thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 1970
Rate :
 5
ความยาว : 14.18 นาที | Online : 2011-11-15  
    Do And Don't คุณครูตรีรัตน์ สุขะสุคนธ์ รร.เบญจมเทพอุทิศ  
    คุณครูตรีรัตน์ สุขะสุคนธ์ รร.เบญจมเทพอุทิศ จ. เพชรบุรี จะแนะนำโครงสร้างประโยคที่จะใช้ในการแนะนำ และสร้างกฎเกณฑ์ข้อบังคับ Do and Don’t ฝึกทำแบบฝึกหัดจาก PowerPoint ชุด Do and Don’t แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5 – 6 คน อภิปรายเกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ โดยร่วมกันตัดสินใจว่า แต่ละข้อเป็นเรื่องจริง หรือเป็นเรื่องล้อเล่น และจะเดิมพันเท่าใด (Group Work & Numbered Heads Together) ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มลองนึกถึงวัฒนธรรมของไทย ที่จะแนะนำให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเมืองไทยเป็นครั้งแรก อาจแต่งประโยคเทียบเคียงกับประโยคในใบงานแต่ปรับข้อมูลให้เหมาะกับวัฒนธรรมของไทย  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

Role Play การใช้บทบาทสมมติในภาษาอังกฤษ อ.ทวิกา สุบินยัง รร.บ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์)
วิธีการสอนที่จะทำให้นักเรียนสนุก และมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นของตัวเองได้เต็มที่ โดยการนำเรื่อง Role Play การแสดงบทบาทสมมติมาใช้ในภาษาอังกฤษ เพิ่มเติม

แบ่งกลุ่มไม่จำเจ เรียนอังกฤษไม่จำใจ อาจารย์ นิรมล อ้วนไตร (ฉบับเต็ม)
พบเทคนิคการสอน ของอาจารย์ นิรมล อ้วนไตร ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โดยเน้นการให้เด็กนักเรียนได้จับกลุ่มทำกิจกรรมใหม่ๆเสมอ เพิ่มเติม

สมมุติว่าฉันเป็นไกด์ อ. อุทุมพร เลิศปรีชา (ฉบับเต็ม)
พบทักษะกระบวนการคิด และ กระบวนการแบ่งกลุ่ม ของ อ. อุทุมพร เลิศปรีชา เพิ่มเติม

English of Science สอนอังกฤษด้วยวิทยาศาสตร์ คุณครูสุภาวี พัฒน์จารีย์
ชมการจัดการเรียนรู้ โดยการร่วมเรียนรู้ด้วยกันทั้งครู และศิษย์ โดยนำความรู้เดิมด้านวิทยาศาสตร์ที่นักเรียนถนัด มาเรียนรู้ในภาษาอังกฤษที่ครูถนัดกว่า กิจกรรมที่จะพัฒนาทักษะการฟัง และพูด ในภาษาอังกฤษ ผ่านการเดี่ยวไมโครโฟนของนักเรียน เพิ่มเติม

การเขียน ESSAY ตอนที่ 1 : การเขียน Intro ดร.โชคศรัณต์ จิตรโชคนิมิตร รร.อัสสัมชัญ สมุทรปราการ (ฉบับเต็ม)
การเขียน Essay ของเด็กนักเรียน ตามความเข้าใจยังไม่ถูกต้อง การสอนเขียน Essay อย่างง่ายและถูกต้อง เริ่มต้นที่ การเขียน Intro เพิ่มเติม

 
 
ดีมากๆค่ะ
โดย กัญจนา-ไหมละเอียด (2011-11-22 11:36:35) [แสดงความคิดเห็น]
I like this activity because students can apply in daily life and it's very useful.It shows that Mr.Trirat is an effective teacher who always prepares his materials for his students.
โดย ผกาแก้ว จีรวุฒิ (2011-11-23 23:52:32) [แสดงความคิดเห็น]
เนื้อหาการสอนของคุณครูตรีรัตน์ สุขะสุคนธ์ รร.เบญจมเทพอุทิศ ใช้การเรียนที่มาจากปัญหาที่พบในชีวิตประจำวันของนักเรียนเอง มีการใช้สื่อการสอนที่น่าสนใจ ใช้สื่อเพื่อให้นักเรียนเข้าใจในเรื่องที่สอนได้ง่าย ฝึกให้นักเรียนได้แต่งประโยค

นางสาวอารีรัตน์ พลับแย้ม นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งเรียนในรายวิชาหลักการจัดการการเรียนรู้ อาจารย์ ดร. ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน
โดย อารีรัตน์ พลับแย้ม (2011-11-28 19:33:49) [แสดงความคิดเห็น]
เนื้อหาการสอนของคุณครูตรีรัตน์ สุขะสุคนธ์ รร.เบญจมเทพอุทิศ ใช้การเรียนที่มาจากปัญหาที่พบในชีวิตประจำวันของนักเรียนเอง มีการใช้สื่อการสอนที่น่าสนใจ ใช้สื่อเพื่อให้นักเรียนเข้าใจในเรื่องที่สอนได้ง่าย ฝึกให้นักเรียนได้แต่งประโยค

นางสาวอารีรัตน์ พลับแย้ม นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งเรียนในรายวิชาหลักการจัดการการเรียนรู้ อาจารย์ ดร. ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน
โดย อารีรัตน์ พลับแย้ม (2011-11-28 19:33:50) [แสดงความคิดเห็น]
เนื้อหาการสอนของคุณครูตรีรัตน์ สุขะสุคนธ์ รร.เบญจมเทพอุทิศ ใช้การเรียนที่มาจากปัญหาที่พบในชีวิตประจำวันของนักเรียนเอง มีการใช้สื่อการสอนที่น่าสนใจ ใช้สื่อเพื่อให้นักเรียนเข้าใจในเรื่องที่สอนได้ง่าย ฝึกให้นักเรียนได้แต่งประโยค

นางสาวอารีรัตน์ พลับแย้ม นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งเรียนในรายวิชาหลักการจัดการการเรียนรู้ อาจารย์ ดร. ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน
โดย อารีรัตน์ พลับแย้ม (2011-11-28 19:33:51) [แสดงความคิดเห็น]
I like his power point,it's so nice to help the students understand "modal verbs" easily and clearly( rules and examples).The students use their abilities of reading and making decision to be the winner.I think when they answered "real" or "joke",they used their own general knowledge and their prediction,then they made up their mind in group.Finally, they know the right answers about others cultures. Excellent lesson and excellent teacher, the students,too.Thank you for sharing. :tv18: :tv15:
โดย ชรินทร์ ทองคำ (2011-11-28 23:30:30) [แสดงความคิดเห็น]
เปนการสอนที่น่าสนุก เพราะว่ามีการเล่นเกมที่สนุกและมีการเรียนการสอนที่ง่ายเพราะว่าได้นำโปรแกรม PowerPoint มาใช้เลยทำให้เข้าใจง่ายและมีการตกแต่งสีสันได้สวยงามทั้งยังมีรูปภาพที่ ตลก และน่ารักๆๆๆมาให้ดูด้วย พอทั้งการเรียนที่ คนดูอาจดูว่าทำยากแต่แท้จิงง่าย เพราะว่าอาจาร์ยสอนให้เข้าใจง่ายมาขึ้นพร้อมทั้งเข้าใจเด็กนักเรียนในห้องเรียนว่าควรสอนแบบใหนที่จะให้นักเรียนเข้าใจง่ายที่สุดและจะได้เอามาประยุตใช้งานได้จิงแท้มากที่สุดเพราะว่าเรื่องDo and Donโ€™t อาจใช้ทำจิงยาก และยังใช้ไม่ถูกต้องตามที่ควรครับ :tv06: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย นายอนุชา แซ่จึง (2011-12-22 23:59:30) [แสดงความคิดเห็น]
เนื้อหาของครูตรีรัตน์ มีการสอนที่เข้าใจง่าย และสนุกไปกับมันทำให้เด็กทุกคนมีส่วนร่วมทุกคน การยกตัวอย่างทันสมัยให้เด็กเข้าใจง่าย การสอนโดยโปรแกรม PowerPoint ทำให้เด็กเห็นภาพจริง และมีสีสันสดใสหน้าสนใจ การเอาข้อมูลจริงมาให้เด็กใส่คะแนน ว่าประโยคนั้นมีความเป็นจริงเท่าไร ทำให้เด็กมีความรู้เพิ่มเติม ใช้การเรียนที่มาจากปัญหาที่พบในชีวิตประจำวันของนักเรียนเอง มีการใช้สื่อการสอนที่น่าสนใจ เด็กจะไม่เบื่อกับการเรียน
โดย ขวัญใจ สุขเกษมรัตน์ (2011-12-30 19:32:39) [แสดงความคิดเห็น]
มีการสอนประโยคคำสั่ง ที่สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้แล้วนำปัญหาที่พบในชีวิตประจำวันของนักเรียนมาใช้ในการสอนเพื่อให้เข้าใจง่ายและสามารถจดจำได้ดี มีจุดประสงค์ที่ทำให้นักเรียนมีความเข้าใจที่เหมือนกัน เป็นสือการเรียนที่น่าสนใจ และสามารถแต่งประโยคได้จากปัญหาที่พบ ดูแล้วสนุก มีสีสันที่หลากหลาย จากการนำเอา Powerpoit มาปรับปรุงเพิ่มสีสันในการสอนที่หลากหลาย ทำให้สื่อมีความน่าสนใจ และสนุกสนาน ไม่เบื่อ ครูตรีรัตน์ คิดแนวการสอนที่ยอดเยี่ยมมากๆๆครับ :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย ไชยวัฒน์ จันธิมา (2012-01-05 19:40:39) [แสดงความคิดเห็น]
เนื้อหาการสอนของคุณครูตรีรัตน์ สุขะสุคนธ์ รร.เบญจมเทพอุทิศ ใช้การเรียนที่มาจากปัญหาที่พบในชีวิตประจำวันของนักเรียนเอง มีการใช้สื่อการสอนที่น่าสนใจ ใช้สื่อเพื่อให้นักเรียนเข้าใจในเรื่องที่สอนได้ง่าย ฝึกให้นักเรียนได้แต่งประโยค เปนการสอนที่น่าสนุก เพราะว่ามีการเล่นเกมที่สนุกและมีการเรียนการสอนที่ง่ายเพราะว่าได้นำโปรแกรม PowerPoint มาใช้เลยทำให้เข้าใจง่ายและมีการตกแต่งสีสันได้สวยงามทั้งยังมีรูปภาพที่ ตลก และน่ารักๆๆๆมาให้ดูด้วย พอทั้งการเรียนที่ คนดูอาจดูว่าทำยากแต่แท้จิงง่าย เพราะว่าอาจาร์ยสอนให้เข้าใจง่ายมาขึ้นพร้อมทั้งเข้าใจเด็กนักเรียนในห้องเรียนว่าควรสอนแบบใหนที่จะให้นักเรียนเข้าใจง่าย
โดย ชนินทร์ มูลบัวภา (2012-01-08 22:26:35) [แสดงความคิดเห็น]
เก่งจริงๆๆคะ คุณครูขา ชอบเทคนิคการสอนของครูมาก นักเรียนก็ให้ความสนใจและมีความสุขในการเรียน :tv15: :tv18: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย สุวนีย์ วงศ์ภาคำ (2012-01-12 21:08:31) [แสดงความคิดเห็น]
I loved using a PowerPoint presentation in my class. It saved me a lot of time; I didn't have to spend time writing on the board. Also, students found it easier to read and follow my lecture. I could also do many things with it, just like what คุณครูตรีรัตน์ is doing in the VDO clip. :)
โดย อิสรชน คุณธรรมดี (2012-01-13 00:43:29) [แสดงความคิดเห็น]
เปนการสอนที่น่าสนุก เพราะว่ามีการเล่นเกมที่สนุกและมีการเรียนการสอนที่ง่ายเพราะว่าได้นำโปรแกรม PowerPoint มาใช้เลยทำให้เข้าใจง่ายและมีการตกแต่งสีสันได้สวยงามทั้งยังมีรูปภาพที่ ตลก และน่ารักๆๆๆมาให้ดูด้วย พอทั้งการเรียนที่ คนดูอาจดูว่าทำยากแต่แท้จิงง่าย เพราะว่าอาจาร์ยสอนให้เข้าใจง่ายมาขึ้นพร้อมทั้งเข้าใจเด็กนักเรียนในห้องเรียนว่าควรสอนแบบใหนที่จะให้นักเรียนเข้าใจง่ายที่สุดและจะได้เอามาประยุตใช้งานได้จิงแท้มากที่สุดเพราะว่าเรื่องDo and Donโโ‚ฌ™t อาจใช้ทำจิงยาก และยังใช้ไม่ถูกต้องตามที่ควรครับ และยังสามารถทำให้นักเรียนสามารถอ่าน เข้าใจได้ง่าย สามารถนำไปปฎิบัติในชีวิตจริงได้ง่ายยิ่งขึ้น
โดย ณรงค์ศักดิ์ ทองสุโชต (2012-01-18 11:19:26) [แสดงความคิดเห็น]
เนื้อหาการสอนของคุณครูตรีรัตน์ สุขะสุคนธ์ รร.เบญจมเทพอุทิศ ใช้การเรียนที่มาจากปัญหาที่พบในชีวิตประจำวันของนักเรียนเอง มีการใช้สื่อการสอนที่น่าสนใจ ใช้สื่อเพื่อให้นักเรียนเข้าใจในเรื่องที่สอนได้ง่าย ฝึกให้นักเรียนได้แต่งประโยค เปนการสอนที่น่าสนุก เพราะว่ามีการเล่นเกมที่สนุกและมีการเรียนการสอนที่ง่ายเพราะว่าได้นำโปรแกรม PowerPoint มาใช้เลยทำให้เข้าใจง่ายและมีการตกแต่งสีสันได้สวยงามทั้งยังมีรูปภาพที่ ตลก และน่ารักๆๆๆมาให้ดูด้วย พอทั้งการเรียนที่ คนดูอาจดูว่าทำยากแต่แท้จิงง่าย เพราะว่าอาจาร์ยสอนให้เข้าใจง่ายมาขึ้นพร้อมทั้งเข้าใจเด็กนักเรียนในห้องเรียนว่าควรสอนแบบใหนที่จะให้นักเรียนเข้าใจง่
โดย วิโรจน์ คำแหงพล (2012-01-19 15:21:15) [แสดงความคิดเห็น]
เนื้อหาการสอนของคุณครูตรีรัตน์ สุขะสุคนธ์ รร.เบญจมเทพอุทิศ ใช้การเรียนที่มาจากปัญหาที่พบในชีวิตประจำวันของนักเรียนเอง มีการใช้สื่อการสอนที่น่าสนใจ ใช้สื่อเพื่อให้นักเรียนเข้าใจในเรื่องที่สอนได้ง่าย ฝึกให้นักเรียนได้แต่งประโยค

นางสาวอารีรัตน์ พลับแย้ม นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งเรียนในรายวิชาหลักการจัดการการเรียนรู้ อาจารย์ ดร. ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน
โดย บุญมี ศูนย์จันทร์ (2012-01-19 15:27:30) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่จัดลำดับได้อย่างสนใจ ใช้สื่อPowerPoint ที่ครูสามารถจัดทำได้เอง แต่ คุณครูตรีรัตน์ สุขะสุคนธ์ รร.เบญจมเทพอุทิศท่านเก่งมากทีี่ ที่ท่านใช้รูปภาพที่น่าสนใจ ใช้กิจกรรมการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้นักเรียนมีความสนุกสนาน มีเกมให้ลุ้นทำให้เกิดความตื่นเต้นและมีความสุขกับการเรียน ขอขอบคุณคุณอย่างมากที่แสดงให้เห็นถึงแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ดี และสามารถประยุกต์ใช้ได้
โดย จำเนียร - พลอยเพชร (2012-01-21 16:22:42) [แสดงความคิดเห็น]
เนื้อหาการสอนของคุณครูตรีรัตน์ สุขะสุคนธ์ รร.เบญจมเทพอุทิศ ใช้การเรียนที่มาจากปัญหาที่พบในชีวิตประจำวันของนักเรียนเอง มีการใช้สื่อการสอนที่น่าสนใจ ใช้สื่อเพื่อให้นักเรียนเข้าใจในเรื่องที่สอนได้ง่าย ฝึกให้นักเรียนได้แต่งประโยค ใช้การเรียนที่มาจากปัญหาที่พบในชีวิตประจำวันของนักเรียนเอง มีการใช้สื่อการสอนที่น่าสนใจ ใช้สื่อเพื่อให้นักเรียนเข้าใจในเรื่องที่สอนได้ง่าย ฝึกให้นักเรียนได้แต่งประโยค เปนการสอนที่น่าสนุก เพราะว่ามีการเล่นเกมที่สนุกและมีการเรียนการสอนที่ง่ายเพราะว่าได้นำโปรแกรม PowerPoint มาใช้เลยทำให้เข้าใจง่าย :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15:
โดย พัชรี คำเกิด (2012-01-23 19:31:26) [แสดงความคิดเห็น]
เนื้อหาการสอนของคุณครูตรีรัตน์ สุขะสุคนธ์ รร.เบญจมเทพอุทิศ ใช้การเรียนที่มาจากปัญหาที่พบในชีวิตประจำวันของนักเรียนเอง มีการใช้สื่อการสอนที่น่าสนใจ ใช้สื่อเพื่อให้นักเรียนเข้าใจในเรื่องที่สอนได้ง่าย ฝึกให้นักเรียนได้แต่งประโยค ใช้การเรียนที่มาจากปัญหาที่พบในชีวิตประจำวันของนักเรียนเอง มีการใช้สื่อการสอนที่น่าสนใจ ใช้สื่อเพื่อให้นักเรียนเข้าใจในเรื่องที่สอนได้ง่าย ฝึกให้นักเรียนได้แต่งประโยค เปนการสอนที่น่าสนุก เพราะว่ามีการเล่นเกมที่สนุกและมีการเรียนการสอนที่ง่ายเพราะว่าได้นำโปรแกรม PowerPoint มาใช้เลยทำให้เข้าใจง่าย
โดย พัชรี คำเกิด (2012-01-23 19:31:47) [แสดงความคิดเห็น]
เนื้อหาการสอนของคุณครูตรีรัตน์ สุขะสุคนธ์ รร.เบญจมเทพอุทิศ ใช้การเรียนที่มาจากปัญหาที่พบในชีวิตประจำวันของนักเรียนเอง มีการใช้สื่อการสอนที่น่าสนใจ ใช้สื่อเพื่อให้นักเรียนเข้าใจในเรื่องที่สอนได้ง่าย ฝึกให้นักเรียนได้แต่งประโยค ใช้การเรียนที่มาจากปัญหาที่พบในชีวิตประจำวันของนักเรียนเอง มีการใช้สื่อการสอนที่น่าสนใจ ใช้สื่อเพื่อให้นักเรียนเข้าใจในเรื่องที่สอนได้ง่าย ฝึกให้นักเรียนได้แต่งประโยค เปนการสอนที่น่าสนุก เพราะว่ามีการเล่นเกมที่สนุกและมีการเรียนการสอนที่ง่ายเพราะว่าได้นำโปรแกรม PowerPoint มาใช้เลยทำให้เข้าใจง่าย
โดย พัชรี คำเกิด (2012-01-23 19:32:04) [แสดงความคิดเห็น]
Do And Don't เป็นการสอนที่จัดลำดับได้อย่างสนใจ ใช้สื่อPowerPoint ที่ครูสามารถจัดทำได้เอง แต่ คุณครูตรีรัตน์ สุขะสุคนธ์ท่านเก่งมากทีี่ ที่ท่านใช้รูปภาพที่น่าสนใจ ใช้กิจกรรมการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้นักเรียนมีความสนุกสนาน มีเกมให้ลุ้นทำให้เกิดความตื่นเต้นและมีความสุขกับการเรียน ขอขอบคุณคุณอย่างมากที่แสดงให้เห็นถึงแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ดี และสามารถประยุกต์ใช้ได้ :tv15:
โดย Tapyotin yodwaree (2012-01-24 21:41:33) [แสดงความคิดเห็น]
Do And Don't เป็นการสอนที่จัดลำดับได้อย่างสนใจ ใช้สื่อPowerPoint ที่ครูสามารถจัดทำได้เอง แต่ คุณครูตรีรัตน์ สุขะสุคนธ์ท่านเก่งมากทีี่ ที่ท่านใช้รูปภาพที่น่าสนใจ ใช้กิจกรรมการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้นักเรียนมีความสนุกสนาน เนื้อหาการสอนของคุณครูตรีรัตน์ สุขะสุคนธ์ รร.เบญจมเทพอุทิศ ใช้การเรียนที่มาจากปัญหาที่พบในชีวิตประจำวันของนักเรียนเอง มีการใช้สื่อการสอนที่น่าสนใจ ใช้สื่อเพื่อให้นักเรียนเข้าใจในเรื่องที่สอนได้ง่าย ฝึกให้นักเรียนได้แต่งประโยค เปนการสอนที่น่าสนุก เพราะว่ามีการเล่นเกมที่สนุกและมีการเรียนการสอนที่ง่ายเพราะว่าได้นำโปรแกรม PowerPoint มาใช้เลยทำให้เข้าใจง่ายและมีการตกแต่งสีสันได้สวยงามทั้งยังมีรูปภาพที่ ตลก และน่ารักๆๆๆมาให้ดูด้วย และยังสามารถทำให้นักเรียนสามารถอ่าน เข้าใจได้ง่าย สามารถนำไปปฎิบัติในชีวิตจริงได้ง่ายยิ่งขึ้น
โดย ณัฐพล โพธิ์กุล (2012-01-27 11:37:13) [แสดงความคิดเห็น]
It is fun to teach. I have played games that are fun and educational program because it is easy to use PowerPoint to make simple, beautiful color and is decorated with pictures of funny and I love to see. Learning that people could see how difficult it really is. Jardine because I teach them much easier to understand and grasp of students in class that I teach students to understand and easiest to use it for Discrete real as possible. :tv07:
โดย สมชาติ บุญเต็ม (2012-01-28 22:40:01) [แสดงความคิดเห็น]
เนื้อหาการสอนของคุณครูตรีรัตน์ สุขะสุคนธ์ รร.เบญจมเทพอุทิศ ใช้การเรียนที่มาจากปัญหาที่พบในชีวิตประจำวันของนักเรียนเอง มีการใช้สื่อการสอนที่น่าสนใจ ใช้สื่อเพื่อให้นักเรียนเข้าใจในเรื่องที่สอนได้ง่าย ฝึกให้นักเรียนได้แต่งประโยค ใช้การเรียนที่มาจากปัญหาที่พบในชีวิตประจำวันของนักเรียนเอง มีการใช้สื่อการสอนที่น่าสนใจ ใช้สื่อเพื่อให้นักเรียนเข้าใจในเรื่องที่สอนได้ง่าย ฝึกให้นักเรียนได้แต่งประโยค เปนการสอนที่น่าสนุก เพราะว่ามีการเล่นเกมที่สนุกและมีการเรียนการสอนที่ง่ายเพราะว่าได้นำโปรแกรม PowerPoint มาใช้เลยทำให้เข้าใจง่าย
โดย ยุทธชัย สิมาพันธ์ (2012-01-29 20:19:39) [แสดงความคิดเห็น]
you teach structure of sentences that can use in real life. You bring problem in daily life of students to teaching, It can easy to understand and remember. It's a interested learning and can makes a sentence from problem , it's funny and joyful. you have the way to teach really great. :tv17: :tv17: :tv17:
โดย ปรมาภรณ์ ตันสุขชัย (2012-01-30 21:39:00) [แสดงความคิดเห็น]
A teaching statement. That can be used on a daily basis, then the problems encountered in daily life, used to teach students to understand and remember it well. We aim to make students understand the same. The media, academic interest. The sentences of the problems found it fun. :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15:
โดย ธนพล ศรีเพียงจันทร์ (2012-01-31 22:06:43) [แสดงความคิดเห็น]
Good technique for studying languages I like this very much .. :tv06:
โดย ศักดา คันทะศรี (2012-02-01 23:58:43) [แสดงความคิดเห็น]
Do And Don't เป็นการสอนที่จัดลำดับได้อย่างสนใจ ใช้สื่อPowerPoint ที่ครูสามารถจัดทำได้เอง แต่ คุณครูตรีรัตน์ สุขะสุคนธ์ท่านเก่งมากทีี่ ที่ท่านใช้รูปภาพที่น่าสนใจ ใช้กิจกรรมการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้นักเรียนมีความสนุกสนาน เนื้อหาการสอนของคุณครูตรีรัตน์ สุขะสุคนธ์ รร.เบญจมเทพอุทิศ ใช้การเรียนที่มาจากปัญหาที่พบในชีวิตประจำวันของนักเรียนเอง มีการใช้สื่อการสอนที่น่าสนใจ ใช้สื่อเพื่อให้นักเรียนเข้าใจในเรื่องที่สอนได้ง่าย ฝึกให้นักเรียนได้แต่งประโยค เปนการสอนที่น่าสนุก
โดย ธีระพงษ์ เอี่ยอ่ำ (2012-02-02 19:38:37) [แสดงความคิดเห็น]
Do and Donโ€™t เป็นหัวข้อที่ใช้ในการเรียนโดยมีการแข้งขัน โดยการแบ่งกลุ่ม โดยการสอนผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์นำโปรแกรม PowerPoint มาใช้ในการสอน ทำให้กิจกรรมการเรียนการสอนนั้นกระตุ้นให้นักเรียนมีความสนุกสนาน มีเกมให้ลุ้นทำให้เกิดความตื่นเต้นและมีความสุขกับการเรียน มีการใช้สื่อการสอนที่น่าสนใจ ใช้สื่อเพื่อให้นักเรียนเข้าใจในเรื่องที่สอนได้ง่าย ฝึกให้นักเรียนได้แต่งประโยคได้ง่ายขึ้นเข้าใจในภาษามากขึ้น และทำให้นักเรียนเกิดความสามัคคีในการแลกเปลี่ยนความรู้ กับเพื่อนในกลุ่มได้และสามารถนำคำสัพท์ที่เรารู้มาเติมในช่องให้สมบูรณ์ได้
:tv15:
โดย เนตรนภา อินทนิล (2012-02-02 20:02:51) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูจัดกิจกรรรมได้ดีมากเลยค่ะ นักเรียนร่วมกิจกรรมด้วยความสนใจ กระตือรือร้น คุณครูใช่สื่ิอเทคโนโลยีได้ดีค่ะ
โดย รัตนา แผ่ทอง (2012-02-02 20:06:47) [แสดงความคิดเห็น]
ได้รับชมคุณครูตรีรัตน์ สุขะสุคนธ์ รร.เบญจมเทพอุทิศ จ. เพชรบุรี แนะนำโครงสร้างประโยคที่จะใช้ในการแนะนำ และสร้างกฎเกณฑ์ข้อบังคับ Do and Donโ€™t เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนุกสนาน และเข้าใจในเรื่องที่สอนได้ง่าย ฝึกให้ผู้เรียนได้แต่งประโยคได้ง่ายขึ้นเข้าใจในภาษามากขึ้น เนื้อหาการสอนของคุณครูตรีรัตน์ สุขะสุคนธ์ รร.เบญจมเทพอุทิศ เป็นเนื้อหาที่ดีเยี่ยมและสามารถนำไปเป็นแบบอย่างที่ดีได้ค่ะ
โดย จงกลนี พึ่งตระกูล (2012-02-05 09:53:55) [แสดงความคิดเห็น]
Do and Donโโ‚ฌ™t เป็นหัวข้อที่ใช้ในการเรียนโดยมีการแข้งขัน โดยการแบ่งกลุ่ม โดยการสอนผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์นำโปรแกรม PowerPoint มาใช้ในการสอน ทำให้กิจกรรมการเรียนการสอนนั้นกระตุ้นให้นักเรียนมีความสนุกสนาน มีเกมให้ลุ้นทำให้เกิดความตื่นเต้นและมีความสุขกับการเรียน มีการใช้สื่อการสอนที่น่าสนใจ ใช้สื่อเพื่อให้นักเรียนเข้าใจในเรื่องที่สอนได้ง่าย ฝึกให้นักเรียนได้แต่งประโยคได้ง่ายขึ้นเข้าใจในภาษามากขึ้น และทำให้นักเรียนเกิดความสามัคคีในการแลกเปลี่ยนความรู้ กับเพื่อนในกลุ่มได้และสามารถนำคำสัพท์ที่เรารู้มาเติมในช่องให้สมบูรณ์ได้อีกดวย
โดย วนิดา นาคนิล (2012-02-15 08:26:39) [แสดงความคิดเห็น]
I like this activity because students can apply in daily life and it's very useful.It shows that Mr.Trirat is an effective teacher who always prepares his materials for his students and good technique for studying languages I like this very much
โดย ภานิศา ศิลมัฐ (2012-02-16 21:21:41) [แสดงความคิดเห็น]
Do and Donโ€™t ฝึกทำแบบฝึกหัดจาก PowerPoint ชุด Do and Donโ€™t แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5 โ€“ 6 คน อภิปรายเกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ โดยร่วมกันตัดสินใจว่า แต่ละข้อเป็นเรื่องจริง หรือเป็นเรื่องล้อเล่น และจะเดิมพันเท่าใด (Group Work & Numbered Heads Together) ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มลองนึกถึงวัฒนธรรมของไทย ที่จะแนะนำให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเมืองไทยเป็นครั้งแรก อาจแต่งประโยคเทียบเคียงกับประโยคในใบงานแต่ปรับข้อมูลให้เหมาะกับวัฒนธรรมของไทย
โดย หทัยกานต์ มาลากุล (2012-02-21 17:59:56) [แสดงความคิดเห็น]
ได้เีรียนรู้ เรื่อง Do And Don't ของคุณครูตรีรัตน์ สุขะสุคนธ์ รร.เบญจมเทพอุทิศช้การเรียนที่มาจากปัญหาที่พบในชีวิตประจำวันของนักเรียนเอง มีการใช้สื่อการสอนที่น่าสนใจ ที่ท่านใช้รูปภาพที่น่าสนใจ ใช้กิจกรรมการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้นักเรียนมีความสนุกสนานและเข้าใจในเรื่องที่สอนได้ง่าย ฝึกให้ผู้เรียนได้แต่งประโยคได้ง่ายขึ้นเข้าใจในภาษามากขึ้นเนื้อหาการสอนของคุณครูตรีรัตน์ สุขะสุคนธ์ รร.เบญจมเทพอุทิศ เป็นเนื้อหาที่ดีเยี่ยมและสามารถนำไปเป็นแบบอย่างที่ดี :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย ธีรพงษ์ ฤาเทพ (2012-02-21 20:13:33) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นแบบการเรียนที่มาจากปัญหาที่พบในชีวิตประจำวันของนักเรียนเอง มีการใช้สื่อการสอนที่น่าสนใจ ใช้สื่อเพื่อให้นักเรียนเข้าใจในเรื่องที่สอนได้ง่าย ฝึกให้นักเรียนได้แต่งประโยค เปนการสอนที่น่าสนุก เพราะว่ามีการเล่นเกมที่สนุกและมีการเรียนการสอนที่ง่ายเพราะว่าได้นำโปรแกรม PowerPoint มาใช้เลยทำให้เข้าใจง่าย :tv18: :tv18:ได้สาระน่ารู้ ที่ทำให้เราเข้าใจและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้และเข้าใจในเรื่องที่สอนได้ง่าย ฝึกให้ผู้เรียนได้แต่งประโยคได้ง่ายขึ้นเข้าใจในภาษามากขึ้น เนื้อหาการสอนของคุณครูตรีรัตน์ สุขะสุคนธ์ รร.เบญจมเทพอุทิศ เป็นเนื้อหาที่ดีเยี่ยมและสามารถนำไปเป็นแบบอย่างที่ดี :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย ไชยวัฒน์ จันธิมา (2012-02-21 22:49:01) [แสดงความคิดเห็น]
:tv01: :tv02: :tv03: :tv04: :tv05: :tv06: :tv07: :tv08: :tv09: :tv10: :tv15: :tv14: :tv13: :tv12: :tv11:เป้นการเรียนรู้ที่มีประโยชน์มากที่สุดอีกทางหนึ่งซึ่งจะทำให้ตัวผู้เรียนรู้จักวัฒนธรรมมากขึ้นและยังสามารถบอกกับชาวต่างชาตืที่มาเที่ยวยังเมืองไทยของเราได้อีกด้วย เป็นการแบ่งกิจกรรมให้เด็กๆทำเเล้วเกิดประโยชน์สูงสุด เด็กๆได้รู้จักวัฒนธรรมมากขึ้นและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เเละยังสามารถเเนะนำวัฒนฅธรรมของไทยเราให้กับชาวต่างชาติได้รับรู้อีกด้วย :tv01: :tv02: :tv03: :tv04: :tv05: :tv06: :tv07: :tv08: :tv09: :tv10: :tv11: :tv12: :tv13: :tv14: :tv15: :tv16: :tv17: :tv18:
โดย นายกรกต ศรีอุทธา (2012-02-22 19:22:01) [แสดงความคิดเห็น]
ขอขอบพระคุณทุกความคิดเห็นนะครับ มีอะไรที่ผมสามารถทำให้เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนครูได้ ผมยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับ
โดย ตรีรัตน์ สุขะสุคนธ์ (2012-03-10 21:17:10) [แสดงความคิดเห็น]
วิธีการสอนของคุณครูดีมาก ได้นำเอาสิ่งที่นักเรียนสามารถพบได้จริงในชีวิตประจำวันเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการเรียน และสื่อก็มีความน่าสนใจ ทำให้เด็กไม่ง่วงนอน
นางสาวนาตยา ทองขาว นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งเรียนในรายวิชาหลักการจัดการการเรียนรู้ อาจารย์ ดร. ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน
โดย นาตยา ทองขาว (2012-03-11 15:33:28) [แสดงความคิดเห็น]
Do and Don'™t เป็นหัวข้อที่ใช้ในการเรียนโดยมีการแข็งขัน โดยการแบ่งกลุ่ม โดยการสอนผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์นำโปรแกรม PowerPoint มาใช้ในการสอน ทำให้กิจกรรมการเรียนการสอนนั้นกระตุ้นให้นักเรียนมีความสนุกสนาน มีเกมให้ลุ้นทำให้เกิดความตื่นเต้นและมีความสุขกับการเรียน มีการใช้สื่อการสอนที่น่าสนใจ ใช้สื่อเพื่อให้นักเรียนเข้าใจในเรื่องที่สอนได้ง่าย ฝึกให้นักเรียนได้แต่งประโยคได้ง่ายขึ้นเข้าใจในภาษามากขึ้น และทำให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการกลุ่ม ในการแลกเปลี่ยนความรู้ ในกลุ่มได้ อีกทั้งยังเป็นการสอนวัฒนธรรม ในสิ่งที่ควร ไม่ควรด้วย :tv09:
โดย พรอนงค์ แก้วสีคราม (2012-03-31 09:59:18) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนไวยกรณ์ได้น่าสนใจมากๆครับ
โดยรวบรวมประเด็นหลากหลายเข้าด้วยกัน เช่น ความแตกต่างของวัฒนธรรมในประเทศต่างๆ ซึ่งเป็นการสอดแทรกเรื่องของจริยธรรมอันดีงาน และการประพฤติตนให้ถูกกาละเทศะด้วย สร้างสรรค์ดีครับ
นอกจากนั้น ผมชอบการใช้ Power Point ซึ่งทำให้Visual Aids น่าสนใจมากขึ้น

ดูนักเรียนให้ความสนใจในห้องเรียนดีครับ มีการโต้ตอบ ถามตอบ ซึ่งบรรยากาศในห้องเรียนดูเป็นกันเองดี

และมีตัวอย่างต่างๆที่ใกล้เคียงกับวัยของผู้เรียนเอง

ขอให้กำลังใจคุณครูฯนะครับ สำหรับความทุ่มเทในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่สร้างสรรค์ดีๆครับ :tv09:
โดย ไท สันต (2012-04-01 01:03:03) [แสดงความคิดเห็น]
เ็ป็นการสอนที่มีการวางแผนล่วงหน้าชัดเจน มีการนำเข้าสู่บทเรียนที่กระตุ้นนักเรียน แจ้งจุดประสงค์ชัดเจน และ การ
สร้างสื่ิอ Power Point ที่น่าสนใจ นำเสนอด้วยภาพและโครงสร้างพร้อมตัวอย่างประโยคและตัวคุณครูก็อธิบายนำได้ชัดเจนไม่น่าเบื่อ การทำกิจกรรมก็เน้นเกมที่เข้ากับวัยเพราะเด็กวัยนี้ชอบการแข่งขันที่ท้าทาย บรรยากาษการเรียนสนุกสนานนักเรียนมีความกล้าและมั่นใจที่จะแสดงความคิดเห็นและเนื้อหาสามารถนำไปใช้ได้ในการเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศต่างๆ เป็นบทเรียนที่เยี่ยมมากค่ะ :tv15: :tv15: :tv15:
โดย ยุพดี กำจรฤทธิ์ (2012-04-06 10:30:38) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครูตรีรัตน์ สุขะสุคนธ์ เรื่องนี้ น่าสนใจมาก ๆ เลยค่ะ โดยเฉพาะเทคนิคการเดิมพันคะแนน น่าลุ้นไปกับเด็ก ๆ มาก เพราะหลายข้อเลยทีเดียวที่ได้รู้คำตอบพร้อมกับเด็ก ๆ สื่อของคุณครูที่เป็น PowerPoint ก็ให้แนวคิดได้ในเรื่องที่ว่า หากรู้จักทำข้อมูลนำเสนอให้น่าสนใจแล้ว ก็นำมาใช้ได้ผลอย่างดีจริง ๆ ค่ะ นอกจากนี้ยังทำให้ได้รู้ว่า เทคโนโลยีมีความสำคัญมากจริง ๆ กับโลกยุคปัจจุบัน ครูจึงต้องตามให้ทันและรู้จักเลือกนำมาใช้อย่างสร้างสรรค์นะคะ ขอบคุณสำหรับกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจนี้ค่ะ
โดย SUNET B. (2012-04-06 12:23:30) [แสดงความคิดเห็น]
Do And Don't คุณครูตรีรัตน์ สุขะสุคนธ์ รร.เบญจมเทพอุทิศ
ได้ชม video คุณครูตรีรัตน์ สุขะสุคนธ์ รร.เบญจมเทพอุทิศ จ. เพชรบุรี ที่แนะนำโครงสร้างประโยคที่จะใช้ในการแนะนำ และสร้างกฎเกณฑ์ข้อบังคับ Do and Donโ€™t เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่สนุกมากค่ะ เป็นการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม ๆ ละ 5 โ€“ 6 คน อภิปรายเกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ โดยร่วมกันตัดสินใจว่า แต่ละข้อเป็นเรื่องจริง หรือเป็นเรื่องล้อเล่น และจะเดิมพันเท่าใด อีกทั้งเป็นการเชื่อมโยงภาษาและวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน ระหว่างวัฒนธรรมของต่างชาติและวัฒนธรรมของไทย กระตุ้นและส่งเสริม ให้นักเรียนคิด วิเคราะห์และเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง สร้างประโยคที่จะแนะนำให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเมืองไทย ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของนักเรียน ส่วนกิจกรรมที่สร้างสีสรรค์แก่นักเรียนให้เรียนอย่างสนุกสนานน่าจัเป็น เทคนิคการเดิมพันคะแนน ซึ่งน่าลุ้นไปกับเด็ก ๆ มาก เพราะหลายข้อเลยทีเดียวที่ได้รู้คำตอบพร้อมกับเด็ก ๆ....เยี่ยมจริง ๆ ค่ะ
โดย รำพึง นฤทุกข์ (2012-04-07 15:43:06) [แสดงความคิดเห็น]
เนื้อหาการสอนของคุณครูตรีรัตน์ สุขะสุคนธ์ รร.เบญจมเทพอุทิศ ใช้การเรียนที่มาจากปัญหาที่พบในชีวิตประจำวันของนักเรียนเอง มีการใช้สื่อการสอนที่น่าสนใจ ใช้สื่อเพื่อให้นักเรียนเข้าใจในเรื่องที่สอนได้ง่าย ฝึกให้นักเรียนได้แต่งประโยค เปนการสอนที่น่าสนุก เพราะว่ามีการเล่นเกมที่สนุกและมีการเรียนการสอนที่ง่ายเพราะว่าได้นำโปรแกรม PowerPoint มาใช้เลยทำให้เข้าใจง่ายและมีการตกแต่งสีสันได้สวยงามทั้งยังมีรูปภาพที่ ตลก และน่ารักๆๆๆมาให้ดูด้วย พอทั้งการเรียนที่ คนดูอาจดูว่าทำยากแต่แท้จิงง่าย เพราะว่าอาจาร์ยสอนให้เข้าใจง่ายมาขึ้นพร้อมทั้งเข้าใจเด็กนักเรียนในห้องเรียนว่าควรสอนแบบใหนที่จะให้นักเรียนเข้าใจง่
โดย ศราวุฒิ ทิพย์พิมล (2012-04-10 11:41:26) [แสดงความคิดเห็น]
Do and Don'™t เป็นหัวข้อที่ใช้ในการเรียนโดยมีการแข็งขัน โดยการแบ่งกลุ่ม โดยการสอนผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์นำโปรแกรม PowerPoint มาใช้ในการสอน ทำให้กิจกรรมการเรียนการสอนนั้นกระตุ้นให้นักเรียนมีความสนุกสนาน มีเกมให้ลุ้นทำให้เกิดความตื่นเต้นและมีความสุขกับการเรียน มีการใช้สื่อการสอนที่น่าสนใจ ใช้สื่อเพื่อให้นักเรียนเข้าใจในเรื่องที่สอนได้ง่าย ฝึกให้นักเรียนได้แต่งประโยคได้ง่ายขึ้นเข้าใจในภาษามากขึ้น และทำให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการกลุ่ม ในการแลกเปลี่ยนความรู้ ในกลุ่มได้ อีกทั้งยังเป็นการสอนวัฒนธรรม ในสิ่งที่ควร ไม่ควรด้วย
โดย ศราวุฒิ ทิพย์พิมล (2012-04-10 11:45:22) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูตรีรัตน์ ได้แนะนำโครงสร้างประโยคที่จะใช้ในการแนะนำ และสร้างกฎเกณฑ์ข้อบังคับ Do and Donโ€™t และนักเรียนได้ฝึกทำแบบฝึกหัดจาก PowerPoint ชุด Do and Donโ€™tโดยการ แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มซึ่งนักเรียนได้ใช้ความคิดเพื่อที่จะอภิปรายเกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ โดยร่วมกันตัดสินใจ(Group Work & Numbered Heads Together) แล้วให้นักเรียนนึกถึงวัฒนธรรมของไทย ที่จะแนะนำให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเมืองไทยเป็นครั้งแรก ซึ่งเด็กๆให้ความสนใจดี ส่วนตัวดิฉันได้ลองสอนเรื่อง Do & Don't แต่เป็นสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในโรงเรียนแทน ก็ดีค่ะเด็กๆได้ใช้ความคิด และมีการทำงานเป็นกลุ่มด้วยเหมือนกันค่ะ
โดย พวงอินทร์ คำพวง (2012-04-11 22:30:45) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูตรีรัตน์ ได้แนะนำโครงสร้างประโยคที่จะใช้ในการแนะนำ และสร้างกฎเกณฑ์ข้อบังคับ Do and Donโ€™t และนักเรียนได้ฝึกทำแบบฝึกหัดจาก PowerPoint ชุด Do and Donโ€™tโดยการ แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มซึ่งนักเรียนได้ใช้ความคิดเพื่อที่จะอภิปรายเกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ โดยร่วมกันตัดสินใจ(Group Work & Numbered Heads Together) แล้วให้นักเรียนนึกถึงวัฒนธรรมของไทย ที่จะแนะนำให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเมืองไทยเป็นครั้งแรก ซึ่งเด็กๆให้ความสนใจดี ส่วนตัวดิฉันได้ลองสอนเรื่อง Do & Don't แต่เป็นสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในโรงเรียนแทน ก็ดีค่ะเด็กๆได้ใช้ความคิด และมีการทำงานเป็นกลุ่มด้วยเหมือนกันค่ะ
โดย พวงอินทร์ คำพวง (2012-04-11 22:30:51) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูตรีรัตน์ ได้แนะนำโครงสร้างประโยคที่จะใช้ในการแนะนำ และสร้างกฎเกณฑ์ข้อบังคับ Do and Donโ€™t และนักเรียนได้ฝึกทำแบบฝึกหัดจาก PowerPoint ชุด Do and Donโ€™tโดยการ แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มซึ่งนักเรียนได้ใช้ความคิดเพื่อที่จะอภิปรายเกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ โดยร่วมกันตัดสินใจ(Group Work & Numbered Heads Together) แล้วให้นักเรียนนึกถึงวัฒนธรรมของไทย ที่จะแนะนำให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเมืองไทยเป็นครั้งแรก ซึ่งเด็กๆให้ความสนใจดี ส่วนตัวดิฉันได้ลองสอนเรื่อง Do & Don't แต่เป็นสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในโรงเรียนแทน ก็ดีค่ะเด็กๆได้ใช้ความคิด และมีการทำงานเป็นกลุ่มด้วยเหมือนกันค่ะ
โดย พวงอินทร์ คำพวง (2012-04-11 22:31:23) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูตรีรัตน์ ได้แนะนำโครงสร้างประโยคที่จะใช้ในการแนะนำ และสร้างกฎเกณฑ์ข้อบังคับ Do and Donโ€™t และนักเรียนได้ฝึกทำแบบฝึกหัดจาก PowerPoint ชุด Do and Donโ€™tโดยการ แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มซึ่งนักเรียนได้ใช้ความคิดเพื่อที่จะอภิปรายเกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ โดยร่วมกันตัดสินใจ(Group Work & Numbered Heads Together) แล้วให้นักเรียนนึกถึงวัฒนธรรมของไทย ที่จะแนะนำให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเมืองไทยเป็นครั้งแรก ซึ่งเด็กๆให้ความสนใจดี ส่วนตัวดิฉันได้ลองสอนเรื่อง Do & Don't แต่เป็นสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในโรงเรียนแทน ก็ดีค่ะเด็กๆได้ใช้ความคิด และมีการทำงานเป็นกลุ่มด้วยเหมือนกันค่ะ
โดย พวงอินทร์ คำพวง (2012-04-11 22:31:54) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูตรีรัตน์ ได้แนะนำโครงสร้างประโยคที่จะใช้ในการแนะนำ และสร้างกฎเกณฑ์ข้อบังคับ Do and Donโ€™t และนักเรียนได้ฝึกทำแบบฝึกหัดจาก PowerPoint ชุด Do and Donโ€™tโดยการ แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มซึ่งนักเรียนได้ใช้ความคิดเพื่อที่จะอภิปรายเกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ โดยร่วมกันตัดสินใจ(Group Work & Numbered Heads Together) แล้วให้นักเรียนนึกถึงวัฒนธรรมของไทย ที่จะแนะนำให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเมืองไทยเป็นครั้งแรก ซึ่งเด็กๆให้ความสนใจดี ส่วนตัวดิฉันได้ลองสอนเรื่อง Do & Don't แต่เป็นสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในโรงเรียนแทน ก็ดีค่ะเด็กๆได้ใช้ความคิด และมีการทำงานเป็นกลุ่มด้วยเหมือนกันค่ะ
โดย พวงอินทร์ คำพวง (2012-04-11 22:32:37) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูตรีรัตน์ ได้แนะนำโครงสร้างประโยคที่จะใช้ในการแนะนำ และสร้างกฎเกณฑ์ข้อบังคับ Do and Donโ€™t และนักเรียนได้ฝึกทำแบบฝึกหัดจาก PowerPoint ชุด Do and Donโ€™tโดยการ แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มซึ่งนักเรียนได้ใช้ความคิดเพื่อที่จะอภิปรายเกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ โดยร่วมกันตัดสินใจ(Group Work & Numbered Heads Together) แล้วให้นักเรียนนึกถึงวัฒนธรรมของไทย ที่จะแนะนำให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเมืองไทยเป็นครั้งแรก ซึ่งเด็กๆให้ความสนใจดี ส่วนตัวดิฉันได้ลองสอนเรื่อง Do & Don't แต่เป็นสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในโรงเรียนแทน ก็ดีค่ะเด็กๆได้ใช้ความคิด และมีการทำงานเป็นกลุ่มด้วยเหมือนกันค่ะ
โดย พวงอินทร์ คำพวง (2012-04-11 22:32:57) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูตรีรัตน์ ได้แนะนำโครงสร้างประโยคที่จะใช้ในการแนะนำ และสร้างกฎเกณฑ์ข้อบังคับ Do and Donโ€™t และนักเรียนได้ฝึกทำแบบฝึกหัดจาก PowerPoint ชุด Do and Donโ€™tโดยการ แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มซึ่งนักเรียนได้ใช้ความคิดเพื่อที่จะอภิปรายเกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ โดยร่วมกันตัดสินใจ(Group Work & Numbered Heads Together) แล้วให้นักเรียนนึกถึงวัฒนธรรมของไทย ที่จะแนะนำให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเมืองไทยเป็นครั้งแรก ซึ่งเด็กๆให้ความสนใจดี ส่วนตัวดิฉันได้ลองสอนเรื่อง Do & Don't แต่เป็นสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในโรงเรียนแทน ก็ดีค่ะเด็กๆได้ใช้ความคิด และมีการทำงานเป็นกลุ่มด้วยเหมือนกันค่ะ
โดย พวงอินทร์ คำพวง (2012-04-11 22:33:17) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูตรีรัตน์ ได้แนะนำโครงสร้างประโยคที่จะใช้ในการแนะนำ และสร้างกฎเกณฑ์ข้อบังคับ Do and Donโ€™t และนักเรียนได้ฝึกทำแบบฝึกหัดจาก PowerPoint ชุด Do and Donโ€™tโดยการ แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มซึ่งนักเรียนได้ใช้ความคิดเพื่อที่จะอภิปรายเกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ โดยร่วมกันตัดสินใจ(Group Work & Numbered Heads Together) แล้วให้นักเรียนนึกถึงวัฒนธรรมของไทย ที่จะแนะนำให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเมืองไทยเป็นครั้งแรก ซึ่งเด็กๆให้ความสนใจดี ส่วนตัวดิฉันได้ลองสอนเรื่อง Do & Don't แต่เป็นสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในโรงเรียนแทน ก็ดีค่ะเด็กๆได้ใช้ความคิด และมีการทำงานเป็นกลุ่มด้วยเหมือนกันค่ะ
:tv15:
โดย พวงอินทร์ คำพวง (2012-04-11 22:33:42) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูตรีรัตน์ ได้แนะนำโครงสร้างประโยคที่จะใช้ในการแนะนำ และสร้างกฎเกณฑ์ข้อบังคับ Do and Donโ€™t และนักเรียนได้ฝึกทำแบบฝึกหัดจาก PowerPoint ชุด Do and Donโ€™tโดยการ แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มซึ่งนักเรียนได้ใช้ความคิดเพื่อที่จะอภิปรายเกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ โดยร่วมกันตัดสินใจ(Group Work & Numbered Heads Together) แล้วให้นักเรียนนึกถึงวัฒนธรรมของไทย ที่จะแนะนำให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเมืองไทยเป็นครั้งแรก ซึ่งเด็กๆให้ความสนใจดี ส่วนตัวดิฉันได้ลองสอนเรื่อง Do & Don't แต่เป็นสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในโรงเรียนแทน ก็ดีค่ะเด็กๆได้ใช้ความคิด และมีการทำงานเป็นกลุ่มด้วยเหมือนกันค่ะ
:tv15:
โดย พวงอินทร์ คำพวง (2012-04-11 22:34:15) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูตรีรัตน์ ได้แนะนำโครงสร้างประโยคที่จะใช้ในการแนะนำ และสร้างกฎเกณฑ์ข้อบังคับ Do and Donโ€™t และนักเรียนได้ฝึกทำแบบฝึกหัดจาก PowerPoint ชุด Do and Donโ€™tโดยการ แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มซึ่งนักเรียนได้ใช้ความคิดเพื่อที่จะอภิปรายเกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ โดยร่วมกันตัดสินใจ(Group Work & Numbered Heads Together) แล้วให้นักเรียนนึกถึงวัฒนธรรมของไทย ที่จะแนะนำให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเมืองไทยเป็นครั้งแรก ซึ่งเด็กๆให้ความสนใจดี ส่วนตัวดิฉันได้ลองสอนเรื่อง Do & Don't แต่เป็นสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในโรงเรียนแทน ก็ดีค่ะเด็กๆได้ใช้ความคิด และมีการทำงานเป็นกลุ่มด้วยเหมือนกันค่ะ
:tv15:
โดย พวงอินทร์ คำพวง (2012-04-11 22:35:03) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูตรีรัตน์ ได้แนะนำโครงสร้างประโยคที่จะใช้ในการแนะนำ และสร้างกฎเกณฑ์ข้อบังคับ Do and Donโ€™t และนักเรียนได้ฝึกทำแบบฝึกหัดจาก PowerPoint ชุด Do and Donโ€™tโดยการ แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มซึ่งนักเรียนได้ใช้ความคิดเพื่อที่จะอภิปรายเกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ โดยร่วมกันตัดสินใจ(Group Work & Numbered Heads Together) แล้วให้นักเรียนนึกถึงวัฒนธรรมของไทย ที่จะแนะนำให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเมืองไทยเป็นครั้งแรก ซึ่งเด็กๆให้ความสนใจดี ส่วนตัวดิฉันได้ลองสอนเรื่อง Do & Don't แต่เป็นสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในโรงเรียนแทน ก็ดีค่ะเด็กๆได้ใช้ความคิด และมีการทำงานเป็นกลุ่มด้วยเหมือนกันค่ะ
:tv15:
โดย พวงอินทร์ คำพวง (2012-04-11 22:35:15) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูตรีรัตน์ ได้แนะนำโครงสร้างประโยคที่จะใช้ในการแนะนำ และสร้างกฎเกณฑ์ข้อบังคับ Do and Donโ€™t และนักเรียนได้ฝึกทำแบบฝึกหัดจาก PowerPoint ชุด Do and Donโ€™tโดยการ แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มซึ่งนักเรียนได้ใช้ความคิดเพื่อที่จะอภิปรายเกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ โดยร่วมกันตัดสินใจ(Group Work & Numbered Heads Together) แล้วให้นักเรียนนึกถึงวัฒนธรรมของไทย ที่จะแนะนำให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเมืองไทยเป็นครั้งแรก ซึ่งเด็กๆให้ความสนใจดี ส่วนตัวดิฉันได้ลองสอนเรื่อง Do & Don't แต่เป็นสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในโรงเรียนแทน ก็ดีค่ะเด็กๆได้ใช้ความคิด และมีการทำงานเป็นกลุ่มด้วยเหมือนกันค่ะ
:tv15:
โดย พวงอินทร์ คำพวง (2012-04-11 22:36:25) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูตรีรัตน์ ได้แนะนำโครงสร้างประโยคที่จะใช้ในการแนะนำ และสร้างกฎเกณฑ์ข้อบังคับ Do and Donโ€™t และนักเรียนได้ฝึกทำแบบฝึกหัดจาก PowerPoint ชุด Do and Donโ€™tโดยการ แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มซึ่งนักเรียนได้ใช้ความคิดเพื่อที่จะอภิปรายเกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ โดยร่วมกันตัดสินใจ(Group Work & Numbered Heads Together) แล้วให้นักเรียนนึกถึงวัฒนธรรมของไทย ที่จะแนะนำให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเมืองไทยเป็นครั้งแรก ซึ่งเด็กๆให้ความสนใจดี ส่วนตัวดิฉันได้ลองสอนเรื่อง Do & Don't แต่เป็นสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในโรงเรียนแทน ก็ดีค่ะเด็กๆได้ใช้ความคิด และมีการทำงานเป็นกลุ่มด้วยเหมือนกันค่ะ
:tv15:
โดย พวงอินทร์ คำพวง (2012-04-11 22:37:06) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูตรีรัตน์ ได้แนะนำโครงสร้างประโยคที่จะใช้ในการแนะนำ และสร้างกฎเกณฑ์ข้อบังคับ Do and Donโ€™t และนักเรียนได้ฝึกทำแบบฝึกหัดจาก PowerPoint ชุด Do and Donโ€™tโดยการ แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มซึ่งนักเรียนได้ใช้ความคิดเพื่อที่จะอภิปรายเกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ โดยร่วมกันตัดสินใจ(Group Work & Numbered Heads Together) แล้วให้นักเรียนนึกถึงวัฒนธรรมของไทย ที่จะแนะนำให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเมืองไทยเป็นครั้งแรก ซึ่งเด็กๆให้ความสนใจดี ส่วนตัวดิฉันได้ลองสอนเรื่อง Do & Don't แต่เป็นสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในโรงเรียนแทน ก็ดีค่ะเด็กๆได้ใช้ความคิด และมีการทำงานเป็นกลุ่มด้วยเหมือนกันค่ะ
:tv15:
โดย พวงอินทร์ คำพวง (2012-04-11 22:37:18) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูตรีรัตน์ ได้แนะนำโครงสร้างประโยคที่จะใช้ในการแนะนำ และสร้างกฎเกณฑ์ข้อบังคับ Do and Donโ€™t และนักเรียนได้ฝึกทำแบบฝึกหัดจาก PowerPoint ชุด Do and Donโ€™tโดยการ แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มซึ่งนักเรียนได้ใช้ความคิดเพื่อที่จะอภิปรายเกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ โดยร่วมกันตัดสินใจ(Group Work & Numbered Heads Together) แล้วให้นักเรียนนึกถึงวัฒนธรรมของไทย ที่จะแนะนำให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเมืองไทยเป็นครั้งแรก ซึ่งเด็กๆให้ความสนใจดี ส่วนตัวดิฉันได้ลองสอนเรื่อง Do & Don't แต่เป็นสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในโรงเรียนแทน ก็ดีค่ะเด็กๆได้ใช้ความคิด และมีการทำงานเป็นกลุ่มด้วยเหมือนกันค่ะ
:tv15:
โดย พวงอินทร์ คำพวง (2012-04-11 22:38:19) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูตรีรัตน์ ได้แนะนำโครงสร้างประโยคที่จะใช้ในการแนะนำ และสร้างกฎเกณฑ์ข้อบังคับ Do and Donโ€™t และนักเรียนได้ฝึกทำแบบฝึกหัดจาก PowerPoint ชุด Do and Donโ€™tโดยการ แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มซึ่งนักเรียนได้ใช้ความคิดเพื่อที่จะอภิปรายเกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ โดยร่วมกันตัดสินใจ(Group Work & Numbered Heads Together) แล้วให้นักเรียนนึกถึงวัฒนธรรมของไทย ที่จะแนะนำให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเมืองไทยเป็นครั้งแรก ซึ่งเด็กๆให้ความสนใจดี ส่วนตัวดิฉันได้ลองสอนเรื่อง Do & Don't แต่เป็นสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในโรงเรียนแทน ก็ดีค่ะเด็กๆได้ใช้ความคิด และมีการทำงานเป็นกลุ่มด้วยเหมือนกันค่ะ
:tv15:
โดย พวงอินทร์ คำพวง (2012-04-11 22:38:20) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนDo & Don't จากการนำโครงสร้างประโยคที่จะใช้ในการแนะนำ และสร้างกฎเกณฑ์ข้อบังคับ Do & Don't ฝึกทำแบบฝึกหัดจาก PowerPoint ชุด Do & Don't และแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5 -6 คน อภิปรายเกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ โดยร่วมกันตัดสินใจว่า แต่ละข้อเป็นเรื่องจริง หรือเป็นเรื่องล้อเล่น แทนที่จะใช้คำว่าถูกหรือผิดสิ่งที่เร้าใจของเกมส์ก็คือการให้คะแนนในการเดิมพันเท่าใด (Group Work & Numbered Heads Together)ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการเสริมแรงให้นักเรียนทำงานได้แต่ละกลุ่มนึกถึงวัฒนธรรมของไทย ที่จะแนะนำให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเมืองไทยเป็นครั้งแรก และนำมาแสดงบทบาทสมมุติอีกก็น่าจะทำให้การเรียนการสอนสนุกสนานมากขึ้นและนักเรียนก็จะเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษขอบอกว่าเยี่ยมและขอ :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15:ให้ค่ะ
โดย นงพะงา อุปภัมภ์ (2012-04-13 23:03:56) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนรู้ให้นักเรียน เรื่อง Do and Don't โดยใช้การเล่นเกมเพื่อฝึกทักษะทางภาษา ทำให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียน และมีเจตคติที่ดีในการเรียนภาษาอังกฤษ นักเรียนได้ศึกษาถึงการทำงานเป็นกลุ่มโดยใช้หลักการระดมความคิด และการให้ความรู้ว่าสิ่งใดควรกระทำหรือไม่ควรกระทำ ถือเป็นการเรียนรู้ผ่านเกม
โดย อุทัย บุญประสงค์ (2012-06-20 21:58:27) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ดีมากค่ะ คุณครูมีความสามารถด้าน IT ด้วยจึงสามารถสร้างสื่อที่น่าสนใจได้ ชอบตรงขั้นตอนการสอน ที่ให้โครงสร้างประโยคก่อนแล้วให้นักเรียนฝึกยกตัวอย่าง กับเกมส์ตอนท้าย ครูมีการเตรียมการสอนที่ดีมากค่ะ ขอชื่นชม และขออนุญาตนำไปประยุกต์ใช้บ้างนะคะ :tv15:
โดย เฉลิมศรี ผ่องใส (2012-06-21 23:29:48) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจมาก สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในห้องเรียน คุณครูเก่งมาก ทำให้เด็กเชื่อมโยงวัฒนธรรมระหว่างประเทศอื่นและประเทศไทยใช้พาวเวอร์พอย์ที่เหมาะสมขอนำไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียน
โดย กนกพร นวมนาค (2012-06-22 23:55:39) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจมาก สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในห้องเรียน คุณครูเก่งมาก ทำให้เด็กเชื่อมโยงวัฒนธรรมระหว่างประเทศอื่นและประเทศไทยใช้พาวเวอร์พอย์ที่เหมาะสมส่งเสริมการคิดและแสดงความคิดเห็นของนักเรียน นักเรียนก็มีความสามารถในการใช้ภาษาได้ไดี กล้าแสดงออก แสดงความคิดเห็น การใช้เกมการแข่งขันได้น่าสนุก ขออนุญาตนำเกมไปประยุกต์ใช้นะคะ
โดย กนกพร นวมนาค (2012-06-22 23:59:29)
Do And Don't คุณครูตรีรัตน์ สุขะสุคนธ์ รร.เบญจมเทพอุทิศ ได้ชม video คุณครูตรีรัตน์ สุขะสุคนธ์ รร.เบญจมเทพอุทิศ จ. เพชรบุรี ที่แนะนำโครงสร้างประโยคที่จะใช้ในการแนะนำ และสร้างกฎเกณฑ์ข้อบังคับ Do and Don เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่สนุกมากค่ะ เป็นการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม ๆ ละ 5 - 6 คน อภิปรายเกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ โดยร่วมกันตัดสินใจว่า แต่ละข้อเป็นเรื่องจริง หรือเป็นเรื่องล้อเล่น และจะเดิมพันเท่าใด อีกทั้งเป็นการเชื่อมโยงภาษาและวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน ระหว่างวัฒนธรรมของต่างชาติและวัฒนธรรมของไทย กระตุ้นและส่งเสริม ให้นักเรียนคิด วิเคราะห์และเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง สร้างประโยคที่จะแนะนำให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเมืองไทย ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของนักเรียน ส่วนกิจกรรมที่สร้างสีสรรค์แก่นักเรียนให้เรียนอย่างสนุกสนานน่าจัเป็น เทคนิคการเดิมพันคะแนน ซึ่งน่าลุ้นไปกับเด็ก ๆ มาก เพราะหลายข้อเลยทีเดียวที่ได้รู้คำตอบพร้อมกับเด็ก ๆ เป็นการเตรียมตัวการสอนที่ดีของครู นักเรียนสนุกมาก รู้สึกว่าเป็นการสอนภาษาอังกฤษที่มีความหมาย นักเรียนรักและสนุกกับการเรียนรู้ ขอชื่นชมในความสามารถและแนวคิดที่นำมาจัดกิจกรรม
โดย ถนอมเพ็ญ ชูบัว (2012-06-24 19:37:56) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรม Do And Don't ของคุณครูตรีรัตน์ สุขะสุคนธ์ รร.เบญจมเทพอุทิศ จ. เพชรบุรี เป็นการแนะนำการสร้างโครงสร้างประโยค โดยการฝึกทำแบบฝึกหัดจาก PowerPoint วิธีการ คือ แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5 โ€“ 6 คน อธิบายเกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ โดยร่วมกันตัดสินใจว่า แต่ละข้อเป็นเรื่องจริงหรือไม่ และให้นักเรียนแต่ละกลุ่มลองนึกถึงวัฒนธรรมของไทย ที่จะแนะนำให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเมืองไทยเป็นครั้งแรก เช่น แต่งประโยคให้เหมาะกับวัฒนธรรมของไทย
โดย ณัชชา โชติชื่น (2012-06-24 20:22:02) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชมเชยครูกบคนเก่งทางด้าน ICT ว่าเป็นการสอนที่มีการวางแผนล่วงหน้าชัดเจน มีการนำเข้าสู่บทเรียนที่กระตุ้นนักเรียน แจ้งจุดประสงค์ชัดเจน และ การสร้างสื่ิอ Power Point ที่น่าสนใจ นำเสนอด้วยภาพและโครงสร้างพร้อมตัวอย่างประโยคและตัวคุณครูก็อธิบายนำได้ชัดเจนไม่น่าเบื่อ การทำกิจกรรมก็เน้นเกมที่เข้ากับวัยเพราะเด็กวัยนี้ชอบการแข่งขันที่ท้าทาย บรรยากาศการเรียนสนุกสนานนักเรียนมีความกล้าและมั่นใจที่จะแสดงความคิดเห็นและเนื้อหาสามารถนำไปใช้ได้ในการเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศต่างๆ เป็นบทเรียนที่เยี่ยมมากค่ะ...ชอบค่ะลูกๆก็ชอบเรียนกับครูกบค่ะ สนุก..ตลกแต่ได้ความรู้ค่ะ
:tv15: :tv02:
โดย บุษกร เสียงหวาน (2012-07-27 23:51:58) [แสดงความคิดเห็น]
เนื้อหาการสอนของคุณครูตรีรัตน์ สุขะสุคนธ์ รร.เบญจมเทพอุทิศ เป็นเนื้อหาที่ดีเยี่ยมและสามารถนำไปเป็นแบบอย่างที่ดีได้ค่ะ ตรงกับบทเรียน และช่วยให้รู้กักต่างประเทศมากขึ้นด้วยค่ะ
โดย ลักษิกา ตรีมรรคา (2012-08-07 19:54:38) [แสดงความคิดเห็น]
Do And Don't คุณครูตรีรัตน์ สุขะสุคนธ์ รร.เบญจมเทพอุทิศ คุณครูมีวิธีการสอนที่ดูสนุกสนาน โดยการนำสื่ออื่นๆมาสอนกับนักเรียน จากเนื้อหาที่คุณครูสอนได้มีการเชื่อมโยงเข้ามาใช้ในชีวิตประจำวัน ทำให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างดีในการดำเนินชีวิตประจำวันค่ะ
โดย ศุภรดา รัชเศรษฐ์กุล (2012-08-15 20:09:08) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรม Do And Don't เป็นกิจกรรมที่ดีมาก ทำให่นักเรียนได้ฝึกใช้ประโยคที่ได้เรียนมา มาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันของเรา และเป็นกิจกรรมที่สนุกมากค่ะ
โดย จารุรัตน์ ศิริวงศ์พรหม (2012-09-07 22:15:30) [แสดงความคิดเห็น]
เรื่อง Do And Don't ที่คุณครูสอนที่เป็นกิจกรรมที่สอนผ่าน Power Point ซึ่งเป็นสื่อการสอนที่น่าสนใจมากค่ะ
โดย ภาวรรณ เเจ้งตามธรรม (2012-09-10 19:09:26) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง Do and Don't เป็นวิธีการสอนที่น่าสนใจและสามารถช่วยเหลือเด็กๆที่มีปัญหาด้านนี้ได้ดี และยังเป็นการเสริมความรู้ให้แก่เด็กที่ใช้เป็นแต่ยังมีปัญหาอยู่ดี
โดย สุดารัตน์ ดาวเรือง (2012-12-04 16:21:40) [แสดงความคิดเห็น]
ข้าพเจ้านางสาวสุดารัตน์ ดาวเรือง นักศึกษาปี3 เอกภาษาอังกฤษ คบ.ห้อง6 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรียนวิชา หลักการจัดการเรียนรู้ กับดร.ชนสิทธิ์ สิทธิสูงเนิน อาจารได้มอบหมายให้ข้าพเจ้ามาศึกษาดูซึ่งข้าพเจ้า ได้ เรื่อง Do and Don't เป็นวิธีการสอนที่น่าสนใจและสามารถช่วยเหลือเด็กๆที่มีปัญหาด้านนี้ได้ดี และยังเป็นการเสริมความรู้ให้แก่เด็กที่ใช้เป็นแต่ยังมีปัญหา เป็นการทำให้เด็กเหล่านี้มีการนำไปใช้ได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น
โดย สุดารัตน์ ดาวเรือง (2012-12-05 12:52:43) [แสดงความคิดเห็น]
ข้าพเจ้านางสาวพิมพ์ชนก ขำเพชร นักศึกษาปี3 เอกภาษาอังกฤษ คบ.ห้อง6 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรียนวิชา หลักการจัดการเรียนรู้ กับดร.ชนสิทธิ์ สิทธิสูงเนิน อาจารได้มอบหมายให้ข้าพเจ้ามาศึกษาดูซึ่งข้าพเจ้า ได้ เรื่อง Do and Don't เป็นหัวข้อที่ใช้ในการเรียนโดยมีการแข้งขัน โดยการแบ่งกลุ่ม โดยการสอนผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์นำโปรแกรม PowerPoint มาใช้ในการสอน ทำให้กิจกรรมการเรียนการสอนนั้นกระตุ้นให้นักเรียนมีความสนุกสนาน มีเกมให้ลุ้นทำให้เกิดความตื่นเต้นและมีความสุขกับการเรียน มีการใช้สื่อการสอนที่น่าสนใจ ใช้สื่อเพื่อให้นักเรียนเข้าใจในเรื่องที่สอนได้ง่าย ฝึกให้นักเรียนได้แต่งประโยคได้ง่ายขึ้นเข้าใจในภาษามากขึ้น และทำให้นักเรียนเกิดความสามัคคีในการแลกเปลี่ยนความรู้ กับเพื่อนในกลุ่มได้และสามารถนำคำสัพท์ที่เรารู้มาเติมในช่องให้สมบูรณ์ได้อีกดวย
โดย พิมพ์ชนก ขำเพชร (2012-12-05 13:10:15) [แสดงความคิดเห็น]
It is quite interesting that teacher uses different media and methods approaching to student about do and don't. Student can learn and use them in the real situation. This can be applied and integrated with local curriculum using local culture knowledge. The activity after learning makes student fun and willing to do the activity. Teacher can evaluate student from the activity. :tv15:
โดย เมธา ตั๊งถาวรการ (2014-07-16 08:25:31) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv