thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 1858
Rate :
 4.5
ความยาว : 14.30 นาที | Online : 2012-01-20  
    สับเซต เพาเวอร์เซต คุณครูสุภรณ์ สินธพานนท์  
    ชมเทคนิคการสอนของครูสุภรณ์ สินธพานนท์ รร.ปะทิววิทยา จ. ชุมพร นักเรียนสามารถเข้าใจสับเซต เพาเวอร์เซต และวิเคราะห์แบบรูป (pattern) ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนำเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

เรียนคณิตให้สนุก : การ์ตูนคณิตศาสตร์ อ.สุขจิตต์ สินสมบูรณ์ รร.รัตนาธิเบศร์
การนำเทคนิคใหม่ๆ มาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนของ อาจารย์ สุขจิตต์ สินสมบูรณ์ โรงเรียน รัตนาธิเบศร์ เพิ่มเติม

ตรีโกณมิติ อ.วาริน รอดบำเรอ
บทเรียนวิชาตรีโกณมีเนื้อหาค่อนข้างซับซ้อน อ.วารินจึงสอนให้นักเรียนนำไปใช้ในชีวิตจริงๆได้ กับสื่อการสอน "สื่อนิ้วมือมหัศจรรย์" เพิ่มเติม

เรียนคณิตให้สนุก : ทบทวนโจทย์เลขด้วยเทคนิค เพื่อนฝึกเพื่อน อ. สุวรรณา อินทร์ฉาย รร.สุรศักดิ์มนตรี
ฝึกทบทวนโจทย์เลขที่สร้างด้วยตนเอง ตกแต่งบนบัตรคำถามไม้ไอศกรีม ฝึกถามฝึกตอบกัน และกัน เพื่อการเรียนที่เข้าใจมากขึ้น โดย อ.สุวรรณา อินทร์ฉาย เพิ่มเติม

ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต 2 มิติ และ 3 มิติ อ.สมกมล ปุณณโกศล รร.รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
การเรียนเรื่องความสัมพันธ์ของรูปทรง 3 มิติ ปัญหาคือ นักเรียนมองภาพไม่ออกว่ารูปทรงแต่ละรูป เมื่อคลี่ออกมาจะได้ภาพอย่างไร พบสื่อการสอนเรื่องรูปทรงสามมิติ ของคุณครูสมกมล ที่ทำให้เข้าใจได้ เพิ่มเติม

สอนเซตด้วยกระดานเอนกประสงค์ อ.วาริน รอดบำเรอ
ชมเทคนิคการสอนเรื่อง เซต ด้วยการใช้กระดานเอนกประสงค์ ทำให้นักเรียนสนุกและเข้าใจง่าย เพิ่มเติม

 
 
ยอดเยี่ยมมากค่ะสามารถนำไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ดี
โดย บังอร ตันสุหัช (2012-01-23 15:39:15) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนที่ดีมาก สื่อที่ใช้สามารถหาีได้ง่ายเป็นวัสดุำใกล้ตัว ดูแล้วนักเรียนน่าจะมีความสุขกับการได้ลงมือปฏิบัติ ดีกว่านึกภาพเอง :tv15:
โดย นิตยา คล้ายเครือ (2012-01-30 19:35:07) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูใช้สื่อการสอนที่เกิดจากสิ่งรอบตัวมาใช้ในการเรียนคณิตศาสตร์ เชื่อมโยงเนื้อหาได้อย่างน่าสนใจ ทำให้ไม่น่าเบื่อ จูงใจให้นักเรียนรักคณิตศาสตร์ได้เป็นอย่างดีเมื่อนักเรียนได้ปฏิบัติสามารถนำความรู้คณิตศาสตร์ไปใช้ได้อย่างลงตัวเป็นตัวอย่างการสอนที่ดีให้กับเพื่อนครูคณิตศาสตร์ได้เป็นอย่างดี
โดย สุภาภรณ์ แก่นทอง (2012-02-21 23:36:11) [แสดงความคิดเห็น]
สุดยอดมากค่ะเป็นเทคนิคที่ดีมาก :tv02:
โดย ploychompoo chaichanla (2012-02-29 15:45:37) [แสดงความคิดเห็น]
สวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อนางสาวลดาวัลย์ เขียวมะนี สาขาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีค่ะื จากที่ได้ดูคลิปการเรียนการสอนเรื่องสับเซต เพาเวอร์เซต คุณครูสุภรณ์ สินธพานนท์ รร.ปะทิววิทยา จ. ชุมพร ได้รู้ว่าเด็กมีความรู้มากน้อยเพียงใดในการเรียนสับเซต เพื่อที่จะได้นำไปเป็นแนวในการสวนเรื่องสับเซตที่สามารถทำให้นักเรียนเข้าใจได้มากขึ้น และการสอนของอาจาย์ก็เป็นการสอนที่สามารถทำให้นักเรียนเข้าใจได้ง่าย และเร็วยิ่งขึ้นและได้รู้ว่าการเรียนสับเซตต้องอธิบายให้ละเอียดเพื่อที่นักเรียนได้เข้าใจมาก
โดย ลดาวัลย์ เขียวมะนี (2012-03-09 17:58:14) [แสดงความคิดเห็น]
สุดยอดค่ะ ใช้สื่อการสอนที่ชัดเจนประกอบการอธิบายทำให้เข้าใจง่าย
โดย วัฒนา จินตนากูล (2012-03-17 20:41:46) [แสดงความคิดเห็น]
เก่งมากค่ะ ใช้เทคนิคการสอนเรื่องสับเซตได้ดี ฟังแล้วมีความเข้าใจและเห็นภาพได้ชัดเจน
โดย ศรัณชณา จินตนากูล (2012-03-17 21:04:54) [แสดงความคิดเห็น]
น่าสนใจดีค่ะ
โดย สกุณา เรืองทิพย์ (2012-03-22 10:29:48) [แสดงความคิดเห็น]
น่าสนใจดีค่ะ :tv15:
โดย สกุณา เรืองทิพย์ (2012-03-22 10:30:18) [แสดงความคิดเห็น]
ใช้สื่อการสอนที่เกิดจากสิ่งรอบตัวมาใช้ในการเรียนคณิตศาสตร์ เชื่อมโยงเนื้อหาได้อย่างน่าสนใจ ทำให้ไม่น่าเบื่อ จูงใจให้นักเรียนรักคณิตศาสตร์ได้เป็นอย่างดีเมื่อนักเรียนได้ปฏิบัติสามารถนำความรู้คณิตศาสตร์ไปใช้ได้อย่างดี เพื่อที่จะได้นำไปเป็นแนวในการสอนเรื่องสับเซตที่สามารถทำให้นักเรียนเข้าใจได้มากขึ้น และเป็นการสอนที่สามารถทำให้นักเรียนเข้าใจได้ง่าย และรวดเร็วยิ่งขึ้น ได้รู้ว่าการเรียนสับเซตต้องอธิบายให้ละเอียดเพื่อที่นักเรียนได้เข้าใจมากขึ้น
โดย สุจิตรา ภูคำวงค์ (2012-03-30 09:33:45) [แสดงความคิดเห็น]
น่าสนใจมากค่ะ นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติทำให้เข้าใจง่าย และนักเรียนก็สามารถนำไปใช้ในบทเรียนได้อย่างเข้าใจและไม่รู้ลืม
โดย สุกัญญา ประสมศรี (2012-03-30 18:16:24) [แสดงความคิดเห็น]
สุดยอดมากเลยคับ นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติทำให้เข้าใจง่ายใช้สื่อการสอนที่เกิดจากสิ่งรอบตัวมาใช้ในการเรียนคณิตศาสตร์ เชื่อมโยงเนื้อหาได้อย่างน่าสนใจ ทำให้ไม่น่าเบื่อ จูงใจให้นักเรียนรักคณิตศาสตร์ได้เป็นอย่างดีเมื่อนักเรียนได้ปฏิบัติสามารถนำความรู้คณิตศาสตร์ไปใช้ได้อย่างดีใช้เทคนิคการสอนเรื่องสับเซตได้ดี ฟังแล้วมีความเข้าใจและเห็นภาพได้ชัดเจน สื่อที่ใช้สามารถหาีได้ง่ายเป็นวัสดุำใกล้ตัว ดูแล้วนักเรียนน่าจะมีความสุขกับการได้ลงมือปฏิบัติ ดีกว่านึกภาพเอง
โดย ธนากร อินทร์มั่ง (2012-03-30 21:33:29) [แสดงความคิดเห็น]
ในการสอนของคุณครูสุภรณ์ในเรื่องสับเซต เพาเวอร์เซตนี้เป็นเนื้อหาที่มีความเป็นนามธรรมที่นักเรียนอาจจะเข้าใจได้ยาก แต่ครูสุภรณ์ก็มีวิธีการสอนที่แปลกใหม่โดยใช้กระดุมสีต่างๆ มาช่วยในการสอน ทำให้นักเรียนได้เห็นภาพได้ชัดเจน ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จัดขึ้นนี้ถือว่าเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เหมาะแก่การนำไปเป็นตัวอย่างในการสอนคณิตศาสตร์ในเนื้อหาต่างๆ ได้ และน่าจะเป็นประโยชน์ต่อวิชาอื่นๆ อีกด้วย
โดย นวพล ชัยชนะ (2012-03-31 20:46:51) [แสดงความคิดเห็น]
เรื่องสับเซตและการเป็นสมาชิกของเป็นเรื่องยากสำหรับจะเข้าใจ บางครั้งที่ออกข้อสอบส่วนมากจะเป็นเกี่ยวกับเซตว่างที่นักเรียนมักสับสน และยิ่งเฉพาะเซตซ้อนเซตแล้วละก็ อันนี้นักเรียนหลายคนเข้าใจผิดและมักทำผิด หากว่าจะนำวิธีการสอนของครูและสื่อของครูไปประยุกต์คงจะเป็นรูปธรรมมากขึ้นครับ ขอปรบมือให้กับคุณครูที่คิดไอเดียดีๆและนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อเพื่อนครูหลายคนที่สนใจ ผมอยากให้สอนแบบเห็นรูปธรรมอย่างนี้ครับ สอนโดยใช้สื่อในเรื่องที่นักเรียนเข้าใจยากก็จะสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น ขอบคุณครับ :tv03:
โดย จักรพงษ์ แผ่นทอง (2012-04-01 00:10:16) [แสดงความคิดเห็น]
ถือเป็นการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ที่ยอดเยี่ยมมากๆ ค่ะ นักเรียนได้มีโอกาสในการได้ลงมือปฏิบัติ ได้ใช้สื่อการเรียนการสอนมาประกอบในการเรียนทำให้นักเรียนสามารถเข้าใจได้เป็นอย่างดี และการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ ก็จะช่วยให้นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ได้ต่อไปโดยเกิดความรู้ที่ฝังแน่น คงทน และไม่ลืม นักเรียนน่าจะมีความสุขต่อการเรียนเป็นอย่างมาก จะนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับนักเรียนต่อไป
โดย วรรณวิมล อมรประสิทธิ์ (2012-04-01 13:53:02) [แสดงความคิดเห็น]
สุดยอดมากครับ เนื่องดีมากเลยครับ สอนได้ตรงงตามตัวชีวัด อธิบายเข้าใจง่าย พร้อมมีกิจกรรมที่น่าสนใจน่านำไปปรับใช้ในโรงเรียนได้ เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน และช่วยให้ครูได้พัฒนาการสอนและนักเรียนเองก็จะสามารถได้รับการพัฒนาในเรื่องการแสดงออกต่อหน้าที่ประชุมชน และเป็นเรื่องที่สามารถนำไปโยงกับภาษาไทยเกี่ยวกับเรื่องการพูดต่อหน้าชุมชนได้ด้วย และนักเรียนเองก็จะสามารถนำเนื้อหาที่เรียนไปใช้ในวิตประจำวันได้ด้วยครับ :tv15: :tv15:
โดย บุญยวัฒน์ ฝนทองจุลกุล (2012-04-01 17:47:46) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้ดูวิธีการสอนของ ครูสุภรณ์ใน เรื่องสับเซต เพาเวอร์เซตนี้เป็นเนื้อหาที่มีความเป็นนามธรรมที่นักเรียนอาจจะเข้าใจได้ยาก แต่ครูสุภรณ์ก็มีวิธีการสอนที่แปลกใหม่โดยใช้กระดุมสีต่างๆ มาช่วยในการสอน ทำให้นักเรียนได้เห็นภาพได้ชัดเจน ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จัดขึ้นนี้ถือว่าเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เหมาะแก่การนำไปเป็นตัวอย่างในการสอนคณิตศาสตร์ในเนื้อหาต่างๆ ได้ และน่าจะเป็นประโยชน์ต่อวิชาอื่นๆ อีกด้วย :tv02:
โดย ผกามาศ หางาม (2012-04-02 22:33:36) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนการสอนโดยใชัสื่อการสอนที่หาได้ง่าย และให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง และสื่อที่ใช้เป็นรูปธรรม ที่นัีกเรียนสามารถจับต้องได้ โดยให้นักเรียนแยกสีกระดุม เพื่อให้เข้าใจความหมายของสับเซต ลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ใช้คำสั่งในการให้นักเรียนปฏิบัติ เช่น ให้นักเรียนแบ่งกระดุมให้มีความแตกต่างกันให้ได้มากที่สุด ซึ่งการใช้คำสั่งเช่นนี้ จะเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลองคิดในหลาย ๆ วิธี ครูจะเน้นให้ได้ concept จากง่าย ๆ ไปยากขึ้น
โดย อิสรานุวัธน์ เมธาธีรชนกุล (2012-04-03 08:25:25) [แสดงความคิดเห็น]
ในการสอนของคุณครูสุภรณ์ในเรื่องสับเซต เพาเวอร์เซตนี้เป็นเนื้อหาที่มีความเป็นนามธรรมที่นักเรียนอาจจะเข้าใจได้ยาก แต่ครูสุภรณ์ก็มีเทคนิควิธีการสอนที่น่าสนใจ และแปลกใหม่ด้วย โดยใช้กระดุมสีต่างๆ มาเป็นสื่อที่ช่วยในการสอน ทำให้นักเรียนได้เห็นภาพได้ชัดเจน นอกจากนี้ยังทำให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จัดขึ้นนี้ถือว่าเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เหมาะแก่การนำไปเป็นตัวอย่างในการสอนคณิตศาสตร์ในเนื้อหาต่างๆ ได้ :tv15: :tv15:
โดย ครรชิต แซ่โฮ่ (2012-04-03 22:28:20) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นสื่อการเรียนการสอนที่ดีมาก ๆ เลยครับ เพราะเนื้อหาเรื่องเซตนั้น เป็นเรื่องที่มีความเป็นนามธรรม ซึ่งผู้เรียนจะนึกภาพตามได้ยาก แต่สื่อที่ คุณครูสุภรณ์ นำมาใช้กับผู้เรียนนั้น สามารถที่จะทำให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี เห็นภาพชัดเจน ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนที่ทำให้ผู้เรียนสามารถที่จะเกิดองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง อีกทั้งยังสนุกสนาน น่าสนใจ และมีกระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่ม โดยให้ผู้เรียนได้รู้จักคิด ลองผิดลองถูก และค้นคว้าหาคำตอบด้วยตนเอง ซึ่งจากที่ได้ดูเทคนิคนี้ก็ขออนุญาตนำไปใช้เป็นแบบอย่างในการจัดการเรียนการสอนด้วยนะครับ......ขอบคุณคุณครูสุภรณ์มาก ๆ ครับ
โดย สิทธินันท์ พ่วงจีน (2012-04-04 15:44:49) [แสดงความคิดเห็น]
สับเซต เพาเวอร์เซต เป็นเรื่องที่นักเรียนมักจะมองภาพไม่เอา และสับสน แต่ถ้าใช้เทคนิคของคุณครูสุภรณ์ สินธพานนท์ จะทำให้นักเรียนมีจินตนาการในทางที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น เข้าใจเรื่องสับเซตมากขึ้น เพราะคุณครูได้เน้นให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง พร้อมกับเขียนในรูปสัญลักษณ์ทำให้ง่ายต่อความเข้าใจ นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออก กล้าแสดงความคิดเห็น การสอนของคุณครูสุภรณ์จึงท้าทายความสามารถของนักเรียน และเป็นการจุดประกายให้ครูได้เกิดไอเดียในการต่อยอดความคิดเทคนิคการสอนให้มีความหลากหลาย เชื่อมั่นว่านักเรียนจะได้รับประโยชน์และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์อย่างแน่นอน
โดย รัตน์ เกตุจันทร์ (2012-04-04 17:09:03) [แสดงความคิดเห็น]
สวัสดีคะ ได้ชมเทคนิคการสอนของครูสุภรณ์ สินธพานนท์ รร.ปะทิววิทยา จ. ชุมพร แล้วนับว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก ทำให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนของตนเอง เพื่อให้นักเรียนได้ได้เกิดกระบวนการเรียนรู้จากนามธรรมสู่รูปธรรม ให้เด็กได้ลองคิดเอง ทำให้นักเรียนได้เห็นภาพได้ชัดเจน ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จัดขึ้นนี้ถือว่าเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง สุดยอดมากเลยคะเป็นตัวอย่างการสอนที่ดีที่เพื่อนครูท่านอื่นได้นำไปใช้ได้เป็นอย่างดี
โดย ฐิติพร นุ่นลอย (2012-04-04 23:18:50) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมเทคนิคการสอนของครูสุภรณ์ สินธพานนท์ เรื่อง สับเซต
เพาเวอร์เซต แล้วได้แนวคิดที่จะนำไปจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เป็นการนับสื่อรูปธรรม มาใช้ซึ่งเป็นสื่อที่หาง่าย เมื่อนำมาใช้แล้วนักเรียนเข้าใจง่าย ซึ่งคณิตศาสตร์เป็นเรื่องยากที่จะอธิบายให้นักเรียนเข้าใจได้ การจัดกิจกรรมที่ได้รับชมนี้ได้เห็นว่าสามารถหาวิธีการที่ดี สื่อที่เหมาะสม จัดบรรยากาศทที่เร้าความสนใจให้นักเรียนตอบคำถาม ปฏิบัติด้วยตนเอง เมื่อชมแล้วเกิดความคิดที่จะจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้นักเรียนได้เรียนอย่างมีความสุขต่อไป
โดย คำสา สุโพธิ์ (2012-04-05 17:18:58) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ถ้าพูดถึงเนื้อหาในสาระพื้นฐานชั้น ม.4 เรื่องแรกก็คงจะเป็นเรื่องเซต ที่นักเรียนทุกคนจะต้องได้เรียน และก็มีหัวข้อหนึ่งที่นักเรียนหลายคนมักจะสับสนและเข้าใจยาก คือเรื่อง สับเซต เพาเวอร์เซต โดยคุณครูสุภรณ์ สินธพานนท์ โรงเรียนปะทิววิทยา ได้นำเสนอเทคนิคการสอนเรื่องนี้ได้ดีมาก เข้าใจง่าย ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในเนื้อหาได้เป็นอย่างดีทีเดียว
โดย ครูตัวเล็ก (2012-04-06 18:05:40) [แสดงความคิดเห็น]
จากการ ชมเทคนิคการสอนของครูสุภรณ์ สินธพานนท์ รร.ปะทิววิทยา จ. ชุมพร อาจารย์ได้นำสื่อที่ใกล้ตัวมาทำเป็นสื่อการเรียนการสอน ทำให้นักเรียนเห็นภาพ และที่สำคัญนักเรียนได้สนุกกับการเรียนเรื่องเชต ซึ่งยากมากที่เนื่้อหาวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้น ม.ปลาย มาผลิตเป็นสื่อ เพราะเนื้อหาระดับชั้นม.ปลายเป็นเนื้อหาที่ยาก แต่ถ้าคุณครูสอนให้นักเรียนเป็นรูปธรรม นักเรียรก็จะเข้าใจ และสนุกกับการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ ที่สำคัญ ก็จะเป็นพื้นฐานในการเรียนต่อระดับสูงต่อไป
โดย เมธี วรรณวงค์ (2012-04-10 10:54:50) [แสดงความคิดเห็น]
จากการ ชมเทคนิคการสอนของครูสุภรณ์ สินธพานนท์ เป็นสื่อการเรียนการสอนที่ดีมาก ๆ เลยสับเซต เพาเวอร์เซต เป็นเรื่องที่นักเรียนมักจะมองภาพไม่เอา และสับสน ทำให้นักเรียนได้เห็นภาพได้ชัดเจน ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จัดขึ้นนี้ถือว่าเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง สุดยอดมากการจัดกิจกรรมที่ได้รับชมนี้ได้เห็นว่าสามารถหาวิธีการที่ดี สื่อที่เหมาะสม จัดบรรยากาศทที่เร้าความสนใจให้นักเรียนตอบคำถาม ปฏิบัติด้วยตนเอง เมื่อชมแล้วเกิดความคิดที่จะจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้นักเรียนได้เรียนอย่างมีความสุขเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน และช่วยให้ครูได้พัฒนาการสอนและนักเรียนเองก็จะสามารถได้รับการพัฒนาในเรื่องการแสดงออกต่อหน้าที่ประชุมชน
โดย อะริมา มะลี (2012-04-12 12:44:50) [แสดงความคิดเห็น]
สับเซต เพาเวอร์เซต คุณครูสุภรณ์ สินธพานนท์
ชมเทคนิคการสอนของครูสุภรณ์ สินธพานนท์ รร.ปะทิววิทยา จ. ชุมพร
นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จัดขึ้นนี้ถือว่าเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง สุดยอดมากการจัดกิจกรรมที่ได้รับชมนี้ได้เห็นว่าสามารถหาวิธีการที่ดี สื่อที่เหมาะสม จัดบรรยากาศทที่เร้าความสนใจให้นักเรียนตอบคำถาม ปฏิบัติด้วยตนเอง เมื่อชมแล้วเกิดความคิดที่จะจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้นักเรียนได้เรียนอย่างมีความสุขเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน และช่วยให้ครูได้พัฒนาการสอนและนักเรียนเองก็จะสามารถได้รับการพัฒนาในเรื่องการแสดงออกเชื่อมั่นว่านักเรียนจะได้รับประโยชน์และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์อย่างแน่นอน
โดย อะริมา มะลี (2012-04-12 22:43:31) [แสดงความคิดเห็น]
สับเซต เพาเวอร์เซต คุณครูสุภรณ์ สินธพานนท์
เทคนิคการสอนของครูสุภรณ์ สินธพานนท์ รร.ปะทิววิทยา จ. ชุมพร นักเรียนสามารถเข้าใจสับเซต เพาเวอร์เซต และ มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนำเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และช่วยให้ครูได้พัฒนาการสอนและนักเรียนเองก็จะสามารถได้รับการพัฒนา
โดย อะริมา มะลี (2012-04-12 22:46:28) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากได้ชมเทคนิคการสอนของครูสุภรณ์ สินธพานนท์ รร.ปะทิววิทยา จ. ชุมพร ทำให้นักเรียนสามารถเข้าใจสับเซต เพาเวอร์เซต และ มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนำเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืนเพราะเด็กๆได้มีโอกาสใช้สื่อทำให้เห็นภาพอย่างชัดเจน
โดย พิมพิชญา จงเกียรติกาญจน์ (2012-04-13 15:43:29) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ชมเทคนิดการสอน ของครูสุภรณ์ สินธพานนท์ จึงนำไปใช้ในการสอน เพราะมีสื่อรูปธรรม ให้ได้ใช้เพื่อความเข้าใจ ในการเรียนเรื่องที่ เข้าใจยากเหมือนที่ ครูสุภรณ์ สินธพานนท์ ได้กล่าวไว้ จึงทำให้นักเรียนเข้าใจมากขึ้น และการสอนก็ไม่ค่อยหยุดชะงักเท่าที่เคยสอนมาก่อน เพราะ นักเรียนทุกคนจะเข้าใจในเนื้อหาวิชาที่มากขึ้นและเข้าใจง่ายในเรื่อง ของ สับเซต เพาเวอร์เซต และการแจกแจงสมาชิกในเพาเวอร์เซตได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ
โดย อิสระ อุบลฉาย (2012-04-15 19:19:04) [แสดงความคิดเห็น]
เป้นวิธีการสอนที่น่าสนใจและนำไปใช้ได้จริง การสอนที่ครูใช้อุปกรณ์ง่ายๆ โดยที่คิดไม่ถึงว่าจะมีประโยชน์ ทั้งที่เห้นทุกวันในชีวิตประจำวัน เป็นตัวอย่างที่ดีกับการสอนนักเรียนที่เรียนอ่อนอันเนื่องจากเขามองคณิตศาสตร์เป็นเรื่องยาก โดยวิธีการสอนนี้ทำให้เป็นเรื่องง่ายที่จะเข้าใจ และในการสอนของคุณครูยังนำเข้าสู่บทเรียน ด้วยการนำความรู้เดิมของนักเรียนมาเป็นพื้นฐาน นอกจากนี้นักเรียนยังได้ใช้การทำงานเป็นกลุ่มช่วยให้นักเรียนมีระบบการทำงานที่ดีด้วย
โดย อุษณีษ์ พันธุ์ฤทธิ์ (2012-04-17 10:59:45) [แสดงความคิดเห็น]
กระผมเป็นครูคณิตศาสตร์ระดับชั้นม.ปลายโรงเรียนเสสะเวชวิทยาหลังจากที่ได้รับชมโทรทัศน์ครูตอนสับเซต เพาเวอร์เซต ของคุณครูสุภรณ์ สินธพานนท์ รร.ปะทิววิทยา จ.ชุมพร ซึ่งเป็นเทคนิคการสอนที่เปลี่ยนเรื่องที่มีความเป็นนามธรรมสูงและยากต่อความเข้าใจของนักเรียนมาเป็นเรื่องที่ง่ายเข้าใจอย่างถูกต้องเป็นรูปธรรมที่จับต้องได้ซึ่งทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้กระผมเกิดแรงบันดาลใจที่จะนำเทคนิคการสอนนี้ไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่โรงเรียนให้สูงขึ้นสุดท้ายนี้ขอขอบคุณคุณครูสุภรณ์ สินธพานนท์จากใจจริงครับ
โดย วิชัย-ลิขิตพรรักษ์ (2012-04-17 14:15:47) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้รับชมเทคนิคการสอนของครูสุภรณ์ สินธพานนท์ รร.ปะทิววิทยา จ.ชุมพร ดิฉันรู้สึกว่าเป็นเทคนิคที่มีความน่าสนใจ ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมในชั้นเรียน ซึ่งช่วยให้นักเรียนไม่รู้สึกเบื่อหน่ายในการเรียนอีกด้วย ดิฉันคิดว่าครูผู้สอนท่านอื่นๆ อาจจะลองนำเทคนิคนี้ไปปรับใช้ในการเรียนการสอนในเรื่องอื่นๆ ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนเกิดความคิดรวบยอดในเรื่องที่เรียนได้เป็นอย่างดี
โดย เฉลิมพร ทองศรีอ้น (2012-04-24 15:24:42) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้รับชม โทรทัศน์ครู ได้เรียนรู้เทคนิคการสอนเรื่องสับเซต เพาเวอร์เซต ที่เปลี่ยนจากนามธรรมเป็นรูปธรรมที่มองเห็นเนื้อหาได้ชัดเจนมากขึ้น ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมในห้องเรียน มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนำเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ ส่งผลให้นักเรียนรู้สึกชอบในวิชาคณิตศาสตร์ ไม่เบื่อต่อการเรียน ทำให้นักเรียนได้ทำแล้วรู้สึกว่าเนื้อหาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ง่าย และนักเรียนอยากเรียนอยากรู้ในเนื้อ หาอื่นๆ ที่ต่อจากเรื่องนี้ ด้านตัวคุณครูได้มีแรงบันดาลใจที่จะผลิตสื่อแบบนี้ นำเทคนิคไปใช้ประยุกต์ใช้ กับเนื้อหาอื่นอีก ซึ่งทำให้เกิดความเข้าใจจในเนื้อหาวิชาที่มากขึ้นและเข้าใจง่ายในเรื่อง ของ สับเซต เพาเวอร์เซต และการแจกแจงสมาชิกในเพาเวอร์เซตได้อย่างถูกต้อง นักเรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น ดิฉันขอชื่นชมคุณครูสุภรณ์ สินธพานนท์ที่ได้เฉยแพร่ความรู้ในครั้งนี้ค่ะ
โดย สมร ปาดวง (2012-04-26 13:58:22) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้รับชม โทรทัศน์ครู ได้เรียนรู้เทคนิคการสอนเรื่องสับเซต เพาเวอร์เซต ที่เปลี่ยนจากนามธรรมเป็นรูปธรรมที่มองเห็นเนื้อหาได้ชัดเจนมากขึ้น ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมในห้องเรียน มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนำเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ ส่งผลให้นักเรียนรู้สึกชอบในวิชาคณิตศาสตร์ ไม่เบื่อต่อการเรียน ทำให้นักเรียนได้ทำแล้วรู้สึกว่าเนื้อหาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ง่าย และนักเรียนอยากเรียนอยากรู้ในเนื้อ หาอื่นๆ ที่ต่อจากเรื่องนี้ ด้านตัวคุณครูได้มีแรงบันดาลใจที่จะผลิตสื่อแบบนี้ นำเทคนิคไปใช้ประยุกต์ใช้ กับเนื้อหาอื่นอีก ซึ่งทำให้เกิดความเข้าใจจในเนื้อหาวิชาที่มากขึ้นและเข้าใจง่ายในเรื่อง ของ สับเซต เพาเวอร์เซต และการแจกแจงสมาชิกในเพาเวอร์เซตได้อย่างถูกต้อง นักเรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น ดิฉันขอชื่นชมคุณครูสุภรณ์ สินธพานนท์ที่ได้เฉยแพร่ความรู้ในครั้งนี้ค่ะ
โดย สมร ปาดวง (2012-04-26 13:59:35) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันสอนม.4 เหมือนกันเปิดเทอมนี้คงเป็นเทคนิคหนึ่งที่จะสามารถนำไปใช้เป็นเทคนิคการสอนของนักเรียนในห้องของศิลป์ภาษาได้เป็อย่างดีค่ะ เพราะอาจารย์สอนเรื่องให้เป็นรูปธรรมได้เป็นอย่างดี ซึ่งเรื่องนี้นักเรียนบางคนเป็นเื่รื่องที่ยาก แต่จากเทคนิคนี้เค้าน่าจะเรียนได้อย่างเข้าใจขึ้น และทำให้เด็กเกิดความสะเพร่าน้อยลง สื่อที่อาจารย์ใช้ก็หาได้ง่าย ทำให้นักเรียนเกิดเจตคติทีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์มากขึ้น สุดท้ายขอชื่นชมและขอบคุณอาจารย์ค่ะ
โดย สุนีย์ เวชพราหมณ์ (2012-05-13 19:35:19) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนคณิตศาสตร์ที่ทำให้นักเรียนเห็นเป็นรูปธรรม ดีมากเลยค่ะ
โดย ดารุณี ชาติน้ำเพชร (2012-05-30 15:03:14) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิคการสอนของครูสุภรณ์ สินธพานนท์ รร.ปะทิววิทยา จ. ชุมพร นักเรียนสามารถเข้าใจสับเซต เป็นเทคนิคที่ดีค่ะ เพราะว่าจะทำให้นักเรียนเข้าใจหลักคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นนามธรรม มาเป็นรูปธรรมได้ ซึ่งจะเป็นข้อดีกับนักเรียนที่เรียนรู้ได้ช้าหรือเข้าใจยาก ซึ่งดิฉันคิดว่าถ้านักเรียนได้เรียนรู้อย่างเข้าใจแล้ว ความรู้ที่นักเรียนได้รับจะเป็นความรู้ฝังแน่น โดยดิฉันเห็นด้วยมากกับการใช้กระดุมกรณีที่มี 2 เม็ด ติดกัน เวลานำไปใช้ก็ต้องไปด้วยกัน ห้ามแยกจากกัน
โดย สุทธาทิพย์ ศิริคุณ (2012-05-30 18:22:51) [แสดงความคิดเห็น]
จากการรับชมรายการโทรทัศน์ครูพบว่า ครูผู้สอนมีการจัดการเรียนการสอนที่น่าสนใจทำให้นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องสับเซต ทำให้นักเรียนมองเห็นภาพและเข้าใจในเนื้อหามากกว่าการอ่านแค่จากในหนังสือเรียนเท่านั้นเป็นการจัดการเรียนที่สอนที่เน้นปผู้เรียนเป็นสำคัญตรงตามที่หลักสูตรแกนกลาง2551ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ซึ่งฉันคิดว่าจะนำความรู้นี้ไปประยุกต์ใช้กับการสอนในเรืองอื่นๆดูบ้างเพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนให้มากที่สุดเพื่อให้ผู้เรียนรักในวิชาคณิตศาสตร์
โดย น้ำผึ้ง ชุ่มชวย (2012-07-28 09:54:33) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนคณิตที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมในห้องเรียน และสนุกกับการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์เรื่องสับเซต ทำให้นักเรียนมองเห็นภาพและเข้าใจในเนื้อหามากกว่าการอ่านแค่จากในหนังสือเรียนเท่านั้นเป็นการจัดการเรียนที่สอนที่ตามที่หลักสูตรแกนกลางปี51 ได้กำกนดไว้ครูมีความเข้าใจในปัญหาของเด็ก ทำให้นักเรียนเห็นภาพได้ชัดเจนและมองว่าวิชาคณิตศาสตร์ไม่ได้ยากอย่างที่คิด และเด็กก็ได้ความสามัคคีการทำงานในกลุ่มการช่วยกันแก้ปัญหา ทำให้คณิตศษสตร์ไม่เป็นแค่เรื่องทฤษฎีที่น่าเบื่อและไม่เข้าใจ
โดย พลอยสยาม นิ่มทรัพย์ (2014-02-17 06:17:19) [แสดงความคิดเห็น]
จากที่ได้รับชม เป็นการจัดการเรียนการสอนโดยใชัสื่อการสอนที่หาได้ง่าย และให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง นักเรียนสามารถจับต้องได้ โดยให้นักเรียนแยกสีกระดุม เพื่อให้เข้าใจความหมายของสับเซต ลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ใช้คำสั่งในการให้นักเรียนปฏิบัติ เช่น ให้นักเรียนแบ่งกระดุมให้มีความแตกต่างกันให้ได้มากที่สุด ซึ่งการใช้คำสั่งเช่นนี้ จะเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลองคิดในหลาย ๆ วิธี ครูจะเน้นให้ได้ concept จากง่าย ๆ ไปยากขึ้น
โดย สราพร เนียมเตียง (2014-03-06 02:47:46) [แสดงความคิดเห็น]
จากที่ได้รับชม เป็นการจัดการเรียนการสอนโดยใชัสื่อการสอนที่หาได้ง่าย และให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง นักเรียนสามารถจับต้องได้ โดยให้นักเรียนแยกสีกระดุม เพื่อให้เข้าใจความหมายของสับเซต ลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ใช้คำสั่งในการให้นักเรียนปฏิบัติ เช่น ให้นักเรียนแบ่งกระดุมให้มีความแตกต่างกันให้ได้มากที่สุด ซึ่งการใช้คำสั่งเช่นนี้ จะเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลองคิดในหลาย ๆ วิธี ครูจะเน้นให้ได้ concept จากง่าย ๆ ไปยากขึ้น
โดย สราพร เนียมเตียง (2014-03-06 02:48:59) [แสดงความคิดเห็น]
จากที่ได้รับชม เป็นการจัดการเรียนการสอนโดยใชัสื่อการสอนที่หาได้ง่าย และให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง นักเรียนสามารถจับต้องได้ โดยให้นักเรียนแยกสีกระดุม เพื่อให้เข้าใจความหมายของสับเซต ลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ใช้คำสั่งในการให้นักเรียนปฏิบัติ เช่น ให้นักเรียนแบ่งกระดุมให้มีความแตกต่างกันให้ได้มากที่สุด ซึ่งการใช้คำสั่งเช่นนี้ จะเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลองคิดในหลาย ๆ วิธี ครูจะเน้นให้ได้ concept จากง่าย ๆ ไปยากขึ้น
โดย สราพร เนียมเตียง (2014-03-06 02:49:00) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv