thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 1164
Rate :
 4.5
ความยาว : 14.36 นาที | Online : 2012-01-19  
    Uncut Classrooms ตาชั่งสมการ ตอน 4 ผศ.พิมพ์พร อสัมภินพงศ์  
    (ตอนต่อ) สมการ คือ ประโยคสัญลักษณ์ที่ใช้เครื่องหมาย = (เท่ากับ) เพื่อแสดงความเท่ากันของจำนวนทั้งสองข้าง โดยแบ่งเป็นสมการที่เป็นจริง และสมการที่เป็นเท็จ ซึ่งผศ.พิมพ์พร อสัมภินพงศ์ รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม จะนำเข้าสู่บทเรียนเรื่องสมการนี้ โดยการใช้ตาชั่ง 2 แขน นำเอาลูกอม หรือช็อคโกแลตที่เม็ดเท่ากันมา 3 สี สีละ 10 ชิ้น ค่อย ๆ ใส่ลูกอมลงตาชั่งทีละข้าง แล้วนำมาเปรียบเทียบกัน จะสามารถรู้ได้ว่าเมื่อเท่ากันเป็นสมการที่เป็นจริง ถ้าชั่งแล้วตาชั่งเอียงไม่เท่ากัน ก็จะเป็นสมการที่เป็นเท็จ  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

ลบเลขไม่ต้องยืม เทคนิคการแก้ปัญหาการลบเลข ผศ.ชัยศักดิ์ ชั่งใจ รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
เมื่อวิธีการลบเลขแบบที่เราเคยเรียนมา นักเรียนส่วนใหญ่จะมีปัญหา เมื่อเวลาที่ต้องลบเลขแบบตัวตั้งบางตัว เป็นตัวเลขที่น้อยกว่าตัวที่นำมาลบ อ.ชัยศักดิ์จึงได้คิดค้นวิธีการลบเลขแบบใหม่ขึ้น โดยใช้ชื่อว่า “เทคนิคการลบเลขโดยไม่ต้องขอยืม” เพิ่มเติม

ตลาดนัดคณิตศาสตร์ อ.สมบูรณ์ สุทธิชื่น
ชมเทคนิคการสอนของ อ. สมบูรณ์ สุทธิชื่น ที่เน้นความหลากหลาย และการฝึกปฎิบัติ สอนคณิตด้วยบทเพลง เพิ่มเติม

บ้านคณิตศาสตร์ อ.พิสิษฐ์ โพธิสุทธิ์
ครูต้นแบบคณิตศาสตร์จัดการเรียนรู้ โครงการ"บ้านคณิตศาสตร์" โดยคำนึงถึงหลักการทำงานของสมองทั้งซีกซ้าย และขวามาใช้ร่วมกัน เพิ่มเติม

เพลงสูตรคณิตศาสตร์ คุณครูพิสมัย จันทร์ทัพ รร.บ้านเหมืองแร่
ชมเทคนิคการใช้เพลงคณิตศาสตร์ ในการประกอบการสอน เช่น เศษส่วน ร้อยละ การแก้โจทย์สมการ โดยการเปิดให้ฟังทุกเช้า เพื่อให้จดจำและนำมาใช้ในห้องเรียน เพิ่มเติม

บ้าน คณิต คิด นับ คุณครูมาลิณี ชมภูวิเศษ รร.เทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสร
การสร้างสื่อสอนคณิตศาสตร์อย่างง่าย ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม เรียนรู้จากจำนวนจริง และครูนำเข้าสู่ระบบสัญลักษณ์ ส่งเสริมให้นักเรียนสร้างโจทย์ และตรวจสอบความรู้ของตนเองได้ทั้งในชั้นเรียน และทบทวนนอกเวลา เพิ่มเติม

 
 
จาการที่กระผมได้ดูเทคนิคการสอนของผศ.พิมพ์พร อสัมภินพงศ์ ในการสอนเรื่องสมการโดยใช้สื่อเป็นตาชั่งสองแขนที่ประดิาฐ์ขึ้แบบง่ายๆ จากวัสดุที่หาได้ง่าย เพื่อนำมาประกอบการสอนเรื่องสมการ ซึ่งสมการคือประโยคสัยลักษณ์ที่มีเครื่องหมายเท่ากับ = ซึ่งแสดงการเท่ากันของจำนวนทั้งสองข้างของเครื่องหมายเท่ากับ ซึ่งการที่ครูสอนโดยใช้การบรรยายประกอบตัวอย่างซึ่งเป็นประโยคสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์บางครั้งเด็กนักเรียนอาจไม่เข้าใจ แต่จากการที่ดูวิธีการสอนของผศ.พิมพ์พร อสัมภินพงศ์ ทำให้นักเรียนเข้าใจสมการในรูปธรรมมากขึ้น ซึ่งนักเรียนสามารถเข้าใจเรื่องสมการได้ดียิ่งขึ้น และข้อควรระวังก็คือการใช้สื่อตาชั่งสมการนี้จะต้องระมัดระวังเรื่องวัสดุที่นำมาใส่ในตะกร้าแต่ละข้างต้องมีมวลหรือน้ำหนักแต่ละชิ้นเท่ากัน และคานที่ใช้ห้อยตะกร้าแต่ละข้างต้องห่างจากจุดศุนย์ถ่วงเป็นระยะทางเท่ากันด้วยและคานต้องเป็นคานที่มีขนาดสม่ำเสมอด้วย สำคัญคือต้องเน้นหลังทางฟิสิกส์เรื่องโมเมนตัมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย สื่อชุดนี้จึงจะมีประสิทธิภาพสูงสุด
โดย กฤษณะ ศรีชัย (2012-02-21 23:18:13) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนเรื่องสมการโดยใช้สื่อเป็นตาชั่งสองแขนที่ประดิาฐ์ขึ้แบบง่ายๆ จากวัสดุที่หาได้ง่าย เพื่อนำมาประกอบการสอนเรื่องสมการ ซึ่งสมการคือประโยคสัญลักษณ์ที่มีเครื่องหมายเท่ากับ ซึ่งแสดงการเท่ากันของจำนวนทั้งสองข้างของเครื่องหมายเท่ากับ ซึ่งการที่ครูสอนโดยใช้การบรรยายประกอบตัวอย่างซึ่งเป็นประโยคสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์บางครั้งเด็กนักเรียนอาจไม่เข้าใจ ซึ่งนักเรียนสามารถเข้าใจเรื่องสมการได้ดียิ่งขึ้น เป็นการสอนที่ดีมากค่ะ
โดย สุจิตรา ภูคำวงค์ (2012-03-30 10:46:51) [แสดงความคิดเห็น]
ดูจากสื่อการสอนเรื่อง สมการของ อาจารย์ ที่ใช้ตาชั้งเป็ฯสื่อการสอน ได้เหมาะสมดีมากเลยครับ เพราะว่าสมการก็คือการเท่ากัน ตาชั่งเมื่อนำมาชั่งก็ต้องเท่ากัน เป็นวัสดุที่หาได้ง่าย เเละทำให้เห็นภาพชัดเจน ซึ่งครูสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนได้จริง ทำให้เด็กเข้าใจในเรื่องสมการ ได้ดียิ่งขึ้น ซึีง่ จะดีกว่าการที่ครูสอนด้วยการบรรยายเพียงอย่างเดียว ถ้าครูแต่ละคนสามารถหาสืื่อที่หาได้ มาปรับใช้เข้ากับบทเร่ียนคณิตสาสตร์ทำให้เด็กสนใจยิ่งขึ้น
โดย ธนวัฒน์ คำเบ้าเมือง (2012-03-31 20:22:15) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ดุูแล้วประทับใจตั้งแต่ตอนต้นราการเลยค่ะ ดูเด็กๆ หน้าตามีความสุขที่ได้เรียนรู้ ตัวอย่างที่นำมาใช้สู่การเข้าสู่บทเรียนก็เป็นประสบการณ์ที่ตรงที่น่าสนใจ น่านำไปใช้กับนักเรียนที่โรงเรียนค่ะ คงจะดีไม่น้อยนะคะ ถ้าคุณครูทุกท่านช่วยกันคิดสื่อที่พัฒนาการเรียนการสอนให้เด็กไทยได้แบบนี้ การศึกษาของเมืองไทยคงจะดีมากขึ้นกว่านี้ทีเดียว ทุกวันนี้ที่โรงเรียนสอบนักเรียนทีไรต้องมีนักเรียนที่สอบตกทุกทีเลยค่ะ ไม่รู้จะแก้ปัญหาแบบนี้อย่างไรดี แต่เปิดเทอมหน้านี้จะขอนำวิธีการสอนแบบนี้ไปประยุกต์ใช้ในบทเรียนบ้างนะคะ
โดย ศิริวรรณ รักเกษตร์กรรม (2012-03-31 22:34:21) [แสดงความคิดเห็น]
-เป็นตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสำหรับนักเรียนป. 5 เรื่องสมการโดยมีการใช้สือการสอนหลักคือ ตาชั่ง และการลงมือปฎิบัติทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย โดยในตอนที่ 4 เป็นการทำแบบฝึกหัด โดยครูครวจสอบความเข้าใจของนักเรียนก่อนให้นักเรียนลงมือทำแบบฝึกหัดโดยมีกำหนดระยะเวลาในการทำแบบฝึกหัดและให้นักเรียนปรึกษากันได้ จากนั้นสุ่มนักเรียนออกมาเฉลยหน้าห้องโดยครูช่วยสรุปสิ่งที่นักเรียนตอบและเสริมแรงเป็นระยะ จากนั้นครูเชือมโยงสู่การใช้สิ่งที่ค้นพบในวันนี้ในการแก้สมการอย่างไร
โดย อิสรานุวัธน์ เมธาธีรชนกุล (2012-04-01 10:35:07) [แสดงความคิดเห็น]
1. การวิเคราะห์กลยุทธ์การสอน ที่เป็น โ€œแบบอย่างที่ดีของครูโ€ ที่ปรากฏในรายการตอนนี้
โดยสรุปเป็นขั้นตอนให้ชัดเจน
ผศ.พิมพ์พร อสัมภินพงศ์ รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ได้นำเสนอนวัตกรรมตาชั่งสมการมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สมการ
สมการ คือ ประโยคสัญลักษณ์ที่ใช้เครื่องหมาย = (เท่ากัน) เพื่อแสดงความเท่ากันของจำนวนทั้งสองข้าง โดยแบ่งเป็นสมการที่เป็นจริง และสมการที่เป็นเท็จ ซึ่งครูพิมพ์พร อสัมภินพงศ์ รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม จะนำเข้าสู่บทเรียนเรื่องสมการนี้ โดยการใช้ตาชั่ง 2 แขน นำเอาลูกอม หรือช็อคโกแลตที่เม็ดเท่ากันมา 3 สี สีละ 10 ชิ้น ค่อยๆ ใส่ลูกอมลงตาชั่งทีละข้าง แล้วนำมาเปรียบเทียบกัน จะสามารถรู้ได้ว่าเมื่อเท่ากันเป็นสมการที่เป็นจริง ถ้าชั่งแล้วตาชั่งเอียง
ไม่เท่ากันก็จะเป็นสมการที่เป็นเท็จ โดยเสนอขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ ดังนี้
1. นำตาชั่งมาเปรียบเทียบกับสมการ
2. ผู้เรียนตั้งสมการที่เป็นจริงและเป็นเท็จ (แบบง่าย)
3. ครูและผู้เรียนร่วมกันปฏิบัติจริงโดยใช้ตาชั่งสมการ
4. ครูเสนอแถบประโยคสมการบนกระดาน ผู้เรียนร่วมกันเสนอการแก้ปัญหาโดยใช้ตาชั่งสมการ
5. ผู้เรียนร่วมกันสร้างข้อสรุป
6. ฝึกกิจกรรมกลุ่ม อภิปรายแสดงความคิดเห็น จากแถบประโยคสมการร่วมกับตาชั่งสมการ
7. ตัวแทนกลุ่มนำเสนอผลการทำงานของกลุ่มต่อเพื่อนๆ ในห้อง
8. ครูเสนอบทเรียนเรื่องความเท่ากันของการคูณ
9. ผู้เรียนตรวจสอบความเท่ากันของสมการและความสมดุลของตาชั่งถ่ายทอดไปยังสมการ
2. คำแนะนำในการประยุกต์กลยุทธ์ที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้เหมาะสมสอดคล้องกับการศึกษาไทย
การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาระที่เป็นนามธรรมอาจสร้างปัญหาให้แก่ผู้เรียนใน
การทำความเข้าใจเป็นอย่างมาก เมื่อผู้เรียนได้เรียนรู้จากสื่อที่เป็นรูปธรรมแล้วถ่ายทอดไปยังสาระที่เป็นนามธรรม จะทำให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่าย อีกทั้งเมื่อครูนำสื่อมาให้ผู้เรียนได้ใช้ประกอบใน
การจัดการเรียนรู้ก็จะสร้างความสนใจให้แก่ผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนมีความประทับใจและมีความสุขในการเรียนรู้คณิตศาสตร์

3. เงื่อนไขสำคัญที่ทำให้การนำแบบอย่างที่ดีไปใช้แล้วประสบความสำเร็จ
การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้ประสบความสำเร็จดังแบบอย่างที่ดีข้างต้น คือ
- ผู้สอนต้องมีความรู้ที่ดีในเนื้อหาสาระที่จะจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
- ผู้สอนต้องมีการเตรียมการสอนมาเป็นอย่างดีและเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจ
- ผู้สอนควรศึกษาธรรมชาติของผู้เรียนหรือวัยของผู้เรียนมีความชื่นชอบ
การเรียนรู้แบบใด
- ผู้สอนต้องให้ความสนใจต่อผู้เรียนทุกคนอย่างเสมอภาคกัน
- ผู้สอนต้องสร้างบรรยากาศในห้องเรียนที่เหมาะกับการเรียนรู้ของผู้เรียน
- ผู้เรียนต้องมีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างแท้จริง
- ผู้เรียนและครูต้องมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

4. ข้อพึงระมัดระวังในการนำแบบอย่างนี้ไปใช้ในการสอน
การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ข้างต้นมีข้อพึงระมัดระวัง ดังนี้
- ครูต้องใช้คำพูดที่เข้าใจง่ายและตรงตามหลักคณิตศาสตร์ ไม่สร้างความสับสนให้ผู้เรียน
- ครูต้องรับฟังความคิดเห็นของผู้เรียนทุกคนและปรับแก้คำพูดหรือวิธีการให้ถูกต้องตามหลักคณิตศาสตร์
- ครูต้องให้ผู้เรียนเป็นสำคัญ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มที่
- ครูต้องเตรียมการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นอย่างดี

5. ความสอดคล้องกับทฤษฎีทางการศึกษา
การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ข้างต้นสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้โดยการค้นพบของบรูนเนอร์(Jerome S.Bruner) โดยท่านได้ให้ชื่อว่า โ€œDiscovery Approachโ€ บรูนเนอร์เชื่อว่า การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ซึ่งนำไปสู่การค้นพบ
การแก้ปัญหา การเรียนรู้โดยการค้นพบครูเป็นผู้จัดสิ่งแวดล้อมในข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับสิ่งที่จะให้ผู้เรียนเรียนรู้(สุรางค์ โค้วตละกูล, 2553, หน้า 212-213)
โดย ลิขิต สุเมธานุสรณ์ (2012-04-02 13:53:32) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ทำให้เด็กๆได้ทราบถึงเรื่องของสมการ คือ ประโยคสัญลักษณ์ที่ใช้เครื่องหมาย = (เท่ากับ) เพื่อแสดงความเท่ากันของจำนวนทั้งสองข้าง โดยแบ่งเป็นสมการที่เป็นจริง และสมการที่เป็นเท็จ ซึ่งผศ.พิมพ์พร อสัมภินพงศ์ รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม จะนำเข้าสู่บทเรียนเรื่องสมการนี้ โดยการใช้ตาชั่ง 2 แขน นำเอาลูกอม หรือช็อคโกแลตที่เม็ดเท่ากันมา 3 สี สีละ 10 ชิ้น ค่อย ๆ ใส่ลูกอมลงตาชั่งทีละข้าง แล้วนำมาเปรียบเทียบกัน จะสามารถรู้ได้ว่าเมื่อเท่ากันเป็นสมการที่เป็นจริง ถ้าชั่งแล้วตาชั่งเอียงไม่เท่ากัน ก็จะเป็นสมการที่เป็นเท็จ เป็นการสอนที่ทำให้เข้าใจได้ง่ายมากครับ
โดย ครรชิต แซ่โฮ่ (2012-04-03 22:52:51) [แสดงความคิดเห็น]
ผศ.พิมพ์พร อสัมภินพงศ์ ในการสอนเรื่องสมการโดยใช้สื่อเป็นตาชั่งสองแขนและประโยคสัญลักษณ์ที่ใช้เครื่องหมาย = (เท่ากับ) เพื่อแสดงความเท่ากันของจำนวนทั้งสองข้าง และลงมือปฎิบัติทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย โดยในตอนที่ 4 เป็นการทำแบบฝึกหัด โดยครูครวจสอบความเข้าใจของนักเรียนก่อนให้นักเรียนลงมือทำแบบฝึกหัดโดยมีกำหนดระยะเวลาในการทำแบบฝึกหัดและให้นักเรียนปรึกษากันได้ จากนั้นสุ่มนักเรียนออกมาเฉลยหน้าห้องโดยครูช่วยสรุปสิ่งที่นักเรียนตอบและเสริมแรงเป็นระยะ
โดย พรพันธ์ พงศ์ศรีโรจน์ (2012-04-04 20:43:33) [แสดงความคิดเห็น]
อยากรู้วิธีการทำตาชั่งค่ะเราดูเรายังเข้าใจเด็กก็น่าจะเข้าใจเรื่องสมการได้ดีขึ้น แต่โจทย์ที่ผศ.พิมพ์พร อสัมภินพงศ์ กำหนดขึ้นอาจจะยากไปสำหรับเด็กที่ไม่มีพื้นฐานบวก ลบ คูณ หาร โดยเฉพาะเด็กที่เรียนอ่อนอาจจะตามเพื่อนไม่ทัน ถ้าดิฉันนำเทคนิคที่ผศ.พิมพ์พร ให้แล้วไปทำโจทย์ให้ง่ายกว่าเดิม เด็กนักเรียนทำได้แน่นอนค่ะ ขอบคุณมากนะค่ะขอชม ผศ.พิมพ์พร อีกอย่างค่ะที่เปิดโอกาสให้นักเรียนปรึกษากันเป็นการให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นแล้วพูดออกมาก็เกิดการเรียนรู้
โดย ประภาพร ต่ายครบุรี (2012-04-06 11:01:57) [แสดงความคิดเห็น]
อาจารยใช้ตาชั่งเป็นสื่อในการสอนเรื่องสมการ ถือว่าเป็นการใช้สื่อที่ใกล้ตัว ซึ่งบางครั้งครุูบางคนก็คาดไม่ถึงว่าจะสามารถนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ นอกจากนี้การเรียนรุู้คณิตศาสตร์ส่วนใหญ่เป็นการเรียนรู้จากนามธรรม ทำให้นักเรียนเข้าใจได้ยากส่งผลต่อการมีทัศนคติที่ไม่ดีกับนักเรียน การที่ผศ.พิมพ์พร อสัมภินพงศ์ได้นำสื่อซึ่งนักเรียนรู้จักดีในชีวิตประจำวันมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน จึงนับว่ามีส่วนช่วยทำให้ครูที่ยังมองไม่เห็นภาพในการสอนคณิตศาสตร์จากรูปธรรมไปสู่นามธรรมได้อย่างไร เป็นการสอนที่ดีและนำไใช้ได้จริงค่ะ ของชื่นชมค่ะ
โดย เบญจวรรณ ศรีเธาว์ (2012-04-08 16:56:31) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่ทำให้นักเรียนเข้าใจเร็วขึ้นจริงๆโดยเชื่อมโยงจากเรื่องการชั่งไปสู่การแก้สมการ ใช้วิธีการนี้สอนได้จริงๆค่ะ
โดย วิภาพร โปหลง (2012-04-12 21:14:43) [แสดงความคิดเห็น]
ดูเทคนิคการสอนของผศ.พิมพ์พร อสัมภินพงศ์ ในการสอนเรื่องสมการโดยใช้สื่อเป็นตาชั่งสองแขนที่ประดิษฐ์ขึ้นแบบง่ายๆ จากวัสดุที่หาได้ง่าย เพื่อนำมาประกอบการสอนเรื่องสมการ ที่มีเครื่องหมายเท่ากับ = ซึ่งแสดงการเท่ากันของจำนวนทั้งสองข้างของเครื่องหมายเท่ากับ ซึ่งการที่ครูสอนโดยใช้การบรรยายประกอบตัวอย่างซึ่งเป็นประโยคสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์บางครั้งเด็กนักเรียนอาจไม่เข้าใจ แต่จากการที่ดูวิธีการสอนของผศ.พิมพ์พร อสัมภินพงศ์ ทำให้นักเรียนเข้าใจสมการในรูปธรรมมากขึ้น ซึ่งนักเรียนสามารถเข้าใจเรื่องสมการได้ดียิ่งขึ้น สื่อชุดนี้จึงจะมีประสิทธิภาพในการสอนเรื่องสมการได้ดีมาก
โดย ณิชกานต์ เขี้ยวแก้ว (2012-04-26 12:49:18) [แสดงความคิดเห็น]
ใช่ครับอาจารย์ เห็นด้วยครับ เด็กอ่อนน่าจะเรียนรู้และทำความเข้าใจตามเพื่อนทันได้ดี เดี๋ยวเปิดเทอมจะพยายามวางแผนให้มาเรียนเรื่องนี้ในช่วงต้นเทอมเลยจะลองดู ร้อนวิชาด้วย เดี๋ยวลืมจังหวะนะ แต่ขอติงนิดหนึ่งนะครับว่าตัวอยางการแก้สมาการและข้อสรุปเรื่องนี้ สั้นและก็น้อยไปหน่อยนะผมอยากได้ตัวอย่างมากกว่านี้และชัดเจนกว่านี้ ที่สำคัญอยากดูการสอนเรื่องการแก้สมาการเชิงซ้อน เพราะว่าป.หกก็เรียนเรื่องนี้แล้ว แถมแม้จะเรียนน้อยแต่การสอบวัดผลทุกระดับกลับมีเรื่องนี้มาฉุดผลคะแนนเด็กนะครับ ขอบคุณล่วงหน้า
โดย ญาณวัฒน์ วงศ์ถานะ (2012-04-28 14:35:00) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15:
โดย สุภาวดี ภูมินันท์ (2012-05-12 08:10:26) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนของผศ.พิมพ์พร อสัมภินพงศ์ ในเรื่องสมการ โดยใช้ตาชั่งสองแขนมาเป็นสื่อ และได้นำเอาลูกอม หรือช็อคโกแลต ซึ่งเป็นสิ่งที่นักเรียนทุกคนชอบ มาเป็นตัวล่อความสนใจของเด็กๆ เป็นสิ่งที่ดีมากๆ การจัดการเรียนการสอนแบบนี้ จะช่วยให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในเรื่องของสมการมากยิ่งขึ้น การใช้สื่อที่สามารถหาได้ทั่วไป และเป็นสิ่งที่นักเรียนได้พบเจอในชีวิตประจำวัน ถือเป็นสิ่งที่ดี และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนของครู ต่อไป ขอบคุณค่ะ :tv15: :tv17: :tv17: :tv17: :tv18: :tv18:
โดย รสณี สาลีหมีน (2012-05-13 16:16:42) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv