thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 3490
Rate :
 3
ความยาว : 14.05 นาที | Online : 2012-01-19  
    วงล้อผันคำ คุณครูผาณิต อาจภักดี  
    สร้างการจดจำ และสร้างความเข้าใจในความหมายภาษาไทยอย่างถูกต้อง ผ่านกิจกรรม และสื่อการสอนที่น่าสนใจ ของคุณครูผาณิต อาจภักดี โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว จ.สุรินทร์ โดยใช้ "วงล้อผันคำ" มาเป็นสื่อการสอนเรื่องมาตราตัวสะกด ช่วยในเรื่องการเขียนแต่งประโยคให้เป็นเรื่องราว ซึ่งเป็นสื่อการสอนที่นำแผ่น CD มาสร้างเป็นวงล้อสอนเรื่องมาตราตัวสะกด  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

สนุกกับภาษาไทย อ. รัชเก้า ลิ้มลิขิตอักษร
แนะเทคนิคการแก้ปัญหาความเบื่อหน่ายของเด็กๆ ที่มีกับเนื้อหาวิชาภาษาไทย ของ อาจารย์ รัชเก้า ลิ้มลิขิตอักษร โรงเรียน เทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก จังหวัดเพชรบุรี เพิ่มเติม

อักษรสูงกับการผันวรรณยุกต์ด้วยนิ้วมือวิเศษ อ.ยุวดี นุชทรัพย์ รร.วัดปากน้ำฝั่งเหนือ
การผันวรรรณยุกต์อักษรกลาง สูง และต่ำ เป็นบทเรียนภาษาไทยที่ค่อนข้างยาก ชมเทคนิคการสอน ด้วยการใช้สื่อ "นิ้วมือวิเศษ" เพิ่มเติม

สอนซ้ำ ย้ำทวน เรื่องสระอา อ. จารุพรรณ ประดับหยิ่ว (ฉบับเต็ม)
การแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ โดยให้เด็กคิดเป็นภาพ และหยิบแผนภูมิภาพ บัตรคำมาสอนเพื่อ ย้ำและทบทวนความรู้ เพิ่มเติม

ห้องเรียนมีชีวิต อ.สุขพงศ์ ทัศนกูลกิจ รร.วัดฉัตรแก้วจงกลณี (ฉบับเต็ม)
อีกหนึ่งเทคนิคการสอนภาษาไทยด้วยกิจกรรมมากมาย ของ อ.สุขพงศ์ ทัศนกูลกิจ ประตูสู่คำ , บุฟเฟ่ต์คำ , ขั้นบันได เน้นให้เกิดความสนใจ และ เข้าใจบทเรียนกันง่ายๆ เพิ่มเติม

นิทานสระ อ.ยุวดี นุชทรัพย์ รร.วัดปากน้ำฝั่งเหนือ (ฉบับเต็ม)
เมื่อครูพบว่าการสอนเรื่องสระ ยากกว่าการสอนเรื่องพยัญชนะ จึงคิดค้นสื่อการสอนชุด นิทานสระ และกิจกรรมเสริมอีกมากมาย ทำให้เด็ก ๆ จดจำสระในแบบของพวกเขาได้ เพิ่มเติม

 
 
กิจกรรมวงล้อผันคำเป็นสื่อการเรียนการสอนที่ดี โดยเฉพาะในระดับชั้นประถม จะนำมาประยุกต์ในการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในนิทานจากคำพื้นฐาน ขอขอบพระคุณที่ขอยกย่องครูที่ไม่มีการหยุดนิ่งที่จะคิด และสร้างสื่อให้นักเรียนเปแ็นการส่งเสริมให้เด็กอ่านคล่องเชียนคล่องมากขึ้น :tv15: :tv15:
โดย สายฝน ศรีสุวรรณ (2012-01-22 15:24:33) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากที่ได้รับชม คลิปเรื่อง วงล้อผันคำ ของคุณครูผาณิต อาจภักดี แล้วมีความรู้สึกว่าเป็นสื่อที่น่าสนใจและประหยัดเงินในการสร้างสื่อค่ะ เพราะเราสามารถใช้วัสดุใกล้ตัวมาใช้ให้เกิดประโยชน์แทนที่จะทิ้งให้เป็นขยะ และยังทำให้การเรียนสนุกสนานมากขึ้น เพราะเด็กไม่ต้องดูแต่อักษรในตำรา แต่ดูได้จากสงล้อผันคำ และในวงล้อก็ทำให้เด็กสามารถผันคำได้หลากลาย ดิฉันคิดว่าะนำไปประยุกต์กับวิชาคอมพิวเตอร์ค่ะ ขอบคุณสำหรับการสร้างสรรค์สิ่งดีๆค่ะ
โดย โยษิตา ลีวรรณ (2012-01-23 22:36:45) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากที่ได้รับชม คลิปเรื่อง วงล้อผันคำ ของคุณครูผาณิต อาจภักดี แล้วมีความรู้สึกว่าเป็นสื่อที่น่าสนใจและประหยัดเงินในการสร้างสื่อค่ะ เพราะเราสามารถใช้วัสดุใกล้ตัวมาใช้ให้เกิดประโยชน์แทนที่จะทิ้งให้เป็นขยะ และยังทำให้การเรียนสนุกสนานมากขึ้น เพราะเด็กไม่ต้องดูแต่อักษรในตำรา แต่ดูได้จากสงล้อผันคำ และในวงล้อก็ทำให้เด็กสามารถผันคำได้หลากลาย ดิฉันคิดว่าะนำไปประยุกต์กับวิชาคอมพิวเตอร์ค่ะ ขอบคุณสำหรับการสร้างสรรค์สิ่งดีๆค่ะ
โดย โยษิตา ลีวรรณ (2012-01-23 22:36:48) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมวงล้อผันคำเป็นสื่อการเรียนการสอนที่ดี หลังจากที่ได้รับชม แล้วมีความรู้สึกว่าเป็นสื่อที่น่าสนใจและประหยัดเงินในการสร้างสื่อค่ะ เพราะเราสามารถใช้วัสดุใกล้ตัวมาใช้ให้เกิดประโยชน์แทนที่จะทิ้งให้เป็นขยะ และยังทำให้การเรียนสนุกสนานมากขึ้น เพราะเด็กไม่ต้องดูแต่อักษรในตำรา แต่ดูได้จากวงล้อผันคำ และในวงล้อก็ทำให้เด็กสามารถผันคำได้หลากหลาย ดิฉันคิดว่า จะนำไปประยุกต์ใช้ค่ะ ขอบคุณสำหรับการสร้างสรรค์สิ่งดีๆ
โดย จันทร์ทิพย์ บัวเคน (2012-01-24 18:54:21) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมคุณครูผาณิต อาจภักดีค่ะ สำหรับความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตสื่อการเรียนการสอนชุดนี้ ถูกใจมาก เพราะเป็นการผลิตสื่อที่นักเรียนสามารถมีส่วนร่วมตั้งแต่การจัดหาหรือจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ การผลิต และการใช้เพื่อการเรียนรู้ ขอบอกว่าชม คลิปเรื่อง วงล้อผันคำ ของคุณครูผาณิต อาจภักดีนี้ ประมาณ 4 - 5 รอบ เพราะชอบในรูปแบบการจัดการเรียนรู้อย่างมาก และจะนำไปประยุกต์ใช้กับนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ที่ห้องเรียน ซึ่งมีจำนวนมาก..ขอบคุณค่ะ
โดย จันทรพร มุธิตา (2012-01-27 10:47:58) [แสดงความคิดเห็น]
สื่อของคุณครูดีมากค่ะ สามารถทำใด้เด็กเข้าใจได้ดี ครูได้ทำให้ดิฉันได้แนวคิดใหม่ได้เยอะ ในการสอนภาษาไทย
โดย สุภัทรา เอี่ยมเจริญศักดิ์ (2012-01-27 14:20:28) [แสดงความคิดเห็น]
ครูมีสื่อการสอนที่ดีมากค่ะ เป็นสื่อที่ดีมากๆๆค่ะ เพราะมาตราตัวสะกดเป็นสิ่งที่ยาก แตคุณครูได้มีสื่อที่ทำให้นักเรียนเข้าใจง่าย
โดย สุภัทรา เอี่ยมเจริญศักดิ์ (2012-01-27 14:23:49) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15: สื่อวงล้อผันคำ เป็นสื่อที่นักเรียนมีส่วนร่วม
ในการใช้ ทำให้ความรู้ที่ได้รับตกตะกอนจนเด็กจดจำได้อย่างถาวร คุณครูมีความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตสื่ออย่างดีเยี่ยม ขอชื่นชมและขอนำไปปรับประยุกต์ใช้กับเด็กต่อไปด้วยค่ะ
โดย ดรุณี แก้วสุข (2012-01-29 10:42:15) [แสดงความคิดเห็น]
สื่อวงล้อผสมคำ เป็นสื่อที่นักเรียนมีส่วนร่วมในการผลิต เด็กได้ใช้ประสาททุกส่วนทำให้เกิดการจำจดดีขึ้น นักเรียนสามารถสร้างคำใหม่ได้เอง นำมาแต่งประโยค และเขียนเป็นเรื่องราวในเชิงสร้างสรรค์ คิดว่าจะนำไปปรับใช้กับเด็กที่อ่านหนังสือไม่ได้ นำไปทำรูปสระในการผสมคำ เพื่อให้เด็กชั้นป.๓ ที่ไม่รู้จักสระ ขอชื่นชมคุณครูมากๆ
โดย วราภรณ์ คำวังพฤกษ์ (2012-01-29 21:14:12) [แสดงความคิดเห็น]
ได้นำสื่อของคุณครูไปปรับใช้กับเด็ก ป. 1 แล้วค่ะ ขอบคุณมากค่ะ แล้วจะนำไปประยุกต์ใช้กับวิชาคณิตศาสตร์
โดย วารุณี จำนงค์ถ้อย (2012-01-31 19:25:56) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนโดยใช้วงล้อผันคำสำหรับเด็กประถมศึกษานั้นถือว่าเป็นสื่อการสอนที่มีประโยชน์มากค่ะ และเด็ฏสามารถนำไปใช้ได้ง่าย น่าสนใจและครูก็ยังจัดกิจกรรมให้เด็กได้เล่นลงล้อผันคำ โดยใช้วัสดุที่หาได้ง่าย ๆ ใกล้ตัว และให้เด็กได้ทำสื่อ ติดสื่อเหล่านั้นเป็นการให้เด็กไดมีส่วนร่วมในกิจกรรมได้เป็นอย่างดี การสอนแค่ในห้องโดยปราศจากสื่อการสอนทำให้เด็กน่าเบื่อ เมื่อมีวงล้อผันคำมาช่วยในการสอน คิดว่าจะทำให้เด็กสามารถสะกดคำได้ตามมาตราที่ครูกำหนดได้อย่างถูกต้องมากขึ้น
โดย ธิดาพร เครือวงค์ (2012-02-06 10:45:32) [แสดงความคิดเห็น]
สื่อวงล้อผสมคำ เป็นการใช้วัสดุใกล้ตัวมาทำเป็นสื่อและสามารถทำได้ง่าย ขณะนักเรียนเรียนรู้เกิดการเรียนรู้หลายประสาทสัมผัส นอกจากจะใช้ในวิชาภาษาไทยแล้วยังสมามารถใช้ได้กับวิชาอื่นๆอีกได้ค่ะ ขอชื่นชมในการวางแผนการใช้สื่อค่ะ
โดย อรัญญา เชียงเงิน (2012-02-14 21:48:27) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมวงล้อผันคำเป็นสื่อการเรียนการสอนที่ดี หลังจากที่ได้รับชม แล้วมีความรู้สึกว่าเป็นสื่อที่น่าสนใจและประหยัดเงินในการสร้างสื่อค่ะ เพราะเราสามารถใช้วัสดุใกล้ตัวมาใช้ให้เกิดประโยชน์แทนที่จะทิ้งให้เป็นขยะ และยังทำให้การเรียนสนุกสนานมากขึ้น ขอขอบพระคุณที่ขอยกย่องครูที่ไม่มีการหยุดนิ่งที่จะคิด และสร้างสื่อให้นักเรียนเป็นการส่งเสริมให้เด็กอ่านคล่องเชียนคล่องมากขึ้น
โดย กัญญ์ชิสา พานทอง (2012-02-19 22:14:28) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมในตัวคุณครูผาณิต อาจภักดี ท่านมีวิธีคิดอย่างสรางสรรค์ในการนำแผ่นซีดีเก่ามาประยุกต์เป็นสื่อการสอนที่มีคุณค่า และน่าสนใจ นำมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยได้อย่างสนุกสนาน บรรยากาศในห้องเรียนของคุณครูเมไปด้วยสื่อการเรียนการสอนที่น่าสนใจ นักเรียนเรียนรู้ด้วยความสนใจ และสนุกสนาน เด็กมีทักษะในการทำงาน เรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นระบบกลุ่ม กล้าแสดงออก นำเสนอผลงานอย่างมั่นใจ ใช้ภาษาอย่างถูกต้องชัดเจน เป็นชั่วโมงสอนที่เต็มไปด้วยมวลประสบการณ์มาก ๆค่ะ
โดย อุดร วิชัยวงษ์ (2012-02-26 17:45:19) [แสดงความคิดเห็น]
สื่อที่เรียกว่า วงล้อผันคำ ของคุณครูผาณิต อาจภักดี เป็นสื่อง่าย ๆ ที่ใช้ประกอบการสอนได้ผลมากที่สุด น่าชื่นชม คิดว่าจะต้องนำวิธีการสร้างสื่อและเทคนิคการสอนของท่านไปใช้ในการจ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ในเรื่องการสะกดคำ ในเรื่องมาตราตัวสะกดในชั้นเรียนของตนเอง เพราะสื่อฯนี้ช่วยให้นักเรียนสามารถจดจำและสร้างความเข้าใจในความหมายของคำนำมาแต่งประโยคให้เป็นเรื่องราวได้อย่างน่าสนุก
โดย ศศิธร สุตานันท์ (2012-03-01 14:14:09) [แสดงความคิดเห็น]
น่าสนใจมาก เป็นสื่อที่ทำได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก ขอชื่นชมคะ จะนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอนคะ :tv18:
โดย ชนินทร์วลัย ธรรมขันธ์ (2012-03-04 10:56:03) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมวงล้อผันคำเป็นสื่อการเรียนการสอนที่ดี หลังจากที่ได้รับชม แล้วมีความรู้สึกว่าเป็นสื่อที่น่าสนใจและประหยัดเงินในการสร้างสื่อค่ะ เพราะเราสามารถใช้วัสดุใกล้ตัวมาใช้ให้เกิดประโยชน์แทนที่จะทิ้งให้เป็นขยะ และยังทำให้การเรียนสนุกสนานมากขึ้น เพราะเด็กไม่ต้องดูแต่อักษรในตำรา แต่ดูได้จากวงล้อผันคำ และในวงล้อก็ทำให้เด็กสามารถผันคำได้หลากหลาย ดิฉันคิดว่า จะนำไปประยุกต์ใช้ค่ะ ขอบคุณสำหรับการสร้างสรรค์สิ่งดีๆ
โดย เจนจิรา แก้วมนูญ (2012-03-09 14:54:10) [แสดงความคิดเห็น]
ข้าพเจ้ากำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ จากที่ข้าพเจ้าได้ศึกษาและชมคลิปนี้ทำให้ข้าพเจ้าเห็นกิจกรรมวงล้อผันคำเป็นสื่อการเรียนการสอนที่ดี หลังจากที่ได้รับชม แล้วมีความรู้สึกว่าเป็นสื่อที่น่าสนใจและประหยัดเงินในการสร้างสื่อค่ะ เพราะเราสามารถใช้วัสดุใกล้ตัวมาใช้ให้เกิดประโยชน์แทนที่จะทิ้งให้เป็นขยะ และยังทำให้การเรียนสนุกสนานมากขึ้น ขอขอบพระคุณที่ขอยกย่องครูที่ไม่มีการหยุดนิ่งที่จะคิด และสร้างสื่อให้นักเรียนเป็นการส่งเสริมให้เด็กอ่านคล่องเชียนคล่องมากขึ้น และข้าพเจ้าจะนำคลิปนี้ไปบูรณาการกับสาขาของข้าพเจ้าให้ดีที่สุด
โดย นิลเนตร ไขศรี (2012-03-09 19:57:05) [แสดงความคิดเห็น]
ข้าพเจ้ากำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ปีที่ ๒ หลังจากที่ชมคลิปของคุณครูทำให้ข้าพเจ้าเห็นถึงกิจกรรมวงล้อผันคำเป็นสื่อการเรียนการสอนที่ดีข้าพเจ้าชื่นชอบสื่อการสอนของคุณครูผาณิต อาจภักดี มากคะเพราะทำให้เด็กมีความกระตือรือร้นในการเรียนในชั้นเรียนมากขึ้น และสื่อการสอนของคุณครูก็เป็นวัสดุใกล้ตัว หาง่ายและนำของเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นสื่อการสอนได้และนำมาใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดีนำมาเป็นสื่อการสอนภาษาไทยได้ดีมาก
โดย อรษา แดงรัตน์ (2012-03-13 21:24:53) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ข้าพเจ้าได้ดูการสอนวิชาภาษาไทย ของ คุณครูผาณิต อาจภักดี เรื่องกิจกรรมวงล้อผันคำเป็นสื่อการเรียนการสอน ที่ดี หลังจากที่ได้รับชม แล้วมีความรู้สึกว่าเป็นสื่อที่น่าสนใจและประหยัดเงินในการสร้างสื่อเพราะเราสามารถใช้วัสดุใกล้ตัวมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้และเราสามารถนำเอาหลักการสอนการทำสื่อไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนได้และเป็นเทคนิคการสอนอีกอย่างหนึ่งที่เนคสื่อการเรียนการสอนทำให้เด็กได้เข้าใจดีในการเรียน
โดย รัตติการณ์ (2012-03-14 15:48:49) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ข้าพเจ้าได้ดูการสอนวิชาภาษาไทย ของ คุณครูผาณิต อาจภักดี เรื่องกิจกรรมวงล้อผันคำเป็นสื่อการเรียนการสอน ที่ดี หลังจากที่ได้รับชม แล้วมีความรู้สึกว่าเป็นสื่อที่น่าสนใจและประหยัดเงินในการสร้างสื่อเพราะเราสามารถใช้วัสดุใกล้ตัวมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้และเราสามารถนำเอาหลักการสอนการทำสื่อไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนได้และเป็นเทคนิคการสอนอีกอย่างหนึ่งที่เนคสื่อการเรียนการสอนทำให้เด็กได้เข้าใจดีในการเรียน
โดย รัตติการณ์ (2012-03-14 15:48:51) [แสดงความคิดเห็น]
จากการดูโทรทัศน์ครูในส่วนของคลิปในรายวิชาภาษาไทยที่มีชื่อว่า วงล้อผันคำโดยคุณครูผานิต อาจภักดี ซึ่งในขณะนี้ข้าพเจ้ากำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาภาษาไทย ของมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี เมื่อข้าพเจ้าได้รับชมแล้วมีความคิดเห็นที่ว่า การสอนวิชาภาษาไทยของคุณครูผานิต อาจภักดี ในหัวข้อของการสอนมาตราตัวสะกด ที่นำเอาแผ่นซีดีมาจัดทำเป็นสื่อการสอนประกอบ ช่วยทำให้เด็กมีความเข้าใจในเรื่องของการเขียน แต่งประโยคให้เป็นเรื่องราว ทำให้เด็กเกิดความสนุกสนานและเด็กได้เกิดการเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆ ตัวสะกด ฝึกแต่งประโยค และฝึกการใช้ พจนานุกรมและยังมีความสนุกสนานจากเพลงที่มาช่วยในการเรียนรู้และจดจำมาตราตัวสะกดแม่ต่างๆ ทำให้ข้าพเจ้าสามารถเลือกนำไปเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนในอนาคตได้เป็นอย่างดี
โดย นิรวรรณ หิ้นเตี้ยน (2012-03-14 17:25:10) [แสดงความคิดเห็น]
จากที่ได้ดูวีดีโอนี้ปัญหาเกิดจากเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยครูควรที่จะเน้นส่วนตรงนี้ให้มากๆกว่าเดิม เพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาการที่ดีขึ้น ส่วนอีกปัญหาจะเป็นในส่วนของในเรื่องตัวสะกด โดยเด็กนักเรียนยังใช้ตัวสะกดไม่ถูกต้อง โดยครูจะต้องมีการสอนที่ทำให้เด็กอยากที่จะเรียนรู้และเรียนรู้อย่างไม่น่าเบื่อ โดยครูควรที่จะนำสื่อมาช่วยประกอบในการเรียนการสอนด้วย เพื่อให้เด็กเกิดการกระตือรือร้นที่จะเรียนมากขึ้น โดยสื่อนั้นๆจะต้องทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่ดีขึ้นด้วย ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้นและทำให้การเรียนของเด็กนั้นไม่น่าเบื่ออีกต่อไป
โดย นฤมล คุ้มตลอด (2012-03-14 20:29:10) [แสดงความคิดเห็น]
จากที่ดิฉันได้ชมวิดิโอ เรื่อง วงล้อผันคำแล้ว ของอาจารย์ผาณิต อาจภักดี ครูผู้สอนโรงเรียนบ้านเกาะแก้ว จ.สุรินทร์ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนหลากหลายที่มาเรียนรวมกัน รวมไปถึงเด็กพิการที่นั่งรถเข็น ซึ่งอาจารย์ท่านนั้นเห็นว่าปัญหาเด็กอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้นั้นไม่ใช่ปัญหาสำคัญ แต่ปัญหาที่สำคัญ คือ เด็กนั้นไม่สามารถนำความรู้เดิมที่เรียนมานำมาใช้ได้ แต่ปัญหาที่สำคัญที่การสอน คือ การที่เด็กนั้นไม่สามารถผันอักษรได้ ทำให้วันหนึ่งอาจารย์ท่านได้คิดสื่อขึ้นมา ชื่อว่า วงล้อผันคำ ซิึ่งทำมาจากแผ่นซีดีเก่าๆ ซึ่งวิธีนี้ทำให้เด้กนั้นสามารถผันอักษรได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้เด็กได้เกิดความคิดใหม่ในการสร้างคำใหม่ๆขึ้นมาอีกด้วย
โดย วราภรณ คีรีนิล (2012-03-14 23:18:18) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันนางสาวปิยนุช แซ่หลาย นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ค.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้เรียนวิชาหลักการจัดการเรียนรู้ ซึ่งมี ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิสูงเนิน เป็นอาจารย์ประจำวิชา อาจารย์ได้แนะนำว่าให้ลองเข้ามาศึกษาเทคนิคการสอนดีดีในเว็บไซต์ทีวีครู แล้วดิฉันก็ได้มาพบว่าการสอนของครูผาณิต อาจภักดี ซึ่งท่านจะต้องสอนทั้งเด็กปกติและเด็กที่มีสภาวะไม่เหมือนเด็กปกติ แต่อาจารย์ก็ไม่ละทิ้งเด็กนักเรียนกลุ่มนั้นซึ่งเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมมากคะ นอกจากนั้นท่านยังพยายามคิดวิธีแก้ไขปัญหาที่เด็กอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ จดจำไม่ได้เท่าที่ควร ด้วยวิธีสอนโดยใช้สื่อแผ่น CD มาทำเป็นวงล้อคำ ซึ่งทำให้เด็กๆมีความกระตือรือร้นที่จะเรียน และอยากทำกิจกรรมต่างๆมากขึ้น นับว่าเป็นการสอนที่ดีและสมควรนำไปเป็นต้นแบบของการสอนเด็กนักเรียนต่อไปค่ะ
โดย ปิยนุช แซ่หลาย (2012-03-15 01:29:35) [แสดงความคิดเห็น]
จาการชมคลิปวีดิโอ.....วงล้อผันคำ ของคุณครูผาณิต อาจภักดี แล้ว เกิดประทับใจ เพราะท่านใช้วิธีสร้างการจดจำ และสร้างความเข้าใจในความหมายภาษาไทยอย่างถูกต้อง ให้เด็กนักเรียนผ่านกิจกรรม และใช้สื่อการสอนที่น่าสนใจคือ โ€œวงล้อผันคำโ€ มาเป็นสื่อการสอนเรื่องมาตราตัวสะกด ช่วยในเรื่องการเขียนแต่งประโยคให้เป็นเรื่องราว ซึ่งเป็นสื่อการสอนที่นำแผ่น CD มาสร้างเป็นวงล้อสอนเรื่องมาตราตัวสะกด เหมาะแก่การเป็นแบบอย่างต่อไป
โดย นางสาวรุ่งนภา เพชรกำเนิด (2012-03-15 10:29:06) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมวงล้อผันคำเป็นสื่อการเรียนการสอนที่ดี หลังจากที่ได้รับชม แล้วมีความรู้สึกว่าเป็นสื่อที่น่าสนใจและประหยัดเงินในการสร้างสื่อค่ะ เพราะเราสามารถใช้วัสดุใกล้ตัวมาใช้ให้เกิดประโยชน์แทนที่จะทิ้งให้เป็นขยะ และยังทำให้การเรียนสนุกสนานมากขึ้น ขอขอบพระคุณที่ขอยกย่องครูที่ไม่มีการหยุดนิ่งที่จะคิด และสร้างสื่อให้นักเรียนเป็นการส่งเสริมให้เด็กอ่านคล่องเชียนคล่องมากขึ้น :tv07:
โดย นางสาวอังคณา จีนฉิ้ม (2012-03-15 10:31:21) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณ คุณครูผาณิต อาจภักดี ที่จัดกิจกรรมการสอนได้น่าสนใจ และมีประสิทธิภาพมาก ๆ ครับ วงล้อผันคำสามารถสร้างการจดจำ และสร้างความเข้าใจในความหมายภาษาไทยอย่างถูกต้อง ผ่านกิจกรรม และสื่อการสอนที่น่าสนใจ ของคุณครูผาณิต อาจภักดี โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว จ.สุรินทร์ โดยใช้ โ€œวงล้อผันคำโ€ มาเป็นสื่อการสอนเรื่องมาตราตัวสะกด ช่วยในเรื่องการเขียนแต่งประโยคให้เป็นเรื่องราว ซึ่งเป็นสื่อการสอนที่นำแผ่น CD มาสร้างเป็นวงล้อสอนเรื่องมาตราตัวสะกด การสอนในชั้นเรียนร่วมนั้น คุณครูต้องใช้พลังงานเยอะเป็นพิเศษ ขอปรบมือให้ครับ
โดย กุนที กลัดสุข (2012-03-15 10:54:25) [แสดงความคิดเห็น]
วงล้อผันคำนับว่าเป็นสื่อการเรียนที่ดีเหมาะสมและเป็นการนำวัสดุเหลือใช้มาใช้ให้เกิดคุณค่า ลดโลกร้อนได้และที่สำคัญเด็กมีส่วนร่วมในการผลิต การใช้ มีการแสดงออกทั้งการอ่าน การเขียน การนำเสนอ การคิด ครบทุกกระบวนการทางภาษาอีกทั้งได้ทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม ดิฉันจะนำความรู้เรื่องนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
โดย สุพรรณี มีภูเวียง (2012-03-16 18:16:17) [แสดงความคิดเห็น]
สื่อของคุณครูผาณิต อาจภักดี น่าสนใจมากๆ ค่ะ สามารถดึงดูดความสนใจได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะ :tv15:
โดย สุชาดา พิศาล (2012-03-20 21:54:14) [แสดงความคิดเห็น]
วงล้อผันคำ คุณครูผาณิต อาจภักดี
สร้างการจดจำ และสร้างความเข้าใจในความหมายภาษาไทยอย่างถูกต้อง ผ่านกิจกรรม และสื่อการสอนที่น่าสนใจ ของคุณครูผาณิต อาจภักดี โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว จ.สุรินทร์ โดยใช้ โ€œวงล้อผันคำโ€ มาเป็นสื่อการสอนเรื่องมาตราตัวสะกด ช่วยในเรื่องการเขียนแต่งประโยคให้เป็นเรื่องราว ซึ่งเป็นสื่อการสอนที่นำแผ่น CD มาสร้างเป็นวงล้อสอนเรื่องมาตราตัวสะกด สื่อการสอนของอาจารย์น่าสนใจมากค่ะ สามารถนำสิ่งของที่ดูเหมือนไม่มีประโยชน์แล้วเอามาทำให้เกิดประโยชน์แก่เด็กนักเรียนได้ ขอบคุณแรงบันดาลใจที่ดีเช่นนี้ค่ะ
โดย ธันยภรณ์ ต้านคือ (2012-04-06 19:30:33) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมวงล้อผันคำเป็นการฝสมผสาน affection และ cognition เข้ากันได้อย่างดี เพราะไม่เพียงแต่ให้ความสนุกสนานกับผู้เรียนแต่ยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆ ตัวสะกด ฝึกแต่งประโยค และฝึกใช้พจนานุกรม มีการใช้เพลงมาช่วยในการเรียรู้และจดจำตัวสะกดแม่ต่างๆ นอกจากนี้เพลงที่ใช้ยังเป็นทำนองพื้นบ้านที่นักเรียนคุ้นเคยทำให้ยิ่งจำได้ง่ายยิ่งขึ้น มีการปลูกฝังให้นักเรียนใช้พจนานุกรมเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของตัวสะกดและความหมาย ซึ่งเป็นการเสริมสร้างลักษณะนิสัยที่ดีในการเรียนและการใช้ภาษา สื่อที่เรียกว่าวงล้อผันคำได้รับการผลิตขึ้นมาจากการสังเกตลักษณะการเรียนรู้และปัญหาของนักเรียน และนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ค่อนข้างตรงจุด และเหมาะสมกับการเรียนรู้ของนักเรียน
โดย สุภารัตน์ ชาวใต้ (2012-04-08 07:52:37) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมวงล้อผันคำ เป็นกิจกรรมที่ครูผู้สอนจัดกิจกรรรมฝึกทักษะของนักเรียนได้ครบทั้ง ๔ ทักษะ คือฟังพูดอ่าน เขียน
นอกจากนั้นยังได้ฝึกทักษะการคิดสร้างสรรค์จากการเขียนเรื่อง นักเรียนอ่านให้เพื่อนฟัง แล้วช่วยกันเขียนเรื่อง
ครูเปืดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออก เรียนรู้ด้วยตนเอง การนำเสนอหน้าชั้นเรียน ทำให้นักเรียนมีความมั่นใจ กล้าแสดงออก และทุกคนได้แสดงความคิดเห็น การที่นักเรียนได้ค้นคว้าคำจากพจนานุกรมจะทำให้นักเรียนสามารถจดจำคำ และความหมายได้ดี ทุกกิจกรรมเป็นกิจกรรมที่ใช้ประสบการณ์ตรง ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่รวดเร็ว และจดจำได้ดี นำมาประยุกต์ใช้การสอนของตนเองได้เป็นอย่างดี
โดย รัตนา แผ่ทอง (2012-04-08 09:57:12) [แสดงความคิดเห็น]
จากกิจกรรมวงล้อผันคำของคุณครูผาณิต อาจภักดี เป็นสื่อการเรียนการสอนที่ดี หลังจากที่ได้รับชม แล้วข้าพเจ้ามีความรู้สึกว่าเป็นสื่อการเรียนการสอนที่น่าสนใจและประหยัดเงินในการสร้างสื่อค่ะ เพราะว่าสามารถนำวัสดุใกล้ตัวมาใช้ให้เกิดประโยชน์แทนที่จะทิ้งให้เป็นขยะ และยังทำให้การเรียนสนุกสนานมากขึ้น เพราะเด็กไม่ต้องดูแต่อักษรในตำรา แต่ดูได้จากวงล้อผันคำ และในวงล้อก็ทำให้เด็กสามารถผันคำได้หลากหลาย
โดย บุญมา ชุษณะวัคคีย์ (2012-04-13 12:19:22) [แสดงความคิดเห็น]
จากการรับชมโทรทัศน์ครู ในตอนวงล้อผันคำ ของคุณครูผาณิต อาจภักดี ซึ่งสร้างการจดจำ และสร้างความเข้าใจในความหมายภาษาไทยอย่างถูกต้อง ผ่านกิจกรรม และสื่อการสอนที่น่าสนใจ การใช้ โโ‚ฌœวงล้อผันคำโโ‚ฌ มาเป็นสื่อการสอนเรื่องมาตราตัวสะกด ช่วยในเรื่องการเขียนแต่งประโยคให้เป็นเรื่องราว ซึ่งเป็นสื่อการสอนที่นำแผ่น CD มาสร้างเป็นวงล้อสอนเรื่องมาตราตัวสะกด เป็นสื่อการสอนที่ดีเยี่ยมค่ะ ดิฉันเป้นครูสอนภาษาอังกฤษ จะขอนำไอเดียที่สร้างสรรค์ในการสร้างสื่อนี้ไปปรับใช้บ้างนะค่ะ ขอขอบคุณค่ะ
โดย สายทิพย์ เม่นแต้ม (2012-04-17 16:10:15) [แสดงความคิดเห็น]
เมื่อได้ชมรายการโทรทัศน์ครูตอนวงล้อผันคำของคุณครูผาณิต อาจภักดี แล้ว ดิฉันรู้สึกประทับใจมากกับแนวคิดของคุณครู คุณครูเก่งมากเลยค่ะ ที่สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ดีมากๆนี้ขึ้นมา ภายใต้ความคิดที่ว่า สื่อนวัตกรรมที่ดีจะต้องเป็นที่ชื่นชอบของนักเรียนด้วย เมื่อกาลเวลาผ่านไป นวัตกรรมนี้จะต้องทรงคุณค่าอยู่ด้วย ไม่ใช่กลายเป็นเพียงขยะ ที่สำคัญนวัตกรรมของคุณครูยังเป็นวิทยาทานที่มีค่ายิ่งสำหรับดิฉันเพราะทำให้สามารถนำแผ่นซีดีเก่าๆที่มีอยู่ค่อนข้างมากมายนำมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง ดิฉันจะนำมาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนของดิฉันต่อไปนะคะ จะได้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนนักศึกษาต่อๆไปด้วย ขอบพระคุณมากๆสำหรับการจุดประกายความคิดในครั้งนี้ค่ะ ยิ่งไปกว่านั้น คุณูปการที่สำคัญที่สุดคือการสอนเรื่องการสะกดคำให้กับผู้เรียน ดิฉันเองแม้จะมีโอกาสสอนนักศึกษาในระดับ ปวช. ปวส.แล้ว แต่ก็พบปัญหาว่านักศึกษาสะกดไม่เป็น เขียนคำไม่ถูก แม้เพียงคำง่ายๆ เห็นทีว่าจะต้องขออนุญาตนำกระบวนการสอนของคุณครูไปทดลองใช้บ้างนะคะ เห็นว่าเป็นกระบวนการที่ดี เริ่มจากง่ายไปยาก เริ่มจากกลุ่มสู่รายคน เป็นการจูงใจและเสริมสร้างความคุ้นเคยและความมั่นใจให้กับผู้เรียนเป็นอย่างมาก เด็กๆเรียนแบบมีความสุข มีการร้องรำทำเพลง น่าสนุกสนานทีเดียว ขอบพระคุณสำหรับแนวทางและการสร้างแรงบันดาลใจค่ะ :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv18: :tv18: :tv18: :tv18: :tv18:
โดย กีระติกาญน์ มาอยู่วัง (2012-04-18 12:41:28) [แสดงความคิดเห็น]
จากการดูโทรทัศน์ครูในส่วนของคลิปในรายวิชาภาษาไทยที่มีชื่อว่า วงล้อผันคำโดยคุณครูผานิต อาจภักดี แล้ว ดิฉันรู้สึกประทับใจมากกับแนวคิดของคุณครู คุณครูเก่งมากเลยค่ะ ที่สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ดีมากๆนี้ขึ้นมา ภายใต้ความคิดที่ว่า สื่อนวัตกรรมที่ดีจะต้องเป็นที่ชื่นนอกจากนั้นยังได้ฝึกทักษะการคิดสร้างสรรค์จากการเขียนเรื่อง นักเรียนอ่านให้เพื่อนฟัง แล้วช่วยกันเขียนเรื่อง
ครูเปืดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออก เรียนรู้ด้วยตนเอง การนำเสนอหน้าชั้นเรียน ทำให้นักเรียนมีความมั่นใจ กล้าแสดงออก และทุกคนได้แสดงความคิดเห็น การที่นักเรียนได้ค้นคว้าคำจากพจนานุกรมจะทำให้นักเรียนสามารถจดจำคำ และความหมายได้ดี ทุกกิจกรรมเป็นกิจกรรมที่ใช้ประสบการณ์ตรง ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่รวดเร็ว และจดจำได้ดี นำมาประยุกต์ใช้การสอนของตนเองได้เป็นอย่างดี เป็นสื่อการเรียนการสอนที่ดี หลังจากที่ได้รับชม แล้วข้าพเจ้ามีความรู้สึกว่าเป็นสื่อการเรียนการสอนที่น่าสนใจและประหยัดเงินในการสร้างสื่อค่ะ เพราะว่าสามารถนำวัสดุใกล้ตัวมาใช้ให้เกิดประโยชน์แทนที่จะทิ้งให้เป็นขยะ และยังทำให้การเรียนสนุกสนานมากขึ้น เพราะเด็กไม่ต้องดูแต่อักษรในตำรา แต่ดูได้จากวงล้อผันคำ และในวงล้อก็ทำให้เด็กสามารถผันคำได้หลากหลาย
โดย สุมาลี โพธิ์กุล (2012-04-26 10:36:38) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากชมรายการโทรทัศน์ครูตอนนี้แล้ว ได้นำแนวความคิดของคุณครูผาิณิต อาจภักดี มาสร้างสื่อการสอนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยให้นักเรียนช่วยกันออกแบบเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดและรู้จักวางแผนด้วยตนเองหรือร่วมกับเพื่อน ๆ แล้วนำมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทำให้นักเรียนรู้จักคำได้หลากหลาย สามารถจำแนก วิเคราะห์ ตลอดจำสามารถสร้างคำใหม่ ๆ ขึ้นมาได้อย่างหลากหลาย รวมทั้งได้นำสื่อที่สร้างขึ้นนี้เผยแพร่ต่อเพื่อนครูในงานวันแสดงผลงานทางวิชาการของโรงเรียน โดยมีผู้บริหารและเพื่อนครูต่าง ๆ ชื่นชมในสื่อนวตกรรมนี้ จึงได้แนะนำให้เพื่อนครูชมรายการโทรทัศน์ครู ซึ่งมีรายการและสื่อดี ๆ มากมาย ขอบคุณโทรทัศน์ครูที่นำเสนอสิ่งดี ๆ
โดย ดรุณี แก้วสุข (2012-04-29 12:33:18) [แสดงความคิดเห็น]
ชมโทรทัศน์ครู วงล้อผันคำ คุณครูผาณิต อาจภักดี โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว จังหวัดสุรินทร์ ขอชื่นชมคุณครูที่สามารถสร้างการจดจำ และสร้างความเข้าใจในความหมายภ่าษาไทยอย่างถูกต้อง ผ่านกิจกรรมและสื่อการสอนที่น่าสนใจ โดยใช้วงล้อผันคำมาเป็นสื่อการสอน เรื่องมาตราตัวสะกด ช่วยในเรื่องการเขียนแต่งประโยคให้เป็นเรื่องราว ซึ่งเป็นสื่อการสอนที่นำแผ่น CD มาสร้างเป็นวงล้อ ทำให้นักเรียนกระตือรือร้นที่จะเรียน และสนใจร่วมกิจกรรมมากขึ้น นักเรียนมีส่วนร่วมในการผลิต การใช้ มีการแสดงออกทั้งกระบวนการคิด การอ่าน การเขียน การนำเสนอครบถ้วน นับเป็นสื่อที่ดีมากๆๆสมควรนำเป็นแบบอย่างของการสอนเด็กต่อไป ดิฉันจะนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับนักเรียนให้มากที่สุด ขอบคุณมากๆๆค่ะ
โดย ทวีพร วงษ์แหวน (2012-05-08 13:10:40) [แสดงความคิดเห็น]
จากการดูโทรทัศน์ครูในส่วนของคลิปในรายวิชาภาษาไทยที่มีชื่อว่า วงล้อผันคำโดยคุณครูผานิต อาจภักดี แล้ว ดิฉันรู้สึกประทับใจมากกับแนวคิดของคุณครู คุณครูเก่งมากเลยค่ะ ที่สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ดีมากๆนี้ขึ้นมา ภายใต้ความคิดที่ว่า สื่อนวัตกรรมที่ดีจะต้องเป็นที่ชื่นนอกจากนั้นยังได้ฝึกทักษะการคิดสร้างสรรค์จากการเขียนเรื่อง นักเรียนอ่านให้เพื่อนฟัง แล้วช่วยกันเขียนเรื่อง
ครูเปืดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออก เรียนรู้ด้วยตนเอง การนำเสนอหน้าชั้นเรียน ทำให้นักเรียนมีความมั่นใจ กล้าแสดงออก และทุกคนได้แสดงความคิดเห็น การที่นักเรียนได้ค้นคว้าคำจากพจนานุกรมจะทำให้นักเรียนสามารถจดจำคำ และความหมายได้ดี ทุกกิจกรรมเป็นกิจกรรมที่ใช้ประสบการณ์ตรง ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่รวดเร็ว และจดจำได้ดี นำมาประยุกต์ใช้การสอนของตนเองได้เป็นอย่างดี เป็นสื่อการเรียนการสอนที่ดี หลังจากที่ได้รับชม แล้วข้าพเจ้ามีความรู้สึกว่าเป็นสื่อการเรียนการสอนที่น่าสนใจและประหยัดเงินในการสร้างสื่อค่ะ เพราะว่าสามารถนำวัสดุใกล้ตัวมาใช้ให้เกิดประโยชน์แทนที่จะทิ้งให้เป็นขยะ และยังทำให้การเรียนสนุกสนานมากขึ้น เพราะเด็กไม่ต้องดูแต่อักษรในตำรา แต่ดูได้จากวงล้อผันคำ และในวงล้อก็ทำให้เด็กสามารถผันคำได้หลากหลาย
โดย สมจิตร์ ขุนศรีอุเชนทร์ (2012-06-14 21:40:11) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมวงล้อผันคำเป็นสื่อการเรียนการสอนที่ดี หลังจากที่ได้รับชม แล้วมีความรู้สึกว่าเป็นสื่อที่น่าสนใจและประหยัดเงินในการสร้างสื่อครับ เพราะเราสามารถใช้วัสดุใกล้ตัวมาใช้ให้เกิดประโยชน์แทนที่จะทิ้งให้เป็นขยะ และยังทำให้การเรียนสนุกสนานมากขึ้น เพราะเด็กไม่ต้องดูแต่อักษรในตำรา แต่ดูได้จากวงล้อผันคำ และในวงล้อก็ทำให้เด็กสามารถผันคำได้หลากหลาย กระผมคิดว่า จะนำไปประยุกต์ใช้กับนักเรียนที่โรงเรียน ขอบคุณสำหรับการสร้างสรรค์สิ่งดีๆ นะครับ :tv09: :tv09:
โดย ภัทรพล เหมแดง (2012-09-03 22:19:46) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ประหยัด แต่ประโยชน์คุ้มค่ามาก
โดยที่นักเรียนประดิษฐ์ได้เอง เหมือนเด็กพุดไว้ "เป็นของเล่นที่เล่นแล้วได้ความรู้ไปด้วย" ต่อยอดด้วยการนำเสนอและเขียนความเรียง ขอบคุณสำหรับผลงานสร้างสรรค์สู่เพื่อนครู ขอเป็นกำลังใจให้คะ และจะนำไปใช้ในชั้นเรียนต่อไปคะ
โดย ชลดา มาลาพันธ์ (2012-10-07 21:34:55) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉัน นางสาวเพชรนำหนึ่ง คงสงค์ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เอกภาษาไทย ได้เข้ามาศึกษาเรื่อง วงล้อผันคำ ของครูคุณครูผาณิต อาจภักดีแล้ว รู้สึกสนุกและคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีที่จะทำให้เด็กนักเรียนมีความสนใจและสนุกกับการเรียนมากขึ้น
โดย เพชรน้ำหนึ่ง คงสงค์ (2012-12-06 16:12:40) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉัน นางสาวรุ่งทิวา สง่าปู นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ห้อง ๖ รหัสนักศึกษา ๕๔๔๑๐๑๐๘๒ หลังจากที่ได้รับชม คลิปเรื่อง วงล้อผันคำ ของคุณครูผาณิต อาจภักดี แล้วมีความรู้สึกว่าเป็นสื่อที่น่าสนใจและประหยัดเงินในการสร้างสื่อค่ะ เพราะเราสามารถใช้วัสดุใกล้ตัวมาใช้ให้เกิดประโยชน์แทนที่จะทิ้งให้เป็นขยะ และยังทำให้การเรียนสนุกสนานมากขึ้น เพราะเด็กไม่ต้องดูแต่อักษรในตำรา แต่ดูได้จากสงล้อผันคำ และในวงล้อก็ทำให้เด็กสามารถผันคำได้หลากลาย ดิฉันรู้สึกประทับใจมากกับแนวคิดของคุณครู คุณครูเก่งมากเลยค่ะ ที่สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ดีมากๆนี้ขึ้นมา ภายใต้ความคิดที่ว่า สื่อนวัตกรรมที่ดีจะต้องเป็นที่ชื่นชอบของนักเรียนด้วย เมื่อกาลเวลาผ่านไป นวัตกรรมนี้จะต้องทรงคุณค่าอยู่ด้วย ไม่ใช่กลายเป็นเพียงขยะ ที่สำคัญนวัตกรรมของคุณครูยังเป็นวิทยาทานที่มีค่ายิ่งสำหรับดิฉันเพราะทำให้สามารถนำแผ่นซีดีเก่าๆที่มีอยู่ค่อนข้างมากมายนำมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง ดิฉันจะนำมาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนของดิฉันต่อไปนะคะ
โดย รุ่งทิวา สง่าปู (2012-12-11 18:51:36) [แสดงความคิดเห็น]
สื่อของคุณครูดีมากค่ะ สามารถทำใด้เด็กเข้าใจได้ดี นำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในห้องเรียนค่ะ
โดย ไพริน นรารักษ์ (2014-02-03 03:57:21) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv