thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 694
Rate :
 4
ความยาว : 14.19 นาที | Online : 2011-11-14  
    ตลาดนัดความรู้ คุณครูภักดี รัชตวิภาสนันท์ รร.บุญวาทย์วิทยาลัย  
    ตลาดนัดความรู้ เป็นกิจกรรมหนึ่งในห้องเรียนของ คุณครูภักดี รัชตวิภาสนันท์ รร.บุญวาทย์วิทยาลัย จ. ลำปาง ที่เน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนด้วยตัวเอง โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม ทำการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลในเรื่องที่ตัวเองสนใจ แล้วนำมาเสนอในรูปแบบของการจัดบูธนิทรรศการเพื่อให้เพื่อน ๆ ได้รับความรู้เพิ่มเติม จึงเปรียบได้กับตลาดนัดที่มีนักเรียนเป็นพ่อค้าแม่ค้านำความรู้มาเสนอขาย และในขณะเดียวกันก็เป็นลูกค้าที่มาเลือกซื้อเลือกหาความรู้ให้กับตัวเอง  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

พลังงานที่มองเห็นได้ ในวิชาฟิสิกส์ ตอน 1
Demonstrating Physics แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ครูอังกฤษสู่ครูไทย วิธีเตรียมบทเรียน เพื่อนำไปสอนในห้องเรียน เพิ่มเติม

สอนให้คิดกับโครงงานวิทย์นอกกรอบ อ. สุวารี พงศ์ธีรวรรณ รร.สุราษฎร์พิทยา (ฉบับเต็ม)
มาชมครูยุคใหม่ ที่มีเทคนิคการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิดที่ดี แก้ปัญหาเรื่องการวิเคราะห์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพิ่มเติม

Hard to teach เปลี่ยนยากให้เป็นง่าย อ. ประวิทย์ บึงสว่าง
เทคนิคการสอนวิชาเคมี ของ อาจารย์ ประวิทย์ บึงสว่าง ที่นำสื่อดิจิตอล มาประกอบกับเนื้อหาวิชาการ เพิ่มเติม

สนุกกับการเล่นเกมธาตุ คุณครูพรรณี ประยุง รร.ศึกษานารี
ชมการจัดการความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสมบัติของธาตุโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ การเขียนสัญลักษณ์ของธาตุบางชนิดที่ใช้ในชีวิตประจำวัน การใช้ประโยชน์จากธาตุในชีวิตประจำวัน และในด้านต่างๆ เพิ่มเติม

ประจุไฟฟ้า ไฟฟ้าสถิต ครูขวัญภพ ไชยวิภาส รร.ราชวินิต มัธยม
ชมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ บอกวิธีการทำให้เกิดประจุไฟฟ้า และประจุไฟฟ้าบวก และลบ ทำความเข้าใจเรื่องตัวนำและฉนวน เพิ่มเติม

 
 
"ตลาดนัดความรู้"ที่ได้รับชมถือเป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองนอกห้องเรียนที่น่าชื่นชม และเป็นแบบอย่างที่ดี ต้องชื่นชม คุณครูภักดี รัชตวิภาสนันท์ รร.บุญวาทย์วิทยาลัย จ. ลำปาง ได้ใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน ในส่วนที่เด่นมากคือการออกแบบการทดลองโดยใช้ข้อมูลจากการศึกษา และการรวบรวมข้อมูล นอกจากนี้นักเรียนได้ทำการแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนในห้องเรียนโดยอยู่ภายใต้คำแนะนำของครูผู้สอน ได้ชมการทดลองที่นักเรียนออกแบบเก่งมากค่ะ ใช้วัสดุรอบๆตัวหรือในชีวิตประจำวันประกอบการทดลอง น่าสนใจมากค่ะในการที่จะสอนให้นักเรียนเข้าใจ จนถึงขั้นนำไปใช้ได้ในลักษณะนี้
โดย รุจิดา สุขใส (2011-11-16 21:49:10) [แสดงความคิดเห็น]
"ตลาดนัดความรู้"ที่ได้รับชมถือเป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองนอกห้องเรียนที่น่าชื่นชม และเป็นแบบอย่างที่ดี เพราะก่อนที่แม่ค้าพ่อค้าจะนำสินค้ามาเสนอต้องเสาะหาความรู้มาเป็นอย่างดีและผู้มาเดินตลาดความรู้ก็ได้ความรู้และสนุกสนานมาก น่าสนใจมากเลยค่ะ
โดย อมรพรรณ สืบสม (2011-11-18 14:46:16) [แสดงความคิดเห็น]
It's very wonderful Idea ค่ะ ดูแล้วก็คิดตามว่าน่าจะนำไปประยุกต์ทำบ้าง อาจจะเริ่มจากวิชาของตนก่อน แล้วก็ขยายเครือข่ายไปวิชาอื่นในกลุ่มสาระเดียวกัน และเมื่อกลุ่มสาระอื่นสนใจก็จึงชวนกันบูรณาการ น่าจะดีนะคะ ขอบคุณมากค่ะคุณครูภักดีสำหรับ Idea ดีๆเช่นนี้
โดย ศุภร ไชยขันธ์ (2011-11-28 19:54:41) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูภักดี รัชตวิภาสนันท์ เป็นการเรียนการสอนที่น่าสนใจมาก เพราะนักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง ทำให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่เรียนมากกว่าการที่ครูมาบรรยายหรืออธิบายแต่ในหนังสือเรียนอย่างเดียว ดิฉันก็มีความสนใจและต้องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบคุณครูเหมือนกัน เพราะนักเรียนจะได้รับความรู้มากยิ่งขึ้น
โดย สุภาภรณ์ เกตุมี (2011-11-29 08:48:26) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15:
โดย กรรณิการ์ มาลัย (2011-12-15 22:29:15) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมตลาดนัดความรู้ เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากซึ่งตลาดนัดความรู้สามารถจัดได้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ อาจจะร่วมมือทุกกลุ่มสาระฯในโรงเรียน เปิดตลาดนัดความรู้ในโรงเรียนทุกกลุ่ม ซึ่งจะเป็นลักษณะของห้างสรรพสินค้ามีสินค้าที่หลากหลายเพราะแต่ละคนชอบต่างกัน เปรียบง่ายๆ เหมือนการเดินตลาดนัด บางอย่างเราสนใจ บางอย่างเราไม่สนใจ แต่ถ้ามีตัวเลือกมากก็จะตรงใจกับคนได้จำนวนมากขึ้น ไม่จำกัดอยู่เพียงบางกลุ่ม แต่กิจกรรมนี้ถือว่าดีสุดยอดมากครับ
โดย นภดล รุ่งจรูญ (2011-12-25 18:45:40) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นครูที่มีไอเดียดีมากเลยครับการจะสอนนักเรียนไม่จำเป็นต้องจำกัดอยู่แค่ความรู้ในตำราเด็กควรทำได้มากกว่านั้น ทีนี้ผมอยากทราบถึงข้อจำกัดครับ เนื่องจากนักเรียนเรียนถึง 8 กลุ่มสาระซึ่งถือว่าเยอะมากเลย การให้นักเรียนมีงานชิ้นหนึ่งซึ่งใช้เวลามากขนาดนี้ นักเรียนมีปัญหาหรือเปล่าครับ เพราะสมมุตว่าถ้าครูทุกคนให้นักเรียนทำตลาดนัดเหมือนกันก็จะเกิดงานมากมายเลย ซึ่งงานจะเยอะมาก ผมว่าน่าจะมีการบูรณาการให้ได้มากกลุ่มสาระมากที่สุด เพราะงานชิ้นเดียวแต่นักเรียนจะบูรณาการความรู้ที่รำเรียนมาทั้งหมดเพื่อทำให้งานชิ้นเดียวของเขาออกสู่ตลาดนัดวิชาการผมว่าจะได้ไม่จำกัดเกินไป และนักเรียนไม่เหนื่อยจนเกินไปด้วยครับ เป็นข้อเสนอแนะของผมเท่านั้นนะครับ
โดย สิปป์แสง สุขผล (2012-04-03 21:15:32) [แสดงความคิดเห็น]
Good job,teacher ภักดี รัชตวิภาสนันท์ ครูตั้งชื่อกิจกรรมนี้ได้เทห์มากอยากชวนสมาชิกโทรทัศน์ครู ชมวิดีโอของครูค่ะ เพราะนักเรียนได้ค้นคว้า หาความรู้ พิสูจน์ด้วยตนเองในบทเรียนที่นักเรียนอยากรู้อยากศึกษาและยังสามารถบริหารจัดการงานกลุ่มได้ดีเยี่ยม ความรู้ที่ได้ไปเรียนรู้เพิ่มเติม นักเรียนแต่ละกลุ่มบันทึกความรู้ ค้นพบข้อความรู้ จนนำมาจัดตลาดความรู้ได้ รวมถึงมาเล่ายังนำมาเล่าให้เพื่อนในกลุ่มฟัง ได้อีก นักเรียนยอดเยี่ยมครูยิ่งใหญ่ จะพยายามหาวิธีการว่าจะปรับใช้กับภาษาอังกฤษอย่างไรค่ะ
โดย เบญญาดา วิริไฟ (2012-04-05 22:28:07) [แสดงความคิดเห็น]
กระผมเป็นครูสอนคณิตศาสตร์โรงเรียนเสสะเวชวิทยาซึ่งหลังจากได้รับชมโทรทัศน์ครูตอนตลาดนัดความรู้ โดยคุณครูภักดี รัชตวิภาสนันท์ รร.บุญวาทย์วิทยาลัยอันเป็นแนวคิดเทคนิคการจัดการเรียนที่ยอดเยียมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพโดยให้ผู้เรียนรวมกลุ่มเลือกหัวข้อที่สนใจรวบรวมข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆและออกแบบการทดลองให้เห็นเป็นรูปธรรมและสุดท้ายก็นำมาจัดเป็นนิทรรศการเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างหลากหลาย ทำให้ผมรู้สึกชื่นชมและเกิดแรงบันดาลใจที่จะนำเทคนิคมาประยุกต์ใช้อย่างจริงจัง ขอบคุณมากครับ
โดย วิชัย-ลิขิตพรรักษ์ (2012-04-18 12:09:14) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมตลาดนัดความรู้ของคุณครูภักดี รัชตวิภาสนันท์ เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากกิจกรรมหนึ่งที่เน้นการมีส่วนร่วมในการเรียนของนักเรียนจริงๆและนักเรียนสามารถปฏิบัติจริงๆทั้งในการไปสืบค้นข้อมูลและการออกแบบการทดลองและการทดลองซึ่งจะเห็นว่านักเรียนมีความสนใจและสนุก มีความสุขในการเรียนเป็นบรรยากาศการเรียนที่ดีอีกด้วย นอกจากนี้การที่นักเรียนได้มาร่วมกันสรุปความรู้และตั้งคำถามเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ด้วยเป็นสิ่งที่ดี ทำใ้ห้นักเรียนมีความพึงพอใจในผลการประเมินด้วย ขอบคุณค่ะที่ทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการนำเทคนิคนี้ไปประยุกต์ใ้ช้ต่อไปค่ะ :tv18: :tv18:
โดย บุญเรือน ปุรินทรภิบาล (2012-04-20 20:41:29) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมตลาดนัความรู้เป็นกิจกรรมที่ดีมากเลยเป็นการทำให้ผู้เรียนเริ่มจากเรื่องที่ผู้เรียนมีความสนใจก่อนการที่นักเรียนได้เลือกเรื่องที่เขาสนใจก้อจะนำไปสู่การเรียนที่มีความสุข ในการสอนครูได้มีการบอกแหล่งสืบค้นห้กับผู้เรียนเพื่อเป็นแนวทาง เมื่อนักเรียนสืบค้นแล้วได้นำความรู้มานำเสนอในรูปแบบนิทรรศการ บูท ต่างๆๆเพื่อนำเสนอความรู้ของกลุ่มตนเองที่ได้ไปทำการสืบค้นมา การแสวงหาความรู้แบบนี้จะทำให้เด็กได้ฝึกกระบวนการกลุ่มอีกด้วย ซึ่งนับว่าเป้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่น่าสนใจมากๆๆๆ
โดย เกียรติศักดิ์ อินกองงาม (2012-05-04 22:37:27) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ"ตลาดนัดความรู้"ของคุณครูภักดี รัชตวิภาสนันท์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง ถือว่าเป็นการจัดการเรียนรู่ที่ดีมาก เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมาก เป็นแบบอย่างที่ดี น่าชื่นชม เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มุ่งให้ผู้เรียนได้มีบทบาท มีส่วนร่วมในการเรียนการสอนมากขึ้น นักเรียนจะเกิดการเรียนรู้โดยการลงมือกระทำ ปฏิบัติ แก้ปัญหา หรือ ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองโดยยึดความสนใจ ความสามารถของผู้เรียนเป็นสำคัญ และสามารถที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเอง และนำความรู้ไปใช้เป็นประโยชน์ต่อตนเองได้ ตลอดจนเน้นกระบวนการการเรียนรู้ร่วมกันของนักเรียน นักเรียนจะมีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ด้วยตนเอง จะเรียนอย่างมีความสุข มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆ มีจิตใจที่สดชื่นแจ่มใสในระหว่างดำเนินกิจกรรม ครูทุกคนสามารถนำรูปแบบการจัดการเรียนรู้ในลักษณะตลาดนัดความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ของตนเองได้
โดย ชัยณรงค์ เนียนเถ้อ (2012-05-31 21:05:49) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนรู้ ครูภักดี โมเดล น่าสนใจมาก เป็นแบบอย่างที่ดี น่าชื่นชมในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มุ่งให้ผู้เรียนได้มีบทบาท มีส่วนร่วมในการเรียนการสอนมากขึ้น นักเรียนจะเกิดการเรียนรู้โดยการลงมือกระทำ ปฏิบัติ แก้ปัญหา หรือ ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองโดยยึดความสนใจ ความสามารถของผู้เรียนเป็นสำคัญ และสามารถที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเอง และนำความรู้ไปใช้เป็นประโยชน์ต่อตนเองได้ ตลอดจนเน้นกระบวนการการเรียนรู้ร่วมกันของนักเรียน นักเรียนจะมีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ด้วยตนเอง จะเรียนอย่างมีความสุข มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆ สมบูรณ์แบบ โปรดดูแลสุขภาพเพราะท่านคือคนเก่ง คนดี ที่ประเทศเราต้องการ
โดย ลัดดา สายพานทอง (2012-09-20 11:17:29) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv