thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 2916
Rate :
 3.5
ความยาว : 14.52 นาที | Online : 2010-08-20  
    คีรีวง ดินแดนสหวิชา รร.ไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวงษ์)  
    ชมการวางแผนการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ของรร.ไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) จังหวัด นครศรีธรรมราช เน้นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันของนักเรียน กับธรรมชาติของท้องถิ่น บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี,วิทยาศาสตร์ สอนเรื่องการทำผ้าลายเทียน  
     
Share |
 

สอนคหกรรมโดยใช้หลักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เมล็ดพันธุ์ครู)
การสอนวิชา “คหกรรม” มักเป็นการสอนทำอาหารแบบท่องจำ แต่เราสามารถนำมาบูรณาการกับการเรียนวิทยาศาสตร์ได้อย่างดี ส่งผลให้เด็กเกิดการคิด วิเคราะห์ และนำไปประยุกต์ใช้ต่อได้มากมาย เพิ่มเติม

เพศศึกษา 360 องศา : สอนเพศศึกษาด้วยเทคนิค "บูรณาการ" คุณครูณิชาอร บุญบุตร
ชมเทคนิคจากโรงเรียนต้นแบบ ในการจัดการเรียนการสอน เรื่อง เพศศึกษารอบด้าน การสอนบูรณาการเข้ากับรายวิชา 7 กลุ่มสาระ เพิ่มเติม

ส้มตำบูรณาการ อ.นงนุช ศรีละออ รร.ประชาสามัคคี
ชมการวิเคราะห์ และปรับเนื้อหาที่ใช้เรียนกันปกติ ให้เหมาะสมกับนักเรียนที่มีทักษะ และความรู้ที่ไม่เท่าเทียมกัน การบูรณาการการสอนภาษาอังกฤษกับการงานอาชีพพื้นฐาน ด้วยการทำส้มตำ เพิ่มเติม

เมื่อภาษาไทยเจอกับศิลปะ คุณครูพรทิพย์ มายุศิริ รร.บ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์)
การเรียนการสอนภาษาไทยที่นำศิลปะเข้ามาช่วยในการสอนกลุ่มเด็กพิเศษ ทำให้นักเรียนสนใจ และสนุกกับการเรียนมากยิ่งขึ้น เพิ่มเติม

เรียนรู้วิทย์และศิลป์จากการทำ "ผ้าบาติก" คุณครูวัลลภา มัจฉากิจ รร.เกาะปันหยี
ผ้าบาติกเป็นสินค้าพื้นเมืองของเกาะปันหยีมาตั้งแต่โบราณ ชมการสอนแบบบูรณาการ การงานอาชีพและเทคโนโลยี กับวิทยาศาสตร์ และศิลปศึกษาไปในตัว เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความรู้ และสามารถผลิตผ้าบาติกได้ เพิ่มเติม

 
 
ปรัชญาการศึกษาที่เน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทำให้กิจกรรมการเรียนรู้เป็นการเรียนรู้เพื่อการดำเนินชีวิตจริงๆ ซึ่งต่างจากเป้าหมายของการเรียนรู้ในชุมชุนเมืองใหญ่ที่เน้นเพื่อการแข่งขันทางวิชาการ เพื่อการเข้าสอบเรียนในระดับต่างๆ แล้ว แล้วองค์ความรู้ที่จะฝั่งแน่น และเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนจริงๆ คืออะไร ผมคิดว่าเราน่าจะหันมาทบทวนกันว่าเราจัดการเรียนรู้เพื่อการสร้างคุณภาพชีวิตจริงๆ หรือเพื่อให้นักเรียนนำไปใช้สอบแข่งขันกันเองในแต่ละโรงเรียน
โดย กาญจนวัฒน์ เผือกทอง (2010-10-06 19:57:43) [แสดงความคิดเห็น]
แนวการสอน และเทคนิคการสอนน่ายกย่องมากค่ะ
โดย ฤทัย (2010-10-10 21:15:23) [แสดงความคิดเห็น]
อยากให้คุณครูได้เข้าชมมากๆ เพราะจะได้แนวคิดและเทคนิคเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นธรรมชาติ
โดย ศิริ เพชรสีทอง (2010-10-31 22:38:17) [แสดงความคิดเห็น]
พระราชบัญญัติการศึกษา ต้องการให้ครูจัดการเรียนการสอนบูรณาการ ซึ่่งก็เห็นด้วยว่้านักเรียนจะได้เรียนรู้เป้นองค์รวมซึ้่งเป็นไปตามธรรมชาติของการเรียนรู้และเป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน แต่ในการประเมินโรงเรียน หรือในการศึกษาต่อของนักเรียนกลับประเมินหรือคัดเลือกนักเรียนด้วยข้อสอบวัดความรู้ จึงไม่เข้าใจว่าเหตุใดปรัชญาการศึกษากับการปฏิบัติจึงขัดแย้งกัน
โดย สรินนา (2010-11-06 01:49:35) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการนำประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเสริมกับการเรียนรู้เพื่อทำให้การเรียนรู้เข้าใจมากขึ้น
โดย นางสาวเสาวณี สุริยกมลทิพย์ KMITL (2010-11-12 18:38:28) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นแนวการสอนที่ดีค่ะ...เด็กจะได้เรียนรู้ และลองทำจริงๆ..
โดย ปิยทิพย์ อินทร์อักษร คอม1 (2010-11-28 10:54:34) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการบูรณาการที่ สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการศึกาษามากเพราะเป็นการเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เเละทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเเท้จริงเเละได้รับประสบการณ์ตรงอีกด้วย
โดย นาบ บุญยะศักดิ์ เจียโหงว KMITL (2010-12-01 23:33:39) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการบูรณาการที่ สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการศึกาษามากเพราะเป็นการเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เเละทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเเท้จริงเเละได้รับประสบการณ์ตรงอีกด้วย
โดย นาบ บุญยะศักดิ์ เจียโหงว KMITL (2010-12-01 23:33:39) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการบูรณาการที่ สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการศึกาษามากเพราะเป็นการเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เเละทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเเท้จริงเเละได้รับประสบการณ์ตรงอีกด้วย
โดย นาบ บุญยะศักดิ์ เจียโหงว KMITL (2010-12-01 23:33:40) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนแบบบูรณาการมีมากเลยค่ะ ทำให้เด็กได้รับทั้งความรู้และประสบการณ์ และสามารถนำความรู้นั้นไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน
โดย นู๋ญิ๋ง (2010-12-02 22:07:23) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนรู้แบบบูรณาการทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทำให้นักเรียนสามารถปฏิบัติได้จริงโดยครูเป็นเพียงผู้แนะนำ ดีมากเลยค่ะ
โดย ณัฐธิดา เหนืองกอง (2010-12-04 14:53:04) [แสดงความคิดเห็น]
เห็นด้วยมากเลยค่ะ เพราะการสอนแบบบูรณาการทำให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้
โดย หทัยรัตน์ พัฒน์ชู (2010-12-07 16:46:44) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางน่ะค่ะดิฉันเห็นด้วยเป็นอย่างยื่งค่ะ เพราะดิฉันคิดว่าอาจจะทำให้เด็กนักเรียนกล้าคิดกล้าทำในทางที่ถูกต้องมากขึ้นและสามารถแก้ปัญหาได้จากประสบการณ์ที่ได้ปฏิบัติจริงโดยที่ครูเป็งเพียงแค่ผู้ให้คำแนะนำเท่านั้น
โดย พรสุดา ศรีประดิษฐ (2010-12-07 18:56:35) [แสดงความคิดเห็น]
เป้นการสอนที่เน้นผุ้เรียนเป้นหลักและเป็นการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมกับชุมชนและเป็นการสอนแบบเชื่อมโยงรายวิชาใน8กลุ่มสาระทำให้ผุ้เรียนมีความเข้าใจมากกว่าการจดจำ
โดย มลวิภา จะรา (2010-12-07 21:08:33) [แสดงความคิดเห็น]
เป้นการสอนที่เน้นผุ้เรียนเป้นหลักและเป็นการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมกับชุมชนและเป็นการสอนแบบเชื่อมโยงรายวิชาใน8กลุ่มสาระทำให้ผุ้เรียนมีความเข้าใจมากกว่าการจดจำ
โดย มลวิภา จะรา (2010-12-07 21:08:39) [แสดงความคิดเห็น]
เป้นการสอนที่เน้นผุ้เรียนเป้นหลักและเป็นการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมกับชุมชนและเป็นการสอนแบบเชื่อมโยงรายวิชาใน8กลุ่มสาระทำให้ผุ้เรียนมีความเข้าใจมากกว่าการจดจำ
โดย มลวิภา จะรา (2010-12-07 21:08:59) [แสดงความคิดเห็น]
เป้นการสอนที่เน้นผุ้เรียนเป้นหลักและเป็นการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมกับชุมชนและเป็นการสอนแบบเชื่อมโยงรายวิชาใน8กลุ่มสาระทำให้ผุ้เรียนมีความเข้าใจมากกว่าการจดจำ
โดย มลวิภา จะรา (2010-12-07 21:09:06) [แสดงความคิดเห็น]
เป้นการสอนที่เน้นผุ้เรียนเป้นหลักและเป็นการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมกับชุมชนและเป็นการสอนแบบเชื่อมโยงรายวิชาใน8กลุ่มสาระทำให้ผุ้เรียนมีความเข้าใจมากกว่าการจดจำ
โดย มลวิภา จะรา (2010-12-07 21:09:16) [แสดงความคิดเห็น]
เป้นการสอนที่เน้นผุ้เรียนเป้นหลักและเป็นการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมกับชุมชนและเป็นการสอนแบบเชื่อมโยงรายวิชาใน8กลุ่มสาระทำให้ผุ้เรียนมีความเข้าใจมากกว่าการจดจำ
โดย มลวิภา จะรา (2010-12-07 21:09:25) [แสดงความคิดเห็น]
เป้นการสอนที่เน้นผุ้เรียนเป้นหลักและเป็นการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมกับชุมชนและเป็นการสอนแบบเชื่อมโยงรายวิชาใน8กลุ่มสาระทำให้ผุ้เรียนมีความเข้าใจมากกว่าการจดจำ
โดย มลวิภา จะรา (2010-12-07 21:10:11) [แสดงความคิดเห็น]
เป้นการสอนที่เน้นผุ้เรียนเป้นหลักและเป็นการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมกับชุมชนและเป็นการสอนแบบเชื่อมโยงรายวิชาใน8กลุ่มสาระทำให้ผุ้เรียนมีความเข้าใจมากกว่าการจดจำ
โดย มลวิภา จะรา (2010-12-07 21:10:34) [แสดงความคิดเห็น]
เป้นการสอนที่เน้นผุ้เรียนเป้นหลักและเป็นการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมกับชุมชนและเป็นการสอนแบบเชื่อมโยงรายวิชาใน8กลุ่มสาระทำให้ผุ้เรียนมีความเข้าใจมากกว่าการจดจำ
โดย มลวิภา จะรา (2010-12-07 21:10:52) [แสดงความคิดเห็น]
เป้นการสอนที่เน้นผุ้เรียนเป้นหลักและเป็นการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมกับชุมชนและเป็นการสอนแบบเชื่อมโยงรายวิชาใน8กลุ่มสาระทำให้ผุ้เรียนมีความเข้าใจมากกว่าการจดจำ
โดย มลวิภา จะรา (2010-12-07 21:11:14) [แสดงความคิดเห็น]
เป้นการสอนที่เน้นผุ้เรียนเป้นหลักและเป็นการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมกับชุมชนและเป็นการสอนแบบเชื่อมโยงรายวิชาใน8กลุ่มสาระทำให้ผุ้เรียนมีความเข้าใจมากกว่าการจดจำ
โดย มลวิภา จะรา (2010-12-07 21:11:53) [แสดงความคิดเห็น]
เป้นการสอนที่เน้นผุ้เรียนเป้นหลักและเป็นการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมกับชุมชนและเป็นการสอนแบบเชื่อมโยงรายวิชาใน8กลุ่มสาระทำให้ผุ้เรียนมีความเข้าใจมากกว่าการจดจำ
โดย มลวิภา จะรา (2010-12-07 21:12:30) [แสดงความคิดเห็น]
เป้นการสอนที่เน้นผุ้เรียนเป้นหลักและเป็นการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมกับชุมชนและเป็นการสอนแบบเชื่อมโยงรายวิชาใน8กลุ่มสาระทำให้ผุ้เรียนมีความเข้าใจมากกว่าการจดจำ
โดย มลวิภา จะรา (2010-12-07 21:12:44) [แสดงความคิดเห็น]
เป้นการสอนที่เน้นผุ้เรียนเป้นหลักและเป็นการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมกับชุมชนและเป็นการสอนแบบเชื่อมโยงรายวิชาใน8กลุ่มสาระทำให้ผุ้เรียนมีความเข้าใจมากกว่าการจดจำ
โดย มลวิภา จะรา (2010-12-07 21:13:17) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ดีมาก ใช้กระบวนการบูรณาการหลายกลุ่มสาระทำให้ผู้เรียนได้รับทั้งความรู้และประสบการณ์จริงซึ่งเป็นสิ่งที่หาได้ยากในห้องเรียน สามารถทำให้ผู้เรียนสนใจในเรื่องที่เรียนไม่เบื่อหน่ายในวิชาใดวิชาหนึ่ง ซึ่งแตกต่างจากการเรียนในห้องเรียน การเรียนการสอนแบบบูรณาการเช่นนี้ทำให้นักเรียนทุกคนได้ใช้ความสามรถจองตนอย่างเต็มที่
โดย ธนสร สุกแก้ว (2010-12-08 12:46:13) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนแบบบูรณาการของคีรีวงเป็นการยึดผู้เรียนเป็นหลัก ซึ้งมีความหน้าสนใจมากเพราะเป็นการให้นักเรียนคิดเอง ทำเองและปฏิบัติเอง
โดย นางสาวชบาไพร พุฒทอง (2010-12-09 00:20:25) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นความสำคัญ และให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในชุมชน
โดย นางสาวนารีนี เจ๊ะเม๊าะ (2010-12-09 00:29:18) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและทำให้ผู้เรียนกล้าคิดกล้าแสดงออก
โดย นางสาวนารีฮา เจ๊ะเม๊าะ (2010-12-09 00:36:07) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนที่ยึดหลักผู้เรียนป็นศูนย์กลางซึ่งเป็นการสร้างให้เด็กกล้าคิดกล้าตัดสืนใจ
โดย นางสาวกาญจนา เกื้อบุตร (2010-12-09 00:41:07) [แสดงความคิดเห็น]
ทำให้เด็กได้รับความรู้และประสบการณ์โดยตรง
โดย นางสาวจุฬาลักษณ์ อินนุพัฒน์ (2010-12-09 00:44:43) [แสดงความคิดเห็น]
ทำให้เด็กได้รับความรู้และประสบการณ์โดยตรง
โดย นางสาวจุฬาลักษณ์ อินนุพัฒน์ (2010-12-09 00:44:43) [แสดงความคิดเห็น]
ทำให้กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อดำเนินชีวิตจริงๆ
โดย นางสาวจุรีรัตน์ เอื้อชาติ (2010-12-09 00:58:56) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนจะยึดผู้เรียนเป็นหลักและทำให้นักเรียนมีประสบการณ์โดยตรง
โดย นางสาวอลิวรรณ รักชาติ (2010-12-09 01:05:14) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนและยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและนักเรียนได้ประสบการณ์โดยตรง
โดย นางสาวนูรีซัน วาจิ (2010-12-09 01:49:02) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนที่รวมหลายๆด้านมาบูรณาการในการเรียนการสอน
โดย นายวัชรินทร์ ชัยสิทธิ์ (2010-12-09 07:27:18) [แสดงความคิดเห็น]
เห็นด้วยเพราะเป็นการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นหลัก ทำให้ผู้เรียนได้กล้าคิด กล้าแสดงออก และสามารถทำให้ผู้เรียนได้ความรู้ที่ใหม่ๆ
โดย อรวรรณ เรืองเมือง (2010-12-09 11:53:20) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นหลักโดยใช้การบูรณาการหลายกลุ่มสาระเข้าด้วยกัน ทำไห้ผู้เรียนได้รับความรู้และประสบการณ์จิงสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
โดย สุพัตรา คงรอด (2010-12-09 21:06:02) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นหลักโดยใช้การบูรณาการหลายกลุ่มสาระเข้าด้วยกัน ทำไห้ผู้เรียนได้รับความรู้และประสบการณ์จิงสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
โดย สุพัตรา คงรอด (2010-12-09 21:06:16) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นหลักโดยใช้การบูรณาการหลายกลุ่มสาระเข้าด้วยกัน ทำไห้ผู้เรียนได้รับความรู้และประสบการณ์จิงสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
โดย สุพัตรา คงรอด (2010-12-09 21:06:36) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนเป็นช่วยให้ผู้เรียนรู้จักการแก้ไขปัญหาด้วยตัวของเค้าเอง กล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจ และ เป้นการสอนที่เน้นผุ้เรียนเป้นหลักและเป็นการให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมกับชุมชนและเป็นการสอนแบบเชื่อมโยงรายวิชาใน8กลุ่มสาระทำให้ ผุ้เรียนมีความเข้าใจมากกว่าการจดจำ
โดย นายพรอุดม สุวรรณฤทธิ์ (2010-12-10 02:20:26) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการบูรณาการจริง ๆ จะนำไปประยุกต์ใช้ที่ค่ายคณินศาสตร์โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมด้วยนะค่ะ
โดย ถนอมศรี สุขศิริ (2010-12-17 09:45:40) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนแบบนี้เป็นการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง การสอนโดยเน้นที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ จะช่วยพัฒนาผู้เรียนในทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ทั้งด้านความรู้ ทักษะและเจตคติ (ลักษณะนิสัย) และทั้งด้าน IQ (Intelligence Quotient) และด้าน EQ (Emotional Quotient) ซึ่งจะนำไปสู่ความเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุขโ€
โดย จิตติมา พิมาน (2010-12-23 16:20:57) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติที่คุ้มค่ามาก
โดย รชารินทร์ บุญพอก โทรคมนาคมkmitl id/ed 32 (2011-01-20 10:37:52) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนแบบนี้เป็นการพัฒนาผู้เรียนด้านอื่น ๆ ไปด้วย ซึ่งการเรียนการสอนที่ทำให้เด็กกล้าคิดกล้าทำ กล้าแสดงออก ทำให้เด็กกล้าที่จะตัดสินใจ คิดวิเคราะห์ และเกิดการเรียนรูู้ด้วยตนเอง เป็นความภาคภูมิใจของเด็ก ทำให้เด็กอยากเรียนอยากรู้ต่อไป
โดย บรรจงศักดิ์ กิ้มงาม (2011-02-11 13:53:13) [แสดงความคิดเห็น]
นี่แหละประสบการณ์ตรงที่นักเรียนพึงได้เรียนรู้ ทั้งนี้เพื่อเข้าใจท้องถิ่น เข้าใจธรรมชาติ เข้าใจตนเอง ยากเวลาวางแผนที่จะสอน แต่ถ้าทำสำเร็จนักเรียนได้ทั้งความรู้ได้ทั้งอาชีพ
โดย Khanittha Phutthong (2011-06-06 21:48:59) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้จริง สามารถบูรณาการหลากหลายวิชา เน้นให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง ได้คิดได้ปฏิบัติจริง ที่สำคัญได้มีส่วนร่วมกับชุมชน ได้นำแนวเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาประยุกต์ใช้ในการสืบสานอาชีพต่อจาชุมชนหรือไม่ก็นำไปปรับใช้เองในบ้าน เป็นประสบการณ์ตรงที่นักเรียนได้เข้าใจวิถีชีวิตท้องถิ่น รักษ์ธรรมชาติรักษ์ท้องถิ่นของตนเองมากยิ่งขึ้น นักเรียนจะชอบเรียนนอกห้องเรียนมากกว่าการเรียนแบบทฤษฎีในห้องเรียน
โดย วิไลรัตน์ อ่อนเปี่ยม (2011-07-24 16:38:58) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ดีมาก ใช้กระบวนการบูรณาการหลายกลุ่มสาระทำให้ผู้เรียนได้รับทั้งความรู้และ ประสบการณ์จริงซึ่งเป็นสิ่งที่หาได้ยากในห้องเรียน สามารถทำให้ผู้เรียนสนใจในเรื่องที่เรียนไม่เบื่อหน่ายในวิชาใดวิชาหนึ่ง ซึ่งแตกต่างจากการเรียนในห้องเรียน การเรียนการสอนแบบบูรณาการเช่นนี้ทำให้นักเรียนทุกคนได้ใช้ความสามรถของตน อย่างเต็มที่
โดย กำไล วัชรอาภาไพบูลย์ (2011-07-25 22:33:30) [แสดงความคิดเห็น]
โรงเรียนดีและมีแหล่งเรียนรู้ดีใกล้บ้าน ครู นักเรียนเข้าใจว่าการเรียนรู้คืออะไรไม่มัวหลงทางไปค้นคว้าสิ่งท่ต้องยากยิ่งแล้วนำมาเคี่ยวเข็ญ นับว่าเป็นครูที่ทันสมัย ในการจัดการเรียนรู้ ท่ครูหลายคนยังอาจสรุปจับใจความและความคิดรวบยอดของตนเองไม่ได้ ควรเผยแพร่อย่างยิ่ง โทรทัศน์ครุเก่งจริงๆค้นหาพบทุกโรงเรียน ทำให้ทุกคนมีโอกาสรู้จักสัมผัส โรงเรียนท่มีครูเก่งความความคิดเก่งการสอน เช่นนี้ ดิฉันเคยไปเนี่ยมมาหลายครั้ง ทั้งชุมชน และโรงเรียนเขาดำเนินการต่อเนื่องตลอด ไม่ไดทำเป็นตามกระแสเช่นงานบางงาน มีโอกาสไปเยี่ยมชมกันได้นะคะ
โดย อรไท มะลิแก้ว (2011-08-27 07:36:57) [แสดงความคิดเห็น]
งานศิลปะเป็นงานที่มีศิลป์ ทุกคนในโลกนี้ต้องมีศิลป์ ต้องมีจินตนาการกันทุก ๆ คน ทำให้แต่คนมีความสามารถที่แตกต่างกันไป ต่างคนต่างคิด ต่างคนต่างจิตต่างใจที่จะมีศิลป์ เป็นของตนเอง และทุก ๆ คน ก็มีความแตกต่าง กันไปไม่เหมือนกัน ทำให้โลกนี้จึงมีศิลป์ที่แตกต่าง กัน ทำให้ให้แต่ละคน มีความรู้เรื่องศิลป์ และนำเสนอให้ชาวโลกได้รับรู้ความสามารถของแต่ละคน ทำให้คนเราได้มีความรู้ในด้านศิลป์ ได้โดยการเข้าดูในเนื่อหาของ โทรทัศน์ของครูเป็นรายการที่ดีมากค่ะ
โดย มนตรี ยอมิน (2011-10-13 14:12:21) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนรู้ที่อยู่ในสภาพความเป็นจริง ลงมือทำจริง ทำให้นักเรียนมีประสบการณ์ในการเรียนรู้ และสามารถนำมาบูรณาการกับวิชาอื่นได้ลงตัวด้วย
โดย พานุ นราภัย (2011-10-16 10:11:44) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการมาก็มากแล้ว เกิดความคิดว่าถ้าเราจะจัดแหล่งความรู้ต่างๆที่มีอยู่ในชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายก็คงจะดีไม่น้อยนะคะ แต่อะไรก็ไม่สำคัญเท่าภูมิปัญญา ทั้งเก่าและใหม่ต้องสอดคล้อง ไปด้วยกัน การจัดการเรียนรู้แบบนี้ดิฉันคิดว่าช่างแตกต่างกับการไปเรียนศูนย์การเรียนรู้ที่ปัจจุบันทาง
อบจ.หลายแห่งทุ่มทุนหลายสิบล้านจัดทำขึ้น ซึ่งในศูนย์จะมีเจ้าหน้าที่มาคอยบรรยายหรืออธิบายแบบเป็นอะไรที่สำเร็จรูปมาก คนละแนวคิดกันใช่ไหมคะ
โดย ศรีกัลยา เทียนน้อย (2012-01-31 22:42:25) [แสดงความคิดเห็น]
ลักษณะสำคัญของการสอนแบบบูรณาการ
1.เป็นการบูรณาการระหว่างความรู้ กระบวนการ และการปฏิบัติ
2.เป็นการบูรณาการระหว่างวิชาได้อย่างกลมกลืน
3.เป็นการบูรณาการระหว่างสิ่งที่เรียนกับชีวิตจริง
4.เป็นการบูรณาการเพื่อจัดความซ้ำซ้อนของเนื้อหาต่างๆ
5.เป็นการบูรณาการให้เกิดความสัมพันธ์กันระหว่างความคิดรวบยอดของวิชาต่างๆ เพื่อทำให้เกิดการเรียนรู้ที่มีความหมาย

ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เป็นฐานของการเรียนแบบมีส่วนร่วมของผู้เรียนที่ได้ลงมือทำ แตกต่างจากการเรียนในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว
โดย ดวงดี เป็งสุรินทร์ (2012-03-30 10:26:00) [แสดงความคิดเห็น]
โรงเรียนดีและมีแหล่งเรียนรู้ดีใกล้บ้าน ครู นักเรียนเข้าใจว่าการเรียนรู้คืออะไรไม่มัวหลงทางไปค้นคว้าสิ่งท่ต้องยากยิ่งแล้วนำมาเคี่ยวเข็ญ นับว่าเป็นครูที่ทันสมัย ในการจัดการเรียนรู้ ท่ครูหลายคนยังอาจสรุปจับใจความและความคิดรวบยอดของตนเองไม่ได้ ควรเผยแพร่อย่างยิ่ง โทรทัศน์ครุเก่งจริงๆค้นหาพบทุกโรงเรียน ทำให้ทุกคนมีโอกาสรู้จักสัมผัส โรงเรียนท่มีครูเก่งความความคิดเก่งการสอน เช่นนี้ ดิฉันเคยไปเนี่ยมมาหลายครั้ง ทั้งชุมชน และโรงเรียนเขาดำเนินการต่อเนื่องตลอด ไม่ไดทำเป็นตามกระแสเช่นงานบางงาน มีโอกาสไปเยี่ยมชมกันได้นะคะ :tv15: :tv15:
โดย บุษกร ตองอ่อน (2012-03-30 11:02:09) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการบูรณาการที่ สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการศึกาษามากเพราะเป็นการเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เเละทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเเท้จริงเเละได้รับประสบการณ์ตรงอีกด้วย เป็นการเรียนรู้ที่อยู่ในสภาพความเป็นจริง ลงมือทำจริง ทำให้นักเรียนมีประสบการณ์ในการเรียนรู้ และสามารถนำมาบูรณาการกับวิชาอื่นได้ลงตัวด้วย เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ดีมาก ใช้กระบวนการบูรณาการหลายกลุ่มสาระทำให้ผู้เรียนได้รับทั้งความรู้และ ประสบการณ์จริงซึ่งเป็นสิ่งที่หาได้ยากในห้องเรียน สามารถทำให้ผู้เรียนสนใจในเรื่องที่เรียนไม่เบื่อหน่ายในวิชาใดวิชาหนึ่ง ซึ่งแตกต่างจากการเรียนในห้องเรียน การเรียนการสอนแบบบูรณาการเช่นนี้ทำให้นักเรียนทุกคนได้ใช้ความสามรถของตน อย่างเต็มที่
โดย ถาวร นุ่นละออง (2012-04-01 11:36:11) [แสดงความคิดเห็น]
คีรีวง ดินแดนสหวิชา รร.ไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวงษ์)
ขอชื่นชมผู้บริหารโรงเรียน คณะครู ภูมิปัญญาท้องถิ่น และชุมชนในการให้ความร่วมมือใช้แหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติที่มีอยู่ในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกลุ่มสาระต่างๆ ได้เป็นอย่างดีโดยใช้ทรัพยกรในท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นแหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติ วิทยากร ภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง การทำโครงการซึ่งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและเจตนารมณ์ของพรบ.การศึกษาแห่งชาติ รวมถึงการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถินของผู้เรียนด้วยจะนำประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาครับ
โดย อุดมพร กันทะใจ (2012-04-02 21:35:54) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นแก่นสำหรับการสร้างองค์ความรู้ใหม่ การนำความรู้จากหลายๆวิชามาหล่อหลอมรวมกันจนเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ ที่สร้างให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจ ที่สามารถค้นพบ ค้นหา โดยผ่านกระบวนการต่าง ๆ อย่างหลากหลาย จนกลั่นเป็นความรู้ที่ฝังรากหยั่งลึกอยู่ในตัวของนักเรียน ที่จะสามารถนำไปประยุกต์และพัฒนาต่อยอดต่อไป การเรียนรู้ในปัจจุบัน ที่ต้องอาศัยการเรียนรู้ในหลากหลายวิชาพร้อมๆกัน ที่เรียกว่า บูรณาการ เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเสาะแสวงหาความรู้ของนักเรียน ช่วยเชื่อมโยงความรู้ของแต่ละรายวิชา ให้เห็นว่า แต่ละวิชานั้นมีความสอดคล้องสัมพันธ์เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน เราสามารถนำทุกสาระการเรียนรู้มาหลอมรวมเป็นเนื้อเดียวกันได้ นี่แหละเจตนาที่สำคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ที่ต้องการมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้อย่างแท้จริงและนักเรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ รวมทั้งการนำแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมามีส่วนในการสร้างสรรค์ความรู้ เป็นเรื่องที่น่าชมเชยและยกย่อง เป็นการสืบสานภูมิปัญญาไทยให้คงอยู่ต่อไปนานๆ ความสำเร็จตามเป้าหมายนั้นเกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ที่มีส่วนทำให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างหลากหลายและสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ตามศักยภาพของตน
โดย วรวุฒิ สินบำรุง (2012-04-03 15:01:07) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากที่ข้าพเจ้า นายสิปป์แสง สุขผล ครูผู้สอนวิชาชีววิทยา ได้ดูวีดีโอการสอนของโทรทัศน์ครูจนจบแล้ว
ข้าพเจ้าขอแสดงความชื่นชม ที่มีรายการดีๆแบบนี้ ที่นำเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายมาให้ครูได้ศึกษากัน จากการดูวีดีโอ ขอชื่นชมคุณครูผู้สอนที่ได้คิดค้นเทคนิคการสอน และนำมาใช้ในห้องเรียนเป็นแบบอย่างที่ทำให้เราสามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมต่อไปได้ จากการสังเกตพบว่านักเรียนมีความสุขที่ได้เรียนโดยการจัดกิจกรรมดังกล่าว ขอขอบคุณรายการโทรทัศน์ครูที่ผลิตรายการดีๆ และขอให้มีการนำเสนอรายการแบบนี้ต่อไป
โดย สิปป์แสง สุขผล (2012-04-05 14:44:42) [แสดงความคิดเห็น]
โทรทัศน์ครุเก่งจริงๆค้นหาพบทุกโรงเรียน เป็นการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง การสอนโดยเน้นที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ ทำให้เด็กกล้าคิดกล้าทำ กล้าแสดงออก ทำให้เด็กกล้าที่จะตัดสินใจ คิดวิเคราะห์ และเกิดการเรียนรูู้ด้วยตนเอง เป็นความภาคภูมิใจของเด็ก ทำให้เด็กอยากเรียนอยากรู้ต่อไปจะพัฒนาผู้เรียนด้านอื่น ๆ ไปด้วย ช่วยพัฒนาผู้เรียนในทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ทั้งด้านความรู้ ทักษะและเจตคติ (ลักษณะนิสัย) และทั้งด้าน IQ และด้าน EQ ซึ่งจะนำไปสู่ความเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข
โดย นางอุทัยวรรณ อินต๊ะ (2012-04-11 21:53:22) [แสดงความคิดเห็น]
คีรีวง เป็นการสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้จริง สามารถบูรณาการหลากหลายวิชา เน้นให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง ได้คิดได้ปฏิบัติจริง ที่สำคัญได้มีส่วนร่วมกับชุมชน ได้นำแนวเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาประยุกต์ใช้ในการสืบสานอาชีพต่อจากชุมชน เป็นประสบการณ์ตรงที่นักเรียนได้เข้าใจวิถีชีวิตท้องถิ่น รักษ์ธรรมชาติรักษ์ท้องถิ่นของตนเองมากยิ่งขึ้น นักเรียนจะชอบเรียนนอกห้องเรียนมากกว่าการเรียนแบบทฤษฎีในห้องเรียนครูภาษาไทยก็ต่อยอดโดยการให้นักเรียนทำเป็นรายงานโครงงานได้อีกด้วย
โดย นฤมล กิจสกุณี (2012-04-24 11:44:01) [แสดงความคิดเห็น]
รู้สึกภูมิใจเมื่อได้ดูตอนนี้..เพราะดิฉันเป็นคนเมืองนครศรีธรรมราชเหมือนกัน จากผลการเรียนรู้ที่ควาดหวัง นำไปสู่การเรียนรู้แบบตลอดชีวิต อย่างที่ อ.ศรีโรจน์ บอกจริงๆซึ่งเป็นการเน้นการเรียนที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันของนักเรียน กับธรรมชาติซึ่งอยู่รอบบริเวณโรงเรียน นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และก่อให้เกิดทักษะทางด้านต่างๆตามมาอีกมากมาย อีกทั้งครูผู้สอน ยังสามาถบูรณาการจัดการเรียนการสอน กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆได้ ไม่ว่าจะเป็น สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี,วิทยาศาสตร์,แม้แต่ในวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งถือได้ว่าตอนนี้ เป็นสุดยอดต้นแบบของการจัดการเรียนรู้จริงๆค่ะ :tv15:
โดย พันธ์อร ฉิมพิบูลย์ (2012-04-24 20:22:22) [แสดงความคิดเห็น]
ดูแล้วปลื้มใจอย่างบอกไม่ถูกค่ะ คุณครูทุกท่านจัดการเรียนรู้ได้อย่างดีเยี่ยม ไม่ค่อยบ่อยนักที่จะได้ดูการสอนที่เป็นธรรมชาติและผู้เรียนเป็นนักเรียนในชนบท ผู้เรียนที่มีสภาพบริบทในชนบทน้อยคนนักที่จะมีความเป็นเลิศในกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก อาจจะเกิดจากปัจจัยหลายประการ แต่หากได้รับการส่งเสริมในด้านทักษะวิชาชีพ ผู้เรียนจะทำได้ดีมาก ชื่นชมคุณครูทุกๆท่านจริงๆค่ะ นอกจากได้บูรณาการแล้ว...ได้ปลูกฝังจิตสำนึกความรักและภูมิใจในบ้านเกิดของตัวเองได้อีกด้วย จะนำไปใช้เป็นแบบอย่างนะค่ะ เคยได้ยินชื่อคีรีวงมานานแล้ว บรรยากาศของคีรีวงน่าอยู่มากเลยค่ะ :tv03:
โดย พิธพร (2012-04-25 01:03:31) [แสดงความคิดเห็น]
เลิกขังตัวเอง นักเรียน ไว้ในห้องสี่เหลี่ยมเสียเถอะ พานักเรียนออกสู่โลกกว้าง เรียนแบบบูรณาการ น่าจะได้ความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี แถมเรียนแต่ละครั้งได้ความรู้ในหลายวิชาอีกด้วย ขอบคุณแนวคิดนี้นะครับ
โดย สมชาย แรมไธสง (2012-04-25 18:47:46) [แสดงความคิดเห็น]
ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วทำให้ได้แนวคิดที่ว่า การเรียนการสอนที่ดีใช่แค่ว่าสอนเฉพาะรายวิชาที่กำหนดไว้ หากแต่ต้องบูรณาการรายวิชาเข้าด้วยกัน เชื่อมโยงเนื้อหาเข้าด้วยกันให้เป็นเนื้อหาเดียวกันได้ นั้นคือ ครูโดยวิชาชีพที่แท้จริง ขอบคุณสำหรับแนวคิดดีๆ ครับ
โดย คมกริช บรรจง (2012-04-26 18:29:59) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการหลายกล่มสาระเข้ามาจัดกิจกรรมได้อย่างสอดคล้องและร้อยรัด โดยมีวิชาวิทยาศาสตร์เป็นแกน จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์องค์ความรู้ได้ตนเอง ซึ่งเป็นความรู้ที่คงทนจากการทดลองและการได้ปฏิบัติจริง จากภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสำนึกรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง ตลอดจนพื้นฐานในการประกอบอาชีพ นอกจากนี้ยังเป็นการเรียนรู้ที่นักเรียนมีความสุข ในการเรียนโดยเแพาะวิชาคณิตศาสตร์ ในการจัดกิจกรรมนักเรียนไม่รู้เลยว่าเขากำลังคิด คำนวณอยู่ในห้องคณิต แต่ตรงกันข้ามเขามีความสนใจในการทดลองมากกว่าทำให้การจัดกิจกรรมไม่น่าเบื่อ เยี่ยมมากค่ะ
โดย กัลยา ใจเย็น (2012-04-28 14:30:02) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ของรร.ไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) จังหวัด นครศรีธรรมราชที่จัดโดยเน้นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันของนักเรียนกับธรรมชาติของท้องถิ่น
ด้วยการบูรณาการกับกลุ่มสาระ เป็นการสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้จริง เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
มีความสามารถการคิดและได้ปฏิบัติจริง ชุมชนมีส่วนร่วม มีแนวการสอนที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาประยุกต์ใช้ เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนที่ผ้เรียนได้รับความรู้และประสบการณ์โดยตรง ขอแสดงความชื่นชมและขอบคุของรร.ไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) และtvครู มา ณ ที่นี้ ที่ท่านไดกรุณานำเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่มีประโยชน์มาให้ได้ศึกษา
:tv17: :tv18: :tv15:
โดย อทิตญา น้อยนำใส (2012-04-29 08:00:58) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมกับชุมชนและเป็นการสอนแบบเชื่อมโยงรายวิชาใน8กลุ่มสาระทำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจดียิ่งขึ้นเป็นความรู้ที่คงทนจากการทดลองและการได้ปฏิบัติจริงจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นการเรียนรู้ที่นักเรียนมีความสุข นำไปสู่ความเป็นคนเก่ง คนดี มีทักษะ เจตคติที่ดี รวมทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถินของผู้เรียนด้วย ดิฉันจะนำประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาค่ะ
โดย ณภาภัช พงษ์พ้นภัย (2012-04-29 20:03:22) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมกับชุมชนและเป็นการสอนแบบเชื่อมโยงรายวิชาใน8กลุ่มสาระทำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจดียิ่งขึ้นเป็นความรู้ที่คงทนจากการทดลองและการได้ปฏิบัติจริงจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นการเรียนรู้ที่นักเรียนมีความสุข นำไปสู่ความเป็นคนเก่ง คนดี มีทักษะ เจตคติที่ดี รวมทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถินของผู้เรียนด้วย ดิฉันจะนำประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาค่ะ
โดย ณภาภัช พงษ์พ้นภัย (2012-04-29 20:03:30) [แสดงความคิดเห็น]
คีรีวง ดินแดนสหวิชา รร.ไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวงษ์)
ชมการวางแผนการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ของรร.ไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) จังหวัด นครศรีธรรมราช เน้นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันของนักเรียน กับธรรมชาติของท้องถิ่น บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี,วิทยาศาสตร์ สอนเรื่องการทำผ้าลายเทียน
น่าจะนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี :tv15:
โดย พงษ์ภัทร์ โพธิเลิศ (2012-04-29 22:48:32) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่เริ่มจากการฝึกให้นักเรียนสังเกต จากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ธรรมชาติ ครูรู้จักใช้คำถามกระตุ้นให้นักเรียนคิดหาคำตอบ นักเรียนรุจักตั้งประเด็นปัญหาที่จะนำมาศึกษา แสวงหาคำตอบจากการสืบค้น การวางแผน การออกแบบการทดลอง การทดลอง สังเกตผล ออกแบบตารางบันทึกผล รวบรวมข้อมูล บันทึกผล อภิปราย ลงข้อสรุป เพื่อตอบคำถามประเด็นที่ศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อสีที่สกัดได้จากพืชตัวอย่าง นักเรียนได้ลงทำ ตลอดจนมีการสาธิตให้นักเรียนได้เห็นแบบอย่าง ท้าทายให้นักเรียนคิดและหาคำตอบ เป็นการบูรณาการหลากหลายวิชา เช่น วิทยาศาสตร์ ศิลป การงานอาชีพ เกิดความรู้อย่างภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น จากแหล่งเรียนรู้จริง ดีมากครับ :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv18: :tv15:
โดย สมาน พุกจอน (2012-05-03 18:04:36) [แสดงความคิดเห็น]
ป็นการบูรณาการที่ สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการศึกาษามากเพราะเป็นการเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เเละทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเเท้จริงเเละได้รับประสบการณ์ตรงอีก ด้วย
โดย อุทิศ หมายมั่น (2012-05-11 16:02:40) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางน่ะค่ะดิฉันเห็นด้วยเป็นอย่างยื่งค่ะ เพราะดิฉันคิดว่าอาจจะทำให้เด็กนักเรียนกล้าคิดกล้าทำในทางที่ถูกต้องมากขึ้นและสามารถแก้ปัญหาได้จากประสบการณ์ที่ได้ปฏิบัติจริงโดยที่ครูเป็งเพียงแค่ผู้ให้คำแนะนำเท่านั้น
โดย สมจิตร งามศิริ (2012-06-16 09:15:44) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ของรร.ไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) จังหวัด นครศรีธรรมราชที่จัดโดยเน้นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันของนักเรียนกับธรรมชาติของท้องถิ่น
ด้วยการบูรณาการกับกลุ่มสาระ เป็นการสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้จริง เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
มีความสามารถการคิดและได้ปฏิบัติจริง ชุมชนมีส่วนร่วม มีแนวการสอนที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาประยุกต์ใช้ เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนที่ผ้เรียนได้รับความรู้และประสบการณ์โดยตรง ขอแสดงความชื่นชมและขอบคุของรร.ไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) และtvครู มา ณ ที่นี้ ที่ท่านไดกรุณานำเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่มีประโยชน์มาให้ได้ศึกษา
โดย วิไล พันธ์คำ (2012-10-19 13:51:37) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74(ชุมชนบ้านคีรีวงษ์) เป็นประโยชน์มากกับการนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนของตนเอง ซึ่งผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง บรรยากาศการเรียนสนุกไม่น่าเบื่อ ขอบคุณสิ่งดีดีจากโทรทัศน์ครู :tv15: :tv18:
โดย รุ่งทิวา โคตรชุม (2012-12-22 21:26:29) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv