thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 2933
Rate :
 4.5
ความยาว : 14.02 นาที | Online : 2012-01-22  
    Describing People ผศ.วัลภาภรณ์ วศินสมบัติ  
    ผศ.วัลภาภรณ์ วศินสมบัติ รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม สอนให้นักเรียนอธิบายลักษณะทางกายภาพของคนเป็นภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง โดยช่วงท้ายชั่วโมงครูให้นักเรียนแต่งชุดแฟนซี เพื่อการอธิบายเป็นภาษาอังกฤษ การสอน  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

การออกเสียงภาษาอังกฤษ อ.ปทุมพร วาดเขียน รร.สายน้ำทิพย์ (ฉบับเต็ม)
การออกเสียงในภาษาอังกฤษ มีความสำคัญที่จะต้องปลูกฝังพื้นฐานให้ถูกต้องในระดับประถม ชมเทคนิคการสอนให้นักเรียนออกเสียงได้ถูกต้อง เพิ่มเติม

สนุกกับเสียงในภาษาอังกฤษ อ. สาลี่ ศิลปะสธรรม
เทคนิคในการสอนภาษาอังกฤษให้นักเรียนเรียนรู้ได้เร็ว และ จดจำได้ตลอด ด้วยเทคนิคการใช้ระดับของเสียง และเกม เพิ่มเติม

Sing a song ร้อง เต้น เป็นคำศัพท์ ครูสุมณญา เลาห์สัฒนะ รร.ทานสัมฤทธิ์วิทยา
แรงบันดาลใจจากโทรทัศน์ครู ทำให้ครูจากโรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา นำกิจกรรมการสอนไปใช้ในห้องเรียนภาษาอังกฤษ ชั้นป.4 สอนเรื่อง คำศัพท์เรียกแม่-ลูกสัตว์ โดยใช้เพลง Mary had a little lamb เพิ่มเติม

Learning Song ร้อง เรียน รู้ ผศ.ทิพพดี อ่องแสงคุณ
สำหรับเด็กป. 1 การสร้างทัศนคติให้เกิดความรักในวิชาภาษาอังกฤษ เป็นเรื่องสำคัญ มาชมการสร้างทักษะการฟัง และพูด โดยการนำเทคนิคการใช้ "บทเพลง" มาใช้ในการเรียนรู้ คำศัพท์ การออกเสียง เพิ่มเติม

มหัศจรรย์การสอนตัวเลขในภาษาอังกฤษ ตอน 1 คุณครูประเสริฐ จันทร์กระจ่างเลิศ รร.พระตำหนักสวนกุหลาบ
เทคนิคการสอนตัวเลขภาษาอังกฤษแบบสนุกสนานโดยร้อยเรื่องต่าง ๆ ให้นักเรียนจดจำง่าย ๆ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่ใช้ต่อยอดในเรื่องต่าง ๆ ในวิชาภาษาอังกฤษ เพิ่มเติม

 
 
เป็นแนวการสอนที่ง่ายและสามารถนำไปใช้กับการเรียนในห้อง โดยเฉพาะเด้กประถม ซึ่งสามารถใช้คำง่ายๆ ในการบอกลักษณะของสีผม ตา และเสื้อผ้าที่สวมใส่ได้ถูกต้อง อาจารย์ใช้ทักษะได้ดี และผู้เรียนก็ตั้งใจ ในการเรียนดีมาก กล้าแสดงออกได้ มีการระดมความคิดจากกลุ่มและเพื่อน นำเสนอตัวละครจากภาพที่ได้รับได้ค่อนข้างจะดีทีเดียว อีกทั้งสื่อที่ใช้ก็หาได้ง่ายจากหนังสือต่างๆ ผู้เรียนสามารถฝึกทักษะการพูด จากภาพที่เห็นในการสื่อสารให้เพื่อนๆได้เข้าใจจากภาพได้ชัดเจน นับเป็นแนวความคิดที่ดี ที่ให้ดอกาสนักเรียนได้ฝึกทักษะต่างๆครบถ้วน เด็กๆล้วนชอบกิจกรรมในการเรียนภาษาอังกฤษโดยการแสดงหรือสาธิต มากกว่าการเรียนตามหนังสือ ดังนั้นต้องหยิบเอาหัวข้อออกมาแล้วใช้สื่อต่างๆเหล่านี้เข้าช่วยในการเรียนรู้ เด็กจะมีความสนใจมากทีเดียว ต้องขอขอบคุณอาจารย์วัลภาภรณืมาก ที่ช่วยให้เกิดความคิด ใหม่ๆ ที่จะนำไปใช้สอนบ้าง อาจปรับให้เข้ากับผู้เรียนของตนเอง เป็นการเรียนการสอนที่ดีและง่ายด้วย
โดย ครูวสวัส วรวงศ์ (2012-01-23 22:11:47) [แสดงความคิดเห็น]
มีความรู้มากมายจากการที่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้ และจะสามารถนำไปช่วยในการปรับปรุงการเรียนการสอน :tv02: :tv15:
โดย อุบล สุดแสง (2012-03-28 12:58:42)
กระบวนการเรียนการสอนมีความน่าสนใจ มีความหลากหลาย เนื้อหามีความเหมาะสมกับนักเรียนระดับประถมศึกษา ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกและนำไปใช้ ผู้สอนนำเสนอบทเรียนเป็นขั้นเป็นตอน มีความชัดเจน มีความกล้าแสดงออก โดดเด่น ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักในการพูดภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญและท้าทายมากที่ผู้สอนจะทำให้ผู้เรียนรักที่จะเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
โดย ศิริลักษณ์ จีจู (2012-01-28 22:18:16) [แสดงความคิดเห็น]
น่าประทับใจมากคะ คุณครูจัดกิจกรรมได้ดีมาก นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมมีโอกาสได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษตลอด รวมทั้งมีสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายด้วย
โดย เสาวรส มะโนรัตน์ (2012-01-29 08:10:08) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูมีกิจกรรมที่หลากหลายให้เด็ก ๆ ได้มีส่วนร่วมดีมากเลยค่ะ และยังมีขั้นตอนการสอนที่ครบขั้นตอน ทำให้เด็ก ๆ ไม่น่าเบื่อ สนุกกับการเรียนและสามารถจำไปใช้ได้ดีที่เดียวค่ะ :tv15: :tv15:
โดย รัตนา แผ่ทอง (2012-01-29 17:04:03) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนของของครูทำให้นักเรียนกล้าคิดกล้าแสดงออก ไม่อายที่จะพูด คุณครูก็มีความเป็นกันเองกับนักเรียน สอนโดยไม่ต้องให้นักเรียนรู้สึกกดดัน และสอนตามลำดับขั้นตอนทำให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาที่คุณครูสอนได้มากขึ้น ซึงทำให้ดิฉันประทับใจในการสอนและวิธีคิดของคุณครูมากค่ะ โดยในความคิดของอคุณครูท่านนี้นั้นเป็นการออกแบบการสอนที่ดีมาก ทำให้เด็กนักเรียนได้คิด วิเคราะห์ จนอาจทำเกิดความจำระยะยาวกับนักเรียนหลายๆคนได้ ซึ่ง่านจะบอกนักเรียนเมื่อนักเรียนพูดผิด โดยไม่มีการติเตียนหรือดุด่าว่ากล่าวใดๆทั้งสิ้น แต่จะบอกว่าคำๆนี้เป็นภาษาไทยพูดอย่างนี้ แล้วภาษาอังกฤษจะพูดอย่างไร แล้วนักเรียนก็ตอบได้ ส่วนในเรื่องของการนำเพลงมาประกอบการเรียนนั้นก็เป็นเพลงที่เด็กๆหรือนักเรียนฟังแล้วไม่รู้สึกเบื่อ ทำให้ไปกระตุ้นความสนใจของนักเรียนให้อยากรู้ในสิ่งที่ครูจะสอน
โดย วิภาดา ทุมพิลา (2012-02-01 00:44:03) [แสดงความคิดเห็น]
จุดเด่นในการสอน คือ ครูมีความรู้ความสามารถในด้านภาษาอังกฤษ แต่ครูทั่วๆไป บริบทครูโรงเรียนในชนบท จะไม่มีความถนัดภาษาอังกฤษ ความรื่นไหลจะไม่มี ประเด็นสำคัญ ครูที่สอน เตรียมการสอนไว้อย่างดี ในบริบทที่มีความพร้อมด้านบุคลากร แต่ถ้าเป็นโรงเรียนในชนบทที่มีครูคนเดียวที่สอนทุกวิชา ก็คงมีปัญหามิใช่น้อย สรุปแล้ว องค์รวมครูมีความรู้ มีทักษะ มีเทคนิค และการเตรียมการสอนได้เป็นอย่างดี ถ้าประยุกต์ใช้ได้ครูในชนบทต้องรวมตัวกันจัดทำสื่อประเภทนี้ไว้ตั้งแต่ต้นเทอม
โดย กฤษฎา มณีเชษฐา (2012-02-03 16:52:35) [แสดงความคิดเห็น]
วิธีการสอนแบบนี้เป็นวิธีที่ดีมาก เพราะนักเรียนสามานำความรู้ที่ได้รับนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ นักเรียนได้ฝึกการคิดและกล้าที่จะแสดงออกโดยมีคุณครูคอยสนับสนุนและให้แรงเสริมแก่นักเรียนตลอดเวลา นักเรียนไม่อายที่จะพูดเพราะนักเรียนไม่รู้สึกกดดัน ซึ่งดิฉันเองประทับใจในวิธีการสอนของคุณครูมากๆซึ่งแสดงออกได้ว่าคุณครูมีการเตรียมตัวล่วงหน้าที่ดี อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการสอนก็เหมาะสมกับวัยของนักเรียนและประทับใจมากตรงที่คุณครูได้แต่งตัวเพื่อให้นักเรียนได้เห็นตัวอย่างที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ดิฉันจะนำวิธีการสอนของคุณครูไปปรับใช้ในอนาคตนคะ
โดย จิราภรณ์ นุ่นรักษา (2012-02-06 16:57:13) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมที่จัดให้กับผู้เรียนน่าสนใจมากครบทุกขั้นตอนและเชื่อว่านักเรียนต้องสนุกสนานเป็นอย่างมากโดยเฉพาะช่วงแฟนซี่ very good
โดย วิภา สิงหภักดี (2012-02-07 10:31:17) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิคการสอน โดยในความคิดของอคุณครูท่านนี้นั้นเป็นการออกแบบการสอนที่ดีมาก ทำให้เด็กนักเรียนได้คิด วิเคราะห์ จนอาจทำเกิดความจำระยะยาวกับนักเรียนหลายๆคนได้ ซึ่ง่านจะบอกนักเรียนเมื่อนักเรียนพูดผิด โดยไม่มีการติเตียนหรือดุด่าว่ากล่าวใดๆทั้งสิ้น แต่จะบอกว่าคำๆนี้เป็นภาษาไทยพูดอย่างนี้ แล้วภาษาอังกฤษจะพูดอย่างไร แล้วนักเรียนก็ตอบได้ ส่วนในเรื่องของการนำเพลงมาประกอบการเรียนนั้นก็เป็นเพลงที่เด็กๆหรือนักเรียนฟังแล้วไม่รู้สึกเบื่อ ทำให้ไปกระตุ้นความสนใจของนักเรียนให้อยากรู้ในสิ่งที่ครูจะสอนแต่ถ้าเป็นโรงเรียนในชนบทที่มีครูคนเดียวที่สอนทุกวิชา ก็คงมีปัญหามิใช่น้อย สรุปแล้ว องค์รวมครูมีความรู้ มีทักษะ มีเทคนิค และการเตรียมการสอนได้เป็นอย่างดี :tv02: :tv02:
โดย ธัญธร ฤาประสิทธิ์ (2012-02-10 12:50:40) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15: เป็นเทคนิคการสอนที่ดีมากเลยค่ะ ฝึกการกล้าแสดงออกของเด็กๆ ครูผู้สอนดูใจดีมากเลยค่ะ เป็นการเรียนการสอนที่น่าสนใจ ขอนำเทคนิคแบบนี้ไปใช้บ้างแล้วค่ะ
โดย จิฬาพร ยศสาย (2012-02-21 15:13:53) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่ดีมากค่ะ น่าสใจเอาไปใช้กับผู้เรียน
โดย นางนุสรา สันองค์ (2012-02-22 16:16:29) [แสดงความคิดเห็น]
อาจารย์เข้าใจเด็กดีมากๆ มีวิธีการสอนที่เป็นลำดับขั้นตอนที่ง่ายๆ แต่ได้ผลคือ ๑. มีการ warm up ด้วยการทักทาย ตลอดจนสนทนาเรื่องคำศัพท์และการเล่นเกม ๒. ขั้น presentation อาจารย์เตรียมสื่อพร้อมมากๆ ๓.
อาจารย์ให้ความสำคัญของการฝึกภาษาอังกฤษผ่านเพลง ตนเองขอนำมาฝึกกับตนเอง สุดท้ายเป็นภาพที่น่ารักและสนุกสนานของเด็กอย่างน่าชื่นชม จะทำให้เขาได้เรียนรู้จากการกระทำ คือ การแต่งตัวตามสไตล์ความชอบของตนเอง ทำให้นักเรียนจดจำภาษาอังกฤษได้มากขึ้น เพราะได้เรียนรู้จากการกระทำ....ปลื้มใจแทนลูกศิษย์ค่ะ
โดย รุจิดา สุขใส (2012-02-22 20:52:18) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีมาก สนุกสนานกิจกรรมการเรียนที่หลากหลาย อาจารย์ดำเนินการสอนไปตามลำดับขั้นตอนทำให้เข้าใจง่าย เตรียมการสอนดีมากมีการใช้สื่อการสอนประกอบการสอนอย่างหลากหลายตรงกับความสนใจของวัยผู้เรียน คือรูปภาพของดารานักร้อง ที่เป็นเรื่องที่เด็กสนใจ นักเรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมตลอดเวลาด้วยความสนุกสนาน และได้ฝึกการใช้ภาษาทุกขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนการสอนตั้งแต่ขั้นนำด้วยการทักทาย ร้องเพลง เล่นเกมจับคู่การจับคู่ฝึก การเลือกออกแบบลักษณะของคนโดยโปรแกรม และการเลือกแต่งกายแฟนซี มวลประสบการร์ทั้งหมดที่เด็กได้รับ เป็นประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมที่อาจารย์ได้มอบให้กับนักเรียนทุกคน :tv15: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย อุดร วิชัยวงษ์ (2012-02-25 20:36:46) [แสดงความคิดเห็น]
สำหรับวิธีการสอนแบบนี้ ถือว่าเป็นการจัดการเรียนการสอนที่ดีมาก เพราะจะทำให้เด็กเรียนรู้ได้เร็ว เเละสำหรับตัวครูก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีความสามาถมากที่สามารถเข้าใจเด็ก เพราะการสอนแบบนี้ทำให้เด็กเกิดความสนุกสนาน ไม่เบื่อ เพราะกิจกรรมการสอนเรียนการสอนนั้นมีหลากหลาย จึงทำให้เด็กไม่เบื่อ สำหรับกิจกรรมตัวอย่างที่นำมาสอนแก่ผู้เรียนนั้น ยังทำให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของตัวผู้เรียนได้อีกด้วยค่ะ
โดย มินตรา มีเฟีย (2012-03-05 01:29:54) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันเห็นด้วยกับความคิดอาจารย์ที่ว่า เด็กเรียนรู้ด้วยกิจกรรม เพราะกิจกรรมจะทำให้เด็กพัฒนาความคิดและเรียนรู้อย่างสนุกสนาน วิธีการสอนของอาจารย์เป็นวิธีที่ดีมากเลย เพราะสิ่งแรกที่อาจารย์จะเริ่มสอน อาจารย์ได้มีการนำเข้าสู่บทเรียนก่อน ทำให้เด็กมีความกระตือรือร้นที่จะเรียน และนอกจากนี้แล้วอาจารย์ได้สอนให้เด็กออกเสียงคำศัพท์และใช้สื่อที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นบัตรคำ รูปภาพ เป็นต้น ทำให้เด็กสามารถพูดได้และแต่งประโยคได้ถูกต้อง ดิฉันชอบวิธีการสอนของอาจารย์มากเลยค่ะ ซึ่งในปี55 นี้ เดือนพฤษภาคม ดิฉันจะต้องออกไปฝึกปฏิบัติการสอนโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษา และดิฉันขอใช้วิธีการสอนของอาจารย์มาใช้ในการปฏิบัติการสอนในครั้งนี้ด้วยค่ะ เป็นวิธีการสอนที่ดีมากค่ะ เพราะนอกจากจะช่วยทำให้เด็กได้เรียนรู้คำศัพท์และรูปประโยคได้ถูกต้องแล้ว ทำให้เด็กรู้สึกไม่เบื่อกับการเรียนการสอนเพราะเป็นมีกิจกรรมที่หลากหลายที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ทำให้เด็กสนุกสนานกับวิชาภาษาอังกฤษอีกด้วยค่ะ :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15:
โดย ฮาซามี บินเด็ง (2012-03-06 02:43:16) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉัน นางสาว วิลันดา อาตม์สกุล เอก ภาษาอังกฤษ คบ 5 ปี รหัส 524102038 เป็นแนวการสอนที่ง่ายและสามารถนำไปใช้กับการเรียนในห้อง โดยเฉพาะเด้กประถม ซึ่งสามารถใช้คำง่ายๆ ในการบอกลักษณะของสีผม ตา และเสื้อผ้าที่สวมใส่ได้ถูกต้อง อาจารย์ใช้ทักษะได้ดี และผู้เรียนก็ตั้งใจ ในการเรียนดีมาก กล้าแสดงออกได้ มีการระดมความคิดจากกลุ่มและเพื่อน นำเสนอตัวละครจากภาพที่ได้รับได้ค่อนข้างจะดีทีเดียว อีกทั้งสื่อที่ใช้ก็หาได้ง่ายจากหนังสือต่างๆ ผู้เรียนสามารถฝึกทักษะการพูด จากภาพที่เห็นในการสื่อสารให้เพื่อนๆได้เข้าใจจากภาพได้ชัดเจน นับเป็นแนวความคิดที่ดี ที่ให้ดอกาสนักเรียนได้ฝึกทักษะต่างๆครบถ้วน เด็กๆล้วนชอบกิจกรรมในการเรียนภาษาอังกฤษโดยการแสดงหรือสาธิต มากกว่าการเรียนตามหนังสือ ดังนั้นต้องหยิบเอาหัวข้อออกมาแล้วใช้สื่อต่างๆเหล่านี้เข้าช่วยในการเรียนรู้ เด็กจะมีความสนใจมากทีเดียว สามารถนำเทคนิควีธีการต่างๆได้ไปประยุกย์ใช้ในรายวีชาอื่นได้หรือเป็นแนวทาางการสอนให้เด็กเข้าใจในบทเรียน
โดย วิลันดา อาตม์สกุล (2012-03-11 14:56:27) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันนางสาว จิตพิสุทธิ์ พันธ์สังข์ ( 524102013) นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี จากการที่ดิฉันได้ชมวิดีโอการสอนของท่านผศ.วัลภาภรณ์ วศินสมบัติ ในเรื่องของ Describing People ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการอธิบายตัวบุคคล รายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับส่วนต่างของคน เช่น สีผม, สีของตา, เสื้อผ้า เป็นต้นเนื้อหาที่นำมาสอนนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวและนักเรียนสามารถนำไปใช้ได้จริง กิจกรรมที่ครูใช้ ทั้งในขั้น warm up, ขั้น presentation, ขั้น practice, และสุดท้ายในขั้นสรุปนั้น เป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างให้นักเรียนจดจำสิ่งที่ตัวเองเรียนมาได้อย่างดี เพราะเด็กได้ทำจริง ได้ใช้ภาษาจริง นอกจากนี้ยังใช้เพลงเป็นสื่อกลางในการสอน เพราะเด็กบางคนไม่ชอบและอายในการพูดภาษาอังกฤษ ครูจึงใช้เพลงมาเป็นตัวช่วย ให้เด็กนักเรียนรู้สึกสนุกสนานและอยากร่วมกิจกรรมกับเพื่อนๆ
โดย จิตพิสุทธิ์ พันธ์สังข์ (2012-03-11 16:43:30) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ข้าพเจ้านางสาวคันธมาลี พ่วงลิบ 524102010 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ชมวิธีการสอนของ ผศ.วัลภาภรณ์ วศินสมบัติ เรื่อง Describing pelple คุณครูสอนได้น่าสนใจมาก ทำให้เด็กได้ฝึกใช้ความคิดให้การตอบคำถาม การอธิบายลักษณะต่าง ๆ ของสีผม ตา และเรื่องของเสื้อผ้า ซึ่งเป็นการสอนที่ช่วยให้เด็กกล้าแสดงออกที่จะพูด และช่วยให้เด็กสามารถจดจำการอธิบายลักษณะของบุคคลได้ง่าย มีการให้เด็กได้ทดลองแต่งลักษณะของบุคคลเอง ซึ่งยิ่งทำให้เด็กจดจำและนำไปใช้ได้เพราะเด็กได้ทดลองปฏิบัติจริง ซึ่งทำให้เด็กรู้สึกสนุกสนานและยังมีการให้เด็กได้แต่งชุดแฟนซี ทำให้เด็กรู้สึกสนุกสนาน และสนใจเรียนมากขึ้น
โดย คันธมาลี (2012-03-11 17:36:02) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นแนวการสอนที่เป็นระบบมีขั้นตอนการสอนที่ชัดเจนตั้งแต่ขั้น warm up, presentation, practice, production และบรรยากาศการเรียนรู้ให้นักเรียนได้เรียนรู้คำศัพทืก่อน และฝึกซ้ำๆ ในการใช้โครงสร้าง What does he/she look like? และตอบประโยคว่า She has...................ในการถามตอบและบรรยายลักษณะของบุคคลซึ่งนักเรียนได้มีโอกาสฝึกและนำไปใช้อย่างอิสระเพราะในชีวิตจริงของคนต้องมีโอกาสได้บรรยายลักษณะของบุคคลอาจในสถานการณ์ที่ดูรุปของบุคคลของครอบครัวอื่นหรือบรรยายบุคคลในอาชญากรรม แต่ที่ชอบอีกสิ่งหนึ่งคือการใช้เพลงช่วยให้จำง่าย และการช่วยการใช้แฟนซีได้ลองปฏิบัติจริง ขอบคุณรายการโทรทัศน์ครูมากคะ :tv10
โดย สุริยา จันทร์เนียม (2012-04-01 12:17:17) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนที่สนุกสนาน น่าสนใจ เข้าใจได้ง่ายและเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมมาก ทำให้ผู้เรียนสนุกสาน ได้แสดงออกทางภาษาตามความสามารถของตนเอง ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะครูผู้สอนเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่นอกจากจะเป็นผู้จัดสถานะการให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมแล้ว ยังเป็นผู้กระตุ้นให้ผู้เรียนได้แสดงออกและเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน นักเรียนที่อยู่ระดับประถมศึกษาจะชอบกิจกรรมการแสดงหรือสาธิต มากกว่าการเรียนตามหนังสือ
โดย เฟย ฤดีใจ (2012-04-04 14:17:27) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมต่างๆ ที่คุณครูวัลภาภรณ์ วศินสมบัติ นำมาใช้สำหรับการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษนี้น่าสนใจมาก โดยเฉพาะในการจัดขั้นตอนต่างๆ แบ่งออกมาอย่างเหมาะสม มีการใช้สื่อต่างๆ มาช่วย ไม่ว่าจะเป็นเพลง รูปภาพ บัตรคำ ที่ช่วยให้นักเรียนนั้นมีความสนใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น ตลอดจนมีการเรียกความสนใจจากนักเรียนด้วยกิจกรรมต่างๆ เพื่อดึงความสนใจของนักเรียนมาที่ครู
การเรียนการสอนในชั่วโมงก็เต็มไปด้วยความสนุกสนานไม่น่าเบื่อ อันจะทำให้นักเรียนสนใจและชอบที่จะเรียนภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น
โดย ธน ธนธำรงกุล (2012-04-05 13:06:09) [แสดงความคิดเห็น]
ผมคิดว่าการเรียนการสอนของของครูทำให้นักเรียนมึความกล้า คือ กล้าคิดกล้าแสดงออก ไม่อายที่จะพูด ที่จะตอบคำถาม คุณครูก็มีความเป็นกันเองกับนักเรียน สอนโดยไม่ต้องให้นักเรียนรู้สึกกดดัน และสอนตามลำดับขั้นตอนทำให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาที่คุณครูสอนได้มากขึ้น ผมมีความประทับใจในการเรียนการสอนและวิธีคิดของคุณครู โดยผมคิดว่าความคิดทางด้านการสอนของคุณครูท่านนี้นั้นเป็นการออกแบบการเรียนการสอนที่ดีมาก บอกตรงๆนะคับ ผมชอบวิธีการสอน และจะนำวิธีการสอนของครูท่านนี้ไปเป็นต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนของผม
โดย ชวลิต สนิทมัจโร (2012-04-20 20:06:48) [แสดงความคิดเห็น]
เด็กๆ โชคดีจังเลยครับที่ได้เรียนกับคุณครูวัลภาภรณ์ วศินสมบัติ ได้เรียนรู้ในบรรยากาศของการใช้ภาษาแบบเจ้าของภาษา ได้ลงมือปฏิบัติในสถาการสมุติอย่างเข้าใจ ดูจากการตอบสนองของเด็กๆ แล้ว เด็กๆมีความสนุกสนาน และมีความสุข ต่อไปเด็กๆ เหล่านี้ต้องเก่งภาษาอังกฤษแน่นอนเลยครับ
โดย วลัญช์ชัย เมฆขลา (2012-04-24 13:28:50) [แสดงความคิดเห็น]
ในการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคแบบนี้ ต้องยอมรับนะครับว่า ในประเทศไทยของเรา ครูไทยของเรายังไม่ค่อยใช้วิธีการเรียนการสอนแบบนี้เท่าไรนัก ส่วนหนึ่อาจมาจาการไม่ชินหรือการอายต่อหน้านักเรียน ผมเองก็เห็นแต่ครูชาวต่างชาติที่เขาเน้นวิธีการเรียนการสอนแบบนี้ แต่แบบนี้ ผมเองเห็นแล้ว ก็อยากไปเรียนกับคุณครูวัลภาภรณ์ วศินสมบัติ นะครับ ได้ซึมซับบรรยากาศในชั้นเรียน ช่วยให้เกิดความสุชในรเรียนอย่างยั่งยืนและแท้จริงยิ่งนัก
โดย เอกสิทธิ์ ผลอรรถ (2012-04-25 21:56:06) [แสดงความคิดเห็น]
ในการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคแบบนี้ ต้องยอมรับนะครับว่า ในประเทศไทยของเรา ครูไทยของเรายังไม่ค่อยใช้วิธีการเรียนการสอนแบบนี้เท่าไรนัก ส่วนหนึ่อาจมาจาการไม่ชินหรือการอายต่อหน้านักเรียน ผมเองก็เห็นแต่ครูชาวต่างชาติที่เขาเน้นวิธีการเรียนการสอนแบบนี้ แต่แบบนี้ ผมเองเห็นแล้ว ก็อยากไปเรียนกับคุณครูวัลภาภรณ์ วศินสมบัติ นะครับ ได้ซึมซับบรรยากาศในชั้นเรียน ช่วยให้เกิดความสุชในรเรียนอย่างยั่งยืนและแท้จริงยิ่งนัก
โดย เอกสิทธิ์ ผลอรรถ (2012-04-25 21:56:30) [แสดงความคิดเห็น]
ในการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคแบบนี้ ต้องยอมรับนะครับว่า ในประเทศไทยของเรา ครูไทยของเรายังไม่ค่อยใช้วิธีการเรียนการสอนแบบนี้เท่าไรนัก ส่วนหนึ่อาจมาจาการไม่ชินหรือการอายต่อหน้านักเรียน ผมเองก็เห็นแต่ครูชาวต่างชาติที่เขาเน้นวิธีการเรียนการสอนแบบนี้ แต่แบบนี้ ผมเองเห็นแล้ว ก็อยากไปเรียนกับคุณครูวัลภาภรณ์ วศินสมบัติ นะครับ ได้ซึมซับบรรยากาศในชั้นเรียน ช่วยให้เกิดความสุชในรเรียนอย่างยั่งยืนและแท้จริงยิ่งนัก
โดย เอกสิทธิ์ ผลอรรถ (2012-04-25 21:56:38) [แสดงความคิดเห็น]
ในการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคแบบนี้ ต้องยอมรับนะครับว่า ในประเทศไทยของเรา ครูไทยของเรายังไม่ค่อยใช้วิธีการเรียนการสอนแบบนี้เท่าไรนัก ส่วนหนึ่อาจมาจาการไม่ชินหรือการอายต่อหน้านักเรียน ผมเองก็เห็นแต่ครูชาวต่างชาติที่เขาเน้นวิธีการเรียนการสอนแบบนี้ แต่แบบนี้ ผมเองเห็นแล้ว ก็อยากไปเรียนกับคุณครูวัลภาภรณ์ วศินสมบัติ นะครับ ได้ซึมซับบรรยากาศในชั้นเรียน ช่วยให้เกิดความสุชในรเรียนอย่างยั่งยืนและแท้จริงยิ่งนัก
โดย เอกสิทธิ์ ผลอรรถ (2012-04-25 21:56:54) [แสดงความคิดเห็น]
ในการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคแบบนี้ ต้องยอมรับนะครับว่า ในประเทศไทยของเรา ครูไทยของเรายังไม่ค่อยใช้วิธีการเรียนการสอนแบบนี้เท่าไรนัก ส่วนหนึ่อาจมาจาการไม่ชินหรือการอายต่อหน้านักเรียน ผมเองก็เห็นแต่ครูชาวต่างชาติที่เขาเน้นวิธีการเรียนการสอนแบบนี้ แต่แบบนี้ ผมเองเห็นแล้ว ก็อยากไปเรียนกับคุณครูวัลภาภรณ์ วศินสมบัติ นะครับ ได้ซึมซับบรรยากาศในชั้นเรียน ช่วยให้เกิดความสุชในรเรียนอย่างยั่งยืนและแท้จริงยิ่งนัก
โดย เอกสิทธิ์ ผลอรรถ (2012-04-25 21:57:03) [แสดงความคิดเห็น]
ในการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคแบบนี้ ต้องยอมรับนะครับว่า ในประเทศไทยของเรา ครูไทยของเรายังไม่ค่อยใช้วิธีการเรียนการสอนแบบนี้เท่าไรนัก ส่วนหนึ่อาจมาจาการไม่ชินหรือการอายต่อหน้านักเรียน ผมเองก็เห็นแต่ครูชาวต่างชาติที่เขาเน้นวิธีการเรียนการสอนแบบนี้ แต่แบบนี้ ผมเองเห็นแล้ว ก็อยากไปเรียนกับคุณครูวัลภาภรณ์ วศินสมบัติ นะครับ ได้ซึมซับบรรยากาศในชั้นเรียน ช่วยให้เกิดความสุชในรเรียนอย่างยั่งยืนและแท้จริงยิ่งนัก
โดย เอกสิทธิ์ ผลอรรถ (2012-04-25 21:57:09) [แสดงความคิดเห็น]
ผมคิดว่า รูปภาพเเละเกมยังคงเป็นสื่อการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดีและหาง่าย สามารถสร้างสรรคืขึ้นมาเองได้และนำมาประยุกต์ใช้กับความรู้ของครูผู้สอนเเละที่สำคัญที่สุดก็คือ ครูผู้สอนหาวิธีและเทคนิคการสอนที่แปลกใหม่มาใช้กับผู้เรียน โดยสามารถที่จะเลือกเเละปรับใช้ให้เข้ากับวัยของเด็กนักเรียนตามความเหมาะสมทำให้เขาได้เรียนรู้สิ่งใหม่เเละยังทำให้เราสามารถเรียนรู้ไปกับพวกเขาได้ เเละทั้งนักเรียนและครูผู้สอนต่างก็มีความสุข
โดย ทนง มาไชยนาม (2012-04-27 13:42:06) [แสดงความคิดเห็น]
สุดยอดเลยครับ การสอนแบบนี้ เหมาะกับเด็กระดับประถมศึกษาตอนปลายมาก เด๋วผมจะต้องลองนำไปประยุกต์และใช้สอนกับเด็กนักเรียนผมบ้าง ขอบคุณครับ ^^ :tv15: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย ภคินทร์ภัทร ล่ำสูง (2012-04-29 14:50:54) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมที่คุณครูวัลภาภรณ์ วศินสมบัติ นำมาใช้สำหรับการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษา น่าสนใจเป็นอย่างมาก เพราะในแต่ละขั้นของการสอนกระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะกิจกรรมในขั้นเริ่มเข้าสู่บทเรียน(ขั้นwarm up) นักเรียนจะตื่นตัวกับเกมเล็กๆที่นำมาดึงความสนใจเพื่อเข้าสู่บทเรียน และในการสอนมีการใช้สื่อที่หลากหลายและเหมาะสมกับช่วงอายุ เช่น รูปภาพ บัตรคำ เพลงภาษาอังกฤษ
โดย เฟื่องฟ้า พรหมนิพนธ์ (2012-05-02 23:09:24) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการสอนในชั่วโมงนี้แสดงการสอนห้าขั้นในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาปีที่ ๕ เรื่อง Describing People โดยนำเข้าสู่บทเรียนให้นักเรียนฟังคำศัพท์และปรบมือถ้าครูพูดคำศัพท์เกี่ยวกับสี แล้วเข้าสู่ขั้นสอนโดยการใช้ภาพ บัตรคำและแถบประโยค ให้นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับการบรรยายลักษณะของบุคคลทั้งด้านสีผม แบบผม สีของตา .....ส่วนในขั้นฝึกให้นักเรียนเล่นเกมต่อภาพแล้วพูดบรรยายลักษณะของภาพบุคคลที่นักเรียนต่อภาพได้ ครูใช้เพลง Who's that ? ในขั้นนำไปใช้ ครูแต่'ตัวเป็นpunk นักเรียนก็แต่งตัวในแบบต่างๆแล้วเต้นตามเพลง นักเรียนสนุกสนานมากและสามารถพูดประโยค ร้องเพลงได้ ในขั้นสรุป ครูใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสร้างภาพบุคคลตาที่นักเรียนช่วยกันออกแบบ การสอนในชั่วโมงนี้มีจุดเด่นหลายด้าน ทำให้นักเรียนสนุกกับบทเรียนมาก
โดย Khanittha Phutthong (2012-05-08 23:25:01) [แสดงความคิดเห็น]
ครูสอนดีมาก มีการใช้โปรแรมคอมเข้ามาช่วย อยากรู้ใช้โปรแกรมอะไร พอดีชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จะเรียนเรื่องการบรรยายบุคคลด้วยเหมือนกัน สื่อที่ใช้ก็มีบัตรคำ บัตรภาพ และกิจกกรรมโดยการให้ผู้เรียนฝึกบรรยายบุคคลในรูปภาพ จับคู่ถามตอบ พูดประโยคบรรยายบุคคลแล้วให้หารูปภาพที่เหมือนกับคำบรรยาย แต่ถ้าได้โปรแกรมการออกแบบบุคคลเหมือนในวิดีโอมาใช้ ก็จะช่วยให้ผู้เรียนมีความสนุกมากยิ่งขึ้น และดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี อยากรู้ชื่อโปรแกรมเผื่อจะดาวน์โหลด
โดย อุมลรัตน์ บุปผาโรจน์ (2012-08-05 11:12:00) [แสดงความคิดเห็น]
ครูสอนดีมาก มีการใช้โปรแรมคอมเข้ามาช่วย อยากรู้ใช้โปรแกรมอะไร พอดีชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จะเรียนเรื่องการบรรยายบุคคลด้วยเหมือนกัน สื่อที่ใช้ก็มีบัตรคำ บัตรภาพ และกิจกกรรมโดยการให้ผู้เรียนฝึกบรรยายบุคคลในรูปภาพ จับคู่ถามตอบ พูดประโยคบรรยายบุคคลแล้วให้หารูปภาพที่เหมือนกับคำบรรยาย แต่ถ้าได้โปรแกรมการออกแบบบุคคลเหมือนในวิดีโอมาใช้ ก็จะช่วยให้ผู้เรียนมีความสนุกมากยิ่งขึ้น และดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี อยากรู้ชื่อโปรแกรมเผื่อจะดาวน์โหลด
โดย อุมลรัตน์ บุปผาโรจน์ (2012-08-05 11:13:10) [แสดงความคิดเห็น]
ครูสอนดีมาก มีการใช้โปรแรมคอมเข้ามาช่วย อยากรู้ใช้โปรแกรมอะไร พอดีชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จะเรียนเรื่องการบรรยายบุคคลด้วยเหมือนกัน สื่อที่ใช้ก็มีบัตรคำ บัตรภาพ และกิจกกรรมโดยการให้ผู้เรียนฝึกบรรยายบุคคลในรูปภาพ จับคู่ถามตอบ พูดประโยคบรรยายบุคคลแล้วให้หารูปภาพที่เหมือนกับคำบรรยาย แต่ถ้าได้โปรแกรมการออกแบบบุคคลเหมือนในวิดีโอมาใช้ ก็จะช่วยให้ผู้เรียนมีความสนุกมากยิ่งขึ้น และดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี อยากรู้ชื่อโปรแกรมเผื่อจะดาวน์โหลด
โดย อุมลรัตน์ บุปผาโรจน์ (2012-08-05 11:13:10) [แสดงความคิดเห็น]
ครูสอนดีมาก มีการใช้โปรแรมคอมเข้ามาช่วย อยากรู้ใช้โปรแกรมอะไร พอดีชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จะเรียนเรื่องการบรรยายบุคคลด้วยเหมือนกัน สื่อที่ใช้ก็มีบัตรคำ บัตรภาพ และกิจกกรรมโดยการให้ผู้เรียนฝึกบรรยายบุคคลในรูปภาพ จับคู่ถามตอบ พูดประโยคบรรยายบุคคลแล้วให้หารูปภาพที่เหมือนกับคำบรรยาย แต่ถ้าได้โปรแกรมการออกแบบบุคคลเหมือนในวิดีโอมาใช้ ก็จะช่วยให้ผู้เรียนมีความสนุกมากยิ่งขึ้น และดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี อยากรู้ชื่อโปรแกรมเผื่อจะดาวน์โหลด
โดย อุมลรัตน์ บุปผาโรจน์ (2012-08-05 11:13:10) [แสดงความคิดเห็น]
ครูสอนดีมาก มีการใช้โปรแรมคอมเข้ามาช่วย อยากรู้ใช้โปรแกรมอะไร พอดีชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จะเรียนเรื่องการบรรยายบุคคลด้วยเหมือนกัน สื่อที่ใช้ก็มีบัตรคำ บัตรภาพ และกิจกกรรมโดยการให้ผู้เรียนฝึกบรรยายบุคคลในรูปภาพ จับคู่ถามตอบ พูดประโยคบรรยายบุคคลแล้วให้หารูปภาพที่เหมือนกับคำบรรยาย แต่ถ้าได้โปรแกรมการออกแบบบุคคลเหมือนในวิดีโอมาใช้ ก็จะช่วยให้ผู้เรียนมีความสนุกมากยิ่งขึ้น และดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี อยากรู้ชื่อโปรแกรมเผื่อจะดาวน์โหลด
โดย อุมลรัตน์ บุปผาโรจน์ (2012-08-05 11:13:10) [แสดงความคิดเห็น]
ครูสอนดีมาก มีการใช้โปรแรมคอมเข้ามาช่วย อยากรู้ใช้โปรแกรมอะไร พอดีชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จะเรียนเรื่องการบรรยายบุคคลด้วยเหมือนกัน สื่อที่ใช้ก็มีบัตรคำ บัตรภาพ และกิจกกรรมโดยการให้ผู้เรียนฝึกบรรยายบุคคลในรูปภาพ จับคู่ถามตอบ พูดประโยคบรรยายบุคคลแล้วให้หารูปภาพที่เหมือนกับคำบรรยาย แต่ถ้าได้โปรแกรมการออกแบบบุคคลเหมือนในวิดีโอมาใช้ ก็จะช่วยให้ผู้เรียนมีความสนุกมากยิ่งขึ้น และดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี อยากรู้ชื่อโปรแกรมเผื่อจะดาวน์โหลด
โดย อุมลรัตน์ บุปผาโรจน์ (2012-08-05 11:13:10) [แสดงความคิดเห็น]
ครูสอนดีมาก มีการใช้โปรแรมคอมเข้ามาช่วย อยากรู้ใช้โปรแกรมอะไร พอดีชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จะเรียนเรื่องการบรรยายบุคคลด้วยเหมือนกัน สื่อที่ใช้ก็มีบัตรคำ บัตรภาพ และกิจกกรรมโดยการให้ผู้เรียนฝึกบรรยายบุคคลในรูปภาพ จับคู่ถามตอบ พูดประโยคบรรยายบุคคลแล้วให้หารูปภาพที่เหมือนกับคำบรรยาย แต่ถ้าได้โปรแกรมการออกแบบบุคคลเหมือนในวิดีโอมาใช้ ก็จะช่วยให้ผู้เรียนมีความสนุกมากยิ่งขึ้น และดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี อยากรู้ชื่อโปรแกรมเผื่อจะดาวน์โหลด
โดย อุมลรัตน์ บุปผาโรจน์ (2012-08-05 11:13:10) [แสดงความคิดเห็น]
มีการอธิบายทางการสอนที่ดี มีความสนุกสนาน น่าเรียนรู้ :tv15:
โดย เปรมศิริ สุนทรินคะ (2012-09-02 21:36:38) [แสดงความคิดเห็น]
อ.สอนเก่งมากมีเทคนิคทำให้เด็กสนใจในการเรียนมากขึ้น :tv15: :tv15: :tv15:
โดย วิรดา แหลมสัก (2012-09-09 19:43:40) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉัน นส.พุทธธิดา นุชสุข นักศึกษาชั้นปีที่3 เอกวิชาภาษาอังกฤษ ม.ราชภัฎเพชรบุรี การสอนของ ผศ.วัลภาภรณ์ วศินสมบัติ รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีมาก สนุกสนานกิจกรรมการเรียนที่หลากหลาย อาจารย์ดำเนินการสอนไปตามลำดับขั้นตอนทำให้เข้าใจง่าย เตรียมการสอนดีมากมีการใช้สื่อการสอนประกอบการสอนอย่างหลากหลายตรงกับความสนใจของวัยผู้เรียน คือรูปภาพของดารานักร้อง ที่เป็นเรื่องที่เด็กสนใจ นักเรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมตลอดเวลาด้วยความสนุกสนาน และได้ฝึกการใช้ภาษาทุกขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนการสอนตั้งแต่ขั้นนำด้วยการทักทาย ร้องเพลง เล่นเกมจับคู่การจับคู่ฝึก การเลือกออกแบบลักษณะของคนโดยโปรแกรม และการเลือกแต่งกายแฟนซี มวลประสบการร์ทั้งหมดที่เด็กได้รับ เป็นประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมที่อาจารย์ได้มอบให้กับนักเรียนทุกคน เราสามารถนำเทคนิควีธีการต่างๆได้ไปประยุกย์ใช้ในรายวีชาอื่นได้หรือเป็นแนวทาางการสอนให้เด็กเข้าใจในบทเรียน :tv15:
โดย พุทธธิดา นุชสุข (2013-01-01 17:28:40) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv