thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 1735
Rate :
 4.5
ความยาว : 14.43 นาที | Online : 2011-11-14  
    มหัศจรรย์การสอนตัวเลขในภาษาอังกฤษ ตอน 2 คุณครูประเสริฐ จันทร์กระจ่างเลิศ รร.พระตำหนักสวนกุหลาบ  
    (ตอนต่อ) คุณครูประเสริฐ จันทร์กระจ่างเลิศ รร.พระตำหนักสวนกุหลาบได้สอนตัวเลขภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่ใช้ต่อยอดในเรื่องต่าง ๆ ในวิชาภาษาอังกฤษ คุณครูประเสริฐ มีวิธีการสอนเรื่องตัวเลขแบบสนุกสนานโดยร้อยเรื่องต่าง ๆ แบบมีเทคนิคให้นักเรียนจดจำง่าย ๆ และยังนำเกมมาทบทวนความจำให้นักเรียนอีกด้วย  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

การออกเสียงภาษาอังกฤษ อ.ปทุมพร วาดเขียน รร.สายน้ำทิพย์ (ฉบับเต็ม)
การออกเสียงในภาษาอังกฤษ มีความสำคัญที่จะต้องปลูกฝังพื้นฐานให้ถูกต้องในระดับประถม ชมเทคนิคการสอนให้นักเรียนออกเสียงได้ถูกต้อง เพิ่มเติม

สนุกกับเสียงในภาษาอังกฤษ อ. สาลี่ ศิลปะสธรรม
เทคนิคในการสอนภาษาอังกฤษให้นักเรียนเรียนรู้ได้เร็ว และ จดจำได้ตลอด ด้วยเทคนิคการใช้ระดับของเสียง และเกม เพิ่มเติม

Sing a song ร้อง เต้น เป็นคำศัพท์ ครูสุมณญา เลาห์สัฒนะ รร.ทานสัมฤทธิ์วิทยา
แรงบันดาลใจจากโทรทัศน์ครู ทำให้ครูจากโรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา นำกิจกรรมการสอนไปใช้ในห้องเรียนภาษาอังกฤษ ชั้นป.4 สอนเรื่อง คำศัพท์เรียกแม่-ลูกสัตว์ โดยใช้เพลง Mary had a little lamb เพิ่มเติม

Learning Song ร้อง เรียน รู้ ผศ.ทิพพดี อ่องแสงคุณ
สำหรับเด็กป. 1 การสร้างทัศนคติให้เกิดความรักในวิชาภาษาอังกฤษ เป็นเรื่องสำคัญ มาชมการสร้างทักษะการฟัง และพูด โดยการนำเทคนิคการใช้ "บทเพลง" มาใช้ในการเรียนรู้ คำศัพท์ การออกเสียง เพิ่มเติม

มหัศจรรย์การสอนตัวเลขในภาษาอังกฤษ ตอน 1 คุณครูประเสริฐ จันทร์กระจ่างเลิศ รร.พระตำหนักสวนกุหลาบ
เทคนิคการสอนตัวเลขภาษาอังกฤษแบบสนุกสนานโดยร้อยเรื่องต่าง ๆ ให้นักเรียนจดจำง่าย ๆ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่ใช้ต่อยอดในเรื่องต่าง ๆ ในวิชาภาษาอังกฤษ เพิ่มเติม

 
 
ในตอนที่ 2 อยู่ในช่วงของเล่นเกมส์และท้ายชั่วโมงเรียน ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่นักเรียนได้เอาตัวเลขภาษาอังกฤษได้นำออกมาใช้ทั้งหมดกับการเล่นเกมส์ที่ครูได้กำหนดมันขึ้นมา ทำให้นักเรียนได้คิด ได้ฟัง ได้พูด และสนุกไปกับเกมส์ที่เล่นยังทำให้เกิดความจำที่ง่ายขึ้นโดยที่ไม่ต้องท่องจำทั้งหมด และหลังจากจบเกมส์ที่ได้เล่น ก็เข้าสู่ท้ายชั่วโมงเรียนช่วงนี้จะเป็นช่วงสุดท้ายที่เหลือแต่การเขียนครูได้ใช้จิตวิทยาที่ได้จากการสอนที่ผ่านมาได้ปรับปรุงแต่งให้มันดีขึ้นจากปัญหาของนักเรียนและครูเองก็ทำได้ดีโดยเอานิทานเป็นการสอดแทรกให้นักเรียนได้ฟังและเขียนตาม
โดย บุญญฤทธิ์ จันทร์เขียว (2011-11-18 06:19:58) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูประเสริฐ จันทร์กระจ่างเลิศ มีเทคนิคที่ดีมาก ทำให้นักเรียนได้ใช้ทักษะหลายด้านในการเรียนรู้ไปพร้อมๆกับการเล่นเกมส์ ซึ่งมันยังทำให้เด็กนักเรียนไม่เครียดในขณะที่เรียนแถมยังทำให้จำง่ายขึ้นด้วยและทีสำคัญคุณครูก็ยังนำนิทานเข้ามามีส่วนในการสอดแทรกเนื้อหาในบทเรียนนั้นด้วย ชอบเทคนิคของคุณครูมากค่ะและจะจดจำสิ่งเหล่านี้ไปใช้ในการสอนในอนาคตค่ะ
โดย จารุเนตร อิ่มสมบัติ (2011-11-28 19:44:14) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันนางสาวเกวลี จันทร เรียนเอกภาษาอังกฤษ ครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ได้เรียนวิชาหลักการจัดการเรียนการสอน ของ ดร. ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน ได้นำความรรู้ที่ได้จากการดูคลิปวีดีโอนี้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมากทำให้ดิฉันได้มีแนวความคิดและเทคนิคที่จะนำไปใช้ในนการสอนของดิฉันได้เป็นอย่างมาก ดิฉันชอบดูรายการนี้มากเพราะว่าทางรายการมีการนำเสนอคลิปวิด๊โอที่มีเทคนิคใหม่ๆมานำเสนออยู่เป็นประจำ ขอขอบคุณทางรายการที่นำเสนอแต่สิ่งที่ดีๆและเป็นประโยชน์ต่อคนที่จะเป็นครูเป็นอย่างมาก
โดย วรรณภา ทองสุข (2011-11-28 20:35:00) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันนางสาวเกวลี จันทร เรียนเอกภาษาอังกฤษ ครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ได้เรียนวิชาหลักการจัดการเรียนการสอน ของ ดร. ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน ได้นำความรรู้ที่ได้จากการดูคลิปวีดีโอนี้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมากทำให้ดิฉันได้มีแนวความคิดและเทคนิคที่จะนำไปใช้ในนการสอนของดิฉันได้เป็นอย่างมาก ดิฉันชอบดูรายการนี้มากเพราะว่าทางรายการมีการนำเสนอคลิปวิด๊โอที่มีเทคนิคใหม่ๆมานำเสนออยู่เป็นประจำ ขอขอบคุณทางรายการที่นำเสนอแต่สิ่งที่ดีๆและเป็นประโยชน์ต่อคนที่จะเป็นครูเป็นอย่างมาก
โดย วรรณภา ทองสุข (2011-11-28 20:35:10) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันนางสาวเกวลี จันทร เรียนเอกภาษาอังกฤษ ครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ได้เรียนวิชาหลักการจัดการเรียนการสอน ของ ดร. ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน ได้นำความรรู้ที่ได้จากการดูคลิปวีดีโอนี้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมากทำให้ดิฉันได้มีแนวความคิดและเทคนิคที่จะนำไปใช้ในนการสอนของดิฉันได้เป็นอย่างมาก ดิฉันชอบดูรายการนี้มากเพราะว่าทางรายการมีการนำเสนอคลิปวิด๊โอที่มีเทคนิคใหม่ๆมานำเสนออยู่เป็นประจำ ขอขอบคุณทางรายการที่นำเสนอแต่สิ่งที่ดีๆและเป็นประโยชน์ต่อคนที่จะเป็นครูเป็นอย่างมาก
โดย วรรณภา ทองสุข (2011-11-28 20:35:10) [แสดงความคิดเห็น]
มหัศจรรย์การสอนตัวเลขเป็นภาษาอังกฤษคุณครูมีเทคนิคการสอนที่ดีมาก โดยการใช้เกมตัวเลขอันตรายซึ่งเป็นเกมโชว์ที่นักเรียนเคยดูและเป็นเกมที่เร้าความสนใจของนักเรียนเป็นอย่างมากมาใช้ในการจัดกิจกรรมและใช้เทคนิคการเล่าเรื่องมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทำให้นักเรียนสนใจเรียนรู้สึกสนุกสนานในการเรียนภาษาอังกฤษและมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเป็นการจัดกิจกรรมที่ดีมากค่ะและเป็นประโยชน์ต่อครูสอนภาษาอังกฤษเป็นอย่างมาก
โดย สมจิตร อนะวัชกุล (2012-02-01 20:06:51) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคที่เยี่ยมมากจริงๆ ทำให้ภาษาอังกฤษดูแล้วไม่อยาก อีกทั้งยังตื่นเต้น สนุกสนาน เด็กนักเรียนจะได้ทั้งความรู้และความสนกุสนานได้ด้วยกัน และคิดว่าถ้าครูภาษาอังกฤษทุกคนได้นำเทคนิคและวิธีการเหล่านี้ไปดัดแปลงใช้กับนักเรียนของตนเองและช่วยกันพัฒนาการเรียนการสอนให้กับเด็กๆไทยของเราให้มากๆ เด็กไทยคงมีประสิทธิภาพและเก่ง โดยเฉพาะเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษขึ้นอีกมายมาก ต้องขอบคุณเจ้าของเทคนิควิธีการดี ๆ นะค่ะ ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่จะนำวิธีการสอนดีๆนี้ไปใช้บ้างกับเด็กๆที่โรงเรียนต้องขอบคุณอีกครั้ง
โดย ดวงหทัย บวรกิจดำรงเลิศ (2012-03-30 17:52:38) [แสดงความคิดเห็น]
กระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของคุณครูประเสริฐ จันทร์กระจ่างเลิศ เป็นตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนที่ดีมาก เริ่มต้นจาก 1)บุคลิกภาพของครู กระฉับกระเฉง กระตุ้นให้บรรยากาศน่าเรียน นักเรียนไม่เกิดความเครียด 2)กิจกรรมที่จัดใกล้ชิดกับนักเรียน เพราะเลียนแบบเกมโชว์ ทำให้นักเรียนเกิดความท้าทาย และสนุกที่จะเรียนรู้ร่วมไปในกิจกรรมของครู 3)คุณครูมีเทคนิคส่งเสริมการเขียนที่ดีมาก เพราะพฤติกรรมที่นักเรียนส่งงานไม่ครบทั้งชั้น เป็นสิ่งที่คุณครูมั่วไปพบเจอ // ต้องขอบคุณคุณครูประเสริฐมาก ที่แบ่งปันสิ่งดีดีแก่ครูสอนภาษาด้วยกัน จะลองนำเทคนิควิธีการนี้ไปใช้ในชั้นเรียนค่ะ ขอบคุณค่ะ :tv09:
โดย ธารกมล พัฒนะพันธ์ (2012-03-31 19:45:47) [แสดงความคิดเห็น]
กระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของคุณครูประเสริฐ จันทร์กระจ่างเลิศ เป็นตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนที่ดีมาก เริ่มต้นจาก 1)บุคลิกภาพของครู กระฉับกระเฉง กระตุ้นให้บรรยากาศน่าเรียน นักเรียนไม่เกิดความเครียด 2)กิจกรรมที่จัดใกล้ชิดกับนักเรียน เพราะเลียนแบบเกมโชว์ ทำให้นักเรียนเกิดความท้าทาย และสนุกที่จะเรียนรู้ร่วมไปในกิจกรรมของครู 3)คุณครูมีเทคนิคส่งเสริมการเขียนที่ดีมาก เพราะพฤติกรรมที่นักเรียนส่งงานไม่ครบทั้งชั้น เป็นสิ่งที่คุณครูทั่วไปพบเจอ // ต้องขอบคุณคุณครูประเสริฐมาก ที่แบ่งปันสิ่งดีดีแก่ครูสอนภาษาด้วยกัน จะลองนำเทคนิควิธีการนี้ไปใช้ในชั้นเรียนค่ะ ขอบคุณค่ะ :tv09:
โดย ธารกมล พัฒนะพันธ์ (2012-03-31 19:47:01) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15: :tv15: :tv17: ผมคิดว่าเกมเป็นกิจกกรรมที่ขาดไม่ได้กับการสอนภาษาโดยเฉพาะเกมจะใช้ได้ดีในระดับขั้นประถมศึกษา ในการสอนของครูผู้สอนใช้เกมที่หลากหลายซึ่งล้วนแล้วแต่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของเด้ก สิ่งสำคัญที่ทำให้ครูประสบความสำเร็จในการสอนนั้น ก้คือ การทำให้เด็กมีความสุขในการเรียนรู้ และกล้าที่รับสิ่งใหม่ วึ่งเด้กในวัยประถมจะชอบการเล่นเกมที่เคบลื่อนไหวและการเล่านินาทยิ่งเป็นเรื่องที่เเปลกใหม่เเล้วเขายิ่งอยากจะฟังมากขึ้น
โดย ทนง มาไชยนาม (2012-04-29 15:04:32) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนที่ดีมาก ทำให้นักเรียนได้ใช้ทักษะหลายด้านในการเรียนรู้ไปพร้อมๆกับการเล่นเกมส์ ซึ่งมันยังทำให้เด็กนักเรียนไม่เครียดในขณะที่เรียนแถมยังทำให้จำง่ายขึ้นด้วยและทีสำคัญคุณครูก็ยังนำนิทานเข้ามามีส่วนในการสอดแทรกเนื้อหาในบทเรียนนั้นด้วย ชอบเทคนิคของคุณครูมากและจำนำไปใช้และปรับให้เข้ากับนักเรียนของตนเองในการสอนในอนาคต
:tv03: :tv03:
โดย เจ๊ะฮาลีเม๊าะ สาและ (2012-05-10 21:47:29) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนที่ดีมาก ทำให้นักเรียนได้ใช้ทักษะหลายด้านในการเรียนรู้ไปพร้อมๆกับการเล่นเกมส์ ซึ่งมันยังทำให้เด็กนักเรียนไม่เครียดในขณะที่เรียนแถมยังทำให้จำง่ายขึ้นด้วยและทีสำคัญคุณครูก็ยังนำนิทานเข้ามามีส่วนในการสอดแทรกเนื้อหาในบทเรียนนั้นด้วย ชอบเทคนิคของคุณครูมากและจำนำไปใช้และปรับให้เข้ากับนักเรียนของตนเองในการสอนในอนาคต
:tv03: :tv03:
โดย เจ๊ะฮาลีเม๊าะ สาและ (2012-05-10 21:47:31) [แสดงความคิดเห็น]
ผมได้นำการสอนแบบนี้ไปใช้แล้ว และได้ผลจริง ๆ คุณครูประเสริฐ จันทร์กระจ่างเลิศ มีเทคนิคที่ดีมาก ตอนที่ 2 อยู่ในช่วงของเล่นเกมส์และท้ายชั่วโมงเรียน ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่นักเรียนได้เอาตัวเลขภาษาอังกฤษได้นำออกมาใช้ทั้งหมด เทคนิคการสอนที่ดีมาก ทำให้นักเรียนได้ใช้ทักษะหลายด้านในการเรียนรู้ไปพร้อมๆกับการเล่นเกมส์ ได้ทั้งความรู้ ได้ทบทวนตัวเลขในภาษาอังกฤษ และได้รับความสนุกสนาน ได้ฝึกพูดยิ่งทายได้ช้าเท่าไหร่ เด็กก็ได้ฝึกพูดได้มากยิ่งขึ้นเท่านั้น ไม่เบื่อสนุกและได้ความรู้
โดย ณรงค์ฤทธิ์ จิตสุทธิประเสริฐ (2012-05-12 01:22:36) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ได้ผล ครูผู้สอนคือหลักในการเรียนรู้ คุณครูประเสริฐ จันทร์กระจ่างเลิศ เป็นคุณครูที่สอนสนุกมีเทคนิคการสอนที่ดีมาก เด็ก ๆ ได้รับความสนุกสนาน และ ได้รับความรู้ไปพร้อม ๆ กัน ดิฉันก็เป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา การนำเกม นิทานมาประกอบการจัดการเรียนการสอนนับว่าเป็นสิ่งที่ดี สามารถดึงความสนใจของนักเรียนให้มาสู่บทเรียนได้เป็นอย่างดี อันความจริงแล้ว การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มีการนำเกม เพลง นิทานมาประกอบนั้นเป็นการช่วยเร้าความสนใจผู้เรียนได้อย่างดียิ่ง ให้ผู้เรียนสนุกสนานกับการเรียนแล้วเด็กก็จะรักและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ
โดย มลฑา บัวทอง (2012-05-16 15:12:14) [แสดงความคิดเห็น]
มหัศจรรย์การสอนตัวเลขในภาษาอังกฤษ ตอน 2 คุณครูประเสริฐ จันทร์กระจ่างเลิศ รร.พระตำหนักสวนกุหลาบ...
สนุกมาก เป็นการเรียนรู้ที่ตื่นตัวตลอดเวลา โดยการใช้เกม ผสมผสานนิทาน ทำให้ผู้เรียนสนใจและจำได้ง่ายขึ้น
โดย จรีภรณ์ ทิศอาจ (2012-06-16 16:14:22) [แสดงความคิดเห็น]
...ทำอย่าสงไรเด็กจึงจะส่งงานครบทุกคน...ใช้เทคนิคการเล่านิทาน...นำไปสู่การเขียน..เด็ก ๆ ฟังนิทานอย่างตั้งใจและตอบคำถามได้ทันที และเขียนไปด้วยพร้อม ๆ กัน ทำให้เด็กได้ฝึกทั้งทักษะ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนไปพร้อม ๆ กันอย่างสนุกสนาน และแม่นยำ
โดย จรีภรณ์ ทิศอาจ (2012-06-16 16:29:10) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันได้ชมการสอนของคุณครูประเสริฐ จันทร์กระจ่างเลิศ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ได้สอนตัวเลขภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่ใช้ต่อยอดในเรื่องต่าง ๆ ในวิชาภาษาอังกฤษ คุณครูประเสริฐ มีวิธีการสอนเรื่องตัวเลขแบบสนุกสนานโดยร้อยเรื่องต่าง ๆ แบบมีเทคนิคให้นักเรียนจดจำง่าย ๆ และยังนำเกมมาทบทวนความจำให้นักเรียนอีกด้วย มีการฝึกพูด ทายตัวเลข ฝึกฟังเพือนพูดตัวเลข ได้ความบันเทิง สนุกสนาน เป็นเทคนิคการสอนที่ดี ดิฉันจะนำไปใช้กับลูกศิษย์ ขอให้นำสิ่งดีๆมาเผยแพร่อีกนะคะ ขอบคุณมากค่ะ
โดย เสาวภาคย์ กอบเกษ (2012-07-17 22:05:33) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันได้ดูวิธีการสอน เรื่องมหัศจรรย์ตัวเลขภาษาอังกฤษทั้ง 2 ตอน รู้สึกชื่นชอบและชื่นชมคุณครูประเสริฐมาก ที่สามารถหาวิธีการสอนในรูปแบบนี้มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน บางครั้งเราอาจจะลิมความเป็นธรรมชาติของเด้กนักเรียนของเราไป ว่าเขาชื่นชอบและคุ้นเคยกับอะไรมากที่สุด บางครั้งเวลาสอนก็กังวลกับการเน้นวิชาการเกินไปทำให้เด็กนักเรียนเครียดได้ วิธีการนี้จะทำให้นักเรียนสนุดสนานและได้ทักษะในทุกด้าน จริง ๆ
โดย รัตนาภา วงค์เณร (2012-09-29 15:20:24) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันนางสาวอุไรรัตน์ โคตรประทุม เรียนเอกภาษาอังกฤษ (คบ.) มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ดิฉันรู้สึกชอบเทคนิคการสอนของคุณครูประเสริฐ จันทร์กระจ่างเลิศ รร.พระตำหนักสวนกุหลาบ ในการสอนภาษาอังกฤษชั้นป.3 เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนแบบใช้ตัวเลขในการสอน หรือที่เรียกว่า มหัศจรรย์การสอนตัวเลขในภาษาอังกฤษ โดยใช้เกมให้เล่น ซึ่งทำให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วม และทำให้ผู้เรียนสนุกสนานกับการเรียน บุคลิกภาพของครูทำให้ผู้เรียนดูสนุกและกระตุ้นให้บรรยากาศน่าเรียน นอกจากนี้ครูยังมีวิธีที่ทำให้ผู้เรียนจดเนื้อหาและส่งงานได้ครบทุกคน โดยใช้นิทานเข้ามาร่วมด้วย ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนสนใจกับการเรียน มากกว่าเล่นกัน โดยจะสอดแทรกคำศัพท์ไปด้วย ทำให้เด็กจำคำศัพท์ได้เร็วและนานด้วย ซึ่งเป็นเทคนิคที่ดีอย่างหนึ่ง ที่ดิฉันเห็นว่าจะนำไปประยุกต์ใช้
โดย อุไรรัตน์ โคตรประทุม (2012-12-05 11:33:56) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv