thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 1017
Rate :
 4
ความยาว : 14.28 นาที | Online : 2012-01-19  
    Uncut Classrooms ตาชั่งสมการ ตอน 1 ผศ.พิมพ์พร อสัมภินพงศ์  
    สมการ คือ ประโยคสัญลักษณ์ที่ใช้เครื่องหมาย = (เท่ากับ) เพื่อแสดงความเท่ากันของจำนวนทั้งสองข้าง โดยแบ่งเป็นสมการที่เป็นจริง และสมการที่เป็นเท็จ ซึ่งผศ.พิมพ์พร อสัมภินพงศ์ รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม จะนำเข้าสู่บทเรียนเรื่องสมการนี้ โดยการใช้ตาชั่ง 2 แขน นำเอาลูกอม หรือช็อคโกแลตที่เม็ดเท่ากันมา 3 สี สีละ 10 ชิ้น ค่อย ๆ ใส่ลูกอมลงตาชั่งทีละข้าง แล้วนำมาเปรียบเทียบกัน จะสามารถรู้ได้ว่าเมื่อเท่ากันเป็นสมการที่เป็นจริง ถ้าชั่งแล้วตาชั่งเอียงไม่เท่ากัน ก็จะเป็นสมการที่เป็นเท็จ  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

ลบเลขไม่ต้องยืม เทคนิคการแก้ปัญหาการลบเลข ผศ.ชัยศักดิ์ ชั่งใจ รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
เมื่อวิธีการลบเลขแบบที่เราเคยเรียนมา นักเรียนส่วนใหญ่จะมีปัญหา เมื่อเวลาที่ต้องลบเลขแบบตัวตั้งบางตัว เป็นตัวเลขที่น้อยกว่าตัวที่นำมาลบ อ.ชัยศักดิ์จึงได้คิดค้นวิธีการลบเลขแบบใหม่ขึ้น โดยใช้ชื่อว่า “เทคนิคการลบเลขโดยไม่ต้องขอยืม” เพิ่มเติม

ตลาดนัดคณิตศาสตร์ อ.สมบูรณ์ สุทธิชื่น
ชมเทคนิคการสอนของ อ. สมบูรณ์ สุทธิชื่น ที่เน้นความหลากหลาย และการฝึกปฎิบัติ สอนคณิตด้วยบทเพลง เพิ่มเติม

บ้านคณิตศาสตร์ อ.พิสิษฐ์ โพธิสุทธิ์
ครูต้นแบบคณิตศาสตร์จัดการเรียนรู้ โครงการ"บ้านคณิตศาสตร์" โดยคำนึงถึงหลักการทำงานของสมองทั้งซีกซ้าย และขวามาใช้ร่วมกัน เพิ่มเติม

เพลงสูตรคณิตศาสตร์ คุณครูพิสมัย จันทร์ทัพ รร.บ้านเหมืองแร่
ชมเทคนิคการใช้เพลงคณิตศาสตร์ ในการประกอบการสอน เช่น เศษส่วน ร้อยละ การแก้โจทย์สมการ โดยการเปิดให้ฟังทุกเช้า เพื่อให้จดจำและนำมาใช้ในห้องเรียน เพิ่มเติม

บ้าน คณิต คิด นับ คุณครูมาลิณี ชมภูวิเศษ รร.เทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสร
การสร้างสื่อสอนคณิตศาสตร์อย่างง่าย ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม เรียนรู้จากจำนวนจริง และครูนำเข้าสู่ระบบสัญลักษณ์ ส่งเสริมให้นักเรียนสร้างโจทย์ และตรวจสอบความรู้ของตนเองได้ทั้งในชั้นเรียน และทบทวนนอกเวลา เพิ่มเติม

 
 
การสอนสภาพจริง รู้ เข้าใจง่าย สามารถแก้ปัญหาได้ดี
โดย สุนันทา ศรีนาทม (2012-01-20 11:14:46) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่น่าสนใจ สร้างความแปลกใหม่ให้กับผู้เรียนได้ดีเลยทีเดียว อยากทราบว่าถ้าไม่มีอุปกรณ์ตาชั่งนี้ จะสามารถใช้อะไรแทนได้บ้างค่ะ
และถ้าในกรณีที่เราถามคำถามแล้วผู้เรียนไม่สามารถตอบคำถามได้ตรงประเด็นที่เราต้องการ ควรมีวิธีการอย่างไรให้ผู้เรียนเข้าใจตรงกัน อยากทราบจริงๆ :tv03:
โดย พรนัชชา ราชคม (2012-01-27 22:27:49) [แสดงความคิดเห็น]
น่าสนใจมาก จะเห็นได้ว่านักเรียนมีความสนใจและสนุกกับการทำกิจกรรม พร้อมกับได้ทักษะกระบวนการคิดและการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม :tv02:
โดย วรัญญา ผิวดี (2012-02-22 16:13:52) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ใช้สื่อง่ายๆแต่เข้าใจดีขึ้นในเรื่องสมการและเป็นสื่อที่นักเรียนสนุกสนานมองเห็นถึงสมการจริงและสมการไม่จริงได้ดีมากทำให้นักเรียนหาคำตอบของสวมการได้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนนักเรียนมีโอกาสฝึกคิดอภิปราย :tv10: :tv15:
โดย จตุพร ดิษฐ์บรรจง (2012-03-05 19:40:28) [แสดงความคิดเห็น]
รูปแบบการสอนน่าสนใจ เป็นการสอนที่มีทั้งการอธิบายตอบ - ถามระหว่างครูและนักเรียน มีการให้เด็กนักเรียนแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมเพื่อให้เด็กนักเรียนเกิดความเข้าใจในเนื้อหาวิชาเพิ่มมากขึ้น ถ้าเด็กนักเรียนไม่เข้าใจในเนื่อหาวิชาครูก็จะเข้าไปอธิบายชี้แนะแนวทางในการคิดหรือบอกเทคนิกต่างๆในการคิด เพื่อให้เด็กนักเรียนเข้าใจและสามารถปฏิบัติกิจกรรมต่อไปได้ โดยรวมแล้วเป็นการสอนที่ทำให้เด็กนักเรียนมีความสนใจที่อยากจะเรียนในเนื้อหามากขึ้นเพราะมีสื่อในการสอนที่่น่าสนใจและมีกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญทำให้เด็กกระตือรือล้นในการเรียนมากขึ้น :tv15:
โดย นภาพรรณ เกิดพันธ์ (2012-03-09 21:02:26) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนที่ดีมากค่ะ มรการใช้สื่อช่วยในการสอน ทำให้นักเรียนเป็นภาพการเปลี่ยนแปลงและการเท่ากันมากขึ้น พร้อมกันนั้นครูก็มีการกระตุ้นความสนใจนักเรียนโดยการให้ตอบคะถาม และให้นักเรียนออกมาปฏิบัติหน้าชั้นเรียน แล้วให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกันลองปฏิบัติ แต่ขอเสนอแนะหน่อยนะคะ การแบ่งกลุ่มนักเรียนน่าจะให้แต่ละกล่มมีจำนวนสมาชิกน้อยๆ เพื่อให้นักเรียนได้ลองปฏิบัติกิจกรรมได้ทั่วถึง เพราะจากที่สังเกตดู มีนักเรียนบางคนไม่ได้ให้ความร่วมมือเท่าที่ควรค่ะ :tv02: :tv15:
โดย อารีรัตน์ แสงสุขดี (2012-03-10 10:36:38) [แสดงความคิดเห็น]
ข้าพเจ้า น.ส.กรรณิการ์ เกตุกล่ำ สาขาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ได้ชมคลิปนี้ เรื่อง Uncut Classrooms ตาชั่งสมการ ตอน 1 ผศ.พิมพ์พร อสัมภินพงศ์ โดยมีสาระดังต่อไปนี้ สมการ คือ ประโยคสัญลักษณ์ที่ใช้เครื่องหมาย = (เท่ากับ) เพื่อแสดงความเท่ากันของจำนวนทั้งสองข้าง โดยแบ่งเป็นสมการที่เป็นจริง และสมการที่เป็นเท็จ ซึ่งผศ.พิมพ์พร อสัมภินพงศ์ รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม จะนำเข้าสู่บทเรียนเรื่องสมการนี้ โดยการใช้ตาชั่ง 2 แขน นำเอาลูกอม หรือช็อคโกแลตที่เม็ดเท่ากันมา 3 สี สีละ 10 ชิ้น ค่อย ๆ ใส่ลูกอมลงตาชั่งทีละข้าง แล้วนำมาเปรียบเทียบกัน จะสามารถรู้ได้ว่าเมื่อเท่ากันเป็นสมการที่เป็นจริง ถ้าชั่งแล้วตาชั่งเอียงไม่เท่ากัน ก็จะเป็นสมการที่เป็นเท็จ เป็นคลิปที่มีรูปแบบการสอนที่น่าสนใจ โดยเฉพาะเป็นการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญทำให้เด็กกระตือรือล้นในการเรียนมากขึ้น :tv15: :tv15: :tv15:
โดย กรรณิการ์ เกตุกล่ำ (2012-03-10 12:41:16) [แสดงความคิดเห็น]
:tv03: เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เห็นเป็นรูปธรรมมาก :tv17: ทำให้เห็นได้ชัดว่าเด็กมีความเข้าใจในเรื่องของสมการ เด็กเกิดความสนุกกับกิจกรรมที่ได้ทำเป็นทีม มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในกลุ่ม ทำให้เด็กได้เข้าสู่กระบวนการ เรียนรู้ด้วยตัวเอง โดยมีครูค่อยเป็นครูพี่เลี้ยง ค่อยให้คำแนะนำแก่เด็ก และเด็กก็จะสามารถต่อยอดความรู้ใหม่ๆต่อไปได้ดี :tv15:
ในการใช้สื่อการสอนที่เป็นตาชั่ง 2 แขน เป็นสื่อที่ทำให้มองเห็นภาพของความเท่ากันได้ชัดเจนขึ้น และสามารถนำหลักการของสื่อนี้ไปประยุกต์ใช้ให้มีความสะดวกต่อครูผู้สอนและเด็กได้ :tv15:
โดย อังสณา ยินยอม (2012-03-21 15:07:35) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เยี่ยมมากๆ คะ ทุกครั้งที่ดูวิธีการสอนของ ผศ.พิมพ์พร อสัมภินพงศ์ แล้วคิดต่อไป้ทุกครั้งว่าจะนำไปประยุกต์กับนักเรียนได้อย่างไรได้บ้าง เป็นการสอนที่มองเห็นรูปธรรม ไม่น่าเบื่อ นักเรียนมีส่วนร่วมกันทุกคน ได้คิด และได้คำตอบด้วยตนเอง อีกอย่างที่ได้จาก ผศ.พิมพ์พร อสัมภินพงศ์ คือ ผลิตสื่อจากวัสดุอุปกรณ์ง่ายๆ ที่มีใกล้ตัว นำมาสร้างสื่อให้กับนักเรียนได้เลย ต้องขอขอบคุณ ผศ.พิมพ์พร อสัมภินพงศ์ และรายการโทรทัศน์ครูมากๆ ที่นำสิ่งดีๆ แบบนี้ให้กับครูไทย ขอให้รายการดีๆ แบบนี้ อยู่คู่กับครูไทยตลอดไปนะคะ
โดย เครือวรรณ์ ตุ้ยต๋า (2012-03-30 13:03:02) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนที่น่าสนใจ โดยการใช้อุปกรณ์
ที่สามารถหาซื้อได้ตามตลาดทั่วไปมาประดิษฐ์เป็น
ตาชั่ง 2 แขน เพื่อให้นักเรียนได้ทดลองปฏิบัติ
จริง สามารถมองเห็นเป็นรูปธรรม ไม่ใช่เรียน
แต่ทฤษฎีเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ยังได้ทำ
กิจกรรมกลุ่มกับเพื่อน มีการแก้ปัญหาจากคำถาม
ที่ครูได้สร้างขึ้น เกิดความสนุก และมีเจตคติที่ดี
ต่อการเรียนคณิตศาสตร์ ในเรื่องของสมการได้เป็น
อย่าง่ดี ไม่น่าเบื่อ :tv15: :tv15: :tv15:42
โดย สุทธนันท์ เปี่ยมสกุล (2012-03-31 15:26:50) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสำหรับนักเรียนป. 5 เรื่องสมการโดยมีการใช้สือการสอนหลักคือ ตาชั่ง และการลงมือปฎิบัติทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย สามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ได้ทั้งกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในระดับชั้นต่างๆและการจัดการเรียนการสอนวิชาต่างๆ ตลอดจนบรูณาการ เชื่อมโยงสู่ชีวิตประจำวัน ขอชมเชยว่าสุดยอดของการสอนในยุกต์นี้ และจะเป็นพื้นฐานของวิชาอื่นจริง ๆ จะนำไปปรับใช้ครับ :tv18: :tv18: :tv18:
โดย จรัญ ชาวใต้ (2012-04-01 21:05:11) [แสดงความคิดเห็น]
ตาชั่งสมการ ตอน 1 ผศ.พิมพ์พร อสัมภินพงศ์ รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมโดยมีสาระ สมการ คือ ประโยคสัญลักษณ์ที่ใช้เครื่องหมาย = (เท่ากับ) เพื่อแสดงความเท่ากันของจำนวนทั้งสองข้าง โดยแบ่งเป็นสมการที่เป็นจริง และสมการที่เป็นเท็จ ซึ่งท่าน จะนำเข้าสู่บทเรียนเรื่องสมการนี้ โดยการใช้ตาชั่ง 2 แขน นำเอาลูกอมที่เม็ดเท่ากันมา 3 สี สีละ 10 ชิ้น ค่อย ๆ ใส่ลูกอมลงตาชั่งทีละข้าง แล้วนำมาเปรียบเทียบกัน จะสามารถรู้ได้ว่าเมื่อเท่ากันเป็นสมการที่เป็นจริง ถ้าชั่งแล้วตาชั่งเอียงไม่เท่ากัน ก็จะเป็นสมการที่เป็นเท็จ เป็นคลิปที่มีรูปแบบการสอนที่น่าสนใจ โดยเฉพาะเป็นการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญทำให้เด็กกระตือรือล้นในการเรียนมากขึ้น ดิฉันได้นำมาทดลองสอนกับนักเรียน นักเรียนมีความกระตืนรือล้น แข่งขันกับสร้างโจทย์ และหาคำตอบได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
โดย พรพันธ์ พงศ์ศรีโรจน์ (2012-04-02 18:55:53) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ชมเรื่องตาชั่งสมการ ตอน 1 ผศ.พิมพ์พร อสัมภินพงศ์ โดยมีสาระดังต่อไปนี้ สมการ คือ ประโยคสัญลักษณ์ที่ใช้เครื่องหมาย = (เท่ากับ) เพื่อแสดงความเท่ากันของจำนวนทั้งสองข้าง โดยแบ่งเป็นสมการที่เป็นจริง และสมการที่เป็นเท็จ ซึ่งผศ.พิมพ์พร อสัมภินพงศ์ จะนำเข้าสู่บทเรียนเรื่องสมการนี้ โดยการใช้ตาชั่ง 2 แขน นำเอาลูกอม หรือช็อคโกแลตที่เม็ดเท่ากันมา 3 สี สีละ 10 ชิ้น ค่อย ๆ ใส่ลูกอมลงตาชั่งทีละข้าง แล้วนำมาเปรียบเทียบกัน จะสามารถรู้ได้ว่าเมื่อเท่ากันเป็นสมการที่เป็นจริง ถ้าชั่งแล้วตาชั่งเอียงไม่เท่ากัน ก็จะเป็นสมการที่เป็นเท็จ เป็นคลิปที่มีรูปแบบการสอนที่น่าสนใจ โดยเฉพาะเป็นการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและทำให้เด็กกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น :tv17: :tv17: :tv15: :tv15:
โดย ครรชิต แซ่โฮ่ (2012-04-03 22:47:36) [แสดงความคิดเห็น]
ตาชั่งสมการ ตอน 1 ผศ.พิมพ์พร อสัมภินพงศ์เป็นตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสำหรับนักเรียนป. 5 เรื่องสมการโดยมีการใช้สือการสอนหลักคือ ตาชั่ง และการลงมือปฎิบัติทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีอย่างระบบ มีความหมาย สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในระดับชั้นต่างๆและการจัดการเรียนการสอนวิชาต่างๆ ตลอดจนบรูณาการ เชื่อมโยงสู่ชีวิตประจำวันโดยเฉพาะเป็นการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญทำให้เด็กกระตือรือล้นในการเรียนมากขึ้น
โดย yongyut.nl@gmail.com (2012-04-04 20:45:31) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมการสอน ตาชั่งสมการ ตอน 1 ของ ผศ.พิมพ์พร ทำให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสอนเรื่อง สมการ ซึ่งเป็นนามธรรมจับต้องไม่ได้ กลายมาเป็นตาชั่งที่จับต้องได้ เมื่อนำตาชั่งเข้ามาใช้ในการสอนทำให้นักเรียนเข้าใจในเรื่องสมการมากยิ่งขึ้น นักเรียนสามารถทดลองปฏิบัติจริงจนนักเรียนเข้าใจในเรื่องสมการได้ นอกจากนั้นนักเรียนยังสามารถสรุปความคิดรวบยอดของสมการได้ และสามารถนำไปใช้ในการแก้สมการต่างๆ ได้เป็นอย่างดี :tv15:
โดย บุญนาค นาดี (2012-04-12 17:55:33) [แสดงความคิดเห็น]
ดูแล้วผมคิดว่าเป็นการจัดการเรียนการสอนที่ดีและเยี่ยมยอดจริงๆครับ ผศ.พิมพ์พร อสัมภินพงศ์ มีความคิดสร้างสรรค์ดี ซึ่งผมก็เคยคิดเหมือนกันว่าจะจัดการเรียนการสอนเรื่องสมการโดยนำตาชั่งมาร่วมสื่อด้วย แต่มีแต่คิดไม่ได้ลงมือทำสักที เห็นคุณครูทำแล้วดีจริงผมต้องไปประยุกตืใช้บ้างแล้วละครับเพราะเป็นการสอนที่มองเห็นรูปธรรม ไม่น่าเบื่อ นักเรียนมีส่วนร่วมกันทุกคน ได้คิด และได้คำตอบด้วยตนเอง อีกอย่างที่ได้จาก ผศ.พิมพ์พร อสัมภินพงศ์ คือ ผลิตสื่อจากวัสดุอุปกรณ์ง่ายๆ ที่มีใกล้ตัว นำมาสร้างสื่อให้กับนักเรียนได้เลย ต้องขอขอบคุณ ผศ.พิมพ์พร อสัมภินพงศ์ และรายการโทรทัศน์ครูมากๆ ที่นำสิ่งดีๆ แบบนี้ให้กับครูไทย ขอให้รายการดีๆ แบบนี้ อยู่คู่กับครูไทยตลอดไปนะครับ
โดย เชิดศักดิ์ ตั้นภูมี (2012-04-19 09:38:51) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนของผศ.พิมพ์พร อสัมภินพงศ์นั้นเป็นเทคนิคการสอนแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยมีการใช้ตาชั่งเป็นนวัตกรรมที่สื่อเป็นรูปธรรมให้เด็กนักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้น เด็กนักเรียนได้มีการคิดวิเคราะห์และศึกษาเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว ข้าพเจ้าเคยได้รับมอบหมายจากอาจารย์ผู้สอนวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาให้คิดค้นทำนวัตกรรมเกี่ยวกับสื่อทางด้านคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นวิชาเอกที่ข้าพเจ้าศึกษาอยู่ และสื่อนวัตกรรมตาชั่งนี้ก็ทำให้ข้าพเจ้าเกิดแรงบันดาลใจขึ้นมา โดยทำสื่อที่ใช้กับเด็กป.1เพราะได้เห็นตาชั่ง จึงทำสื่อการเปรียบเทียบเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าขึ้นมา ขอบคุณค่ะ
โดย พชรพรรษ สำราญชื่นจิต (2012-04-19 12:49:32) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15:
โดย พชรพรรษ สำราญชื่นจิต (2012-04-19 12:50:59) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากรับชมตอนที่ชื่อว่า Uncut Classrooms ตาชั่งสมการ ตอน 1 ผศ.พิมพ์พร อสัมภินพงศ์ ทำให้เกิดความรู้สึกว่า การที่จะสอนนักเรียนให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ไม่จำเป็นต้องใช้สื่อที่เป็นเทคโนโลยีที่ยุ่งยากสลับซับซ้อนอะไรเลย แค่สื่อที่ดูเหมือนธรรมดาทำได้ง่ายๆก็สามารถนำมาใช้เป็นสื่อการสอนสำหรับนักเรียน ทำให้นักเรียนเกิดองค์ความรู้ได้เป็นอย่างดี ขึ้นอยู่กับการคิดวิเคราะห์ของครูผู้สอนว่าจะใช้สื่ออะไรที่หาได้ง่ายๆราคาถูกนำมาใช้จัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับเนื้อหา นี่คือตัวอย่างที่ดีในการเลือกใช้สื่อประกอบการเรียนการสอน ขอชื่นชมในความสามารถของคุณครูค่ะ
โดย อรศรี แสงสว่าง (2012-04-20 18:33:15) [แสดงความคิดเห็น]
ดูแล้วเป็นการจัดการเรียนการสอนที่ดีเป็นเทคนิคการสอนที่น่าสนใจ เป็นเทคนิคการสอนแบบค่อยเป็นค่อยไป มีความคิดสร้างสรรค์ดี ผลิตสื่อจากวัสดุอุปกรณ์ง่ายๆ ที่มีใกล้ตัว โดยการใช้อุปกรณ์ที่สามารถหาซื้อได้ตามตลาดทั่วไปมาประดิษฐ์เป็นตาชั่ง 2 แขน เพื่อให้นักเรียนได้ทดลองปฏิบัติจริง เด็กนักเรียนได้มีการคิดวิเคราะห์และศึกษาเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว สามารถมองเห็นเป็นรูปธรรม ไม่ใช่เรียนแต่ทฤษฎีเพียงอย่างเดียว นักเรียนมีส่วนร่วมกันทุกคน ได้คิด และได้คำตอบด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังได้ทำกิจกรรมกลุ่มกับเพื่อน มีการแก้ปัญหาจากคำถามที่ครูได้สร้างขึ้น เกิดความสนุก และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ หลังจาก ทำให้เกิดความรู้สึกว่า การที่จะสอนนักเรียนให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ไม่จำเป็นต้องใช้สื่อที่เป็นเทคโนโลยีที่ยุ่งยากสลับซับซ้อนอะไรเลย แค่สื่อที่ดูเหมือนธรรมดาทำได้ง่ายๆก็สามารถนำมาใช้เป็นสื่อการสอนสำหรับนักเรียน ทำให้นักเรียนเกิดองค์ความรู้ได้เป็นอย่างดี ขึ้นอยู่กับการคิดวิเคราะห์ของครูผู้สอนว่าจะใช้สื่ออะไรที่หาได้ง่ายๆราคาถูกนำมาใช้จัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับเนื้อหา นี่คือตัวอย่างที่ดีในการเลือกใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนขอชื่นชมในความสามารถของคุณครูค่ะ ขอให้รายการดีๆ แบบนี้ อยู่คู่กับครูไทยตลอดไปนะครับ :tv15:
โดย นางอุทัยวรรณ อินต๊ะ (2012-04-24 07:07:32) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิคการสอนน่าสนใจ น่าจะทำให้เด็กเรียนรู้ได้เร็วขึ้น และเรียนรู้ได้อย่างถาวร
โดย นายพิชญ์ชานนท์ โสมา (2012-04-26 09:14:37) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิคการสอนน่าสนใจ น่าจะทำให้เด็กเรียนรู้ได้เร็วขึ้น และเรียนรู้ได้อย่างถาวร
โดย นายพิชญ์ชานนท์ โสมา (2012-04-26 09:14:43) [แสดงความคิดเห็น]
ยอดเยี่ยมไปเลยครับอาจารย์พิมพ์พร คิดเรื่อง เนี้ออกมาได้ คือผมเองเปิดหัวเรื่องมา เห็นภาพแรกก็รู้เลยว่าอาจารย์จะสอนอยางไร แต่ทำไมก่อนหน้านี้คิดไม่ออกคิดไม่ได้นะ อาจารย์คิดได้เยี่ยมไปเลยครับ และผมว่าถ้าเราเอาไปใช้ต่อแล้วเพิ่มลูกเส้นเฉพาะบุคคลเข้า คงสนุกสนานเฮฮายกใหญ่ ซึ่งมันก็แล้วแต่เทคนิควิธีการของใครของมัน หมือนว่าเราได้เนื้อเพลงกับทำนองมาแล้วส่วนจะร้องเพราะหรือไม่ก็แล้วแต่พรสวรรค์และความสามารถของแต่ละคนแล้วละครับ เช่นถ้าเราเล่นกับเด็กอย่างเกม เวทีทองสมัยก่อน ที่ค่อยๆชั่งของให้น้ำหนักค่อยๆมากขึ้น คราวนี้เราก็ชั่งเพิ่มจนกว่าจะเท่ากันก็น่าจะดีนะครับ
โดย ญาณวัฒน์ วงศ์ถานะ (2012-04-28 13:06:55) [แสดงความคิดเห็น]
ตาชั่งสมการ ตอน 1 ผศ.พิมพ์พร อสัมภินพงศ์ รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมโดยมีสาระ สมการ คือ ประโยคสัญลักษณ์ที่ใช้เครื่องหมาย = (เท่ากับ) เพื่อแสดงความเท่ากันของจำนวนทั้งสองข้าง โดยแบ่งเป็นสมการที่เป็นจริง และสมการที่เป็นเท็จ ซึ่งท่าน จะนำเข้าสู่บทเรียนเรื่องสมการนี้ โดยการใช้ตาชั่ง 2 แขน นำเอาลูกอมที่เม็ดเท่ากันมา 3 สี สีละ 10 ชิ้น ค่อย ๆ ใส่ลูกอมลงตาชั่งทีละข้าง แล้วนำมาเปรียบเทียบกัน จะสามารถรู้ได้ว่าเมื่อเท่ากันเป็นสมการที่เป็นจริง ถ้าชั่งแล้วตาชั่งเอียงไม่เท่ากัน ก็จะเป็นสมการที่เป็นเท็จ เป็นวิดิโอที่มีรูปแบบการสอนที่น่าสนใจมาก โดยเฉพาะเป็นการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญทำให้เด็กกระตือรือล้นในการเรียนมากขึ้น ดิฉันได้นำมาทดลองใช้ในการเรียนการสอนกับนักเรียนที่ไม่เคยแสดงความกระตือรือล้นที่จะเรียนคณิตศาสตร์ผลปรากฎว่า นักเรียนมีความกระตืนรือล้น แข่งขันกับสร้างโจทย์ และหาคำตอบได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง บรรยากาศของการเรียนถึงแม้จะวุ่นวาย แต่เต็มไปด้วยบรรยากาศของการอยากรู้ สนุก ขอบคุณค่ะ ที่แนะนำวิธีการที่ทำให้เราครูผู้สอนยังพอมีกำลังใจมากขึ้น จะสู้ต่อไปค่ะ :tv03: :tv03:
โดย กฤติมา วงษ์อนันท์ (2012-04-28 13:54:06) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องสมการ ขอลผศงพิมพ์พร
อล้มภินพงศ์ โดยใช้ตาชั่ง เป็นสื่อเชื่อมโยงความเข้าใจความหมายของสมการคือประโยคสัญลักษณ์ที่มีเครื่องหมาย = (เท่ากับ) จากนั้นให้ความหมายของสมการจริง และสมการเท็จ เมื่อนักเรียนเกิดความคิดรวบยอดเรื่องของสมการแล้วครูให้เด็กปฎิบัติจริงเกี่ยวกับสมการ รูปแบบการจัดกิจกรรมทำให้เด็กเกิดความกระตือรือล้นเป็นรูปแบบการสอนที่น่าสนใจ เด็กแข่งขันการสร้างโจทย์และหาคำตอบได้อย่างรวดเร็ว ดิฉันจะนำรูปแบบกิจกรรมไปใข้ในชั้นเรียนของดิฉัน ขอบคุณมากค่ะ
โดย ลัดดา ตันอารีย์ (2012-05-15 20:16:23) [แสดงความคิดเห็น]
สื่อการสอนตาชั่งเป็นรูปธรรมมากแสดงความเท่ากันของจำนวนท้งสองข้างของสมการ นักเรียนเข้าใจสามารถแก้สมการได้ นักเรียนได้ปฏิบัติจริง บรรยากาศการเรียนสนุกสนาน
โดย วิมล วงษ์แหวน (2012-05-28 22:26:11) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องสมการ โดยใช้ตาชั่ง ขอลผศ.พิมพ์พร อสัมภินพงศ์ เป็นการจัดกิจกรรมโดยใช้ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้ให้นักเรียนได้ คิดค้น ทดลอง ลงมือปฏิบัติเพื่อหาคำตอบ เป็นการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญทำให้เด็กกระตือรือล้นในการเรียนมากขึ้น พร้อมหาคำตอบได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง สร้างองค์ความรู้ หรือ เกิดความคิดรวบยอดเรื่องของสมการแล้วครูให้เด็กปฎิบัติจริงเกี่ยวกับสมการ ขอบคุณกิจกรรมดีๆที่นำมาเผยแพร่ให้กับเพื่อนครูค่ะ
โดย วราภรณ์ ศรเกตุ (2012-05-30 22:06:16) [แสดงความคิดเห็น]
ดูแล้วเป็นการจัดการเรียนการสอนที่ดีเป็นเทคนิคการสอนที่น่าสนใจ เป็นเทคนิคการสอนแบบค่อยเป็นค่อยไป มีความคิดสร้างสรรค์ดี ผลิตสื่อจากวัสดุอุปกรณ์ง่ายๆ ที่มีใกล้ตัว โดยการใช้อุปกรณ์ที่สามารถหาซื้อได้ตามตลาดทั่วไปมาประดิษฐ์เป็นตาชั่ง 2 แขน เพื่อให้นักเรียนได้ทดลองปฏิบัติจริง เด็กนักเรียนได้มีการคิดวิเคราะห์และศึกษาเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว สามารถมองเห็นเป็นรูปธรรม ไม่ใช่เรียนแต่ทฤษฎีเพียงอย่างเดียว นักเรียนมีส่วนร่วมกันทุกคน ได้คิด และได้คำตอบด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังได้ทำกิจกรรมกลุ่มกับเพื่อน มีการแก้ปัญหาจากคำถามที่ครูได้สร้างขึ้น เกิดความสนุก และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ หลังจาก ทำให้เกิดความรู้สึกว่า การที่จะสอนนักเรียนให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ไม่จำเป็นต้องใช้สื่อที่เป็นเทคโนโลยีที่ยุ่งยากสลับซับซ้อนอะไรเลย แค่สื่อที่ดูเหมือนธรรมดาทำได้ง่ายๆก็สามารถนำมาใช้เป็นสื่อการสอนสำหรับนักเรียน ทำให้นักเรียนเกิดองค์ความรู้ได้เป็นอย่างดี ขึ้นอยู่กับการคิดวิเคราะห์ของครูผู้สอนว่าจะใช้สื่ออะไรที่หาได้ง่ายๆราคาถูกนำมาใช้จัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับเนื้อหา นี่คือตัวอย่างที่ดีในการเลือกใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนขอชื่นชมในความสามารถของคุณครูค่ะ
โดย ธนาภรณ์ กุมภีพงษ์ (2012-06-07 20:10:21) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิคดีมาก ๆ เลยค่ะ เชื่อมนามธรรมคือสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ที่หลายคนเห็นแล้วขอลากับรูปธรรมคือตาชั่งแทนความเท่ากันให้เด็ก ๆ ได้ลองออกมาลองชั่งสิ่งของ ได้เห็นว่าตาชั่งเอียงจริง ๆ :tv15:
โดย รวิญา ชุมภูนท์ (2012-08-16 17:34:06) [แสดงความคิดเห็น]
เรื่อง ตาชั่งสมการ ตอนที่ 1 ของ ผศ.พิมพ์พร อสัมภินพงศ์ ซึ่งเป็นการนำตาชั่งมาสอนเกี่ยวกับเรื่องของสมการ โดยการนำลูกอมหรือช็อกโกแลตมาใส่ที่ตาชั่งทั้งสองข้าง ทำให้เด็กได้เห็นถึงสภาพจริงว่าถ้าตาชั่งทั้งสองข้างเท่ากันแสดงว่าสมการเป็นจริง... และในทางกลับกันถ้าตาชั่งข้างใดข้างหนึ่งเอียง ก็จะพบว่าสมการเป็นเท็จ การนำสิ่งที่เป็นรูปธรรมนี้มาสอนเด็ก ก็จะทำให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเองอย่างแท้จริง และรวมถึงการเริ่มต้นเข้าสู่บทเรียนที่มีการเร้าความสนใจด้วยการใช้สื่อ ทำให้เด็กมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนในเนื้อหาวิชา เป็นรูปแแบการสอนที่ดีมากค่ะ :tv15:
โดย จิระดา สุวรรณมณี (2013-01-06 12:22:19) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv