thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 1793
Rate :
 5
ความยาว : 14.38 นาที | Online : 2011-11-15  
    Running Dialogue Game คุณครูกุมารี แย้มศรี รร.ระยองวิทยาคม  
    Running Dialogue Game คือเกมสนุก ๆ ที่จะเพิ่มทักษะทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในชั่วโมงภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนระยองวิทยาคม จ.ระยอง ซึ่งคุณครูกุมารี แย้มศรี ได้ดัดแปลงการสอน Conversation แบบเดิม ๆ ที่น่าเบื่อ ให้กลายเป็นเกมแอ็คชั่นที่สนุกสนาน และทำให้นักเรียนทั้งห้องได้ใช้ทักษะด้านภาษาอังกฤษอย่างเต็มที่  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

Role Play การใช้บทบาทสมมติในภาษาอังกฤษ อ.ทวิกา สุบินยัง รร.บ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์)
วิธีการสอนที่จะทำให้นักเรียนสนุก และมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นของตัวเองได้เต็มที่ โดยการนำเรื่อง Role Play การแสดงบทบาทสมมติมาใช้ในภาษาอังกฤษ เพิ่มเติม

แบ่งกลุ่มไม่จำเจ เรียนอังกฤษไม่จำใจ อาจารย์ นิรมล อ้วนไตร (ฉบับเต็ม)
พบเทคนิคการสอน ของอาจารย์ นิรมล อ้วนไตร ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โดยเน้นการให้เด็กนักเรียนได้จับกลุ่มทำกิจกรรมใหม่ๆเสมอ เพิ่มเติม

สมมุติว่าฉันเป็นไกด์ อ. อุทุมพร เลิศปรีชา (ฉบับเต็ม)
พบทักษะกระบวนการคิด และ กระบวนการแบ่งกลุ่ม ของ อ. อุทุมพร เลิศปรีชา เพิ่มเติม

English of Science สอนอังกฤษด้วยวิทยาศาสตร์ คุณครูสุภาวี พัฒน์จารีย์
ชมการจัดการเรียนรู้ โดยการร่วมเรียนรู้ด้วยกันทั้งครู และศิษย์ โดยนำความรู้เดิมด้านวิทยาศาสตร์ที่นักเรียนถนัด มาเรียนรู้ในภาษาอังกฤษที่ครูถนัดกว่า กิจกรรมที่จะพัฒนาทักษะการฟัง และพูด ในภาษาอังกฤษ ผ่านการเดี่ยวไมโครโฟนของนักเรียน เพิ่มเติม

การเขียน ESSAY ตอนที่ 1 : การเขียน Intro ดร.โชคศรัณต์ จิตรโชคนิมิตร รร.อัสสัมชัญ สมุทรปราการ (ฉบับเต็ม)
การเขียน Essay ของเด็กนักเรียน ตามความเข้าใจยังไม่ถูกต้อง การสอนเขียน Essay อย่างง่ายและถูกต้อง เริ่มต้นที่ การเขียน Intro เพิ่มเติม

 
 
Running dialogue game เป็นเกมที่น่าสนใจมาก เพราะนักเรียนได้ฝึกทักษะทั้ง 4 ไม่ว่าจะเป็น listening speaking reading และ writing เป็นการจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนได้ผลัดกันทำหน้าที่จนครบทั้งสี่ทักษะ โดยครูเป็นผู้ควบคุม และกำกับ น่าสนใจจริง ๆ ค่ะ :tv18: :tv18: :tv18: :tv03:
โดย สายทิพย์ เม่นแต้ม (2011-11-26 21:49:05) [แสดงความคิดเห็น]
I think,this is a good game that Ms.I think it's a good game for me because it make me fun and relax.It is learned that a lot of skills.
โดย Pornpawee Gumnarai (2012-02-08 16:43:06)
คุณครูกุมารี แย้มศรี จัดกิจกรรม Running dialogue game ได้น่าสนใจมาก เพราะนักเรียนได้ฝึกทักษะทั้ง 4 คือ listening speaking reading และ writing เป็นการจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนได้ผลัดกันทำหน้าที่จนครบทั้งสี่ทักษะ โดยครูเป็นผู้ควบคุม และกำกับ น่าสนใจมาก นักเรียนได้แข่งขันกันในแต่ละกล่ม นักเรียนสนุกสนาน
โดย วรรณภา ศิรินคร (2011-11-29 20:29:11) [แสดงความคิดเห็น]
Running Dialogue Game เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากค่ะ สอดแทรกความรู้ทางด้านทักษะ เช่น Listening Speaking Reading Writing และเสริมสร้างคุณธรรมด้านความสามัคคีด้วย กิจกรรมนี้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยครูเป็นเพียงผู้ให้คำปรึกษาและควบคุมกิจกรรม การใช้เกมเป็นกิจกรรมในการเรียนรู้เป็นการสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นนักเรียนให้สนใจการเรียนได้ดี
โดย กาญจนา คงเหมาะ (2011-12-05 19:52:42) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณครูกุมารี ที่นำเกมรูปแบบต่าง ๆ และถ่ายวิดีโอเผยแพร่เป็นตัวอย่างให้ครูทั่วโลกและผู้ที่สนใจได้ชม ขนาดครูในโรงเรียนเดดียวกันยังต้องมาสังเกตุการสอนและนำไปเป็นแบบอย่างที่ดี ซึ่งรูปแบบการสอนของครู ไม่จำเป็นต้องใช้สื่อมาก เพียงกระดาษใบงาน ๒ แผ่น เด็ก ๆ ก็สนุกสนาน ชั้นเรียนและเด็กนักเรียนดูมีชีวิต ครูสอนได้ทุกที่เลย ไม่จำเป็นต้องจำเจในห้องเรียน ดิฉันตั้งใจว่าจะนำเกมต่าง ๆ ทุกตอนที่ได้ชมไปสร้างบทเรียน และฝึกทักษะเหล่านั้นให้นักเรียนได้ฝึกฝน และก็จะแนะนำเด็กนักเรียนให้เข้าชมวิดีโอของโรทัศน์ครู :tv02: :tv17: :tv17: :tv18:
โดย เบญญาดา วิริไฟ (2011-12-11 21:17:52) [แสดงความคิดเห็น]
Running dialogue game เป็นเกมส์ที่มีประโยชน์ ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะต่างๆ ซึ่งเป็นผลดีกับนักเรียนเป็นอย่างมาก ขอขอบคุณคุณครูที่นำเกมส์นี้มานำเสนอ ผมในฐานนะที่เรียนครู ผมจะนำไปประยุกต์ใช้บ้างนะครับ รุ้สึกสนุกเเละตื่นเต้นไปกับนักเรียน อย่างงี้เเหละครับ เรียนภาษาก้อต้องหาวิธีให้นักเรียนเข้าใจให้ได้ happy ครับ
โดย สมชาย เเซ่ย่าง (2011-12-13 14:14:48) [แสดงความคิดเห็น]
excellent
โดย ธัมมาภรณ์ จูมสิมมา (2011-12-14 20:09:26) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่เหมาะใช้ในการเรียนการสอนมากค่ะ
โดย สุธาสินี แสนวงค์ (2011-12-14 23:58:55) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูกุมารี แย้มศรี ถือเป็นครูที่ดีมากๆ มีความใฝ่รู้อยู่เสมอ เปิดรับสิ่งใหม่ โดยเฉพาะการบันทึกการดูงานในแต่ละประเทศ และนำมาปรับใช้ สำหรับเกม Running Dialogue Game ถือเป็นเกมส์ที่ดีมากๆ ส่งเสริมทักษะภาษาทั้ง 4 listening speaking reading writing การให้เด็กได้สลับบทบาทกันถือเป็นสิ่งที่ดีมากๆ เพราะเด็กจะได้เรียนรู้ทักษาะในหลายๆ ด้าน และช่วยในเรื่องของการทำงานเป็นกลุ่ม การทำงานร่วมกับคนอื่น เพราะเกมนี้ไม่สามารถเล่นเพียงคนเดียวแล้วชนะได้ แต่ต้องอาศัยการร่วมมือกันของทุกคน
โดย เสาวลักษณ์ เริงขำกลั่น (2011-12-29 10:36:37) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูกุมารี แย้มศรี เก่งมาเลยครับที่ทำให้เด็กนักเรียนได้ความรู้เดียวกับการเรียนภาษาอังกฤษ โดยใช้เกมส์เข้ามาเป็นบทบาทการเรียนการสอนคื เกมส์ Running Dialogue Game คือเกมสนุก ๆ ที่จะเพิ่มทักษะทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน รู้จักการทำงานเป็นกลุ่ม ทำงานร่วมกับผู้อื่น เพราะเป็นเกมส์ที่ไม่สามารถเล่นได้เพียงคนเดียว ต้องอาศัยการร่วมมือกันทุกคน ถึงจะชนะ และเสริมสร้างคุณธรรมด้านความสามัคคีด้วย กิจกรรมนี้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
โดย ธีระพงษ์ เอี่ยอ่ำ (2011-12-30 18:29:42) [แสดงความคิดเห็น]
สวดยวดดดด.... มากครับ....
โดย เอกราช รักเมือง (2012-01-03 11:45:39) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมนี้ที่พบเห็น คือ นักเรียนอาจแสดงพฤติกรรมถ้อยคำที่ไม่ค่อยเป็นมิตรกับเพื่อนมากนัก เช่น ตัวอย่างนักเรียนที่เป็น listener มาพูดกับ writer แล้ว listener พูดไม่ชัดเจน writer อาจหงุดหงิด หรือกังวลว่าไม่ทันเพื่อนกลุ่มอื่นๆ ในการเขียน ครูควรแนะนำว่า การทำกิจกรรมนี้เป็นการแข่งขัน ต้องการหาผู้ชนะ แต่นักเรียนไม่ต้องกังวลมาก ให้เป็นไปตามสภาพการเรียนรู้ของนักเรียนและเพื่อนๆ และอีกอย่างหนึ่งกิจกรรมนี้เห็นคุณครูคอยเตือนนักเรียนว่าอย่าเปิดใบกิจกรรมให้เพื่อนดู ถ้าคลาดสายตาครูไปแล้ว นักเรียนจะกระทำเช่นนี้อีกหรือไม่ ฉะนั้นควรมีครูพี่เลี้ยงอีก 1 - 2 คน ในการช่วยเหลือคุณครู
ภาครวมกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดีครับ
โดย เอกราช รักเมือง (2012-01-03 14:29:23)
สามารถนำไปปรับใช้ได้กับทุกวิชาจริงๆค่ะ
โดย เยาวลักษณ์ เขียวเขิน (2012-01-07 11:13:27) [แสดงความคิดเห็น]
Running Dialogue Game this game is students can train their skills 4 skills listening, speaking, reading and writing The game students to enjoy and have the friendship with friends in the room. And students happy fun and students aren't bored English.
โดย สุพิชญา พยัคฆะนิธิ (2012-01-08 19:37:23) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นความรู้ที่ได้ทักษาะเป็นอย่างมาก ได้ทักษะครบทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน เขียน และเป็นการเรียนที่สนุกสนาน ไม่เครียด ทำให้เด็กสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น :) :tv15:
โดย นราธร เอมรักษา (2012-01-10 09:19:37) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรม Running Dialogue Game โดย คุณครูกุมารี แย้มศรี รร.ระยองวิทยาคม ได้เพิ่มทักษะให้นักเรียนโดยการเล่นเกมโดยสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้ทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน และยังช่วยให้นักเรียนได้มีทักษะอีกด้วย โดยนักเรียนทุกคนต้องอาศัยทักษะในการจำและสามัคคีกันในกลุ่ม และยังจะมีผู้ชนะในการแข่งขันอีกด้วยและสุดท้ายก็ทำให้นักเรียนได้เข้าใจเกี่ยวกับ Conversation อีกด้วย และยังช่วยเหลือเด็กให้เรียนรู้อย่างสมบูรณ์อีกด้วย สุดท้ายนี้ขอขอบคุณ คุณครู กุมารี แย้มศรี ไว้นะที่นี้ด้วย ขอบคุณครับ
โดย ธีรพงษ์ ฤาเทพ (2012-01-10 14:49:37) [แสดงความคิดเห็น]
In my view,I like this game so much,It can make students are interested. It is not only practice their English but also make them to love English :tv15:
โดย ธนปัฐว์ วงษ์เสงี่ยม (2012-01-10 18:33:45) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูกุมารี แย้มศรี ถือเป็นครูที่ดีมากๆ มีความใฝ่รู้อยู่เสมอ เปิดรับสิ่งใหม่ โดยเฉพาะการบันทึกการดูงานในแต่ละประเทศ และนำมาปรับใช้ สำหรับเกม Running Dialogue Game ถือเป็นเกมส์ที่ดีมากๆ ส่งเสริมทักษะภาษาทั้ง 4 listening speaking reading writing การให้เด็กได้สลับบทบาทกันถือเป็นสิ่งที่ดีมากๆ เพราะเด็กจะได้เรียนรู้ทักษาะในหลายๆ ด้าน และช่วยในเรื่องของการทำงานเป็นกลุ่ม การทำงานร่วมกับคนอื่น เพราะเกมนี้ไม่สามารถเล่นเพียงคนเดียวแล้วชนะได้ แต่ต้องอาศัยการร่วมมือกันของทุกคน ดีมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก :tv15: :tv15: :tv15:
โดย บุษกร ตองอ่อน (2012-01-11 11:24:39) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูกุมารี แย้มศรี ถือเป็นครูที่ดีมากๆ มีความใฝ่รู้อยู่เสมอ เปิดรับสิ่งใหม่ โดยเฉพาะการบันทึกการดูงานในแต่ละประเทศ และนำมาปรับใช้ สำหรับเกม Running Dialogue Game ถือเป็นเกมส์ที่ดีมากๆ ส่งเสริมทักษะภาษาทั้ง 4 listening speaking reading writing การให้เด็กได้สลับบทบาทกันถือเป็นสิ่งที่ดีมากๆ เพราะเด็กจะได้เรียนรู้ทักษาะในหลายๆ ด้าน และช่วยในเรื่องของการทำงานเป็นกลุ่ม การทำงานร่วมกับคนอื่น เพราะเกมนี้ไม่สามารถเล่นเพียงคนเดียวแล้วชนะได้ แต่ต้องอาศัยการร่วมมือกันของทุกคน ดีมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก :tv15: :tv15: :tv15:
โดย บุษกร ตองอ่อน (2012-01-11 11:24:54) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูกุมารี สอนไปในด้านความสนุกสนาน แต่มีสาระและความรู้ได้เพิ่มทักษะให้นักเรียนโดยการเล่นเกมโดยสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้ทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน และยังช่วยให้นักเรียนได้มีทักษะอีกด้วย โดยใช้เกม รันนิ่งไดอร็กเกม เกมนี้ทำให้เรามีความสามัคคี และสามารถทำงานเป็นกลุ่มได้เป็นอย่างดี และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ เป็นวิธีการสอนที่ดีมากๆๆๆ ถ้าเรียนภาษาอังกฤษอย่างนี้คงจะสนุก และไม่น่าเบื่อคับ :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv18: :tv15:
โดย ไชยวัฒน์ จันธิมา (2012-01-12 16:35:15) [แสดงความคิดเห็น]
Running dialogue Game เป็นเกมส์ที่มีประโยชน์ ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะต่างๆ ซึ่งเป็นผลดีกับนักเรียนเป็นอย่างมาก ขอขอบคุณคุณครูที่นำเกมส์นี้มานำเสนอเพราะเกมส์นี้เป็นการเรียนรู้ที่สนุกและตื่นเต้นไปกับนักเรียนและยังทำให้เด็กนักเรียนได้มีความสามัคคีมีการทำงานร่วมกับคนอื่นๆเพราะเกมส์นี้ไม่สามารถเล่นเพียงคนเดียวแล้วชนะได้ แต่ต้องอาศัยความร่วมมือของเพื่อนๆคนอื่นๆ ผมชอบ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ เกมส์นี้
:tv15:
โดย Tapyotin yodwaree (2012-01-12 21:43:43) [แสดงความคิดเห็น]
in my vision,I think it is the good game .it can practice 4 skill of english for every student who play and it will make the student love english more than before.I think it will make the harmony for successful and it can adapt this game for others subjects nad can develop this game for the higher class.
โดย สรวิศ หวังสีศิริเพชร (2012-01-13 20:57:13) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเกมที่ใช้การฟัง การพูด การอ่าน การเขียนได้ทั้ง 4 อย่างด้วยกัน
โดย สวยบะ อุมา (2012-01-14 20:17:24) [แสดงความคิดเห็น]
Running Dialogue game help the students about listening, speaking, reading and writing. This game make students funny and happy.
โดย ชยกร ลิ้มศิรปภา (2012-01-16 09:31:31) [แสดงความคิดเห็น]
I think is the good game, it can help the students practice 4 skill about listening, speaking, reading and writing. And students happy fun and students aren't bored English.
โดย ณัฐภัทร หูเขียว (2012-01-16 16:15:04) [แสดงความคิดเห็น]
Running Dialogue Game คือเกมสนุก ๆ ที่จะเพิ่มทักษะทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในชั่วโมงภาษาอังกฤษ ของนักเรียน... ซึ่งคุณครูกุมารี แย้มศรี ได้ดัดแปลงการสอน Conversation แบบเดิม ๆ ที่น่าเบื่อ ให้กลายเป็นเกมแอ็คชั่นที่สนุกสนาน และทำให้นักเรียนทั้งห้องได้ใช้ทักษะด้านภาษาอังกฤษอย่างเต็มที่และถ่ายวิดีโอเผยแพร่เป็นตัวอย่างให้ครูทั่วโลกและผู้ที่สนใจได้ชม ขนาดครูในโรงเรียนเดดียวกันยังต้องมาสังเกตุการสอนและนำไปเป็นแบบอย่างที่ดี ซึ่งรูปแบบการสอนของครู ไม่จำเป็นต้องใช้สื่อมาก เพียงกระดาษใบงาน ๒ แผ่น เด็ก ๆ ก็สนุกสนาน ชั้นเรียนและเด็กนักเรียนดูมีชีวิต ครูสอนได้ทุกที่เลย ไม่จำเป็นต้องอยู่ในห้องเรียน ตั้งใจว่าจะนำเกมต่าง ๆ ไปบอกให้คุณครูนำไปฝึกบ้าง
:tv15:
โดย จิระวัฒน์ แซ่โหล่ย (2012-01-16 16:32:36) [แสดงความคิดเห็น]
Running Dialogue Game โดย คุณครูกุมารี แย้มศรี รร.ระยองวิทยาคม ได้เพิ่มทักษะให้นักเรียนโดยการเล่นเกมโดยสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้ทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน เกมส์นี้เป็นการเรียนรู้ที่สนุกและตื่นเต้นไปกับนักเรียนและยังทำให้เด็กนักเรียนได้มีความสามัคคีมีการทำงานร่วมกับคนอื่นๆเพราะเกมส์นี้ไม่สามารถเล่นเพียงคนเดียวแล้วชนะได้ แต่ต้องอาศัยความร่วมมือของเพื่อนๆคนอื่นๆ และยังช่วยให้นักเรียนได้มีทักษะอีกด้วย โดยนักเรียนทุกคนต้องอาศัยทักษะในการจำและสามัคคีกันในกลุ่ม และยังจะมีผู้ชนะในการแข่งขันอีกด้วยและสุดท้ายก็ทำให้นักเรียนได้เข้าใจเกี่ยวกับ Conversation อีกด้วย
โดย พีระพงษ์ เอียดทอง (2012-01-16 17:44:03) [แสดงความคิดเห็น]
It is a good teaching.It can practice 4 skills are listening,speaking,reading and writing.So it is a good game.it can make teamwork skill.The students like English because it funny and doesn't bored.
โดย อัญชลีพร บุญเปรม (2012-01-16 18:55:13) [แสดงความคิดเห็น]
Running Dialogue Game เป็นเกมส์ที่ใช้ในสื่อการเรีบนการสอนได้อย่างถูกต้อง ส่งเสริมทักษะภาษาทั้ง 4 ทักษะ istening speaking reading writing และช่วยในเรื่องของการทำงานเป็นกลุ่ม การทำงานร่วมกับคนอื่น เพราะเกมนี้ไม่สามารถเล่นเพียงคนเดียวแล้วชนะได้ เพียงกระดาษใบงาน ๒ แผ่น โดยนักเรียนทุกคนต้องอาศัยทักษะในการจำและสามัคคีกันในกลุ่ม ให้นักเรียนได้เข้าใจเกี่ยวกับ Conversation โดยอาจารย์ผู้สอนจะช่วยในการอ่านและการออกเสียงได้อย่างถูกต้องอีกด้วย โดยมีการเรียงประโยคและให้นักเรียนออกมาอ่านบทความกันให้ถูกต้องทำเรามีสมาธิในการเรียนมากขึ้น
โดย เนตรนภา อินทนิล (2012-01-16 21:47:11) [แสดงความคิดเห็น]
In my opinion, I think this activity is good because it helps improve listening,speaking,reading and writing skills and also makes the students enjoy themselves relax and entertaining.
โดย พงศกร วงศ์กระจ่าง (2012-01-16 22:01:53) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรม Running Dialogue Game โดย คุณครูกุมารี แย้มศรี รร.ระยองวิทยาคม ได้เพิ่มทักษะให้นักเรียนโดยการเล่นเกมโดยสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้ทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนเกมส์นี้เป็นการเรียนรู้ที่สนุกและตื่นเต้นไปกับนักเรียนและยังทำให้เด็กนักเรียนได้มีความสามัคคีมีการทำงานร่วมกับคนอื่นๆเพราะเกมส์นี้ไม่สามารถเล่นเพียงคนเดียวแล้วชนะได้ แต่ต้องอาศัยความร่วมมือของเพื่อนๆคนอื่นๆโดยนักเรียนทุกคนต้องอาศัยทักษะในการจำและสามัคคีกันในกลุ่ม และยังจะมีผู้ชนะในการแข่งขันอีกด้วยและสุดท้ายก็ทำให้นักเรียนได้เข้าใจเกี่ยวกับ Conversation
โดย อนุวัฒน์ เหรียญทอง (2012-01-16 23:19:32) [แสดงความคิดเห็น]
I really like this chanel, because after I watch this I have more knowledge about grammar. :tv04: :tv15:
โดย พิมพ์ชนก คำตุ่นแก้ว (2012-01-19 21:58:00) [แสดงความคิดเห็น]
I think it is really fun and interesting. :tv02: :tv15:
โดย พิมพ์ชนก วิเชียรรัตน์ (2012-01-21 16:22:02) [แสดงความคิดเห็น]
Running dialogue game is a game very interesting. Because students can practice the 4 skills as listening speaking reading and writing. the game is the activity of learning is to motivate and encourage students to learn better.
โดย ตรัยภูเบศ โอคอร์เนอร์ (2012-01-22 15:20:30) [แสดงความคิดเห็น]
Running dialogue game. Activity is suitable for use in teaching.
โดย เจษฎาวุฒิ ตระกูลวุฒิศักดิ์ (2012-01-22 16:21:51) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่น่าสนใจมาก ๆ เลย ครับ การใช้เกมเข้ามาเป็นส่วนประกอบกับการสอน Running Dialogue Game เป็นเกมที่ฝึกทักษะได้ทั้ง 4 ทักษะไปพร้อม ๆ กัน เช่น การพูด การฟัง การอ่าน การเขียน เกมนี้ต้องใช้พื้นที่เยอะจึงต้องออกไปเล่นกันนอกห้องเรียน ซึ่งทำให้นักเรียนได้ศึกษานอกสถานที่ไปด้วย ที่สำคัญทำให้นักเรียนเกิดความสนุกสนาน อยากจะเรียนวิชาภาษอังกฤษมากขึ้น ทำให้เกิดความสามัคคีกันภายในกลุ่มโดยการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ต้องขอขอบคุณอาจารย์กุมารี แย้มศรี มาก ๆ ครับ สำหรับกิจกรรมที่น่าสนใจแบบนี้ ..
โดย สุวรรณ ร่มโพธิ์ศรี (2012-01-22 21:44:39) [แสดงความคิดเห็น]
การดูงานของครูสักกี่คนที่จะมีการจดบันทึกในการศึกษาดูงาน ซึ่งแบบอย่างที่ดีที่เห็นอยู่ประจำก็คือสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ครูสุมาลีคงมีหัวใจนักปราชอยู่ในตัว สุ จิ ปุ ลิ และอยากให้ครูภาษาอังกฤษได้ดูแบบอย่างบ้างว่าการเรียนภาษาอังกฤษก็สามารถเรียนนอกห้องเรียนได้ เล่นเกมได้
โดย สายันต์ ขันธนิยม (2012-01-22 22:35:04) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากได้เข้าไปชมการจัดการเรียนการสอนของคุณครูกุมารี แย้มศรี ต้องขอชื่นชมคุณครูเป็นอย่างยิ่งที่คุณครูจัดกิจกรรมการฝึกทักษะทางภาษาในการฟัง พูด อ่าน และเขียนได้อย่างน่าสนใจ มีชีวิตชีวา สนุกและไม่น่าเบื่อเพราะการดึงดูดให้เด็กวัยรุ่นมีความกระตือรือร้นในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษอยู่ตลอดเวลา ทำให้ดิฉันเกิดความคิดในการปรับเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษของตนเองโดยใช้เกมเข้ามาพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้มากขึ้น
โดย รัดเกล้า อุปสิทธิ์ (2012-01-27 22:26:14) [แสดงความคิดเห็น]
Running Dialogue game,It's a good and fun game because ... It's training 4 skills of English for students and not bored in education of English subject.
โดย ณัชชา เกษรศิริ (2012-01-28 13:35:04) [แสดงความคิดเห็น]
In my opinion,running dialogue game is very interesting.It makes student interesting in English because it fun and training 5 skills of English are listening,speaking,reading,writing and teamwork skill.this game is suitable for use in teaching. :tv07: :tv15:
โดย ธัญญลักษณ์ สิทธิบุศย์ (2012-01-29 14:32:28) [แสดงความคิดเห็น]
This game gives students a broad and imaginative look at what is vast and can be applied to teaching.
It is a good teach and easy Understand
โดย เจษฎาวุฒิ ตระกูลวุฒิศักดิ์ (2012-01-29 15:42:20) [แสดงความคิดเห็น]
It's a very good learning and it's easily to understand about past simple tense.
This game is wonderful and Interesting.
I t is a good game
โดย เจษฎาวุฒิ ตระกูลวุฒิศักดิ์ (2012-01-29 15:44:50) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่น่าสนใจมาก ๆ เลย ครับ การใช้เกมเข้ามาเป็นส่วนประกอบกับการสอน Running Dialogue Game เป็นเกมที่ฝึกทักษะได้ทั้ง 4 ทักษะไปพร้อม ๆ กัน เช่น การพูด การฟัง การอ่าน การเขียน เกมนี้ต้องใช้พื้นที่เยอะจึงต้องออกไปเล่นกันนอกห้องเรียน ซึ่งทำให้นักเรียนได้ศึกษานอกสถานที่ไปด้วย ที่สำคัญทำให้นักเรียนเกิดความสนุกสนาน อยากจะเรียนวิชาภาษอังกฤษมากขึ้น ทำให้เกิดความสามัคคีกันภายในกลุ่มโดยการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ต้องขอขอบคุณอาจารย์กุมารี แย้มศรี มาก ๆ ครับ สำหรับกิจกรรมที่น่าสนใจแบบนี้ ..
โดย ยุทธชัย สิมาพันธ์ (2012-01-29 20:22:45) [แสดงความคิดเห็น]
Running Dialogue game is a Activite game
That is a amazing Game with me
because , our time has studied English already can never to go out outside a room ,
โดย พัฒนชัย คงอยู่ (2012-01-30 20:15:03) [แสดงความคิดเห็น]
I can't stop watching Running Dialogue Game.It's so nice for learning.I think it's can make every student have fun and it make every student a good relationship. :tv15:
โดย พิชชาอร ประดิษฐพฤกษ์ (2012-01-30 20:25:27) [แสดงความคิดเห็น]
I like Running Dialogue Game,because i think it's so wonderful for everybody or who are interested in English.I think it's technique.It's very nice.I like :tv15:
โดย ชยาภรณ์ เจริญวงษ์ (2012-01-30 21:02:33) [แสดงความคิดเห็น]
And i think it's can make me happy because in video have me. :tv15:
โดย ชยาภรณ์ เจริญวงษ์ (2012-01-30 21:03:45)
The Running dialogue game is very good. It help student practice listening speech reading and writing.Student know to new words and sentence.Moreover it can student interesting in learning to English.
โดย ขวัญใจ ทำนุ (2012-01-31 01:21:26) [แสดงความคิดเห็น]
I think,this is a good game that Ms.Gumaree adapt conversation to teach traditional boring into a fun action game. And they both use their English skills. :tv15: :tv15: :tv15: :tv02:
โดย ดิษยาภา มีสบาย (2012-01-31 19:32:36) [แสดงความคิดเห็น]
Learning tools for teacher Gumaree is interesting.It blend learning and game that is funny and attain.I belive learning game will help student have accurate to reading skill,writing skill,listening skill and reading skill.I'm interesting for "Running Dialogue Game". :tv15: :tv03:
โดย ณัฐภัทร ไตรยสุทธิ์ (2012-01-31 21:07:59) [แสดงความคิดเห็น]
Running dialogue game is a game very interesting. Because students can practice the 4 skills as listening speaking reading and writing activities that focus on the students take turns to act until the 4 skills by teachers is controlled and directed.It interesting.
โดย ปรมาพร เมตติกานนท์ (2012-01-31 21:54:23) [แสดงความคิดเห็น]
Activity is teaching a very interesting quote in the game is up to the teaching of Running Dialogue Game is a game of skill as well as four skills simultaneously, such as speaking, listening, reading, writing game. I need space to play outside the classroom. The students on field trips too. The students were fun. I want to learn more English. :tv15: :tv15: :tv15: :tv15:
โดย ธนพล ศรีเพียงจันทร์ (2012-01-31 22:05:12) [แสดงความคิดเห็น]
I think it's a good game for me because it make me fun and relax.I get knowledge about English language from this game and this game trainig 4 skills of English for me and another student.
โดย ณัชชา จันทร์เปล่ง (2012-02-01 22:55:47) [แสดงความคิดเห็น]
It is learned that a lot of skills. The skills include: listening and speaking skills for all four classes are fun and not stressful to children interested in learning English.
โดย ปาจรีย์ ตระกูลรัมย์ (2012-02-02 23:33:03) [แสดงความคิดเห็น]
Running Dialogue Game เป็นเกมสนุก ๆ ที่จะเพิ่มทักษะทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน ให้กับนักเรียนที่ได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้การนำเกม Running Dialogue Gam มาเป็นสื่อการเรียนการสอนในชั่วโมงภาษาอังกฤษทำให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนาน มีความกระตือรือร้น มีความสามัคคีในทีม มีสมาธิในการฟังภาษาอังกฤษนอกจากนี่ยังมีคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นแทรกอยู่ในเกมทำให้ได้ทบทวนภาษาญี่ปุ่นไปด้วยและสื่อการเรียนการสอนวิธีนี้ต่างจากการสอนแบบเดิม ๆ ที่น่าเบื่อแต่การสอนวิธีนี้กลายเป็นเกมที่สนุกสนาน และทำให้นักเรียนทั้งห้องได้ใช้ทักษะด้านภาษาอังกฤษอย่างเต็มที่
โดย ประดิษฐา โสภารัก (2012-02-03 16:04:07) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่น่าเรียนและน่าสนใจมากค่ะเป็นเกมRunning Dialogue Game คือเกมสนุก ๆ ที่จะเพิ่มทักษะทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในชั่วโมงภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนระยองวิทยาคม จ.ระยอง ซึ่งคุณครูกุมารี แย้มศรี ได้ดัดแปลงการสอน Conversation แบบเดิม ๆ ที่น่าเบื่อ ให้กลายเป็นเกมแอ็คชั่นที่สนุกสนาน และทำให้นักเรียนทั้งห้องได้ใช้ทักษะด้านภาษาอังกฤษอย่างเต็มที่ซึ่งนักเรียนได้ไปศึกษานอกสถานที่ด้วยและได้ความรู้ศัพท์ใหม่ๆเพิมเติมจากที่ได้คำศัพท์ในหนังสือแล้วยังได้เรียนรู้ศัพท์ที่เราไม่รู้และไม่คุ้นเคยได้เพิ่มเติมยังสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยค่ะและทำให้นักเรียนที่เรียนเกิดความสนุกสนาไม่เบื่อที่จะเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
โดย จุฑามาศ ผลทำมา (2012-02-03 16:07:22) [แสดงความคิดเห็น]
Running Dialogue Game คือเกมสนุก ๆ ที่จะเพิ่มทักษะทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในชั่วโมงภาษาอังกฤษ ของนักเรียน การให้เด็กนักเรียนมามาเรียนข้างนอกห้องทำให้เด็กอย่างเรียนมากขึ้น เกมส์นี้สอนให้นักเรียนจดจำประโยคต่างๆ เกมส์ทำให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย การเขียนทำให้นักเรียนได้จำคำศัพท์ ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยค่ะและทำให้นักเรียนที่เรียนเกิดความสนุกสนาไม่เบื่อที่จะเรียนวิชาภาษาอังกฤษ และสนุกสนานกัน
โดย ขวัญใจ สุขเกษมรัตน์ (2012-02-03 23:59:30) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ดัดแปลงการสอน Conversation แบบเดิม ๆ ที่น่าเบื่อ ให้กลายเป็นเกมแอ็คชั่นที่สนุกสนาน และทำให้นักเรียนทั้งห้องได้ใช้ทักษะด้านภาษาอังกฤษอย่างเต็มที่ เกมส์เป็นสื่อการสอนที่ดีทำให้เด็กเข้าใจง่ายและสนุกสนานกับการเรียนและอาจาย์ผู้สอนก็สนุกไปกับนักเรียน การสอนของอาจาย์กุมารีสนุนมาก เกมส์ทำให้ได้หลายทักษะ การอ่าน การจำ การฟัง การเขียน การนี้ได้ทำให้เด็กจำคำศัพท์ การฟังถ้าฟังไม่ดีอาจทำให้ความหมายผิดได้ ต้องจำให้ดี
โดย อนุศรา สุกุ (2012-02-04 00:09:44) [แสดงความคิดเห็น]
Running Dialogue Game คือเกมสนุก ๆ ที่จะเพิ่มทักษะทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในชั่วโมงภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนระยองวิทยาคม จ.ระยอง ซึ่งคุณครูกุมารี แย้มศรี ได้ดัดแปลงการสอน Conversation แบบเดิม ๆ ที่น่าเบื่อ ให้กลายเป็นเกมแอ็คชั่นที่สนุกสนาน และทำให้นักเรียนทั้งห้องได้ใช้ทักษะด้านภาษาอังกฤษอย่างเต็มที่ การเล่นเกมส์นี้ต้องจำให้ดีถ้าไม่ดีอาจอ่านให้เพื่อนฟังผิดได้ นักเรียนต้องจำให้ดี
โดย นางสาววาสนา เสดทำ (2012-02-04 00:22:32) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูกุมารี แย้มศรี จัดกิจกรรม Running dialogue game ได้น่าสนใจมาก เพราะนักเรียนได้ฝึกทักษะทั้ง 4 คือ listening speaking reading และ writing เป็นการจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนได้ผลัดกันทำหน้าที่จนครบทั้งสี่ทักษะ โดยครูเป็นผู้ควบคุม และกำกับ น่าสนใจมาก นักเรียนได้แข่งขันกันในแต่ละกล่ม นักเรียนสนุกสนาน :tv15: :tv15:
โดย พรพิมล พันธ์ปาน (2012-02-04 00:29:01) [แสดงความคิดเห็น]
Running Dialogue Game is very interesting to me. Integrate knowledge and skills such as Listening Speaking Reading Writing and strengthen the unity and integrity. This activity focuses on students is important. The teacher is a counselor and control activities. The game is in learning to motivate and encourage students to do well in school. :tv17: :tv17: :tv17:
โดย ปรีเปรม มีบุญ (2012-02-05 22:54:54) [แสดงความคิดเห็น]
Running Dialogue Game is very interesting to me. Integrate knowledge and skills such as Listening Speaking Reading Writing and strengthen the unity and integrity. This activity focuses on students is important. The teacher is a counselor and control activities. :tv03:
โดย ปรีเปรม มีบุญ (2012-02-05 22:55:26) [แสดงความคิดเห็น]
I really like this chanel, because after I watch this I have more knowledge about grammarIt is learned that a lot of skills. The skills include: listening and speaking skills for all four classes are fun and not stressful to children interested in learning English. I think,this is a good game that Ms.Gumaree adapt conversation to teach traditional boring into a fun action game.
โดย Pornpawee Gumnarai (2012-02-08 16:45:00) [แสดงความคิดเห็น]
Because this game is very interesting and fun,It can training 5 skills of English are listening,speaking,reading,writing and teamwork skill,So I really like this game. :tv15:
โดย เนติพงษ์ สุวรรณรุ่งเรือง (2012-02-08 21:23:43) [แสดงความคิดเห็น]
Running dialogue game is good for me because when i watch this clip I have more knowledge about gramma and I'm so fun.For me it's new way for study of students.
โดย วัชรพงษ์ บุญประเสริฐ (2012-02-09 22:49:36) [แสดงความคิดเห็น]
I think is the good game, it can help the students practice 4 skill about listening, speaking, reading and writing. And students happy fun and students aren't bored English.
โดย วิทวัชร์ บุราณรัตน์ (2012-02-10 15:38:13) [แสดงความคิดเห็น]
I think is the good game, it can help the students practice 4 skill about listening, speaking, reading and writing. And students happy fun and students aren't bored English.
โดย วิทวัชร์ บุราณรัตน์ (2012-02-10 15:38:23) [แสดงความคิดเห็น]
I think is the good game, it can help the students practice 4 skill about listening, speaking, reading and writing. And students happy fun and students aren't bored English.
โดย Wittawat Buranrat (2012-02-10 15:38:35) [แสดงความคิดเห็น]
Running dialogue game is a game very interesting. Because students can practice the 4 skills as listening speaking reading and writing. the game is the activity of learning is to motivate and encourage students to learn better :tv15:
โดย รุ่งโรจน์ วันยุมา (2012-02-10 15:39:21) [แสดงความคิดเห็น]
Running Dialogue Game คือเกมสนุก ๆ ที่จะเพิ่มทักษะทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในชั่วโมงภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนระยองวิทยาคม จ.ระยอง ซึ่งคุณครูกุมารี แย้มศรี ได้ดัดแปลงการสอน Conversation แบบเดิม ๆ ที่น่าเบื่อ ให้กลายเป็นเกมแอ็คชั่นที่สนุกสนาน และทำให้นักเรียนทั้งห้องได้ใช้ทักษะด้านภาษาอังกฤษอย่างเต็มที่ ทำให้เรียนแล้วไม่เบื่อ สนุกกับการเรียนมากขึ้น
โดย ปวีณา อุทาศรี (2012-02-14 09:05:25) [แสดงความคิดเห็น]
เกม Running Dialogue Gameเป็มเกมสนุกๆๆและเพิ่มทักษะทั้ง4ทักษะคือ ฟัง พูด อ่านและเขียนให้กับผู้เรียนในชั่วโมงเรียน เพราะเกมเป็นสื่อการสอนทีึ่ดีในปัจจุบันและได้ผลดีเสมอเมื่อนำมาใช้ในการเรียน เป็นการสอนให้ผู้เรียนรู้จักการเเบ่งหน้ากันรับผิดชอบงานภายในกลู่มและยังพัฒนาให้ผู้เรียนมีความจำและการอ่านภาษาอังกฤษที่ดี ดูเเล้วผู้เรียนก็รู้สึกสนุกกับการเล่นเกมที่ผู้สอนนำมาสอนและยังได้ออกกำลังกายเพราะว่าต้องคอยวิ่งไปกลับบอกคำศัพท์เเก่เพื่อน ขอขอบคุณคุณครูกุมารี แย้มศรี แห่งรร.ระยองวิทยาคม
โดย นายกรกต ศรีอุทธา (2012-02-14 21:43:14) [แสดงความคิดเห็น]
Teach think it is the good game.This game provides students with the white flash.sensitivity in listening ,speaking,reading,more.
โดย มณัชยา บุหงารัตน์ (2012-02-16 22:58:09) [แสดงความคิดเห็น]
Running Dialogue Game คือเกมสนุก ๆ ที่จะเพิ่มทักษะทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในชั่วโมงภาษาอังกฤษ ซึ่งคุณครูกุมารี แย้มศรี ได้ดัดแปลงการสอน Conversation แบบเดิม ๆ ที่น่าเบื่อ ให้กลายเป็นเกมแอ็คชั่นที่สนุกสนาน และทำให้นักเรียนทั้งห้องได้ใช้ทักษะด้านภาษาอังกฤษอย่างเต็มที่
โดย หทัยกานต์ มาลากุล (2012-02-21 18:03:30) [แสดงความคิดเห็น]
การนำเกม Running Dialogue Game มาใช้ในการสอนทำให้ เป็นเกมที่หน้าสนุก ที่ช่วยเพิ่มทักษะ ได้หลายทาง เช่น ทักษะ ทางการฟังทางการอ่านหรือการเขียน เป็นเกมที่ทำให้นักเรียนทุกคนได้หลายๆอย่างพร้อมกันเป็นสื่อการเรียนการสอนที่ดีสามารถนำมาสอนได้หลายช่วงชั้น ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ ก็สามารถเรียนรู้ได้......ทำให้นักเรียนมีความผูกพันมากขึ้นในเวลาเรียนภาษารู้จักหน้าที่ของแต่ละคน...มีความสามาคคีกัน :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15:
โดย วงศธร สุขสุเมฆ (2012-02-22 21:25:53) [แสดงความคิดเห็น]
Running dialogue Game be game that is valuable encourage give a student has trained all skill which be beneficial with a student very much . Beg for thank the teacher who lead this game comes to present because , this game is learning that enjoys and excited accompany a student and still make the pupil have the unity have the work cooperate others . :tv15:
โดย จิดาภา วรวงษ์ (2012-02-23 10:52:02) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเรียนการสอน สนุกมากๆครับ ผมเคยใช้กิจกรรมนี้ Running Dictation ในห้องเรียนที่ผมสอนเหมือนกันครับ แต่ผมจะปรับเป็นเรื่องของการสอน การทบทวน คำศัพท์ภาษาอังกฤษครับ
ผู้เรียนก็สนุกกับกิจกรรมการเรียนการทบทวนนี้มากๆครับ คล้ายๆกับที่เห็นใน clip นี้เลยครับ
ผมว่า ธรรมชาติของนักเรียนก็จะชอบกิจกรรมแข่งขันกันอยู่แล้ว
ผมก็จะมีคะแนนที่ได้จากการแข่งกัน มาเป็นคะแนนพิเศษ กิจกรรมในห้องเรียนด้วย ทำให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนที่ดีๆให้กับนักเรียนได้ครับ :tv03:
โดย ไท สันต (2012-04-01 01:09:36) [แสดงความคิดเห็น]
ผมคิดว่า เด็กระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายธรรมชาติของเขาก็คือชอบการเเข่งขันและไม่ชอบการเเรียนเเบบนั่งเรียนในห้องอย่างเดียว การที่คุณครูได้นำเอาเกมหรือกิจกรรมเข้ามาเป็นสื่อการสอนก็จะทำให้เรากระตือรือร้นที่จะเรียนรู้เเละทำให้เขาเรียนรู้ได้ดีเพราะเป็นการทำกิจกรรมที่เขาชอบ ซึ่งนอกจากจะได้ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และก็การเขียนแล้ว จะทำให้เขามีความกล้าเเละอยากจะให้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับชาวต่างชาติต่างภาษาอีกด้วย
โดย ทนง มาไชยนาม (2012-04-01 08:25:44) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนโดยใช้เกม เป็นสิ่งที่นักเรียนต้องการและชอบมากที่สุด จากการสอบถามและทดลองใช้ เกม Running Dialogue Game เป็นอีกหนึ่งเกมที่เคยลองนำไปใช้กับเด็กนักเรียนแล้วได้ผลพอสมควร เด็กได้ฝึกทักษะการอ่าน ฟัง พูด และเขียน อีกทั้งยังสามารถประยุกต์ใช้กับนักเรียนได้หลายระดับชั้นด้วย แต่ปัญหาอย่างหนึ่งที่พบในการจัดการเรียนการสอนวิธีนี้ คือ นักเรียนใช้ภาษาไทยในการทำกิจกรรม และมักแอบดูข้อความจากเพื่อน ดังนั้นครูผู้ควบคุมจึงต้องดูแลใกล้ชิด หากห้องเรียนนั้นมีจำนวนนักเรียนมาก ก็จะเป็นปัญหาของครูผู้สอนเหมือนกันที่จะควบคุมดูแล
โดย นัฐกานต์ ยิ้มพะ (2012-04-01 13:43:05) [แสดงความคิดเห็น]
การใช้เกมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากที่จะเรียนรู้ในสาขาวิชานั้นๆ แต่อย่างไรก็ตามปัญาหาในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เกมที่ดิฉันพบคือ การควบคุมชั้นเรียน ครูไม่สามารถควบคุมชั้นเรียนได้ แต่จากการชมวีดีโอของอาจารย์ทำให้มองเห็นการเรียนภาษาอังกฤษได้อย่างสนุกสนาน และได้สาระครบทุกทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน และกระตุ้นให้นักเรียนได้ฝึกทักษะในทุกๆด้าน นักเรียนมีความสุขในการเรียน ซึ่งเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ
โดย ครูไทย (2012-04-04 10:14:53) [แสดงความคิดเห็น]
การใช้เกมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากที่จะเรียนรู้ในสาขาวิชานั้นๆ แต่อย่างไรก็ตามปัญาหาในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เกมที่ดิฉันพบคือ การควบคุมชั้นเรียน ครูไม่สามารถควบคุมชั้นเรียนได้ แต่จากการชมวีดีโอของอาจารย์ทำให้มองเห็นการเรียนภาษาอังกฤษได้อย่างสนุกสนาน และได้สาระครบทุกทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน และกระตุ้นให้นักเรียนได้ฝึกทักษะในทุกๆด้าน นักเรียนมีความสุขในการเรียน ซึ่งเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ
โดย ครูไทย (2012-04-04 10:15:04) [แสดงความคิดเห็น]
การใช้เกมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากที่จะเรียนรู้ในสาขาวิชานั้นๆ แต่อย่างไรก็ตามปัญาหาในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เกมที่ดิฉันพบคือ การควบคุมชั้นเรียน ครูไม่สามารถควบคุมชั้นเรียนได้ แต่จากการชมวีดีโอของอาจารย์ทำให้มองเห็นการเรียนภาษาอังกฤษได้อย่างสนุกสนาน และได้สาระครบทุกทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน และกระตุ้นให้นักเรียนได้ฝึกทักษะในทุกๆด้าน นักเรียนมีความสุขในการเรียน ซึ่งเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ
โดย ครูไทย (2012-04-04 10:15:13) [แสดงความคิดเห็น]
การใช้เกมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากที่จะเรียนรู้ในสาขาวิชานั้นๆ แต่อย่างไรก็ตามปัญาหาในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เกมที่ดิฉันพบคือ การควบคุมชั้นเรียน ครูไม่สามารถควบคุมชั้นเรียนได้ แต่จากการชมวีดีโอของอาจารย์ทำให้มองเห็นการเรียนภาษาอังกฤษได้อย่างสนุกสนาน และได้สาระครบทุกทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน และกระตุ้นให้นักเรียนได้ฝึกทักษะในทุกๆด้าน นักเรียนมีความสุขในการเรียน ซึ่งเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ
โดย ครูไทย (2012-04-04 10:15:17) [แสดงความคิดเห็น]
การใช้เกมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากที่จะเรียนรู้ในสาขาวิชานั้นๆ แต่อย่างไรก็ตามปัญาหาในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เกมที่ดิฉันพบคือ การควบคุมชั้นเรียน ครูไม่สามารถควบคุมชั้นเรียนได้ แต่จากการชมวีดีโอของอาจารย์ทำให้มองเห็นการเรียนภาษาอังกฤษได้อย่างสนุกสนาน และได้สาระครบทุกทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน และกระตุ้นให้นักเรียนได้ฝึกทักษะในทุกๆด้าน นักเรียนมีความสุขในการเรียน ซึ่งเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ
โดย ครูไทย (2012-04-04 10:15:17) [แสดงความคิดเห็น]
การใช้เกมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากที่จะเรียนรู้ในสาขาวิชานั้นๆ แต่อย่างไรก็ตามปัญาหาในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เกมที่ดิฉันพบคือ การควบคุมชั้นเรียน ครูไม่สามารถควบคุมชั้นเรียนได้ แต่จากการชมวีดีโอของอาจารย์ทำให้มองเห็นการเรียนภาษาอังกฤษได้อย่างสนุกสนาน และได้สาระครบทุกทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน และกระตุ้นให้นักเรียนได้ฝึกทักษะในทุกๆด้าน นักเรียนมีความสุขในการเรียน ซึ่งเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ
โดย ครูไทย (2012-04-04 10:15:55) [แสดงความคิดเห็น]
คลิปวีดีโอนี้ เป็นคลิปที่มีประโยชน์ต่อตัวข้าพเจ้ามาก เพราะว่าอีกไม่นานดิฉันจะต้องเข้าไปเป็นนิสิตฝึกสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๕ ซึ่งกำลังหาวิธีการสอนที่น่าสนใจเพื่อที่จะนำไปสอนเด็กนักเรียน และได้มาเจอกับคลิปวีดีโอของอาจารย์กุมารี ซึ่งเป็นการสอนที่นำเกมเข้ามาช่วยสอน เป็นการสอนที่เรียกความสนใจจากเด็กนักเรียนได้เป็นอย่างมาก ดิฉันจึงจะขอนำวิธีการสอนของอาจารย์กุมารีนี้ไปเป็นแนวทางการสอนของข้าพเจ้าให้เกิดประโยชน์มากที่สุด :tv01:
โดย หัทยา เกตุพานิช (2012-04-08 17:40:22) [แสดงความคิดเห็น]
เด็กในวัยเรียนจะชอบการเล่นปนเรียน กิจกรรม Running Dialogueจึงเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจกิจกรรมหนึ่งในการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง จะเห็นได้ว่านักเรียนมีความสนุกสนานในการเรียนรู้ เคารพกติกา ได้ฝึกทักษะทางภาษาครบทั้ง 4 ทักษะ ครูสามารถนำไปปรับใช้ได้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้แล้วแต่พื้นฐานความรู้ของเด็กและจุดประสงค์ของการเรียนรู้ ครูจึงต้องเตรียมกิจกรรมให้มีความยากง่ายเหมาะสมกับนักเรียนภายในเวลาที่สมควร คิดว่ากิจกรรมนี้เหมาะกับการสรุปทบทวนบทเรียน หรืออยู่ในขั้นการนำไปใช้
โดย ยุพยง ใจกว้าง (2012-04-11 23:30:44) [แสดงความคิดเห็น]
Running Dialogue Game เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากค่ะ สอดแทรกความรู้ทางด้านทักษะทั้ง 4 คือListening Speaking Reading Writing เสริมสร้างคุณธรรมด้านความสามัคคีด้วย กิจกรรมนี้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยครูเป็นเพียงผู้ให้คำปรึกษาและควบคุมกิจกรรม การใช้เกมเป็นกิจกรรมในการเรียนรู้เป็นการสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นนักเรียนให้สนใจการเรียนได้ดี แต่ในการสอนลักษณะแบบนี้คิดว่าไม่น่าจะเหมาะกับห้องเรียนที่ค่อนข้างเล็กเมื่อต้องย้ายมาเรียนที่สนามการสนทนาหรือบอกประโยคย่อมมีสิ่งอื่นรบกวน
โดย นงพะงา อุปภัมภ์ (2012-04-13 23:14:37) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนที่ทำให้นักเรียนได้รับความรู้ตามทักษะภาษาอังกฤษทั้ง4 ทักษะเหมาะแก่การจัดกิจกรรมสำหรับมัธยมศึกษาตอนปลายที่สามารถจดจำคำศัพท์ที่ฟังและสามารถเขียนได้และทำให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน การสอนแบบนี้ต้องจัดนอกห้องเรียนทำให้นักเรียนรฝุ้สึกไม่จำเจเฉพาะในห้องเรียน นักเรียนต้องตั้งใจฟังเพื่อนว่าเพื่อนพูดออกเสียงยังไงและผู้สื่อสารต้องส่งสารต่อให้ผู้เขียนเขียนให้ถูกต้องด้วย และให้นักเรียนแข่งขันกันนักเรียนต้องเขียนให้ถูกด้วยเป็นการที่ทำให้นักเรียนต้องออกเสียงให้ชัดและบอกเพื่อนเขียนให้ถูกด้วยน่านำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศดีมากคะ
โดย เกศราภรณ คนขยัน (2012-05-31 12:55:20) [แสดงความคิดเห็น]
Running Dialogue Game คือเกมที่มีทั้งความสนุกสนานและยังช่วยเพิ่มทักษะทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง พูด อ่าน เขียน ซึ่งคุณครูกุมารี แย้มศรี ได้ดัดแปลงการเรียนการสอนแบบเดิม ๆ ที่น่าเบื่อ ให้กลายเป็นเกมแอ็คชั่นที่สนุกสนาน และทำให้นักเรียนทุกคนในห้องได้ใช้ทักษะด้านภาษาอังกฤษกันอย่างเต็มที่
โดย ณัชชา โชติชื่น (2012-06-24 20:15:11) [แสดงความคิดเห็น]
การใช้เกมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากที่จะเรียนรู้ในสาขาวิชานั้นๆ ได้สาระครบทุกทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน และกระตุ้นให้นักเรียนได้ฝึกทักษะในทุกๆด้าน และนักเรียนยังมีความสุขในการเรียนด้วย ทำให้การเรียนในห้องไม่น่าเบื่อจนเกินไปด้วยค่ะ
โดย ลักษิกา ตรีมรรคา (2012-07-04 19:09:49) [แสดงความคิดเห็น]
Running Dialogue Game ของคุณครูกุมารี นักเรียนสามารถฝึกทักษะทางภาษาได้ครบทั้ง 4 ทักษะ นักเรียนสนุกสนานกับการเรียนมาก ดีมากคะ
โดย สมพิศ เพ็ชรอ่อน (2012-07-14 23:04:13) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรม Running Dialogue Game เป็นกิจกรรมที่ได้ฝึกทักษะทั้ง4ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในกิจกรรมเดียวกันและฝึกความเป็นทีมด้วย กิจกรรมนี้ดีมากค่ะน่าสนุกมากค่ะ
โดย จารุรัตน์ ศิริวงศ์พรหม (2012-09-07 22:33:42) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนรู้ที่ดีมาก นักเรียนสามารถใช้ความรู้ทักษะทั้ง 4 ด้านจากการเรียนในห้องเรียน ได้ปฏิบัติจริง และที่สำคัญนักเรียนสามารถตรวจสอบความถูกต้องของบทสนทนาอีกครั้งว่า ในกลุ่มนั้นเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษาหรือไม่ ดูจากการเรียนของอาจารย์แล้ว นักเรียนสนุกและได้ความรู้ พร้อมฝึกทักษะต่างๆ แบบไม่รู้ตัว ยอดเยี่ยม เห็นที่จะนำเทคนิคไปใช้ที่โรงเรียนบ้าง ดูว่านักเรียนจะตื่นตัวและเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้ดี เหมือนพี่ๆ มัธยม หรือไม่ ต้องขอชมอาจารย์ ที่มีเทคนิคดีๆ มาแบ่งปัน :tv15:
โดย วสวัส วรวงศ์ (2012-09-28 20:56:00) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉัน นางสาวปาจรีย์ โลดทนงค์ รหัสนักศึกษา 534102025 รหัสชั้นเรียน 5341-02/5 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คบ.) ชั้นปีที่ 3 ได้รับคำแนะนำจาก อ.ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน ซึ่งเป็นอาจารย์สอนวิชา โ€œหลักการจัดการเรียนรู้โ€ ให้มาดูเทคนิคการเรียนการสอนแบบต่าง ๆ ในเว็บนี้ ซึ่งดิฉันประทับใจการเรียนการสอนโดยใช้เกมชื่อว่า Running Dialogue Game ของคุณครูกุมารี แย้มศรี โรงเรียนระยองวิทยาคม มากค่ะ เพราะ กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เกมชื่อว่า Running Dialogue Game เป็นการดัดแปลงการสอน Conversation แบบเดิม ๆ ที่น่าเบื่อ ให้กลายเป็นเกมที่น่าตื่นเต้นและสนุกสนาน ซึ่งการใช้เกมก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นและเสริมแรงให้แก่นักเรียนให้มีความกระตือรือร้นมากขึ้น ทำให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีกับวิชาอังกฤษมากขึ้น เมื่อนักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษแล้ว นักเรียนก็จะเรียนรู้ได้อย่างมีความสุขไม่เครียดกับการเรียน และได้ทำให้นักเรียนทั้งห้องได้ใช้ทักษะด้านภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งเกมถือเป็นสื่อการสอนที่ดีทำให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนได้ง่ายขึ้นและจำได้นานขึ้น อีกทั้งยังสอดแทรกในเรื่องของความสามัคคีกันภายในกลุ่มโดยการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพราะถ้านักเรียนภายในกลุ่มไม่มีความสามัคคีกัน การทำงานภายในกลุ่มก็จะไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ สุดท้ายนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณครูกุมารี แย้มศรี ในการจัดการเรียนการสอนที่น่าสนใจแบบนี้ต่อไปนะค่ะ
โดย ปาจรีย์ โลดทนงค์ (2012-12-05 10:51:34) [แสดงความคิดเห็น]
ข้าพเจ้านางสาวปานทิพย์ กันโสม รหัสนักศึกษา 534102089 รหัสชั้นเรียน 5341-02/6 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คบ.) ชั้นปีที่ 3 ได้รับคำแนะนำจาก อ.ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน ซึ่งเป็นอาจารย์สอนวิชา œหลักการจัดการเรียนรู้ ให้มาดูเทคการสอนแบบต่างในเว็บนี้ เมือข้าพเจ้าได้เข้ามาชมการสอนของงคุณครูกุมารี แย้มศรี มากค่ะ เนื่องกิจกรรมที่คุณครูสอนนั้นมันเป็นกิจกรรมที่สนุกและสามารถดึงดูดใจนักเรียนให้มีความกระตือรือร้นในการเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น ซึ่งข้าพเจ้าคิดว่าถ้าคนใดที่ไม่ชอบวิชาภาษาอังกฤษแต่ถ้าไม่มาเรียนกับคุณครุข้าพเจ้าคิดว่าเขาต้องชอบวิชาภาษาอังกฤษมากๆ แน่นอน ข้าพเจ้าชอบการสอนของคุณครูมากที่สุด ขอบคุณครูที่สร้างเทคนิคการสอนดีๆ มาให้ชมนะค่ะ :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv03:
โดย ปานทิพย์ กันโสม (2012-12-06 00:19:51) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv