thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 951
Rate :
 2.5
ความยาว : 14.13 นาที | Online : 2011-12-16  
    วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษา : วิทยาศาสตร์ศตวรรษที่ 21 ภาค 2 - KS4 Science : Twenty-First Century Science 2  
    (ตอนต่อ) ในพ.ศ.2541 รายงานเรื่อง Beyond 2000 โดยสถาบันคิงส์ คอลเลจ เสนอให้เปลี่ยนแปลงลักษณะการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ องค์กรพัฒนาหลักสูตร และวุฒิบัตร มอบหมายให้คณะทำงานด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยยอร์ก พัฒนาแบบจำลองทางเลือกสำหรับวิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อการสอบจบภาคบังคับ คณะทำงานโครงการวิทยาศาสตร์ศตวรรษที่ 21 ได้แก้ปัญหาด้วยการสร้างคอร์สวิทยาศาสตร์ขึ้นมา 3 คอร์สเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการที่แตกต่างกันของนักเรียน แอนดรูว์ ฮันต์ ผู้อำนวยการโครงการ และปีเตอร์ แคมป์เบลล์ เจ้าหน้าที่โครงการ อธิบายเป้าหมายของคอร์สเหล่านี้อย่างละเอียด และได้ไปที่โรงเรียนแฮกเกอสตัน เพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการ โครงการนำร่องนี้ได้รับความนิยมมากที่โรงเรียนแฮกเกอสตัน โดยสร้างแรงบันดาลใจให้ทั้งครู และนักเรียน ทั้ง 2 ท่านได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับจุดแข็ง และจุดอ่อนของคอร์ส และดูว่านี่จะเป็นแนวทางที่ต้องการดำเนินต่อไปในอนาคตหรือไม่ ติดตามชมว่า ทำไมจึงเกิดโครงการนำร่องวิทยาศาสตร์ศตวรรษที่ 21 การประเมินความสำเร็จของโครงการ การอภิปรายเกี่ยวกับความสำคัญของความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

พลังงานที่มองเห็นได้ ในวิชาฟิสิกส์ ตอน 1
Demonstrating Physics แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ครูอังกฤษสู่ครูไทย วิธีเตรียมบทเรียน เพื่อนำไปสอนในห้องเรียน เพิ่มเติม

สอนให้คิดกับโครงงานวิทย์นอกกรอบ อ. สุวารี พงศ์ธีรวรรณ รร.สุราษฎร์พิทยา (ฉบับเต็ม)
มาชมครูยุคใหม่ ที่มีเทคนิคการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิดที่ดี แก้ปัญหาเรื่องการวิเคราะห์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพิ่มเติม

Hard to teach เปลี่ยนยากให้เป็นง่าย อ. ประวิทย์ บึงสว่าง
เทคนิคการสอนวิชาเคมี ของ อาจารย์ ประวิทย์ บึงสว่าง ที่นำสื่อดิจิตอล มาประกอบกับเนื้อหาวิชาการ เพิ่มเติม

สนุกกับการเล่นเกมธาตุ คุณครูพรรณี ประยุง รร.ศึกษานารี
ชมการจัดการความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสมบัติของธาตุโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ การเขียนสัญลักษณ์ของธาตุบางชนิดที่ใช้ในชีวิตประจำวัน การใช้ประโยชน์จากธาตุในชีวิตประจำวัน และในด้านต่างๆ เพิ่มเติม

ประจุไฟฟ้า ไฟฟ้าสถิต ครูขวัญภพ ไชยวิภาส รร.ราชวินิต มัธยม
ชมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ บอกวิธีการทำให้เกิดประจุไฟฟ้า และประจุไฟฟ้าบวก และลบ ทำความเข้าใจเรื่องตัวนำและฉนวน เพิ่มเติม

 
 
เป็นรายการที่ดีมาก ทำให้ผู้รับชมได้เข้าใจเกี่ยวกับการสอนวิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรใหม่ มีการเรียนหลักการและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ เกี่ยวของกันกับเรื่องของโลก และเรื่องของสิ่งที่มีชีวิต และทำให้ผู้เรียนได้รับคำตอบเกี่ยวสิ่งมีชีวิตหรือสรรพสิ่งใด ๆ ในโลกองเรานี้มีชีวิต มีความเป็นอยู่ มีการดำรงชีวิตของตนเองอย่างไรบ้าง ตั้งคำถามที่ง่าย ๆ เป็นคำถามที่นักเรียนสามารถตอบได้เพราะนักเรียนมีประสบการณ์ ในเรื่องนั้น ๆ อยู่แล้วในชีวิตประจำวันของนักเรียนเอง มีการนำหลักการการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้การการทำการทดลองให้ห้องปิบัติการทางวิทยาศาสตร์จริง ๆ และมีการนำความรู้ที่่ได้ในห้องเรียนไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วย จึงถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจศึกษามาก
โดย กรรณิการ์ มาลัย (2011-12-16 22:05:57) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15: :tv18: :tv17:
โดย กรรณิการ์ มาลัย (2011-12-16 22:06:39) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15: :tv18: :tv17:
โดย กรรณิการ์ มาลัย (2011-12-16 22:06:44) [แสดงความคิดเห็น]
:tv02: :tv15:
โดย ศิริวรรณ ตรีเพ็ชร์ (2011-12-20 19:39:19) [แสดงความคิดเห็น]
หากวิเคราะห์เปรียบเทียบวิธีการสอนวิทยาศาสตร์ศตวรรษที่21 ของโรงเรียนแฮกเกอสตันกับการสอนวิทยาศาสตร์ที่ผ่านมาจะมีส่วนคล้ายกัน จากการแบ่งออกเป็น Core ก็จะเปรียบกับวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ Appliedก็เป็นวิทยาศาสตร์ประยุกต์ General ก็วิทยาศาสตร์ทั่วไป และเหมาะกับนักเรียนประเภทไหน Core เหมาะกับเจ้าทฤษฎีชอบอ่านจากตำราAppliedเหมาะผู้ที่ชอบปฏิบัติการทดลองลงมือประดิษฐ์ General ขอให้เป็นวิทยาศาสตร์เราขอเรียนด้วย และจะจัดกิจกรรมอะไรให้ทั้งสามร่วมกันคิดร่วมกันลงมือปฏิบัติ ขอยกตัวอย่างแบบไทยๆ การทำเครื่องร่อนแบบพุ่งด้วยมือ ฝ่าย Core รู้ในหลักการไม่ว่าจะเป็น การสร้างแรงยกของปีก แรงที่มีผลต่อการบิน พื้นผิวบังคับ และค่าความสมดุล ฝ่ายApplied รู้ในวิธีการสร้าง รู้วัสดุในการสร้าง รู้เรื่องแผนแบบ ฝ่ายGeneral ขอร่วมด้วยในทุกเรื่องที่สองฝ่ายว่ามา เมื่อเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือสามารถร่อนไปในอากาศได้อย่างสมดุลและไปในทิศทางที่กำหนดได้(อาจจะเป็นลำที่20หากครูปล่อยให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าลงมือกระทำด้วยตัวนักเรียนเอง)ก็รับประกันว่าความภูมิใจที่มีต่อนักเรียนทั้งสามฝ่ายจะมากสุดแรงเกิด ความคิดที่มีต่อวิทยาศาสตร์ที่เคยเป็นด้านลบจะกลายเป็นด้านบวกและยังแถมด้วยความสนุกสนาน ทีวีครูได้นำความเชื่อมโยงของทั้งสามส่วนมาให้ครูได้เอาไปใช้กันขอขอบคุณ :tv15:
โดย พูนศักดิ์ บุทเสน (2012-02-27 10:10:32) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมวิดีโอในตอนวิทยาศาสตร์ศตวรรษที่ 21 ทั้งสองตอน ทำให้ทราบเกี่ยวกับแนวทางในการออกแบบการสอนวิทยาศาสตร์ศตวรรษที่ 21 ในโรงเรียนแฮกเกอสตัน ในเมืองเฮ็กนีย์ ซึ่งเป็นโรงเรียนนำร่องสำหรับการพัฒนาหลักสูตรที่มีการปรับปรุงในรูปแบบใหม่ ด้วยการสอนเพื่อเตรียมสอบจบภาคบังคับ 3 คอร์ส ซึ่งออกแบบมาเพื่อตอบสนองความสนใจที่ต่างกันของนักเรียน ได้แก่ แก่นวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ และวิทยาศาสตร์ทั่วไป ซึ่งมุ่งเน้นการเรียนจากความสนใจของผู้เรียนเป็นหลักและส่งเสริมการเรียนในวิชาที่ผู้เรียนได้เลือกด้วยความสนใจมากขึ้นและเชิงลึกขึ้นไปเรื่อยๆ ซึ่งถือเป็นข้อดีที่จะชี้ให้เห็นว่าเป็นการสนับสนุนผุ้เรียนจากการเลือกเรียนด้วยความสนใจ ซึ่งจะพบว่าการเีรียนจากความสนใจของตนเองจะช่วยสนับสนุนให้การเีรียนเป็นไปได้อย่างดีและง่ายขึ้นมาก
ดังนั้นหากจะนำรูปแบบดังกล่าวมาลองใ้ช้ในประเทศไทยของเราเชื่อได้ว่าอาจก่อเกิดประโยชน์และเป็นการปฏิวัติรูปแบบการเรียนในอีกรูปแบบหนึ่งที่อาจพลิกโฉมวงการศึกษาได้อย่างมากทีเดียว
โดย ศุภโชค พุทธิสารวิมล (2012-03-31 23:19:39) [แสดงความคิดเห็น]
จากการรับชมรายการในหัวข้อวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 ทำให้เห็นความพยายามของสถาบันการศึกษาที่พยายามพัฒนาหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อให้เหมาะสมกับผู้เรียน และพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะทางวิทยาศาสตร์ และเตรียมพร้อมเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศ โดยผ่านกระบวนการศึกษาวิจัยที่มีคุณภาพ สำหรับดิฉันในฐานะที่เป็นครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์คนหนึ่ง มีความเห็นว่าการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นั้นเป็นสิ่งสำคัญมากกว่าการมุ่งเน้นที่เนื้อองค์ความรู้ที่มากเกินไป เพราะการมุ่งที่เนื้อที่มากเกินไปจะทำให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่าย ไม่สามารถเชื่อมโยงความรู้กับชีวิตประจำวันได้ แต่หากผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ ฝึกการคิด ด้วยวิธีการที่หลากหลาย น่าจะส่งเสริมผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้น เพลิดเพลินในการเรียนรู้ และเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์มากกว่า และไม่เกิดการสูญเปล่าทางการศึกษาที่เรียนจบ สอบจบ ก็นำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตไม่ได้เลย
โดย สิโรตม์ บุญเลิศ (2012-04-02 13:09:40) [แสดงความคิดเห็น]
ดูจบทั้งสองตอน..ทำให้เห็นความตั้งใจ ความร่วมมือกันที่จะพัฒนาพลเมืองของเขาเป็นอย่างมาก เราควรนำมาปรับใช้กับการเรียนการสอนของเรา..เพราะคิดว่าบุคคลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการปฏิรูปการศึกษาคือครู..ถ้าครูมีความตั้งใจและพยายามดังตัวอย่างที่เห็นทั้งสองตอนนี้คิดว่าการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยของเราคงดีขึ้นตามลำดับ...ทั้งสองตอนนี้สร้างแรงบันดาลใจได้ดีมากสำหรับครูสอนวิทยาศาสตร์และจะเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ต่อไป..
โดย กนกวรรณ แสงศรีจันทร์ (2012-04-08 13:56:33) [แสดงความคิดเห็น]
การเข้าใจผู้เรียน หรือ ความต้องการของผู้เรียนจะทำให้การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์เป็นไปในแนวทางที่ถูกต้อง การสร้างหลักสูตรที่ทำให้นักเรียนรู้สึกว่า สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง จะเป็นสิ่งที่กระตุ้นความอยากเรียนรู้ของนักเรียนได้โดยอัตโนมัิต ถ้านักเรียนมีความสนใจ เขาก็อยากจะปฏิบัติ อยากศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเขาเอง การพัฒนาหลักสูตรเป็นสิ่งที่ดีมากที่สุด เพราะถึงแม้จะใช้เวลามากในการพัฒนา แต่สิ่งที่คุ้มค่ามากที่สุดคือ นักเรียนได้รับประโยชน์จริงๆ ประเทศเราก็น่าจะมีการพัฒนาหลักสูตรแบบจริงๆ จังๆ สักที เพราะตอนนี้ เราไม่มีแนวทางที่ชัดเจนเลยในการพัฒนาหลักสูตรการสอนวิทยาศาสตร์ หรือแม้แต่วิชาอื่นๆ ไม่มีความต่อเนื่อง นอกจากเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ถ้าทำต่อเนื่องและมีข้อมูลที่มากพอ ระบบกรศึกษาไทยคงไม่เป็นดังเช่นทุกวันนี้
โดย จรรยา ชินฝั่น (2012-04-08 14:28:14) [แสดงความคิดเห็น]
หลักสูตรวิทยาศาสตร์ตามที่รายการได้นำเสนอนี้จะเป็นประโยชน์กับนักเรียนและครูผู้สอนเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นการเปลี่ยนวิธีการสอนวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจวิธีหนึ่ง อีกทั้งบทบาทที่สำคัญน่าจะอยู่ที่ตัวครูผู้สอนที่ต้องเข้าใจในแก่นเนื้อแท้ของวิทยาศาสตร์ซะก่อนแล้วถึงจะต่อยอดมาที่ทั่วไปและไปถึงขั้นวิทยาศาสตร์ประยุกต์
โดย นิตยา เรือนคำ (2012-04-24 08:37:08) [แสดงความคิดเห็น]
จากการรับชมรายการในหัวข้อวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 ภาค 2 ทำให้เเราได้รู้ถึงกระบวนการพัฒนาบุคลากรในต่างประเทศเขาก้าวหน้ากว่าเราไปมาก ซึ่งจะได้เห็นจากจากการพัฒนาหลักสูตรของเขา เขาไม่สนใจการประเมินระดับชาติ หรือระดับinternational แต่เขามีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาบุคลาการของเข้าให้เข้าใจสิ่งรอบตัวในเชิงวิทยาศาตร์ และเลือกที่จะเป็น คนคิด คนพัฒนา หรือเป็นผู้บริีโภค ผมเห็นว่าการรจัดการเีีรียนของเขามุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทางเลือกและกระตุ้นผู้เรียนพัฒนาตนเองไปให้ถึงจุดสูงสุดของแต่และคน
โดย มานัด คำดำ (2012-04-24 20:51:30) [แสดงความคิดเห็น]
ประเทศไทยน่าจะมีโครงการเช่นนี้บ้างนะคะ ทุกวันนี้ครูวิทยาศาสตร์จะเหนื่อยมากๆเพราะเด็กมองไม่เห็นในจินตนาการหรอกค่ะ ดังนั้น ถ้าต้องงการพัฒนาเด็กควรพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ โดยการทุ่มงบประมาณมาพัฒนาจัดหาสื่อให้ครูได้ใช้สื่อและเครื่องมือต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน ให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติ ทดลองวิทยาศาสตร์ ได้ค้นพบความรู้รับรองว่าจุดประกายให้เด็กสนใจวิทยษสาตร์ได้อย่างแน่นอน แต่ที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ ครูขาดแคลนสื่อและเครื่องมือประกอบการสอนวิทยาศาสตร์เพราะค่อนข้างมีราคาแพง ส่วนงบประมาณมีจำกัด ครูต้องคอยบอกเล่าให้เด็กเข้าใจ จึงเป็นเรื่องยากอยู่ค่ะๆ ฝากๆไปทางผ้เกี่ยวข้องด้วยนะคะ
โดย พนิดา แก้วมาลา (2012-04-27 13:09:53) [แสดงความคิดเห็น]
จากการดูวีดีทัศน์สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับการปรับเนื้อหาในหลักสูตรสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา เนื่องจากการจัดหลักสูตรวิทยาศาสตร์เป็น 3 ส่วน คือ Core Applied General เป็นหลักสูตรที่ทำให้สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เชื่อมโยงจากหลักการที่ยากไปสู่หลักการทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของผู้เรียนมากขึ้น และเป็นหลักสูตรที่กระตุ้นทักษะการคิดให้เกิดกับนักเรียนอย่างสม่ำเสมอไม่ว่าจะเรียนเนื้อหาในส่วนใดก็ตาม ทำให้นักเรียนเห็นประโยชน์และเชื่อมโยงหลักการวิทยาศาสตร์มาสู่ชีวิตได้ง่ายมากขึ้น
โดย ลำเพย พุ่มห้วยรอบ (2012-05-10 13:44:23) [แสดงความคิดเห็น]
การได้ดูวีดีโอ วิทยาศาสตร์ศตวรรษที่ 21 ภาค 2 - KS4 Science : Twenty-First Century Science 2
(ตอนต่อ) รายงานเรื่อง Beyond 2000 โดยสถาบันคิงส์ คอลเลจ เสนอให้เปลี่ยนแปลงลักษณะการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ องค์กรพัฒนาหลักสูตร และวุฒิบัตร มอบหมายให้คณะทำงานด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยยอร์ก พัฒนาแบบจำลองทางเลือกสำหรับวิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อการสอบจบภาคบังคับ คณะทำงานโครงการวิทยาศาสตร์ศตวรรษที่ 21 ได้แก้ปัญหาด้วยการสร้างคอร์สวิทยาศาสตร์ขึ้นมา 3 คอร์สเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการที่แตกต่างกันของนักเรียน ครูได้สะท้อนความคิดเห็นต่อโครงการที่ดี และชอบหลักสูตรนำร่องนี้
โดย จุไรรัตน์ สุริยงค์ (2012-05-23 13:48:42) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นรายการที่ครูต้องตระหนักและนำไปสู่การจักการเรียนรู้ในยุคศตวรรษที่ 21 ที่ต้องให้นักเรียนมีทักษะการดำรงชิวิตในประชาคม Asean ทักษะความคิดสร้างสรรค์ทันต่อการพัฒนา และแข่งขันด้าน ICT เพื่อนำไปประกอบอาชีพ
โดย สุรินทร์ เวทย์วิทยานุวัฒน์ (2012-06-20 23:14:57) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15: :tv17: :tv18: :tv02:
โดย ทนงศักดิ์ นันทกร (2017-07-14 22:48:10) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15: :tv17: :tv18: :tv02:
โดย ทนงศักดิ์ นันทกร (2017-07-14 22:48:30) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv