thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 1552
Rate :
 4.5
ความยาว : 14.29 นาที | Online : 2012-01-09  
    ปรับตัววิถีเกษตรหลังประสบเหตุอุทกภัย คุณครูสายันต์ ขันธนิยม รร.อยุธยานุสรณ์  
    ครูสายันต์ ขันธนิยม ได้นำบทเรียนมาประยุกต์ปรับให้ใช้ได้จริงกับชีวิตหลังน้ำท่วม โดยเฉพาะการเกษตรเร่งด่วนเพื่อให้ได้ผลผลิตอย่างรวดเร็ว ครูสายันต์จึงได้สอนให้นักเรียนได้รู้จักการปลูกพืชผักสวนครัวเร่งด่วนในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำท่วม โดยได้ใช้ขวดน้ำพลาสติกมาเป็นภาชนะปลูก, กระถางกระดาษที่เสียหายจากน้ำท่วมนำมาเพาะเมล็ดพืช หรือกระถางไม้ประดับที่ไม้ประดับตายไปแล้วนำมาปลูกพืชผักสวนครัวที่นำมาประกอบอาหารได้ เช่น ผักบุ้งจีนหรือกระหล่ำปลี เป็นต้น ทั้งหมดนี้เพื่อให้ได้มีพืชผลทางการเกษตรบริโภคในช่วงที่กำลังฟื้นฟูหลังน้ำท่วม  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ เวบไซต์ อ.สมปอง ตรุวรรณ์
ชมวิธีการของอ.สมปอง ที่ทำให้นักเรียนเข้าใจและสนุกกับการเรียนคอมพิวเตอร์ เพิ่มเติม

น้ำเต้าประดิษฐ์คิดสร้างสรรค์ คุณครูอนัญญา สมฤทธิ์
การจัดการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนสร้างสรรค์วัสดุท้องถิ่นทางธรรมชาติ มาประดิษฐ์เป็นของใช้ ของตกแต่ง และเป็นการรู้จักใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น เพิ่มเติม

ผู้ค้ารุ่นเยาว์ อ.นวลจันทร์ ศรีโสธร รร.วัดน้อยนพคุณ กรุงเทพ (ฉบับเต็ม)
ชมเทคนิคการวางแผนการสอนวิชาคหกรรม โดยฝึกให้นักเรียน คิดเป็น ทำเป็น จำหน่ายเป็น สร้างรายได้ให้ตัวเอง เพิ่มเติม

หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ คุณครูกนกลักษณ์ แปงมูล รร.ราชประชานุเคราะห์ 21
การสอนเน้นให้นักเรียนที่มีการเรียนรู้ที่ยั่งยืน ให้นักเรียนได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของตัวเอง และมีอาชีพติดตัว โดยให้เด็กได้ฝึกประกอบอาชีพที่นักเรียนสนใจ ได้ลงมือศึกษาปฏิบัติเอง เพิ่มเติม

เสน่ห์ไม้ อ.เสกสรรค์ กาวินชัย
เทคนิคการสอนให้นักเรียนทำชิ้นงาน ฝึกทักษะต่างๆจากเศษไม้ ทั้งกระบวนการคิด ออกแบบ แก้ปัญหา จนกระทั่งได้ชิ้นงาน เพิ่มเติม

 
 
สุดยอดคะ อาจารย์ เป็นกำลังใจให้นะคะ จบดอกเตอร์เร็วๆนะคะ
โดย วัลยา ไชยธารี (2012-01-10 15:16:26) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบมากการสอนวิธีนี้
โดย สูรายา แดเบ๊าะ (2012-01-13 13:01:10) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบมากคะ ยอดเยี่ยมคะ
โดย อรัญญา สูงเรือง (2012-01-17 18:39:49) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกำลังใจให้อาจารย์นะค่ะ สู้ ๆค่ะ
โดย พิกุลแก้ว นวลวรรณ์ (2012-01-19 20:49:52) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบมากค่ะ เป็นวิธีการสอนที่ดีมากๆๆ สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ และสามารถประกอบอาชีพได้ ประหยัดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือนได้อีกด้วย เป็นกำลังใจให้นะค่ะ สู้ สู้
โดย ฮัสมีลา สาแม (2012-01-21 11:09:59) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ยอดเยี่ยมมาก เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ครบทุกอย่างเลยค่ะ การใช้ทักษะชีวิต การประหยัด ความสามัคคี การยอมรับในทุกสถานการณ์ ความเข้มแข็ง รู้จักคิด การเชื่อมโยง การแก้ปัญหา เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีสมควรนำไปใช้ได้ทุกโรงเรียนและทุกเหตุการณ์ เยาวชนของชาติโชดดีมากหากมีคุณครูที่เสียสละอย่างคุณครูสายันต์ กว่าจะเกิดเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนแบบที่เราได้ชมคุณครูสายันต์ต้องเสียสละเวลาในการคิด การเตรียมอุปกรณ์ เตรียมนักเรียน จูงใจให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมได้เป็นอย่างดี ขอชื่นชมคุณครูสายันต์ค่ะ :tv18: :tv18: :tv18:
โดย พวงเล็ก รักษาวงศ์ (2012-01-23 13:05:32) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบการสอนครับ เรื่องที่ใกล้ตัวนักเรียน และสามารถทำได้จริง
โดย นายประมาณ อุ่นพิมาย (2012-01-23 13:16:46) [แสดงความคิดเห็น]
นำเสนอเป็นตัวอย่างได้ดีมากๆเลยครับสามารถนำมาใช้ได้จริงๆครับ
โดย thapanawat chomchalao (2012-01-26 15:27:05) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคที่ดีมากค่ะ เ้ราจะนำไปปรับใช้ในชีวิตค่ะ ขอบคุณค่ะสำหรับสิ่งดีๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
โดย วรรณวิสาข์ ปิติไหว (2012-01-27 10:00:02) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบค่ะ เป็นเทคนิคที่ดีที่เราสามารถนำไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวันของเรา และการสอนในครั้งนี้ก็นับได้ว่าเป็นการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส และทำให้เราสามารถยอมรับสถานการณ์ต่างๆได้ดีและเตรียมตัวที่จะรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นคะ และขอเป็นกำลังใจให้กับครูสายันต์นะค่ะ ไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรหากเรามีสติและความพร้อมเราก็จะผ่านพ้นมันไปได้ด้วยดีค่ะ อย่างไรก็สู้ๆนะค่ะ เพื่อนาคตของประเทศชาติและเด็กนักเรียนของพวกเรา :tv07:
โดย สุกมล ไกรวารีย์ (2012-01-30 11:45:57) [แสดงความคิดเห็น]
สุดยอดเลยค่ะ เวลาน้ำท่วมจะได้นำไปใช่บ้าง แล้วถ้าทำแล้วจะนำไปไว้ไหนคะอาจารย์ ที่ไม่คอ่ยมีคะ
โดย ปฐมาวดี กระจ่างรูป (2012-01-30 19:14:51) [แสดงความคิดเห็น]
วิธีการแบบนี้เป็นการบูรณาการและประยุกต์ใช้วัสดุที่มีอยู่รอบตัวให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งยังช่วยให้ชาวบ้านได้รู้วิธีการในการปรับตัวหลังจากเกิดอุทกภัย ซึ่งวิธีการนี้เป็ฯประโยชน์อย่างมากที่จะนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
โดย กิจจงกล โฉมตระการ (2012-01-31 20:54:39) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบค่ะ เพราะเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เราจะต้องเผชิญ เป็นเทคนิคที่ดีที่เราสามารถนำไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวันของเรา และการสอนในครั้งนี้ก็นับได้ว่าเป็นการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส และทำให้เราสามารถยอมรับสถานการณ์ต่างๆได้ดีและเตรียมตัวที่จะรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นคะ และขอเป็นกำลังใจให้กับครูสายันต์นะค่ะ ไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรหากเรามีสติและความพร้อมเราก็จะผ่านพ้นมันไปได้ด้วยดีค่ะ อย่างไรก็สู้ๆนะค่ะ เพื่อนาคตของประเทศชาติและเด็กนักเรียนของพวกเรา
โดย จำนงค์ จั่นวิจิตร (2012-02-04 20:35:27) [แสดงความคิดเห็น]
นักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน ครูสามารถนำวิธีการสอน เทคนิคการสอน ไปใช้ในกระบวนการเรียนการสอนได้ การนำวัสดุที่เหลือใช้ในท้องถิ่น หรือวัสดุที่ไม่ได้ใช้นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ นักเรียนรู้จักการสังเกต ได้ใช้เครื่องมือ ทดลอง การคิด เกิดทักษะในกระบวนการ การทำงานกลุ่ม สามารถทำงานร่วมกับเพื่อนได้ดี ปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้ และเป็นการนำเศษรฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน พีสายัญเป็นครูต้นแบบจริง ๆ นะครับ
โดย สมทรง อนุภาพ (2012-02-05 09:15:47) [แสดงความคิดเห็น]
โรงเรียนผมก็นำท่วมทุกปี แต่ที่โรงเรียนทำแปลงผักลอยนำ ซึ่งนักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน ครูสามารถนำวิธีการสอน เทคนิคการสอน ไปใช้ในกระบวนการเรียนการสอนได้ การนำวัสดุที่เหลือใช้ในท้องถิ่น หรือวัสดุที่ไม่ได้ใช้นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ นักเรียนรู้จักการสังเกต ได้ใช้เครื่องมือ ทดลอง การคิด เกิดทักษะในกระบวนการ การทำงานกลุ่ม และเป็นการนำเศษรฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน
โดย ธีระพล ผดุงทรัพย์ (2012-02-05 09:25:49) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากเลยค่ะอาจารย์สายันต์สอนน่าสนใจดีและมีสาระเหมาะสมกับเหตุการณ์ปัจจุบันและมีความเป็นกันเองกับเด็กๆดูจากนักเรียนน่าจะมีความสุขกับการเรียนในสาระวิชานี้มากมากและดิฉันคิดว่าในฐานะที่ดิฉันเป็นครูสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีเหมือนกันต่อไปในอนาคตดิฉันจะต้องนำวิธีการของคุณครูสายันต์ไปใช้แน่ๆเพราะมีประโยชน์กับโรงเรียนที่อยูในพื้นที่ประสบอุทกภัยเหมือนกันดิฉันจะนำไปดูเป็นตัวอย่างเพื่อเป็นประโยชน์กับโรงเรียนเด็กๆและชุมชนต่อไป
โดย จรินทร ประดิษฐกุล (2012-02-05 11:55:43) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนที่ยอดเยี่ยมมาก เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ครบทุกอย่างเลย การใช้ทักษะชีวิต การประหยัด ความสามัคคี การยอมรับในทุกสถานการณ์ ความเข้มแข็ง รู้จักคิด การเชื่อมโยง การแก้ปัญหา เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีสมควรนำไปใช้ได้ทุกโรงเรียนและทุกเหตุการณ์ เยาวชนของชาติโชดดีมากหากมีคุณครูที่เสียสละอย่างคุณครูสายันต์ กว่าจะเกิดเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนแบบที่เราได้ชมคุณครูสายัณต์ต้องเสียสละเวลาในการคิด การเตรียมอุปกรณ์ เตรียมนักเรียน จูงใจให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมได้เป็นอย่างดี ขอชื่นชมคุณครูสายัณต์ครับ :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15:
โดย อดิเรก เสมามอญ (2012-02-05 18:48:45) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ยอดเยี่ยมเลยค่ะ ประยุกต์ใช้การเรียนการสอนที่เหมาะสมกับสถานการณ์สามารถนำเหตุการณ์ที่เป็นวิกฤตมาสร้างโอกาสให้นักเรียนได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างง่ายๆ คุณครูสามารถนำสื่อจากธรรมชาตฺที่อยู่ใกล้ตัวมาใช้ให้นักเรียนได้ทดลองปฎิบัติได้จริงประหยัดและยังสร้างให้เห็นคุณค่าได้ด้วยแถมยังได้สอดแทรกให้ได้มีใจรักการประหยัด การเห็นคุณค่าธรรมชาติ การนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ วิธีการสอนของคุณครูสายันต์สุดยอดเลยค่ะ :
โดย ลัดดาวัลย์ กระบองเพรช (2012-02-06 10:33:58) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนของครูสายัณต์ดีมากเลยค่ะ ได้ประยุกต์การเรียนการสอนให้เข้ากับชีวิตประจำวันของนักเรียนและยังช่วยปลูกฝังเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงอีก ครูถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีมากสำหรับตัวดิฉันเอง ซึ่งดิฉันได้ฝึกสอนอยู่ที่โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ด้วย ทำให้มีแรงบันดาลใจในการสอนได้ดีเป็นอย่างมาก และวีดีโอนี้ดิฉันได้ดูมาหนึ่งรอบแล้ว รุ้สึกประทับใจอยากนำไปใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนและย่ังในรายวิชาที่เรียนที่มหาลัยอาจารย์ให้ศึกษาจากโทรทัศน์ครู ดิฉันได้นำเอาวีดีโอของครูสายัณต์ไปใช้เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี ครูให้นักเรียนได้รู้จักประหยัด เห็นคุณค่่าของธรรมชาติและการให้เด็กได้มีส่วนร่วมในช้ันเรียนได้เป็นอย่างดี ซึ่งดิฉันก็ได้นำหลักการสอนของครูสายัณต์ไปใช้ในการฝึกสอนในคร้ังนี้ ซึ่งขอขอบพระคุณครูสายัณต์ เป็นอย่างมากที่คอยให้คำแนะนำในเรื่องต่าง ๆให้ดิฉันเพื่อที่จะได้นำไปใช้ในอนาคตค่ะ :tv17: :tv17: :tv17:
โดย พิกุลแก้ว นวลวรรณ์ (2012-02-07 09:32:29) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนนี้มีประโยชน์และน่าสนใจมากเลยค่ะ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงๆ ทั้งเรื่องสิ่งรอบตัว และวิธีคิดภายในจิตใจเรา มีเทคนิคการสอนที่ดี ดูวีดีโอแล้วรู้สึกสนุกไปกับการเรียนการสอนค่ะ ขอขอบพระคุณครูสายัณต์ ที่แบ่งปันเรื่องดีๆ ให้แง่คิด เทคนิคการสอน เป็นแบบอย่างที่ดีให้ดิฉันนำไปปรับใช้ในอนาคตค่ะ
โดย อุบลพรรณ์ มนัสศิลา (2012-02-07 12:44:37) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบมากเลยครับ ครูสายันต์ เป็นครูมืออาชีพอย่างแท้จริง สามารถจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องเหตุการณ์สภาพปัจจุบัน นักเรียนสามารถนำไปประยุต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ และนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน ครูสามารถนำวิธีการสอน เทคนิคการสอน ไปใช้ในกระบวนการเรียนการสอนได้ การนำวัสดุที่เหลือใช้ในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ นักเรียนรู้จักการใช้กระบวนการทำงานและกระบวนการกลุ่ม ในการสร้างองค์ความรู้ นักเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกำหนดไว้
โดย ถนอม เอื้อสุนทรสกุล (2012-02-10 20:44:34) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนรู้เข้ากับสถานการณ์จริง โดยนำสิ่งที่เกิดขึ้นจริงมาปรับใช้ในการเรียนการสอนกับชีวิตจริงโดยใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เหลือใช้ในชีวิตประจำวันมาให้นักเรียนใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และตรงกับหลักสูตรของกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี การจัดการเรียนการสอนมีการสาธิต นักเรียนปฎิบัติตาม ทำให้นักเรียนได้รับความรู้ ทักษะ ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าครูสายันต์ ขันธนิยม จะต้องมีการวางแผนจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด และเห็นว่าเป็นการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการกันได้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ได้
โดย ธัญพร เมฆสิน (2012-02-14 15:12:42) [แสดงความคิดเห็น]
จากการศึกษาวีดีทัศน์ของครูสายันต์ ขันธนิยม ทำให้รู้ถึงการจัดการเรียนรู้โดยการสาธิตแล้วให้นักเรียนปฏอบัติตามต่อหน้า ทำให้ครูพบข้อบกพร่องของนักเรียนและได้ช่วยแก้ไขทำให้นักเรียนคนอื่น ๆ ได้ทราบข้อบกพร่องด้วย ถือเป็นแนวการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันหลังน้ำท่วมในกำรปลูกพืชผักสวนครัว เผื่อให้ได้ใช้ผลผลิตสำหรับบริโภคหลังน้ำท่วม ทำให้ประหยัดเพราะพืชผักหลังน้ำท่วมจะมีราคาแพงและหายาด
โดย ประสงค์ พูลเพิ่ม (2012-02-14 15:56:49) [แสดงความคิดเห็น]
อาจารย์คะ หนูดูแล้วซึ้งในคุณค่าความเป็นครูของอาจารย์มาก ๆ เลย อาจารย์นี้แหละเป็นผู้ปั้นดินให้เป็นดาวอย่างแท้จริง อยุธยาไม่สิ้นคนดีเพราะอาจารย์จริง ๆ นะคะ สิ่งที่อาจารย์สอนไม่ใช่แค่ความรู้ แต่อาจารย์ได้ปลูกฝังสิ่งที่ดีงามลงในหัวใจของนักเรียนทุกคน อาจารย์สามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส และเป็นโอกาสที่ดีงามด้วย อาจารย์สามารถทำให้นักเรียนนำความรู้ไปขยายผลให้กับผู้ปกครองของตัวเองได้อย่างดีด้วย ชื่นชมอย่างจริงใจค่ะ และตอนนี้ เวลานี้ที่อาจารย์ก็กำลังถ่ายทำรายการห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ประเทศญี่ปุ่น หนูก็ขอสวดภาวนาให้อาจารย์ประสบความสำเร็จอย่างงดงามกับการถ่ายทำรายการ เพื่อให้อาจารย์นำสิ่งดีงามลงมาปลูกในหัวใจของนักเรียนและครูทุกคน และขอบคุณสำหรับกำลังใจที่อาจารย์มอบให้หนูเสมอมา แม้หนูจะติดโผแต่ถูกตัดโอกาส ก็ยังมีอาจารย์เป็นตัวแทนของครูอยุธยาทุกคน ขอให้อาจารย์โชคดีค่ะ
โดย บุญญาณี หอมสุคนธ์ (2012-02-17 21:10:49) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคที่ดีที่เราสามารถนำไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวันของเรา และการสอนในครั้งนี้ก็นับได้ว่าเป็นการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส และทำให้เราสามารถยอมรับสถานการณ์ต่างๆได้ดีและเตรียมตัวที่จะรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้น
โดย อนุชา อันพาพรม (2012-03-03 01:16:59) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคที่ดีที่เราสามารถนำไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวันของเรา และการสอนในครั้งนี้ก็นับได้ว่าเป็นการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส และทำให้เราสามารถยอมรับสถานการณ์ต่างๆได้ดีและเตรียมตัวที่จะรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้น
โดย อนุชา อันพาพรม (2012-03-03 01:17:20) [แสดงความคิดเห็น]
การรับมือกับปัญหาน้ำท่วมที่ดีที่สุดคือความมีสติและต้องมีความรู้ควบคู่กันไปครับ ไม่จำเป็นต้องมีโครงการร้อยล้านพันล้านที่จัดสร้างเพื่อป้องกันน้ำท่วมประชาชนต้องมีความรู้และรู้จักนำควารู้ที่มีนั้นมาประยุกต์ใช้ในชีวิตซึ่งประชาชนยังขาดความรู้อยู่ครับสิ่งที่จะนำความรู้มาให้คือเทคโนโลยีต่างๆ ความรู้ไม่มีขามันไม่สามารถเดินมาหาเราได้ขึ้นอยู่กับทุกคนว่าพร้อมจะเข้าไปหาความรู้แล้วหรือยัง อาจารย์สอนได้ดีมากครับ ซึ่งเป็นความรู้ที่บางอย่างผมก็ไม่ทราบครับ ขอบคุณสำหรับประโยชน์ดีๆนะครับ คุณครูที่เคารพ
โดย ปิยะพงษ์ จรวารี (2012-03-21 23:40:19) [แสดงความคิดเห็น]
ปรับตัววิถีเกษตรหลังประสบเหตุอุทกภัย คุณครูสายันต์ ขันธนิยม รร.อยุธยานุสรณ์
ครูสายันต์ ขันธนิยม ได้นำบทเรียนมาประยุกต์ปรับให้ใช้ได้จริงกับชีวิตหลังน้ำท่วม ขอขอบคุณอาจารย์ที่นำความรู้มาแนะนำทำให้เราเกิดความพร้อมในการเตรียมตัวที่จะรับมือกับภัยธรรมชาติวิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสม และยังส่งเสริมให้เตรียมตัวที่จะริเริ่มประกอบอาชีพและให้รู้จักการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชนืมากที่สุด โดยการประยุคใช้วัสดุต่างๆอย่าคุ้มค่า และเป้นประโยชน์มากที่สุด เป้นประดยชนืมากๆครับขอบขอบคุณที่นำความรู้มาแนะนำ
โดย ณรงค์ฤทธิ์ เสาร์สาร (2012-03-30 17:01:03) [แสดงความคิดเห็น]
ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอนของแท้ครับ
ขอชื่มชมด้วยความเคารพ การเรียน การสอน ที่จะได้ผลดีเยี่ยมมีความหลากหลาย นักเรียนสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน นี้ล่ะครับที่ครูควรนำไปคิดใช้จริงๆ เพราะนักเรียนที่เรียนรู้เก่ง ต่างจากนักเรียนที่รู้แล้วอยู่รอด ครูไทยควรจะหันหน้ามาตระหนักถึงเรื่องการสอนให้นักเรียน คิดเป็น ทำเป็น สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างรู้คุณค่า เพราะสภาพสังคมทุกวันนี้ เด็กไทย เรียนรู้ มากกว่า เรียนรอด ขอชื่นชมครูครับ
โดย พชร พิมพ์วาปี (2012-03-30 21:43:56) [แสดงความคิดเห็น]
ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอนของแท้ครับ
ขอชื่มชมด้วยความเคารพ การเรียน การสอน ที่จะได้ผลดีเยี่ยมมีความหลากหลาย นักเรียนสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน นี้ล่ะครับที่ครูควรนำไปคิดใช้จริงๆ เพราะนักเรียนที่เรียนรู้เก่ง ต่างจากนักเรียนที่รู้แล้วอยู่รอด ครูไทยควรจะหันหน้ามาตระหนักถึงเรื่องการสอนให้นักเรียน คิดเป็น ทำเป็น สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างรู้คุณค่า เพราะสภาพสังคมทุกวันนี้ เด็กไทย เรียนรู้ มากกว่า เรียนรอด ขอชื่นชมครูครับ
โดย พชร พิมพ์วาปี (2012-03-30 21:44:29) [แสดงความคิดเห็น]
ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอนของแท้ครับ
ขอชื่มชมด้วยความเคารพ การเรียน การสอน ที่จะได้ผลดีเยี่ยมมีความหลากหลาย นักเรียนสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน นี้ล่ะครับที่ครูควรนำไปคิดใช้จริงๆ เพราะนักเรียนที่เรียนรู้เก่ง ต่างจากนักเรียนที่รู้แล้วอยู่รอด ครูไทยควรจะหันหน้ามาตระหนักถึงเรื่องการสอนให้นักเรียน คิดเป็น ทำเป็น สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างรู้คุณค่า เพราะสภาพสังคมทุกวันนี้ เด็กไทย เรียนรู้ มากกว่า เรียนรอด ขอชื่นชมครูครับ
โดย พชร พิมพ์วาปี (2012-03-30 21:44:31) [แสดงความคิดเห็น]
ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอนของแท้ครับ
ขอชื่มชมด้วยความเคารพ การเรียน การสอน ที่จะได้ผลดีเยี่ยมมีความหลากหลาย นักเรียนสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน นี้ล่ะครับที่ครูควรนำไปคิดใช้จริงๆ เพราะนักเรียนที่เรียนรู้เก่ง ต่างจากนักเรียนที่รู้แล้วอยู่รอด ครูไทยควรจะหันหน้ามาตระหนักถึงเรื่องการสอนให้นักเรียน คิดเป็น ทำเป็น สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างรู้คุณค่า เพราะสภาพสังคมทุกวันนี้ เด็กไทย เรียนรู้ มากกว่า เรียนรอด ขอชื่นชมครูครับ
โดย พชร พิมพ์วาปี (2012-03-30 21:44:36) [แสดงความคิดเห็น]
สามารถนำไปใช้จริง โดยการประยุกต์ใช้ให้ตรงกับบริบทของโรงเรียน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตรงกับการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่มีมาตั้งแต่อดีตของคนสมัยก่อนที่ให้ความสำคัญ ในการเตรียมต้นกล้าที่จะนำไปใช้ในการเพาะปลูกหลังจากน้ำลด เพราะช่วงที่นำท่วมเป้นเวลานาน ชาวบ้านไม่สามารถเพาะปลูกได้ การเตรียมต้นกล้า เตรียมการเพาะเม็ดจึงเป้นวิถีชุมชน ที่ใช้ช่วงเวลาให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง และทำให้เห็นข้อดีจะเป็นปุ๋ยที่เป็นตะกอนมากับนำ ดิน ที่อุ้มน้ำ ดินดี และการเพาะชำกล้าทำได้ง่ายในทุกที่ ใช้วัสดุราคาถูก หาได้ง่าย เพียงกระดาษก็เพาะเมล็ดพันพืชได้ การทีครูสอบเด็กให้เห็นคุณค่าของธรรมชาติ เป็นวิถีชุมชนที่คนไทยสามารถปรับตัวให้เข้ากับชีวิตความเป้นอยู่ได้ ทำให้เราอยู่อย่างมีความสุขไม่ทุกข์ใจ และสามารถสร้างพลังทางบวก ให้เด็กได้เห็นว่าธรรมชาติก็มีความพอเพียง เป็นธรรมสอนเด็กได้ ว่าเราอยู่กับธรรมชาติ และชาวบ้านเสมัยก่อนสามารถมีวิถีชีวิตบนฐานเศรษฐกิจแบบพอเพีบงได้
โดย น้ำค้าง เคียงข้าง (2012-04-01 06:00:04) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนทางด้านสาขาเกษตรศาสตร์นั้น หลายคนอาจมองว่าเป็นการเรียนที่เหนื่อยเปล่า และไม่มีประโยชน์อะไรต่อสังคมในปัจจุบันเลย
แต่ความจริง ถ้าไดมาดูครูสายันต์ ขันธนิยม ได้นำบทเรียนมาประยุกต์ปรับให้ใช้ได้จริงกับชีวิตหลังน้ำท่วม จะเห็นได้ว่ามีประโยชน์มากถ้ารู้จักประยุกต์ใช้วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ การทำการเกษตรโดยเฉพาะการปลูกพืชผัก นักเรียนได้เลือกวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆตามสภาพที่เป็นจริงก็สามาถทำงานให้ประสบผลสำเร็จได้
โดย มนตรี ศีลคุณ (2012-04-01 10:13:51) [แสดงความคิดเห็น]
ครูสายันต์ ขันธนิยม ได้นำบทเรียนในน้ำท่วมมาใช้ในการเรียนการสอนโดยการปรับตัวเข้ากับวิชาสาขาเกษตรศาสตร์ โดยการประยุกต์ใช้ให้ตรงกับบริบทของโรงเรียน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตรงกับการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่มีมาตั้งแต่อดีตของคนสมัยก่อนที่ให้ความสำคัญ ในการเตรียมต้นกล้าที่จะนำไปใช้ในการเพาะปลูกหลังจากน้ำลด เพราะช่วงที่นำท่วมเป้นเวลานาน ชาวบ้านไม่สามารถเพาะปลูกได้ การเตรียมต้นกล้า เตรียมการเพาะเม็ดจึงเป้นวิถีชุมชน ที่ใช้ช่วงเวลาให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง และทำให้เห็นข้อดีจะเป็นปุ๋ยที่เป็นตะกอนมากับนำ ดิน ที่อุ้มน้ำ ดินดี และการเพาะชำกล้าทำได้ง่ายในทุกที่ ใช้วัสดุราคาถูก หาได้ง่าย เพียงกระดาษก็เพาะเมล็ดพันพืชได้ การทีครูสอบเด็กให้เห็นคุณค่าของธรรมชาติ เป็นวิถีชุมชนที่คนไทยสามารถปรับตัวให้เข้ากับชีวิตความเป้นอยู่ได้ ทำให้เราอยู่อย่างมีความสุขไม่ทุกข์ใจ และสามารถสร้างพลังทางบวก ให้เด็กได้เห็นว่าธรรมชาติก็มีความพอเพียง เป็นธรรมสอนเด็กได้ ว่าเราอยู่กับธรรมชาติ และชาวบ้านเสมัยก่อนสามารถมีวิถีชีวิตบนฐานเศรษฐกิจแบบพอเพียงได้
โดย เถลิงเกียรติ ไวกยี (2012-04-02 13:16:34) [แสดงความคิดเห็น]
ภูมิรู้คู่ภูมิธรรม สองคำนี้ สร้างความเจริญให้กับสังคมได้มากมายจริงๆ ครับ วันนี้ ครูสายันต์ ขันธนิยม ได้จุดประกายความคิดให้กับเรา ทำให้ตระหนักถึงความสำคัญของรากเหง้าของท้องถิ่นที่ปู่ย่าตายายของเราได้สร้างสรรค์ไว้ ไม่ต้องมาก ไม่ต้องยิ่งใหญ่ ไม่ต้องไกลตัว สำคัญที่ประโยชน์ที่พอเพียงต่อการดำรงชีวิตของเรา ขอบคุณความคิดดีๆที่อาจารย์นำมาแบ่งปัน ขอให้อาจารย์อยู่กับวงการศึกษาไทยไปนานๆ ด้วยความศรัทธาอย่างสูงครับ ครูแสงเพชร คำโพธิ์
โดย แสงเพชร คำโพธิ์ (2012-04-03 12:25:08) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคที่ดีมากครับ เ้ราจะนำไปปรับใช้ในชีวิตค่ะ ขอบคุณค่ะสำหรับสิ่งดีๆโดยการประยุกต์ใช้ให้ตรงกับบริบทของโรงเรียน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตรงกับการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่มีมาตั้งแต่อดีตของคนสมัยก่อนที่ให้ความสำคัญ ในการเตรียมต้นกล้าที่จะนำไปใช้ในการเพาะปลูกหลังจากน้ำลด เพราะช่วงที่นำท่วมเป้นเวลานาน ชาวบ้านไม่สามารถเพาะปลูกได้ การเตรียมต้นกล้า เตรียมการเพาะเม็ดจึงเป้นวิถีชุมชน ที่ใช้ช่วงเวลาให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง และทำให้เห็นข้อดีจะเป็นปุ๋ยที่เป็นตะกอนมากับนำ ดิน ที่อุ้มน้ำ ดินดี และการเพาะชำกล้าทำได้ง่ายในทุกที่ ใช้วัสดุราคาถูก หาได้ง่าย เพียงกระดาษก็เพาะเมล็ดพันพืชได้ การทีครูสอบเด็กให้เห็นคุณค่าของธรรมชาติ เป็นวิถีชุมชนที่คนไทยสามารถปรับตัวให้เข้ากับชีวิตความเป้นอยู่ได้ ทำให้เราอยู่อย่างมีความสุขไม่ทุกข์ใจ และสามารถสร้างพลังทางบวก ให้เด็กได้เห็นว่าธรรมชาติก็มีความพอเพียง เป็นธรรมสอนเด็กได้
โดย นายอลงกรณ์ เขตสกุล (2012-04-03 18:15:37) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15:อาจารย์สายันต์เหมาะสมกับการเป็นครูมืออาชีพอย่างแท้จริงเลยนะคะเพราะอาจารย์สามารถบูรณาการสิ่งที่มีอยู่ในห้องเรียนทำให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ดังนั้นความรู้ของนักเรียนจึงเป็นความรู้ที่คงทน นอกจากนักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับนี้เผยแพร่ให้กับบุคคลรอบข้างได้ทำให้นักเรียนเกิดความภูมิใจในสิ่งที่ได้เรียนรู้ นอกจากนี้ยังเป็นการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์น้ำท่วมหรือน้ำหลากที่เกิดขึ้นในทุก ๆปีโดยเราต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์นั้นๆที่สำคัญที่สุดคือเป็นการสนองตามพระราชดำรัสขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เพราะการปลูกผักสวนครัวเพื่อทานในครอบครัวแสดงถึงความประหยัดค่าใช้จ่าย มีความขยันหมั่นเพียรในการทำงาน และรู้จักอดทนรอคอยผลผลิตของตนเอง ขอชื่นชมอย่างจริงว่าอาจารย์สายันต์สุดยอดจริงคะเป็นกำลังใจให้นะคะ :tv15:
โดย ฐิติกร เรือนคำ (2012-04-13 15:28:53) [แสดงความคิดเห็น]
อาจารย์สายันต์สามารถถ่ายทอดวิชาความรู้ได้อย่างดี เด็กนักเรียนมีความสุขและให้ความสนใจในกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างสนุกสนาน เมื่อเด็กนักเรียนเรียนแล้วนักเรียนสามารถนำองค์ความรู้ใหม่ผสมกับองค์ความรู้เดิมมาปฏิบัติในชีวิติประจำวันได้ อาจารย์สามารถถ่ายทอดให้เด็กเห็นได้ว่าวิชาความรู้กับวิถีชีวิตดำเนินควบคู่ไปด้วยกันอย่างลงตัว เด็กนักเรียนสามารถรนำเทคนิคต่างๆไปปฏิจริงที่บ้านได้ต่อ ซึ่งเด็กนักเรียนสามารถนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพเสริมได้ ถือว่าเป็นการสงเสริมเด็กที่ดีทีเดียว สมกับการเป็นครูมืออาชีพจริงๆค่ะ
โดย ณัฐกุลจิรา สกุณา (2012-04-16 00:57:36) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมคุณครูสายัณต์ ขันธนิยม ที่ได้นำวิธีการสอนมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ดีในสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในขณะนี้ นอกจากนักเรียนจะได้ความรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีแล้ว นักเรียนยังได้วิธีการคิด การปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่ตัวเองประสบอยู่ ซึ่งทำให้นักเรียนรู้จักวิธีการแก้ปัญหา การเรียนรู้อยู่ในสังคม ไม่ใช่ว่ามีแต่ความรู้แต่ไม่สามารถนำความรู้มาใช้แก้ปัญหาได้ ดูได้จากข่าวต่างๆที่นักเรียนมีปัญหาแล้วหาทางออกที่ไม่ถูกต้องต่างๆ การฝึกให้เด็กมีวิธีคิดที่ดีก็จะทำให้นักเรียนอยูได้ในสังคม และใช้ชีวิตอย่างปกติสุข
โดย ณัฐภัทร สุขพรรณ์ (2012-04-21 10:18:38) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบวิธีการสอนของอาจารย์สายันต์มากเพราะสามารถลดภาวะโลกร้อนด้วยเพราะกระดาษที่จะทิ้งอยู้่แล้วแต่เรานำมาปรับใช้ประโยชน์ได้และนักเรียนสามารถนำวิธีการไปใช้ที่บ้านได้ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่น้ำท่วมหรือพื้นที่นำไม่ท่วมก็สามารถนำกระดาษมาเพาะต้นพืชได้โดยประหยัดค่าใช้จ่าย เมื ่อพืชมีการเจริญเติบโตได้ที่แล้วเราสามารถนำไปปลูกในภาชนะอื่นได้อีกด้วยดังนั้นจึงเป็นได้ว่าวิธีการสอนแบบดังกล่างดีเยี่ยมจริงๆและสมควรนำไปเป็นแบบอย่างในการจัดการเรียนการสอน
โดย วิรุณ เรือนวงศ์ (2012-04-24 20:55:43) [แสดงความคิดเห็น]
ได้รู้จักกับ ครูสายันต์ ขันธนิยม เป็นการส่วนตัว ครูเป็นคนที่น่ารักมาก (ตอนแรกเห็นแค่น่า ไม่กล้าคุย 555+) ขอบคุณครูที่คอยสอน คอยบอกต่าง ๆ
โดยไม่รำคาญ และได้ดูผลงานของครู ขอชื่นชม และเป็นกำลังใจให้คะ / ครูฟัก SLC
โดย ลำเพย พวงมาลัย (2012-05-04 08:56:28) [แสดงความคิดเห็น]
วิธีสอนของอาจารย์สายันต์มากเพราะสามารถลดภาวะโลกร้อนด้วยเพราะกระดาษที่จะทิ้งอยู้่แล้วแต่เรานำมาปรับใช้ประโยชน์ได้และนักเรียนสามารถนำวิธีการไปใช้ที่บ้านได้ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่น้ำท่วมหรือพื้นที่นำไม่ท่วมก็สามารถนำกระดาษมาเพาะต้นพืชได้โดยประหยัดค่าใช้จ่าย เมือพืชมีการเจริญเติบโตเต็มที่แล้วเราสามารถนำไปปลูกในภาชนะอื่นได้อีกด้วยดังนั้นจึงเป็นได้ว่าวิธีการสอนแบบดังกล่างดีเยี่ยมจริงๆและสมควรนำไปเป็นแบบอย่างในการจัดการเรียนการสอน
โดย สุภาภรณ์ ถาวร (2012-05-04 13:29:33) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมครูสายันต์ ขันธนิยม ที่ได้นำวิธีการสอนมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ดีในสถานการณ์นำท่วมอยู่ในขณะนี้ นอกจากนักเรียนจะได้รับความรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีแล้ว นักเรียนยังได้ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ที่ตัวเองประสบอยู่ จ. อยุธยาประสบกับปัญหานำท่วมหนักมากจากภัยธรรมชาติ อย่างไรเสีย ชีวิตต้องดำเนินต่อไป นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาเร่งด่วนด้วยการปลูกผักในภาชนะที่มีอยู่ในท้องถิ่น เช่น กระดาษ ขวดนำพลาสติก กระถางปลูกต้นไม้เก่า นำมาปลูกพืชผักสวนครัว เช่น คะน้า ผักบุ้งจีน ฯลฯ ผักที่ให้ผลิตในการเก็บเกี่ยวได้เร็ว เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัวได้อีกทางหนึ่ง จากการเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาของคุณครู สามารถเป็นแนวทางในการรู้จักวิธีการแก้ปัญหาและนำไปปฏิบัติที่บ้านของนักเรียน เป็นการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสในยามที่เราไม่สามารถรอคอยความช่วยเหลือจากใครได้ นอกจากเราต้องช่วยเหลือครอบครัวเราก่อน
โดย มัณฑนา บัวประเสริฐ (2012-05-06 23:28:33) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนวิธีการปรับตัววิถีเกษตรหลังประสบเหตุอุทกภัย คุณครูสายันต์ ขันธนิยม รร.อยุธยานุสรณ์
ครูสายันต์ ขันธนิยม ได้นำบทเรียนมาประยุกต์ปรับให้ใช้ได้จริงกับชีวิตหลังน้ำท่วม โดยเฉพาะการเกษตรเร่งด่วนเพื่อให้ได้ผลผลิตอย่างรวดเร็ว สอนให้นักเรียนได้รู้จักการปลูกพืชผักสวนครัวเร่งด่วนในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำท่วม โดยได้ใช้ขวดน้ำพลาสติกมาเป็นภาชนะปลูก, กระถางกระดาษที่เสียหายจากน้ำท่วมนำมาเพาะเมล็ดพืช หรือกระถางไม้ประดับที่ไม้ประดับตายไปแล้วนำมาปลูกพืชผักสวนครัวที่นำมาประกอบอาหารได้ เช่น ผักบุ้งจีนหรือกระหล่ำปลี เป็นต้น ทั้งหมดนี้เพื่อให้ได้มีพืชผลทางการเกษตรบริโภคในช่วงที่กำลังฟื้นฟูหลังน้ำท่วม จากการปฏิบัติจริงน้อมนำมาปฏิบัติตามแบบอย่างค่ะ
โดย คนึงนิจ ชัยมี (2012-05-13 12:26:49) [แสดงความคิดเห็น]
สามารถลดภาวะโลกร้อนด้วยเพราะกระดาษที่จะทิ้งอยู้่แล้วแต่เรานำมาปรับใช้ประโยชน์และยังบูรณาการสิ่งที่มีอยู่ในห้องเรียนทำให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ดังนั้นความรู้ของนักเรียนจึงเป็นความรู้ที่คงทน นอกจากนักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับนี้เผยแพร่ให้กับบุคคลรอบข้างได้ทำให้นักเรียนเกิดความภูมิใจในสิ่งที่ได้เรียนรู้นักเรียนสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันนอกจากนักเรียนจะได้ความรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีแล้ว นักเรียนยังได้วิธีการคิด การปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่ตัวเองประสบอยู่ ซึ่งทำให้นักเรียนรู้จักวิธีการแก้ปัญหา การเรียนรู้อยู่ในสังคม ไม่ใช่ว่ามีแต่ความรู้แต่ไม่สามารถนำความรู้มาใช้แก้ปัญหาได้และสมควรนำไปเป็นแบบอย่างในการจัดการเรียนการสอน
โดย หนึ่งฤทัย เหนี่ยงน้อย (2012-05-28 12:40:48) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบวิธีการสอนของคุณครูมากครับ มีการใช้วัสดุสิ่งที่เหลือใช้นำกลับมาใช้ใหม่เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปในตัวแถมยังสามารถทำให้นักเรียนนำกลับไปใช้ได้จริงเพราะอุปกรณ์ต่างๆ หาได้ง่ายอยู่รอบๆตัวนักเรียน นอกจากนี้ยังถือเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนรักในอาชีพเกษตรกรรมอันเป็นอาชีพหลักของคนไทยซึ่งการสอนวิชาเกษตรเป็นหนทางหนึ่งในการที่จะเชื่อมโยงไปสู่การประหยัดการใช้ชีวิตที่ำพอเพียงโดยเฉพาะการปลูกพืชผักสวนครัวนำไปคุณการมีอาหารบริโภคอย่างปลอดภัย
โดย พงศกร บุญมา (2012-05-30 10:42:10) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ยอดเยี่ยมเลยค่ะ ประยุกต์ใช้การเรียนการสอนที่เหมาะสมกับสถานการณ์สามารถนำเหตุการณ์ที่เป็นวิกฤตมาสร้างโอกาสให้นักเรียนได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างง่ายๆ คุณครูสามารถนำสื่อจากธรรมชาตฺที่อยู่ใกล้ตัวมาใช้ให้นักเรียนได้ทดลองปฎิบัติได้จริงประหยัดและยังสร้างให้เห็นคุณค่าได้ด้วยแถมยังได้สอดแทรกให้ได้มีใจรักการประหยัด การเห็นคุณค่าธรรมชาติ การนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ วิธีการสอนของคุณครูสายันต์สุดยอดเลยค่ะ
โดย กรรณิกา ใจอินทร์ (2012-05-31 20:06:31) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนที่ยอดเยี่ยมมาก เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ครบทุกอย่างเลย การใช้ทักษะชีวิต การประหยัด ความสามัคคี การยอมรับในทุกสถานการณ์ ความเข้มแข็ง รู้จักคิด การเชื่อมโยง การแก้ปัญหา เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีสมควรนำไปใช้ได้ทุกโรงเรียนและทุกเหตุการณ์ เยาวชนของชาติโชดดีมากหากมีคุณครูที่เสียสละอย่างคุณครูสายันต์ กว่าจะเกิดเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนแบบที่เราได้ชมคุณครูสายัณต์ต้องเสียสละเวลาในการคิด การเตรียมอุปกรณ์ เตรียมนักเรียน จูงใจให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมได้เป็นอย่างดี ขอชื่นชมคุณครูสายัณต์
โดย ขวัญเรือน แก้วสวัสดิ์ (2012-05-31 23:54:59) [แสดงความคิดเห็น]
สุดยอดวิธีแก้ไขปัญหานํ้าท่วมเลยค่ะ :tv15:
โดย ปารมี ศรีศักดิ์ตระกูล (2012-06-01 14:52:32) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบตอนที่อาจารสอน สายันสอนค่ะ :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15:
โดย วรีวรรณ กาปัญญา (2012-06-01 14:53:06) [แสดงความคิดเห็น]
แก่ไขปัญหาท่วมได้ดีมากค่ะ :tv15:
โดย วรีวรรณ กาปัญญา (2012-06-01 14:54:41) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมาก เป็นการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ครบทุกอย่างการใช้ทักษะชีวิต การประหยัด ความสามัคคี การยอมรับในทุกสถานการณ์ ความเข้มแข็ง รู้จักคิด การเชื่อมโยง การแก้ปัญหา เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีสมควรนำไปใช้ได้ทุกโรงเรียนและทุกเหตุการณ์ เยาวชนของชาติโชดดีมากหากมีคุณครูที่เสียสละอย่างคุณครูสายันต์ กว่าจะเกิดเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนแบบที่เราได้ชมคุณครูสายันต์ต้องเสียสละเวลาในการคิด การเตรียมอุปกรณ์ เตรียมนักเรียน จูงใจให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
โดย ธเนศ อนุสรณ์ (2012-12-08 22:18:40) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนที่ดีมากๆๆเลยค่ะ ให้เราได้นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน สามารถปรับ แก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และรู้จักนำของเหลือใช้ที่ไม่ได้ใช้แล้ว เช่น ขวดน้ำ กระดาษ ดินตระกอนที่ได้จากหลังน้ำท่วม และกระถางต้นไม้ที่เหลือใช้ นำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนร้ ของเด็กนักเรียน ในการพัฒนาทักษะชีวิต ให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ เกิดความรู้ใหม่ๆ และนำไปต่อยอดในการดำรงชีวิต ได้อย่างมีคุณค่าและเเกิดประโยชน์สูงสุด :tv15: :tv17:
โดย ปาริชาด เปรมปรี (2014-02-13 08:06:56) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนที่ดีมากๆๆเลยค่ะ ให้เราได้นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน สามารถปรับ แก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และรู้จักนำของเหลือใช้ที่ไม่ได้ใช้แล้ว เช่น ขวดน้ำ กระดาษ ดินตระกอนที่ได้จากหลังน้ำท่วม และกระถางต้นไม้ที่เหลือใช้ นำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนร้ ของเด็กนักเรียน ในการพัฒนาทักษะชีวิต ให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ เกิดความรู้ใหม่ๆ และนำไปต่อยอดในการดำรงชีวิต ได้อย่างมีคุณค่าและเเกิดประโยชน์สูงสุด :tv15: :tv17:
โดย ปาริชาด เปรมปรี (2014-02-13 08:08:16) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนที่ดีมากๆๆเลยค่ะ ให้เราได้นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน สามารถปรับ แก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และรู้จักนำของเหลือใช้ที่ไม่ได้ใช้แล้ว เช่น ขวดน้ำ กระดาษ ดินตระกอนที่ได้จากหลังน้ำท่วม และกระถางต้นไม้ที่เหลือใช้ นำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนร้ ของเด็กนักเรียน ในการพัฒนาทักษะชีวิต ให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ เกิดความรู้ใหม่ๆ และนำไปต่อยอดในการดำรงชีวิต ได้อย่างมีคุณค่าและเเกิดประโยชน์สูงสุด :tv15: :tv17:
โดย ปาริชาด เปรมปรี (2014-02-13 08:08:18) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนที่ดีมากๆๆเลยค่ะ ให้เราได้นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน สามารถปรับ แก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และรู้จักนำของเหลือใช้ที่ไม่ได้ใช้แล้ว เช่น ขวดน้ำ กระดาษ ดินตระกอนที่ได้จากหลังน้ำท่วม และกระถางต้นไม้ที่เหลือใช้ นำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนร้ ของเด็กนักเรียน ในการพัฒนาทักษะชีวิต ให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ เกิดความรู้ใหม่ๆ และนำไปต่อยอดในการดำรงชีวิต ได้อย่างมีคุณค่าและเเกิดประโยชน์สูงสุด :tv15: :tv17:
โดย ปาริชาด เปรมปรี (2014-02-13 08:08:19) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนที่ดีมากๆๆเลยค่ะ ให้เราได้นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน สามารถปรับ แก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และรู้จักนำของเหลือใช้ที่ไม่ได้ใช้แล้ว เช่น ขวดน้ำ กระดาษ ดินตระกอนที่ได้จากหลังน้ำท่วม และกระถางต้นไม้ที่เหลือใช้ นำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนร้ ของเด็กนักเรียน ในการพัฒนาทักษะชีวิต ให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ เกิดความรู้ใหม่ๆ และนำไปต่อยอดในการดำรงชีวิต ได้อย่างมีคุณค่าและเเกิดประโยชน์สูงสุด :tv15: :tv17:
โดย ปาริชาด เปรมปรี (2014-02-13 08:08:19) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนที่ดีมากๆๆเลยค่ะ ให้เราได้นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน สามารถปรับ แก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และรู้จักนำของเหลือใช้ที่ไม่ได้ใช้แล้ว เช่น ขวดน้ำ กระดาษ ดินตระกอนที่ได้จากหลังน้ำท่วม และกระถางต้นไม้ที่เหลือใช้ นำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนร้ ของเด็กนักเรียน ในการพัฒนาทักษะชีวิต ให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ เกิดความรู้ใหม่ๆ และนำไปต่อยอดในการดำรงชีวิต ได้อย่างมีคุณค่าและเเกิดประโยชน์สูงสุด :tv15: :tv17:
โดย ปาริชาด เปรมปรี (2014-02-13 08:08:19) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนที่ดีมากๆๆเลยค่ะ ให้เราได้นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน สามารถปรับ แก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และรู้จักนำของเหลือใช้ที่ไม่ได้ใช้แล้ว เช่น ขวดน้ำ กระดาษ ดินตระกอนที่ได้จากหลังน้ำท่วม และกระถางต้นไม้ที่เหลือใช้ นำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนร้ ของเด็กนักเรียน ในการพัฒนาทักษะชีวิต ให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ เกิดความรู้ใหม่ๆ และนำไปต่อยอดในการดำรงชีวิต ได้อย่างมีคุณค่าและเเกิดประโยชน์สูงสุด :tv15: :tv17:
โดย ปาริชาด เปรมปรี (2014-02-13 08:08:20) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนที่ดีมากๆๆเลยค่ะ ให้เราได้นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน สามารถปรับ แก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และรู้จักนำของเหลือใช้ที่ไม่ได้ใช้แล้ว เช่น ขวดน้ำ กระดาษ ดินตระกอนที่ได้จากหลังน้ำท่วม และกระถางต้นไม้ที่เหลือใช้ นำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนร้ ของเด็กนักเรียน ในการพัฒนาทักษะชีวิต ให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ เกิดความรู้ใหม่ๆ และนำไปต่อยอดในการดำรงชีวิต ได้อย่างมีคุณค่าและเเกิดประโยชน์สูงสุด :tv15: :tv17:
โดย ปาริชาด เปรมปรี (2014-02-13 08:08:20) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนที่ดีมากๆๆเลยค่ะ ให้เราได้นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน สามารถปรับ แก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และรู้จักนำของเหลือใช้ที่ไม่ได้ใช้แล้ว เช่น ขวดน้ำ กระดาษ ดินตระกอนที่ได้จากหลังน้ำท่วม และกระถางต้นไม้ที่เหลือใช้ นำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนร้ ของเด็กนักเรียน ในการพัฒนาทักษะชีวิต ให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ เกิดความรู้ใหม่ๆ และนำไปต่อยอดในการดำรงชีวิต ได้อย่างมีคุณค่าและเเกิดประโยชน์สูงสุด :tv15: :tv17:
โดย ปาริชาด เปรมปรี (2014-02-13 08:08:21) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนที่ดีมากๆๆเลยค่ะ ให้เราได้นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน สามารถปรับ แก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และรู้จักนำของเหลือใช้ที่ไม่ได้ใช้แล้ว เช่น ขวดน้ำ กระดาษ ดินตระกอนที่ได้จากหลังน้ำท่วม และกระถางต้นไม้ที่เหลือใช้ นำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนร้ ของเด็กนักเรียน ในการพัฒนาทักษะชีวิต ให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ เกิดความรู้ใหม่ๆ และนำไปต่อยอดในการดำรงชีวิต ได้อย่างมีคุณค่าและเเกิดประโยชน์สูงสุด :tv15: :tv17:
โดย ปาริชาด เปรมปรี (2014-02-13 08:08:22) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนที่ดีมากๆๆเลยค่ะ ให้เราได้นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน สามารถปรับ แก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และรู้จักนำของเหลือใช้ที่ไม่ได้ใช้แล้ว เช่น ขวดน้ำ กระดาษ ดินตระกอนที่ได้จากหลังน้ำท่วม และกระถางต้นไม้ที่เหลือใช้ นำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนร้ ของเด็กนักเรียน ในการพัฒนาทักษะชีวิต ให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ เกิดความรู้ใหม่ๆ และนำไปต่อยอดในการดำรงชีวิต ได้อย่างมีคุณค่าและเเกิดประโยชน์สูงสุด :tv15: :tv17:
โดย ปาริชาด เปรมปรี (2014-02-13 08:08:28) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนที่ดีมากๆๆเลยค่ะ ให้เราได้นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน สามารถปรับ แก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และรู้จักนำของเหลือใช้ที่ไม่ได้ใช้แล้ว เช่น ขวดน้ำ กระดาษ ดินตระกอนที่ได้จากหลังน้ำท่วม และกระถางต้นไม้ที่เหลือใช้ นำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนร้ ของเด็กนักเรียน ในการพัฒนาทักษะชีวิต ให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ เกิดความรู้ใหม่ๆ และนำไปต่อยอดในการดำรงชีวิต ได้อย่างมีคุณค่าและเเกิดประโยชน์สูงสุด :tv15: :tv17:
โดย ปาริชาด เปรมปรี (2014-02-13 08:08:30) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนที่ดีมากๆๆเลยค่ะ ให้เราได้นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน สามารถปรับ แก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และรู้จักนำของเหลือใช้ที่ไม่ได้ใช้แล้ว เช่น ขวดน้ำ กระดาษ ดินตระกอนที่ได้จากหลังน้ำท่วม และกระถางต้นไม้ที่เหลือใช้ นำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนร้ ของเด็กนักเรียน ในการพัฒนาทักษะชีวิต ให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ เกิดความรู้ใหม่ๆ และนำไปต่อยอดในการดำรงชีวิต ได้อย่างมีคุณค่าและเเกิดประโยชน์สูงสุด :tv15: :tv17:
โดย ปาริชาด เปรมปรี (2014-02-13 08:08:33) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv