thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 891
Rate :
 4.5
ความยาว : 14.24 นาที | Online : 2011-11-16  
    ผลิบานผ่านมือครู : เมื่อลูกพร้อม สังคมจึงพร้อม คุณครูอัมพรรณ พูลลาภ รร.สาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
    คิตตี้ พิการทางการได้ยินมาตั้งแต่กำเนิด ไม่สามารถสื่อสารได้ ได้ผ่านกระบวนการเตรียมความพร้อมจากศูนย์การศึกษาพิเศษ รร.สาธิตละอออุทิศฯ ตั้งแต่ศูนย์ประเมินคัดกรองแรกรับ โดย รร.ได้ทำงานควบคู่กับครอบครัวของน้องคิตตี้อย่างต่อเนื่อง และได้รับความเข้าใจ และร่วมมือเป็นอย่างดี ในภาคการศึกษานี้ คิตตี้ก้าวออกจากห้องเรียนพิเศษชั้น อ.2 ไปเรียนร่วมในห้องเรียนชั้นอนุบาล 3 สามารถสื่อสาร และเรียนร่วมได้  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

ระบบการบริหารจัดการเทคนิคการเรียนรู้เฉพาะบุคคล (IEP) เพื่อเด็กพิเศษ รศ.ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ
รร.สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นต้นแบบของการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ มีการบริหารที่สมบูรณ์แบบ มีเครื่องมือวัดสติปัญญา ในห้องแนะแนวเต็มรูปแบบที่เดียวในประเทศไทย เพิ่มเติม

ศิลปะเพื่อพัฒนาเด็กพิเศษ ตอนที่ 1 อ.ศุภลักษณ์ มีปาน (ฉบับเต็ม)
ชมเทคนิคการจัดการเรียนการสอน เพื่อช่วยเด็กพิเศษ ในการพัฒนาการเรียนศิลปะ เพิ่มเติม

Home School ทางเลือกเพื่อเด็กพิเศษ อ.อรทัย ปิยะพิเชษฐกุล (ฉบับเต็ม)
แนวทางของรร.สมถวิล ที่ร่วมกับผู้ปกครอง ทำโครงการบ้านเรียนหรือ Home School เปลี่ยนโรงเรียนเป็นบ้าน เพิ่มเติม

บูรณาการวิชาการด้วยการเล่น คุณครูเบญจรัตน์ ฮะซุ่นเฮง รร.บ้านเรียนชวนชื่น
ชมแนวทางของโรงเรียนทางเลือกที่เปิดรับนักเรียนเป็นเด็กพิเศษ 100 % โดยการใช้วิธีการบูรณาการวิชาการ ให้เด็กเรียนรู้ผ่านการเล่นที่หลากหลายรูปแบบ ยังใช้หลักการ "ถักทอทอดแห" คือการให้ผู้เรียนเรียนรู้ตามศักยภาพของตนเอง ที่แตกต่างกันออกไปถึง 10 ระดับ เพิ่มเติม

เด็กพิเศษเรียนร่วมผ่านโครงงาน ดร.มัณฑริกา วิฑูรชาติ, อ.แพรว ธรรมหรรษา, อ.ปรีชา สุวรรณเจริญ รร.อนันตา
ชมการนำแนวคิดการเรียนร่วมเต็มรูปแบบ มาใช้กับเด็กพิเศษที่โรงเรียน โดยโรงเรียนเน้นการสอนในรูปแบบการสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเอง และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพิ่มเติม

 
 
คุณพ่อคุณแม่เข้มแข็ง มีกำลังใจดีมากๆ ชื่นชมค่ะ สู้ ๆ นะคะ คิตตี้น่ารัก เชื่อว่าคิตตี้จะสามารถเข้าเรียน ป.1 ชั้นเรียนร่วมได้อย่างมั่นใจ เรียนรู้อย่างมีความสุข คุณครูทุกคนทำงานพัฒนาศักยภาพของน้องได้เป็นอย่างดี ชื่นชมค่ะ
โดย นัฏยา ลิ้มไพบูลย์ (2011-12-08 22:19:26) [แสดงความคิดเห็น]
เห็นด้วยค่ะว่าคุณพ่อคุณแม่ของน้องคิตตี้น่ารักและเข้มแข็งมาก น้องคิตตี้เป็นเด็กที่โชคดีที่สุดค่ะ เป็นกำลังใจให้ทั้งคุณพ่อคุณแม่และน้องคิตตี้ คุณครูก็น่ารักและมีจิตวิทยาความเป็นครูสูงมากค่ะ ขอชื่นชมด้วยใจค่ะ ไม่ทราบว่าโรงเรียนสาธิตละอออุทิศที่ลำปางจะเป้็นแบบนี้หรือไม่ แต่มั่นใจว่าคงเลือกโรงเรียนให้ลูกชายไม่ผิดแล้วล่ะค่ะ หลังจากที่ได้ดูรายการตอนนี้ (ตั้งใจให้ลูกชายเข้าสาธิตละอออุทิศ ลำปางในเทอมหน้านี้ค่ะ)
โดย กีระติกาญน์ มาอยู่วัง (2011-12-29 16:11:27) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมครอบครัวของน้องคิตตี้น่ารักมาก เชื่อว่าน้องคิตตี้ทำได้และเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม
โดย สูกีพลี เจ๊สือแม (2012-01-10 22:45:45) [แสดงความคิดเห็น]
ครอบครัวเป็นแรงบันดาลใจสิ่งหนึ่งที่ทำให้น้องคิดตี้สามารถอยู่ร่วมในสังคมกับผู้อื่นได้ขอเป็นกำลังใจให้น้องคิดตี้สู้แบบนี้ตลอดไป
โดย ฮาบูดิง สะตะ (2012-01-17 08:57:14) [แสดงความคิดเห็น]
การร่วมือของบ้านและโรงเรียนถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เด็กๆไม่ว่าจะเป็นเด็กปกติหรือเด็กที่มีความพิเศษ สามารถใช้ชิวิตได้อย่างมีคุณภาพ รวมทั้งกำลังใจที่มีต่อน้องคิตตึ้ทำให้น้องสามารถเรียนร่วมกับเพื่อนๆได้อย่างมีความสุข คุณพ่อคุณแม่ของน้องคิตตี้น่ารักและเข้มแข็งมาก น้องคิตตี้เป็นเด็กที่โชคดีที่สุดค่ะ เ รวมถึงคุณครูผู้ดูแลน้องคิตตึ้ที่ได้ทุ่มเทความตั้งในการดูแลน้องคิตตี้ โดยที่คุณครูแสดงให้เห็นถึงความรัก ความเอาใจใส่ต่อเด็กๆ
โดย พิมพิชญา จงเกียรติกาญจน์ (2012-04-05 11:19:44) [แสดงความคิดเห็น]
ตอน ผลิบานผ่านมือครู : เมื่อลูกพร้อม สังคมจึงพร้อม คุณครูอัมพรรณ พูลลาภ รร.สาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต การที่หลายๆ หน่วยงานได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาย่อมได้ผลดี เนื่องได้มีส่วนช่วย ส่วนแก้ไข ปรับปรุง และเห็นข้อบกพร่องของการจัดการศึกษา และอีกส่วนที่สำคัญและส่งผลต่อนักเรียนพิเศษนั้นก็คือ การที่สังคมยอมรับและเห็นความสำคัญของเด็กนักเรียนพิเศษ เพราะจะทำให้นักเรียนกลุ่มนี้มีกำลังที่จะทำทุกๆอย่างและไม่ถูกมองเป็นคนไม่ความหมายหรือความสำคัญของสังคม ฉะนั้นครอบครับ ชุมชน สังคม ก็ต้องให้โอกาสให้กับพวกเขากลุ่มนี้นี้ด้วยครับ เป็นกำลังใจให้ครับ
โดย อาดัม ยูโซะ (2012-04-07 06:38:01) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv