thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 13542
Rate :
 4.5
ความยาว : 29.37 นาที | Online : 2012-01-25  
    งานแถลงนโยบาย ของศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
    ชมการแถลงนโยบาย ของศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในวันพุธที่ 25 มกราคม 2555 ณ หอประชุมคุรุสภา  
     
Share |
 
แผนการสอน
นโยบายการศึกษาของศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

บริหารโรงเรียนใหญ่ : โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จ.ขอนแก่น คณาจารย์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชมวิธีบริหารจัดการทั้งในด้านครู และนักเรียน ของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน มีการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง และใช้วิธีแบ่งกลุ่มให้นักเรียนช่วยเหลือกันในลักษณะคละกัน เพิ่มเติม

บ้านหลังที่ 2 ผอ. โกวิท บุญเฉลียว (ฉบับเต็ม)
ผู้อำนวยการนักพัฒนา ผู้เปลี่ยนโรงเรียนที่ขาดแคลนทั้งระบบการจัดการ ปัญหาของนักเรียน และสภาพแวดล้อม ให้กลายเป็นโรงเรียนที่เป็นต้นแบบโรงเรียนดีใกล้บ้าน โรงเรียนในฝัน เพิ่มเติม

เสน่ห์ผู้อำนวยการใหม่ อ.จุฑาภัค มีฉลาด
จากประสบการณ์ครูผู้สอนกว่า 23 ปี ที่ก้าวขึ้นมาทำงานในส่วนบริหาร ของอาจารย์ จุฑาภัค มีฉลาด ผู้อำนวยการ โรงเรียน ปทุมวัน พบแนวคิด เพิ่มเติม

การสอนแบบคละชั้น (โรงเรียนขนาดเล็ก) ผอ.สาคร บุตรจันทร์ รร.บ้านหนองฮีหนองแคน
ชมการบริหารจัดการของโรงเรียนขนาดเล็ก มีครูและนักเรียนน้อย โดยการจัดการเรียนการสอนแบบคละชั้น ป.1-2 เรียนร่วมกัน ป.3 เรียนแยก ป.4-6 เรียนร่วมกัน และ ป.6 เรียนแยก เพิ่มเติม

ครูไทยกับโรงเรียน 2 ภาษา ตอน 1 ผอ.สุรพงศ์ งามสม รร.สุนทรภู่พิทยา
จากโรงเรียนที่มีผลการเรียนรู้ต่ำ เกือบเป็นอันดับสุดท้ายของจังหวัดระยอง ผอ.สุรพงศ์จึงนำการจัดการเรียนการสอน รูปแบบสองภาษามาใช้แก้ปัญหา ปรากฎว่าผลการเรียนดีขึ้น เด็กสนใจเรียนมากขึ้น เพิ่มเติม

 
 
ฝากท่านรัฐมนตรีสนับสนุนงบเพิมเติมให้โรงเรียนเอกชนนะค่ะ ขอในส่วนของเงินเดือนครูโดยการเพิ่มเงินอุดหนุน ฯ ขอบคุณค่ะ
โดย มารียะห์ อับดุลกะเดช (2012-01-30 04:20:38) [แสดงความคิดเห็น]
ท่านรัฐมนตรีคนใหม่พูดดีมากเลยครับ
โดย พิเชษฐ แสงน้อย (2012-01-30 10:24:46) [แสดงความคิดเห็น]
ดีใจมากที่ ดร.สุชาติมารับตำแหน่ง รมต.ศึกษาธิการ การศึกษาคงจะพัฒนาไปไกล
โดย ขวัญใจ วรเกียรติตระกูล (2012-01-30 13:32:24) [แสดงความคิดเห็น]
รออยู่ครับ ใครก็ได้ที่มีจิตเป็นกุศลที่จะพัฒนาการศึกษาไทยให้ทัดเทียมต่างชาติ
โดย อุปถัมภ์ กุลทอง (2012-01-30 19:24:17) [แสดงความคิดเห็น]
ฯพณฯรมว.ศธ.แถลงนโยบายได้ดีมากครับ การประเมินวิทยฐานะต้องลงสู่โรงเรียน,ห้องเรียน,ตัวนักเรียนคามสภาพจริงครับ ดูปริมาณงานในมือ ดูการทำแผนการสอน ดูโครงการที่รับผิดชอบ ดูกิจกรรมที่ดีเด่นและประสบผลสำเร็จของครูและนักเรียน ครับผม
โดย สุรวิทย์ เจียมจิตร (2012-01-30 20:15:17) [แสดงความคิดเห็น]
ขอให้ท่านได้ปฏิบัติงานสมอย่างที่ท่านได้ตั้งปณิธานนะครับเพื่อพัฒนาการศึกษา สังคมไทยครับ
โดย นายสากล เนตะวงศ์ (2012-01-30 21:14:56) [แสดงความคิดเห็น]
ดีใจท่ีีฯพณฯท่านให้ความสำคัญกับการศึกษาและพํัฒนานักเรียนและความก้าวหน้าของครู มั่นใจว่าท่านจะปฏิบัติตามนโยบายท่ีแถลง :tv15:
โดย ศิริมณี นวลรัตน์ (2012-01-30 22:15:18) [แสดงความคิดเห็น]
ยินดีต้อนรับท่านศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นอย่างยิ่ง 29.37 นาทีท่านแถลงได้ครอบคลุมทุกเรื่อง บริหารเวลาได้ดีมาก ครูของท่านก็จะช่วยเป็นฟันเฟืองให้นโยบายดำเนินได้สำเร็จเพื่อสร้างเด็กไทยให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีของประเทศชาติและพร้อมเจริญทัดเทียมอารยประเทศต่อไป
วีดีโอนี้ ต้องส่งต่อค่ะ :tv15: :tv15: :tv15: :tv18: :tv18: :tv18:
โดย เยาวภา ลอยทะเล (2012-01-31 03:43:18) [แสดงความคิดเห็น]
ผมได้รับฟังนโยบายของท่านศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแล้ว เป็นเรื่องที่ดีเยี่ยมหากปฏิบัติได้จริง และเห็นด้วยในอนาคตของเด็กไทยจะได้ทัดเทียมอารยประเทศต่อไปครับ
โดย กัมปนาท สำนักนิตย์ (2012-01-31 06:11:34) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณท่านรัฐมนตรี ก้าวสู่การพัฒนาด้านการศึกษาในทางที่ดี :tv15: :tv15:
โดย สุธาทิพย์ ใยดี (2012-01-31 10:35:31) [แสดงความคิดเห็น]
อยากให้มีโครงการครูพันธ์ใหม่โดยเปิดให้ครบทุกรายวิชา และการบรรจุครูต้องไม่มีการเรียกเก็บเงินจากผู้มีอำนาจ ขอบคุณครับ จากนักศึกษาครู :tv17:
โดย ศักดิ์สินร์ ชัยเสนา (2012-01-31 11:19:27) [แสดงความคิดเห็น]
การพัฒนาการศึกษา ต้องพัฒนาทั้งระบบ เช่น การจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการศึกษา การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของครู ผู้บริหาร นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษา ควรดำเนินไปพร้อม ๆ กัน จะทำให้การศึกษาของไทยเราพัฒนาเท่าทันกับอารยประเทศ
โดย วราเสฏฐ์ เกษีสังข์ (2012-01-31 11:20:02) [แสดงความคิดเห็น]
ควรยกเลิกใบประกอบวิชาชีพครูที่ในสอนวิทยาลัยเทคนิคเพราะครูส่วนใหญ่เรียนจบวิศวะ
โดย เรืองชัย เขียวสด (2012-01-31 13:41:15) [แสดงความคิดเห็น]
ขอขอบพระคุณท่านมากที่เห็นโครงการดีดีอย่างนี้ครับท่านและอยากจะให้ท่านช่วยพัฒนาและปรับปรุงในโครงการของเราให้มีการต่อยอดเพื่อพัฒนาเพื่อนครูต่อๆ ไปครับผม
โดย นาย พงศ์พิสุทธิ์ เทวะดา (2012-01-31 16:11:21) [แสดงความคิดเห็น]
ดีใจที่ ศธ.1 เข้าใจการศึกษาของไทย ขอให้ท่านสามารถทำนโยบายให้เป็นจริงได้ การศึกษาของไทยจะได้รับการพัฒนา ...ขอฝาก..ก่อนหาแทปเล็ต ..ควรจัดหาคอมฯให้เพียงพอและเน็ตให้ทั่วถึง ก็จะเป็นบุญแล้วครับ...ปัจจุบันการพัฒนาโรงเรียนครูต้องจัดทำผ้าป่าการศึกษา...ถ้ารองบจากรัฐ ..คงต้องชาติหน้าครับ
โดย สุกิจ ร่วมสุข (2012-01-31 18:06:34) [แสดงความคิดเห็น]
เปิดฟังหลายรอบแล้วครับ เมื่ิเคราะห์ให้ดี ถือว่าเป็นนโยบายที่เป็นเหตุเป็นผลที่เหมาะสมพอเป็นไปได้ ถ้าหากว่าไม่เปลี่ยน รมต.อีก และรัฐต้องมีความจริงใจที่จะดำเนินการตามที่ท่านรัฐมนตรีได้แถลงไว้นี้แล้ว พวกเราชาวเสมาจะรอใหเเวลาและความสามารถของท่านเป็นเครื่องพิสูจน์ครับ...
โดย ครรชิตภณ โพธิพันธ์ (2012-01-31 20:36:55) [แสดงความคิดเห็น]
ดีใจและชื่นชมที่ท่านมารับตำแหน่งรัฐมนตรี เป็นกำลังใจให้ท่านทำงานตามที่ท่านแถลงไว้ให้ได้และสำเร็จค่ะ..
โดย สุรีพร แพไธสง (2012-01-31 20:38:25) [แสดงความคิดเห็น]
ท่านรัฐมนตรีมีนโยบายที่ดี แต่ขออีกข้อคือ เรื่องทุนครูพันธุ์ใหม่ ขอให้ดำเนินการต่อไป และอยากให้มี ทุนคุรุทายาทอีครั้ง
โดย พีรพล บงค์บุตร (2012-01-31 22:46:07) [แสดงความคิดเห็น]
ดีครับ ถ้าเป็นอย่างที่ท่านได้แถลง ผมเชื่อว่าผลจะได้เกิดกับครูและนักเรียนอย่างแน่นอน อย่างน้อยก็เป็นกำลังใจให้ข้าราชการครู ได้สร้างอนาคตของชาติด้วยความตั้งใจและอีกเรื่องที่ผมอยากฝากท่านคือ จำนวนนักเรียนต่อครูครับ ผมอยากให้จำนวนนักเรียนเท่ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว แล้วจะเห็นคุณภาพของครูไทยจริง ๆ ขอบคุณครับ :tv15:
โดย สถาพร บุญจิตร (2012-01-31 22:55:08) [แสดงความคิดเห็น]
นโยบายของท่านหากทำได้จริงก็จะเป็นบุญของเด็กๆที่จะได้รับโอกาสฯ เป็นห่วงอยู่แต่ว่า เปลี่ยนผู้นำบ่อย นโยบายก็เปลี่ยนไปตามผู้นำ และอีกอย่าง ผู้รับนโยบายจะทำให้เป็นรูปธรรมได้มากแค่ไหน ชอบปรัชญา ข้อ2 ของท่าน ขอเป็นกำลังใจให้ท่านได้ทำสำเร็จจริงๆ
โดย สิริพร ศรีกลั่น (2012-02-01 11:29:03) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณท่านรัฐมนตรี ก้าวสู่การพัฒนาด้านการศึกษาในทางที่ดี ถ้าทำได้จริงอย่างที่แถลงจะดีมาก ครับ แต่ไม่แน่ใจว่าจะมีหลักสูตรใหม่เกิดขึ้นมาอีกหรือเปล่าครับ
โดย บุญช่วย บุญเต็ม (2012-02-01 11:33:02) [แสดงความคิดเห็น]
โใ‹ก...ตั้งแต่รู้จักท่านรัฐมนตรีศึกษาธิการมา ท่านเป็นคนแรกที่มีบุคลิกภาพ ภาวะผู้นำ ตำแหน่งทางการศึกษา ทางวิชาการ เหมาะสมกับตำแหน่งมากที่สุดเท่าที่พบเจอมา...โ˜† โ˜… โ˜† ๆ–ฐๆญฃๅฆ‚ๆ„ ๆ–ฐๅนดๅ‘่ดข...โ™ฌโ™ชโ™ญโ™ชใ‹ก...โž
โดย สมใจ สุวรรณประทีป (2012-02-01 18:25:14) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นนโยบายที่ดีมีโครงการที่เข้าถึงผู้เรียนที่ขาดโอกาสทางการเรียนรู้ได้มีโอกาสพัฒนาแล้วนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองได้
โดย สมาน ดอนชมไพร (2012-02-01 21:04:18) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นนโยบายที่มีโครงการที่ดีช่วยพัฒนาผู้เรียนแล้วนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองได้
โดย ลัดดาวัลย์ ดอนชมไพร (2012-02-01 21:10:52) [แสดงความคิดเห็น]
ครูคงจะตั้งใจทำการสอนมากขึ้นนะ เราได้รัฐมนตรีที่รู้ใจครูมกาท่านหนึ่ง
โดย สันติชัย เสมือนใจ (2012-02-02 09:23:18) [แสดงความคิดเห็น]
การพัฒนาการศึกษา ต้องพัฒนาทั้งระบบ การจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการศึกษา การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของครู ผู้บริหาร นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษา ควรดำเนินไปพร้อม ๆ กัน จะทำให้การศึกษาของไทยเราพัฒนาเท่าทันกับอารยประเทศ
ชื่นชมที่ท่านมารับตำแหน่งรัฐมนตรี เป็นกำลังใจให้ท่านค่ะ..
:tv17: :tv17: :tv17:
โดย น้ำค้าง เคียงข้าง (2012-02-02 18:15:16) [แสดงความคิดเห็น]
การศึกษาไทยคงได้รับการพัฒนาทั้งด้านผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษา เพราะมีรัฐมนตรีที่มีความรู้ความเข้าเกี่ยวการศึกษาของไทยในทุกด้าน ขอเป็นกำลังใจและขอสนับสนุนนโยบายทุกนโยบาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องย้าย เรื่องวิทยฐานะควรจะเป็นอย่างที่ท่านเสนอไม่ใช่ทุกอย่างเป็นธุรกิจไปหมด
โดย กฤษณา ประสบบุญ (2012-02-02 20:57:01) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่นชมกับนโยบายทางการศึกษาของท่านรัฐมนตรี ดีใจกับเยาวชนที่ได้คนที่เห็นความสำคัญกับการศึกษา มีวิสัยทัศน์ ขอสนับสนุนนโยบายของท่าน ทุกเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องวิทยฐานะ :tv09:
โดย ปวีณา ทรงเดชะ (2012-02-02 22:36:14) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15: :tv17: :tv17: :tv17:ยินดีต้อนรับท่านศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นอย่างยิ่ง 29.37 นาทีท่านแถลงได้ครอบคลุมทุกเรื่อง บริหารเวลาได้ดีมาก ครูของท่านก็จะช่วยเป็นฟันเฟืองให้นโยบายดำเนินได้สำเร็จเพื่อสร้างเด็กไทยให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีของประเทศชาติและพร้อมเจริญทัดเทียมอารยประเทศต่อไป
:tv17: :tv17: :tv18: :tv18: :tv18:
โดย รุจิรา แสนยศบุญเรือง (2012-02-03 10:47:57) [แสดงความคิดเห็น]
นโยบายดีมากขอให้ปฏิบัติได้จริง ๆ โดยเฉพาะเกณฑ์วิทยฐานะของครู เพราะครูที่ปฏิบัติงานมุ่งผลสัมฤทธิที่ผู้เรียนอย่างแท้จริง มักมีเวลาสำหรับสร้างผลงานให้ตนเองได้น้อยมาก ขอขอบคุณที่ท่านรัฐมนตรีพยายามเข้าใจคนทำงานนะคะ :tv01: :tv18:
โดย ทับทิม กวีวัฒน์ (2012-02-04 08:05:17) [แสดงความคิดเห็น]
อยากให้เข้ามาดูแลการศึกษาด้านอุดมศึกษาด้วยค่ะ เรื่องการประเมิน ประกันคุณภาพการศึกษา กรุณาอย่าเปลี่ยนเกณฑ์บ่อยนัก ทำให้สับสน ยากแก่การทำความเข้าใจ
โดย มนตริน ยิ่งยง (2012-02-04 13:19:26) [แสดงความคิดเห็น]
ดีใจและชื่นชมที่ท่านมารับตำแหน่งรัฐมนตรี เป็นกำลังใจให้ท่านทำงานตามที่ท่านแถลงไว้ให้ได้และสำเร็จค่ะ..
โดย แสงทอง บุญเชิด (2012-02-04 15:24:39) [แสดงความคิดเห็น]
การที่จะให้ผู้ปกครองไม่ไปหาลูกเราไปเรียนที่ไกลๆ
กระทรวงศึกษาธิการ ควรหาวิธีที่จะทำให้โรงเรียนทุกโรงเรียน ทั่วทั้งประเทศ มีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเท่าเทียมกัน
อยากให้ลองเข้าไปดูโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลความเจริญและย้อนกลับไปดูโรงเรียนในเมืองว่ามีความแตกต่างกันมากแค่ไหน ความพร้อมของสื่อการสอนและอุปกรณ์ทางการศึกษามีความสมดุลกันหรือไม่ในเมืองคอม 1 เครื่อง ต่อ เด็ก 1 คน นอกเมือง คอม 1 เครื่อง ต่อเด็ก 10 คน แถมคอมยังรุ่นเก่าๆ อีกด้วยซ้ำ
ท่านคิดว่า นี่คือการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความเท่าเทียมกันแล้วหรือไม่
อีกไม่นานคงจะได้เห็นการแจกแท็บเล็ตให้กับเด็ก ป.1 ก็เกิดข้อสงสัยว่า เด็กจะได้ใช้หรือไม่ ในเมื่อครูก็ ยังใช้ไม่ค่อยเป็น อีก ครูก็ กลัวพัง ถ้าให้เด็ก ใช้ หรือจะเห็นเครื่องตั้งอยู่ในตู้เป็นอุปกรณ์ไอที ที่เอาไว้โชว์ เท่านั้น หรือเด็กที่จะได้ใช้คือ ลูกครู เท่านั้น (ที่พูดอย่างนี้ก็เพราะเคยเห็นมาแล้ว) อย่างไง ก็ ลองเอาสิ่งที่กล่าวมานี้ นำไปแก้ไขปัญหาให้การศึกษาสามารถจัดระบบการบริหารได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อการศึกษาไทยจะได้ไม่ ล้าหลังและจมปลัก ตามหลังกลุ่ม อาเซียน นั้นเอง
โดย ชงคา บริวาท (2012-02-04 20:55:41) [แสดงความคิดเห็น]
ท่านครับ ท่านพูดได้ดีและตรงประเด็นมากเลยครับ
ขอให้ได้จริงๆๆเถิด ขอบคุณครับ
โดย วิชาญ รุผักชี (2012-02-04 21:33:23) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นนโยบายที่เป็นรูปธรรมเหมาะกับสมัยที่ต้องวางแผนเชิงกุลย์ ขอให้ท่านรัฐมนตรีได้กำกับ ติดตามการนำนโยบายสู่การปฏิบัติให้ได้และเป็นจริง ครูเราปฏิบัติตามนโยบายได้ถ้าผู้บังคับบัญชาสนับสนุน ส่งเสริมและจริงใจช่วยเหลือการทำงานของครู :tv18:
โดย รังสรรค์ สุทารัมย์ (2012-02-04 21:41:42) [แสดงความคิดเห็น]
นโยบายท่านดีค่ะ แต่รบกวนท่านทบทวนเรื่องความพร้อมของการใช้แท็บเล็ตสำหรับนักเรียน ความพร้อมของครู ความพร้อมของApp ฝากท่านด้วยนะคะ ปัญหาน่าจะมีอีกมากทั้งก่อนและหลังใช้ ทุกวันนี้เทคโนโลยีที่นำน่าจิตใจกำลังทำร้ายเยาวชนอยู่
โดย ปฏิญญา จริตไทย (2012-02-05 10:21:43) [แสดงความคิดเห็น]
ศธ.ได้คนดี มีฝีมือ ซื่อสัตย์ วิสัยทัศน์กว้างไกล ใส่ใจการศึกษา เพรียบพร้อมด้วยคุณธรรม คาดหวังว่าจะนำพาประเทศชาติ ไปlสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จ
โดย สุพร เหล่าสะพาน (2012-02-05 10:23:05) [แสดงความคิดเห็น]
ท่านรัฐมนตรีมีนโยบายการพัฒนาทุกด้านชัดเจนมากแต่ผู้บริหาร(ผู้อำนวยการ)บางท่านอาจจะไม่สนใจฟังและปฏิบัติ ซึ่งครูผู้สอนทุกวันนี้ต้องทำงานเรื่องอื่นมากกว่าพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ฝากท่านดูแลเรื่องนี้ด้วยค่ะ
โดย บังอร เพ็งรักษ์ (2012-02-05 13:47:53) [แสดงความคิดเห็น]
นโยบายดี ถ้านำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างจริงจัง คงจะดีมากๆ โดยเฉพาะการสอบผู้บริหารสถานศึกษาและรองผู้บริหารสถานศึกษา การไม่สุจริตในปัจจุบันมีมากเหลือเกิน และถ้าเก่ง แต่ไม่มีประสบการณ์ก็บริหารลำบากเหมือนกันคะ
โดย ลำใย บุตรน้ำเพ็ชร (2012-02-05 13:52:56) [แสดงความคิดเห็น]
ถ้าการศึกษาไทยทำได้อย่างที่ท่านรัฐมนตรีแถลงนโยบายการศึกษาของเยาวชนจะได้ก้าวไกลทันสากล
โดย วีระ เอี่ยมยิ้ม (2012-02-05 19:34:31) [แสดงความคิดเห็น]
นโยบาย วิสัยทัศน์ท่านได้แถลงเยี่ยมยอดจริง ทุกด้านทุกเรี่ืองถ้าปฎิบัติได้จริง นักเรียน ครู ชาติบ้านเมืองเจริญก้าวไกลแน่ครับท่าน
โดย กาญจน์ ตาสาย (2012-02-06 21:29:13) [แสดงความคิดเห็น]
เห็นด้วยกับนโยบายของท่านค่ะ แต่อยากจะฝากเรื่องการเปิดโรงเรียนกวดวิชาที่เดี่ยวนี้เป็นธุรกิจมากเกินไป สงสารผู้ปกครองที่มีรายได้น้อย ทำให้เกิดความเลื่อมหล้ำทางการศึกษามากขึ้นกว่าเดิมอีกค่ะ
โดย อนงค์ ปันทรโชติ (2012-02-07 08:32:21) [แสดงความคิดเห็น]
นโยบายยอดเยี่ยมมากเลย ถ้าปฏิบัติได้ตามทุกเรื่องจะทำให้การศึกษาก้าวไกล
โดย ดอกใหม่ ชื่นโพธิ์ชัย (2012-02-07 11:54:54) [แสดงความคิดเห็น]
The Educational Policies will be the best if there are two main parts: visional leaders and good teachers.....
โดย ผศ. ศุภวัฒนานนท์ บานชื่น (2012-02-07 22:07:18) [แสดงความคิดเห็น]
การศึกษาของประเทศไทยคงได้รับการพัฒนาทั้งด้านผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษาได้เป็นอย่างดี เพราะมีผู้นำระดับนโยบาย ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวการศึกษาของไทยในทุกด้าน และขอเป็นกำลังใจและขอสนับสนุนนโยบายทุกนโยบาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องย้าย เรื่องวิทยฐานะ อีกอย่างการที่จะดำเนืนไปได้ด้วยดี เรา ครูทุกคนอย่าลืมว่าเด็ก นักเรียนสำคัญสุด ให้สนใจที่ตัวเด็ก เพราะถ้าไม่มีนักเรียน ก็ไม่มีครูและไม่มีโรงเรียน เราควรใส่ใจเขาด้วยไม่ใช่มองทุกอย่างเป็นธุรกิจและผลประโยชน์ส่วนตัวเพียงอย่างเดียว
โดย พลากร ขุริมนต์ (2012-02-08 05:43:59) [แสดงความคิดเห็น]
การศึกษาของประเทศไทยคงได้รับการพัฒนาทั้งด้านผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษาได้เป็นอย่างดี เพราะมีผู้นำระดับนโยบาย ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวการศึกษาของไทยในทุกด้าน และขอเป็นกำลังใจและขอสนับสนุนนโยบายทุกนโยบาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องย้าย เรื่องวิทยฐานะ อีกอย่างการที่จะดำเนืนไปได้ด้วยดี เรา ครูทุกคนอย่าลืมว่าเด็ก นักเรียนสำคัญสุด ให้สนใจที่ตัวเด็ก เพราะถ้าไม่มีนักเรียน ก็ไม่มีครูและไม่มีโรงเรียน เราควรใส่ใจเขาด้วยไม่ใช่มองทุกอย่างเป็นธุรกิจและผลประโยชน์ส่วนตัวเพียงอย่างเดียว
โดย พลากร ขุริมนต์ (2012-02-08 05:44:00) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นนโยบายที่ยอดเยี่ยม หวังว่าจะนำส่การปฏิบัติและใช้ได้จริง จะทำให้ชาติเราพัฒนาและก้าวทันโลกได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เราคนไทยทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมมือกันทุกภาคส่วน ถ้าทุกคนรู้หน้าที่ มีความรับผิดขอบ ทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเต็มความรู้เต็มความสามารถ เต็มที่ เพื่อสังคมเพื่อส่วนรวมมากกว่าส่วนตน จะเกิดพลังสามัคคีอันยิ่งใหญ่ พัฒนาชาติไทยให้ก้าวไกลสู่สากล เตรียมตัวเข้าส่ประชาคมอาเซียนอย่างทันการณ์
โดย ช่อผกา มะทิตะโน (2012-02-08 07:49:56) [แสดงความคิดเห็น]
ไม่เห็นด้วยกับนโยบายยุบโรงเรียนขนาดเล็ก ควรได้ขอความเห็นชอบจากชุมชนก่อน โรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่สร้างและอยู่มาได้ด้วยชุมชน ยิ่งบอกว่าจะให้ ผอ.โรงเรียนขนาดเล็กไปเป็นรอง ผอ.โรงเรียนใหญ่ ยิ่งเป็นแนวคิดที่ผิด บางทีอาจต้องถึงศาลปกครอง เพราะ ผอ.กับรองผอ.นั้นมีที่ไปที่มาแตกต่างกัน ส่วนแนวคิดเรื่องครูพันธุ์ใหม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง จะให้ดีควรกำหนดคุณสมบัติคนที่จะมาสมัครสอบบรรจุเป็นครูว่าจะต้องเรียนครูมาตั้งแต่ต้น ไม่ใช่ไปเรียนอะไรมาก็ไม่รู้แล้วมาเรียนวิชาครูแค่ปีเดียว สอนก็ไม่ได้เรื่องจิตวิญญาณความเป็นครูก็ไม่มี แค่คนตกงานแล้วอยากเป็นครูแค่นั้น
โดย วิเศษ สารสัย (2012-02-08 09:17:01) [แสดงความคิดเห็น]
เคารพในความคิดเห็นนะคะ แต่กรุณาอย่าเหมารวมคนที่เค้าดี แต่คนที่เค้าดีคุณไม่เคยเจอก็มี เปิดใจและวิสัยทัศน์บ้าง ขอบคุณค่ะ
โดย ปฏิญญา จริตไทย (2012-02-11 15:26:55)
ไม่เห็นด้วยกับนโยบายยุบโรงเรียนขนาดเล็ก ควรได้ขอความเห็นชอบจากชุมชนก่อน โรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่สร้างและอยู่มาได้ด้วยชุมชน ยิ่งบอกว่าจะให้ ผอ.โรงเรียนขนาดเล็กไปเป็นรอง ผอ.โรงเรียนใหญ่ ยิ่งเป็นแนวคิดที่ผิด บางทีอาจต้องถึงศาลปกครอง เพราะ ผอ.กับรองผอ.นั้นมีที่ไปที่มาแตกต่างกัน ส่วนแนวคิดเรื่องครูพันธุ์ใหม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง จะให้ดีควรกำหนดคุณสมบัติคนที่จะมาสมัครสอบบรรจุเป็นครูว่าจะต้องเรียนครูมาตั้งแต่ต้น ไม่ใช่ไปเรียนอะไรมาก็ไม่รู้แล้วมาเรียนวิชาครูแค่ปีเดียว สอนก็ไม่ได้เรื่องจิตวิญญาณความเป็นครูก็ไม่มี แค่คนตกงานแล้วอยากเป็นครูแค่นั้น
โดย วิเศษ สารสัย (2012-02-08 09:17:15) [แสดงความคิดเห็น]
ไม่เห็นด้วยกับนโยบายยุบโรงเรียนขนาดเล็ก ควรได้ขอความเห็นชอบจากชุมชนก่อน โรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่สร้างและอยู่มาได้ด้วยชุมชน ยิ่งบอกว่าจะให้ ผอ.โรงเรียนขนาดเล็กไปเป็นรอง ผอ.โรงเรียนใหญ่ ยิ่งเป็นแนวคิดที่ผิด บางทีอาจต้องถึงศาลปกครอง เพราะ ผอ.กับรองผอ.นั้นมีที่ไปที่มาแตกต่างกัน ส่วนแนวคิดเรื่องครูพันธุ์ใหม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง จะให้ดีควรกำหนดคุณสมบัติคนที่จะมาสมัครสอบบรรจุเป็นครูว่าจะต้องเรียนครูมาตั้งแต่ต้น ไม่ใช่ไปเรียนอะไรมาก็ไม่รู้แล้วมาเรียนวิชาครูแค่ปีเดียว สอนก็ไม่ได้เรื่องจิตวิญญาณความเป็นครูก็ไม่มี แค่คนตกงานแล้วอยากเป็นครูแค่นั้น
โดย วิเศษ สารสัย (2012-02-08 09:17:21) [แสดงความคิดเห็น]
ไม่เห็นด้วยกับนโยบายยุบโรงเรียนขนาดเล็ก ควรได้ขอความเห็นชอบจากชุมชนก่อน โรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่สร้างและอยู่มาได้ด้วยชุมชน ยิ่งบอกว่าจะให้ ผอ.โรงเรียนขนาดเล็กไปเป็นรอง ผอ.โรงเรียนใหญ่ ยิ่งเป็นแนวคิดที่ผิด บางทีอาจต้องถึงศาลปกครอง เพราะ ผอ.กับรองผอ.นั้นมีที่ไปที่มาแตกต่างกัน ส่วนแนวคิดเรื่องครูพันธุ์ใหม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง จะให้ดีควรกำหนดคุณสมบัติคนที่จะมาสมัครสอบบรรจุเป็นครูว่าจะต้องเรียนครูมาตั้งแต่ต้น ไม่ใช่ไปเรียนอะไรมาก็ไม่รู้แล้วมาเรียนวิชาครูแค่ปีเดียว สอนก็ไม่ได้เรื่องจิตวิญญาณความเป็นครูก็ไม่มี แค่คนตกงานแล้วอยากเป็นครูแค่นั้น
โดย วิเศษ สารสัย (2012-02-08 09:18:13) [แสดงความคิดเห็น]
ไม่เห็นด้วยกับนโยบายยุบโรงเรียนขนาดเล็ก ควรได้ขอความเห็นชอบจากชุมชนก่อน โรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่สร้างและอยู่มาได้ด้วยชุมชน ยิ่งบอกว่าจะให้ ผอ.โรงเรียนขนาดเล็กไปเป็นรอง ผอ.โรงเรียนใหญ่ ยิ่งเป็นแนวคิดที่ผิด บางทีอาจต้องถึงศาลปกครอง เพราะ ผอ.กับรองผอ.นั้นมีที่ไปที่มาแตกต่างกัน ส่วนแนวคิดเรื่องครูพันธุ์ใหม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง จะให้ดีควรกำหนดคุณสมบัติคนที่จะมาสมัครสอบบรรจุเป็นครูว่าจะต้องเรียนครูมาตั้งแต่ต้น ไม่ใช่ไปเรียนอะไรมาก็ไม่รู้แล้วมาเรียนวิชาครูแค่ปีเดียว สอนก็ไม่ได้เรื่องจิตวิญญาณความเป็นครูก็ไม่มี แค่คนตกงานแล้วอยากเป็นครูแค่นั้น
โดย วิเศษ สารสัย (2012-02-08 09:18:14) [แสดงความคิดเห็น]
ไม่เห็นด้วยกับนโยบายยุบโรงเรียนขนาดเล็ก ควรได้ขอความเห็นชอบจากชุมชนก่อน โรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่สร้างและอยู่มาได้ด้วยชุมชน ยิ่งบอกว่าจะให้ ผอ.โรงเรียนขนาดเล็กไปเป็นรอง ผอ.โรงเรียนใหญ่ ยิ่งเป็นแนวคิดที่ผิด บางทีอาจต้องถึงศาลปกครอง เพราะ ผอ.กับรองผอ.นั้นมีที่ไปที่มาแตกต่างกัน ส่วนแนวคิดเรื่องครูพันธุ์ใหม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง จะให้ดีควรกำหนดคุณสมบัติคนที่จะมาสมัครสอบบรรจุเป็นครูว่าจะต้องเรียนครูมาตั้งแต่ต้น ไม่ใช่ไปเรียนอะไรมาก็ไม่รู้แล้วมาเรียนวิชาครูแค่ปีเดียว สอนก็ไม่ได้เรื่องจิตวิญญาณความเป็นครูก็ไม่มี แค่คนตกงานแล้วอยากเป็นครูแค่นั้น
โดย วิเศษ สารสัย (2012-02-08 09:18:40) [แสดงความคิดเห็น]
ไม่เห็นด้วยกับนโยบายยุบโรงเรียนขนาดเล็ก ควรได้ขอความเห็นชอบจากชุมชนก่อน โรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่สร้างและอยู่มาได้ด้วยชุมชน ยิ่งบอกว่าจะให้ ผอ.โรงเรียนขนาดเล็กไปเป็นรอง ผอ.โรงเรียนใหญ่ ยิ่งเป็นแนวคิดที่ผิด บางทีอาจต้องถึงศาลปกครอง เพราะ ผอ.กับรองผอ.นั้นมีที่ไปที่มาแตกต่างกัน ส่วนแนวคิดเรื่องครูพันธุ์ใหม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง จะให้ดีควรกำหนดคุณสมบัติคนที่จะมาสมัครสอบบรรจุเป็นครูว่าจะต้องเรียนครูมาตั้งแต่ต้น ไม่ใช่ไปเรียนอะไรมาก็ไม่รู้แล้วมาเรียนวิชาครูแค่ปีเดียว สอนก็ไม่ได้เรื่องจิตวิญญาณความเป็นครูก็ไม่มี แค่คนตกงานแล้วอยากเป็นครูแค่นั้น
โดย วิเศษ สารสัย (2012-02-08 09:18:53) [แสดงความคิดเห็น]
นโยบายดีเยี่ยมมากเลย ถ้าปฏิบัติได้ตามทุกเรื่องจะทำให้นักเรียนไทย ก้าวไกล สู่สากล
โดย อัมพิกา เปี่ยมสัมฤทธิ์ (2012-02-11 15:07:46) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นนโยบายที่ดีมาก ต่อวงการการศึกษาของไทยเราในยุคปัจจุบันนี้ อยากให้เด็กไทยทัดเทียนนานาอารยประเทศ หากเป็นจริงดังเช่นนั้น ปี 58 เด็กเราคงไม่เป็นทาสใคร สุดท้ายสร้างความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นในเรื่องการศึกษาก่อน เด็กบ้านนอกเป็นเด็กบ้านนอกสมัยใหม่ที่รับเพียงแค่สิ่งฉาบฉวยผิวเผินตื้นเกินที่นำทางชีวิตได้ กลายเป็นปิดกั้นอนาคตที่ดี แต่เปิดอนาคตที่เลวร้ายกำลังจะเกิดขึ้น นักค้ายารุ่นเยาว์ โสเภณีรุ่นเด็ก เด็กอันธพาลเต็มเมือง รุ่งเรืองแต่อบายมุข สุดท้ายอย่าให้เป็นแค่ความฝัน โปรดเถิด
โดย ไพรบูรณ์ บุญอาจ (2012-02-12 21:06:46) [แสดงความคิดเห็น]
นโยบายดี หรูเริศ เหมาะสมและตรงกับความต้องการของประชาชนเหลือเกิน สิ่งที่ท่านพูดออกมาคือความจริงที่ทุกคนต้องการและปรารถนา ท่านจะดูแลเราให้เหมือนประหนึ่งคนในครอบครัว แต่ท่านก็คงทราบว่าแม้แต่คนในครอบครัวเดียวกัน พี่น้องท้องเดียวกันแท้ๆพ่อแม่ยังรักไม่เท่ากัน แล้วคนทั้งประเทศท่านจะดูแลไหวหรือ ผ่านมาทุกรัฐบาลก็แถลงนโยบายที่บอกว่ามีประโยชน์ต่อลูกหลานไทยทั้งนั้น แต่ในทางปฏิบัติล้วนแต่เห็นแก่ได้ เห็นแก่ประโยชน์ตัว เห็นแก่พวกพ้องทั้งนั้น นโยบายดีแต่ผู้ปฏิบัติไม่ดีสุดท้ายก็ล้มเหลวตามเคย :tv01:
โดย สุนันทา เทพพิทักษ์ (2012-02-13 13:56:18) [แสดงความคิดเห็น]
ท่านรัฐมนตรีพูดได้ดีมากค่ะ ชอบมากเลยเพราะนโยบายทางการศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญมากทางด้านการศึกษาเป็นเสมือนแนวทางที่เราจะเดินต่อไปข้างหน้าเพื่อพัฒนาการศึกษา เพราะการศึกเป็นเสมือนกุญแจที่สำคัญหลายๆอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาชีพ การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ถ้าไม่มีการพัฒนาการศึกษาส่งผลให้ประชาชนขาดการพัฒนาตามไปด้วย
โดย ฮาซือนะห์ สะมะแอ (2012-02-14 20:16:39) [แสดงความคิดเห็น]
-การศึกษาเป็นความเจริญงอกงามของคนในชาติ การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพเป็นสุดยอดความต้องการของคนในชาติ
-กำหนดนโยบายที่ดี นำนโยบายที่ดีสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพเกิดคุณภาพ ประเมินการปฏิบัตินโยบายเพื่อปรับปรุง พัฒนาให้สามารถเกิดผลตามนโยบายได้จริง
-มืออาชีพต้องฝึกฝน ต้องรับการพัฒนาเป็นระบบใช้ปัจจัย กระบวนการที่เหมาะสม เพื่อผลที่เป็นไปตามความต้องการ(ที่กำหนดเป็นนโยบายไว้)
-ผู้บริหารระดับกระทรวง ระดับ สพฐ สำนักงานเขตมัธยม ประถม โรงเรียน สอดรับกันทำงานเป็นระบบที่ดี เพื่อคุณภาพผู้เรียน :tv12: :tv12: :tv12:
:tv03: :tv03: :tv03:
โดย ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ (2012-02-14 23:32:12) [แสดงความคิดเห็น]
นโยบายดี และเห็นด้วยที่จะลดภาระงานของครู ถ้าอยากให้การศึกษาและเด็กมีคุณภาพต้องให้ครูทำหน้าที่งานสอนอย่างเดียว เพื่อประสิทธิภาพของผู้เรียน :tv16:
โดย กรองจิตร์ อุ่นละม้าย (2012-02-15 00:01:08) [แสดงความคิดเห็น]
เชื่อว่าความฝันของทุกคนก็ต้องการอย่างท่านเช่นกัน
โดย เยาวลักษณ์ เขียวเขิน (2012-02-19 17:26:52) [แสดงความคิดเห็น]
นโยบายการศึกษาของดร.สุชาติ ถือเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การที่ผู้บริหารสถานศึกษาควรจะนำมาปรับปรุง แก้ไข นำมาพัฒนาการเรียนการสอนของบุคคลากรภายในโรงเรียนของท่านให้มีความเตริยก้าวหน้า เพราะการศึกษาของคนในชาติไทยปัจจุบันเริ่มมีสภาพการณ์ที่ต่ำลง สังเกตได้จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยรวมจะมีผลต่ำลง ถึงแม้ว่าผลสัมฤทธิ์อาจจะไม่สามารถบ่งบอกมาตรฐานการเรียนการสอนของไทยได้อย่างชัดเจนก็ตาม ผู้บริหารสถานศึกษาในยุคปัจจุบันส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นในการพัฒนาโรงเรียนเสียมากว่าการพัฒนาการเรียนการสอนในโรเรียน อนึ่งบุคคลากรทางการศึกษาที่มีอายุต่างก้เกษียณอายุราชการเป็นจำนวนมากทำให้เกิดผลกระทบส่วนหนึ่งต่อการเรียนการสอนเพราะพื้นฐานความรู้ของครุเหลา่นี้จะมีประสบการณ์ในการเรียนการสอนที่สั่งสมมาเป็นเวลานาน สิ่งเหล่านี้ก็ส่งผลทำให้ผลสัมฤทธิืทางการเรียนของนักเรียนเพิ่มสูงขึ้นไปด้วย แต่ในปัจจุบันครุส่วนใหญ่เป็นครูที่เข้ารับราชการ(บรรจุใหม่)ความรู้พื้นฐานมีมากแต่อาจจะขาดประสบการณ์และวิธีการสอน จึงทำให้การเรียนการสอนเกิดความบกพร่องบ้าง สิ่งเหล่านี้ผุ้บริหารสถานศึกษาควรที่จะให้ความสนใจและดุและอย่างจริงจังควบคู่ไปกับการบริหารปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียน และให้สอดคล้องตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี
โดย ณรงค์ชัย วงค์วาร (2012-02-22 23:01:54) [แสดงความคิดเห็น]
ยินดีต้อนรับท่านศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นอย่างยิ่ง 29.37 นาทีท่านแถลงได้ครอบคลุมทุกเรื่อง บริหารเวลาได้ดีมาก ครูของท่านก็จะช่วยเป็นฟันเฟืองให้นโยบายดำเนินได้สำเร็จเพื่อสร้างเด็กไทยให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีของประเทศชาติและพร้อมเจริญทัดเทียมอารยประเทศต่อไป
วีดีโอนี้ ต้องส่งต่อค่ะ
โดย นายเสฎฐวุฒิ ครูเกษตร (2012-02-29 21:25:40) [แสดงความคิดเห็น]
ยินดีต้อนรับท่านศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นอย่างยิ่ง 29.37 นาทีท่านแถลงได้ครอบคลุมทุกเรื่อง บริหารเวลาได้ดีมาก ครูของท่านก็จะช่วยเป็นฟันเฟืองให้นโยบายดำเนินได้สำเร็จเพื่อสร้างเด็กไทยให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีของประเทศชาติและพร้อมเจริญทัดเทียมอารยประเทศต่อไป
วีดีโอนี้ ต้องส่งต่อคครับ :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15:
โดย นายเสฎฐวุฒิ ครูเกษตร (2012-02-29 21:27:41) [แสดงความคิดเห็น]
นโยบายสุดยอดครับ โดยเฉพาะโครงการ One Tablet per child ที่ปัจจุบัน เทคโนโลยีมีความจำเป็นต่อการศึกษา
ในทางปฏิบัติจะเป็นอย่างไร คงต้องรอดูต่อไปครับ เป็นกำลังใจให้ครับ
โดย เอกราช บุราชรินทร์ (2012-03-01 11:33:17) [แสดงความคิดเห็น]
ขอท่านรัฐมนตรีฯ ดูแล
โทรทัศน์ครู ให้อยู่คู่ ครูไทย
ตลอดไปนะคะ เพราะโทรทัศน์ครู คือโทรทัศน์เพื่อครูและเป็นเพื่อนครู จริงๆคะ
โดย สุรางค์ สุวรรณหล่อ (2012-03-06 16:57:33) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากที่ฟังนโยบายของท่านรัฐมนตรีแล้ว ทำให้ดิฉันมีความดีใจและกังวลใจในเวลาเดียวกัน คือ ดิฉันมีความดีใจที่การศึกษาไทยจะมีการพัฒนาไปในทางที่ดีและก้าวไกลทัดเทียมนานาประเทศในเวลาในไม่ช้านี้ แต่อย่างไรก็ดี ก็ทำให้ดิฉันหวนคิดถึงสมัยยังเป็นเด็กนักเรียน ทุกวันนี้ที่ดิฉันได้ดีและสามารถนำความรู้ความสามารถมาใช้ถ่ายทอดความรู้ในแก่ผู้เรียนได้ในระดับหนึ่งก็เนื่องมาจากการเพียรพยายามเล่าเรียนและได้รับการถ่ายทอดความรู้มาจากหนังสือเป็นกองๆ จากการเพียรพยายามอบรมสั่งสอนของครู ทำให้เกิดความศรัธทาและพากเพียร ความมุ่งมั่นตั้งใจ และไม่เคยลืมเลือนอาจารย์ที่ให้วิชาความรู้ แต่หากเราเปลี่ยนระบบการถ่ายทอดความรู้จากมนุยษ์สู่มนุษย์จะทำให้วิถีการดำรงชีวิตในสังคมไทย การทักทาย กตัญญูกตเวที หรือการอ่อนน้อมถ่อมตนเลือนหายไปหรือไม่ เพราะในขณะที่เด็กไทยยุคใหม่วันๆเอาแต่พูดคุยจับจ้องแต่กับเทคโนโลยีที่พ่อแม่วิ่งตามไม่ทัน เด็กจะมีโลกส่วนตัวมากขึ้น สายตาสั้น สุขภาพจิตตกต่ำ หมกมุ่นกับเทคโนโลยีมากเกินไป (เนื่องจากเด็กไทยแตกต่างจากฝรั่ง) อาจจะทำให้สังคมไทยเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงนั่นแค่ความกังวลของครูอย่างดิฉัน ซึ่งต้องบอกก่อนว่าดิฉันปัจจุบันดิฉันมีอายุ 35 ปี นั่นหมายความว่าดิฉันก็คือครูยุคใหม่เช่นกันยังมีความกังวลเช่นนี้เลย :tv11:
โดย ทัตติยา น้อยพิทักษ์ (2012-03-07 17:43:14) [แสดงความคิดเห็น]
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaassssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
โดย ไล้ กุลก้น (2012-03-14 16:49:16) [แสดงความคิดเห็น]
นโยบายดี :tv15:
โดย สมจิตร ชัยบัง (2012-03-21 11:22:39) [แสดงความคิดเห็น]
นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ท่านศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ ธาดาธำรงเวชนอกจากเท่าเทียมกันในโอกาสของผู้เรียนแล้ว ICTก้เป้นสิ่งสำคัญ แต่จะทำให้โรงเรียนเข้มแข็ง นั้น อยากให้เน้นที่สถานศึกษาต้องเอาใจใส่ และแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยถือเป็นหน้าที่ของผู้บริหารและครูต้องระดมเครือข่ายผู้ปกครองและชุมชนร่วมกันทำงานด้วยความเข้มแข็ง เพราะปัจจุบันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษารุนแรงขึ้นตลอดเวลา ครูฝ่ายปกครองไม่มีอาวุธที่เหมาะสมที่จะไปต่อสู้ได้เลย มีแต่สอดส่องกวดขันและเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด แต่เป็นเป้าหมายของผู้ค้าและผุ้เสพที่ยึดเป็นศัตรูอันดับหนึ่ง ขอแสดงความเคารพกรุณาจัดเป็นนโยบายระดับต้นๆด้วยครับ
โดย อนุชา สุกุมลจันทร์ (2012-03-30 08:57:37) [แสดงความคิดเห็น]
เห็นด้วยกับนโยบายของท่าน แต่อยากจะฝากเรื่องการเปิดโรงเรียนกวดวิชาที่เดี่ยวนี้เป็นธุรกิจมากเกินไป สงสารผู้ปกครองที่มีรายได้น้อย ทำให้เกิดความเลื่อมหล้ำทางการศึกษามากขึ้นกว่าเดิม
โดย ภูวินทร์ โพธิสาขา (2012-04-01 12:57:59) [แสดงความคิดเห็น]
ขอให้ท่านสนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กทั้งระบบด้วยซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนที่ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม :tv15: :tv07: :tv17: :tv18:
โดย ชูสิน วรเดช ผอ.รร.สทิงพระชนูปถัมภ์ สพม.16 (2012-04-08 19:53:23) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15:
โดย วัฒนา ก้องแดนไพร (2012-04-16 12:44:57) [แสดงความคิดเห็น]
ได้รับฟังนโยบายของท่านศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแล้ว เป็นเรื่องที่ดีเยี่ยมหากปฏิบัติได้จริง และเห็นด้วยในอนาคตของเด็กไทยจะได้ทัดเทียมอารยประเทศต่อไปครับ
ครูที่ปฏิบัติงานมุ่งผลสัมฤทธิที่ผู้เรียนอย่างแท้จริง มักมีเวลาสำหรับสร้างผลงานให้ตนเองได้น้อยมาก ขอขอบคุณที่ท่านรัฐมนตรีพยายามเข้าใจคนทำงาน ดีใจและกังวลใจในเวลาเดียวกัน คือ ดิฉันมีความดีใจที่การศึกษาไทยจะมีการพัฒนาไปในทางที่ดีและก้าวไกลทัดเทียมนานาประเทศในเวลาในไม่ช้านี้ แต่อย่างไรก็ดี ก็ทำให้ดิฉันหวนคิดถึงสมัยยังเป็นเด็กนักเรียน ทุกวันนี้ที่ดิฉันได้ดีและสามารถนำความรู้ความสามารถมาใช้ถ่ายทอดความรู้ในแก่ผู้เรียนได้ในระดับหนึ่งก็เนื่องมาจากการเพียรพยายามเล่าเรียนและได้รับการถ่ายทอดความรู้มาจากหนังสือเป็นกองๆ จากการเพียรพยายามอบรมสั่งสอนของครู ทำให้เกิดความศรัธทาและพากเพียร ความมุ่งมั่นตั้งใจ และไม่เคยลืมเลือนอาจารย์ที่ให้วิชาความรู้ แต่หากเราเปลี่ยนระบบการถ่ายทอดความรู้จากมนุยษ์สู่มนุษย์จะทำให้วิถีการดำรงชีวิตในสังคมไทย การทักทาย กตัญญูกตเวที หรือการอ่อนน้อมถ่อมตนเลือนหายไปหรือไม่ เพราะในขณะที่เด็กไทยยุคใหม่วันๆเอาแต่พูดคุยจับจ้องแต่กับเทคโนโลยีที่พ่อแม่วิ่งตามไม่ทัน เด็กจะมีโลกส่วนตัวมากขึ้น สายตาสั้น สุขภาพจิตตกต่ำ หมกมุ่นกับเทคโนโลยีมากเกินไป (เนื่องจากเด็กไทยแตกต่างจากฝรั่ง) อาจจะทำให้สังคมไทยเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงนั่นแค่ความกังวลของครูอย่างดิฉัน ซึ่งต้องบอกก่อนว่าดิฉันปัจจุบันผมมีอายุ 35 ปี นั่นหมายความว่าผมก็คือครูยุคใหม่เช่นกันยังมีความกังวลเช่นนี้เลย
โดย นายอลงกรณ์ เขตสกุล (2012-04-22 11:45:43) [แสดงความคิดเห็น]
ลุยเลยครับ มองให้รอบ เพื่อการสร้างชาติที่ยั่งยืนที่เริ่มต้นด้วยการศึกษา
โดย สุนทร พริกจำรูญ (2012-05-11 12:46:20) [แสดงความคิดเห็น]
:tv18: :tv07:การพัฒนาการศึกษา ต้องพัฒนาทั้งระบบ การจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการศึกษา การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของครู ผู้บริหาร นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษา ควรดำเนินไปพร้อม ๆ กัน จะทำให้การศึกษาของไทยเราพัฒนาเท่าทันกับอารยประเทศ
ชื่นชมที่ท่านมารับตำแหน่งรัฐมนตรี เป็นกำลังใจให้ท่านค่ะ..
:tv15:
โดย รุจิรา แสนยศบุญเรือง (2012-05-28 10:42:53) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv