thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 2589
Rate :
 4.5
ความยาว : 14.26 นาที | Online : 2012-01-22  
    สร้างสุขในชั้นเรียน ตอน การจัดการชั้นเรียนด้วยเพลง และบทบาทสมมติ คุณครูนุจรินทร์ ทองกันทม  
    ชมการจัดการเรียนการสอนของ คุณครูนุจรินทร์ ทองกันทม รร.วัฒนาวิทยาลัย ในการแก้ปัญหาพฤติกรรมในชั้นเรียนพลศึกษาระดับประถมศึกษา ด้วยการใช้บทบาทสมมติ เกม เพลง ผสมผสานกับแนวคิดการเสริมแรงทางบวก ส่งผลดีทำให้เด็ก ๆ ยอมรับความแตกต่างระหว่างเพื่อน เกิดทักษะในการอยู่ร่วมกัน ความร่วมมือกันในห้องเรียน ทำให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ที่มีความสุขพร้อมๆ กันทั้งชั้นเรียนในที่สุด  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

กิจกรรมการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ ตอนที่ 1 อ.สุขุม เทศกรณ์ รร.ดาราคาม
เทคนิคการสอนไม่ให้น่าเบื่อ การสอนให้นักเรียนเข้าใจว่าลักษณะใด เป็นการเคลื่อนไหว และการเคลื่อนที่ ผ่านกิจกรรมเกมฝ่าด่านต่าง ๆ สนุกและเข้าใจง่าย เพิ่มเติม

สุขศึกษา ขาแดนซ์ อ.ธนพร บุญประสิทธิ์ ตอน 1
เทคนิคการสอนเรื่องอวัยวะภายใน โดยใช้เพลงสมัยใหม่ ของ อ.ธนพร บุญประสิทธิ์ ร.ร.พิชญศึกษา เพิ่มเติม

สุขศึกษา รูปแบบจิกซอว์ อ.ธนพร บุญประสิทธิ์ ตอน 2
หลังจากที่นำเข้าสู่บทเรียนอย่างสนุกสนานแล้ว ครูจะสอนเรื่องอวัยวะภายใน ให้ช่วยกันคิด หาข้อมูล แล้วนำมาเสนอหน้าห้อง เพิ่มเติม

กิจกรรมการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ ตอนที่ 2 อ.สุขุม เทศกรณ์ รร.ดาราคาม
(ตอนต่อ) การเรียนการสอนเรื่องการเคลื่อนไหว และการเคลื่อนที่ สามารถดัดแปลงเป็นกิจกรรม "เกมทักษะการทรงตัว" และ "เกมทักษะการเปลี่ยนป้าย" โดยมีรางวัลเป็นตัวกระตุ้น เพิ่มเติม

6 อ. พอเพียงสู่การมีสุขภาพดี คุณครูพรพรรณกมล ผู้ปรารถนาสิทธิ์
ชมทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสุขศึกษา เรื่อง 6 อ. พอเพียงสู่การมีสุขภาพ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เป็นรายบุคคลด้วยตนเอง ส่งผลให้นักเรียนเกิดความสนใจ และความสนุกในการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี เพิ่มเติม

 
 
ชอบมากๆๆได้เห็นความกล้าแสดงออกของเด็กๆในชั้นเรียน
โดย อานันต์ สะแตมาแง (2012-01-22 11:08:54) [แสดงความคิดเห็น]
ได้รู้ว่าผู้นำนั้น มันไม่ง่าย เเต่มันก็ไม่ยาก ถ้าเราพยายามจริง มันก็เป็นได้ นี้เเหละที่ผมได้
:tv15:
โดย สกรี เล๊าะมาอะ (2012-01-22 17:56:44) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบมากเลยครับทำให้ได้รู้ทักษะในการอยู่ร่วมการและความร่วมมือกันภายในห้องเรียนว่าเป็นอย่างไร
โดย บัยฮากิม รอนิ (2012-01-23 01:15:56) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบมากเลยครับทำให้ได้รู้ทักษะในการอยู่ร่วมการและความร่วมมือกันภายในห้องเรียนว่าเป็นอย่างไร
โดย บัยฮากิม รอนิ (2012-01-23 01:16:31) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบมากเลยครับทำให้ได้รู้ทักษะในการอยู่ร่วมการและความร่วมมือกันภายในห้องเรียนว่าเป็นอย่างไร
โดย บัยฮากิม รอนิ (2012-01-23 01:16:49) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบมากเลยครับทำให้ได้รู้ทักษะในการอยู่ร่วมการและความร่วมมือกันภายในห้องเรียนว่าเป็นอย่างไร
โดย บัยฮากิม รอนิ (2012-01-23 01:17:13) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบมากเลยครับทำให้ได้รู้ทักษะในการอยู่ร่วมการและความร่วมมือกันภายในห้องเรียนว่าเป็นอย่างไร
โดย บัยฮากิม รอนิ (2012-01-23 01:17:19) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบมากเลยครับทำให้ได้รู้ทักษะในการอยู่ร่วมการและความร่วมมือกันภายในห้องเรียนว่าเป็นอย่างไร
โดย บัยฮากิม รอนิ (2012-01-23 01:24:59) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนที่ทำใสห้เด็กเกิดความเข้าใจในการอยู่รวมกันและทำให้เด็ดไม่น่าเบื่ออีกด้วย :tv15:
โดย นิโซ๊ะ สาเมาะ (2012-01-23 13:17:59) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ทำให้เด็กรู้จักวินัยและรู้จักการเข้าสังคมกับผู้อื่นได้
โดย มาโซ สาและ (2012-01-23 15:23:16) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ใช้ร่างกายและจิตใจควบคู่กัน
โดย มะนาซาวี อูเซง (2012-01-23 15:40:32) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบมากๆๆเป็นเทคนิกที่ดีที่ทำให้เด็กสามารถเข้ากับผู้อื่นได้ง่าย
โดย ซารูวี เจะฮี (2012-01-23 15:50:03) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบมากๆเลยครับ ได้รู้เรื่องทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อื่น การทำงานร่วมกับผู้อื่นครับ :tv15: :tv02:
โดย อับดุลฮาเล็ม หะยะ (2012-01-23 16:40:35) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิชาที่สอนได้ดีมากและได้รู้ว่าการมีวินัยและมีความสาคัคคีนั้นทำให้ทุกคนนั้นประสบแต่ความสำเร็จ :tv01: :tv09: :tv18:
โดย มูฮัมหมัดไซดี ลงยะระ (2012-01-23 16:57:26) [แสดงความคิดเห็น]
ทำให้เด็กมีความร่วมมือกัน
โดย ฮูเซ็น วาจิ (2012-01-23 18:23:58) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบมากครับ ทําให้เด็กมีบรรยากาศในชั้นเรียน
โดย นูรฮาซัน ยูโซ๊ะบลูกา (2012-01-23 19:07:51) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ให้เด็กเข้าก้บสังคมได้ :tv01:
โดย มะซำรี ปอเง๊าะ (2012-01-23 19:56:58) [แสดงความคิดเห็น]
ผมชอบการสอนของคุณครูนุจรินทร์ ทองกันทม ด้วยการใช้บทบาทสมมติ เกม เพลง ผสมผสานกับแนวคิดการเสริมแรงทางบวก ส่งผลดีทำให้เด็ก ๆ ยอมรับความแตกต่างระหว่างเพื่อน เกิดทักษะในการอยู่ร่วมกัน :tv15:
โดย มาลีกรี ดือราแม (2012-01-23 21:44:24) [แสดงความคิดเห็น]
ผมชอบการสอนของคุณครูนุจรินทร์ ทองกันทม ด้วยการใช้บทบาทสมมติ เกม เพลง ผสมผสานกับแนวคิดการเสริมแรงทางบวก ส่งผลดีทำให้เด็ก ๆ ยอมรับความแตกต่างระหว่างเพื่อน เกิดทักษะในการอยู่ร่วมกัน :tv15:
โดย มาลีกรี ดือราแม (2012-01-23 21:44:25) [แสดงความคิดเห็น]
ผมชอบการสอนของคุณครูนุจรินทร์ ทองกันทม ด้วยการใช้บทบาทสมมติ เกม เพลง ผสมผสานกับแนวคิดการเสริมแรงทางบวก ส่งผลดีทำให้เด็ก ๆ ยอมรับความแตกต่างระหว่างเพื่อน เกิดทักษะในการอยู่ร่วมกัน :tv15:
โดย มาลีกรี ดือราแม (2012-01-23 21:44:37) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนที่ดีที่มีเทคนิดการใช้เพลงเพื่อปรับอารมณ์ของนักเรียน :tv15: :tv15:
โดย อาบูอาบัส อาลี (2012-01-23 22:02:04) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบมากวิธีการสอนของเขาทําให้เด็กเกิดทักษะในการอยุ่ร่วมกัน
โดย อดินันท์ สูโร (2012-01-24 00:57:56) [แสดงความคิดเห็น]
ทำให้นักเรียนมีความสนุกสนานในการเรียน
โดย มะสกือรี เซ็งมาดี (2012-01-24 17:05:08) [แสดงความคิดเห็น]
ในรายวิชานี้เป็นการสอนแบบบูรเการที่ดีมากแล้วเด็กๆให้ความสนใจที่จะเรียนมากขึ้นและยังมีเพลงให้เด็กได้เต้นแล้ร้องเพลงตามไปด้วยทำให้การเรียนการสอนเข้าถึ้งเด็กๆมากขึ้นและฝึกให้เด็กกล้าแสดงออกได้อย่างไม่อายในการเต้นรำและนอกจากเต้นรำเป็นแล้วและให้นักเรียนช่วยกันคิดวิเคราะห์สมองนอกจากนั้นให้นักเรียนเปรียบเทียบจังหวะการเต้นของหัวใจสองลักษฌะในขฌะที่ร่างกายออกกำกายใหม่ๆและในขฌะที่ร่ากายไม่ได้ออกกำกายเลย ถือว่าเป็นการสอนที่ดีมากๆเลยทีเดียวและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและและนักเรียนมีความสุขและสนุกสนาน
โดย ยาวานี วาเง๊าะ (2012-01-24 21:16:00) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นจัดสภาพให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างสนใจและตั้งใจ
โดย รอมลี ดือเระ (2012-01-25 12:20:58) [แสดงความคิดเห็น]
ถือว่าเป็นการสอนที่ดีมากๆเลยทีเดียวและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและและนักเรียนมีความสุขและสนุกสนาน :tv15:
โดย มะซอและ แวจิ (2012-01-25 12:58:52) [แสดงความคิดเห็น]
ได้รู้ว่าผู้นำนั้น มันไม่ง่าย เเต่มันก็ไม่ยาก ถ้าเราพยายามจริง มันก็เป็นได้ นี้เเหละที่ผมได้
โดย กัมรี อาลี (2012-01-25 22:21:57) [แสดงความคิดเห็น]
ได้รู้ว่าผู้นำนั้น มันไม่ง่าย เเต่มันก็ไม่ยาก ถ้าเราพยายามจริง มันก็เป็นได้ นี้เเหละที่ผมได้
โดย อีดิลฟิตรี มะมิง (2012-01-26 23:48:49) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสร้างความคิดทีดี
โดย อีดิลฟิตรี มะมิง (2012-01-27 03:09:16) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15:
โดย วัลยา ไชยธารี (2012-01-27 13:57:11) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15:
โดย วัลยา ไชยธารี (2012-01-27 13:57:33) [แสดงความคิดเห็น]
สร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้นำ
โดย อิสมาแอ มะแซ (2012-01-28 23:36:59) [แสดงความคิดเห็น]
วิชาพลศึกษาเป็นวิชาที่สำคัญกับร่างกาย และรู้จักการมีวินัย เป็นการสร้างทักษะในการอยู่ร่วมกัน ความร่วมมือกันในห้องเรียน ทำให้การเรียนรู้ที่มีความสุขในชั้เรียน
โดย ซัดดัม บือราเฮ็ง (2012-01-29 21:34:54) [แสดงความคิดเห็น]
ได้รับชมการจัดการเรียนการสอนของ คุณครูนุจรินทร์ ทองกันทม รร.วัฒนาวิทยาลัย ในการแก้ปัญหาพฤติกรรมในชั้นเรียนพลศึกษาระดับประถมศึกษา ด้วยการใช้บทบาทสมมติ เกม เพลง ผสมผสานกับแนวคิดการเสริมแรงทางบวก ส่งผลดีทำให้เด็ก ๆ ยอมรับความแตกต่างระหว่างเพื่อน เกิดทักษะในการอยู่ร่วมกัน ความร่วมมือกันในห้องเรียน ทำให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ที่มีความสุขพร้อมๆ กันทั้งชั้นเรียน เป็นแบบอย่างในการเรียนการสอนที่ดีเยี่ยม เพราะเป็นวิชาที่สำคัญมากกับร่างกายด้านสุขภาพ ชื่นชมค่ะ
โดย จงกลนี พึ่งตระกูล (2012-02-05 10:31:38) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจะทำให้ผู้เรียนได้รับความรู้ ความสนุกเพลิดเพลิน การเข้าหาสังคมที่มีความสุขและสามารถส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านได้อย่างครบถ้วน ผู้เรียนจะชื่นชอบและมีต้องการที่จะมาเรียนทุกๆครั้ง
โดย ฉัตรวิไล อินคง (2012-02-07 20:49:39) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเด็กรู้จักการมีวินัย เป็นการสร้างทักษะในการอยู่ร่วมกัน ความร่วมมือกันในห้องเรียน :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv18: :tv18: :tv18: :tv02:
โดย ธัญธร ฤาประสิทธิ์ (2012-02-11 11:31:41) [แสดงความคิดเห็น]
เก่งมากเลยครับน้องเรา. เป็นกำลังใจให้ครับ
โดย นันทพล มียิ่ง (2012-02-16 06:53:06) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่นชมการจัดการเรียนการสอนของ คุณครูนุจรินทร์ ทองกันทม ร.ร.วัฒนาวิทยาลัย มากครับ คุณครูได้บูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา ซึ่งการสอนวิชาพลศึกษานั่น ต้องใช้ทักษะและกระบวนการทางพลศึกษาในการที่จะทำให้การเรียนการสอนให้นักเรียนนั้นมีความสุข สนุกสนานซึ่ง ต้องมีการเตรียมแผนการสอนและ วิธีการแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งคุณครูนุจรินทร์ได้นำกระบวนการจัดการเรียนการสอน มาประยุกต์ใช้ร่วมกัน ทั้ง การแสดงบทบาทสมมติ เกม เพลง รวมทั้งการเสริมแรงด้านบวก การยอมรับในการทำงานเป็นทีม ขอบคุณคุณครูมากครับที่ตั้งใจในการสอนเด็ก เป็นกำลังใจให้ครับ ^-^ :tv15:
โดย สมชาย สายลม (2012-03-03 11:24:37) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้รับชมการจัดการเรียนการสอนของ คุณครูนุจรินทร์ ทองกันทม รร.วัฒนาวิทยาลัย สร้างสุขในชั้นเรียน ตอน การจัดการชั้นเรียนด้วยเพลง และบทบาทสมมติ ในการแก้ปัญหาพฤติกรรมในชั้นเรียนพลศึกษาระดับประถมศึกษา ด้วยการใช้บทบาทสมมติ เกม เพลง ผสมผสานกับแนวคิดการเสริมแรงทางบวก ส่งผลดีทำให้เด็ก ๆ ยอมรับความแตกต่างระหว่างเพื่อน เกิดทักษะในการอยู่ร่วมกัน ความร่วมมือกันในห้องเรียน ทำให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ที่มีความสุขพร้อมๆ กันทั้งชั้นเรียน เป็นแบบอย่างในการเรียนการสอนที่ดีเยี่ยม เพราะเป็นวิชาที่สำคัญมากกับร่างกายด้านสุขภาพ การจัดการชั้นเรียนด้วยเพลงและบทบาทสมมติ นวัตกรรมการเรียนการสอน:การจัดการชั้นเรียน ของคุณครูนุจรินทร์ ทองกันทม การเรียนการสอนที่มีการใช้เพลงช่วย ทำให้เด็กนักเรียนมีความสุขสนุกสนานในการเรียนการสอน และครูก็มีความสุขในการสอนด้วย เด็กนักเรียนมีความตั้งใจร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน และการแสดงบทบาทสมมุติทำให้มีความกล้าในการแสดงออกเหมาะสมสำหรับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในวันที่กำลังต้องการสร้างบุคคลิกและลักษณะความเป็นตัวตนเฉพาะ ช่วยให้การเรียนสนุกและเด็กนักเรียนถึงพร้อมในการพัฒนาตนเองทั้งทางร่างกาย อารมณ์สังคมและสติปัญา ในทุกด้านอย่างสมบูรณ์ และ จากที่ข้าพเจ้ารับชมคลิปวีดีโอนี้แล้ว ข้าพเจ้าจะนำความรู้ที่ได้ไปเป็นแนวทางในการสอน ครับ
โดย ศักดิ์ชัย อนันต์ชัยลิขิต (2012-03-09 14:57:46) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมคุณครูนุจรินทร์ มากค่ะ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในวิชาพลศึกษาได้สนุุกสนานนักเรียนให้ความร่วมมือในการเรียนดีมากและก็มีความสุขกล้าคิดกล้าแสดงออก ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนได้เป็นอย่างดี เกมและเพลงเป็นกิจกรรมที่ช่วยทำให้มีความสุขทั้งผู้เรียนและผู้สอน อยากชมวิดีโอที่สอนเด็กมัธยมบ้างว่คุณครูสอนมัธยมแล้วมีหลักในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างไรให้เหมาะสมกับวัย แต่สำหรับเด็กเล็กดูนักเรียนมีความสุขสนุกสนานดี และเหมาะสมกับวัยของเด็กเล็ก ขอขอบคุณที่นำวิดิโอมาให้ดู มากๆ :tv15: :tv15:
โดย มณีรัตน์ รอดเสวก (2012-04-02 11:22:11) [แสดงความคิดเห็น]
สวัสดีครับหลังจากได้รับชมรายการแล้วกระผมรู้สึกมีความปลื้มใจคุรครูนุจรินทร์มากเลยครับเหตุอันเนื่องมากจากการที่รายวิชาพละศึกษาเป็นรายวิชาที่ได้มีการแสดงออกเด็กก็จะชอบเพราะเป็นรายวิชาที่ได้มีการได้มีการผ่อนคลายไม่ไช่รายวิชาที่มีการนั่งเรียนในห้องเรียนพละศึกษาจึงเป็นรายวิชาที่นักเรียนให้ความสนใจมากกิจกรรมในการพันาจึงเป็นกิจกรรมที่มีความสนุกสนานแฝงอยู่บรรยากาศการเรียนรู้จึงเป้นบรรยากาศแบบชาติช่วยให้การเรียนรู้เป็นไปโดยธรรมชาติ
โดย ลัญจกร วิโรจนะ (2012-04-23 12:21:22) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนชั้นเด็กเล็กให้เกิดความรู้ที่ยั่งยืนต้องสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในตัวเด็กก่อน อย่างที่คุณครูนุจรินทร์ ทองกันทม โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยเพลงและบทบาทสมมติ การแก้ปัญหาของนักเรียนของคุณครูนุจรินทร์มีแนวทางที่น่ายกย่องมาก ใช้ความละเอียดอ่อนค้นหาจุดเด่นในตัวเด็กให้เจอ แล้วเสริมแรงเริ่มที่จุดเด่นนั้น ส่วนจุดด้อยของเด็ก คุณครูใช้การทำวิกฤติให้เป็นประโยชน์ ใช้เพลงมาแก้ปัญหา จนปัญหานั้นผ่านไปได้อย่างดี บรรยากาศในการเรียนรู้ของนักเรียนคุณครูก็สร้างบรรยากาศของความสุขนักเรียนมีส่วนร่วมในการเล่นเกม นักเรียนของคุณครูจึง เก่ง ดี มีสุข
โดย พวงเล็ก รักษาวงศ์ (2012-04-23 15:21:24) [แสดงความคิดเห็น]
ในรายวิชานี้คุณครูนุจรินทร์ ทองกันทม สร้างบรรยากาศในชั้นเรียนโดยการนำเพลงและบทบาทสมมุตมาใช้เพื่อให้เด็กมีการตื่นตัวและพร้อมที่จะเรียนเป็นการบูรณาการเรียนการสอนที่ดีมากและเป็นการสร้างความสนุกสนานในการเรียนการสอนให้กับเด็กๆแล้วยังเสริมแรงทางบวกให้กับเด็กที่สามารถปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ได้ด้วยความมั่นใจจึงเป็นที่ยอมรับของเพื่อนๆ เกิดทักษะในการอยู่ร่วมกันในสังคม รู้จักยอมรับกติการู้จักระเบียบวินัยรู้จักให้อภัยซึ่งกันและกันทำให้การเรียนรู้ในชั้นเรียนมีความสุขจึงทำให้เด็ก เก่ง ดี มีสุข
โดย พิชญุตม์ คงทอง (2012-04-23 21:12:15) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยเพลงและบทบาทสมมติ 1.เพื่อฝึกเด็กเรียนรู้ทักษะชีวิต 2.ฝึกวินัยความสนุกสนาน 3.ฝึกการแสดงออกกของเด็กๆซึ่งมาจากการฝึกบุคลิกภาพ บางคนเป็นเด็กมีความมั่นใจ กล้าแสดงออก มีความเป็นผู้นำสูง โดยแนะนำการร่วมกันคิดท่าทางประกอบเพลงร่วมกับเพื่อนๆ ซึ่งเด็กแต่ละคนจะช่วยกันแสดงความคิดเห็น และเด็กบางกลุ่มจะไม่ลงเอยกันต่างคนต่างคิด ครูจำเป็นต้องแนะนำให้เด็กยอมรับความคิดของเพื่อนด้วย แล้วหาเทคนิคการเรียนรู้กลุ่มใหญ่ ใช้เพลงเป็นสื่อ ร่วมกันร้องด้วยการใช้ชื่อของเด็ก ทำให้เด็กหาความสามารถของแต่ละคนมาเป็นวิธีจัดการเรียนการสอนรูปแบบต่างๆ ให้เด็กที่ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง มานำกิจกรรมกับคุณครู ช่วยให้เด็กที่ไม่กล้าแสดงออกเป็นที่ยอมรับของเพื่อนๆ
โดย กาบแก้ว ต๊ะพันธ์ (2012-04-24 21:41:18) [แสดงความคิดเห็น]
จาการที่ได้ดูวีดีโอสร้างสุขในชั้นเรียน ตอน การจัดการชั้นเรียนด้วยเพลง และบทบาทสมมติ คุณครูนุจรินทร์ ทองกันทม ถือว่าเป็นวีด๊โอที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สอนให้เด็กรู้จักทักษะชีวิต เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของคุณครู และสอนให้คนเป็นครูได้รู้ว่าเราต้องให้ความสนใจกับเด็กเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นเด็กนักเรียนที่มีปัญหาหรือไม่มีปัญหาก็ตาม สร้างให้เด็กเกิดการยอมรับความคิดเห็นของเพื่อนๆในกลุ่ม มีการใช้บทบาทสมมุติโดยใช้เกมในการเรียนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจควบคู่กับความสนุกสนานในการเรียน
โดย เฟาซียะห์ บือแน (2012-04-26 06:07:52) [แสดงความคิดเห็น]
จาการที่ได้ดูวีดีโอสร้างสุขในชั้นเรียน ตอน การจัดการชั้นเรียนด้วยเพลง และบทบาทสมมติ คุณครูนุจรินทร์ ทองกันทม ถือว่าเป็นวีด๊โอที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สอนให้เด็กรู้จักทักษะชีวิต เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของคุณครู และสอนให้คนเป็นครูได้รู้ว่าเราต้องให้ความสนใจกับเด็กเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นเด็กนักเรียนที่มีปัญหาหรือไม่มีปัญหาก็ตาม สร้างให้เด็กเกิดการยอมรับความคิดเห็นของเพื่อนๆในกลุ่ม มีการใช้บทบาทสมมุติโดยใช้เกมในการเรียนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจควบคู่กับความสนุกสนานในการเรียน
โดย เฟาซียะห์ บือแน (2012-04-26 06:07:54) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้รับชมการจัดการเรียนการสอนของ คุณครูนุจรินทร์ ทองกันทม รร.วัฒนาวิทยาลัย สร้างสุขในชั้นเรียน ตอน การจัดการชั้นเรียนด้วยเพลง และบทบาทสมมติ ในการแก้ปัญหาพฤติกรรมในชั้นเรียนพลศึกษาระดับประถมศึกษา ด้วยการใช้บทบาทสมมติ เกม เพลง ผสมผสานกับแนวคิดการเสริมแรงทางบวก ส่งผลดีทำให้เด็ก ๆ ยอมรับความแตกต่างระหว่างเพื่อน เกิดทักษะในการอยู่ร่วมกัน ความร่วมมือกันในห้องเรียน ทำให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ที่มีความสุขพร้อมๆ กันทั้งชั้นเรียน เป็นแบบอย่างในการเรียนการสอนที่ดีเยี่ยม เพราะเป็นวิชาที่สำคัญมากกับร่างกายด้านสุขภาพ การจัดการชั้นเรียนด้วยเพลงและบทบาทสมมติ นวัตกรรมการเรียนการสอน:การจัดการชั้นเรียน ของคุณครูนุจรินทร์ ทองกันทม การเรียนการสอนที่มีการใช้เพลงช่วย ทำให้เด็กนักเรียนมีความสุขสนุกสนานในการเรียนการสอน และครูก็มีความสุขในการสอนด้วย เด็กนักเรียนมีความตั้งใจร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน และการแสดงบทบาทสมมุติทำให้มีความกล้าในการแสดงออกเหมาะสมสำหรับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในวันที่กำลังต้องการสร้างบุคคลิกและลักษณะความเป็นตัวตนเฉพาะ ช่วยให้การเรียนสนุกและเด็กนักเรียนถึงพร้อมในการพัฒนาตนเองทั้งทางร่างกาย อารมณ์สังคมและสติปัญา ในทุกด้านอย่างสมบูรณ์ และ จากที่ข้าพเจ้ารับชมคลิปวีดีโอนี้แล้ว ข้าพเจ้าจะนำความรู้ที่ได้ไปเป็นแนวทางในการสอน ครับ
:tv11: :tv11:
โดย จินดาพร ขุนศรีอุเชนทร์ (2012-04-26 09:19:21) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบ ชอบ เพราะครูผู้หญิงคนนี้มีความมั่นใจ พร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียน ไม่เขิน คล่ิองแคล่ว
โดย ศราวุธ แสนสำราญ (2012-04-28 18:57:04) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ คุณครูนุจรินทร์ ทองกันทม รร.วัฒนาวิทยาลัย ตอน การจัดการชั้นเรียนด้วยเพลง และบทบาทสมมติ ในการแก้ปัญหาพฤติกรรมในชั้นเรียนพลศึกษาระดับประถมศึกษานั้น เป็นการจัดกิจกรรมที่ดีมาก ทำให้นักเรียนทุกคนรู้สึกสนุกสนานไปกับกิจกรรม นักเรียนและครูก็มีความสุขในกิจกรรมดังกล่าว นักเรียนยอมรับในความแตกต่างระหว่างเพื่อน เกิดทักษะในการอยู่ร่วมกันในสังคม มีน้ำใจต่อกัน จะนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนค่ะ :tv15: :tv15:
โดย อัจฉราวรรณ กองสุข (2012-04-29 09:54:18) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมกับกิจกรรมการสอน สร้างสุขในชั้นเรียน การเรียนโดยใช้เสียงเพลงและบทบาทสมมุติทำให้นักเรียนมีความสุข กล้าแสดงออกสนุกสนานพัฒนานักเรียนในทุกด้านสร่้างบรรยากาศในการเรียนได้ดีมาก เป็นแนวทางให้กับคุณครูทุกคนนำไปประยุกต์ใช้ในการสอนของตนเองได้เป็นอย่างดี
โดย ศุภนิตย์ ศรีสว่าง (2012-05-04 16:47:37) [แสดงความคิดเห็น]
ชมการจัดการเรียนการสอน สร้างสุขในชั้นเรียน ตอนการจัดการชั้นเรียนด้วยเพลงและบทบาทสมมติ คุณครูนุจรินทร์ ทองกันทบ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ในการแก้ปัญหาพฤติกรรมในชั้นเรียนพลศึกษาระดับประถมศึกษาด้วยการใช้บทบาทสมมติ เกม เพลงผสมผสานกับแนวคิดการเสริมแรงทางบวก ส่งผลดีทำให้เด็กๆยอมรับความแตกต่างระหว่างเพื่อน เกิดทักษะในการอยู่ร่วมกัน ความร่วมมือกันในห้องเรียน ทำให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ ที่มีความสุขพร้อมๆกันทั้งชั้นเรียนในที่สุด ขอบคุณความคิดดีๆของคุณครูและจะนำไปใช้สอนกับเด็กๆครับ
โดย วิรุณ วงษ์แหวน (2012-05-29 21:56:56) [แสดงความคิดเห็น]
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา จัดเป็นวิชาที่ให้ความสนุกสนานแก่เด็กๆเป็นอย่างยิ่ง ได้ผ่อนคลายจากเวลาที่เรียนมาทั้งวันหรือทั้งสัปดาห์ เพราะฉะนั้นควรมีกิจกรรมดีๆและให้ความรู้ความสนุกสนานเตรียมไว้รอนกเรียนของเรา บรรยากาศในการทำกิจกรรมและเทคนิคการสอนของครู นุรินร์ ในครั้งนี้ ดีมากเลยครับ ทั้งนี้คงเป็นประโยชน์แก่ครูอีกหลายๆคน รวมทั้งผมด้วย ก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับ สร้างสรรค์กิจกรรมและเทคนิคการสอนดีๆแบบนี้มาแบ่งปันกันอีก ขอบคุณครับ :tv15:
โดย นิติพงษ์ จันทร์ตา (2012-07-31 11:33:57) [แสดงความคิดเห็น]
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา จัดเป็นวิชาที่ให้ความสนุกสนานแก่เด็กๆเป็นอย่างยิ่ง ได้ผ่อนคลายจากเวลาที่เรียนมาทั้งวันหรือทั้งสัปดาห์ เพราะฉะนั้นควรมีกิจกรรมดีๆและให้ความรู้ความสนุกสนานเตรียมไว้รอนกเรียนของเรา บรรยากาศในการทำกิจกรรมและเทคนิคการสอนของครู นุรินร์ ในครั้งนี้ ดีมากเลยครับ ทั้งนี้คงเป็นประโยชน์แก่ครูอีกหลายๆคน รวมทั้งผมด้วย ก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับ สร้างสรรค์กิจกรรมและเทคนิคการสอนดีๆแบบนี้มาแบ่งปันกันอีก ขอบคุณครับ :tv15:
โดย นิติพงษ์ จันทร์ตา (2012-07-31 11:35:49) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิชาที่สอนได้ดีมากและได้รู้ว่าการมีวินัยและมีความสาคัคคีนั้นทำให้ทุกคนนั้นประสบแต่ความสำเร็จ
โดย ธีรศักดิ์ เอียดทุ่งคา (2012-07-31 12:53:34) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้รับชมการจัดการเรียนการสอนของ คุณครูนุจรินทร์ ทองกันทม รร.วัฒนาวิทยาลัย สร้างสุขในชั้นเรียน ตอน การจัดการชั้นเรียนด้วยเพลง และบทบาทสมมติ ในการแก้ปัญหาพฤติกรรมในชั้นเรียนพลศึกษาระดับประถมศึกษา ด้วยการใช้บทบาทสมมติ เกม เพลง ผสมผสานกับแนวคิดการเสริมแรงทางบวก ส่งผลดีทำให้เด็ก ๆ ยอมรับความแตกต่างระหว่างเพื่อน เกิดทักษะในการอยู่ร่วมกัน ความร่วมมือกันในห้องเรียน ทำให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ที่มีความสุขพร้อมๆ กันทั้งชั้นเรียน เป็นแบบอย่างในการเรียนการสอนที่ดีเยี่ยม เพราะเป็นวิชาที่สำคัญมากกับร่างกายด้านสุขภาพ การจัดการชั้นเรียนด้วยเพลงและบทบาทสมมติ นวัตกรรมการเรียนการสอน:การจัดการชั้นเรียน ของคุณครูนุจรินทร์ ทองกันทม การเรียนการสอนที่มีการใช้เพลงช่วย ทำให้เด็กนักเรียนมีความสุขสนุกสนานในการเรียนการสอน และครูก็มีความสุขในการสอนด้วย เด็กนักเรียนมีความตั้งใจร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน และการแสดงบทบาทสมมุติทำให้มีความกล้าในการแสดงออกเหมาะสมสำหรับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในวันที่กำลังต้องการสร้างบุคคลิกและลักษณะความเป็นตัวตนเฉพาะ ช่วยให้การเรียนสนุกและเด็กนักเรียนถึงพร้อมในการพัฒนาตนเองทั้งทางร่างกาย อารมณ์สังคมและสติปัญา ในทุกด้านอย่างสมบูรณ์ และ จากที่ข้าพเจ้ารับชมคลิปวีดีโอนี้แล้ว ข้าพเจ้าจะนำความรู้ที่ได้ไปเป็นแนวทางในการสอน ครับ
โดย นัสรี บินบือราเฮง (2012-12-05 21:40:55) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้รับชมการจัดการเรียนการสอนของ คุณครูนุจรินทร์ ทองกันทม รร.วัฒนาวิทยาลัย สร้างสุขในชั้นเรียน ตอน การจัดการชั้นเรียนด้วยเพลง และบทบาทสมมติ ในการแก้ปัญหาพฤติกรรมในชั้นเรียนพลศึกษาระดับประถมศึกษา ด้วยการใช้บทบาทสมมติ เกม เพลง ผสมผสานกับแนวคิดการเสริมแรงทางบวก ส่งผลดีทำให้เด็ก ๆ ยอมรับความแตกต่างระหว่างเพื่อน เกิดทักษะในการอยู่ร่วมกัน ความร่วมมือกันในห้องเรียน ทำให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ที่มีความสุขพร้อมๆ กันทั้งชั้นเรียน เป็นแบบอย่างในการเรียนการสอนที่ดีเยี่ยม เพราะเป็นวิชาที่สำคัญมากกับร่างกายด้านสุขภาพ การจัดการชั้นเรียนด้วยเพลงและบทบาทสมมติ นวัตกรรมการเรียนการสอน:การจัดการชั้นเรียน ของคุณครูนุจรินทร์ ทองกันทม การเรียนการสอนที่มีการใช้เพลงช่วย ทำให้เด็กนักเรียนมีความสุขสนุกสนานในการเรียนการสอน และครูก็มีความสุขในการสอนด้วย เด็กนักเรียนมีความตั้งใจร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน และการแสดงบทบาทสมมุติทำให้มีความกล้าในการแสดงออกเหมาะสมสำหรับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในวันที่กำลังต้องการสร้างบุคคลิกและลักษณะความเป็นตัวตนเฉพาะ ช่วยให้การเรียนสนุกและเด็กนักเรียนถึงพร้อมในการพัฒนาตนเองทั้งทางร่างกาย อารมณ์สังคมและสติปัญา ในทุกด้านอย่างสมบูรณ์ และ จากที่ข้าพเจ้ารับชมคลิปวีดีโอนี้แล้ว ข้าพเจ้าจะนำความรู้ที่ได้ไปเป็นแนวทางในการสอน ครับ
โดย นัสรี บินบือราเฮง (2012-12-05 21:42:20) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้รับชมการจัดการเรียนการสอนของ คุณครูนุจรินทร์ ทองกันทม รร.วัฒนาวิทยาลัย สร้างสุขในชั้นเรียน ตอน การจัดการชั้นเรียนด้วยเพลง และบทบาทสมมติ ในการแก้ปัญหาพฤติกรรมในชั้นเรียนพลศึกษาระดับประถมศึกษา ด้วยการใช้บทบาทสมมติ เกม เพลง ผสมผสานกับแนวคิดการเสริมแรงทางบวก ส่งผลดีทำให้เด็ก ๆ ยอมรับความแตกต่างระหว่างเพื่อน เกิดทักษะในการอยู่ร่วมกัน ความร่วมมือกันในห้องเรียน ทำให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ที่มีความสุขพร้อมๆ กันทั้งชั้นเรียน เป็นแบบอย่างในการเรียนการสอนที่ดีเยี่ยม เพราะเป็นวิชาที่สำคัญมากกับร่างกายด้านสุขภาพ การจัดการชั้นเรียนด้วยเพลงและบทบาทสมมติ นวัตกรรมการเรียนการสอน:การจัดการชั้นเรียน ของคุณครูนุจรินทร์ ทองกันทม การเรียนการสอนที่มีการใช้เพลงช่วย ทำให้เด็กนักเรียนมีความสุขสนุกสนานในการเรียนการสอน และครูก็มีความสุขในการสอนด้วย เด็กนักเรียนมีความตั้งใจร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน และการแสดงบทบาทสมมุติทำให้มีความกล้าในการแสดงออกเหมาะสมสำหรับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในวันที่กำลังต้องการสร้างบุคคลิกและลักษณะความเป็นตัวตนเฉพาะ ช่วยให้การเรียนสนุกและเด็กนักเรียนถึงพร้อมในการพัฒนาตนเองทั้งทางร่างกาย อารมณ์สังคมและสติปัญา ในทุกด้านอย่างสมบูรณ์ และ จากที่ข้าพเจ้ารับชมคลิปวีดีโอนี้แล้ว ข้าพเจ้าจะนำความรู้ที่ได้ไปเป็นแนวทางในการสอน ครับ
โดย นัสรี บินบือราเฮง (2012-12-05 21:42:21) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้รับชมการจัดการเรียนการสอนของ คุณครูนุจรินทร์ ทองกันทม รร.วัฒนาวิทยาลัย สร้างสุขในชั้นเรียน ตอน การจัดการชั้นเรียนด้วยเพลง และบทบาทสมมติ ในการแก้ปัญหาพฤติกรรมในชั้นเรียนพลศึกษาระดับประถมศึกษา ด้วยการใช้บทบาทสมมติ เกม เพลง ผสมผสานกับแนวคิดการเสริมแรงทางบวก ส่งผลดีทำให้เด็ก ๆ ยอมรับความแตกต่างระหว่างเพื่อน เกิดทักษะในการอยู่ร่วมกัน ความร่วมมือกันในห้องเรียน ทำให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ที่มีความสุขพร้อมๆ กันทั้งชั้นเรียน เป็นแบบอย่างในการเรียนการสอนที่ดีเยี่ยม เพราะเป็นวิชาที่สำคัญมากกับร่างกายด้านสุขภาพ การจัดการชั้นเรียนด้วยเพลงและบทบาทสมมติ นวัตกรรมการเรียนการสอน:การจัดการชั้นเรียน ของคุณครูนุจรินทร์ ทองกันทม การเรียนการสอนที่มีการใช้เพลงช่วย ทำให้เด็กนักเรียนมีความสุขสนุกสนานในการเรียนการสอน และครูก็มีความสุขในการสอนด้วย เด็กนักเรียนมีความตั้งใจร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน และการแสดงบทบาทสมมุติทำให้มีความกล้าในการแสดงออกเหมาะสมสำหรับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในวันที่กำลังต้องการสร้างบุคคลิกและลักษณะความเป็นตัวตนเฉพาะ ช่วยให้การเรียนสนุกและเด็กนักเรียนถึงพร้อมในการพัฒนาตนเองทั้งทางร่างกาย อารมณ์สังคมและสติปัญา ในทุกด้านอย่างสมบูรณ์ และ จากที่ข้าพเจ้ารับชมคลิปวีดีโอนี้แล้ว ข้าพเจ้าจะนำความรู้ที่ได้ไปเป็นแนวทางในการสอน ครับ
โดย นัสรี บินบือราเฮง (2012-12-05 21:42:21) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้รับชมการจัดการเรียนการสอนของ คุณครูนุจรินทร์ ทองกันทม รร.วัฒนาวิทยาลัย สร้างสุขในชั้นเรียน ตอน การจัดการชั้นเรียนด้วยเพลง และบทบาทสมมติ ในการแก้ปัญหาพฤติกรรมในชั้นเรียนพลศึกษาระดับประถมศึกษา ด้วยการใช้บทบาทสมมติ เกม เพลง ผสมผสานกับแนวคิดการเสริมแรงทางบวก ส่งผลดีทำให้เด็ก ๆ ยอมรับความแตกต่างระหว่างเพื่อน เกิดทักษะในการอยู่ร่วมกัน ความร่วมมือกันในห้องเรียน ทำให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ที่มีความสุขพร้อมๆ กันทั้งชั้นเรียน เป็นแบบอย่างในการเรียนการสอนที่ดีเยี่ยม เพราะเป็นวิชาที่สำคัญมากกับร่างกายด้านสุขภาพ การจัดการชั้นเรียนด้วยเพลงและบทบาทสมมติ นวัตกรรมการเรียนการสอน:การจัดการชั้นเรียน ของคุณครูนุจรินทร์ ทองกันทม การเรียนการสอนที่มีการใช้เพลงช่วย ทำให้เด็กนักเรียนมีความสุขสนุกสนานในการเรียนการสอน และครูก็มีความสุขในการสอนด้วย เด็กนักเรียนมีความตั้งใจร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน และการแสดงบทบาทสมมุติทำให้มีความกล้าในการแสดงออกเหมาะสมสำหรับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในวันที่กำลังต้องการสร้างบุคคลิกและลักษณะความเป็นตัวตนเฉพาะ ช่วยให้การเรียนสนุกและเด็กนักเรียนถึงพร้อมในการพัฒนาตนเองทั้งทางร่างกาย อารมณ์สังคมและสติปัญา ในทุกด้านอย่างสมบูรณ์ และ จากที่ข้าพเจ้ารับชมคลิปวีดีโอนี้แล้ว ข้าพเจ้าจะนำความรู้ที่ได้ไปเป็นแนวทางในการสอน ครับ
โดย นัสรี บินบือราเฮง (2012-12-05 21:42:21) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้รับชมการจัดการเรียนการสอนของ คุณครูนุจรินทร์ ทองกันทม รร.วัฒนาวิทยาลัย สร้างสุขในชั้นเรียน ตอน การจัดการชั้นเรียนด้วยเพลง และบทบาทสมมติ ในการแก้ปัญหาพฤติกรรมในชั้นเรียนพลศึกษาระดับประถมศึกษา ด้วยการใช้บทบาทสมมติ เกม เพลง ผสมผสานกับแนวคิดการเสริมแรงทางบวก ส่งผลดีทำให้เด็ก ๆ ยอมรับความแตกต่างระหว่างเพื่อน เกิดทักษะในการอยู่ร่วมกัน ความร่วมมือกันในห้องเรียน ทำให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ที่มีความสุขพร้อมๆ กันทั้งชั้นเรียน เป็นแบบอย่างในการเรียนการสอนที่ดีเยี่ยม เพราะเป็นวิชาที่สำคัญมากกับร่างกายด้านสุขภาพ การจัดการชั้นเรียนด้วยเพลงและบทบาทสมมติ นวัตกรรมการเรียนการสอน:การจัดการชั้นเรียน ของคุณครูนุจรินทร์ ทองกันทม การเรียนการสอนที่มีการใช้เพลงช่วย ทำให้เด็กนักเรียนมีความสุขสนุกสนานในการเรียนการสอน และครูก็มีความสุขในการสอนด้วย เด็กนักเรียนมีความตั้งใจร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน และการแสดงบทบาทสมมุติทำให้มีความกล้าในการแสดงออกเหมาะสมสำหรับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในวันที่กำลังต้องการสร้างบุคคลิกและลักษณะความเป็นตัวตนเฉพาะ ช่วยให้การเรียนสนุกและเด็กนักเรียนถึงพร้อมในการพัฒนาตนเองทั้งทางร่างกาย อารมณ์สังคมและสติปัญา ในทุกด้านอย่างสมบูรณ์ และ จากที่ข้าพเจ้ารับชมคลิปวีดีโอนี้แล้ว ข้าพเจ้าจะนำความรู้ที่ได้ไปเป็นแนวทางในการสอน ครับ
โดย นัสรี บินบือราเฮง (2012-12-05 21:42:22) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้รับชมการจัดการเรียนการสอนของ คุณครูนุจรินทร์ ทองกันทม รร.วัฒนาวิทยาลัย สร้างสุขในชั้นเรียน ตอน การจัดการชั้นเรียนด้วยเพลง และบทบาทสมมติ ในการแก้ปัญหาพฤติกรรมในชั้นเรียนพลศึกษาระดับประถมศึกษา ด้วยการใช้บทบาทสมมติ เกม เพลง ผสมผสานกับแนวคิดการเสริมแรงทางบวก ส่งผลดีทำให้เด็ก ๆ ยอมรับความแตกต่างระหว่างเพื่อน เกิดทักษะในการอยู่ร่วมกัน ความร่วมมือกันในห้องเรียน ทำให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ที่มีความสุขพร้อมๆ กันทั้งชั้นเรียน เป็นแบบอย่างในการเรียนการสอนที่ดีเยี่ยม เพราะเป็นวิชาที่สำคัญมากกับร่างกายด้านสุขภาพ การจัดการชั้นเรียนด้วยเพลงและบทบาทสมมติ นวัตกรรมการเรียนการสอน:การจัดการชั้นเรียน ของคุณครูนุจรินทร์ ทองกันทม การเรียนการสอนที่มีการใช้เพลงช่วย ทำให้เด็กนักเรียนมีความสุขสนุกสนานในการเรียนการสอน และครูก็มีความสุขในการสอนด้วย เด็กนักเรียนมีความตั้งใจร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน และการแสดงบทบาทสมมุติทำให้มีความกล้าในการแสดงออกเหมาะสมสำหรับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในวันที่กำลังต้องการสร้างบุคคลิกและลักษณะความเป็นตัวตนเฉพาะ ช่วยให้การเรียนสนุกและเด็กนักเรียนถึงพร้อมในการพัฒนาตนเองทั้งทางร่างกาย อารมณ์สังคมและสติปัญา ในทุกด้านอย่างสมบูรณ์ และ จากที่ข้าพเจ้ารับชมคลิปวีดีโอนี้แล้ว ข้าพเจ้าจะนำความรู้ที่ได้ไปเป็นแนวทางในการสอน ครับ
โดย นัสรี บินบือราเฮง (2012-12-05 21:42:22) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้รับชมการจัดการเรียนการสอนของ คุณครูนุจรินทร์ ทองกันทม รร.วัฒนาวิทยาลัย สร้างสุขในชั้นเรียน ตอน การจัดการชั้นเรียนด้วยเพลง และบทบาทสมมติ ในการแก้ปัญหาพฤติกรรมในชั้นเรียนพลศึกษาระดับประถมศึกษา ด้วยการใช้บทบาทสมมติ เกม เพลง ผสมผสานกับแนวคิดการเสริมแรงทางบวก ส่งผลดีทำให้เด็ก ๆ ยอมรับความแตกต่างระหว่างเพื่อน เกิดทักษะในการอยู่ร่วมกัน ความร่วมมือกันในห้องเรียน ทำให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ที่มีความสุขพร้อมๆ กันทั้งชั้นเรียน เป็นแบบอย่างในการเรียนการสอนที่ดีเยี่ยม เพราะเป็นวิชาที่สำคัญมากกับร่างกายด้านสุขภาพ การจัดการชั้นเรียนด้วยเพลงและบทบาทสมมติ นวัตกรรมการเรียนการสอน:การจัดการชั้นเรียน ของคุณครูนุจรินทร์ ทองกันทม การเรียนการสอนที่มีการใช้เพลงช่วย ทำให้เด็กนักเรียนมีความสุขสนุกสนานในการเรียนการสอน และครูก็มีความสุขในการสอนด้วย เด็กนักเรียนมีความตั้งใจร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน และการแสดงบทบาทสมมุติทำให้มีความกล้าในการแสดงออกเหมาะสมสำหรับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในวันที่กำลังต้องการสร้างบุคคลิกและลักษณะความเป็นตัวตนเฉพาะ ช่วยให้การเรียนสนุกและเด็กนักเรียนถึงพร้อมในการพัฒนาตนเองทั้งทางร่างกาย อารมณ์สังคมและสติปัญา ในทุกด้านอย่างสมบูรณ์ และ จากที่ข้าพเจ้ารับชมคลิปวีดีโอนี้แล้ว ข้าพเจ้าจะนำความรู้ที่ได้ไปเป็นแนวทางในการสอน ครับ
โดย นัสรี บินบือราเฮง (2012-12-05 21:42:22) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้รับชมการจัดการเรียนการสอนของ คุณครูนุจรินทร์ ทองกันทม รร.วัฒนาวิทยาลัย สร้างสุขในชั้นเรียน ตอน การจัดการชั้นเรียนด้วยเพลง และบทบาทสมมติ ในการแก้ปัญหาพฤติกรรมในชั้นเรียนพลศึกษาระดับประถมศึกษา ด้วยการใช้บทบาทสมมติ เกม เพลง ผสมผสานกับแนวคิดการเสริมแรงทางบวก ส่งผลดีทำให้เด็ก ๆ ยอมรับความแตกต่างระหว่างเพื่อน เกิดทักษะในการอยู่ร่วมกัน ความร่วมมือกันในห้องเรียน ทำให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ที่มีความสุขพร้อมๆ กันทั้งชั้นเรียน เป็นแบบอย่างในการเรียนการสอนที่ดีเยี่ยม เพราะเป็นวิชาที่สำคัญมากกับร่างกายด้านสุขภาพ การจัดการชั้นเรียนด้วยเพลงและบทบาทสมมติ นวัตกรรมการเรียนการสอน:การจัดการชั้นเรียน ของคุณครูนุจรินทร์ ทองกันทม การเรียนการสอนที่มีการใช้เพลงช่วย ทำให้เด็กนักเรียนมีความสุขสนุกสนานในการเรียนการสอน และครูก็มีความสุขในการสอนด้วย เด็กนักเรียนมีความตั้งใจร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน และการแสดงบทบาทสมมุติทำให้มีความกล้าในการแสดงออกเหมาะสมสำหรับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในวันที่กำลังต้องการสร้างบุคคลิกและลักษณะความเป็นตัวตนเฉพาะ ช่วยให้การเรียนสนุกและเด็กนักเรียนถึงพร้อมในการพัฒนาตนเองทั้งทางร่างกาย อารมณ์สังคมและสติปัญา ในทุกด้านอย่างสมบูรณ์ และ จากที่ข้าพเจ้ารับชมคลิปวีดีโอนี้แล้ว ข้าพเจ้าจะนำความรู้ที่ได้ไปเป็นแนวทางในการสอน ครับ
โดย นัสรี บินบือราเฮง (2012-12-05 21:42:23) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้รับชมการจัดการเรียนการสอนของ คุณครูนุจรินทร์ ทองกันทม รร.วัฒนาวิทยาลัย สร้างสุขในชั้นเรียน ตอน การจัดการชั้นเรียนด้วยเพลง และบทบาทสมมติ ในการแก้ปัญหาพฤติกรรมในชั้นเรียนพลศึกษาระดับประถมศึกษา ด้วยการใช้บทบาทสมมติ เกม เพลง ผสมผสานกับแนวคิดการเสริมแรงทางบวก ส่งผลดีทำให้เด็ก ๆ ยอมรับความแตกต่างระหว่างเพื่อน เกิดทักษะในการอยู่ร่วมกัน ความร่วมมือกันในห้องเรียน ทำให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ที่มีความสุขพร้อมๆ กันทั้งชั้นเรียน เป็นแบบอย่างในการเรียนการสอนที่ดีเยี่ยม เพราะเป็นวิชาที่สำคัญมากกับร่างกายด้านสุขภาพ การจัดการชั้นเรียนด้วยเพลงและบทบาทสมมติ นวัตกรรมการเรียนการสอน:การจัดการชั้นเรียน ของคุณครูนุจรินทร์ ทองกันทม การเรียนการสอนที่มีการใช้เพลงช่วย ทำให้เด็กนักเรียนมีความสุขสนุกสนานในการเรียนการสอน และครูก็มีความสุขในการสอนด้วย เด็กนักเรียนมีความตั้งใจร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน และการแสดงบทบาทสมมุติทำให้มีความกล้าในการแสดงออกเหมาะสมสำหรับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในวันที่กำลังต้องการสร้างบุคคลิกและลักษณะความเป็นตัวตนเฉพาะ ช่วยให้การเรียนสนุกและเด็กนักเรียนถึงพร้อมในการพัฒนาตนเองทั้งทางร่างกาย อารมณ์สังคมและสติปัญา ในทุกด้านอย่างสมบูรณ์ และ จากที่ข้าพเจ้ารับชมคลิปวีดีโอนี้แล้ว ข้าพเจ้าจะนำความรู้ที่ได้ไปเป็นแนวทางในการสอน ครับ
โดย นัสรี บินบือราเฮง (2012-12-05 21:42:23) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยเพลงและบทบาทสมมติ 1.เพื่อฝึกเด็กเรียนรู้ทักษะชีวิต 2.ฝึกวินัยความสนุกสนาน 3.ฝึกการแสดงออกกของเด็กๆซึ่งมาจากการฝึกบุคลิกภาพ บางคนเป็นเด็กมีความมั่นใจ กล้าแสดงออก มีความเป็นผู้นำสูง โดยแนะนำการร่วมกันคิดท่าทางประกอบเพลงร่วมกับเพื่อนๆ ซึ่งเด็กแต่ละคนจะช่วยกันแสดงความคิดเห็น และเด็กบางกลุ่มจะไม่ลงเอยกันต่างคนต่างคิด ครูจำเป็นต้องแนะนำให้เด็กยอมรับความคิดของเพื่อนด้วย แล้วหาเทคนิคการเรียนรู้กลุ่มใหญ่ ใช้เพลงเป็นสื่อ ร่วมกันร้องด้วยการใช้ชื่อของเด็ก ทำให้เด็กหาความสามารถของแต่ละคนมาเป็นวิธีจัดการเรียนการสอนรูปแบบต่างๆ ให้เด็กที่ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง มานำกิจกรรมกับคุณครู ช่วยให้เด็กที่ไม่กล้าแสดงออกเป็นที่ยอมรับของเพื่อนๆ
โดย อับดุลวาฮับ บินเจ๊ะแว (2012-12-05 22:23:40) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยเพลงและบทบาทสมมติ 1.เพื่อฝึกเด็กเรียนรู้ทักษะชีวิต 2.ฝึกวินัยความสนุกสนาน 3.ฝึกการแสดงออกกของเด็กๆซึ่งมาจากการฝึกบุคลิกภาพ บางคนเป็นเด็กมีความมั่นใจ กล้าแสดงออก มีความเป็นผู้นำสูง โดยแนะนำการร่วมกันคิดท่าทางประกอบเพลงร่วมกับเพื่อนๆ ซึ่งเด็กแต่ละคนจะช่วยกันแสดงความคิดเห็น และเด็กบางกลุ่มจะไม่ลงเอยกันต่างคนต่างคิด ครูจำเป็นต้องแนะนำให้เด็กยอมรับความคิดของเพื่อนด้วย แล้วหาเทคนิคการเรียนรู้กลุ่มใหญ่ ใช้เพลงเป็นสื่อ ร่วมกันร้องด้วยการใช้ชื่อของเด็ก ทำให้เด็กหาความสามารถของแต่ละคนมาเป็นวิธีจัดการเรียนการสอนรูปแบบต่างๆ ให้เด็กที่ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง มานำกิจกรรมกับคุณครู ช่วยให้เด็กที่ไม่กล้าแสดงออกเป็นที่ยอมรับของเพื่อนๆ
โดย อับดุลวาฮับ บินเจ๊ะแว (2012-12-05 22:23:50) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยเพลงและบทบาทสมมติ 1.เพื่อฝึกเด็กเรียนรู้ทักษะชีวิต 2.ฝึกวินัยความสนุกสนาน 3.ฝึกการแสดงออกกของเด็กๆซึ่งมาจากการฝึกบุคลิกภาพ บางคนเป็นเด็กมีความมั่นใจ กล้าแสดงออก มีความเป็นผู้นำสูง โดยแนะนำการร่วมกันคิดท่าทางประกอบเพลงร่วมกับเพื่อนๆ ซึ่งเด็กแต่ละคนจะช่วยกันแสดงความคิดเห็น และเด็กบางกลุ่มจะไม่ลงเอยกันต่างคนต่างคิด ครูจำเป็นต้องแนะนำให้เด็กยอมรับความคิดของเพื่อนด้วย แล้วหาเทคนิคการเรียนรู้กลุ่มใหญ่ ใช้เพลงเป็นสื่อ ร่วมกันร้องด้วยการใช้ชื่อของเด็ก ทำให้เด็กหาความสามารถของแต่ละคนมาเป็นวิธีจัดการเรียนการสอนรูปแบบต่างๆ ให้เด็กที่ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง มานำกิจกรรมกับคุณครู ช่วยให้เด็กที่ไม่กล้าแสดงออกเป็นที่ยอมรับของเพื่อนๆ
โดย อับดุลวาฮับ บินเจ๊ะแว (2012-12-05 22:23:52) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยเพลงและบทบาทสมมติ 1.เพื่อฝึกเด็กเรียนรู้ทักษะชีวิต 2.ฝึกวินัยความสนุกสนาน 3.ฝึกการแสดงออกกของเด็กๆซึ่งมาจากการฝึกบุคลิกภาพ บางคนเป็นเด็กมีความมั่นใจ กล้าแสดงออก มีความเป็นผู้นำสูง โดยแนะนำการร่วมกันคิดท่าทางประกอบเพลงร่วมกับเพื่อนๆ ซึ่งเด็กแต่ละคนจะช่วยกันแสดงความคิดเห็น และเด็กบางกลุ่มจะไม่ลงเอยกันต่างคนต่างคิด ครูจำเป็นต้องแนะนำให้เด็กยอมรับความคิดของเพื่อนด้วย แล้วหาเทคนิคการเรียนรู้กลุ่มใหญ่ ใช้เพลงเป็นสื่อ ร่วมกันร้องด้วยการใช้ชื่อของเด็ก ทำให้เด็กหาความสามารถของแต่ละคนมาเป็นวิธีจัดการเรียนการสอนรูปแบบต่างๆ ให้เด็กที่ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง มานำกิจกรรมกับคุณครู ช่วยให้เด็กที่ไม่กล้าแสดงออกเป็นที่ยอมรับของเพื่อนๆ
โดย อับดุลวาฮับ บินเจ๊ะแว (2012-12-05 22:23:55) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยเพลงและบทบาทสมมติ 1.เพื่อฝึกเด็กเรียนรู้ทักษะชีวิต 2.ฝึกวินัยความสนุกสนาน 3.ฝึกการแสดงออกกของเด็กๆซึ่งมาจากการฝึกบุคลิกภาพ บางคนเป็นเด็กมีความมั่นใจ กล้าแสดงออก มีความเป็นผู้นำสูง โดยแนะนำการร่วมกันคิดท่าทางประกอบเพลงร่วมกับเพื่อนๆ ซึ่งเด็กแต่ละคนจะช่วยกันแสดงความคิดเห็น และเด็กบางกลุ่มจะไม่ลงเอยกันต่างคนต่างคิด ครูจำเป็นต้องแนะนำให้เด็กยอมรับความคิดของเพื่อนด้วย แล้วหาเทคนิคการเรียนรู้กลุ่มใหญ่ ใช้เพลงเป็นสื่อ ร่วมกันร้องด้วยการใช้ชื่อของเด็ก ทำให้เด็กหาความสามารถของแต่ละคนมาเป็นวิธีจัดการเรียนการสอนรูปแบบต่างๆ ให้เด็กที่ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง มานำกิจกรรมกับคุณครู ช่วยให้เด็กที่ไม่กล้าแสดงออกเป็นที่ยอมรับของเพื่อนๆ
โดย อับดุลวาฮับ บินเจ๊ะแว (2012-12-05 22:24:08) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยเพลงและบทบาทสมมติ 1.เพื่อฝึกเด็กเรียนรู้ทักษะชีวิต 2.ฝึกวินัยความสนุกสนาน 3.ฝึกการแสดงออกกของเด็กๆซึ่งมาจากการฝึกบุคลิกภาพ บางคนเป็นเด็กมีความมั่นใจ กล้าแสดงออก มีความเป็นผู้นำสูง โดยแนะนำการร่วมกันคิดท่าทางประกอบเพลงร่วมกับเพื่อนๆ ซึ่งเด็กแต่ละคนจะช่วยกันแสดงความคิดเห็น และเด็กบางกลุ่มจะไม่ลงเอยกันต่างคนต่างคิด ครูจำเป็นต้องแนะนำให้เด็กยอมรับความคิดของเพื่อนด้วย แล้วหาเทคนิคการเรียนรู้กลุ่มใหญ่ ใช้เพลงเป็นสื่อ ร่วมกันร้องด้วยการใช้ชื่อของเด็ก ทำให้เด็กหาความสามารถของแต่ละคนมาเป็นวิธีจัดการเรียนการสอนรูปแบบต่างๆ ให้เด็กที่ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง มานำกิจกรรมกับคุณครู ช่วยให้เด็กที่ไม่กล้าแสดงออกเป็นที่ยอมรับของเพื่อนๆ
โดย อับดุลวาฮับ บินเจ๊ะแว (2012-12-05 22:24:26) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยเพลงและบทบาทสมมติ 1.เพื่อฝึกเด็กเรียนรู้ทักษะชีวิต 2.ฝึกวินัยความสนุกสนาน 3.ฝึกการแสดงออกกของเด็กๆซึ่งมาจากการฝึกบุคลิกภาพ บางคนเป็นเด็กมีความมั่นใจ กล้าแสดงออก มีความเป็นผู้นำสูง โดยแนะนำการร่วมกันคิดท่าทางประกอบเพลงร่วมกับเพื่อนๆ ซึ่งเด็กแต่ละคนจะช่วยกันแสดงความคิดเห็น และเด็กบางกลุ่มจะไม่ลงเอยกันต่างคนต่างคิด ครูจำเป็นต้องแนะนำให้เด็กยอมรับความคิดของเพื่อนด้วย แล้วหาเทคนิคการเรียนรู้กลุ่มใหญ่ ใช้เพลงเป็นสื่อ ร่วมกันร้องด้วยการใช้ชื่อของเด็ก ทำให้เด็กหาความสามารถของแต่ละคนมาเป็นวิธีจัดการเรียนการสอนรูปแบบต่างๆ ให้เด็กที่ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง มานำกิจกรรมกับคุณครู ช่วยให้เด็กที่ไม่กล้าแสดงออกเป็นที่ยอมรับของเพื่อนๆ
โดย อับดุลวาฮับ บินเจ๊ะแว (2012-12-05 22:24:33) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยเพลงและบทบาทสมมติ 1.เพื่อฝึกเด็กเรียนรู้ทักษะชีวิต 2.ฝึกวินัยความสนุกสนาน 3.ฝึกการแสดงออกกของเด็กๆซึ่งมาจากการฝึกบุคลิกภาพ บางคนเป็นเด็กมีความมั่นใจ กล้าแสดงออก มีความเป็นผู้นำสูง โดยแนะนำการร่วมกันคิดท่าทางประกอบเพลงร่วมกับเพื่อนๆ ซึ่งเด็กแต่ละคนจะช่วยกันแสดงความคิดเห็น และเด็กบางกลุ่มจะไม่ลงเอยกันต่างคนต่างคิด ครูจำเป็นต้องแนะนำให้เด็กยอมรับความคิดของเพื่อนด้วย แล้วหาเทคนิคการเรียนรู้กลุ่มใหญ่ ใช้เพลงเป็นสื่อ ร่วมกันร้องด้วยการใช้ชื่อของเด็ก ทำให้เด็กหาความสามารถของแต่ละคนมาเป็นวิธีจัดการเรียนการสอนรูปแบบต่างๆ ให้เด็กที่ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง มานำกิจกรรมกับคุณครู ช่วยให้เด็กที่ไม่กล้าแสดงออกเป็นที่ยอมรับของเพื่อนๆ
โดย อับดุลวาฮับ บินเจ๊ะแว (2012-12-05 22:24:43) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยเพลงและบทบาทสมมติ 1.เพื่อฝึกเด็กเรียนรู้ทักษะชีวิต 2.ฝึกวินัยความสนุกสนาน 3.ฝึกการแสดงออกกของเด็กๆซึ่งมาจากการฝึกบุคลิกภาพ บางคนเป็นเด็กมีความมั่นใจ กล้าแสดงออก มีความเป็นผู้นำสูง โดยแนะนำการร่วมกันคิดท่าทางประกอบเพลงร่วมกับเพื่อนๆ ซึ่งเด็กแต่ละคนจะช่วยกันแสดงความคิดเห็น และเด็กบางกลุ่มจะไม่ลงเอยกันต่างคนต่างคิด ครูจำเป็นต้องแนะนำให้เด็กยอมรับความคิดของเพื่อนด้วย แล้วหาเทคนิคการเรียนรู้กลุ่มใหญ่ ใช้เพลงเป็นสื่อ ร่วมกันร้องด้วยการใช้ชื่อของเด็ก ทำให้เด็กหาความสามารถของแต่ละคนมาเป็นวิธีจัดการเรียนการสอนรูปแบบต่างๆ ให้เด็กที่ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง มานำกิจกรรมกับคุณครู ช่วยให้เด็กที่ไม่กล้าแสดงออกเป็นที่ยอมรับของเพื่อนๆ
โดย อับดุลวาฮับ บินเจ๊ะแว (2012-12-05 22:24:51) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้รับชมการจัดการเรียนการสอนของ คุณครูนุจรินทร์ ทองกันทม รร.วัฒนาวิทยาลัย สร้างสุขในชั้นเรียน ตอน การจัดการชั้นเรียนด้วยเพลง และบทบาทสมมติ ในการแก้ปัญหาพฤติกรรมในชั้นเรียนพลศึกษาระดับประถมศึกษา ด้วยการใช้บทบาทสมมติ เกม เพลง ผสมผสานกับแนวคิดการเสริมแรงทางบวก ส่งผลดีทำให้เด็ก ๆ ยอมรับความแตกต่างระหว่างเพื่อน เกิดทักษะในการอยู่ร่วมกัน ความร่วมมือกันในห้องเรียน ทำให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ที่มีความสุขพร้อมๆ กันทั้งชั้นเรียน เป็นแบบอย่างในการเรียนการสอนที่ดีเยี่ยม เพราะเป็นวิชาที่สำคัญมากกับร่างกายด้านสุขภาพ การจัดการชั้นเรียนด้วยเพลงและบทบาทสมมติ นวัตกรรมการเรียนการสอน:การจัดการชั้นเรียน ของคุณครูนุจรินทร์ ทองกันทม การเรียนการสอนที่มีการใช้เพลงช่วย ทำให้เด็กนักเรียนมีความสุขสนุกสนานในการเรียนการสอน และครูก็มีความสุขในการสอนด้วย เด็กนักเรียนมีความตั้งใจร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน และการแสดงบทบาทสมมุติทำให้มีความกล้าในการแสดงออกเหมาะสมสำหรับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในวันที่กำลังต้องการสร้างบุคคลิกและลักษณะความเป็นตัวตนเฉพาะ ช่วยให้การเรียนสนุกและเด็กนักเรียนถึงพร้อมในการพัฒนาตนเองทั้งทางร่างกาย อารมณ์สังคมและสติปัญา ในทุกด้านอย่างสมบูรณ์ และ จากที่ข้าพเจ้ารับชมคลิปวีดีโอนี้แล้ว ข้าพเจ้าจะนำความรู้ที่ได้ไปเป็นแนวทางในการสอน ครับ
โดย ซูลฮิลมี แลเมาะ (2012-12-06 10:08:19) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้รับชมการจัดการเรียนการสอนของ คุณครูนุจรินทร์ ทองกันทม รร.วัฒนาวิทยาลัย สร้างสุขในชั้นเรียน ตอน การจัดการชั้นเรียนด้วยเพลง และบทบาทสมมติ ในการแก้ปัญหาพฤติกรรมในชั้นเรียนพลศึกษาระดับประถมศึกษา ด้วยการใช้บทบาทสมมติ เกม เพลง ผสมผสานกับแนวคิดการเสริมแรงทางบวก ส่งผลดีทำให้เด็ก ๆ ยอมรับความแตกต่างระหว่างเพื่อน เกิดทักษะในการอยู่ร่วมกัน ความร่วมมือกันในห้องเรียน ทำให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ที่มีความสุขพร้อมๆ กันทั้งชั้นเรียน เป็นแบบอย่างในการเรียนการสอนที่ดีเยี่ยม เพราะเป็นวิชาที่สำคัญมากกับร่างกายด้านสุขภาพ การจัดการชั้นเรียนด้วยเพลงและบทบาทสมมติ นวัตกรรมการเรียนการสอน:การจัดการชั้นเรียน ของคุณครูนุจรินทร์ ทองกันทม การเรียนการสอนที่มีการใช้เพลงช่วย ทำให้เด็กนักเรียนมีความสุขสนุกสนานในการเรียนการสอน และครูก็มีความสุขในการสอนด้วย เด็กนักเรียนมีความตั้งใจร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน และการแสดงบทบาทสมมุติทำให้มีความกล้าในการแสดงออกเหมาะสมสำหรับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในวันที่กำลังต้องการสร้างบุคคลิกและลักษณะความเป็นตัวตนเฉพาะ ช่วยให้การเรียนสนุกและเด็กนักเรียนถึงพร้อมในการพัฒนาตนเองทั้งทางร่างกาย อารมณ์สังคมและสติปัญา ในทุกด้านอย่างสมบูรณ์ และ จากที่ข้าพเจ้ารับชมคลิปวีดีโอนี้แล้ว ข้าพเจ้าจะนำความรู้ที่ได้ไปเป็นแนวทางในการสอน ครับ
โดย ซูลฮิลมี แลเมาะ (2012-12-06 10:08:47) [แสดงความคิดเห็น]
จารการที่ไ้ด้ชมวีดีโอ เรื่องสร้างสุขในชั้นเรียน ตอน การจัดการชั้นเรียนด้วยเพลง และบทบาทสมมติ ของคุณครูนุจรินทร์ ทองกันทม ทำให้ได้รู้วิธีการแก้ปัญหาของครูในเรื่องต่างๆ เช่นการอยู่ร่วมกับผู้อื่น การแก้ไขปัญหาเด็กที่ไม่เหมือนกับคนอื่นให้เรียนร่วมกับนักเรียนคนอื่นๆได้อย่างมีความสุข การให้กำลังใจแก่นักเรียนครูมีความคิดที่สร้างสรรค์มากๆเลย สามารถเอาดนตรีและบทเพลงมาใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างดีเยี่ยมเพราะเด็กสามารถผ่อนคลายสิ่งที่เครียดๆ ทำให้เกิดความสนุกสนานและมีความสุขในการเรียนกระตุ้นให้เด็กอยากเรียน สนใจในสิ่งที่ครูจะสอน และครูยังสอนเรื่องการให้อภัยให้กับผู้อื่น และครูยังสามารถแก้ปัญหาเรื่องความแตกต่างทางสมรรถภาพทางร่างกายของนักเรียนให้สามารถเรียนร่วมกันได้ เล่นเกมร่วมกันได้ ครูนำเอาเทคนิคบทบาทสมมติมาใช้ในการสอนเพื่ิสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียนให้มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น คุณครูเก่งมากๆ ผมจะนำความรู้จากการดูวีดีโอครั้งนี้ไปใช้ในการไปฝึกสอน และผมขอขอบคุณครูมากๆครับ :tv15:
โดย อับดุลฮาเล็ม หะยะ (2012-12-06 10:20:14) [แสดงความคิดเห็น]
จารการที่ไ้ด้ชมวีดีโอ เรื่องสร้างสุขในชั้นเรียน ตอน การจัดการชั้นเรียนด้วยเพลง และบทบาทสมมติ ของคุณครูนุจรินทร์ ทองกันทม ทำให้ได้รู้วิธีการแก้ปัญหาของครูในเรื่องต่างๆ เช่นการอยู่ร่วมกับผู้อื่น การแก้ไขปัญหาเด็กที่ไม่เหมือนกับคนอื่นให้เรียนร่วมกับนักเรียนคนอื่นๆได้อย่างมีความสุข การให้กำลังใจแก่นักเรียนครูมีความคิดที่สร้างสรรค์มากๆเลย สามารถเอาดนตรีและบทเพลงมาใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างดีเยี่ยมเพราะเด็กสามารถผ่อนคลายสิ่งที่เครียดๆ ทำให้เกิดความสนุกสนานและมีความสุขในการเรียนกระตุ้นให้เด็กอยากเรียน สนใจในสิ่งที่ครูจะสอน และครูยังสอนเรื่องการให้อภัยให้กับผู้อื่น และครูยังสามารถแก้ปัญหาเรื่องความแตกต่างทางสมรรถภาพทางร่างกายของนักเรียนให้สามารถเรียนร่วมกันได้ เล่นเกมร่วมกันได้ ครูนำเอาเทคนิคบทบาทสมมติมาใช้ในการสอนเพื่ิสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียนให้มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น คุณครูเก่งมากๆ ผมจะนำความรู้จากการดูวีดีโอครั้งนี้ไปใช้ในการไปฝึกสอน และผมขอขอบคุณครูมากๆครับ :tv15:
โดย อับดุลฮาเล็ม หะยะ (2012-12-06 10:20:35) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้รับชมการจัดการเรียนการสอนของ คุณครูนุจรินทร์ ทองกันทม รร.วัฒนาวิทยาลัย สร้างสุขในชั้นเรียน ตอน การจัดการชั้นเรียนด้วยเพลง และบทบาทสมมติ ในการแก้ปัญหาพฤติกรรมในชั้นเรียนพลศึกษาระดับประถมศึกษา ด้วยการใช้บทบาทสมมติ เกม เพลง ผสมผสานกับแนวคิดการเสริมแรงทางบวก ส่งผลดีทำให้เด็ก ๆ ยอมรับความแตกต่างระหว่างเพื่อน เกิดทักษะในการอยู่ร่วมกัน ความร่วมมือกันในห้องเรียน ทำให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ที่มีความสุขพร้อมๆ กันทั้งชั้นเรียน เป็นแบบอย่างในการเรียนการสอนที่ดีเยี่ยม เพราะเป็นวิชาที่สำคัญมากกับร่างกายด้านสุขภาพ ทำให้เด็กนักเรียนมีความสุขสนุกสนานในการเรียนการสอน และครูก็มีความสุขในการสอนด้วย เด็กนักเรียนมีความตั้งใจร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน และการแสดงบทบาทสมมุติทำให้มีความกล้าในการแสดงออกเหมาะสมสำหรับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในวันที่กำลังต้องการสร้างบุคคลิกและลักษณะความเป็นตัวตนเฉพาะ ช่วยให้การเรียนสนุกและเด็กนักเรียนถึงพร้อมในการพัฒนาตนเองทั้งทางร่างกาย อารมณ์สังคมและสติปัญา ในทุกด้านอย่างสมบูรณ์
โดย อามีร ยูโซ๊ะ (2012-12-06 10:31:18) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้รับชมการจัดการเรียนการสอนของ คุณครูนุจรินทร์ ทองกันทม รร.วัฒนาวิทยาลัย สร้างสุขในชั้นเรียน ตอน การจัดการชั้นเรียนด้วยเพลง และบทบาทสมมติ ในการแก้ปัญหาพฤติกรรมในชั้นเรียนพลศึกษาระดับประถมศึกษา ด้วยการใช้บทบาทสมมติ เกม เพลง ผสมผสานกับแนวคิดการเสริมแรงทางบวก ส่งผลดีทำให้เด็ก ๆ ยอมรับความแตกต่างระหว่างเพื่อน เกิดทักษะในการอยู่ร่วมกัน ความร่วมมือกันในห้องเรียน ทำให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ที่มีความสุขพร้อมๆ กันทั้งชั้นเรียน เป็นแบบอย่างในการเรียนการสอนที่ดีเยี่ยม เพราะเป็นวิชาที่สำคัญมากกับร่างกายด้านสุขภาพ ทำให้เด็กนักเรียนมีความสุขสนุกสนานในการเรียนการสอน และครูก็มีความสุขในการสอนด้วย เด็กนักเรียนมีความตั้งใจร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน และการแสดงบทบาทสมมุติทำให้มีความกล้าในการแสดงออกเหมาะสมสำหรับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในวันที่กำลังต้องการสร้างบุคคลิกและลักษณะความเป็นตัวตนเฉพาะ ช่วยให้การเรียนสนุกและเด็กนักเรียนถึงพร้อมในการพัฒนาตนเองทั้งทางร่างกาย อารมณ์สังคมและสติปัญา ในทุกด้านอย่างสมบูรณ์
โดย อามีร ยูโซ๊ะ (2012-12-06 10:31:49) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้รับชมการจัดการเรียนการสอนของ คุณครูนุจรินทร์ ทองกันทม รร.วัฒนาวิทยาลัย สร้างสุขในชั้นเรียน ตอน การจัดการชั้นเรียนด้วยเพลง และบทบาทสมมติ ในการแก้ปัญหาพฤติกรรมในชั้นเรียนพลศึกษาระดับประถมศึกษา ด้วยการใช้บทบาทสมมติ เกม เพลง ผสมผสานกับแนวคิดการเสริมแรงทางบวก ส่งผลดีทำให้เด็ก ๆ ยอมรับความแตกต่างระหว่างเพื่อน เกิดทักษะในการอยู่ร่วมกัน ความร่วมมือกันในห้องเรียน ทำให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ที่มีความสุขพร้อมๆ กันทั้งชั้นเรียน เป็นแบบอย่างในการเรียนการสอนที่ดีเยี่ยม เพราะเป็นวิชาที่สำคัญมากกับร่างกายด้านสุขภาพ การจัดการชั้นเรียนด้วยเพลงและบทบาทสมมติ นวัตกรรมการเรียนการสอน:การจัดการชั้นเรียน ของคุณครูนุจรินทร์ ทองกันทม การเรียนการสอนที่มีการใช้เพลงช่วย ทำให้เด็กนักเรียนมีความสุขสนุกสนานในการเรียนการสอน และครูก็มีความสุขในการสอนด้วย เด็กนักเรียนมีความตั้งใจร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน และการแสดงบทบาทสมมุติทำให้มีความกล้าในการแสดงออกเหมาะสมสำหรับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในวันที่กำลังต้องการสร้างบุคคลิกและลักษณะความเป็นตัวตนเฉพาะ ช่วยให้การเรียนสนุกและเด็กนักเรียนถึงพร้อมในการพัฒนาตนเองทั้งทางร่างกาย อารมณ์สังคมและสติปัญา ในทุกด้านอย่างสมบูรณ์ และ จากที่ข้าพเจ้ารับชมคลิปวีดีโอนี้แล้ว ข้าพเจ้าจะนำความรู้ที่ได้ไปเป็นแนวทางในการสอน ครับ
โดย มูฮามัดอดินันท์ อาลี (2012-12-05 21:40:55) [แสมดงความคิดเห็น]
โดย อดินันท์ อาลี (2012-12-06 13:11:31) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv