thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 591
Rate :
 1.5
ความยาว : 14.16 นาที | Online : 2012-03-03  
    คุยเฟื่องเรื่องสื่อการสอน : ประวัติศาสตร์ ประถมศึกษา - Resource Review : Primary History (The Best Books)  
    ผู้เชี่ยวชาญของเราร่วมพูดคุยเกี่ยวกับหนังสือดีที่สุด ที่มีในห้องเรียนทุกวันนี้ ครูฟิโอนา ซินแคลร์ จากโรงเรียนประถมศึกษา อาวร์เลดีออฟวิกตอรีส์ ในเคนซิงตัน และเชลซี กรุงลอนดอน สนใจซีดี, ตำราเรียนเรื่อง The Life and World of Henry VIII ของไฮเนอแมนน์ และ The Terrible Tudors ของเทียรี เดียรี โดยสำนักพิมพ์ Scholastic และ ซีดีจัดทำโดย ก๊อปปีแคตส์ กลับไปที่ห้องส่งของโทรทัศน์ครูที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งกรุงลอนดอน พิธีกรเฮอร์ไมโอนี ค็อกเบิร์นได้ความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยากรการสอนซึ่งรวมถึง เบน วอลช์ ที่ปรึกษาอิสระด้านการศึกษา และผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ รอย วัตสัน - เดวิส ที่ปรึกษาอิสระด้านการศึกษา บาลเดฟ ซิงห์ ครูผู้ได้รับรางวัลนวัตกรรมการศึกษาประจำปี พ.ศ. 2547 และ แจเรต แบรดิง ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ระดับประถมศึกษา  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

การสอนโดยใช้สื่อสามมิติ อ.บุญยิน ศรีระวัตร
เทคนิคการสร้างสื่อการเรียน การสอน ที่กระตุ้นให้เด็กๆสนใจ และเรียนรู้จากสื่อสามมิติ เพิ่มเติม

ป๊อปอัพ พุทธประวัติ อ.อุทุมพร มุลพรม รร.วัดทุ่งมน
การทำป๊อปอัพ เป็นการฝึกให้นักเรียนสร้างสื่อการสอนด้วยตนเอง จากนั้นครูก็จะรวบรวมภาพของทุก ๆ คน นำมารวมกันเป็นเล่ม เป็นหนังสือเรียน เรื่อง พุทธประวัติ ที่เด็ก ๆ ทุกคนในห้องช่วยกันทำ 1 เล่ม เพิ่มเติม

สอนสังคมแบบ โยนิโสมนสิการ อ.สิริมา กลิ่นกุหลาบ
เยาวชนในสังคมปัจจุบันมักเลือกทางเดินที่ผิด และส่งผลกระทบต่อตนเอง อ.สิริมา กลิ่นกุหลาบ ซึ่งสอนสังคมมา 30 ปี เพิ่มเติม

ธรรมะทันสมัย อ.บุญยิน ศรีระวัตร
การสอนเรื่องพุทธศาสนา โดยใช้สื่อการสอนเป็นหนังสือภาพแบบ pop-up เพิ่มเติม

เกมไม้ตีแมลงวัน อ.เบญจา พูลเกษ รร.วัดจันทร์ตะวันออก
ชมวิธีสอนในรูปแบบใหม่ ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่คิดขึ้น ในวิชาพุทธศาสนาที่มีอยู่มาทำเป็นเกม เรียกว่า “เกมไม้ตีแมลงวัน” เพิ่มเติม

 
 
การเชิญผู้เชี่ยวชาญมาอภิปรายการใช้สื่อการสอนในห้องเรียนนั้นมีประโยชน์มากจากการเปรียบเทียบหนังสือ 2 เล่มกับการใช้ซีดีในการสอน เพราะผู้เชี่ยวชาญสามารถชี้ให้เห็นข้อเปรียบเทียบของหนังสือทั้ง 2 เล่มท่เล่มแรกไม่มีรูปภาพแต่มีเนื้อหาที่ดีเหมาะสมกับการเรียนของนักเรียนส่วนหนังสือเล่มที่ 2 มีรูปภาพที่น่าสนใจแต่มีเนื้อหาที่มีความเสี่ยงต่อการเข้าใจของนักเรียนส่วน ซีดีเป็นสิ่งที่สะดวกต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูแต่ต้องตรวจดูความถูกต้องของเนื้อหาเพราะอาจทำให้นักเรียนสับสนได้ ดังนั้นการใช้สื่อการสอนแต่ชนิดควรที่จะพิจารณาและมีการประเมินผลการใช้สื่อการสอนทุกครั้งด้วย
โดย สุพัตรา มาลัย (2012-04-02 10:53:31) [แสดงความคิดเห็น]
จากการรับชมวิดีทัศน์ คุยเฟื่องเรื่องสื่อการสอน : ประวัติศาสตร์ ประถมศึกษา - Resource Review : Primary History (The Best Books) พบว่า สื่อการสอนที่น่าสนใจ ได้แก่ ซีดี, ตำราเรียนเรื่อง The Life and World of Henry VIII ของไฮเนอแมนน์ และ The Terrible Tudors ของเทียรี เดียรี โดยสำนักพิมพ์ Scholastic และ ซีดีจัดทำโดย ก๊อปปีแคตส์ ซึ่งจากการเปรียบเทียบหนังสือ 2 เล่มกับการใช้ซีดีในการสอน เพราะผู้เชี่ยวชาญสามารถชี้ให้เห็นข้อเปรียบเทียบของหนังสือทั้ง 2 เล่มท่เล่มแรกไม่มีรูปภาพแต่มีเนื้อหาที่ดีเหมาะสมกับการเรียนของนักเรียนส่วนหนังสือเล่มที่ 2 มีรูปภาพที่น่าสนใจแต่มีเนื้อหาที่มีความเสี่ยงต่อการเข้าใจของนักเรียนส่วน ซีดีเป็นสิ่งที่สะดวกต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูแต่ต้องตรวจดูความถูกต้องของเนื้อหาเพราะอาจทำให้นักเรียนสับสนได้ ดังนั้นการใช้สื่อการสอนแต่ชนิดควรที่จะพิจารณาและมีการประเมินผลการใช้สื่อการสอนทุกครั้งด้วย
โดย พัชรี แสงทอง (2012-05-31 22:22:32) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv