thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 793
Rate :
 4.5
ความยาว : 14.15 นาที | Online : 2011-11-14  
    หุ่นยนต์นักแยกขยะ คุณครูศตภิษัช ไกรษี รร.กันทรารมณ์  
    เพราะเรื่องของเคมีเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก สูตรต่าง ๆ เยอะไปหมด ตารางธาตุก็มีมากจนไม่อยากจำ นักเรียนส่วนใหญ่จึงไม่ค่อยชอบเรียนเรื่องนี้เท่าไรนัก เพราะเขาคิดเสมอว่ายาก และไม่อยากท่อง คุณครูศตภิษัช ไกรษี รร.กันทรารมณ์ จ. ศรีสะเกษ ซึ่งโดยส่วนตัวมีความสนใจในเรื่องของไอซีที โดยเฉพาะเรื่องการสร้างหุ่นยนต์ จึงคิดนำเจ้าหุ่นยนต์มาเป็นสื่อนำความสนใจของนักเรียน โดยสร้างโปรแกรมให้หุ่นยนต์แยกขยะตามการจำแนกของสีได้ เพื่อเป็นการนำเข้าสู่บทเรียนเรื่องพลาสติก และหลังจากที่ครูได้ให้ความรู้เรื่องของพลาสติกในหัวข้อต่าง ๆ แล้ว ก็จะนำประโยชน์จากหุ่นยนต์มาเป็นหัวข้อให้เด็กได้สร้าง และออกแบบหุ่นยนต์เพื่อพิทักษ์สิ่งแวดล้อม  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

พลังงานที่มองเห็นได้ ในวิชาฟิสิกส์ ตอน 1
Demonstrating Physics แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ครูอังกฤษสู่ครูไทย วิธีเตรียมบทเรียน เพื่อนำไปสอนในห้องเรียน เพิ่มเติม

สอนให้คิดกับโครงงานวิทย์นอกกรอบ อ. สุวารี พงศ์ธีรวรรณ รร.สุราษฎร์พิทยา (ฉบับเต็ม)
มาชมครูยุคใหม่ ที่มีเทคนิคการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิดที่ดี แก้ปัญหาเรื่องการวิเคราะห์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพิ่มเติม

Hard to teach เปลี่ยนยากให้เป็นง่าย อ. ประวิทย์ บึงสว่าง
เทคนิคการสอนวิชาเคมี ของ อาจารย์ ประวิทย์ บึงสว่าง ที่นำสื่อดิจิตอล มาประกอบกับเนื้อหาวิชาการ เพิ่มเติม

สนุกกับการเล่นเกมธาตุ คุณครูพรรณี ประยุง รร.ศึกษานารี
ชมการจัดการความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสมบัติของธาตุโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ การเขียนสัญลักษณ์ของธาตุบางชนิดที่ใช้ในชีวิตประจำวัน การใช้ประโยชน์จากธาตุในชีวิตประจำวัน และในด้านต่างๆ เพิ่มเติม

ประจุไฟฟ้า ไฟฟ้าสถิต ครูขวัญภพ ไชยวิภาส รร.ราชวินิต มัธยม
ชมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ บอกวิธีการทำให้เกิดประจุไฟฟ้า และประจุไฟฟ้าบวก และลบ ทำความเข้าใจเรื่องตัวนำและฉนวน เพิ่มเติม

 
 
เยี่ยมมากครับ นำสิ่งที่มีมาประยุกต์บูรณาการได้อย่างหลากหลาย
โดย สันติ พันธุ์ชัย (2012-02-24 16:46:24) [แสดงความคิดเห็น]
ข้าพเจ้า นายจิรพงษ์ ทองทิว นักศึกษา ชั้นปีที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กระผมในฐานะ นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผมคิดว่าการสอนของ คุณครูศตภิษัช ไกรษี เป็นการสอนที่เป็นประโยชน์อย่างมากต่อสังคมในสมัยนี้ ก็คือ การนำความรู้ที่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาใช้ประดิษฐิ์ หุ่นยนต์นักแยกขยะ ที่ใช้เป็นสื่อการสอน
และเป็นการใช้สื่อนำเข้าสู่บทเรียนที่ดีมากเพราะเด็กจะให้ความสนใจการเรียนในเรื่องนี้มาก แล้วคุณครูศตภิษัช ไกรษี ก็เข้าสู่บทเรียนเรื่องพลาสติก หลังจากนั้นครูก็สอนความรู้เรื่องของพลาสติกในหัวข้อต่างๆ ก่อนที่ครูจะให้เด็ก ๆ ช่วยกันออกแบบหุ่นยนต์เพื่อพิทักษ์สิ่งแวดล้อม โดยใช้หลักการต่างๆทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งผลที่ได้ออกมา คือเด็กนักเรียน มีความสนุกในการเยนวิชา เคมี และเด็กก็ได้ความรู้ในเรื่องของพลาสติกด้วยเช่นกัน การสอนของคุณครูศตภิษัช ไกรษี เป็นการสอนที่ดีมาก ๆเลยครับ
ทำให้เด็กนักเรียนได้ทั้งความรู้และความสนุกสนานในการเรียนด้วยสุดยอดจริงๆครับ
โดย จิรพงษ์ ทองทิว (2012-03-09 15:27:01) [แสดงความคิดเห็น]
:tv03:
โดย จิรพงษ์ ทองทิว (2012-03-09 15:27:44) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่ดีและสร้างสรรค์มากๆค่ะ ทำให้เด็กๆสนุกไปกับการเรียนพร้อมได้รับความรู้ด้วย
โดย ปิยราช พันธุ์กมลศิลป์ (2012-03-12 20:38:25) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณคุณครูศตภิษัช ไกรษี รร.กันทรารมณ์ มีวิธีการสอนที่ดีมากเป็นไปตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และครบทั้ง8สาระ ทำให้วิชาเคมีไม่น่าเบื่อ นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ สนใจเรียนมากขึ้น ในการนำเรื่องของไอซีที โดยเฉพาะเรื่องการสร้างหุ่นยนต์ ซึ่งเป็นสื่อนำความสนใจของนักเรียนอย่างดี ทำให้การเรียนเรื่องพลาสติก ไม่ธรรมดา ได้ทั้งความรู้ความเข้าใจ การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีกระบวนการกลุ่ม ครบถ้วนตามวิธีทางวิทยาศาสตร์ นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ผลงานโดยออกแบบหุ่นยนต์เพื่อพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
โดย สุจินดา สระคูพันธ์ (2012-04-01 01:03:24) [แสดงความคิดเห็น]
ครุศตภิษัช มีความสามารถในการบูรณาการการจัดกเรียนการสอนเทคโนโลยีมาสู่วิชาเคมีได้ดีมากเลยทีเดียว วิชาเคมีเป็นเรื่องยากและไม่ค่อยดึงดูดใจผู้เรียนเพราะเห็นว่าเป็นเรื่งอไกลตัว แต่เมื่อนักเรียนได้มาเรียนวิชาเคมีกับครูศตภิษัตแล้วทำให้พบว่าสิ่งแวดล้อมที่เรามีอยู่ปัจจุบัน การดำรงชีวิตในประจำวันเป้นเรื่องของวิทยาศาสตร์ที่เราสัมผัสกันอยู่ทุกวัน นักเรียนเรียนอย่างสนใจเรียน เข้าใจถึงจุดปะะสงค์หลักที่ครูตั้งไว้ และคิดว่าน่าจันำไปประยุกต์ได้ด้วย เป็นการสร้างบรรยากาศห้องเรียนเคมีได้ดีที่เดียว ชื่นชมค่ะ
โดย กานต์ธีรา เอื้อนภาพร (2012-04-02 17:25:09) [แสดงความคิดเห็น]
หุ่นยนต์นักแยกขยะ คุณครูศตภิษัช ไกรษี รร.กันทรารมณ์
เป็นการสอนที่มีกระบวนการคิดเป็นอย่างดีที่เป็นประโยชน์อย่างมากคือ การนำความรู้ที่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาใช้ประดิษฐิ์ หุ่นยนต์นักแยกขยะ ที่ใช้เป็นสื่อการสอนคุณครูศตภิษัช ไกรษี เข้าสู่บทเรียนเรื่องพลาสติก หลังจากนั้นครูก็สอนความรู้เรื่องของพลาสติกในหัวข้อต่างๆ และครูจะให้ ช่วยกันออกแบบต่อยอดหุ่นยนต์ โดยใช้หลักการต่างๆทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งผลที่ได้ออกมา คือเด็กนักเรียน มีความสนุกในการเรียนสามารถนำประโยชน์จากหุ่นยนต์มาเป็นหัวข้อให้เด็กได้สร้าง และออกแบบหุ่นยนต์เพื่อแยกขยะและนำเสนอนับว่าได้แนวคิดนำไปใช้ได้เป็นอย่างดี ขอบคุณครับ :tv15:
โดย มนตรี ปกป้อง (2012-04-02 20:32:45) [แสดงความคิดเห็น]
หุ่นยนต์นักแยกขยะ คุณครูศตภิษัช ไกรษี รร.กันทรารมณ์
การสอนที่มีกระบวนการคิดเป็นระบบอย่างดี ด้วยศาสตร์วิชาวิทยาศาสตร์ แขนงวิชาเคมี เป็นวิชาที่นักเรียนมักท่องจำ มากกว่าความเข้าใจ ไม่ได้เกิดความอยากเรียนและคิดอย่างเป็นระบบจริงๆ การนำความรู้วิชาเคมี มาใช้ประดิษฐ์ หุ่นยนต์นักแยกขยะ ที่ใช้เป็นสื่อการสอน โดยเริ่มให้นักเรียนสำรวจ เกี่ยวกับพลาสติก ค้นคว้าหาความรู้ การทดลองปฏิบัติการเกี่ยวกับพลาสติก ตลอดจนนำมาใช้ประดิษฐ์ หุ่นยนต์นักแยกขยะ ซึ่งเป็นกระบวนการสอนที่ดี และน่าสนใจอย่างมาก นักเรียนเกิดความอยากรู้ ค้นคว้าหาคำตอบเอง ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองและสนุกกับเรื่องที่ได้เรียนโดยไม่รู้ตัวว่านักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิชาเคมี เรื่องพลาสติกแล้ว
โดย นิรมล รอดไพ (2012-04-03 14:46:36) [แสดงความคิดเห็น]
หุ่นยนต์นักแยกขยะ...น่าสนใจมากสำหรับยุคไอซีที นับว่าคุณครูศตรภิษัช ไกรษีซึ่งเป็นครูเคมีได้เชื่อมโยงความสนใจของเด็กๆและครูเกี่ยวกับไอทีกับวิชาเคมีทำให้เด็กๆ เกิดความยากเรียนรู้โดยเฉพาะเนื้อหาพอลิเมอร์ซึ่งมุ่งปลูกฝังความรู้มากกว่า แต่การเน้นให้นักเรียนนำไปใช้ในชีวิตโดยการจำแนกขยะพลาสติกด้วยหุ่นยนต์ทำให้การเรียนเคมีของเด็กๆ ดูมีชีวิตชีวา สนุกสนาน ที่สำคัญปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และลดปัญหาขยะพลาสติกที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นได้อย่างน่าสนใจ ชื่นชมในแนวคิดการใช้หุ่นยนต์ประกอบการสอนวิชาเคมีได้อย่างกลมกลืน
โดย รุจิดา สุขใส (2012-04-04 13:17:21) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากที่ข้าพเจ้า นายสิปป์แสง สุขผล ครูผู้สอนวิชาชีววิทยา ได้ดูวีดีโอการสอนของโทรทัศน์ครูจนจบแล้ว
ข้าพเจ้าขอแสดงความชื่นชม ที่มีรายการดีๆแบบนี้ ที่นำเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายมาให้ครูได้ศึกษากัน จากการดูวีดีโอ ขอชื่นชมคุณครูผู้สอนที่ได้คิดค้นเทคนิคการสอน และนำมาใช้ในห้องเรียนเป็นแบบอย่างที่ทำให้เราสามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมต่อไปได้ จากการสังเกตพบว่านักเรียนมีความสุขที่ได้เรียนโดยการจัดกิจกรรมดังกล่าว ขอขอบคุณรายการโทรทัศน์ครูที่ผลิตรายการดีๆ และขอให้มีการนำเสนอรายการแบบนี้ต่อไป
โดย สิปป์แสง สุขผล (2012-04-05 14:48:11) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มีการผสมผสานสื่อทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยเฉพาะความรู้ด้านหุ่นยนต์ที่น้อยท่านจะมีความรู้ความสามารถ แต่ท่านคุณครูศตภิษัต ไกรษีท่านนำมาเป็นสื่อประกอบการเรียนรู้เรื่องพลาสติก ในรายวิชาเคมี จากการสังเกตจะพบว่านักเรียนในชั้นเรียนตื่นตาตื่นใจกับการจัดกิจกรรม ดูสนุกสนาน ห้องเรียนดูมีชีวิตชีวา และที่สำคัญหุ่นยนต์มีความคล่องตัว น่ารัก แข้มแข็ง ขอชื่นชมในความมานะ เสียสละ ขอท่านอาจารย์
โดย วีรวัฒน์ สัตย์ซื่อ (2012-04-25 15:38:08) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มีการผสมผสานสื่อทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยเฉพาะความรู้ด้านหุ่นยนต์ที่น้อยท่านจะมีความรู้ความสามารถ แต่ท่านคุณครูศตภิษัต ไกรษีท่านนำมาเป็นสื่อประกอบการเรียนรู้เรื่องพลาสติก ในรายวิชาเคมี จากการสังเกตจะพบว่านักเรียนในชั้นเรียนตื่นตาตื่นใจกับการจัดกิจกรรม ดูสนุกสนาน ห้องเรียนดูมีชีวิตชีวา และที่สำคัญหุ่นยนต์มีความคล่องตัว น่ารัก แข้มแข็ง ขอชื่นชมในความมานะ เสียสละ ขอท่านอาจารย์
โดย วีรวัฒน์ สัตย์ซื่อ (2012-04-25 15:38:16) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มีการผสมผสานสื่อทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยเฉพาะความรู้ด้านหุ่นยนต์ที่น้อยท่านจะมีความรู้ความสามารถ แต่ท่านคุณครูศตภิษัต ไกรษีท่านนำมาเป็นสื่อประกอบการเรียนรู้เรื่องพลาสติก ในรายวิชาเคมี จากการสังเกตจะพบว่านักเรียนในชั้นเรียนตื่นตาตื่นใจกับการจัดกิจกรรม ดูสนุกสนาน ห้องเรียนดูมีชีวิตชีวา และที่สำคัญหุ่นยนต์มีความคล่องตัว น่ารัก แข้มแข็ง ขอชื่นชมในความมานะ เสียสละ ขอท่านอาจารย์
โดย วีรวัฒน์ สัตย์ซื่อ (2012-04-25 15:38:20) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มีการผสมผสานสื่อทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยเฉพาะความรู้ด้านหุ่นยนต์ที่น้อยท่านจะมีความรู้ความสามารถ แต่ท่านคุณครูศตภิษัต ไกรษีท่านนำมาเป็นสื่อประกอบการเรียนรู้เรื่องพลาสติก ในรายวิชาเคมี จากการสังเกตจะพบว่านักเรียนในชั้นเรียนตื่นตาตื่นใจกับการจัดกิจกรรม ดูสนุกสนาน ห้องเรียนดูมีชีวิตชีวา และที่สำคัญหุ่นยนต์มีความคล่องตัว น่ารัก แข้มแข็ง ขอชื่นชมในความมานะ เสียสละ ขอท่านอาจารย์ :tv11:
โดย วีรวัฒน์ สัตย์ซื่อ (2012-04-25 15:38:28) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มีการผสมผสานสื่อทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยเฉพาะความรู้ด้านหุ่นยนต์ที่น้อยท่านจะมีความรู้ความสามารถ แต่ท่านคุณครูศตภิษัต ไกรษีท่านนำมาเป็นสื่อประกอบการเรียนรู้เรื่องพลาสติก ในรายวิชาเคมี จากการสังเกตจะพบว่านักเรียนในชั้นเรียนตื่นตาตื่นใจกับการจัดกิจกรรม ดูสนุกสนาน ห้องเรียนดูมีชีวิตชีวา และที่สำคัญหุ่นยนต์มีความคล่องตัว น่ารัก แข้มแข็ง ขอชื่นชมในความมานะ เสียสละ ขอท่านอาจารย์ :tv11:
โดย วีรวัฒน์ สัตย์ซื่อ (2012-04-25 15:38:35) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มีการผสมผสานสื่อทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยเฉพาะความรู้ด้านหุ่นยนต์ที่น้อยท่านจะมีความรู้ความสามารถ แต่ท่านคุณครูศตภิษัต ไกรษีท่านนำมาเป็นสื่อประกอบการเรียนรู้เรื่องพลาสติก ในรายวิชาเคมี จากการสังเกตจะพบว่านักเรียนในชั้นเรียนตื่นตาตื่นใจกับการจัดกิจกรรม ดูสนุกสนาน ห้องเรียนดูมีชีวิตชีวา และที่สำคัญหุ่นยนต์มีความคล่องตัว น่ารัก แข้มแข็ง ขอชื่นชมในความมานะ เสียสละ ขอท่านอาจารย์ :tv11:
โดย วีรวัฒน์ สัตย์ซื่อ (2012-04-25 15:38:39) [แสดงความคิดเห็น]
ขอขอบคุณคุณครูศตภิษัช ไกรษี รร.กันทรารมณ์ ที่มีวิธีการสอนที่ดีมากมานำเสนอ ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และครบทั้ง8สาระ ทำให้วิชาเคมีไม่น่าเบื่อ นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ สนใจเรียนมากขึ้น ในการนำเรื่องของไอซีที โดยเฉพาะเรื่องการสร้างหุ่นยนต์ ซึ่งเป็นสื่อนำความสนใจของนักเรียนอย่างดี ทำให้การเรียนเรื่องพลาสติก ไม่น่าเบื่อ ได้ทั้งความรู้ความเข้าใจ การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีกระบวนการกลุ่ม ครบถ้วนตามวิธีทางวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งยังส่งเสริมและจุดประกายให้กับนักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ผลงานในการออกแบบหุ่นยนต์เพื่อพิทักษ์สิ่งแวดล้อมต่อไป :tv03:
โดย วุฒิศักดิ์ สุภิษะ (2012-06-20 06:47:06) [แสดงความคิดเห็น]
หุ่นยนต์นักแยกขยะ คุณครูศตภิษัช ไกรษี รร.กันทรารมณ์
เป็นวิธีการสอนที่ทำให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม แสดงความคิดเห็น ทำให้วิชาเคมีไม่น่าเบื่อ นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ สนใจเรียนมากขึ้น ในการนำเรื่องของไอซีที โดยเฉพาะเรื่องการสร้างหุ่นยนต์ ซึ่งเป็นสื่อนำความสนใจของนักเรียนอย่างดี ทำให้การเรียนเรื่องพลาสติก ไม่ธรรมดา ได้ทั้งความรู้ความเข้าใจ การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีกระบวนการกลุ่ม ครบถ้วนตามวิธีทางวิทยาศาสตร์ นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ผลงานโดยออกแบบหุ่นยนต์เพื่อพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
ยอดเยี่ยมจริงๆ คุณครูไทย
โดย ทศวรรณ สิงห์เผ่น (2012-10-30 14:56:32) [แสดงความคิดเห็น]
:tv10: ชื่อ นางสาวสุภาพร เกษแก้ว เรียนอยู่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ได้เรียนวิชาหลักการจัดการเรียนรู้ ของอาจารย์ ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิสูงเนิน จากที่ได้ศึกษาจากการดู VDO ของ คุณครูศตภิษัช ไกรษี รร.กันทรารมณ์ ได้นำเสนอในรู้แบบเทคโนโลยีการนำเอาหุ่นยนต์มาแยกขยะ ทำให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ สนใจเรียนมากขึ้น ในการนำเรื่องของไอซีที โดยเฉพาะเรื่องการสร้างหุ่นยนต์ ซึ่งเป็นสื่อนำความสนใจของนักเรียนอย่างดี ทำให้การเรียนเรื่องพลาสติก ไม่น่าเบื่อ ได้ทั้งความรู้ความเข้าใจ และคุณครูก็ประสบความสำเร็จในการสอน :tv15: :tv15: :tv15:
โดย สุภาพร เกษแก้ว (2012-12-03 21:31:47) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv