thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 2288
Rate :
 4.5
ความยาว : 14.25 นาที | Online : 2011-11-14  
    ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา คุณครูแสงอรุณ ธาตุเสถียร รร.ราชวินิต มัธยม  
    ชมการจัดการเรียนการสอนของคุณครูแสงอรุณ ธาตุเสถียร รร.ราชวินิต มัธยม เพื่อเข้าใจกระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบนผิวโลก และภายในโลก ความสัมพันธ์ของกระบวนการต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงต่ออุณหภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐานทางโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ และจิตวิทยาศาสตร์สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

พลังงานที่มองเห็นได้ ในวิชาฟิสิกส์ ตอน 1
Demonstrating Physics แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ครูอังกฤษสู่ครูไทย วิธีเตรียมบทเรียน เพื่อนำไปสอนในห้องเรียน เพิ่มเติม

สอนให้คิดกับโครงงานวิทย์นอกกรอบ อ. สุวารี พงศ์ธีรวรรณ รร.สุราษฎร์พิทยา (ฉบับเต็ม)
มาชมครูยุคใหม่ ที่มีเทคนิคการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิดที่ดี แก้ปัญหาเรื่องการวิเคราะห์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพิ่มเติม

Hard to teach เปลี่ยนยากให้เป็นง่าย อ. ประวิทย์ บึงสว่าง
เทคนิคการสอนวิชาเคมี ของ อาจารย์ ประวิทย์ บึงสว่าง ที่นำสื่อดิจิตอล มาประกอบกับเนื้อหาวิชาการ เพิ่มเติม

สนุกกับการเล่นเกมธาตุ คุณครูพรรณี ประยุง รร.ศึกษานารี
ชมการจัดการความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสมบัติของธาตุโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ การเขียนสัญลักษณ์ของธาตุบางชนิดที่ใช้ในชีวิตประจำวัน การใช้ประโยชน์จากธาตุในชีวิตประจำวัน และในด้านต่างๆ เพิ่มเติม

ประจุไฟฟ้า ไฟฟ้าสถิต ครูขวัญภพ ไชยวิภาส รร.ราชวินิต มัธยม
ชมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ บอกวิธีการทำให้เกิดประจุไฟฟ้า และประจุไฟฟ้าบวก และลบ ทำความเข้าใจเรื่องตัวนำและฉนวน เพิ่มเติม

 
 
สามารถนำไปประยุกต์กับการสอนของตัวเองได้
โดย ฟิรฮานา ลง (2011-11-14 14:45:17) [แสดงความคิดเห็น]
ชมลีลาการสอนของคุณครูแสงอรุณ ธาตุเสถียร รร.ราชวินิต มัธยม สนุกมากค่ะที่สำคัญทำให้นักเรียนเข้าใจปรากฏการณ์ธรรมชาติผ่านการทดลองที่มีอุปกรณ์ไม่ซ้ำซ้อนและยุ่งยาก ทำให้นักเรียนสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก และนำไปสู่การเข้าใจเรื่องพลังงานศักย์และพลังงานจลน์ที่เกี่ยวข้อง ทำให้นักเรียนคิดแบบเชื่อมโยงได้อย่างสนุก และน่าจะเกิดความรู้ที่คงทนเพราะผ่านการลงมือทำ และการสรุปเป็นองค์ความรู้ร่วมกันกับเพื่อนและครูผู้สอน ชื่นชมค่ะ :tv18:
โดย รุจิดา สุขใส (2011-11-21 23:00:01) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบเทคนิคการสอนของอาจารย์แสงอรุณ ธาตุเสถียร เป็นการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่มีอยู่ใกล้ตัว มาใช้ในการเรียนการสอน ให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงด้วยตนเอง นักเรียนมีความสนุกในการเรียน ทำให้นักเรียนมีเข้าใจ และสามารถจำเนื้อหาได้ดีกว่าการบรรยายหน้าชั้นเรียน :tv15:
โดย ขนิษฐา แก้วกรูด (2011-11-22 21:38:58) [แสดงความคิดเห็น]
สอนวิชาเดียวกันเลยค่ะ และก็ชอบให้นักเรียนทำกิจกรรมเช่นกัน ชอบวิธีการของคุณครูแสงอรุณค่ะ มีกิจกรรมให้นักเรียนจับต้อง บรรยากาศสนุกสนานเป็นกันเอง มีการนำเสนอที่ทำให้นักเรียนมองเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น ทำให้นักเรียนเกิดความเข้าใจที่คงทน
โดย ศุภร ไชยขันธ์ (2011-11-28 19:48:24) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15:
โดย กรรณิการ์ มาลัย (2011-12-21 13:52:53) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15: :tv15:
โดย ตะวันทิพย์ เดชครุธ (2012-01-04 14:54:03) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่สนุกมากส่งเสริมให้เด็กคิดตาม และตื่นตัวตลอดการเรียนและสามารถจดจำได้นาน :tv04:
โดย นูรรียะห์ ตาเยะ (2012-01-26 04:52:07) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากค่ะ
โดย จุฑามาศ-ชนินทรภิวงศ์ (2012-02-10 13:08:40) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากค่ะ
โดย จุฑามาศ-ชนินทรภิวงศ์ (2012-02-10 13:08:53) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนที่สนุกสนานมากเลยค่ะ เพราะคุณครูคอยตั้งคำถามที่กระตุ้นให้เด็กได้รู้จักคิดและหาคำตอบด้วยตัวเองอยู่ตลอดเวลา ^ ^ ขอบคุณสำหรับการเรียนการสอนที่เป็นแบบอย่างที่ดีค่ะ
โดย ชมพูนุท วจีทองรัตนา (2012-02-11 16:25:25) [แสดงความคิดเห็น]
การทดลองเล็กๆน้อย อย่างนี้ก็สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้นักรียนได้ จะนำแนวคิดนี้ไปใช้บ้าง จะใช้สอนชั้น ม. 2 ค่ะ :tv09:
โดย มาลาศรี สะตะ (2012-02-17 15:43:48) [แสดงความคิดเห็น]
ขอให้ตอนทำรายการนะคะเป็นการสอนจริงๆตลอดแนวได้มั็ยคะ จะได้นำมาสอนนักเรียนต่างอำเภอด้วยนะคะเป็นการท่ายทอดคงวามรู้ เพราะครุต่างจังหวัดบางคร้ังขาดแรงกระตุ้นและเชื่อมั่นตัวเองมาก ดิฉันเป็นผู้อำนวยการแต่ไม่ได้จบสาขาวิทย์ อยากสร้างโอกาสให้นักเรียน โดยเป็นการสอน ถ่ายทอดการสอนสามารถนำมาเปิดสอนเป็นการสอนทางไกลได้เลยนะคะ ขอบคุณคะ
โดย อุษณีษ์ จันทร์สุวรรณ (2012-02-19 14:01:38) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่สนุกมากส่งเสริมให้เด็กคิดตามสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้นักรียนได้ การนำเสนอที่ทำให้นักเรียนมองเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น ทำให้นักเรียนเกิดความเข้าใจที่คงทนทำให้นักเรียนสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกและนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน
โดย อนุชา อันพาพรม (2012-03-03 01:51:56) [แสดงความคิดเห็น]
ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา คุณครูแสงอรุณ ธาตุเสถียร รร.ราชวินิต ฝ่ายมัธยม
จากการชมการจัดการเรียนการสอนของคุณครูแสงอรุณ ธาตุเสถียร รร.ราชวินิต มัธยม เพื่อเข้าใจกระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบนผิวโลก และภายในโลก ความสัมพันธ์ของกระบวนการต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงต่ออุณหภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐานทางโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ และจิตวิทยาศาสตร์สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ เป็นการสอนที่สนุกมากส่งเสริมให้เด็กคิดตามสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้นักรียนได้ การนำเสนอที่ทำให้นักเรียนมองเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น ทำให้นักเรียนเกิดความเข้าใจที่คงทนทำให้นักเรียนสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกและนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน และชมลีลาการสอนของคุณครูแสงอรุณ ธาตุเสถียร รร.ราชวินิต มัธยม สนุกมากค่ะที่สำคัญทำให้นักเรียนเข้าใจปรากฏการณ์ธรรมชาติผ่านการทดลองที่มีอุปกรณ์ไม่ซ้ำซ้อนและยุ่งยาก ทำให้นักเรียนสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก และนำไปสู่การเข้าใจเรื่องพลังงานศักย์และพลังงานจลน์ที่เกี่ยวข้อง ทำให้นักเรียนคิดแบบเชื่อมโยงได้อย่างสนุก และน่าจะเกิดความรู้ที่คงทนเพราะผ่านการลงมือทำ และการสรุปเป็นองค์ความรู้ร่วมกันกับเพื่อนและครูผู้สอน ชื่นชมค่ะ
โดย มณีรัตน์ พลูสวน (2012-03-09 20:51:17) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15:ข้าพเจ้า นางสาว วนิดา สิงห์ทอง นักศึกาาชั้นปีที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ดิฉัน ต้องขอชื่นชม ในแนว และวิธีการสอนของคุณครู แสงอรุณ ธาตุเสถียร คุณครูมีแนวการสอนที่ดี มีการใส่ใจในรายละเอียดของ
เนือหา และของตัวเด็กเอง เพื่อเข้าใจกระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบนผิวโลก และภายในโลก ความสัมพันธ์ของกระบวนการต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงต่ออุณหภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐานทางโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ และจิตวิทยาศาสตร์สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ เป็นการสอนที่สนุกมากส่งเสริมให้เด็กคิดตามสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้นักรียนได้ มีการนำเสนอที่ทำให้นักเรียนมองเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น ทำให้นักเรียนเกิดความเข้าใจ มีการอยากสืบเสาะอยากค้าหาทำให้นักเรียนสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกและนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน และชมลีลาการสอนของคุณครูแสงอรุณ ธาตุเสถียร รร.ราชวินิต มัธยม สนุกมากทำให้ตัวเด็กมีความเข้าใจในปรากฎการณ์ธรรมชาติผ่านจากสื่อจากอุปกรณ์ที่หาได้ง่ายและทำให้เด็กเห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ทำให้นักเรียนคิดแบบเชื่อมโยงได้อย่างสนุก และน่าจะเกิดความรู้ที่สามารถจดจำได้ดีกว่าการที่ตัวเด็กขาดการลงมือทำดิฉันในฐานะของนักศึกษาสายวิชาชีพครู ก็ได้รับประโยชน์ตรงที่จะประยุกต์แนวการสอนของคุณครูไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนในอนาคตเพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้่อย่างเต็ม และมีประสิทธิภาพค่ะ :tv07: :tv04: :tv03: :tv02: :tv15:
โดย วนิดา สิงห์ทอง (2012-03-10 12:49:08) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ชมลีลาการสอนของคุณครูแสงอรุณ ธาตุเสถียร รร.ราชวินิต มัธยมแล้วชอบมาก สนุกมากค่ะที่สำคัญทำให้นักเรียนสามารถเข้าใจเนื้อหาปรากฏการณ์ธรรมชาติผ่านการทดลองที่มีอุปกรณ์ไม่ซ้ำซ้อนและยุ่งยากและสามารถหาได้ใกล้ตัว :tv15:
โดย บุญเรือน ปุรินทรภิบาล (2012-03-25 21:58:41) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมการสอนเรื่องปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาของคุณครูแสงอรุณเป็นวิธีการสอนที่ดีมาก น่าสนใจ และไม่ยากจนเกินไป ทำให้นักเรียนเข้าใจได้ง่ายและช่วยให้นักเรียนได้ใช้ทักษะกระบวนการคิดมาตอบคำถาม มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม ตัวดิฉันเองได้สอนในรายวิชานี้เช่นเดียวกันจึงทำได้ได้แนวการสอนที่จะนำไปประยุกต์ใช้สอนกับนักเรียนของตนเองได้เพราะเป็นวิธีการที่ไม่ซับซ้อนสามารถหาสื่อการสอนได้ง่ายและคิดว่านักเรียนคงจะได้รับประโยชน์จากการนำวิธีการสอนของคุณครูแสงอรุณไปใช้อย่างแน่นอนค่ะ :tv03:
โดย อิมทิรา บำรุงสุข (2012-03-30 23:28:30) [แสดงความคิดเห็น]
อยากได้การเรียนการสอนแบบนี้ไปประยุกต์ใช้ปรับใช้ในห้องเรียนของประเทศไทยมาก การสาธิตเหมือนของจริงในประเทศไทย ที่มีอยู่ในประสบการณ์นักเรียน นักเรียนน่าจะได้ความรู้จริงนำไปใช้จริงได้อนาคต นักเรียนถึงจะสนใจทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ของจริงๆ ทำให้ได้มาซึ่งกระบวนการเรียนรู้จากการเรียนการสอนของครูท่านนี้ซึ่งผมจะนำไปประยุกต์ปรับใช้ต่อไปได้เป็นอย่างดีที่ทำให้ได้เห็นการเรียนการสอนแบบนี้ อุปกรณ์ที่ใช้ก็หาได้ง่ายน่าสนใจแต่ต้องมีการกำหนดจุดประสงค์ที่ชัดเจนก็จะได้ผลการเรียนที่มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
โดย ณรงค์ศักดิ์ สาลี (2012-03-31 09:23:37) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมวิดีโอนี้ทำให้เห็นการจัดการเรียนการสอนของคุณครูแสงอรุณ ธาตุเสถียร ที่มีความสนุกสนานและน่าสนใจเป็นอย่างมาก ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้จากการทดลองอย่างง่ายที่ทำความเข้าใจได้ไม่ยากและไม่น่าเบื่อ อีกทั้งนักเรีียนได้เรียนรู้จากการทดลองด้วยตนเอง นอกจากนี้ด้วยลีลาการสอนของคุณครูแสงอรุณยังช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเรียนได้อย่างมีความสุขและสนุกสนานไม่น่าเบื่อ เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจากสื่อการสอนและรูปแบบการสอนที่หลากหลาย ซึ่งเรื่องปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา ถือเป็นความรู้ที่น่าศึกษาเป็นอย่างมาก เพราะในโลกปัจจุบันจะเห็นได้ว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในหลากหลายกระบวนการ ดังนั้นการเรียนรู้ในวิชาดังกล่าวนี้ถือเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประยุกต์ใช้เพื่อวิเคราะห์เหตุการณ์จริงต่างๆ ในโลกของเราได้
โดย ศุภโชค พุทธิสารวิมล (2012-03-31 23:31:59) [แสดงความคิดเห็น]
จากการการสอนของคุณครูแสงอรุณ ธาตุเสถียร รร.ราชวินิต มัธยม ทำให้ได้รับความรู้เพิ่มเติมเกียวกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก เข้าใจกระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบนผิวโลก และภายในโลก ความสัมพันธ์ของกระบวนการต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงต่ออุณหภูมิอากาศ ภูมิประเทศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ และจิตวิทยาศาสตร์สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ เป็นการสอนที่สนุกมากส่งเสริมให้เด็กคิดตามสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้นักรียนได้ มีการนำเสนอที่ทำให้นักเรียนมองเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น ทำให้นักเรียนเกิดความเข้าใจ มีการอยากสืบเสาะอยากค้าหาทำให้นักเรียนสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกและนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี
โดย จิตราพร เนียมจ้อย (2012-04-01 21:33:07) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ชมลีลาการสอนของครูแสงอรุณ ธาตุเสถียร รร.ราชวินิต มัธยมแล้วชอบมาก บรรยากาศในการห้องเรียนสนุก นักเรียนได้ทดลองจากวัสดุที่หาได้ง่ายๆใกล้ตัวได้ผลการทดลองที่เห็นได้ชัดเจนและที่สำคัญตรงที่คุณครูบอกว่าถ้าปล่อยให้นักเรียนทำเองโดยไม่บอกขั้นตอนจะทำให้นักเรียนหลงประเด็นและต้องใช้เวลานาน ดังนั้นการที่ครูบอกขั้นตอนการทำที่ชัดเจนจะทำให้นักเรียนทำการทดลองได้ง่ายขึ้นและสามารถสรุปองค์ความรู้ได้ง่ายขึ้นด้วย และคิดว่าจะนำไปประยุกต์ใช้ในการสอนที่โรงเรียนด้วย ขอบคุณค่ะ :tv18: :tv18:
โดย บุญเรือน ปุรินทรภิบาล (2012-04-10 22:45:54) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่นชอบลีลาการสอนของครูแสงอรุณมากค่ะ เพราะจัดกจกรรมได้สนุก ได้ความรู้ นักเรียนได้ทำกิจกรรมและสามารถตอบคำถามได้จากกระบวนการที่ครูจัดให้ การทดลองของครูที่นำมาให้เด็กๆได้ทำ นั้น เป็นการทดลองที่หยิบเอาอุปกรณ์ที่หาง่าย และทำให้เห็นได้จริง แล้วก็สนุกด้วย เด็กได้มีการทำงานร่วมกัน แสดงความคิดเห็นร่วมกัน ในกลุ่มของตนเอง ทำให้เกิดการยอมรับความคิดเห็นของเพื่อน ๆ ฝึกให้กล้าแสดงออกด้วย และครูไม่จำกัด หรือสกัดกั้นแนวการทดลองดังจะเห็นจากจำนวนกระดาษที่เด็กแต่ละกลุ่มใส่แทนแผ่นเปลือกโลก ซึ่งช่วยให้เกิดองค์ความรู้ขึ้นมาได้อีก
โดย เรวดี เพ็ญศรี (2012-04-22 15:26:04) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่สนุกมากมีการกระตุ้นให้นักเรียนได้ นำเสนอผลงานและทำให้นักเรียนมองเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นเพราะการลงมือทำ นำมาสรุปเป็นองค์ความรู้ร่วมกัน โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และมีการสืบเสาะหาความรู้ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และค้นพบตัวเองมากที่สุด
ทำให้มีจิตวิทยาศาสตร์สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ถ้าจะนำไปสอนในห้องเรียน นั้นซึ่งดูจากวีดิทัศน์นี้แล้ว ครูน่าจะเป็นตัวแปรที่สำคัญ คือต้องวางแผน ควบคุมสถานการณ์ให้ได้การเรียนการสอนจึงประสบความสำเร็จ
:tv17: :tv17: :tv17:
โดย ว่าที่ พ.ต. ธนัตถ์ เอมหยวก (2012-04-25 12:06:06) [แสดงความคิดเห็น]
ชมการจัดการเรียนการสอนของคุณครูแสงอรุณ ธาตุเสถียร รร.ราชวินิต มัธยม แล้วชอบจังเลยค่ะ ทำได้ไง...เพราะสอนเกี่ยวกับเรื่องนี้มานานเหมือนกัน ยังรู้สึกว่าคนสอนเองยังไม่เก็ตเลย แล้วเด็กที่เรียนจะได้ความรู้ความเข้าใจมากแค่ไหน ชมวิธีสอนของคุณครูแล้วทำให้เข้าใจกระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบนผิวโลก และภายในโลก ความสัมพันธ์ของกระบวนการต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงต่ออุณหภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐานทางโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ และมีึเรื่องจิตวิทยาศาสตร์ที่สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ด้้วย :tv15:
โดย อุดมศิลป์ สักลอ (2012-04-29 12:18:04) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมาก นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ นักเรียนสามารถสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง เรียนอย่างมีความสุข และสนุก
โดย อัจฉราภรณ์ ศรีไสยเพรช (2012-05-22 16:54:30) [แสดงความคิดเห็น]
ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา คุณครูแสงอรุณ ธาตุเสถียร รร.ราชวินิต มัธยม...จากการได้รับชมเรื่องปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา คุณครูแสงอรุณ ธาตุเสถียร บอกได้คำเดียวว่าชอบลีลาของอาจารย์อรุณมากๆ ค่ะ เพราครูจัดกิจกรรมได้น่าสนุกและน่าสนใจมากค่ะ..เป็นการสอนที่บูรณาการได้ดีมากเลยค่ะ เพราะทำให้นักเรียนได้ความรู้ที่เกิดการเข้าใจ การที่ได้ลงมือ)ฏิบัติจริง แล้วนำผลที่ได้มาสรุปร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจของนักเรียนแต่ละคนได้เป็นอย่างดี :tv15: :tv15:
โดย นารีทิพย์ อูมา (2012-05-24 14:53:09) [แสดงความคิดเห็น]
จากการรับชมวิดีทัศน์ของท่านคุณครูแสงอรุณ ธาตุเสถียร รร.ราชวินิต มัธยม แล้วเป็นการเรียนการสอนที่สนุกสนาน ซึ่งคุณครูท่านมีลีลาเทคนิคการสอนที่ดีมาก มีการนำเข้าสู่บทเรียน โดยการนำเอาเรื่องราวหรือเหตุการณ์ปัจจุบันเข้ามาเชือมโยงทำให้นักเรียนเกิดความสนใจเป็นอย่างดี และการเรียนการสอนสอนของคุณครูยังมีการทำการทดลอง ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ สร้างความเข้าใจให้นักเรียนเพิ่มมากขึ้น และวัสดุอุปกรณ์ก็หามาเองจากสิ่งที่คนอื่นเขาทิ้งแล้วบ้าง เอามาทำการทดลองไม่ต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย จะเห็นว่าการสอนของคุณครูคุณครูแสงอรุณ ธาตุเสถียร สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับนักเรียนเป็นอย่างดีในเรื่องกระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบนผิวโลก และภายในโลก ความสัมพันธ์ของกระบวนการต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงต่ออุณหภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐานทางโลก อีกทั้งยังให้นักเรียนเกิดกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ จิตวิทยาศาสตร์และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ :tv15:
โดย ณัฐวุฒิ สุทธิพันธ์ (2012-05-29 16:36:29) [แสดงความคิดเห็น]
วัสดีค่ะ ดิฉันชื่อ นางสาว อภิชญา อินทร์ยงค์ ขณะนี้กำลังศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้เรียนวิชา หลักการจัดการเรียนรู้ ของอาจารย์ ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิสูงเนิน
จากการชมวิดีโอนี้ทำให้เห็นการจัดการเรียนการสอนของคุณครูแสงอรุณ ธาตุเสถียร ที่มีความสนุกสนานและน่าสนใจเป็นอย่างมาก ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้จากการทดลองอย่างง่ายที่ทำความเข้าใจได้ไม่ยากและไม่น่าเบื่อ อีกทั้งนักเรีียนได้เรียนรู้จากการทดลองด้วยตนเอง นอกจากนี้ด้วยลีลาการสอนของคุณครูแสงอรุณยังช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเรียนได้อย่างมีความสุขและสนุกสนานไม่น่าเบื่อ เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจากสื่อการสอนและรูปแบบการสอนที่หลากหลาย ซึ่งเรื่องปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา ถือเป็นความรู้ที่น่าศึกษาเป็นอย่างมาก เพราะในโลกปัจจุบันจะเห็นได้ว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในหลากหลายกระบวนการ ดังนั้นการเรียนรู้ในวิชาดังกล่าวนี้ถือเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประยุกต์ใช้เพื่อวิเคราะห์เหตุการณ์จริงต่างๆ ในโลกของเราได้ :tv15: :tv15: :tv15:
โดย อภิชญา อินทร์ยงค์ (2012-12-02 12:33:17) [แสดงความคิดเห็น]
:tv05: ชื่อ นายกรกฏ กิจธวโร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้เรียนวิชา หลักการจัดการเรียนรู้ ของอาจารย์ ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิสูงเนิน จาการศึกษาจาก วีดีโอของ คุณครูแสงอรุณ ธาตุเสถียร โรงเรียนราชวินิต จากการชมวิดีโอนี้ทำให้เห็นการจัดการเรียนการสอนของคุณครูแสงอรุณ ธาตุเสถียร ที่มีความสนุกสนานและน่าสนใจเป็นอย่างมาก ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้จากการทดลองอย่างง่ายที่ทำความเข้าใจได้ไม่ยากและไม่น่าเบื่อ อีกทั้งนักเรีียนได้เรียนรู้จากการทดลองด้วยตนเอง และ เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจากสื่อการสอนและรูปแบบการสอนที่หลากหลาย ซึ่งเรื่องปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา ถือเป็นความรู้ที่น่าศึกษาเป็นอย่างมาก เพราะในโลกปัจจุบันจะเห็นได้ว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในหลากหลายกระบวนการ ดังนั้นการเรียนรู้ในวิชาดังกล่าวนี้ถือเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประยุกต์ใช้เพื่อวิเคราะห์เหตุการณ์จริงต่างๆ ที่เคยเกิดขึ้นจริง :tv15: :tv15: :tv17:
โดย กรกฏ กิจธวโร (2012-12-03 22:04:04) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15: ชอบวิธีการสอนของอาจานย์มากค่ะ :tv07:
โดย ดวงเดือน ภูทองเงิน (2012-12-16 23:51:05) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบวิธีการสอนของอาจารย์มากค่ะ :tv15: :tv07:
โดย ดวงเดือน ภูทองเงิน (2012-12-16 23:52:09) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบวิธีการสอนของอาจารย์มากค่ะ :tv15: :tv07:
โดย ดวงเดือน ภูทองเงิน (2012-12-16 23:52:09) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมวิดีโอนี้ทำให้เห็นการจัดการเรียนการสอนของคุณครูแสงอรุณ ธาตุเสถียร ที่มีความสนุกสนานและน่าสนใจเป็นอย่างมาก ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากการทดลองอย่างง่ายที่ทำความเข้าใจได้ง่ายไม่ยากและไม่น่าเบื่อ อีกทั้งนักเรีียนได้เรียนรู้จากการทดลองด้วยตนเอง นอกจากนี้ด้วยลีลาการสอนของคุณครูแสงอรุณยังช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเรียนได้อย่างมีความสุขและสนุกสนานไม่น่าเบื่อ เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจากสื่อการสอนและรูปแบบการสอนที่หลากหลาย ซึ่งเรื่องปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา ถือเป็นความรู้ที่น่าศึกษาเป็นอย่างมาก เพราะในโลกปัจจุบันจะเห็นได้ว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในหลากหลายกระบวนการ ดังนั้นการเรียนรู้ในวิชาดังกล่าวนี้ถือเป็นประโยชน์ต่อการเรียนและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในวิชาที่เราเรียนได้และทำให้เราเข้าใจได้ง่ายมากขึ้น
โดย สุดารัตน์ โพธิ์วันส์ (2014-02-18 04:32:33) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมวิดีโอนี้ทำให้เห็นการจัดการเรียนการสอนของคุณครูแสงอรุณ ธาตุเสถียร ที่มีความสนุกสนานและน่าสนใจเป็นอย่างมาก ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากการทดลองอย่างง่ายที่ทำความเข้าใจได้ง่ายไม่ยากและไม่น่าเบื่อ อีกทั้งนักเรีียนได้เรียนรู้จากการทดลองด้วยตนเอง นอกจากนี้ด้วยลีลาการสอนของคุณครูแสงอรุณยังช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเรียนได้อย่างมีความสุขและสนุกสนานไม่น่าเบื่อ เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจากสื่อการสอนและรูปแบบการสอนที่หลากหลาย ซึ่งเรื่องปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา ถือเป็นความรู้ที่น่าศึกษาเป็นอย่างมาก เพราะในโลกปัจจุบันจะเห็นได้ว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในหลากหลายกระบวนการ ดังนั้นการเรียนรู้ในวิชาดังกล่าวนี้ถือเป็นประโยชน์ต่อการเรียนและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในวิชาที่เราเรียนได้และทำให้เราเข้าใจได้ง่ายมากขึ้น
โดย สุดารัตน์ โพธิ์วันส์ (2014-02-18 04:33:39) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เร้าใจมากที่สุด ผู้สอน สอนได้ตื่นเต้น ทำให้ผู้เรียนเกิดการกระตุ้นในการเรียนรู้ตลอดเวลา แล้วเนื้อหาที่เรียนชัดเจน เร้าใจ ทำให้ผู้เรียนเห็นภาพชัดเสมือนของจริง ซึ่งจากบทเรียนดังกล่าวสามารถเป็นตัวอย่างให้กับผู้สอนท่านอื่นที่จะนำไปประยุกต์ใช้กับผู้เรียนที่ตนเองสอน โดยอาจจะสอนวิธีนี้ หรืออาจจะนำรูปแบบการเรียนการสอนนี้ไปใช้กับผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ได้มากที่สุด และที่สำคัญสามารถทำให้ผู้เรียนเกิดการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และสามารถบอก หรือเฝ้าระวังในการเกิดแผ่นดินไหว หรือเิกดสินามิต่อไปในอนาคตได้
โดย กนกกร ทองน้อย (2014-06-01 01:24:43) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv