thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 112
Rate :
 5
ความยาว : 14.15 นาที | Online : 2011-12-01  
    ธุรกิจศึกษา ระดับมัธยมศึกษา : การสำรวจภาคปฏิบัติ - KS3/4 Business Studies : A Survey of Practice  
    นักเรียนที่โรงเรียนสวอนลี ทางตะวันออกของกรุงลอนดอน ได้รับการสนับสนุนให้ตั้งกิจการขนาดย่อม และดำเนินการเองซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนวิชาธุรกิจศึกษาประยุกต์ การดำเนินกิจการเหล่านี้ทำเหมือนการทำธุรกิจอาชีพ แต่นักเรียนต้องการความช่วยเหลือในการดำเนินกิจการ คุณครูจากทั้งหลักสูตรตั้งแต่ครูผู้สอนวิชางานไม้ ไปจนถึงเจ้าหน้าที่ธุรกิจที่มีประสบการณ์มาช่วยนักเรียนให้ดำเนินธุรกิจ ทว่าในโรงเรียนมัธยมที่ยุ่งวุ่นวาย เจ้าหน้าที่ไม่สามารถจัดการทั้งหมดนี้ได้ด้วยตนเอง พวกเขาทำรายการความช่วยเหลือที่ต้องการจากกิจการอื่น ๆ รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่ช่วยทำให้งานของนักเรียนบังเกิดผล ติดตามชมกิจการ 2 แห่งในโรงเรียนสวอนลี เพื่อดูว่าคุณสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนของคุณกลายมาเป็นผู้ประกอบการได้อย่างไร  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ เวบไซต์ อ.สมปอง ตรุวรรณ์
ชมวิธีการของอ.สมปอง ที่ทำให้นักเรียนเข้าใจและสนุกกับการเรียนคอมพิวเตอร์ เพิ่มเติม

น้ำเต้าประดิษฐ์คิดสร้างสรรค์ คุณครูอนัญญา สมฤทธิ์
การจัดการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนสร้างสรรค์วัสดุท้องถิ่นทางธรรมชาติ มาประดิษฐ์เป็นของใช้ ของตกแต่ง และเป็นการรู้จักใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น เพิ่มเติม

ผู้ค้ารุ่นเยาว์ อ.นวลจันทร์ ศรีโสธร รร.วัดน้อยนพคุณ กรุงเทพ (ฉบับเต็ม)
ชมเทคนิคการวางแผนการสอนวิชาคหกรรม โดยฝึกให้นักเรียน คิดเป็น ทำเป็น จำหน่ายเป็น สร้างรายได้ให้ตัวเอง เพิ่มเติม

หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ คุณครูกนกลักษณ์ แปงมูล รร.ราชประชานุเคราะห์ 21
การสอนเน้นให้นักเรียนที่มีการเรียนรู้ที่ยั่งยืน ให้นักเรียนได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของตัวเอง และมีอาชีพติดตัว โดยให้เด็กได้ฝึกประกอบอาชีพที่นักเรียนสนใจ ได้ลงมือศึกษาปฏิบัติเอง เพิ่มเติม

ปรับตัววิถีเกษตรหลังประสบเหตุอุทกภัย คุณครูสายันต์ ขันธนิยม รร.อยุธยานุสรณ์
ชมบทเรียนที่ประยุกต์ปรับให้ใช้ได้จริงกับชีวิตหลังน้ำท่วม สอนให้นักเรียนได้รู้จักการปลูกพืชผักสวนครัวเร่งด่วนในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำท่วม เพิ่มเติม

 
 
นี่คือสิ่งที่ต้องนำมาทบทวนในองค์รวมของบ้านเราเลยครับ ซึ่งผมเข้าใจว่ามันจะต้องเกิดจากความร่วมมืออย่างจริงจังของหลายๆฝ่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรอิสระต่างๆ ระบบการศึกษาที่มุ่งเน้นการลงมือทำ มุ่งเน้นประสบการณ์ตรงจึงเกิดขึ้นได้ในบ้านเราครับ :tv15:
โดย ธนากรณ์ ใจสมานมิตร (2011-12-08 15:49:44) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันสอนวิทยาลัยอาชีวศึกษาค่ะ กำลังพยายามให้นักศึกษาทำธุรกิจ sme เหมือนกันทดลองมาหลายวิธีแล้วไม่ประสบความสำเร็จค่ะ การต้ังร้านค้าออนไลน์นี้ก็เคยพยายามจะให้เกิดขึ้น แต่ทำไม่ได้ ทำอย่างไรจะให้ธุรกิจและชุมชนภายนอกเข้ามาให้ความร่วมมือแบบนี้น่าจะดีมาก และผู้บริหารเองก็ต้องเข้าใจและสนับสนุนการทำงานด้วยน่าจะดีมากค่ะ ดูแล้วอยากทำแบบนี้มาก ๆ เลยค่ะ จะหาธุรกิจและชุมชนเข้ามาให้ความร่วมมืออย่างไรจึงจะสำเร็จ นี่เป็นเรื่องที่ท้าทายครูผู้สอนมากค่ะ
โดย นาตยา แสงวันลอย (2012-04-01 21:10:06) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv