thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 395
Rate :
 3.5
ความยาว : 14.37 นาที | Online : 2012-01-21  
    Uncut Classrooms : สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลป์ ตอน 6 คุณครูอภิชาติ ประทุมนันท์  
    (ตอนต่อ) คุณครูอภิชาติ ประทุมนันท์ คุณครูศิลปะ จากโรงเรียนสุพรรณภูมิ จ.สุพรรณบุรี จัดการอบรมการสร้างสื่อการสอนที่ใช้ศิลปะเป็นแกนนำ เพื่อให้คุณครูหลากหลายกลุ่มสาระ ได้เรียนรู้ และ เข้าใจว่า สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลป์ ไม่ใช่เรื่องยาก หากคุณครูเปิดใจให้กว้าง เพราะ ศิลปะสามารถเชื่อมโยงไปใช้ในการสอนได้ทุกกลุ่มสาระ และ ศิลปะสามารถเข้าถึงเด็กได้ง่าย ทำให้การนำเสนอของคุณครูเกิดความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ชิ้นงานที่ให้คุณครูได้เรียนรมีหลายรูปแบบ เช่น “ปากขยับ" “สี่เหลี่ยมแปลงกาย” “หน้ากากกับบทบาทสมมติ” “นิทานพับกระดาษ”  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลป์ คุณครูอภิชาติ ประทุมนันท์
ชมการอบรม "หน้ากากกับบทบาทสมมติ" "นิทานพับกระดาษ” โดยการพูดถึงการใช้ศิลปะ ผลิตสื่อ และบูรณาการได้หลากหลาย เหมาะกับเด็กนักเรียน เพิ่มเติม

ดนตรีนาฏศิลป์ กับความคิดสร้างสรรค์ อ.เสาวพร บุญช่วย รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม (ฉบับเต็ม)
การสอนนาฏศิลป์ในเด็กประถมคือ การที่เด็กมักจะเกิดความเบื่อหน่าย เด็กผู้ชายก็ไม่อยากเรียนเพราะไม่อยากรำ เด็กผู้หญิงบางคนก็รำไม่ได้ ชมวิธีแก้ปัญหาให้เด็กเกิดความสนใจ สนุกกับการเรียน เพิ่มเติม

สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลป์ Uncut Classroom ตอน 1 ครูอภิชาติ ประทุมนันท์ รร.สุพรรณภูมิ
การอบรมการสร้างสื่อการสอนที่ใช้ศิลปะเป็นแกนนำ เพื่อให้คุณครูหลากหลายกลุ่มสาระฯ ได้เรียนรู้ และ เข้าใจว่า สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลป์ ไม่ใช่เรื่องยาก เพิ่มเติม

รวมศิลป์สร้างสรรค์นิทานคุณธรรม คุณครูรังสรรค์ ไชยมาตย์
เมื่อถูกปลูกฝังว่าศิลปะ ไม่มีความสำคัญในการเอาคะแนนไปแข่งขัน ชมการนำเอาส่วนของวิชาการมาผสานกับศิลปะ เพื่อให้เด็กได้ทั้งความรู้ในส่วนของวิชาการ และยังทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์อีกด้วย เพิ่มเติม

Uncut Classrooms : สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลป์ ตอน 5 คุณครูอภิชาติ ประทุมนันท์
(ตอนต่อ) การอบรมการสร้างสื่อการสอนที่ใช้ศิลปะเป็นแกนนำ เพื่อให้คุณครูหลากหลายกลุ่มสาระฯ ได้เรียนรู้ และ เข้าใจว่า สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลป์ ไม่ใช่เรื่องยาก เพิ่มเติม

 
 
การจัดการเรียนการสอนของคุณครูเป็นการสร้างสื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากหน้ากากกับบทบาทสมสติ
โดย นภาศิริ ราชรักษ์ (2012-01-25 12:46:17) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ชมการทำสื่อหน้ากากกับบทบาทสมมติแล้ว ดิฉันจะนำไปใช้ในการสร้างสื่อและพัฒนาความรู้ความสามารถของนักเรียนโดยเฉพาะความคิดสร้างสรรค์ในการจัดทำหน้ากากและการกล้าแสดงออกของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนอย่างมีความสุข สนุกสนานกับการเรียน เป็นสื่อที่ประหยัด หาง่าย ทำง่าย ใช้คล่อง เก็บรักษาง่ายด้วย เราสามารถนำไปใช้ได้กับทุกรายวิชาโดยการปรับให้เหมาะสมกับระดับชั้น วัยของผู้เรียน และเหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบัน ขอบคุณสิ่งที่ดีๆที่ได้รับจากโทรทัศน์ครูและวิทยากร :tv02: :tv15: :tv15: :tv15: :tv17: :tv18:
โดย รุ่งทิวา โคตรชุม (2012-04-16 20:01:00) [แสดงความคิดเห็น]
เคยอบรมศิลปะกับคุณครูอภิชาติ ประทุมนัน ท่านเป็นคนเก่ง มีความคิดสร้างสรรค์ ได้รับชมแล้วปฏิบัติตามทำให้ได้สื่อไปด้วยแต่ยังทำได้ไม่ค่อยสวยอย่างอ.อภิชาติสาธิต แต่จะนำวิธีการทำนี้ไปทดลองฝึกให้กับเด็กในระดับก่อนประถมที่สอนอยู่บ้าง เด็กๆชอบและดีใจที่ได้ทำด้วยตนเอง แล้วยังประดิษฐ์สื่อเหล่านี้มาประกอบการเล่าเรื่องให้เด็กๆได้รับฟังอีกด้วย งานของอ.อภิชาตินี้ เป็นงานศิลปะที่สามารถใช้ประยุกต์กับการเรียนการสอนได้ทุกกลุ่มสาระ ที่สำคัญเป็นการจินตนาการของเด็ก ทำให้เกิดการเรียนรู้และสนุกสนาน ดูแล้วดีน่าสนใจ แถมยังได้เทคนิคการระบายสี การปัดสีที่ถูกต้อง การลงน้ำหนักของสีเข้ม สีอ่อนด้วย
โดย วิทยา อยู่เย็น (2012-04-25 15:38:07) [แสดงความคิดเห็น]
ในเรื่องการอบรมศิลปะของคุณครูอภิชาติ ประทุมนันท่านเป็นผู้ที่มีความสามารถมีความคิดสร้างสรรค์ในด้านการสอนมีการใช้สื่อในเรื่องเป็นไปได้อย่างสวยงามซึ่งอาจารย์อภิชาติได้มีการสาธิตในการนำกระบวนการไปใช้ในการทดลองการฝึกในเรื่องของการสาธิตซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับกลุ่มสาระที่สำคัญซในเรื่องการสร้างจินตนาการของเด็กซึ่งจะทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้พร้อมผสมผสานกับการเรียนแบบสนุกสนานโดยซึ่งดูแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจดีมาก
โดย ลัญจกร วิโรจนะ (2012-05-09 12:28:28) [แสดงความคิดเห็น]
ได้รับชมแล้วปฏิบัติตามทำให้ได้สื่อไปด้วยแต่ยังทำได้ไม่ค่อยสวยอย่างอ.อภิชาติสาธิต แต่จะนำวิธีการทำนี้ไปทดลองฝึกให้กับเด็กในระดับก่อนประถมที่สอนอยู่บ้าง เด็กๆชอบและดีใจที่ได้ทำด้วยตนเอง แล้วยังประดิษฐ์สื่อเหล่านี้มาประกอบการเล่าเรื่องให้เด็กๆได้รับฟังอีกด้วย งานของอ.อภิชาตินี้ เป็นงานศิลปะที่สามารถใช้ประยุกต์กับการเรียนการสอนได้ทุกกลุ่มสาระ ที่สำคัญเป็นการจินตนาการของเด็ก ทำให้เกิดการเรียนรู้และสนุกสนาน ดูแล้วดีน่าสนใจ แถมยังได้เทคนิคการระบายสี การปัดสีที่ถูกต้อง :tv02: :tv02: :tv02: :tv15:
โดย จันทร์ทิพย์ สีดำ (2012-07-20 20:50:48) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ชมการทำสื่อหน้ากาก แล้ว ดิฉันจะนำไปใช้ในการสอนและสร้างสรรค์งานศิลปะให้แก่นักเรียนได้ เด็กๆชอบและดีใจที่ได้ทำด้วยตนเอง แล้วยังประดิษฐ์สื่อเหล่านี้มาประกอบการเล่านิทาน ได้ฝึกให้นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเอง และมีความกล้าแสดงออกมากขึ้น :tv18:
โดย ปิ่นแก้ว จิตคง (2013-01-04 09:35:02) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv