thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 2066
Rate :
 4
ความยาว : 14.15 นาที | Online : 2012-01-19  
    เปิดเทอมใหม่กับงานวิจัยเล่มแรก คุณครูยุวดี นุชทรัพย์  
    เมื่อเปิดเทอมใหม่ และได้พบหน้าลูกศิษย์ชั้นป.1 ของปีนี้เป็นครั้งแรก คุณครูยุวดี นุชทรัพย์ จากโรงเรียนวัดปากน้ำฝั่งเหนือ จึงถือเป็นช่วงเวลาที่ดีในการทำความรู้จัก และทำการวิจัยเล็กๆ ในชั้นเรียนกับลูกศิษย์ เพียงกิจกรรมพับ ตัด แปะ ก็ได้ทั้งการรู้จักชื่อเล่น ทักษะด้านการเขียน การพูด กล้ามเนื้อมือ และความสนุกสนาน เป็นงานศิลปะที่รวมเป็นหนังสือวิจัยหนึ่งเล่ม ในหนึ่งคาบเรียน ซึ่งช่วยให้คุณครูเตรียมพร้อมกับการสอนได้เหมาะสมกับผู้เรียนในคาบต่อๆไปได้อย่างดี  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

สนุกกับภาษาไทย อ. รัชเก้า ลิ้มลิขิตอักษร
แนะเทคนิคการแก้ปัญหาความเบื่อหน่ายของเด็กๆ ที่มีกับเนื้อหาวิชาภาษาไทย ของ อาจารย์ รัชเก้า ลิ้มลิขิตอักษร โรงเรียน เทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก จังหวัดเพชรบุรี เพิ่มเติม

อักษรสูงกับการผันวรรณยุกต์ด้วยนิ้วมือวิเศษ อ.ยุวดี นุชทรัพย์ รร.วัดปากน้ำฝั่งเหนือ
การผันวรรรณยุกต์อักษรกลาง สูง และต่ำ เป็นบทเรียนภาษาไทยที่ค่อนข้างยาก ชมเทคนิคการสอน ด้วยการใช้สื่อ "นิ้วมือวิเศษ" เพิ่มเติม

สอนซ้ำ ย้ำทวน เรื่องสระอา อ. จารุพรรณ ประดับหยิ่ว (ฉบับเต็ม)
การแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ โดยให้เด็กคิดเป็นภาพ และหยิบแผนภูมิภาพ บัตรคำมาสอนเพื่อ ย้ำและทบทวนความรู้ เพิ่มเติม

ห้องเรียนมีชีวิต อ.สุขพงศ์ ทัศนกูลกิจ รร.วัดฉัตรแก้วจงกลณี (ฉบับเต็ม)
อีกหนึ่งเทคนิคการสอนภาษาไทยด้วยกิจกรรมมากมาย ของ อ.สุขพงศ์ ทัศนกูลกิจ ประตูสู่คำ , บุฟเฟ่ต์คำ , ขั้นบันได เน้นให้เกิดความสนใจ และ เข้าใจบทเรียนกันง่ายๆ เพิ่มเติม

นิทานสระ อ.ยุวดี นุชทรัพย์ รร.วัดปากน้ำฝั่งเหนือ (ฉบับเต็ม)
เมื่อครูพบว่าการสอนเรื่องสระ ยากกว่าการสอนเรื่องพยัญชนะ จึงคิดค้นสื่อการสอนชุด นิทานสระ และกิจกรรมเสริมอีกมากมาย ทำให้เด็ก ๆ จดจำสระในแบบของพวกเขาได้ เพิ่มเติม

 
 
การสอนของคุณครูมีความชัดเจนน่าสนใจมาก มีเทคนิคในการสอนที่ดีและเหมาะสมที่จะนำไปใช้ในการสอนของครูในยุคปัจจุบันโดยควรนำไปประยุกต์ใช้ในเหมาะสมกับสภาพบริบทของท้องถิ่นและระดับชั้น การทำวิจัยเป็นสิ่งที่ดูเหมือนจะยากแต่ถ้าเรามีความตั้งใจที่จะศึกษารายละเอียดของขั้นตอน วิธีการต่างๆ จะช่วยให้เรามีความรู้ความสามารถในการทำงานด้านการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้เกิดผลสำเร็จในการที่จะพัฒนาเด็กให้เป็นคนฉลาด เป็นคนดีและมีความรู้จนสามารถนำทักษะที่ได้รับจากการสอนของครูไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ต่อไป
โดย ปราณี ทาวงศ์มา (2012-01-28 01:17:15) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนของครูเป็นการสอนที่ทำให้นักเรียนที่เริ่มเรียนในวันแรกหายจากความกลัวครู บรรยากาศในชั้นเรียนที่แปลกใหม่ กล้าที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ครูให้ทำ ให้เล่น พร้อมที่จะเรียนและทำกิจกรรมร่วมกีบครู กับเพื่อน จะนำไปพัฒนาในการจัดกิจกรรมปีกาีรศุกษาหน้า ขอบคุณสำหรับเทคนิคที่ดีเยี่ยม ขอบคุณค่ะ
โดย สายฝน ศรีสุวรรณ (2012-01-28 17:39:38) [แสดงความคิดเห็น]
จากที่หนูได้ชมวิธีการสอนของคุณครูยุวดี ทำให้หนูได้เห็นถึงเทคนิคการสอนที่ดี สามารถดึงดูดความสนใจจากเด็กๆได้ และคุณครูก็มีวิธีในการจัดการกับเด็กที่พูดคุยกันโดยให้นักเรียนมีทำจิตสาธารณะซึ่งถือได้ว่าเป็นวิธีที่ดีมากค่ะ
โดย ยาวารีเยาะ หะยีดาราแม (2012-01-28 18:19:26) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูยุวดีมีวิธีการสอนที่ดี คือ อย่างแรกคุณครูจะทำความรู้จักกับนักเรียนเพื่อไม่ให้นักเรียนรู้สึกอึดอัด คุณครูยังคอยสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนอยู่ตลอดซึ่งถือได้เป็นบุคลิกที่คุณครูต้องมี คุณครูยังสร้างตัวเสริมแรงให้กับนักเรียนเพื่อเป็นการกระตุ้นให้กับเด็ก ขอขอบคุณสำหรับเทคนิคต่างๆค่ะ
โดย ฮุซนา กาซอ (2012-01-28 18:30:44) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่ดีมาก สำหรับเด็กเล็ก เป็นกิจกรรมเล่นปนเรียน ทำให้นักเรียนสนใจมาก สามารถนำไปใช้กับนักเรียนระดับอื่นก็ได้
โดย ประณีต นวลนุ่น (2012-01-29 13:03:49) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนของครูยุวดี ดีมากครับ เป็นกันเองกับเด็ก เรียนปนเล่น น้ำเสียงดี เด็กไม่เกร็ง ดึงดูดความสนใจ เทคนิคการสอนดี
โดย สมศักดิ์ ทรายแก่น (2012-01-29 16:38:06) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูยุวดี นุชทรัพย์เป็นคุณครูในดวงใจของดิฉัน เพราะคุณครูสอนเด็กอย่างมีชีวิตชีวา ใจดี มีการวางแผนก่อนการสอน ทำให้การสอนเป็นไปอย่างราบรื่น มีเทคนิคการสอนที่พวกเราชาวครู (ดี) ทั้งหลายสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ ดิฉันได้แนวคิดหลาย ๆ อย่างจากคุณครู เช่น การทำตัวเป็นกันเองกับเด็ก การดูแลเอาใจใส่เด็กอย่างทั่วถึง สอนอย่างไรไม่ให้บทเรียนน่าเบื่อและเด็กมีส่วนร่วมในการตอบคำถาม การทำกิจกรรมต่าง ๆ ชอบตรงสัมผัสมือเด็กทำให้เด็กรู้สึกอบอุ่น คุ้นเคย เมื่อเด็กรัก ชอบ เขาก็จะให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นอย่างดี ขอบคุณสิ่งดี ๆ ที่โทรทัศน์ครูได้ทำขึ้น ขอบคุณคุณครูดี คุณครูเก่งทั้งหมดให้มวลที่ให้แนวทางแก่พวกเรา ..........ปรบมือดังๆ ให้ค่ะ :tv02: :tv15: :tv18:
โดย นางสายทอง จีปราบนันท์ (2012-02-05 20:23:55) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนของครูยุวดี ดีมากเลยค่ะ สามารถนำไปใช้ได้เลยค่ะ
โดย ชนิษฐา ประกอบกิจ (2012-02-06 21:58:42) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมาก มีความตื้นเต้นเร้าใจสามารถดึงดูดความสนใจของนักเรียน ครูมีความเข้าใจเด็กมากทำให้การสอนเป็นเรื่องง่าย ๆ ทำให้เด็กกล้าแสดงความสามารถที่ตนเองมีได้อย่างเต็มที่อย่างแรกคุณครูจะทำความรู้จักกับนักเรียนเพื่อไม่ให้นักเรียนรู้สึกอึดอัด คุณครูยังคอยสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนอยู่ตลอดซึ่งถือได้เป็นบุคลิกที่คุณครูต้องมี คุณครูยังสร้างตัวเสริมแรงให้กับนักเรียนเพื่อเป็นการกระตุ้นให้กับเด็ก ชอบวิธีการสอนนี้มากคะ
โดย ณัฐชยา ชุมศรี (2012-02-07 16:06:07) [แสดงความคิดเห็น]
ครูยุวดีเก่งจังเลย ชอบมากจะนำแนวทางการสอนของครูยุวดีไปสอนนักเรียน ป.1
โดย วิลิต ศิริสนธิ (2012-02-11 00:57:28) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูเป็นคนที่มีจิตวิทยาเด็กที่สูงมาก ซึ่งเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์นอกจากนี้ คุณครูยังเป็นนักออกแบบที่ดีเยี่ยม ออกแบบกิจกรรมต่าง ๆ ในห้องเรียนน่าเรียน น่าสนใจ และที่สำคัญคุณครู ยังเป็นนักวิจัยที่ค้นหาปัญหาของเด็ก และหาวิธีการแก้ไข อย่างมีระบบ ด้วยจิตใจของความเป็นครู ชอบค่ะ
โดย ขนิษฐา วทัญญู (2012-05-27 11:07:51)
การสอนของครูเป็นการสอนที่ทำให้นักเรียนที่เริ่มเรียนในวันแรกหายจากความกลัวครู บรรยากาศในชั้นเรียนที่แปลกใหม่ กล้าที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ครูให้ทำ ให้เล่น พร้อมที่จะเรียนและทำกิจกรรมร่วมกีบครู กับเพื่อน จะนำไปพัฒนาในการจัดกิจกรรมปีกาีรศุกษาหน้า ขอบคุณสำหรับเทคนิคที่ดีเยี่ยม ขอบคุณอีกท่านครับ :tv15:
โดย ณรงค์ เหมือนทรัพย์ (2012-02-13 23:10:22) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนของคุณครูมีความชัดเจนน่าสนใจมาก มีเทคนิคในการสอนที่ดีและเหมาะสมที่จะนำไปใช้ในการสอนของครูในยุคปัจจุบันโดยควรนำไปประยุกต์ใช้ในเหมาะสมกับสภาพบริบทของท้องถิ่นและระดับชั้น ทำให้นักเรียนที่เริ่มเรียนในวันแรกหายจากความกลัวครู บรรยากาศในชั้นเรียนที่แปลกใหม่ กล้าที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ครูให้ทำ ให้เล่น พร้อมที่จะเรียนและทำกิจกรรมร่วมกีบครู กับเพื่อน จะนำไปพัฒนาในการจัดกิจกรรม ซึ่งทำให้เด็กมีความเป็นเองับครูทำให้การเรียนสนุกสนานขึ้น :tv16: :tv11: :tv10: :tv09:
โดย ทิวาพร สิงหัตถะ (2012-02-25 20:15:06) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมเตรียมความพร้อมที่น่าสนใจและสอดคล้องกับความสนใจของนักเรียน คิดว่าจะนำไปใช้เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอมค่ะ ขอบคุณที่ได้แบ่งปันกิจกรรมดีๆ :tv15:
โดย อรัญญา เชียงเงิน (2012-03-10 23:53:49) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูยุวดี นุชทรัพย์ ได้แสดงให้เห็นถึงรูปแบบการสอนที่ดี นักเรียนมีความตื้นเต้นเร้าใจสามารถดึงดูดความสนใจของนักเรียน ทำให้การสอนเป็นเรื่องง่าย ๆ ทำให้เด็กกล้าแสดงความสามารถที่ตนเองมีได้อย่างเต็มที่ โดยใช้เทคนิคการทำความรู้จักกับนักเรียน ซึ่งนักเรียนรู้สึกไว้ใจและอยากที่จะเรียนกับคุณครู การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนอยู่ตลอด การเสริมแรงให้กับนักเรียน ทำให้นักเรียนมีความสุขในการเรียน ขอนำแนวการสอนนี้ไปประยุกต์ใช้ต่อไปนะคะ
โดย ธนพร สินคุ่ย (2012-03-31 12:05:40) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูเจี๊ยบเก่งที่สุดค่ะ เก่งตั้งแต่ชั่วโมงแรก โดยการรู้จักเด็กเป็นรายบุคคลให้เด็กได้กล้าสัมผัสกับครู ให้เด็กได้ร่วมกิจกรรมกับครูโดยครูเล่านิทานให้เด็กฟังและมีส่วนร่วมในการตอบคำถามและร้องเพลงให้เด็กได้กล้าแสดงออกเป็นการประเมินเด็กเป็นรายบุคคลในด้านการฟังและการกล้าแสดงออก ให้เด็กได้ฝึกเขียนและสังเกตโดยการให้เด็กวาดภาพต่อให้เหมือนถ้าเด็กวาดได้ครบได้เหมือก็แสดงว่าเด็กมีการสังเกตและสายตากับมือก็สัมพันธ์กันด้วย ใด้เด็กได้ฝึกทักษะการพููดโดให้เด็กแนะนำตัวและน้องของเด็ก ครูเจี๊ยบคิดได้ไง เก่งจริง ๆ ขอนับถือ เป็นตัวอย่างที่ดีมากครูยนต์ขออนุญาตินำไปใช้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
โดย บัวยนต์ ศรีวะสุทธิ์ (2012-04-01 17:43:59) [แสดงความคิดเห็น]
ชมรายการแล้วรู้สึกปลื้มครูมาหๆ ครูยุวดี เป็นครูที่แอ๊กทีฟ สนุกสนาน เหมาะสมที่จะสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เป็นอย่างมาก มีความคิดสร้างสรรค์ทุกกิจกรรม เป็นแบบอย่างเป็นแนวทางแก่ครูที่ไม่ได้จบสาขาภาษาไทยมา แต่ต้องสอนภาษาไทย บางครั้งไม่มีเทคนิค ในการสอน สอนตามตำราที่เขาให้มา ผลที่เกิดกับเด็กเลยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ถ้ามีโอกาสอยากไปเยี่ยมที่โรงเรียนของครูบ้าง ไปชมการสอน ตัวเป็นๆเลยค่ะ ขอให้คุณครูมีความสุขกับการสอนเด็กน้อยๆต่อไปค่ะ
โดย พิมพ์วรักษ์ ไชยรักษ์ (2012-04-01 22:49:42) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูยุวดี นุชทรัพย์ได้แสดงความเป็นกันเองกันนักเรียนตั้งแต่สัปดาห์แรกที่เปิดเรียน สร้างความเป็นกันเองกับนักเรียน ทำให้นักเรียนมีความสุข คลายความกังวล และมีความพร้อมที่จะเรียน ผู้สอนได้ใช้กิจกรรมที่นักเรียนมีความสนใจและเนื้่อเรื่องเหมาะสมกับผู้เรียน ตัวละครในเรื่องที่นำมามีวัยเดียวกับผู้เรียน นอกจากนี้ผู้สอนยังได้ศึกษาลักษณะเด่น ของนักเรียนแต่ละคน รวมทั้งยังได้ศึกษาจุดอ่อนของนักเรียนแต่่ละคนไปด้วย เป็นการศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคลไปด้วย
โดย วารี สวัสดิ์จุ้น (2012-04-02 21:56:25) [แสดงความคิดเห็น]
คิดว่าจะนำไปใช้เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอมค่ะเป็นการสอนที่ดีมาก มีความตื้นเต้นเร้าใจสามารถดึงดูดความสนใจของนักเรียน ครูมีความเข้าใจเด็กมากทำให้การสอนเป็นเรื่องง่าย ๆ ทำให้เด็กกล้าแสดงความสามารถที่ตนเองมีได้อย่างเต็มที่อย่างแรกคุณครูจะทำ ความรู้จักกับนักเรียนเพื่อไม่ให้นักเรียนรู้สึกอึดอัด คุณครูยังคอยสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนอยู่ตลอดซึ่งถือได้เป็นบุคลิกที่คุณ ครูต้องมี คุณครูยังสร้างตัวเสริมแรงให้กับนักเรียนเพื่อเป็นการกระตุ้นให้กับเด็ก ชอบวิธีการสอนนี้มากคะ
โดย ฏิมากานต์ จันดา (2012-04-06 05:37:32) [แสดงความคิดเห็น]
คิดว่าจะนำไปใช้เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอมค่ะเป็นการสอนที่ดีมาก มีความตื้นเต้นเร้าใจสามารถดึงดูดความสนใจของนักเรียน ครูมีความเข้าใจเด็กมากทำให้การสอนเป็นเรื่องง่าย ๆ ทำให้เด็กกล้าแสดงความสามารถที่ตนเองมีได้อย่างเต็มที่อย่างแรกคุณครูจะทำ ความรู้จักกับนักเรียนเพื่อไม่ให้นักเรียนรู้สึกอึดอัด คุณครูยังคอยสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนอยู่ตลอดซึ่งถือได้เป็นบุคลิกที่คุณ ครูต้องมี คุณครูยังสร้างตัวเสริมแรงให้กับนักเรียนเพื่อเป็นการกระตุ้นให้กับเด็ก ชอบวิธีการสอนนี้มากคะ
โดย ฏิมากานต์ จันดา (2012-04-06 05:40:15) [แสดงความคิดเห็น]
การใช้เทคนิคการสอน/วิธีการสำหรับนักเรียนชั้น ป.1 ในวันแรกของการเปิดเรียนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและทำให้เกิดผลสำเร็จนั้น ครูต้องสร้างความเป็นกันเองกับนักเรียน ทำให้นักเรียนมีความสุข คลายความกังวล และมีความพร้อมที่จะเรียน ผู้สอนได้ใช้กิจกรรมที่นักเรียนมีความสนใจและเนื้่อเรื่องเหมาะสมกับผู้เรียน โดยเฉพาะการใช้นิทานซึ่งเป็นสิ่งที่นักเรียนทุกเพศ ทุกวัยชอบมาก ใช้ตัวละครเชื่อมโยงสู่ชีวิตจริงของนักเรียนเพิ่มพูนทั้งด้านความรู้ สู่คุณธรรม นักเรียนกล้าแสดงออกและครูสามารถสังเกตพฤติกรรมนักเรียนได้ตลอดเวลา สามารถแยกศักยภาพหรือความแตกต่างของนักเรียนแต่ละคนได้ นำไปสู่การวางแผนและการออกแบบกิจกรรมที่เหมาะสมได้ต่อไป ขอบคุณสิ่งดีๆที่ครูเจี๊ยบมอบให้ค่ะ
โดย ยินดี รามทอง (2012-04-08 15:17:17) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมเตรียมความพร้อมที่น่าสนใจและสอดคล้องกับความสนใจของนักเรียใช้กิจกรรมต่างๆ ในการศึกษาความสามารถ หรือวินิจฉัยข้อบกพร่องของนักเรียนแต่ละคน เพื่อที่จะได้จัดการเรียนการสอนได้เหมาะสมกับนักเรียนเพราะนักเรียนแต่ละคนมีจุดเด่นและจุดอ่อนที่แตกต่างกัน นอกจากนี้นักเรียนแต่ละคนสามารถเรียนรู้ได้ดีด้วยวิธีการที่แตกต่างกัน เป็นการรู้จักเด็กเป็นรายบุคคลขออนุญาตนำไปใช้เตรียมความพร้อมตอนเปิดเทอมด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ :tv15: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย อุษณีย์ พารีศรี (2012-04-12 21:32:04) [แสดงความคิดเห็น]
เมื่อได้ชมรายการของครูยุวดี นุชทรัพย์ โดยครูมีเทคนิคและวิธีการสอนที่ดี โดยขั้นแรกครูได้ทำความรู้จักกับนักเรียนเพื่อสร้างความสนิทสนมและเพื่อให้นักเรียนรู้จักเป็นกันเอง โดยผู้สอนได้สร้างกิจกรรมที่ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและเหมาะสมกับผู้เรียน โดยเฉพาะการใช้นิทานซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้เรียนทุกเพศ ทุกวัย ทุกชั้นชอบเพราะเป็นการดึงดูดให้นักเรียนมีึส่วนร่วมในนิทาน สมมติตัวเองว่าเป็นตัวละครตัวหนึ่ง ช่วยให้ผู้เรียนได้เกิดกระบวนการเรียนรู้และกล้าแสดงออก :tv15:
โดย โกวิท ทองมาก (2012-04-17 20:57:18) [แสดงความคิดเห็น]
เมื่อได้ชมรายการของครูยุวดี นุชทรัพย์ โดยครูมีเทคนิคและวิธีการสอนที่ดี โดยขั้นแรกครูได้ทำความรู้จักกับนักเรียนเพื่อสร้างความสนิทสนมและเพื่อให้นักเรียนรู้จักเป็นกันเอง โดยผู้สอนได้สร้างกิจกรรมที่ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและเหมาะสมกับผู้เรียน โดยเฉพาะการใช้นิทานซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้เรียนทุกเพศ ทุกวัย ทุกชั้นชอบเพราะเป็นการดึงดูดให้นักเรียนมีึส่วนร่วมในนิทาน สมมติตัวเองว่าเป็นตัวละครตัวหนึ่ง ช่วยให้ผู้เรียนได้เกิดกระบวนการเรียนรู้และกล้าแสดงออก :tv15:
โดย โกวิท ทองมาก (2012-04-17 20:57:20) [แสดงความคิดเห็น]
เมื่อได้ชมรายการของครูยุวดี นุชทรัพย์ โดยครูมีเทคนิคและวิธีการสอนที่ดี โดยขั้นแรกครูได้ทำความรู้จักกับนักเรียนเพื่อสร้างความสนิทสนมและเพื่อให้นักเรียนรู้จักเป็นกันเอง โดยผู้สอนได้สร้างกิจกรรมที่ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและเหมาะสมกับผู้เรียน โดยเฉพาะการใช้นิทานซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้เรียนทุกเพศ ทุกวัย ทุกชั้นชอบเพราะเป็นการดึงดูดให้นักเรียนมีึส่วนร่วมในนิทาน สมมติตัวเองว่าเป็นตัวละครตัวหนึ่ง ช่วยให้ผู้เรียนได้เกิดกระบวนการเรียนรู้และกล้าแสดงออก :tv15:
โดย โกวิท ทองมาก (2012-04-17 20:57:21) [แสดงความคิดเห็น]
เมื่อได้ชมรายการของครูยุวดี นุชทรัพย์ โดยครูมีเทคนิคและวิธีการสอนที่ดี โดยขั้นแรกครูได้ทำความรู้จักกับนักเรียนเพื่อสร้างความสนิทสนมและเพื่อให้นักเรียนรู้จักเป็นกันเอง โดยผู้สอนได้สร้างกิจกรรมที่ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและเหมาะสมกับผู้เรียน โดยเฉพาะการใช้นิทานซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้เรียนทุกเพศ ทุกวัย ทุกชั้นชอบเพราะเป็นการดึงดูดให้นักเรียนมีึส่วนร่วมในนิทาน สมมติตัวเองว่าเป็นตัวละครตัวหนึ่ง ช่วยให้ผู้เรียนได้เกิดกระบวนการเรียนรู้และกล้าแสดงออก :tv15:
โดย โกวิท ทองมาก (2012-04-17 20:57:24) [แสดงความคิดเห็น]
เมื่อได้ชมรายการของครูยุวดี นุชทรัพย์ โดยครูมีเทคนิคและวิธีการสอนที่ดี โดยขั้นแรกครูได้ทำความรู้จักกับนักเรียนเพื่อสร้างความสนิทสนมและเพื่อให้นักเรียนรู้จักเป็นกันเอง โดยผู้สอนได้สร้างกิจกรรมที่ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและเหมาะสมกับผู้เรียน โดยเฉพาะการใช้นิทานซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้เรียนทุกเพศ ทุกวัย ทุกชั้นชอบเพราะเป็นการดึงดูดให้นักเรียนมีึส่วนร่วมในนิทาน สมมติตัวเองว่าเป็นตัวละครตัวหนึ่ง ช่วยให้ผู้เรียนได้เกิดกระบวนการเรียนรู้และกล้าแสดงออก :tv15:
โดย โกวิท ทองมาก (2012-04-17 20:57:37) [แสดงความคิดเห็น]
เมื่อได้ชมรายการของครูยุวดี นุชทรัพย์ โดยครูมีเทคนิคและวิธีการสอนที่ดี โดยขั้นแรกครูได้ทำความรู้จักกับนักเรียนเพื่อสร้างความสนิทสนมและเพื่อให้นักเรียนรู้จักเป็นกันเอง โดยผู้สอนได้สร้างกิจกรรมที่ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและเหมาะสมกับผู้เรียน โดยเฉพาะการใช้นิทานซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้เรียนทุกเพศ ทุกวัย ทุกชั้นชอบเพราะเป็นการดึงดูดให้นักเรียนมีึส่วนร่วมในนิทาน สมมติตัวเองว่าเป็นตัวละครตัวหนึ่ง ช่วยให้ผู้เรียนได้เกิดกระบวนการเรียนรู้และกล้าแสดงออก :tv15:
โดย โกวิท ทองมาก (2012-04-17 20:58:24) [แสดงความคิดเห็น]
เมื่อได้ชมรายการของครูยุวดี นุชทรัพย์ โดยครูมีเทคนิคและวิธีการสอนที่ดี โดยขั้นแรกครูได้ทำความรู้จักกับนักเรียนเพื่อสร้างความสนิทสนมและเพื่อให้นักเรียนรู้จักเป็นกันเอง โดยผู้สอนได้สร้างกิจกรรมที่ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและเหมาะสมกับผู้เรียน โดยเฉพาะการใช้นิทานซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้เรียนทุกเพศ ทุกวัย ทุกชั้นชอบเพราะเป็นการดึงดูดให้นักเรียนมีึส่วนร่วมในนิทาน สมมติตัวเองว่าเป็นตัวละครตัวหนึ่ง ช่วยให้ผู้เรียนได้เกิดกระบวนการเรียนรู้และกล้าแสดงออก :tv15:
โดย โกวิท ทองมาก (2012-04-17 20:59:04) [แสดงความคิดเห็น]
เมื่อได้ชมรายการของครูยุวดี นุชทรัพย์ โดยครูมีเทคนิคและวิธีการสอนที่ดี โดยขั้นแรกครูได้ทำความรู้จักกับนักเรียนเพื่อสร้างความสนิทสนมและเพื่อให้นักเรียนรู้จักเป็นกันเอง โดยผู้สอนได้สร้างกิจกรรมที่ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและเหมาะสมกับผู้เรียน โดยเฉพาะการใช้นิทานซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้เรียนทุกเพศ ทุกวัย ทุกชั้นชอบเพราะเป็นการดึงดูดให้นักเรียนมีึส่วนร่วมในนิทาน สมมติตัวเองว่าเป็นตัวละครตัวหนึ่ง ช่วยให้ผู้เรียนได้เกิดกระบวนการเรียนรู้และกล้าแสดงออก :tv15:
โดย โกวิท ทองมาก (2012-04-17 20:59:08) [แสดงความคิดเห็น]
เมื่อได้ชมรายการของครูยุวดี นุชทรัพย์ โดยครูมีเทคนิคและวิธีการสอนที่ดี โดยขั้นแรกครูได้ทำความรู้จักกับนักเรียนเพื่อสร้างความสนิทสนมและเพื่อให้นักเรียนรู้จักเป็นกันเอง โดยผู้สอนได้สร้างกิจกรรมที่ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและเหมาะสมกับผู้เรียน โดยเฉพาะการใช้นิทานซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้เรียนทุกเพศ ทุกวัย ทุกชั้นชอบเพราะเป็นการดึงดูดให้นักเรียนมีึส่วนร่วมในนิทาน สมมติตัวเองว่าเป็นตัวละครตัวหนึ่ง ช่วยให้ผู้เรียนได้เกิดกระบวนการเรียนรู้และกล้าแสดงออก :tv15:
โดย โกวิท ทองมาก (2012-04-17 20:59:08) [แสดงความคิดเห็น]
เมื่อได้ชมรายการของครูยุวดี นุชทรัพย์ โดยครูมีเทคนิคและวิธีการสอนที่ดี โดยขั้นแรกครูได้ทำความรู้จักกับนักเรียนเพื่อสร้างความสนิทสนมและเพื่อให้นักเรียนรู้จักเป็นกันเอง โดยผู้สอนได้สร้างกิจกรรมที่ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและเหมาะสมกับผู้เรียน โดยเฉพาะการใช้นิทานซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้เรียนทุกเพศ ทุกวัย ทุกชั้นชอบเพราะเป็นการดึงดูดให้นักเรียนมีึส่วนร่วมในนิทาน สมมติตัวเองว่าเป็นตัวละครตัวหนึ่ง ช่วยให้ผู้เรียนได้เกิดกระบวนการเรียนรู้และกล้าแสดงออก :tv15:
โดย โกวิท ทองมาก (2012-04-17 20:59:22) [แสดงความคิดเห็น]
เมื่อได้ชมรายการของครูยุวดี นุชทรัพย์ โดยครูมีเทคนิคและวิธีการสอนที่ดี โดยขั้นแรกครูได้ทำความรู้จักกับนักเรียนเพื่อสร้างความสนิทสนมและเพื่อให้นักเรียนรู้จักเป็นกันเอง โดยผู้สอนได้สร้างกิจกรรมที่ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและเหมาะสมกับผู้เรียน โดยเฉพาะการใช้นิทานซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้เรียนทุกเพศ ทุกวัย ทุกชั้นชอบเพราะเป็นการดึงดูดให้นักเรียนมีึส่วนร่วมในนิทาน สมมติตัวเองว่าเป็นตัวละครตัวหนึ่ง ช่วยให้ผู้เรียนได้เกิดกระบวนการเรียนรู้และกล้าแสดงออก :tv15:
โดย โกวิท ทองมาก (2012-04-17 20:59:30) [แสดงความคิดเห็น]
เมื่อได้ชมรายการของครูยุวดี นุชทรัพย์ โดยครูมีเทคนิคและวิธีการสอนที่ดี โดยขั้นแรกครูได้ทำความรู้จักกับนักเรียนเพื่อสร้างความสนิทสนมและเพื่อให้นักเรียนรู้จักเป็นกันเอง โดยผู้สอนได้สร้างกิจกรรมที่ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและเหมาะสมกับผู้เรียน โดยเฉพาะการใช้นิทานซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้เรียนทุกเพศ ทุกวัย ทุกชั้นชอบเพราะเป็นการดึงดูดให้นักเรียนมีึส่วนร่วมในนิทาน สมมติตัวเองว่าเป็นตัวละครตัวหนึ่ง ช่วยให้ผู้เรียนได้เกิดกระบวนการเรียนรู้และกล้าแสดงออก :tv15:
โดย โกวิท ทองมาก (2012-04-17 20:59:31) [แสดงความคิดเห็น]
เมื่อได้ชมรายการของครูยุวดี นุชทรัพย์ โดยครูมีเทคนิคและวิธีการสอนที่ดี โดยขั้นแรกครูได้ทำความรู้จักกับนักเรียนเพื่อสร้างความสนิทสนมและเพื่อให้นักเรียนรู้จักเป็นกันเอง โดยผู้สอนได้สร้างกิจกรรมที่ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและเหมาะสมกับผู้เรียน โดยเฉพาะการใช้นิทานซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้เรียนทุกเพศ ทุกวัย ทุกชั้นชอบเพราะเป็นการดึงดูดให้นักเรียนมีึส่วนร่วมในนิทาน สมมติตัวเองว่าเป็นตัวละครตัวหนึ่ง ช่วยให้ผู้เรียนได้เกิดกระบวนการเรียนรู้และกล้าแสดงออก :tv15:
โดย โกวิท ทองมาก (2012-04-17 20:59:31) [แสดงความคิดเห็น]
เมื่อได้ชมรายการของครูยุวดี นุชทรัพย์ โดยครูมีเทคนิคและวิธีการสอนที่ดี โดยขั้นแรกครูได้ทำความรู้จักกับนักเรียนเพื่อสร้างความสนิทสนมและเพื่อให้นักเรียนรู้จักเป็นกันเอง โดยผู้สอนได้สร้างกิจกรรมที่ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและเหมาะสมกับผู้เรียน โดยเฉพาะการใช้นิทานซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้เรียนทุกเพศ ทุกวัย ทุกชั้นชอบเพราะเป็นการดึงดูดให้นักเรียนมีึส่วนร่วมในนิทาน สมมติตัวเองว่าเป็นตัวละครตัวหนึ่ง ช่วยให้ผู้เรียนได้เกิดกระบวนการเรียนรู้และกล้าแสดงออก :tv15:
โดย โกวิท ทองมาก (2012-04-17 20:59:33) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากได้ชมรายการของครูยุพดี นุชทรัพย์ เป็นการสอนชั่วโมงแรกของการเปิดเทอม โดยลองสมมติตัวเองเป็นนักเรียนของครูยุพดี รู้สึกสนุกมากกับการเรียนรู้ในชั่วโมงนี้ และอยากจะเรียนต่ออีกในชั่วโมงถัดไป คุณครูยุพดี มีวิธีการสอนที่สามารถสอดแทรกเนื้อหา พฤติกรรมที่ต้องการส่งเสริมนักเรียนในด้านต่างๆ ทั้งยังสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน แล้วนำมาประเมินความพร้อมในด้านการรับรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นจุดเริ่มต้นในการทำวิจัยที่ดี ดูแล้วจะนำไปใช้เป็นแบบอย่างในชั่วโมงแรกของการเปิดเทอมบ้าง ขอบคุณมากค่ะ สำหรับแนวทางการสอนที่ดีอย่างนี้
โดย สุภาวดี ภูสุมาศ (2012-04-20 13:05:55) [แสดงความคิดเห็น]
โดยส่วนตัวชื่นชมคุณครูยุวดี นุชทรัพย์ มากๆค่ะ พยายามติดตามรายการโทรทัศน์ครูในทุกๆตอนที่เป็นเทคนิคการสอนของคุณครู คุณครูเก่งมากๆ มีเทคนิคการสอนที่ดีและน่ารักๆมากๆเลยค่ะ บางเทคนิคดิฉันนำมาใช้สอนตรงกับลูกชายตัวน้อย แต่บางเทคนิคสามารถปรับประยุกต์ใช้กับนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาที่ตัวเองสอนได้เลย เป็นเทคนิคการสอนที่มักจะได้ผลเสมอ ยิ่งในตอนนี้เห็นแล้วอมยิ่มเลยค่ะ เพราะหนังสือคุณฟองนักแปรงฟันที่คุณครูใช้สอน ดิฉันก็นำมาใช้สอนลูกชายเช่นกัน แต่เทคนิคการสอนน่าเบื่อกว่าเยอะเลย แอบเอารายการตอนนี้ให้เจ้าลูกชายดู พบว่า ลูกชายรักคุณฟองมากขึ้นกว่าตอนที่แม่สอนเองซะอีก55555 ที่น่าทึ่งคือคุณครูมีการตั้งคำถามสอดแทรกตลอดๆ บางประเด็นดิฉันเองไม่เคยคิดถึงมาก่อน เช่นกรณีของคุณจระเข้ หรือกรณีของคุณช้างที่น่าจะเป็นสัตว์ที่เป็นนักเรียนชั้น ป.๑ เพราะสามารถแปรงฟันได้เอง น่ารักมากค่ะ และสังเกตว่าทุกครั้งคุณครูมักจะประยุกต์การสรุปองค์ความรู้ที่สอนมาโดยใช้ศิลปะเป็นสื่อ เพียงแต่ในกรณีนี้คุณครูใช้เป็นสื่อในการรู้จักพื้นฐานของเด็กแต่ละคนก่อน น่าชื่นชมจริงๆค่ะ ขอบพระคุณนะคะคุณครูที่เปิดมุมมองใหม่ๆให้กับเพื่อนครูตลอดมา ขอเป็นกำลังใจให้คุณครูสร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรมใหม่ๆต่อไปนะคะ ขอบคุณค่ะ :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv18: :tv18: :tv18: :tv18: :tv18:
โดย กีระติกาญน์ มาอยู่วัง (2012-04-20 17:20:22) [แสดงความคิดเห็น]
สุดยอดของความเป็นครูค่ะ การสอนของคุณครูยุวดี นุชทรัพย์ มีความน่าสนใจ และเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย และมีความสุข ครูเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นทุ่มเทในการพัฒนาตนเอง และพัฒนากระบวนการจัดกจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างดีเยี่ยม ดิฉันติดตามดูการสอนของคุณครูหลายเรื่องค่ะ เมื่อชมแล้วก็เกิดพลังและเกิดแรงบันดาลใจที่อยากจะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุขและกระตุ้นให้เด็กมีความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาค่ะ เมื่อวันครูที่ผ่านมามีโอกาสได้พบคุณครูยุวดีตัวจริงเสียงจริงที่คุรุสภา จึงได้ถ่ายภาพร่วมกับคุณครูยุวดี รู้สึกตื่นเต้นและดีใจมากมาก จึงมีโอกาสได้ชื่นชมและให้กำลังใจคุณครูค่ะ อยากให้มีครูเช่นนี้เต็มแผ่นดินค่ะ
โดย จารุณี สุทธิสวรรค์ (2012-04-23 23:32:10) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูยุวดีมีเทคนิคการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้หลากหลายดีค่ะ ทำให้การเรียนการสอนไม่น่าเบื่อ นักเรียนทุกคนสนใจ โดยเฉพาะเทคนิคการจับมือนักเรียนแล้วให้บอกชื่อ ชอบมากเพราะเป็นการสร้างความคุ้นเคยให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดี การใช้นิทานทำให้นักเรียนจดจำได้ง่าย รวมถึงการนำเอาศิลปะเข้ามาเพื่อทดสอบการใช้ประสาทสัมผัสระหว่างมือและตา ซึ่งทำให้นักเรียนสนใจเพราะเด็กในวัยนี้มักจะชอบวาดรูประบายสี นอกจากนั้นคุณครูยุวดียังมีเทคนิคในการจัดการนักเรียนที่ไม่ค่อยสนใจในการเรียนอีกด้วย ดีมากๆเลยค่ะขอชื่นชม แล้วจะลองนำเอาเทคนิคเหล่านี้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนของตัวเองดูบ้าง ขอบคุณมากนะคะ :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย จรรยา ประพิณพงศา (2012-04-23 23:40:02) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้รับชมการสอนของคุณครูยุวดี แล้วได้เห้นความเป้นกันเองกับนักเรียนมีเทคนิคต่างๆในการดึงดูดใจนักเรียน โดยเฉพาะการจับมือนักเรียนทุกคน บีบมือ และมองตาเด็กๆ ดิฉันว่าเป็นการผ่อนคลายนักเรียน ให้นักเรียนกล้าที่จะบอกเล่าสิ่งต่างๆให้คุณครูฟัง ดิฉันว่าได้ใจนักเรียนไปแล้วเต็มหัวใจ ดิฉันขออนุญาตนำเทคนิคนี้ไปใช้กับนักเรียนของดิฉันบ้างคิดว่าคงจะทำให้นักเรียนของดิฉันเป้นเด็กที่ว่านอนสอนง่าย และกิจกรรมการระบายสีชอบมากคะ
โดย suwannee kumdeeboon (2012-04-24 13:48:00) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่นชมคุณครูยุวดี นุชทรัพย์ มากพยายามติดตามรายการโทรทัศน์ครูในทุกๆตอนที่เป็นเทคนิคการสอนของคุณครู คุณครูเก่งมากๆ มีเทคนิคการสอนที่ดีและน่ารักๆมากๆเลยค่ะ บางเทคนิคดิฉันนำมาใช้สอนตรงกับลูกชายตัวน้อย แต่บางเทคนิคสามารถปรับประยุกต์ใช้กับนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาที่ตัวเองสอนได้เลย เป็นเทคนิคการสอนที่มักจะได้ผลเสมอ ยิ่งในตอนนี้เห็นแล้วอมยิ่ม เพราะหนังสือคุณฟองนักแปรงฟันที่คุณครูใช้สอน ดิฉันก็นำมาใช้สอนลูกชายเช่นกัน แต่เทคนิคการสอนน่าเบื่อกว่าเยอะเลย แอบเอารายการตอนนี้ให้เจ้าลูกชายดู พบว่า ลูกชายรักคุณฟองมากขึ้นกว่าตอนที่แม่สอนเองซะอีก ที่น่าทึ่งคือคุณครูมีการตั้งคำถามสอดแทรกตลอดๆ บางประเด็นดิฉันเองไม่เคยคิดถึงมาก่อน เช่นกรณีของคุณจระเข้ หรือกรณีของคุณช้างที่น่าจะเป็นสัตว์ที่เป็นนักเรียนชั้น ป.๑ เพราะสามารถแปรงฟันได้เอง น่ารักมาก และสังเกตว่าทุกครั้งคุณครูมักจะประยุกต์การสรุปองค์ความรู้ที่สอนมาโดยใช้ศิลปะเป็นสื่อ เพียงแต่ในกรณีนี้คุณครูใช้เป็นสื่อในการรู้จักพื้นฐานของเด็กแต่ละคนก่อน น่าชื่นชมจริงๆ ขอบพระคุณคุณครูที่เปิดมุมมองใหม่ๆให้กับเพื่อนครูตลอดมา ขอเป็นกำลังใจให้คุณครูสร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรมใหม่ๆต่อไป
โดย วิทยา อยู่เย็น (2012-04-24 15:01:02) [แสดงความคิดเห็น]
ขอร่วมแสดงความชื่นชมต่อการใช้เทคนิคการสอนที่ดีดี น่าเข้าไปเรียนด้วยตลอดทั้งวันของ คุณครูยุวดี นุชทรัพย์ จริง ๆ การรู้จักเด็กเป็นรายบุคคลแบบของครูไม่เครียดเน๊าะง่ายๆ สบายๆ เด็กดูเหมือนจะงงๆ เมื่อแรกสัมผัสมือ แต่หลังๆดูจะไม่เก้อเขินและเต็มใจอย่างมาก อาจเรียกได้ว่าเป็นการสอนที่สุดยอดได้เลยนะคะ ขอเป็นกำลังใจให้คุณครูยุวดีค่ะและขอยืมเทคนิคไปใช้หน่อยแล้วกันนะคะ
โดย หนูพิน อุดมทรัพย์ (2012-05-05 21:39:08) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูเก่งมากค่ะ นักเรียนก็น่ารักนะคะ
โดย อรนุช สิทธพงษ์ (2012-05-12 20:40:41) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูยุวดีมีวิธีการสอนที่ดี คือ อย่างแรกคุณครูจะทำความรู้จักกับนักเรียนเพื่อไม่ให้นักเรียนรู้สึกอึดอัด คุณครูยังคอยสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนอยู่ตลอดซึ่งถือได้เป็นบุคลิกที่คุณครูต้องมี คุณครูยังสร้างตัวเสริมแรงให้กับนักเรียนเพื่อเป็นการกระตุ้นให้กับเด็ก ทำให้มีความรู้กับครูทั่วประเทศเลยค่ะเป็นเทคนิดที่ดีมากคิดว่าจะนำไปใช้บ้างค่ะ
โดย นวลสวท ไชยช่อฟ้า (2012-05-12 22:02:55) [แสดงความคิดเห็น]
:tv12: เป็นครูมัธยมมา แต่ก็ได้รับมอบหมายให้สอนแทนครู ป.1 ในวิชาคอมพิวเตอร์ จากการประเมินการสอนในคาบเรียน ซึ่งมีเวลาในการสอน 1 ชั่วโมง ก็ได้ทราบว่า นักเรียนชั้น ป.1 มีพัฒนาการการใช้เทคโนโลยี เร็วกว่า หลักสูตรที่เขียน หรืออาจจะเป็นว่าเป็นเด็กนักเรรียนในเมือง แต่ผมว่าเนื่องจากเทคโนโลยี ในสมัยทำให้เด้กนักเรรียนรู้เร็วกว่าหลักสูตรอีก ตอนแรกผมกัวว่า ผมจะสอนเด็กนักเรียนได้ไหม เพราะผมสอนแต่เด็กมัธยม กลัวไฟฟ้าจะดูด กลัวจะควบคุมนักเรียนให้อยู่ในการควบคุมของเราไม่ได้ แต่เมื่อได้สัมผัสแล้ว ก็คิดว่าสิ่งที่เรากลัวนั้น ไม่มีความหมายเลย
โดย ธนัชชา โพธิกุล (2012-05-12 23:16:29) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมรู้จักเด็กเป็นรายบุคลที่ดี สนุกสนานกันทุกคน เปิดเทอมใหม่จะขอนำไปดัดแปลงใช้กับเด็ก ป.๔ บ้างนะคะ
โดย ศิรินันท์ มากคำ (2012-05-12 23:51:52) [แสดงความคิดเห็น]
ครูที่รู้จักนักเรียนของตัวเป็นอย่างดี จะมีประโยชน์ต่อการเรียนการสอน มีผลต่อการเรียนการสอนครับ การรู้ข้อดีข้อด้อยของนักเรียนช่วยให้ครูสอนได้ถูกจุด มีความเข้าใจมากขึ้นด้วย
หรือถ้านักเรียนเถลไถลหรือเกิดปัญหาอะไร ครูจะได้ช่วยได้รวดเร็ว ตรงประเด็น และทำให้ครูได้รู้เข้าใจปัญหา พัฒนาการของนักเรียน ทำให้ช่วยในด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ ทั้งภายนอกและภายในห้องเรียนทำให้ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิในด้านการเรียนรู้เป็นอย่างดี
โดย วฤทธิ สอนใจทิ (2012-05-13 09:41:16) [แสดงความคิดเห็น]
ก่อนอื่นต้องขอชื่นชมเทคนิควิธีการสอนของครูนะค่ะ ยอดเยี่ยมมากค่ะ ดิฉันได้เข้าชมรายการเปิดเทอมใหม่กับงานวิจัยเล่มแรกของคุณครูยุวดี นุชทรัพย์ รู้สึกประทับใจการสอนที่นำเพลงและนิทานมาประยุกต์ใช้กับเด็กเพื่อให้เกิดดารเรียนรู้ของเด็กแต่ละคนเป็นอย่างดี เพราะทำให้รู้ถึงพฤติกรรมของเด็กและเราสามารถจะนำไปปรับใช้อย่างไร เพื่อให้เด็กเข้ามาร่วมกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่องกันรู้สึกว่าได้รับไอเดียใหม่ๆๆ สำหรับการเปิดเทอมในครั้งนี้ด้วยดี และเชื่อว่าครั้งต่อไปคงจะได้รับอะไรใหม่ๆๆเช่นกัน ขอชื่นชมด้วยความยิ่งดียิ่งค่ะ :tv18: :tv18: :tv15:
โดย วันทิพพย์ (2012-05-13 10:09:54) [แสดงความคิดเห็น]
ได้รับชมแล้วมีความรู้สึกว่าคุณครูมีเทคนิคกระบวนการสอนที่น่าสนใจและน่าประทับใจสามารถที่จะนำำเพลงมาประยุกต์ุใช้ในการเรียนการสอนกับนักเรียนได้อย่างลงตัวเพราะเด็กมีความสนใจที่มากขึ้นทำให้เราสามารถดูพฤติกรรมของนกเรียนได้อย่างดีทราบถึงขีดความสามารถที่มีถึงของนักเรียนได้เป็นอย่างดีนักเรียนมีความสนุกสนานได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมทำให้การเปิดเรียนของนักเรียนดูมีอะไรมากขึ้นเพิ่มคความสนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียนได้เป็นอย่างดี
โดย วันเพ็ญ จินะอิ (2012-05-13 14:12:52) [แสดงความคิดเห็น]
ติดตามเทคนิควิธีสอนของคุณครูยุวดี นุชทรัพย์ มาโดยตลอด เพราะชอบเทคนิควิธีการสอนของคุณครู ทำให้เนื้อหานั้นมีความน่าสนใจ และได้นำไปปรับใช้กับการสอนของตัวเอง และเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันโดยเฉพาะการทักทัยนความเป็นกันเองกับนักเรียนมีเทคนิคต่างๆในการดึงดูดใจนักเรียน การจับมือนักเรียนทุกคน บีบมือ และมองตาเด็กๆ ซึ่งทำให้นักเรียนได้ผ่อนคลาย นักเรียนกล้าที่จะบอกเล่าสิ่งต่างๆให้คุณครูฟัง ได้ใจนักเรียนไปแล้วเต็มหัวใจ น่าชื่นชมจริงๆ ขอบพระคุณคุณครูที่เปิดมุมมองใหม่ๆให้กับเพื่อนครูตลอดมา ขอเป็นกำลังใจให้คุณครูสร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรมใหม่ๆต่อไป :tv15: :tv15: :tv15: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย ปาดีละห์ หะมิงมะ (2012-05-13 14:46:53) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมาก มีความตื้นเต้นเร้าใจสามารถดึงดูดความสนใจของนักเรียน ครูมีความเข้าใจเด็กมากทำให้การสอนเป็นเรื่องง่าย ๆ ทำให้เด็กกล้าแสดงความสามารถที่ตนเองมีได้อย่างเต็มที่อย่างแรกคุณครูจะทำความรู้จักกับนักเรียนเพื่อไม่ให้นักเรียนรู้สึกอึดอัด คุณครูยังคอยสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนอยู่ตลอดซึ่งถือได้เป็นบุคลิกที่คุณครูต้องมี คุณครูยังสร้างตัวเสริมแรงให้กับนักเรียนเพื่อเป็นการกระตุ้นให้กับเด็ก ชอบวิธีการสอนนี้มากคะ ดิฉันสอนคณิตและวิทย์ฯ ชั้น ป.๓ จะนำมาประยุกต์ใช้ประกอบการสอนต่อไป
โดย จินตนา ทนงศักดิ์วิเศษ (2012-05-13 20:25:32) [แสดงความคิดเห็น]
ครูเจี๋ยบเป็นครูต้นแบบการสอนภาษาไทยที่ดีมาก กระบวนการจัดกิจกรรมของท่านน่าสนใจ บูรณาการส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออก บุคลิกของคุณครูเป็นกันเองกับเด็ก เด็กไม่เบื่อ อยากเรียน นอกจากนี้ทำให้เด็กมีความสุข สนุกับการเรียนรู้ ครูเจี๊ยบมีจิตวิทยาในการจัดกิจกรรม มีการยกย่อง ชมเชย ทำให้เด็กอยากเรียน ผลการจัดกิจกรรมของครูเจี๊ยบทำให้เด็กสร้างองค์ความรู้ที่มั่นคง สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ข้าพเจ้าได้รับประโยชน์จากการได้รับชมการจัดกิจกรรมาของคุณครูมาก และขอขอบคุณรายการโทรทัศน์ครูที่ให้สิ่งดี ๆ แก่คุณครูทุกคนเรื่องการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
โดย เจียมใจ ลับเลิศลบ (2012-05-13 20:39:37) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณมากครับ...สำหรับประสบการณ์ดีๆ
โดย ราชัน พรมพินิจ (2012-05-13 21:17:58) [แสดงความคิดเห็น]
ตอนเห็นหัวเรื่องก็คิดว่าจะต้องนั่งฟังการบรรยายที่น่าเบื่อและเข้าใจยาก แต่ความอยากรู้ทำให้เปิดดู ดูแล้วชอบมากๆ คุณครูยูวดีเก่งจริงๆ ออกแบบการเรียนรู้ และวางแผนการสอนได้ดี ตอบโจทย์ที่ต้องการของตนเองได้ วิธีการสอนของครูสนุกสนานน่าสนใจ เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนมาก ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะบุคลิกภาพของครูยุวดีเอง เพราะครูบางคนก็ไม่มีบุคลิกภาพแบบนั้น พอจะทำตามก็ทำไม่ได้ ขอขอบคุณคุณครูยุวดีที่ทำให้รู้ว่างานวิจัยที่ไม่ยากมีจริง อยู่ที่ความตั้งใจจะศึกษาและสังเกตอย่างจริงจัง และรวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนที่จะนำมาแปลผล
โดย อารียา สุธิราธิกุล (2012-05-13 21:33:02) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบการสอนของคุณครูมากเลยค่ะติดตามตลอดคุณครูเก่งจริงๆ ออกแบบการเรียนรู้ และวางแผนการสอนได้ดี สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้ขอชื่นชมและขอเป็นกำลังใจให้คุณครูสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆต่อไปนะคะ :tv02: :tv15:
โดย หทัยรัตน์ นิลคูหา (2012-05-13 22:40:19) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบครับ การสอนของคุณครู และชื่นชอบที่คุณครูเค้าบอกว่าชอบที่มาเป็นครู และอยากมาสอนเด็กชั้น ป.1 ซึ่งเป็นชั้นเด็กเล็ก เพิ่งขึ้นมาจากเด็กอนุบาล อยากที่เป็นครูที่เริ่งสอน หรือ เริ่มตั้งไข่ใหม่ ถ้าสำเร็จคุณครูเค้าจะภูมิใจ ที่สามารถทำให้เด็กเล็กอ่านออก เขียนได้ จากการสอนของตัวคุณครูเอง วิธีการสอนของครูสนุกสนานน่าสนใจ เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนมาก เป็นการสอนที่ดีมาก มีความตื้นเต้นเร้าใจสามารถดึงดูดความสนใจของนักเรียน ครูมีความเข้าใจเด็กมากทำให้การสอนเป็นเรื่องง่าย ๆ ทำให้เด็กกล้าแสดงความสามารถ ดีมากครับ
โดย ณรงค์ฤทธิ์ จิตสุทธิประเสริฐ (2012-05-13 23:40:45) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูยุวดี นุชทรัพย์ ได้หาความเชื่อมั่นของงานวิจัยเล่มแรกแล้วนำมาใช้ไดจริงได้สุดยอดมากๆ เพราะใช้แล้วเกิดผลที่นักเรียนอย่างครบถ้วนทั้งเทคนิค ร)แบบ วิธีการ เริ่มจากการนำ การดำเนินการจัดการเรียนรู้ นักเรียนมีส่วนร่มในกิจกรรมและครูได้ประเมินผู้เรียนตลอดโดยเขาไม่รู้ว่าถูกประเมิน บรรยากาศตลอดการเรียนสนุกสนานแฝงความรู้ความจำที่คงทนเพราะท่นสอนให้นักเรียนได้คิด ปฎิบัติด้วยตนเองเสมอ สรุปผลการทำการวิจัยเล็กๆ ในชั้นเรียนกับลูกศิษย์ โดยกิจกรรมพับ ตัด แปะ ทำให้นักเรียนได้รู้จักชื่อเล่น ทักษะด้านการเขียน การพูด กล้ามเนื้อมือ และความสนุกสนาน เป็นงานศิลปะที่รวมเป็นนวัตกรรมประกอบงานวิจัยหนึ่งเล่ม ในหนึ่งคาบเรียน ท่านได้เตรียมพร้อมกับการสอนได้เหมาะสมกับผู้เรียนได้อย่างดี ขอบคุณคุณครูมากๆที่มอบวิจัยที่ดี มีคุณประโยชน์ให้นำไปประยุกต์ใช้ก่อนเปิดภาคเรียนนี้ :tv17: :tv17: :tv18: :tv15: :tv15:
โดย อทิตญา น้อยนำใส (2012-05-14 05:50:56) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการรู้จักนักเรียนในวันแรกก่อนที่จะเริ่มเรียนที่สมบูรณ์มาก เป็นการเก็บข้อมูลนักเรียนรอบด้านทั้งข้อมูลของนักเรียนที่ครุสามารถพบเห็นได้คือรูปลักษณ์ภายนอกและความรู้สึกนึกคิดของนักเรียนของนักเรียน การสอดแทรกกิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปอย่างเป็นธรรมชาติโดยนักเรียนได้รับความรู้จากบทเพลง นิทานและยังแฝงด้วยคุณธรรมให้นักเรียนมีสุขนิสัย มารยาทที่ดี การจัดกิจกรรมทดสอบความพร้อมด้านร่างกายนักเรียนได้แสดงออกทั้งด้านผลงานและการนำเสนอนับว่าเป็นประโยชน์ในการพัฒนาทักษะของนักเรียนและครูยังได้รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคลอีกด้วย
โดย จันทร์ทิพย์ จุนทการ (2012-05-14 06:01:49) [แสดงความคิดเห็น]
ดูคุณครูยุวดี นุชทรัพย์ มาหลายตอนแล้ว ดิฉันเป็นครูมัธยมศึกษาตอนปลาย แต่ชอบดูคุณครูยุวดี นุชทรัพย์ เนื่องจากเห็นความตั้งใจ ความมุ่งมั่น
และจิตวิญญาณความเป็นครูที่อยู่ในตัวของคุณครูยุวดีมีอยู่อย่างเปี่ยมล้น เตรียมการสอนได้ดีมาก สร้างแรงบันดาลใจ มีกำลังใจให้ครูที่ได้ชมเป็นอย่างดี รวมทั้งได้แนวคิดนำไปปรับใช้ ขอให้คุณครูยุวดี มีอีกหลาย ๆ ตอน นะคะ
โดย แพรวพัฒน์ เหมือนสุวรรณ์ (2012-05-14 10:12:59) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นรูปแบบการสอนที่น่าสนใจมาก มีความตื้นเต้นเร้าใจสามารถดึงดูดความสนใจของนักเรียน ทำให้เด็กเรียนอย่างสนใจ การสอนแบบนี้เด็กทุกคนได้มีส่วนร่วมทุกคนในกิจกรรมที่ครูสอน การที่เด็กออกมาหน้าชั้นเรียน เป็นการให้เด็กได้กล้าแสดงออก บอกเล่าผลงานของเขาเองจากความคิดจินตนาการ การสอนแบบนี้ช่วยทำให้ครูทราบถึงสาเหตุปัญหาของเด้กแต่ละคนว่าควรปรับในด้านใดบ้าง และขอชื่นชมคุณครูยุวดี นุชทรัพย์ ที่มีความมุ่งมั่นในการเตรียมการสอนหาเทคนิคที่น่าสนใจมาใช้กับเด็กนักเรียน
โดย ศิริลักษณ์ หมื่นกันยา (2012-05-14 13:06:43) [แสดงความคิดเห็น]
วิจัยต้องค้นหาสิ่งที่เหมาะสมกับเด็กเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด :tv02:
โดย นิสารัตน์ สุดใจ (2012-05-14 13:17:14) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมเปิดเทอมใหม่กับงานวิจัยเล่มแรก คุณครูยุวดี นุชทรัพย์ ทำให้นักเรียนที่ขึ้นจากชั้นปฐมวัยมาสู่ระดับประถมศึกษามีการปรับตัวได้ดี เพราะนักเรียนอาจมีความกลัวในระดับชั้นใหม่นักเรียนจะไม่กลัวครูและยิ่งครูได้สัมผัสมือกับนักเรียนทำให้ครูทราบว่านักเรียนมีความถนัดมือด้านไหนมีความแข็งแรงในกล้ามเนื้อมัดมือมากเพียงใด นักเรียนได้ทำตัวการ์ตูนแนะนำตัวเองทำให้นักเรียนได้ระบายสีซึ่งเป็นงานที่เขาชอบกิจกรรมนี้ทำให้ครูได้ทราบความพร้อมของนักเรียนด้วย ขอบคุณกิจกรรมดี ๆ ของครูยุวดีค่ะ :tv18:
โดย ชุติมา ลายทอง (2012-05-14 17:28:36) [แสดงความคิดเห็น]
เยี่ยมค่ะ ครูมีความเป็นกันเองกับนักเรียน ดีมากๆค่ะ ร้องเพลงเก่ง ทำท่าทางเก่งเป็นธรรมชาติ พูดเสียงดังฟังชัด จัดการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างธรรมชาติ เหมือนการพูดคุยกัน บรรยากาศในห้องเรียนก็น่าเรียนรู้ นักเรียนมีความสุขในการเรียนรู้ ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนคิด มีเจคติ ที่ดีต่อครู และจะส่งผลถึงอนาคตของนักเรียนหลายๆคน ตามที่เคยได้ยินมาเช่น อยากเป็นครู เหมือนครูที่สอน อยากยิ้มเก่ง ชอบวิชาที่ครูสอน ส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสิ่งที่ชอบดีขึ้นออย่างเห็นชัดเจน นะคะ
โดย อริศรา สะสม (2012-05-14 22:53:56) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่นชมกับการสอนของคุณครูมากๆค่ะ ติดตามเทคนิควิธีสอนของคุณครูมาโดยตลอด จะนำไปพัฒนาในการจัดกิจกรรมต่อไป ชอบวิธีสอนมากค่ะ
โดย พรรณี จันทรดี (2012-05-15 00:38:16) [แสดงความคิดเห็น]
สมเป็นครูมืออาชีพจริงๆ ค่ะ ชื่นชมมาก เมื่อวานที่ รร.เปิดเทอมวันแรกสงสารครู ป.1 มาก ทั้งๆที่นักเรียนก็มาจากชั้นอนุบาลและมีนักเรียนมาเข้าใหม่ด้วย เห็นเทคนิคคุณครูยุวดีแล้วทึ่งมาก จากการทักทายที่นักเรียนรู้สึกตื่นๆ ตอนแรก เรื่อยไปถึงการจับมือเพื่อให้นักเรียนรู้สึกคุ้นเคยแล้วสามารถดูความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมือ ไปจนถึงการเล่านิทาน การร้องเพลง จนนักเรียนมีความรู้สึกที่ดีและอยากมีส่วนร่วม ขอแชร์ให้เพื่อนครู ป.1 ด้วยนะคะ สมเป็นครูมืออาชีพจริง ชื่นชมและศรัทธามากค่ะ
โดย เบญจมาศ ชนะน้อย (2012-05-15 16:11:57) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้ชมวีดิโอเทคนิคการสอนในเรื่องเปิดเทอมใหม่กับงานวิจัยเล่มแรก คุณครูยุวดี นุชทรัพย์ จริง ๆ อาจดูว่าเรื่องของงานวิจัยเป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจหรือนำมาปฏิบัติได้จริง แต่คุณครูยุวดีได้แสดงให้เห็นว่าจริง ๆ สิ่งที่เราได้พบเจอหรือเห็นเป็นปัญหาทั้งนั้นซึ่งเราสามารถเรียนรู้และนำมาแก้ปัญหาให้แก่ตัวเด็กคนนั้น ๆหรือนักเรียนในชั้นได้ ซึ่งคุณครูก็มัจิตวิทยาสูงมากในการทำให้เด็กสนุกและเรียนรู้ไปเรื่องที่สอนรวมถึงก็ได้รู้จักเด็กมากขึ้น ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้ดิฉันรู้สึกอยากทำวิจัยขึ้นมาและรู้สึกสนุกกับความท้าทายที่ได้รับจากปัญหาในตัวเด็กแต่ละคนมากยิ่งขึ้น
โดย ปัทมา สกุลนคร (2012-05-16 15:13:03) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้ชมวีดิโอเทคนิคการสอนในเรื่องเปิดเทอมใหม่กับงานวิจัยเล่มแรก คุณครูยุวดี นุชทรัพย์ จริง ๆ อาจดูว่าเรื่องของงานวิจัยเป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจหรือนำมาปฏิบัติได้จริง แต่คุณครูยุวดีได้แสดงให้เห็นว่าจริง ๆ สิ่งที่เราได้พบเจอหรือเห็นเป็นปัญหาทั้งนั้นซึ่งเราสามารถเรียนรู้และนำมาแก้ปัญหาให้แก่ตัวเด็กคนนั้น ๆหรือนักเรียนในชั้นได้ ซึ่งคุณครูก็มัจิตวิทยาสูงมากในการทำให้เด็กสนุกและเรียนรู้ไปเรื่องที่สอนรวมถึงก็ได้รู้จักเด็กมากขึ้น ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้ดิฉันรู้สึกอยากทำวิจัยขึ้นมาและรู้สึกสนุกกับความท้าทายที่ได้รับจากปัญหาในตัวเด็กแต่ละคนมากยิ่งขึ้น
โดย ปัทมา สกุลนคร (2012-05-16 15:13:09) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้ชมวีดิโอเทคนิคการสอนในเรื่องเปิดเทอมใหม่กับงานวิจัยเล่มแรก คุณครูยุวดี นุชทรัพย์ จริง ๆ อาจดูว่าเรื่องของงานวิจัยเป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจหรือนำมาปฏิบัติได้จริง แต่คุณครูยุวดีได้แสดงให้เห็นว่าจริง ๆ สิ่งที่เราได้พบเจอหรือเห็นเป็นปัญหาทั้งนั้นซึ่งเราสามารถเรียนรู้และนำมาแก้ปัญหาให้แก่ตัวเด็กคนนั้น ๆหรือนักเรียนในชั้นได้ ซึ่งคุณครูก็มัจิตวิทยาสูงมากในการทำให้เด็กสนุกและเรียนรู้ไปเรื่องที่สอนรวมถึงก็ได้รู้จักเด็กมากขึ้น ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้ดิฉันรู้สึกอยากทำวิจัยขึ้นมาและรู้สึกสนุกกับความท้าทายที่ได้รับจากปัญหาในตัวเด็กแต่ละคนมากยิ่งขึ้น
โดย ปัทมา สกุลนคร (2012-05-16 15:13:21) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้ชมวีดิโอเทคนิคการสอนในเรื่องเปิดเทอมใหม่กับงานวิจัยเล่มแรก คุณครูยุวดี นุชทรัพย์ จริง ๆ อาจดูว่าเรื่องของงานวิจัยเป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจหรือนำมาปฏิบัติได้จริง แต่คุณครูยุวดีได้แสดงให้เห็นว่าจริง ๆ สิ่งที่เราได้พบเจอหรือเห็นเป็นปัญหาทั้งนั้นซึ่งเราสามารถเรียนรู้และนำมาแก้ปัญหาให้แก่ตัวเด็กคนนั้น ๆหรือนักเรียนในชั้นได้ ซึ่งคุณครูก็มัจิตวิทยาสูงมากในการทำให้เด็กสนุกและเรียนรู้ไปเรื่องที่สอนรวมถึงก็ได้รู้จักเด็กมากขึ้น ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้ดิฉันรู้สึกอยากทำวิจัยขึ้นมาและรู้สึกสนุกกับความท้าทายที่ได้รับจากปัญหาในตัวเด็กแต่ละคนมากยิ่งขึ้น
โดย ปัทมา สกุลนคร (2012-05-16 15:13:33) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูยุวดี นุชทรัพย์ ทุ่มเทในการสอนมาก มีจิตวิทยาในการจัดการเรียนรู้ สร้างความคุ้นเคยให้นักเรียนรู้สึกเป็นกันเองและสนุกกับการเรียน
โดย พัชรินทร์ รั้งท้วม (2012-05-16 15:41:27) [แสดงความคิดเห็น]
ณครูสอนเด็กอย่างมีชีวิตชีวา ใจดี มีการวางแผนก่อนการสอน ทำให้การสอนเป็นไปอย่างราบรื่น มีเทคนิคการสอนที่พวกเราชาวครู (ดี) ทั้งหลายสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ ดิฉันได้แนวคิดหลาย ๆ อย่างจากคุณครู เช่น การทำตัวเป็นกันเองกับเด็ก การดูแลเอาใจใส่เด็กอย่างทั่วถึง สอนอย่างไรไม่ให้บทเรียนน่าเบื่อและเด็กมีส่วนร่วมในการตอบคำถาม การทำกิจกรรมต่าง ๆ ชอบตรงสัมผัสมือเด็กทำให้เด็กรู้สึกอบอุ่น คุ้นเคย เมื่อเด็กรัก ชอบ เขาก็จะให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นอย่างดี ขอบคุณสิ่งดี ๆ ที่โทรทัศน์ครูได้ทำขึ้น ขอบคุณคุณครูดี คุณครูเก่งทั้งหมดให้มวลที่ให้แนวทางแก่พวกเรา ..........ปรบมือดังๆ ให้ค่ะ
โดย พิชญา มาณี (2012-05-16 19:57:58) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนของครูเป็นวิธีการที่ดีสามารถนำมาใช้กับเด็กๆได้เป็นอย่างดีขอนำไปใช้กับเด็กที่โรงเรียนบ้างน่ะค่ะและการสอนแบบนี้ทำให้เด็กอยากเรียนเพราะเรียนแล้วมีความสุข
โดย อรุณา รักมิตร (2012-05-16 20:06:24) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูยุวดี นุชทรัพย์ได้แสดงความเป็นกันเองกันนักเรียนตั้งแต่สัปดาห์แรกที่เปิดเรียน สร้างความเป็นกันเองกับนักเรียน ทำให้นักเรียนมีความสุข คลายความกังวล และมีความพร้อมที่จะเรียน ผู้สอนได้ใช้กิจกรรมที่นักเรียนมีความสนใจและเนื้่อเรื่องเหมาะสมกับผู้เรียน ตัวละครในเรื่องที่นำมามีวัยเดียวกับผู้เรียน นอกจากนี้ผู้สอนยังได้ศึกษาลักษณะเด่น ของนักเรียนแต่ละคน รวมทั้งยังได้ศึกษาจุดอ่อนของนักเรียนแต่่ละคนไปด้วย เป็นการศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคลไปด้วย
โดย กิตติพงษ์ สี่หมื่น (2012-05-17 09:25:35) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณคุณครูยุวดี นุชทรัพย์สำหรับการสอนที่น่ารักและน่าสนใจ คุณครูมีความสดใสในตนเองมาก ทำให้นักเรียนมีความสุขในการเรียนรู้ คุณครูวางแผนการสอนได้ดีโดยนำความรู้ที่่ได้จากการอบรมนำมาต่อยอดได้อย่างน่าชื่นชม ทำให้ดิฉันเกิดไอเดียในการนำไปสอนให้กับนักเรียนชั้นป.1 ในเปิดเทอมนี้และทำให้รู้จักนักเรียนได้อย่างรวดเร็วและเป็นกันเอง รวมถึงมีประโยชน์ในการทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล สามารถนำไปแก้ปัญหาในชั้นเรียน เพื่อช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างทันที เยี่ยมจริงๆค่ะ :tv15:
โดย วัชรี อารีย์จิตต์ (2012-05-17 22:40:46) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคที่ดีค่ะ อยากได้วิธีการทำสื่อตามตัวอย่างจังเลย ไม่ทราบว่าอาจารย์ จะแนะนำได้ไหมค่ะ จะนำมาดีดแปลง เพิ่มเติมเป็นหลายๆรูปแบบ ขอบคุณค่ะ
โดย ดวงหทัย บวรกิจดำรงเลิศ (2012-05-18 14:35:09) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูเจี๊ยบเก่ง น่ารัก สอนนักเรียนได้สนุกสนาน นักเรียนมีความสุขในการเรียนและร่วมกิจกรรมดีมาก เข้าชมตอนที่คุณครูเจี๊ยบสอนแล้วสามารถนำไปใช้เป้นแบบอย่างในการจัดกิจกรรมให้กับเด็กๆที่โรงเรียนมาก ดิฉันได้แนวคิดและนำไปปรับใช้ได้จริง รักและชื่นชมจริงใจค่ะ ยกให้คุณครูเป็นแบบอย่างแนวการสอน สิ่งที่ทำแล้วได้ผลหลังจากที่ชมตอนที่ให้นักเรียนอ่านคำก่อนเข้าห้องเรียน ดิฉันนำไปใช้ในปีการศึกษาที่ผ่านมา เด็กๆมีความสนใจได้ร่วมกิจกรรมและยังได้ร่วมทำบัตรคำของตนเอง เด็กๆพัฒนาการอ่านคำได้ดีมากค่ะ ในตอนนี้ดิฉันได้แนวคิดในการรู้จักเด็กเป็นรายบุคคล เทคนิคการประเมินเด้กๆ ได้ออกแบบการเรียนรู้อย่างมีทิศทาง มีเป้าหมายที่ชัดเจน ขอบคุณคุณครูเจี๊ยบค่ะ :tv18: :tv18: :tv18:
โดย สุรีพร แพไธสง (2012-05-19 21:59:28) [แสดงความคิดเห็น]
First, I am very thank you for your creative teaching. You can make a Classroom Action Research in a short time in a classroom, that is the good way to teach and to learn about the students' behavior or attitude in learning many subjects in the school nowadays.
But I would like to suggest you something: it is better if you use the observation instrument in a classroom while teaching because you can total the data or information for making a CAR more and more. I would like to see your successful research for developing the students in the correct way soon. Good luck !!!!!
โดย Asst. Prof. Suphawatthananon Banchuen (2012-05-19 22:21:29) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากค่ะ มีความตื้นเต้นเร้าใจสามารถดึงดูดความสนใจของนักเรียน ครูมีความเข้าใจเด็กมากทำให้การสอนเป็นเรื่องง่าย ๆ ทำให้เด็กกล้าแสดงความสามารถที่ตนเองมีได้อย่างเต็มที่อย่างแรกคุณครูจะทำความรู้จักกับนักเรียนเพื่อไม่ให้นักเรียนรู้สึกอึดอัด คุณครูยังคอยสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนอยู่ตลอดซึ่งถือได้เป็นบุคลิกที่คุณครูต้องมี คุณครูยังสร้างตัวเสริมแรงให้กับนักเรียนเพื่อเป็นการกระตุ้นให้กับเด็ก ชอบวิธีการสอนนี้มากๆค่ะจะลองนำไปใช้กับเด็กที่โรงเรียนบ้าง
โดย สายรุ้ง สมศรีวัฒนา (2012-05-20 21:26:38) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากครับ การสอนของคุณครู และชื่นชอบที่คุณครูเค้าบอกว่าชอบที่มาเป็นครู และอยากมาสอนเด็กชั้น ป.1 ซึ่งเป็นชั้นเด็กเล็ก เพิ่งขึ้นมาจากเด็กอนุบาล อยากที่เป็นครูที่เริ่งสอน หรือ เริ่มตั้งไข่ใหม่ ถ้าสำเร็จคุณครูเค้าจะภูมิใจ ที่สามารถทำให้เด็กเล็กอ่านออก เขียนได้ จากการสอนของตัวคุณครูเอง วิธีการสอนของครูสนุกสนานน่าสนใจ เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนมาก เป็นการสอนที่ดีมาก มีความตื้นเต้นเร้าใจสามารถดึงดูดความสนใจของนักเรียน ครูมีความเข้าใจเด็กมากทำให้การสอนเป็นเรื่องง่าย ๆ ทำให้เด็กกล้าแสดงความสามารถ
โดย ประพจน์ ภูพาดทอง (2012-05-21 18:27:06) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนของคุณครูมีความชัดเจนน่าสนใจมากเมื่อเปิดเทอมใหม่ และได้พบหน้าลูกศิษย์ชั้นป.1นี้เป็นครั้งแรก คุณครู จึงถือเป็นช่วงเวลาที่ดีในการทำความรู้จัก และทำการวิจัยเล็กๆ ในชั้นเรียนโดยกิจกรรมพับ ตัด แปะ ก็ได้ทั้งการรู้จักชื่อเล่น ทักษะด้านการเขียน การพูด และความสนุกสนาน เป็นงานศิลปะที่รวมเป็นหนังสือวิจัยหนึ่งเล่ม ในหนึ่งคาบเรียน ซึ่งช่วยให้คุณครูเตรียมพร้อมกับการสอนได้เหมาะสมกับผู้เรียนในคาบต่อๆไปได้อย่างดี มีเทคนิคในการสอนที่ดีและเหมาะสมที่จะนำไปใช้ในการสอนของครูในนำไปประยุกต์ใช้ในเหมาะสมกับระดับชั้น การทำวิจัยเป็นสิ่งที่ดูเหมือนจะยากแต่ถ้าเรามีความตั้งใจที่จะศึกษารายละเอียดของขั้นตอน วิธีการต่างๆ จะช่วยให้เรามีความรู้ความสามารถในการทำงานด้านการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
โดย รุ่งทิวา อุ่นเจริญ (2012-05-22 22:18:38) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ดูโทรทัศน์ครู ตอน เปิดเทอมใหม่กับงานวิจัยเล่มแรก ของคุณครูยุวดี นุชทรัพย์ แล้วรู้สึกชื่นชมวิธีการสอนของคุณครู และวิธีการค้นหาตัวตนและความสามารถของเด็กตั้งแต่ชั่วโมงแรกที่สอน โดยเฉพาะเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งโดยปกติจะต้องกลัวชั้นเรียนในวันแรก แปลกใหม่กับเพื่อนใหม่และครูใหม่ ไม่กล้าแสดงออก หากครูทิ้งหรือปล่อยปัญหาเหล่านี้ไว้ ก็จะสะสมไปวันข้างหน้า และเป็นปัญหาต่อการเรียนการสอนในอนาคต แต่...คุณครูยุวดี ทำได้ดี และเป็นแบบอย่างที่ดี สามารถทำให้นักเรียนได้สนุกไปกับการเรียน สามารถแสดงตัวตนและความสามารถของตนได้ ทำให้คุณครูได้รู้จักเด็กมากขึ้นในวันแรก และเป็นงานวิจัยที่เป็นแบบอย่างของคุณครูท่านออื่น ๆ ด้วย เพราะผลของวิจัยในชั่วโมงแรกนี้ ครูสามารถนำไปใช้แก้ปัญหา และเปรียบเทียบพัฒนาการได้ตลอดทั้งปี ขอบคุณครับ
โดย ภัชรกฤษฎิ์ สิงห์แก้ว (2012-05-23 16:05:31) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูยุวดี เป็นครูที่แอคทีฟอยู่เสมอ นักเรียนชั้นป.1 ถ้าครูผู้สอนน่าเบื่อเด็กจะไม่ตั้งใจเรียน ยิ่งเป็นห้องเรียนใหญ่ นักเรียนมากทำได้อย่างนี้ถือว่ายอดจริง ๆค่ะ จะขอเอาครูเป็นตัวอย่างค่ะ
โดย ยุวดี ไชยมงคล (2012-05-23 21:02:27) [แสดงความคิดเห็น]
เปิดเทอมใหม่กับงานวิจัยเล่มแรก คุณครูยุวดี นุชทรัพย์
ครูทำให้เราเห็นว่าการสร้างบรรยากาศในการจัดการเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญ ถ้านักเรียนมีอคติหรือมีความคิดเชิงลบในการเรียนครั้งแรกนักเรียนก็จะไม่มีความสุข การสร้างความคุ้นเคย ความมีปฏิสัมพันธ์ การให้ความใกล้ชิดสัมผัสทำให้นักเรียนมีความสุข ครูใช้เทคนิคการสังเกตและเก็บข้อมูลจากผู้เรียนเป็นรายบุคคล เคราะห์ผู้เรียน การจัดกิจกรรมของครูเป็นการเรียนรู้ที่มีความหมายตลอดเวลา เปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับครู อีกอย่างการใช้ภาษาของครูคำควบกล้า การออกเสียงชัดเจนซึ่งเป็นคุณลักษณะสำคัญของความเป็นครู ขอชื่นชมการจัดการเรียนครั้งนี้ได้ทั้ง พุทธพิสัย จิตพิสัยและทักษะพิสัย ทักษะในการอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข
โดย มุกดา ลอนใหม่ (2012-05-24 07:11:43) [แสดงความคิดเห็น]
เปิดเทอมใหม่กับงานวิจัยเล่มแรก คุณครูยุวดี นุชทรัพย์
ครูทำให้เราเห็นว่าการสร้างบรรยากาศในการจัดการเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญ ถ้านักเรียนมีอคติหรือมีความคิดเชิงลบในการเรียนครั้งแรกนักเรียนก็จะไม่มีความสุข การสร้างความคุ้นเคย ความมีปฏิสัมพันธ์ การให้ความใกล้ชิดสัมผัสทำให้นักเรียนมีความสุข ครูใช้เทคนิคการสังเกตและเก็บข้อมูลจากผู้เรียนเป็นรายบุคคล เคราะห์ผู้เรียน การจัดกิจกรรมของครูเป็นการเรียนรู้ที่มีความหมายตลอดเวลา เปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับครู อีกอย่างการใช้ภาษาของครูคำควบกล้า การออกเสียงชัดเจนซึ่งเป็นคุณลักษณะสำคัญของความเป็นครู ขอชื่นชมการจัดการเรียนครั้งนี้ได้ทั้ง พุทธพิสัย จิตพิสัยและทักษะพิสัย ทักษะในการอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข
โดย มุกดา ลอนใหม่ (2012-05-24 07:13:11) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูยุวดี นุชทรัพย์ จัดกิจกรรมการสอนในชั้นเรียนได้น่ารักดีจริง ๆ ค่ะ บุคลิกคุณครูดูกระฉับกระเฉง สนุกกับการสอน เด็กนักเรียนก็น่ารัก โดยคุณครูถือเป็นช่วงเวลาที่ดีในการทำความรู้จัก และทำการวิจัยเล็กๆ ในชั้นเรียนกับลูกศิษย์ เพียงกิจกรรมพับ ตัด แปะ ก็ได้ทั้งการรู้จักชื่อเล่น ทักษะด้านการเขียน การพูด กล้ามเนื้อมือ และความสนุกสนาน เป็นงานศิลปะที่รวมเป็นหนังสือวิจัยหนึ่งเล่ม ในหนึ่งคาบเรียน ซึ่งช่วยให้คุณครูเตรียมพร้อมกับการสอนได้เหมาะสมกับผู้เรียนในคาบต่อๆไปได้อย่างดี
สรุปแล้ว กิจกรรมในห้องเรียนที่น่ารักอย่างนี้ จะขอนำไปเป็นตัวอย่างประยุกต์ใช้ต่อไปค่ะ
โดย Sunet B (2012-05-24 11:04:15) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูยุวดีมีวิธีการสอนที่ดี คือ อย่างแรกคุณครูจะทำความรู้จักกับนักเรียนเพื่อไม่ให้นักเรียนรู้สึกอึดอัด คุณครูยังคอยสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนอยู่ตลอดซึ่งถือได้เป็นบุคลิกที่คุณครูต้องมี คุณครูยังสร้างตัวเสริมแรงให้กับนักเรียนเพื่อเป็นการกระตุ้นให้กับเด็ก ขอขอบคุณสำหรับเทคนิคต่างๆครับ เป็นครูที่แอคทีฟอยู่เสมอ นักเรียนชั้นป.1 ถ้าครูผู้สอนน่าเบื่อเด็กจะไม่ตั้งใจเรียน ยิ่งเป็นห้องเรียนใหญ่ นักเรียนมากทำได้อย่างนี้ถือว่ายอดจริง
โดย ณัฐกฤช ชัยชนะ (2012-05-25 09:20:41) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูยุวดี นุชทรัพย์ เป็นครูที่มีวิธีการสอนที่ดี หลากหลาย ทำให้ผู้เรียนมีความสึกสนุกสนานกับการเรียนและรู้สึกอยากเรียนด้วยอยู่เสมอ คุณครูมีวิธีการเสริมแรงที่ดี และการที่ครูให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมตัด ปะ พับ ก็ถือเป็นการฝึกให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะทางด้านกล้ามเนื้อโดยแทรกการเล่นอย่างสนุกสนานเข้าไปด้วย ซึ่งจากการที่ได้ดูตัวอย่างการสอนในเรื่องเปิดเทอมใหม่กับงานวิจัยเล่มแรก ทำให้ครูที่เข้าชมสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชั้นเรียนที่ตนเองสอนได้ จึงขอชื่นชมคุณครูยุวดีที่ทำให้ครูร่วมอาชีพมีแรงบรรดาลใจในการสอนเด้กนักเรียนต่อไปค่ะ
โดย ศรีอุษา กมลธรรมรักษ์ (2012-05-25 12:56:51) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมาก มีความตื้นเต้นเร้าใจสามารถดึงดูดความสนใจของนักเรียน ครูมีความเข้าใจเด็กมากทำให้การสอนเป็นเรื่องง่าย ๆ ทำให้เด็กกล้าแสดงความสามารถที่ตนเองมีได้อย่างเต็มที่อย่างแรกคุณครูจะทำความรู้จักกับนักเรียนเพื่อไม่ให้นักเรียนรู้สึกอึดอัด คุณครูยังคอยสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนอยู่ตลอดซึ่งถือได้เป็นบุคลิกที่คุณครูต้องมี คุณครูยังสร้างตัวเสริมแรงให้กับนักเรียนเพื่อเป็นการกระตุ้นให้กับเด็ก ขอชื่นชมการจัดการเรียนครั้งนี้ได้ทั้ง พุทธพิสัย จิตพิสัยและทักษะพิสัย ทักษะในการอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข
โดย อนงค์ สายแวว (2012-05-25 22:38:31) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูยุวดี นุชทรัพย์ ทำให้มีกำลังใจในการสอนมากยิ่งขึ้น.....คุณครูช่างเป็นคุณครูที่สอนได้ทั้งความรู้.....รอยยิ้ม ความสนุกสนาน ชวนคิดได้ตลอดเวลา เปิดเทอมวันแรกเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการทำความรู้จัก ผูกมิตรไมตรีกับนักเรียน ช่างเป็นนาทีทองเลยนะค่ะ อีกอย่างค่ะดิฉันขอชมเรื่องการใช้ภาษาของครูคำควบกล้า การออกเสียงชัดเจนมากค่ะซึ่งเป็นคุณลักษณะสำคัญของความเป็นครูที่ดิฉันปฏิบัติมาตลอด ดิฉันเชื่อว่าหากเริ่มต้นดีแล้ววันต่อไปคงจะมีความสุขทั้งครูและนักเรียนค่ะ กิจกรรมพับ ตัด แปะ ก็ได้ทั้งการรู้จักชื่อเล่น ทักษะด้านการเขียน การพูด และความสนุกสนาน เป็นงานศิลปะที่รวมเป็นหนังสือวิจัยหนึ่งเล่ม ในหนึ่งคาบเรียน เชื่อได้ว่างานวิจัยเรื่องนี้ของครู จะเป็นแบบอย่างให้กับครูอีกหลายๆคนค่ะ
โดย อังคณา วงค์อ้าย (2012-05-25 23:22:52) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมเรื่อง"เปิดเทอมใหม่กับงานวิจัยเล่มแรก คุณครูยุวดี นุชทรัพย์" รู้สึกเหมือนตัวเองมาก เราจะเข้าห้องเรียนยังไง เริ่มต้นยังไง เป็นแนวทางให้เราได้เป็นอย่างดี ซึ่ง เมื่อเปิดเทอมใหม่ และได้พบหน้าลูกศิษย์ชั้นป.1 ของปีนี้เป็นครั้งแรก คุณครูยุวดี นุชทรัพย์ จากโรงเรียนวัดปากน้ำฝั่งเหนือ จึงถือเป็นช่วงเวลาที่ดีในการทำความรู้จัก และทำการวิจัยเล็กๆ ในชั้นเรียนกับลูกศิษย์ ฝึกทักษะด้านการเขียน การพูด กล้ามเนื้อมือ และความสนุกสนาน เป็นงานศิลปะที่รวมเป็นหนังสือวิจัยหนึ่งเล่ม ในหนึ่งคาบเรียน ซึ่งช่วยให้คุณครูเตรียมพร้อมกับการสอนได้เหมาะสมกับผู้เรียนในคาบต่อๆไปได้อย่างดี สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับตัวเองได้เป็นอยางดี
โดย ปนัสยา สาเหาะ (2012-05-26 14:06:46) [แสดงความคิดเห็น]
เปิดเทอมใหม่กับงานวิจัยเล่มแรกของคุณครูยุวดี นุชทรัพย์ เป็นทำความรู้จักคุ้นเคยกันระหว่างครูกับนักเรียน ทำให้นักเรียนที่เจอครูวันแรกไม่อึดอัดหวาดกลัวมีความพร้อมที่จะเรียน ครูมีวิธีการพูดและท่าทางที่เร้าความสนใจในการเล่านิทาน นักเรียนกล้าแสดงออกกล้าที่จะโต้ตอบกับครู บรรยากาศเป็นกันเอง กิจกรรมน่าสนใจเป็นการสอนแบบบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆโดยที่นักเรียนไม่รู้สึกตัว คุณครูมีการเตรียมการสอนมาเป็นอย่างดีขอชมเชยและจะนำไปใช้กับนักเรียนที่โรงเรียนค่ะ
โดย วัจนาภรณ์ เพชรรักษ์ (2012-05-26 17:28:44) [แสดงความคิดเห็น]
งานวิจัยเป็นสิ่งที่คุณครูทุกท่านต้องถือว่าเป็นงานสำคัญมากในการจัดการเรียนรู้ในปัจจุบัน งานวิจัยเล็กๆ อาจเป็นงานที่มีคุณค่ามากเมื่อสามารถช่วยเหลือลูกศิษย์ตัวเล็กๆ ของเราให้มีความรู้ มีทักษะชีวิตที่ดีขึ้น ขอบคุณมากค่ะที่สร้างแรงบันดาลใจที่ดีแก่เพื่อนครูด้วยกัน ที่โรงเรียนของดิฉันก็กำลังสนใจที่จะให้คุณครูทุกท่านต้องมีงานวิจัยเพื่อแก้ไข หรือพัฒนาผู้เรียน อาจเป็นงานวิจัยเล็กเช่น วิจัยหน้าเดียว หรืองานวิจัยเต็มรูปแบบ ทั้ง 5 บทก็ได้
โดย ธันยภรณ์ ต้านคือ (2012-05-26 20:14:41) [แสดงความคิดเห็น]
เปิดเทอมใหม่ ๆ ก็นึกถึงครูเจี๊ยบ ในการสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน ก็เลยเข้ามาดูอีกครั้ง ครูเป็นบรรยากาศในชั้นเรียนที่จะสร้างความประทับใจให้กับนักเรียน ดูจากครูเจี๊ยบ ทำให้นึกได้ว่าความยิ้มแย้มแจ่มใสนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุด ถ้าใส่เพลง นิทาน เรื่องเล่า ไม่ว่านักเรียนจะระดับใดก็ต้องการ อารมณ์ ความร่าเริงในครั้งแรกนั้นสำคัญจริง ๆ พร้อมทั้งการมีส่วนร่วมของนักเรียนก็เป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีได้ แรงกระตุ้นสำหรับเปิดเทอมใหม่นี้และการจัดการชั้นเรียนที่ดี
โดย สายันต์ ขันธนิยม (2012-05-27 00:12:24) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนในช่วงแรก โดยเฉพาะชั้น ป.1 มีความสำคัญมากเพราะเป็นการสร้างเจคติที่ดีต่อการเรียน ต่อตัวครู ถ้าครูมีทักษะ เทคนิคในการสอนที่มาจากการวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล รายกลุ่มแล้วจะทำให้การจัดการเรียนรู้ที่ตรงสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการของนักเรียน กิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนมีความสุข สนุกกับการเรียนจะทำให้นักเรียนเรียนได้บรรลุวัตถุประสงค์ จากการสอนของคุณครูยุวดีนี้ถูกต้องตามหลักการดังกล่าวดีมาก
โดย รังสรรค์ สุทารัมย์ (2012-05-27 10:41:55) [แสดงความคิดเห็น]
เปิดเทอมใหม่กับงานวิจัยเล่มแรกของคุณครูยุวดี นุชทรัพย์ โรงเรียนวัดปากน้ำฝั่งเหนือ เป็นกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนที่ยอดเยี่ยมมากเลยเป็นแบบอย่างกับครูอย่างดี ใช้เทคนิคการเรียนแบบสนุกสนาน และมีส่วนร่วมของเด็กๆ ทั้งยังเก็บข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล เพื่อสามารถพัฒนาได้ตรงตามศักยภาพของเด็กแต่ละคน ทั้งยังทำให้เด็กเกิดการปรับตัวและเตรียมพร้อมที่จะเรียน และอยากเรียนรู้ด้วยความสนุก กระตุ้นการกล้าแสดงออก สอดแทรกมารยาท การใช้ชีวิตฯลฯ ขอบคุณๆ
โดย กัลยาณี ยืนชัยวัฒน์ (2012-06-04 14:57:56) [แสดงความคิดเห็น]
จากการดูเทคนิกการสอนของคุณครูยุวดี นุชทรัพย์ จากโรงเรียนวัดปากน้ำฝั่งเหนือ เป็นกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนที่ยอดเยี่ยมมากเลยเป็นแบบอย่างกับครูอย่างดี ใช้เทคนิคการเรียนแบบสนุกสนาน และมีส่วนร่วมของเด็กๆ ทั้งยังเก็บข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล เพื่อสามารถพัฒนาได้ตรงตามศักยภาพของเด็กแต่ละคน ทั้งยังทำให้เด็กเกิดการปรับตัวและเตรียมพร้อมที่จะเรียน และอยากเรียนรู้ด้วยความสนุก กระตุ้นการกล้าแสดงออก สอดแทรกมารยาท กระผมจึงขอขอบคุณสำหรับเทคนิคนี้เป็นอย่างยิ่ง เพื่อที่จะใช้ในการเรียนการสอนต่อไป
โดย ศราวุฒิ ธรรมสงค์ (2012-10-05 12:20:58) [แสดงความคิดเห็น]
จากการดูเทคนิกการสอนของคุณครูยุวดี นุชทรัพย์ จากโรงเรียนวัดปากน้ำฝั่งเหนือ เป็นกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนที่ยอดเยี่ยมมากเลยเป็นแบบอย่างกับครูอย่างดี ใช้เทคนิคการเรียนแบบสนุกสนาน และมีส่วนร่วมของเด็กๆ ทั้งยังเก็บข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล เพื่อสามารถพัฒนาได้ตรงตามศักยภาพของเด็กแต่ละคน ทั้งยังทำให้เด็กเกิดการปรับตัวและเตรียมพร้อมที่จะเรียน และอยากเรียนรู้ด้วยความสนุก กระตุ้นการกล้าแสดงออก สอดแทรกมารยาท กระผมจึงขอขอบคุณสำหรับเทคนิคนี้เป็นอย่างยิ่ง เพื่อที่จะใช้ในการเรียนการสอนต่อไป
โดย ศราวุฒิ ธรรมสงค์ (2012-10-05 12:23:16) [แสดงความคิดเห็น]
จากการดูเทคนิกการสอนของคุณครูยุวดี นุชทรัพย์ จากโรงเรียนวัดปากน้ำฝั่งเหนือ เป็นกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนที่ยอดเยี่ยมมากเลยเป็นแบบอย่างกับครูอย่างดี ใช้เทคนิคการเรียนแบบสนุกสนาน และมีส่วนร่วมของเด็กๆ ทั้งยังเก็บข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล เพื่อสามารถพัฒนาได้ตรงตามศักยภาพของเด็กแต่ละคน ทั้งยังทำให้เด็กเกิดการปรับตัวและเตรียมพร้อมที่จะเรียน และอยากเรียนรู้ด้วยความสนุก กระตุ้นการกล้าแสดงออก สอดแทรกมารยาท กระผมจึงขอขอบคุณสำหรับเทคนิคนี้เป็นอย่างยิ่ง เพื่อที่จะใช้ในการเรียนการสอนต่อไป
โดย ศราวุฒิ ธรรมสงค์ (2012-10-05 12:23:17) [แสดงความคิดเห็น]
จากการดูเทคนิกการสอนของคุณครูยุวดี นุชทรัพย์ จากโรงเรียนวัดปากน้ำฝั่งเหนือ เป็นกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนที่ยอดเยี่ยมมากเลยเป็นแบบอย่างกับครูอย่างดี ใช้เทคนิคการเรียนแบบสนุกสนาน และมีส่วนร่วมของเด็กๆ ทั้งยังเก็บข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล เพื่อสามารถพัฒนาได้ตรงตามศักยภาพของเด็กแต่ละคน ทั้งยังทำให้เด็กเกิดการปรับตัวและเตรียมพร้อมที่จะเรียน และอยากเรียนรู้ด้วยความสนุก กระตุ้นการกล้าแสดงออก สอดแทรกมารยาท กระผมจึงขอขอบคุณสำหรับเทคนิคนี้เป็นอย่างยิ่ง เพื่อที่จะใช้ในการเรียนการสอนต่อไป
โดย ศราวุฒิ ธรรมสงค์ (2012-10-05 12:23:17) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ติดตามรับชมรายการโทรทัศน์ครูมืออาชีพ ตอนเปิดเทอมใหม่ กับงานวิจัยเล่มแรก ของคุณครูยุวดี นุชทรัพย์ จากโรงเรียนวัดปากน้ำฝั่งเหนือ ความรู้สึกแรกคือ รู้สึกทึ่งกับการจัดการเรียนการสอนของเด็กนักเรียนที่ึพึ่งก้าวจากชั้นอนุบาลมาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และโดยเฉพาะกับการเรียนการสอนที่เปิดเทอมวันแรก ธรรมชาติของเด็กเมื่่องต้องเจออะไรวันแรก เด็กจะไม่คุ้นชิน แต่คุณครูสามารถสร้างความสัมพันธ์ ความไว้วางใจระหว่างครุกับผู้เรียน ประทับใจตอนที่ครูสัมผัสมือของเด็กทุกคนในห้อง มันไม่ได้เป็นเพียงแค่สัมผัสมือธรรมดา แต่มันได้อะไรมากมาย คุูณครูมีการนำกิจเข้ามาทั้งเพลง ทำให้เด็กเกิดความผ่อนคลาย เด็กกล้าพูดกล้าตอบ คุณครูทำให้ผมเกิดแนวคิดว่าการสอนเด็ดเล็กไม่ใช่สิ่งที่ยาก แต่มันขึ้นอยู่กับตัวเราครูผู้สอน ว่าจะมีพลังมากน้อยแค่ไหน ผมเองได้ดูการสอนของคุณครูแล้ว เกิดพลังแห่งความเป็นครูเพิ่มมากขึ้น ผมจะตั้งใจใช้ความรู้ความสามรถที่มีอยู่ปฏิบัติหน้าที่บนเส้นทางวิชาชีพครูให้ดีที่สุด ขอบคุณครูยุวดี นุชทรัพย์ และทีวีครูครับ :tv15: :tv10:
โดย คมสันต์ พรหมศร (2012-10-09 21:26:17) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูยุวดี นุชทรัพย์ จัดกิจกรรมการสอนในชั้นเรียนได้ยอดเยี่ยมครับ :tv02:
โดย ปรีชากร นามแสงผา (2016-01-01 20:46:11) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv