thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 1473
Rate :
 4.5
ความยาว : 14.35 นาที | Online : 2012-01-19  
    ศาลากลางน่ายล คุณครูระพิน สวนปาน  
    คุณครูระพิน สวนปาน รร.อนุบาลนนทบุรี จ. นนทบุรี มีวิธีการสอนเพื่อให้นักเรียนรู้จักรูปแบบ ฉันทลักษณ์ และข้อบังคับของกลอนแปด รู้จักสร้างคำใหม่ให้สัมผัสจะช่วยให้นักเรียนฝึกสมอง เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น ฝึกทักษะการคิดคล่องความสามารถในการคิดทักษะการพูด ทักษะการสังเกต เปรียบเทียบ เชื่อมโยง ทักษะการแก้ปัญหา การทำงานกลุ่ม ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ในการแสวงหาความรู้ ทักษะการเขียน /คิดสร้างสรรค์ ทักษะการนำความรู้ไปใช้  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

สนุกกับภาษาไทย อ. รัชเก้า ลิ้มลิขิตอักษร
แนะเทคนิคการแก้ปัญหาความเบื่อหน่ายของเด็กๆ ที่มีกับเนื้อหาวิชาภาษาไทย ของ อาจารย์ รัชเก้า ลิ้มลิขิตอักษร โรงเรียน เทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก จังหวัดเพชรบุรี เพิ่มเติม

อักษรสูงกับการผันวรรณยุกต์ด้วยนิ้วมือวิเศษ อ.ยุวดี นุชทรัพย์ รร.วัดปากน้ำฝั่งเหนือ
การผันวรรรณยุกต์อักษรกลาง สูง และต่ำ เป็นบทเรียนภาษาไทยที่ค่อนข้างยาก ชมเทคนิคการสอน ด้วยการใช้สื่อ "นิ้วมือวิเศษ" เพิ่มเติม

สอนซ้ำ ย้ำทวน เรื่องสระอา อ. จารุพรรณ ประดับหยิ่ว (ฉบับเต็ม)
การแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ โดยให้เด็กคิดเป็นภาพ และหยิบแผนภูมิภาพ บัตรคำมาสอนเพื่อ ย้ำและทบทวนความรู้ เพิ่มเติม

ห้องเรียนมีชีวิต อ.สุขพงศ์ ทัศนกูลกิจ รร.วัดฉัตรแก้วจงกลณี (ฉบับเต็ม)
อีกหนึ่งเทคนิคการสอนภาษาไทยด้วยกิจกรรมมากมาย ของ อ.สุขพงศ์ ทัศนกูลกิจ ประตูสู่คำ , บุฟเฟ่ต์คำ , ขั้นบันได เน้นให้เกิดความสนใจ และ เข้าใจบทเรียนกันง่ายๆ เพิ่มเติม

นิทานสระ อ.ยุวดี นุชทรัพย์ รร.วัดปากน้ำฝั่งเหนือ (ฉบับเต็ม)
เมื่อครูพบว่าการสอนเรื่องสระ ยากกว่าการสอนเรื่องพยัญชนะ จึงคิดค้นสื่อการสอนชุด นิทานสระ และกิจกรรมเสริมอีกมากมาย ทำให้เด็ก ๆ จดจำสระในแบบของพวกเขาได้ เพิ่มเติม

 
 
น่าสนใจ ที่จะเรียนรู้การใช้ภาษาเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
โดย อานันต์ สะแตมาแง (2012-01-22 12:02:22) [แสดงความคิดเห็น]
มีวิธีการสอนที่ดีทำให้นักเรียนรู้จักรูปแบบ ฉันทลักษณ์ และข้อบังคับของกลอนแปด รู้จักสร้างคำใหม่ให้สัมผัสช่วยฝึกสมอง ในการเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น ฝึกทักษะการคิดคล่องความสามารถในการคิดทักษะการพูด ทักษะการสังเกต ให้หัดเปรียบเทียบ เชื่อมโยง ทักษะการแก้ปัญหา การทำงานกลุ่ม ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ในการแสวงหาความรู้ ทักษะการเขียน /คิดสร้างสรรค์ ทักษะการนำความรู้ไปใช้ทำหั้ยทราบว่าผู้สอนนั้นควรจะเลือกสถานที่หรือแหล่่งการเรียนรู้ที่สำคัญ และใกล้ตัวก่อน นั่นคือ ภายในจังหวัด เพื่อให้นักเรียนเริ่มเรียนรู้จากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว แล้วค่อยพัฒนาไป ที่ไกลๆๆต่อไป
โดย อลันดา บุญยัง (2012-03-05 09:22:07) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวีดิทัศน์ ที่ให้ประโยชน์มาก การอ่าน เพื่อจับใจความ ความรู้ที่ได้รับ ความจริงแล้ว เรื่องราว วิธีสอนที่ ทีวีครูนี้ มีประโยชน์มากมาย ถ้าครูอายุน้อยๆเข้ามาชม จะได้รับความรู้ เทคนิควิธีสอนที่ทันสมัย เสียดายจังที่ดิฉันอายุเยอะมาก แต่ ก็ได้รับประโยชน์ จากการเข้ามาชมอย่างมากมาย บางสิ่งบางอย่าง แค่เทคนิคง่ายๆ แต่เราก็ไม่รู้ ครูสายพันธ์ใหม่ต้อง หูตากว้าง และใจต้องยอมรับ และต้องพัฒนาตนเองอยู่อย่างสม่ำเสมอ ไม่มีสิ่งใด ยากหรือเราเรียนรู้ไม่ได้ ขอบคุณค่ะ
โดย เจนจิรา แก้วมนูญ (2012-03-09 14:57:30) [แสดงความคิดเห็น]
สวัสดีค่ะ ชื่อ รุ่งอโณทัย ฉ่ำมะนา เรียนที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี2ค่ะ
เป็นวีดิทัศน์ ที่ให้ประโยชน์มาก การอ่าน เพื่อจับใจความ ความรู้ที่ได้รับ ความจริงแล้ว เรื่องราว วิธีสอนที่ ทีวีครูนี้ มีประโยชน์มากมาย ถ้าครูอายุน้อยๆเข้ามาชม จะได้รับความรู้ เทคนิควิธีสอนที่ทันสมัย เสียดายจังที่ดิฉันอายุเยอะมาก แต่ ก็ได้รับประโยชน์ จากการเข้ามาชมอย่างมากมาย บางสิ่งบางอย่าง แค่เทคนิคง่ายๆ แต่เราก็ไม่รู้ ครูสายพันธ์ใหม่ต้อง หูตากว้าง และใจต้องยอมรับ และต้องพัฒนาตนเองอยู่อย่างสม่ำเสมอ ไม่มีสิ่งใด ยากหรือเราเรียนรู้ไม่ได้
มีวิธีการสอนที่ดีทำให้นักเรียนรู้จักรูปแบบ ฉันทลักษณ์ และข้อบังคับของกลอนแปด รู้จักสร้างคำใหม่ให้สัมผัสช่วยฝึกสมอง ในการเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น ฝึกทักษะการคิดคล่องความสามารถในการคิดทักษะการพูด ทักษะการสังเกต ให้หัดเปรียบเทียบ เชื่อมโยง ทักษะการแก้ปัญหา การทำงานกลุ่ม ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ในการแสวงหาความรู้ ทักษะการเขียน /คิดสร้างสรรค์ ทักษะการนำความรู้ไปใช้ทำหั้ยทราบว่าผู้สอนนั้นควรจะเลือกสถานที่หรือแหล่่งการเรียนรู้ที่สำคัญ และใกล้ตัวก่อน นั่นคือ ภายในจังหวัด เพื่อให้นักเรียนเริ่มเรียนรู้จากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว แล้วค่อยพัฒนาไป ที่ไกลๆๆต่อไป
:tv15: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย รุ่งอโณทัย ฉ่ำมะนา (2012-03-09 15:12:50) [แสดงความคิดเห็น]
คลิปของ คุณครูระพิน สวนปาน รร.อนุบาลนนทบุรี จ. นนทบุรี เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ซึ่งการแต่งกลอนนั้นเป็นเรื่องที่ยากพอสมควร สำหรับเด็กนักเรียน คุณครูมีวิธีการสอนเพื่อให้นักเรียนรู้จักรูปแบบ ฉันทลักษณ์ และข้อบังคับของกลอนแปด รู้จักสร้างคำใหม่ให้สัมผัสจะช่วยให้นักเรียนฝึกสมอง เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น ฝึกทักษะการคิดคล่องความสามารถในการคิดทักษะการพูด ทักษะการสังเกต เปรียบเทียบ เชื่อมโยง มีการให้นักเรียนได้ สร้างความรู้ องค์ความรู้ด้วยตัวเอง ในการออกไปนอกสถานที่ ถือว่าเป็นเทคนิค ที่จะสร้างความรู้ให้กับเด็กนักเรียนเป็นอย่างดี
โดย ปิยะภูมิ จินะวงค์ (2012-03-12 16:11:08) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15: :tv01: จากการที่ได้ชมคลิปของครูระพิน สวนปาน รร.อนุบาลนนทบุรี จ.นนทบุรี เป็นประโยชน์แก่ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย เป็นการฝึกให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในท้องถิ่นของตนเอง โดยได้มีการสอดแทรกทักษะให้แก่ผู้เรียนไม่ว่าจะเป็น ทักษะการพูด การฟัง การอ่าน การสังเกต เปรียบเทียบ การเชื่อมโยง การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยให้นักเรียนได้สร้างองค์ความรู้ของตนเอง ในด้านทักษะการสอนครูมีแนวคิดที่แปลกใหม่ ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างมาก เหมาะสมและสมควรที่จะเผยแพร่
โดย โกวิท ทองมาก (2012-03-13 16:30:12) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ชมคลิปของครูระพิน สวนปาน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี จังหวัดนนทบุรีทำให้เห็นว่า ในการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะถ้าเรามีกระบวนการจัดการเรยนการสอนที่ไม่ดีก็มีผลกระทบต่อนักเรียน คลิปการสอนของครูระพินเป็นประโยชน์มาก ในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย เพระมีวิธีการสอนที่ดี ทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างเข้าใจ เนื่องจากครูมีวิธีการสอนที่เป็นลำดับขั้นตอน โดยให้นักเรียนเรียนรู้หลักทฤษฎีในห้องเรียนก่อน เมื่อเด็กได้เรียนรู้แล้วเด็กก็สามารถนำไปปฏิบัติได้ โดยครูได้พานักเรียนไปศึกษาสถานที่จริง ทำให้เด็กได้ประสบการณ์ใหม่ๆ มีความสนุกสนานในการเรียน ฝึกให้เด็กเป็นคนชั่งสังเกต ถือว่าการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้ใช้เทคนิคการสอนได้ดี น่าสนใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ต่อได้ :tv02: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย นางสาวจิรายุ ใจบุญ (2012-03-14 12:01:50) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ชมคลิปของคุณครูระพี สวนปาน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ทำให้เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิชาภาษาไทยเป็นอย่างมาก เนื่องจากคุณครูระพี สวนปาน มีแนวการสอนในเรื่องข้อบังคับของกลอนแปด รวมถึงพวกฉันทลักษณ์ตางๆของกลอน และมีแนวการสอนที่ดี สามารถเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนได้เป็นอย่างมาก ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น และที่สำคัญ คุณครุระพี สวนปาน เป็นบุคคลที่น่ายกย่องที่เหมาะสมในการเป็นคุณครูตัวอย่างท่านหนึ่งค่ะ
โดย นางสาวโศรญา มีทรัพย์ (2012-03-15 09:15:17) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันนางสาวชนันรัตน์ บุญคง นักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี หลังจากที่ได้ชมคลิปวีดิโอของ คุณครูระพี สวนปาน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งสอนในเรื่องของกลอนแปด ซึ่งท่านมีเทคนิคและวิธีการสอนที่ดีทำให้นักเรียนรู้จักรูปแบบ ฉันทลักษณ์ และข้อบังคับของกลอนแปด เป็นอย่างมากเป็น ซึ่งนับเป็นคลิปวีดิโอ ที่ให้ประโยชน์มาก ต่อเด็กนักเรียนและคุณครูท่านอื่นๆ :tv02: :tv02:
โดย นางสาวชนันรัตน์ บุญคง (2012-03-15 10:05:50) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนให้นักเรียนแต่งกลอนปแดนั้นเป็นเรื่องที่ยากพอสมควร โดยเฉพาะกับเด็กประถมศึกษา แต่คุณครูระพิน สวนปาน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี จังหวัดนนทบุรีทำให้เห็นว่าในการจัดการเรียนการสอนที่มีวิธีการสอนที่ดี มีลำดับขั้นตอน ทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างเข้าใจ เมื่อเด็กได้เรียนรู้แล้วเด็กก็สามารถนำไปปฏิบัติได้ โดยครูได้พานักเรียนไปศึกษาสถานที่จริง ทำให้เด็กได้ประสบการณ์ใหม่ๆ มีความสนุกสนานในการเรียน ฝึกให้เด็กเป็นคนชั่งสังเกต ถือว่าการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้ใช้เทคนิคการสอนได้ดี น่าสนใจ และได้แนวทางในการสอนที่ดีและขอนำไปใช้ในการสอนในเรื่องนี้ต่อไปค่ะ
โดย ธนพร สินคุ่ย (2012-03-31 11:55:41) [แสดงความคิดเห็น]
ผู้สอนฝึกการเขียนกลอนของนักเรียนอย่างเป็นขั้นเป็นตอน จากการศึกษาหลักเกณฑ์การเขียน การสร้างคำสัมผัส และการเขียนกลอน ผู้สอนเปิดโอกาสให้นักเรียนศึกษาหาข้อมูลจากสถานที่จริง และนำข้อมูลมาเขียนกลอน ลักษณะเช่นนี้เป็นการเลียนแบบการหาข้อมูลและเขียนกลอนของกวีหรือนักเขียนต่างๆ ทำให้เด็กได้ประสบการณ์ใหม่ๆ มีความสนุกสนานในการเรียน ฝึกให้เด็กเป็นคนชั่งสังเกต ถือว่าการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้ใช้เทคนิคการสอนได้ดี ยอมรับครับ
โดย จรัญ ชาวใต้ (2012-04-01 21:07:53) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูระพิน สวนปาน รร.อนุบาลนนทบุรี จ. นนทบุรี สอนแต่งกลอนแปด ได้เข้าใจง่าย น่าสนใจ ที่จะเรียนรู้การใช้ภาษาเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง วิธีการสอนของครูยอดเยี่ยมมากคะ :tv15: :tv18:
โดย กัลยาณี ประดับศรี (2012-04-03 15:38:57) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ชมคลิปของครูระพิน สวนปาน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี จังหวัดนนทบุรีทำให้เห็นว่า ในการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะถ้าเรามีกระบวนการจัดการเรยนการสอนที่ไม่ดีก็มีผลกระทบต่อนักเรียน คลิปการสอนของครูระพินเป็นประโยชน์มาก ในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย เพระมีวิธีการสอนที่ดี ทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างเข้าใจ เนื่องจากครูมีวิธีการสอนที่เป็นลำดับขั้นตอน โดยให้นักเรียนเรียนรู้หลักทฤษฎีในห้องเรียนก่อน เมื่อเด็กได้เรียนรู้แล้วเด็กก็สามารถนำไปปฏิบัติได้ โดยครูได้พานักเรียนไปศึกษาสถานที่จริง ทำให้เด็กได้ประสบการณ์ใหม่ๆ มีความสนุกสนานในการเรียน ฝึกให้เด็กเป็นคนชั่งสังเกต ถือว่าการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้ใช้เทคนิคการสอนได้ดี น่าสนใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ต่อได้
โดย ทิวาพร สิงหัตถะ (2012-04-03 19:11:11) [แสดงความคิดเห็น]
:tv02:
การสอนเรื่องกลอนแปด ของคุณครูระพิน สวนปาน รร.อนุบาลนนทบุรี จ. นนทบุรี นั้นก่อนอื่นข้าพเจ้าต้องของบอกไว้ก่อนเลยว่า เรื่องกลอนแปดนั้นเป็นเรื่องที่ยากมาก ๆ ในรายวิชาภาษาไทย ซึ่งกลอนแปดจะต้องมีองค์ประกอบทางฉันทลักษณ์ที่ชัดเจนในมีความถ่ายทอดทางความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละบุคคล ทั้งนี้ซึ่งคุณครูระพินมีการสอนกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบของสื่อเทคโนโลยีควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อให้เด็กนักเรียนมีประสบการณ์ตรงในการที่จะได้พบเจอของจริง เกิดการตระหนักและจรรโลงในกระบวนการเรียนรู้ซึ่งเป็นสิ่งที่ดี แต่ในสิ่งที่ดีก็มีข้อควรระวังเช่นเดียวกัน คือ เด็กนักเรียนจะได้สาระการเรียนรู้ที่แน่ชัดหรือ จะได้กระบวนการทางรูปธรรมที่มั่นคงหรือ หรือแม้แต่เด็กนักเรียนจะสามารถแต่งกลอนแปดได้ถูกต้องหรือ แต่ีอย่างไรก็ตามถือเป็นสิ่งที่ดีในการจัดกิจกรรมที่แปลกใหม่แบบนี้ :tv15:
โดย อ.ธนินท์รัฐ กฤษฎิ์ฉันทัชท์ ศิริวิศาลสุวรรณ (จุฬาฯ) (2012-04-04 04:00:54) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ชมคลิปของครูระพิน สวนปาน รร.อนุบาลนนทบุรี จ.นนทบุรี เป็นประโยชน์แก่ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย เป็นการฝึกให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในท้องถิ่นของตนเอง โดยได้มีการสอดแทรกทักษะให้แก่ผู้เรียนไม่ว่าจะเป็น ทักษะการพูด การฟัง การอ่าน การสังเกต เปรียบเทียบ การเชื่อมโยง การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยให้นักเรียนได้สร้างองค์ความรู้ของตนเอง ในด้านทักษะการสอนครูมีแนวคิดที่แปลกใหม่ ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างมากเรื่องกลอนแปดนั้นเป็นเรื่องที่ยากมาก ๆ ในรายวิชาภาษาไทย ซึ่งกลอนแปดจะต้องมีองค์ประกอบทางฉันทลักษณ์ที่ชัดเจนในมีความถ่ายทอดทางความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละบุคคล ทั้งนี้ซึ่งคุณครูระพินมีการสอนกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบของสื่อเทคโนโลยีควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อให้เด็กนักเรียนมีประสบการณ์ตรงในการที่จะได้พบเจอของจริง เกิดการตระหนักและจรรโลงในกระบวนการเรียนรู้ซึ่งเป็นสิ่งที่ดี แต่ในสิ่งที่ดีก็มีข้อควรระวังเช่นเดียวกัน คือ เด็กนักเรียนจะได้สาระการเรียนรู้ที่แน่ชัดหรือ จะได้กระบวนการทางรูปธรรมที่มั่นคงหรือ หรือแม้แต่เด็กนักเรียนจะสามารถแต่งกลอนแปดได้ถูกต้องหรือ แต่ีอย่างไรก็ตามถือเป็นสิ่งที่ดีในการจัดกิจกรรมที่แปลกใหม่แบบนี้
โดย วรรณ์วิภา ยวงลำใย (2012-04-04 10:56:39) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากชมรายการตอนศาลากลางน่ายล ของคุณครูระพิน สวนปาน แล้ว พบว่า คุณครูมีเทคนิคในการสอนนักเรียนเกี่ยวกับกลอนแปดที่ดีมากค่ะ มีการสอนอย่างเป็นลำดับขั้นตอน สะท้อนให้เห็นถึงการเตรียมการสอนที่ดีมาก คุณครูระพินเป็นคุณครูอาวุโสอีกท่านหนึ่ง ที่วัยไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการทำงานเพื่อเด็ก มีการสร้างสรรค์เทคนิควิการสอนที่ทรงคุณค่า ถือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนครูภาษาไทยท่านอื่นๆ แอบประทับใจตรงที่คุณครูได้นำบทกลอนแปดที่ใช้เป็นตัวอย่างให้กับนักเรียนของคุณครูบทเดียวกันเลยค่ะ "รูหนูสู่รูงูฯลฯ " น่ะค่ะ เข้าข้างตัวเองนิดนึงว่าเดินมาทางเดียวกับคุณครูระพินนิดนึงแล้ว น่าจะถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการเป็นครูภาษาไทยคนหนึ่ง55555 สังเกตเวลาเด็กนักเรียนกลุ่มต่างๆท่องบทกลอนของคุณครูแล้วมีความสุข สดชื่นทีเดียว ส่วนหนึ่งมาจากกลอนที่น่ารักๆเหล่านั้นเอง ยิ่งไปกว่านั้นคุณครูยังใช้รูปแบบการสอนที่หลากหลาย ทั้งในภาคทฤษฎีและยังมีการพานักเรียนลงพื้นที่กับแหล่งเรียนรู้ต่างๆ จุดนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมมากๆค่ะ ขออนุญาตนำแนวทางการจัดการเรียนการสอนของคุณครูไปเป็นแบบอย่างในการสอนบ้างนะคะ ขอบคุณค่ะ :tv15: :tv15: :tv15: :tv17: :tv17:
โดย กีระติกาญน์ มาอยู่วัง (2012-04-05 00:14:55) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากที่ได้ชมวีดีโอ ศาลากลางน่ายล โดย ครูระพิน สวนปาน แสดงให้เห็นว่ามีวิธีการสอนที่ดีทำให้นักเรียนรู้จักรูปแบบ ฉันทลักษณ์ และข้อบังคับของกลอนแปด รู้จักสร้างคำใหม่ให้สัมผัสช่วยฝึกสมอง ในการเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น ฝึกทักษะการคิดคล่องความสามารถในการคิดทักษะการพูด ทักษะการสังเกต ให้หัดเปรียบเทียบ เชื่อมโยง ทักษะการแก้ปัญหา การทำงานกลุ่ม ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ในการแสวงหาความรู้ ทักษะการเขียน ความคิดสร้างสรรค์ ดีเยี่มครับ
โดย กุนที กลัดสุข (2012-04-11 12:25:38) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากที่ได้ชมวีดีโอ ศาลากลางน่ายล ของคุณครูระพิน สวนปานในเรื่องการสอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เขียนกลอนแปดแล้วก็ทำให้เกิดแรงบรรดาลใจและแนวคิดดีๆที่จะไปต่อยอดการเรียนการสอนของตัวเองให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น ต้องยอมรับว่าคนที่จะแต่งกลอนได้ถูกต้องและดีนั้นต้องฝึกฝนทักษะการเขียนอย่างสม่ำเสมอ ต้องเป็นคนที่มีคลังคำศัพท์มากพอที่จะเลือกคำเหล่านั้นมาเขียนให้ตรงตามฉันทลักษณ์และความหมาย ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับเด็กๆเลยค่ะ ซึ่งการพานักเรียนออกไปนอกห้องเรียนเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ทำให้นักเรียนเห็นภาพของสิ่งที่จะเขียนเพราะฉะนั้นงานที่เขียนออกมาจึงเป็นเรื่องที่นักเรียนต้องการสื่อออกมา สิ่งที่ได้กลับมาจึงไม่ใช่แค่นักเรียนสามารถแต่งกลอนแปดได้แต่อยู่ที่คุณครูทำให้เด็กๆสามารถทลายกำแพงความรู้สึกว่าการแต่งกลอนแปดยาก เป็นวิธีการสอนที่น่านำไปประยุกต์ใช้จริงค่ะ
โดย วรรณา เกตุแก้ว (2012-04-12 20:51:35) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันเป็นครูสอนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เช่นเดียวกับคุณครูระพิน พบปัญหาในการสอนเขียนบทร้อยกรองมาตลอด เห็นด้วยกับการสอน๔ขั้นตอนของคุณครู โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือขั้นตอนที่สามจัดประสบการณ์ เราต้องจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนสามารถเกิดจินตนาการให้ได้ ชี้นำ แนะนำและนำเสนอความคิดบ้างเพื่อให้ความคิดของเด็กได้แตกออกไปมากๆ ดิฉันคิดว่าคุณครูหลายๆท่านยังมองข้ามเรื่องการฝึกทักษะการคิด โดยเฉพาะการคิดคล่อง เพราะคลังศัพท์จะช่วยให้จินตนาการของเด็กไหลลื่นได้ดี ขอบคุณคุณครูระพินที่จุดประกายความคิดให้นะคะ
โดย จารุวรรณ จันทร์คำ (2012-04-16 09:06:59) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันเป็นครูสอนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 คะ เห็นด้วยกับการสอน 4 ขั้นตอนของคุณครูระพิน จะนำการเรียนการสอนในขั้นที่ 3 ฝึกคำคล้องจองโดยให้เด็กฝึกหาคำคล้องจองหรือคิดเขียนคำคล้องจองจากหนังสือหรือคิดขึ้นมาเองโดยฝึกบ่อยๆ เด็กก็จะเกิดประสบการณ์ เพื่อนำไปแต่งบทร้อยกรองตามหัวข้อหรือเรื่องที่ต้องการจะเขียน โดยดิฉันคิดว่าควรจะเริ่มจากเรื่องที่ใกล้ตัว ขอบคุณคุณครูระพินที่ให้แนวคิดจากการพานักเรียนไปทัศนศักษาดูสถานที่หรือของจริงที่จะทำให้เด็กได้สัมผัสจากการดู การฟัง การอ่าน แล้วนำสิ่งเหล่านั้นมาเขียนจะเห็นได้จากเด็กของคุณครูกระดือรือล้นในการเขียนบทกลอน ดิฉันหวังว่าจะนำแนวคิดจากบทเรียนของคุณครูระพินไปปรับใช้ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของดิฉันคะ :tv07:
โดย นพภา โมรานอก (2012-04-18 23:58:19) [แสดงความคิดเห็น]
คลิปการสอนครูระพิน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี เป็นตัวอย่างในการสอนการแต่งกลอนให้กับเด็กๆได้ง่ายขึ้น ทำให้เด็กไม่เบื่อหน่าย โดยมีการสอนอย่างเป็นขั้นตอน โดยสอนจากง่ายไปหายาก แสดงให้เห็นว่าเป็นวิธีการสอนที่ดีทำให้นักเรียนรู้จักรูปแบบ ฉันทลักษณ์ และข้อบังคับในการเขียนบทร้อยกรองกลอนแปดได้อย่างแม่นยำ โดยให้นักเรียนรู้จักสร้างคำใหม่ให้สัมผัสจะช่วยให้นักเรียนฝึกสมอง เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น ฝึกทักษะการคิดคล่องความสามารถในการคิดทักษะการพูด ทักษะการสังเกต เปรียบเทียบ เชื่อมโยง มีการให้นักเรียนได้ สร้างความรู้ องค์ความรู้ด้วยตัวเอง ในการออกไปนอกสถานที่ ถือว่าเป็นเทคนิค ที่จะสร้างความรู้ให้กับเด็กนักเรียนเป็นอย่างดี
โดย สำราญ วิ่งแข็ง (2012-04-19 12:55:00) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันนางสมใจ ภักดีรุจีรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านโคกสิเหรง สอนวิชาภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งปัญหา ที่พบคือ นักเรียน เป็นนักเรียนอิสลามล้วนทำให้เด็กด้อยในวิชาภาษาไทย กานที่ได้ชมคลิปของคุณครูระพิน สวนปาน รร.อนุบาลนนทบุรี จ. นนทบุรี สามารถ นำมาประยุกต์ในการสอนให้นักเรียนแต่งกลอน โดยสอนให้เด็กเรียนรู้จักรูปแบบ ฉันทลักษณ์ และข้อบังคับ โดยใช้สื่อเพื่อให้เด็กเกิดความสนใจและจดบันทึกเพื่อให้จดจำ คะ
โดย สมใจ ภักดีรุจีรัตน์ (2012-04-19 13:24:20) [แสดงความคิดเห็น]
บทร้อยกรองต้องมีขั้นตอนในการสร้างบทร้อยกรองจึงจะได้บทร้อยกรองที่ดีและถูกต้องตามฉันทลักษณ์
โดย เกษมา อินทร์สว่าง (2012-04-20 09:39:27) [แสดงความคิดเห็น]
วิธีการสอนของครูระพิน สวนปาน เป็นวิธีการสอนที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ซึ่งการแต่งกลอนนั้นเป็นเรื่องที่ยากพอสมควร สำหรับเด็กนักเรียน คุณครูมีวิธีการสอนเพื่อให้นักเรียนรู้จักรูปแบบ ฉันทลักษณ์ และข้อบังคับของกลอนแปด รู้จักสร้างคำใหม่ให้สัมผัสซึ่งช่วยให้นักเรียนฝึกสมอง เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น ฝึกทักษะการคิดคล่องความสามารถในการคิดทักษะการพูด ทักษะการสังเกต เปรียบเทียบ เชื่อมโยง มีการให้นักเรียนได้ สร้างความรู้ องค์ความรู้ด้วยตัวเอง ในการออกไปนอกสถานที่ ถือว่าเป็นเทคนิค ที่จะสร้างความรู้ให้กับเด็กนักเรียนเป็นอย่างดี ขอชื่นชมค่ะ
โดย สำเนียง คำแก้ว (2012-04-25 12:35:56) [แสดงความคิดเห็น]
น่าสนใจมากๆๆ จากการที่ชมคลิปของครูระพิน สวนปาน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี จังหวัดนนทบุรีทำให้เห็นว่า ในการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะถ้าเรามีกระบวนการจัดการเรยนการสอนที่ไม่ดีก็มีผลกระทบต่อนักเรียน คลิปการสอนของครูระพินเป็นประโยชน์มาก นำไปใช้ในการสอนได้ดีเลยค่ะ ทำให้เด็กไม่เบื่อหน่าย โดยมีการสอนอย่างเป็นขั้นตอน โดยสอนจากง่ายไปหายาก แสดงให้เห็นว่าเป็นวิธีการสอนที่ดีทำให้นักเรียนรู้จักรูปแบบ ฉันทลักษณ์ :tv10:
โดย สิรินันท์ ฤทธิ์บำรุง (2012-04-29 20:06:01) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันต้องขอขอบคุณครูระพิน สวนปาน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี จังหวัดนนทบุรีทำให้เห็นว่าการจัดการเรียนการสอนเรื่องกลอน แปด ของคุณครูนั้นมีขั้นตอนที่เริ่มจากง่ายไปหายากคือการศึกษาตัวอย่าง รูปแบบฉันทลักษณ์ ข้อบังคับชองกลอนแปด การสร้างคำใหม่ มีการจัดกิจกรรมกลุ่มและสิ่งที่เกิดประกายความคิดคือการศึกษานอกสถานที่เป็นสิ่งที่น่าสนใจและเด็กเกิดการเรียนรู้ มีทักษะการสังเกต การเชื่อมโยง ขอขอบคุณคุณครูมากจะนำไปใช้ :tv15: :tv10:
โดย ทิวาห์ ปลั่งดี (2012-05-07 19:05:51) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนของครูระพิน ส่วนปานโรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ในการจัดการเรียนการสอน ให้นักเรียน มีความสำคัญเป็นอย่างมาก มีขั้นตอนการสอน เพื่อให้นักเรียนรู้จักรูปแบบ ฉันทลักษณ์ มีข้อบังคับของกลอนแปด รู้จักสร้างคำใหม่ มีรูปแบบและหลักเกณฑ์ ตัวอย่าง และการสอนโดยมีขั้นตอน โดยสอนจากยากไปหาง่าย นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจการเรียนการสอน มีทักษะ สัง้กต การเรียนการสอนนักเรียนมีบรรยากาศท่ีสนุกสนานในการเรียน :tv02: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย ประภารัตน์ เกื้อธวัชเกียรติ (2012-07-27 12:34:15) [แสดงความคิดเห็น]
ครูระพิน สวนปาน ใช้วิธีการสอนที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของเด็ก โดยเฉพาะการแต่งกลอนนั้นเป็นเรื่องที่ยากพอสมควร สำหรับเด็กนักเรียน คุณครูมีวิธีการสอนเพื่อให้นักเรียนรู้จักรูปแบบ ฉันทลักษณ์ และข้อบังคับของกลอนแปด รู้จักสร้างคำใหม่ให้สัมผัสซึ่งช่วยให้นักเรียนฝึกสมอง เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น ฝึกทักษะการคิดคล่องความสามารถในการคิดทักษะการพูด ทักษะการสังเกต เปรียบเทียบ เชื่อมโยง มีการให้นักเรียนได้ สร้างความรู้ องค์ความรู้ด้วยตัวเอง ในการออกไปนอกสถานที่ ถือว่าเป็นเทคนิค ที่จะสร้างองค์ความรู้ให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดี :tv15: :tv17:
โดย อทิตญา น้อยนำใส (2012-08-01 21:30:29) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ชมเทคนิคการสอนของคุณครูระพิน นวลปานแล้ว เป็นเทคนิคการสอนเรื่องการแต่งคำประพันธ์ ประเภทกลอนแปด ที่แปลกแตกต่าง เป็นเทคนิควิธีการที่ดีมากค่ะ โดยให้นักเรียนได้เรียนรู้จากของจริงผ่านวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้นักเรียนรู้จักสร้างคำใหม่ด้วยตนเอง ดีกว่าที่ครูคิดคำให้ ทำให้การเรียนการสอนเรื่องการแต่งคำประพันธ์นั้นไม่น่าเบื่อ นักเรียนสนุก ชื่นชอบ อยากจะเรียน บรรยากาศในการเรียนไม่ตึงเครียดสามารถนำไปเป็นแนวการสอน
โดย นาตยา คุปกุลกานท์ (2012-08-05 12:48:34) [แสดงความคิดเห็น]
จริงๆ แล้วการเขียนกลอนแปดเป็นสิ่งที่ไม่ยาก แต่นักเรียนส่วนใหญ๋มักมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการเขียนกลอนแปด มีคำกล่าวว่าเด็กไทยมองการเขียนอ่านกลอนเหมือนยาขม ในการที่จะทำให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดียิ่งขึ้นต้องเริ่มจากผู้สอน ผู้สอนควรมีทัศนคติแง่บวกต่อการอ่านเขียนกลอน รวมถึงการสอน ผู้สอนควรบอกตนเองว่าสอนอย่างมีความสุข การเขียนกลอนแปดก็เป็นสิ่งที่มีความสุขและง่ายที่จะเขียน และถ่ายทอดความรู้สึกนั้นผ่านกิจกรรมการเรียนการสอน
นักเรียนควรมีความรู้พื้นฐานที่จำเป็นเกี่ยวกับการเขียนกลอนแปด เช่น เสียงวรรณยุกต์ และคำสัมผัส
โดย สมจิตต์ ตุนา (2012-10-03 10:49:08) [แสดงความคิดเห็น]
ได้เรียนรู้เทคนิคการแต่งคำประพันธ์กลอนแปดจากคุณครูระพินแล้ว ยอมรับว่าสุดยอด โดยเฉพาะการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงสามารถทำให้ผู้เรียนเกิดความคิดเกิดการสรรคสร้างคำได้ดีกว่าที่อยู่ในห้องเรียน เคยใช้เทคนิคแบบคุณครูเหมือนกัน แต่ไม่ได้นำนักเรียนออกนอกสถานที่ เพียงแต่ให้นั่งริมขอบสระมองดูธรรมชาติในโรงเรียน ดูปลา ดูนก ดูแมลงและอื่นๆ ปรากฎว่านักเรียนทำไดีดีเช่นกัน ขอบคุณคุณครูมากๆที่จุดประกายให้ครูไทยได้เรียนรู้
โดย ชลดา มาลาพันธ์ (2012-10-07 20:28:38) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv