thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 1366
Rate :
 4.5
ความยาว : 13.14 นาที | Online : 2012-01-20  
    ย้อนรอยโบราณสถานผ่านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตอน 1 อ.อติชาต เกตตะพันธุ์  
    เพราะเชื่อว่าแหล่งเรียนรู้ที่เป็นโบราณสถานไม่ได้ให้ความรู้แค่ในเชิงประวัติศาสตร์เท่านั้น อ.อติชาติ เกตตะพันธุ์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่ และ คณะทำงาน จึงได้ร่วมกันศึกษา และวิจัยเพื่อหาองค์ความรู้ทั้งในแง่คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ ที่ซ่อนอยู่ในวัดอุโมงค์ เชิงดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่ และสร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบค่ายคณิตศาสตร์ ที่จะทำให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ว่า การนำคณิตศาสตร์มาใช้ในชีิวิตจริงนั้น มีมาตั้งแต่โบราณกาล การบูรณาการการเรียนรู้ครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะทำให้นักเรียนได้ฝึกทักษะด้านวิทย์-คณิต แต่ยังช่วยกระตุ้นให้เด็กยุคใหม่เหล่านี้ เริ่มหลงใหลในวิชาประวัติศาสตร์อีกด้วย  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

เรียนคณิตให้สนุก : การ์ตูนคณิตศาสตร์ อ.สุขจิตต์ สินสมบูรณ์ รร.รัตนาธิเบศร์
การนำเทคนิคใหม่ๆ มาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนของ อาจารย์ สุขจิตต์ สินสมบูรณ์ โรงเรียน รัตนาธิเบศร์ เพิ่มเติม

ตรีโกณมิติ อ.วาริน รอดบำเรอ
บทเรียนวิชาตรีโกณมีเนื้อหาค่อนข้างซับซ้อน อ.วารินจึงสอนให้นักเรียนนำไปใช้ในชีวิตจริงๆได้ กับสื่อการสอน "สื่อนิ้วมือมหัศจรรย์" เพิ่มเติม

เรียนคณิตให้สนุก : ทบทวนโจทย์เลขด้วยเทคนิค เพื่อนฝึกเพื่อน อ. สุวรรณา อินทร์ฉาย รร.สุรศักดิ์มนตรี
ฝึกทบทวนโจทย์เลขที่สร้างด้วยตนเอง ตกแต่งบนบัตรคำถามไม้ไอศกรีม ฝึกถามฝึกตอบกัน และกัน เพื่อการเรียนที่เข้าใจมากขึ้น โดย อ.สุวรรณา อินทร์ฉาย เพิ่มเติม

ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต 2 มิติ และ 3 มิติ อ.สมกมล ปุณณโกศล รร.รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
การเรียนเรื่องความสัมพันธ์ของรูปทรง 3 มิติ ปัญหาคือ นักเรียนมองภาพไม่ออกว่ารูปทรงแต่ละรูป เมื่อคลี่ออกมาจะได้ภาพอย่างไร พบสื่อการสอนเรื่องรูปทรงสามมิติ ของคุณครูสมกมล ที่ทำให้เข้าใจได้ เพิ่มเติม

สอนเซตด้วยกระดานเอนกประสงค์ อ.วาริน รอดบำเรอ
ชมเทคนิคการสอนเรื่อง เซต ด้วยการใช้กระดานเอนกประสงค์ ทำให้นักเรียนสนุกและเข้าใจง่าย เพิ่มเติม

 
 
เป็นตัวอย่างการสอนที่ดีมากครับ สามารถวิชาที่ไม่น่าจะเกี่ยวกันเลย มาประยุกต์ใช้ หลอมรวมกันได้อย่างลงตัว โดยเฉพาะเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เป็นสิ่งที่ยากในการเข้าถึง เข้าใจ และันักเีรีัยนส่วนใหญ่ให้ความสนใจน้อยกว่าวิชาคณิต หรือวิทย์ ทำให้นักเรียนเข้าถึง เข้าใจเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ผสมผสานกับวิชาที่ตนเองชอบ ผมว่ามันเข้าท่าดีครับ
โดย สมศักดิ์ ทรายแก่น (2012-01-26 06:55:59) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนที่สนุกน่าค้นหาเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในอดีต และเป็นการเรียนคณิตศาสตร์ที่ไม่น่าเบื่อเนื่องจากได้นำความรู้ทางประวัติศาสตร์มาเชื่อมโยงความรู้กับคณิตศาสตร์นอกจากนั้นจะเห็นได้ว่ายังมีศิลปะเข้ามาเกี่ยวข้องโดยเฉพาะรูปทรงอุโมงค์ต่าง ๆ และภาพวาดที่ครูเรียกว่าวอลเปเปอร์หรือฝาผนังข้างบนอุโมงค์ซึ่งแท้จริงแล้วมาจากธรรมชาติทั้งสิ้นนอกจากนั้นยังสามารถนำโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์มาช่วยในการออกแบบลวดลายและค้นหาสิ่งที่เกี่ยวข้องในอดีต ทำให้นักเรียนเกิดความอยากรู้อยากเห็นและสนใจในคณิตศาสตร์มากขึ้น
โดย สุทธิพร ศิรประภา (2012-01-26 13:37:22) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการบูรณาการระหว่างวิชาได้ดีมากเลยค่ะ เป็นการเรียนการสอนที่สนุกน่าค้นหาเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในอดีต และเป็นการเรียนคณิตศาสตร์ที่ไม่น่าเบื่อเนื่องจากได้นำความรู้ทางประวัติศาสตร์มาเชื่อมโยงความรู้กับคณิตศาสตร์นอกจากนั้นจะเห็นได้ว่ายังมีศิลปะเข้ามาเกี่ยวข้องโดยเฉพาะรูปทรงอุโมงค์ต่าง ๆ และภาพวาดที่ครูเรียกว่าวอลเปเปอร์หรือฝาผนังข้างบนอุโมงค์ซึ่งแท้จริงแล้วมาจากธรรมชาติทั้งสิ้นนอกจากนั้นยังสามารถนำโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์มาช่วยในการออกแบบลวดลายและค้นหาสิ่งที่เกี่ยวข้องในอดีต ทำให้นักเรียนเกิดความอยากรู้อยากเห็นและสนใจในคณิตศาสตร์มากขึ้น
โดย จำนงค์ จั่นวิจิตร (2012-02-05 09:12:48) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณาการระหว่างวิชาได้ดีมากเลยค่ะ นอกจาก คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์แล้ว ยังมีศิลปะ และศาสนาด้วย
โดย กิ่งกาญจน์ เนตรทิพย์ (2012-02-12 19:29:54) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากครับ ทั้งเป็นที่น่าสนใจ น่าติดตาม ตื่นเต้นตลอดเวลาเรียน ไม่น่าเบื่อ ทำให้ผู้เรียนได้รู้จักคิด เป็นการบูณาการที่ได้ลงตัวมาก เป็นการอนุรักษ์ และให้เด็กได้เห็นถึงความสำคัญของประวัติศาสตร์ นอกจากจะได้เรียนวิชาคณิตศาสตร์
โดย ศักดา มังคะรัตน์ (2012-02-27 15:55:05) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการบูรณาการระหว่างวิชาได้ดีมากเลยค่ะ เป็นการเรียนการสอนที่สนุกน่าค้นหาเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในอดีต และเป็นการเรียนคณิตศาสตร์ที่ไม่น่าเบื่อเนื่องจากได้นำความรู้ทางประวัติศาสตร์มาเชื่อมโยงความรู้กับคณิตศาสตร์นอกจากนั้นจะเห็นได้ว่ายังมีศิลปะเข้ามาเกี่ยวข้องโดยเฉพาะรูปทรงอุโมงค์ต่าง ๆ เป็นการนำเอาความรู้รอบตัวมาใช้ร่วมกันได้อย่างลงตัว :tv13:
โดย ploychompoo chaichanla (2012-02-29 15:51:18) [แสดงความคิดเห็น]
นางสาวพัชฎาภรณ์ เขียวหวาน เอกภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 3 524102031เป็นการบูรณาการระหว่างวิชาได้ดีมากเลยค่ะ เป็นการเรียนการสอนที่สนุกน่าค้นหาเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในอดีต และเป็นการเรียนคณิตศาสตร์ที่ไม่น่าเบื่อเนื่องจากได้นำความรู้ทางประวัติศาสตร์มาเชื่อมโยงความรู้กับคณิตศาสตร์นอกจากนั้นจะเห็นได้ว่ายังมีศิลปะเข้ามาเกี่ยวข้องโดยเฉพาะรูปทรงอุโมงค์ต่าง ๆ และภาพวาดที่ครูเรียกว่าวอลเปเปอร์หรือฝาผนังข้างบนอุโมงค์ซึ่งแท้จริงแล้วมาจากธรรมชาติทั้งสิ้นนอกจากนั้นยังสามารถนำโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์มาช่วยในการออกแบบลวดลายและค้นหาสิ่งที่เกี่ยวข้องในอดีต ทำให้นักเรียนเกิดความอยากรู้อยากเห็นและสนใจในคณิตศาสตร์มากขึ้น
โดย วรรณภา ทองสุข (2012-03-11 21:26:05) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนที่สนุกน่าค้นหาเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในอดีต และเป็นการเรียนคณิตศาสตร์ที่ไม่น่าเบื่อ เพราะได้นำความรู้ทางประวัติศาสตร์มาเชื่อมโยงความรู้กับคณิตศาสตร์นอกจากนั้นจะเห็นได้ว่ายังมีศิลปะเข้ามาเกี่ยวข้องโดยเฉพาะรูปทรงอุโมงค์ต่าง ๆ และภาพวาดฝาผนังข้างอุโมงค์ซึ่งแท้จริงแล้วมาจากธรรมชาติทั้งสิ้นนอกจากนั้นยังสามารถนำโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์มาช่วยในการออกแบบลวดลายและค้นหาสิ่งที่เกี่ยวข้องในอดีต ทำให้นักเรียนเกิดความอยากรู้อยากเห็นและสนใจในคณิตศาสตร์มากขึ้น
โดย สุจิตรา ภูคำวงค์ (2012-03-30 09:40:44) [แสดงความคิดเห็น]
ดูแล้วน่าจะนำมาเป็นตัวอย่างในการจัดกาเรียนการสอนให้กับนักเรียนได้ทุกระดับชั้น ขึ้นอยู่กับความสนใจของนักเรียนในเรื่องแหล่งเรี่ยนรู้ใกล้บ้าน เราก็จะได้บูรณาการวิชาคณิตศาสตร์เข้าไปในการเรียนการสอนด้วย ทำให้นักเรียนรู้สึกเหมือนกับว่าไปได้เรียนคณิตศาสตร์นะ กำลังไปทำกิจกรรมนอกสถานศึกษา ถือว่าเป็นกิจกรรมการเรียนการนอนที่ดีมากๆ เลยคะ ขอขอบคุณ อ.อติชาต เกตตะพันธุ์ ที่ทำให้มองเห็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่นำแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียนมาเรียนควบคู่กับวิชาคณิตศาสตร์ได้ :tv15: :tv02: :tv15:
โดย เครือวรรณ์ ตุ้ยต๋า (2012-03-30 12:43:30) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องย้อนรอยโบราณสถานผ่านวิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการที่เห็นผลการปฏิบัติออกมาในทุกแง่มุม ทั้งในเชิงการคิดแบบคณิตศาสตร์ การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และการศึกษาเรื่องราวอย่างเป็นรูปธรรมตามหลักทางวิทยาศาสตร์ ทำให้ผุ้เรียนที่ไม่ชอบวิชาใดวิชาหนึ่งเกิดอยากรู้อยากลองเพราะอาจมีวิชาที่เขาชอบแทรกอยู่เป็นขั้น ๆ ไปการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในลักษณะนี้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในวิชาอื่น ๆ ได้ด้วย :tv15:
โดย ปภณ ตั้งประเสริฐ (2012-03-30 13:39:52) [แสดงความคิดเห็น]
วัดอุโมงค์ เชิงดอยสุเทพ เป็นโบราณสถานแห่งหนึ่งที่ข้าพเจ้าได้ไปชมศิลปะภายในอุโมงค์ และได้ไปศึกษาประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจจากโบราณสถานแห่งนี้ จากการชมวิดิทัศน์ของอาจารย์อติชาต เกตตะพันธุ์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ในครั้งนี้ ทำให้ทราบถึงประโยชน์ของการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ในสาขาวิชาต่างๆ เข้าด้วยกัน ทำให้การนำคณิตศาสตร์มาใช้ในชีวิตจริงนั้น มีมาตั้งแต่สมัยอดีตกาล การบูรณาการการเรียนรู้ครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะทำให้นักเรียนได้ฝึกทักษะด้านวิทย์-คณิต แต่ยังช่วยกระตุ้นให้เด็กยุคใหม่ เริ่มหลงใหลในวิชาประวัติศาสตร์อีกด้วย
โดย เรณู เก่งธีระปกรณ์ (2012-03-31 23:59:05) [แสดงความคิดเห็น]
วัดอุโมงค์ เชิงดอยสุเทพ เป็นโบราณสถานแห่งหนึ่งที่ข้าพเจ้าได้ไปชมศิลปะภายในอุโมงค์ และได้ไปศึกษาประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจจากโบราณสถานแห่งนี้ จากการชมวิดิทัศน์ของอาจารย์อติชาต เกตตะพันธุ์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ในครั้งนี้ ทำให้ทราบถึงประโยชน์ของการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ในสาขาวิชาต่างๆ เข้าด้วยกัน ทำให้การนำคณิตศาสตร์มาใช้ในชีวิตจริงนั้น มีมาตั้งแต่สมัยอดีตกาล การบูรณาการการเรียนรู้ครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะทำให้นักเรียนได้ฝึกทักษะด้านวิทย์-คณิต แต่ยังช่วยกระตุ้นให้เด็กยุคใหม่ เริ่มหลงใหลในวิชาประวัติศาสตร์อีกด้วย :tv15: :tv15:
โดย เรณู เก่งธีระปกรณ์ (2012-04-01 00:07:50) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นแนวความคิดที่ดีมากเลยค่ะ นำประวัติศาสตร์รอบๆ ตัวมาให้นักเรียนศึกษาแล้วปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนร่วมกันอนุรักษ์ไว้ แถมยังโยงเข้ามาสู่การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ การสอนแบบนี้น่านำไปใช้กับชุมชนที่มีโบราณเก่าแก่นะคะ จะได้เป็นการปลูกฝังจิตสำนึกอนุรักษ์ไว้ให้เด็กรุ่นหลัง การบูรณาการร่วมกับวิชาอื่นนอกจากคณิตศาสตร์นั้นกลายเป็นเรื่องง่าไปเลยทีเดียว หลังจากที่ได้ดูวิดิทัศน์นี้จบ ขอบคุณคนไทยด้วยกันที่ผลิตสิ่งดีๆ ออกมาให้รับชมค่ะ :tv09: :tv15: :tv15:
โดย ศิริวรรณ รักเกษตร์กรรม (2012-04-01 08:19:00) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนที่ลงตัวได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยค่ะ ทั้งที่เรื่องประวัติศาสตร์กับวิชาคณิตศาสตร์นั้นไม่น่าที่จะเกี่ยวข้องกันได้เลย แต่การจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ของอาจารย์อติชาติ เกตตะพันธุ์ จากภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในครั้งนี้ ก็สามารถนำมาบูรณาการ ทำให้นักเรียนได้รับความรู้ที่นอกเหนือจากเนื้อหาคณิตศาสตร์เท่านั้น แต่ยังช่วยให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไปได้พรอมๆ กัน เยี่ยมค่ะ
โดย วรรณวิมล อมรประสิทธิ์ (2012-04-01 13:37:38) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนที่สนุกน่าค้นหาเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในอดีต และเป็นการเรียนคณิตศาสตร์ที่ไม่น่าเบื่อ เพราะได้นำความรู้ทางประวัติศาสตร์มาเชื่อมโยงความรู้กับคณิตศาสตร์นอกจากนั้นจะเห็นได้ว่ายังมีศิลปะเข้ามาเกี่ยวข้องโดยเฉพาะรูปทรงอุโมงค์ต่าง ๆ และภาพวาดฝาผนังข้างอุโมงค์ซึ่งแท้จริงแล้วมาจากธรรมชาติทั้งสิ้นนอกจากนั้นยังสามารถนำโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์มาช่วยในการออกแบบลวดลายและค้นหาสิ่งที่เกี่ยวข้องในอดีต ทำให้นักเรียนเกิดความอยากรู้อยากเห็นและสนใจในคณิตศาสตร์มากขึ้น
โดย ธนากร อินทร์มั่ง (2012-04-02 07:30:41) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นตัวอย่างการสอนนอกห้องเรียนที่มีความหมายสำหรับนักเรียนเป็นอย่างมาก จากแนวปฏิบัติของหลักสูตรที่ระบุว่า ในห้องเรียน 70% นอกห้องเรียน 30% ทำให้ดิฉันเกิดแนวปฏิบัติแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที่มีความมายขึ้นมาทันทีว่า หลังจากที่ครูได้ให้ความรู้กับนักเรียนในชั้นเรียนแล้วควรที่ครูจะพานักเรียนไปปฎิบัติกิจกรรมกลุ่มนอกห้องเรียนเพื่อให้นักเรียนเกิดสมรรถนะด้านการสื่อสาร ด้านการแก้ปัญหา ด้านการคิด ด้านทักษะชีวิต ส่วนด้านเทคโนโลยีถ้าครูให้นักเรียนนำกลับมาเสนอในชั้นเรียนนักเรียนก็จะได้สมรรถนะ ครบทั้ง 5 ด้านโดยแท้จริง จึงควรที่ครูที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักและร่วมมือกันวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนได้เกิดความรู้ที่คงทนและนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
โดย ขนิษฐา บริสุทธิ์ศรี (2012-04-02 12:42:24) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบๆๆ เป็นการบูรณาการการสอนที่ดีมาก อาจารย์สอนได้ดีมาก ทำให้ดิฉันมีแรงบันดาลใจในการนำประวัติศาสตร์มาใช้ในการเรียนการสอนพร้อมยังได้ให้นักเรียนตระนักถึงความสำคัญของประวัติศาสตร์ด้วย
โดย กีรติ เอ้งฉ้วน (2012-04-03 01:18:12) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการบูรณาการระหว่างวิชาได้ดีมาก เป็นการเรียนการสอนที่สนุกน่าค้นหาเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในอดีต และเป็นการเรียนคณิตศาสตร์ที่ไม่น่าเบื่อเนื่องจากได้นำความรู้ทางประวัติศาสตร์มาเชื่อมโยงความรู้กับคณิตศาสตร์นอกจากนั้นจะเห็นได้ว่ายังมีศิลปะเข้ามาเกี่ยวข้องโดยเฉพาะรูปทรงอุโมงค์ต่าง ๆ และภาพวาดที่ครูเรียกว่าวอลเปเปอร์หรือฝาผนังข้างบนอุโมงค์ซึ่งแท้จริงแล้วมาจากธรรมชาติทั้งสิ้น ทำให้นักเรียนเกิดความอยากรู้อยากเห็นและสนใจในคณิตศาสตร์มากขึ้น :tv02:
โดย ผกามาศ หางาม (2012-04-03 09:58:21) [แสดงความคิดเห็น]
ในฐานะที่ผมจะเป็นครูคณิตศาสตร์ ผมมองว่าการศึกษาเชิงโครงสร้างและการวัดเป็นสิ่งที่ดีที่จะเป็นการนำเสนอประวัติศาสตร์ทางกายภาพ รวมทั้งการจำลองให้เห็นเป็นสิ่งที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ถ้าเป็นผมจะนำเสนองานคณิตศาสตร์กับโครงสร้างของวัดอุโมงค์ โดยคำนวณหาความสามารถเชิงโครงสร้าง เช่นการรับน้ำหนักของโครงสร้าง ความทนทานต่างๆ เพราะมันจะเป็นตัวชี้วัดว่าโครงสร้างดังกล่าวถ้าไม่มีการบูรณะจะอยู่ได้อีกนานเท่าไหร่ โดยส่วนตัววีดีโอชิ้นนี้ผมมองว่าเป็นการเปิดโลกทัศน์ในการเชื่อมวิชาคณิตศาสตร์กับประวัติศาสตร์ให้มีความน่าสนใจมากขึ้น ซึ่งเป็นการพลิกมุมมองอีกมุมมองหนึ่ง :tv15:
โดย ณัฐวุฒิ ดำสงค์ (2012-04-03 22:41:10) [แสดงความคิดเห็น]
ในความคิดเห็นส่วนตัวแล้ว ดิฉันคิดว่าการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการระหว่างวิชา เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่มีความเหมาะสมมากที่สุดสำหรับการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์ เนื่องจากคณิตศาสตร์เป็นสิ่งที่อยู่รอบตัว อาจเป็นธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สิ่งปลูกสร้าง ฯลฯ ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีความละเอียดอ่อน เป็นศิลปะที่หล่อหลอมเด็กให้เป็นคนดีได้ เมื่อมีการบูรณาการคณิตศาสตร์กับรายวิชาอื่น จึงส่งผลให้เด็กมีความสนใจ กระตือรือร้นที่จะเรียน ไม่เกิดความเครียดคิดว่ายากจนเกินไป จากวิดีทัศน์ ที่ อ.อติชาต เกตตะพันธุ์ นำเสนอ จึงเป็นการเพิ่มความมั่นใจในการสอนคณิตศาตร์โดยใช้การบูรณาการระหว่างวิชามากยิ่งขึ้น ขอบคุณมากค่ะ และขอให้ครูคณิตศาสตร์ประยุกต์และจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการมากขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนซึ่งเป็นอนาคตของชาติต่อไป
โดย เชาวนี นาโควงศ์ (2012-04-04 16:49:21) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้รับชมรายการทำให้รู้สึกว่าการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์นั้น เป็นวิชาที่สามารถสอบแบบบูรณาการเข้าเข้ากลุ่มสาระต่างๆได้เป็นอย่างดี เนื่องจากในชีวิตประจำวันของเรานั้นจริงๆแล้วมีคณิตศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องทั้งสิ้น ดังนั้นครูผู้สอนคณิตศษสตร์ก็สามารถที่จะสอนควบคู่ไปกับวิชาอื่นได้ และสามารถที่จะจัดการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนเรียนรู้จากสถานที่จริง ซึ่งจะทำให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ต่างๆอย่างมากมาย นอกเหนือจากการเรียนเพียงในห้องเรียนอย่างเดียว
โดย นุชนารถ ทองกระจ่าง (2012-04-05 15:31:46) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นตัวอย่างการสอนนอกห้องเรียนที่มีความหมายสำหรับนักเรียนเป็นอย่างมาก จากแนวปฏิบัติของหลักสูตรที่ระบุว่า ในห้องเรียน 70% นอกห้องเรียน 30% ทำให้ดิฉันเกิดแนวปฏิบัติแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที่มีความมายขึ้นมาทันทีว่า หลังจากที่ครูได้ให้ความรู้กับนักเรียนในชั้นเรียนแล้วควรที่ครูจะพานักเรียนไปปฎิบัติกิจกรรมกลุ่มนอกห้องเรียนเพื่อให้นักเรียนเกิดสมรรถนะด้านการสื่อสาร ด้านการแก้ปัญหา ด้านการคิด ด้านทักษะชีวิต ส่วนด้านเทคโนโลยีถ้าครูให้นักเรียนนำกลับมาเสนอในชั้นเรียนนักเรียนก็จะได้สมรรถนะ ครบทั้ง 5 ด้านโดยแท้จริง จึงควรที่ครูที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักและร่วมมือกันวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนได้เกิดความรู้ที่คงทนและนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
โดย ภมร ดาวแดน (2012-04-05 22:00:08) [แสดงความคิดเห็น]
การบูรณาการความรู้ระหว่างคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เข้าด้วยกันอย่างกลมกลืนและน่าติดตาม ซึ่งเน้นการให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านสถาปัตยกรรมล้านนาในท้องถิ่นของตนเอง เพื่อให้เห็นภาพของความเชื่อมโยงของศาสตร์ต่าง ๆ การทำให้นักเรียนเข้าใจและย้อนคิดไปยังความคิดของคนโบราณที่ได้สร้างโบราณสถานนี้อย่างไร ทั้ง ๆ ที่คนโบราณ ไม่ได้เรียนคณิตศาสตร์ แต่สามารถสร้างสถาปัตยกรรมนี้ซึ่งสามารถคงอยู่ได้มานานถึง 700 ปี การใช้คำถามเพื่อกระตุ้นความสงสัยให้เกิดการอยากรู้ขึ้น เป็นเทคนิคที่ทำให้นักเรียนสนใจอยากจะเรียนรู้ และหาวิธีในการค้นคว้าหาคำตอบ และเป็นการผสมผสานองค์ความรู้ต่าง ๆ ทั้งสมัยเก่าและสมัยใหม่ได้อย่างดี
การเน้นการทำให้เกิดข้อสงสัยและใช้กระบวนการวิจัยในการหาคำตอบ
โดย ครรชิต แซ่โฮ่ (2012-04-06 13:50:23) [แสดงความคิดเห็น]
การบูรณาการความรู้ระหว่างคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เข้าด้วยกันอย่างกลมกลืนและน่าติดตาม ซึ่งเน้นการให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านสถาปัตยกรรมล้านนาในท้องถิ่นของตนเอง เพื่อให้เห็นภาพของความเชื่อมโยงของศาสตร์ต่าง ๆ การทำให้นักเรียนเข้าใจและย้อนคิดไปยังความคิดของคนโบราณที่ได้สร้างโบราณสถานนี้อย่างไร ทั้ง ๆ ที่คนโบราณ ไม่ได้เรียนคณิตศาสตร์ แต่สามารถสร้างสถาปัตยกรรมนี้ซึ่งสามารถคงอยู่ได้มานานถึง 700 ปี การใช้คำถามเพื่อกระตุ้นความสงสัยให้เกิดการอยากรู้ขึ้น เป็นเทคนิคที่ทำให้นักเรียนสนใจอยากจะเรียนรู้ และหาวิธีในการค้นคว้าหาคำตอบ และเป็นการผสมผสานองค์ความรู้ต่าง ๆ ทั้งสมัยเก่าและสมัยใหม่ได้อย่างดี การเน้นการทำให้เกิดข้อสงสัยและใช้กระบวนการวิจัยในการหาคำตอบ
การให้เห็นภาพในองค์รวมว่าศาสตร์ต่าง ๆ ถูกนำมาใช้ได้อย่างไร ซึ่งสามารถลงรายละเอียดในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละวิชาได้ ไม่ว่าจะเป็นวิชาเคมี จิตกรรม ศิลปะ ชีววิทยา ประวัติศาสตร์ คณิตศาสตร์ ซึ่งถ้ามองลวดลายที่ถูกแกะรายละเอียดแล้ว จะเห็นว่า มีการใช้การแปลงทางเรขาคณิตค่อนข้างมาก ซึ่งอาจใช้สำหรับสอนนักเรียนได้ เป็นต้น
โดย วิทยา โสภากุล (2012-04-08 12:54:34) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเเนวคิดในการบูรณาการได้เป็นอย่างดี ครูควรนำมาเป็นเเนวคิดในการออกเเบบกิจกรรมให้นักเรียนในโรงเรียนได้ทำ โดยมีการร่วมมือกันระหว่างครูในเเต่ละกลุ่มสาระที่ต้องการนำมาบูรณาการ ซึ่งคิดว่าน่าจะทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี เเละช่วยลดระยะเวลาในการเรียนได้อีกด้วย หรืออีกแง่มุมหนึ่งคือเป็นการรวบรวมความคิดรวบยอดในเเต่ละวิชา เเละการส่งเสริม ซ้อมเเซม ความรู้ของนักเรียนในวิชาที่อ่อน ได้ จากการทำกิจกรรมกลุ่ม
โดย สุกัลยา อุบลรัตน์ (2012-04-09 20:13:04) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเค่าค่ายที่ได้ประโยชน์มาก ไม่น่าเชื่อว่าประวัติศาสตร์ จะสามารถนำมาบูรณาการได้เกือบทุกวิชา โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เหมาะสำหรับเด็กโตเป็นอย่างมาก เสียดายที่ได้ดูเป็นระยะเวลาสั้น ๆ เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่น่าสนใจ เป็นการปฏิบัติจริง ณ สถานที่จริง ไม่ใช่สิ่งจำลองอยู่แต่ในห้องเรียน แต่ก็คงจะมีเรื่องของงบประมาณเข้ามาเกี่ยวข้อง ดิฉันคิดว่าถ้าเด็กไทยได้มีกิจกรรมการเรียนที่เป็นแบบนี้ในหลาย ๆ โรงเรียนก็จะดีมาก
โดย นางสมรื่น สิทธิยา (2012-04-11 10:51:03) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15:
นี่แหละครับของจริง การบูรณาการทั้งวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และประวัติศาสตร์เข้าด้วยกัน ล้วนแล้วเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ ผมเคยมองว่าคณิตศาสตร์ เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากในการอธิบายให้เห็นภาพได้ยาก แต่จากการได้รับชมโทรทัศน์ครูนี้ ส่งผลให้เปลี่ยนมุมมองจากห้องเรียนแคบๆ กลายเป็นโลกทั้งโลก สามารถที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ ทำให้นักเรียนเราเกิดการเรียนรู้ทั้งหมด ทั้งสิ้น จำเป็นต้องสร้างสื่อเอง เอาแหล่งเรียนมาเป็นสื่อนี้ดีนักแล ผมกำลังมองว่า ในบริเวณรอบโรงเรียนผมจะมีอะไรที่จะสามารถจัดกิจกรรมแบบนี้ได้บ้าง ขอบคุณโทรทัศน์ครู มากครับ
โดย บัณฑิต ดั้งชารี (2012-04-18 14:57:43) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมในความเก่ง ความสามารถของอาจารย์และทีมงานเป็นอย่างยิ่งที่สามารถจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่สร้างมานานหลายร้อยปีซึ่งก่อนหน้านี้ดิฉันคิดว่าทุกคนก็คงเห็นว่าวัดอุโมงค์เป็นเพียงโบราณสถานที่ควรรักษา ดูแลให้คงอยู่คู่บ้านเมืองเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ภาคภูมิใจในภูมิปัญญาของบรรพชน แต่หลังจากที่อาจารย์ได้นำสถานที่นี้มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทำให้เกิดมุมมองที่กว้างขึ้น อาจเป็นแรงกระตุันทำให้มีการนำสถานที่อื่นๆมาสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ทำให้เด็กไทยได้พัฒนาการศึกษาสูงขึ้นอีกระดับ อยากเห็นครูไทยเก่งแบบนี้อีกหลายๆคน
โดย ดาววิภา ยี่สาคร (2012-04-19 02:15:43) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการบูรณาการเรื่องของประวัติศาสตร์ให้เข้ากับเรื่องวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ได้อย่างน่าสนใจมาก ๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากพอสมควร ที่จะให้ผู้เรียนวิทย์-คณิตเกิดความสนใจในเรื่องประวัติศาสตร์ได้ ซึ่งนี่ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนหรือกิจกรรมค่ายต่างๆ ที่มีการบูรณาการได้เป็นอย่างดี และยังทำให้ผู้เรียนได้เห็นความสำคัญในการใช้ความรู้เกี่ยวกับวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์อีกด้วย นอกจากนี้การนำเรื่องราวของประวัติศาสตร์มาใช้ ยังสามารถที่จะบูรณาการกับเรื่องต่าง ๆ ได้อีกมากมาย เช่น ศิลปะ ศาสนา ภาษา เทคโนโลยี และยังช่วยให้ผู้เรียนได้เห็นถึงคุณค่าของสิ่งของหรือสถานที่ต่าง ๆ ที่ประเทศไทยมีอยู่อีกด้วย
โดย สิทธินันท์ พ่วงจีน (2012-04-23 11:43:39) [แสดงความคิดเห็น]
เก่งจริง ๆ ดูแล้วน่าจะนำมาเป็นตัวอย่างในการจัดกาเรียนการสอนให้กับนักเรียนได้ทุกระดับชั้น นำมาศึกษาแหล่งเรี่ยนรู้ใกล้บ้าน เราก็จะได้บูรณาการวิชาคณิตศาสตร์เข้าไปในการเรียนการสอนด้วย ทำให้นักเรียนรู้สึกเหมือนกับว่าได้เรียนคณิตศาสตร์ไปด้วย ในขณะที่กำลังไปทำกิจกรรมนอกสถานศึกษา ถือว่าเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีมากๆ เลยคะ ขอขอบคุณ อ.อติชาต เกตตะพันธุ์ ที่ทำให้มองเห็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่นำแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียนมาเรียนควบคู่กับวิชาคณิตศาสตร์ได้ ซึ่งแต่เดิมไม่รู้ว่าจะนำมาเกี่ยวข้องกันอย่างไร แต่ละที่น่าจะเกี่ยวกับวิชาอื่น ๆ ได้มากกว่า
โดย ดุจคณิศร คงเมือง (2012-04-23 17:05:17) [แสดงความคิดเห็น]
ย้อนรอยโบราณสถานผ่านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตอน 1 อ.อติชาต เกตตะพันธุ จากที่ดูวีดีโอชุดนี้ อาจารญ์เก่งมากเลย สามารถนำนักเรียนที่ชอบคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ซึ่งมักจะไม่ชอบประวัติศาสตร์ ได้เห็นความงามของโบราณสถานที่สร้างขึ้นมานานมากแล้วนั้น เป้นความเก่งของคนโบราณไม่ว่าจะเป็นการสร้างตัววัด หรือการลงสีภาพต่างๆ ล้วนแล้วแต่ต้องอาศัยทั้งคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้น นอกจากนี้แล้วยังได้เห็นการบูรณาการของ ศิลปะวัฒนธรรม ศาสนา การใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นทำให้เห็นภาพที่ย้อนไปในอดีตได้ ซึ่งจะช่วยให้คนรุ่นหลังสามรถสืบค้นความเป็นไปในอดีตและซาบซึ้งกับศิลปะวัฒนธรรมของชาติเพื่อจะได้ช่วยกันดำรงรักษาไว้นานเท่านาน และอาจารย์ยังได้ใช้การสอนแบบประสพการณ์ตรงนักเรียนได้ร่วมกันทำกิรรมนอกสถานที่ซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ได้ประโยชน์สูงสุด และได้ย้อนคิดถึงโบราณสถานต่างๆในอดีต ย่อมต้องผ่านการคิดคำนวณ ไม่ว่าจะเป็นการวางผังในการสร้างต้องอาศัยทั้งหลักาางรคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้น อาจารย์เก่งมากจริงๆคะ :tv15: :tv15: :tv15:
โดย อุษณีษ์ พันธุ์ฤทธิ์ (2012-04-26 22:01:09) [แสดงความคิดเห็น]
ย้อนรอยโบราณสถานผ่านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตอน 1 อ.อติชาต เกตตะพันธุ จากที่ดูวีดีโอชุดนี้ อาจารญ์เก่งมากเลย สามารถนำนักเรียนที่ชอบคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ซึ่งมักจะไม่ชอบประวัติศาสตร์ ได้เห็นความงามของโบราณสถานที่สร้างขึ้นมานานมากแล้วนั้น เป้นความเก่งของคนโบราณไม่ว่าจะเป็นการสร้างตัววัด หรือการลงสีภาพต่างๆ ล้วนแล้วแต่ต้องอาศัยทั้งคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้น นอกจากนี้แล้วยังได้เห็นการบูรณาการของ ศิลปะวัฒนธรรม ศาสนา การใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นทำให้เห็นภาพที่ย้อนไปในอดีตได้ ซึ่งจะช่วยให้คนรุ่นหลังสามรถสืบค้นความเป็นไปในอดีตและซาบซึ้งกับศิลปะวัฒนธรรมของชาติเพื่อจะได้ช่วยกันดำรงรักษาไว้นานเท่านาน และอาจารย์ยังได้ใช้การสอนแบบประสพการณ์ตรงนักเรียนได้ร่วมกันทำกิรรมนอกสถานที่ซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ได้ประโยชน์สูงสุด และได้ย้อนคิดถึงโบราณสถานต่างๆในอดีต ย่อมต้องผ่านการคิดคำนวณ ไม่ว่าจะเป็นการวางผังในการสร้างต้องอาศัยทั้งหลักาางรคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้น อาจารย์เก่งมากจริงๆคะ :tv15: :tv15: :tv15:
โดย อุษณีษ์ พันธุ์ฤทธิ์ (2012-04-26 22:01:13) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนที่สนุกน่าค้นหาเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในอดีต และเป็นการเรียนคณิตศาสตร์ที่ไม่น่าเบื่อเนื่องจากได้นำความรู้ทางประวัติศาสตร์มาเชื่อมโยงความรู้กับคณิตศาสตร์นอกจากนั้นจะเห็นได้ว่ายังมีศิลปะเข้ามาเกี่ยวข้องโดยเฉพาะรูปทรงอุโมงค์ต่าง ๆ และภาพวาดที่ครูเรียกว่าวอลเปเปอร์หรือฝาผนังข้างบนอุโมงค์ซึ่งแท้จริงแล้วมาจากธรรมชาติทั้งสิ้นนอกจากนั้นยังสามารถนำโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์มาช่วยในการออกแบบลวดลายและค้นหาสิ่งที่เกี่ยวข้องในอดีต ทำให้นักเรียนเกิดความอยากรู้อยากเห็นและสนใจในคณิตศาสตร์มากขึ้น
โดย ณรงค์ชัย วงค์วาร (2012-05-03 21:28:11) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15:การจัดการเรียนการสอนของครูไม่ว่าจะสอนวิชาใดๆก็ตาม สถานที่ ที่ใช้ในการสอนไม่ใช่เพียงห้องเรียนแคบๆเท่านั้น เพราะในการที่เราสอนเด็กแค่ในห้องเรียนอย่างเดียวจะทำให้เกิดความจำเจในการสอน และอาจทำให้เด็กเบื่อที่จะเรียนรู้ และอาจส่งผลต่อเด็กทำให้เด็กไม่อยากที่จะเรียนต่อไปอีกเลย แต่สำหรับวีดีโอชุดนี้ เป็นการสอนที่นำแหล่งโบราณสถานมาใช้เป็นตัวช่วยในการจัดการเรียนการสอนของครู ซึ่งสิ่งที่ครูนำมาสอนก็เป็นสิ่งที่ครูมีความรู้ชัดเจนและแม่นยำทำให้การบรรยายของครูเป็นไปอย่างต่อเนื่องและน่าสนใจ จึงเป็นส่วนที่ช่วยให้เด็กอยากที่จะเรียนรู้ แต่สำหรับการสอนที่เราสามารถนำเด็กออกมาเรียนรู้นอกห้องเรียนก็จะช่วยให้เด็กเกิดความท้าทายและอยากที่จะเรียนรู้มากยิ่งขึ้น ชอบค่ะ :tv15:
โดย สุกมล ไกรวารีย์ (2012-05-04 16:54:31) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่มีความหมายมากค่ะเพราะนอกจากจะได้เรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ ศิลปะ วิทยาศาสตร์แล้วยังได้ความรู้เรื่องคณิตศาสตร์ด้วย เป็นการบูรณาการดีมากๆ ทำให้ผู้เรียนมีความสุขและสนุกกับการได้สืบค้น ขอชื่นชมค่ะ
โดย นวพร น้ำดอกไม้ (2012-05-08 17:01:09) [แสดงความคิดเห็น]
ย้อนรอยโบราณสถานผ่านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ อ.อติชาต เกตตะพันธุ์
เป็นการเค่าค่ายที่ได้ประโยชน์มาก ไม่น่าเชื่อว่าประวัติศาสตร์ จะสามารถนำมาบูรณาการได้เกือบทุกวิชา โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เหมาะสำหรับเด็กโตเป็นอย่างมาก เสียดายที่ได้ดูเป็นระยะเวลาสั้น ๆ เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่น่าสนใจ เป็นการปฏิบัติจริง ณ สถานที่จริง ไม่ใช่สิ่งจำลองอยู่แต่ในห้องเรียน
โดย ศุภกิจ ทับแย้ม (2012-06-29 15:59:32) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนที่สนุกน่าค้นหาเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในอดีต และเป็นการเรียนคณิตศาสตร์ที่ไม่น่าเบื่อ เพราะได้นำความรู้ทางประวัติศาสตร์มาเชื่อมโยงความรู้กับคณิตศาสตร์นอกจากนั้นจะเห็นได้ว่ายังมีศิลปะเข้ามาเกี่ยวข้องโดยเนื่องจากได้นำความรู้ทางประวัติศาสตร์มาเชื่อมโยงความรู้กับคณิตศาสตร์นอกจากนั้นจะเห็นได้ว่ายังมีศิลปะเข้ามาเกี่ยวข้องโดยเฉพาะรูปทรงอุโมงค์ต่าง ๆ และภาพวาดที่ครูเรียกว่าวอลเปเปอร์หรือฝาผนังข้างบนอุโมงค์ซึ่งแท้จริงแล้วมาจากธรรมชาติทั้งสิ้นนอกจากนั้นยังสามารถนำโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์มาช่วยในการออกแบบลวดลายและค้นหาสิ่งที่เกี่ยวข้องในอดีต ทำให้นักเรียนเกิดความอยากรู้อยากเห็นและสนใจในคณิตศาสตร์มากขึ้น
โดย ลำใย มณีรัตน์ (2012-07-12 15:30:20) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณ อ.อติชาติที่สร้างสรรค์วิธีการนำคณิตศาสตร์มาบวกกับประวิติศาสตร์มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนสนใจวิธีการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะโบราณว่าอดีตมนุษย์ให้วิทศาสตร์คณิตศาสตร์มาใช้อย่างไร มีการนำเสนอผลงานที่น่าสนใจมาก อย่างทำได้เหมือนอาจารย์ เพราะอย่างให้นักเรียนสนใจเรียนและสนุกกับการเรีลยค่ะยน ได้แนวคิดดี ๆ มากเ ขอบคุณอย่างมากค่ะ
โดย นันทพร ระภักดี (2012-08-02 15:03:53) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุรค่ะ
โดย เก็จแก้ว เมืองทอง (2012-09-21 19:01:40) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนที่สนุกน่าค้นหาเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในอดีต และเป็นการเรียนคณิตศาสตร์ที่ไม่น่าเบื่อเนื่องจากได้นำความรู้ทางประวัติศาสตร์มาเชื่อมโยงความรู้กับคณิตศาสตร์นอกจากนั้นจะเห็นได้ว่ายังมีศิลปะเข้ามาเกี่ยวข้องโดยเฉพาะรูปทรงอุโมงค์ต่าง ๆ และภาพวาดที่ครูเรียกว่าวอลเปเปอร์หรือฝาผนังข้างบนอุโมงค์ซึ่งแท้จริงแล้วมาจากธรรมชาติทั้งสิ้นนอกจากนั้นยังสามารถนำโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์มาช่วยในการออกแบบลวดลายและค้นหาสิ่งที่เกี่ยวข้องในอดีต ทำให้นักเรียนเกิดความอยากรู้อยากเห็นและสนใจในคณิตศาสตร์มากขึ้น :tv03:
โดย คันทศร เก่งกล้า (2014-02-24 01:07:48) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv