thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 2848
Rate :
 4
ความยาว : 14.16 นาที | Online : 2012-01-21  
    รวมศิลป์สร้างสรรค์นิทานคุณธรรม คุณครูรังสรรค์ ไชยมาตย์  
    ปัญหาสำคัญของการเรียนศิลปะคือ เด็กนักเรียนจะไม่ค่อยชอบ และไม่สนใจเรียนเท่าที่ควร เพราะถูกปลูกฝังว่าวิชานี้ไม่มีความสำคัญ ไม่ต้องเอาคะแนนส่วนนี้ ไปใช้สอบแข่งขันเพื่อเรียนต่อ คุณครูรังสรรค์ ไชยมาตย์ รร.อนุบาลอุบลราชธานี จ. อุบลราชธานี จึงคิดนำเอาส่วนของวิชาการมาผสานกับศิลปะ เพื่อให้เด็กได้ทั้งความรู้ในส่วนของวิชาการ และยังทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์อีกด้วย  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลป์ คุณครูอภิชาติ ประทุมนันท์
ชมการอบรม "หน้ากากกับบทบาทสมมติ" "นิทานพับกระดาษ” โดยการพูดถึงการใช้ศิลปะ ผลิตสื่อ และบูรณาการได้หลากหลาย เหมาะกับเด็กนักเรียน เพิ่มเติม

ดนตรีนาฏศิลป์ กับความคิดสร้างสรรค์ อ.เสาวพร บุญช่วย รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม (ฉบับเต็ม)
การสอนนาฏศิลป์ในเด็กประถมคือ การที่เด็กมักจะเกิดความเบื่อหน่าย เด็กผู้ชายก็ไม่อยากเรียนเพราะไม่อยากรำ เด็กผู้หญิงบางคนก็รำไม่ได้ ชมวิธีแก้ปัญหาให้เด็กเกิดความสนใจ สนุกกับการเรียน เพิ่มเติม

สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลป์ Uncut Classroom ตอน 1 ครูอภิชาติ ประทุมนันท์ รร.สุพรรณภูมิ
การอบรมการสร้างสื่อการสอนที่ใช้ศิลปะเป็นแกนนำ เพื่อให้คุณครูหลากหลายกลุ่มสาระฯ ได้เรียนรู้ และ เข้าใจว่า สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลป์ ไม่ใช่เรื่องยาก เพิ่มเติม

Uncut Classrooms : สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลป์ ตอน 5 คุณครูอภิชาติ ประทุมนันท์
(ตอนต่อ) การอบรมการสร้างสื่อการสอนที่ใช้ศิลปะเป็นแกนนำ เพื่อให้คุณครูหลากหลายกลุ่มสาระฯ ได้เรียนรู้ และ เข้าใจว่า สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลป์ ไม่ใช่เรื่องยาก เพิ่มเติม

สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลป์ Uncut Classroom ตอน 3 ครูอภิชาติ ประทุมนันท์ รร.สุพรรณภูมิ
(ตอนต่อ) การอบรมการสร้างสื่อการสอนที่ใช้ศิลปะเป็นแกนนำ เพื่อให้คุณครูหลากหลายกลุ่มสาระฯ ได้เรียนรู้ และ เข้าใจว่า สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลป์ ไม่ใช่เรื่องยาก เพิ่มเติม

 
 
น่าสนับสนุนมากในเรื่องของ ศิลปะเพราะจะเป็นการส่งเสริมในการคิดและมีการจินตนาการของเด็กๆน่าชื่นชมมากเรื่องนี้
โดย อานันต์ สะแตมาแง (2012-01-23 17:50:17) [แสดงความคิดเห็น]
ปัญหาการเรียนศิลปะบางครั้งถ้าเอาวิชาการมาประยุกต์ใช้ก็ดีอยู่เหมือนกัน แต่สำหรับคนที่ไม่ชอบหรือไม่มีใจรักงานศิลปะก็จะยิ่งทำให้น่าเบื่อมากยิ่งขึ้น ซึ่งทั้งนี้ควรที่จะให้เด็กได้รู้จักริเริ่มเอง หรือสร้าง/ปลูกฝังให้เด็กมีใจรักในงานศิลปะเอง เพื่อที่จะทำให้เด็กมีความกระตือรือร้นและเกิดความคิดสร้างสรรค์ขึ้นในงานศิลปะ รวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญของวิชาศิลปะอีกด้วย พร้อมทั้งเกิดการค้นพบตัวเอง โดยอยู่ภายใต้งานศิลปะ
โดย มนัสนันท์ คำตัน (2012-02-01 18:07:46) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นรายการที่ดีมากและแสดงให้เห็นถึงว่านักเรียนมีความสามารถในการทำเป็นสิ่งที่ดีมากมาก
โดย นิพน ผ่องแผ้ว (2012-02-09 21:07:41) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นรายการที่ดีเยี่ยม :tv15: มีความสร้างสรรค์ :tv09:
โดย pacharaporn ruangbut (2012-02-10 20:43:55) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นรายการที่ดีมากมีประโยชน์และสร้างสรรค์
โดย pacharaporn ruangbut (2012-02-10 20:44:52)
มีประโยชน์มาก ทำให้เด็กเกิดพัฒนาการเรียนรู้ กล้าแสดงความคิดเห็น เด็กกล้าแสดงออกและนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาฝีมือการทำงานที่่สร้างสรรต่อไป บรรยากาศการเรียนดูแล้วผู้เรียนและครูผู้สอนมีความสุขในการเรียนการสอนมาก อยากให้มีบรรยากาศดีๆอย่างนี้ในการเรียนวิชาอื่นๆด้วย คงจะดีมาก
โดย ศิริลักษณ์ (2012-02-10 21:15:42) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นรายการที่สร้างสรรค์และมีประโยชน์มาก :tv15:
โดย Theerapong (2012-02-16 19:50:31) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นรายการที่สร้างสรรค์และมีประโยชน์อย่างมากทำให้เด็กเกิดพัฒนาการเรียนรู้ :tv15:
โดย Theerapong (2012-02-16 19:51:43) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นรายการครูที่ช่วยให้นักเรียนได้เข้าใจถึงหลักการที่แท้จริงของศิลปะ เยี่ยมมากๆๆ ครับ :tv03:
โดย ณัฐพล ภูมีคำ (2012-02-18 19:08:57) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15:เป็นรายการที่ดีและแสดงให้เห็นถึงการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติดัวยตนเองเกิดองค์ความรู้ได้เห็นความสามารถของเด็ก
โดย สุณีย์รัตน์ พุฒศรี (2012-02-21 21:29:25) [แสดงความคิดเห็น]
ศิลปะเป็นวิชาพื้นฐานที่สำคัญ ทำให้เด็กมีสมาธิซึ่งเป็นหลักการสำคัญที่จะทำให้เด็กประสบความสำเร็จในการเรียน ซึ่งหลายคนลืมคิดถึง
เกดียรติกุล เพียงจันทร์
โดย เกียรติกุล เพียงจันทร์ (2012-02-22 13:09:44) [แสดงความคิดเห็น]
มีการสร้างสรรค์งานศิลปะหลายรูปแบบ และใช้เทคนิควิธีการสร้างสรรค์งานได้ดี โดยนำวัสดุ อุปกรณ์ที่หาได้ง่าย ทำให้นักเรียนได้รับประสบการณ์จริงและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนได้
โดย ปัืทมา สุวรรณรัตน์ (2012-02-22 19:03:04) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นรายการที่ทำให้เด็กเกิดการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และมีประโยชน์มากต่อทุกๆคน :tv07:
โดย ณัฏฐวรรณ สิมะจารึก (2012-02-22 22:25:07) [แสดงความคิดเห็น]
วิชาศิลปะเป็นวิชาที่สำคัญ ทำให้เด็กมีจินตนาการ มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นการส่งเสริมความรู้ที่ดีมากค่ะ
โดย มนรวี ชัยเวชสกุล (2012-02-23 21:49:35) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนศิลปะที่ได้ให้เด็กนักเรียนได้ทำความเข้าใจจากการกำเนิดขององค์ประกอบศิลป์ โดยคุณครูได้บอกความหมายต่างๆแล้วเด็กได้แสดงความคิดเห็น คุณครูดูเป็นมิตรมากทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้และสร้างแรงจูงใจในการสร้างงานศิลปะและจะทำให้นักเรียนสามารถสร้างงานศิลปะไปต่อได้อย่างอิสระรวมถึงนำความรู้คู่คุณธรรม สุดยอดครับอาจารย์ท่านนี้ ขอบคุณครับที่ให้แสดงความคิดเห็น แล้วจะนำแบบอย่างไปใช้ในการสอนต่อไป ด้วยความนับถือ
โดย ธวัชชัย งามเกรียงไกร (2012-02-24 09:48:21) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้เข้าชมการจัดกิจกรรมศิลป์สร้างสรรค์แล้วเป็นการสอนศิลปะที่ให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติอย่างอิสระโดยที่ครูไม่ได้กำหนดกฏเกณฑ์อะไรมีอิสระในความคิดและสามารถนำมาเป็นนิทานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้วย ขอขอบคุณที่แนะนำเทคนิคการสอนศิลปะที่ดีให้ค่ะ
โดย เสาวภา แปลงแก้ว (2012-02-24 11:37:54) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการใช้เทคนิคการสอนในการนำทัศนธาตุและเทคนิคต่างๆในศิลปะมาใช้ประยุกต์ในวิชาต่างและแนะนำให้ครูที่สนใจได้นำเทคนิคต่างๆไปใช้ต่อยอดได้
โดย อรรฐพร สมบูรณ์ทวี (2012-02-24 13:40:38) [แสดงความคิดเห็น]
ชมวิดิทัศน์พบว่าอาจารย์สามารถใช้ศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับศิลป์ได้อย่างกลมกลืน และวิชาศิลปะที่อาจารย์นำเสนอมีอะไรมากกว่าที่คิดไว้มากทีเดียว เป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ที่จะคัดสรรสิ่งที่ดีมาให้กับเด็กๆอีกต่อไปนะคะ
โดย ปาริชาต ใจสุภาพ (2012-02-25 14:19:27) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากๆเลยครับสอนให้เด็กหัดคิดหัดทำด้วยตัวเองในหนังสือเล่มเดียวได้หัดใช้ความคิดสร้างสรรค์และนำเทคนิคต่างๆในวิชาศิลปะมาใช้ด้วยมีประโยชน์ต่อตัวเด็กมาเลยครับ :tv09:
โดย นิกร วีสเพ็ญ (2012-02-27 19:12:13) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากครับ ทำให้นักเรียนได้เข้าใจถึงศิลปะได้แท้จริงครับ :tv15: :tv16: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย ศิวฤกษ์ วรสุข (2012-02-29 19:21:23) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนที่ดีมากครับ ขอให้นำไปใช้กับนักเรียนรุ่นต่อไปครับ :tv07: :tv15:
โดย ddetchat (2012-02-29 21:36:40) [แสดงความคิดเห็น]
รายการที่ดี เป็นการสอนที่สุดยอดมาก :tv15:
โดย สุทัศน์ วิเชยละ (2012-03-01 18:40:39) [แสดงความคิดเห็น]
การเอาศิลปะหลาย ๆ อย่างมารวมกันกับการสอนคุณธรรมทำให้เด็กได้ทั้งความรู้และมีคุณธรรมโดยไม่รู้สึกเบื่อ ศิลปะช่วยทำให้เด็กมีความสุขและเป็นเด็กดีได้ไม่อยาก
โดย วาสนา เทียนจารุวัฒนา (2012-03-02 19:32:54) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นรายการที่ดีครับ เป็นการนำเอาความรู้ทางด้านศิลปะหลายๆอย่างมาประกอบกันและสอนในวิธีการที่แปลกใหม่ ทำให้เด็กเข้าใจมากขึ้น และรู้สึกสนุกไปกับมัน
โดย ภูรินทร์ จึงเจริญนรสุข (2012-03-03 15:26:15) [แสดงความคิดเห็น]
โดย มนัสนันท์ คำตัน (2012-02-01 18:07:46) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นรายการที่ดีมากและแสดงให้เห็นถึงว่านักเรียนมีความสามารถในการทำเป็นสิ่งที่ดีมากมาก

:tv15:
โดย อิงอร พนาวัลย์ (2012-03-04 14:01:56) [แสดงความคิดเห็น]
รายการนี้เป็นรายการที่ดีมากๆอย่างหนึ่ง และสามารถทำศิลปะให้เข้าใจง่ายขึ้นมาก :tv15: :tv01:
โดย รุ่งเรือง เศรษฐบดี (2012-03-04 21:36:29) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15: :tv15: :tv15: very GOOD GOODๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
โดย อรวรรณ ประชุมแดง (2012-03-04 22:24:58) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15: :tv15: :tv15: very GOOD GOODๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
โดย อรวรรณ ประชุมแดง (2012-03-04 22:24:59) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่น่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่งนักเรียนทุกคนได้ร่วมกิจกรรม ดูแล้วเข้าใจง่าย สนุกสนาน สุดยอดมากครับคุณครูรังสรรค์
โดย ลิขิต วงศ์ษาพาน (2012-03-05 10:07:11) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่ดีมาค่ะ ที่นำเอาวิชาการมาผสมกับศิลปะ วิชาศิลปะเป็นวิชาที่ทำให้เด็กนั้นเกิดความคิดสร้างสรรค์เกิดจินตนาการต่างๆ ซึ่งแต่ละคนนั้นก็จะมีความคิดที่แตกต่างกันออกไป เป็นการนำสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวมาคิดเปลี่ยนแปลงแล้วนำมาแสดงบนภาพที่เขียนขึ้น การนำวิชาการมาใช้ก็เป็นประโยชน์กับเด็กนักเรียน เนื่องจากนิทานเป็นสิ่งที่เด็กนักเรียนคุ้นเคยมาแล้วนำนิทานมาประยุกต์คุณธรรมแล้วแสดงออกมาเป็นผลงานให้ทุกคนได้ดูโดยการเขียนภาพทั้งนี้ยังได้มีการนำสิ่งต่างมาประกอยในการภาพอีกด้วย ทำให้นักเรียนเกิดความขบวนการทำงานมากขึ้น ฝึกให้นักเรียนเป็นคนกล้าคิดกล้าแสดงออก วิชาศิลปะนี้เป็นวิชาที่เด็กนักเรียนอยากเรียนมากเพราะเรียนแล้วมีความสุข ไม่เครียดเหมือนกับเรียนวิชาอื่น จึงเป็นการดีมากที่จะนำวิชาศิลปะนั้นมาประยุกต์กับวิชาการ
การสอนแบบนี้เป็นการสอนที่แปลกใหม่ สามารถทำให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาทางวิชาการมากขึ้น ขอขอบคุน คุณครูรังสรรค์มากที่ได้นำเทคนิคการสอนดีๆแบบนี้มาแนะนำเพื่อให้บุคคลคนอื่นได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้
โดย กนกวรรณ ภิญโญ (2012-03-09 14:43:14) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนที่ดี เข้าใจง่าย เด็กๆสามารถนำไปประยุกต์ และต่อยอดเพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
ต่อไปได้ :tv15: :tv15: :tv17:
โดย สละ ทัพถาวร (2012-03-10 23:01:40) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15: ดีมากค่ะดิฉันจะนำไปปรับใช้ฝึกนักเรียนสร้างงานรวมศิลป์สร้างสรรค์ และสามารถต่อยอดเตรียมฝึกนักเรียนที่สนใจเพื่อรองรับการแข่งขันกิจกรรมนักเรียน ในปีการศึกษา 2555 ต่อไป ขอขอบคุณ คุณครูรังสรรค์ ไชยมาตย์ มากน่ะค่ะ ที่เผยแพร่เทคนิคการสร้างสรรค์งานศิลป์แนวใหม่ ๆ ให้เพื่อนครูที่สนใจได้นำไปใช้ฝึกสอนนักเรียนที่โรงเรียน ขอบคุณค่ะ :tv18: :tv09:
โดย พรไพรินทร์ นัยนานนท์ (2012-03-16 19:58:03) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันสอนอนุบาลแต่ลองดูการสอนของครูรังสรรค์ ไชยมาตย์แล้วรู้สึกว่าดีและสามารถนำไปปรับใช้กับเด็กในระดับอนุบาลที่สอนได้ในกิจกรรมสร้างสรรค์ เป็นการฝึกให้เด็กได้แสดงออกตามความคิดของตนเอง พอเสร็จแล้วให้เด็กได้แสดงออกดดยการมาเล่าถึงผลงานของตนเอง โดยแรกๆดิฉันจะให้เด็กๆได้แสดงออกเป็นกลุ่มก่อน พอเด็กๆเริ่มปฏิบัติได้ดีก็เปลี่ยนให้แสดงเดี่ยวเลย เป็นการฝึกความกล้าและฝึกให้มีความมั่นใจในตนเองเวลาเล่าผลงาน เด็กได้รู้จักใช้ความคิด และเด็กๆเรียนอย่างไม่ซีเรียส เรียนรู้ศิลปะและวิชาอื่นๆไปพร้อมๆกันทีเดียวเลยค่ะ :tv15: :tv15:
โดย ฉลวย เนียมทอง (2012-03-30 20:21:38) [แสดงความคิดเห็น]
รายการ รวมศิลป์สร้างสรรค์นิทานคุณธรรม คุณครูรังสรรค์ ไชยมาตย์ เป็นการจัดการเรียนการสอนโดยใช้นิทานซึ่งนิทานเป็นสิ่งที่เด็กๆ ส่วนใหญ่ชื่นชอบอยู่แล้ว ประกอบกับการสอดแทรกเนื้อหาคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามให้กับเด็กไปด้วน ทำให้เด็กบางคน ครับบางคนที่ไม่คอยชอบวิชาศิลปะ ไม่ชอบวาดรูป ไม่ชอบใช้สีดังที่ท่านบอกว่าเป็นปัญหา กลับมาสนใจในวิชานี้มากขึ้นครับ สุดยอด
เป็นการบูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระอื่นๆได้ ครับ ไม่ว่าจะเป็น การใช้ภาษาของสาระภาษาไทย คุณธรรมจริยธรรม ศิลปะการพูดการถ่ายทอด เนื้อหาสาระ และการนำเสนอผลงาน ทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้มากขึ้น ดีกว่าสั่งให้เด็กวาดรูปเพียงอย่างเดียวครับ
เป็นกำลังใจให้ครับท่าน คุณครูรังสรรค์ ไชยมาตย์
โดย พลากร ขุริมนต์ (2012-04-01 08:16:55) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนรวมศิลป์สร้างสรรค์ ทบทวนการเรียนรู้จากทัศนธาตุ เกี่ยวกับองค์ประกอบศิลป์ และแม่สีทั้ง 3 สี โดยสามารถใช้วิธีการพิมพ์สี เป่าสี ดีดสี ไล่น้ำหนักของสีจากเข้มไปยังสีอ่อนทำให้เกิดมิติ โดยนำวัสดุอื่นๆ มาติดปะเพื่อเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ให้นักเรียน การเขียนภาพบนกระดาษทรายฝึกให้นักเรียนคิดนอกกรอบ ส่งเสริมการเขียนภาพแล้วเล่าเรื่องนิทานคุณธรรมเป็นตอนๆ จากภาพที่นักเรียนวาด โดยสรุปนิทานว่า สามารถมีคติสอนใจอย่างไร และให้นักเรียนอธิบายการใช้เทคนิคการใช้สี เยี่ยมมากครับ
โดย ชำนาญ ชำนิยันต์ (2012-04-01 15:08:24) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเรียนการสอน ในวิชาศิลปะครั้งนี้ มีลักษณะเป็นงานกลุ่ม สมาชิกในกลุ่มจะช่วยกันแต่งนิทานสั้นๆที่สามารถถ่ายทอดเรื่องคุณธรรมหรือคติสอนใจบางอย่าง โดยการรวมเอาเทคนิคทางศิลปะที่ผู้เรียนมีประสบการณ์มาตั้งแต่ในระดับประถมศึกษาปีที่1 มาจนกระทั่งชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มาใช้ร่วมกันเพื่อสร้างเป็นภาพประกอบในนิทานนั้น พร้อมทั้งเพิ่มเติมการทดลองใช้วัสดุรอบๆตัวมาทดแทนวัสดุทางศิลปะ เป็นการฝึกความกล้าและฝึกให้มีความมั่นใจในตนเองเวลาเล่าผลงาน เด็กได้รู้จักใช้ความคิด เป็นแบบอย่างดีค่ะ
โดย สุภารัตน์ ชาวใต้ (2012-04-01 21:49:33) [แสดงความคิดเห็น]
การเอาศิลปะหลาย ๆ อย่างมารวมกันกับการสอนคุณธรรมทำให้เด็กได้ทั้งความรู้และมีคุณธรรมโดยไม่รู้สึกเบื่อ ศิลปะช่วยทำให้เด็กมีความสุขและเป็นเด็กดี ศิลปะที่ได้ให้เด็กนักเรียนได้ทำความเข้าใจจากการกำเนิดขององค์ประกอบศิลป์ โดยคุณครูได้บอกความหมายต่างๆแล้วเด็กได้แสดงความคิดเห็น คุณครูดูเป็นมิตรมากทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้และสร้างแรงจูงใจในการสร้างงานศิลปะและจะทำให้นักเรียนสามารถสร้างงานศิลปะไปต่อได้อย่างอิสระรวมถึงนำความรู้คู่คุณธรรม
โดย อลิสรา จันทราช (2012-04-02 10:18:40) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเรียนการสอน ในวิชาศิลปะครั้งนี้ มีลักษณะเป็นงานกลุ่ม สมาชิกในกลุ่มจะช่วยกันแต่งนิทานสั้นๆที่สามารถถ่ายทอดเรื่องคุณธรรมหรือคติสอนใจบางอย่าง โดยการรวมเอาเทคนิคทางศิลปะที่ผู้เรียนมีประสบการณ์มาตั้งแต่ในระดับประถมศึกษาปีที่1 มาจนกระทั่งชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มาใช้ร่วมกันเพื่อสร้างเป็นภาพประกอบในนิทานนั้น พร้อมทั้งเพิ่มเติมการทดลองใช้วัสดุรอบๆตัวมาทดแทนวัสดุทางศิลปะ เป็นการฝึกความกล้าและฝึกให้มีความมั่นใจในตนเองเวลาเล่าผลงาน เด็กได้รู้จักใช้ความคิด เป็นแบบอย่างดีครับ
โดย สุรเชษฐ์ สองรักษ์ (2012-04-02 21:55:02) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนศิลปะที่ได้ให้เด็กนักเรียนได้ทำความเข้าใจจากการกำเนิดขององค์ประกอบศิลป์ โดยคุณครูได้บอกความหมายต่างๆแล้วเด็กได้แสดงความคิดเห็น คุณครูดูเป็นมิตรมากทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้และสร้างแรงจูงใจในการสร้างงานศิลปะและจะทำให้นักเรียนสามารถสร้างงานศิลปะไปต่อได้อย่างอิสระรวมถึงนำความรู้คู่คุณธรรม สุดยอดครับอาจารย์ท่านนี้ ขอบคุณครับที่ให้แสดงความคิดเห็น แล้วจะนำแบบอย่างไปใช้ในการสอนต่อไป ด้วยความนับถือ
โดย นูรวาฮีดา อัลฮาซานี (2012-04-02 23:48:17) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชม คุณครูรังสรรค์ ไชยมาตย์ ที่ทำให้รู้ว่าประโยชน์การการเรียนศิลปะ คือทำให้เด็กๆ ได้ผ่อนคลายความกังวล ต่างๆที่เจอมา หากครูมีวิธีการสอนที่ดีแล้ว จะยิ่งทำให้เด็กได้ฝึกคิดแบบบูรณาการ และได้ดึงความรู้สึก อารมณ์ ออกมาถ่ายทอดเป็นงานศิลปะที่ทรงคุณค่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการเรียนศิลปะในเด็กพิการ ครูผู้สอนจะต้องเป็นผู้สร้างกำลังใจเพื่อให้เด็กพิการ ได้มีเสริมก่ีสร้างสรรค์จินตนาการ เพื่อให้เด็กพิการได้รู้ว่าเขาเป็นคนสำคัญคนหนึ่งที่ไม่ไร้ค่าในสังคมไทย
โดย ต้องตา ธนสัมบันน์ (2012-04-03 11:07:03) [แสดงความคิดเห็น]
รวมศิลป์สร้างสรรค์นิทานคุณธรรม คุณครูรังสรรค์ ไชยมาตย์ ปัญหาสำคัญของการเรียนศิลปะคือ เด็กนักเรียนจะไม่ค่อยชอบ และไม่สนใจเรียนเท่าที่ควร เพราะถูกปลูกฝังว่าวิชานี้ไม่มีความสำคัญ คุณครูนำเข้าสู่บทเรียนซักถาม นำเอาส่วนของวิชาการมาผสานกับศิลปะ เพื่อให้เด็กได้ทั้งความรู้ในส่วนของวิชาการ และยังทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์อีกด้วย เช่น การพิมพ์ การดีดสี การโรยเกลือ โรยทราย กระดาษทราย และอื่นๆเพราะศิลปะนั้นคือโลกกว้างที่ถ่ายทอดความรู้สึก แล้วนำมาสังเคราะห์
โดย รัตนา พุฒบานเย็น (2012-04-04 10:13:55) [แสดงความคิดเห็น]
สำหรับตอนรวมศิลป์สร้างสรรค์นิทานคุณธรรมของคุณครูรังสรรค์ ไชยมาตย์ เป็นตอนที่ดีมากๆอีกหนึ่งตอนเพราะคำว่าศิลปะเด็กๆอยากจะวาดรูปและอยากทำอะไรที่สนุกๆอย่างเดียวซึ่งบางครั้งทำให้ผลลัพธ์ในการจัดการเรียนการสอนไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าประสงค์ที่วางไว้เท่าที่ควร ซึ่งบสำหรับเทคนิควิธีการสอนนี้ทำให้เด็กๆเข้าใจในเรื่ององค์ประกอบศิลป์มากขึ้นโดยใช้ให้นักเรียนปฏิบัติอย่างอิสระ ทำให้นักเรียนสามารถสรุปเนองค์ความรู้ของตนเอง และจดจำได้อย่างขึ้นใจ ขอชมเชยมา ณ โอกาส นี้ค่ะ
โดย จุฑามาศ-ชนินทรภิวงศ์ (2012-04-04 15:18:28) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15:มากกว่าความสนุก คุณครูรังสรรค์ สอนได้สนุก น่าสนใจ เร้าใจ เสริมแรงให้เด็นักเรียนตลอด ส่วนนักเรียนเองก็น่าสนให้ความร่วมมือ และสนุกกับการเรียนการสอนในชั้น คุณครูน่ารักค่ะ ที่สำคัญให้อิสระเด็กนักเรียนจนเด็กสามารถนำความรู้ที่มีมาสร้างสรรค์ผลงานใหม่ เพิ่มเติมจากที่รู้โดยการนำกาแฟ เกลือ มาต่อยอด ทำให้เห็นได้ชัดว่าคุณครุได้สอนแก่นแท้ของศิลปะให้กับเด็กนักเรียนของคุณครูได้รู้จริง นักเรียนของท่านจึงนำมาสร้างสรรค์ได้ คุณครูเก่งมากค่ะ ขอชื่นชม และเป็นกำลังใจให้เป็นครูเด่น ดี มีคุณธรรมค่ะ ขอบคุณค่ะคุณครูรังสรรค์
โดย กานณภา ทองเกิด (2012-04-05 10:43:57) [แสดงความคิดเห็น]
การนำศิลปะหลาย ๆ อย่างมารวมกันกับการสอนคุณธรรมทำให้เด็กได้ทั้งความรู้และมีคุณธรรมโดยไม่รู้สึกเบื่อ ศิลปะช่วยทำให้เด็กมีความสุขและเป็นเด็กดี ศิลปะที่ได้ให้เด็กนักเรียนได้ทำความเข้าใจจากการกำเนิดขององค์ประกอบศิลป์ โดยคุณครูได้บอกความหมายต่างๆแล้วเด็กได้แสดงความคิดเห็น คุณครูดูเป็นมิตรมากทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้และสร้างแรงจูงใจในการสร้างงานศิลปะและจะทำให้นักเรียนสามารถสร้างงานศิลปะได้อย่างอิสระรวมถึงนำความรู้ไปใช้ได้อย่างเหมาะสม
โดย พรพรรณ สิงหเศรษฐ (2012-04-05 12:58:42) [แสดงความคิดเห็น]
รวมศิลป์สร้างสรรค์นิทานคุณธรรม : เป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่ประยุกต์วิชาอื่นมาใช้ด้วย เพื่อให้นักเรียนเห็นถึงคุณค่าขององค์ประกอบต่างๆ เพื่อให้เกิดผลงานทางด้านศิลปะ ซึ่งเกิดจากปัญหาสำคัญของการเรียนศิลปะคือ เด็กนักเรียนจะไม่ค่อยชอบ และไม่สนใจเรียนเท่าที่ควร เพราะถูกปลูกฝังว่าวิชานี้ไม่มีความสำคัญ ไม่ต้องเอาคะแนนส่วนนี้ ไปใช้สอบแข่งขันเพื่อเรียนต่อ เป็นสิ่งที่ทำให้นักเรียนมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการเรียนในรายวิชาศิลปะ ซึ่งอาจจะทำให้นักเรียนเป็นคนที่หยาบกระด้าง ไม่มีความอ่อนโยนในจิตใจเมื่อเข้าไปอยู่ในสังคม และยังสอนให้เด็กเข้าใจในความเป็นศิลปะมากกว่าแค่การวาดภาพระบายสีเท่านั้น วิธีการสอนนี้จึงเป็นตัวอย่างที่ดีในการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการในชั้นเรียนมากคะ :tv03: :tv03: :tv15:
โดย วิลาวัลย์ พรรณสิงห์ (2012-04-06 14:17:41) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันเป็นครูนาฏศิลป์แต่ที่โรงเรียนมีครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเพียง ๑ คนคือดิฉันเอง ดิฉันจึงต้องสอนทั้งทัศนศิลป์ และดนตรีซึ่งตนเองไม่ถนัด แต่ก็พอจะสอนเด็กได้ตามทฤษฎี แต่ขาดเทคนิคในการวาดภาพ การระบายสีเป็นอย่างมาก ดิฉันคงต้องอาศัยเทคนิคจากอาจารย์ทุกท่านที่ดิฉันได้ดูนำไปเป็นแบบอย่างในการสอนคงไม่ว่ากันลอกเลียนแบบหรอกนะคะ ดิฉันชอบมากที่มีการสอดแทรกความรู้ในการสอนให้นักเรียนได้รับทราบ และมีการแนะนำเทคนิคต่าง ๆ ในการใช้สีแต่ละชนิดให้รับรู้และรับทราบดิฉันจะนำไปใช้ในการสอนจริงคะ ขอบคุณคะ :tv09: :tv09: :tv09: :tv09: :tv09:
โดย จันทร์เพ็ญ ภัทรมานนท์ (2012-04-11 21:58:24) [แสดงความคิดเห็น]
จากเรื่อง รวมศิลป์สร้างสรรค์นิทานคุณธรรม ของคุณครูรังสรรค์ ไชยมาตย์ เป็นการจัดการเรียนการสอนที่นำวิชาต่างๆมาประยุกต์ใช้ได้เป็นอย่างดี ทำให้ได้เทคนิคการสอนที่หลากหลาย นักเรียนจะมีความตั้งใจเรียนมากยิ่งขึ้น มีความคิดสร้างสรรค์ในการเรียนวิชาศิลปะ และทำให้ทั้งผู้สอนและผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ที่ดี มีความรู้พื้นฐานในวิชาศิลปะ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นับว่าเป็นประโยช์อย่างมากเลยค่ะ ขอบคุณค่ะ
โดย อารียา หล๊ะติหม๊ะ (2012-04-12 15:23:17) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นตัวอย่างการสอนศิลปะที่สร้างสรรค์มาก ขอชื่นชมคุณครูรังสรรค์ ไชยมาตย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี เป็นอย่างมาก คุณครูได้ปลูปฝังคุณธรรมลงไปในศิลปะลงสู่ตัวเด็กตั้งแต่ชั้นเล็ก ๆ ซึ่งจะนำไปสู่การใช้ชีวิตที่ดีและการศึกษาที่ดีด้วย เด็กเหล่านี้จะเติบโตขึ้นมาด้วยความสมบูรณ์แบบสมองทั้งสองซีกได้รับการพัฒนามาอย่างถูกแบบ รู้จักคิด รู้จักการแบ่งปัน ทำงานเป็นทีม มีสมองที่คิดสร้างสรรค์ ชิ้นงานนิทานคุณธรรมและการนำเสนอเป็นการประเมินผลได้ดีเยี่ยม สมควรนำไปปรับใช้ได้ทุกโรงเรียน
โดย พวงเล็ก รักษาวงศ์ (2012-04-17 13:12:06) [แสดงความคิดเห็น]
เห็นด้วยอย่างยิ่งกับคำพูดของคุณครูรังสรรค์ที่ว่าความสุขของครูสอนศิลปะคือการเห็นผลงานของนักเรียน แม้แต่นักเรียนเองก็มีความสุขที่เห็นผลงานของตนเอง งานศิลป์สร้างสรรค์เป็นการสอนที่ใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์อย่างมากครูผู้สอนต้องมีความสามารถทำให้เด็กทึ่งกับผลงานตัวอย่างและในขณะเดียวกันเด็กก็ต้องเชื่อว่าเขาก็สามารถสร้างผลงานเช่นเดียวกับครูได้ องค์ความรู้สำคัญอย่างยิ่งเพราะเด็กต้องนำมาใช้สังเคราะห์สร้างชิ้นงานออกมาได้อย่างลงตัว
ชื่นชอบวิธีการนำนิทานมาผสมงานศิลป์ของคุณครูมาก เพราะนิทานกับเด็กเป็นของคู่กันในระดับประถมศึกษา
โดย จารุวรรณ จันทร์คำ (2012-04-18 07:42:21) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเสนอตัวอย่างที่ดีมาก จะเห็นได้จากการที่คุณครูคอยให้ความรู้นักเรียนตามขั้นตอนมาเรื่อยๆ จนนักเรียนมีความรู้ จึงแสดงความรู้ออกมาผ่านงานศิลปะ โดยการสร้างสรรค์ผลงานออกมาทางความคิดและสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้เหมาะสมและนำเสนอผลงานได้เป็นอย่างดี
โดย นงลักษณ์ เมืองโคตร (2012-04-23 15:02:46) [แสดงความคิดเห็น]
รายการรวมศิลป์สร้างสรรค์นิทานคุณธรรม เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีมาก คุณครู รังสรรค์ ไชยมาตย์ ได้ทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนบอกจุดประสงค์การเรียนรู้ นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น คุณครูเป็นมิตรกับนักเรียนมาก ทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ และสร้างแรงจูงใจ สอนลักษณะเป็นงานกลุ่มสมชิกในกลุ่ม ช่วยกันแต่งนิทานสั้น ๆ ถ่ายทอดเรื่องราวที่มีคุณธรรม สามารถอธิบายภาพพร้อมบอกเทคนิคต่าง ๆ ที่เป็นประสบการณ์ เกี่ยวกับการวาดภาพระบายสี นักเรียนมีความสุขกับการเรียน ได้ความรู้ในด้านวิชาการ และยังทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์อีกด้วย
โดย ทวีพร วงษ์แหวน (2012-04-25 11:28:58) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นรายการในการสอนที่ดีมากเนื่องมาจาการที่คุณครูรังสรรค์ ไชยมาตย์ได้มีการทบทวนความรู้เดิมจากประสบการณ์ด้านการเรียนรู้ในเรื่องของคุณธรรมโดยการรวบรวมศิลป์แบบสร้างสรรค์แบบนิทานคุณธรรมทำให้เด็กมีกระบวนนการเรียนรู้และการสร้างแรงจูงใจในการเรียนสอนในลักษณะกลุ่มของสมาชิกในเรื่องของการให้แต่งนิทางสั้นๆซึ่งจะมีการถ่ายทอดเรื่องราวของคุณธรรมจริยธรรมสามาถอธิบายเรื่องรางพร้อมกับการบอกเทคนิคต่างๆที่เป็นประสบการณ์เกี่ยวกับการวาดภาพระบายสีวึ่งทำให้นักเรียนมีความสุขกับการเรียน
โดย ลัญจกร วิโรจนะ (2012-05-09 11:53:23) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูรังสรรค์ ไชยมาตร์ ท่านสอนศิลปะได้สนุนสนามมาก และสารมถนำไปประยุกต์ใช้กับวิชาอื่น ๆได้อีก ขอขอบคุณคุณครูและโทรทัศน์ครูที่นำสิ่งดี ๆมาแบ่งปัน
โดย ปริญญานุช น้อมสูงเนิน (2012-05-10 22:21:21) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการนำตัวอย่างการสอนที่มีประโยชน์มาก สามารถสอดแทรกการสอนคุณธรรมไปด้วยทำให้เด็กมีกระบวนนการเรียนรู้และการสร้างแรงจูงใจในการเรียนสอนในลักษณะกลุ่มของสมาชิกในเรื่องของการให้แต่งนิทางสั้นๆ ทำให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้นสามารถเติบโตในสังคมได้อย่างดีทำให้เด็กเกิดพัฒนาการเรียนรู้ กล้าแสดงความคิดเห็น เด็กกล้าแสดงออกและนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาฝีมือการทำงาน เป็นการสอนที่น่านำไปปรับใช้ได้จริงในการเรียนการสอนในบ้านเรา
โดย วันเพ็ญ จินะอิ (2012-05-13 10:34:16) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ชมตอนนี้จะเป็นการแสดงให้เห็นว่าศิลปะสามารถเข้าไปผสมกลมกลืนวิชาการต่างๆได้อย่างลงตัว การพัฒนาเด็กในช่วงเวลาที่ผ่านมาในอดีตกับปัจจุบันจะใช้ศิลปที่แตกต่างกัน ในอดีตใช้ศิลปทางด้านวาจาคือบทกลอนทำนองเสนาะเป็นหลักในการถ่ายทอดให้การเรียนการสอนสนุนไปกับคำร้อง ทำนองเพลง แต่ในปัจจุบันได้นำศิลปเกี่ยวกับการวาดภาพ การระบายสีมาใช้ในการเรียนการสอนให้กับเด็กเพื่อให้เกิดจินตนาการอันจะทำให้เด็กมีความคิดนอกกรอบมากขึ้น ทำให้การพัฒนางาน การเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามมา
โดย อนุเทพ โพธิ์ทอง (2012-05-15 16:03:29) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นตัวอย่างการสอนที่มีประโยชน์ เด็กเกิดกระบวนการเรียนรู้ กล้าแสดงความคิดเห็นและสอดแทรกคุณธรรมให้แก่เด็ก
โดย เที่ยงประทาน ถนอมวรสิน (2012-05-25 14:55:05) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเรียนการสอน ในวิชาศิลปะครั้งนี้ มีลักษณะเป็นงานกลุ่ม สมาชิกในกลุ่มจะช่วยกันแต่งนิทานสั้นๆที่สามารถถ่ายทอดเรื่องคุณธรรมหรือคติสอนใจบางอย่าง โดยการรวมเอาเทคนิคทางศิลปะที่ผู้เรียนมีประสบการณ์มาตั้งแต่ในระดับประถมศึกษาปีที่1 มาจนกระทั่งชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มาใช้ร่วมกันเพื่อสร้างเป็นภาพประกอบในนิทานนั้น พร้อมทั้งเพิ่มเติมการทดลองใช้วัสดุรอบๆตัวมาทดแทนวัสดุทางศิลปะ เป็นการฝึกความกล้าและฝึกให้มีความมั่นใจในตนเองเวลาเล่าผลงาน เป็นการนำตัวอย่างการสอนที่มีประโยชน์มาก สามารถสอดแทรกการสอนคุณธรรมไปด้วยทำให้เด็กมีกระบวนนการเรียนรู้และการสร้างแรงจูงใจในการเรียนสอน
โดย จามจุรี หาดสาร (2012-05-28 14:43:31) [แสดงความคิดเห็น]
รวมศิลป์สร้างสรรค์นิทานคุณธรรม คุณครูรังสรรค์ ไชยมาตย์ปัญหาสำคัญของการเรียนศิลปะคือ เด็กนักเรียนจะไม่ค่อยชอบ และไม่สนใจเรียนเท่าที่ควร เพราะถูกปลูกฝังว่าวิชานี้ไม่มีความสำคัญ ไม่ต้องเอาคะแนนส่วนนี้ ไปใช้สอบแข่งขันเพื่อเรียนต่อ คุณครูรังสรรค์ ไชยมาตย์ รร.อนุบาลอุบลราชธานี จ. อุบลราชธานี จึงคิดนำเอาส่วนของวิชาการมาผสานกับศิลปะ เพื่อให้เด็กได้ทั้งความรู้ในส่วนของวิชาการ และยังทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์อีกด้วย

เป็นการสอนศิลปะที่ได้ให้เด็กนักเรียนได้ทำความเข้าใจจากการกำเนิดขององค์ประกอบศิลป์ โดยคุณครูได้บอกความหมายต่างๆแล้วเด็กได้แสดงความคิดเห็นกล่าวถึงทฤษฎีสี แสง เงา เทคนิคการรวมศิลป์สร้างสรรค์ จากวัสดุที่ใช้หลายอย่าง นำกระดาษทรายมาสร้างงาน ทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้และสร้างแรงจูงใจในการสร้างงานศิลปะและจะทำให้นักเรียนสามารถสร้างงานศิลปะไปต่อได้อย่างอิสระรวมถึงนำความรู้คู่คุณธรรม นำภาพวากมาประกอบการเล่านิทาน เป็นการบูรณาการได้อีกด้วย สามารถนำมาเป็นแบบอย่างได้
โดย จรีภรณ์ ทิศอาจ (2012-05-29 20:45:14) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณคุรครูมากๆ เลยคะ ได้แนวคิดดีๆ เยอะเลย :tv02:
โดย มัลลิกา สิทธิสัตย์ (2012-06-10 11:49:46) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมกิจกรรมการเรียนการสอนของอาจารย์เป็นอย่างยิ่งค่ะ อาจารย์พาเด็กเข้าสุ่บทเรียนน่าสนใจและมีเนื้อหาที่ครอบคลุมในเรื่องทัศนธาตุและนิยามของคำว่าศาสตร์และศิลป์ สื่อการสอนนี้เป็นทักษะการสอนที่ดีมาก เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการเรียนการสอน และยังทำให้เด็กเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในงานศิลปะมากขึ้น เด็กมีอิสระในการแสดงความสามารถออกมาอย่างเต็มที่และเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง
โดย นนท์ธดา สุรินโยธา (2012-07-19 21:11:55) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15: :tv15: อาจารย์สอนโดยใช้กิจกรรมที่หลากหลายค่ะ โดยจะเน้นให้เด็กๆมีความสุข สนุกสนาน ในการทำผลงานศิลปะ มีการสอดแทรกข้อคิดดีๆ เด็กๆสามารถเรียนรู้และนำความรู้ประสบการณ์ไปใช้ได้จริงค่ะ :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย อรอุมา ช่างภาระดิษฐ์ (2012-07-19 22:21:00) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15:การเรียนวิชาศิลปะเน้นให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์เป็นวิชาที่เปิดโอกาสให้เด็กกล้าที่จะแสดงความคิดเห็น
วิชาศิลปะเป็นวิชาที่จรรโลงใจและจรรโลงโลกทำให้ผู้คนที่ได้สัมผัสมีความสุขเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง ขอขอบคุณอาจารย์ที่ได้นำเทคนิคและวิธีการทางศิลปะมาทำการเผยแพร่ ถือเป็นประโยชน์ต่อพวกเราที่เป็นเยาวชนเป็นอย่างมาก ขอขอบคุณค่ะ :tv03:
โดย สุดา ชิณกะธรรม (2012-07-20 06:16:37) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15: :tv15: :tv15:อาจารย์สามารถนำเอาเทคนิคทางศิลปะมาผสานให้เข้ากับการเรียนรู้วิชาอื่นของนักเรียนได้อย่างลงตัว แนวทางการสอนของอาจารย์เป็นแบบปลายเปิดไร้ขีดจำกัดทำให้เด็กได้จินตนาการและมีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างสรรค์ผลงาน แนวทางการสอนของอาจารย์เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อครู นักศึกษา และนักเรียน ที่จะได้นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดผลสำเร็จค่ะ :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย เกษรินทร์ สิถิละวรรณ (2012-07-21 11:31:59) [แสดงความคิดเห็น]
ศิลปะ....มีมากมายหลายแบบช่วยให้เราเพลิดเพลินกับการทำงานศิลปะ มีสมาธิ
ขอขอบคุณอาจารย์ที่มอบเทคนิค และวิธีการสอนดีๆให้ค่
โดย ชุติมา แดงบุญเรือง (2012-07-22 19:11:27) [แสดงความคิดเห็น]
อาจารย์สอนโดยมีการบอกทัศนะศิลป์ใช้วัสดุที่หลากหลายเหมาะสมกับนักเรียนมากเลยค่ะและยังสามารถดึงดูดให้นักเรียนสนใจในศิลปะมากขึ้นด้วย
และยังมีวิธีการสร้างผลงานศิลปะที่หลากหลายอีกด้วย
และยังให้เด็กได้ใช้จินตนาการในกาสร้างผลงานของตัวเองอย่างเต็มที่
เป็นการเรียนการสอนที่เหมาะแก่การนำไปใช้จริงมากเลยค่ะ
:tv15: :tv15: :tv15:
เป็นการเรียนที่มีประโยชน์กับเด็กมากเลยค่ะมีการกระตุ้นความคิดของเด็กและการทำให้ผลงานของเด็กมีคุณภาพ เช่นนิทานคุณธรรม ทำให้เด็กสามาถนำไปใช้ชีวิตประจำวันได้
:tv17: :tv17: :tv17:
โดย ชุติณัชชา ขจรวุฒิวรเดช (2012-07-24 09:55:18) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15: :tv15: :tv15:อาจารย์สามารถนำนักเรียนเข้าสู่บทเรียนได้อย่างน่าสนใจและสามารถนำสิ่งของต่างๆมาประยุกต์ใช้ในงานศิลปะได้อย่างหลากหลายอาจารย์ไม่กำหนดขอบเขตในการทำงานศิลปะของเด็กจึงทำให้เด็กสนุกและมีจินตนาการในการสร้างผลงานศิลปะของตัวเองได้อย่างเต็มที่ :tv10: :tv10:
โดย วรัญญา สารีเครือ (2012-07-24 12:18:33) [แสดงความคิดเห็น]
:tv17: :tv17: :tv17:อาจารย์รังสรรค์สุดยอดเเนวการสอนของอาจารย์เป็นเเบบปลายเปิดไร้ขีดจำกัดสามารถประยุกต์ใช้สิ่งของต่างๆที่อยู่รอบตัวเรามาใช้ร่วมกับงานศิลปะได้อย่างลงตัว :tv15: :tv15: :tv15: :tv10: :tv10:
โดย นาตยา สารีเครือ (2012-07-24 12:48:52) [แสดงความคิดเห็น]
ดูแล้วได้ทั้งแนวคิดที่แปลกใหม่ เทคนิคต่าง ๆ และยังเป็นการทบทวนความรู้ด้วนคะ ขอขอบคุณอาจารย์รังสรรค์มาก ๆ เลยคะ :tv15:
โดย ณีรนุช กอแก้ว (2012-07-24 23:33:57) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15: :tv15: :tv15: สำหรับกิจกรรมรวมศิลป์สร้างสรรค์ โดยคุณครูรังสรรค์ ไชยมาตย์ เป็นกิจกรรมที่ดีและมีประโยชน์มากค่ะ เพราะคุณครูมีการทบทวนความรู้เดิมให้กับเด็กก่อนนำเข้าสู่บทเรียน สอนให้เด็กใช้อุปกรณ์ที่หลากหลายในการสร้างสรรค์งานศิลปะ มีการสอนเทคนิคและวิธีการสร้างสร้างสรรค์งานศิลปะที่น่าสนใจ ทำให้ผู้เข้าชมใน โ€œรวมศิลป์สร้างสรรค์โ€ เกิดความคิดสร้างสรรค์และมองเห็นแนวทางใหม่ๆ ในการที่จะนำไปสร้างสรรค์งานศิลปะและทำให้เกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง รวมศิลป์สร้างสรรค์ สามารถนำไปปรับใช้ในการสร้างสรรค์งานศิลปะในชีวิตประจำวันต่อไปอย่างมีคุณค่า ทำให้เกิดงานสร้างสรรค์ในสังคมและประเทศชาติต่อไป สุดยอมากค่ะ ขอบคุณค่ะ :tv17: :tv17: :tv17: :tv18: :tv18:
โดย รัชนี ท้าวมา (2012-07-26 20:57:52) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15: :tv15: :tv15: สำหรับกิจกรรมรวมศิลป์สร้างสรรค์ โดยคุณครูรังสรรค์ ไชยมาตย์ เป็นกิจกรรมที่ดีและมีประโยชน์มากค่ะ เพราะคุณครูมีการทบทวนความรู้เดิมให้กับเด็กก่อนนำเข้าสู่บทเรียน สอนให้เด็กใช้อุปกรณ์ที่หลากหลายในการสร้างสรรค์งานศิลปะ มีการสอนเทคนิคและวิธีการสร้างสร้างสรรค์งานศิลปะที่น่าสนใจ ทำให้ผู้เข้าชมใน รวมศิลป์สร้างสรรค์ของคุณครูรังสรรค์ เกิดความคิดสร้างสรรค์และมองเห็นแนวทางใหม่ๆ ในการที่จะนำไปสร้างสรรค์งานศิลปะและทำให้เกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง รวมศิลป์สร้างสรรค์ สามารถนำไปปรับใช้ในการสร้างสรรค์งานศิลปะในชีวิตประจำวันต่อไปอย่างมีคุณค่า ทำให้เกิดงานสร้างสรรค์ในสังคมและประเทศชาติต่อไป สุดยอดมากค่ะ ขอบคุณค่ะ :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย รัชนี ท้าวมา (2012-07-26 22:09:02) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนของคุณครูรังสรรค์เป็นการสอนที่น่าสนใจ เพราะว่ามีการนำกิจกรรมต่างๆมาใช้ในการสอน เเละทำให้เกิดความความคิดสร้างสรรค์เเละสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการสอนได้หลากหลายรูปเเบบ
โดย อรวรรณ ห่วงเพ็ชร (2012-07-29 21:33:34) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ดีคะ ทำให้เด็กสามารถเกิดความคิดสร้างสรรค์ได้มากขึ้น สามารถใช้อุปกรณ์ได้หลากหลายอย่าง ไม่จำกัด และทำให้เด็กเกิดความรัก เกิดความสนุกสนานในงานศิลปะ สามารถเป็นแนวทางการสอนของอ.รังสรรค์ไปประยุกต์ใช้กับเด็กได้คะ
โดย ปัทมวรรณ สมสะอาด (2012-08-24 22:41:45) [แสดงความคิดเห็น]
:tv09: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: คุณครูสามารถใช้ศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับศิลป์ได้อย่างกลมกลืนมากค่ะ การสอนของคุณครูได้สอนให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติอย่างอิสระโดยที่คุณครูไม่ได้กำหนดอะไร ทำให้เด็กๆได้ใช้ความคิด การจินตนาการ ทีตนเองต้องการ :tv15: :tv15: :tv15: :tv15:
โดย กุลวิภา สุทธิกุล (2012-09-03 20:48:33) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนศิลปะที่ได้ให้เด็กนักเรียนได้ทำความเข้าใจจากการกำเนิดขององค์ประกอบศิลป์ ทำให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์เกิดจินตนาการต่างๆ เกิดการเรียนรู้และสร้างแรงจูงใจในการสร้างงานศิลปะและจะทำให้นักเรียนสามารถสร้างงานศิลปะไปต่อได้อย่างอิสระ :tv15: :tv15: :tv15:
โดย หิรัณภา หนูอินทร์ (2012-09-22 00:23:37) [แสดงความคิดเห็น]
ครูสามารถทำให้เด็กๆสนุกไปกับการเรียน และยังทำให้เห็นพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆอีกด้วย
เมื่อได้ดูคลิปนี้ก็ทำให้ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นว่าผงกาแฟหรือเกลือก็นำมาสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะได้อีกด้วย
ขอบพระคุณคุณครูที่ได้มอบอาวุธลับในการเรียนการสอนนี้ให้แก่พวกหนูค่ะ :tv02:
โดย จิรัชยา เจริญวงศ์ (2012-09-22 19:04:44) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ดีน่าสนใจมากค่ะทำให้เด็กอยากที่จะเรียนรู้ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงค่ะ :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย สุภาวดี ใจแก้ว (2012-09-25 10:03:16) [แสดงความคิดเห็น]
ช่วยให้เด็กมีความทรงจำที่ยาวขึ้น ความทรงจำที่เป็นรูปภาพ จะจำได้แม่นยำ และยาวนานกว่าความรงจำที่เป็นตัวอักษร ดังนั้นถ้าเด็กอ่านไป จินตนาการตามเนื้อเรื่องที่อ่านไป ก็จะจำได้ยาวนานและแม่นขึ้น
เข้าสังคมได้ง่ายขึ้น การที่เด็กฝึกทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งจนเกิดความชำนาญ ทำให้เด็กมีเพื่อนมากขึ้น เพราะเมื่อเพื่อนๆเห็นความสามารถ อยากทำตาม ก็จะขอคำปรึกษาจากเด็ก จึงทำให้มีเพื่อนมากขึ้น และเข้ากับเพื่อนได้ง่ายขึ้นค่อีกทั้งการขอคำแนะนำ คำติชม ของเพื่อน ยังกระตุ้นให้เด็กอยากพัฒนาฝีมือทางศิลปะมากขึ้น ส่งผลให้มีการฝึกคิดมากขึ้น
โดย อุมา ทองเกลี้ยง (2013-02-11 13:00:46) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันางสาว วันเพ็ญ พุ่มเสมอเมือง สาขา ปฐมวัย 564186531ช่วยให้เด็กได้เรียนรู้เกียวกับสีมากขึ้น :tv04: :tv05: :tv01: :tv07: :tv07:
โดย วันเพ็ญ พุ่มเสมอเมือง (2014-03-07 17:59:24) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่ดีมาค่ะ ที่นำเอาวิชาการมาผสมกับศิลปะ วิชาศิลปะเป็นวิชาที่ทำให้เด็กนั้นเกิดความคิดสร้างสรรค์เกิดจินตนาการต่างๆ ซึ่งแต่ละคนนั้นก็จะมีความคิดที่แตกต่างกันออกไป เป็นการนำสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวมาคิดเปลี่ยนแปลงแล้วนำมาแสดงบนภาพที่เขียนขึ้น การนำวิชาการมาใช้ก็เป็นประโยชน์กับเด็กนักเรียน เนื่องจากนิทานเป็นสิ่งที่เด็กนักเรียนคุ้นเคยมาแล้วนำนิทานมาประยุกต์คุณธรรมแล้วแสดงออกมาเป็นผลงานให้ทุกคนได้ดูโดยการเขียนภาพทั้งนี้ยังได้มีการนำสิ่งต่างมาประกอยในการภาพอีกด้วย ทำให้นักเรียนเกิดความขบวนการทำงานมากขึ้น ฝึกให้นักเรียนเป็นคนกล้าคิดกล้าแสดงออก วิชาศิลปะนี้เป็นวิชาที่เด็กนักเรียนอยากเรียนมากเพราะเรียนแล้วมีความสุข ไม่เครียดเหมือนกับเรียนวิชาอื่น จึงเป็นการดีมากที่จะนำวิชาศิลปะนั้นมาประยุกต์กับวิชาการ
การสอนแบบนี้เป็นการสอนที่แปลกใหม่ สามารถทำให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาทางวิชาการมากขึ้น ขอขอบคุน คุณครูรังสรรค์มากที่ได้นำเทคนิคการสอนดีๆแบบนี้มาแนะนำเพื่อให้บุคคลคนอื่นได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้ ขอบคุณคะ :tv15: :tv02: :tv15:
โดย สุพัตรา แก้วคำสอน (2014-07-06 06:29:11) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv