thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 673
Rate :
 4.5
ความยาว : 14.12 นาที | Online : 2011-11-14  
    กรรไกรการเกษตร คุณครูเฉลิมชัย วัดเข้าหลาม รร.ราชวินิต (Think2Do)  
    เรื่องของเด็ก 3 คนไปเห็นภารโรงใช้บันไดในการปีนในการตัดแต่งกิ่งไม้ จากสิ่งที่เห็นพวกเขา นำมาคิดต่อว่ามันทั้งไม่สะดวก และยังอันตราย พวกเขาจึงหาทางคิดนวัตกรรมเพื่อที่จะแก้ไขในเรื่องนี้ โดยมีคุณครูเฉลิมชัย วัดเข้าหลาม รร.ราชวินิต เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำ  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

จุดประกายนักวิทยาศาสตร์น้อย อ.เฉลิมชัย วัดเข้าหลาม รร.ราชวินิต ประถม
เทคนิคสอนวิทย์ให้สนุก ได้สาระ ทำให้นักเรียนเกิดแรงบันดาลใจ และรักในวิชา วิทยาศาสตร์ ของ กับอ.เฉลิมชัย วัดเข้าหลาม รร.ราชวินิต ประถม เพิ่มเติม

สนุกวิทย์ คิดทดลอง อ. สง่า ทรัพย์เฮง รร.ดาราคาม ตอนที่ 1 (ฉบับเต็ม)
ชมเทคนิคการสอนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย และสนุก กับ อ.สง่า ทรัพย์เฮง เรื่องการกำเนิดของเสียง และสุริยุปราคา เพิ่มเติม

เรียนวิทย์ผ่านขนม อ.นิตยา คงพันธุ์ (ฉบับเต็ม)
สอนวิทยาศาสตร์เรื่อง สาร และสมบัติของสาร โดยใช้สื่อการเรียนการสอนแบบท้องถิ่น ผ่านขนมฝรั่งกุฎีจีน เพิ่มเติม

ชีวิตทดลองได้ : อากาศ (ป.3) ดร.พรทิพย์ ศิริภัทราชัย
จัดการเรียนการสอนแบบ 5E ในการสอนเรื่องอากาศ สิ่งที่จับต้องไม่ได้ แต่ทำให้เด็กๆเข้าใจได้วิธีการสอน เพิ่มเติม

สื่อแสงแสนสนุก ตอนที่ 1 อ.เฉลิมชัย วัดเข้าหลาม รร.ราชวินิต
ชมกระบวนการเรียนการสอนที่กระตุ้นการเรียนรู้ ให้เข้าใจง่ายและจดจำไปได้ตลอด เรื่อง ตัวกลางของแสง การหักเหของแสง และการเปลี่ยนพลังงานแสงไปเป็นพลังงานอื่น เพิ่มเติม

 
 
นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๕ มีความช่างสังเกต และใฝ่รู้อยากเรียนวิทยาศาสตร์แบบนี้ต้องชื่นชมผู้ที่จุดประกายเหล่านี้ให้กับเด็กๆ ค่ะ โครงงานวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจจะต้องเริ่มต้นจากความอยากรู้ในลักษณะนี้คือ เป็นความสนใจ ความอยากรู้ของเด็กอย่างแท้จริง จุดเริ่มที่เห็นชัดเจนคือการนำเข้าสู่บทเรียนของคุณครูเฉลิมที่มุ่งทำให้นักเรียนตื่นเต้น และสนใจ เกิดความสนุกที่อยากรู้ และชอบที่คุณครูเน้นการใช้คำถามกระตุ้น หรือคำถามนำทำให้นักเรียนได้คิดอย่างต่อเนื่อง และคิดแบบสร้างสรรค์ต่อไป ตัวอย่างจากฐานความคิดจากตัวตลกโบโซ่
โดย รุจิดา สุขใส (2011-11-18 07:24:39) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากที่ได้ชม ตอนกรรไกรการเกษตร คุณครูเฉลิมชัย วัดเข้าหลาม รร.ราชวินิต แล้วนั้นผมคิดว่า จากเรื่องราวของเด็ก 3 คนซึ้งได้พบเห็นของภารโรงได้ใช้บันไดในการปีนขึันไปตัดแต่งกิ่งไม้ จากสิ่งที่พวกเขาเห็น ก็ได้นำมาซึ่งการสร้างสิ่งประดิษฐ์ซึ่งมีคุณครูค่อยให้คำปรึกษาและแนะนำ และการที่คุณครูได้ให้นักเรียนได้ทำสิ่งประดิษฐ์ด้วยตัวเองแบบนี้ทำให้เด็กรู้จักคิด มีจิตนาการและสามารถนำวัสดุต่างๆมาประดิษฐ์และดัดแปลงโดยมีขั้นตอนที่ไม่มากมายและซับซ้อนแถมยังสอดแทรกการเรียนรู้ลงไปโดยที่นักเรียนไม่เบื่อหน่ายเหมือนกับการเรียนแบบเปิดตำราอยู่แต่ในห้องเรียน :tv15: สุดยอดครูนักคิดนักประดิษฐ์ ขอเป็นกำลังใจให้ครับ
โดย เอกพงษ์ อิ่นคำ (2012-01-22 23:57:31) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากๆเหมาะสำหรับเยาวชนอยากใมรายการแบบนี้ไปเรื่อยๆและเมาะกับครูที่อยู่ต่างจังหวัดที่อยู่ห่างไกลเพราะเรามีการถ่ายทอด/24ชั่วโมงตามเวลามี่เหมาะสมเราสามารถที่เลือกเวลาที่เมาะสมกับครูได้มีเวลาที่ศึกษาหาความรู้ได้ตลอดที่อยากจะค้นหาสำหรับโครงการโทรทัศน์ครูอยากให้มีการพัฒนาเกี่ยวกับรูปแบบหลายๆแบบอาทิเรื่องเยวกับการดำเนินชีวิตของเด็กนักเรียนที่ประสบความสำเร็จในการเรียนการสอน
โดย นายอลงกรณ์ เขตสกุล (2012-03-08 12:57:42) [แสดงความคิดเห็น]
ประทับใจท่านอาจารย์เฉลิมชัยมากเลยค่ะ จากจากที่ได้ชมหลายๆสื่อวิดีโอแล้ว อาจารย์สามารถสอนเด็กให้เป็นนักวิทยาศาสตร์ได้ จากที่เด็กเป็นคนช่างสังเกตจึงเห็นภารโรงตัดกิ่งไม้ไม่ถึงและเป็นการลำบากที่ต้องปีนบันไดขึ้นไปตัด เด็กๆนักเรียนสามารถนำเนื้อหาหรือความรู้ในเรื่องคานที่เรียนมาช่วยในการแก้ปัญหา โดยเด็กๆสามารถประดิษฐ์คิดค้น และสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือที่ชื่อว่า กรรไกรการเกษตร นำมาใช้งานได้จริง และสามารถแก้ปัญหาให้กับภารโรงได้ ทำให้ได้แง่คิดว่า ความสำเร็จในการสอนทุกวิชาก็คือนักเรียนสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้
โดย ชลลดา คูตระกูล (2012-04-29 17:30:31) [แสดงความคิดเห็น]
รู้สึกชื่นชมในตัวอาจารย์มากคะ จากการที่ได้ชมหลาย ๆสื่อวิดิโอ อาจารย์สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ดีในทุก ๆ เรื่อง เป็นการสอนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองโดยผ่านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ และครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้จากการนิสัยนักวิทยาศาสตร์ คือความอยากรู้อยากเห็น ไปสู่กิจกรรมโครงงานสิ่งประดิษฐ์ นับว่าเป็นการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจมาก สามารถนำไปเป็นแบบอย่างได้ดีคะ
โดย พวงน้อย แสงจันทร์ (2012-05-29 15:08:21) [แสดงความคิดเห็น]
ผมรู้สึกดีใจมากที่เด็กมีความคิคดีในการสร้างสรรค์สิ่ง
ประดิษฐที่เป็นประโยคให้แก่ส่วนรวมและได้เห็นคุณค่าสิ่งรอบมาใช้ให้เกิดประโยคและยังมีคุณครูคอยให้คำปรึกษาแก่เด็กเมือเด็กต้องการคำปรึกษา
ทำให้เด็กต้องการอยากเรียน อยากทำในสิ่งเหล่านี้และทำให้เด็กใช้ความคิคสติปัญญาในด้านที่เป็นประจึงทำให้สิ่งประดิษฐนี้นับว่ามีความสำคัญในด้านการเกษตรมากในการตัดแต่งกิ่งไม้ในที่สูงและป้องกันอันตรายในการตกลงมาได้และสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้และเป็นตัวอยากสิ่งประดิษฐที่ทำให้เด็กและโรงเรียนอืนสามารถเอาเป็นแนวคิคได้ครับ :
โดย นิพันธ์ นิเซ็ง (2014-02-12 08:28:06) [แสดงความคิดเห็น]
ผมรู้สึกดีใจมากที่เด็กมีความคิคดีในการสร้างสรรค์สิ่ง
ประดิษฐที่เป็นประโยคให้แก่ส่วนรวมและได้เห็นคุณค่าสิ่งรอบมาใช้ให้เกิดประโยคและยังมีคุณครูคอยให้คำปรึกษาแก่เด็กเมือเด็กต้องการคำปรึกษา
ทำให้เด็กต้องการอยากเรียน อยากทำในสิ่งเหล่านี้และทำให้เด็กใช้ความคิคสติปัญญาในด้านที่เป็นประจึงทำให้สิ่งประดิษฐนี้นับว่ามีความสำคัญในด้านการเกษตรมากในการตัดแต่งกิ่งไม้ในที่สูงและป้องกันอันตรายในการตกลงมาได้และสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้และเป็นตัวอยากสิ่งประดิษฐที่ทำให้เด็กและโรงเรียนอืนสามารถเอาเป็นแนวคิคได้ครับ :
โดย นิพันธ์ นิเซ็ง (2014-02-12 08:31:08) [แสดงความคิดเห็น]
ผมรู้สึกดีใจมากที่เด็กมีความคิคดีในการสร้างสรรค์สิ่ง
ประดิษฐที่เป็นประโยคให้แก่ส่วนรวมและได้เห็นคุณค่าสิ่งรอบมาใช้ให้เกิดประโยคและยังมีคุณครูคอยให้คำปรึกษาแก่เด็กเมือเด็กต้องการคำปรึกษา
ทำให้เด็กต้องการอยากเรียน อยากทำในสิ่งเหล่านี้และทำให้เด็กใช้ความคิคสติปัญญาในด้านที่เป็นประจึงทำให้สิ่งประดิษฐนี้นับว่ามีความสำคัญในด้านการเกษตรมากในการตัดแต่งกิ่งไม้ในที่สูงและป้องกันอันตรายในการตกลงมาได้และสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้และเป็นตัวอยากสิ่งประดิษฐที่ทำให้เด็กและโรงเรียนอืนสามารถเอาเป็นแนวคิคได้ครับ :
โดย นิพันธ์ นิเซ็ง (2014-02-12 08:31:08) [แสดงความคิดเห็น]
ผมรู้สึกดีใจมากที่เด็กมีความคิคดีในการสร้างสรรค์สิ่ง
ประดิษฐที่เป็นประโยคให้แก่ส่วนรวมและได้เห็นคุณค่าสิ่งรอบมาใช้ให้เกิดประโยคและยังมีคุณครูคอยให้คำปรึกษาแก่เด็กเมือเด็กต้องการคำปรึกษา
ทำให้เด็กต้องการอยากเรียน อยากทำในสิ่งเหล่านี้และทำให้เด็กใช้ความคิคสติปัญญาในด้านที่เป็นประจึงทำให้สิ่งประดิษฐนี้นับว่ามีความสำคัญในด้านการเกษตรมากในการตัดแต่งกิ่งไม้ในที่สูงและป้องกันอันตรายในการตกลงมาได้และสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้และเป็นตัวอยากสิ่งประดิษฐที่ทำให้เด็กและโรงเรียนอืนสามารถเอาเป็นแนวคิคได้ครับ :
โดย นิพันธ์ นิเซ็ง (2014-02-12 08:31:08) [แสดงความคิดเห็น]
ผมรู้สึกดีใจมากที่เด็กมีความคิคดีในการสร้างสรรค์สิ่ง
ประดิษฐที่เป็นประโยคให้แก่ส่วนรวมและได้เห็นคุณค่าสิ่งรอบมาใช้ให้เกิดประโยคและยังมีคุณครูคอยให้คำปรึกษาแก่เด็กเมือเด็กต้องการคำปรึกษา
ทำให้เด็กต้องการอยากเรียน อยากทำในสิ่งเหล่านี้และทำให้เด็กใช้ความคิคสติปัญญาในด้านที่เป็นประโยชน์จึงทำให้สิ่งประดิษฐนี้นับว่ามีความสำคัญในด้านการเกษตรมากในการตัดแต่งกิ่งไม้ในที่สูงและป้องกันอันตรายในการตกลงมาได้และสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้และเป็นตัวอยากสิ่งประดิษฐที่ทำให้เด็กและโรงเรียนอืนสามารถเอาเป็นแนวคิคได้ครับ : :tv15:
โดย นิพันธ์ นิเซ็ง (2014-02-12 08:34:26) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv