thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 382
Rate :
 5
ความยาว : 14.16 นาที | Online : 2011-11-14  
    "จักรยาน" บูรณาการการเรียนรู้ ผศ.แชล่ม บุญลุ่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (เมล็ดพันธุ์ครู)  
    ด้วยความรักในการขี่จักรยานเป็นชีวิตจิตใจ และตระหนักว่าการขี่จักรยานสามารถให้ประโยชน์ และทำให้ผู้ขี่ได้เรียนรู้อะไรมากกว่าที่หลายคนคิด อ.แชล่ม บุญลุ่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จึงได้คิดนำจักรยานมาสอนในรูปแบบของการบูรณาการการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี ผลที่คาดหวังนอกจากเน้นให้นักศึกษาเกิดทั้งทักษะของการขี่จักรยานที่ถูกต้องแล้ว ยังมุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถพัฒนาแนวคิดต่อยอดในการนำจักรยานมาบูรณาการการเรียนรู้ในทักษะชีวิตรวมถึงความรู้ในวิชาอื่น ๆ ได้อีกด้วย  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

สร้างครูปฐมวัยด้วยหลัก Brain Based Learning (เมล็ดพันธุ์ครู)
คุณสมบัติสำคัญของครูปฐมวัย จะต้องมีทักษะทางด้านอารมณ์ที่ดี มีความอ่อนโยน ละเมียดละไม ดร.นริสานันท์ จึงมุ่งพัฒนานักศึกษาปฐมวัยโดยใช้ทฤษฎี Brain Based Learning เพิ่มเติม

ใช้กิจกรรมนำการสอนภาษาไทย อ.ขัณธ์ชัย อธิเกียรติ , อ.วีรยุทธ ประสมพงศ์
ปัญหาสองอย่างของการสอนภาษาไทยคือ ทัศนคติที่มองภาษาไทยน่าเบื่อ และเด็กมักขาดพื้นฐานที่ดีทางหลักภาษา เพราะมักอาศัยแต่การท่องจำเพียงอย่างเดียว เน้นการสร้างครูภาษาไทยพันธุ์ใหม่ที่ใช้ “กิจกรรมนำการเรียนรู้” ฝึกครูให้เป็นผู้เชี่ยวชาญ เพิ่มเติม

การสร้างนิสิตปัญญาเลิศ (ครูพันธุ์ใหม่ มศว.) ผศ.ดร.อุษณีย์ อนุรุทธุ์วงศ์
คณะศึกษาศาสตร์ มศว.ประสานมิตร มีการจัดทำหลักสูตรให้นิสิตทุกคน มีความพร้อมด้วยการศึกษาพฤติกรรมของเด็กให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ โดยจัดตั้ง “ศูนย์อัจฉริยภาพ” ขึ้นมา เพิ่มเติม

นำภูมิปัญญาพัฒนาการสอนวิทยาศาสตร์ (เมล็ดพันธุ์ครู)
เปิดมุมมองใหม่ ในการพัฒนาสื่อการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์ อ.วีระพงษ์ แสงชูโต จึงริเริ่มวิชาภูมิปัญญาเชิงวิทยาศาสตร์ สร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษาเห็นคุณค่า และหวงแหนภูมิปัญญาท้องถิ่น เพิ่มเติม

สอนเรียนเขียนอ่านด้วย EKKE มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โรงเรียนพัฒนศึกษา (เมล็ดพันธุ์ครู)
ความสำคัญว่าการเรียนภาษาไทย ต้องเริ่มต้นจากขั้นหัดเรียนเขียนอ่านตั้งแต่ชั้น ป.1 เป็นพื้นฐานสำคัญ ชมเทคนิคการสอนที่เรียกว่า EKKE มี 4 ขั้นตอน ที่ครูสามารถสร้างกิจกรรมบูรณาการได้หลากหลาย เพิ่มเติม

 
 
กิจกรรมการสอนของท่า่น ผศ..แชล่ม บุญลุ่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี
-จากที่ผมได้ดูกิจกรรมการเรียนการสอน เกี่ยวกับจักรยาน ท่านบูรณาการได้หลายเรื่อง เช่น การใช้การดูแลจักรยาน การออกกำลังกาย การแก้ไขปัญหาเมื่อมีอุปสรรค การลดความรุนแรงเมื่่อเกิดอุบัติเหตุ การทำงานเป็นทีม การดูแลเอาใจใส่เพื่อนร่วมทีม การทัศนศึกษานอกสถานที่ โบราณสถาน ธรรมชาติศึกษา การดูแลสิ่งแวดล้อม
*** การสอนน่าสนใจ นักศึกษาคงเฝ้าคอยเมื่อไรจะถึงชั่วโมงสอนของอาจารย์ในคราวต่อไป ***
โดย ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ (2011-11-29 22:13:14) [แสดงความคิดเห็น]
I think this activity can help and develop the new teachers into the best profession. And the most important, they can follow it to teach correctly, creatively and modernly their students at school, too......
โดย ผศ. ศุภวัฒนานนท์ บานชื่น (2011-12-07 22:47:00) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบพระคุณท่าน ผศ.เเชล่ม ที่ทำให้กระผม มีความสุข เเละ รู้สึกอบอุ่น กับการทำงานที่นี่ เเละทำให้รู้ว่าคำว่า "มากกว่าจักรยาน" มันคืออะไร อ๋องดี้๑๑
โดย วัฒนพงศ์ อ่อนนุ่ม (2012-01-30 02:37:52) [แสดงความคิดเห็น]
"จักรยาน" บูรณาการการเรียนรู้ของ ผศ.แชล่ม บุญลุ่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จากที่หนูได้ดูทำให้รู้สึกว่าเป็นอะไรที่หน้าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะ หนูชื่อนางสาวจีรวรรณ จันทรเพ็ญสุริยา เป็นนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี การสอนของอาจารย์ทำให้หนูรู้สึกสนุกและไม่น่าเบื่อเลยค่ะ อาจารย์ทำให้หนูได้แนวคิดการนำจักรยานไปบูรณาการใช้กับวิชาภาษาไทยที่หนูกำลังศึกษา แต่หนูไม่มีความรู้ด้านจักรยานเลยค่ะ เลยไม่รู้ว่าจะสอนอย่างไร แต่หนูก็ทึ่งกับการสอนของอาจารย์มากๆเลยนะคะที่สามารถนำจักรยานที่อาจารย์รักและมาสอนให้เด็กๆปั่นได้อย่างถูกต้องและได้ความรู้จากการบูณาการกับวิชาอื่นๆด้วย ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยคะ :tv02:
โดย จีรวรรณ จันทรเพ็ญสุริยา (2012-03-12 21:59:28) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv