thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 555
Rate :
 3.5
ความยาว : 13.23 นาที | Online : 2012-01-20  
    ย้อนรอยโบราณสถานผ่านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตอน 2 อ.อติชาต เกตตะพันธุ์  
    (ตอนต่อ) เพราะเชื่อว่าแหล่งเรียนรู้ที่เป็นโบราณสถานไม่ได้ให้ความรู้แค่ในเชิงประวัติศาสตร์เท่านั้น อ.อติชาติ เกตตะพันธุ์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่ และ คณะทำงาน จึงได้ร่วมกันศึกษา และวิจัยเพื่อหาองค์ความรู้ทั้งในแง่คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ ที่ซ่อนอยู่ในวัดอุโมงค์ เชิงดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่ และสร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบค่ายคณิตศาสตร์ ที่จะทำให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ว่า การนำคณิตศาสตร์มาใช้ในชีิวิตจริงนั้น มีมาตั้งแต่โบราณกาล การบูรณาการการเรียนรู้ครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะทำให้นักเรียนได้ฝึกทักษะด้านวิทย์-คณิต แต่ยังช่วยกระตุ้นให้เด็กยุคใหม่เหล่านี้ เริ่มหลงใหลในวิชาประวัติศาสตร์อีกด้วย  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

เรียนคณิตให้สนุก : การ์ตูนคณิตศาสตร์ อ.สุขจิตต์ สินสมบูรณ์ รร.รัตนาธิเบศร์
การนำเทคนิคใหม่ๆ มาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนของ อาจารย์ สุขจิตต์ สินสมบูรณ์ โรงเรียน รัตนาธิเบศร์ เพิ่มเติม

ตรีโกณมิติ อ.วาริน รอดบำเรอ
บทเรียนวิชาตรีโกณมีเนื้อหาค่อนข้างซับซ้อน อ.วารินจึงสอนให้นักเรียนนำไปใช้ในชีวิตจริงๆได้ กับสื่อการสอน "สื่อนิ้วมือมหัศจรรย์" เพิ่มเติม

เรียนคณิตให้สนุก : ทบทวนโจทย์เลขด้วยเทคนิค เพื่อนฝึกเพื่อน อ. สุวรรณา อินทร์ฉาย รร.สุรศักดิ์มนตรี
ฝึกทบทวนโจทย์เลขที่สร้างด้วยตนเอง ตกแต่งบนบัตรคำถามไม้ไอศกรีม ฝึกถามฝึกตอบกัน และกัน เพื่อการเรียนที่เข้าใจมากขึ้น โดย อ.สุวรรณา อินทร์ฉาย เพิ่มเติม

ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต 2 มิติ และ 3 มิติ อ.สมกมล ปุณณโกศล รร.รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
การเรียนเรื่องความสัมพันธ์ของรูปทรง 3 มิติ ปัญหาคือ นักเรียนมองภาพไม่ออกว่ารูปทรงแต่ละรูป เมื่อคลี่ออกมาจะได้ภาพอย่างไร พบสื่อการสอนเรื่องรูปทรงสามมิติ ของคุณครูสมกมล ที่ทำให้เข้าใจได้ เพิ่มเติม

สอนเซตด้วยกระดานเอนกประสงค์ อ.วาริน รอดบำเรอ
ชมเทคนิคการสอนเรื่อง เซต ด้วยการใช้กระดานเอนกประสงค์ ทำให้นักเรียนสนุกและเข้าใจง่าย เพิ่มเติม

 
 
จากกิจกรรมการเรียนการสอนจะทำให้นักเรียนได้เห็นถึงความสำคัญของคณิตศาสตร์ที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันของนักเรียน และการนำวิชาคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้
โดย ศักดิ์ชาย ขวัญสิน (2012-01-29 19:36:14) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เป็นสิ่งที่สำคัญที่ครูควรจะให้ความตระหนักแก่นักเรียนเป็นอย่างมาก เพื่อให้นักเรียนได้มีทักษะ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ดังจะเห็นว่าการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่เป็นโบราณสถานไม่จำเป็นจะต้องเป็นวิชาสังคมเท่านั้น ยังสามารถนำมาบูรณาการกับวิชาคณิตได้ศาสตร์ได้ เหมือนดัง อ.อติชาติ ที่ให้นักเรียนได้เรียนคณิตศาสตร์จากสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนหรือสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว ก่อให้ผู้เรียนได้เกิดความตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมและส่งเสริมการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้นด้วย
โดย ครูตัวเล็ก (2012-03-31 15:06:00) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ข้าพเจ้าได้รับชมรายการโทรทัศน์ครู ในตอนย้อนรอยโบราณสถานผ่านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ของอาจารย์อติชาติ เกตตะพันธุ์ ทำให้ข้าพเจ้าพบว่าในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ไม่จำเป็นที่ครูผู้สอนจะต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว เราสามารถจัดกิจกรรมการเรียยนบูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆได้ ซึ่งครูผู้สอนอาจจะนำวิธีเทคนิคการสอนนี้ไปปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของชุมชน จะทำให้ผู้เรียนเกิดจิตสำนึกหลายด้าน
โดย สุภาพร กล่อมมะโน (2012-04-02 21:03:49) [แสดงความคิดเห็น]
การบูรณาการคณิตศาสตร์ กับ ศาตร์ต่าง ๆ เป็นสิ่งที่ดีมาก ๆ สำหรับการเรียนการสอนในปัจจุบัน กิจกรรมย้อนรอยโบราณผ่านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นกิจกรรมที่ทำให้นักเรียนเห็นว่านอกจากการนั่งเรียนในห้องเรียน เรียนทฤษฎีต่าง ๆ ความรู้ต่าง ๆ ที่ได้รับในห้องไม่ใช่สิ่งที่รู้ไว้ใช่ว่า ยังสามารถนำมาใช้กับชีวิตจริงได้ เป็นกิจกรรมที่ตอบคำถามนักเรียนได้เป็นอย่างดีว่า เรียนคณิตศาสตร์ไปทำไม ซึ่งเป็นคำถามที่ครูจะพบบ่อย ๆ ในห้องเรียน ขอบคุณที่นำเทคนิคดีดีมาเผยแพร่
โดย พัชรี อ่อนตา (2012-04-03 10:29:01) [แสดงความคิดเห็น]
จากการดูตัวอย่างวิธีการสอน ในตอนย้อนรอยโบราณสถานผ่านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ของอาจารย์อติชาติ เกตตะพันธุ์ กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เป็นสิ่งที่สำคัญที่ครูควรจะให้ความตระหนักแก่นักเรียนเป็นอย่างมาก เพื่อให้นักเรียนได้มีทักษะ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ดังจะเห็นว่าการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่เป็นโบราณสถานไม่จำเป็นจะต้องเป็นวิชาสังคมเท่านั้น ยังสามารถนำมาบูรณาการกับวิชาคณิตศาสตร์ได้ และทำให้นักเรียนได้เห็นถึงความสำคัญของคณิตศาสตร์ที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันของนักเรียน :tv02:
โดย ผกามาศ หางาม (2012-04-03 13:28:43) [แสดงความคิดเห็น]
ในตอนที่สอง ผมมองว่าผมชื่นชอบในลักษณะที่อาจารย์ให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติที่หลากหลาย โดยส่วนตัวผมมีความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดมุม แต่ผมก็ประหลาดใจกับวิธีวัดมุมของเด็กๆที่นำกระดาษมาตั้งแล้ววัดมุม ซึ่งแสดงให้ผมได้คิดว่าการกระทำอะไรสักอย่างวิธีการมีหลายวิธี ซึ่งแตกต่างกันตามประสบการณ์และความคิดของแต่ละคน ซึ่งอาจารย์ได้จุดประกายให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ซึ่งแต่ก่อนผมก็พยายามคิดเหมือนกันว่าถ้าผมเป็นครูเต็มตัวผมจะให้เด็กสนุกกับการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ได้อย่างไร? ขอบคุณครับ
โดย ณัฐวุฒิ ดำสงค์ (2012-04-03 23:07:55) [แสดงความคิดเห็น]
จากการดูการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในตอนย้อนรอย ย้อนรอยโบราณสถานผ่านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตอน 2 อ.อติชาต เกตตะพันธุ์ทำให้ได้แนวคิดการจัดกิจกรรมบูรณาการคณิตศาสตร์กับสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นที่มีคุณค่าซึ่งนักเรียนจะรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์เท่านั้น ในกิจกรรมบูรณาการนี้สามารถนำความรู้คณิตศาสตร์มาใช้ปฎิบัติจริงเช่นการวัดมุม ซึ่งนักเรียนฝึกปฏิบัติวัดมุมด้วยตนเอง กิจกรรมท่ีนักเรียนทำด้วยตนเองทำให้เรียนสนุกสนาน เกิดทักษะทางคณิตศาสตร์ด้วย นับว่าเป็นตัวอย่างที่ดีในการเรียนรู้ผ่านนอกห้องเรียนของคณิตศาสตร์
โดย คำสา สุโพธิ์ (2012-04-05 06:25:43) [แสดงความคิดเห็น]
การบูรณาการความรู้ระหว่างคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เข้าด้วยกันอย่างกลมกลืนและน่าติดตาม ซึ่งเน้นการให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านสถาปัตยกรรมล้านนาในท้องถิ่นของตนเอง เพื่อให้เห็นภาพของความเชื่อมโยงของศาสตร์ต่าง ๆ การทำให้นักเรียนเข้าใจและย้อนคิดไปยังความคิดของคนโบราณที่ได้สร้างโบราณสถานนี้อย่างไร ทั้ง ๆ ที่คนโบราณ ไม่ได้เรียนคณิตศาสตร์ แต่สามารถสร้างสถาปัตยกรรมนี้ซึ่งสามารถคงอยู่ได้มานานถึง 700 ปี การใช้คำถามเพื่อกระตุ้นความสงสัยให้เกิดการอยากรู้ขึ้น เป็นเทคนิคที่ทำให้นักเรียนสนใจอยากจะเรียนรู้ และหาวิธีในการค้นคว้าหาคำตอบ และเป็นการผสมผสานองค์ความรู้ต่าง ๆ ทั้งสมัยเก่าและสมัยใหม่ได้อย่างดี
การเน้นการทำให้เกิดข้อสงสัยและใช้กระบวนการวิจัยในการหาคำตอบ
โดย ครรชิต แซ่โฮ่ (2012-04-06 13:51:29) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการได้เห็นสถานที่จริง ได้ลงมือปฏิบัติจริง ได้รู้จักการคิดและการแก้ปัญหา การทำงานร่วมกันกับผู้อื่น โดยผ่านกระบวนการตอบคำถาม การค้นคว้าวิจัย และคำแนะนำจากวิทยากรหรือครูผู้สอน ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นและสร้างองค์ความรู้ต่าง ๆ ให้เกิดกับผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ซึ่งการเรียนการสอนในรูปแบบนี่นับว่าเป็นกระบวนการหนึ่งที่ถ่ายทอดความรู้ได้ดีมาก ๆ ขอบคุณอ.อติชาต เกตตะพันธุ์ ที่ได้นำเทคนิค วิธีการดี ๆ แบบนี้มาถ่ายทอดให้กับเพื่อนครูครับ
โดย สิทธินันท์ พ่วงจีน (2012-04-23 13:08:56) [แสดงความคิดเห็น]
จากการรับชม เป็นการนำองค์ความรู้มาสู่การจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ปฏิบัติ โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานต่าง ๆ และให้นักเรียนได้หาวิธีในการแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้ที่ีมีอยู่มาให้เหตุผลในการอธิบาย ซึ่งเน้นการพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเีรียนในทุกด้าน พร้อมกับเน้นทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์และกระบวนการวิจัยด้วย เป็นการบูรณาการกับการเรียนการสอนที่ดีมาก ๆ ทั้งที่ก้จะยิ่งทำให้ นักเรียนนั้น สามารถ ที่จะเรียนรู้ และรับรู้ได้ไวขึ้น :tv02:
โดย อลันดา บุญยัง (2012-04-25 11:32:22) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv