thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 2581
Rate :
 5
ความยาว : 14.10 นาที | Online : 2012-01-19  
    ขนมไทยกับการเรียนรู้ คุณครูเคียงเพ็ญ พรมพล  
    ปัญหาที่พบของเด็กตอนนี้คือ เด็กไม่ชอบเขียนหนังสือ จึงอยากทำอย่างไรก็ได้ ให้เด็กเขียนหนังสือ ซึ่งเมื่อพูดถึงการเขียนก็จะต้องมีการอ่านเข้ามาคู่กันเสมอ คุณครูเคียงเพ็ญ พรมพล รร.อนุบาลอุบลราชธานี จ. อุบลราชธานี จึงต้องหาเนื้อเรื่องเพื่อมาทำให้เกิดเรื่องราวในการเขียน ในที่นี้จะพูดถึงขนมไทย ซึ่งภายในห้องครูก็จะนำขนมไทยพื้นบ้าน หรือขนมท้องถิ่นมาให้ดู และให้ชิมกันจริงๆ แล้วก็จะถามเพื่อให้เกิดกระบวนการคิด เช่น นักเรียนคิดว่าในขนมใส่อะไรบ้าง วิธีทำอย่างไร เคยเห็นที่ไหน คิดว่าขนมแต่ละอย่างมีความหมายหรือเปล่า แล้วก็ให้เขียนเรื่องเล่า เรียงความ ทำให้เกิดความสนุกสนานก่อนแล้วค่อยๆดึงเข้าไปในบทเรียน เด็กๆจะเคลิ้มและยังสนุกกับการเรียนด้วย ซึ่งในเนื้อหาก็จะสอดแทรกวิธีของการเขียน และการอ่านเข้าไปด้วย  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

สนุกกับภาษาไทย อ. รัชเก้า ลิ้มลิขิตอักษร
แนะเทคนิคการแก้ปัญหาความเบื่อหน่ายของเด็กๆ ที่มีกับเนื้อหาวิชาภาษาไทย ของ อาจารย์ รัชเก้า ลิ้มลิขิตอักษร โรงเรียน เทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก จังหวัดเพชรบุรี เพิ่มเติม

อักษรสูงกับการผันวรรณยุกต์ด้วยนิ้วมือวิเศษ อ.ยุวดี นุชทรัพย์ รร.วัดปากน้ำฝั่งเหนือ
การผันวรรรณยุกต์อักษรกลาง สูง และต่ำ เป็นบทเรียนภาษาไทยที่ค่อนข้างยาก ชมเทคนิคการสอน ด้วยการใช้สื่อ "นิ้วมือวิเศษ" เพิ่มเติม

สอนซ้ำ ย้ำทวน เรื่องสระอา อ. จารุพรรณ ประดับหยิ่ว (ฉบับเต็ม)
การแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ โดยให้เด็กคิดเป็นภาพ และหยิบแผนภูมิภาพ บัตรคำมาสอนเพื่อ ย้ำและทบทวนความรู้ เพิ่มเติม

ห้องเรียนมีชีวิต อ.สุขพงศ์ ทัศนกูลกิจ รร.วัดฉัตรแก้วจงกลณี (ฉบับเต็ม)
อีกหนึ่งเทคนิคการสอนภาษาไทยด้วยกิจกรรมมากมาย ของ อ.สุขพงศ์ ทัศนกูลกิจ ประตูสู่คำ , บุฟเฟ่ต์คำ , ขั้นบันได เน้นให้เกิดความสนใจ และ เข้าใจบทเรียนกันง่ายๆ เพิ่มเติม

นิทานสระ อ.ยุวดี นุชทรัพย์ รร.วัดปากน้ำฝั่งเหนือ (ฉบับเต็ม)
เมื่อครูพบว่าการสอนเรื่องสระ ยากกว่าการสอนเรื่องพยัญชนะ จึงคิดค้นสื่อการสอนชุด นิทานสระ และกิจกรรมเสริมอีกมากมาย ทำให้เด็ก ๆ จดจำสระในแบบของพวกเขาได้ เพิ่มเติม

 
 
ได้แนวทางแบบอย่างการเรียนรู้ที่น่าสนใจมากสามารถทำให้การเรียนของนักเรียนสนุกสนานน่าติดตามไม่เบื่อหน่ายได้ฝึกทักษะการอ่านการเขียนการคิดวิเคราะห์กล้าเสนอออกมีการบูรณาการวิชาศิลปะ การอาชีพและเทคโนโลยีให้นักเรียนสามารถได้คิดในขั้นสูงขึ้นต่อไป
โดย พัชรี แก้วอ่อง (2012-01-20 19:48:37) [แสดงความคิดเห็น]
จากการดุูคลิปวีดีโอนี้แล้วสังเกตอาจารย์จะสอนด้วยการให้นักเรียนได้ดูตัวอย่างจิงเพื่อเป็นการประกอบการเรียนการสอน
โดย ซุลกิฟลี สาแม (2012-01-21 01:04:53) [แสดงความคิดเห็น]
ครูเพียงเพ็ญได้นำสื่อของจริงมาให้เด็กได้เรียนรู้ โดยการนำขนมไทยแต่ละชนิดมา และให้เด็กได้ใช้ประสาทสัมผัสด้านต่างๆ เช่น การดู การชิม การดม การสัมผัส และให้เด็กฝึกกระบวนการคิด คิดอย่างมีระบบ คิดอย่างมีเหตุผล ครูจะใช้คำถามกระตุ้นเด็กว่าขนมที่แต่ละคนนำมามีส่วนผสมอะไรบ้าง ทำอย่างไร ขนมไทยแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันอย่างไร เคยเห็นที่ไหน
การให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการเรียน โดยใช้เด็กเป็นสื่อในการเรียน โดยให้เด็กออกมาสมมติบทบาทเป็นนางงาม ที่มีชื่อขนมติดอยู่ และให้เด็กๆ ช่วยกันอ่านชื่อขนม และให้เด็กทายชื่อขนม ทำให้เด็กได้รับความสนุกสนาน ครูให้เด็กได้เขียนเป็นรายบุคคลลงในสมุดฝึกซ้ำๆ จนจำได้ โดยเขียนคำละ 3-5 ครั้งแล้วให้เด็กปิด แล้วเขียนเองโดยไม่ดู ทำให้เด็กเกิดทักษะการเขียนมากขึ้น และครูก็จะมีหนังสืออีกเล่มหนึ่งให้เด็กบันทึกสิ่งที่เด็กจำได้ เพื่อครูจะได้ตรวจอีกครั้งหนึ่งทำให้ครูได้ทราบถึงทักษะของเด็กเป็นรายบุคคล
โดย จันทิมา ชาวเหนือ (2012-01-21 10:28:20) [แสดงความคิดเห็น]
ทำให้เด็กเกิดทักษะในการเขียนมากขึ้น
โดย อิสมาแอ มะแซ (2012-01-21 17:05:35) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนของคุณครูเป็นแนวทางที่ดีมากค่ะ ในการพัฒนาด้านการเขียน การวิเคราะห์ การได้ปฏิบัติจริงเช่นนี้ทำให้นักเรียนมีความสนุกมาก และยังเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีของท้องถิ่นได้อีกด้วย เป็นเทคนิคการสอนที่ดีมากค่ะขอบคุณมากที่แบ่งปันสิ่งดีๆ เช่นนี้ ขออนุญาตนำไปใช้ต่อด้วยค่ะ
โดย ธันยภรณ์ ต้านคือ (2012-01-21 21:01:41) [แสดงความคิดเห็น]
แนวการสอนของคุณครูน่าสนใจมากเลยค่ะ ช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้จากการหาความรู้จากของจริง และทำให้เด็กฝึกทักษะในหลายๆด้าน
โดย กัญญาพัชร รำนา (2012-01-22 14:38:28) [แสดงความคิดเห็น]
ได้แนวทางแบบอย่างการเรียนรู้ที่น่าสนใจมากสามารถทำให้การเรียนของนักเรียนสนุกสนานน่าติดตามไม่เบื่อหน่ายได้ฝึกทักษะการอ่านการเขียนการคิดวิเคราะห์ ทำให้เด็กได้รับความสนุกสนานและสนใจในกิจกรรมมากขึ้น
โดย สายฝน ศรีสุวรรณ (2012-01-22 15:12:34) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่น่าสนใจ มีการเตรียมการสอนมาอย่างดีเยี่ยม นอกจากจะเป็นการสอนให้นักเรียนชอบที่จะเขียน ชอบที่จะอ่านแล้ว ยังเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้นักเรียนด้วย คือ "รักความเป็นไทย " เด็กรุ่นใหม่จะไม่รู้จักขนมพื้นบ้านหรือขนมไทย รู้จักแต่ขนมต่างชาติในร้านสะดวกซื้อ เพราะผู้ปกครองต้องใช้ชีวิตเร่งรีบในการทำงานการประกอบอาชีพ นอกจากบางบ้านจะมีคุณย่า คุณยาย ที่พอจะจัดทำจัดหาให้ลูกหลานบ้าง แต่ก็เป็นส่วนน้อย ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยนำขนมพื้นบ้านมาช่วยในการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จึงน่าชื่นชม ขอขอบคุณคุณครูเคียงเพ็ญค่ะที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน :tv18: :tv18: :tv18:
โดย พวงเล็ก รักษาวงศ์ (2012-01-24 12:51:31) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูมีความสามารถคักครับ ขอซื่นซมหลายๆที่สามารถฝึกทักษะของเด็กน่อยให่คิดอย่างมีระบบ และมีเหตุผล ขอซื่นซมครูหลายๆครับ :tv15:
โดย สมชาย สายลม (2012-01-24 15:43:54) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนที่น่าสนใจเป็นอย่างมากที่ได้ดูสื่อการเรียนการสอนนี้ เป็นการพัฒนาการเรียนการสอนที่ดี มีแนวคิด มีประโยชน์อย่างมากอีกด้วย เด็กรุ่นใหม่นี้ไม่ค่อยจะรู้จักขนมไทยดั่งเดิมเท่าไรหนัก จึงต้องมีการสอน การเรียน เรื่องนี้เกิดขึ้นเพื่อทำให้นักเรียนนักศึกษาได้รู้และเข้าถึง ึคำว่า ความเป็นไทย มากขึ้น สามารถนำไปสอนลูกสอนหลานในภายภาคหน้าได้อีกด้วย มีระบบมากขึ้น ชื่นชมอาจารย์ที่นำขนมไทย กลับมาสอนเด็กๆๆ
โดย กนิษฐา กาญจนภูมิ (2012-01-30 13:10:31) [แสดงความคิดเห็น]
ได้รับชมเทคนิคการสอน โดยใช้ขนมไทยของคุณครูเคียงเพ็ญ พรมพล รร.อนุบาลอุบลราชธานี จ. อุบลราชธานี แล้วรู้สึกชื่นชมที่มีไอเดียดี ๆ สำหรับการเรียนการสอน เป็นการพัฒนาการเรียนการสอนที่ดี มีแนวคิด มีประโยชน์อย่างมากอีกด้วย ชอบที่จะอ่านแล้ว ยังเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้ผู้เรียนด้วย คือ "รักความเป็นไทย "ทำให้การเรียนของผู้เรียนสนุกสนานน่าติดตามไม่เบื่อหน่ายได้ฝึกทักษะการอ่านการเขียนการคิดวิเคราะห์ ทำให้เด็กได้รับความสนุกสนานและสนใจในกิจกรรมมากขึ้น
โดย จงกลนี พึ่งตระกูล (2012-02-06 13:08:44) [แสดงความคิดเห็น]
การให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการเรียน โดยใช้เด็กเป็นสื่อในการเรียน โดยให้เด็กออกมาสมมติบทบาทเป็นนางงาม ที่มีชื่อขนมติดอยู่ และให้เด็กๆ ช่วยกันอ่านชื่อขนม และให้เด็กทายชื่อขนม ทำให้เด็กได้รับความสนุกสนาน ครูให้เด็กได้เขียนเป็นรายบุคคลลงในสมุดฝึกซ้ำๆ จนจำได้ โดยเขียนคำละ 3-5 ครั้งแล้วให้เด็กปิด แล้วเขียนเองโดยไม่ดู ทำให้เด็กเกิดทักษะการเขียนมากขึ้น และครูก็จะมีหนังสืออีกเล่มหนึ่งให้เด็กบันทึกสิ่งที่เด็กจำได้ เพื่อครูจะได้ตรวจอีกครั้งหนึ่งทำให้ครูได้ทราบถึงทักษะของเด็กเป็นรายบุคคล :tv02: :tv02:
โดย ธัญธร ฤาประสิทธิ์ (2012-02-10 12:42:23) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชม Teacher TV ตอนขนมไทยกับการเรียนรู้ แล้วนำไปประยุกต์ใช้สอนเด็กๆ ในกิจกรรม cooking เด็กๆชอบและสนุกกับการเรียนการสอน มีความเข้าใจ สามารถจำคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอาหารที่จะทำได้ และเด็กๆได้ทำยำรวมมิตรทะเล ต้องทราบส่วนประกอบ อุปกรณ์ในการทำ ขั้นตอนการทำ ครูจะสอดแทรกภาษาธรรมชาติ (มีบัตรคำ)ติดไปกับส่วนประกอบของอาหาร เพื่อให้เด็กจดจำไปพร้อมๆกับได้ลงมือทำอาหารนั้นๆ ด้วย
โดย อรุณรุ่ง มหาธนานุรักษ์ (2012-02-14 19:30:39) [แสดงความคิดเห็น]
ครูเพียงเพ็ญได้นำสื่อของจริงมาให้เด็กได้เรียนรู้ โดยการนำขนมไทยแต่ละชนิดมา และให้เด็กได้ใช้ประสาทสัมผัสด้านต่างๆ เช่น การดู การชิม การดม การสัมผัส และให้เด็กฝึกกระบวนการคิด คิดอย่างมีระบบ คิดอย่างมีเหตุผล ครูจะใช้คำถามกระตุ้นเด็กว่าขนมที่แต่ละคนนำมามีส่วนผสมอะไรบ้าง ทำอย่างไร ขนมไทยแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันอย่างไร เคยเห็นที่ไหน
การให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการเรียน โดยใช้เด็กเป็นสื่อในการเรียน โดยให้เด็กออกมาสมมติบทบาทเป็นนางงาม ที่มีชื่อขนมติดอยู่ และให้เด็กๆ ช่วยกันอ่านชื่อขนม และให้เด็กทายชื่อขนม ทำให้เด็กได้รับความสนุกสนาน ครูให้เด็กได้เขียนเป็นรายบุคคลลงในสมุดฝึกซ้ำๆ จนจำได้ โดยเขียนคำละ 3-5 ครั้งแล้วให้เด็กปิด แล้วเขียนเองโดยไม่ดู ทำให้เด็กเกิดทักษะการเขียนมากขึ้น และครูก็จะมีหนังสืออีกเล่มหนึ่งให้เด็กบันทึกสิ่งที่เด็กจำได้ เพื่อครูจะได้ตรวจอีกครั้งหนึ่งทำให้ครูได้ทราบถึงทักษะของเด็กเป็นรายบุคคล :tv02: :tv02: :tv02:
โดย บุษกร ตองอ่อน (2012-02-20 15:04:08) [แสดงความคิดเห็น]
ได้นำสื่อของจริงมาให้เด็กได้เรียนรู้ โดยการนำขนมไทยแต่ละชนิดมา และให้เด็กได้ใช้ประสาทสัมผัสด้านต่างๆ เช่น การดู การชิม การดม การสัมผัส และให้เด็กฝึกกระบวนการคิด คิดอย่างมีระบบ คิดอย่างมีเหตุผล ครูจะใช้คำถามกระตุ้นเด็กว่าขนมที่แต่ละคนนำมามีส่วนผสมอะไรบ้าง ทำอย่างไร ขนมไทยแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันอย่างไร เคยเห็นที่ไหน
การให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการเรียน โดยใช้เด็กเป็นสื่อในการเรียน โดยให้เด็กออกมาสมมติบทบาทเป็นนางงาม ที่มีชื่อขนมติดอยู่ และให้เด็กๆ ช่วยกันอ่านชื่อขนม และให้เด็กทายชื่อขนม ทำให้เด็กได้รับความสนุกสนาน ครูให้เด็กได้เขียนเป็นรายบุคคลลงในสมุดฝึกซ้ำๆ จนจำได้ โดยเขียนคำละ 3-5 ครั้งแล้วให้เด็กปิด แล้วเขียนเองโดยไม่ดู ทำให้เด็กเกิดทักษะการเขียนมากขึ้น และครูก็จะมีหนังสืออีกเล่มหนึ่งให้เด็กบันทึกสิ่งที่เด็กจำได้ เพื่อครูจะได้ตรวจอีกครั้งหนึ่งทำให้ครูได้ทราบถึงทักษะของเด็กเป็นรายบุคคล
โดย กัญญ์ชิสา พานทอง (2012-02-20 21:01:05) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่น่าสนใจโดยการนำขนมไทยแต่ละชนิดมา และให้เด็กได้ใช้ประสาทสัมผัสด้านต่างๆ เช่น การดู การชิม การดม การสัมผัส และให้เด็กฝึกกระบวนการคิด คิดอย่างมีระบบ คิดอย่างมีเหตุผล ครูจะใช้คำถามกระตุ้นเด็กว่าขนมที่แต่ละคนนำมามีส่วนผสมอะไรบ้าง ทำอย่างไร ขนมไทยแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันอย่างไร เคยเห็นที่ไหน
การให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการเรียน โดยใช้เด็กเป็นสื่อในการเรียน โดยให้เด็กออกมาสมมติบทบาทเป็นนางงาม ที่มีชื่อขนมติดอยู่ และให้เด็กๆ ช่วยกันอ่านชื่อขนม และให้เด็กทายชื่อขนม ทำให้เด็กได้รับความสนุกสนาน
โดย จันทร์ทิพย์ บัวเคน (2012-02-20 21:36:56) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีมากครับ เด็กสนใจเพราะได้เห็น ได้สัมผัส เป็นวิธีการดึงความสนใจของนักเรียน ให้นักเรียนรักทึ่อยากจะเขียนและสอดแทรกการอ่านในกิจกรรมนั้น
โดย ประพจน์ ภูพาดทอง (2012-02-22 21:16:17) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมขนมไทยกับการเรีียนรู้ ของครูเคียงเพ็ญ พรพิมล เป็นกิจกรรมที่ดีและน่าสนใจมากมาก เพราะครูเคียงเพ็ญได้ใช้สื่อรอบตัวเด็กมาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนซึ่งนอกจากจะทำให้เด็กได้เห็นของจริงแล้ว ยังให้ดเ็กใช้ประสาทสัมผัสต่าง ๆเช่นการดู การชิม การสัมผัสและให้เด็กไก้ฝึกกระบวนการคิดอย่างมีระบบมีเหตุผล และให้เด็กมีส่วนรวมในการเรียนโดยให้ช่วยกันทำกิจกรรมทุกคน วึ่งนอกจากจะได้ความรู้แล้วยังได้ความสนุกสนานได้ช่วยในการผ่อนคลายได้อีด้วย จึงนับได้ว่ากิจกรรมนี้ มีประโยชน์และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอยได้ดีจริง ๆ
โดย วัลยานี ขวัญใจ (2012-02-25 19:43:58) [แสดงความคิดเห็น]
เรียนรู้ด้วยตนเอง ปฏิบัติจริง เปนกิจกรรม การเรียนการสอนดีมากๆ ค่ะ
โดย สุธาทิพย์ ใยดี (2012-02-27 20:32:46) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมและปรบมือดังๆให้กับครูเพียงเพ็ญคะ ได้ชมการสอนของคุณครูและเห็นนักเรียนกระตือรือร้นในการเรียนแล้วหายเหนื่อยเลยใช่ไหมคะ สิ่งนึงที่เห็นได้ชัดเลยคือนักเรียนตื่นเต้นมาก เพราะหลายคนยังไม่รู้จักขนมไทย ได้ยินเพียงชื่อ แต่พอครูนำสื่อที่เป้ฯของจริงมาให้นักเรียนได้รู้จักและเรียนรู้ไปด้วย เด็กเลยตื่นเต้นกันยกใหญ่ อยากให้เด็กไทยหันมามองขนมไทยที่เป็นภูมิปัญญาของปู่ย่าตายายของเราจังเลยคะ แคาเรื่องขนมไทยเรื่องเดียวเราสามารรถสอนได้หลายเรื่องและหลายวิชา
โดย ครูเล็ก (2012-02-27 23:34:39) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครูเคียงเพ็ญ พรพิมลเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีความน่าสนใจ และมีการเตรียมความพร้อมในการสอนมาอย่างดีเยี่ยม นอกจากจะเป็นการสอนให้นักเรียนชอบที่จะเขียน ชอบที่จะอ่านแล้ว ยังเสริมสร้างจิตสำนึก "รักความเป็นไทย " ซึ่งเด็กรุ่นใหม่มักจะไม่รู้จักขนมพื้นบ้านหรือขนมไทย การสอนวิธีนี้ยังทำให้เด็กมีความรู้เเละรู้จักขนมไทยมากขึ้น ขอขอบคุณคุณครูเคียงเพ็ญ พรพิมล เป็นอย่างยิ่งที่นำเทคนิควิธีการสอนที่ดีแบบนี้มาให้ได้รับชม ขอบคุณค่ะ
โดย มลฤดั ศรีลิพิน (2012-03-10 12:01:42) [แสดงความคิดเห็น]
น่าสนใจ นักเรียนได้ดม ชม ชิม และฝึกกระบวนการคิด บรูรณาการได้เยี่ยมเลยคะ :tv18:
โดย ชนินทร์วลัย ธรรมขันธ์ (2012-03-11 12:27:00) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันนางสาว วิลันดา อาตม์สกุล เอก ภาษาอังกฤษ คบ5 ปี รหัส 524102038 เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่น่าสนใจโดยการนำขนมไทยแต่ละชนิดมา และให้เด็กได้ใช้ประสาทสัมผัสด้านต่างๆ เช่น การดู การชิม การดม การสัมผัส และให้เด็กฝึกกระบวนการคิด คิดอย่างมีระบบ คิดอย่างมีเหตุผล ครูจะใช้คำถามกระตุ้นเด็กว่าขนมที่แต่ละคนนำมามีส่วนผสมอะไรบ้าง ทำอย่างไร ขนมไทยแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันอย่างไร เคยเห็นที่ไหน
การให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการเรียน โดยใช้เด็กเป็นสื่อในการเรียน โดยให้เด็กออกมาสมมติบทบาทเป็นนางงาม ที่มีชื่อขนมติดอยู่ และให้เด็กๆ ช่วยกันอ่านชื่อขนม และให้เด็กทายชื่อขนม ทำให้เด็กได้รับความสนุกสนาน ดิฉันได้ดูเทคนิกที่หลากหลาย ก็สามารถนำมาประยุกย์ในการสอนในอนาคต ในวิชา ภาษาอังกฤษ โดยจะนำเทคนิกในเรื่องการเอาขนมไทยมาประยุกต์เปงการสนทนา ในการซื้อขนม แระการโฆษนา ขนมไทย ให้เป็น ภาษาอังกฤษ การได้ชมทำให้ได้เทคนิกมากมายที่จะนำไปสอนต่อไปในอนาคต
โดย วิลันดา อาตม์สกุล (2012-03-11 15:22:44) [แสดงความคิดเห็น]
ครูเพียงเพ็ญได้นำสื่อของจริงมาให้เด็กได้เรียนรู้ โดยการนำขนมไทยแต่ละชนิดมา และให้เด็กได้ใช้ประสาทสัมผัสด้านต่างๆ เช่น การดู การชิม การดม การสัมผัส และให้เด็กฝึกกระบวนการคิด คิดอย่างมีระบบ คิดอย่างมีเหตุผล ครูจะใช้คำถามกระตุ้นเด็กว่าขนมที่แต่ละคนนำมามีส่วนผสมอะไรบ้าง ทำอย่างไร ขนมไทยแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันอย่างไร เคยเห็นที่ไหนเด็กรุ่นใหม่นี้ไม่ค่อยจะรู้จักขนมไทยดั่งเดิมเท่าไรหนัก จึงต้องมีการสอน การเรียน เรื่องนี้เกิดขึ้นเพื่อทำให้นักเรียนนักศึกษาได้รู้และเข้าถึง คำว่า ความเป็นไทย มากขึ้น สามารถนำไปสอนลูกสอนหลานในภายภาคหน้าได้อีกด้วย มีระบบมากขึ้น ชื่นชมอาจารย์ที่นำขนมไทย กลับมาสอนเด็กๆๆ
โดย นิตยา คูวิจิตรจารุ (2012-03-12 12:28:38) [แสดงความคิดเห็น]
ครูเคียงเพ็ญ เป็นครูที่ความสามารถในการสอนหนังสือเด็ก บูรณาการการสอน ทำให้เด็กมีความกระตือรือร้น มีความสนใจ มีความตั้งใจในการเรียนหนังสือ เป็นการสอนที่ไม่น่าเบื่อ ครูใช้คำพูดที่มีแรงจูงใจให้เด็กนักเรียนเกิดจิตสำนึกในการเรียนหนังสือ ครูจะใช้คำถามกระตุ้นเด็กว่าขนมที่แต่ละคนนำมามีส่วนผสมอะไรบ้าง ทำอย่างไร ขนมไทยแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันอย่างไร เคยเห็นที่ไหน และเด็กนักเรียนนำมาวิเคราะห์ และเป็นการฝึกการเขียนภาษาไทยไปในตัว และให้นักรียนคิดว่าขนมไทยเป็นขนมที่มีประโยชน์มากกว่าขนมกรอบแกรบหรือขนมขยะนั้นเองและยังสร้างจิตสำนึกในการรักบ้านเกิด ไม่ไขว่คว้าหาสิ่งที่เกิินตัว สิ่งที่ดีๆของไทยๆเราก็มีอยู่แล้ว และสุดท้ายก็ขอชื่นชมในการสอนของครูจริงๆ และการสอนแบบนี้ผมจะเอาไปเป็นตัวอย่างในการสอนหนังสือให้กับเด็กนักเรียน และนำไปปรับปรุงตัวของผมเองอีกด้วย
โดย ยุทธภูมิ ประทุมเมือง (2012-03-14 12:09:54) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบชื่นชมกับความสามารถของคุณครูเพียงเพ็ญมากๆค่ะ ที่มีวิธีการ เทคนิคการสอนดีๆให้ได้นำมาเป็นตัวอย่างเพื่อปรับใช้ในการสอน ครูได้นำสื่อของจริงมาให้เด็กได้เรียนรู้ โดยการนำขนมไทยแต่ละชนิดมา และให้เด็กได้ใช้ประสาทสัมผัสด้านต่างๆ เช่น การดู การชิม การดม การสัมผัส และให้เด็กฝึกกระบวนการคิด คิดอย่างมีระบบ คิดอย่างมีเหตุผล ครูจะใช้คำถามกระตุ้นเด็กว่าขนมที่แต่ละคนนำมามีส่วนผสมอะไรบ้าง ทำอย่างไร ขนมไทยแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันอย่างไร เคยเห็นที่ไหน
การให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการเรียน โดยใช้เด็กเป็นสื่อในการเรียน โดยให้เด็กออกมาสมมติบทบาทเป็นนางงาม ที่มีชื่อขนมติดอยู่ และให้เด็กๆ ช่วยกันอ่านชื่อขนม และให้เด็กทายชื่อขนม ทำให้เด็กได้รับความสนุกสนาน ครูให้เด็กได้เขียนเป็นรายบุคคลลงในสมุดฝึกซ้ำๆ จนจำได้ โดยเขียนคำละ 3-5 ครั้งแล้วให้เด็กปิด แล้วเขียนเองโดยไม่ดู ทำให้เด็กเกิดทักษะการเขียนมากขึ้น และครูก็จะมีหนังสืออีกเล่มหนึ่งให้เด็กบันทึกสิ่งที่เด็กจำได้ เพื่อครูจะได้ตรวจอีกครั้งหนึ่งทำให้ครูได้ทราบถึงทักษะของเด็กเป็นรายบุคคล ดิฉันจะนำเทคนิคและวิธีการสอนนี้ไปปรับใช้ค่ะ
โดย วิไลลักษณ์ คำชุม (2012-03-14 14:56:23) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนของคุณครูเพียงเพ็ญเป็นการสอนที่ดีมาก เนื่องจากเด็กได้แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์โดยเด้กได้สัมผัสและเห็นของจริงเช่นการดู การชิมดมทำให้เกิดการเรียนรู้โดยการใช้ของจริง คุณครูทุกท่านสามารถปรับใช้กับนักเรียนได้ทุกวิชาทำให้นักเรียนเรียนรู้อย่างสนุกสนานโดยสื่อของจริง ขนมไทยสามารถบูรณาการกับวิชาอื่นๆอีกเช่นภาษาอังกฤษทำให้นักเรียนได้เรียนรู้คำศัพท์อังกฤาจากการทำขนมด้วยน่าสนใจมากเป็นแนวทางที่ดีปรับใช้ได้กับทุกระดับชั้น
โดย ฐิตินันท์ ทันพรม (2012-03-14 15:46:43) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนของอาจารย์เพียงเพ็ญเป็นการสอนที่ดีมาก เนื่องจากเด็กได้สัมผัสจริง และยังเป็นการให้เด็กได้แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นเหตุเป็นผล สงเสริมความคิดสร้างสรรค์ได้ดี การสอนของอาจารย์นี้เป็นการสอนที่ดี เพราะเด็กได้รู้จริงเห็นจริง เพราะการเรียนการสอนที่ดีนั้นจากการที่ได้ศึกษามานั้น คือ การที่ให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง เพราะประสบการณ์ตรงจะทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้มาก และจดจำได้ดี การสอนของอาจารย์น่าจะเป็นแนวทางการสอนที่ดีที่ครูคนอื่นๆ จะนำไปเป็นแบบอย่างและประยุกต์ใช้ในโอกาศต่อไปค่ะ... :tv05:
โดย ชลธิชา น้อยวิจิตร (2012-03-14 16:41:25) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูเคียงเพ็ญ พรมพลได้นำสื่อของจริงมาให้เด็กได้เรียนรู้ โดยการนำขนมไทยแต่ละชนิดมา และให้เด็กได้ใช้ทักษะด้านต่างๆ เช่น การดู การชิม การดม การสัมผัส และให้เด็กฝึกกระบวนการคิด คิดอย่างมีระบบ คิดอย่างมีเหตุผล ครูจะใช้คำถามกระตุ้นเด็กว่าขนมที่แต่ละคนนำมามีส่วนผสมอะไรบ้าง ทำอย่างไร ขนมไทยแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันอย่างไร เคยเห็นที่ไหนเด็กรุ่นใหม่นี้ไม่ค่อยจะรู้จักขนมไทยดั่งเดิมเท่าไรหนัก จึงต้องมีการสอน การเรียน เรื่องนี้เกิดขึ้นเพื่อทำให้นักเรียนนักศึกษาได้รู้และเข้าถึง คำว่า ความเป็นไทย มากขึ้น สามารถนำไปสอนลูกสอนหลานในภายภาคหน้าได้อีกด้วย มีระบบมากขึ้น ชื่นชมอาจารย์ที่นำขนมไทย กลับมาสอนเด็กๆๆ
โดย นุวรรณ ธัญญลักษณ์ (2012-03-14 18:07:22) [แสดงความคิดเห็น]
"ขนมตดหมา" มูลเหตุของการจัดการเรียนการสอนในหัวข้อขนมไทยกับการเรียนรู้ คุณครูเคียงเพ็ญ พรมพล ขอบคุณมาก ๆ เลยนะครับ ในชีวิตตั้งแต่เกิดมาก็พึ่งเคยได้ยินชื่อขนมชนิดนี้ จนต้องไปสืบค้นหาข้อมูลของขนมตดหมามาประดับความรู้เพิ่มเติม ขอชื่นชมคุณครูเคียงเพ็ญ ที่จัดการเรียนการสอนให้กับเด็กโดยอาศัยขนม ผมคิดว่าคงไม่มีใครคิดจะสอนเด็กด้วยวิธีนี้มากนัก การฝึกทักษะการสังเกต การดม การชิม การสัมผัส จนนำไปสู่กระบวนการทางความคิด ฝึกให้เด็กจำชื่อขนมและสามารถทอดเป็นตัวหนังสืออกมาได้ หรือเรียกง่าย ๆ ว่าสามารถเขียนหนังสือได้นั่นเอง เชื่อว่านอกจากความรู้ที่เด็ก ๆ ได้รับแล้ว เด็ก ๆ ยังได้ความสนุก และอิ่มอร่อยกับขนมไทย ๆ ในชุมชนของตนเองอีกด้วย ปรบมือครับ
โดย สมคิด จันทร์ทอง (2012-03-14 19:58:51) [แสดงความคิดเห็น]
ขอปรบมือให้กับคุณครูเคียงเพ็ญ พรมพล ครับ ที่ช่วยแชร์กระบวนการเรียนการสอนใหม่ ๆ ให้กับพวกเรา ช่วยให้ผมมีความคิดใหม่ ๆ ในการจัดการเรียนการสอนให้กับเด็ก ๆ อีกประการนึงนะครับ ขนมตดหมา ผมไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยในชีวิต พึงได้เห็นจากวีดีโอนี้แหละครับ ขอชื่นชมคุณครูจากใจจริงเลยนะครับที่จัดกระบวนการเรียนการสอน โดยอาศัยขนมไทยในชุมชน วิธีง่าย ๆ แต่ได้ผลที่ดีเยี่ยม การฝึกทักษะการอ่านให้กับเด็ก ๆ เริ่มต้นจากการดู จำชื่อ และฝึกเขียน จนเกิดกระบวนการคิด จนจำได้ เยี่ยมยอดจริง ๆ ครับ
โดย กุนที กลัดสุข (2012-03-14 20:29:24) [แสดงความคิดเห็น]
ครูเคียงเพ็ญ พรมพล รู้จักนำปัญหาของการเขียนของเด็กที่เขียนกันไม่ค่อยถูกต้องรู้จักนำไปปรับปรุงเเก้ไขนำสิ่งรอบๆตัวโดยเฉพาะการนำขนมไทยมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนทำให้เด็กมีการพัฒนาในการเขียนมากขึ้นกว่าเดมเเละยังหากิจกรรมมาสอนสอดเเทรกทำให้เด็กสนุกไม่เบื่อหน่ายในการเรียนภาษาไทยทำให้เด็กๆได้เเสดงความคิดเห็นของตนในการเรียนทำให้เด็กกล้าที่จะคิด จะทำ กล้าเเสดงออกไม่เขินอาย จึงขอชื่นชมในความสามารถในการสอนของครูเคียงเพ็ญ พรมพลมากๆที่ทำให้เรามีความคิดใหม่ๆไปปรับสอนในการเรียนการสอนในภายภาคหน้าตอนที่เราจบไปเป็นครู ครูเคียงเพ็ญจึงเป็นตัวอย่างของครูที่ดีที่รู้จักเอาใจใส่ในการเรียนของเด็กๆที่พยายามสอนเด็กเพื่อให้พวกเขามีความรู้ ขอชื่นชมในตัวครูเคียงเพ็ญจริงๆคะ
โดย วัชรัวงศ์ พุฒกลาง (2012-03-14 23:12:28) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ชมคลิปวิดิโอของ คุณครูเพียงเพ็ญ พรมพล ท่านได้นำสื่อของจริงมาให้เด็กดู ทำให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้ ซึ่งท่านได้นำสื่อการสอนที่เป็นขนมไทยจริงๆ และใช้แต่ละชนิดมาให้เด็กได้ รู้ เห็น สัมผัส จริงๆ และให้เด็กได้ใช้ประสาทสัมผัสด้านต่างๆ เช่น การดู การชิม การดม การสัมผัส และให้เด็กได้ฝึกกระบวนการคิด นอกจากจะได้ความรู้แล้วยังได้ความสนุกสนาน ช่วยในการผ่อนคลายได้อีกด้วย จึงนับได้ว่ากิจกรรมนี้ มีประโยชน์ต่อเด็กหลายคนค่ะ
โดย นางสาวพรพิมล ศรีชาย (2012-03-15 09:46:59) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันนางสาวอังคณา จีนฉิ้ม นักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี หลังจากได้ชมคลิปวีดิโอนี้แล้ว ก่อนอื่นต้องขอชื่นชมกับความสามารถของ คุณครูเพียงเพ็ญ มากๆค่ะ ที่มีวิธีการ เทคนิคการสอนดีๆให้ได้นำมาเป็นตัวอย่างเพื่อปรับใช้ในการสอน ครูได้นำสื่อของจริงมาให้เด็กได้เรียนรู้ โดยการนำขนมไทยแต่ละชนิดมา และให้เด็กได้ใช้ประสาทสัมผัสด้านต่างๆ และให้เด็กฝึกกระบวนการคิด ทำให้นักเรียนได้รู้และเข้าถึง คำว่า ความเป็นไทย มากขึ้น ซึ่งสามารถนำไปสอนลูกสอนหลานในภายภาคหน้าได้อีกด้วย
โดย นางสาวอังคณา จีนฉิ้ม (2012-03-15 09:54:00) [แสดงความคิดเห็น]
ขอขอบคุณที่แนะนำการสอนที่น่าสนใจให้กับเด็กๆ ทำให้เด็กๆได้รู้จักขนมไทยและได้เรียนรู้ว่าขนมไทยแต่ละชนิดมีส่วนประกอบและหน้าตาขนมอย่างไรรวมถึงได้สัมผัสของจริงและชิมของจริง ทำให้เด็กๆไม่ลืมขนมไทยของเราค่ะ
โดย เปรมยุดา มฤคพิทักษ์ (2012-03-16 13:21:25) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนของคุณครูที่นำขนมไทยมาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมซึ่งทำให้เด็กได้เรียนรู้จากสื่อที่เป็นของจริง การฝึกการเขียน การแสดงความคิดเห็น การนำเสนอผลงานทำให้เด็กกล้าที่จะแสดงออก การเรียนรู้โดยผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 เป็นทำให้เด็กได้รับความสนุกสนานและเป็นการนำประสบการณ์เดิมของนักเรียนมาใช้ ทำให้เด็กๆได้รับความสนุกสนานและยังเป็นการฝึกกระบวนการคิด การฝึกเขียนซ้ำ ทำให้นักเรียนจดจำคำศัพท์ต่างๆได้เป็นอย่างดี การจัดการเรียนการสอนของคุณครูได้รับประโยชน์สำหรับผู้ได้รับชมมากค่ะ
โดย วรรษชล วรวัฒน์ (2012-03-18 12:39:53) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สนุกสนาน น่าสนใจ และทำให้เด็กเขียนคำแปลก ๆ ใหม่ ๆ เป็นการสร้างพฤติกรรมการรักการอ่านการเขียนได้เป็นอย่างดี และยังทำให้เด็กนักเรียนได้รู้จักชื่อขนมไทย ได้เขียนชื่อขนมซึ่งได้แต่เคยพูดไม่เคยเขียน จะนำความรู้ที่ได้รับชมไปทดลองให้กับเด็กนักเรียน
โดย ศุจีภรณ์ อยู่สุข (2012-03-18 20:40:07) [แสดงความคิดเห็น]
วีดีทัศน์ "ขนมไทยกับการเรียนรู้" เป็นวีดีทัศน์ที่ทำให้ผมนึกถึง "ต้นผักโหม หรือกระพังโหม" หรือที่ในวีดีทัศน์เรียกว่า "ต้นตดหมา" หวนให้นึกไปถึงครั้งแรกที่ผมรู้จักชื่อนี้ก็เมื่อผมอ่าน "ลูกอีสาน ของคำพูน บุญทวี" ซึ่งก็เป็นกวีซีไรต์คนแรก และเป็นคนอีสานด้วย จึงทำให้มองเห็นว่า แล้วพืชบ้านเรา บ้านของผมคือ ภาคใต้นะครับ ผมเกิดที่นครศรีธรรมราช เรียนชั้นอนุบาลจนถึงปริญญาตรีที่นั้น แต่มาได้รับการบรรจุที่อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี ทำให้ผมกลับมาฉุกคิดว่า การเรียนรู้จากของจริงในท้องถิ่นของเรานั้น มีอะไรบ้าง เราน่าจะลองให้นักเรียนได้ปฏิบัติดู ผมจึงให้นักเรียนไปนั่งเรียนที่ศาลาข้างถนน เพื่อดับอุณหภูมิร้อนแรงแห่งฤดูร้อน ด้วยการให้นักเรียนฟังเรื่องเล่าเกี่ยวกับต้นไม้ต้นหนึ่งที่ครูชอบ(บอกชื่อต้นไม้..ต้นไทร) แล้วให้นักเรียนไปนั่งตรงต้นไม้ที่นักเรียนชอบ แล้วให้นักเรียนเขียนบรรยายถึงต้นไม้นั้น (นักเรียน ป.3) โดยบอกนักเรียนว่านักเรียนจะเขียนอย่างไรก็ไม่ผิด ผลปรากฏว่า นักเรียนเขียนได้อย่างน่าประทับใจ
โดย พัฒนยศ รักษ์พงศ์ (2012-03-30 14:36:35) [แสดงความคิดเห็น]
ครูเพียงเพ็ญได้นำสื่อของจริงมาให้เด็กได้เรียนรู้ โดยการนำขนมไทยแต่ละชนิดมา และให้เด็กได้ใช้ประสาทสัมผัสด้านต่างๆ เช่น การดู การชิม การดม การสัมผัส และให้เด็กฝึกกระบวนการคิด คิดอย่างมีระบบ คิดอย่างมีเหตุผล ครูจะใช้คำถามกระตุ้นเด็กว่าขนมที่แต่ละคนนำมามีส่วนผสมอะไรบ้าง ทำอย่างไร ขนมไทยแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันอย่างไร เคยเห็นที่ไหน
การให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการเรียน โดยใช้เด็กเป็นสื่อในการเรียน โดยให้เด็กออกมาสมมติบทบาทเป็นนางงาม ที่มีชื่อขนมติดอยู่ และให้เด็กๆ ช่วยกันอ่านชื่อขนม และให้เด็กทายชื่อขนม ทำให้เด็กได้รับความสนุกสนาน ครูให้เด็กได้เขียนเป็นรายบุคคลลงในสมุดฝึกซ้ำๆ จนจำได้ โดยเขียนคำละ 3-5 ครั้งแล้วให้เด็กปิด แล้วเขียนเองโดยไม่ดู ทำให้เด็กเกิดทักษะการเขียนมากขึ้น และครูก็จะมีหนังสืออีกเล่มหนึ่งให้เด็กบันทึกสิ่งที่เด็กจำได้ เพื่อครูจะได้ตรวจอีกครั้งหนึ่งทำให้ครูได้ทราบถึงทักษะของเด็กเป็นรายบุคคล
โดย แสงทอง บุญเชิด (2012-03-31 10:39:39) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูเคียงเพ็ญ พรมพล นำขนมไทยมาเป็นสื่อในการสอน เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนระดับประถมศึกษาเพราะนักเรียนชอบการกินขนมอยู่แล้ว จึงง่ายและสนุกสนาน ที่จะทำให้เด็กเขียนคำแปลก ๆ ใหม่ ๆ โดยใช้ขนมไทยเป็นสื่อ เป็นการสร้างพฤติกรรมการรักการอ่านการเขียนได้เป็นอย่างดี ทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการสอนอ่านสอนเขียนให้กับนักเรียนมากขึ้น เช่นนอกจากขนมไทยแล้ว ยังมีขนมชนิดอื่นๆ ผลไม้ อาหารต่างๆ ก็สามารถนำมาใช้เป็นสื่อในการเขียนการสอนได้ดีเช่นกัน ขอขอบคุณกับแนวการสอนนี้ค่ะ
โดย ธนพร สินคุ่ย (2012-03-31 12:37:45) [แสดงความคิดเห็น]
ให้เด็กได้ใช้ประสาทสัมผัสด้านต่างๆ เช่น การดู การชิม การดม การสัมผัส และให้เด็กฝึกกระบวนการคิด คิดอย่างมีระบบ คิดอย่างมีเหตุผล ครูจะใช้คำถามกระตุ้นเด็ก ครูเพียงเพ็ญได้นำสื่อของจริงมาให้เด็กได้เรียนรู้ โดยการนำขนมไทยแต่ละชนิดมาสอน การให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการเรียน โดยใช้เด็กเป็นสื่อในการเรียน โดยให้เด็กออกมาสมมติบทบาทเป็นนางงาม ที่มีชื่อขนมติดอยู่ และให้เด็กๆ ช่วยกันอ่านชื่อขนม และให้เด็กทายชื่อขนม ทำให้เด็กได้รับความสนุกสนาน ครูให้เด็กได้เขียนเป็นรายบุคคลลงในสมุดฝึกซ้ำๆ จนจำได้ น่าสนใจค่ะ
โดย สุภารัตน์ ชาวใต้ (2012-04-01 22:00:22) [แสดงความคิดเห็น]
ขนมไทยกับการเรียนรู้เป็นสื่อที่จะช่วยกระตุ้นความสนใจโดยครูนำของจริงมาให้นักเรียนได้ดูได้ชิมจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการคิดว่า ขนมแต่ละชนิดมีวัตถุดิบในการทำอะไรบ้าง มีวิธีการทำเป็นขั้นตอนอย่างไร พบเห็นในงานพิธีการไหนบ้าง เช่นงานแต่งงาน งานขึ้นบ้านใหม่ เป็นต้น ขนมแต่ละอย่างมีความหมายในการนำมาใช้หรือเปล่าเป็นการจัดกระบวนการคิดแล้วให้นักเรียนมาถ่ายทอดด้วยการเล่าเรื่องเป็นเรียงความครูจะต้องแนะนำวิธีการลำดับการเขียนเพื่อที่นักเรียนจะได้เขียนเล่าเรื่องโดยไม่วกไปวนมา น่าสนใจมากค่ะ
โดย อัมพาพรรณ ดวงกุลสะ (2012-04-10 10:49:33) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ใช้สื่อใกล้ตัวมาจัดกิจกรรมเพื่อให้เด้กเกิดการเรียนรู้ ทำให้เด็กนักเรียนสนใจ อยากเรียน อยากรู้อยากเห็น ตื่นเต้นจากการทำ กิจกรรมได้ชิมขนมทำให้นักเรียนพอใจและเต็มใจที่จะเรียนรู้ มีการใช้ประสาทสัมผัสในส่วนต่างๆ การชิมขนมแล้วถามเด็กว่าขนมนั้นมีส่วนประกอบอะไรบ้าง ทำให้นักเรียนตื่นเต้น ในส่วนชื่อขนมไทย จะทำให้เด็กรู้จักและเห้นขนมนั้นๆด้วย ซึ่งเด็กยุคใหม่ไม่รู้จัก เป็นการรักษาความเป็นไทยสอดแทรกไปด้วย ขอชื่นชมท่านอาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนดีๆมาถ่ายทอดเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมอื่นๆต่อไป
โดย นางจุฬารัตน์ เขาทอง (2012-04-11 21:20:19) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการเขียนเป็นยาขมสำหรับครูภาษาไทยหลายท่านอย่างแน่นอน ชื่นชมความคิดของคุณครูเพียงเพ็ญเป็นอย่างมากที่สามารถนำสิ่งที่ใกล้ตัวผู้เรียนมากระตุ้นให้เด็กได้คิดและได้เขียนโดยที่เด็กไม่รู้ตัว เห็นด้วยกับความคิดที่ให้เด็กได้เรียนรู้จากกระบวนการกลุ่มสู่การเรียนรู้เป็นรายบุคคล ชอบกิจกรรมการเขียนคำจากการเห็นคำไปสู่การเขียนที่ไม่เห็นคำ การฝึกเขียนซ้ำๆไปมาเป็นสิ่งที่อยากให้ครูสอนภาษาไทยทุกคนคำนึงถึงให้มากๆ ขอบพระคุณครูเพียงเพ็ญที่ถ่ายทอดประสบการณ์ที่มีประโยชน์ให้แก่วงการครูของเรา
โดย จารุวรรณ จันทร์คำ (2012-04-15 13:19:16) [แสดงความคิดเห็น]
ขนมไทยกับการเรียนรู้ คุณครูเคียงเพ็ญ พรมพล
กิจกรรมนี้นักเรียนได้เรียนรู้ทั้งด้านการฟัง การพูดบรรยาย การอ่าน และการเขียนบรรยายในกระบวนการคิดที่หลากหลาย โดยคุณครูนำเข้าสู่บทเรียนโดยการนำอาหารที่ชื่อตดหมามาเสนอก็ทำให้เด็ก ๆ ตื่นตัว ในการสอนโดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำขนมในท้องถิ่นมา กลุ่มละ ๔ ชนิด โดยให้เขียนป้ายบอกชื่อขนมมีการตกแต่งขนมในกลุ่ม และนำป้ายชื่อขนมมานำเสนอโดยตัวแทนของกลุ่ม ในรูปแบบนางงามมีป้ายขนมติดสายสะพายตื่นเต้นดีค่ะ ขั้นการอ่านออกเสียงก็ให้ช่วยกันอ่านป้ายชื่อขนม ให้นางงามหันหลังและให้เพื่อนบอกชื่อขนมเป็นการสอนการสังเกตโดยเด็ก ๆ ไม่รู้สึกเลยว่ากำลังเรียนหนังสือ ขั้นตอนต่อมาก็ให้นักเรียนร่วมกันเขียนชื่อขนมใส่สมุดบันทึก และขั้นตอนกิจกรรมก็ให้เด็ก ๆ แต่ละกลุ่มจัดทำสมุดเล่มใหญ่โดยการเขียนแผนผังความคิด เรื่องชื่อขนมไทยในท้องถิ่นที่นำมา ส่วนประกอบของขนม รสชาติ แสดงความคิดเห็นแต่ละคนว่าชอบขนมอะไรเพราะเหตุใด ขนมที่นำมามีขนมอะไรบ้างที่มีส่วนประกอบของพืช ทำให้เด็ก ๆเกิดกระบวนการคิดมากมาย เช่น คิดหลากหลาย คิดอย่างละเอียด
คิดรอบคอบ คิดวิเคราะห์ และคิดสังเคราะห์
โดย สนทยา เทพสงวน (2012-04-16 22:52:31) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่นชมกับผลงานคุณครูเคียงเพ็ญ พรหมพล มากครับ เป็นรูปแบบที่ดูง่ายๆ มีชีวิตชีวา ผู้เรียนมีความสุข ที่สำคัญผู้เรียนได้ความรู้ เกิดทักษะการ ฟัง พูด อ่าน เขียน และคิด พร้อมจิตสำนึกความเป็นไทย ครบถ้วน เยี่ยมมากครับ สมแล้วกับการที่เป็นครูต้นแบบ ครูแห่งชาติสาขาภาษาไทยระดับประถมศึกษา สกศ. ง่ายๆ เป็นธรรมชาติ แต่ผลที่ผู้เรียนมากมายหลายอย่าง
ผมจะนำไปประยุกต์ใช้กับวิชาอื่นๆที่ผมสอนครับ ขอบคุณมากที่ได้นำเสนอ
โดย วิจัย นามบุตร (2012-04-18 10:11:07) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมรายการครูมืออาชีพ ในตอนขนมไทยกับการเรียนรู้ ของคุณครูเคียงเพ็ญ พรมพล ซึ่ง
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ใช้สื่อใกล้ตัวมาจัดกิจกรรมเพื่อให้เด้กเกิดการเรียนรู้ ทำให้เด็กนักเรียนสนใจ อยากเรียน อยากรู้อยากเห็น ตื่นเต้นจากการทำ กิจกรรมได้ชิมขนมทำให้นักเรียนพอใจและเต็มใจที่จะเรียนรู้ มีการใช้ประสาทสัมผัสในส่วนต่างๆ การชิมขนมแล้วถามเด็กว่าขนมนั้นมีส่วนประกอบอะไรบ้าง ทำให้นักเรียนตื่นเต้น ในส่วนชื่อขนมไทย จะทำให้เด็กรู้จักและเห็นขนมนั้นๆด้วย ซึ่งเด็กยุคใหม่ไม่รู้จัก เป็นการรักษาความเป็นไทยสอดแทรกไปด้วย มีการบูรณาการกับวิชาการงานอาชีพ (ขนม) วิทยาศาสตร์ ขอชื่นชมท่าน(สังเกต) อาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนที่ดีมาก ๆ :tv18:
โดย สายทิพย์ เม่นแต้ม (2012-04-20 09:46:19) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากได้รับชมเทคนิคการสอน โดยใช้ขนมไทยของคุณครูเคียงเพ็ญ พรมพล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ทำให้ได้แนวทางในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ที่ให้เด็กได้ฝึกฝนทั้งสัมผัสการรับรส กลิ่น นักเรียนได้นำมาวิเคราะห์ส่วนประกอบของขนม ได้ฝึกเขียนคำยาก ได้ฝึกคิดวิเคราะห์ ตอบคำถามของครู และฝึกการพูดในการออกมารายงาน ได้ฝึกกระบวนการกลุ่ม ฝึการทำงาน ระดมความคิด นับว่าเนื้อหาเดียว นักเรียนได้ฝึกทักษะต่างๆมากมาย ได้ทั้งความรู้ ความสนุกสนาน น่าชื่นชมจริงๆค่ะ
โดย สุภาวดี ภูสุมาศ (2012-04-20 15:51:17) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นอีกหนึ่งเทคนิควิธีการสอนที่ยอดเยี่ยมมากค่ะ เด็กๆได้เรียนรู้จากสื่อของจริง และมีความสุขมากๆกับการเรียนรู้ ได้ความรู้และอิ่มท้อง ได้ความรู้และสนุกสนาน แถมได้ฝึกการวิเคราะห์องค์ประกอบหรือส่วนผสมของขนมแต่ละอย่าง กิจกรรมนางงาม ชายงามให้เด็กๆได้สนุกสนานไปพร้อมกันด้วย น่ารักมากค่ะ เป็นเทคนิคการสอนที่น่าสนใจมาก และมีการฝึกในสมุดเขียนซ้ำๆจนจำได้ ก่อนจะมีการทดสอบเขียนตามคำบอก และยังมีกระบวนการกลุ่มของนักเรียนด้วย เรียกได้ว่าคุณครูเตรียมการสอนมาเป็นอย่างดี ถือได้ว่าคุณครูทุ่มเทและพยายามอย่างมาก น่าชื่นชมค่ะ จะพยายามนำแนวทางและวิธีการจัดการเรียนการสอนของคุณครูไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนต่อไปนะคะ ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจสำหรับคุณครูนะคะ ขอบพระคุณค่ะ :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv18: :tv18: :tv18: :tv18: :tv18:
โดย กีระติกาญน์ มาอยู่วัง (2012-04-20 17:02:35) [แสดงความคิดเห็น]
ปัญหาที่พบของเด็กตอนนี้คือ เด็กไม่ชอบเขียนหนังสือ จึงอยากทำอย่างไรก็ได้ ให้เด็กเขียนหนังสือ ซึ่งเมื่อพูดถึงการเขียนก็จะต้องมีการอ่านเข้ามาคู่กันเสมอ คุณครูเคียงเพ็ญ พรมพล รร.อนุบาลอุบลราชธานี จ. อุบลราชธานี จึงต้องหาเนื้อเรื่องเพื่อมาทำให้เกิดเรื่องราวในการเขียน ในที่นี้จะพูดถึงขนมไทย ซึ่งภายในห้องครูก็จะนำขนมไทยพื้นบ้าน หรือขนมท้องถิ่นมาให้ดู และให้ชิมกันจริงๆ แล้วก็จะถามเพื่อให้เกิดกระบวนการคิด เช่น นักเรียนคิดว่าในขนมใส่อะไรบ้าง วิธีทำอย่างไร เคยเห็นที่ไหน คิดว่าขนมแต่ละอย่างมีความหมายหรือเปล่า แล้วก็ให้เขียนเรื่องเล่า เรียงความ ทำให้เกิดความสนุกสนานก่อนแล้วค่อยๆดึงเข้าไปในบทเรียน เด็กๆจะเคลิ้มและยังสนุกกับการเรียนด้วย ซึ่งในเนื้อหาก็จะสอดแทรกวิธีของการเขียน และการอ่านเข้าไปด้วย :tv18:
โดย ลำใย ปกครอง (2012-04-25 17:06:10) [แสดงความคิดเห็น]
เรื่อง ขนมไทยกับการเรียนรู้ ของคุณครูเคียงเพ็ญ พรมพล เป็นเรื่องที่นักเรียนสนใจเพราะเป็นขนมที่นักเรียนเอามา ในแต่ละกลุ่มก็จะมีการแลกเเปลี่ยนกันชิมและสามารถบอกได้ว่ามีส่วนประสมอะไรซึ่งครูได้สอบถามนักเรียนนักเรียนสามารถวิเคราะห์ส่วนต่าง ๆได้
เป็นการใช้สัมผัส การพูด การฟังได้อย่างดี และมีสมุดฝึกความจำ คำยาก ฝึกการเขียน ทำให้นักเรียนมีทักษะด้านการเขียน การพูดมากขึ้น และให้แต่ละกลุ่ม ออกมานำเสนอส่วนประสม รสชาติของขนมทำให้นักเรียนเขียนได้ดี เทคนิคนี้ดีมากค่ะ :tv15:
โดย ชุติมา ลายทอง (2012-05-14 16:57:15) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมเทคนิคในการสอนของอาจารย์ในการนำขนมไทยมาเป็นสื่อในการเรียนการสอนเป็นวิธีที่ดีมากเพราระเด็กๆได้สัมผัสและรับรู้ แต่ปัญหาที่พบ คือเด็กไม่ชอบเขียนหนังสือและไม่ค่อยกล้าแสดงออกสักเท่าไหร่ เราจึงต้องหาเรื่องราวหรือสิ่งต่างๆนำมาช่วยเพื่อที่จะทำให้เด็กนั้นมีความกล้าที่จะคิดและกล้าที่จะทำ :tv15: :tv15: :tv17:
โดย สุพรรณา จันทร์แจ้ง (2012-11-12 20:11:35) [แสดงความคิดเห็น]
คุรครูจัดกิจกรรมได้ดีมากดู้แล้วสามารถนำมาปรับใช้ที่โรงเรียนได้และใช้ได้กับทุกกลุ่มสาระ อยากให้มีกิจกรรมดีๆอย่างนี้ดูบ่อยๆ และอยากให้ครูท่านอื่นๆได้ดูและนำมาใช้ด้วยชอบมากๆๆjavascript:;javascript:;javascript:;
โดย สุวนันท์ จุลวัจน์ (2012-11-19 19:59:58) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่อ นางสาวกนกลดา ศรีดามาตย์
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 2
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เรียนวิชาหลักการจัดการเรียนรู้ ของ อ.ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน จากที่ได้ดูโทรทัศน์ครูเรื่องขนมไทยกับการเรียนรู้ คุณครูเคียงเพ็ญ พรมพล จึงรู้สึกชื่นชมคุณครูเคียงเพ็ญ พรมพล มากเพราะคุณครูมีความคิดที่ดีมากในการที่จะให้นักเรียนสนใจในเรื่องของการแสดงความคิด การเขียน การอ่าน การพูด และการกล้าแสดงออกมากขึ้นผ่านวิธีเรื่องขนมไทย ซึ่งเมื่อดิฉันดูในอนาคตก็สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนของดิฉันได้ค่ะ
โดย กนกลดา ศรีดามาตย์ (2012-12-31 16:44:05) [แสดงความคิดเห็น]
ถึงแม้ว่าดิฉันจะเข้าชมช้าไปบ้าง แต่การจัดกิจกรรมของคุณครูก็ช่วยให้การเรียนของเด็กห้องดิฉันดีขี้นมาก เป็นต้นว่า มีความกล้าแสดงออก กล้คิด และมีคำพูด ภาษาที่หลากหลายและเด็กรู้จักวิเคราะห์และรู้จักคำศัพท์มากขึ้น มีประโยชน์และใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมสำหรับเด็ก เพราะคุณครูได้จัดกิจกรรมโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาเกี่ยวข้อง เด็กสนใจและพร้อมที่จะเรียนรู้ มีความอยากที่จะเรียน ดูเด็กมีความสุข และได้รับความรู้ที่ยั่งยืน ขอบคุณค่ะที่ช่วยจุดประกายในการแก้ปัญกาการเรียนรู้ของเด็กให้กับดิฉัน ยอดเยี่ยมมาก
โดย คุณธัญยมนย์ เรืองวุิฒิปัญญา (2013-07-30 13:29:07) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv