thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 959
Rate :
 4
ความยาว : 14.22 นาที | Online : 2012-01-09  
    โรคที่มากับน้ำท่วม คุณครูพรพรรณกมล ผู้ปรารถนาสิทธิ์ รร.วัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ)  
    ภัยธรรมชาติอย่างอุทกภัยเป็นสิ่งที่สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สิน และอาจจะอันตรายถึงชีวิต ถ้าหากเราไม่รู้วิธีการปฎิบัติตนเพื่ออยู่ในช่วงที่เกิดอุทกภัยได้อย่างปลอดภัย เพราะฉะนั้นครูพรพรรณกมล ผู้ปรารถนาสิทธิ์ โรงเรียนวัดมหาบุศย์ จึงได้นำเรื่องอุทกภัยนี้มาเป็นบทเรียนในการสอน เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจ และรู้จักวิธีปฎิบัติตนทั้งปลอดภัย และมีความสุขกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นว่าเราควรปฎิบัติตนให้ปลอดภัย และมีความสุขได้อย่างไรในช่วงน้ำท่วม  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

กิจกรรมการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ ตอนที่ 1 อ.สุขุม เทศกรณ์ รร.ดาราคาม
เทคนิคการสอนไม่ให้น่าเบื่อ การสอนให้นักเรียนเข้าใจว่าลักษณะใด เป็นการเคลื่อนไหว และการเคลื่อนที่ ผ่านกิจกรรมเกมฝ่าด่านต่าง ๆ สนุกและเข้าใจง่าย เพิ่มเติม

สุขศึกษา ขาแดนซ์ อ.ธนพร บุญประสิทธิ์ ตอน 1
เทคนิคการสอนเรื่องอวัยวะภายใน โดยใช้เพลงสมัยใหม่ ของ อ.ธนพร บุญประสิทธิ์ ร.ร.พิชญศึกษา เพิ่มเติม

สุขศึกษา รูปแบบจิกซอว์ อ.ธนพร บุญประสิทธิ์ ตอน 2
หลังจากที่นำเข้าสู่บทเรียนอย่างสนุกสนานแล้ว ครูจะสอนเรื่องอวัยวะภายใน ให้ช่วยกันคิด หาข้อมูล แล้วนำมาเสนอหน้าห้อง เพิ่มเติม

สร้างสุขในชั้นเรียน ตอน การจัดการชั้นเรียนด้วยเพลง และบทบาทสมมติ คุณครูนุจรินทร์ ทองกันทม
การจัดชั้นเรียนโดยใช้ บทบาทสมมติ เกม เพลง ผสมผสานกับแนวคิดการเสริมแรงทางบวก สามารถแก้ปัญหาพฤติกรรมในชั้นเรียนพลศึกษาระดับประถมศึกษาได้ เพิ่มเติม

กิจกรรมการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ ตอนที่ 2 อ.สุขุม เทศกรณ์ รร.ดาราคาม
(ตอนต่อ) การเรียนการสอนเรื่องการเคลื่อนไหว และการเคลื่อนที่ สามารถดัดแปลงเป็นกิจกรรม "เกมทักษะการทรงตัว" และ "เกมทักษะการเปลี่ยนป้าย" โดยมีรางวัลเป็นตัวกระตุ้น เพิ่มเติม

 
 
เป็นเทคนิคการสอนที่ดี เขาใจความต้องการของเด็ก สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี ทำให้เด็กสนใจการเรียนการสอนตามความต้องการมากขึ้น
โดย มูฮัมมัด มาแน (2012-01-09 20:34:47) [แสดงความคิดเห็น]
การใช้สื่อการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนใจมากขึ้น และทำให้ผู้เรียนไม่เบื่อกับการเรียนอีกด้วย
โดย อัยนี จินตรา (2012-01-10 21:33:11) [แสดงความคิดเห็น]
ใช้คำถามกระตุ้น ใช้สื่อหลากหลาย นักเรียนมีส่วนร่มในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดย สายันต์ ขันธนิยม (2012-01-10 23:44:59) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากทําให้เด็กมีความสนุกในการเรียนพร้อมกับความรู้
โดย สูรายา แดเบ๊าะ (2012-01-11 13:06:40) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการนำเข้าสู่บทเรียนที่ดีมากค่ะ และทำให้นักเรียนสนุกกบการเรียน และเรียนแล้วไม่น่าเบื่อ เข้าใจง่าย
โดย ฮัสมีลา สาแม (2012-01-12 22:25:58) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการนำเข้าสู่บทเรียนที่ดีมากค่ะ และทำให้นักเรียนสนุกกบการเรียน และเรียนแล้วไม่น่าเบื่อ เข้าใจง่าย
โดย ฮัสมีลา สาแม (2012-01-12 22:25:58) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนที่ดีมากในการเรียนโดยการใช้สือให้เด็กสนใจและทำให้เด็กไม่เบื่อ
โดย สุไรด๊ะ ไชยเพช (2012-01-12 22:30:40) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนที่ดีค่ะ ทำให้เด็กฝึกในการใช้ความคิดวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นได้
โดย นุรีฮัม สะสนิ (2012-01-13 20:47:46) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการนำเข้าสู่บทเรียนที่ดีมากค่ะ เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและเข้าใจในรายวิชานั้นมากขึ้นเป็นการสอนที่ไม่สร้างความเบื่อหน่ายให้กับผู้เรียน
โดย ฮานีซะห์ วาปอ (2012-01-13 21:42:37) [แสดงความคิดเห็น]
ทำให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานกับการเรียนไม่รู้สึกเบื่อ ฝึกให้เด็กเกิดการกระตุ้นความคิด
โดย สาวานี ลิแจ (2012-01-14 13:25:11) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการนำเข้าสู่บทเรียนได้ดีและมีเทคนิคการสอนที่ไม่น่าเบื่อกระตุ้นให้เด็กสนใจในการเรียนการสอนและรู้จักใช้ความคิดมากขึ้น :tv10:
โดย ซูไฮลา ยามา (2012-01-14 14:09:59) [แสดงความคิดเห็น]
สามารถทำให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับโรคต่างๆๆ
โดย แวหม๊ะ เจ๊ะแวมามะ (2012-01-14 21:55:52) [แสดงความคิดเห็น]
การนำเข้าสู่บทเรียนได้ดีและมีเทคนิคการสอนที่หลากหลาย ฝึกการใช้ความคิดและร่วมแสดงความคิดเห็นกับคุณครู
โดย ไวดา ดีแลตานา (2012-01-15 11:14:13) [แสดงความคิดเห็น]
วิธีการสอนไม่น่าเบื่อสอนอย่างหลากหลายกระตุ้นให้เด็กได้คิดและวิเคราะด้วยตนเองสามารถทำให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับโรคต่างๆ
โดย อุสมานี ดอเล๊าะ (2012-01-15 11:27:32) [แสดงความคิดเห็น]
จาการดูวีดีโอในเรื่องนี้สำหรับรูปแบบการเรียนการสอนแบบนี้น่าสนใจมากๆค่ะ เพราะว่าผู้สอนนำเนื้อหาที่ใกล้ตัวเเละผู้เรียนก็ได้สัมผัสกันทุกคน และผู้สอนก็ยังได้เชื่อมโยงสิ่งที่พบเห็นกับบทเรียน และยังสอนความเป็นได้ในปัจจุบัน อย่างโรคปัจจุบันเช่นกัน ส่วนการนำเข้าสู่บทเรียนนั้นน่าสนใจมากๆค่ะ :tv17: :tv15: :tv17:
โดย ฟาติมา นาวานิ (2012-01-15 12:18:19) [แสดงความคิดเห็น]
ใช้คำถามกระตุ้น ใช้สื่อหลากหลาย นักเรียนมีส่วนร่มในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
สามารถทำให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับโรคต่างๆๆ
โดย อามัน มะแซ (2012-01-16 09:41:47) [แสดงความคิดเห็น]
ใช้คำถามกระตุ้น ใช้สื่อหลากหลาย นักเรียนมีส่วนร่มในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดย อามัน มะแซ (2012-01-16 09:42:26) [แสดงความคิดเห็น]
ทำให้ผู้เรียนไม่เบื่อกับการเรียนการสอนเพือนพัฒนา
โดย อุสมาน อาเร๊ะ (2012-01-16 10:22:20) [แสดงความคิดเห็น]
ทำให้นักเรียนสนใจในการเรียน และมีส่วนร่วมในการเรียน
โดย ซันนูซี แซ่ฉิน (2012-01-19 22:28:08) [แสดงความคิดเห็น]
ทำให้นักเรียนปฎิบัติตนได้ถูกต้องในขณะที่พบกับนำท่วมทำให้นักเรียนรู้จักโรคต่างๆที่มาพร้อมกับนำ
โดย นูรียะ สะมะแอ (2012-01-20 11:37:35) [แสดงความคิดเห็น]
ทำให้นักเรียนได้รับความรุ้เกียวกับโรดฉีนหนูแล้ววีธิป้องกันแล้วโรคอืนๆอีกมากมาย
โดย ไอมิง นิเซ็ง (2012-01-20 15:15:05) [แสดงความคิดเห็น]
การใช้สื่อการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนใจมากขึ้น และทำให้ผู้เรียนไม่เบื่อกับการเรียนการสอนเพือนพัฒนาตนเองอีกด้วย
โดย นัสรี บินบือราเฮง (2012-01-20 15:56:44) [แสดงความคิดเห็น]
ทำให้นักเรียนรู้จักโรคที่มากับภัยน้ำท่วม เพื่อป้องกันสุขภาพของตนเองและคนรอบข้าง และจะช่วยให้นักเรียนสร้างความสัมพันธ์ภายในกลุ่มในการทำงาน
โดย ซัดดัม บือราเฮ็ง (2012-01-20 16:47:08) [แสดงความคิดเห็น]
เครูสอนได้ดีรู้จักนำเรื่องที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่เกิดขึ้นและทำให้เด็กรู้สาเหตุของการเกิดโรคและวิธีการแก้ไขปัญหาของโรคติดต่อที่เกิดขึ้น
โดย คอยรี ลาเย็ง (2012-01-20 18:36:49) [แสดงความคิดเห็น]
ครูสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางทำให้เด็กนั้นเกิดความคิดที่หลากหลายทำให้เด็กนั้นไม่เบื่อและเกิดความสนุกอีกด้วย
โดย มูฮัมหมัดไซดี ลงยะระ (2012-01-20 21:44:36) [แสดงความคิดเห็น]
ให้นักเรียนรู้เรื่องโรกมากับนำท่วม
โดย ฮูเซ็น วาจิ (2012-01-21 13:06:38) [แสดงความคิดเห็น]
ครับ จะได้นำความรู้ที่ได้นี้ มาใช้กับตัวเราได้ เเละจะได้ปลอดภัยจากโรคที่มากับน้ำถ่วมด้วย :tv06:
โดย สกรี เล๊าะมาอะ (2012-01-21 15:03:06) [แสดงความคิดเห็น]
ทำให้เด็กได้รับรู้เรื่องโรคที่มากับน้ำท่วมว่าเป็นโรคนี้แล้วเกิดจากสาเหตุใด มีอาการเป็นอย่างไรและมีวิธีแก้ไขที่ถูกวิธีอย่างไร โดยครูได้นำสื่อชื่อโรคต่างๆมาประกอบเพื่อให้สนุกสนาน ไม่เบื่อในการเรียนอีกด้วย
โดย รอฮานา มิตรอนุรักษ์ (2012-01-21 17:18:41) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ถือว่าดีมากๆๆเพราะสอดคล้องกับสถานการณ์ที่พึ่งเกิดขึ้น ทำให้นักเรียนเข้าใจและสามารถนำความรู้ที่เรียนมานำไปใช่ได้เลยgoodๆๆๆๆ :tv02:
โดย อับดุลฮาเล็ม หะยะ (2012-01-21 17:44:07) [แสดงความคิดเห็น]
ทำให้เด็กรู้เรื่องเกี่ยวกับโรดทีมากับนํ้าท่วม
โดย ซายูตี เจ๊ะโซ๊ะ (2012-01-22 16:26:18) [แสดงความคิดเห็น]
เด็กนั้นเกิดความคิดที่หลากหลายทำให้เด็กนั้นไม่เบื่อและเกิดความสนุกอีกด้วย :tv17: :tv02:
โดย นิโซ๊ะ สาเมาะ (2012-01-23 00:58:17) [แสดงความคิดเห็น]
เพื่อให้เด็กรู้เรื่องโรคที่มากับน้ำท่วมและสามารถป้องกันโรคได้อีกด้วย
โดย กัมรี อาลี (2012-01-23 01:56:03) [แสดงความคิดเห็น]
ทำให้เด็กรู้เรืองเกี่ยวกับโรดที่มากับนํ้าท่วม
โดย บดินทร์ เบนดาโอะ (2012-01-23 02:47:18) [แสดงความคิดเห็น]
วิธีการสอนของครูเป็นวิธีการนำเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันมาสอนให้กับนักเรียน ทำให้เด็กนักเรียนสามารถนำมาใช้ความรู้มาใช้แก้ปัญหาหรือป้องกันโรคที่จะมากับน้ำท่วมได้ :tv15:
โดย มะซอและ แวจิ (2012-01-23 15:37:27) [แสดงความคิดเห็น]
ใช้เหตุการณ์ปัจจุบันมาทำสื่อการเรียนการสอนและการป้องกันโรดที่กำลังจะเกิดขึ้น :tv05:
โดย มาโซ สาและ (2012-01-23 15:58:02) [แสดงความคิดเห็น]
เพื่อให้เด็กได้รู้จักกับโรคต่างๆ และมีวิธีการป้องกัน
โดย ฮาฟีซี รอนิง (2012-01-23 17:04:44) [แสดงความคิดเห็น]
ทำให้เด็กรู้เกี่ยวกับโรคต่าง
โดย ฮูเซ็น วาจิ (2012-01-23 18:58:16) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคที่ดีในการสอน ทำให้เด็กรู้สึกกลัวที่จะเล่นน้ำ
โดย มะนาซาวี อูเซง (2012-01-23 19:16:31) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนที่ดีมากในการเรียนโดยการใช้สือให้เด็กสนใจและทำให้เด็กไม่เบื่อ
โดย อดินันท์ สูโร (2012-01-24 00:41:08) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีเเละเป็นวิธีการสอนที่ใช้สื่อหลากหลายทำให้นักเรียนกระตุนที่จะเรียนในวิชานี้เเละทำให้เด็กไม่เบีือในการเรียนเเละทำให้เด็กสามารถป้องกันโรคอย่างถูถวิธีเพือไม่ให้เกิดโรคต่างๆในการดำรงชีวิต :tv15: :tv15: :tv18: :tv02:
โดย ยาวานี วาเง๊าะ (2012-01-24 22:36:57) [แสดงความคิดเห็น]
มีความหลากหลายไม่น่าเบื่อเวลาเรียน
โดย รอมลี ดือเระ (2012-01-25 10:47:03) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้ฟังเป็นการสอนที่หลากหลายและเทคนิคที่ดีในการสอน ทำให้เด็กรู้สึกกลัวที่จะเล่นน้ำ
โดย ซู เจะกา (2012-01-25 23:28:53) [แสดงความคิดเห็น]
ครูสอนได้ดีรู้จักนำเรื่องที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่เกิดขึ้นและทำให้เด็กรู้สาเหตุของการเกิดโรคและวิธีการแก้ไขปัญหาของโรคติดต่อที่เกิดขึ้น
โดย อารง สาอุ (2012-01-26 21:10:05) [แสดงความคิดเห็น]
ทำให้เด็กได้รู้โรคที่มากับน้ำท่วมว่ามีโรคอะไรบ้าง
โดย มะนูซี แซะนุง (2012-01-26 21:39:51) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากทําให้เด็กมีความสนุกในการเรียนพร้อมกับความรู้ เกี่ยวกับโรคที่มากับนําท่วม
โดย ไพซอ สะอะ (2012-01-26 22:40:26) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนที่ดีค่ะ ทำให้เด็กฝึกในการใช้ความคิดวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นได้
โดย อีดิลฟิตรี มะมิง (2012-01-26 23:21:53) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิคการนำเข้าสู่บทเรียนดีมากครับ อาจารย์รู้จักพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส รู้จักใช้เหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นมาเชื่อมโยงกับการเรียนการสอนดีีมากครับ อีกทั้งเป็นการฝึกให้เด็กรู้จักคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา ชอบๆๆครับ
โดย อริสมัน สุหลง (2012-02-02 23:30:22) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการบูรณาการการสอนที่เข้ากับสถานการณ์จริง สิ่งนี้เป็นการทำให้เด็กสามารถเข้าใจสิ่งที่ครูสอนได้ง่ายขึ้น อีกทั้งเด็กๆได้ร่วมทำกิจกรรมและแสดงความคิดเห็นจึงทำให้เด็กได้เรียนในชั่วโมงนี้อย่างมีความสุข :tv15:
โดย สกีน๊ะ หวังผล (2012-02-26 22:08:44) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนรู้ของคุณครูเป็นการนำสถานการณ์ปัจจุบันมาประยุกต์ในการสอน ทำให้เด็กสนใจและเข้าใจในสถานการณ์ที่เป็นอยู่ รวมทั้งเป็นการรู้จักการป้องกันตนเอง การดูแลตนเองให้ปลอดภัย โดยมีเทคนิคการให้เด็กได้คิดวิเคราะห์สังเคราะห์ ให้เด็กกล้าแสดงความคิดเห็น ทำให้ไม่เบื่อหน่ายในการเรียน คุณครูมีเทคนิคในการกระตุ้น ซักถามเพื่อให้ได้คำตอบที่ตรงกับความต้องการของคุณครู นักเรียนสนุกสนานในการเรียน สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ในปัจจุบัน
โดย วรรษชล วรวัฒน์ (2012-02-27 09:52:57) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูได้นำสถานการณ์ปัจจุบันมาทำการสอนเพื่อให้เด็กได้เห็นมาสนใจกับสิ่งรอบตัวและได้นำความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนในช่วงวิกฤตน้ำท่วม การดูแลป้องกันตัวเองจากโรคที่มากับน้ำท่วม โดยมีการประยุกต์โดยนำสื่อไอซีที รวมทั้งการให้เด็กร่วมสนุกโดยการร้องเพลงทำให้บรรยากาศในห้องเรียนสนุกสนานเด็กไม่เบื่อในการเรียนรู้ และยังสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งมีการฝึกให้เด็กคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ด้วยเป็นการพัฒนาสมองของนักเรียนไปด้วยดีมากครับ
โดย พิษณุ ประกอบนา (2012-02-27 10:32:19) [แสดงความคิดเห็น]
ใช้สื่อหลากหลาย นักเรียนมีส่วนร่มในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และทำให้ผู้เรียนไม่เบื่อกับการเรียนการสอนเพือนพัฒนาตนเอง สิ่งนี้เป็นการทำให้เด็กสามารถเข้าใจสิ่งที่ครูสอนได้ง่ายขึ้น อีกทั้งเด็กๆได้ร่วมทำกิจกรรมและแสดงความคิดเห็นจึงทำให้เด็กได้เรียนในชั่วโมงนี้อย่างมีความสุข
โดย อนุชา อันพาพรม (2012-03-03 02:16:03) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนที่ดีและเข้ากับสถานการณ์ครับ
เด็กๆจะได้นำไปใช้ประโยขน์ได้จริงในชีวิต
โดย ณัฐพงษ์ แหลมหลัก (2012-04-09 16:56:12) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูพรพรรณกมล ผู้ปรารถนาสิทธิ์ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องโรคที่มากับน้ำท่วม ถือว่าคุณครูได้นำสถานการณ์ปัจจุบันมาทำการสอนเพื่อให้เด็กได้เห็นภัยธรรมชาติเป็นสิ่งที่สร้างความเดือดร้อน ความเสียหายต่อมนุษย์และทรัพย์สิน เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจ และรู้จักวิธีปฎิบัติตนเกี่ยวกับโรคที่มากับน้ำ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นว่าโรคต่างๆที่มากับน้ำนั้นมีโรคอะไรบ้างเราควรปฎิบัติตนอย่างไรให้ปลอดภัยและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข
โดย พิชญุตม์ คงทอง (2012-04-24 21:40:21) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูใช้เพลงเพื่อนำเข้าสู่บทเรียนซึ่งเป็นสิ่งที่ดี โดยเฉพาะในวัยประถมศึกษา เพราะจะทำให้นักเรียนเกิดความสนใจและอยากที่จะเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้น ครูสามารถใช้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นมาโยงเข้าสู่การเรียนการสอนได้ดี เพราะนักเรียนหลายคนได้รับประสบการณ์ตรงจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทำให้สามารถแบ่งประสบการณ์ของตนเองให้แก่เพื่อนๆได้ นอกจากนั้นยังมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย ให้นักเรียนได้ทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม แสดงความคิดเห็น ออกมาอภิปรายสรุป รวมถึงมีการกระตุ้นให้นักเรียนสนใจในขณะที่เพื่อนรายงานทำให้นักเรียนได้รับความรู้มากขึ้น :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย จรรยา ประพิณพงศา (2012-05-01 23:07:22) [แสดงความคิดเห็น]
โรคที่มากับน้ำท่วม คุณครูพรพรรณกมล ผู้ปรารถนาสิทธิ์ รร.วัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ)
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องโรคที่มากับน้ำท่วม ภัยธรรมชาติอย่างอุทกภัยเป็นสิ่งที่สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สิน และอาจจะอันตรายถึงชีวิต ถ้าหากเราไม่รู้วิธีการปฎิบัติตนเพื่ออยู่ในช่วงที่เกิดอุทกภัยได้อย่างปลอดภัย การสอนเรื่องนี้ เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักและเข้าใจ และรู้จักวิธีปฎิบัติตนทั้งปลอดภัย โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นว่าเราควรปฎิบัติตนให้ปลอดภัยจากโรคต่าง ๆ ได้อย่างไร นักเรียนมีส่วนร่วมในการอภิปราย/ตอบคำถาม ทำให้นักเรียนรู้และเข้าใจโรคต่าง ๆ มากขึ้น
:tv15: :tv18:
โดย สุธีรา สุกใส (2012-05-28 20:02:43) [แสดงความคิดเห็น]
มีการนำเข้าสู่บทเรียนน่าสนใจ จากเหตุการณ์จริง เป็นปัจจุบัน มีเทคนิคการสอนที่ไม่น่าเบื่อ นักเรียนมีส่วนร่วม มีการสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้ดี สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ :tv15: :tv15:
โดย เสริมศักดิ์ ศรีโพธิ์กลาง (2012-06-08 21:35:35) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องโรคที่มากับน้ำท่วม ถือว่าคุณครูได้นำสถานการณ์ปัจจุบันมาทำการสอนเพื่อให้เด็กได้เห็นภัยธรรมชาติเป็นสิ่งที่สร้างความเดือดร้อน ความเสียหายต่อมนุษย์และทรัพย์สิน เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจ และรู้จักวิธีปฎิบัติตนเกี่ยวกับโรคที่มากับน้ำ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นว่าโรคต่างๆที่มากับน้ำนั้นมีโรคอะไรบ้างเราควรปฎิบัติตนอย่างไรให้ปลอดภัยและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขการสอนเรื่องนี้ เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักและเข้าใจ และรู้จักวิธีปฎิบัติตนทั้งปลอดภัย โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นว่าเราควรปฎิบัติตนให้ปลอดภัยจากโรคต่าง ๆ ได้อย่างไร นักเรียนมีส่วนร่วมในการอภิปราย/ตอบคำถาม ทำให้นักเรียนรู้และเข้าใจโรคต่าง ๆ มากขึ้น
โดย กัญญา พิชยานนท์ (2012-06-15 21:04:18) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนโดยเอาเรื่องที่เกี่ยวกับโรคที่มากับน้ำท่วม ที่นำสถานการณ์จริงมาใช้เพื่อให้นักเรียนเห็นภาพได้จริงและได้เห็นภัยธรรมชาติที่สร้างความเสียหายอย่างมากแกมนุษย์และทรัพย์สิน ถ้าครูยกตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงให้นักเรียนเห็น นักเรียนจะเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนนั้นได้มากยิ่งขึ้น และให้นักเรียนเห็นความเสียหายที่ได้เกิดในขณะที่น้ำท่วมหรือหลังจากน้ำลดแล้ว โรคที่มากับน้ำมีมากมาย การอสนให้นักเรียนรู้จักการปฏิบัติตนเกี่ยวกับโรคที่มากับน้ำ ให้นักเรียนรู้จักวิธีการป้องกัน และวิธีการรักษา รู้จักว่าโรคใดบ้างที่มีอันตรายต่อชีวิต เพื่อการดำรงชีวิตของตัวนักเรียนเอง แลการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบนี้ทำให้นักเรียนมีความกล้าที่จะแสดงความคิดเห็น และเปิดโอกาสให้นักเรียนอภิปราย ตอบคำถาม เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจที่เกี่ยวกับโรคที่มากับน้ำท่วมมากยิ่งขึ้น
โดย รอฮีม๊ะ สาแล๊ะ (2012-06-24 20:11:36) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบนี้น่าสนใจมาก เพราะว่าผู้สอนนำเนื้อหาที่ใกล้ตัว นำสถานการณ์จริงมาใช้เพื่อให้นักเรียนเห็นภาพได้จริงและได้เห็นภัยธรรมชาติที่สร้างความเสียหายอย่างมากแก่มนุษย์และทรัพย์สินเละผู้เรียนก็ได้สัมผัสกันทุกคน นักเรียนนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ :tv18:
โดย สายพิน เจริญผล (2012-07-18 15:47:33) [แสดงความคิดเห็น]
ทันสมัยเข้ากับชีวิตจริงที่เกิดขื้นกับเด็กในโรงเรียนที่ผมสอนอยู่ เด็กชอบมากเมื่อนำแบบอย่างไปสอน
โดย พิษณุ ประกอบนา (2012-10-16 15:55:35) [แสดงความคิดเห็น]
โรคที่มากับน้ำท่วม คุณครูพรพรรณกมล ผู้ปรารถนาสิทธิ์ รร.วัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ)
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องโรคที่มากับน้ำท่วม ภัยธรรมชาติอย่างอุทกภัยเป็นสิ่งที่สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สิน และอาจจะอันตรายถึงชีวิต ถ้าหากเราไม่รู้วิธีการปฎิบัติตนเพื่ออยู่ในช่วงที่เกิดอุทกภัยได้อย่างปลอดภัย การสอนเรื่องนี้ เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักและเข้าใจ และรู้จักวิธีปฎิบัติตนทั้งปลอดภัย

การสอนของคุณครู พรพรรณกมลถือว่าเป็นการสอนที่ใช้เทคนิคที่น่าสนใจมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมจึงทำให้การสอนชัดเจนและเข้าใจง่ายยิ่งขึ้นและอีกอย่าง ก็คือ ครูพรพรรณกมลได้นำสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันมาสอนจึงทำให้เด็กมีความสนใจ
ที่จะเรียน จึงทำให้การเรียนการสอนไม่เป็นที่น่าเบื่อเพราะครูจะใช้คำถามที่เกิดการกระตุ้นต่อนักเรียนจึงทำให้ทุกคนจดจ่อที่จะเรียน และได้เปิดโอกาสให้เด็กๆแสดงความคิดชักถามเรื่องที่อยากจะรู้ ส่วนการนำเข้าสู่บทเรียนของครูก็น่าสนใจมากเพราะจะใช้เพลงเข้ามาประกอบที่มีเนื้อหาเชื่อมโยงกับเรื่องที่จะสอนการใช้สื่อหรือรูปภาพก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะจะทำให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น การให้คะแนนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะจะทำให้เด็กมีความกระตือรือร้นความสนใจความเข้าใจมากขึ้นกับการเรียน
โดย สาลินี ทะนะอุด (2012-12-04 19:53:15) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15:
โดย สาลินี ทะนะอุด (2012-12-04 19:56:48)
คุณครูใช้เพลงเพื่อนำเข้าสู่บทเรียนซึ่งเป็นสิ่งที่ดี โดยเฉพาะในวัยประถมศึกษา เพราะจะทำให้นักเรียนเกิดความสนใจและอยากที่จะเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้น ครูสามารถใช้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นมาโยงเข้าสู่การเรียนการสอนได้ดี เพราะนักเรียนหลายคนได้รับประสบการณ์ตรงจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทำให้สามารถแบ่งประสบการณ์ของตนเองให้แก่เพื่อนๆได้ นอกจากนั้นยังมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย ให้นักเรียนได้ทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม แสดงความคิดเห็น ออกมาอภิปรายสรุป รวมถึงมีการกระตุ้นให้นักเรียนสนใจในขณะที่เพื่อนรายงานทำให้นักเรียนได้รับความรู้มากขึ้น เป็นการบูรณาการการสอนที่เข้ากับสถานการณ์จริง สิ่งนี้เป็นการทำให้เด็กสามารถเข้าใจสิ่งที่ครูสอนได้ง่ายขึ้น อีกทั้งเด็กๆได้ร่วมทำกิจกรรมและแสดงความคิดเห็นและสามารถวิเคราะห์เองได้การจัดการเรียนการสอนโดยเอาเรื่องที่เกี่ยวกับโรคที่มากับน้ำท่วม ที่นำสถานการณ์จริงมาใช้เพื่อให้นักเรียนเห็นภาพได้จริงและได้เห็นภัยธรรมชาติที่สร้างความเสียหายอย่างมากแก่มนุษย์และทรัพย์สิน ถ้าครูยกตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงให้นักเรียนเห็น นักเรียนจะเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนนั้นได้มากยิ่งขึ้น และให้นักเรียนเห็นความเสียหายที่ได้เกิดในขณะที่น้ำท่วมหรือหลังจากน้ำลดแล้ว โรคที่มากับน้ำมีมากมาย การอสนให้นักเรียนรู้จักการปฏิบัติตนเกี่ยวกับโรคที่มากับน้ำ ให้นักเรียนรู้จักวิธีการป้องกัน และวิธีการรักษา รู้จักว่าโรคใดบ้างที่มีอันตรายต่อชีวิต เพื่อการดำรงชีวิตของตัวนักเรียนเอง แลการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบนี้ทำให้นักเรียนมีความกล้าที่จะแสดงความคิดเห็น และเปิดโอกาสให้นักเรียนอภิปราย ตอบคำถาม เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจที่เกี่ยวกับโรคที่มากับน้ำท่วมมากยิ่งขึ้น และครูมีความเชื่อมโยงกับรูปภาพของโรคที่มากับน้ำท่วมและสามารถฝึกการแสดงความคิดเห็นระหว่างครูและนักเรียนเทคนิคการสอนแบบนี้เกิดความสนุกมากขึ้นในการเรียนการสอนเพราะครูและนักเรียนร่วมกันตอบคำถามร่วมกันกิจกรรมการเรียนการสอนแบบนี้น่าสนใจมาก เพราะว่าผู้สอนนำเนื้อหาที่ใกล้ตัว นำสถานการณ์จริงมาใช้เพื่อให้นักเรียนเห็นภาพได้จริงและได้เห็นภัยธรรมชาติที่สร้างความเสียหายอย่างมากแก่มนุษย์และทรัพย์สินเละผู้เรียนก็ได้สัมผัสกันทุกคน นักเรียนนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้
โดย นูรียะห์ หะระตี (2012-12-04 20:04:03) [แสดงความคิดเห็น]
จากที่ได้ดูทีวีครูทําให้ดิฉันตระหนักถึงความสำคัญของโรคภัยที่มาจากน้ำท่วม ดิฉันสามารถนำความรู้ที่ฟังจากทีวีครูมาใช้ทำสื่อในการสอนได้จริงในอนาคต และการจัดการสอนในรูปแบบที่ทำให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์ได้ด้วยตนเองโดยนำเหตุการณ์ที่เกิดขึนจริงกับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนรู้จักวิธีการป้องกัน และวิธีการรักษาโรคที่เกิดขึ้นได้ง่าย และชื่อโรคภัยที่มาจากน้ำท่วม วิธีการสอนของ คุณครูพรพรรณกมล ผู้ปรารถนาสิทธิ์ ทำให้นักเรียนเกิดความสนใจในบทเรียนมากขึ้น เกิดความสนุกสนานและเกิดการคิดและวิเคราะห์ด้วยตนเอง เทคนิคของ คุณครูพรพรรณกมล ผู้ปรารถนาสิทธิ์มีบทเพลงที่ทำให้เด็กเกิดการจินตการเด็กสามารถนำความรู้ความเข้าใจไปใช้จริงในชีวิตประจำวันจะเกิดประโยชน์แก่นักเรียนและบุคคลในครอบครัว
โดย สูรายา แดเบ๊าะ (2012-12-05 12:26:04) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ดิฉันได้ดูวีดีโอเรื่องนี้เกี่ยวกับโรคที่มากับน้ำสำหรับรูปแบบการเรียนการสอนนี้น่าสนใจเป็นอย่างมากเพราะว่าคุณครูพรพรรณกมลใช้เพลงโดยการนำเข้าสู่บทเรียนซึรงเป็นสี่งที่ดีสำหรับเด็กประถมศึกษาเพราะจะทำให้เด็กเกิดความสนใจและอยากให้เด็กเข้ากิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้น การจัดการเรียนการสอนโดยเอาเรื่องเกี่ยวกับโรคที่มากับน้ำท่วมซึ่งเป็นสถานการณ์จริงมาใช้เพื่อให้นักเรียนเห็นภาพได้และได้เห็นภัยธรรมชาติที่สร้างความเสียหายอย่างมากแก่มนุษย์และทรัพย์สิน และอาจจะอันตรายถึงชีวิตถ้าหากเราไม่รู้วิธีการปฎิบัติตนเพิ่ออยู่ในช่วงเกิดอุทกภัยได้อย่างปลอดภัย การสอนเรื่องนี้เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ตระหนักและเข้าใจและรู้จักวิธีปฎิบัติตนทั้งปลอดภัย โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็น /ตอบคำถาม ว่าเราควรปฎิบัติตนอย่างไรให้ปลอดภัยจากโรคต่างๆที่มากับน้ำท่วมนั้นมีโรคอะไรบ้างเราควรปฎิบัติตนอ่างไรให้ปลอดภัยและสามารถนำไปใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข
โดย ซาตีหน๊ะสาแม (2012-12-05 20:41:31) [แสดงความคิดเห็น]
จาการดูวีดีโอในเรื่องนี้สำหรับรูปแบบการเรียนการสอนแบบนี้น่าสนใจมากๆคับเพราะว่าผู้สอนนำเนื้อหาที่ใกล้ตัวเเละผู้เรียนก็ได้สัมผัสกันทุกคน และผู้สอนก็ยังได้เชื่อมโยงสิ่งที่พบเห็นกับบทเรียน และยังสอนความเป็นไปได้ในปัจจุบัน อย่างโรคปัจจุบันเช่นกัน ส่วนการนำเข้าสู่บทเรียนนั้นน่าสนใจมากๆคับและเป็นเทคนิคที่ดีในการสอน ทำให้เด็กรู้สึกกลัวที่จะเล่นน้ำเพื่อให้เด็กได้รู้จักกับโรคต่างๆ และมีวิธีการป้องกัน
โดย หะริน อาแวสือแม (2012-12-06 13:39:05) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องโรคที่มากับน้ำท่วม ถือว่าคุณครูได้นำสถานการณ์ปัจจุบันมาทำการสอนเพื่อให้เด็กได้เห็นภัยธรรมชาติเป็นสิ่งที่สร้างความเดือดร้อน ความเสียหายต่อมนุษย์และทรัพย์สิน เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจ และรู้จักวิธีปฎิบัติตนเกี่ยวกับโรคที่มากับน้ำ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นว่าโรคต่างๆที่มากับน้ำนั้นมีโรคอะไรบ้างเราควรปฎิบัติตนอย่างไรให้ปลอดภัยและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขการสอนเรื่องนี้ เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักและเข้าใจ และรู้จักวิธีปฎิบัติตนทั้งปลอดภัย โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นว่าเราควรปฎิบัติตนให้ปลอดภัยจากโรคต่าง ๆ ได้อย่างไร นักเรียนมีส่วนร่วมในการอภิปราย/ตอบคำถาม ทำให้นักเรียนรู้และเข้าใจโรคต่าง ๆ มากขึ้น
โดย อัสมิง วาแวนิ (2012-12-06 13:42:58) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องโรคที่มากับน้ำท่วม ถือว่าคุณครูได้นำสถานการณ์ปัจจุบันมาทำการสอนเพื่อให้เด็กได้เห็นภัยธรรมชาติเป็นสิ่งที่สร้างความเดือดร้อน ความเสียหายต่อมนุษย์และทรัพย์สิน เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจ และรู้จักวิธีปฎิบัติตนเกี่ยวกับโรคที่มากับน้ำ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นว่าโรคต่างๆที่มากับน้ำนั้นมีโรคอะไรบ้างเราควรปฎิบัติตนอย่างไรให้ปลอดภัยและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขการสอนเรื่องนี้ เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักและเข้าใจ และรู้จักวิธีปฎิบัติตนทั้งปลอดภัย โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นว่าเราควรปฎิบัติตนให้ปลอดภัยจากโรคต่าง ๆ ได้อย่างไร นักเรียนมีส่วนร่วมในการอภิปราย/ตอบคำถาม ทำให้นักเรียนรู้และเข้าใจโรคต่าง ๆ มากขึ้น
โดย อัสมิง วาแวนิ (2012-12-06 13:43:22) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องโรคที่มากับน้ำท่วม ถือว่าคุณครูได้นำสถานการณ์ปัจจุบันมาทำการสอนเพื่อให้เด็กได้เห็นภัยธรรมชาติเป็นสิ่งที่สร้างความเดือดร้อน ความเสียหายต่อมนุษย์และทรัพย์สิน เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจ และรู้จักวิธีปฎิบัติตนเกี่ยวกับโรคที่มากับน้ำ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นว่าโรคต่างๆที่มากับน้ำนั้นมีโรคอะไรบ้างเราควรปฎิบัติตนอย่างไรให้ปลอดภัยและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขการสอนเรื่องนี้ เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักและเข้าใจ และรู้จักวิธีปฎิบัติตนทั้งปลอดภัย โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นว่าเราควรปฎิบัติตนให้ปลอดภัยจากโรคต่าง ๆ ได้อย่างไร นักเรียนมีส่วนร่วมในการอภิปราย/ตอบคำถาม ทำให้นักเรียนรู้และเข้าใจโรคต่าง ๆ มากขึ้น
โดย อัสมิง วาแวนิ (2012-12-06 13:43:22) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องโรคที่มากับน้ำท่วม ถือว่าคุณครูได้นำสถานการณ์ปัจจุบันมาทำการสอนเพื่อให้เด็กได้เห็นภัยธรรมชาติเป็นสิ่งที่สร้างความเดือดร้อน ความเสียหายต่อมนุษย์และทรัพย์สิน เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจ และรู้จักวิธีปฎิบัติตนเกี่ยวกับโรคที่มากับน้ำ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นว่าโรคต่างๆที่มากับน้ำนั้นมีโรคอะไรบ้างเราควรปฎิบัติตนอย่างไรให้ปลอดภัยและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขการสอนเรื่องนี้ เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักและเข้าใจ และรู้จักวิธีปฎิบัติตนทั้งปลอดภัย โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นว่าเราควรปฎิบัติตนให้ปลอดภัยจากโรคต่าง ๆ ได้อย่างไร นักเรียนมีส่วนร่วมในการอภิปราย/ตอบคำถาม ทำให้นักเรียนรู้และเข้าใจโรคต่าง ๆ มากขึ้น
โดย อัสมิง วาแวนิ (2012-12-06 13:43:23) [แสดงความคิดเห็น]
:tv17: :tv17: :tv17:
โดย อัสมิง วาแวนิ (2012-12-06 13:44:06) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนรูปใหม :tv01:
โดย อาร์ลีส เจ๊ะมะ (2012-12-06 15:34:21) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ผมได้ดูวีดีโอเรื่องโรคที่มากับน้ำท่วมเป็นการนำเข้าสู่บทเรียนที่ดีมากมีการเล่าเรืองของโรคต่างๆเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความอยากรู้อยากค้นหาและทำให้เขาสมใจในรายวิชานี้มากขึ้นเป็นการสอนที่ไม่สร้างความเบื่อหน่ายให้กับผู้เรียน อย่างเช่นมีการถามว่าโรคต่างๆที่มากับน้ำนั้นมีโรคอะไรบ้างเราควรปฎิบัติตนอย่างไรให้ปลอดภัยและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขการสอนเรื่องนี้ทำให้ผู้เรียนได้รู้จักการป้องกันตัวเองจากโรคต่างๆที่มากับน้ำได้คุณครูพรพรรณกมล ผู้ปรารถนาสิทธิ์ได้อธิบายให้นักเรียนเข้าใจง่ายดูเรื่องแล้วเป็นเรื่องที่น่าเบื่อสำหรับผู้เรียนแต่ด้วยเทคนิคการสอนของคุณครูพรพรรณกมล ผู้ปรารถนาสิทธิ์ เป็นเทคนิคการสอนที่ดีและเข้ากับสถานการณ์ครับเด็กๆจะได้นำไปใช้ประโยขน์ได้จริงในชีวิต และการ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องโรคที่มากับน้ำท่วม ถือว่าคุณครูได้นำสถานการณ์ปัจจุบันมาทำการสอนเพื่อให้เด็กได้เห็นภัยสิ่งที่สร้างความเดือดร้อน ความเสียหายต่อมนุษย์และทรัพย์สิน เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจ คุณครูพรพรรณกมล ผู้ปรารถนาสิทธิ์มีบทเพลงที่ทำให้เด็กเกิดการจินตการเด็กสามารถนำความรู้ความเข้าใจไปใช้จริงในชีวิตประจำวันจะเกิดประโยชน์แก่นักเรียนและบุคคลในครอบครัว :tv12: :tv15:
โดย มูฮัมหมัดดันยัล หวังหลิ่ม (2012-12-07 12:02:43) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv