thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 741
Rate :
 5
ความยาว : 14.26 นาที | Online : 2012-01-22  
    เข้าใจง่ายกับคำพหูพจน์ ตอน 2 คุณครูประเสริฐ จันทร์กระจ่างเลิศ  
    (ตอนต่อ) คุณครูประเสริฐ จันทร์กระจ่างเลิศ รร.พระตำหนักสวนกุหลาบใช้การร้องเพลงนำเข้าสู่บทเรียนโดยใช้เพลง five little ducks และ เชื่อมโยงเข้าสู่เรื่องคำเอกพจน์ และพหูพจน์ มีเทคนิคในการจำให้แก่เด็กคือ หลักการเติม es แบบต่าง ๆ มี s, o , ss , z, ที่เติม es ครู มีวิธีการคิดเรื่องราวต่าง หรือตัวละคร สร้างให้เป็นเรื่องราวให้นักเรียนจดจำได้ง่าย และสามารถมาประยุกต์ใช้ได้
• S แทนงู งู 2 ตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้
• O แทนพิซซ่าหน้าไข่งู
• Z แทนงูตัวใหญ่ งูใหญ่อยู่กับงูตัวเล็กไม่ได้
 
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

การออกเสียงภาษาอังกฤษ อ.ปทุมพร วาดเขียน รร.สายน้ำทิพย์ (ฉบับเต็ม)
การออกเสียงในภาษาอังกฤษ มีความสำคัญที่จะต้องปลูกฝังพื้นฐานให้ถูกต้องในระดับประถม ชมเทคนิคการสอนให้นักเรียนออกเสียงได้ถูกต้อง เพิ่มเติม

สนุกกับเสียงในภาษาอังกฤษ อ. สาลี่ ศิลปะสธรรม
เทคนิคในการสอนภาษาอังกฤษให้นักเรียนเรียนรู้ได้เร็ว และ จดจำได้ตลอด ด้วยเทคนิคการใช้ระดับของเสียง และเกม เพิ่มเติม

Sing a song ร้อง เต้น เป็นคำศัพท์ ครูสุมณญา เลาห์สัฒนะ รร.ทานสัมฤทธิ์วิทยา
แรงบันดาลใจจากโทรทัศน์ครู ทำให้ครูจากโรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา นำกิจกรรมการสอนไปใช้ในห้องเรียนภาษาอังกฤษ ชั้นป.4 สอนเรื่อง คำศัพท์เรียกแม่-ลูกสัตว์ โดยใช้เพลง Mary had a little lamb เพิ่มเติม

Learning Song ร้อง เรียน รู้ ผศ.ทิพพดี อ่องแสงคุณ
สำหรับเด็กป. 1 การสร้างทัศนคติให้เกิดความรักในวิชาภาษาอังกฤษ เป็นเรื่องสำคัญ มาชมการสร้างทักษะการฟัง และพูด โดยการนำเทคนิคการใช้ "บทเพลง" มาใช้ในการเรียนรู้ คำศัพท์ การออกเสียง เพิ่มเติม

มหัศจรรย์การสอนตัวเลขในภาษาอังกฤษ ตอน 1 คุณครูประเสริฐ จันทร์กระจ่างเลิศ รร.พระตำหนักสวนกุหลาบ
เทคนิคการสอนตัวเลขภาษาอังกฤษแบบสนุกสนานโดยร้อยเรื่องต่าง ๆ ให้นักเรียนจดจำง่าย ๆ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่ใช้ต่อยอดในเรื่องต่าง ๆ ในวิชาภาษาอังกฤษ เพิ่มเติม

 
 
เยี่ยมมากคะ :tv15: :tv17: :tv18:
โดย จิตรัตน์ เจือบุญ (2012-01-24 05:18:41) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ทำให้เกิดจิตนาการ เห็นจริง ลงมือทำด้วยตนเอง ทำให้เด็กสนใจและเรียนอย่างสนุกค่ะ เยี่ยมมากค่ะ ประยุกต์ในการสอนดีมากค่ะ :tv15:
โดย รุจิรา แสนยศบุญเรือง (2012-02-03 10:33:42) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15:เป็นการสอนที่ทำให้เกิดจิตนาการ เห็นจริง ลงมือทำด้วยตนเอง ทำให้เด็กสนใจและเรียนอย่างสนุกค่ะ เยี่ยมมากค่ะ ประยุกต์ในการสอนดีมากค่ะ
โดย รุจิรา แสนยศบุญเรือง (2012-02-03 10:34:05) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคที่ดีมาก ให้ผู้เรียนได้แสดงออกทักษะทางการพูดได้ดี ลงมือทำด้วยตนเอง ทำให้เด็กสนใจและเรียนอย่างสนุกค่ะ :tv02: :tv02: :tv15: :tv15:
โดย ธัญธร ฤาประสิทธิ์ (2012-02-11 11:22:46) [แสดงความคิดเห็น]
เป้นวิธีการสอนที่ดีมากครับทำฝห้เด็กเข้าใจถึงพหุพจน์ได้ดีมากขึ้นและยังให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินแก่ตัวนักเรียนเองทำใ้หไม่เกิดความเครียดในการเรียนจึงทำให้ตัวเด็กนั้นสนใจที่จะจดจำสิ่งเหล่านั้นมากขึ้นครับ
โดย อิศรา ไชยเสนา (2012-02-21 20:48:28) [แสดงความคิดเห็น]
สุดยอดมากเลยครับ จะนำไปพัฒนาการสอนในชั้นเรียนครับ
โดย สุริยา รักดี (2012-03-23 21:12:48) [แสดงความคิดเห็น]
สุดยอดมากเลยครับ จะนำไปพัฒนาการสอนในชั้นเรียนครับ
โดย สุริยา รักดี (2012-03-23 21:13:00) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนรู้ "พหูพจน์" ของคุณครูประเสริฐ จันทร์กระจ่างเลิศ รร.พระตำหนักสวนกุหลาบใช้การร้องเพลงนำเข้าสู่บทเรียนโดยใช้เพลง five little ducks และ เชื่อมโยงเข้าสู่เรื่องคำเอกพจน์ และพหูพจน์ มีเทคนิคในการจำให้แก่เด็กคือ หลักการเติม es แบบต่าง ๆ มี s, o , ss , z, ที่เติม es ครู มีวิธีการคิดเรื่องราวต่าง หรือตัวละคร สร้างให้เป็นเรื่องราวให้นักเรียนจดจำได้ง่าย และสามารถมาประยุกต์ใช้ได้นั้นน่าสนใจมากครับ เด็กนักเรียนมีความสุขในการเรียน ทำให้ทั้งสนุกทั้งเข้าใจในบทเรียนนั้นด้วย
โดย ยงยุทธ์ จันทิมา (2012-04-02 21:26:29) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากดูวีดีโอการจัดการเรียนการสอนของคุณครูประเสริฐ จันทร์กระจ่างเลิศ แล้ว ทำให้การจัดการเรียนการสอน เรื่องการเติม s หรือ es ง่ายขึ้น ทำให้ได้ ไอเดียใหม่ๆ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน และยังฝึกให้นักเรียนได้สังเกต เรื่องราว การเปลี่ยนคำศัพท์และความหมายทำให้นักเรียนสามารถจำคำศัพท์ได้ง่ายขึ้น กิจกรรมเลือกคำศัพท์ ช่วยให้นักเรยนได้ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนมา คุณครูยังได้ช่วยเสริม ให้นักเรียนมีทักษะในการจำ เป็นเทคนิคที่ดีค่ะ
โดย วิไลวรรณ ชาวงษ์ (2012-04-04 21:29:44) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนในชั่วโมงนี้เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนเข้าใจวิธีการเปลี่ยนรูปคำพหูพจน์สำหรับกลุ่มคำพิเศษ ที่ไม่มีการเติม s es ies ves โดยครูใช้วิธีแต่งบทกลอนภาษาไทย ให้นักเรียนร้องเป็นเพลงก่อน คือ กวาง ปลา แกะ แกะก็เลยปลา กวาง ร้องซ้ำสองครั้ง แล้วให้นักเรียนแปลคำศัพท์ คือ กวาง= deer ปลา = fish แกะ = sheep คุณครูประเสริฐ จันทร์กระจ่างเลิศ รร.พระตำหนักสวนกุหลาบใช้การร้องเพลงนำเข้าสู่บทเรียนโดยใช้เพลง five little ducks และ เชื่อมโยงเข้าสู่เรื่องคำเอกพจน์ และพหูพจน์ มีเทคนิคในการจำให้แก่เด็กคือ หลักการเติม es แบบต่าง ๆ มี s, o , ss , z, ที่เติม es ครู มีวิธีการคิดเรื่องราวต่าง
โดย สุภารัตน์ ชาวใต้ (2012-04-10 20:36:35) [แสดงความคิดเห็น]
สำหรับการสอนในตอนนี้ที่ชื่อว่า เข้าใจง่ายกับคำพหูพจน์ โดย คุณครูประเสริฐ จันทร์กระจ่างเลิศ
รร.พระตำหนักสวนกุหลาบ คุณครูท่านนี้ได้มีการใช้การร้องเพลงนำเข้าสู่บทเรียนโดยใช้เพลง five little ducks และ เชื่อมโยงเข้าสู่เรื่องคำเอกพจน์ และพหูพจน์ มีเทคนิคในการจำให้แก่เด็กคือ หลักการเติม es แบบต่าง ๆ มี s, o , ss , z, ที่เติม es ครู มีวิธีการคิดเรื่องราวต่าง หรือตัวละคร สร้างให้เป็นเรื่องราวให้นักเรียนจดจำได้ง่าย และสามารถมาประยุกต์ใช้ได้ค่ะ
โดย มินตรา มีเฟีย (2012-04-29 23:54:51) [แสดงความคิดเห็น]
เยี่ยมมากจ้า จะเอาไปเผยแพร่ให้เพื่อนครูด้วย
โดย ณัฐธิยา สิริพารากุล (2012-07-13 15:21:32) [แสดงความคิดเห็น]
ข้าพเจ้านางสาวเพ็ญนภา พรมแก้ว นักศึกษาปี3 เอกภาษาอังกฤษ คบ.ห้อง6 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรียนวิชา หลักการจัดการเรียนรู้ กับดร.ชนสิทธิ์ สิทธิสูงเนิน เมื่อข้าพเจ้าได้ดูการจัดการเรียนการสอน เรื่อง เข้าใจง่ายกับคำพหูพจน์ ตอน 2 คุณครูประเสริฐ จันทร์กระจ่างเลิศ แล้วนั้น ข้าพเจ้ารู้สึกสนใจและชอบเทคนิคการสอนของคุณครูประเสริฐ เพราะทำให้จำได้ง่ายขึ้น คุณครูประเสริฐให้นักเรียนจำคำที่ควรเปลี่ยนรูปเมื่อเป็นพหูพจน์โดยการให้จำเป็นกลอนซึ่งจะทำให้เด็กจำได้ง่ายขึ้น และในกลอนนั้นก็จะแยกประเภทของการเปลี่ยนรูปของศัพท์แต่ละอย่างไว้ให้จำง่ายและเข้าใจง่ายด้วย วิดีโอนี้เป็นประโยชน์มากๆเลยค่ะ
โดย เพ็ญนภา พรมแก้ว (2012-12-06 02:51:44) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv