thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 6140
Rate :
 4.5
ความยาว : 14.16 นาที | Online : 2011-11-14  
    มหัศจรรย์การสอนตัวเลขในภาษาอังกฤษ ตอน 1 คุณครูประเสริฐ จันทร์กระจ่างเลิศ รร.พระตำหนักสวนกุหลาบ  
    คุณครูประเสริฐ จันทร์กระจ่างเลิศ รร.พระตำหนักสวนกุหลาบได้สอนตัวเลขภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่ใช้ต่อยอดในเรื่องต่าง ๆ ในวิชาภาษาอังกฤษ คุณครูประเสริฐ มีวิธีการสอนเรื่องตัวเลขแบบสนุกสนานโดยร้อยเรื่องต่าง ๆ แบบมีเทคนิคให้นักเรียนจดจำง่าย ๆ และยังนำเกมมาทบทวนความจำให้นักเรียนอีกด้วย  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

การออกเสียงภาษาอังกฤษ อ.ปทุมพร วาดเขียน รร.สายน้ำทิพย์ (ฉบับเต็ม)
การออกเสียงในภาษาอังกฤษ มีความสำคัญที่จะต้องปลูกฝังพื้นฐานให้ถูกต้องในระดับประถม ชมเทคนิคการสอนให้นักเรียนออกเสียงได้ถูกต้อง เพิ่มเติม

สนุกกับเสียงในภาษาอังกฤษ อ. สาลี่ ศิลปะสธรรม
เทคนิคในการสอนภาษาอังกฤษให้นักเรียนเรียนรู้ได้เร็ว และ จดจำได้ตลอด ด้วยเทคนิคการใช้ระดับของเสียง และเกม เพิ่มเติม

Sing a song ร้อง เต้น เป็นคำศัพท์ ครูสุมณญา เลาห์สัฒนะ รร.ทานสัมฤทธิ์วิทยา
แรงบันดาลใจจากโทรทัศน์ครู ทำให้ครูจากโรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา นำกิจกรรมการสอนไปใช้ในห้องเรียนภาษาอังกฤษ ชั้นป.4 สอนเรื่อง คำศัพท์เรียกแม่-ลูกสัตว์ โดยใช้เพลง Mary had a little lamb เพิ่มเติม

Learning Song ร้อง เรียน รู้ ผศ.ทิพพดี อ่องแสงคุณ
สำหรับเด็กป. 1 การสร้างทัศนคติให้เกิดความรักในวิชาภาษาอังกฤษ เป็นเรื่องสำคัญ มาชมการสร้างทักษะการฟัง และพูด โดยการนำเทคนิคการใช้ "บทเพลง" มาใช้ในการเรียนรู้ คำศัพท์ การออกเสียง เพิ่มเติม

Jigsaw Technic ร่วมกันคิด ร่วมกันเรียน คุณครูเหมวรรณ ขันมณี รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
การนำ Jigsaw Technic มาใช้สอนเรื่องการเขียนประโยคภาษาอังกฤษ เรียนรู้คำศัพท์มากขึ้น การแบ่งกลุ่มทำความเข้าใจเพื่อร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน เพิ่มเติม

 
 
เป็นการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนได้ฝึกออกเสียง โดยการผสมคำ ซึ่งสามารถช่วยให้นักเรียนเขียนคำศัพท์ได้ถูกต้อง เทคนิคการสอน การแสดงท่าทางประกอบ การสอน ช่วยให้บรรยากาศในห้องเรียนสนุกสนานมากยิ่งขึ้น
โดย วราพร นำภา (2011-11-15 15:29:41) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคที่จากง่ายให้กลายเป็นยาก เทคนิคการสอนต่างๆ ที่อยู่ในรูปแบบหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเพลง นิทาน เกมส์ ที่ทำให้ง่ายต่อการจำโดยไม่ต้องท่อง และสนุกไปกับภาษาอังกฤษแบบไม่รู้ตัว เรียนรู้อย่างธรรมชาติเป็นไปตามกลไกของกระบวนการเรียนรู้ที่ง่ายและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย และในการเรียนภาษาอังกฤษกับตัวเลขมีเทคนิคการจำที่ง่ายและอยู่ในตัวอักษรของหมวดในตัวเลขภาษาอังกฤษ สิ่งเหล่านี้ทำให้ไม่ต้องเกิดการท่องจำให้น่าเบื่อกับการเรียนภาษาอังกฤษที่ดูเหมือนจะยากให้กลับกลายเป็นง่าย
โดย บุญญฤทธิ์ จันทร์เขียว (2011-11-18 06:13:14) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิคการจำคำศัพท์ ง่ายขึ้น นักเรียนสนุกกับการเรียนวิธีนี้จะช่วยให้เด็กจำได้เร็ว การสอนหลากหลายทำให้นักเรียนไม่เบื่อ นักเรียนชั้นประถมเล็กๆจะมีปัญหาในการจำคำศัพท์ ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายจำง่ายและสามารถฝึกฝนได้ง่ายๆรวดเร็วหลักการจำได้ง่ายดีมากค่ะ เทคนิคน่าสนใจมากค่ะ
โดย สุภาณี นนทะโคตร (2011-11-20 10:17:26) [แสดงความคิดเห็น]
Good idea. ได้เทคนิคดีมาก ๆ เลยจะนำไปประยุกต์สอนนักเรียน ป.2 กำลังสอนอยู่พอดี ขอบคุณอาจารย์มาก ๆเลยค่ะ
โดย นางธนภร ใบสนธิ์ (2011-11-22 18:41:25) [แสดงความคิดเห็น]
กำลังคิดไม่ออกอยู่เลย
ขอบคุณคะ
โดย สุจิตรา บ้านนบ (2011-11-24 12:53:38) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนได้ฝึกออกเสียง โดยการผสมคำ ซึ่งสามารถช่วยให้นักเรียนเขียนคำศัพท์ได้ถูกต้อง และจดจำศัพท์ได้ง่าย จำได้เร็ว ช่วยให้บรรยากาศในห้องเรียนสนุกสนานมากยิ่งขึ้น และเด็กมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ :tv03: :tv15:
โดย กัลป์สุภัค ถาวรหมื่น (2011-11-24 17:52:52) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนที่มากๆๆเลยค่ะเน้นการออกเสียงของนักเรียนทำให้นักเรียนมีความเข้าใจมากขึ้น มีความสนใจในการที่จะเรียนเป็นอย่างดีมากค่ะ ซึ่งครูมีทั้งกิจกรรม เกมให้นักเรียนได้เล่นและเข้าร่วม นักเรียนนอกจากจะได้ความสนุกเพลินเพลินแล้วนักเรียนยังได้ความรู้และทักษะการนำไปใช้อีกมากมาย และนักเรียนเองก็ไม่เกิดอาการน่าเบื่อไม่แสดงให้เห็นเลยแสดงว่านัเรียนมีความสุขและสนุกกับการเรียนเรื่องตัวเลขในภาษาอังกฤษเป็นอย่างมากนั่นเอง ขอชื่นชมคุณคูรผุ้สอนด้วยนะคะว่ามีการสอนที่ดีมากๆๆเลยค่ะ
ขอบคุณค่ะ :tv03: :tv15:
โดย แสงระวี ศรีรัตน์ (2011-11-26 19:07:43) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคที่ดีเลยค่ะ ดิฉันคิดว่านอกจากเด็กจะได้ความรู้แล้วยังดึงดูดความสนใจของนักเรียนอีกด้วยทำให้บรรยากาศในห้องเรียนดูสนุกสนานครึกครื้นไม่มีเด็กคนไหนที่ไม่สนใจที่ครูพูดและกิจกรรมนี้ยังให้เด็กได้ฝึกการอ่านออกเสียงด้วยการร้องเพลงทำให้เด็กสามารถจดจำคำศัพท์ได้เร็ว เป็นวิธีที่ดีมากค่ะ
โดย เฉลิมขวัญ สว่างจิตร (2011-11-26 19:59:46) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคที่ดีเลยค่ะ ดิฉันคิดว่านอกจากเด็กจะได้ความรู้แล้วยังดึงดูดความสนใจของนักเรียนอีกด้วยทำให้บรรยากาศในห้องเรียนดูสนุกสนานครึกครื้นไม่มีเด็กคนไหนที่ไม่สนใจที่ครูพูดและกิจกรรมนี้ยังให้เด็กได้ฝึกการอ่านออกเสียงด้วยการร้องเพลงทำให้เด็กสามารถจดจำคำศัพท์ได้เร็ว เป็นวิธีที่ดีมากค่ะ :tv15:
โดย เฉลิมขวัญ สว่างจิตร (2011-11-26 19:59:47) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคที่ดีเลยค่ะ ดิฉันคิดว่านอกจากเด็กจะได้ความรู้แล้วยังดึงดูดความสนใจของนักเรียนอีกด้วยทำให้บรรยากาศในห้องเรียนดูสนุกสนานครึกครื้นไม่มีเด็กคนไหนที่ไม่สนใจที่ครูพูดและกิจกรรมนี้ยังให้เด็กได้ฝึกการอ่านออกเสียงด้วยการร้องเพลงทำให้เด็กสามารถจดจำคำศัพท์ได้เร็ว เป็นวิธีที่ดีมากค่ะ :tv15:
โดย เฉลิมขวัญ สว่างจิตร (2011-11-26 20:00:03) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันชื่อนางสาววรรณภา ทองสุข เรียนเอกภาษาอังกฤษ ครุศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้เรียนวิชาหลักการจัดการเรียนรู้ของ ดร. ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน โดยทางอาจารย์ผู้สอนได้ให้ดูคลิปจากรายการโทรทัศน์ครูทำให้ได้รับประโยชน์เป็นอย่างมากทำให้ได้รู้เทคนิคเเละวิธีการสอนใหม่ๆอยู่เสมอๆสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างมากขอขอบคุณทางรายการโทรทัศน์ครูที่นำเสนอถึงเทคนิคต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อบุคคลอื่นมากทำให้ได้เทคนิคการสอนที่ใหม่ๆอยู่เสมอ
โดย วรรณภา ทองสุข (2011-11-28 20:20:17) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนให้เด็กจำคำศัพท์ได้ง่ายมาก การนำคำมาผสมกัน ทำให้เด็กจำศัพท์เกี่ยวกับตัวเลขได้อย่างง่ายดาย และไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องยากสำหรับการท่อง 1-100 การใช้เทคนิคการสอนแบบนี้ ทำให้เด็กคิดว่าการเรียนแบบนี้ไม่น่าเบื่อและย่าที่จะสนใจจะจำ ทำให้เด็กดูสนุกสนานและรู้สึกอยากเรียนกับวิชาภาษาอังกฤษ ทำให้การเรียนการจำได้มากขึ้นๆไป :tv15:
โดย วิลาสินี ขาวดารา (2011-11-28 20:52:12) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันนางสาวกานดา เลี้ยงอำนวย เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ชั้นปีที่ 3 เอกวิชาภาษาอังกฤษ คุรุศาสตร์บัณฑิต จากที่ได้ดูคลิปวีดิโอนี้เป็นเทคนิคการสอนที่น่าสนใจมาก เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียนได้ดี เป็นเทคนิคการสอนที่นักเรียนเกิดความกระตุ้นที่อยากจะเรียนรู้ ในการเรียนเรื่องตัวเลข 1-100 เป็นการยากที่เด็กนักเรียนจะสามารถเรียนรู้ได้รวดเร็ว จากเทคนิคนี้มีการนำคำมาผสมกัน การอ่านออกเสียง การร้องเพลง เป็นวิธีการที่ง่ายมากที่นักเรียนจะสามารถจำได้ ทำให้นักเรียนได้สนุกกับการนับเลขที่ไม่น่าเบื่อ ดิฉันคิดว่าเทคนิคเหล่านี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต :tv15:
โดย กานดา เลี้ยงอำนวย (2011-11-28 21:27:04) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉัน นางสาว วิลันดา อาตม์สกุล เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเพรชบุรี ชั้นปีที่ 3 เอกวิชาภาษาอังกฤษ คบ.5 ปี จากที่ ได้ดูคริปวีดีโอ เป็นเทคนิคที่น่าสนใจ ที่ให้เด็กได้จำคำศัพท์ด้วยวิธีง่าย การที่นำคำต่างๆๆมาผสมกัน และมีกิจกรรมมากมายที่ดึงดูดความสนใจของนักเรียน ทำให้บรรยากาศในห้องดูน่าเรียนมากยิ่งขึ้น ทำให้เด็กคิดอยากเรียน วิชาภาษาอังกฤษ เพราะกิจกรรมทำให้เด็กสนุกสนานไปด้วยกิจกรรมต่างๆๆที่ครูผู้สอนได้เตรียมไว้

ดิฉันคิดว่าคลิปวีดีโอที่ได้ดูครั้งนี้สามารถนำไปใช้ในอนคตได้ ทั้ง ด้านการสอน เทคนิคการสอน กลวีธีต่างๆๆที่ทำหั้ยเด็กเกิดความสนใจ ในการเรียน :tv15: :tv15:
โดย วิลันดา อาตม์สกุล (2011-11-28 23:53:24) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันนางสาวพรทิพย์ เรืองศิลป์ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ชั้นปีที่ 3 เอกวิชาภาษาอังกฤษ คุรุศาสตร์บัณฑิต เป็นเทคนิคที่จากง่ายให้กลายเป็นยาก เทคนิคการสอนต่างๆ ที่อยู่ในรูปแบบหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเพลง นิทาน เกมส์ ที่ทำให้ง่ายต่อการจำโดยไม่ต้องท่อง และสนุกไปกับภาษาอังกฤษแบบไม่รู้ตัว เรียนรู้อย่างธรรมชาติเป็นไปตามกลไกของกระบวนการเรียนรู้ที่ง่ายและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย และในการเรียนภาษาอังกฤษกับตัวเลขมีเทคนิคการจำที่ง่ายและอยู่ในตัวอักษรของหมวดในตัวเลขภาษาอังกฤษ สิ่งเหล่านี้ทำให้ไม่ต้องเกิดการท่องจำให้น่าเบื่อกับการเรียนภาษาอังกฤษที่ดูเหมือนจะยากให้กลับกลายเป็นง่าย สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง
โดย พรทิพย์ เรืองศิลป์ (2011-11-29 10:54:42) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคที่ดีค่ะในการสอนนับตัวเลขสำหรับเด็กระดับชั้นประถมศึกษา เป็นการดึงดูดความสนใจของเด็กได้ค่อนข้างดี ทำใหบรรยากาศในห้องเรียนน่าเรียนมากขึ้น เพราะบางครั้งในการสอนถ้าเรามุ่งให้เด็กท่องศัพท์อย่างเดียวโดยไม่มีเทคนิคใดๆเลยก็จะทำให้เด็ฏเกิดความรูัสึกเบื่อหน่าย ไม่อยากเรียน การนำเทคนิคนี้ไปใช้จะเกิดประโยชน์เป็นอย่างมาก
โดย มีนา อินทร์กล่ำ (2011-12-03 19:37:03) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคที่ดี นอกจากเด็กจะได้ความรู้แล้วยังดึงดูดความสนใจของนักเรียนอีกด้วยทำให้บรรยากาศในห้องเรียนดูสนุกสนาน กิจกรรมนี้ยังให้เด็กได้ฝึกการอ่านออกเสียงด้วยการร้องเพลงทำให้เด็กสามารถจดจำคำศัพท์ได้เร็ว เป็นการเรียนการสอนที่เน้นการออกเสียงของนักเรียนทำให้นักเรียนมีความเข้าใจมากขึ้น ซึ่งครูมีทั้งกิจกรรม เกมให้นักเรียนได้เล่นและเข้าร่วม นักเรียนนอกจากจะได้ความสนุกเพลินเพลินแล้วนักเรียนยังได้ความรู้และทักษะการนำไปใช้อีกมากมาย และนักเรียนเองก็ไม่เกิดอาการน่าเบื่อไม่แสดงให้เห็นเลยแสดงว่านัเรียนมีความสุขและสนุกกับการเรียนเรื่องตัวเลขในภาษาอังกฤษเป็นอย่างมาก
โดย พนิดา สมัยคมสัน (2011-12-07 21:04:26) [แสดงความคิดเห็น]
เด็กๆสนุกมากกับการผูกเรื่องของครู เชื่อมโยงกับในชีวิตจริงได้ ทำให้ง่ายต่อการจดจำคำศัพท์ ขอขอบคุณที่เผยแพร่เทคนิคแปลกใหม่ น่าสนใจและน้ำไปใช้กับเด็กประถมต้นได้เป็นอย่างดี นักเรียนจะได้ไม่ลืมและเป็นพื้นฐานในการเรียนชั้นสูงๆต่อไป
โดย สิริกาญจน์ ไชยนิธิวุฒิ (2011-12-07 22:30:06) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนที่น่าสนใจมาก นับ1-10 ใช้เพลงนำเข้าสู่บทเรียน แล้วยังเทคนิคในการนำคำมาเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันถือว่าเยี่ยม ผู้สอนบางคนอาจมองข้าม เน้นการท่องจำอย่างเดียว เด็กท่องได้ติดปากจริงแต่เขียนไม่ได้ก็มากเช่นกัน และเนื้อหายังสนุกน่าตื่นเต้น เพลินไปตามเนื้อหากิจกรรม
โดย จตุพร ระดาขันธ์ (2011-12-23 21:50:50) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่น่ารัก และสามารถนำไปใช้ได้ ง่ายต่อเด็กในการจำคำศัพท์
โดย จันทนา วีรศิลป์ (2011-12-24 13:06:13) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคที่น่าสนใจ เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและยังเกิดความสนุกสนาน เด็กจะรู้สึกไม่เบื่อในการเรียน อีกทั้งยังอยากที่จะเรียนรู้กับสิ่งที่ครูสอนในรูปแบบนี้ ซึ่งเป็นสิ่งที่กระตุ้นพัฒนาการของเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่มุ่งหวังของครูที่จะให้เด็กเกิดการเรียนรู้ตามแบบแผนที่วางไว้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีทั้งตัวเด็กและตัวครูด้วย :tv09:
โดย นิกัญญา หอมรื่น (2011-12-25 07:08:57) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมาก ๆ เพราะว่าครูได้มีการเตรียมการสอนเป็นอย่างดี รวมถึงการเตรียมสื่อการสอนที่ดีมาก สามารถทำให้นักเรียนเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว และเข้าใจได้ง่าย ตลอดจนเทคนิคและวิธีการสอนของครูสามารถดึงความสนใจของนักเรียนและทำให้บรรยากาศในห้องเรียนน่าสนใจมากยิ่งขึ้น สังเกตจากนักเรียนมีความสนใจและร่วมกิจกรรมในการเรียนการสอนเป็นอย่างดี ทำให้นักเรียนเกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ และสามารถทำให้นักเรียนเรียนรู้เรื่องตัวเลขได้เข้าใจอย่างง่ายดาย
โดย วุฒิพงษ์ จันทร์ยิ้ม (2012-01-05 10:00:04) [แสดงความคิดเห็น]
Students with more skills. Experience and konwledge
To be utilized effectively as a supplement to training
Children to think creatively as well :tv15:
โดย อาชวินทร์ ประสมศรี (2012-02-13 23:10:42) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันนางสาวพรทิพย์ เรืองศิลป์ รหัสนักศึกษา 524102059 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คบ. 5 ปี ชั้นปีที่3 จากวีดีโอของท่านอาจารย์ประเสริฐ ถือเป็นเทคนิคในการสอนจำคำศัพท์เกี่ยวกับตัวเลขที่ดีมากค่ะ เพราะจากการที่จะต้องท่องจำคำศัพท์แบบยาวๆเปลี่ยนมาใช้คำที่เชื่อมโยงกันและคำศัพย์ที่ใกล้เคียงกัน จึงทำให้ง่ายต่อการจำคำศัพท์ได้มากยิ่งขึ้น และเด็กๆยังได้มีส่วนร่วมในการเรียนการสอนของท่านอาจารย์ประเสริฐโดยการตอบคำถามและสนุกไปกับการสอนที่ทำที่ดึงดูดให้เด็กสนใจและอยากเรียนในวิชานี้มากยิ่งขึ้น
โดย พรทิพย์ เรืองศิลป์ (2012-03-12 11:24:45) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคที่ดีช่วยให้นักเรียนจำได้ง่ายไม่เบื่อเหมือนกับการท่องแบบปกติทั่วไป สังเกตจากพฤติกรรมของนักเรียนระหว่างแสดงให้เห็นได้ชัดเจนว่ามีความสุขสนุกกับการเรียน
โดย วัชรกร ศิริคริสตธรรม (2012-04-01 19:41:35) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนของอาจารย์เป็นเทคนิคในการสอนจำคำศัพท์เกี่ยวกับตัวเลขที่ดีมากค่ะ เพราะจากการที่จะต้องท่องจำคำศัพท์แบบยาวๆเปลี่ยนมาใช้คำที่เชื่อมโยงกันและคำศัพย์ที่ใกล้เคียงกัน จึงทำให้ง่ายต่อการจำคำศัพท์ได้มากยิ่งขึ้น และเด็กๆยังได้มีส่วนร่วมในการเรียนการสอนของท่านอาจารย์ประเสริฐโดยการตอบคำถามและสนุกไปกับการสอนที่ทำที่ดึงดูดให้เด็กสนใจและอยากเรียนในวิชานี้มากยิ่งขึ้น ทำให้นักเรียนเกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
โดย กนกวรรณ เรืองสวัสดิ์ (2012-04-02 10:43:32) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูประเสริฐ จันทร์กระจ่างเลิศ รร.พระตำหนักสวนกุหลาบได้สอนตัวเลขภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่ใช้ต่อยอดในเรื่องต่าง ๆ ในวิชาภาษาอังกฤษ คุณครูประเสริฐ มีวิธีการสอนเรื่องตัวเลขแบบสนุกสนานโดยร้อยเรื่องต่าง ๆ แบบมีเทคนิคให้นักเรียนจดจำง่าย ๆ และยังนำเกมมาทบทวนความจำให้นักเรียนอีกด้วย การสอนตัวเลขในภาษาอังกฤษในชั่วโมงนี้ ครูใช้บทเพลงเกี่ยวกับตัวเลขและให้เทคนิคการจำตัวสะกดโดยการเล่านิทาน ผูกเรื่องให้มีความหมายสนุกสนาน นักเรียนจะจำตัวสะกดได้ ครูใช้สื่อบัตรคำที่เขียนตัวอักษรชัดเจนประกอบการเล่าเรื่องเพื่อให้นักเรียนจำตัวสะกดได้ เป็นวิธีที่สนุกสนานมาก นักเรียนสามารถจำตัวเลขได้ตั้งแต่ ๑-๑๐๐
โดย Khanittha Phutthong (2012-04-03 22:02:36) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่เยี่ยมมาก คุณครูประเสริฐ จันทร์กระจ่างเลิศ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบได้สอนตัวเลขภาษาอังกฤษซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่ใช้ต่อยอดในเรื่องต่าง ๆ ในวิชาภาษาอังกฤษ คุณครูประเสริฐ มีวิธีการสอนเรื่องตัวเลขที่ดีมากค่ะ เพราะจากการที่จะต้องท่องจำคำศัพท์แบบยาวๆเปลี่ยนมาใช้คำที่เชื่อมโยงกันและคำศัพท์ที่ใกล้เคียงกัน จึงทำให้ง่ายต่อการจำคำศัพท์ และเด็กๆยังได้ความสนุกเพลิดเพลินไม่น่าเบื่อกับการเรียนภาษาอังกฤษ :tv15: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย อุษณีย์ พารีศรี (2012-04-04 08:23:08) [แสดงความคิดเห็น]
ต้องขอขอบคุณ คุณครูประเสริฐ จันทร์กระจ่างเลิศ จาก รร.พระตำหนักสวนกุหลาบ มากๆ เลยครับ ผมกำลังปวดหัวกับนักเรียนบางคนที่แม้จะอยู่ป.5 แล้วยังไม่รู้คำศัพท์เกี่ยวกับตัวเลขเลย ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครูประเสริฐนี้ก็น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งที่มีการนำเอาเพลง และการสร้างเรื่องราวต่างๆ มาผูกกันเพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนานและจำได้ง่าย เป็นเทคนิคที่ดีและน่าสนใจมากๆ ครับ ขอบคุณมากๆ เลยครับ
โดย ธน ธนธำรงกุล (2012-04-05 13:18:29) [แสดงความคิดเห็น]
จากการรับชมในครั้งนี้ ดิฉัน ซึ่งเพิ่งบรรจุเป็นครูภาษาอังกฤษ รู้สึกได้ถึงเทคนิคกระบวนการสอนของคุณครู ที่ทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคในการจดจำคำศัพ์เกี่ยวกับจำนวน ตัวเลขต่างๆ โดยการนำเพลงมาประยุกต์ใช้ร่วมกัน จากที่ดูสังเกตว่าผู้เรียนมีความสุขสนุกสนานที่ได้ทำกิจกรรมที่ตัวเองชื่นชอบ สามารถสนทนาโต้ตอบกับครูผู้สอนได้เต็มที่ รู้สึกดีใจที่มีบุคลารครูที่ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าดิฉันจะสามารถนำเทคนิคแบบนี้ไปใช้แล้วได้ผลที่ดีเช่นเดียวกัน
โดย อรพรรณ งิ้วงาม (2012-04-07 11:41:24) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนตัวเลขในภาษาอังกฤษท่ีดี เหมาะสมกับระดับการเรียนรู้ของนักเรียนท่ีจะสามารถจำคำศัพท์เหล่านี้ได้ เพระานักเรียนได้เรียนรู้จากการร้องเพลงซ่ึงช่วยให้เกิดความเพลิดเพลิน ได้ฝึกออกเสียง ได้เรี่ยนรู้เทคนิคในการจำตัวเลขแต่ละตัวท่ีมีความยากขึ้นตามระดับ นับว่าเป็นเทคนิค วิธีการท่ีทำให้นักเรียนจดจำและเข้าใจได้ง่ายขึ้น เพราะครูประเสริฐ ได้พยายามประยุกต์วิธีการจำจากส่ิงท่ีพบเห็นใกล้ตัวจากชีวิตประจำวัน จะนำไปประยุกต์ใช้บ้างค่ะ..
โดย จำลองลักษณ์ คำทา (2012-04-16 22:48:47) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิกการสอนที่ครูผู้สอนช่างคิดค้นวิธีการที่น่าสนใจดีมากค่ะ
โดย รินทร์ ตันหยงทอง (2012-04-19 12:59:13) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการจำที่ดีสำหรับนักเรียน โดยเฉพาะนักเรียนที่ไม่ชอบท่องคำศัพย์ และนักเรียนที่จำได้ในระยะเวลาสั้น อยากได้เทคนิคอื่นๆอีกค่ะ
โดย ศรีกัลยา สวนจันทร์ (2012-04-19 22:57:47) [แสดงความคิดเห็น]
ลักษณะการสอนของ คุณครูประเสริฐ จันทร์กระจ่างเลิศ รร.พระตำหนักสวนกุหลาบ ในครูมืออาชีพ ตอน "มหัศจรรย์การสอนตัวเลขในภาษาอังกฤษ ตอน 1 คุณครูประเสริฐ จันทร์กระจ่างเลิศ รร.พระตำหนักสวนกุหลาบ" และ "มหัศจรรย์การสอนตัวเลขในภาษาอังกฤษ ตอน 2 คุณครูประเสริฐ จันทร์กระจ่างเลิศ รร.พระตำหนักสวนกุหลาบ" ดิฉันเห็นแล้ว เป็นการสอนที่ดูดีมีระบบ นำเรื่องใกล้ตัวมาสอน ทำให้นักเรียนมีความสนใจเป็นอย่างยิ่ง ภูมิใจที่มีนักเรียนชอบแนวนี้ค่ะ
โดย ศิริพร กาวรรณธง (2012-05-08 19:21:52) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนภาษาที่ดีมากนะครับดูแล้วก็เป็นระบบ เหมาะสำหรับการเรียนรู้ของนักเรียนมากเพราะว่าการเรียนรู้เช่นนี้จะทำให้นักเรียนสามารถจำคำศัพท์ได้ดี เพราะเป็นการเรียนรู้แบบเชื่อมโยงเพื่อการบูรณาการทั้งทักษะการการร้องรำทำเพลงแล้วยังจำคำศัพท์ได้โดยไม่ต้องมานั่งท่องคำศัพท์แบบยาวๆอีกต่อไปและเด็กๆก็ชอบด้วยทำให้เด็กเกิดความสนใจและทำในสิ่งนั้นๆได้ดีมากยิ่งขึ้น จากประสบการณ์ที่คุณครูประเสริฐ จันทร์กระจ่างเลิศ ที่ใช้สอนในวันนี้ ผมก็จะนำไปปรับใช้ที่โรงเรียนเพื่อที่จะกระตุ้นให้เด็กๆเกิดความสนใจในภาษาอังกฤษมากขึันและให้เด็กๆตระหนักว่าภาษาอังกฤษไม่ได้ยากอย่างที่คิดครับ
โดย วิเชษฐ์ หมายกลิ่น (2012-05-09 22:06:27) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนภาษาที่ดีมากนะครับดูแล้วก็เป็นระบบ เหมาะสำหรับการเรียนรู้ของนักเรียนมากเพราะว่าการเรียนรู้เช่นนี้จะทำให้นักเรียนสามารถจำคำศัพท์ได้ดี เพราะเป็นการเรียนรู้แบบเชื่อมโยงเพื่อการบูรณาการทั้งทักษะการการร้องรำทำเพลงแล้วยังจำคำศัพท์ได้โดยไม่ต้องมานั่งท่องคำศัพท์แบบยาวๆอีกต่อไปและเด็กๆก็ชอบด้วยทำให้เด็กเกิดความสนใจและทำในสิ่งนั้นๆได้ดีมากยิ่งขึ้น จากประสบการณ์ที่คุณครูประเสริฐ จันทร์กระจ่างเลิศ ที่ใช้สอนในวันนี้ ผมก็จะนำไปปรับใช้ที่โรงเรียนเพื่อที่จะกระตุ้นให้เด็กๆเกิดความสนใจในภาษาอังกฤษมากขึันและให้เด็กๆตระหนักว่าภาษาอังกฤษไม่ได้ยากอย่างที่คิดครับ :tv15:
โดย วิเชษฐ์ หมายกลิ่น (2012-05-09 22:07:16) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนภาษาที่ดีมากนะครับดูแล้วก็เป็นระบบ เหมาะสำหรับการเรียนรู้ของนักเรียนมากเพราะว่าการเรียนรู้เช่นนี้จะทำให้นักเรียนสามารถจำคำศัพท์ได้ดี เพราะเป็นการเรียนรู้แบบเชื่อมโยงเพื่อการบูรณาการทั้งทักษะการการร้องรำทำเพลงแล้วยังจำคำศัพท์ได้โดยไม่ต้องมานั่งท่องคำศัพท์แบบยาวๆอีกต่อไปและเด็กๆก็ชอบด้วยทำให้เด็กเกิดความสนใจและทำในสิ่งนั้นๆได้ดีมากยิ่งขึ้น จากประสบการณ์ที่คุณครูประเสริฐ จันทร์กระจ่างเลิศ ที่ใช้สอนในวันนี้ ผมก็จะนำไปปรับใช้ที่โรงเรียนเพื่อที่จะกระตุ้นให้เด็กๆเกิดความสนใจในภาษาอังกฤษมากขึันและให้เด็กๆตระหนักว่าภาษาอังกฤษไม่ได้ยากอย่างที่คิดครับ :tv15:
โดย วิเชษฐ์ หมายกลิ่น (2012-05-09 22:07:18) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนภาษาที่ดีมากนะครับดูแล้วก็เป็นระบบ เหมาะสำหรับการเรียนรู้ของนักเรียนมากเพราะว่าการเรียนรู้เช่นนี้จะทำให้นักเรียนสามารถจำคำศัพท์ได้ดี เพราะเป็นการเรียนรู้แบบเชื่อมโยงเพื่อการบูรณาการทั้งทักษะการการร้องรำทำเพลงแล้วยังจำคำศัพท์ได้โดยไม่ต้องมานั่งท่องคำศัพท์แบบยาวๆอีกต่อไปและเด็กๆก็ชอบด้วยทำให้เด็กเกิดความสนใจและทำในสิ่งนั้นๆได้ดีมากยิ่งขึ้น จากประสบการณ์ที่คุณครูประเสริฐ จันทร์กระจ่างเลิศ ที่ใช้สอนในวันนี้ ผมก็จะนำไปปรับใช้ที่โรงเรียนเพื่อที่จะกระตุ้นให้เด็กๆเกิดความสนใจในภาษาอังกฤษมากขึันและให้เด็กๆตระหนักว่าภาษาอังกฤษไม่ได้ยากอย่างที่คิดครับ :tv15:
โดย วิเชษฐ์ หมายกลิ่น (2012-05-09 22:07:24) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนภาษาที่ดีมากนะครับดูแล้วก็เป็นระบบ เหมาะสำหรับการเรียนรู้ของนักเรียนมากเพราะว่าการเรียนรู้เช่นนี้จะทำให้นักเรียนสามารถจำคำศัพท์ได้ดี เพราะเป็นการเรียนรู้แบบเชื่อมโยงเพื่อการบูรณาการทั้งทักษะการการร้องรำทำเพลงแล้วยังจำคำศัพท์ได้โดยไม่ต้องมานั่งท่องคำศัพท์แบบยาวๆอีกต่อไปและเด็กๆก็ชอบด้วยทำให้เด็กเกิดความสนใจและทำในสิ่งนั้นๆได้ดีมากยิ่งขึ้น จากประสบการณ์ที่คุณครูประเสริฐ จันทร์กระจ่างเลิศ ที่ใช้สอนในวันนี้ ผมก็จะนำไปปรับใช้ที่โรงเรียนเพื่อที่จะกระตุ้นให้เด็กๆเกิดความสนใจในภาษาอังกฤษมากขึันและให้เด็กๆตระหนักว่าภาษาอังกฤษไม่ได้ยากอย่างที่คิดครับ :tv15:
โดย วิเชษฐ์ หมายกลิ่น (2012-05-09 22:07:26) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนภาษาที่ดีมากนะครับดูแล้วก็เป็นระบบ เหมาะสำหรับการเรียนรู้ของนักเรียนมากเพราะว่าการเรียนรู้เช่นนี้จะทำให้นักเรียนสามารถจำคำศัพท์ได้ดี เพราะเป็นการเรียนรู้แบบเชื่อมโยงเพื่อการบูรณาการทั้งทักษะการการร้องรำทำเพลงแล้วยังจำคำศัพท์ได้โดยไม่ต้องมานั่งท่องคำศัพท์แบบยาวๆอีกต่อไปและเด็กๆก็ชอบด้วยทำให้เด็กเกิดความสนใจและทำในสิ่งนั้นๆได้ดีมากยิ่งขึ้น จากประสบการณ์ที่คุณครูประเสริฐ จันทร์กระจ่างเลิศ ที่ใช้สอนในวันนี้ ผมก็จะนำไปปรับใช้ที่โรงเรียนเพื่อที่จะกระตุ้นให้เด็กๆเกิดความสนใจในภาษาอังกฤษมากขึันและให้เด็กๆตระหนักว่าภาษาอังกฤษไม่ได้ยากอย่างที่คิดครับ :tv15:
โดย วิเชษฐ์ หมายกลิ่น (2012-05-09 22:07:26) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนภาษาที่ดีมากนะครับดูแล้วก็เป็นระบบ เหมาะสำหรับการเรียนรู้ของนักเรียนมากเพราะว่าการเรียนรู้เช่นนี้จะทำให้นักเรียนสามารถจำคำศัพท์ได้ดี เพราะเป็นการเรียนรู้แบบเชื่อมโยงเพื่อการบูรณาการทั้งทักษะการการร้องรำทำเพลงแล้วยังจำคำศัพท์ได้โดยไม่ต้องมานั่งท่องคำศัพท์แบบยาวๆอีกต่อไปและเด็กๆก็ชอบด้วยทำให้เด็กเกิดความสนใจและทำในสิ่งนั้นๆได้ดีมากยิ่งขึ้น จากประสบการณ์ที่คุณครูประเสริฐ จันทร์กระจ่างเลิศ ที่ใช้สอนในวันนี้ ผมก็จะนำไปปรับใช้ที่โรงเรียนเพื่อที่จะกระตุ้นให้เด็กๆเกิดความสนใจในภาษาอังกฤษมากขึันและให้เด็กๆตระหนักว่าภาษาอังกฤษไม่ได้ยากอย่างที่คิดครับ :tv15:
โดย วิเชษฐ์ หมายกลิ่น (2012-05-09 22:07:26) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนภาษาที่ดีมากนะครับดูแล้วก็เป็นระบบ เหมาะสำหรับการเรียนรู้ของนักเรียนมากเพราะว่าการเรียนรู้เช่นนี้จะทำให้นักเรียนสามารถจำคำศัพท์ได้ดี เพราะเป็นการเรียนรู้แบบเชื่อมโยงเพื่อการบูรณาการทั้งทักษะการการร้องรำทำเพลงแล้วยังจำคำศัพท์ได้โดยไม่ต้องมานั่งท่องคำศัพท์แบบยาวๆอีกต่อไปและเด็กๆก็ชอบด้วยทำให้เด็กเกิดความสนใจและทำในสิ่งนั้นๆได้ดีมากยิ่งขึ้น จากประสบการณ์ที่คุณครูประเสริฐ จันทร์กระจ่างเลิศ ที่ใช้สอนในวันนี้ ผมก็จะนำไปปรับใช้ที่โรงเรียนเพื่อที่จะกระตุ้นให้เด็กๆเกิดความสนใจในภาษาอังกฤษมากขึันและให้เด็กๆตระหนักว่าภาษาอังกฤษไม่ได้ยากอย่างที่คิดครับ :tv15:
โดย วิเชษฐ์ หมายกลิ่น (2012-05-09 22:07:29) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนภาษาที่ดีมากนะครับดูแล้วก็เป็นระบบ เหมาะสำหรับการเรียนรู้ของนักเรียนมากเพราะว่าการเรียนรู้เช่นนี้จะทำให้นักเรียนสามารถจำคำศัพท์ได้ดี เพราะเป็นการเรียนรู้แบบเชื่อมโยงเพื่อการบูรณาการทั้งทักษะการการร้องรำทำเพลงแล้วยังจำคำศัพท์ได้โดยไม่ต้องมานั่งท่องคำศัพท์แบบยาวๆอีกต่อไปและเด็กๆก็ชอบด้วยทำให้เด็กเกิดความสนใจและทำในสิ่งนั้นๆได้ดีมากยิ่งขึ้น จากประสบการณ์ที่คุณครูประเสริฐ จันทร์กระจ่างเลิศ ที่ใช้สอนในวันนี้ ผมก็จะนำไปปรับใช้ที่โรงเรียนเพื่อที่จะกระตุ้นให้เด็กๆเกิดความสนใจในภาษาอังกฤษมากขึันและให้เด็กๆตระหนักว่าภาษาอังกฤษไม่ได้ยากอย่างที่คิดครับ :tv15:
โดย วิเชษฐ์ หมายกลิ่น (2012-05-09 22:07:30) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนภาษาที่ดีมากนะครับดูแล้วก็เป็นระบบ เหมาะสำหรับการเรียนรู้ของนักเรียนมากเพราะว่าการเรียนรู้เช่นนี้จะทำให้นักเรียนสามารถจำคำศัพท์ได้ดี เพราะเป็นการเรียนรู้แบบเชื่อมโยงเพื่อการบูรณาการทั้งทักษะการการร้องรำทำเพลงแล้วยังจำคำศัพท์ได้โดยไม่ต้องมานั่งท่องคำศัพท์แบบยาวๆอีกต่อไปและเด็กๆก็ชอบด้วยทำให้เด็กเกิดความสนใจและทำในสิ่งนั้นๆได้ดีมากยิ่งขึ้น จากประสบการณ์ที่คุณครูประเสริฐ จันทร์กระจ่างเลิศ ที่ใช้สอนในวันนี้ ผมก็จะนำไปปรับใช้ที่โรงเรียนเพื่อที่จะกระตุ้นให้เด็กๆเกิดความสนใจในภาษาอังกฤษมากขึันและให้เด็กๆตระหนักว่าภาษาอังกฤษไม่ได้ยากอย่างที่คิดครับ :tv15:
โดย วิเชษฐ์ หมายกลิ่น (2012-05-09 22:08:14) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนภาษาที่ดีมากนะครับดูแล้วก็เป็นระบบ เหมาะสำหรับการเรียนรู้ของนักเรียนมากเพราะว่าการเรียนรู้เช่นนี้จะทำให้นักเรียนสามารถจำคำศัพท์ได้ดี เพราะเป็นการเรียนรู้แบบเชื่อมโยงเพื่อการบูรณาการทั้งทักษะการการร้องรำทำเพลงแล้วยังจำคำศัพท์ได้โดยไม่ต้องมานั่งท่องคำศัพท์แบบยาวๆอีกต่อไปและเด็กๆก็ชอบด้วยทำให้เด็กเกิดความสนใจและทำในสิ่งนั้นๆได้ดีมากยิ่งขึ้น จากประสบการณ์ที่คุณครูประเสริฐ จันทร์กระจ่างเลิศ ที่ใช้สอนในวันนี้ ผมก็จะนำไปปรับใช้ที่โรงเรียนเพื่อที่จะกระตุ้นให้เด็กๆเกิดความสนใจในภาษาอังกฤษมากขึันและให้เด็กๆตระหนักว่าภาษาอังกฤษไม่ได้ยากอย่างที่คิดครับ :tv15:
โดย วิเชษฐ์ หมายกลิ่น (2012-05-09 22:08:17) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนภาษาที่ดีมากนะครับดูแล้วก็เป็นระบบ เหมาะสำหรับการเรียนรู้ของนักเรียนมากเพราะว่าการเรียนรู้เช่นนี้จะทำให้นักเรียนสามารถจำคำศัพท์ได้ดี เพราะเป็นการเรียนรู้แบบเชื่อมโยงเพื่อการบูรณาการทั้งทักษะการการร้องรำทำเพลงแล้วยังจำคำศัพท์ได้โดยไม่ต้องมานั่งท่องคำศัพท์แบบยาวๆอีกต่อไปและเด็กๆก็ชอบด้วยทำให้เด็กเกิดความสนใจและทำในสิ่งนั้นๆได้ดีมากยิ่งขึ้น จากประสบการณ์ที่คุณครูประเสริฐ จันทร์กระจ่างเลิศ ที่ใช้สอนในวันนี้ ผมก็จะนำไปปรับใช้ที่โรงเรียนเพื่อที่จะกระตุ้นให้เด็กๆเกิดความสนใจในภาษาอังกฤษมากขึันและให้เด็กๆตระหนักว่าภาษาอังกฤษไม่ได้ยากอย่างที่คิดครับ :tv15:
โดย วิเชษฐ์ หมายกลิ่น (2012-05-09 22:08:30) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนภาษาที่ดีมากนะครับดูแล้วก็เป็นระบบ เหมาะสำหรับการเรียนรู้ของนักเรียนมากเพราะว่าการเรียนรู้เช่นนี้จะทำให้นักเรียนสามารถจำคำศัพท์ได้ดี เพราะเป็นการเรียนรู้แบบเชื่อมโยงเพื่อการบูรณาการทั้งทักษะการการร้องรำทำเพลงแล้วยังจำคำศัพท์ได้โดยไม่ต้องมานั่งท่องคำศัพท์แบบยาวๆอีกต่อไปและเด็กๆก็ชอบด้วยทำให้เด็กเกิดความสนใจและทำในสิ่งนั้นๆได้ดีมากยิ่งขึ้น จากประสบการณ์ที่คุณครูประเสริฐ จันทร์กระจ่างเลิศ ที่ใช้สอนในวันนี้ ผมก็จะนำไปปรับใช้ที่โรงเรียนเพื่อที่จะกระตุ้นให้เด็กๆเกิดความสนใจในภาษาอังกฤษมากขึันและให้เด็กๆตระหนักว่าภาษาอังกฤษไม่ได้ยากอย่างที่คิดครับ :tv15:
โดย วิเชษฐ์ หมายกลิ่น (2012-05-09 22:08:32) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนภาษาที่ดีมากนะครับดูแล้วก็เป็นระบบ เหมาะสำหรับการเรียนรู้ของนักเรียนมากเพราะว่าการเรียนรู้เช่นนี้จะทำให้นักเรียนสามารถจำคำศัพท์ได้ดี เพราะเป็นการเรียนรู้แบบเชื่อมโยงเพื่อการบูรณาการทั้งทักษะการการร้องรำทำเพลงแล้วยังจำคำศัพท์ได้โดยไม่ต้องมานั่งท่องคำศัพท์แบบยาวๆอีกต่อไปและเด็กๆก็ชอบด้วยทำให้เด็กเกิดความสนใจและทำในสิ่งนั้นๆได้ดีมากยิ่งขึ้น จากประสบการณ์ที่คุณครูประเสริฐ จันทร์กระจ่างเลิศ ที่ใช้สอนในวันนี้ ผมก็จะนำไปปรับใช้ที่โรงเรียนเพื่อที่จะกระตุ้นให้เด็กๆเกิดความสนใจในภาษาอังกฤษมากขึันและให้เด็กๆตระหนักว่าภาษาอังกฤษไม่ได้ยากอย่างที่คิดครับ :tv15:
โดย วิเชษฐ์ หมายกลิ่น (2012-05-09 22:08:35) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนภาษาที่ดีมากนะครับดูแล้วก็เป็นระบบ เหมาะสำหรับการเรียนรู้ของนักเรียนมากเพราะว่าการเรียนรู้เช่นนี้จะทำให้นักเรียนสามารถจำคำศัพท์ได้ดี เพราะเป็นการเรียนรู้แบบเชื่อมโยงเพื่อการบูรณาการทั้งทักษะการการร้องรำทำเพลงแล้วยังจำคำศัพท์ได้โดยไม่ต้องมานั่งท่องคำศัพท์แบบยาวๆอีกต่อไปและเด็กๆก็ชอบด้วยทำให้เด็กเกิดความสนใจและทำในสิ่งนั้นๆได้ดีมากยิ่งขึ้น จากประสบการณ์ที่คุณครูประเสริฐ จันทร์กระจ่างเลิศ ที่ใช้สอนในวันนี้ ผมก็จะนำไปปรับใช้ที่โรงเรียนเพื่อที่จะกระตุ้นให้เด็กๆเกิดความสนใจในภาษาอังกฤษมากขึันและให้เด็กๆตระหนักว่าภาษาอังกฤษไม่ได้ยากอย่างที่คิดครับ :tv15:
โดย วิเชษฐ์ หมายกลิ่น (2012-05-09 22:08:54) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนภาษาที่ดีมากนะครับดูแล้วก็เป็นระบบ เหมาะสำหรับการเรียนรู้ของนักเรียนมากเพราะว่าการเรียนรู้เช่นนี้จะทำให้นักเรียนสามารถจำคำศัพท์ได้ดี เพราะเป็นการเรียนรู้แบบเชื่อมโยงเพื่อการบูรณาการทั้งทักษะการการร้องรำทำเพลงแล้วยังจำคำศัพท์ได้โดยไม่ต้องมานั่งท่องคำศัพท์แบบยาวๆอีกต่อไปและเด็กๆก็ชอบด้วยทำให้เด็กเกิดความสนใจและทำในสิ่งนั้นๆได้ดีมากยิ่งขึ้น จากประสบการณ์ที่คุณครูประเสริฐ จันทร์กระจ่างเลิศ ที่ใช้สอนในวันนี้ ผมก็จะนำไปปรับใช้ที่โรงเรียนเพื่อที่จะกระตุ้นให้เด็กๆเกิดความสนใจในภาษาอังกฤษมากขึันและให้เด็กๆตระหนักว่าภาษาอังกฤษไม่ได้ยากอย่างที่คิดครับ :tv15:
โดย วิเชษฐ์ หมายกลิ่น (2012-05-09 22:09:00) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนภาษาที่ดีมากนะครับดูแล้วก็เป็นระบบ เหมาะสำหรับการเรียนรู้ของนักเรียนมากเพราะว่าการเรียนรู้เช่นนี้จะทำให้นักเรียนสามารถจำคำศัพท์ได้ดี เพราะเป็นการเรียนรู้แบบเชื่อมโยงเพื่อการบูรณาการทั้งทักษะการการร้องรำทำเพลงแล้วยังจำคำศัพท์ได้โดยไม่ต้องมานั่งท่องคำศัพท์แบบยาวๆอีกต่อไปและเด็กๆก็ชอบด้วยทำให้เด็กเกิดความสนใจและทำในสิ่งนั้นๆได้ดีมากยิ่งขึ้น จากประสบการณ์ที่คุณครูประเสริฐ จันทร์กระจ่างเลิศ ที่ใช้สอนในวันนี้ ผมก็จะนำไปปรับใช้ที่โรงเรียนเพื่อที่จะกระตุ้นให้เด็กๆเกิดความสนใจในภาษาอังกฤษมากขึันและให้เด็กๆตระหนักว่าภาษาอังกฤษไม่ได้ยากอย่างที่คิดครับ :tv15:
โดย วิเชษฐ์ หมายกลิ่น (2012-05-09 22:09:10) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนภาษาที่ดีมากนะครับดูแล้วก็เป็นระบบ เหมาะสำหรับการเรียนรู้ของนักเรียนมากเพราะว่าการเรียนรู้เช่นนี้จะทำให้นักเรียนสามารถจำคำศัพท์ได้ดี เพราะเป็นการเรียนรู้แบบเชื่อมโยงเพื่อการบูรณาการทั้งทักษะการการร้องรำทำเพลงแล้วยังจำคำศัพท์ได้โดยไม่ต้องมานั่งท่องคำศัพท์แบบยาวๆอีกต่อไปและเด็กๆก็ชอบด้วยทำให้เด็กเกิดความสนใจและทำในสิ่งนั้นๆได้ดีมากยิ่งขึ้น จากประสบการณ์ที่คุณครูประเสริฐ จันทร์กระจ่างเลิศ ที่ใช้สอนในวันนี้ ผมก็จะนำไปปรับใช้ที่โรงเรียนเพื่อที่จะกระตุ้นให้เด็กๆเกิดความสนใจในภาษาอังกฤษมากขึันและให้เด็กๆตระหนักว่าภาษาอังกฤษไม่ได้ยากอย่างที่คิดครับ :tv15:
โดย วิเชษฐ์ หมายกลิ่น (2012-05-09 22:09:12) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนภาษาที่ดีมากนะครับดูแล้วก็เป็นระบบ เหมาะสำหรับการเรียนรู้ของนักเรียนมากเพราะว่าการเรียนรู้เช่นนี้จะทำให้นักเรียนสามารถจำคำศัพท์ได้ดี เพราะเป็นการเรียนรู้แบบเชื่อมโยงเพื่อการบูรณาการทั้งทักษะการการร้องรำทำเพลงแล้วยังจำคำศัพท์ได้โดยไม่ต้องมานั่งท่องคำศัพท์แบบยาวๆอีกต่อไปและเด็กๆก็ชอบด้วยทำให้เด็กเกิดความสนใจและทำในสิ่งนั้นๆได้ดีมากยิ่งขึ้น จากประสบการณ์ที่คุณครูประเสริฐ จันทร์กระจ่างเลิศ ที่ใช้สอนในวันนี้ ผมก็จะนำไปปรับใช้ที่โรงเรียนเพื่อที่จะกระตุ้นให้เด็กๆเกิดความสนใจในภาษาอังกฤษมากขึันและให้เด็กๆตระหนักว่าภาษาอังกฤษไม่ได้ยากอย่างที่คิดครับ :tv15:
โดย วิเชษฐ์ หมายกลิ่น (2012-05-09 22:10:14) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนภาษาที่ดีมากนะครับดูแล้วก็เป็นระบบ เหมาะสำหรับการเรียนรู้ของนักเรียนมากเพราะว่าการเรียนรู้เช่นนี้จะทำให้นักเรียนสามารถจำคำศัพท์ได้ดี เพราะเป็นการเรียนรู้แบบเชื่อมโยงเพื่อการบูรณาการทั้งทักษะการการร้องรำทำเพลงแล้วยังจำคำศัพท์ได้โดยไม่ต้องมานั่งท่องคำศัพท์แบบยาวๆอีกต่อไปและเด็กๆก็ชอบด้วยทำให้เด็กเกิดความสนใจและทำในสิ่งนั้นๆได้ดีมากยิ่งขึ้น จากประสบการณ์ที่คุณครูประเสริฐ จันทร์กระจ่างเลิศ ที่ใช้สอนในวันนี้ ผมก็จะนำไปปรับใช้ที่โรงเรียนเพื่อที่จะกระตุ้นให้เด็กๆเกิดความสนใจในภาษาอังกฤษมากขึันและให้เด็กๆตระหนักว่าภาษาอังกฤษไม่ได้ยากอย่างที่คิดครับ :tv15:
โดย วิเชษฐ์ หมายกลิ่น (2012-05-09 22:10:45) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนภาษาที่ดีมากนะครับดูแล้วก็เป็นระบบ เหมาะสำหรับการเรียนรู้ของนักเรียนมากเพราะว่าการเรียนรู้เช่นนี้จะทำให้นักเรียนสามารถจำคำศัพท์ได้ดี เพราะเป็นการเรียนรู้แบบเชื่อมโยงเพื่อการบูรณาการทั้งทักษะการการร้องรำทำเพลงแล้วยังจำคำศัพท์ได้โดยไม่ต้องมานั่งท่องคำศัพท์แบบยาวๆอีกต่อไปและเด็กๆก็ชอบด้วยทำให้เด็กเกิดความสนใจและทำในสิ่งนั้นๆได้ดีมากยิ่งขึ้น จากประสบการณ์ที่คุณครูประเสริฐ จันทร์กระจ่างเลิศ ที่ใช้สอนในวันนี้ ผมก็จะนำไปปรับใช้ที่โรงเรียนเพื่อที่จะกระตุ้นให้เด็กๆเกิดความสนใจในภาษาอังกฤษมากขึันและให้เด็กๆตระหนักว่าภาษาอังกฤษไม่ได้ยากอย่างที่คิดครับ :tv15:
โดย วิเชษฐ์ หมายกลิ่น (2012-05-09 22:10:45) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนภาษาที่ดีมากนะครับดูแล้วก็เป็นระบบ เหมาะสำหรับการเรียนรู้ของนักเรียนมากเพราะว่าการเรียนรู้เช่นนี้จะทำให้นักเรียนสามารถจำคำศัพท์ได้ดี เพราะเป็นการเรียนรู้แบบเชื่อมโยงเพื่อการบูรณาการทั้งทักษะการการร้องรำทำเพลงแล้วยังจำคำศัพท์ได้โดยไม่ต้องมานั่งท่องคำศัพท์แบบยาวๆอีกต่อไปและเด็กๆก็ชอบด้วยทำให้เด็กเกิดความสนใจและทำในสิ่งนั้นๆได้ดีมากยิ่งขึ้น จากประสบการณ์ที่คุณครูประเสริฐ จันทร์กระจ่างเลิศ ที่ใช้สอนในวันนี้ ผมก็จะนำไปปรับใช้ที่โรงเรียนเพื่อที่จะกระตุ้นให้เด็กๆเกิดความสนใจในภาษาอังกฤษมากขึันและให้เด็กๆตระหนักว่าภาษาอังกฤษไม่ได้ยากอย่างที่คิดครับ :tv15:
โดย วิเชษฐ์ หมายกลิ่น (2012-05-09 22:10:45) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนภาษาที่ดีมากนะครับดูแล้วก็เป็นระบบ เหมาะสำหรับการเรียนรู้ของนักเรียนมากเพราะว่าการเรียนรู้เช่นนี้จะทำให้นักเรียนสามารถจำคำศัพท์ได้ดี เพราะเป็นการเรียนรู้แบบเชื่อมโยงเพื่อการบูรณาการทั้งทักษะการการร้องรำทำเพลงแล้วยังจำคำศัพท์ได้โดยไม่ต้องมานั่งท่องคำศัพท์แบบยาวๆอีกต่อไปและเด็กๆก็ชอบด้วยทำให้เด็กเกิดความสนใจและทำในสิ่งนั้นๆได้ดีมากยิ่งขึ้น จากประสบการณ์ที่คุณครูประเสริฐ จันทร์กระจ่างเลิศ ที่ใช้สอนในวันนี้ ผมก็จะนำไปปรับใช้ที่โรงเรียนเพื่อที่จะกระตุ้นให้เด็กๆเกิดความสนใจในภาษาอังกฤษมากขึันและให้เด็กๆตระหนักว่าภาษาอังกฤษไม่ได้ยากอย่างที่คิดครับ :tv15:
โดย วิเชษฐ์ หมายกลิ่น (2012-05-09 22:10:45) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนให้เด็กจำคำศัพท์ได้ง่ายมาก การนำคำมาผสมกัน ทำให้เด็กจำศัพท์เกี่ยวกับตัวเลขได้อย่างง่ายดาย และไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องยากสำหรับการท่อง 1-100 การใช้เทคนิคการสอนแบบนี้ ทำให้เด็กคิดว่าการเรียนแบบนี้ไม่น่าเบื่อและอยากที่จะสนใจจะจำ ทำให้เด็กดูสนุกสนานและรู้สึกอยากเรียนกับวิชาภาษาอังกฤษ ทำให้การเรียนการจำได้มากขึ้นๆไป
:tv03: :tv03: :tv15:
โดย เจ๊ะฮาลีเม๊าะ สาและ (2012-05-10 21:39:40) [แสดงความคิดเห็น]
ชมโทรทัศน์ครู มหัศจรรย์การสอนตัวเลขในภาษาอังกฤษ ตอนที่1 คุณครูประเสริฐ จันทร์กระจ่างเลิศ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ได้สอนตัวเลขภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่ใช้ต่อยอดในเรื่องต่าง ๆ ในวิชาภาษาอังกฤษ มีวิธีการสอนเรื่องตัวเลขแบบสนุกสนาน โดยร้อยเรื่องต่าง ๆ แบบมีเทคนิค ให้นักเรียนจดจำง่าย ๆ และยังนำเกมมาทบทวนความจำให้นักเรียนอีกด้วย ดิฉันจะนำเทคนิคการจัดการเรียนรู้ไปประยุกต์สอนในชั้นเรียน ต่อไป ขอบคุณค่ะ
โดย ทวีพร วงษ์แหวน (2012-05-12 15:16:53) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมว่าคุณครูประเสริฐ จันทร์กระจ่างเลิศ เป็นคุณครูที่มีเทคนิคการสอนที่ยอดเยี่ยมมาก การสอนของคุณครูทำให้นักเรียนมีความสุขกับการเรียน กิจกรมการเรียนการสอนไม่น่าเบื่อหน่าย นักเรียนทุกคนเรียนอย่างสนุกสนาน พร้อมกับจำศัพท์เกี่ยวกับตัวเลขไปด้วย ถ้าเราได้นำเทคนิคของคุณครูไปประยุกต์ใช้กับการสอนในรายวิชาอื่นๆ ก็จะดี จะทำให้นักเรียนสามารถเรียนอย่างมีความสุขได้และนักเรียนจะรู้สึกชื่นชอบในรายวิชานั้นๆ ไป ซึ่งจะส่งผลดีต่อทั้งตัวนักเรียนและตัวครูผู้สอน
โดย ภูวณัฐ โพธิ์งาม (2012-05-18 09:12:46) [แสดงความคิดเห็น]
ได้รับชมโทรทัศน์ครู เรื่อง มหัสจรรย์การสอนตัวเลขในภาษาอังกฤษ ตอนที่ 1 ของคุณครูประเสริฐ จันทร์กระจ่างเลิศ แห่งโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบแล้ว มีความรู้สึกว่า วิธีการเรียนการสอนแบบนี้เป็นวิธีการที่ดีอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้อย่างมีความสุข จดจำตัวเลข คำศัพท์ หรือเรื่องราวต่างๆ ได้ ซึ่งดิฉันในฐานะที่เป็นครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) รู้สึกชื่นชมและจะได้นำเอาแนวทางในการสอนครั้งนี้ไปใช้สอนกับนักเรียนในโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนมีความสุขและสามารถเรียนรู้ตัวเลขได้อย่างดี
โดย ศรีอุษา กมลธรรมรักษ์ (2012-06-13 10:02:26) [แสดงความคิดเห็น]
ได้รับชมโทรทัศน์ครู เรื่อง มหัสจรรย์การสอนตัวเลขในภาษาอังกฤษ ตอนที่ 1 ของคุณครูประเสริฐ จันทร์กระจ่างเลิศ แห่งโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบแล้ว มีความรู้สึกว่า วิธีการเรียนการสอนแบบนี้เป็นวิธีการที่ดีอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้อย่างมีความสุข จดจำตัวเลข คำศัพท์ หรือเรื่องราวต่างๆ ได้ ซึ่งดิฉันในฐานะที่เป็นครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) รู้สึกชื่นชมและจะได้นำเอาแนวทางในการสอนครั้งนี้ไปใช้สอนกับนักเรียนในโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนมีความสุขและสามารถเรียนรู้ตัวเลขได้อย่างดี
โดย ศรีอุษา กมลธรรมรักษ์ (2012-06-13 10:02:46) [แสดงความคิดเห็น]
วิธีการเรียนการสอนแบบนี้เป็นวิธีการที่ดี ที่จะช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้อย่างมีความสุข จดจำตัวเลข คำศัพท์ หรือเรื่องราวต่างๆ รู้สึกชื่นชมและจะได้นำเอาแนวทางในการสอนครั้งนี้ไปใช้สอนกับนักเรียนในโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนมีความสุขและสามารถเรียนรู้ตัวเลขได้อย่างดี กระตุ้นให้เด็กๆเกิดความสนใจในภาษาอังกฤษและให้นักเรียนตระหนักว่าภาษาอังกฤษไม่ได้ยากอย่างที่คิด :tv04: :tv15:
โดย เจ๊ะฮาลีเม๊าะ สาและ (2012-06-23 17:54:51) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนจำนวนเลข ที่สามารถทำให้นักเรียนจดจำตัวเลขต่างๆได้ ซึ่งเป็นตัวเลขภาษาอังกฤษ เป็นวิธีการเรียนที่ทำให้นักเรียนเรียนอย่างมีความสุขและจดจำได้อย่างดี ส่งผลให้นักเรียนเรียนตัวเลได้ดี
โดย อุทัย บุญประสงค์ (2012-07-21 11:19:45) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ชม ประทับใจในท่าทางการสอนของครูมาก มาก ค่ะ เพราะครูสอนได้อรรถรสมาก เเละสอนสนุกมีเทคนิควิธีการสอนที่เข้าใจง่าย เปลี่ยนจากเรื่องตัวเลขที่น่าเบื่อ ให้เป็นเรื่องที่น่าเรียน เเถมด้วยวิธีจำที่ง่ายเเละเเยบยลมากเลยทีเดียว
โดย หทัยนัทธ์ มณฑา (2012-07-23 23:38:48) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนที่สนุกสนานและเข้าใจง่าย คุณครูรู้จักการนำสถานการณ์ที่นักเรียนคุ้นเคยและสถานที่ที่นักเรียนคุ้นเคยมาสร้างเป็นเรื่องราว โดยเอาเรื่องตัวเลขที่เราจะสอนเข้าไปเชื่อมโยงกับเนื้อเรื่องด้วยทำให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานและอ่านออกเสียง จำคำศัพท์ได้ง่ายขึ้น ชอบวิธีการจัดการเรียนการสอนของคุณครูมากค่ะ และคงได้นำไปใช้บ้าง การเห็นภาพ ฟังเรื่องราวคงทำให้นักเรียนจดจำได้่ายขึ้น สนุก มาก ๆ ค่ะ
โดย รัตนาภา วงค์เณร (2012-09-29 14:58:30) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉัน นางสาวรัตนาภรณ์ จิตต์ปลื้ม จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ชั้นปีที่ 3 สาขาภาษาอังกฤษ ค.บ ได้เรียน หลักการจัดการเรียนรู้ ( ดร. ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน ได้ชมโทรทัศน์ครูของ คุณครูประเสริฐ จันทร์กระจ่างเลิศ รร.พระตำหนักสวนกุหลาบ พบว่า คุณครูได้สอนเกี่ยวกับการสอนตัวเลขภาษาอังกฤษ เป็นการเรียนที่สนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ มีเทคนิคในการช่วยให้นักเรียนได้เพิ่มทักษะในการจดจำตัวเลขที่ถูกวิธี และเริ่มจากจำนวนน้อย ไปจนถึงจำนวนมาก ดิฉันขอขอบคุณ คุณครูประเสริฐ จันทร์กระจ่างเลิศ ที่ได้นำเทคนิคการสอนที่ดี เผยแพร่ให้ได้ชม
โดย รัตนาภรณ์ จิตต์ปลื้ม (2012-12-03 11:12:51) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉัน นางสาวรัตนาภรณ์ จิตต์ปลื้ม จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ชั้นปีที่ 3 สาขาภาษาอังกฤษ ค.บ ได้เรียน หลักการจัดการเรียนรู้ ( ดร. ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน ได้ชมโทรทัศน์ครูของ คุณครูประเสริฐ จันทร์กระจ่างเลิศ รร.พระตำหนักสวนกุหลาบ พบว่า คุณครูได้สอนเกี่ยวกับการสอนตัวเลขภาษาอังกฤษ เป็นการเรียนที่สนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ มีเทคนิคในการช่วยให้นักเรียนได้เพิ่มทักษะในการจดจำตัวเลขที่ถูกวิธี และเริ่มจากจำนวนน้อย ไปจนถึงจำนวนมาก ดิฉันขอขอบคุณ คุณครูประเสริฐ จันทร์กระจ่างเลิศ ที่ได้นำเทคนิคการสอนที่ดี เผยแพร่ให้ได้ชม
โดย รัตนาภรณ์ จิตต์ปลื้ม (2012-12-03 11:13:35) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากที่ได้ชมคุณครูประเสริฐ จันทร์กระจ่างเลิศ สอนแล้วรู้สึกประทับใจมากๆค่ะ คุณครูมีเทคนิคในการสอนดีมากๆค่ะ ทำให้การเรียนตัวเลข 1 -100 ดูง่ายขึ้นมากเลยค่ะ ที่ประทับใจมากๆคือการที่คุณครูเล่าเรื่องราวมาให้นักเรียนฟังเพื่อที่จะให้เกิดความเข้าใจและสามารถเขียนตัวเลขที่ยากๆให้ง่ายขึ้น รวมทั้งตัวเลขที่มีการเปลี่ยนรูป ดังนั้นจะขออนุญาตคุณครูประเสริฐ จันทร์กระจ่างเลิศ นำเทคนิคนี้ไปสอนเด็กนักเรียนนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะที่ได้เผยแพ่ให้ชม :tv15: :tv02:
โดย สาวิตรี เอี่ยมสอ้าง (2014-02-10 04:22:12) [แสดงความคิดเห็น]
รู้สึกประทับใจในเทคนิคการสอนของคุณครูมากค่ะ เป็นการสอนที่เริ่มจากการกระตุ้นความสนใจของเด็กด้วยการใช้เพลง ทำให้เด็กไม่รู้สึกว่าภาษาอังกฤษเป็นเรื่องยาก พร้อมจะเรียนรู้ มีวิธีการสอนที่สนุก หลากหลาย ทำให้ผู้เรียนมีความสุข ไม่สอนแบบท่องจำ แต่ใช้เทคนิคการใช้สิ่งใกล้ตัวเพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้จากสถานที่จริง ของจริงไม่ใช่การท่อง ทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน มีการบูรณาการ เกิดบรรยากาศที่ดีในการเรียน ผู้เรียนมีความสนใจ อยากเรียนรู้ ทำให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพ เป็นเทคนิคที่นำไปประยุกต์ใช้ได้จริง และเกิดประโยชน์กับผู้เรียนสูงสุด
โดย ณรพร เรืองรอง (2014-07-19 00:12:04) [แสดงความคิดเห็น]
รู้สึกประทับใจในเทคนิคการสอนของคุณครูมากค่ะ เป็นการสอนที่เริ่มจากการกระตุ้นความสนใจของเด็กด้วยการใช้เพลง ทำให้เด็กไม่รู้สึกว่าภาษาอังกฤษเป็นเรื่องยาก พร้อมจะเรียนรู้ มีวิธีการสอนที่สนุก หลากหลาย ทำให้ผู้เรียนมีความสุข ไม่สอนแบบท่องจำ แต่ใช้เทคนิคการใช้สิ่งใกล้ตัวเพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้จากสถานที่จริง ของจริงไม่ใช่การท่อง ทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน มีการบูรณาการ เกิดบรรยากาศที่ดีในการเรียน ผู้เรียนมีความสนใจ อยากเรียนรู้ ทำให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพ เป็นเทคนิคที่นำไปประยุกต์ใช้ได้จริง และเกิดประโยชน์กับผู้เรียนสูงสุด
โดย ณรพร เรืองรอง (2014-07-19 00:13:09) [แสดงความคิดเห็น]
รู้สึกประทับใจในเทคนิคการสอนของคุณครูมากค่ะ เป็นการสอนที่เริ่มจากการกระตุ้นความสนใจของเด็กด้วยการใช้เพลง ทำให้เด็กไม่รู้สึกว่าภาษาอังกฤษเป็นเรื่องยาก พร้อมจะเรียนรู้ มีวิธีการสอนที่สนุก หลากหลาย ทำให้ผู้เรียนมีความสุข ไม่สอนแบบท่องจำ แต่ใช้เทคนิคการใช้สิ่งใกล้ตัวเพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้จากสถานที่จริง ของจริงไม่ใช่การท่อง ทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน มีการบูรณาการ เกิดบรรยากาศที่ดีในการเรียน ผู้เรียนมีความสนใจ อยากเรียนรู้ ทำให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพ เป็นเทคนิคที่นำไปประยุกต์ใช้ได้จริง และเกิดประโยชน์กับผู้เรียนสูงสุด
โดย ณรพร เรืองรอง (2014-07-19 00:13:09) [แสดงความคิดเห็น]
รู้สึกประทับใจในเทคนิคการสอนของคุณครูมากค่ะ เป็นการสอนที่เริ่มจากการกระตุ้นความสนใจของเด็กด้วยการใช้เพลง ทำให้เด็กไม่รู้สึกว่าภาษาอังกฤษเป็นเรื่องยาก พร้อมจะเรียนรู้ มีวิธีการสอนที่สนุก หลากหลาย ทำให้ผู้เรียนมีความสุข ไม่สอนแบบท่องจำ แต่ใช้เทคนิคการใช้สิ่งใกล้ตัวเพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้จากสถานที่จริง ของจริงไม่ใช่การท่อง ทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน มีการบูรณาการ เกิดบรรยากาศที่ดีในการเรียน ผู้เรียนมีความสนใจ อยากเรียนรู้ ทำให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพ เป็นเทคนิคที่นำไปประยุกต์ใช้ได้จริง และเกิดประโยชน์กับผู้เรียนสูงสุด
โดย ณรพร เรืองรอง (2014-07-19 00:13:26) [แสดงความคิดเห็น]
Fort his part, I sincerely appreciate that this teacher can develop the basic skill into English Words and English Skills for her students. And she is able to apply the numbers into English Basic Lesson for her students at school. And the most important, she will be the best teacher in teaching English as a foreign language of Thailand respectively.

Asst. Prof. Suphawatthananon Banchuen, Ph.D.
โดย ผศ.ดร.ศุภวัฒนานนท์ บานชื่น (2014-08-09 21:42:09) [แสดงความคิดเห็น]
what a creative teacher!
โดย กุลรินทร์ จันทน์หอม (2016-09-27 05:30:06) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv