thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 1806
Rate :
 3.5
ความยาว : 14.20 นาที | Online : 2011-11-13  
    รูปเรขาคณิต 2 มิติ และ 3 มิติ คุณครูธิดารัตน์ จันทร์ไพสนธิ์ รร.พระตำหนักสวนกุหลาบ  
    คุณครูธิดารัตน์ จันทร์ไพสนธิ์ รร.พระตำหนักสวนกุหลาบ สอนให้นักเรียนมองภาพสามมิติ โดยจัดทำสื่อการสอนผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อให้นักเรียนได้สัมผัสมุมมองที่แตกต่างกันหลาย ๆ มุม และจากนั้นได้นำบล็อกมาให้นักเรียนจัดเรียงด้วยตนเอง  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

เรียนคณิตให้สนุก : การ์ตูนคณิตศาสตร์ อ.สุขจิตต์ สินสมบูรณ์ รร.รัตนาธิเบศร์
การนำเทคนิคใหม่ๆ มาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนของ อาจารย์ สุขจิตต์ สินสมบูรณ์ โรงเรียน รัตนาธิเบศร์ เพิ่มเติม

ตรีโกณมิติ อ.วาริน รอดบำเรอ
บทเรียนวิชาตรีโกณมีเนื้อหาค่อนข้างซับซ้อน อ.วารินจึงสอนให้นักเรียนนำไปใช้ในชีวิตจริงๆได้ กับสื่อการสอน "สื่อนิ้วมือมหัศจรรย์" เพิ่มเติม

เรียนคณิตให้สนุก : ทบทวนโจทย์เลขด้วยเทคนิค เพื่อนฝึกเพื่อน อ. สุวรรณา อินทร์ฉาย รร.สุรศักดิ์มนตรี
ฝึกทบทวนโจทย์เลขที่สร้างด้วยตนเอง ตกแต่งบนบัตรคำถามไม้ไอศกรีม ฝึกถามฝึกตอบกัน และกัน เพื่อการเรียนที่เข้าใจมากขึ้น โดย อ.สุวรรณา อินทร์ฉาย เพิ่มเติม

ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต 2 มิติ และ 3 มิติ อ.สมกมล ปุณณโกศล รร.รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
การเรียนเรื่องความสัมพันธ์ของรูปทรง 3 มิติ ปัญหาคือ นักเรียนมองภาพไม่ออกว่ารูปทรงแต่ละรูป เมื่อคลี่ออกมาจะได้ภาพอย่างไร พบสื่อการสอนเรื่องรูปทรงสามมิติ ของคุณครูสมกมล ที่ทำให้เข้าใจได้ เพิ่มเติม

สอนเซตด้วยกระดานเอนกประสงค์ อ.วาริน รอดบำเรอ
ชมเทคนิคการสอนเรื่อง เซต ด้วยการใช้กระดานเอนกประสงค์ ทำให้นักเรียนสนุกและเข้าใจง่าย เพิ่มเติม

 
 
ดีมากๆค่ะ
โดย กัญจนา-ไหมละเอียด (2011-11-22 11:32:50) [แสดงความคิดเห็น]
:tv01:
โดย นงนภัส บัญชาพัฒนศักดา (2011-11-22 14:34:52) [แสดงความคิดเห็น]
:tv01:
โดย นงนภัส บัญชาพัฒนศักดา (2011-11-22 14:35:32) [แสดงความคิดเห็น]
:tv01:
โดย นงนภัส บัญชาพัฒนศักดา (2011-11-22 14:36:21) [แสดงความคิดเห็น]
:tv01:
โดย นงนภัส บัญชาพัฒนศักดา (2011-11-22 14:36:41) [แสดงความคิดเห็น]
:tv01:
โดย นงนภัส บัญชาพัฒนศักดา (2011-11-22 14:37:29) [แสดงความคิดเห็น]
:tv02:
โดย นงนภัส บัญชาพัฒนศักดา (2011-11-22 14:37:50) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่ดีค่่ะ ทำให้นักเรียนเห็นภาพชัดเจนจากสื่อคอมพิวเตอร์ และแม้ว่าบางโรงเรียนอาจจะไม่มีสื่อเทคโนโลยีที่พร้อม ก็สามารถใช้สื่อของจริง และมีใบกิจกรรมให้นักเรียนได้ทดลองจริง ก็ทำให้นักเรียนสนุก และเรียนได้อย่างเข้าใจ :tv15:
โดย ชนิกา-ไตรย์พืชน์ (2011-11-23 11:20:07) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย ทำให้ผู้เรียนสนุกไปกับการเรียน และสามารถจดจำได้ดียิ่งขึ้นเพราะได้เห็นเป็นรูปธรรมและทดลองดูด้วยตัวเอง :tv09:
โดย ศิราพร ทองขาว (2011-11-23 17:58:49) [แสดงความคิดเห็น]
:tv02: :tv08:
โดย จันทร์จิรา คชเถื่อน (2011-11-25 10:45:49) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่ดีที่ครูผู้สอนได้นำมาใช้ทั้งยังช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ง่ายทั้งจากสื่อ ICT ของจริงและการนึกภาพ นักเรียนจะได้เรียนอย่างมีความหมายมากขึ้นอีกทั้งเป็นการจัดการเรียนการสอนที่ครูท่านอื่นซึ่งได้ชมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้เป็นอย่างดี และข้าพเจ้าคิดว่าจะนำไปแนะนำให้คุณครูผู้สอนในระดับ ม.1 ได้ดูเป็นตัวอย่างเพื่อให้สามารถปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนได้บ้างและจะแนะนำให้นักเรียนที่เรียนอยู่ในระดับ ม.1 ได้ลองศึกษาดูด้วยค่ะ เป็นสื่อที่มีประโยชน์มากทีเดียวค่ะ
โดย ลัดดา ด่านวิริยะกุล (2011-11-26 20:17:28) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่เข้าใจได้ง่ายดีค่ะ
โดย นูรฮายาตี บูยู่โส๊ะ (2011-11-27 14:18:50) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มองเห็นสิ่งที่เป็นนามธรรมได้กลายเป็นรูปธรรม มีการนำเข้าสู่บทเรียนโดยการยกตัวอย่างสิ่งของที่อยู่รอบตัวเรา ซี่งนักเรียนได้สัมผัสเป็นประจำ ทำให้ผูเรียนมีความสนในบทเรียนมากยึ่งขึ้น สามารถมองเป็นรุปธรรมมากขึ้น และมีการประยุกต์นำสื่อ ICT มาใช้ประกอบการเรียนการสอนซึ่งสามารถทำเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้น และยิ่งทำให้ผุ้เรียนมีความคิด และการนึกภาพจินตนาการของจริงมากยิ่งขึ้นส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกการเรียนรุ้ด้วยตนเอง ดังนั้นกระผมเห็นว่าการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้เทคโนโลยีนี้ มีประโยชน์มากทำให้บทเรียนมีความสนใจมากยิ่งขึ้นกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียนและมีความสนุกสนานในการเรียนรู้ บทเรียนลักษณะนี้มีประโยชน์มากในการบูณณาการการสอนคณิตศาสตร์ ศิลปะ และเทคโนโลยีคับ
โดย มูฮำมัดนุรดิง ดือราวี (2011-11-28 00:24:22) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่ดีเพราะสามารถเปลี่ยนสิ่งที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรม ที่ครูผู้สอนได้นำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ง่ายทั้งจากสื่อ ICT ของจริงและการนึกภาพ ทำให้นักเรียนเรียนอย่างมีความหมายมากขึ้นอีกทั้งเป็นการจัดการเรียนการสอนที่ครูท่านอื่นซึ่งได้ชมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้เป็นอย่างดี สำหรับผมขอชื่นชมกับการจัดการเรียนการสอนขงคุณครู และจะแนะนำให้คุณครูผู้สอนโดยเฉพาะครูรุ่นใหม่ได้ดูเป็นตัวอย่างเพื่อจะได้นำไปปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนได้บ้างและจะแนะนำให้นักเรียนที่เรียนอยู่ในระดับ ม.1 ได้ลองศึกษาดูด้วย เป็นสื่อที่มีประโยชน์มากทีเดียวครับ :tv10:
โดย ลือชัย ทิพรังศรี (2011-11-28 19:02:33) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่เหมาะกับนักเรียน ม.1 มากค่ะ
โดย สรัญญา เชื้อขาวพิมพ์ (2011-11-30 09:09:41) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่ง่ายมากเเละเข้าใจมากค่ะ
โดย ฟีรดาส ยะโต๊ะ (2012-01-24 16:55:14) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่นักเรียนสามารถมองภาพได้ชัดเจน และมีความเข้าใจเรื่องการมองภาพแต่ละด้านได้มากขึ้นคะ
โดย อัจฉรา ตุ่นสิงห์คำ (2012-03-15 16:21:03) [แสดงความคิดเห็น]
น่าสนใจดีคิดว่านักเรียนน่าจะเข้าใจดีขึ้นเมื่อนำมาใช้ในการเรียนการสอน
โดย ธนพร เฉ่งปี่ (2012-03-22 10:32:07) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนที่ดีมากค่ะ ทำให้มองเห็นภาพที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
โดย อรทัย เทวีพันธ์ (2012-03-30 12:57:25) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่ดีเพราะสามารถเปลี่ยนสิ่งที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรม ที่ครูผู้สอนได้นำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ง่ายทั้งจากสื่อ ICT ของจริงและการนึกภาพ ทำให้นักเรียนเรียนอย่างมีความหมายมากขึ้นอีกทั้งเป็นการจัดการเรียนการสอนที่ครูท่านอื่นซึ่งได้ชมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้เป็นอย่างดี และที่สำึัคัญการสอนแบบนี้ผมได้นำไปทดลองใช้และทำให้ผู้เรียนของผมเห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้นและทำให้ผู้เรียนเข้าใจมากขึ้น
โดย อิสรานุวัธน์ เมธาธีรชนกุล (2012-03-31 09:26:46) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่ดีที่ครูผู้สอนได้นำมาใช้ทั้งยังช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ง่ายทั้งจากสื่อ ICT ของจริงและการนึกภาพ นักเรียนจะได้เรียนอย่างมีความหมายมากขึ้นอีกทั้งเป็นการจัดการเรียนการสอนที่ครูท่านอื่นซึ่งได้ชมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้เป็นอย่างดี และข้าพเจ้าคิดว่าจะนำไปแนะนำให้คุณครูผู้สอนในระดับ ม.1 ได้ดูเป็นตัวอย่างเพื่อให้สามารถปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนได้บ้างและจะแนะนำให้นักเรียนที่เรียนอยู่ในระดับ ม.1 ได้ลองศึกษาดูด้วยครับ เป็นสื่อที่มีประโยชน์มากทีเดียวครับ
โดย อิสรานุวัธน์ เมธาธีรชนกุล (2012-04-01 09:38:32) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนที่ดีค่ะ เป็นการบรูณาการสอนที่ให้นักเรียนได้ใช้สื่อและเทคโนโลยีมาใช้ในการสอน มีทั้งภาพ มีทั้งของจริง และมีการเปรียบเทียบทั้งการมองจากภาพจริง และการใช้คอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เห็นภาพที่ชัดเจน ทั้งยังให้นักเรียนได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในชั้นเรียนกับครูผู้สอนอีกด้วย มีการเปรียบเทียบสิ่งของรอบตัวเข้ากับเนื้อหา เพื่อให้นักเรียนได้เห็นภาพที่ชัดเจน และทำความเข้าใจกับเนื้อหาได้ดีมากยิ่งขึ้น
โดย มนัสนันท์ คำตัน (2012-04-03 21:21:26) [แสดงความคิดเห็น]
1. การนำเทคโนโลยีเข้าใช้ในการจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนได้นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยนำเสนอรูปเรขาคณิตที่สามารถคลิกเคลื่อนไหวได้ทางคอมพิวเตอร์เป็นสื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้การมองภาพสามมิติ โดยนักเรียนสามารถคลิกเลื่อนรูปภาพได้อย่างหลากกลายมุมมอง ขึ้นอยู่กับฐานและมุมที่มอง ซึ่งลักษณะการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวจะช่วยทำให้นักเรียนเห็นภาพได้อย่างชัดเจน เกิดจินตนาการได้อย่างถูกต้อง และเข้าใจเนื้อหาที่เรียนมากขึ้น
2. การเน้นให้ผู้เรียนลงมือทดลองและปฏิบัติด้วยตนเอง ครูผู้สอนเน้นให้นักเรียนลงมือทดลองและปฏิบัติด้วยตนเอง โดยฝึกให้นักเรียนวาดรูปเรขาคณิตสองมิติจากการมองรูปเรขาคณิตสามมิติที่เป็นทั้งรูปจริงและจากคอมพิวเตอร์ ซึ่งวิธีการดังกล่าว ทำให้มองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองสามมิติและสองมิติได้ถูกต้องมากขึ้น เพราะการมองภาพจากแหล่งทั้งสอง จะเป็นข้อมูลที่ช่วยให้นักเรียนได้ตรวจการมองภาพเรขาคณิตว่ามีความถูกต้องหรือไม่ และเมื่อนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติในการมองภาพและหาความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติแลเสามมิติด้วยตนเอง จะทำให้ผู้เรียนเกิดจินตนาการในการมองภาพได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้น
3. การประยุกต์ใช้ความรู้คณิตศาสตร์ หลังจากที่นักเรียนเรียนรู้และเกิดเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างของรูปเรขาคณิตสามมิติและสองมิติแล้ว ครูได้ให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนมาโดยการสร้างโจทย์ปัญหาและหาคำตอบนของปัญหานั้นด้วยตนเอง ซึ่งการประยุกต์ใช้ความรู้เป็นขั้นตอนที่สำคัญมาก เพราะคุณค่าของการเรียนคณิตศาสตร์คือ การนำความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่ๆ หรือในชีวิตประจำวัน หากนักเรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ แสดงได้ว่านักเรียนเข้าใจเนื้อหานั้นเป็นอย่างดี :tv15: :tv15: :tv15:
โดย ครรชิต แซ่โฮ่ (2012-04-03 23:06:51) [แสดงความคิดเห็น]
จากการรับชมการจัดการเรียนรู้เรื่อง รูปเรขาคณิต 2 มิติ และ 3 มิติ สอนโดยคุณครูธิดารัตน์ จันทร์ไพสนธิ์ รร.พระตำหนักสวนกุหลาบ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ใช้เทคโนโลยีและสื่อรูปธรรม ที่น่าสนใจ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนได้ปฎิบัติจริง ลงมือทำงานเป็นกลุ่มมีการเปลี่ยนฐานในการตอบคำถาม ฝึกวาดรูปจากสามมิติ ที่มีมุมมองต่างกัน ทั้งด้านบน ด้านข้าง ด้านหน้า นักเรียนทำงานได้ถูกต้อง นักเรียนกระตือรือร้นในการทำงาน ซึ่งการจัดการเรียนรู้แบบนี้เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ดีมาก สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ได้จริง ซึ่งนักเรียนจะได้เรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างมีความสุข
โดย คำสา สุโพธิ์ (2012-04-09 06:25:53) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อที่มีลักษณะเป็นรูปธรรม สามารถจับต้องได้ มาใช้ในการเรียนเรื่องรูปเรขาคณิต 2 มิติ และ 3 มิติ ของคุณครูธิดารัตน์ จันทร์ไพสนธิ์ รร.พระตำหนักสวนกุหลาบนั้น เป็นวิธีการที่ดีและได้ผล สามารถทำให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ เห็นภาพหรือลักษณะของรูปทรงต่างๆได้ง่าย อีกทั้งยังมีการใช้สื่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีทั้งภาพเคลื่อนไหว เสียงประกอบ และตัวการ์ตูนที่กระตุ้นและทำให้ผู้เรียนสนใจบทเรียนได้ดีมาก สามารถที่จะเป็นแบบอย่างให้กับครูท่านอื่น ๆ ได้นำความคิดและเทคนิคที่คุณครูธิดารัตน์ จันทร์ไพสนธิ์นำเสนอไว้ ไปปรับใช้ในการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี
โดย สิทธินันท์ พ่วงจีน (2012-04-09 12:55:41) [แสดงความคิดเห็น]
รูปเรขาคณิต 2 มิติ และ 3 มิติ คุณครูธิดารัตน์ จันทร์ไพสนธิ์ รร.พระตำหนักสวนกุหลาบ เป็นการสอนให้นักเรียนมองภาพสามมิติ โดยจัดทำสื่อการสอนผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อให้นักเรียนได้สัมผัสมุมมองที่แตกต่างกันหลาย ๆ มุม และจากนั้นได้นำบล็อกมาให้นักเรียนจัดเรียงด้วยตนเอง ทำให้นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนคณิตศาสตร์ และสนุกกับการเรียนคณิตศาสตร์ที่สามารถบูรณาการกับสื่อเทคโนโลยี และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชั้นเรียน
โดย ศักดิ์ชาย ขวัญสิน (2012-04-09 13:25:32) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนได้นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนทำให้นักเรียนมีความสนใจอยากเรียนรู้ เป็นการกระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียนได้ดีมากค่ะ นอกจากนี้กระบวนการจัดการเรียนการสอนยังทำให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติเองทำให้มองเห็นความสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติมากขึ้น เป็นเทคนิคที่เยี่ยมมากเลยค่ะ :tv15: เป็นตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนที่สอนเรื่องที่เป็นนามธรรมให้มองเห็นเป็นรูปธรรมทำให้นักเรียนเข้่าใจง่ายขึ้น และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ เป็นเทคนิคที่จะนำไปประยุกต์ใช้สอนนักเรียนที่โรงเรียน ขอบคุณมากค่ะที่นำสิ่งดีๆ มามอบให้กัน :tv18:
โดย สุจิวรรณ ศิริคำวงศ์ (2012-04-09 20:15:28) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูธิดารัตน์ จันทร์ไพสนธิ์ รร.พระตำหนักสวนกุหลาบ เก่งมากเลยค่ะ ที่สอนให้นักเรียนมองภาพสามมิติ โดยใช้เกมมุมมองสามมิติผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อให้นักเรียนได้สัมผัสมุมมองที่แตกต่างกันหลาย ๆ มุม และจากนั้นได้นำบล็อกมาให้นักเรียนจัดเรียงด้วยตนเอง เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น โต้แย้ง แสดงเหตุผล ให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้ความรู้ ได้ทดลองแก้ปัญหา และคุณครูก็ดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด ได้ประโยชน์มากเลยค่ะทั้งโปรแกรม และวิธีการ ขอบคุณค่ะ : :tv02:
โดย นิลุบล ชอบตระกูล (2012-04-09 22:45:42) [แสดงความคิดเห็น]
ครูมีวิธีการสอนที่น่าสนใจดีมาก การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาช่วยน่าสนใจมากและจากนั้นให้ปฏิบัติจากการดูของจริงเป็นสิ่งที่ดีมากและมีการทำงานเป็นกลุ่ม แบ่งเป็นฐานได้ดีมาก
โดย อดิศักดิ์ อินทนุ (2012-04-10 01:03:26) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูธิดารัตน์ จันทร์ไพสนธิ์ รร.พระตำหนักสวนกุหลาบ เป็นต้นแบบที่ดีให้กับตัวดิฉันและครูอีกหลายท่านเพราะในยุคปัจจุบันนี้คอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทในการจัดการเรียนการสอนถ้าครูทุกคนได้นำคอมพิวเตอร์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งการการเรียนการสอนและรู้จักสร้างสื่อการสอนทำให้เรียนการในห้องเรียนมีความสนุกสนานมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้นักเรียนก็จะได้มีความคิดสร้างสรรค์และเกิดจินตนาการ นอกจากการใข้สื่อคอมพิวเตอร์แล้วคุณครูธิดารัตน์ จันทร์ไพสนธิ์ ยังให้เด็กได้ฝึกกระบวนการคิด และการทำงานเป็นกลุ่มเกิดการเรียนรู้ นับได้ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของครูยุคใหม่จริง ๆ :tv18: :tv18: :tv02: :tv02:
โดย ศรีประภา หัสโก (2012-04-10 23:57:20) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูธิดารัตน์ เป็นคุณครูที่สอนนักเรียนได้ดีมาก จากการสอนนักเรียนพับกระดาษให้เป็นรูปทรงสามมิติแล้ว ก็เป็นการนำเข้าบทเรียนโดยการให้นักเรียนยกตัวอย่างรูปทรงสามมิติในชีวิตประจำวัน แล้วก็สอนมาที่การมองรูปทรงสามมิติในการมองในแต่ละด้าน โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการสอนทำให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น โดยครูทำให้ดูก่อนเป็นการสอนจากง่ายไปหายาก โดยดูมุมมองได้ 3 ด้าน ก็เพียงพอแล้ว ใช้เกมดึงดูดนักเรียน จากนั้นให้นักเรียนปฏิบัติจริงต่อไป เป็นการสอนที่น่าสนใจดีมากค่ะ
โดย นางสมรื่น สิทธิยา (2012-04-11 08:36:38) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากสามารถนำไปใช้สอนนักเรียนให้เข้าใจได้จริงจากการนำไปใช้สอนในห้องเรียนนักเรียนเห็นเป็นรูปธรรมได้ชัดเจนมากขึ้นและสามารถนำสื่อเทคโนโลยีเข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์และน่าสนใจทำให้การเรียนไม่น่าเบื่อและนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติเองได้ฝึกการทำงานเป็นกล่มฝึกการแสดงความคิดเห็นร่วมกัน นักเรียนได้ช่วยกันแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลประกอบและทำให้นักเรียนได้มีความคิดที่สร้างสรรค์และเกิดจินตนาการที่ดีและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ด้วย
โดย อุบลวรรณ ขันแข็ง (2012-04-17 15:41:21) [แสดงความคิดเห็น]
กระผมเป็นครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนเสสะเวชวิทยาเมื่อได้รับชมรายการโทรทัศน์ครูตอนรูปเรขาคณิต 2 มิติ และ 3 มิติ คุณครูธิดารัตน์ จันทร์ไพสนธิ์ รร.พระตำหนักสวนกุหลาบแล้วรู้สึกประทับใจในเทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและสนุกสนานในการทำกิจกรรมด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยเสริมการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับวัยและความสนใจของผู้เรียนอย่างมากอีกทั้งยังส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์อีกด้วย :tv17:
โดย วิชัย-ลิขิตพรรักษ์ (2012-04-19 15:09:02) [แสดงความคิดเห็น]
จากการศึกษาวิธีการสอนผ่านทางโทรทัศน์ครูของคุณครูธิดารัตน์ จันทร์ไพสนธิ์ รร.พระตำหนักสวนกุหลาบ สอนให้นักเรียนมองภาพสามมิติ โดยจัดทำสื่อการสอนผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อให้นักเรียนได้สัมผัสมุมมองที่แตกต่างกันหลาย ๆ มุม และจากนั้นได้นำบล็อกมาให้นักเรียนจัดเรียงด้วยตนเอง เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัยของนักเรียนโดยเฉพาะในการเรียนการสอนยังมีเกมประกอบอยู่ในการเรียนรู้อีกด้วย แต่ผมอยากเห็นวิธีการสอนที่หลากหลายของโรงเรียนที่ยังมีอุปกรณ์ฝึกน้อยๆ หรือเป็นวิธีการที่เรียนรู้จากธรรมชาติ หรือการเรียนการสอนของโรงเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์บ้างเพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์แก่ครูผู้สอนในโรงเรียนห่างไกล จะได้นำไปประยุกต์ใช้ในการสอนเด็กในโรงเรียนต่อไป
โดย จิรานุวัฒน์ ดรพล (2012-06-26 11:22:55) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนสองมิและสามมิติของครูเป็การสอนที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลายรูปแบบและยังช่วยนักเรียนในด้านของการจินตนาการตามสื่อ ICT ที่ครูสอนและยังให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจึงเกิดการจิตนาการตามรูปแบบต่างๆในการสอนไปด้วยนักเรียนจึงเกิดวามสนุกสนานที่ได้ลองปฏิบัติจริง ครูสามารถทำให้นักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนสนใจในการสอนของครูตามไปด้วย การจัดการเรียนรู้ของครูเป็นตัวอย่างที่ดีต่อครูรุ่นใหม่ที่สามารถนำวิธีการสอนไปปรับเปลี่ยนกับเนื้อหาและนำมาสอนนักเรียนต่อไป
โดย สุกัญญา เขียวสด (2014-02-16 00:48:58) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนสองมิและสามมิติของครูเป็การสอนที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลายรูปแบบและยังช่วยนักเรียนในด้านของการจินตนาการตามสื่อ ICT ที่ครูสอนและยังให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจึงเกิดการจิตนาการตามรูปแบบต่างๆในการสอนไปด้วยนักเรียนจึงเกิดวามสนุกสนานที่ได้ลองปฏิบัติจริง ครูสามารถทำให้นักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนสนใจในการสอนของครูตามไปด้วย การจัดการเรียนรู้ของครูเป็นตัวอย่างที่ดีต่อครูรุ่นใหม่ที่สามารถนำวิธีการสอนไปปรับเปลี่ยนกับเนื้อหาและนำมาสอนนักเรียนต่อไป
โดย สุกัญญา เขียวสด (2014-02-16 00:50:03) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนสองมิและสามมิติของครูเป็การสอนที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลายรูปแบบและยังช่วยนักเรียนในด้านของการจินตนาการตามสื่อ ICT ที่ครูสอนและยังให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจึงเกิดการจิตนาการตามรูปแบบต่างๆในการสอนไปด้วยนักเรียนจึงเกิดวามสนุกสนานที่ได้ลองปฏิบัติจริง ครูสามารถทำให้นักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนสนใจในการสอนของครูตามไปด้วย การจัดการเรียนรู้ของครูเป็นตัวอย่างที่ดีต่อครูรุ่นใหม่ที่สามารถนำวิธีการสอนไปปรับเปลี่ยนกับเนื้อหาและนำมาสอนนักเรียนต่อไป
โดย สุกัญญา เขียวสด (2014-02-16 00:50:03) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนสองมิและสามมิติของครูเป็การสอนที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลายรูปแบบและยังช่วยนักเรียนในด้านของการจินตนาการตามสื่อ ICT ที่ครูสอนและยังให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจึงเกิดการจิตนาการตามรูปแบบต่างๆในการสอนไปด้วยนักเรียนจึงเกิดวามสนุกสนานที่ได้ลองปฏิบัติจริง ครูสามารถทำให้นักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนสนใจในการสอนของครูตามไปด้วย การจัดการเรียนรู้ของครูเป็นตัวอย่างที่ดีต่อครูรุ่นใหม่ที่สามารถนำวิธีการสอนไปปรับเปลี่ยนกับเนื้อหาและนำมาสอนนักเรียนต่อไป
โดย สุกัญญา เขียวสด (2014-02-16 00:50:04) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนสองมิและสามมิติของครูเป็การสอนที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลายรูปแบบและยังช่วยนักเรียนในด้านของการจินตนาการตามสื่อ ICT ที่ครูสอนและยังให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจึงเกิดการจิตนาการตามรูปแบบต่างๆในการสอนไปด้วยนักเรียนจึงเกิดวามสนุกสนานที่ได้ลองปฏิบัติจริง ครูสามารถทำให้นักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนสนใจในการสอนของครูตามไปด้วย การจัดการเรียนรู้ของครูเป็นตัวอย่างที่ดีต่อครูรุ่นใหม่ที่สามารถนำวิธีการสอนไปปรับเปลี่ยนกับเนื้อหาและนำมาสอนนักเรียนต่อไป
โดย สุกัญญา เขียวสด (2014-02-16 00:50:04) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนสองมิและสามมิติของครูเป็การสอนที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลายรูปแบบและยังช่วยนักเรียนในด้านของการจินตนาการตามสื่อ ICT ที่ครูสอนและยังให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจึงเกิดการจิตนาการตามรูปแบบต่างๆในการสอนไปด้วยนักเรียนจึงเกิดวามสนุกสนานที่ได้ลองปฏิบัติจริง ครูสามารถทำให้นักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนสนใจในการสอนของครูตามไปด้วย การจัดการเรียนรู้ของครูเป็นตัวอย่างที่ดีต่อครูรุ่นใหม่ที่สามารถนำวิธีการสอนไปปรับเปลี่ยนกับเนื้อหาและนำมาสอนนักเรียนต่อไป
โดย สุกัญญา เขียวสด (2014-02-16 00:50:04) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนสองมิและสามมิติของครูเป็การสอนที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลายรูปแบบและยังช่วยนักเรียนในด้านของการจินตนาการตามสื่อ ICT ที่ครูสอนและยังให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจึงเกิดการจิตนาการตามรูปแบบต่างๆในการสอนไปด้วยนักเรียนจึงเกิดวามสนุกสนานที่ได้ลองปฏิบัติจริง ครูสามารถทำให้นักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนสนใจในการสอนของครูตามไปด้วย การจัดการเรียนรู้ของครูเป็นตัวอย่างที่ดีต่อครูรุ่นใหม่ที่สามารถนำวิธีการสอนไปปรับเปลี่ยนกับเนื้อหาและนำมาสอนนักเรียนต่อไป
โดย สุกัญญา เขียวสด (2014-02-16 00:50:04) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนสองมิและสามมิติของครูเป็การสอนที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลายรูปแบบและยังช่วยนักเรียนในด้านของการจินตนาการตามสื่อ ICT ที่ครูสอนและยังให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจึงเกิดการจิตนาการตามรูปแบบต่างๆในการสอนไปด้วยนักเรียนจึงเกิดวามสนุกสนานที่ได้ลองปฏิบัติจริง ครูสามารถทำให้นักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนสนใจในการสอนของครูตามไปด้วย การจัดการเรียนรู้ของครูเป็นตัวอย่างที่ดีต่อครูรุ่นใหม่ที่สามารถนำวิธีการสอนไปปรับเปลี่ยนกับเนื้อหาและนำมาสอนนักเรียนต่อไป
โดย สุกัญญา เขียวสด (2014-02-16 00:50:06) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนสองมิและสามมิติของครูเป็การสอนที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลายรูปแบบและยังช่วยนักเรียนในด้านของการจินตนาการตามสื่อ ICT ที่ครูสอนและยังให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจึงเกิดการจิตนาการตามรูปแบบต่างๆในการสอนไปด้วยนักเรียนจึงเกิดวามสนุกสนานที่ได้ลองปฏิบัติจริง ครูสามารถทำให้นักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนสนใจในการสอนของครูตามไปด้วย การจัดการเรียนรู้ของครูเป็นตัวอย่างที่ดีต่อครูรุ่นใหม่ที่สามารถนำวิธีการสอนไปปรับเปลี่ยนกับเนื้อหาและนำมาสอนนักเรียนต่อไป
โดย สุกัญญา เขียวสด (2014-02-16 00:50:08) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนสองมิและสามมิติของครูเป็การสอนที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลายรูปแบบและยังช่วยนักเรียนในด้านของการจินตนาการตามสื่อ ICT ที่ครูสอนและยังให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจึงเกิดการจิตนาการตามรูปแบบต่างๆในการสอนไปด้วยนักเรียนจึงเกิดวามสนุกสนานที่ได้ลองปฏิบัติจริง ครูสามารถทำให้นักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนสนใจในการสอนของครูตามไปด้วย การจัดการเรียนรู้ของครูเป็นตัวอย่างที่ดีต่อครูรุ่นใหม่ที่สามารถนำวิธีการสอนไปปรับเปลี่ยนกับเนื้อหาและนำมาสอนนักเรียนต่อไป
โดย สุกัญญา เขียวสด (2014-02-16 00:50:08) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนสองมิและสามมิติของครูเป็การสอนที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลายรูปแบบและยังช่วยนักเรียนในด้านของการจินตนาการตามสื่อ ICT ที่ครูสอนและยังให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจึงเกิดการจิตนาการตามรูปแบบต่างๆในการสอนไปด้วยนักเรียนจึงเกิดวามสนุกสนานที่ได้ลองปฏิบัติจริง ครูสามารถทำให้นักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนสนใจในการสอนของครูตามไปด้วย การจัดการเรียนรู้ของครูเป็นตัวอย่างที่ดีต่อครูรุ่นใหม่ที่สามารถนำวิธีการสอนไปปรับเปลี่ยนกับเนื้อหาและนำมาสอนนักเรียนต่อไป
โดย สุกัญญา เขียวสด (2014-02-16 00:50:10) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนสองมิและสามมิติของครูเป็การสอนที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลายรูปแบบและยังช่วยนักเรียนในด้านของการจินตนาการตามสื่อ ICT ที่ครูสอนและยังให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจึงเกิดการจิตนาการตามรูปแบบต่างๆในการสอนไปด้วยนักเรียนจึงเกิดวามสนุกสนานที่ได้ลองปฏิบัติจริง ครูสามารถทำให้นักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนสนใจในการสอนของครูตามไปด้วย การจัดการเรียนรู้ของครูเป็นตัวอย่างที่ดีต่อครูรุ่นใหม่ที่สามารถนำวิธีการสอนไปปรับเปลี่ยนกับเนื้อหาและนำมาสอนนักเรียนต่อไป
โดย สุกัญญา เขียวสด (2014-02-16 00:50:11) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนสองมิและสามมิติของครูเป็การสอนที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลายรูปแบบและยังช่วยนักเรียนในด้านของการจินตนาการตามสื่อ ICT ที่ครูสอนและยังให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจึงเกิดการจิตนาการตามรูปแบบต่างๆในการสอนไปด้วยนักเรียนจึงเกิดวามสนุกสนานที่ได้ลองปฏิบัติจริง ครูสามารถทำให้นักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนสนใจในการสอนของครูตามไปด้วย การจัดการเรียนรู้ของครูเป็นตัวอย่างที่ดีต่อครูรุ่นใหม่ที่สามารถนำวิธีการสอนไปปรับเปลี่ยนกับเนื้อหาและนำมาสอนนักเรียนต่อไป
โดย สุกัญญา เขียวสด (2014-02-16 00:50:11) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนสองมิและสามมิติของครูเป็การสอนที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลายรูปแบบและยังช่วยนักเรียนในด้านของการจินตนาการตามสื่อ ICT ที่ครูสอนและยังให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจึงเกิดการจิตนาการตามรูปแบบต่างๆในการสอนไปด้วยนักเรียนจึงเกิดวามสนุกสนานที่ได้ลองปฏิบัติจริง ครูสามารถทำให้นักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนสนใจในการสอนของครูตามไปด้วย การจัดการเรียนรู้ของครูเป็นตัวอย่างที่ดีต่อครูรุ่นใหม่ที่สามารถนำวิธีการสอนไปปรับเปลี่ยนกับเนื้อหาและนำมาสอนนักเรียนต่อไป
โดย สุกัญญา เขียวสด (2014-02-16 00:50:13) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนสองมิและสามมิติของครูเป็การสอนที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลายรูปแบบและยังช่วยนักเรียนในด้านของการจินตนาการตามสื่อ ICT ที่ครูสอนและยังให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจึงเกิดการจิตนาการตามรูปแบบต่างๆในการสอนไปด้วยนักเรียนจึงเกิดวามสนุกสนานที่ได้ลองปฏิบัติจริง ครูสามารถทำให้นักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนสนใจในการสอนของครูตามไปด้วย การจัดการเรียนรู้ของครูเป็นตัวอย่างที่ดีต่อครูรุ่นใหม่ที่สามารถนำวิธีการสอนไปปรับเปลี่ยนกับเนื้อหาและนำมาสอนนักเรียนต่อไป
โดย สุกัญญา เขียวสด (2014-02-16 00:50:13) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนสองมิและสามมิติของครูเป็การสอนที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลายรูปแบบและยังช่วยนักเรียนในด้านของการจินตนาการตามสื่อ ICT ที่ครูสอนและยังให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจึงเกิดการจิตนาการตามรูปแบบต่างๆในการสอนไปด้วยนักเรียนจึงเกิดวามสนุกสนานที่ได้ลองปฏิบัติจริง ครูสามารถทำให้นักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนสนใจในการสอนของครูตามไปด้วย การจัดการเรียนรู้ของครูเป็นตัวอย่างที่ดีต่อครูรุ่นใหม่ที่สามารถนำวิธีการสอนไปปรับเปลี่ยนกับเนื้อหาและนำมาสอนนักเรียนต่อไป
โดย สุกัญญา เขียวสด (2014-02-16 00:50:13) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนสองมิและสามมิติของครูเป็การสอนที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลายรูปแบบและยังช่วยนักเรียนในด้านของการจินตนาการตามสื่อ ICT ที่ครูสอนและยังให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจึงเกิดการจิตนาการตามรูปแบบต่างๆในการสอนไปด้วยนักเรียนจึงเกิดวามสนุกสนานที่ได้ลองปฏิบัติจริง ครูสามารถทำให้นักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนสนใจในการสอนของครูตามไปด้วย การจัดการเรียนรู้ของครูเป็นตัวอย่างที่ดีต่อครูรุ่นใหม่ที่สามารถนำวิธีการสอนไปปรับเปลี่ยนกับเนื้อหาและนำมาสอนนักเรียนต่อไป
โดย สุกัญญา เขียวสด (2014-02-16 00:50:17) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนสองมิและสามมิติของครูเป็การสอนที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลายรูปแบบและยังช่วยนักเรียนในด้านของการจินตนาการตามสื่อ ICT ที่ครูสอนและยังให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจึงเกิดการจิตนาการตามรูปแบบต่างๆในการสอนไปด้วยนักเรียนจึงเกิดวามสนุกสนานที่ได้ลองปฏิบัติจริง ครูสามารถทำให้นักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนสนใจในการสอนของครูตามไปด้วย การจัดการเรียนรู้ของครูเป็นตัวอย่างที่ดีต่อครูรุ่นใหม่ที่สามารถนำวิธีการสอนไปปรับเปลี่ยนกับเนื้อหาและนำมาสอนนักเรียนต่อไป
โดย สุกัญญา เขียวสด (2014-02-16 00:50:17) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนสองมิและสามมิติของครูเป็การสอนที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลายรูปแบบและยังช่วยนักเรียนในด้านของการจินตนาการตามสื่อ ICT ที่ครูสอนและยังให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจึงเกิดการจิตนาการตามรูปแบบต่างๆในการสอนไปด้วยนักเรียนจึงเกิดวามสนุกสนานที่ได้ลองปฏิบัติจริง ครูสามารถทำให้นักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนสนใจในการสอนของครูตามไปด้วย การจัดการเรียนรู้ของครูเป็นตัวอย่างที่ดีต่อครูรุ่นใหม่ที่สามารถนำวิธีการสอนไปปรับเปลี่ยนกับเนื้อหาและนำมาสอนนักเรียนต่อไป
โดย สุกัญญา เขียวสด (2014-02-16 00:50:17) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนสองมิและสามมิติของครูเป็การสอนที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลายรูปแบบและยังช่วยนักเรียนในด้านของการจินตนาการตามสื่อ ICT ที่ครูสอนและยังให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจึงเกิดการจิตนาการตามรูปแบบต่างๆในการสอนไปด้วยนักเรียนจึงเกิดวามสนุกสนานที่ได้ลองปฏิบัติจริง ครูสามารถทำให้นักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนสนใจในการสอนของครูตามไปด้วย การจัดการเรียนรู้ของครูเป็นตัวอย่างที่ดีต่อครูรุ่นใหม่ที่สามารถนำวิธีการสอนไปปรับเปลี่ยนกับเนื้อหาและนำมาสอนนักเรียนต่อไป
โดย สุกัญญา เขียวสด (2014-02-16 00:50:18) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนสองมิและสามมิติของครูเป็การสอนที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลายรูปแบบและยังช่วยนักเรียนในด้านของการจินตนาการตามสื่อ ICT ที่ครูสอนและยังให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจึงเกิดการจิตนาการตามรูปแบบต่างๆในการสอนไปด้วยนักเรียนจึงเกิดวามสนุกสนานที่ได้ลองปฏิบัติจริง ครูสามารถทำให้นักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนสนใจในการสอนของครูตามไปด้วย การจัดการเรียนรู้ของครูเป็นตัวอย่างที่ดีต่อครูรุ่นใหม่ที่สามารถนำวิธีการสอนไปปรับเปลี่ยนกับเนื้อหาและนำมาสอนนักเรียนต่อไป
โดย สุกัญญา เขียวสด (2014-02-16 00:50:19) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนสองมิและสามมิติของครูเป็การสอนที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลายรูปแบบและยังช่วยนักเรียนในด้านของการจินตนาการตามสื่อ ICT ที่ครูสอนและยังให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจึงเกิดการจิตนาการตามรูปแบบต่างๆในการสอนไปด้วยนักเรียนจึงเกิดวามสนุกสนานที่ได้ลองปฏิบัติจริง ครูสามารถทำให้นักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนสนใจในการสอนของครูตามไปด้วย การจัดการเรียนรู้ของครูเป็นตัวอย่างที่ดีต่อครูรุ่นใหม่ที่สามารถนำวิธีการสอนไปปรับเปลี่ยนกับเนื้อหาและนำมาสอนนักเรียนต่อไป
โดย สุกัญญา เขียวสด (2014-02-16 00:50:21) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนสองมิและสามมิติของครูเป็การสอนที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลายรูปแบบและยังช่วยนักเรียนในด้านของการจินตนาการตามสื่อ ICT ที่ครูสอนและยังให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจึงเกิดการจิตนาการตามรูปแบบต่างๆในการสอนไปด้วยนักเรียนจึงเกิดวามสนุกสนานที่ได้ลองปฏิบัติจริง ครูสามารถทำให้นักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนสนใจในการสอนของครูตามไปด้วย การจัดการเรียนรู้ของครูเป็นตัวอย่างที่ดีต่อครูรุ่นใหม่ที่สามารถนำวิธีการสอนไปปรับเปลี่ยนกับเนื้อหาและนำมาสอนนักเรียนต่อไป
โดย สุกัญญา เขียวสด (2014-02-16 00:50:24) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนสองมิและสามมิติของครูเป็การสอนที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลายรูปแบบและยังช่วยนักเรียนในด้านของการจินตนาการตามสื่อ ICT ที่ครูสอนและยังให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจึงเกิดการจิตนาการตามรูปแบบต่างๆในการสอนไปด้วยนักเรียนจึงเกิดวามสนุกสนานที่ได้ลองปฏิบัติจริง ครูสามารถทำให้นักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนสนใจในการสอนของครูตามไปด้วย การจัดการเรียนรู้ของครูเป็นตัวอย่างที่ดีต่อครูรุ่นใหม่ที่สามารถนำวิธีการสอนไปปรับเปลี่ยนกับเนื้อหาและนำมาสอนนักเรียนต่อไป
โดย สุกัญญา เขียวสด (2014-02-16 00:50:24) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนสองมิและสามมิติของครูเป็การสอนที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลายรูปแบบและยังช่วยนักเรียนในด้านของการจินตนาการตามสื่อ ICT ที่ครูสอนและยังให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจึงเกิดการจิตนาการตามรูปแบบต่างๆในการสอนไปด้วยนักเรียนจึงเกิดวามสนุกสนานที่ได้ลองปฏิบัติจริง ครูสามารถทำให้นักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนสนใจในการสอนของครูตามไปด้วย การจัดการเรียนรู้ของครูเป็นตัวอย่างที่ดีต่อครูรุ่นใหม่ที่สามารถนำวิธีการสอนไปปรับเปลี่ยนกับเนื้อหาและนำมาสอนนักเรียนต่อไป
โดย สุกัญญา เขียวสด (2014-02-16 00:50:25) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนสองมิและสามมิติของครูเป็การสอนที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลายรูปแบบและยังช่วยนักเรียนในด้านของการจินตนาการตามสื่อ ICT ที่ครูสอนและยังให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจึงเกิดการจิตนาการตามรูปแบบต่างๆในการสอนไปด้วยนักเรียนจึงเกิดวามสนุกสนานที่ได้ลองปฏิบัติจริง ครูสามารถทำให้นักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนสนใจในการสอนของครูตามไปด้วย การจัดการเรียนรู้ของครูเป็นตัวอย่างที่ดีต่อครูรุ่นใหม่ที่สามารถนำวิธีการสอนไปปรับเปลี่ยนกับเนื้อหาและนำมาสอนนักเรียนต่อไป
โดย สุกัญญา เขียวสด (2014-02-16 00:50:26) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนสองมิและสามมิติของครูเป็การสอนที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลายรูปแบบและยังช่วยนักเรียนในด้านของการจินตนาการตามสื่อ ICT ที่ครูสอนและยังให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจึงเกิดการจิตนาการตามรูปแบบต่างๆในการสอนไปด้วยนักเรียนจึงเกิดวามสนุกสนานที่ได้ลองปฏิบัติจริง ครูสามารถทำให้นักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนสนใจในการสอนของครูตามไปด้วย การจัดการเรียนรู้ของครูเป็นตัวอย่างที่ดีต่อครูรุ่นใหม่ที่สามารถนำวิธีการสอนไปปรับเปลี่ยนกับเนื้อหาและนำมาสอนนักเรียนต่อไป
โดย สุกัญญา เขียวสด (2014-02-16 00:50:29) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนสองมิและสามมิติของครูเป็การสอนที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลายรูปแบบและยังช่วยนักเรียนในด้านของการจินตนาการตามสื่อ ICT ที่ครูสอนและยังให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจึงเกิดการจิตนาการตามรูปแบบต่างๆในการสอนไปด้วยนักเรียนจึงเกิดวามสนุกสนานที่ได้ลองปฏิบัติจริง ครูสามารถทำให้นักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนสนใจในการสอนของครูตามไปด้วย การจัดการเรียนรู้ของครูเป็นตัวอย่างที่ดีต่อครูรุ่นใหม่ที่สามารถนำวิธีการสอนไปปรับเปลี่ยนกับเนื้อหาและนำมาสอนนักเรียนต่อไป
โดย สุกัญญา เขียวสด (2014-02-16 00:50:30) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนสองมิและสามมิติของครูเป็การสอนที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลายรูปแบบและยังช่วยนักเรียนในด้านของการจินตนาการตามสื่อ ICT ที่ครูสอนและยังให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจึงเกิดการจิตนาการตามรูปแบบต่างๆในการสอนไปด้วยนักเรียนจึงเกิดวามสนุกสนานที่ได้ลองปฏิบัติจริง ครูสามารถทำให้นักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนสนใจในการสอนของครูตามไปด้วย การจัดการเรียนรู้ของครูเป็นตัวอย่างที่ดีต่อครูรุ่นใหม่ที่สามารถนำวิธีการสอนไปปรับเปลี่ยนกับเนื้อหาและนำมาสอนนักเรียนต่อไป
โดย สุกัญญา เขียวสด (2014-02-16 00:50:30) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนสองมิและสามมิติของครูเป็การสอนที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลายรูปแบบและยังช่วยนักเรียนในด้านของการจินตนาการตามสื่อ ICT ที่ครูสอนและยังให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจึงเกิดการจิตนาการตามรูปแบบต่างๆในการสอนไปด้วยนักเรียนจึงเกิดวามสนุกสนานที่ได้ลองปฏิบัติจริง ครูสามารถทำให้นักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนสนใจในการสอนของครูตามไปด้วย การจัดการเรียนรู้ของครูเป็นตัวอย่างที่ดีต่อครูรุ่นใหม่ที่สามารถนำวิธีการสอนไปปรับเปลี่ยนกับเนื้อหาและนำมาสอนนักเรียนต่อไป :tv17: :tv17:
โดย สุกัญญา เขียวสด (2014-02-16 00:50:30) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนสองมิและสามมิติของครูเป็การสอนที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลายรูปแบบและยังช่วยนักเรียนในด้านของการจินตนาการตามสื่อ ICT ที่ครูสอนและยังให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจึงเกิดการจิตนาการตามรูปแบบต่างๆในการสอนไปด้วยนักเรียนจึงเกิดวามสนุกสนานที่ได้ลองปฏิบัติจริง ครูสามารถทำให้นักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนสนใจในการสอนของครูตามไปด้วย การจัดการเรียนรู้ของครูเป็นตัวอย่างที่ดีต่อครูรุ่นใหม่ที่สามารถนำวิธีการสอนไปปรับเปลี่ยนกับเนื้อหาและนำมาสอนนักเรียนต่อไป :tv17: :tv17:
โดย สุกัญญา เขียวสด (2014-02-16 00:50:31) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนสองมิและสามมิติของครูเป็การสอนที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลายรูปแบบและยังช่วยนักเรียนในด้านของการจินตนาการตามสื่อ ICT ที่ครูสอนและยังให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจึงเกิดการจิตนาการตามรูปแบบต่างๆในการสอนไปด้วยนักเรียนจึงเกิดวามสนุกสนานที่ได้ลองปฏิบัติจริง ครูสามารถทำให้นักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนสนใจในการสอนของครูตามไปด้วย การจัดการเรียนรู้ของครูเป็นตัวอย่างที่ดีต่อครูรุ่นใหม่ที่สามารถนำวิธีการสอนไปปรับเปลี่ยนกับเนื้อหาและนำมาสอนนักเรียนต่อไป :tv17: :tv17:
โดย สุกัญญา เขียวสด (2014-02-16 00:50:37) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนสองมิและสามมิติของครูเป็การสอนที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลายรูปแบบและยังช่วยนักเรียนในด้านของการจินตนาการตามสื่อ ICT ที่ครูสอนและยังให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจึงเกิดการจิตนาการตามรูปแบบต่างๆในการสอนไปด้วยนักเรียนจึงเกิดวามสนุกสนานที่ได้ลองปฏิบัติจริง ครูสามารถทำให้นักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนสนใจในการสอนของครูตามไปด้วย การจัดการเรียนรู้ของครูเป็นตัวอย่างที่ดีต่อครูรุ่นใหม่ที่สามารถนำวิธีการสอนไปปรับเปลี่ยนกับเนื้อหาและนำมาสอนนักเรียนต่อไป :tv17: :tv17:
โดย สุกัญญา เขียวสด (2014-02-16 00:50:38) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนสองมิและสามมิติของครูเป็การสอนที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลายรูปแบบและยังช่วยนักเรียนในด้านของการจินตนาการตามสื่อ ICT ที่ครูสอนและยังให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจึงเกิดการจิตนาการตามรูปแบบต่างๆในการสอนไปด้วยนักเรียนจึงเกิดวามสนุกสนานที่ได้ลองปฏิบัติจริง ครูสามารถทำให้นักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนสนใจในการสอนของครูตามไปด้วย การจัดการเรียนรู้ของครูเป็นตัวอย่างที่ดีต่อครูรุ่นใหม่ที่สามารถนำวิธีการสอนไปปรับเปลี่ยนกับเนื้อหาและนำมาสอนนักเรียนต่อไป :tv17: :tv17:
โดย สุกัญญา เขียวสด (2014-02-16 00:50:38) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนสองมิและสามมิติของครูเป็การสอนที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลายรูปแบบและยังช่วยนักเรียนในด้านของการจินตนาการตามสื่อ ICT ที่ครูสอนและยังให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจึงเกิดการจิตนาการตามรูปแบบต่างๆในการสอนไปด้วยนักเรียนจึงเกิดวามสนุกสนานที่ได้ลองปฏิบัติจริง ครูสามารถทำให้นักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนสนใจในการสอนของครูตามไปด้วย การจัดการเรียนรู้ของครูเป็นตัวอย่างที่ดีต่อครูรุ่นใหม่ที่สามารถนำวิธีการสอนไปปรับเปลี่ยนกับเนื้อหาและนำมาสอนนักเรียนต่อไป :tv17: :tv17:
โดย สุกัญญา เขียวสด (2014-02-16 00:50:38) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนสองมิและสามมิติของครูเป็การสอนที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลายรูปแบบและยังช่วยนักเรียนในด้านของการจินตนาการตามสื่อ ICT ที่ครูสอนและยังให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจึงเกิดการจิตนาการตามรูปแบบต่างๆในการสอนไปด้วยนักเรียนจึงเกิดวามสนุกสนานที่ได้ลองปฏิบัติจริง ครูสามารถทำให้นักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนสนใจในการสอนของครูตามไปด้วย การจัดการเรียนรู้ของครูเป็นตัวอย่างที่ดีต่อครูรุ่นใหม่ที่สามารถนำวิธีการสอนไปปรับเปลี่ยนกับเนื้อหาและนำมาสอนนักเรียนต่อไป :tv17: :tv17:
โดย สุกัญญา เขียวสด (2014-02-16 00:50:38) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนสองมิและสามมิติของครูเป็การสอนที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลายรูปแบบและยังช่วยนักเรียนในด้านของการจินตนาการตามสื่อ ICT ที่ครูสอนและยังให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจึงเกิดการจิตนาการตามรูปแบบต่างๆในการสอนไปด้วยนักเรียนจึงเกิดวามสนุกสนานที่ได้ลองปฏิบัติจริง ครูสามารถทำให้นักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนสนใจในการสอนของครูตามไปด้วย การจัดการเรียนรู้ของครูเป็นตัวอย่างที่ดีต่อครูรุ่นใหม่ที่สามารถนำวิธีการสอนไปปรับเปลี่ยนกับเนื้อหาและนำมาสอนนักเรียนต่อไป :tv17: :tv17:
โดย สุกัญญา เขียวสด (2014-02-16 00:50:42) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนสองมิและสามมิติของครูเป็การสอนที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลายรูปแบบและยังช่วยนักเรียนในด้านของการจินตนาการตามสื่อ ICT ที่ครูสอนและยังให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจึงเกิดการจิตนาการตามรูปแบบต่างๆในการสอนไปด้วยนักเรียนจึงเกิดวามสนุกสนานที่ได้ลองปฏิบัติจริง ครูสามารถทำให้นักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนสนใจในการสอนของครูตามไปด้วย การจัดการเรียนรู้ของครูเป็นตัวอย่างที่ดีต่อครูรุ่นใหม่ที่สามารถนำวิธีการสอนไปปรับเปลี่ยนกับเนื้อหาและนำมาสอนนักเรียนต่อไป :tv17: :tv17:
โดย สุกัญญา เขียวสด (2014-02-16 00:50:44) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนสองมิและสามมิติของครูเป็การสอนที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลายรูปแบบและยังช่วยนักเรียนในด้านของการจินตนาการตามสื่อ ICT ที่ครูสอนและยังให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจึงเกิดการจิตนาการตามรูปแบบต่างๆในการสอนไปด้วยนักเรียนจึงเกิดวามสนุกสนานที่ได้ลองปฏิบัติจริง ครูสามารถทำให้นักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนสนใจในการสอนของครูตามไปด้วย การจัดการเรียนรู้ของครูเป็นตัวอย่างที่ดีต่อครูรุ่นใหม่ที่สามารถนำวิธีการสอนไปปรับเปลี่ยนกับเนื้อหาและนำมาสอนนักเรียนต่อไป :tv17: :tv17:
โดย สุกัญญา เขียวสด (2014-02-16 00:50:47) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนสองมิและสามมิติของครูเป็การสอนที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลายรูปแบบและยังช่วยนักเรียนในด้านของการจินตนาการตามสื่อ ICT ที่ครูสอนและยังให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจึงเกิดการจิตนาการตามรูปแบบต่างๆในการสอนไปด้วยนักเรียนจึงเกิดวามสนุกสนานที่ได้ลองปฏิบัติจริง ครูสามารถทำให้นักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนสนใจในการสอนของครูตามไปด้วย การจัดการเรียนรู้ของครูเป็นตัวอย่างที่ดีต่อครูรุ่นใหม่ที่สามารถนำวิธีการสอนไปปรับเปลี่ยนกับเนื้อหาและนำมาสอนนักเรียนต่อไป :tv17: :tv17:
โดย สุกัญญา เขียวสด (2014-02-16 00:50:47) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนสองมิและสามมิติของครูเป็การสอนที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลายรูปแบบและยังช่วยนักเรียนในด้านของการจินตนาการตามสื่อ ICT ที่ครูสอนและยังให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจึงเกิดการจิตนาการตามรูปแบบต่างๆในการสอนไปด้วยนักเรียนจึงเกิดวามสนุกสนานที่ได้ลองปฏิบัติจริง ครูสามารถทำให้นักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนสนใจในการสอนของครูตามไปด้วย การจัดการเรียนรู้ของครูเป็นตัวอย่างที่ดีต่อครูรุ่นใหม่ที่สามารถนำวิธีการสอนไปปรับเปลี่ยนกับเนื้อหาและนำมาสอนนักเรียนต่อไป :tv17: :tv17:
โดย สุกัญญา เขียวสด (2014-02-16 00:50:50) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนสองมิและสามมิติของครูเป็การสอนที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลายรูปแบบและยังช่วยนักเรียนในด้านของการจินตนาการตามสื่อ ICT ที่ครูสอนและยังให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจึงเกิดการจิตนาการตามรูปแบบต่างๆในการสอนไปด้วยนักเรียนจึงเกิดวามสนุกสนานที่ได้ลองปฏิบัติจริง ครูสามารถทำให้นักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนสนใจในการสอนของครูตามไปด้วย การจัดการเรียนรู้ของครูเป็นตัวอย่างที่ดีต่อครูรุ่นใหม่ที่สามารถนำวิธีการสอนไปปรับเปลี่ยนกับเนื้อหาและนำมาสอนนักเรียนต่อไป :tv17: :tv17:
โดย สุกัญญา เขียวสด (2014-02-16 00:50:55) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนสองมิและสามมิติของครูเป็การสอนที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลายรูปแบบและยังช่วยนักเรียนในด้านของการจินตนาการตามสื่อ ICT ที่ครูสอนและยังให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจึงเกิดการจิตนาการตามรูปแบบต่างๆในการสอนไปด้วยนักเรียนจึงเกิดวามสนุกสนานที่ได้ลองปฏิบัติจริง ครูสามารถทำให้นักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนสนใจในการสอนของครูตามไปด้วย การจัดการเรียนรู้ของครูเป็นตัวอย่างที่ดีต่อครูรุ่นใหม่ที่สามารถนำวิธีการสอนไปปรับเปลี่ยนกับเนื้อหาและนำมาสอนนักเรียนต่อไป :tv17: :tv17:
โดย สุกัญญา เขียวสด (2014-02-16 00:50:56) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนสองมิและสามมิติของครูเป็การสอนที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลายรูปแบบและยังช่วยนักเรียนในด้านของการจินตนาการตามสื่อ ICT ที่ครูสอนและยังให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจึงเกิดการจิตนาการตามรูปแบบต่างๆในการสอนไปด้วยนักเรียนจึงเกิดวามสนุกสนานที่ได้ลองปฏิบัติจริง ครูสามารถทำให้นักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนสนใจในการสอนของครูตามไปด้วย การจัดการเรียนรู้ของครูเป็นตัวอย่างที่ดีต่อครูรุ่นใหม่ที่สามารถนำวิธีการสอนไปปรับเปลี่ยนกับเนื้อหาและนำมาสอนนักเรียนต่อไป :tv17: :tv17:
โดย สุกัญญา เขียวสด (2014-02-16 00:50:59) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนสองมิและสามมิติของครูเป็การสอนที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลายรูปแบบและยังช่วยนักเรียนในด้านของการจินตนาการตามสื่อ ICT ที่ครูสอนและยังให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจึงเกิดการจิตนาการตามรูปแบบต่างๆในการสอนไปด้วยนักเรียนจึงเกิดวามสนุกสนานที่ได้ลองปฏิบัติจริง ครูสามารถทำให้นักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนสนใจในการสอนของครูตามไปด้วย การจัดการเรียนรู้ของครูเป็นตัวอย่างที่ดีต่อครูรุ่นใหม่ที่สามารถนำวิธีการสอนไปปรับเปลี่ยนกับเนื้อหาและนำมาสอนนักเรียนต่อไป :tv17: :tv17:
โดย สุกัญญา เขียวสด (2014-02-16 00:50:59) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนสองมิและสามมิติของครูเป็การสอนที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลายรูปแบบและยังช่วยนักเรียนในด้านของการจินตนาการตามสื่อ ICT ที่ครูสอนและยังให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจึงเกิดการจิตนาการตามรูปแบบต่างๆในการสอนไปด้วยนักเรียนจึงเกิดวามสนุกสนานที่ได้ลองปฏิบัติจริง ครูสามารถทำให้นักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนสนใจในการสอนของครูตามไปด้วย การจัดการเรียนรู้ของครูเป็นตัวอย่างที่ดีต่อครูรุ่นใหม่ที่สามารถนำวิธีการสอนไปปรับเปลี่ยนกับเนื้อหาและนำมาสอนนักเรียนต่อไป :tv17: :tv17:
โดย สุกัญญา เขียวสด (2014-02-16 00:51:00) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนสองมิและสามมิติของครูเป็การสอนที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลายรูปแบบและยังช่วยนักเรียนในด้านของการจินตนาการตามสื่อ ICT ที่ครูสอนและยังให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจึงเกิดการจิตนาการตามรูปแบบต่างๆในการสอนไปด้วยนักเรียนจึงเกิดวามสนุกสนานที่ได้ลองปฏิบัติจริง ครูสามารถทำให้นักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนสนใจในการสอนของครูตามไปด้วย การจัดการเรียนรู้ของครูเป็นตัวอย่างที่ดีต่อครูรุ่นใหม่ที่สามารถนำวิธีการสอนไปปรับเปลี่ยนกับเนื้อหาและนำมาสอนนักเรียนต่อไป :tv17: :tv17:
โดย สุกัญญา เขียวสด (2014-02-16 00:51:05) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนสองมิและสามมิติของครูเป็การสอนที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลายรูปแบบและยังช่วยนักเรียนในด้านของการจินตนาการตามสื่อ ICT ที่ครูสอนและยังให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจึงเกิดการจิตนาการตามรูปแบบต่างๆในการสอนไปด้วยนักเรียนจึงเกิดวามสนุกสนานที่ได้ลองปฏิบัติจริง ครูสามารถทำให้นักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนสนใจในการสอนของครูตามไปด้วย การจัดการเรียนรู้ของครูเป็นตัวอย่างที่ดีต่อครูรุ่นใหม่ที่สามารถนำวิธีการสอนไปปรับเปลี่ยนกับเนื้อหาและนำมาสอนนักเรียนต่อไป :tv17: :tv17:
โดย สุกัญญา เขียวสด (2014-02-16 00:51:05) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนสองมิและสามมิติของครูเป็การสอนที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลายรูปแบบและยังช่วยนักเรียนในด้านของการจินตนาการตามสื่อ ICT ที่ครูสอนและยังให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจึงเกิดการจิตนาการตามรูปแบบต่างๆในการสอนไปด้วยนักเรียนจึงเกิดวามสนุกสนานที่ได้ลองปฏิบัติจริง ครูสามารถทำให้นักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนสนใจในการสอนของครูตามไปด้วย การจัดการเรียนรู้ของครูเป็นตัวอย่างที่ดีต่อครูรุ่นใหม่ที่สามารถนำวิธีการสอนไปปรับเปลี่ยนกับเนื้อหาและนำมาสอนนักเรียนต่อไป :tv17: :tv17:
โดย สุกัญญา เขียวสด (2014-02-16 00:51:08) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนสองมิและสามมิติของครูเป็การสอนที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลายรูปแบบและยังช่วยนักเรียนในด้านของการจินตนาการตามสื่อ ICT ที่ครูสอนและยังให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจึงเกิดการจิตนาการตามรูปแบบต่างๆในการสอนไปด้วยนักเรียนจึงเกิดวามสนุกสนานที่ได้ลองปฏิบัติจริง ครูสามารถทำให้นักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนสนใจในการสอนของครูตามไปด้วย การจัดการเรียนรู้ของครูเป็นตัวอย่างที่ดีต่อครูรุ่นใหม่ที่สามารถนำวิธีการสอนไปปรับเปลี่ยนกับเนื้อหาและนำมาสอนนักเรียนต่อไป :tv17: :tv17:
โดย สุกัญญา เขียวสด (2014-02-16 00:51:09) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนสองมิและสามมิติของครูเป็การสอนที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลายรูปแบบและยังช่วยนักเรียนในด้านของการจินตนาการตามสื่อ ICT ที่ครูสอนและยังให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจึงเกิดการจิตนาการตามรูปแบบต่างๆในการสอนไปด้วยนักเรียนจึงเกิดวามสนุกสนานที่ได้ลองปฏิบัติจริง ครูสามารถทำให้นักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนสนใจในการสอนของครูตามไปด้วย การจัดการเรียนรู้ของครูเป็นตัวอย่างที่ดีต่อครูรุ่นใหม่ที่สามารถนำวิธีการสอนไปปรับเปลี่ยนกับเนื้อหาและนำมาสอนนักเรียนต่อไป :tv17: :tv17:
โดย สุกัญญา เขียวสด (2014-02-16 00:51:10) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนสองมิและสามมิติของครูเป็การสอนที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลายรูปแบบและยังช่วยนักเรียนในด้านของการจินตนาการตามสื่อ ICT ที่ครูสอนและยังให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจึงเกิดการจิตนาการตามรูปแบบต่างๆในการสอนไปด้วยนักเรียนจึงเกิดวามสนุกสนานที่ได้ลองปฏิบัติจริง ครูสามารถทำให้นักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนสนใจในการสอนของครูตามไปด้วย การจัดการเรียนรู้ของครูเป็นตัวอย่างที่ดีต่อครูรุ่นใหม่ที่สามารถนำวิธีการสอนไปปรับเปลี่ยนกับเนื้อหาและนำมาสอนนักเรียนต่อไป :tv17: :tv17:
โดย สุกัญญา เขียวสด (2014-02-16 00:51:12) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนสองมิและสามมิติของครูเป็การสอนที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลายรูปแบบและยังช่วยนักเรียนในด้านของการจินตนาการตามสื่อ ICT ที่ครูสอนและยังให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจึงเกิดการจิตนาการตามรูปแบบต่างๆในการสอนไปด้วยนักเรียนจึงเกิดวามสนุกสนานที่ได้ลองปฏิบัติจริง ครูสามารถทำให้นักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนสนใจในการสอนของครูตามไปด้วย การจัดการเรียนรู้ของครูเป็นตัวอย่างที่ดีต่อครูรุ่นใหม่ที่สามารถนำวิธีการสอนไปปรับเปลี่ยนกับเนื้อหาและนำมาสอนนักเรียนต่อไป :tv17: :tv17:
โดย สุกัญญา เขียวสด (2014-02-16 00:51:14) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนสองมิและสามมิติของครูเป็การสอนที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลายรูปแบบและยังช่วยนักเรียนในด้านของการจินตนาการตามสื่อ ICT ที่ครูสอนและยังให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจึงเกิดการจิตนาการตามรูปแบบต่างๆในการสอนไปด้วยนักเรียนจึงเกิดวามสนุกสนานที่ได้ลองปฏิบัติจริง ครูสามารถทำให้นักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนสนใจในการสอนของครูตามไปด้วย การจัดการเรียนรู้ของครูเป็นตัวอย่างที่ดีต่อครูรุ่นใหม่ที่สามารถนำวิธีการสอนไปปรับเปลี่ยนกับเนื้อหาและนำมาสอนนักเรียนต่อไป :tv17: :tv17:
โดย สุกัญญา เขียวสด (2014-02-16 00:51:19) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนสองมิและสามมิติของครูเป็การสอนที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลายรูปแบบและยังช่วยนักเรียนในด้านของการจินตนาการตามสื่อ ICT ที่ครูสอนและยังให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจึงเกิดการจิตนาการตามรูปแบบต่างๆในการสอนไปด้วยนักเรียนจึงเกิดวามสนุกสนานที่ได้ลองปฏิบัติจริง ครูสามารถทำให้นักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนสนใจในการสอนของครูตามไปด้วย การจัดการเรียนรู้ของครูเป็นตัวอย่างที่ดีต่อครูรุ่นใหม่ที่สามารถนำวิธีการสอนไปปรับเปลี่ยนกับเนื้อหาและนำมาสอนนักเรียนต่อไป :tv17: :tv17:
โดย สุกัญญา เขียวสด (2014-02-16 00:51:20) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนสองมิและสามมิติของครูเป็การสอนที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลายรูปแบบและยังช่วยนักเรียนในด้านของการจินตนาการตามสื่อ ICT ที่ครูสอนและยังให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจึงเกิดการจิตนาการตามรูปแบบต่างๆในการสอนไปด้วยนักเรียนจึงเกิดวามสนุกสนานที่ได้ลองปฏิบัติจริง ครูสามารถทำให้นักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนสนใจในการสอนของครูตามไปด้วย การจัดการเรียนรู้ของครูเป็นตัวอย่างที่ดีต่อครูรุ่นใหม่ที่สามารถนำวิธีการสอนไปปรับเปลี่ยนกับเนื้อหาและนำมาสอนนักเรียนต่อไป :tv17: :tv17:
โดย สุกัญญา เขียวสด (2014-02-16 00:51:21) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนสองมิและสามมิติของครูเป็การสอนที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลายรูปแบบและยังช่วยนักเรียนในด้านของการจินตนาการตามสื่อ ICT ที่ครูสอนและยังให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจึงเกิดการจิตนาการตามรูปแบบต่างๆในการสอนไปด้วยนักเรียนจึงเกิดวามสนุกสนานที่ได้ลองปฏิบัติจริง ครูสามารถทำให้นักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนสนใจในการสอนของครูตามไปด้วย การจัดการเรียนรู้ของครูเป็นตัวอย่างที่ดีต่อครูรุ่นใหม่ที่สามารถนำวิธีการสอนไปปรับเปลี่ยนกับเนื้อหาและนำมาสอนนักเรียนต่อไป :tv17: :tv17:
โดย สุกัญญา เขียวสด (2014-02-16 00:51:22) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนสองมิและสามมิติของครูเป็การสอนที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลายรูปแบบและยังช่วยนักเรียนในด้านของการจินตนาการตามสื่อ ICT ที่ครูสอนและยังให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจึงเกิดการจิตนาการตามรูปแบบต่างๆในการสอนไปด้วยนักเรียนจึงเกิดวามสนุกสนานที่ได้ลองปฏิบัติจริง ครูสามารถทำให้นักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนสนใจในการสอนของครูตามไปด้วย การจัดการเรียนรู้ของครูเป็นตัวอย่างที่ดีต่อครูรุ่นใหม่ที่สามารถนำวิธีการสอนไปปรับเปลี่ยนกับเนื้อหาและนำมาสอนนักเรียนต่อไป :tv17: :tv17:
โดย สุกัญญา เขียวสด (2014-02-16 00:51:27) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนสองมิและสามมิติของครูเป็การสอนที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลายรูปแบบและยังช่วยนักเรียนในด้านของการจินตนาการตามสื่อ ICT ที่ครูสอนและยังให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจึงเกิดการจิตนาการตามรูปแบบต่างๆในการสอนไปด้วยนักเรียนจึงเกิดวามสนุกสนานที่ได้ลองปฏิบัติจริง ครูสามารถทำให้นักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนสนใจในการสอนของครูตามไปด้วย การจัดการเรียนรู้ของครูเป็นตัวอย่างที่ดีต่อครูรุ่นใหม่ที่สามารถนำวิธีการสอนไปปรับเปลี่ยนกับเนื้อหาและนำมาสอนนักเรียนต่อไป :tv17: :tv17:
โดย สุกัญญา เขียวสด (2014-02-16 00:51:29) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนสองมิและสามมิติของครูเป็การสอนที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลายรูปแบบและยังช่วยนักเรียนในด้านของการจินตนาการตามสื่อ ICT ที่ครูสอนและยังให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจึงเกิดการจิตนาการตามรูปแบบต่างๆในการสอนไปด้วยนักเรียนจึงเกิดวามสนุกสนานที่ได้ลองปฏิบัติจริง ครูสามารถทำให้นักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนสนใจในการสอนของครูตามไปด้วย การจัดการเรียนรู้ของครูเป็นตัวอย่างที่ดีต่อครูรุ่นใหม่ที่สามารถนำวิธีการสอนไปปรับเปลี่ยนกับเนื้อหาและนำมาสอนนักเรียนต่อไป :tv17: :tv17:
โดย สุกัญญา เขียวสด (2014-02-16 00:51:30) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนสองมิและสามมิติของครูเป็การสอนที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลายรูปแบบและยังช่วยนักเรียนในด้านของการจินตนาการตามสื่อ ICT ที่ครูสอนและยังให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจึงเกิดการจิตนาการตามรูปแบบต่างๆในการสอนไปด้วยนักเรียนจึงเกิดวามสนุกสนานที่ได้ลองปฏิบัติจริง ครูสามารถทำให้นักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนสนใจในการสอนของครูตามไปด้วย การจัดการเรียนรู้ของครูเป็นตัวอย่างที่ดีต่อครูรุ่นใหม่ที่สามารถนำวิธีการสอนไปปรับเปลี่ยนกับเนื้อหาและนำมาสอนนักเรียนต่อไป :tv17: :tv17:
โดย สุกัญญา เขียวสด (2014-02-16 00:51:33) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนสองมิและสามมิติของครูเป็การสอนที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลายรูปแบบและยังช่วยนักเรียนในด้านของการจินตนาการตามสื่อ ICT ที่ครูสอนและยังให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจึงเกิดการจิตนาการตามรูปแบบต่างๆในการสอนไปด้วยนักเรียนจึงเกิดวามสนุกสนานที่ได้ลองปฏิบัติจริง ครูสามารถทำให้นักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนสนใจในการสอนของครูตามไปด้วย การจัดการเรียนรู้ของครูเป็นตัวอย่างที่ดีต่อครูรุ่นใหม่ที่สามารถนำวิธีการสอนไปปรับเปลี่ยนกับเนื้อหาและนำมาสอนนักเรียนต่อไป :tv17: :tv17:
โดย สุกัญญา เขียวสด (2014-02-16 00:51:34) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนสองมิและสามมิติของครูเป็การสอนที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลายรูปแบบและยังช่วยนักเรียนในด้านของการจินตนาการตามสื่อ ICT ที่ครูสอนและยังให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจึงเกิดการจิตนาการตามรูปแบบต่างๆในการสอนไปด้วยนักเรียนจึงเกิดวามสนุกสนานที่ได้ลองปฏิบัติจริง ครูสามารถทำให้นักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนสนใจในการสอนของครูตามไปด้วย การจัดการเรียนรู้ของครูเป็นตัวอย่างที่ดีต่อครูรุ่นใหม่ที่สามารถนำวิธีการสอนไปปรับเปลี่ยนกับเนื้อหาและนำมาสอนนักเรียนต่อไป :tv17: :tv17:
โดย สุกัญญา เขียวสด (2014-02-16 00:51:37) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนสองมิและสามมิติของครูเป็การสอนที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลายรูปแบบและยังช่วยนักเรียนในด้านของการจินตนาการตามสื่อ ICT ที่ครูสอนและยังให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจึงเกิดการจิตนาการตามรูปแบบต่างๆในการสอนไปด้วยนักเรียนจึงเกิดวามสนุกสนานที่ได้ลองปฏิบัติจริง ครูสามารถทำให้นักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนสนใจในการสอนของครูตามไปด้วย การจัดการเรียนรู้ของครูเป็นตัวอย่างที่ดีต่อครูรุ่นใหม่ที่สามารถนำวิธีการสอนไปปรับเปลี่ยนกับเนื้อหาและนำมาสอนนักเรียนต่อไป :tv17: :tv17:
โดย สุกัญญา เขียวสด (2014-02-16 00:51:42) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนสองมิและสามมิติของครูเป็การสอนที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลายรูปแบบและยังช่วยนักเรียนในด้านของการจินตนาการตามสื่อ ICT ที่ครูสอนและยังให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจึงเกิดการจิตนาการตามรูปแบบต่างๆในการสอนไปด้วยนักเรียนจึงเกิดวามสนุกสนานที่ได้ลองปฏิบัติจริง ครูสามารถทำให้นักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนสนใจในการสอนของครูตามไปด้วย การจัดการเรียนรู้ของครูเป็นตัวอย่างที่ดีต่อครูรุ่นใหม่ที่สามารถนำวิธีการสอนไปปรับเปลี่ยนกับเนื้อหาและนำมาสอนนักเรียนต่อไป :tv17: :tv17:
โดย สุกัญญา เขียวสด (2014-02-16 00:51:46) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนสองมิและสามมิติของครูเป็การสอนที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลายรูปแบบและยังช่วยนักเรียนในด้านของการจินตนาการตามสื่อ ICT ที่ครูสอนและยังให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจึงเกิดการจิตนาการตามรูปแบบต่างๆในการสอนไปด้วยนักเรียนจึงเกิดวามสนุกสนานที่ได้ลองปฏิบัติจริง ครูสามารถทำให้นักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนสนใจในการสอนของครูตามไปด้วย การจัดการเรียนรู้ของครูเป็นตัวอย่างที่ดีต่อครูรุ่นใหม่ที่สามารถนำวิธีการสอนไปปรับเปลี่ยนกับเนื้อหาและนำมาสอนนักเรียนต่อไป :tv17: :tv17:
โดย สุกัญญา เขียวสด (2014-02-16 00:51:46) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนสองมิและสามมิติของครูเป็การสอนที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลายรูปแบบและยังช่วยนักเรียนในด้านของการจินตนาการตามสื่อ ICT ที่ครูสอนและยังให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจึงเกิดการจิตนาการตามรูปแบบต่างๆในการสอนไปด้วยนักเรียนจึงเกิดวามสนุกสนานที่ได้ลองปฏิบัติจริง ครูสามารถทำให้นักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนสนใจในการสอนของครูตามไปด้วย การจัดการเรียนรู้ของครูเป็นตัวอย่างที่ดีต่อครูรุ่นใหม่ที่สามารถนำวิธีการสอนไปปรับเปลี่ยนกับเนื้อหาและนำมาสอนนักเรียนต่อไป :tv17: :tv17:
โดย สุกัญญา เขียวสด (2014-02-16 00:51:47) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นแนวทางการสอนที่ดีมากเลยค่ะ
โดย ณภัทร ภิรมย์พานิช (2016-02-09 08:11:49) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv