thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 1979
Rate :
 4
ความยาว : 14.27 นาที | Online : 2012-01-09  
    แต่งประโยคจากอุทกภัย คุณครูเพชราวรรณ วงษ์เพชร รร.อนุบาลชลบุรี  
    ในช่วงภาวการณ์เกิดอุทกภัยนั้น การเรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระวิชา สามารถสอดแทรกแผนการเรียนรู้เข้าไปได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความรู้และสาเหตุที่เกิดอุทกภัยในแง่คิดต่าง ๆ วิชาภาษาอังกฤษสามารถใช้สื่อต่างๆที่อยู่รอบตัวนำมาให้นักเรียนเรียนรู้โดยการแต่งประโยคได้ และสามารถทำให้นักเรียนเห็นภาพเป็นรูปธรรมได้มากยิ่งขึ้น  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

การออกเสียงภาษาอังกฤษ อ.ปทุมพร วาดเขียน รร.สายน้ำทิพย์ (ฉบับเต็ม)
การออกเสียงในภาษาอังกฤษ มีความสำคัญที่จะต้องปลูกฝังพื้นฐานให้ถูกต้องในระดับประถม ชมเทคนิคการสอนให้นักเรียนออกเสียงได้ถูกต้อง เพิ่มเติม

สนุกกับเสียงในภาษาอังกฤษ อ. สาลี่ ศิลปะสธรรม
เทคนิคในการสอนภาษาอังกฤษให้นักเรียนเรียนรู้ได้เร็ว และ จดจำได้ตลอด ด้วยเทคนิคการใช้ระดับของเสียง และเกม เพิ่มเติม

Sing a song ร้อง เต้น เป็นคำศัพท์ ครูสุมณญา เลาห์สัฒนะ รร.ทานสัมฤทธิ์วิทยา
แรงบันดาลใจจากโทรทัศน์ครู ทำให้ครูจากโรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา นำกิจกรรมการสอนไปใช้ในห้องเรียนภาษาอังกฤษ ชั้นป.4 สอนเรื่อง คำศัพท์เรียกแม่-ลูกสัตว์ โดยใช้เพลง Mary had a little lamb เพิ่มเติม

Learning Song ร้อง เรียน รู้ ผศ.ทิพพดี อ่องแสงคุณ
สำหรับเด็กป. 1 การสร้างทัศนคติให้เกิดความรักในวิชาภาษาอังกฤษ เป็นเรื่องสำคัญ มาชมการสร้างทักษะการฟัง และพูด โดยการนำเทคนิคการใช้ "บทเพลง" มาใช้ในการเรียนรู้ คำศัพท์ การออกเสียง เพิ่มเติม

มหัศจรรย์การสอนตัวเลขในภาษาอังกฤษ ตอน 1 คุณครูประเสริฐ จันทร์กระจ่างเลิศ รร.พระตำหนักสวนกุหลาบ
เทคนิคการสอนตัวเลขภาษาอังกฤษแบบสนุกสนานโดยร้อยเรื่องต่าง ๆ ให้นักเรียนจดจำง่าย ๆ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่ใช้ต่อยอดในเรื่องต่าง ๆ ในวิชาภาษาอังกฤษ เพิ่มเติม

 
 
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีมาก นักเรียนมีความคิดที่หลากหลาย นำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับแต่ละวิชา ผุ้เรียนมีความสนุกสนานในการร่วมกิจกรรม สมควรนำไปเป็นแบบอย่างได้
โดย นายสากล เนตะวงศ์ (2012-01-13 05:32:03) [แสดงความคิดเห็น]
การนำสถานการณ์ปัจจุบันมาเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนนั้นสามารถปรับใช้ได้ทุกรายวิชา และจะส่งผลให้นักเรียนสนใจในการเรียน ทั้งยังมีประโยชน์ต่อตัวเองต่อสังคมด้วย และนักเรียนจะมีความประทับใจ สามารถจดจำข้อความ คำศัพท์ ตลอดจนพฤติกรรมได้เช่นเดียวกัน การที่ครูได้เรี่ยนรู้วิธีการสอนจากเพื่อน จากสื่อ หรือจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ จะช่วยให้ครูได้เทคนิคการสอน นักเรียนก็จะมี่ความกระตือรือร้นในการเรียน มี่ความสนใจ มีความตื่นเต้น และสนุกสนานกับกิจกรรมการเรียนการสอน การเรียนการสอนที่มีกระบวนการการมีส่วนร่วมคุณครูจะมี่ความสุขกับการสอนในชีวิตของความเป็นครู รักในอาชีพครูด้วยค่ะ
โดย อารีย์ แก้วบังเกิด (2012-01-13 11:50:11) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเพื่อนกันมานาน เพิ่งเคยเห็นบทบาทการสอนของเพื่อนก็ครั้งนี้แหละ สมกับเป็นหัวหน้ากลุ่มสาระของโรงเรียนอนุบาลชลบุรีนะเพื่อน เด็กๆต้องได้รับความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริง และตรงกับความสนใจของเด็กด้วย เชื่อว่าครูหลายๆคนคงฉวยโอกาสนี้ทำเหมือนครูแหมวเช่นกันนะครับ
โดย สุระสิทธิ์ พรหมศิริ (2012-01-13 13:08:11) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่น่าสนใจเนื่องจากผู้สอนได้นำเหตุการณ์ปัจจุบันและสื่อauthenticมาใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างน่าสนใจและสนุกสนาน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในวิชาอื่นๆได้
โดย พัฒนา สงวนหมู่ (2012-01-13 14:26:21) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ทันเหตุการณ์และสอนได้ดีมาก และสามารถปรับสอนเข้ากับทุกรายวิชาได้และเป็นสิ่งที่ดึงดูดความสนใจนักเรียนได้ดีมาก และคุณครูก็สอนดีมากค่ะ
โดย สนุทรี ประมวลโกศนยุต (2012-01-13 17:45:42) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนที่ง่าย เหมาะกับนักเรียนในระดับประถมมากๆ ขอใช้เทคนิคของครูเพชราวรรณ ไปใช้กับนักเรียนในห้องที่กำลังสอน เพื่อฝึกทักษะการค้นคว้า และสามารถแต่งประโยคได้ถูกต้องตามหลักการทางภาษา เป็นการใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสที่ดีมากๆ นักเรียนได้พยายามค้นหาคำศัพท์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและมาเรียนรู้และแบ่งปันร่วมกัน และได้รู้จักคำศัพท์ใหม่ๆ จากสื่อที่ครูเตรียมมา และได้ฝึกค้นหาความหมายจาก Dictionary เพิ่มเติม และแบ่งคำศัพท์ที่รู้ให้กับเพื่อนๆในกลุ่ม หรือในห้อง เป็นการเรียนรู้นอกเหนือจากห้องเรียน หรือบทเรียน ที่อาจจะจำเจ นักเรียนได้ตื่นตัวและสนุกกับการเรียน ขอชื่นชมที่ครูเพชราวรรณ นำเทคนิคมาถ่ายทอดให้กับครูอีกหลายๆท่าน ที่ต้องการใช้เทคนิคใหม่ๆ ให้ห้องเรียนและการเรียนไม่น่าเบื่ออีกต่อไป
โดย ครูวสวัส วรวงศ์ (2012-01-13 19:12:23) [แสดงความคิดเห็น]
การนำสถานการณ์ปัจจุบันมาเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนนั้นสามารถปรับใช้ได้ทุกรายวิชา และจะส่งผลให้นักเรียนสนใจในการเรียน ทั้งยังมีประโยชน์ต่อตัวเองต่อสังคมด้วย และนักเรียนจะมีความประทับใจ สามารถจดจำข้อความ คำศัพท์ ตลอดจนพฤติกรรมได้เช่นเดียวกัน การที่ครูได้เรี่ยนรู้วิธีการสอนจากเพื่อน จากสื่อ หรือจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ จะช่วยให้ครูได้เทคนิคการสอน นักเรียนก็จะมี่ความกระตือรือร้นในการเรียน มี่ความสนใจ มีความตื่นเต้น และสนุกสนานกับกิจกรรมการเรียนการสอน
โดย แสงทอง บุญเชิด (2012-01-13 19:38:47) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนที่ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ได้เกิดทักษะการเชื่อมโยงความรู้ ทำให้เด็กเกิดความเข้าใจเนื้อหาได้ชัดเจนและถูกต้องมากขึ้น พร้อมทั้งได้รู้คำศัพท์นอกห้องเรียนได้อีกด้วยค่ะ
โดย กานดา ทากรม (2012-01-13 20:11:08) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการนำเรื่องราวหรือสถานการณ์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ผู้เรียนจะได้รับความรู้หลากหลาย เกิดการเรียนรู้ในเนื้อหาวิชานั้นๆแล้วยังได้เรียนเนื้อหาอื่นๆเพิ่มเติม ที่สำคัญเป็นการเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส
โดย ไพรบูรณ์ บุญอาจ (2012-01-13 22:48:58) [แสดงความคิดเห็น]
เยี่ยมมากเลยค่ะ นี่แหละคือครูมืออาชีพ สอนจากชีวิตจริงจึงเห็นผล ด้วยความชื่นชมค่ะ
โดย อุทัย วิลัยหอม (2012-01-14 20:11:14) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูสามารถใช้วิกฤตมาเป็นโอกาส มาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ดีจริงๆ..นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษได้จริง..สุดยอดค่ะ..
โดย พัชรี น้อยธิ (2012-01-14 21:20:02) [แสดงความคิดเห็น]
ครูมืออาชีพ..... ต้องมีการพัฒนา ศึกษาค้นคว้า ประยุกต์และต่อยอดอย่างต่อเนื่อง โทรทัศน์ครู..เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดครับ :tv15:
โดย เสน่ห์ แก้วหนู (2012-01-20 15:58:54) [แสดงความคิดเห็น]
ปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราทำให้หลายคนต้องจดจำไปนานแสนนาน การจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันนั้นเป็นเรื่องที่ดีมากที่จะสามารถช่วยให้นักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี นักเรียนได้ใช้ความคิดของตนเองอย่างเต็มที่ โดยใช้จินตนาการของตนเองเข้าแทรกในการแสดงความคิดเห็นด้วย ซึ่งการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่สำคัญมากในปัจจุบัน คำศัพท์ที่นักเรียนได้คิดและเขียนบนกระดานดำนั้นก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้านักเรียนเขียนคำศัพท์ผิดครูควรแก้ไขให้ทันทีเพื่อให้ผู้เรียนได้รู้คำศัพท์ที่ถูกต้อง กระผมชอบมากที่สุดคือการให้นักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษในการสนทนาถามตอบ... เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับครูที่จะนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป
โดย ยงยุทธ์ จันทิมา (2012-01-21 13:14:32) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากน่าชื่นชม การสอนแบบตามสถานการณ์เป็นผลดีต่อเด็กๆๆเพื่อศึกษาในชีวิตประจำวันได้
โดย อานันต์ สะแตมาแง (2012-01-23 17:25:09) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีมากโดยครูสามารถนำเหตุการณ์และสถาานการณ์ในปัจจุบันมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์เป็นการสอนจากสถานการณ์จริง นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากการศึกษาค้นคว้าเป็นการเรียนการสอนที่ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ได้เกิดทักษะการเชื่อมโยงความรู้ ทำให้เด็กเกิดความเข้าใจเนื้อหาได้ชัดเจนและถูกต้องมากขึ้น พร้อมทั้งได้รู้คำศัพท์นอกห้องเรียนได้อีกด้วยและำได้แสดงความคิดของตนเองอย่างเต็มที่นอกจากนี้ นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้
โดย สมจิตร อนะวัชกุล (2012-01-26 19:13:07) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เป็นขั้นตอนที่ทำให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ที่ดี ทันเหตุการณ์และยังได้ปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วย ขอบคุณที่เป็นตัวอย่างในการสอนค่ะ :tv15:
โดย เยาวลักษณ์ เขียวเขิน (2012-01-28 17:34:24) [แสดงความคิดเห็น]
นำเหตุการณ์ที่พบ มาให้นักเรียนได้เรียน ทำให้นักเรียนจำได้ ยิ่งไใ้นักเรียนไปหาคำศัพท์แล้ว มาหาในหนังสือพิมพ์เป็นการให้เห็นถึงการใช้คำศัพท์ คำใดที่ไม่ทราบความหมายก็เปิดพจนานุกรม ซึ่งเป็นพื้นฐานการเรียนภาษาอังกษฤด้วย นักเรียนจะได้ความรู้และทัษนคติที่ดีในการเรียนภาษาอังกฤษ
โดย สายันต์ ขันธนิยม (2012-01-30 23:04:31) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากๆค่ะ :tv15:
โดย จุฑามาศ-ชนินทรภิวงศ์ (2012-02-02 14:24:16) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่น่าสนใจซึ่งการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่สำคัญมากในปัจจุบัน คำศัพท์ที่นักเรียนได้คิดและเขียนบนกระดานดำนั้นก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้านักเรียนเขียนคำศัพท์ผิดครูควรแก้ไขให้ทันทีเพื่อให้ผู้เรียนได้รู้คำศัพท์ที่ถูกต้อง กระผมชอบมากที่สุดคือการให้นักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษในการสนทนาถามตอบครูมืออาชีพ..... ต้องมีการพัฒนา ศึกษาค้นคว้า ประยุกต์และต่อยอดอย่างต่อเนื่อง
โดย ธีระพล ผดุงทรัพย์ (2012-02-05 09:27:36) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15: ชอบค่ะ ให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเองจาำกประสบการณ์ :tv02:
โดย ปฏิญญา จริตไทย (2012-02-05 11:32:58) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นตัวอย่างของการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ดีมากๆ ชอบจริงๆคงไม่สงวนลิขสิทธิ์นะครับ ขอบคุณ :tv15:
โดย กาญจน์ ตาสาย (2012-02-06 22:08:08) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่สนุกสนานน่ารักมากๆเลยค่ะคุณครู ทำให้เด็กรู้จักจดจำคำศัพท์ด้วยวิธีของตนเอง และคำศัพท์เหล่านี้จะติดตัวเด็กไปตลอด
โดย ชมพูนุท วจีทองรัตนา (2012-02-11 16:07:16) [แสดงความคิดเห็น]
การนำสถานการณ์ปัจจุบันมาเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนนั้นสามารถปรับใช้ในวิชาภาษาอังกฤษทำให้นักเรียนอยากเรียนรู้มากขึ้น เช่น นักเรียนได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ การนำคำศัพท์มาแต่งประโยคการระดมความคิดช่วยเหลือกันในการทำงาน จะส่งผลให้นักเรียนสนใจในการเรียน นักเรียนจะมีความประทับใจ สามารถจดจำข้อความ คำศัพท์ การที่ครูได้เรี่ยนรู้วิธีการสอนจากเพื่อน จากสื่อ หรือจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ จะช่วยให้ครูได้เทคนิคการสอน นักเรียนก็จะมี่ความกระตือรือร้นในการเรียน มี่ความสนใจ มีความตื่นเต้น และสนุกสนานกับกิจกรรมการเรียนการสอน การเรียนการสอนที่มีกระบวนการการมีส่วนร่วมคุณครูจะมี่ความสุขกับการ
สอน และครูหากิจกรรมมาให้นักเรียนได้เรียนรู้ทันต่อเหตุการณ์ น่าสนใจมาก
โดย วรรณภา ศิรินคร (2012-02-13 17:47:13) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ดี นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์และสิ่งใกล้ตัว นักเรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์ ครูใช้สื่อที่หาง่ายแต่ได้ประโยชน์คุ้มค่า ชื่นชมคุณครูค่ะ จะขอนำมาปรับใช้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอนบ้่างนะคะ ขอบคุณค่ะ
โดย จีรวรรณ เมฆมณฑา (2012-02-15 22:39:11) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ทันเหตุการณ์และสอนได้ดีมาก และสามารถปรับสอนเข้ากับทุกรายวิชาได้และเป็นสิ่งที่ดึงดูดความสนใจนักเรียนได้ดีมาก
โดย อนุชา อันพาพรม (2012-03-03 01:38:40) [แสดงความคิดเห็น]
ข้าพเจ้านางสาว ศิริมาพร รุปเตี้ย ชั้นปีที่3 เอกวิชาภาษาอังกฤษ 5 ปี ป็นการเรียนการสอนที่ง่าย เหมาะกับนักเรียนในระดับประถมมากๆค่ะ การจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันนั้นเป็นเรื่องที่ดีมากที่จะสามารถช่วยให้นักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำ ป็นการใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสที่ดีมากๆ นักเรียนได้พยายามค้นหาคำศัพท์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและมาเรียนรู้และแบ่งปันร่วมกัน และได้รู้จักคำศัพท์ใหม่ๆ จากสื่อที่ครูเตรียมมา และได้ฝึกค้นหาความหมายจาก Dictionary เพิ่มเติมวันได้เป็นอย่างดีนักเรียนได้ใช้ความคิดของตนเองอย่างเต็มที่ โดยใช้จินตนาการของตนเองเข้าแทรกในการแสดงความคิดเห็นด้วย ซึ่งการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่สำคัญมากในปัจจุบันและข้าพเจ้าต้องขอชื่นชมที่ครูเพชราวรรณ นำเทคนิคมาถ่ายทอดให้กับครูอีกหลายๆท่าน ที่ต้องการใช้เทคนิคใหม่ๆ ให้ห้องเรียนและการเรียนไม่น่าเบื่ออีกต่อไป
โดย ศิริมาพร รูปเตี้ย (2012-03-11 19:58:44) [แสดงความคิดเห็น]
ข้าพเจ้านางสาว เหมือนฝัน ขุนราช เอกวิชาภาษาอังกฤษค.บ.ปีที่3 ป็นตัวอย่างของการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ดีมากๆค่ะโดยครูสามารถนำเหตุการณ์และสถาานการณ์ในปัจจุบันมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์เป็นการสอนจากสถานการณ์จริงนักเรียนได้ตื่นตัวและสนุกกับการเรียน ขอชื่นชมที่ครูเพชราวรรณ นำเทคนิคมาถ่ายทอดนักเรียนก็จะมี่ความกระตือรือร้นในการเรียน มี่ความสนใจ มีความตื่นเต้น และสนุกสนานกับกิจกรรมการเรียนการสอน และสามารถปรับสอนเข้ากับทุกรายวิชาได้และยังเป็นสิ่งที่ดึงดูดความสนใจนักเรียนได้ดีมาก
โดย เหมือนฝัน ขุนราช (2012-03-11 20:18:58) [แสดงความคิดเห็น]
การให้นักเรียนค้นคว้าคำศัพท์ เป็นการบ้านก่อนเริ่มเรียนในเรื่องต่างๆ เป็นเทคนิคที่ดี นักเรียนอาจจะหาได้มาก และหลากหลายมากกว่าที่เราคิด และยังได้เผยแพร่ ความรู้ ความหมายของคำศัพท์ให้เพื่อนๆ อีกด้วย นักเรียนยังสามารถเชื่อมโยงคำศัพท์และประโยคได้ด้วย นอกจากนั้นการให้นักเรียนได้ประเมินตนเอง การตรวจสอบคำศัพท์ของนักเรียนไปพร้อมๆ กัน และเมื่อผิดก็ได้แก้ไขร่วมกัน ทำให้นักเรียนไม่เกิดการเบื่อหน่ายในการเรียน คุณครูมีเทคนิคดีมากค่ะ
โดย วิไลวรรณ ชาวงษ์ (2012-04-05 10:33:47) [แสดงความคิดเห็น]
การนำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง เป็นดหตุการณ์ใกล้ตัว และกำลังอยู่ในความสนใจ มาจัดทำเป็นบทเรียนวิชาภาษาอังกฤษ นับเป็นความฉับไว และมีความคิดสร้างสรรค์ของคุณครูผู้สอนอย่างยิ่ง การที่ให้นักเรียนหาคำศัพท์ที่นักเรียนรู้จักแล้วจากหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ คิดว่าน่าจะเป็น บางกอกโพสต์ นับว่าเป็นความคิดที่เยี่ยม เพราะผู้เรียนจะเกิดการตระหนักว่า สามารถใช้คำศัพท์เหล่านั้นเขียนเป็นประโยคบรรยายให้ผู้อ่านรู้เรื่องได้ เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากทดลองใช้ภาษา บทบาทของครูเป็นการเรียนรู้ร่วมไปกับผู้เรียน
โดย เกษรา กำภูมิประเสริฐ (2012-04-06 13:16:22) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนโดยการนำเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวันมาสอน ทำให้กระบวนการการเรียนการสอนเกิดขึ้นได้อย่างเข้าใจตามบริบทของเรื่องที่จะเรียนการแต่งประโยคแม้กระทั่งการสนทนาหรือทำกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวสามารถทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างแท้จริง การเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเรียนได้ทุกทีทุกเรื่องเป็นเรื่องที่ควรส่งเสริม นำมาจัดการเรียนการสอนได้ทุกระดับชั้นคำศัพท์ยากง่ายตามระดับชั้น :tv15: :tv15: :tv18:
โดย ฐิตินันท์ ทันพรม (2012-04-11 18:30:06) [แสดงความคิดเห็น]
เหตูการณ์จริงที่เกิดขึ้น เด็กรับรู้รับทราบจากประสบการณ์ตรงหรือจากสื่อ ทำให้เด็กมีความรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัว สัมผัสได้จริง นอกจากนี้ยังสามารถปรับใช้กับวิชาอื่นๆด้วย เป็นการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้เป็นอย่างดี ไม่ใช่มีแต่ในตำราเรียนเท่านั้น เด็กๆจะสนุกกับการที่จะเสาะหาเรื่องราว ข่าวสาร ควบคู่กับการค้นหาคำศัพท์ คุณครูก็จะมีส่วนช่วยในการสรุปเรื่องราว ตรวจสอบความถูกต้องให้แก่เด็กๆด้วย กิจกรรมเหล่านี้จะช่วยสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ในเรื่องอื่นๆต่อไปjavascript:;
โดย ปราณสมร ทิพย์แดง (2012-04-15 11:02:57) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชมว่าคุณครูสามารถจัดการเรียนการสอนได้น่าสนใจมาก โดยการนำเอาสถานการณ์ปัจจุบันที่ทุกคนต่างก็ประสบหรือรับทราบเกี่ยวกับเหตุการณ์นั้น ๆ มาปรับใช้กับการเรียนการสอนโดยการแต่งประโยคจากอุทกภัย ซึ่งในช่วงภาวการณ์เกิดอุทกภัยนั้น การเรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระวิชา สามารถสอดแทรกแผนการเรียนรู้เข้าไปได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความรู้และสาเหตุที่เกิดอุทกภัยในแง่คิดต่าง ๆ วิชาภาษาอังกฤษสามารถใช้สื่อต่างๆที่อยู่รอบตัวนำมาให้นักเรียนเรียนรู้โดยการแต่งประโยคได้ และสามารถทำให้นักเรียนเห็นภาพเป็นรูปธรรมได้มากยิ่งขึ้น เด็ก ๆ ได้ฝึกนิสัยการหาความรู้โดยใช้การค้นคว้า และการนำภาพจากหนังสือพิมพ์มาใช้นั้นก็เป็นการกระตุ้นความสนใจของเด็ก ๆ ได้เป้นอย่างดี นอกเหนือจากนี้แล้วเด็ก ๆ ยังได้ฝึกกระบวนการกลุ่ม ได้ฝึกทักษะทางภาษา เป็นการจัดกิจกรรมที่ดีมาก ๆ เด็ก ๆ ให้ความร่วมมือดีเยี่ยม ขอชมเชย
:tv15:
โดย สายทิพย์ เม่นแต้ม (2012-04-17 15:59:12) [แสดงความคิดเห็น]
มีโอกาสได้ดูครูมืออาชีพ ตอน "แต่งประโยคจากอุทกภัย คุณครูเพชราวรรณ วงษ์เพชร รร.อนุบาลชลบุรี" โดยบังเอิญ สิ่งแรกที่เห็นก็คือ เออ...จริงด้วย เราสามารถเอาเรื่องที่เราผ่านเรื่องเลวร้ายอย่างเช่น การเผชิญปัญหากับน้ำท่วม เราเองก็สามารถเอาสิ่งนั้นมาทำการเรียนการสอน นำมาแต่งประโยคภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีที่สุด ก็เอาสิ่งนี้มาเป็นการเรียนการสอนที่แสนวิเศษและนักเรียนพบความสุขอย่างแท้จริง ก็น่าสนใจและดีเป็นอย่างยิ่ง
โดย วิไลวรรณ กาวรรณธง (2012-05-01 22:15:16) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมาก ๆ เลยครับ นำเหตุบ้านการเมืองที่นักเรียนได้พบเห็นจริง มาปรับใช้ในการเรียนการสอน ฉวยโอกาสที่เหตุการณ์อุทกภัยที่ร้ายแรงมาก ๆ อย่างที่ไม่เคยพบมาก่อน นำมาใช้ในการสอนภาษาอังกฤษ โดยให้นักเรียนไปหาคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับน้ำท่วม คำว่าอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับน้ำท่วมทั้งหมด โดยหาจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นข่าวทางหนังสือพิมพ์ นิตยสารต่าง ๆ หรือ ที่ไหนก็ได้ที่นักเรียนสามารถหาได้ ให้เค้าได้ค้นคว้าด้วยตัวเอง และ นำมาปรับใช้ให้เข้ากับบทเรียนนั่นเอง ดีมาก ๆ ครับผม ชอบมาก ๆ ครับ.......
โดย ณรงค์ฤทธิ์ จิตสุทธิประเสริฐ (2012-05-12 01:29:45) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบมากค่ะ คุณครูมืออาชีพจริงๆ สอนจากชีวิตจริง
เด็กได้เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเองจาำกประสบการณ์
ขอบคุณที่เป็นตัวอย่างในการสอนค่ะ
:tv17: :tv17: :tv17:
โดย อุษณีย์ พารีศรี (2012-06-01 20:01:35) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีมากค่ะ ที่นำเรื่องราวหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ผู้เรียนจะได้รับความรู้หลากหลาย ส่งผลให้นักเรียนเกิดความสนใจต่อการเรียนรู้ในเนื้อหาวิชานั้นๆแล้วยังได้เรียนเนื้อหาอื่นๆเพิ่มเติม ที่สำคัญเป็นการเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส :tv15:
โดย ธิดารัตน์ ประสมสุข (2012-07-23 06:33:02) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่น่าสนใจมากค่ะนำเหตุการณ์จริงมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน ทำให้นักเรียนสามารถเข้าใจในเนื้อหาได้ง่ายขึ้นแต่งประโยคได้มากขึ้นเพราะเป็นเหตุการณ์จริงและบางคนมีการสัมผัสเหตุการณ์นี้มาจริงๆ :tv15:
โดย ธนัญญา พิมพ์งาม (2012-08-13 12:54:08) [แสดงความคิดเห็น]
การนำความรู้เกี่ยวกับอุทกภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยให้นักเรียนได้ค้นคว้าหาคำศัพท์เกี่ยวกับเหตุการณ์น้ำท่วม แล้วครูเตรียมหนังสือพิมพ์ให้นักเรียนหาคำศัพท์จากหนังสือพิมพ์และจาก dictionary นำคำศัพท์มาเขียนบนกระดานให้นักเรียนฝึกอ่าน หาความหมายและแต่งประโยคประกอบภาพ การแต่งประโยคให้นักเรียนทำงานกลุ่ม ครูคอยให้คำแนะนำ แล้วนำเสนอผลงาน ครูตรวจสอบผลงานความถูกต้องของภาพกับประโยค มีการเสริมในเรื่องของจริยธรรมโดยการนำถุงยังชีพที่ผู้ประสบอุทกภัยได้รับสิ่งของต่างๆ เรียนรู้คำศัพท์
โดย นงนุช ศรีละออ (2012-08-27 20:16:17) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่น่าสนใจมากค่ะเพราะได้มีการนำเหตุการณ์ของจริงในปัจจุบันมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและสามารถทำให้นักเรียนมีจินตนาการในการคิดเกี่ยวกับเหตุการรณ์ในปัจจุบัน
โดย ณัฐสุดา ต้อยปาน (2012-09-02 15:25:46) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณค่ะ
โดย พัชรีภรณ์ นรินทร์ (2012-09-03 05:29:39) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากเลยค้ะ เป็นการผลิกวิกฤตให้เป็นโอกาศ ให้เด็กๆนักเรียนที่มีเวลาว่างได้เรียนรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษค่ะ :tv17: :tv17:
โดย วรินธร อวัยวานนท์ (2012-09-03 18:48:26) [แสดงความคิดเห็น]
สามารถทำให้รู้สาเหตุอุทกภัยต่างๆและยังสามารถแต่งเป็นประโยคอังกฤษได้อีกค่ะ :tv02:
โดย เปรมศิริ สุนทรินคะ (2012-09-16 20:51:08) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันนางสาว รัตนาภรณ์ จิตต์ปลื้ม สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ได้เรียนวิชา หลักการจัดการเรียนรู้ ของอาจารย์ ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน หลังจากที่ได้ดูการสอนของคุณครูเพชราวรรณ วงษ์เพชร รร.อนุบาลชลบุรี พบว่าคุณครูเรียงลำดับการสอนได้ดี เริ่มจากการให้นักเรียนไปหาคำศัพท์เกี่ยวกับอุทกภัย แล้วเริ่มจนไปถึงการแต่งประโยคแบบง่ายและถูกหลักไวยากรณ์ การสอนแบบนี้ทำให้นักเรียนสนุกสนานในการเรียนเป็นการเรียนที่ไม่น่าเบื่อและมีความกิจกรรมที่หลากหลายในเรื่องเดียว
โดย รัตนาภรณ์ จิตต์ปลื้ม (2013-01-03 07:33:46) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv