thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 7802
Rate :
 4.5
ความยาว : 14.22 นาที | Online : 2012-01-22  
    Learning Song ร้อง เรียน รู้ ผศ.ทิพพดี อ่องแสงคุณ  
    หัวใจของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กประถม 1 นั้น อยู่ที่การสร้างทัศนคติของเด็ก ให้เกิดความรักในวิชาภาษาอังกฤษ ส่วนทักษะที่ต้องสร้างในเด็กวัยนี้ คือทักษะฟัง และพูด ด้วย 2 ปัจจัยหลักนี้เอง จึงทำให้ ผศ.ทิพพดี อ่องแสงคุณ รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม นำเทคนิคการใช้ "บทเพลง" เป็นสื่อในการร้อยเรียงเรื่องราว สร้างการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ โดยในความเพลิดเพลินของบทเพลง เด็กจะได้ทั้งคำศัพท์ การออกเสียง และที่สำคัญ "บทเพลง" จะสร้างทัศนคติที่ดีทำให้เด็ก ๆ รักที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษต่อไปอีกด้วย  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

การออกเสียงภาษาอังกฤษ อ.ปทุมพร วาดเขียน รร.สายน้ำทิพย์ (ฉบับเต็ม)
การออกเสียงในภาษาอังกฤษ มีความสำคัญที่จะต้องปลูกฝังพื้นฐานให้ถูกต้องในระดับประถม ชมเทคนิคการสอนให้นักเรียนออกเสียงได้ถูกต้อง เพิ่มเติม

สนุกกับเสียงในภาษาอังกฤษ อ. สาลี่ ศิลปะสธรรม
เทคนิคในการสอนภาษาอังกฤษให้นักเรียนเรียนรู้ได้เร็ว และ จดจำได้ตลอด ด้วยเทคนิคการใช้ระดับของเสียง และเกม เพิ่มเติม

Sing a song ร้อง เต้น เป็นคำศัพท์ ครูสุมณญา เลาห์สัฒนะ รร.ทานสัมฤทธิ์วิทยา
แรงบันดาลใจจากโทรทัศน์ครู ทำให้ครูจากโรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา นำกิจกรรมการสอนไปใช้ในห้องเรียนภาษาอังกฤษ ชั้นป.4 สอนเรื่อง คำศัพท์เรียกแม่-ลูกสัตว์ โดยใช้เพลง Mary had a little lamb เพิ่มเติม

มหัศจรรย์การสอนตัวเลขในภาษาอังกฤษ ตอน 1 คุณครูประเสริฐ จันทร์กระจ่างเลิศ รร.พระตำหนักสวนกุหลาบ
เทคนิคการสอนตัวเลขภาษาอังกฤษแบบสนุกสนานโดยร้อยเรื่องต่าง ๆ ให้นักเรียนจดจำง่าย ๆ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่ใช้ต่อยอดในเรื่องต่าง ๆ ในวิชาภาษาอังกฤษ เพิ่มเติม

Jigsaw Technic ร่วมกันคิด ร่วมกันเรียน คุณครูเหมวรรณ ขันมณี รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
การนำ Jigsaw Technic มาใช้สอนเรื่องการเขียนประโยคภาษาอังกฤษ เรียนรู้คำศัพท์มากขึ้น การแบ่งกลุ่มทำความเข้าใจเพื่อร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน เพิ่มเติม

 
 
เป็นแนวการสอนที่ง่ายและเด็กสามารถตอบและสื่อสารได้ก็ถือว่าดีเยี่ยมแล้ว เป็นเทคนิคที่ดีมาก ให้ผู้เรียนได้แสดงออกทักษะทางการพูดได้ดี มองภาพแล้วสามารถตอบสีได้ถูกต้อง คงต้องนำเอาเทคนิคของอาจารย์ทิพพดีไปประยุกต์ใช้กับเด็กชั้น ป.1 ที่โรงเรียนบ้าง เผื่อให้เด็กมีใจรักในการเรียนภาษาอังกฤษและไม่เครียด หรือ น่าเบื่ออีกต่อไป เด็กได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้มากขึ้น เช่นการออกเสียง การใช้ความคิดตามศักยภาพของนักเรียนในระดับชั้นนี้ ที่สำคัญเมื่อถามเกี่ยวกับสีที่เด็กทำแล้วสามารถพูดสีที่เด้กใช้ ถือว่าเก่งมาก สำหรับเด็กในระดับชั้นป.1 ขอชื่นชมอาจารย์ทิพพดี ที่มีแนวคิดใหม่ๆ ในการสอนให้เด็กได้สนุกมากขึ้นในการเรียนภาษาอังกฤษ
โดย ครูวสวัส วรวงศ์ (2012-01-26 20:36:41) [แสดงความคิดเห็น]
ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะ ถือว่าเป็นแนวการสอนเรื่องสี แล้วมีเพลงประกอบก็ยิ่งทำให้นักเรียนเกิดความจำได้ดี ตอนนี้ ก็สอนภาษาอังกฤษนักเรียนชั้นป.๑ ด้วยเหมือนกันค่ะ ก็ใช้เพลงมาช่วยในการสอน เด็กๆสนุกสนานกันใหญ่ และเมื่อได้ดูวิดีโอนี้แล้ว ก็ได้เพลงเพิ่มขึ้นอีก ๑ เพลง และได้แนวทางการนำไปใช้ และบูรณาการกับกลุ่มสาระอื่นๆอีกด้วย รับรองว่าดิฉันต้องนำแนวการสอนของ ผศ.ทิพพดี อ่องแสงกุล ไปใช้แน่นอนค่ะ ขอขอบพระคุณค่ะที่ได้นำเทคนิคดีๆแบบนี้มาแบ่งปัน
โดย นางสาวปูลิต์ฎาร์ อ่อนสิงห์ (2012-01-26 21:15:45) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมที่คุณครูใช้เพื่อเน้นการสื่อสารนั้นเป็นกิจกรรมที่ทำให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรรม การใช้เพลง ทำให้เด็ก ๆ มีความกระตือรือร้นที่อยากเรียน และสามารถจดจำได้เร็วขึ้น
การใช้สื่อเทคโนโลยี ช่วยให้เด็ก ๆ สนใจมากขึ้น เป็นการสอนที่ดีมากค่ะ ขอนำไปประยุกต์ใช้นะคะ
โดย รัตนา แผ่ทอง (2012-01-29 17:19:20) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นแนวการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียนค่ะ
โดย ไรวินท์ปภา ภัทรวิเศษพันธ์ (2012-01-30 10:59:56) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นแนวการสอนที่ง่ายและเด็กสามารถตอบและสื่อสารได้ก็ถือว่าดีเยี่ยมแล้ว เป็นเทคนิคที่ดีมาก ให้ผู้เรียนได้แสดงออกทักษะทางการพูดได้ดี มองภาพแล้วสามารถตอบสีได้ถูกต้อง คงต้องนำเอาเทคนิคของอาจารย์ทิพพดีไปประยุกต์ใช้กับการเตรียมการฝึกสอนในอนาคตได้ เผื่อให้เด็กมีใจรักในการเรียนภาษาอังกฤษและไม่เครียด หรือ น่าเบื่ออีกต่อไป เด็กได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้มากขึ้น เช่นการออกเสียง การใช้ความคิดตามศักยภาพของนักเรียนในระดับชั้นนี้ ที่สำคัญเมื่อถามเกี่ยวกับสีที่เด็กทำแล้วสามารถพูดสีที่เด้กใช้ ถือว่าเก่งมาก สำหรับเด็กในระดับนี้ ขอชื่นชมอาจารย์ทิพพดี ที่มีแนวคิดใหม่ๆ ในการสอนให้เด็กได้สนุกมากขึ้นในการเรียนภาษาอังกฤษ
โดย ณภัทร ศิริพัฒนกุลวงศ์ (2012-02-02 00:42:32) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคเด็กสามารถตอบและสื่อสารได้ก็ถือว่าดีเยี่ยมแล้ว ให้ผู้เรียนได้แสดงออกทักษะทางการพูดได้ดี มองภาพแล้วสามารถตอบสีได้ถูกต้อง :tv02: :tv02: :tv02: :tv15: :tv15: :tv15: :tv17: :tv17: :tv17: :tv18:
โดย ธัญธร ฤาประสิทธิ์ (2012-02-11 11:19:36) [แสดงความคิดเห็น]
ยอดเยี่ยมมากเลยครับขนาดผมอายุตั้ง 20 ปีแล้วผมเห็นแล้วยังอยากเรียนด้วยเลยครับเพราะดูแล้วเด็กๆเค้ามีความสุขมากๆ แล้วยังได้ประโยชน์อย่างมากในการใช้เพลงเข้ามาใช้ในการสอนด้วยทำให้เด็กมีทักษะในการพูดที่ดีทำให้ง่ายต่อการเรียนรู้ของเด็กในอนาคตอย่างมาก
แถวยังมีภาพและเกมส์ต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องและทุกอย่างเหมาะสมกับวัยของเด็กๆมากครับทำให้เด็กมีความรู้และสนุกมากยิ่งขึ้น
โดย อิศรา ไชยเสนา (2012-02-21 21:00:25) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นแนวการสอนที่ดีมากค่ะทำให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการพูดมากยิ่วขึ้นทำให้ผู้เรียนเรียนเรียนแล้วไม่รู้สึกเบื่อกับการเรียนมากนัก เรียนทำแล้วทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่สนุกสนาน รู้สึกตื่นเต้น มีปฏิกริยาอยู่ตลอดระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนเกิดการกล้าแสดงออก เชื่อมั่นในตนเองมากยิ่งขึ้นค่ะ :tv17: :tv15: :tv15: :tv15: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย นางนุสรา สันองค์ (2012-02-22 17:25:41) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิคของคุณครูเป็นเทคนิคที่ดี ที่น่าสนใจมากๆค่ะ เพราะเด็กเล็กชอบเสียงเพลงและการเคลื่อนไหวประกอบเพลงเป็นอยา่งมาก การใช้บทเพลงในการสอนภาษาอังกฤษ ทำให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นจะเรียน เกิดความสนุกสนาน ทำให้เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุข และเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษซึ่งระดับป.1นี้เป็นระดับพื้นฐานเริ่มต้นในการเตรียมความพร้อมต่อการศึกษาภาษาอังกฤษในระดับต่อไป นอกจากนี้แล้วการร้องเพลงทำให้เด็กได้เรียนรู้คำศัพท์ได้เร็วขึ้นมาก เพราะเพลงที่คุณครูนำมาสอนเป็นเพลงที่ดิฉันได้ร้องตอนเป็นเด็ก ซึ่งปัจจุบันนี้ดิฉันก็ยังจดจำบรรยากาศและบทเพลงที่ได้ร้องในชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษในเมือครั้งยังเด็กนั้นได้ขึ้นใจ เป็นความทรงจำที่สวยงามมากค่ะ และดิฉันก็หวังไว้เป็นอย่างยิ่งว่า เมื่อเราได้ถ่ายทอดบทเพลงในวิชาภาษาอังกฤษ บทเพลงที่มีท่วงทำนองที่สนุกสนาน เมื่อเด็กโตขึ้น พวกเขาก็จะมีความรู้สึกที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษเช่นเดียวกัน
โดย อนุสรา อินทเนตร (2012-02-24 20:33:43) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมการเรียนที่สนุกสนาน โดยครูมีการวางแผนการสอน และดำเนินการสอนได้ตามลำดับขั้นตอน มีกิจกรรมการสอนที่หลากหลาย ใช้สื่อหลากหลาย นักเรียนเป็นผู้มีบทบาทในกิจกรรมตลอดชั่วโมง ไดฝึกภาษาจากการทำงานเป็นกลุ่ม และสนุกสนานกับเกม เพลง การทำงานศิลปะอย่างมีความสุข สามารถนำเสนอผลงานได่อย่างมั่นใจ ครูสอนเข้าใจง่าย ชัดเจนในสิ่งที่สอน มีการเสริมแรงตลอดเวลา :tv15:
โดย อุดร วิชัยวงษ์ (2012-02-25 15:07:13) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิคนี้น่าสนใจมากค่ะ เพราะเด็กๆ ชอบการร้องเพลง ชอบแสดงออก ชอบกับการได้ทำท่าทางประกอบกับเสียงเพลงมากกว่าการที่จะนั่งเรียนเฉยๆ และยิ่งเป็นเพลงหรือทำนองเพลงที่เด็กคุ้นกับเพลงหรือทำนองนั้นๆ ยิ่งทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู่ที่รวดเร็วยิ่งขึ้้น มีความอยากที่จะเรียน และเรียนวิชานั้นๆ อย่างมีความสุข ซึ่งครูจะต้องคอยให้กำลังใจ และคอยชมนักเรียนตลอด เพื่อเป็นกำลังใจในการเรียนแก่นักเรียน และเพื่อที่เค้าจะได้กล้าแสดงออก และกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นมากยิ่งขึ้น
โดย ศิริพร ประกอบชาติ (2012-03-09 14:52:17) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉัน นางสาว อารีย์ ขำเพชร 524102048 เอกวิชาภาษาอังกฤษค.บ.ปี 3 นักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เทคนิคนี้น่าสนใจมากค่ะ ครูมีการดำเนินการสอนที่เป็นไปตามขั้นตอน มีการใช้เพลงเพื่อประกอบการเรียนการสอน ทำให้เด็กเกิดความสนใจ และสนุกสนานในการเรียน การใช้เพลงทำให้เด็กสามารถจดจำเนื้อหาในการเรียนได้เป็นอย่างดี ครูมีการจัดกิจกรรมโดยเน้นที่ตัวเด็กเป็นศุนย์กลาง เด็กทุกคนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม และครูใช้วิธีการเสริมแรงมาช่วยทำให้เด็กมีความกระตือรือร้นต่อการเรียนเพิ่มมากยิ่งขึ้น เป็นความคิดที่ดีมาก เทคนิคนี้มีประโยชน์ต่อดิฉันมากซึ่งจะเป็นแนวทางในการสอนของดิฉันในอนาคตได้ดป็นอย่างดี ขอบคุณมากค่ะ
โดย อารีย์ ขำเพชร (2012-03-11 10:24:03) [แสดงความคิดเห็น]
ครูสามารถนำเอาบทเพลงมาเร้าความสนใจของเด็ก ซึ่งเป็นเทคนิคที่ดี ทำให้เด็กตั้งใจเรียน สนุกกับการเรียน ทั้งยังได้คำศัพท์ และการออกเสียงด้วย
โดย นาตยา ทองขาว (2012-03-11 15:47:34) [แสดงความคิดเห็น]
ครูสามารถนำเอาบทเพลงมาเร้าความสนใจของเด็ก ซึ่งเป็นเทคนิคที่ดี ทำให้เด็กตั้งใจเรียน สนุกกับการเรียน ทั้งยังได้คำศัพท์ และการออกเสียงด้วย
ดิฉัน นางสาวนาตยา ทองขาว เอกวิชาภาษาอังกฤษค.บ.ปี 3 นักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งเรียนในรายวิชาหลักการจัดการการเรียนรู้ อาจารย์ ดร. ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน
โดย นาตยา ทองขาว (2012-03-11 15:49:29) [แสดงความคิดเห็น]
ข้าพเจ้านางสาว ศิริมาพร รูปเตีย เอกวิชาภาษาอังกฤษค.บ. ปีที่3 เทคนิคของคุณครูเป็นเทคนิคที่ดี ที่น่าสนใจมากๆค่ะ เพราะเด็กเล็กชอบเสียงเพลงและการเคลื่อนไหวประกอบเพลงอย่างมากเผื่อให้เด็กมีใจรักในการเรียนภาษาอังกฤษและไม่เครียด หรือ น่าเบื่อ และเมื่อได้ดูวิดีโอนี้แล้ว ก็ได้เพลงเพิ่มขึ้นอีก ๑ เพลง และได้แนวทางการนำไปใช้ และบูรณาการกับกลุ่มสาระอื่นๆอีกด้วยนอกจากนี้แล้วการร้องเพลงทำให้เด็กได้เรียนรู้คำศัพท์ได้เร็วขึ้นมาก เพราะเพลงที่คุณครูนำมาสอนเป็นเพลงที่ดิฉันได้ร้องตอนเป็นเด็ก ซึ่งปัจจุบันนี้ดิฉันก็ยังจดจำบรรยากาศและบทเพลงที่ได้ร้องในชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษในเมือครั้งยังเด็กนั้นได้ขึ้นใจยิ่งทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู่ที่รวดเร็วยิ่งขึ้้น มีความอยากที่จะเรียน และเรียนวิชานั้นๆ อย่างมีความสุข
โดย ศิริมาพร รูปเตี้ย (2012-03-11 20:06:17) [แสดงความคิดเห็น]
ข้าพเจ้านางสาว เหมือนฝัน ขุนราช เอกวิชาภาษาอังกฤษค.บ.ปีที่3 เทคนิคนี้น่าสนใจมากค่ะซึ่งเป็นเทคนิคที่ดี ทำให้เด็กตั้งใจเรียน สนุกกับการเรียน แล้วยังได้ประโยชน์อย่างมากในการใช้เพลงเข้ามาใช้ในการสอนด้วยทำให้เด็กมีทักษะในการพูดที่ดีทำให้ง่ายต่อการเรียนรู้ของเด็กในอนาคตอย่างมาก และได้แนวทางการนำไปใช้ และบูรณาการกับกลุ่มสาระอื่นๆอีกด้วยและด็กได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้มากขึ้น เช่นการออกเสียง การใช้ความคิดตามศักยภาพของนักเรียนในระดับชั้นนี้ ที่สำคัญเมื่อถามเกี่ยวกับสีที่เด็กทำแล้วสามารถพูดสีที่เด้กใช้ ถือว่าเก่งมาก
โดย เหมือนฝัน ขุนราช (2012-03-11 20:14:27) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันนางสาวกานดา เลี้ยงอำนวย เอกวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี การเรรียนการสอนภาษาอังกฤษในความคิดของคนส่วนใหญ่คิดว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเบื่อ จึงทำให้การสอนภาษาอังกฤษในบ้านเราจึงยังไม่พัฒนาไปถึงไหน เพราะสิ่งที่จะช่วยให้การเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพ ให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษอย่างจริงจัง ได้คุ้นเคยกับภาษาทุกวันก็จะช่วยพัฒนาได้ในระดับหนึ่ง แต่ทั้งนี้การสอนภาษาที่ดีก็ควรมีเทคนิคและวิธีการที่น่าสนใจด้วยเช่นกัน เพราะเป็นการตระตุ้นส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ดี และที่สำคัญการเรียนการสอนก็จะต้องสร้างทัศนคติที่ดีทั้งตัวผู้สอนเองและนักเรียนจึงเป็นส่วนที่สำคัญมากเช่นกัน
โดย กานดา เลี้ยงอำนวย (2012-03-12 08:10:46) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันนางสาวพรทิพย์ เรืองศิลป์ รหัสนักศึกษา 524102059 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คบ. 5 ปี ชั้นปีที่3 จากวีดีโอของท่านอาจารย์ทิพพดี ถือเป็นแนวการสอนที่น่าสนใจเหมาะแก่การนำมาเป็นหลักสูตรในการเรียนการสอนให้กับเด็กๆมากค่ะ เพราะในวิธีนี้สามารถทำให้เด็กๆมีความสนใจและสนุกในวิชาการเรียนภาษาอังกฤษจึงทำให้เด็กๆกล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง จึงเป็นเทคนิคที่ดีและการนำเพลงเข้ามาใช้กับการจดจำคำศัพย์ของสีในภาษาอังกฤษ ถือเป็นนิคที่ช่วยในการจำอย่างมาก เพราะเพลงช่วยให้เด็กสนุกสนานและเป็นการเพิ่มทักษะการจำทำให้เด็กอยากเรียน และมีความสุขกับวิชานี้มากขึ้น
โดย พรทิพย์ เรืองศิลป์ (2012-03-12 11:15:43) [แสดงความคิดเห็น]
Learning Song ร้อง เรียน รู้ ผศ.ทิพพดี อ่องแสงคุณ เป็นเทคนิคการสอนที่ดีมาก คงจะได้ไปประยุกต์ใช้สอนกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนได้เป็นอย่างดีั :tv15:
โดย วริทธิ์นันท์ คำภิโล (2012-03-13 16:04:17) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนภาษาอังกฤษ ครูต้องมีเทคนิควิธีการที่น่าสนใจและหลากหลาย การสอนด้วยเพลงเป็นอีกวิธีที่น่าสนใจ เพลงต่างๆบนยูทูบเยอะแยะมากมายครูสามารถโหลดได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ส่วนการสอนภาษาอังกฤษ ไม่ได้มีอยู่ 5 ขั้นเท่านั้น (ในส่วนเฉพาะproductive skills) แต่จะมีแบบ 3 ขั้นด้วย คือ pre while post สำหรับ comprehensive skills
กิจกรรม boat fighting ก็เคยใช้ตอนจัดค่าย แต่จะทำเป็น outdoor activity ครับ ให้นักเรียนเข้าแถวตอน เมื่อแถวไหนถูกเรียกชื่อก็จะต้งลุก แล้วขานชื่อกลุ่มอื่นๆ เด็กจะสนุกมากครับ แต่ฝรั่งที่เข้าร่วมค่ายด้วยบอกว่า crazy อิอิ
โดย อัสมิน มูลา (2012-03-24 00:15:25) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบบรรยากาศการเรียนรู้" ห้องเรียนมีชีวิต"
เด็กมีความสนุกสนานในการเรียนรู้ ตื่นต้วตลอดเวลา
และมีการนำเสนอสื่อทีน่าสนใจเหมาะสมกับวัย
ชอบค่ะ
โดย นิตยา เย็นวารี (2012-03-28 12:09:33) [แสดงความคิดเห็น]
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้น่าสนใจมากสำหรับเด็กประถมศึกษาแล้ว ขอชื่นชมคุณครูที่ตั้งใจจัดกิจกรรมให้กับเด็กและเด็กๆก็ตั้งใจเรียนการทุกคน แต่การสอนบางครั้งบริบทก็อาจจะไม่เท่ากันแต่ขอให้ครูได้นำไปใช้ในห้องเรียนที่ตนเองสอนก็คงจะทำให้เด็กเกิดทัศนคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษมากขึ้นเพราะทุกวันนี้เด็กยังไม่ให้ความสนใจในวิชานี้เท่าที่ควร ต้องนำกิจกรรมไปกระตุ้นให้เด้กได้เกิดความอยากรู้ อยากทำในสิ่งที่ครูจัดให้เภพื่อให้ครูและนักเรียนจะได้มีความสุขกับการสอนและการเรียนในวิชานี้ต่อไป ความสุขของเด้กก็คือความสุขของครูผู้สอนเช่นกัน
โดย สไบทิพย์ สุริยะวงศ์ (2012-04-02 15:49:43) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนที่เข้าใจจิตวิทยาการเรียนรู้ของนักเรียน ว่าเด็กเล็กชอบเพลง ชอบเกม ซึ่งก็สอดคล้องกับของตนเองที่พยายามให้นักเรียนรักภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กป. 1 การสร้างทัศนคติให้เกิดความรักในวิชาภาษาอังกฤษ เป็นเรื่องสำคัญ มาชมการสร้างทักษะการฟัง และพูด โดยการนำเทคนิคการใช้ "บทเพลง" มาใช้ในการเรียนรู้ คำศัพท์ การออกเสียง จากตัวอย่างที่ได้ดูครูที่นำไปใช้อาจประยุกตืให้เหมาะ และอาจจัดกิจกรรมที่น้อยลงหรืออาจต้องใช้เวลาในแต่ละกิจกรรมมากขึ้น
เพราะเด็กกลุ่มนี้เป็นตัวอย่างเด็กที่มีความตั้งใจเรียนสูง มีความแอกทีฟ สูง บางกลุ่มอาจจะจัดกิจกรรมยากกว่านี้
ครูต้องเข้าใจเด็กให้กลุ่มของตนและประยุกต์ในสอดคล้องเหมาะสม
โดย Khanittha Phutthong (2012-04-03 08:08:23) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นทักษะการสอนที่ดีมากค่ะ โดยมีการเริ่มจากการให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีกับการเรียน และยังเอาความชื่นชอบของนักเรียนมาเป็นตัวประยุกต์ใช้หรือตัวกระตุ้นให้นักเรียนรู้สึกไม่น่าเบื่อ และเกิดความสนุกสนานของนักเรียน ซึ่งเทคนิคการสอนของ ผศ.ทิพพดี อ่องแสงคุณนี้ ได้ใช้เพลงมาช่วยสอน เพื่อให้นักเรียนสามารถที่จะเข้าใจมากยิ่งขึ้น โดยเนื้อหาของเพลงที่นำมาใช้นี้ก็จะต้องมีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาด้วย ซึ่งการสอนโดยใช้เพลงนี้จะทำให้นักเรียนสามารถจดจำอะไรได้ดีมากยิ่งขึ้น
โดย มนัสนันท์ คำตัน (2012-04-03 21:17:54) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีมาก มีขั้นตอนการทำกิจกรรมที่ดี นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากกิจกรรมการเคลื่อนไหวตามจังหวะเพลง แสดงท่าทางประกอบ เหมาะตามช่วงวัยของผู้เรียน ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามช่วงวัยได้อย่างเต็มศักยภาพ ได้ฝึกการออกเสียงทั้งในขั้นนำขั้นฝึก และขั้นนำไปใช้ วีดีโอเรื่องนี้มีประโยชน์มากค่ะ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับนักเรียนในชั้นประถมศึกษาในทุกชั้น ขอบคุณอาจารย์และคณะผู้จัดทำเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ได้จัดทำสิ่งที่ดีมีประโยนช์ ขอให้เจริญรุ่งเรื่องยิ่งๆ ขึ้นไปค่ะ
โดย วิไลวรรณ ชาวงษ์ (2012-04-04 10:26:05) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอน Learning Song ร้อง เรียน รู้ ผศ.ทิพพดี อ่องแสงคุณ
หัวใจของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กประถม 1 นั้น อยู่ที่การสร้างทัศนคติของเด็ก ให้เกิดความรักในวิชาภาษาอังกฤษ ส่วนทักษะที่ต้องสร้างในเด็กวัยนี้ คือทักษะฟัง และพูด ด้วย 2 ปัจจัยหลักนี้เอง จึงทำให้ ผศ.ทิพพดี อ่องแสงคุณ รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม นำเทคนิคการใช้ "บทเพลง" เป็นสื่อในการร้อยเรียงเรื่องราว สร้างการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ โดยในความเพลิดเพลินของบทเพลง เด็กจะได้ทั้งคำศัพท์ การออกเสียง และที่สำคัญ "บทเพลง" จะสร้างทัศนคติที่ดีทำให้เด็ก ๆ รักที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษต่อไปอีกด้วย ข้าพเจ้าเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งที่นำเพลงเข้ามาใช้ในกระบวนกสนจัดการเรียนการสอน เพราะในระดับประถมศึกษา เด็กจะชอบเป็นอย่างมาก
โดย ยงยุทธ์ จันทิมา (2012-04-04 14:18:15) [แสดงความคิดเห็น]
วิดีโอนี้ ช่วยให้เพิ่มสุนทรียภาพ ทำให้ เกิดการเรียนรู้ดีขึ้น ช่วยการจำLearning Song ร้อง เรียน รู้ ผศ.ทิพพดี อ่องแสงคุณ
หัวใจของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กประถม 1 นั้น อยู่ที่การสร้างทัศนคติของเด็ก ให้เกิดความรักในวิชาภาษาอังกฤษ ส่วนทักษะที่ต้องสร้างในเด็กวัยนี้ คือทักษะฟัง และพูด ด้วย 2 ปัจจัยหลักนี้เอง จึงทำให้ ผศ.ทิพพดี อ่องแสงคุณ รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม นำเทคนิคการใช้ "บทเพลง" เป็นสื่อในการร้อยเรียงเรื่องราว สร้างการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ โดยในความเพลิดเพลินของบทเพลง เด็กจะได้ทั้งคำศัพท์ การออกเสียง และที่สำคัญ "บทเพลง" จะสร้างทัศนคติที่ดีทำให้เด็ก ๆ รักที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษต่อไปอีกด้วย :tv18: :tv18: :tv18: :tv18: :tv18: :tv18: :tv18: :tv18: :tv18: :tv18: :tv18: :tv18:
โดย ปรียานุช เพชรคงทอง (2012-04-07 13:55:20) [แสดงความคิดเห็น]
สุดยอดเลยค่ะท่านอาจารย์ เป็นรูปแบบการสอนที่เหมาะสมกับวัยและความสนใจกับเด็ก จากการสอนของท่านอาจารย์ ผศ.ทิพพดี อ่องแสงคุณ รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมทำให้ได้แนวคิดในการสอนสำหรับนักเรียนชั้นอื่นๆ ที่จะทำให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะนักเรียนในต่างจังหวัด จะไม่ชอบเรียนภาษาอังกฤษ จากเทคนิคที่อาจารย์ใช้สามารถเป็นต้นแบบให้กับครู อาจารย์ที่สนใจจะศึกษาหาความรู้และพัฒนาอาชีพของตนเองให้เป็นครูมืออาชีพต่อไป :tv15:
โดย นางจุฬารัตน์ เขาทอง (2012-04-07 23:10:29) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ครูมักจะประสบปัญหาหลักหลัก ตือ การมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อวิชาที่เรียน จากการรับชม Learning Song ร้อง เรียน รู้ ครูได้พบวิธีการหนึ่งที่จะสามารถสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ การสร้างทัศนคติเป็นสิ่งแรกแรกของการเริ่มต้นจัดการเรียนรู้ เมื่อนักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษแล้ว การจัดการเรียนรู้ในชั่วโมงต่อไป เป็นสิ่งที่ ท้าทาย ตื่นเต้น และเฝ้ารอ ว่าในชั่วโมงนี้ครูจะมีกิจกรรมใดมาสร้างความรู้ให้กับนักเรียน ประทับใจในช่วงการมอบหมายงานให้นักเรียนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ และการนำเสนอผลงานของตนเอง ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง ประทับใจการเสริมแรงทางบวก ด้วยวิธีการง่ายง่ายแต่ได้ผล คือ การชมเชยด้วยวาจา ชมเชยทกครั้งที่นักเรียนเกิดการเรียนรู้ โดยไม่เน้นหลักวิชาการมากนัก ประทับใจ การเอาใจใส่ ด้วยการเดินไปพูดคุยกับนักเรียนเป็นรายบุคคล เป็นการวัดและประเมินผลได้อีกวิธีหนึ่ง ตลอดจนได้ส่งเสริม ซ่อมเสริมผลการเรียนรู้ของนักเรียนได้เป็นอย่างดี ขอขอบคุณ โทรทัศน์ครูที่นำสิ่งดีดี วิธีการที่เหมาะสม มาให้ครูไทยทุกคนได้พบBest Practice เพื่อจะนำไปปรับประยุกต์พัฒนาคุณภาพนักเรียนต่อไป ขอบคุณค่ะ
โดย อำพัน บรรจงคชาธาร (2012-04-11 10:52:21) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมเทคนิคการสอนของ อ. ทิพพดี ค่ะ สมกับเป็นอาจารย์ที่เชี่ยวชาญจริงๆ เป็นการสอนที่เหมาะสำหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษามาก เพราะประสบการณ์ที่ผ่านมา ทำให้เราเข้าใจว่า การสอนเด็กๆ โดยเฉพาะ ป.1 นั้น ไม่ง่ายเลย ต้องหากิจกรรมที่สนุกๆ และเป็นที่สนใจของเขาในช่วงเวลานั้น มาให้เขารู้สึกตื่นเต้นและอยากเรียนรู้ไปกับกิจกรรมที่เราจัดขึ้น เห็นได้ชัดเจนว่าเด็กๆ อยากมีส่วนร่วมมากนะคะ กล้าแสดงออก และกล้าตอบคำถามมากขึ้น ทุกคนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมดี และยังได้เนื้อหาในบทเรียนครบถ้วนผ่านการจัดกิจกรรมของครู ขอบคุณมากค่ะที่ทำให้ได้เห็นเทคนิคการสอนที่ดีๆ แบบนี้ จะได้นำไปใช้บ้างนะคะ :tv02:
โดย วัลยา ซอเสียงดี (2012-04-15 13:37:34) [แสดงความคิดเห็น]
ถ้าคุณครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้นป.1 - 2 ใช้เทคนิคของอาจารย์ทิพพดีอย่างต่อเนื่อง เด็กต้องเกิดเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษแน่นอน ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่ชอบใช้เพลงในการสอน มีทั้งของกระทรวงที่แจกให้ยุกต์แรกๆ แต่งเองและดาวน์โหลดจากเน็ต ดิฉันประทับใจมากตรงที่ให้เด็กถือธงชาติ แล้วออกมาโบกธงหน้าชั้นทีละคน ซึ่งทำให้เกิดความภาคภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทย ขอบคุณโทรทัศน์ครูที่สรรหาสิ่งที่ดีมาให้กับครู นักเรียนหรือบุคคลทั่วไป ขอบคุณอีกครั้งค่ะ :tv02:
โดย อุไร ปรึกษากร (2012-04-21 12:54:10) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณคุณครูทิพพดีมากค่ะ ทำให้ดิฉันมีแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่เด็กมากขึ้น เนื่องจากดิฉันได้รับมอบหมายให้ไปสอน ป.๑ รู้สึกยากมากๆ ที่จะสอนให้เด็ก เข้าใจ และสนุกสนานในการเรียนไปพร้อมๆ กัน เพราะ เคยสอนแต่เด็กโตค่ะ เลยพยายามแสวงหาวิธีการต่างๆ ตอนนี้เลยมีกำลังใจและแนวทางในการที่จะจัดกิจกรรมได้ สังเกตได้ว่าเด็กๆสนุก มีส่วนร่วมในการเรียน ทำให้บรรยากาศในการเรียนอบอุ่น ไม่เครียด นอกจากนี้ยังปลูกฝังความเป็นไทยไปด้วย
โดย ปราณสมร ทิพย์แดง (2012-04-22 14:13:04) [แสดงความคิดเห็น]
เห็นด้วยกับวิธีการสอนของคุณครูค่ะ เพราะทดลองใช้กับนักเียนมัธยมต้น/ปลาย โดยการใช้หนังสือ Let"s Chant เป็นการใช้เพลง จังหวะ ใาสอนแกรมมาร์ นักเรียนฟัง ร้อง ซ้ำๆ จนเกิดความจำถาวร แล้วให้นักเรียนเปลี่ยนคำด้วยตนเอง เช่น คำนาม กริยา คุณศัพท์ แล้วฝึกร้องในกลุ่ม แลล้วนำเสนอหน้าชั้น แล้วช่วยกันสรุปบทเรียน และมีแบบฝึกหัดท้ายบท นักเรียนจะทำแบบฝึกหัดแกรมมาร์ โดยไม่ต้องท่องโครงสร้างประโยค แต่นักเรียนจะร้องเพลง หรือ บทอ่านเข้าจังหวะ เท่าที่จำได้
โดย ดาเรศ จันทรมณี (2012-04-25 13:17:21) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิคการเรียนการสอนโดยใช้เพลงภาษาอังกฤษโยงเข้าสู่เนื้อหาการเรียนการสอน โดยร้องเพลงซ้ำๆหลายรอบ จะช่วยให้นักเรียนเดการกระตุ้นและซึมซับการจำ ทำให้นักเรียนสามารถจดจำได้ง่าย โดยหากเราสามารถทำท่าทางระกอบ จะช่วยให้นักเรียนมีความสนุกและเพลิดเพลินการเรียนการสอน เทคนิคที่ผมใช้ก็ใช้เพลงเหมือนกัน แต่ว่าใช้การเลียนเสียงร้องของสัตว์ต่างๆที่นักเรียนคุ้นเคยมาโยงเข้เป็นเพลง เทคนิคนี้ก็ช่วยให้นักเรียนชื่นชอบได้ครับ
โดย เอกสิทธิ์ ผลอรรถ (2012-04-25 22:03:38) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิคการเรียนการสอนโดยใช้เพลงภาษาอังกฤษโยงเข้าสู่เนื้อหาการเรียนการสอน โดยร้องเพลงซ้ำๆหลายรอบ จะช่วยให้นักเรียนเดการกระตุ้นและซึมซับการจำ ทำให้นักเรียนสามารถจดจำได้ง่าย โดยหากเราสามารถทำท่าทางระกอบ จะช่วยให้นักเรียนมีความสนุกและเพลิดเพลินการเรียนการสอน เทคนิคที่ผมใช้ก็ใช้เพลงเหมือนกัน แต่ว่าใช้การเลียนเสียงร้องของสัตว์ต่างๆที่นักเรียนคุ้นเคยมาโยงเข้เป็นเพลง เทคนิคนี้ก็ช่วยให้นักเรียนชื่นชอบได้ครับ
โดย เอกสิทธิ์ ผลอรรถ (2012-04-25 22:03:47) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิคการเรียนการสอนโดยใช้เพลงภาษาอังกฤษโยงเข้าสู่เนื้อหาการเรียนการสอน โดยร้องเพลงซ้ำๆหลายรอบ จะช่วยให้นักเรียนเดการกระตุ้นและซึมซับการจำ ทำให้นักเรียนสามารถจดจำได้ง่าย โดยหากเราสามารถทำท่าทางระกอบ จะช่วยให้นักเรียนมีความสนุกและเพลิดเพลินการเรียนการสอน เทคนิคที่ผมใช้ก็ใช้เพลงเหมือนกัน แต่ว่าใช้การเลียนเสียงร้องของสัตว์ต่างๆที่นักเรียนคุ้นเคยมาโยงเข้เป็นเพลง เทคนิคนี้ก็ช่วยให้นักเรียนชื่นชอบได้ครับ
โดย เอกสิทธิ์ ผลอรรถ (2012-04-25 22:03:49) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิคการเรียนการสอนโดยใช้เพลงภาษาอังกฤษโยงเข้าสู่เนื้อหาการเรียนการสอน โดยร้องเพลงซ้ำๆหลายรอบ จะช่วยให้นักเรียนเดการกระตุ้นและซึมซับการจำ ทำให้นักเรียนสามารถจดจำได้ง่าย โดยหากเราสามารถทำท่าทางระกอบ จะช่วยให้นักเรียนมีความสนุกและเพลิดเพลินการเรียนการสอน เทคนิคที่ผมใช้ก็ใช้เพลงเหมือนกัน แต่ว่าใช้การเลียนเสียงร้องของสัตว์ต่างๆที่นักเรียนคุ้นเคยมาโยงเข้เป็นเพลง เทคนิคนี้ก็ช่วยให้นักเรียนชื่นชอบได้ครับ
โดย เอกสิทธิ์ ผลอรรถ (2012-04-25 22:04:04) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนที่ใช้ได้ผลจริงในการสอนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนในระดับชั้น ป.๑ เพราะการสอนโดยใช้เพลงและกิจกรรมที่นักเรียนได้มี่ส่วนร่วมจะส่งผลต่อการสร้างทัศนคติในกาเรียนภาษาอังกฤษ เมื่อนักเรียนเกิดความสนุกสนานก็จะทำให้เกิดความสนใจในการเรียนและอยากเรียนอีก อีกทั้งยังมีการบูรณาการในการสอนโดยสอนเรื่ิองสีบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู็สังคม ในการเรียนรู้สีของธงชาติ ทำให้นักเรียนได้เชื่อมโยงความรู้และสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้นั้นไปใช้ได้จริง ถือว่าเป็นการนำเสนอวิธีการสอนที่ดีมากเหมาะแก่การนำไปประยุกต์ใช้
โดย วัชรพงศ์ ละอองรัตน์ (2012-04-27 23:57:53) [แสดงความคิดเห็น]
การใช้เพลงในการสอนภาษาอังกฤษเป็นเทคนิคการสอนที่ทำให้ผู้เรียนเปิดใจที่จะรับการรเรียนรู้ภาษาโดยเฉพาะสำหรับนักเรียนในระดับชั้น ป.1 เพราะการสอนโดยใช้เพลงและกิจกรรมที่นักเรียนได้มี่ส่วนร่วมจะส่งผลต่อการใฝ่เรียนนรู้ สร้างทัศนคติในการเรียนภาษาอังกฤษ อีกทั้งยังมีการบูรณาการในการสอนโดยสอนเรื่ิองสีกับสิ่งที่อยู่รอบตัว ทำให้นักเรียนได้เชื่อมโยงความรู้ในสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวและสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้นั้นไปใช้ได้จริง
โดย อัจฉราวรรณ ภิบาล (2012-04-28 16:34:31) [แสดงความคิดเห็น]
สำหรับการที่ครูผู้สอนนำเพลงมาใช้ในการเรียนการสอนนั้น สำหรับตัวของดิฉันเองคิดว่าเป็นวิธีการสอนที่ดีมาก เพราะจะทำให้เด็กสามารถเกดการเรียนรู้อย่างสนุกสนาน ทำให้เด็กไม่เบื่อ และเรียนรู้อย่างได้ผล สำหรับเทคนิคการสอนแบบนี้ ข้าพเจ้าชอบมากเพราะตัวเราเองก็ชอบเพลงสากลอยู่แล้วด้วย เราก็จะมีความสุข และสนุกไปกับเรียนการสอนไปพร้อมกับเด็กๆๆ ด้วยซึ่งข้าพเจ้าก็คิดว่าเทคนิคการสอนแบบนี้ทำให้เห็นผลที่เกิดกับตัวเด็กจริงๆ
โดย มินตรา มีเฟีย (2012-04-29 23:08:14) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมวิธีการสอนของ ผศ.ทิพพดี อ่องแสงคุณ เป็นคุณครูที่ใจเย็นและมีเมตตากับเด็กนักเรียนมาก ยอดเยี่ยมที่สุดเลยค่ะ การจัดระบบการเรียนการสอนที่ดี เป็นขั้นเป็นตอน เด็กๆ ได้รับความสนุกสนานและสนใจในการเรียน เด็กๆ ได้ฝึกทักษะหลายๆ ทักษะในคราวเดียวกัน ทั้งร้องเพลง เพื่อฝึกการออกเสียง เต้นเข้าจังหวะ บริหารกล้ามเนื้อ ฝึกการคิดในการเล่นเกม และระบายสี ฝึกให้เด็กได้มีความคิดสร้างสรรค์ ดิฉันจะนำไปเป็นแบบอย่างเพื่อปรับเปลี่ยนการสอนของตัวเองนะคะ อยากให้นำวิธีการสอนมาแบ่งปันอีกเยอะๆ นะคะ เป็นประโยชน์กับครูใหม่อย่างดิฉันมากค่ะ ขอบคุณค่ะ
โดย อรุณี กลิ่นหอม (2012-05-01 21:12:07) [แสดงความคิดเห็น]
เห็นด้วยนะคะว่าการใช้เพลงเป็นเทคนิคที่ดีค่ะ เคยใช้มาแล้วเด็กมีความสนุกสนานในการเรียนและเด็กๆมักจะชอบการเรียนที่ไม่ต้องอ่าน เขียน แต่จะชอบการลงมือปฏิบัติมากกว่าคะ ตอนนี้ได้เทคนิคดีดีหลายอย่าง เช่นการพูดเชิงบวกซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมาก จะนำไปใช้บ้างค่ะเพราะบางครั้ง ก็ลืมคิดถึงเรื่องนี้ไปเลย ขอบคุณนะคะ
โดย วานิดา อินทรชุมนุม (2012-05-09 22:30:01) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณคุณครูทิพพดีมาก ทำให้ดิฉันมีแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่เด็กมากขึ้น เนื่องจากดิฉันได้รับมอบหมายให้สอน ป.๑ รู้สึกยาก ที่จะสอนให้เด็กเข้าใจ และสนุกสนานในการเรียนไปพร้อมๆ กัน ครูใช้สื่อเหมาะกับเด็ก ป.๑ มากๆ ไม่ว่าจะเป็นบัตรคำ บัตรภาพ ยอดเยี่ยมเลยค่ะ :tv09: :tv09: :tv09:
โดย เจ๊ะฮาลีเม๊าะ สาและ (2012-05-10 21:32:08) [แสดงความคิดเห็น]
กระผม นายณรงค์ฤทธิ์ จิตสุทธิประเสริฐ เป็นครูสอนภาษาต่างประเทศ จีนกลาง และ อังกฤษ ของ ร.ร.พัฒนศึกษา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งไม่ได้จบเอกภาษามาโดยตรง แต่มีความชอบ และ ความสนในทางด้านภาษาต่างประเทศ จึงพยายาม และสั่งสมประสบการณ์ ไม่ว่าจากผู้รู้ หรือ แหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ โดยเฉพาะรายการนี้แหละครับ ทีวีครู จุดประกายความฝันใ้ห้ผมได้ดูเป็นแบบอย่าง และได้นำเทคนิกต่าง ๆ ไปใช้ได้เป็นอย่างดี ชื่นชอบมากครับ ทีวีครู เทคนิคการเรียนการสอนโดยใช้เพลงภาษาอังกฤษโยงเข้าสู่เนื้อหาการเรียนการสอน โดยร้องเพลงซ้ำๆหลายรอบ จะช่วยให้นักเรียนเดการกระตุ้นและซึมซับการจำ เป็นรูปแบบการสอนที่เหมาะสมกับวัยและความสนใจกับเด็ก เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีมาก มีขั้นตอนการทำกิจกรรมที่ดี นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากกิจกรรมการเคลื่อนไหวตามจังหวะเพลง แสดงท่าทางประกอบ เหมาะสมกับวัยของเค้า ดีครับ สุดยอดมาก ๆ เลยครับ
โดย ณรงค์ฤทธิ์ จิตสุทธิประเสริฐ (2012-05-12 01:14:33) [แสดงความคิดเห็น]
หัวใจของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กประถม 1 นั้น อยู่ที่การสร้างทัศนคติของเด็ก ให้เกิดความรักในวิชาภาษาอังกฤษ ส่วนทักษะที่ต้องสร้างในเด็กวัยนี้ คือทักษะฟัง และพูด ด้วย 2 ปัจจัยหลักนี้เอง จึงทำให้ ผศ.ทิพพดี อ่องแสงคุณ รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม นำเทคนิคการใช้ "บทเพลง" เป็นสื่อในการร้อยเรียงเรื่องราว สร้างการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ โดยในความเพลิดเพลินของบทเพลง เด็กจะได้ทั้งคำศัพท์ การออกเสียง และที่สำคัญ "บทเพลง" จะสร้างทัศนคติที่ดีทำให้เด็ก ๆ รักที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษต่อไปอีกด้วย
โดย Khanittha Phutthong (2012-05-13 22:48:23) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณคุณครูมากคะ ที่ทำให้ดิฉันได้เรียนรู้เทคนิคหนึ่งที่สำคัญกับการให้ความสำคัญกับบทเพลง ซึ่งเป็นการสอนที่สามารถนำไปใช้ได้จริงกับสถานการณ์จริง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่นักเรียนชั้นประถมจะมีความสนใจ และเพลินเพลิด ทั้งยังสร้างความสนุกสนาน ทำให้เด็กมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษทำให้เด็กได้ฝึกการออกเสียงอีกด้วย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย และพัฒนาการของเด็ก ขอขอบคุณคะ :tv17:
โดย สุภามาศ บุญญานุรักษ์ (2012-07-22 23:53:52) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นแนวการสอนที่ดีมากครับทำให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการพูดมากยิ่วขึ้นทำให้ผู้เรียนเรียนเรียนแล้วไม่รู้สึกเบื่อกับการเรียนมากนัก เรียนทำแล้วทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่สนุกสนาน รู้สึกตื่นเต้น มีปฏิกริยาอยู่ตลอดระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนเกิดการกล้าแสดงออก เชื่อมั่นในตนเองมากยิ่งขึ้นและกล้าแสดงออกครับ :tv09: :tv15: :tv15: :tv05:
โดย สมศักดิ์ รักพนาราม (2012-07-26 22:01:04) [แสดงความคิดเห็น]
ประทับใจในชื่อกิจกรรมมากค่ะ Learning song ร้องเรียนรู้ จากอาจารย์ทิพพดี เป็นเทคนิคการสร้างทัศนคติที่ดีอย่างหนึ่งในการเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนที่ไม่เก่ง ทำอย่างไรให้นักเรียนมีความสุขขณะเรียน พร้อมทั้งมีความรู้ไปด้วย โดยไม่ได้ตั้งใจ นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมอย่างมา ผู้ชมตอนนี้เป็นครูสอนภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษา แต่ก็คิดว่าการใช้เพลงประกอบการสอนภาษาอังกฤษ เป็นสิ่งสำคัญในการจูงใจให้เรียนรู้ภาษาอังกฤษได้ดี จะนำไปปรับใช้ในโอกาสต่อไป
โดย วนิดา เหมะรักษ์ (2012-07-27 14:20:50) [แสดงความคิดเห็น]
มีรูปภาพ เพลงที่เหมาะสมกับวัย ที่เป็นสื่อการสอนที่ดีอย่างมากและยังมีการฝึกออกเสียงประโยค
โดย เปรมศิริ สุนทรินคะ (2012-08-21 21:45:17) [แสดงความคิดเห็น]
สำหรับประถม 1 เน้นการ...ฟังและพูดจากสิ่งใกล้ตัว
โดยครูมีโครงสร้างประโยค เสริมให้เด็กตอบ..ด้วย...ชอบค่ะและตอนนี้่ ที่โรงเรียนก็ใช้วิธีเดี่ยวกับอาจารย์ค่ะ...มีทั้งเพลงเกม รูปภาพ และ กิจกรรม เด็ก ๆ ชอบเรียน ภาษาอังกฤษมากค่ะ.....
โดย นิทธะยา ชะอุ่มเกษ (2012-09-05 10:13:12) [แสดงความคิดเห็น]
สอนนักเรียนด้วนเพลง เป็นการกระตุ้นการเรียนรู้ของเด็ก
ทำให้เด็กเพลิดเพลินกับการเรียน เเละมีรูปภาพประกอบการสอนซึ่่าน่าจะเหมาะกับเด็กเล็ก เป็นการสร้างทัศนคติที่ดีกับการเรียนรู้ในขั้นเเรกของเด็กเล็ก ทำให้เด็กชอบวิชาภาษาอังกฤษ :tv02: :tv15: :tv15:
โดย ภาวรรณ เเจ้งตามธรรม (2012-09-05 20:11:33) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นแนวการสอนที่ง่ายและเด็กสามารถตอบและสื่อสารได้ก็ถือว่าดีเยี่ยมแล้ว เป็นเทคนิคที่ดีมาก ให้ผู้เรียนได้แสดงออกทักษะทางการพูดได้ดี มองภาพแล้วสามารถตอบสีได้ถูกต้อง คงต้องนำเอาเทคนิคของอาจารย์ทิพพดีไปประยุกต์ใช้กับการเตรียมการฝึกสอนในอนาคตได้ เผื่อให้เด็กมีใจรักในการเรียนภาษาอังกฤษและไม่เครียด หรือ น่าเบื่ออีกต่อไป เด็กได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้มากขึ้น เช่นการออกเสียง การใช้ความคิดตามศักยภาพของนักเรียนในระดับชั้นนี้ ที่สำคัญเมื่อถามเกี่ยวกับสีที่เด็กทำแล้วสามารถพูดสีที่เด้กใช้ ถือว่าเก่งมาก สำหรับเด็กในระดับนี้ ขอชื่นชมอาจารย์ทิพพดี ที่มีแนวคิดใหม่ๆ ในการสอนให้เด็กได้สนุกมากขึ้นในการเรียนภาษาอังกฤษ
โดย สมสนิท สารรัมย์ (2012-10-22 10:18:23) [แสดงความคิดเห็น]
ข้าพเจ้า นายภานุวัฒน์ เขียววิชัย นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ผมคิดว่าการสอนโดยการใช้เพลงเป็นตัวกระตุ้นนั้นถือว่าเป็นเทคนิคที่ดีมาก เพราะว่าเพลงนั้นสามารถที่จะดึงดูดความสนใจของผู้เรียนให้เกิดการอยากเรียน อยากรู้ กระตุ้นความสนใจและยังเป็นการสร้างบรรยากาศในห้องเรียนได้เป็นอย่างดีอีกด้วย ผมคิดว่าการสอนด้วยการสอดแทรกเสียงเพลงนั้น จะเป็นการพัฒนาทักษะของนักเรียนได้เป็นอย่างดี ทั้งทางด้านการฟัง การพูด การคิด รวมถึงสามารถที่จะสามรถจำคำศัพท์ในบทนั้นๆได้เป็นอย่างดี รวมถึงยังเป็นการทำให้นักเรียนมีความสนุกสนาน ได้ผ่อนคลาย กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก และสามารถพัฒนาการเรียนของพวกเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย :tv15:
โดย ภานุวัฒน์ เขียววิชัย (2012-12-04 19:57:01) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉัน นางสาวอาภาพร กลั่นสกุล และ นางสาวสาวิตรี กลีบอุบล นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ชั้นปีที่3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดิฉันคิดว่า เป็นการสอนที่มีเทคนิคการสอนที่ดีมากเพราะใช้เพลงและภาพประกอบมาเป็นส่วนร่วมของการเรียนการสอน ซึ่งจะเป็นสิ่งที่เด็กในระดับนี้สามารถเข้าใจได้ง่าย เมื่ออาจารย์ได้นำเพลงเข้ามามีส่วนร่วมนั้น ก็จะเป็นตัวกระตุ้นให้เด็กนักเรียนเกิดการอยากเรียนรู้มากขึ้น และยังช่วยในการจำของเด็ก เพราะอาจารย์จะเปิดให้เด็กดูซ้ำๆหลายๆรอบจนเด็กจำได้ อาจารย์เป็นคนที่สามารถบูรณาการการเรียนรู้ได้ยอดเยี่ยมมากค่ะ :tv02:
โดย อาภาพร กลั่นสกุล (2012-12-06 06:48:47) [แสดงความคิดเห็น]
:tv03: เป็นวิธีที่จะทำให้เด็กๆ มีความสนใจในการเรียนรู้และไม่กลัวที่ต้องเผชิญภาษาอังกฤษและไม่น่าเบื่ออีกด้วยเหมือนเป็นแรงจูงใจให้แก่เด็กไม่ใช่แค่เด็กแต่ผู้สอนก้จะสนุกไปกับการสอนด้วยค่ะ
โดย ขวัญฤดี ปานดอนไพร (2013-01-26 14:29:48) [แสดงความคิดเห็น]
:tv02: :tv07: :tv18:
โดย ธารารัตน์ อธิกิจโชติ (2013-01-30 16:10:37) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิคการร้องเพลงในการสอนอังกฤษ เป็นเทคนิคที่ดีมาก และตามที่ได้ลองใช้ในการจัดการเรียนรู้ นักเรียนจะสนุก และจำเนื้อเพลงได้เร็ว เด็ก ๆชอบเสียงเพลงและการเคลื่อนไหวประกอบเพลง การใช้บทเพลงในการสอนภาษาอังกฤษ ทำให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นจะเรียน ทำให้เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุข และเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เป็นระดับพื้นฐานเริ่มต้นในการเตรียมความพร้อมต่อการศึกษาภาษาอังกฤษในระดับต่อไป นอกจากนี้แล้วการร้องเพลงทำให้เด็กได้เรียนรู้คำศัพท์ได้เร็วขึ้นมาก เพราะเพลงที่คุณครูนำมาสอนเป็นเพลงที่ดิฉันได้ร้องตอนเป็นเด็ก ซึ่งปัจจุบันนี้ดิฉันก็ยังจดจำบรรยากาศและบทเพลงที่ได้ร้องในชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษในเมือครั้งยังเด็กนั้นได้ขึ้นใจ เป็นความทรงจำที่สวยงามมากค่ะ และดิฉันก็หวังไว้เป็นอย่างยิ่งว่า เมื่อเราได้ถ่ายทอดบทเพลงในวิชาภาษาอังกฤษ บทเพลงที่มีท่วงทำนองที่สนุกสนาน
โดย เบญญาดา วิริไฟ (2013-09-23 22:24:02) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นแนวการสอนที่ง่ายและเด็กสามารถตอบและสื่อสารได้ดีให้ผู้เรียนได้แสดงออกทักษะทางการพูดและเป็นที่สนใจของเขาในช่วงเวลานั้น มาให้เขารู้สึกตื่นเต้นและอยากเรียนรู้ไปกับกิจกรรมที่เราจัดขึ้น เห็นได้ชัดเจนว่าเด็กๆ อยากมีส่วนร่วมมาก กล้าแสดงออก และกล้าตอบคำถามมากขึ้นที่สำคัญทำให้เด็กเกิดความรักและเข้าใจในวิชาภาษาอังกฤษการที่ร้องเพลงซ้ำๆหลายรอบ จะช่วยให้นักเรียนเกิดการกระตุ้นและซึมซับการจำ ทำให้นักเรียนสามารถจดจำได้ง่าย
โดย อนิตา สายสุด (2014-03-09 05:10:10) [แสดงความคิดเห็น]
ปัจจุบันภาษาอังกฤษมีความสำคัญอย่างมาก เทคนิคการร้องเพลงสำหรับการสอนภาษาอังกฤษ เป็นเทคนิคที่ดีมาก เป็นแนวการสอนที่ง่าย เด็กสามารถเข้าใจในสิ่งที่ครูสื่อสารได้ นักเรียนจะรู้สึกสนุกสนาน และจำเนื้อเพลงได้เร็ว เด็ก ๆชอบเสียงเพลงและการเคลื่อนไหวประกอบเพลง ดิฉันคงต้องนำเอาเทคนิคของอาจารย์ไปประยุกต์ใช้กับการเตรียมการฝึกสอนในอนาคตได้ เพื่อให้เด็กมีใจรักในการเรียนภาษาอังกฤษและภาษาอังกฤษจะไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวสำหรับเด็กไทยอีกต่อไป เด็กจะได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้มากขึ้น เช่นการออกเสียง การใช้ความคิดตามศักยภาพของนักเรียน และยังทำให้เด็กมีทัศนคติที่ดีเกี่ยววิชาภาษาอังกฤษอีกด้วย :tv15: :tv09:
โดย ขวัญเรือน ศาลาแดง (2014-07-06 01:33:43) [แสดงความคิดเห็น]
ปัจจุบันภาษาอังกฤษมีความสำคัญอย่างมาก เทคนิคการร้องเพลงสำหรับการสอนภาษาอังกฤษ เป็นเทคนิคที่ดีมาก เป็นแนวการสอนที่ง่าย เด็กสามารถเข้าใจในสิ่งที่ครูสื่อสารได้ นักเรียนจะรู้สึกสนุกสนาน และจำเนื้อเพลงได้เร็ว เด็ก ๆชอบเสียงเพลงและการเคลื่อนไหวประกอบเพลง ดิฉันคงต้องนำเอาเทคนิคของอาจารย์ไปประยุกต์ใช้กับการเตรียมการฝึกสอนในอนาคตได้ เพื่อให้เด็กมีใจรักในการเรียนภาษาอังกฤษและภาษาอังกฤษจะไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวสำหรับเด็กไทยอีกต่อไป เด็กจะได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้มากขึ้น เช่นการออกเสียง การใช้ความคิดตามศักยภาพของนักเรียน และยังทำให้เด็กมีทัศนคติที่ดีเกี่ยววิชาภาษาอังกฤษอีกด้วย :tv15: :tv09:
โดย ขวัญเรือน ศาลาแดง (2014-07-06 01:35:09) [แสดงความคิดเห็น]
ปัจจุบันภาษาอังกฤษมีความสำคัญอย่างมาก เทคนิคการร้องเพลงสำหรับการสอนภาษาอังกฤษ เป็นเทคนิคที่ดีมาก เป็นแนวการสอนที่ง่าย เด็กสามารถเข้าใจในสิ่งที่ครูสื่อสารได้ นักเรียนจะรู้สึกสนุกสนาน และจำเนื้อเพลงได้เร็ว เด็ก ๆชอบเสียงเพลงและการเคลื่อนไหวประกอบเพลง ดิฉันคงต้องนำเอาเทคนิคของอาจารย์ไปประยุกต์ใช้กับการเตรียมการฝึกสอนในอนาคตได้ เพื่อให้เด็กมีใจรักในการเรียนภาษาอังกฤษและภาษาอังกฤษจะไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวสำหรับเด็กไทยอีกต่อไป เด็กจะได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้มากขึ้น เช่นการออกเสียง การใช้ความคิดตามศักยภาพของนักเรียน และยังทำให้เด็กมีทัศนคติที่ดีเกี่ยววิชาภาษาอังกฤษอีกด้วย :tv15: :tv09:
โดย ขวัญเรือน ศาลาแดง (2014-07-06 01:35:10) [แสดงความคิดเห็น]
ปัจจุบันภาษาอังกฤษมีความสำคัญอย่างมาก เทคนิคการร้องเพลงสำหรับการสอนภาษาอังกฤษ เป็นเทคนิคที่ดีมาก เป็นแนวการสอนที่ง่าย เด็กสามารถเข้าใจในสิ่งที่ครูสื่อสารได้ นักเรียนจะรู้สึกสนุกสนาน และจำเนื้อเพลงได้เร็ว เด็ก ๆชอบเสียงเพลงและการเคลื่อนไหวประกอบเพลง ดิฉันคงต้องนำเอาเทคนิคของอาจารย์ไปประยุกต์ใช้กับการเตรียมการฝึกสอนในอนาคตได้ เพื่อให้เด็กมีใจรักในการเรียนภาษาอังกฤษและภาษาอังกฤษจะไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวสำหรับเด็กไทยอีกต่อไป เด็กจะได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้มากขึ้น เช่นการออกเสียง การใช้ความคิดตามศักยภาพของนักเรียน และยังทำให้เด็กมีทัศนคติที่ดีเกี่ยววิชาภาษาอังกฤษอีกด้วย :tv15: :tv09:
โดย ขวัญเรือน ศาลาแดง (2014-07-06 01:35:10) [แสดงความคิดเห็น]
ปัจจุบันภาษาอังกฤษมีความสำคัญอย่างมาก เทคนิคการร้องเพลงสำหรับการสอนภาษาอังกฤษ เป็นเทคนิคที่ดีมาก เป็นแนวการสอนที่ง่าย เด็กสามารถเข้าใจในสิ่งที่ครูสื่อสารได้ นักเรียนจะรู้สึกสนุกสนาน และจำเนื้อเพลงได้เร็ว เด็ก ๆชอบเสียงเพลงและการเคลื่อนไหวประกอบเพลง ดิฉันคงต้องนำเอาเทคนิคของอาจารย์ไปประยุกต์ใช้กับการเตรียมการฝึกสอนในอนาคตได้ เพื่อให้เด็กมีใจรักในการเรียนภาษาอังกฤษและภาษาอังกฤษจะไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวสำหรับเด็กไทยอีกต่อไป เด็กจะได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้มากขึ้น เช่นการออกเสียง การใช้ความคิดตามศักยภาพของนักเรียน และยังทำให้เด็กมีทัศนคติที่ดีเกี่ยววิชาภาษาอังกฤษอีกด้วย :tv15: :tv09:
โดย ขวัญเรือน ศาลาแดง (2014-07-06 01:35:11) [แสดงความคิดเห็น]
ปัจจุบันภาษาอังกฤษมีความสำคัญอย่างมาก เทคนิคการร้องเพลงสำหรับการสอนภาษาอังกฤษ เป็นเทคนิคที่ดีมาก เป็นแนวการสอนที่ง่าย เด็กสามารถเข้าใจในสิ่งที่ครูสื่อสารได้ นักเรียนจะรู้สึกสนุกสนาน และจำเนื้อเพลงได้เร็ว เด็ก ๆชอบเสียงเพลงและการเคลื่อนไหวประกอบเพลง ดิฉันคงต้องนำเอาเทคนิคของอาจารย์ไปประยุกต์ใช้กับการเตรียมการฝึกสอนในอนาคตได้ เพื่อให้เด็กมีใจรักในการเรียนภาษาอังกฤษและภาษาอังกฤษจะไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวสำหรับเด็กไทยอีกต่อไป เด็กจะได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้มากขึ้น เช่นการออกเสียง การใช้ความคิดตามศักยภาพของนักเรียน และยังทำให้เด็กมีทัศนคติที่ดีเกี่ยววิชาภาษาอังกฤษอีกด้วย :tv15: :tv09:
โดย ขวัญเรือน ศาลาแดง (2014-07-06 01:35:11) [แสดงความคิดเห็น]
ปัจจุบันภาษาอังกฤษมีความสำคัญอย่างมาก เทคนิคการร้องเพลงสำหรับการสอนภาษาอังกฤษ เป็นเทคนิคที่ดีมาก เป็นแนวการสอนที่ง่าย เด็กสามารถเข้าใจในสิ่งที่ครูสื่อสารได้ นักเรียนจะรู้สึกสนุกสนาน และจำเนื้อเพลงได้เร็ว เด็ก ๆชอบเสียงเพลงและการเคลื่อนไหวประกอบเพลง ดิฉันคงต้องนำเอาเทคนิคของอาจารย์ไปประยุกต์ใช้กับการเตรียมการฝึกสอนในอนาคตได้ เพื่อให้เด็กมีใจรักในการเรียนภาษาอังกฤษและภาษาอังกฤษจะไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวสำหรับเด็กไทยอีกต่อไป เด็กจะได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้มากขึ้น เช่นการออกเสียง การใช้ความคิดตามศักยภาพของนักเรียน และยังทำให้เด็กมีทัศนคติที่ดีเกี่ยววิชาภาษาอังกฤษอีกด้วย :tv15: :tv09:
โดย ขวัญเรือน ศาลาแดง (2014-07-06 01:35:12) [แสดงความคิดเห็น]
ปัจจุบันภาษาอังกฤษมีความสำคัญอย่างมาก เทคนิคการร้องเพลงสำหรับการสอนภาษาอังกฤษ เป็นเทคนิคที่ดีมาก เป็นแนวการสอนที่ง่าย เด็กสามารถเข้าใจในสิ่งที่ครูสื่อสารได้ นักเรียนจะรู้สึกสนุกสนาน และจำเนื้อเพลงได้เร็ว เด็ก ๆชอบเสียงเพลงและการเคลื่อนไหวประกอบเพลง ดิฉันคงต้องนำเอาเทคนิคของอาจารย์ไปประยุกต์ใช้กับการเตรียมการฝึกสอนในอนาคตได้ เพื่อให้เด็กมีใจรักในการเรียนภาษาอังกฤษและภาษาอังกฤษจะไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวสำหรับเด็กไทยอีกต่อไป เด็กจะได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้มากขึ้น เช่นการออกเสียง การใช้ความคิดตามศักยภาพของนักเรียน และยังทำให้เด็กมีทัศนคติที่ดีเกี่ยววิชาภาษาอังกฤษอีกด้วย :tv15: :tv09:
โดย ขวัญเรือน ศาลาแดง (2014-07-06 01:35:12) [แสดงความคิดเห็น]
ปัจจุบันภาษาอังกฤษมีความสำคัญอย่างมาก เทคนิคการร้องเพลงสำหรับการสอนภาษาอังกฤษ เป็นเทคนิคที่ดีมาก เป็นแนวการสอนที่ง่าย เด็กสามารถเข้าใจในสิ่งที่ครูสื่อสารได้ นักเรียนจะรู้สึกสนุกสนาน และจำเนื้อเพลงได้เร็ว เด็ก ๆชอบเสียงเพลงและการเคลื่อนไหวประกอบเพลง ดิฉันคงต้องนำเอาเทคนิคของอาจารย์ไปประยุกต์ใช้กับการเตรียมการฝึกสอนในอนาคตได้ เพื่อให้เด็กมีใจรักในการเรียนภาษาอังกฤษและภาษาอังกฤษจะไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวสำหรับเด็กไทยอีกต่อไป เด็กจะได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้มากขึ้น เช่นการออกเสียง การใช้ความคิดตามศักยภาพของนักเรียน และยังทำให้เด็กมีทัศนคติที่ดีเกี่ยววิชาภาษาอังกฤษอีกด้วย :tv15: :tv09:
โดย ขวัญเรือน ศาลาแดง (2014-07-06 01:35:13) [แสดงความคิดเห็น]
ปัจจุบันภาษาอังกฤษมีความสำคัญอย่างมาก เทคนิคการร้องเพลงสำหรับการสอนภาษาอังกฤษ เป็นเทคนิคที่ดีมาก เป็นแนวการสอนที่ง่าย เด็กสามารถเข้าใจในสิ่งที่ครูสื่อสารได้ นักเรียนจะรู้สึกสนุกสนาน และจำเนื้อเพลงได้เร็ว เด็ก ๆชอบเสียงเพลงและการเคลื่อนไหวประกอบเพลง ดิฉันคงต้องนำเอาเทคนิคของอาจารย์ไปประยุกต์ใช้กับการเตรียมการฝึกสอนในอนาคตได้ เพื่อให้เด็กมีใจรักในการเรียนภาษาอังกฤษและภาษาอังกฤษจะไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวสำหรับเด็กไทยอีกต่อไป เด็กจะได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้มากขึ้น เช่นการออกเสียง การใช้ความคิดตามศักยภาพของนักเรียน และยังทำให้เด็กมีทัศนคติที่ดีเกี่ยววิชาภาษาอังกฤษอีกด้วย :tv15: :tv09:
โดย ขวัญเรือน ศาลาแดง (2014-07-06 01:35:14) [แสดงความคิดเห็น]
ปัจจุบันภาษาอังกฤษมีความสำคัญอย่างมาก เทคนิคการร้องเพลงสำหรับการสอนภาษาอังกฤษ เป็นเทคนิคที่ดีมาก เป็นแนวการสอนที่ง่าย เด็กสามารถเข้าใจในสิ่งที่ครูสื่อสารได้ นักเรียนจะรู้สึกสนุกสนาน และจำเนื้อเพลงได้เร็ว เด็ก ๆชอบเสียงเพลงและการเคลื่อนไหวประกอบเพลง ดิฉันคงต้องนำเอาเทคนิคของอาจารย์ไปประยุกต์ใช้กับการเตรียมการฝึกสอนในอนาคตได้ เพื่อให้เด็กมีใจรักในการเรียนภาษาอังกฤษและภาษาอังกฤษจะไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวสำหรับเด็กไทยอีกต่อไป เด็กจะได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้มากขึ้น เช่นการออกเสียง การใช้ความคิดตามศักยภาพของนักเรียน และยังทำให้เด็กมีทัศนคติที่ดีเกี่ยววิชาภาษาอังกฤษอีกด้วย :tv15: :tv09:
โดย ขวัญเรือน ศาลาแดง (2014-07-06 01:35:14) [แสดงความคิดเห็น]
ปัจจุบันภาษาอังกฤษมีความสำคัญอย่างมาก เทคนิคการร้องเพลงสำหรับการสอนภาษาอังกฤษ เป็นเทคนิคที่ดีมาก เป็นแนวการสอนที่ง่าย เด็กสามารถเข้าใจในสิ่งที่ครูสื่อสารได้ นักเรียนจะรู้สึกสนุกสนาน และจำเนื้อเพลงได้เร็ว เด็ก ๆชอบเสียงเพลงและการเคลื่อนไหวประกอบเพลง ดิฉันคงต้องนำเอาเทคนิคของอาจารย์ไปประยุกต์ใช้กับการเตรียมการฝึกสอนในอนาคตได้ เพื่อให้เด็กมีใจรักในการเรียนภาษาอังกฤษและภาษาอังกฤษจะไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวสำหรับเด็กไทยอีกต่อไป เด็กจะได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้มากขึ้น เช่นการออกเสียง การใช้ความคิดตามศักยภาพของนักเรียน และยังทำให้เด็กมีทัศนคติที่ดีเกี่ยววิชาภาษาอังกฤษอีกด้วย :tv15: :tv09:
โดย ขวัญเรือน ศาลาแดง (2014-07-06 01:35:14) [แสดงความคิดเห็น]
ปัจจุบันภาษาอังกฤษมีความสำคัญอย่างมาก เทคนิคการร้องเพลงสำหรับการสอนภาษาอังกฤษ เป็นเทคนิคที่ดีมาก เป็นแนวการสอนที่ง่าย เด็กสามารถเข้าใจในสิ่งที่ครูสื่อสารได้ นักเรียนจะรู้สึกสนุกสนาน และจำเนื้อเพลงได้เร็ว เด็ก ๆชอบเสียงเพลงและการเคลื่อนไหวประกอบเพลง ดิฉันคงต้องนำเอาเทคนิคของอาจารย์ไปประยุกต์ใช้กับการเตรียมการฝึกสอนในอนาคตได้ เพื่อให้เด็กมีใจรักในการเรียนภาษาอังกฤษและภาษาอังกฤษจะไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวสำหรับเด็กไทยอีกต่อไป เด็กจะได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้มากขึ้น เช่นการออกเสียง การใช้ความคิดตามศักยภาพของนักเรียน และยังทำให้เด็กมีทัศนคติที่ดีเกี่ยววิชาภาษาอังกฤษอีกด้วย :tv15: :tv09:
โดย ขวัญเรือน ศาลาแดง (2014-07-06 01:35:15) [แสดงความคิดเห็น]
ปัจจุบันภาษาอังกฤษมีความสำคัญอย่างมาก เทคนิคการร้องเพลงสำหรับการสอนภาษาอังกฤษ เป็นเทคนิคที่ดีมาก เป็นแนวการสอนที่ง่าย เด็กสามารถเข้าใจในสิ่งที่ครูสื่อสารได้ นักเรียนจะรู้สึกสนุกสนาน และจำเนื้อเพลงได้เร็ว เด็ก ๆชอบเสียงเพลงและการเคลื่อนไหวประกอบเพลง ดิฉันคงต้องนำเอาเทคนิคของอาจารย์ไปประยุกต์ใช้กับการเตรียมการฝึกสอนในอนาคตได้ เพื่อให้เด็กมีใจรักในการเรียนภาษาอังกฤษและภาษาอังกฤษจะไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวสำหรับเด็กไทยอีกต่อไป เด็กจะได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้มากขึ้น เช่นการออกเสียง การใช้ความคิดตามศักยภาพของนักเรียน และยังทำให้เด็กมีทัศนคติที่ดีเกี่ยววิชาภาษาอังกฤษอีกด้วย :tv15: :tv09:
โดย ขวัญเรือน ศาลาแดง (2014-07-06 01:35:15) [แสดงความคิดเห็น]
ปัจจุบันภาษาอังกฤษมีความสำคัญอย่างมาก เทคนิคการร้องเพลงสำหรับการสอนภาษาอังกฤษ เป็นเทคนิคที่ดีมาก เป็นแนวการสอนที่ง่าย เด็กสามารถเข้าใจในสิ่งที่ครูสื่อสารได้ นักเรียนจะรู้สึกสนุกสนาน และจำเนื้อเพลงได้เร็ว เด็ก ๆชอบเสียงเพลงและการเคลื่อนไหวประกอบเพลง ดิฉันคงต้องนำเอาเทคนิคของอาจารย์ไปประยุกต์ใช้กับการเตรียมการฝึกสอนในอนาคตได้ เพื่อให้เด็กมีใจรักในการเรียนภาษาอังกฤษและภาษาอังกฤษจะไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวสำหรับเด็กไทยอีกต่อไป เด็กจะได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้มากขึ้น เช่นการออกเสียง การใช้ความคิดตามศักยภาพของนักเรียน และยังทำให้เด็กมีทัศนคติที่ดีเกี่ยววิชาภาษาอังกฤษอีกด้วย :tv15: :tv09:
โดย ขวัญเรือน ศาลาแดง (2014-07-06 01:35:16) [แสดงความคิดเห็น]
ปัจจุบันภาษาอังกฤษมีความสำคัญอย่างมาก เทคนิคการร้องเพลงสำหรับการสอนภาษาอังกฤษ เป็นเทคนิคที่ดีมาก เป็นแนวการสอนที่ง่าย เด็กสามารถเข้าใจในสิ่งที่ครูสื่อสารได้ นักเรียนจะรู้สึกสนุกสนาน และจำเนื้อเพลงได้เร็ว เด็ก ๆชอบเสียงเพลงและการเคลื่อนไหวประกอบเพลง ดิฉันคงต้องนำเอาเทคนิคของอาจารย์ไปประยุกต์ใช้กับการเตรียมการฝึกสอนในอนาคตได้ เพื่อให้เด็กมีใจรักในการเรียนภาษาอังกฤษและภาษาอังกฤษจะไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวสำหรับเด็กไทยอีกต่อไป เด็กจะได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้มากขึ้น เช่นการออกเสียง การใช้ความคิดตามศักยภาพของนักเรียน และยังทำให้เด็กมีทัศนคติที่ดีเกี่ยววิชาภาษาอังกฤษอีกด้วย :tv15: :tv09:
โดย ขวัญเรือน ศาลาแดง (2014-07-06 01:35:16) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นแนวการสอนที่ง่ายและเด็กสามารถตอบและสื่อสารได้ เป็นกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษที่ดีมากค่ะโดยการใช้ทักษะการฟังและพูดเพื่อให้ผู้เรียนเกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ใช้เทคนิคหลายๆอย่างผสมผสานกันเพื่อให้ผู้เรียนไม่เกิดความเบื่อหน่ายนอกจากนี้ยังกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนุกสนานในการเรียนด้วย การใช้เพลงช่วยให้เด็กมีความสนุกสนาน เพลิดเพลินและจะคุ้นเคยกับการใช้สำเนียงภาษาอังกฤษโดยไม่เคอะเขินแถมด้วยการโยกย้ายสายสะโพกตามเพลงด้วย ขอบคุณมากค่ะสำหรับตัวอย่างการสอนภาษาอังกฤษ ดิฉันจะนำไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ในการสอนต่อไป
โดย ลดาวัลย์ สิงห์ดี (2014-07-06 19:05:59) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นแนวการสอนที่ง่ายและเด็กสามารถตอบและสื่อสารได้ เป็นกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษที่ดีมากค่ะโดยการใช้ทักษะการฟังและพูดเพื่อให้ผู้เรียนเกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ใช้เทคนิคหลายๆอย่างผสมผสานกันเพื่อให้ผู้เรียนไม่เกิดความเบื่อหน่ายนอกจากนี้ยังกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนุกสนานในการเรียนด้วย การใช้เพลงช่วยให้เด็กมีความสนุกสนาน เพลิดเพลินและจะคุ้นเคยกับการใช้สำเนียงภาษาอังกฤษโดยไม่เคอะเขินแถมด้วยการโยกย้ายสายสะโพกตามเพลงด้วย ขอบคุณมากค่ะสำหรับตัวอย่างการสอนภาษาอังกฤษ ดิฉันจะนำไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ในการสอนต่อไป
โดย ลดาวัลย์ สิงห์ดี (2014-07-06 19:07:05) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นแนวการสอนที่ง่ายและเด็กสามารถตอบและสื่อสารได้ เป็นกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษที่ดีมากค่ะโดยการใช้ทักษะการฟังและพูดเพื่อให้ผู้เรียนเกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ใช้เทคนิคหลายๆอย่างผสมผสานกันเพื่อให้ผู้เรียนไม่เกิดความเบื่อหน่ายนอกจากนี้ยังกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนุกสนานในการเรียนด้วย การใช้เพลงช่วยให้เด็กมีความสนุกสนาน เพลิดเพลินและจะคุ้นเคยกับการใช้สำเนียงภาษาอังกฤษโดยไม่เคอะเขินแถมด้วยการโยกย้ายสายสะโพกตามเพลงด้วย ขอบคุณมากค่ะสำหรับตัวอย่างการสอนภาษาอังกฤษ ดิฉันจะนำไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ในการสอนต่อไป
โดย ลดาวัลย์ สิงห์ดี (2014-07-06 19:07:05) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นแนวการสอนที่ง่ายและเด็กสามารถตอบและสื่อสารได้ เป็นกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษที่ดีมากค่ะโดยการใช้ทักษะการฟังและพูดเพื่อให้ผู้เรียนเกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ใช้เทคนิคหลายๆอย่างผสมผสานกันเพื่อให้ผู้เรียนไม่เกิดความเบื่อหน่ายนอกจากนี้ยังกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนุกสนานในการเรียนด้วย การใช้เพลงช่วยให้เด็กมีความสนุกสนาน เพลิดเพลินและจะคุ้นเคยกับการใช้สำเนียงภาษาอังกฤษโดยไม่เคอะเขินแถมด้วยการโยกย้ายสายสะโพกตามเพลงด้วย ขอบคุณมากค่ะสำหรับตัวอย่างการสอนภาษาอังกฤษ ดิฉันจะนำไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ในการสอนต่อไป
โดย ลดาวัลย์ สิงห์ดี (2014-07-06 19:07:07) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นแนวการสอนที่ง่ายและเด็กสามารถตอบและสื่อสารได้ เป็นกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษที่ดีมากค่ะโดยการใช้ทักษะการฟังและพูดเพื่อให้ผู้เรียนเกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ใช้เทคนิคหลายๆอย่างผสมผสานกันเพื่อให้ผู้เรียนไม่เกิดความเบื่อหน่ายนอกจากนี้ยังกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนุกสนานในการเรียนด้วย การใช้เพลงช่วยให้เด็กมีความสนุกสนาน เพลิดเพลินและจะคุ้นเคยกับการใช้สำเนียงภาษาอังกฤษโดยไม่เคอะเขินแถมด้วยการโยกย้ายสายสะโพกตามเพลงด้วย ขอบคุณมากค่ะสำหรับตัวอย่างการสอนภาษาอังกฤษ ดิฉันจะนำไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ในการสอนต่อไป
โดย ลดาวัลย์ สิงห์ดี (2014-07-06 19:07:10) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นแนวการสอนที่ง่ายและเด็กสามารถตอบและสื่อสารได้ เป็นกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษที่ดีมากค่ะโดยการใช้ทักษะการฟังและพูดเพื่อให้ผู้เรียนเกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ใช้เทคนิคหลายๆอย่างผสมผสานกันเพื่อให้ผู้เรียนไม่เกิดความเบื่อหน่ายนอกจากนี้ยังกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนุกสนานในการเรียนด้วย การใช้เพลงช่วยให้เด็กมีความสนุกสนาน เพลิดเพลินและจะคุ้นเคยกับการใช้สำเนียงภาษาอังกฤษโดยไม่เคอะเขินแถมด้วยการโยกย้ายสายสะโพกตามเพลงด้วย ขอบคุณมากค่ะสำหรับตัวอย่างการสอนภาษาอังกฤษ ดิฉันจะนำไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ในการสอนต่อไป
โดย ลดาวัลย์ สิงห์ดี (2014-07-06 19:07:12) [แสดงความคิดเห็น]
According to her opinion, I confirm that it is very true because the baby children must learn English by speaking and listening first and then, they can learn how to write and read the text or something else. And this professor can show her attention and intelligent technique in front of us that we can apply this into our English class at the workplace respectively.

Asst. Prof. Suphawatthananon Banchuen, Ph.D.
โดย ผศ.ดร.ศุภวัฒนานนท์ บานชื่น (2014-08-09 21:48:00) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv