thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 711
Rate :
 5
ความยาว : 14.56 นาที | Online : 2012-01-21  
    Uncut Classrooms : สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลป์ ตอน 8 คุณครูอภิชาติ ประทุมนันท์  
    (ตอนต่อ) คุณครูอภิชาติ ประทุมนันท์ คุณครูศิลปะ จากโรงเรียนสุพรรณภูมิ จ.สุพรรณบุรี จัดการอบรมการสร้างสื่อการสอนที่ใช้ศิลปะเป็นแกนนำ เพื่อให้คุณครูหลากหลายกลุ่มสาระ ได้เรียนรู้ และ เข้าใจว่า สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลป์ ไม่ใช่เรื่องยาก หากคุณครูเปิดใจให้กว้าง เพราะ ศิลปะสามารถเชื่อมโยงไปใช้ในการสอนได้ทุกกลุ่มสาระ และ ศิลปะสามารถเข้าถึงเด็กได้ง่าย ทำให้การนำเสนอของคุณครูเกิดความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ชิ้นงานที่ให้คุณครูได้เรียนรมีหลายรูปแบบ เช่น “ปากขยับ" “สี่เหลี่ยมแปลงกาย” “หน้ากากกับบทบาทสมมติ” “นิทานพับกระดาษ”  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลป์ คุณครูอภิชาติ ประทุมนันท์
ชมการอบรม "หน้ากากกับบทบาทสมมติ" "นิทานพับกระดาษ” โดยการพูดถึงการใช้ศิลปะ ผลิตสื่อ และบูรณาการได้หลากหลาย เหมาะกับเด็กนักเรียน เพิ่มเติม

ดนตรีนาฏศิลป์ กับความคิดสร้างสรรค์ อ.เสาวพร บุญช่วย รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม (ฉบับเต็ม)
การสอนนาฏศิลป์ในเด็กประถมคือ การที่เด็กมักจะเกิดความเบื่อหน่าย เด็กผู้ชายก็ไม่อยากเรียนเพราะไม่อยากรำ เด็กผู้หญิงบางคนก็รำไม่ได้ ชมวิธีแก้ปัญหาให้เด็กเกิดความสนใจ สนุกกับการเรียน เพิ่มเติม

สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลป์ Uncut Classroom ตอน 1 ครูอภิชาติ ประทุมนันท์ รร.สุพรรณภูมิ
การอบรมการสร้างสื่อการสอนที่ใช้ศิลปะเป็นแกนนำ เพื่อให้คุณครูหลากหลายกลุ่มสาระฯ ได้เรียนรู้ และ เข้าใจว่า สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลป์ ไม่ใช่เรื่องยาก เพิ่มเติม

รวมศิลป์สร้างสรรค์นิทานคุณธรรม คุณครูรังสรรค์ ไชยมาตย์
เมื่อถูกปลูกฝังว่าศิลปะ ไม่มีความสำคัญในการเอาคะแนนไปแข่งขัน ชมการนำเอาส่วนของวิชาการมาผสานกับศิลปะ เพื่อให้เด็กได้ทั้งความรู้ในส่วนของวิชาการ และยังทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์อีกด้วย เพิ่มเติม

Uncut Classrooms : สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลป์ ตอน 5 คุณครูอภิชาติ ประทุมนันท์
(ตอนต่อ) การอบรมการสร้างสื่อการสอนที่ใช้ศิลปะเป็นแกนนำ เพื่อให้คุณครูหลากหลายกลุ่มสาระฯ ได้เรียนรู้ และ เข้าใจว่า สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลป์ ไม่ใช่เรื่องยาก เพิ่มเติม

 
 
ดิฉันนางสาว วรรณนภา ทิมแท้ นักศึกษาสาขา คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ (ปี 2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดิฉันคิดว่าคุณครูอภิชาติ ประทุมนันท์ คุณครูศิลปะ จากโรงเรียนสุพรรณภูมิ จ.สุพรรณบุรี จัดการอบรมการสร้างสื่อการสอนที่ใช้ศิลปะเป็นแกนนำ เพื่อให้คุณครูหลากหลายกลุ่มสาระ ได้เรียนรู้ และ เข้าใจว่า สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลป์ ไม่ใช่เรื่องยาก เพราะ ศิลปะสามารถเชื่อมโยงไปใช้ในการสอนได้ทุกกลุ่มสาระ และ ศิลปะสามารถเข้าถึงเด็กได้ง่าย ทำให้การนำเสนอของคุณครูเกิดความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ชิ้นงานที่ให้คุณครูได้เรียนรมีหลายรูปแบบ
:tv18: :tv18: :tv18:
โดย วรรณนภา ทิมแท้ (2012-03-10 08:47:56) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นสื่อที่น่าสนใจมาก ควรแก่การเรียนรู้ ขอยกย่องคุณครูอภิชาติ ประทุมนันท์ ผู้เผยแพร่ :tv18: :tv15: :tv09:
โดย พรไพรินทร์ นัยนานนท์ (2012-03-24 05:41:29) [แสดงความคิดเห็น]
จากใจคุณครูคนหนึ่งถึงแม้จะเป็นครูโรงเรียนเอกชนแต่ก็พร้อมที่จะให้ความรู้และสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับนักเรียน ชอบเข้ามาดูกลุ่มสาระศิลปะก่อนเพราะตอนนี้กลายเป็นแฟนคลับของคุณครู อภิชาติแล้วชอบมากคะ และติดตามผลงานของคุณครูอภิชาติมาตลอดเลยคะ นำเอาไปใช้กับเด็กนักเรียนที่โรงเรียนเด็กชอบมากๆ และได้จินตนาการแสดงออก ด้วยผลงานของตนเอง อยากให้ทางโทรทัศน์ครู นำเสนอผลงานของคุณคนูอภิชาติ อยู่เรื่อยๆ เพราะจะได้นำไปประยุกต์ในการสอนได้(ทุกกลุ่มสาระ)เพราะสอนสามวิชาลองนำไปใช้ทั้งสามกลุ่มสาระได้ผลเกินคนดเลยคะ และไม่ได้ชอบศิลปะอย่างเดียวนะคะ ชอบทุกกลุ่มคะ ตอนนี้ติดตามทางดาวเทียมอยู่คะ ขอขอบคุณโทรทัศน์ครูที่มีแต่สิ่งดีมาให้..ครู..ด้วยกัน
โดย สุนิวรรณ พรหมศรี (2012-04-15 22:16:49) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบมากกับการสร้างสรรค์สื่อการสอนในรายวิชาสิลปะ ดิฉันได้ชมแล้วบอกคำเดียวว่า ถูกใจและประทับใจจริงๆ สามารถนำไปใช้ได้ โดยเฉพาะเด็กชั้นมัธยม บางครั้งเรามองว่าเกินวัยของเด็กมัธยมที่จะผลิตสื่อลักษณะนี้ จริงๆแล้วเมื่อเราให้เด็กลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เด็กจะชอบมากความคิดสร้างสรรค์ที่มีอยู่ในตัวเด็ก บางครั้งไม่มีโอกาสได้แสดงออกโดยเฉพาะเด็กที่ไม่ค่อยกล้าพูด กล้าแสดงความคิดเห็น ทักษะการปฏืบีตืดีมาก ผลงานออกมากน่าทึ่งสำหรับผู้สอนและเพื่อนๆ เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมเด็กนักเรียนผ่านงานศิลปะ ขอบคุณวิทยากรมากๆคะ จะติดตามผลงานของท่านตลอดไปและจะนำไปใช้ด้วยนะคะ :tv02: :tv15: :tv15: :tv15: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย รุ่งทิวา โคตรชุม (2012-04-16 20:22:42) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นสื่อที่ดีมากค่ะ ดิฉันเองเป็นครูยังสนุกไปกับการได้ทำกิจกรรมไปพร้อมกับคุณครูท่านอื่นๆในคลิปที่ได้ชม การทำอะไรก็ตามถ้าได้มีส่วนร่วม ก็จะรู้สึกสนุกสนาน พอได้แนวคิดจากคุณครูคิดว่าสามารถนำไปสร้างสรรค์สื่อได้อีกมากมาย บูรณาการใช้กับหลายสาระการเรียนรู้ เป็นการเรียนที่ได้มากกว่างานศิลปะ เรียนอแย่างมีความสุข บรรยากาศดี ต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน ที่สำคัญไม่น่าเบื่อ นอกจากนี้ยังสามารถดึงจุดเด่นออกมาจากเด็กได้ เพื่อพัฒนาต่ออย่างถูกทาง
โดย ปราณสมร ทิพย์แดง (2012-04-16 20:47:30) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นสื่อที่ดีมากค่ะ ดิฉันเองเป็นครูยังสนุกไปกับการได้ทำกิจกรรมไปพร้อมกับคุณครูท่านอื่นๆในคลิปที่ได้ชม การทำอะไรก็ตามถ้าได้มีส่วนร่วม ก็จะรู้สึกสนุกสนาน พอได้แนวคิดจากคุณครูคิดว่าสามารถนำไปสร้างสรรค์สื่อได้อีกมากมาย บูรณาการใช้กับหลายสาระการเรียนรู้ เป็นการเรียนที่ได้มากกว่างานศิลปะ เรียนอแย่างมีความสุข บรรยากาศดี ต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน ที่สำคัญไม่น่าเบื่อ นอกจากนี้ยังสามารถดึงจุดเด่นออกมาจากเด็กได้ เพื่อพัฒนาต่ออย่างถูกทาง
โดย ปราณสมร ทิพย์แดง (2012-04-16 20:49:09) [แสดงความคิดเห็น]
ข้าพเจ้าดูทุกตอนของครูอภิชาติเลย ดีมากๆ :tv15: :tv15: :tv15:จะนำความรู้ที่ได้นี้นำไปใช้กับนักเรียนของตนเองให้มากที่สุดนะคะ
โดย ฉลวย เนียมทอง (2012-04-23 14:34:33) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ครูได้ของฝากไปอวดลูกศิษย์ช่วงปิดเทอมและครูต้องทำการบ้านก่อนไปสอนจริงนั่นก็คือนั่งเรียนไปพร้อมกับดูวีิดโอชุดนี้ไปด้วยสำหรับครูแล้วการสอนให้นัเรีบยนในชั้นเรียนได้ทำสิ่งที่แปลกใหม่ไม่มีใครเคยสอนมาก่อนเด็กนักเรียนจะให้ความเชื่อมั่นและสนใจงานที่สอนอย่างจริงจัง ขอขอบคุณครูอภิชาติไว้ณ ที่นี้ด้วยนะคะ ครูรุ่นใหม่ก้อต้องหาสิ่งใหม่ๆให้กับนักเรียน และไม่ได้จบแค่ชั้นที่สอนเพราะชั้นอื่นที่เห็นงานแล้วอยากได้ก้อมาขอให้รุ่นน้องสอนต่อหรือมาขอให้ครูสอนให้ ไม่ได้สวยอย่างเดียว แต่นำไปใช้ประโยชน์อีกหลากหลายวิชา
โดย ยุวดี ชอบชื่น (2012-04-24 11:06:06) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นสื่อที่ดีมาก ผมเป็นครูยังสนุกไปกับการได้ทำกิจกรรมไปพร้อมกับคุณครูท่านอื่นๆในคลิปที่ได้ชม การทำอะไรก็ตามถ้าได้มีส่วนร่วม ก็จะรู้สึกสนุกสนาน พอได้แนวคิดจากคุณครูคิดว่าสามารถนำไปสร้างสรรค์สื่อได้อีกมากมาย บูรณาการใช้กับหลายสาระการเรียนรู้ เป็นการเรียนที่ได้มากกว่างานศิลปะ เรียนอย่างมีความสุข บรรยากาศดี ต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน ที่สำคัญไม่น่าเบื่อ นอกจากนี้ยังสามารถดึงจุดเด่นออกมาจากเด็กได้ :tv17: :tv17: :tv17:
โดย อนันต์ คำดี (2012-04-24 21:01:40) [แสดงความคิดเห็น]
คนเก่ง ๆ แบบคุณครูอภิชาติ ประทุมนันท์ คุณครูศิลปะ จากโรงเรียนสุพรรณภูมิ จ.สุพรรณบุรี จัดการอบรมการสร้างสื่อการสอนที่ใช้ศิลปะเป็นแกนนำ เพื่อให้คุณครูหลากหลายกลุ่มสาระ ได้เรียนรู้ และ เข้าใจว่า สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลป์ ไม่ใช่เรื่องยาก หากคุณครูเปิดใจให้กว้าง เพราะ ศิลปะสามารถเชื่อมโยงไปใช้ในการสอนได้ทุกกลุ่มสาระ และ ศิลปะสามารถเข้าถึงเด็กได้ง่าย ทำให้การนำเสนอของคุณครูเกิดความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ชิ้นงานที่ให้คุณครูได้เรียนรมีหลายรูปแบบ  ยอมรับความสามารถครับ
โดย วิทยา อยู่เย็น (2012-04-25 15:43:12) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมกับคุณครูอภิชาติ ประทุมนันท์ คุณครูศิลปะ จากโรงเรียนสุพรรณภูมิ จ.สุพรรณบุรี ที่ทำให้คุณครูหลากหลายกลุ่มสาระ ได้เรียนรู้ และ เข้าใจว่า สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลป์ ว่าไม่ใช่เรื่องยาก ทุกคนสามารถทำได้ ได้ติดตามการทำสื่อการสอนผ่านงานศิลปะ มีความรู้สึกว่าสนุกพร้อมทั้งสามารถคิดต่อยอดได้จากการเรียนรู้จากคุณครูอภิชาติ นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมโยงไปยังสาระการเรียนรู้อื่นๆได้อีกมากมาย อุปกรณ์ก็หาง่าย ขอบคุณค่ะ
โดย สุภาพร ปานทรัพย์ (2012-05-24 09:48:31) [แสดงความคิดเห็น]
:tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย กนิษฐา ภักดิ์จรุง (2012-08-02 22:46:32) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv