thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 1535
Rate :
 4.5
ความยาว : 14.07 นาที | Online : 2012-01-22  
    เข้าใจง่ายกับคำพหูพจน์ ตอน 1 คุณครูประเสริฐ จันทร์กระจ่างเลิศ  
    คุณครูประเสริฐ จันทร์กระจ่างเลิศ รร.พระตำหนักสวนกุหลาบใช้การร้องเพลงนำเข้าสู่บทเรียนโดยใช้เพลง five little ducks และ เชื่อมโยงเข้าสู่เรื่องคำเอกพจน์ และพหูพจน์ มีเทคนิคในการจำให้แก่เด็กคือ หลักการเติม es แบบต่าง ๆ มี s, o , ss , z, ที่เติม es ครู มีวิธีการคิดเรื่องราวต่าง หรือตัวละคร สร้างให้เป็นเรื่องราวให้นักเรียนจดจำได้ง่าย และสามารถมาประยุกต์ใช้ได้
• S แทนงู งู 2 ตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้
• O แทนพิซซ่าหน้าไข่งู
• Z แทนงูตัวใหญ่ งูใหญ่อยู่กับงูตัวเล็กไม่ได้
 
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

การออกเสียงภาษาอังกฤษ อ.ปทุมพร วาดเขียน รร.สายน้ำทิพย์ (ฉบับเต็ม)
การออกเสียงในภาษาอังกฤษ มีความสำคัญที่จะต้องปลูกฝังพื้นฐานให้ถูกต้องในระดับประถม ชมเทคนิคการสอนให้นักเรียนออกเสียงได้ถูกต้อง เพิ่มเติม

สนุกกับเสียงในภาษาอังกฤษ อ. สาลี่ ศิลปะสธรรม
เทคนิคในการสอนภาษาอังกฤษให้นักเรียนเรียนรู้ได้เร็ว และ จดจำได้ตลอด ด้วยเทคนิคการใช้ระดับของเสียง และเกม เพิ่มเติม

Sing a song ร้อง เต้น เป็นคำศัพท์ ครูสุมณญา เลาห์สัฒนะ รร.ทานสัมฤทธิ์วิทยา
แรงบันดาลใจจากโทรทัศน์ครู ทำให้ครูจากโรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา นำกิจกรรมการสอนไปใช้ในห้องเรียนภาษาอังกฤษ ชั้นป.4 สอนเรื่อง คำศัพท์เรียกแม่-ลูกสัตว์ โดยใช้เพลง Mary had a little lamb เพิ่มเติม

Learning Song ร้อง เรียน รู้ ผศ.ทิพพดี อ่องแสงคุณ
สำหรับเด็กป. 1 การสร้างทัศนคติให้เกิดความรักในวิชาภาษาอังกฤษ เป็นเรื่องสำคัญ มาชมการสร้างทักษะการฟัง และพูด โดยการนำเทคนิคการใช้ "บทเพลง" มาใช้ในการเรียนรู้ คำศัพท์ การออกเสียง เพิ่มเติม

มหัศจรรย์การสอนตัวเลขในภาษาอังกฤษ ตอน 1 คุณครูประเสริฐ จันทร์กระจ่างเลิศ รร.พระตำหนักสวนกุหลาบ
เทคนิคการสอนตัวเลขภาษาอังกฤษแบบสนุกสนานโดยร้อยเรื่องต่าง ๆ ให้นักเรียนจดจำง่าย ๆ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่ใช้ต่อยอดในเรื่องต่าง ๆ ในวิชาภาษาอังกฤษ เพิ่มเติม

 
 
ครูเก่งมาก ขอบคุณมากคะ จะนำไปใช้ในห้องของตัวเอง
โดย จิตรัตน์ เจือบุญ (2012-01-24 05:03:12) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูสอนเก่งมากค่ะ สามารถใช้กิจกรรมที่น่าสนใจ สร้างเทคนิคการจำที่ง่าย สนุก เพื่อจูงใจให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ และจำแบบฝังลึก นักเรียนมีความสนุกสนานกับบทเรียน
โดย รัตนา แผ่ทอง (2012-01-29 17:11:50) [แสดงความคิดเห็น]
ครูมีการสอนน่าสนใจค่ะ มีกาีนำเพลง การเต้นและกิจกรรมต่าง ๆ ทำให้นักเรียนไม่น้าเบื่อ และจูงใจให้นักเรียนเรียนรู้และจำ และนำไปใช้ จะนำไปเป็นแบบอย่างในการสอนนักเรียน
โดย ศศิพร ดอกไม้เงิน (2012-02-08 20:35:35) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูสอนเก่งมากเลยค่ะ ได้รับความรู้มากๆ เลย จะนำไปใช้สอนเด็กๆ ในห้องเรียนต่อไปค่ะ
โดย สมพิศ รณที (2012-02-10 14:33:47) [แสดงความคิดเห็น]
ครูมีการสอนให้เด็กเข้าใจใด้ง่าย สนุกกับการสอนทั้งครูและเด็ก :tv05:
โดย โชคอนันท์ บุญบาล (2012-02-21 22:36:10) [แสดงความคิดเห็น]
ครูมีเทคนิคการสอนที่กระตุ้นให้เด็กอยากเรียนโดยการใช้เพลงนำเข้าสู่บทเรียน ทำให้เด็กสนุกกับการเรียนและทำให้เด็กไม่เบื่อกับการสอนของครูโดยการที่ครูนั้นนำเอาเพลงมาเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอน ซึ่งการสอนโดยใช้เพลงของครูนั้นไม่ได้ให้เด็กแค่ร้องเพลงเพียงอย่างเดียว แต่ครูยังให้เด็กได้เคลื่อนไหวร่างกายตามเพลง ซึ่งเทคนิคนี้ทำให้เด็กสามารถจำเนื้อหาที่เรียนได้ง่ายขึ้น และทำให้เด็กไม่เบื่อที่จะเรียนในครั้งต่อๆไป
โดย นาตยา ทองขาว (2012-03-11 14:54:48) [แสดงความคิดเห็น]
ครูมีเทคนิคการสอนที่กระตุ้นให้เด็กอยากเรียนโดยการใช้เพลงนำเข้าสู่บทเรียน ทำให้เด็กสนุกกับการเรียนและทำให้เด็กไม่เบื่อกับการสอนของครูโดยการที่ครูนั้นนำเอาเพลงมาเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอน ซึ่งการสอนโดยใช้เพลงของครูนั้นไม่ได้ให้เด็กแค่ร้องเพลงเพียงอย่างเดียว แต่ครูยังให้เด็กได้เคลื่อนไหวร่างกายตามเพลงซึ่งเทคนิคนี้ทำให้เด็กสามารถจำเนื้อหาที่เรียนได้ง่ายขึ้น และทำให้เด็กไม่เบื่อที่จะเรียนในครั้งต่อๆไป
นางสาวนาตยา ทองขาว นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งเรียนในรายวิชาหลักการจัดการการเรียนรู้ อาจารย์ ดร. ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน
โดย นาตยา ทองขาว (2012-03-11 15:19:57) [แสดงความคิดเห็น]
ผม นายกัมปนาท หอมรื่น น.ศ. ม.ราชภัฏเพชรบุรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 3 .. หลังจากที่ผมได้ดดูคลปน้แล้วผมสนใจมาก ๆ คุณครูประเสริฐ มีเทคนิคและวิธีการสอนที่ น่าสนใจมาก ๆ มีวิธีการต่าง ๆ ที่ทำให้เด็กสนใจและมีส่วนร่วมในชั้น เป็นวิธีการสอนที่มองดูง่าย ๆ ใช้สิ่งรอบ ๆ ตัวเด็กที่ด็กรู้จำและคุณเคยมาเป็นสิ่งี่ช่วยให้ นักเรียนจดจำได้และสามารเข้าใจได้ดี และคุณครูยังใช้คำพูดละภาษาที่เป็นกันเองทำให้นักเรียนกล้าแสดงออกมากขึ้น เป็นวิธีการสอนที่ดีมาก ๆ เลยครับ :tv15:
โดย กัมปนาท หอมรื่น (2012-03-11 16:40:42) [แสดงความคิดเห็น]
ภาษาอังกฤษนั้นเป็นภาษาที่มองดูแล้วน่าเบื่อสำหรับใครหลายๆคนในสมัยที่ผมเป็นเด็กก็เช่นเดียวกันมีความรู้สึกว่าไม่อยากเรียนวิชาอังกฤษเท่าที่ควรมองดูเป็นเรื่องยากและเป็นเรื่องที่น่าเบื่อมากเพราะคิดว่ามันไม่ใช่ภาษาของเราเรยีนไปมันก็เท่านั้นเราเป็นคนไทยคิดว่าควรเรียนภาษาไทยดีกว่าแต่ผมได้โตขึ้นมาก็รู้ว่าภาษาอังกกฤษเป็นภาษาที่สำคัญมากต้องขอขอบคุณครูประเสริฐที่ได้สร้างสรรค์สิ่งที่ดีๆให้กับการเรียนภาษาอังกฤษนั้นเข้าใจมากยิ่งขึ้น
โดย บุรินทร์ พราหมณี (2012-03-12 02:16:28) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉัน นางสาวสกานดา เลี้ยงอำนวย นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เอกภาษาอังกฤษ คบ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จากคลิปวิดิโอที่ได้รับชมนั้น โดยการสอนนั้นเริ่มต้นเข้าสู้บทเรียนโดยการนำเพลงมาประกอบการสอน เป็นเทคนิคการสอนที่ดีน่าสนใจเพราะการเรียนภาษาอังกฤษเด็กส่วนใหญ่คิดว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเบื่อจึงทำให้นักเรียนไม่ค่อยสนใจเรียนเท่าไหร่ แต่คุณครูประเสริฐ ได้มีวิธีการจัดการเรียนที่ไม่น่าเบื่อโดยการนำเพลงมาประกอบการสอน โดยเริ่มแรกจะสอนให้นักเรียนได้ร้องเพลงก่อน และสอนการเคลื่อนไหวร่างกาย ซึ่งนักเรียนจะได้ทั้งทักษะในการฝึกภาษาแล้วยังได้ขยับร่างกายอีกด้วย เพื่อเป็นการตระตุ้นนักเรียนไม่ให้เบื่อ เพื่อให้นักเรียนสนุกกับการเรียน เทคนิคก็คือจะสอนให้นักเรียนได้สนุกก่อน แล้วจึงฝึกให้นักเรียนได้สังเกตุ และทบทวนก่อนเสมอ นับว่าเป็นเทคนิคที่น่าสนใจมาก ซึ่งดิฉันคิดว่าว่าเทคนิคเหล่านี้จะได้ถูกนำไปใช้จริงในอนาคต และปรับเปลี่ยนได้อย่างเหมาะสมกับเรื่องอื่นๆได้
โดย กานดา เลี้ยงอำนวย (2012-03-12 07:03:31) [แสดงความคิดเห็น]
พอได้ชมวีดีโอชุดนี้แล้ว ถึงกับทึ่งว่า สิ่งที่อยู่ใกล้ตัว ครูจินตนาการ ทำให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ นักเรียนสามารถจำกฏ เรื่อง คำเอกพจน์ คำพหูพจน์ ได้ โดยไม่ต้องท่องจำ คิดว่าน่าสนใจมาก คงต้องทดลองนำไปใช้กับนักเรียนของตนเองบ้างแล้ว ครับ :tv15:
โดย วริทธิ์นันท์ คำภิโล (2012-03-13 15:42:04) [แสดงความคิดเห็น]
ครูเก่งมาเลย
จะนำไปประยุกต์กับการศึกาา :tv01: :tv04:
โดย สุรีรัตน์ พิมพ์สิงห์ (2012-03-26 10:46:11) [แสดงความคิดเห็น]
ครูเก่งมาเลย
จะนำไปประยุกต์กับการศึกาา :tv01: :tv04:
โดย สุรีรัตน์ พิมพ์สิงห์ (2012-03-26 10:46:18) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูใช้จินตนาการผสมผสมผสานกับการเล่าเรื่องเล่านิทานวึ่งเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการถ่ายทอดไปสู่เด็กในวัยนี้ ผมคิดกว่าหลักหหารหรือเทคนิควิธีการสอนแบบนี้จะทำให้เด็กมีความรู้ว่าว่าเขาไม่ได้ถูกสอนหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤาเลยเเต่เขาจะมีความรู้สึกที่ว่า เขาได้ฟังนิทานฟังเรื่องสนุกสนานและจากเทคนิคนี้จะส่งผลให้เขาสามารถเรียนรู้ผ่านจินตนาการได้เเละเมื่อเขาเห็นคำศัพท์ที่เป็นคำพหุพจน์เขาก็จะสามารถเล่าเรื่องตามจินตนาการของเขาได้
โดย ทนง มาไชยนาม (2012-04-01 08:01:11) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากๆ เร้าความสนใจให้กับนักเรียนได้ดีและยังฝึกความคิดจินตนาการของเด้กเพื่อให้เข้าใจในบทเรียนที่ต้องเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี ฉะนั้นแนวการสอนแบบนี้สามารถนำไปใช้ในห้องเรียนได้เป็นอย่างดีหรือสามารถนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับนักเรียนชั้นอื่นๆได้อีกทางหนึี่ง เพราะเป็นการเรียนรู้ในขั้นที่ง่ายเพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเรียนในระดับสูงขึ้นดังนั้นเมื่อนักเรียนมีความรู้ที่คงทนแล้ว อนาคตนักเรียนก้จะสามรถจดจำการเติมเอกพจน์และพหูพจน์ได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียว
โดย สไบทิพย์ สุริยะวงศ์ (2012-04-02 15:33:27) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูมีเทคนิคการจัดการเรียนการสอนได้ดีมาก มีกิจกรรมที่น่าสนใจ สื่อ รูปภาพ มีเทคนิคในการถามเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการคิด มีการบูรณาการ ชีวิตประจำวันมาใช้ได้อย่างเหมาะสม เช่นการ เติม es กับคำลงท้ายที่ลงท้ายด้วย s เช่น การใช้ ช้างมากั้น งู กับงู การเปลี่ยน y เป็น i แล้ว เติม es เล่น yoyo มาก ก็เกิดอาการ ไอ พอไอก็ต้องไปหาหมอ การเติม es กับคำที่ลงด้วยด้วย x เป็นต้น ถูกใจมากเลยค่ะ คุณครูเก่งมากๆ เลยค่ะ
โดย วิไลวรรณ ชาวงษ์ (2012-04-04 11:15:01) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนของคุณครูประเสริฐ จันทร์กระจ่างเลิศ รร.พระตำหนักสวนกุหลาบใช้การร้องเพลงนำเข้าสู่บทเรียนโดยใช้เพลง five little ducks และ เชื่อมโยงเข้าสู่เรื่องคำเอกพจน์ และพหูพจน์ มีเทคนิคในการจำให้แก่เด็กคือ หลักการเติม es แบบต่าง ๆ มี s, o , ss , z, ที่เติม es ครู มีวิธีการคิดเรื่องราวต่าง หรือตัวละคร สร้างให้เป็นเรื่องราวให้นักเรียนจดจำได้ง่าย และสามารถมาประยุกต์ใช้ได้นั้น เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ทำให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการเรียนการสอนเป็นอย่างดี ข้าพเจ้าก็เคยนำเอาหลักการดังกล่าวมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
โดย ยงยุทธ์ จันทิมา (2012-04-04 14:22:00) [แสดงความคิดเห็น]
it is very useful for me. thank you so much for your teaching. ผมดูการสอนเด็กของครูประเสริฐแล้วทำให้ผมเกิดจินตนาการในการสอนเด็กมากขึ้นจากที่ผม สอนเด็ก ป 123 แล้วผมรู้สึกปวดหัวมาก เพราะเด็กจะไม่ค่อยจำอะไร สอนได้สักพักเด็กก็เล่นกันแล้วแต่วิธีการของครูประเสริฐที่ใช้ทังเพลงและการจินตนาการของเด็กมาหลอมรวมกันทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่จดจำได้ง่าย และเด็กก็มีส่วนร่วมในการถามและตอบตลอดเวลา เป็นการเรียนรู้ที่เน้นตัวเด็กจริง เทคนิคการสอนแบบนี้ได้จุดประกายครู ต่างจังหวัดเป็นอย่างมากเลยครับ
โดย ศิรสิทธิ์ วงษา (2012-04-04 15:18:39) [แสดงความคิดเห็น]
จากการดูการจัดการเรียนการสอนของคุณครูประเสริฐ แล้ว คุณครูประเสริฐใช้เทคนิคการนำนักเรียนเข้าสู่บทเรียนโดยการเทคนิคการร้องเพลง ซึ่งเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทำให้การเรียนวิชาภาษาอังกฤษไม่น่าเบื่อและสร้างเจตคติที่ดีในการเรียนในชั่วโมงที่กำลังเริ่มขึ้น เพราะโดยธรรมชาติวิชาแล้ว วิชาภาษาอังกฤษนับเป็นอีกวิชาที่นักเรียนไทยโดยส่วนใหญ่ไม่ชอบเรียนมากนัก เพราะมีความยาก และไม่เล็งเห็นความสำคัญในการเรียน เป็นเทคนิคที่ดีมากค่ะ :tv15:
โดย พิมพ์พร ก้อนคำ (2012-04-11 14:59:30) [แสดงความคิดเห็น]
ถ้า classroom language เป็นภาษาอังกฤษ จะยิ่งดีกว่านี้ครับ :tv15:
โดย อัสมิน มูลา (2012-04-12 14:56:13) [แสดงความคิดเห็น]
เมื่อกล่าวถึงวิชาภาษาอังกฤษ นักเรียนหลายคนมักจะตอบว่าเป็นวิชาที่น่าเบื่อที่สุด และเมื่อถึงชั่วโมงเรียน มักจะไม่อยากเข้าเรียน มีความรู้สึกเบื่อ ดังนั้นผู้เป็นครูควรจะหาเทคนิควิธีต่างๆเพื่อให้นักเรียนสนใจที่จะเรียนมากขึ้น อย่างที่เห็นในวีดีโอ การจัดการเรียนการสอนของคุณครูประเสริฐ ก่อนจะเริ่มเรียน คุณครูมีกิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียนโดยการร้องเพลง ซึ่งผมคิดว่าการใช้วิธีนี้มีความเหมาะสมกับผู้เรียนในระดับชั้นนี้ เพราะจะทำให้นักเรียนจะมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ นักเรียนมีความสนุกสนานและอยากที่จะเรียน
โดย ชวลิต สนิทมัจโร (2012-04-21 12:09:43) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูจัดการสอนโดยการใช้เทคนิคขั้นนำเข้าสู่บทเรียนโดยการใช้เพลงและให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม ซึ่งทำให้ดึงความสนใจนักเรียนทำให้นักเรียนมีความอยากเรียนในชั่วโมงนั้นๆ และครูยังใช้เทคนิคการสอนหลักการในการทำเอกพจน์ให้เป็นพหูพจน์โดยแต่งเป็นเรื่องราวแทนตัวอักษรภาษาอังกฤษ ซึ่งเหมาะสมกับวัยของนักเรียนและช่วยให้นักเรียนจำได้ง่าย ชอบการจัดการเรียนการสอนของครูมากค่ะ สามารถนำไปเป็นแบบอย่างในการสอนนักเรียนในชั้นเรียนได้เป็นอย่างดี
โดย วิไล อิ่มเทศ (2012-04-22 20:14:36) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคในการจำให้แก่เด็กคือ หลักการเติม es แบบต่าง ๆ มี s, o , ss , z, ที่เติม es ครู มีวิธีการคิดเรื่องราวต่าง หรือตัวละคร สร้างให้เป็นเรื่องราวให้นักเรียนจดจำได้ง่าย และสามารถมาประยุกต์ใช้ได้

ผมเองเห็นเทคนิคแบบนี้แล้วก็ชื่นชมจากใจนะครับ ครูท่านก็มีเทคนิคการสอนที่ดีๆไม่ซ้ำใคร มาช่วยเป็นเทคนิคการจำของนักเรียน ช่วยให้นักเรียนสามารถจำเทคนิคต่างๆได้เป็นอย่างดี ไม่เครียด อีกทั้งยังสนุกด้วยนะครับ
โดย เอกสิทธิ์ ผลอรรถ (2012-04-25 22:00:17) [แสดงความคิดเห็น]
สิ่งแรกที่อยากบอกสอนเก่งมากคับ มีเทคนิควิธีการสอนที่ดีเฉพาะตัวทำให้นักเรียนจำได้ง่ายขึ้นจากเรื่องที่ยากๆและสนุกสนานไปกับเทคนิคการจำที่ครูสอน ที่จะขอชมเชยอีกอย่างคือครูเป็นตัวของตัวเองและสอนด้วยความสนุกสนานทำให้นักเรียนเกิดความสนใจและอยากเรียนรู้ ขณะที่ผมดูไปยังสนุกสนานไปด้วยเลยแล้วหากเป็นนักเรียนคงสนุกสนานน่าดู การสอนสอนได้ดีมากๆคับผมว่า ทำให้นักเรียนจำและเป็นความรู้ที่จะติดตัวไปตลอดทั้งความรู้ที่ได้และภาพครูที่สอนเด็กก็จะจำไปตลอดคับ สอนดีคับๆ
โดย วัชรพงศ์ ละอองรัตน์ (2012-04-28 00:23:07) [แสดงความคิดเห็น]
สอนได้สนุกมาก มีการจินตนาการ ตัวละครเพื่อให้เด็กนักเรียนเกิดความสนใจ และจดจำได้ง่ายขึ้น จะนำเทคนิคนี้ไปใช้กับ นักเรียน ของผมดูบ้างครับ :tv15: :tv17:
โดย ภคินทร์ภัทร ล่ำสูง (2012-04-29 15:10:20) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูประเสริฐ จันทร์กระจ่างเลิศ รร.พระตำหนักสวนกุหลาบใช้การร้องเพลงนำเข้าสู่บทเรียนโดยใช้เพลง five little ducks และ เชื่อมโยงเข้าสู่เรื่องคำเอกพจน์ และพหูพจน์ มีเทคนิคในการจำให้แก่เด็กคือ หลักการเติม es แบบต่าง ๆ มี s, o , ss , z, ที่เติม es ครู มีวิธีการคิดเรื่องราวต่าง หรือตัวละคร สร้างให้เป็นเรื่องราวให้นักเรียนจดจำได้ง่าย และสามารถมาประยุกต์ใช้ได้
โ€ข S แทนงู งู 2 ตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้
โ€ข O แทนพิซซ่าหน้าไข่งู
โ€ข Z แทนงูตัวใหญ่ งูใหญ่อยู่กับงูตัวเล็กไม่ได้
โดย Khanittha Phutthong (2012-05-08 23:18:37) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่เด็กสามารถเข้าใจได้ง่าย มีการเรียนการสอนที่สนุกสนาน สอนเข้าใจมีวิธีง่ายๆในการจำ
โดย เปรมศิริ สุนทรินคะ (2012-06-14 23:17:51) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูมีเทคนิคการสอนให้เด็กเข้าใจใด้ง่าย สนุกกับการสอนทั้งครูและเด็ก ขออนุญาตนำมาประยุกต์ใช้กับนักเรียนนะคะ คุณครูเก่งมากค่ะ
:tv15: :tv15:
โดย อุษณีย์ พารีศรี (2012-07-07 20:08:33) [แสดงความคิดเห็น]
ครูสอนได้เก่งและน่าเรียนมากค่ะ เด็ก ๆ ดูมีความสุขมาก :tv09: :tv15:
โดย จันทร์เพ็ญ เชื้อบริบรูณ์ (2012-10-01 18:25:28) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉัน นางสาวฐิฆัมพร ขันติกิจ มหาลัยราชภัฎเพชรบุรี เอกวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่3 เรียนวิชาการจัดการเรียนรู้(ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน)ได้มาดูโทรทัศน์ครู คุณครูสอนคำพหูพจน์เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นมีการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจด้วยการนำเข้าสู่บทเรียนด้วยการร้องเพลงเพื่อให้เด็กเกิดการวิเคราะห์ในบทเพลงว่าเกิดความแตกต่างว่าเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ บทเพลงช่วยให้เด็กเกิดความจดจำสนุกสนานกับการเรียนและเข้าใจง่ายขึ้น ขอขอบคุณครูประเสริฐ จันทร์กระจ่างเลิศ รร.พระตำหนักสวนกุหลาบที่มีเทคนิคดีๆมาสอน
โดย ฐิฆัมพร ขันติกิจ (2012-12-03 12:29:18) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv