thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 2025
Rate :
 4
ความยาว : 14.19 นาที | Online : 2010-08-17  
    ครูผู้พลิกฟื้น ผอ. สายหยุด ห้าวเจริญ (ฉบับเต็ม)  
    ความยากลำบากในการเดินทาง ยาเสพติดในท้องถิ่น ขาดแคลนครู โรงเรียนจะถูกยุบ ปัญหาต่างๆแก้ไขและคลี่คลายโดย ผอ. สายหยุด ห้าวเจริญ โรงเรียน บ้านโป่งหวาย จ.กาญจนบุรี ทำงานมา 10 ปี โดยยึดหลักในการสร้างเครือข่ายในการบริหาร และการปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตอาสา คืนสิ่งดีๆสู่สังคม สร้างครูเป็นครู สร้างนักเรียนเป็นนักเรียน ทำอย่างมีธรรม  
     
Share |
 

งานแถลงนโยบาย ของศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ชมการแถลงนโยบาย ของศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในวันพุธที่ 25 มกราคม 2555 ณ หอประชุมคุรุสภา เพิ่มเติม

บริหารโรงเรียนใหญ่ : โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จ.ขอนแก่น คณาจารย์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชมวิธีบริหารจัดการทั้งในด้านครู และนักเรียน ของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน มีการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง และใช้วิธีแบ่งกลุ่มให้นักเรียนช่วยเหลือกันในลักษณะคละกัน เพิ่มเติม

บ้านหลังที่ 2 ผอ. โกวิท บุญเฉลียว (ฉบับเต็ม)
ผู้อำนวยการนักพัฒนา ผู้เปลี่ยนโรงเรียนที่ขาดแคลนทั้งระบบการจัดการ ปัญหาของนักเรียน และสภาพแวดล้อม ให้กลายเป็นโรงเรียนที่เป็นต้นแบบโรงเรียนดีใกล้บ้าน โรงเรียนในฝัน เพิ่มเติม

เสน่ห์ผู้อำนวยการใหม่ อ.จุฑาภัค มีฉลาด
จากประสบการณ์ครูผู้สอนกว่า 23 ปี ที่ก้าวขึ้นมาทำงานในส่วนบริหาร ของอาจารย์ จุฑาภัค มีฉลาด ผู้อำนวยการ โรงเรียน ปทุมวัน พบแนวคิด เพิ่มเติม

การสอนแบบคละชั้น (โรงเรียนขนาดเล็ก) ผอ.สาคร บุตรจันทร์ รร.บ้านหนองฮีหนองแคน
ชมการบริหารจัดการของโรงเรียนขนาดเล็ก มีครูและนักเรียนน้อย โดยการจัดการเรียนการสอนแบบคละชั้น ป.1-2 เรียนร่วมกัน ป.3 เรียนแยก ป.4-6 เรียนร่วมกัน และ ป.6 เรียนแยก เพิ่มเติม

 
 
ชมรายการตอนนี้แล้ว รู้สึกละอายใจจัง ที่คิดว่าตนเองก็ทำเพื่อเด็กมามากแล้ว แต่ยังทำไม่ได้ถึงครึ่งของคุณครูเลยค่ะ ขอปรบมือดังๆให้กับ"ยอดคุณครู" สมควรเป็นแบบอย่าง"ครูดี"จริงๆ และขอเป็นกำลังใจให้ทำความดีเพื่อเด็กๆต่อไปนะคะ และรู้สึกดีใจที่ได้ชมรายการดีๆทำให้ได้มุมมองและแง่คิดต่างๆที่ดีและมีประโยชน์สำหรับการพัฒนาอาชีพครูต่อไป ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่เห็นความสำคัญของ "อาชีพครู"
โดย อนุวัลย์ บุญเรือง (2010-08-20 11:32:44) [แสดงความคิดเห็น]
โปรดัคชั่นรายการทำได้ดีกว่าที่คิดมากเลย เว็ปไซด์ก็ทำไดดีมากเช่นกัน แต่ไม่ค่อยมีคนเข้ามาดูเท่าไหร่เลยอ่ะ.. แต่เป็นกำลังใจให้ทีมงานทำงานดีๆต่อไปคับ..
โดย SESA (2010-08-23 13:49:18) [แสดงความคิดเห็น]
การประชาสัมพันธ์ให้ครูรู้จักยังน้อยไป ผมได้ดูเพียงช่วงสั้น ๆ
โดย ธัณฑ์กร ตันสุวงษ์ (2010-09-02 11:56:11) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบครับคุณครู
โดย k (2010-10-11 12:15:17) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นครูต้นแบบจริงๆ ผมขอแสดงความนับถือ
โดย สมเกียรติ เวชภูติ (2010-10-13 18:11:14) [แสดงความคิดเห็น]
ผมชอบคำว่า"การยึดหลักการมีส่วนร่วม" ผมจะนำคำประโยคนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ขอบคุณครับ ขอบคุณทุกๆฝ่ายด้วย คำประโยคนี้จะสร้างความสำเหร็จของ พรบ.การศึกษาได้
โดย กาญจนวัฒน์ เผือกทอง (2010-10-13 21:11:21) [แสดงความคิดเห็น]
ภูมิใจในตัวผู้หญิงคนนี้ครับ ขอเป็นกำลังใจในความดีครับ และขอนำท่านมาเป็นแบบอย่างครับ
โดย นายชนินทร์ มหาครุธ ใจอ่อน (2010-10-28 22:40:44) [แสดงความคิดเห็น]
สนใจครูมากโดยเฉพาะที่ครูเน้น "การมีส่วนร่วม" แล้วชมตลอดจึงเห็นได้ชัดเจน ครูสุดยอดมากครับ !
โดย ศิริ เพชรสีทอง (2010-10-31 22:13:26) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณ คุณค่าดีๆ ของความเป็นครูในตัวครูท่านนี้ ที่จะทำให้ครูอีกมากมายกล้าที่จะเป็นครูอย่างสมบูรณ์แบบ และภาคภูมิใจ
โดย ฤทธิรงค์ เศษวงศ์ (2011-01-28 15:55:29) [แสดงความคิดเห็น]
ท่านคือ ครูต้นแบบในการเป็นครูที่ดี และขอนำท่านมาเป็นแบบอย่างค่ะ
โดย วลัยพร (2011-01-28 18:57:44) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมท่านผอ.ค่ะ ..สมกับคำว่า "ครูมืออาชีพ" ที่ไม่ใช่เพียงแต่มีอาชีพเป็นครู..
โดย โครงการผู้บริหารโรงเรียนทำวิจัย (2011-02-22 14:29:15) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชม ท่าน ผอ.รุ่นน้องท่านนี้ ด้วยศรัทธา และเคารพยิ่ง นี่คือต้นแบบ ของผู้อำนวยการโรงเรียน ที่อำนวยการให้โรงเรียนเป็นบ้าน ให้ครูเป็นพ่อแม่ที่ผูกพันกับลูกๆคนที่ 2 สร้างนักเรียนให้นักเรียนเป็นวสมาชิกของบ้านอย่างรับผิดชอบและมีคารวะธรรม มีจืตอาสา ไม่เพียงแค่ปฏิบัติธรรมแล้วหลงบุญ ที่นี่อิ่มบุญในสายตา เพราะเด็กเริงร่าในบ้านอันแสนสุข พร้อมที่จะเรียนรู้ จะนำเอากิจที่ดีไปใช้ที่บ้าน ผู้บรืหารเดินตามหลังนาย รับใช้ใน ลืมโรงเรียน เหมือนคนปฏิบัติธรรมทหลงบุญ ควรมรดูตัวอย่างด้วย ขอบคุณท่านผู้นำที่สง่า และงดงาม
โดย พนมศักดิ์ สุคันธา (2011-03-02 07:07:03) [แสดงความคิดเห็น]
ผู้บริหารที่เคารพ หากทุกคนภูมิใจในตำแหน่งและหน้าที่ มีภาระขับเคลื่อนนโยบาย ทำให้นาย คือสังคมยอมรับ มิใช่หาอาหารที่นายชอบไปเอาใจ นั่นไม่ใช่ผู้บริหาร แต่เป็นผู้หักหารนำใจนักเรียน ตัวอย่างท่านนี้คือผู้พอกพูนความอิ่มในให้นักเรียน ให้ครู ให้ชุมชน สอนนักเรียนจำนวนน้อย ได้ดี ดีกว่าผู้บริหารโรงเรียนใหญ่ที่หลงตำแหหน่ง ครูและนักเรียนหาหน้าแทบไม่เจอ ขอชื่นชมอีกครั้งน้องรัก
โดย พนมศักดิ์ สุคันธา (2011-03-02 07:13:49) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมผอ. จริงๆคะ จะพยายามดุท่านเป้นตัวอย่างคะ
โดย ครูอ้อย (2011-03-04 22:02:18) [แสดงความคิดเห็น]
ขอปรมมือและชื่นชมท่าน ผอ.ค่ะ น่าดีใจที่ยังมีคุณครูมืออาชีพอยู่จริงๆ เพราะส่วนใหญ่เจอแต่อาชีพเป็นครูค่ะ :tv15:และจะขอนำท่าน ผอ.เป็นแบบอย่างของการเป็นครูที่ดีค่ะ และถ้าคุณครูหลายๆคนไม่ยึดติดกับการสอนในเมือง การขาดแคลนครูก็จะไม่เกิดขึ้น เด็กไทยจะเป็นเด็กที่ฉลาดทัดเทียมกันทั้งในเมืองและชนบท ขอกราบบูชาพระคุณครูค่ะ
โดย นันทนา อักษรวิทย์ (2011-03-05 20:12:18) [แสดงความคิดเห็น]
ท่านผู้อำนวยการ เป็นผู้หญิงยุคใหม่ขั้นเทพมากๆค่ะ ที่ทำให้สิ่งที่คนอื่นมองข้าม หรือคิดว่าเป็นบัญหาแต่ท่านคิดต่างกับคนอื่นที่ว่าต้องรีบแก้ไขทุกปัญหาค่ะ :tv15:
โดย วรรณวิษา วงษ์วิจารณ์ (2011-03-09 14:03:50) [แสดงความคิดเห็น]
ท่าน ผอ. เป็นต้นแบบที่ดีสำหรับครูทุกท่านมากครับ :tv17: :tv17: :tv17:
โดย นายจักรพล เรืองเจริญ kmitl 52 (2011-03-10 20:40:03) [แสดงความคิดเห็น]
ขอแสดงความชื่นชมและให้กำลังใจท่านผอ.และคณครูโรงเรียนบ้านโป่งหวายทุกท่าน ที่ยึดมั่นในอุดมการณ์ พัฒนาเด็กและเยาวชนของชาติ ขอให้ความดีทั้งหลายนี้ จงดลบันดาลให้ท่าน ผอ. และคณะครูมีความสุขความสำเร็จ มีกำลังกายกำลังใจที่จะพัฒนาเพื่ออนาคตของชาติต่อไปครับ ขอให้กำลังใจจากใจจริงนะครับ
โดย ดร.เอกพล สุมานันทกุล (2011-04-09 19:48:33) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่นชม ผอ.มาก อยากให้ผู้บริหารเป้นแบบนี้ทุกคน
โดย พรทิพย์ สุมมาตย์ (2011-04-25 19:09:47) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่นชมยินดีใน หัวใจเพชร ของท่าน ผู้อำนวยการ จริง ๆ ครับ ศรัทธา นับถือ ....ยิ่ง ครับ ขอ นำเทคนิควิธีการท่าน ไปประยุกต์ใช้ครับ... :tv18:
โดย ทนงศักดิ์ หาพรหม (2011-05-10 22:12:50) [แสดงความคิดเห็น]
ผอ.สายหยุด ห้าวหาญ สุดยอด นับถือน้ำใจให้กำลังใจครับ
โดย ศรายุช เชาว์ชาญ (2011-06-07 14:57:50) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบมากครับดูแล้วปลื้มใจและดีใจนำตาไหลมีครูดีๆอย่างนี้มากๆคงจะดีครับ ขอบคุณและขอให้ท่านผอ.สายหยุด รักษาความดีนี้ไว้ตลอดไป อยากให้ท่านผอ.ทั้งหลายได้ดู ครูผู้พลิกฟื้น ผอ.สายหยุด ห้าวเจริญ โรงเรียนบ้านโปร่งหวาย ต.ด่านแม่แฉลบ อ.ศรีสวัสดิ์
จ.กาญจนบุรี จังเลยครับความมุ่งมั่นและความซื่อสัตย์ของ ผอ.สายหยุด ห้าวเจริญ ทำให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและส่วนรวม
(ต่อตนเองผอ.สายหยุด ห้าวเจริญ ได้รับรางวัล ยอดครูผู้มีอุดมการณ์ ประจำปี 2553 โ€œตามโครงการตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู จากกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับเงินรางวัลแต่ไม่นำไปใช้ส่วนตัว กลับนำไปตั้งกองทุนช่วยครู และซื้อรถยนต์บริจาคให้กับทางโรงเรียน)
(ต่อส่วนรวม จากการ ซื่อสัตย์และมุ่งมั่นในการทำงาน ผอ.สายหยุด ห้าวเจริญ ทำให้โรงเรียนเปลี่ยนแปลงจาก มีปัญหายาเสพติดในท้องถิ่น มีปัญหาขาดแคลนครู มีปัญหาขาดงบประมาณ มีปัญหาการเดินทางลำบาก มีปัญหาเด็กนักเรียนน้อยจนโรงเรียนจะถูกยุบ ฯลฯ จนได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก )
โดย อิสรภาพ ทองบ่อ (2011-06-08 23:09:25) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบมากๆค่ะ จะเป็นกำลังใจให้นะค่ะ
โดย วิไลลักษณ์-ฤทธิ์พิทักษ์ (2011-12-27 11:54:01) [แสดงความคิดเห็น]
ดูแล้วดีใจมากมายเลยครับผม จากครูเป็น ผอ. และเป็น ผอ. ที่มีคุณภาพด้วย มีความเป็นผู้นำที่ดีมีปฎิสัมพันธ์กับทั้งนักเรียนและครูแถมยังสามารถเข้าไปช่วยเหลือชุมชนในเรื่องของปัญหายาเสพติดและปัญหาอีกหลายอย่างด้วย เหมาะสมกับการเป็นตัวอย่างให้กับผู้บริหารคนใหม่หรือคนเก่าในการพัฒนาโรงเรียนของตนเองตลอดสะที
โดย นาย พงศ์พิสุทธิ์ เทวะดา (2011-12-27 14:21:58) [แสดงความคิดเห็น]
ผู้บริหารเยี่ยม ครูยอด เด็กยิ่งยอดเยี่ยม :tv15:
โดย นายฉลอง พฤกษาหอม (2012-11-22 14:56:31) [แสดงความคิดเห็น]
จากการรับชมวิดีทัศน์การบริหารการศึกษาจำนวน 2 เรื่อง คือ (1) เสน่ห์ผู้อำนวยการใหม่ และ (2) ครูผู้พลิกฟื้น สองบริบทภายใต้ภารกิจ อำนาจ หน้าที่ของบริหารที่ต้องบริหารและนำพาโรงเรียนให้ประสบความสำเร็จภายใต้บริบทที่แตกต่างกัน โรงเรียนหนึ่งมีความพร้อม ส่วนอีกโรงเรียนหนึ่งแทบไม่พร้อมเลย สถานที่แตกต่าง ปัญหาแตกต่าง วิธีคิดแตกต่าง แต่ภาวะผู้นำของผู้บริหารทั้ง 2 ท่าน ไม่แตกต่างกันเลย ผมมองว่าสิ่งสำคัญของความสำเร็จของผู้บริหารทั้งสองท่านคือ ภาวะผู้นำ หรือ leadership ที่เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของบุคลากรของโรงเรียน ชุมชน และสังคม ข้อสังเกตอีกประการหนึ่งคือผู้บริหารมองว่า ตนเองเข้ามาช่วยพัฒนาแต่ไม่สามารถอยู่ร่วมพัฒนาได้ตลอด จึงจำเป็นที่จะต้องให้บุคคลที่ใกล้ชิดโรงเรียนมากที่สุดคือ ครู โดยการทำให้ครูรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร สนุก และมีความสุขกับการทำงาน
โดย ปภณ ตั้งประเสริฐ (2015-09-06 18:49:57) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv