thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 593
Rate :
 3.5
ความยาว : 14.36 นาที | Online : 2012-01-19  
    Uncut Classrooms ตาชั่งสมการ ตอน 2 ผศ.พิมพ์พร อสัมภินพงศ์  
    (ตอนต่อ) สมการ คือ ประโยคสัญลักษณ์ที่ใช้เครื่องหมาย = (เท่ากับ) เพื่อแสดงความเท่ากันของจำนวนทั้งสองข้าง โดยแบ่งเป็นสมการที่เป็นจริง และสมการที่เป็นเท็จ ซึ่งผศ.พิมพ์พร อสัมภินพงศ์ รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม จะนำเข้าสู่บทเรียนเรื่องสมการนี้ โดยการใช้ตาชั่ง 2 แขน นำเอาลูกอม หรือช็อคโกแลตที่เม็ดเท่ากันมา 3 สี สีละ 10 ชิ้น ค่อย ๆ ใส่ลูกอมลงตาชั่งทีละข้าง แล้วนำมาเปรียบเทียบกัน จะสามารถรู้ได้ว่าเมื่อเท่ากันเป็นสมการที่เป็นจริง ถ้าชั่งแล้วตาชั่งเอียงไม่เท่ากัน ก็จะเป็นสมการที่เป็นเท็จ  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

ลบเลขไม่ต้องยืม เทคนิคการแก้ปัญหาการลบเลข ผศ.ชัยศักดิ์ ชั่งใจ รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
เมื่อวิธีการลบเลขแบบที่เราเคยเรียนมา นักเรียนส่วนใหญ่จะมีปัญหา เมื่อเวลาที่ต้องลบเลขแบบตัวตั้งบางตัว เป็นตัวเลขที่น้อยกว่าตัวที่นำมาลบ อ.ชัยศักดิ์จึงได้คิดค้นวิธีการลบเลขแบบใหม่ขึ้น โดยใช้ชื่อว่า “เทคนิคการลบเลขโดยไม่ต้องขอยืม” เพิ่มเติม

ตลาดนัดคณิตศาสตร์ อ.สมบูรณ์ สุทธิชื่น
ชมเทคนิคการสอนของ อ. สมบูรณ์ สุทธิชื่น ที่เน้นความหลากหลาย และการฝึกปฎิบัติ สอนคณิตด้วยบทเพลง เพิ่มเติม

บ้านคณิตศาสตร์ อ.พิสิษฐ์ โพธิสุทธิ์
ครูต้นแบบคณิตศาสตร์จัดการเรียนรู้ โครงการ"บ้านคณิตศาสตร์" โดยคำนึงถึงหลักการทำงานของสมองทั้งซีกซ้าย และขวามาใช้ร่วมกัน เพิ่มเติม

เพลงสูตรคณิตศาสตร์ คุณครูพิสมัย จันทร์ทัพ รร.บ้านเหมืองแร่
ชมเทคนิคการใช้เพลงคณิตศาสตร์ ในการประกอบการสอน เช่น เศษส่วน ร้อยละ การแก้โจทย์สมการ โดยการเปิดให้ฟังทุกเช้า เพื่อให้จดจำและนำมาใช้ในห้องเรียน เพิ่มเติม

บ้าน คณิต คิด นับ คุณครูมาลิณี ชมภูวิเศษ รร.เทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสร
การสร้างสื่อสอนคณิตศาสตร์อย่างง่าย ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม เรียนรู้จากจำนวนจริง และครูนำเข้าสู่ระบบสัญลักษณ์ ส่งเสริมให้นักเรียนสร้างโจทย์ และตรวจสอบความรู้ของตนเองได้ทั้งในชั้นเรียน และทบทวนนอกเวลา เพิ่มเติม

 
 
เรามองข้ามการสอนที่ง่าย และสิ่งใกล้ตัว ของคุณที่กระตุ้นแนวคิด
โดย สุนันทา ศรีนาทม (2012-01-20 11:24:38) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการประยุกย์ใช้สิ่งที่อยู่ไกล้ตัวเราได้ดีมาก ครูสอนเก่งมาก
โดย ยารียะห์ นิทอง (2012-01-21 15:29:12) [แสดงความคิดเห็น]
ดูมา 30 นาทีแล้วค่ะ พบว่าสามารถสอนรายละเอียดได้เยอะมากเลยค่ะ
โดย พรนัชชา ราชคม (2012-01-27 22:42:41) [แสดงความคิดเห็น]
เก่งมากคะ เป็นการประยุกต์สิ่งใกล้ตัวมาใช้ได้ดีมาก :tv02:
โดย สุณีวัลย์ อุดมวงศ์ (2012-02-20 14:58:33) [แสดงความคิดเห็น]
ตาชั่งสมการตอน2นี้น่าสนใจมากที่จะนำไปใช้ในการเรียนการสอนภายในระยะเวลา 15 นาทีที่ได้ชมนั้นตาชั่งสมการตอน2 ของผศ.พิมพ์พร นับว่าเป็นเทคนิควิธีการสอนที่ดีมาก อาจารย์ได้นำสิ่งใกล้ตัวของนักเรียนนำมาปรับประยุกต์ใช้การสอนได้อย่างเหมาะสม อาจารย์สามารถทำเรื่องที่นักเรียนคิดว่าเป็นเรื่องที่ยากทำให้เป็นเรื่องที่ง่ายต่อการเรียนรู้ของนักเรียน และได้ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนของอาจารย์ ทำให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียนและไม่เบื่อหน่ายวิชาที่เรียน
โดย สุภาพร กล่อมมะโน (2012-02-27 14:52:41) [แสดงความคิดเห็น]
สุดยอดมากเลยค่ะเป็นการสอนที่ทำให้เด็กๆได้ทราบถึงเรื่องของสมการ คือ ประโยคสัญลักษณ์ที่ใช้เครื่องหมาย = (เท่ากับ) เพื่อแสดงความเท่ากันของจำนวนทั้งสองข้าง โดยแบ่งเป็นสมการที่เป็นจริง และสมการที่เป็นเท็จ ซึ่งผศ.พิมพ์พร อสัมภินพงศ์ รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม จะนำเข้าสู่บทเรียนเรื่องสมการนี้ โดยการใช้ตาชั่ง 2 แขน นำเอาลูกอม หรือช็อคโกแลตที่เม็ดเท่ากันมา 3 สี สีละ 10 ชิ้น ค่อย ๆ ใส่ลูกอมลงตาชั่งทีละข้าง แล้วนำมาเปรียบเทียบกัน จะสามารถรู้ได้ว่าเมื่อเท่ากันเป็นสมการที่เป็นจริง ถ้าชั่งแล้วตาชั่งเอียงไม่เท่ากัน ก็จะเป็นสมการที่เป็นเท็จ เป็นการสอนที่ทำให้เข้าใจได้ง่ายมากค่ะ
โดย อนัญญา สินกลัด (2012-03-09 16:13:43) [แสดงความคิดเห็น]
ข้าพเจ้า ชื่อ นางสาวรัตนาวลี เจิมจันทร์ ศึกษาอยู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2 สาขาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ จากที่ข้าพเจ้าได้ดู ตาชั่งสมการ ตอน 2 ผศ.พิมพ์พร อสัมภินพงศ์ ครูสอนโดยมีการเล่มเกม ทำให้เด็กมีจินตนาการ ที่ดี และครูก็ได้ให้เด็กแต่ละกลุ่มออกมาสร้างสมการให้เพื่อนๆ ดูหน้าชั้นเรียน และได้ยกตัวอย่างของสมการ โดยนำเลขมาตั้งโจทย์ และวให้เด็กกลุ่มนั้นทำท่าสมาการ เช่น 7+8= 15 โดยครูเน้นให้เด็กมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน และข้าพเจ้าได้เทคนิคในการสอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และมีการทำกิจกรรมประกอบการเรียนการสอน ของแต่ละเนื้อหา และมีการให้เด็กรวมกลุ่ม กันเพื่อทำงานโดยที่เด็กแต่ละคนต้องมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน เด็กจะได้มีการเรียนรู้ด้วยตัวเองและมีการพัฒนาการที่ดี และก้าวไกล
โดย รัตนาวลี เจิมจันทร์ (2012-03-09 16:57:20) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเรียนีู้รูปแบบนี้ส่มารถสร้างความคิดให้กับนักเรียนที่ข้าพ้จ้าได่สอนในโรงเรียนทำให้มีรูปแบบใหม่กว่ารูปแบบเดิมทำให้เกิดการเรียนรู้มากขึ้นครูที่สอนในรูปแบบเดิมๆสามารถนำรูปแบบนี้วันนี้ข้าพเจ้าได้นำการสอนรูปแยบบนี้มาทดลองใช้ส่มารถนำไปใช้โรงเรียนของข้าพเจ้าเป็นโรงเรียนเล็กๆมีนักเรียนเพียงสิบสองคนแต่ก้อสามารถใช้รูปแบบการสอนในสถานีโทรทัศน์ครูได้นับว่าเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนมากเลยทีเดียวขอนับถืออยากให้มีต่อนะครับ
โดย พงศธร อ่วมกลัด (2012-03-31 19:33:48) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเรียนีู้รูปแบบนี้ส่มารถสร้างความคิดให้กับนักเรียนที่ข้าพ้จ้าได่สอนในโรงเรียนทำให้มีรูปแบบใหม่กว่ารูปแบบเดิมทำให้เกิดการเรียนรู้มากขึ้นครูที่สอนในรูปแบบเดิมๆสามารถนำรูปแบบนี้วันนี้ข้าพเจ้าได้นำการสอนรูปแยบบนี้มาทดลองใช้ส่มารถนำไปใช้โรงเรียนของข้าพเจ้าเป็นโรงเรียนเล็กๆมีนักเรียนเพียงสิบสองคนแต่ก้อสามารถใช้รูปแบบการสอนในสถานีโทรทัศน์ครูได้นับว่าเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนมากเลยทีเดียวขอนับถืออยากให้มีต่อนะครับ
โดย พงศธร อ่วมกลัด (2012-03-31 19:33:54) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนสมการในรูปแบบนี้เป็นการเปิดกว้างให้นักเรียนได้ช่วยกันคิด ช่วยกันทำ เป็นการสอนที่ดีมากเลยค่ะ นักเรียนดูมีความสุขระหว่างเรียน อยากให้ครูไทยและนักเรียนมีบรรยากาศการเรียนการสอนแบบนี้เกิดขึ้นในทุกครั้งที่คุณครูสอน ส่วนการสรุปเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวกับสมการที่เป็นจริงและสมการที่เป็นเท็จนั้น เป็นการสรุปที่นักเรียนทุกคนเข้าใจได้ง่ายมากๆ จริงๆแล้วครูควรหาอะไรที่มันง่าย ๆ แบบนี้มาสอนนักเรียน จะดีกว่าการสอนตามหนังสือเรียนที่บางครั้งก็ยากเกินไปค่ะ :tv15:
โดย ศิริวรรณ รักเกษตร์กรรม (2012-04-01 08:40:43) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ทำให้นักเรียนได้ทราบถึงเรื่องของสมการ คือ ประโยคสัญลักษณ์ที่ใช้เครื่องหมาย = (เท่ากับ) เพื่อแสดงความเท่ากันของจำนวนทั้งสองข้าง โดยแบ่งเป็นสมการที่เป็นจริง และสมการที่เป็นเท็จ ซึ่งผศ.พิมพ์พร อสัมภินพงศ์ รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม จะนำเข้าสู่บทเรียนเรื่องสมการนี้ โดยการใช้ตาชั่ง 2 แขน นำเอาลูกอม หรือช็อคโกแลตที่เม็ดเท่ากันมา 3 สี สีละ 10 ชิ้น ค่อย ๆ ใส่ลูกอมลงตาชั่งทีละข้าง แล้วนำมาเปรียบเทียบกัน จะสามารถรู้ได้ว่าเมื่อเท่ากันเป็นสมการที่เป็นจริง ถ้าชั่งแล้วตาชั่งเอียงไม่เท่ากัน ก็จะเป็นสมการที่เป็นเท็จ เป็นการสอนที่ทำให้เข้าใจได้ง่ายมากครับ
โดย ครรชิต แซ่โฮ่ (2012-04-03 22:49:24) [แสดงความคิดเห็น]
วีดีทัศน์ที่ชมเป็นประโยชน์กับครูผู้สอนเป็นอย่างมาก ครูนำแนวคิดำไปจัดกิจกรรมการเรียน ได้อย่างเหมาะสม กิจกรรมการเรียนีู้รูปแบบนี้สมารถสร้างความคิดให้กับนักเรียนทำให้มีรูปแบบใหม่กว่ารูปแบบเดิมทำให้เกิดการเรียนรู้มากขึ้นครูที่สอนในรูปแบบเดิมๆสามารถนำรูปแบบนี้วันนี้ข้าพเจ้าได้นำการสอนรูปแยบบนี้มาทดลองใช้ส่มารถนำไปใช้โรงเรียนสามารถใช้รูปแบบการสอนในสถานีโทรทัศน์ครูได้นับว่าเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนมากเลยทีเดียวขอนับถืออยากให้มีต่อ
โดย อนุสรณ์ อ่วมสุข (2012-04-04 16:12:34) [แสดงความคิดเห็น]
วิธีการสอนสมการให้นักเรียนเข้าใจได้ง่าย ก้ยากพอสมควร เพราะนักเรียนแต่ละรุ่นมีความสามารถในการเรียนรู้ไม่เท่ากัน การสอนสมการใ้เข้าเข้าใจง่าย ๆ ก็ไม่ง่ายนัก แต่วิธีการของคุณครูพิมพ์พร ก็เป็นวิธีการที่ดีมาก ที่ทำให้นักเรียนสนุกกับการเรียน คณิตศาสตร์เรื่องสมการและการแก้สมการ จนเกิดความเข้าใจที่ดีและถุกต้อง รวมทั้งคงทน นักเรียนจะไม่มีวันที่จะลืมเลย เพราะเป็นการเรียนรู้ด้วยความเข้าใจ เมื่อเข้าใจก็จะเกิดความรู้ และเป็นความรู้ที่คงทน ทำให้การเรียนรู้เรื่องสมการไม่เป็นเรื่องยากอีกต่อไปอีก
โดย ลักษณา สังวาลย์เพชร (2012-04-08 15:59:30) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ทำให้นักเรียนได้ทราบถึงเรื่องของสมการ คือ ประโยคสัญลักษณ์ที่ใช้เครื่องหมาย = (เท่ากับ) เพื่อแสดงความเท่ากันของจำนวนทั้งสองข้าง โดยแบ่งเป็นสมการที่เป็นจริง และสมการที่เป็นเท็จ ซึ่งผศ.พิมพ์พร อสัมภินพงศ์ รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม จะนำเข้าสู่บทเรียนเรื่องสมการนี้ โดยการใช้ตาชั่ง 2 แขน นำเอาลูกอม หรือช็อคโกแลตที่เม็ดเท่ากันมา 3 สี สีละ 10 ชิ้น ค่อย ๆ ใส่ลูกอมลงตาชั่งทีละข้าง แล้วนำมาเปรียบเทียบกัน จะสามารถรู้ได้ว่าเมื่อเท่ากันเป็นสมการที่เป็นจริง ถ้าชั่งแล้วตาชั่งเอียงไม่เท่ากัน ก็จะเป็นสมการที่เป็นเท็จ เป็นการสอนที่ทำให้เข้าใจได้ง่ายมากครับ การสอนสมการในรูปแบบนี้เป็นการเปิดกว้างให้นักเรียนได้ช่วยกันคิด ช่วยกันทำ เป็นการสอนที่ดีมากเลยค่ะ นักเรียนดูมีความสุขระหว่างเรียน อยากให้ครูไทยและนักเรียนมีบรรยากาศการเรียนการสอนแบบนี้เกิดขึ้นในทุกครั้งที่คุณครูสอน ส่วนการสรุปเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวกับสมการที่เป็นจริงและสมการที่เป็นเท็จนั้น เป็นการสรุปที่นักเรียนทุกคนเข้าใจได้ง่ายมากๆ
โดย สถาพร หาดสาร (2012-04-20 10:27:37) [แสดงความคิดเห็น]
ตอนนี้เห้นชอบด้วยอย่างมากนะครับ และชื่นชมเป็นพิเศษพร้อมกับมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมนิดหน่อยตรงที่ว่า ผมจะพยายามให้เด้กได้นำเสนอสมาการที่เป็นเท็จ เพื่อสอบถามการแก้ปัญหาเพื่อให้เป็นสมาการที่เป็นจริงให้มาก และให้เด็กได้เล่นทำท่าว่าแขนของตาชั่งจะอยู่อย่างไรเอียงไปทางไหน มากหรือน้อยอย่างไร และจะแก้ปัญหาหรือทำอย่างไรให้แขนของตาชั่งกลับมาเท่ากัน เป็นสมการที่เป็นจริง เพิ่มลูกเล่นเข้าไปสร้างความตลกขบขันอีกนิดเพื่อสร้างบรรยากาศในการเรียนก็น่าจะดีนะครับ
โดย ญาณวัฒน์ วงศ์ถานะ (2012-04-28 14:09:58) [แสดงความคิดเห็น]
ตอนนี้เป็นตอนที่ให้ได้รับความรู้มากและสามารถจัดการเรียนการสอนอย่างง่ายแต่ผลอย่างดีเยี่ยมนักเรียนสามารถเข้าใจและปฏิบัติจริงได้และมองสมการได้อย่างชัดเจนขึ้นและยังสามารถบูรณาการได้ทั้งเรื่องของน้ำหนักได้เป็นอย่างดีซึ่งครูที่จัดการเรียนการสอนได้อย่างดีเยี่มได้นำเอาสิ่งของที่อยู่ใกล้ตัวมาเป็นสื่อการเรียนการสอนนักเรียนได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมมากขึ้นและมีความสนุกสนานพร้อมทั้งได้รับความรู้โดยตรงและนักเรียนสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างแม่นยำพร้อมทั้งมีใบงานสรุปเพื่อความเข้าใจในตอนท้ายเป็นการตรอกย้ำความรู้ความเข้าใจให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดีอยากให้มีตอนคล้าย ๆ ตอนนี้อีก
โดย สุภาวดี ภูมินันท์ (2012-05-02 08:57:39) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการสอนสมการตาชั่งจากความรู้เดิมเรื่องของสมการที่นักเรียนเข้าใจมาแล้วครูให้นักเรียนทำกิจกรรมโดยใช้ลูกอมในการพิสจน์ให้เห็นว่าถ้าสมการที่เป็นจริงถ้าบวกฝั่งซ้ายเท่าใดก็ต้องบวกให้ฝั่งขวาเท่าก้นสมการก็จะเป็นจริง และเมื่สมการเป็นเท็จเมื่อบวกหรือลบฝั่งว้ายและฝั่งขวาเท่ากันสมการก็จะเป็นสมการเท็จ นักเรียนสามารถสรุปข้อค้นพบและนำเสนอผลงานกลุ่มได้ บรรยากาศของกิจกรรมดีมากทุกคนมีส่วนร่วมกิจกรรม ดิฉันคิดว่าการใข้สื่อแบบนี้สะดวกหาได้ง่ายจะนำไปใช้บ้าง
โดย ลัดดา ตันอารีย์ (2012-05-15 20:48:45) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิคการสอนของอาจารย์เป็นการเปิดกว้างให้นักเรียนได้ช่วยกันคิด ช่วยกันทำ เป็นการสอนที่ดีมากเลยค่ะ นักเรียนดูมีความสุขระหว่างเรียน อยากให้ครูไทยและนักเรียนมีบรรยากาศการเรียนการสอนแบบนี้เกิดขึ้นในทุกครั้งที่คุณครูสอน ส่วนการสรุปเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวกับสมการที่เป็นจริงและสมการที่เป็นเท็จนั้น เป็นการสรุปที่นักเรียนทุกคนเข้าใจได้ง่ายมากๆ จริงๆแล้วครูควรหาอะไรที่มันง่าย ๆ แบบนี้มาสอนนักเรียน เพระจะทำให้เด็กเข้าใจและจดจำวิธีคิดนี้ไปในระดับชั้นที่สูงต่อไป และนักเรียนก็จจะจดจดได้ตลอดไป
โดย วรัญญา นันชม (2012-07-16 20:34:27) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv