thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 348
Rate :
 4
ความยาว : 14.15 นาที | Online : 2011-12-08  
    คุ้มค่าทัศนาจร : ทัศนศึกษาสวนพฤกษศาสตร์ - Worth the Trip : Westonbirt National Arboretum  
    รายการชุดนี้พาท่านไปเที่ยว และแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจ และเหมาะสำหรับการทัศนศึกษา รายการชุดคุ้มค่าทัศนาจร ติดตามเจนนี คิส ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมศึกษาไปทัศนศึกษาด้านคณิตศาสตร์ ที่สวนพฤกษศาสตร์แห่งชาติเวสตันเบิร์ต ในเมืองกลอสเตอร์เชอร์ ขณะเดียวกัน อบิเกล โอเวน พานักเรียนประถมของเธอไปทัศนศึกษาด้านภูมิศาสตร์โดยไปยังถ้ำบลู จอห์น ซึ่งเป็นแหล่งฟลูออร์สปาร์ ในเมืองแคสเซิลตัน  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

การสอนโดยใช้สื่อสามมิติ อ.บุญยิน ศรีระวัตร
เทคนิคการสร้างสื่อการเรียน การสอน ที่กระตุ้นให้เด็กๆสนใจ และเรียนรู้จากสื่อสามมิติ เพิ่มเติม

ป๊อปอัพ พุทธประวัติ อ.อุทุมพร มุลพรม รร.วัดทุ่งมน
การทำป๊อปอัพ เป็นการฝึกให้นักเรียนสร้างสื่อการสอนด้วยตนเอง จากนั้นครูก็จะรวบรวมภาพของทุก ๆ คน นำมารวมกันเป็นเล่ม เป็นหนังสือเรียน เรื่อง พุทธประวัติ ที่เด็ก ๆ ทุกคนในห้องช่วยกันทำ 1 เล่ม เพิ่มเติม

สอนสังคมแบบ โยนิโสมนสิการ อ.สิริมา กลิ่นกุหลาบ
เยาวชนในสังคมปัจจุบันมักเลือกทางเดินที่ผิด และส่งผลกระทบต่อตนเอง อ.สิริมา กลิ่นกุหลาบ ซึ่งสอนสังคมมา 30 ปี เพิ่มเติม

ธรรมะทันสมัย อ.บุญยิน ศรีระวัตร
การสอนเรื่องพุทธศาสนา โดยใช้สื่อการสอนเป็นหนังสือภาพแบบ pop-up เพิ่มเติม

เกมไม้ตีแมลงวัน อ.เบญจา พูลเกษ รร.วัดจันทร์ตะวันออก
ชมวิธีสอนในรูปแบบใหม่ ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่คิดขึ้น ในวิชาพุทธศาสนาที่มีอยู่มาทำเป็นเกม เรียกว่า “เกมไม้ตีแมลงวัน” เพิ่มเติม

 
 
รายการชุดนี้เป็นการนำผู้เรียนไปท่องเที่ยว และแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจ ซึ่งเหมาะสำหรับการทัศนศึกษา รายการชุดคุ้มค่าทัศนาจร ติดตามเจนนี คิส ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมศึกษาไปทัศนศึกษาด้านคณิตศาสตร์ ที่สวนพฤกษศาสตร์แห่งชาติเวสตันเบิร์ต ในเมืองกลอสเตอร์เชอร์ ขณะเดียวกัน อบิเกล โอเวน พานักเรียนประถมของเธอไปทัศนศึกษาด้านภูมิศาสตร์โดยไปยังถ้ำบลู จอห์น ซึ่งเป็นแหล่งฟลูออร์สปาร์ ในเมืองแคสเซิลตัน ซึ่งมีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนนอกสถานที่ต่อไปได้ค่ะ
โดย อรุณี จำปานิล (2012-04-01 08:11:26) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนรู้โดยการนำนักเรียนไปทัศนศึกษาสวนพฤกษศาสตร์หรือการไปศึกษานอกสถานที่ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรงทำให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ตื่นเต้น เร้าใจในสิ่งที่พบเห็นสนุกสนานมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนครูและบุคคลภายนอก ครูสามารถเลือกแหล่งเรียนรู้ที่มีความเหมาะสมนำมาประยุกต์ให้เข้ากับบทเรียนแต่ในการไปทัศนศึกษาในแต่ละครั้งครูต้องคอยดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดเพื่อควาปลอดภัยและก่อนไปควรได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารและผู้ปกครองก่อน นับว่าเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่น่าสนใจเหมาะที่จะนำไปจัดการเรียนรู้นอกสถานที่และเป็นกิจกรรรมที่ดีมาก
โดย ศิวิลัย อ่วมอ่ำ (2012-05-02 14:27:44) [แสดงความคิดเห็น]
รายการชุดนี้เป็นการนำผู้เรียนไปท่องเที่ยว และแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจ ซึ่งเหมาะสำหรับการทัศนศึกษา รายการชุดคุ้มค่าทัศนาจร ติดตามเจนนี คิส ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมศึกษาไปทัศนศึกษาด้านคณิตศาสตร์ ที่สวนพฤกษศาสตร์แห่งชาติเวสตันเบิร์ต ในเมืองกลอสเตอร์เชอร์ ขณะเดียวกัน อบิเกล โอเวน พานักเรียนประถมของเธอไปทัศนศึกษาด้านภูมิศาสตร์โดยไปยังถ้ำบลู จอห์น ซึ่งเป็นแหล่งฟลูออร์สปาร์ ในเมืองแคสเซิลตัน ซึ่งมีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรงทำให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ตื่นเต้น เร้าใจในสิ่งที่พบเห็นสนุกสนานมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนครูและบุคคลภายนอก ครูสามารถเลือกแหล่งเรียนรู้ที่มีความเหมาะสมนำมาประยุกต์ให้เข้ากับบทเรียนแต่ในการไปทัศนศึกษาในแต่ละครั้งครูต้องคอยดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดเพื่อควาปลอดภัยและก่อนไปควรได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารและผู้ปกครองก่อน นับว่าเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่น่าสนใจเหมาะที่จะนำไปจัดการเรียนรู้นอกสถานที่และเป็นกิจกรรรมที่ดีมาก สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนนอกสถานที่ต่อไปได้
โดย อัญชลินทร์ ใจเที่ยง (2012-07-01 23:18:52) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการนำเสนอตัวอย่างการจัดทัศนศึกษาที่ดี คุ้มค่าและผู้เรียนได้ประโยชน์สูงสุด มีการจัดระบบ การวางแผนการทัศนศึกษษจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งครูผู้สอน เจ้าของสถานที่ เช่น การสอนในห้องเรียน เนื้อหาที่สามารถประยุกต์ไปใช้ได้ในสถานที่จริงในการไปทัศนศึกษา การไปสำรวจสถานที่จริง เพื่อนำมาวางแผนเรื่องของการจัดกิจกรรม ความปลอดภัย รวมทั้งมัคคุเทศก์ในการให้คำแนะนำแก่นักเรียน ซึ่งในประเทศไทยตามความเป็นจริงการทัศนศึกษายังไม่บูรณาการอย่างแท้จริง
โดย เพ็ญประภา ปิ่นอินทร์ (2012-11-20 14:00:24) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv