เกิดขึ้น
โดย ลัญจกร วิโรจนะ (2012-05-27 10:22:48) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv